Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor"

Átírás

1

2 Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák: Molnár és társa 2001 Nyomda és Kiadó Kft. Copyright 2005 Minden jog fenntartva

3 Ajánlás Örömmel fogadtam számos tanulónk és tanár kollégám ötletét, mely egy újabb Neumann Évkönyv megjelentetésére irányult. Szimpatikus volt a lelkesedésük, s tetszettek az érveik, amelyekkel az ötlet megvalósításának szükségességét indokolták. Van miről írni, van minek örülni, van mire büszkének lenni, vannak nagyszerű történések, amikre hosszú évek múlva is szívesen emlékszünk majd, vannak emberek (fiatalok és tapasztaltak, tanítók és tanítottak) akiknek neve, teljesítménye, embersége gondolatai az évkönyv hasábjain keresztül is gazdagítják az alma mater értékét. S van tettre kész csapat, akik anyagot gyűjtenek, interjúkat készítenek, hajlandók sokat tenni az ügyért. Ezek után az igazgató három dolgot tehet: 1) Zöld utat enged a kezdeményezésnek, támogatja a valóra váltást. 2) Köszönetet mond mindazoknak, akik szerepet vállaltak az évkönyv megszületésében. 3) Ajánlást ír. Az előző kiadványok (1997; 2003.) egy-egy kerek évfordulóhoz kötődtek. A mostani apropóját talán az adhatja, hogy emberi léptékekkel mérve nagykorúvá vált a lila iskola, a 2004/2005. tanév ugyanis a 18. intézményünk életében. Az eltelt közel két évtized alatt a folytonos változás, a fejlődés volt a legjellemzőbb állandó. Megmutatkozik ez a tárgyi feltételrendszer, az infrastruktúra változásában, a képzési profilban, a tanulói és tanári létszámokban éppúgy, mint a tanulói és tanári teljesítményekben, a szülők, a pedagógusok, a diákok együttműködésében, a neumannos szellem elmélyülésében

4 Az egykori csecsemő 1987-ben Gimnázium és Szakközépiskola néven született, majd a következő évtől Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumként jegyezték másfél évtizeden keresztül. Második éve, hogy a szélesedő profilt kifejezve Neumann János Középiskola és Kollégium szerepel a hivatalos okmányokban. A Rákóczi úti épületet a kamaszkor közepére kinőttük. Ma már 5 helyen folyik iskolai oktatás, kollégiumi nevelés, ahol 876 neumannos tanuló, 286 kollégista lány és fiú, 86 pedagógus, 45 nem pedagógus dolgozó végzi munkáját. (1987-ben ezek a számok: ) Egykoron harcot kellett vívnunk a közoktatás városi, megyei, országos szerveivel annak érdekében, hogy önálló pedagógiai program alapján dolgozhassunk. (Ma ez kötelező.) A 80-as évek vége óta programunk szerves része volt a környezeti igények elemzése, az iskolával szemben támasztott szülői, gazdaságitársadalmi elvárások megismerése, a stratégia alkotás, a széleskörű évértékelések, elégedettség mérések. (Ma ezt úgy hívják: minőségbiztosítási program.) Az ágazatok közötti átjárhatóság biztosítása az ország középiskoláiban még ma is csak elmélet, nálunk 1992-től szerves része az oktatási, képzési struktúránknak. Az informatikai, számítástechnikai szakmai felsőfokú képzés gondolata itt 1987-ben született, s vált valóra 1992-ben a közgazdasági informatikus képesítéssel. (Jóval később ez gazdasági informatikus közép- és felsőfokú OKJ képesítés.) Az európai fejlett országokkal való sokoldalú kapcsolatépítést mi még az átkos -ban kezdtük től folyamatosan gazdagítjuk oktatási, nevelési szakképzési programunkat olyan tartalmi és módszertani elemekkel, melyeket a német, francia, angol, finn, holland, osztrák partnereinktől tanultunk

5 Sorolhatnám tovább azokat az úttörő jellegű kezdeményezéseket, amelyekkel a közoktatás és a szakképzés területén egyaránt megelőztük az országos folyamatokat. Fontosabb viszont ehelyütt is annak konstatálása, hogy ez az innovatív szellemiség jelentős mértékben hozzájárult - a Neumann igen gyors betagozódásához a város, a megye és az ország középiskolai hálózatába, - az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikai változásai (NAT, kerettantervek, ezek kombinációi, szakképzési átalakulások stb) nem jelentettek semmiféle zavart - népszerű az iskola, tanítványainkat igen jelentős számú kiváló képességű általános iskolás közül választjuk ki, - a tanulói teljesítmények (tantárgyi osztályzatok egyetemi felvételi arányok, tanulmányi versenyek stb.) messze meghaladják az országos átlagot (pl. a felvételi rangsorban a hasonló típusú iskolák között régóta a 4-ik helyen állunk a Heves Megyei Pedagógiai Intézet által a megye legeredményesebb iskolájának kiírt vándordíjat 5 éve folyamatosan mi hozzuk el) - az iskolaszereplők együttműködése mind sokoldalúbb és hatékonyabb. Így váltunk mi felnőtté, s követtük névadónk eszmeiségét. A jövőben még nagyobb felelősséggel ( immár a múltunk is kötelez!) kell végeznünk munkánkat a rugalmasság, a tolerancia és intelligencia jegyében. Ahhoz, hogy felnőttként is sikeresek, elismertek, a jövő nemzedék számára is népszerűek, vonzók legyünk, nem állhatunk meg. Fejlődés ellen nincs orvosság vallotta Neumann János. Nekünk, akik őt példaképnek tekintjük, az a kötelességünk, hogy a fejlődésben keressük a kitörési pontokat, a saját boldogulásunkat, s partnerként ehhez megnyerjük a mindenkori középiskolás nemzedéket. Mindenkori évkönyveinknek pedig egyik fő funkciója, hogy képet adjon e törekvések eredményeiről, őrizze az emlékeket, tükrözze a tendenciákat

6 Ajánlom ezt az összeállítást mindazoknak, akik részesei a Neumann komplexum -nak, s azoknak, akik érdeklődnek, hogy mi is történik a lila falak között (ma már a város különböző pontjain). Köszönöm mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az évkönyv elkészítéséhez, kiemelten Simkóné Kis Ágnes, Holló Katalin, Polyhosné Sipeki Csilla, Bodolainé Makkai Erika kolléganőknek és Mádi Gábor 11. F osztályos tanulónak. Dr. Sipos Mihály igazgató - 6 -

7 Humán szakmacsoport A humán szakmacsoportot a magyar nyelv és irodalmat, történelmet, valamint a filozófiát és etikát tanító tanárok alkotják. Az említett tantárgyak színvonalas oktatásán új az idei évtől új kihívást jelent az új érettségi rendszer követelményeinek való megfelelés, különösen a magyar nyelv és irodalom illetve a történelem ismereteinek újszerű közvetítése, hiszen ezek mindenki számára kötelező vizsgatárgyak. Ez azt is jelenti, hogy a kollégáknak a korábbiaknál is nagyobb mértékben kell figyelembe venniük, hogy tantárgyaiknak kiemelten fontos szerepe van a különböző képességek fejlesztésében, készségek kialakításában és a személyiségek pozitív irányú formálásában. Emellett a humán szakmacsoport tagjainak legfontosabb céljai, törekvései közé tartozik, hogy az ember létezésében, a világhoz való viszonyban olyan alternatívákat jelenítsen meg a diákok számára, amiben a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodás mellett az emberibb, tartalmasabb életet biztosító esztétikai élményeknek, az ember lényegét alkotó etikai parancsoknak és az egyéni élet kialakítására, formálására gondolkodás által lehetőséget nyújtó autonómiának is döntő szerepe van. Röviden: a személyiségközpontú nevelésnek. Ennek érdekében szervezi minden évben a humán osztály segítségével az iskola a Neumann Napok rendezvénysorozatát, ahol a tanulók neves előadók tolmácsolásában különböző tudományterületek legújabb eredményeivel ismerkedhetnek meg. A tehetséggondozás egyik eszköze a tanulók versenyekre való felkészítése. Ebben az évben is beneveztünk a magyar és történelem OKTV-be, a 2. fordulóba Pajtók Adrienn (13. e) magyar nyelv tantárgyból bekerült. Részt vettünk a VII. Országos József Attila vers- és énekelt vers- és prózamondó versenyen, ahol Szentesi Csilla (11. c) különdíjat nyert. A Ki tud többet az 1000 éves Egerről elnevezésű versenyben László Anett, Lázár Olivér, Pászti-Nagy Dóra (9. d) tanulók a 3. helyezést szerezték meg. Az Implom József Helyesírási Verseny szakközépiskolai kategóriájának országos döntőjén Vass Nóra 11. b osztályos tanuló 3. helyezést ért el, valamint A II. világháború és - 7 -

8 következményei versenyen Farkas Dániel (11. a) Túri Anikó és Varsányi Olivér (11. d) diákok az 1. helyen végeztek. Iskolánk benevezett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt A Nagy Könyv elnevezésű országos felmérésbe. Nemcsak azok a tanulók vesznek részt a magyar és történelmi vetélkedőkön, akiknek e tárgyakkal kapcsolatban továbbtanulási szándékai vannak, hanem a reál és a közgazdasági osztályok tanulói is szívesen megmérettetik magukat ezeken a versenyeken. Bízunk benne, hogy a már egy-két évtizede tanító kollégák bölcsessége és tapasztalata, valamint a pályájukat egy-két éve kezdő kollégák lelkesedése és fiatalos lendülete megfelelő alapot biztosít az egész szakmacsoportnak ahhoz, hogy megfelelő színvonalon eleget tegyen ezeknek a feladatoknak. Simkóné Kis Ágnes a humán szakmacsoport vezetője - 8 -

9 Bródy-színkör (Tegnap és ma) A társulat a mai formátumában és vezetés mellett a es tanévben állt össze. A kezdeti szervezési nehézségek leküzdése után 2003 novemberében indult meg a valóban elszánt, de létszámban igencsak megcsappant kis csapatunk munkája. Az első megmérettetésünk, melyre Solorzano: A bábuk című mexikói tragédiával készültünk, 2004 márciusában jött el, mikor versenybe szálltunk az Országos Diákszínjátszó Egyesület által szervezett színjátszó versenyen a régió (3 megye) diákszínpadjaival. A siker nem maradt el. A darab elnyerte a fesztivál ezüst minősítését, legjobb főszereplő díját (Böjtös Zsuzsanna) és a legjobb rendező díjat (Barna Viktor tanár úr). A bábukat még 3 alkalommal adtuk elő, köztük iskolánk aulájában is, ahol várva vagy váratlanul hangosítási, akusztikai nehézségekbe ütköztünk. A csoport valóban nagy örömére ez a probléma ez évre megoldódott, mivel március elején a rendelkezésünkre bocsátottak 2 db hordozható minimikrofon, amivel már megfelelő minőségben tudtunk csoportunkkal iskolánk színpadára lépni. Ez évben Molier Kényerkedők című klasszikus komédiáját indítottuk útjára. A premier a Neumannnapok során jött el, ahol fergeteges sikert arattunk. Azonban a legnagyobb megmérettetés április Miskolcon az ODE évi színjátszó csatározásán várt ránk

10 Művészeti szakmacsoport Szakmacsoportunk 2002-ben alakult, melynek feladata a művészeti oktatással, a sportokkal és a szabadidő szervezésével kapcsolatos tevékenységek összehangolása, az új kihívásoknak megfelelően történő megoldása. Feladataink közé tartozik az iskolában folyó kulturális élet élénkítése, irányítása, az ünnepségek, kulturális rendezvények magas színvonalon történő megszervezése. Munkánkkal egyfajta szellemiséget szeretnénk közvetíteni, melybe a művészetek terén is tehetséges tanulóinkat minél nagyobb számban kívánjuk bevonni. A különböző művészeti csoportok, a zenei és képzőművészeti szakkörök munkájába valamennyi tanulónk bekapcsolódhat, s az erre elhivatottak nagyobb nyilvánosság előtt is bizonyíthatják tehetségüket, rátermettségüket, akár iskolai keretek között, akár nagyobb nyilvánosság előtt. A szabadidő értelmes és hasznos eltöltése érdekében, színház-, koncert- és kiállítás- látogatásokat szervezünk, melynek

11 eredményeként az utóbbi években jónéhány emlékezetes élménnyel gazdagodhattak a résztvevők Közvetlen feladatunk az iskolai testnevelés, a sportkörök, a természetjáró szakosztály működtetése, a tömegsport lehetőségeinek kihasználása, tágabb értelemben az egészséges életvitel és egészséges életmód népszerűsítése. A diákönkormányzati munka, az iskolai demokrácia működésének kérdései, az ifjúsági érdekvédelem egyaránt része tevékenységünknek. A könyvtár szakmai irányítása, állományának gyarapítása, működésének beillesztése az iskola szellemi vérkeringésébe, szép szakmai célt jelent. Jelenleg az iskolai könyvtár állománya eléri a kötetet, s a legjelentősebb napilapok, színvonalas folyóiratok is gazdagítják, lehetővé téve az igényes tájékozódást, művelődést

12 Elkezdődött a könyvtári állomány számítógépes feldolgozása is, mely az elkövetkező évek legjelentősebb könyvtári fejlesztése,s ezáltal az iskolai hálózaton is elérhetővé válik a könyvtári anyag, a későbbiekben lehetővé téve a korszerű ismeretszerzést. Az előzőekben foglaltakból is kitűnik, hogy munkánkkal intézményünk számos területét kívánjuk formálni, arculatot adva iskolánk szellemi életének. Célunk, hogy a művészeteket szerető és értő, egészséges életet élő, szilárd értékrenddel bíró, széles látókörű fiatalok kerülhessenek ki iskolánk falai közül, akik az élet minden területén bizonyosan megállják a helyüket, szeretettel és örömmel gondolva vissza középiskolás éveikre. Pászthy András a művészeti szakmacsoport vezetője

13 Természettudományok szakmacsoportja Ez a tanév a természettudományok szakmacsoportjában is az új kétszintű érettségire való felkészülés jegyében zajlott. Természetesen a évfolyamos diákok és szaktanáraik érezték ennek intenzívebb hatását, de az alsóbb évfolyamokon is ebben az új szemléletben folyt az oktatás. Nagyon fontos, hogy az érettségit megelőző két év tanulmányait olyan biztos alapok előzzék meg, amit diákjaink az első évfolyamokon szerezhetnek meg. Nem véletlenül nevezzük ezt a két három évet gyakran alapozó képzésnek. Annak ellenére, hogy tapasztalt kollégákból áll a szakmacsoport, mindegyikük fontosnak tartja az állandó továbbképzést, önképzést. Ebben a tanévben szinte mindegyik szaktanár részt vett az új közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató felkészítő továbbképzésen. Fő törekvésünk, hogy tanulóink kapjanak egy természettudományos alapműveltséget, szemléletmódot, mely által képesek legyenek korunk új tudományos eredményeinek megértésére, ismereteik önálló bővítésére. Célunk annak elérése, hogy diákjaink főiskolákon, egyetemeken képesek legyenek a nálunk megszerzett tudással jól gazdálkodni, s ezekre építeni. Az elmúlt tanévtől a természettudományos szakmacsoport matematikából, fizikából, kémiából és biológiából évente 8-9 csoportban készíti fel diákjait az emelt szintű érettségire, s ezzel együtt felsőoktatási tanulmányok folytatására. Az utóbbi években az eddig népszerű matematika mellett egyre többen döntenek úgy, hogy kémiai és biológiai tanulmányikat a 11. évfolyamtól emelt szinten folytatják. A versenyekkel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy már hagyományosan ott szereplünk az elsők között. Az OKTV-n, az Arany Dániel matematika versenyen jelen vagyunk több tanítványunkkal a döntőben. A Kenguru nemzetközi matematika verseny, a Gordiusz matematika verseny döntőjét sem bonyolítják le nélkülünk. A megyei Kertész Andor matematika emlékversenyen tanítványaink minden évfolyamon elhozzák az

14 első helyek valamelyikét. Így már évek óta jutalmunk a vándorkupa. Nagyon szépen szerepelnek diákjaink a Kitaibel Pál biológia, az Irinyi János kémia versenyeken is. Ez utóbbi országos döntőjén is rendszeresen jelen vagyunk. A fenti sorokból is kiviláglik, hogy iskolánkban, s ezen belül a szakmacsoportban is mennyire fontos szerepet tölt be a tehetséggondozás. Az első két évfolyamon a szakkörök, később pedig az emelt szintű csoportok adják a keretet. Természetesen kiemelkedő képességű tanulóinkkal egyéni foglalkozásokon is biztosítjuk a konzultációt, az egyéni probléma feldolgozás lehetőségét. Örülünk diákjaink és tanáraik sikerének nem csak a versenyeken, az érettségin, hanem akkor is, amikor beszámolnak későbbi tanulmányaik során elért teljesítményeikről. S nem utolsó sorban fontosak a mindennapi dolgok, apró sikerek, szép feleletek az órákon, a tananyagok zárásakor született nagyszerű dolgozatok, tanulmányok s minden egyéni eredmény, amely tanítványaink és tanáraik közös, sokszínű munkájának gyümölcse. A sokrétű munkának egy szép példája iskolánkban a már hagyományosan március hónapban megszervezett két-három nap, amit Neumann Napoknak neveztünk el. Tanítványaink és tanáraink ez időben a megszokottól eltérő órákon, előadásokon vehetnek részt. Igyekszünk neves előadókat, kutatókat, főiskolán és egyetemen, nyelviskolákban oktatókat, egy-egy szakterület kiváló ismerőit meghívni. Vendégeink előadásaik során kiegészítik tanítványaink iskolás ismereteit, bővítik látókörüket, új kutatási eredményeket hoznak emberközelbe. Ez az évet az Egyesült Nemzetek Szervezetének június 1- jei Közgyűlése a Fizika Nemzetközi Évének nyilvánította. Az egész Földre kiterjedő ünnepléshez mi is méltóan kívántunk csatlakozni. Egyéves rendezvénysorozattal készülünk. A Neumann Napok óráinak nagy része is a fizika jegyében valósult meg. A fizika és annak kapcsolata más tudományterületekkel, környezetvédelemmel most még inkább előtérbe került. Szerettük volna az ünneplés, az érdeklődés ilyen irányú összpontosításával népszerűsíteni az új tudományos eredményeket, természettudományos tárgyakat. Úgy gondolom, Albert Einstein

15 nagy hatású felfedezéseinek a 2005-ös esztendőben megünnepelt százéves évfordulójához iskolánk méltóképpen járult hozzá. Liptainé Reszegi Ágnes a természettudományi szakmacsoport vezetője Albert Einstein a Fizika Éve olvashatjuk lépten-nyomon. Sokan azt is tudják, hogy azért, mert 100 éve jelent meg Einstein három korszakalkotó műve, köztük a speciális relativitáselmélet. A hétköznapi életben a relativitáselméletről mint modern, csak a tudósok által felfogható fizikai teóriáról szokás beszélni. Pedig éppen ellenkezőleg, ez a matematikai képletek nélkül is könnyen megérthető elmélet, amit az érettségizőknek is ismerniük kellene. Einstein kiváló ismeretterjesztő könyvet írt A relativitás elmélete címmel, amelyet elegendő képzelőerővel bárki megérthet. A mű sokakat további gondolkodásra, érdeklődésre sarkall, ami a fizika fejlődését is előremozdítja. Érdekes, hogy a mai rohamosan fejlődő világunkban 100 év sem elég ahhoz, hogy ez az elmélet bekerüljön a köztudatba. Einstein hitt abban, hogy a világ megismerhető, bár szinte a világegyetem legelérhetetlenebb tulajdonsága, hogy megérthető. Fontos szerepet játszott a kvantummechanika megalapozásában, amiért 1921-ben Nobel-díjat kapott. Bármilyen meglepő, mégsem volt elégedett az elmélettel, mert úgy gondolta Isten nem játszik kockajátékot, vagyis a fizikában nincsenek véletlen folyamatok. Azért olyan népszerű és elismert még ma is Einstein, mert a fizikát minden téren forradalmasította, és új ágait alapozta meg. Kondor István

16 Idegen nyelvi szakmacsoport Idegen nyelv tanulás és nemzetközi dimenziók a Neumannban Az Európai Uniós csatlakozás nem jelent nagy kihívást a Neumann János Középiskola és Kollégium számára, hiszen pedagógiai programunk évek óta nemzetközi szinten is kiállja a próbát. A nyelvoktatás terén megfogalmazott célkitűzéseink szoros összhangban vannak az Európai Unió által kijelölt célokkal. Ezek között kiemelt helyet foglal el az idegen nyelv gyakorlati alkalmazás szintjére emelése olyan kontextusban, mely a tanulók érdeklődési körét magában foglalja, ugyanakkor a tanulók érdekeit is szolgálja. Határozott törekvésünk az, hogy a nyelvtanulás életformává váljon tanulóink számára. Azokat a gyakorlati készségeket fejlesztjük ki diákjainkban, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi élethelyzetekben történő sikeres kommunikációhoz. Ezeket az élethelyzeteket természetes környezetben kínálja tanulóinknak a Neumann nemzetközi kapcsolatrendszere. A globalizálódó gazdaságban és a mindennapi életben egyaránt fokozatosan felértékelődik a nemzetközi tapasztalatok és a kapcsolati szellemi tőke szerepe, melyek megszerzéséhez egyértelműen hozzájárul a Neumann széleskörű nemzetközi partner intézményi hálózata. Jelenleg német, angol, francia, olasz, finn, lengyel, szlovák és erdélyi intézményekkel tartjuk a kapcsolatot (nyolc országban tizenkét intézménnyel). A nemzetközi programokon való részvételnek kettős haszna van. Egyfelől a partner intézményekkel közösen zajló programok során formális és informális úton szereznek diákjaink és tanáraink olyan tudást és tapasztalatot, melyek az élethosszig tartó tanulás megvalósításában kulcsszerepet töltenek be. A nemzetköziség jelentősen hozzájárul tanulóink és tanáraink egyéni kulturális fejlődéséhez és az európai identitástudat megerősítéséhez. Nemzetközi programjaink során, akár multilaterális projektekről, vagy kulturális csere programokról van

17 szó, ismételten igazolni látjuk azt, hogy a neumannos diákok és tanárok nemzetközi megmérettetéseken is remekül bizonyítanak. Másfelől partner intézményeinken keresztül mód nyílik arra, hogy oktatási struktúránkat összehasonlításnak vessük alá, és ez által a Neumann országos szinten is elismert oktatási képzési modelljét folyamatosan megújítsuk más országok jól bevált gyakorlatából átvett oktatási és képzési elemekkel. Ilyen program például, a Két tanítási nyelvű gazdasági informatikus képzési formánk, vagy a LeonardoYoungbusiness.net2 Nemzetközi Projektünk, melyek az idegen nyelvi kompetenciák alkalmazásának számtalan lehetőségét kínálják is egyben. Az idegen nyelvi készségek kialakításának legfőbb színtere az idegen nyelvi óra, ahol a tanulók megtanulják a hatékony nyelvtanulás módszereit, képesek lesznek sikeres együttműködésre társaikkal és tanáraikkal, megtanulják véleményüket idegen nyelven (angolul, németül, franciául, olaszul) kifejteni, érvelni, ellenérvelni, udvariasan kommunikálni, kiselőadásokat és prezentációkat szakszerűen készíteni és előadni, logikus összefüggéseket felismerni és azokat meggyőzően kifejteni, és még sorolhatnám hosszasan azokat a fontos idegen nyelvi kompetenciákat, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy diákjaink nemzetközi szinten is művelt és elismert polgárai legyenek a világnak. Az Európai Bizottság os időszakra vonatkozó A nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása című cselekvési tervének egyik kiemelt pontja: Az anyanyelven kívül két idegen nyelv ismerete minden EU polgár számára. A Neumannban ez évek óta sikeresen megvalósul. Hiszen valamennyi tanulónk legalább két idegen nyelvet igen jó kommunikációs szinten ismer. Diákjaink többsége, felhasználva az idegen nyelvi órákon szerzett tudást, nemzetközi szinten elismert nyelvvizsgákat is tesz októberétől Pitman, Trinity, BME nemzetközi nyelvvizsga hely lettünk, így ezeket a vizsgákat diákjaink a Neumann épületeiben is letehetik, miután a Langwest Nyelviskolában bejelentkeztek. Kiemelt sikerként tartjuk számon az idegen nyelvű szakmai nyelvvizsgákat. A Két tanítási nyelvű

18 programunkban a diákok angol nyelvű szakmai gazdasági nyelvvizsga bizonyítványt is szereznek. Fontosnak tarjuk az idegen nyelv tanulás és a szakképzés folyamatos fejlesztését, hiszen ezek együttesen dinamikusan fejlődő területet alkotnak. Ahhoz, hogy az idegen nyelv tanítása hatékony legyen, a személyi és tárgyi feltételrendszert is biztosítani kell. Mi tanárok folyamatos szakmai továbbképzésen veszünk részt a Neumannban, hogy meg tudjunk felelni a 21. század kihívásainak. Az idegen nyelvet anyanyelvként beszélő idegen nyelvi lektorok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az idegen nyelv használata a tanárok és a diákok számára egyaránt életformává vált. A viszonylag kis létszámú, a tanulók tudásszintjének megfelelő csoportokban zajló nyelvi órák optimális feltételeket, nyelvtanulást támogató környezetet jelentenek. A Neumann Alapítvány anyagilag is támogatja a külföldi programok megvalósítását, ami jelentős segítséget jelent a kiutazó diákok számára. A modern multimédiás termek és korszerű oktatási eszközök nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy a nyelvi órákon még inkább szélesre tárjuk az ablakot a világ felé, és kitekintést nyerjünk idegen nyelven a körülöttünk zajló történésekre, valamint egyben részesei is legyünk azoknak diákjainkkal közösen. A tanár diák közös élményén alapulnak a nyelvtanulással kapcsolatos rendezvényeink, melyek alkalmat kínálnak tanulóinknak arra, hogy ismereteiket társaikkal összemérjék, tehetségüket és tudásukat nagyobb körben is megmutassák. Ezeket a lehetőségeket ajánlják a nyaranta megrendezésre kerülő Neumann English Camp angol nyelvi nemzetközi tábor, a szépkiejtési és idegen nyelvi előadói és szaktárgyi versenyek, vagy a nemzetközi szinten is nyilvántartott Junior Achievement diák vállalkozási verseny. Kuriózumnak számít és egyben színesíti az idegen nyelvi palettát a finn nyelvi és kulturális szakkörünk. Összességében elmondható, hogy az Európai Unió céljai a Neumannban az idegen nyelvek oktatásával kapcsolatban is

19 természetes elvárásként szerepelnek. Ezek közül az egyik különösen meghatározó a tanulók élethez való viszonyulásukban is. Azaz fontos, hogy a világ nyelvi sokszínűségén keresztül megtanulják a világot is színesnek és érdekesnek látni. Ilyen sokszínű és sikeres életet kívánunk diákjainknak nemzetközi dimenziókban a 21. században! Pappné Haron Ildikó az idegen nyelvi szakmacsoport vezetője Az esslingeni csereprogram november 28-án érkeztünk meg Esslingenbe. A pályaudvaron énekkel fogadtak minket partnereink. Hála Witzmann asszonynak a német szervezőnek a párok könnyen egymásra találtak, és hamar eloszlott a tömeg. A nap további, hátralevő részében a családok által szervezett programokon vehettünk részt, hogy minél jobban megismerjük egymást. A vállalkozó kedvűek a TV-toronyból csodálhatták meg Esslingent. Hétfő reggel a Mörike Gimnázium könyvtárában köszöntött minket az iskola igazgatója, Tanzen úr. Ezután a diákok körbevezettek minket az iskolában és a partnerünk órarendjének megfelelően 3 órán vehettünk részt. Itt láthattuk hogyan tanulnak a német diákok és néhol bevontak minket is az órai munkába a barátságos tanárok. Délután magyar idegenvezetővel barangoltunk a városban. Fantasztikus élmény volt. Részletesen megismerkedhettünk Esslingennel és megtekinthettük a nevezetességeit pl. a templomot, a Polgármesteri Hivatalt, a karácsonyi vásárt. Ebédre német specialitásokat ettünk. A városnézés után Fahrion asszony, a város polgármesterasszonya fogadott minket. Kedden perecsütéssel indult a napunk. Dieringer úr fogadott minket a pékségben, és megismertetett minket a pereckészítés fortélyaival. A szóbeli ismertető után a gyakorlatban is kipróbálhattuk a perecsütést. Igaz, elég kezdőnek bizonyultunk a

20 szakmában, de mindenesetre másnap délelőtt jókat falatoztunk az általunk gyártott péksüteményekből. Délután Stuttgardba utaztunk, hogy itt is gyönyörködhessünk a karácsonyi vásárban. A vásár után pedig korcsolyázhattunk a téren. Szerdán egész délelőtt a projekten dolgoztunk, amit a német és magyar karácsonyi szokások alapján kellett a pároknak elkészíteniük. Ez a feladat segítette a kommunikációt, valamint megismerkedhettünk egymás szokásaival. Délután Mercedes-Benz Múzeumba mentünk, ahol az első autóktól a jövőbeni modellekig minden Mercedest megcsodálhattunk. Csütörtökön egész nap Heidelbergben voltunk, és megismerkedtünk ennek a gyönyörű városnak a történelmével. Megtekintettük a karácsonyi vásárt, a templomot és a várat, amit pár száz évvel ezelőtt a francia háborúban romboltak le. Itt, a várban található a világ második legnagyobb hordója. Pénteken bemutattuk a munkáinkat, és este egy fergeteges búcsúbuliban volt részünk, ahol alkalmunk nyílt még egyszer együtt a csapattal jót beszélgetni. Szombaton eljött a búcsú pillanata, és elindultunk haza. Ez a hét nagyon gyorsan elszaladt, de rengeteg programban volt részünk. Életre szóló élményekkel térhettünk haza, és már terveztük a márciusi hetet, amikor is a német partnereinket fogadjuk. Kisbárnai Diána 11.B

21 LIPPSTADT - EGER 10 éve Iskolánk külföldi kapcsolatai körében kiemelkedő jelentőségű a lippstadti Marienschuléval már 10 éve eredményesen működő diákcserénk. Ezen időszak alatt ötször utazott iskolánkból fős diákcsoport Lippstadtba. Ez azt jelenti, hogy több, mint 100 tanulónk számára nyílt lehetőség arra, hogy bővítse nyelvi ismereteit, anyanyelvi környezetben próbálja ki nyelvtudását. Ez a lehetőség megerősítette azt a hitüket, hogy megéri oly sok időt és energiát fordítani az idegen nyelv tanulására. A megszerzett tudás kiállja a gyakorlat próbáját, újabb ösztönzést jelent tanulóink számára a megmérettetés. Ekkor értik meg igazán, hogy a nyelvtudás megnyitja előttük Európa kapuit, jobb munkalehetőséget villant föl, egy pozitív jövőképet kínál. A tíz év alatt gyerekeink sok sok német család vendégszeretetét élvezték, érezhették a szülők gondoskodását, odafigyelését, érdeklődését a programok iránt. Barátságok szövődtek, megismerték egymás életét, szokásait, vágyait, félelmeit, gondolatait a tanulásról, szórakozásról, szerelemről. Rájöttek, hogy a német gyerekeknek is hasonló problémáik és örömeik vannak, mint nekik. A közösen eltöltött szabadidő emlékeit őrzik. Ugyanebben az élményben volt része a német gyerekeknek, amikor nálunk töltöttek egy hetet. A búcsúzásnál ejtett könnyek mindig pontosan jelezték, milyen jól megértették egymást a földrajzilag egymástól oly távol élő, mégis lélekben oly közel kerülő gyerekek. A színes programok, akár Németországban, akár nálunk, mélyen bevésődtek emlékezetükbe, s évek multán talán egy újabb utazás elindítói lesznek. Két kedves kollégánk, barátunk Wilfried Jäger és Gaby Ibing szervezik évről évre a csoportokat a német gyerekek körében. Az ő lelkes szervezőmunkájuknak is köszönhető, hogy ez a kapcsolat ma is működik és folytatódik

22 Kirándulás a Goethe intézetbe, avagy fedezzük fel a német nyelvet Március 17-én, egy csütörtöki napon Polyhosné Sipeki Csilla tanárnő és Csutorás Ferenc tanár úr szervezésében tanulmányi kirándulást tettünk a budapesti Goethe Intézetbe, ahol egy minden érzékszervet megmozgató, interaktív kiállítás várt ránk. Egy egész buszra való lelkes németes vállalkozott erre a nagy kalandra. A kétórás buszozás után szikrázó márciusi napsütésben érkeztünk meg a kiállítás helyszínére, az Andrássy út 24. alá. A bejelentkezés után s egy német nyelvű tájékoztatót követően kaptunk egy kérdésekkel teli feladatlapot, melyek válaszit különböző pavilonok rejtették. Ezek, ahogy ők nevezték, házikók, különféle témákra és érzékszervekre specializálódtak. A kérdések megválaszolásához minden pavilont végig kellett járni,

23 ki kellett próbálni. A megfelelő választ keresve tudtuk meg például, hogy hány országban lehet németet tanulni az iskolákban (kb. 100) vagy melyik a német újságokban a leggyakrabban előforduló szó (die Uhr az óra). Érdekes volt tippelni a német legekre is. Megtudtuk, hogy a leggyakoribb német vezetéknevek a Schmidt, a Weber és a Fischer, és hogy futballegyesület működik Németországban. Tehát a kiállítás nemcsak a német nyelv különlegességeivel, hanem a német kultúrával, történelemmel is jobban megismertetett bennünket. Láttuk híres német emberek fényképeit, hallgattunk klasszikus német zenét, megnéztünk egyegy filmrészletet, belehallgattunk a nyelvjárásokba, többkevesebb sikerrel azt is kitaláltuk, hogy néhány német szó milyen eredetű. A német szókincsünket egy keresztrejtvénytáblán teszteltük, nagy sikerrel. De lehetetlen felsorolni azt a számtalan feladatot, melyet akár egyedül, akár csoportban, de mindenképpen megoldottunk. Úgy gondolom, ez a csaknem két órás kalandtúra meggyőzött bennünket arról, hogy a német talán nem is olyan nehéz, mint ahogy tartják. Bár Kovács Dániel 10.D

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel

Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel Tizenkettő nem egy tucat! Interjúk sikeres tehetségekkel GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA,

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár 23 hónap története képekben és szavakban TÁMOP 3.2.3/08/2 2009-0034 Állj mögém, szurkolj nekem, és ha együtt nyerünk, hajolj meg velem. - Presser Gábor - Előszó

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben