A LONDONI TERRORTÁMADÁS HATÁSA A BIZTONSÁGI VILÁGKÖRNYEZETRE NYUGODT UBORKASZEZON HELYETT A MOZGALMAS OSZ ELOKÉSZÍT ÉSE. Prof. Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LONDONI TERRORTÁMADÁS HATÁSA A BIZTONSÁGI VILÁGKÖRNYEZETRE NYUGODT UBORKASZEZON HELYETT A MOZGALMAS OSZ ELOKÉSZÍT ÉSE. Prof. Dr."

Átírás

1 Prof. Dr. Szabó János A LONDONI TERRORTÁMADÁS HATÁSA A BIZTONSÁGI VILÁGKÖRNYEZETRE NYUGODT UBORKASZEZON HELYETT A MOZGALMAS OSZ ELOKÉSZÍT ÉSE A biztonságpolitika világszínpadán végbement történések meglehetos ellentmondásosságot mutatnak Európa számára. Egyfelol az év elején világméretu részvétet kelto délkelet-ázsiai cunami következményeinek a felszámolása végéhez érkezni látszott. A különbözo országok részvétele tekintetében már megszülettek az elso kritikák, az afrikai országok segélyezésre kiéhezett népeit képviselo Ázsiára féltékeny politikusok megfogalmazták az érdek-vezérelte segélyezés kategóriáját, jelezve, hogy a világ segélyezésben is éle njáró állami és nem állami tényezoinek segélyezés-politikájában összefonódni látszik a további globalizációs elonyök és a karitativitás értékrendszere, amit Afrikával ka p- csolatban nem mondhatnak el, így a minden nap egy-egy cunamit elszenv e- do Afrika segélyhez jutási es élyei egyre romlanak. Az iraki háború konkrét hadmuveleteinek befejeztével, az ország terrorista hálózatával folytatott harc látszott az utólagos befejezo szakaszába érkezni, Afganisztánban még a hajtóvadászat utolsó lépései látszottak. A közel keleten Izrael kivonulási pro gramjának lebonyolítását várja világ, Londonban összeülnek a G-8-ak a gazdaságilag legerosebb országok, hogy a föld glob á- lis gazdasági, környezetvédelmi és biztonságpolitikai kérdéseiben állást fo g- laljanak. Úgy tunik, hogy a lassú rendezodés tendenciái uralkodnak, viszonylag nyugodt nyár elé nézünk, amikor is július 7-én London központjában a tav a- lyi madridi, illetve az azt megelozo isztambuli terrortámadás után Európában harmadszor is Európa méretu félelmet kelto hatásossággal megjelenik a terrorizmus. Több mint 700-an sérültek- és több mint 50-en haltak meg a londoni robbantás sorozatban, amikor is eddigi adatok szerint részint a metróban, részint az emeletes buszokon detonációk történtek. Jelentos összehangoltság,

2 szándékos pánikkeltés, a közlekedés megbénítása, a merényletet az al-kaida vállalta magára. Az események ellentmondásossága nemcsak a nemzetközi biztonsági garanciák lassú építési folyamatával szemben nyilvánvaló, hanem, az európai értékekkel szembenálló irracionalitása is szembetuno. Amikor a G-8-ak gleneaglesi csúcstalálkozóján a résztvevok éppen bejelentik, ho gy a korábbi 25 milliárd dollárról, 2010-ig évi 50 milliárd dollárra emelik az afrikai országoknak szánt segélyeket; Amikor ugyanott 3 milliárd dollárt kap a palesztin hatóság, hogy a Gázai övezetben munkahelyek teremtésére és infrastruktúra fejlesztésére fordítsák; Amikor nyilvánvaló, hogy a globalizáció haszonélv e- zoi biztonságpolitikai megfontolásokból és nem pedig puszta filantrópizmusból, vagy szimpla karitativitásból fordítják figyelmüket a szegényvilág felé; Amikor teljesen egyértelmu, hogy a szegénység és a gyenge állami intézm é- nyek, az un. államkudarcok kezelése, valójában a kooperatív fenyegetéscsökkentés felé vezeto út, és egyértelmu demostrativitással ennek a módoz a- tait keresik a leggazdagabb, tehát az ügyért leginkább tenni képes országok, akkor a segíto kézbe újra és újra belemar a terrorizmus. Ilyenkor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem hagyhatja követke z- mények nélkül a legfontosabb kérdéseket. Természetesnek kell tekinteni, hogy ezek után újra nemzetközti viták témája lesz Európa helye a világtérben, a világ eroviszonyrendszerében. Teljesen nyilvánv alóan kérdéssé válik, hogy a világ erocentrumai mit tehetnek és mit kell tenniük a globalizáció vesztesei és gyoztesei között húzódó frontvonalakon. Ebben a tekintetben az is nyilvánvaló, hogy a legélesebb viták (mindenekelott az Európai Unió és a NATO szerepvállalásának sokoldalú kondícióiról) a világ gondjainak a vállalása közben az újra és újra megtámadott Európa stratégia-kritikai és stratégiaalkotó muhelyeiben lesznek. EURÓPA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND Az új Európa megformálása (Shaping The New Europe) címen az Európai Unió bizottságának stratégiai célkituzéseit tartalmazó dokumentum 2000 februárjában a geopolitikai átrendezodés, a globalizáció negatív hatásai, valamint a nemzetközi rendszer gyengeségeinek szem elott tartásával fogalmazta meg azokat a stratégiai válaszokat, amelyekkel Európa elhelyezését remélte az új világrend eroviszonyaiban. A Prodi bizottság akkori prognózisa igen jelentos változásokat sejtetett és igen jelentos feladatokat prognosztizált Európa számára. Kiinduló pontja, hogy a tapasztalható geopolitikai átrendezodések, a globalizáció negatív ha- 2

3 tásai, illetve a nemzetközi rendszer újraszervezésének kihívásai túlságosan nagy és túlságosan összetett feladatokat jelentenek ahhoz, hogy bármelyik ország egymaga megbirkózhasson vele, ezért minden korábbinál kom olyabb kollektív európai válaszadásra van szükség. A politika, a gazdaság, vagy a biztonság Európája? A szimpla európai válaszadáson túl a világfolyamatok meghatározó megválaszolásának igénye merült fel, amit a dokumentum úgy fogalmaz: a világ azt várja Európától, hogy elso számú vezet oje legyen, azaz Európa legyen, am e- lyet akarunk, olyan Európa, amely valódi vezetoként tud megnyilvánulni a világ színpadán. Új politikai Európa fogalmazódik meg itt, amely a gazdasági integráció kiteljesítésénél is sokkal fontosabbnak tartja a kontinens stabilizálását, az alapveto értékek megosztását, azon kívül a stabilitás és a jólét exportját. A bovítési stratégia továbbfolytatását tuzte ki célul, illetve a szabadság és stabilitás, a jólét és a béke áldásos gyümölcseinek kiterjesztésére hív fel. Tehát nemcsak a kereskedelmi övezet kibovítése, hanem példátlan regionális entitás kiépítése a cél, amelynek a területén élok, ugyanazon értékek és célkituzések mellett sorakoznak fel, amelynek folytán Európa a gazdasági erovel megegyezo politikai súllyal bíró globális szereplové válik. Európa politikai értelemben vett szereplové tétele tehát stratégiai célkituzés, amelynek valóban a közös külpolitika, a közös védelem- és biztonságpolitika a feltétele. A technikai feltételek biztosításán túlmenoen ebben a tekintetben az integrációnak érdeminek kell lennie. Az azóta eltelt öt évben nyilvánvalóvá vált, hogy a bizakodó hangvételhez és a stratégiai optimizmushoz képest a gyakorlatban a biztonságpolitikai identitás minden korábbinál vitatottabbá vált, a nemzetközi szerepvállaláshoz nélkülözhetetlen európai biztonsági felkészültség szinte alig haladt valamit elore. A kérdések keményebben fogalmazódnak meg ma, mint korábban: képese Európa politikai értelemben kollektív választ adni a globális méretu kihívásokra, képes lesz-e az Európai Unió a gazdasági integráción túlmenoen az új politikai értelemben vett Európát egységes, valóban regionális entitássá formálni, amely a gyakorlatban a világtérben is komoly stabilizáló ero lesz. Úrrá tud-e lenni Európa egymaga a közvetlen szomszédságában, a közelmúltban lezajlott geopolitikai átrendezodéseken? Lehet-e stabilizáló ero, politikai súllyal bíró globális szereplo egy olyan világban, amelynek a biztonságát az Egyesült Államok dominanciája alatt álló katonai szervezet, a NATO hivatott garantálni? Lehetosége lesz-e valaha is az Európai Uniónak politikai és kato- 3

4 nai szempontból kikerülni az Egyesült Államok gyámsága alól, és képes lesze ellensúllyá válni az USA hegemóniájával szemben? A NATO ÉS AZ ÖNMEGÚJÍTÁS KIHÍVÁSA Az Európai Unió lassú biztonsági identitás-szervezodéséhez képest a NATO sokkal gyakorlatiasabban szervezettebben és dinamikusabban keresi a rugalmas reagálás utódját a 21. században. Olyan stratégiát, amelyben a politikai szükségesség és a realitás találkozik, amely megerosíti a szövetség egységét, feloldja a vélt vagy valós érdekkülönbségeket és szukíti az Atlanti-óceán két partján fennálló különbségeket, amely a képességeket illeti az aszimmetrikus kihívások kezelésére és a rugalmas reagálásra. A kérdés az, hogy a NATO jelenlegi politikai döntéshozó mechanizmusa megfelel-e a rugalmas válaszadás követelményeinek? Vajon képes-e a NATO hatékonyan fellépni, ha döntéseit a teljes konszenzushoz, az egyhangú támogatottsághoz köti? Megfogalmazódott, hogy a muveletek terén hasznosabb volna, ha csupán elvi szinten lenne kötelezo az összes tagország támogatása, a muveletek megindításával kapcsolatos részletekrol pedig már csak az abban résztvevo tagországoknak kellene szavazni. Ez növelhetné a döntéshozatal gyorsaságát, amely a 26 tagországra növekedett NATO-ban végletesen lelassult. Ugyanakkor komoly veszély megerosíteni az elso- és másodosztályú NA- TO tagország szindrómát a nemzetek között, hiszen azok formálnák a szövetséget saját képükre, akik eroforrásaikkal dönto módon ott tudnak lenni a muveletekben. A döntéshozatali alapelvekhez azonban a NATO a mai napig nem nyúlt hozzá. A politikai, katonai döntésido lerövidítésére azonban már tett lépéseket. A NATO Reagáló Erok (NRF) általános muveleti terveinek elozetes elfogadásával a döntéshozatali ido csökkentheto és növelheto a NA- TO stratégiai parancsnokságok mozgástere. A nemzetek többsége ugyanakkor óvakodik kiadni a kezébol a csapatainak katonai irányítása feletti jogosítványokat. A muveleti szabadság és a gyors reagálás egyfelol mozgástér növelo lehet a stratégia parancsnokságok számára, másfelol viszont gyengítéssel és túlhatalommal fenyegeti a legfobb katonai döntéshozó szerv, a Katonai Bizottság jogosítványait. Az egyensúly megteremtése itt is várat magára. A NATO filozófiája szerint a tevékenység középpontjában álló harcoló katona, a katonai és a politikai vezetés számára egyértelmuvé teszi a legjobb szervezeti és vezetési formák keresését ahhoz, hogy megfelelo idoben és felkészültséggel a világ bármelyik pontján eredményesen bevethetok legy e- 4

5 nek a katonai képességek. A feladat jelentos elmozdulási igényt fogalmaz meg a nemzeti és a NATO tervezési és alkalmazási mechanizmusoktól, ugyanakkor széles politikai támogatottságot igényel a nemzeti döntéshozásban. A nemzeteknél áttörésnek nyoma sincs, a szélesebb politikai közvélemény nem ismeri, hogy mit jelent és hogy mennyibe kerül a hadero 40%- ának a mobilitását fenntartani. A nemzeti döntéshozók vonakodva ajánlják meg a szükséges eroforrás o- kat a haderok átalakítására, ami hátráltatja a szövetség egészének átalakulását és új típusú feladatvállalását. A tervezés minoségi átalakítása ugyancsak er o- teljes törekvés, az összes alrendszer a hírszerzés-, a hadero-, eroforr ás-, muveleti-tervezés követelményei azonban nagyon komoly egyenetlenségeket mutatnak a különbözo országokban. Ennek oka teljesen nyilvánvalóan az, hogy a veszélyeket, a fenyegetettségeket másképpen értelmezik a NATO különbözo országaiban, kormányzataiban és szakértoi köreiben. Az európai stabilitás intézményi újradefiniálása, a források és a finanszírozás Mivel a NATO a korábbi jól kiszámítható fenyegetettséggel szemben egy átalakuló világ átalakuló eroviszonyaihoz és problémáihoz kapcsolódó kihívásokkal áll szemben önmaga újradefiniálása szempontjából a globális stabilitás pilléreként meglehetosen sokirányú a kih ívások és belole adódó feladatok értelmezése. Az új veszélyhelyzetek kezelése, a védelem és a biztonság újraértékelése, a katonai reagálás új követelményei rendkívül eltéro értelmezéseire utal. A válságok kezelésének nem katonai eszközei, eljárásai, eszköztárainak a felépítési hiányai, azt mutatják, hogy nehéz rávenni a politikusokat, hogy ezekhez a feladatokhoz, reagálásokhoz forrásokat is rendeljenek hozzá, illetve, hogy megfinanszírozzák azt a folyamatot, amelyben átalakult a statikus védelmi filozófián alapuló hadero, a korszak által megkövetelt rugalmas biztonságfilozófián alapuló haderové. A katonai szakérto körök persze teszik a dolgukat, és szakadatlanul megfogalmazzák, hogy a világ változása milyen módon változtatta meg a stratégiai környezetet. Az információs társadalomhoz közelíto európai civilizáció egyre inkább elveti a centralizált szervezeteket, átszakítja a vertiká lis integr á- ció kereteit, vállalja a decentralizációt és hangsúlyt helyez a szinkronizációra. Nem az információ gyujtésére koncentrál, hanem annak vertikális és horizo n- tális megosztására. A hálózati haszon kinyerésére, az Interneten keresztül a társadalom alsó, felso szintjei közvetlenül kommunikálhatnak, a nemzetközi kapcsolatok követik a változásokat, a háborút és a háború nélküli állapotokat a nagyhatalmak ellenorzik, a háborúk és a konfliktusok egyszerre jelennek meg a szövetségek és a társadalm i rendszerek, országok és egyének szintjén. 5

6 A terrorista csoportok már az információs társadalom és a globalizáció posztmodern eszközeit és lehetoségeit használják ki háborúikban, a technológiai fejlodés korábbi szabályokat és törvényeket áthágó alkalmazás ával. A globalizáció biztonságfogalmát átértékeli, átértelmezi, kiterjeszti más területekre (a pénzmozgások figyelése, az információs hálózatok védelme), az információs kor a reagálási ido csökkentése, a kiszámíthatatlanság tény e- zoje, amelyek mind növelték fontosságukat. Ugyanez a katonai tervezés szempontjából az állandó védelmi tervektol való eltávolodást hozta. Elotérbe került az eshetoségi tervezés és az általánosan alkalmazható tervek készítése. Az információs kor háborúit a bonyolult helyzetek, a rövid idotartam, a csökkentett rombolás, a muveletek nagyfokú integrációja jellemzi. Mindez olyan képességeket és rendszereket igényel, amelyek sokkal inkább használhatóak a megelozésre, mint a büntetésre, a megtorlásra. Riasztási rendszer e- ket igényelnek, amelyek nagy biztonsággal informálnak a veszélyekrol, speciális muveleti képességet igényelnek, a hadero nagypontosságú feladatmegoldásához precíziós eszközöket, a felderítés biztosította pontos információt, az erok, szervezetek interoperabilitás ának szükségességét, a nemzetközi szervezetek, kormányzati és kormányzaton kívüli segélyszervezetek, polgári, biztonsági, rendori és katonai erok, korábban nem ismert szélességu együttmuködését. A szakértok hangsúlyozzák továbbá, hogy a globalizác ió és az informác i- ós társadalom nem áll meg a védelmi szervezeteknél. A katonai vezetés le g- fobb feladata az információs fölény megszerzése, a gyujtés, a gyors elemzés és a megosztás tekintetében. A NATO parancsnokságai egyesített informác i- ós központokat ho znak létre, ahol gyujtik, elemzik, értékelik az adatokat. A logisztikai támogatás területén már is problémás a muveletek tempójának növekedése, a háború szintjeinek egymásra csúszása. Mindez olyan katonai vezetoket, olyan stratégiát és olyan managementet kíván, amely sokkal inkább támaszkodik a megszerezett képességekre, mint a begyakorolt eljárásmódokra. A politikáról lepattan a katonai kalkuláció A politikáról azonban ezek az igények meglehetosen jól kiszámíthatóan lepattannak. A szavak szintjén mindenki egyetért, a tettek mezején, am ikor pénzt kell rendelni a veszélyhelyzet elhárító képességek kiépítéséhez, akkor hiányosságokat látunk. Az Egyesült Államokon kívül a NATO országok többségénél a védelmi kiadások nem érik el a költségvetés 2%-át, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy az országok védelmi szektorai ne szakadjanak el véglegesen egymástól. 6

7 A képességek közötti különbség a 90-es évekig folyamatosan, de lassan növekedett az USA és többi ország között, ám az elmúlt 10 évben ugrásszeru távolodás tapasztalható ebben a tekintetben. Nemcsak a védelmi költségvetések közötti eltérés, hanem a technológiai fejlesztés, a fegyverzeti eszközök vásárlása és a befektetés területén is, az Egyesült Államok mennyiségi és minoségi fölénybe került a szövetségesekhez képest. A stratégiai mobilitás, a fejlett fedélzeti vezérlésen alapuló hajók és tengeralattjárók, a precíziós löv e- dékek, az elektronikus hadviselés és a stratégiai felderítés tekintetében a változások már a technikai együttmuködést sem teszik lehetové az Egyesült Államokkal. A katonai és politikai együttmuködés problémái miatt az Egyesült Államok katonai muveleteit egyre inkább a kétoldalú szerzodések keretei között tervezi és a támogatási hajlandóság koalícióját hozza létre, amely politikailag gyengíti a NATO-t, hiszen szelektív módon keresztbe metszi a szervezet kereteit. A stabil eroszövetség igénye a 2001 szeptemberi fordulat után nyilvánv a- lóvá vált, de az is, hogy az 5. életbeléptetése csupán a támogatás morális és politikai oldalát képes aktivizálni. Ma már nem csak az a kérdés, hogy az 5. életbeléptetése esetén m ilyen valódi eroket, és milyen valódi lépéseket volna képes a NATO megtenni, hanem az is, hogy milyen fenyegetés nyomán, hogyan tudná a szövetség az alapszerzodés 5., 4., 6. pontját életbe léptetni és az ezeken alapuló muveleteket megindítani, lefolytatni. A haderok transzformációja nem megspórolható A prágai csúcsértekezlet óta a transzformáció jelenti a haderok jövobeli képessége inek legfontosabb kategóriáját, amely bár bonyolult, politikailag érzékeny feladatokat is jelent, de alapvetoen mindenképpen az új típusú képességek, doktrínák és gyakorlatok, technikai eszközök, eljárások szükségességét hangsúlyozza. Értékei között az aktív, életszeru kritikus gondolkodás, az innováció, a gyors reagálás fontosságát eros íti, a strukturális funkcionális átalakítás, a hadero transzformáció során, a katonai eroknek muveleti képességeit kívánja a kor követelményeihez igazítani. Ez a transzformáció megpróbálja elterelni a figyelmet a nagy fegyverrendszerek technikai meghatározottságától és a muveletek sikere tekintetében hangsúlyozza az emberi oldal, az intellektus általi vezéreltséget. A trans z- formáció szükségességét, a hagyományos muvelet végrehajtással szemben a gyors, hatékony fellépés hangsúlyozza, az új utakat kereso, új feladatok megoldására alkalmas, kisebb költséggel és kockázattal muködtetheto megold á- sok dominálják és irányítják. 7

8 A hadero transzformáció tétele valójában azt fogalmazza meg, hogy a változások nemcsak a gazdaság, hanem a biztonság világában is sokkal gyorsabbak, mint ahogy az elorelátható volna és a NATO országok stratégiáit is dinamizálják. Ebben a tekintetben a követelmény, hogy elinduljon ez a folyamat minden NATO országban, amely képes lesz lépést tartani a változ á- sokkal és az új veszélyhelyzetekkel, miközben bekapcsolja azokat az intelle k- tuális, kulturális, társadalmi válaszokat, kialakítja azokat az új prioritásokat a fegyverzeti fejlesztésben és mindezek politikai kezelésében, amelyeket az új helyzet megkövetel. A megoldások keresése az expedíciós hadero felé mutat Ez a feladat ma rendkívül szélesköru aktivitást indított meg, szakértoi körök konferenciákon, kiadványokban, szakkutatásokban keresik a megoldás le g- célravezetobb módozatait. A megközelítések technikai oldalon a képessége k- bol, politikai oldalon pedig az értékekbol, szándékokból, stratégiákból indulnak ki. A képességek tekintetében egyértelmu kutatói körökben, hogy a terrorizmus, a szervezett bunözés, a tömegpusztító fegyverek ploriferációja, a kudarcos államok és a regionális konfliktusok veszélyeztetettsége közepette Európa számára elégtelen képesség áll rendelkezésre mindezek kezelésére. Európa ugyan jelentos erot, mintegy 1,7 millió katonát, gyalogsági harcjármuvet, tüzérségi eszközt, harckocsit, 4060 vadászrep ü- logépet tart fegyverben, e haderonek jelentos része ugyanakkor régi típusú, statikus, nem telepítheto, hidegháborús katonai feladatokra készült. A modern követelményeknek megfelelo, expedíciós katonai képességek elenyészoek, csupán néhány országban alakultak ki és ott is a meglévo er o- nek csupán 5-30%-át képezik. Az európai országok számos nemzetközi muveletben vesznek részt, pl. Boszniában, Koszovóban, Sierra Leonéban, Elefántcsont-parton, Kongóban, Afganisztánban, Irakban, katonai képességeik mégis elsosorban békefenntartásra alkalmasak. A kormányok ma a költségcsökkentésben versenyeznek A tények közé tartozik az Európa szerte csökkeno költségvetés. Az európai kiadások 2004-ben a GDP 1,9%-ára csökkentek, mindenütt politikai kén y- szer, hogy a katonai kiadások növelését az illúzió tartományába sorolják és ehelyett a katonai szervezetek a rendelkezésre bocsátott csökkeno források okosabb felhasználásával próbáljanak operálni. Ez a kényszer mindenütt, mind a szövetségi NATO és EU képességeket, mind pedig a nemzeti biztonsági katonai stratégiákat a kisebb, technológiailag fejlettebb, gyorsabban bevetheto és komplexebb katonai és civil sze g- 8

9 menseket integráló katonai képességek felé fordítja. A legutóbbi években megfigyelheto kezdeményezések az Európai Gyorsreagálású Erok (ERRS) a Prágai Képességvállalások (PCC) a NATO Reagáló Erok (NRF), az Európai Harccsoport Koncepció (BG) majdnem minden országban a hadero átalakítások, reformok és transzformációk folyamatát hozta mozgásba. Ugyanakkor ezek eredményei ellenére az erofeszítések távolról sem kielégítoek. Európa biztonsági eszközrendszere nagyon komoly képességdeficitekkel terhelt. A stratégiai szállítóképességek, a harci hatékonyság, a híradás, a kommunik á- ció, a különleges muveletek eszközrendszere hiányos, az európai haderok szervezettsége, kiképzettsége és felszereltsége komoly kívánnivalókat hagy maga után. Integrációs kényszer a katonai erofejlesztésben Valamennyi szakmai körben egyértelmu az álláspont, hogy csak a védelmi integráció európai méretu felgyorsítása és elmélyítése teszi lehetové a katonai erok képességfejlesztését Európában. A védelmi integráció az egyes európai országok erofeszítéseinek koordinációját kívánja azzal a céllal, hogy a jöv o- beli biztonsági kihívásoknak jobban megfelelo európai kollektív védelmi képességek épüljenek fel. Ennek érdekében a nemzeti haderofejlesztések számára integrációs stratégiaelemeket ajánl, többek között a haderoreformok nemzetközi kompatibilitását, a követelmények, feladat és szerepvállalások harmonizálását a szövetségi koncepciókkal, a nemzeti erok két és többoldalú, vagy regionális alapú összeépítését. Olyan multinacionális formációkat és együttmuködési megoldásokat, amelyek a közös feladatok, pl. a légtérvéd e- lem közös végzésébe n, a katonai infrastruktúra közös használatában, a nemzeti érdekek alapján, de a tágabb horizontú képességfejlesztés esélyét hozzák. Eben külön módszer az un. pooling, amely megtakarításokat hozhat a tagországok szintjén, viszont megsokszorozhatja a katonai képességek szövetségi, nemzetközi szintu hatékonyságát, forszírozza a kutatás, a fejlesztés, a beszerzés tekintetében a kooperációt, szorgalmazza a nemzeti szakos odást és a specializációt. Az európai szintu képesség-integráció tekintetében jelentos akadálynak tartják, hogy a tagországok többsége igényt tart valamilyen szintu hagyom á- nyos katonai képességre, amely nemzeti védelmi, illetve szuverenitási, esetleg történelmi okok miatt a hidegháborús örökség továbbéltetését jelenti. Komoly akadálynak tekintik ezt ma az európai képesség-építés elkötelezettjei abban a folyamatban, amelyben a nemzeti haderofejlesztéseknek egyre inkább a nemzetközi követelményekhez kellene igazodniuk. Az integrációs stratégiák között ugyanúgy az ajánlások csokrában találjuk, a ciklikus haderoreformok helyett a folyamatos haderoreformok (rugalmas, 9

10 permanens transzformáció) intézményesítését, a védelmi intézményrendszer új megoldásainak, nemzetközi térben fellelheto eredményeinek folyamatos adaptációját. A katonai képességek eroforrások keretein belüli állandó megújítását, az expedíciós képességek fejlesztését, az elavult katonai struktúrák és eszközrendszerek lebontását és kivonását, a költségeken belül a személyes költségek részarányának csökkentését, a szakosodás szélesítését és mélyítését. Az összeurópai méretekben a NATO-ban és az Európai Unióban szüks é- ges katonai képességek felméréséhez az egy-egy feladatra szakosodott ország-csoportok (Country-cluster) létrehozását javasolják, az európai képességfejlesztési projekteket pedig az Európai Védelmi Ügynökség által javasolják lebonyolítani. Ugyanebben a logikában javasolják a teljes K+F és a gyártási szakosodás lépéseit is. A problémák politikai szinteken megbúvó gócait veszik célba azok az ajánlások, amelyek a NATO és az Európai Unió képességeinek jogkoordinációjára hívnak fel. Ebben a tekintetben a NATO számára hangs ú- lyozzák a prágai képességvállalások felgyorsítását, a NATO reagáló erok (NRF) 2006-ig történo kiépítését, a stratégiai szállítások, a támogató biztosító képességek kiépítését. Változatlanul korszerusítésre szorul a NATO védelmi tervezési rendszere, amely még nem esett át a képességalapú haderofejlesztés igényeinek megfelelo átalakításon. A szövetség muveleti képességeinek javítását az új finanszírozási rendszer bevezetése, a NATO fotitkár és az európai foparancsnok (SACEUR) hatáskörének bovítése, a nemzeti korlátozások minimalizálását szolgáló speciális együttmuködési megállapodások (MOU) egyaránt szolgálhatják. A NATO döntéshozatali bürokrácia karcsúsítása ugyanúgy cél, mint az együttm uködési képességek kiépítése a közel-keleti, közép-ázsiai, afrikai színtereken való közös részvétel, hiszen a NATO mozgásszabadságát csak a teljes spektrumú muveleti képesség további fejlesztése bovítheti. Az Európai Uniónál is fontos fejlesztési feladatok fogalmazódnak meg, mindene kelott a harccsoport koncepció megvalósításában (a már rendelkezésre álló francia, brit és olasz harccsoportokon kívül 2006-ra már 6-10 összhaderonemi köteléknek kell rendelkezésre állnia, két katonai muvelet egyideju megvívásának az igényével). Az Európai Unió védelmi rendszere sem hagyható változatlanul. Itt is szükség van a forgatókönyv alapú tervezésre, az uniós képes ségfejlesztésben az egységes európai védelmi ipar és technológia megteremtésében, a K+F kooperációban. Ugyanakkor növelni kell az Európai Védelmi Ügynökség szerepét. A katonai képességfejlesztés mellett az Európai Uniónak eroteljesebben kell foglalkoznia a civil komponenssel, úgymint az európai csendor- 10

11 ség, az európai rendorség, a civil válságkezelo-csoportok, a speciális civil képességek fejlesztésével, amely fejlesztéseknek egyidejuleg kell végbemenniük a katonai ero átalakításával, és harmonikusan kell illeszkedniük az eur ó- pai békefenntartó muveletekbe. A NATO és az Európai Unió közötti kooperációt és koordinációt felgyorsítandó, szükségesnek látszik új alapokra helyezni a politikai párbeszédet a két szervezet között. A politikai és katonai szervezetek kooperációját pedig megfelelo intézkedésekkel szükséges elosegíteni. Ez többek között azt igén y- li, hogy közös vezénylési nyelvet, azonos szabályokat, eljárásokat és mutatókat kell alkalmazni, és harmonizálni kell a szükséges védelmi tervezést. A békemuveletek tervezésénél maximális információ-megosztásra, a nemzeti hadero-hozzájárulások koordinációjára, a felajánlások egyeztetésére van továbbra is szükség. Mindez Magyarország hozzájárulása szempontjából is fontos kihívásokat és követendo módszereket jelent, mert a magyar haderoreform eredményeit meglehetos pontossággal ismerik a partnerországokban. Ugyanakkor számos szegmens tekintetében viszonylag alacsonyabb szintu, úgyszólván szegényes a magyar védelmi szektor angol nyelvu információs bázisa, kevés hivatalos adat szerezheto pl. a magyar védelmi iparról. A NYUGATI VILÁG REAGÁLÁSAI A LONDONI TERRORTÁMADÁSRA A július eleji G-8-ak találkozásának és döntéseinek, valamint a londoni terrortámadásoknak sajátos elkülönülo és összefonódó hatásai vannak, amelynek a következményeit a nyugati civilizáció országainak közvéleményében, elitjeinek válasz-reakcióiban, ezen túl közös nemzetközi intézményeikben, valamint ezen intézmények reagálás -módjaiban egyaránt figyelem kíséri a közeljövoben. Ezek a mozgások alapvetoen egyfelol kifelé a nyugati civilizáció országainak, a föld többi régiójában kifejtett aktivitására vonatkoznak, illetve befelé az intézmények muködési rendjében elindított változ ásokban ragadhatók meg. Ami a nyugati civ ilizáció országainak a saját határain kívül ( A ), a világ többi térségében megtett válaszlépéseit illeti, ezek alapvetoen az intézményi közvetítést illetoen az ENSZ, a NATO és az Európai Unió intézményeihez kapcsolódhatnak, illetve az Amerikai Egyesült Államok esetében ettol lény e- gesen el is válhatnak. Ezeknek a válaszlépéseknek van egy megelozo típusa. A megelozo reakciótípusba (a. 1.) kell sorolnunk mindenekelott a nemzetközi 11

12 konfliktuskezelés elsosegélynyújtó, human itárius beavatkozó, illetve humanitárius fegyveres fellépo akcióit. A másik, még mindig megelozo lépéssor a széles, mintegy 60 országra kiterjedo zónára irányul, s az államkudarcok megelozését (a. 2.), orvoslását, és a nyugati civilizáció országai számára innen induló káros folyamatok megakadályozását, elotételezését jelento lépéseket foglalja magába. A megelozo lépéseknél sokkal látványosabbak az utólagos beavatkozó, megtorló (b. 1.), illetve rendcsináló, rendfenntartó, tehát béketeremtéstol a békefenntartásig tartó válaszlépései a nyugati világnak. E válasz-irány legfontosabb kérdései e pillanatban az afganisztáni és az iraki helyzet rendezése, valamint a közel keleti, izraeli-arab konfliktus rendezéséhez kötodnek, de tudjuk, hogy a világ más térségében Ciprustól-Indonéziáig számos olyan beavatkozás van, amelynek ambíciói mindenképpen a béke tartósítását, a lappangó tuzfészkek lokalizálását célozzák. A nyugati civilizáció fellépése határain túl ( B ), tartalmazza még a vele szembeni opponáló tendenciák blokkolásának a stratégiáját és a beavatkozás módozatait. Ez alapvetoen az un. latorállamok, vagy ezzel gyanúsítható államok törekvéseinek a passziválását jelenti, s itt elsosorban Korea, Pakis z- tán, Irán, de számos más közel-keleti ország is számításba jöhet. A nyugat saját határain túli negyedik aktivizálódási iránya (B-2) pedig a globalizációs folyamatok felé terelés, az azokba történo bekapcsolódás és az ezek keretében létrehozható kontroll kiterjesztése a leheto legtöbb országra, népre, területre, intézményre. Az ez irányú erofeszítések Kínával, Indiával és más országokkal való kölcsönös en elonyös együttmuködés keretében erosödnek fel. A nyugati civilizáció országainak a nemzetközi feszültséget lokalizáló fenti négy aktivitás iránya tekintetében elmondhatjuk, hogy míg a G-8-ak legfrissebb segélyfelajánlásai, amelyek keretében a korábbi évi 25-rol duplájára, évi 50 milliárd dollárra emelték a kudarcos államok támogatás át és annak esélyét, hogy megelozzék, hogy a terrorizmus megkapaszkodjon a fejlodo világban, addig a londoni bombamerényletek alapvetoen ezeknek a lépéseknek a katonai hírszerzoi lépésekkel összekapcsolódó hatékonyságára gyakoroltak sürgeto hatást. A legalapvetobb kérdés ebben a tekintetben úgy hangzik: vajon mi az oka annak hogy a harmadik világ fundamentalizmusba süllyedo néhány ország á- ban szabadon tevékenykedhetnek olyan nem állami szervezetodések, am e- lyek nem szunnek meg terroristákat toborozni, kiképezni és bevetni a civilizált országok ellen. A nyugati országok anyagi támogatását ez nemhogy csökkentené, hanem fokozza, s ráadásul ebben az ért elemben a terroristák bázisai, csoportjai és teológusai elkerülh etik saját lakosságuk rosszallását, amelyet esetleg az válthatna ki, hogy az európai és más a nyugati országok 12

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

Szenes Zoltán A NATO JÖVŐJE 1 Új Stratégiai koncepcióra van szükség

Szenes Zoltán A NATO JÖVŐJE 1 Új Stratégiai koncepcióra van szükség Szenes Zoltán A NATO JÖVŐJE 1 Új Stratégiai koncepcióra van szükség 2005. februári brüsszeli informális NATO- csúcs óta ismét reménykedhetünk, hogy jobbra fordulnak a szövetség dolgai. Az iraki háború

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója A HÓNAP TÉMÁJA 79 Varga Gergely A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója 2010. november 19-20-án került sor a NATO lisszaboni csúcsértekezletére, amelyen elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Globális közös terek a NATO-ban

Globális közös terek a NATO-ban 34 Babos Tibor Globális közös terek a NATO-ban A 2010. november 19 20. között Lisszabonban megrendezett NATOcsúcsértekezleten az állam- és kormányfõk elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 43 43 Rácz András Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede Az Európai Unió Maastricht óta létezõ közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) az EU hárompilléres szerkezetének második,

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA A terrorizmus, mint gyujtofogalom értelmezése nem mindig zavarmentes. A témával foglalkozó szakemberek a fogalom tekintetében

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI Deák Péter A huszadik század második felében az emberek tudatában a nukleáris háborúkép jelentette a fő veszélyt, amelynek félelemérzete a kölcsönös elrettentés, az atomháború

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben