Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor"

Átírás

1

2 Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák: Molnár és társa 2001 Nyomda és Kiadó Kft. Copyright 2005 Minden jog fenntartva

3 Ajánlás Örömmel fogadtam számos tanulónk és tanár kollégám ötletét, mely egy újabb Neumann Évkönyv megjelentetésére irányult. Szimpatikus volt a lelkesedésük, s tetszettek az érveik, amelyekkel az ötlet megvalósításának szükségességét indokolták. Van miről írni, van minek örülni, van mire büszkének lenni, vannak nagyszerű történések, amikre hosszú évek múlva is szívesen emlékszünk majd, vannak emberek (fiatalok és tapasztaltak, tanítók és tanítottak) akiknek neve, teljesítménye, embersége gondolatai az évkönyv hasábjain keresztül is gazdagítják az alma mater értékét. S van tettre kész csapat, akik anyagot gyűjtenek, interjúkat készítenek, hajlandók sokat tenni az ügyért. Ezek után az igazgató három dolgot tehet: 1) Zöld utat enged a kezdeményezésnek, támogatja a valóra váltást. 2) Köszönetet mond mindazoknak, akik szerepet vállaltak az évkönyv megszületésében. 3) Ajánlást ír. Az előző kiadványok (1997; 2003.) egy-egy kerek évfordulóhoz kötődtek. A mostani apropóját talán az adhatja, hogy emberi léptékekkel mérve nagykorúvá vált a lila iskola, a 2004/2005. tanév ugyanis a 18. intézményünk életében. Az eltelt közel két évtized alatt a folytonos változás, a fejlődés volt a legjellemzőbb állandó. Megmutatkozik ez a tárgyi feltételrendszer, az infrastruktúra változásában, a képzési profilban, a tanulói és tanári létszámokban éppúgy, mint a tanulói és tanári teljesítményekben, a szülők, a pedagógusok, a diákok együttműködésében, a neumannos szellem elmélyülésében

4 Az egykori csecsemő 1987-ben Gimnázium és Szakközépiskola néven született, majd a következő évtől Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumként jegyezték másfél évtizeden keresztül. Második éve, hogy a szélesedő profilt kifejezve Neumann János Középiskola és Kollégium szerepel a hivatalos okmányokban. A Rákóczi úti épületet a kamaszkor közepére kinőttük. Ma már 5 helyen folyik iskolai oktatás, kollégiumi nevelés, ahol 876 neumannos tanuló, 286 kollégista lány és fiú, 86 pedagógus, 45 nem pedagógus dolgozó végzi munkáját. (1987-ben ezek a számok: ) Egykoron harcot kellett vívnunk a közoktatás városi, megyei, országos szerveivel annak érdekében, hogy önálló pedagógiai program alapján dolgozhassunk. (Ma ez kötelező.) A 80-as évek vége óta programunk szerves része volt a környezeti igények elemzése, az iskolával szemben támasztott szülői, gazdaságitársadalmi elvárások megismerése, a stratégia alkotás, a széleskörű évértékelések, elégedettség mérések. (Ma ezt úgy hívják: minőségbiztosítási program.) Az ágazatok közötti átjárhatóság biztosítása az ország középiskoláiban még ma is csak elmélet, nálunk 1992-től szerves része az oktatási, képzési struktúránknak. Az informatikai, számítástechnikai szakmai felsőfokú képzés gondolata itt 1987-ben született, s vált valóra 1992-ben a közgazdasági informatikus képesítéssel. (Jóval később ez gazdasági informatikus közép- és felsőfokú OKJ képesítés.) Az európai fejlett országokkal való sokoldalú kapcsolatépítést mi még az átkos -ban kezdtük től folyamatosan gazdagítjuk oktatási, nevelési szakképzési programunkat olyan tartalmi és módszertani elemekkel, melyeket a német, francia, angol, finn, holland, osztrák partnereinktől tanultunk

5 Sorolhatnám tovább azokat az úttörő jellegű kezdeményezéseket, amelyekkel a közoktatás és a szakképzés területén egyaránt megelőztük az országos folyamatokat. Fontosabb viszont ehelyütt is annak konstatálása, hogy ez az innovatív szellemiség jelentős mértékben hozzájárult - a Neumann igen gyors betagozódásához a város, a megye és az ország középiskolai hálózatába, - az elmúlt másfél évtized oktatáspolitikai változásai (NAT, kerettantervek, ezek kombinációi, szakképzési átalakulások stb) nem jelentettek semmiféle zavart - népszerű az iskola, tanítványainkat igen jelentős számú kiváló képességű általános iskolás közül választjuk ki, - a tanulói teljesítmények (tantárgyi osztályzatok egyetemi felvételi arányok, tanulmányi versenyek stb.) messze meghaladják az országos átlagot (pl. a felvételi rangsorban a hasonló típusú iskolák között régóta a 4-ik helyen állunk a Heves Megyei Pedagógiai Intézet által a megye legeredményesebb iskolájának kiírt vándordíjat 5 éve folyamatosan mi hozzuk el) - az iskolaszereplők együttműködése mind sokoldalúbb és hatékonyabb. Így váltunk mi felnőtté, s követtük névadónk eszmeiségét. A jövőben még nagyobb felelősséggel ( immár a múltunk is kötelez!) kell végeznünk munkánkat a rugalmasság, a tolerancia és intelligencia jegyében. Ahhoz, hogy felnőttként is sikeresek, elismertek, a jövő nemzedék számára is népszerűek, vonzók legyünk, nem állhatunk meg. Fejlődés ellen nincs orvosság vallotta Neumann János. Nekünk, akik őt példaképnek tekintjük, az a kötelességünk, hogy a fejlődésben keressük a kitörési pontokat, a saját boldogulásunkat, s partnerként ehhez megnyerjük a mindenkori középiskolás nemzedéket. Mindenkori évkönyveinknek pedig egyik fő funkciója, hogy képet adjon e törekvések eredményeiről, őrizze az emlékeket, tükrözze a tendenciákat

6 Ajánlom ezt az összeállítást mindazoknak, akik részesei a Neumann komplexum -nak, s azoknak, akik érdeklődnek, hogy mi is történik a lila falak között (ma már a város különböző pontjain). Köszönöm mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az évkönyv elkészítéséhez, kiemelten Simkóné Kis Ágnes, Holló Katalin, Polyhosné Sipeki Csilla, Bodolainé Makkai Erika kolléganőknek és Mádi Gábor 11. F osztályos tanulónak. Dr. Sipos Mihály igazgató - 6 -

7 Humán szakmacsoport A humán szakmacsoportot a magyar nyelv és irodalmat, történelmet, valamint a filozófiát és etikát tanító tanárok alkotják. Az említett tantárgyak színvonalas oktatásán új az idei évtől új kihívást jelent az új érettségi rendszer követelményeinek való megfelelés, különösen a magyar nyelv és irodalom illetve a történelem ismereteinek újszerű közvetítése, hiszen ezek mindenki számára kötelező vizsgatárgyak. Ez azt is jelenti, hogy a kollégáknak a korábbiaknál is nagyobb mértékben kell figyelembe venniük, hogy tantárgyaiknak kiemelten fontos szerepe van a különböző képességek fejlesztésében, készségek kialakításában és a személyiségek pozitív irányú formálásában. Emellett a humán szakmacsoport tagjainak legfontosabb céljai, törekvései közé tartozik, hogy az ember létezésében, a világhoz való viszonyban olyan alternatívákat jelenítsen meg a diákok számára, amiben a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodás mellett az emberibb, tartalmasabb életet biztosító esztétikai élményeknek, az ember lényegét alkotó etikai parancsoknak és az egyéni élet kialakítására, formálására gondolkodás által lehetőséget nyújtó autonómiának is döntő szerepe van. Röviden: a személyiségközpontú nevelésnek. Ennek érdekében szervezi minden évben a humán osztály segítségével az iskola a Neumann Napok rendezvénysorozatát, ahol a tanulók neves előadók tolmácsolásában különböző tudományterületek legújabb eredményeivel ismerkedhetnek meg. A tehetséggondozás egyik eszköze a tanulók versenyekre való felkészítése. Ebben az évben is beneveztünk a magyar és történelem OKTV-be, a 2. fordulóba Pajtók Adrienn (13. e) magyar nyelv tantárgyból bekerült. Részt vettünk a VII. Országos József Attila vers- és énekelt vers- és prózamondó versenyen, ahol Szentesi Csilla (11. c) különdíjat nyert. A Ki tud többet az 1000 éves Egerről elnevezésű versenyben László Anett, Lázár Olivér, Pászti-Nagy Dóra (9. d) tanulók a 3. helyezést szerezték meg. Az Implom József Helyesírási Verseny szakközépiskolai kategóriájának országos döntőjén Vass Nóra 11. b osztályos tanuló 3. helyezést ért el, valamint A II. világháború és - 7 -

8 következményei versenyen Farkas Dániel (11. a) Túri Anikó és Varsányi Olivér (11. d) diákok az 1. helyen végeztek. Iskolánk benevezett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt A Nagy Könyv elnevezésű országos felmérésbe. Nemcsak azok a tanulók vesznek részt a magyar és történelmi vetélkedőkön, akiknek e tárgyakkal kapcsolatban továbbtanulási szándékai vannak, hanem a reál és a közgazdasági osztályok tanulói is szívesen megmérettetik magukat ezeken a versenyeken. Bízunk benne, hogy a már egy-két évtizede tanító kollégák bölcsessége és tapasztalata, valamint a pályájukat egy-két éve kezdő kollégák lelkesedése és fiatalos lendülete megfelelő alapot biztosít az egész szakmacsoportnak ahhoz, hogy megfelelő színvonalon eleget tegyen ezeknek a feladatoknak. Simkóné Kis Ágnes a humán szakmacsoport vezetője - 8 -

9 Bródy-színkör (Tegnap és ma) A társulat a mai formátumában és vezetés mellett a es tanévben állt össze. A kezdeti szervezési nehézségek leküzdése után 2003 novemberében indult meg a valóban elszánt, de létszámban igencsak megcsappant kis csapatunk munkája. Az első megmérettetésünk, melyre Solorzano: A bábuk című mexikói tragédiával készültünk, 2004 márciusában jött el, mikor versenybe szálltunk az Országos Diákszínjátszó Egyesület által szervezett színjátszó versenyen a régió (3 megye) diákszínpadjaival. A siker nem maradt el. A darab elnyerte a fesztivál ezüst minősítését, legjobb főszereplő díját (Böjtös Zsuzsanna) és a legjobb rendező díjat (Barna Viktor tanár úr). A bábukat még 3 alkalommal adtuk elő, köztük iskolánk aulájában is, ahol várva vagy váratlanul hangosítási, akusztikai nehézségekbe ütköztünk. A csoport valóban nagy örömére ez a probléma ez évre megoldódott, mivel március elején a rendelkezésünkre bocsátottak 2 db hordozható minimikrofon, amivel már megfelelő minőségben tudtunk csoportunkkal iskolánk színpadára lépni. Ez évben Molier Kényerkedők című klasszikus komédiáját indítottuk útjára. A premier a Neumannnapok során jött el, ahol fergeteges sikert arattunk. Azonban a legnagyobb megmérettetés április Miskolcon az ODE évi színjátszó csatározásán várt ránk

10 Művészeti szakmacsoport Szakmacsoportunk 2002-ben alakult, melynek feladata a művészeti oktatással, a sportokkal és a szabadidő szervezésével kapcsolatos tevékenységek összehangolása, az új kihívásoknak megfelelően történő megoldása. Feladataink közé tartozik az iskolában folyó kulturális élet élénkítése, irányítása, az ünnepségek, kulturális rendezvények magas színvonalon történő megszervezése. Munkánkkal egyfajta szellemiséget szeretnénk közvetíteni, melybe a művészetek terén is tehetséges tanulóinkat minél nagyobb számban kívánjuk bevonni. A különböző művészeti csoportok, a zenei és képzőművészeti szakkörök munkájába valamennyi tanulónk bekapcsolódhat, s az erre elhivatottak nagyobb nyilvánosság előtt is bizonyíthatják tehetségüket, rátermettségüket, akár iskolai keretek között, akár nagyobb nyilvánosság előtt. A szabadidő értelmes és hasznos eltöltése érdekében, színház-, koncert- és kiállítás- látogatásokat szervezünk, melynek

11 eredményeként az utóbbi években jónéhány emlékezetes élménnyel gazdagodhattak a résztvevők Közvetlen feladatunk az iskolai testnevelés, a sportkörök, a természetjáró szakosztály működtetése, a tömegsport lehetőségeinek kihasználása, tágabb értelemben az egészséges életvitel és egészséges életmód népszerűsítése. A diákönkormányzati munka, az iskolai demokrácia működésének kérdései, az ifjúsági érdekvédelem egyaránt része tevékenységünknek. A könyvtár szakmai irányítása, állományának gyarapítása, működésének beillesztése az iskola szellemi vérkeringésébe, szép szakmai célt jelent. Jelenleg az iskolai könyvtár állománya eléri a kötetet, s a legjelentősebb napilapok, színvonalas folyóiratok is gazdagítják, lehetővé téve az igényes tájékozódást, művelődést

12 Elkezdődött a könyvtári állomány számítógépes feldolgozása is, mely az elkövetkező évek legjelentősebb könyvtári fejlesztése,s ezáltal az iskolai hálózaton is elérhetővé válik a könyvtári anyag, a későbbiekben lehetővé téve a korszerű ismeretszerzést. Az előzőekben foglaltakból is kitűnik, hogy munkánkkal intézményünk számos területét kívánjuk formálni, arculatot adva iskolánk szellemi életének. Célunk, hogy a művészeteket szerető és értő, egészséges életet élő, szilárd értékrenddel bíró, széles látókörű fiatalok kerülhessenek ki iskolánk falai közül, akik az élet minden területén bizonyosan megállják a helyüket, szeretettel és örömmel gondolva vissza középiskolás éveikre. Pászthy András a művészeti szakmacsoport vezetője

13 Természettudományok szakmacsoportja Ez a tanév a természettudományok szakmacsoportjában is az új kétszintű érettségire való felkészülés jegyében zajlott. Természetesen a évfolyamos diákok és szaktanáraik érezték ennek intenzívebb hatását, de az alsóbb évfolyamokon is ebben az új szemléletben folyt az oktatás. Nagyon fontos, hogy az érettségit megelőző két év tanulmányait olyan biztos alapok előzzék meg, amit diákjaink az első évfolyamokon szerezhetnek meg. Nem véletlenül nevezzük ezt a két három évet gyakran alapozó képzésnek. Annak ellenére, hogy tapasztalt kollégákból áll a szakmacsoport, mindegyikük fontosnak tartja az állandó továbbképzést, önképzést. Ebben a tanévben szinte mindegyik szaktanár részt vett az új közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató felkészítő továbbképzésen. Fő törekvésünk, hogy tanulóink kapjanak egy természettudományos alapműveltséget, szemléletmódot, mely által képesek legyenek korunk új tudományos eredményeinek megértésére, ismereteik önálló bővítésére. Célunk annak elérése, hogy diákjaink főiskolákon, egyetemeken képesek legyenek a nálunk megszerzett tudással jól gazdálkodni, s ezekre építeni. Az elmúlt tanévtől a természettudományos szakmacsoport matematikából, fizikából, kémiából és biológiából évente 8-9 csoportban készíti fel diákjait az emelt szintű érettségire, s ezzel együtt felsőoktatási tanulmányok folytatására. Az utóbbi években az eddig népszerű matematika mellett egyre többen döntenek úgy, hogy kémiai és biológiai tanulmányikat a 11. évfolyamtól emelt szinten folytatják. A versenyekkel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy már hagyományosan ott szereplünk az elsők között. Az OKTV-n, az Arany Dániel matematika versenyen jelen vagyunk több tanítványunkkal a döntőben. A Kenguru nemzetközi matematika verseny, a Gordiusz matematika verseny döntőjét sem bonyolítják le nélkülünk. A megyei Kertész Andor matematika emlékversenyen tanítványaink minden évfolyamon elhozzák az

14 első helyek valamelyikét. Így már évek óta jutalmunk a vándorkupa. Nagyon szépen szerepelnek diákjaink a Kitaibel Pál biológia, az Irinyi János kémia versenyeken is. Ez utóbbi országos döntőjén is rendszeresen jelen vagyunk. A fenti sorokból is kiviláglik, hogy iskolánkban, s ezen belül a szakmacsoportban is mennyire fontos szerepet tölt be a tehetséggondozás. Az első két évfolyamon a szakkörök, később pedig az emelt szintű csoportok adják a keretet. Természetesen kiemelkedő képességű tanulóinkkal egyéni foglalkozásokon is biztosítjuk a konzultációt, az egyéni probléma feldolgozás lehetőségét. Örülünk diákjaink és tanáraik sikerének nem csak a versenyeken, az érettségin, hanem akkor is, amikor beszámolnak későbbi tanulmányaik során elért teljesítményeikről. S nem utolsó sorban fontosak a mindennapi dolgok, apró sikerek, szép feleletek az órákon, a tananyagok zárásakor született nagyszerű dolgozatok, tanulmányok s minden egyéni eredmény, amely tanítványaink és tanáraik közös, sokszínű munkájának gyümölcse. A sokrétű munkának egy szép példája iskolánkban a már hagyományosan március hónapban megszervezett két-három nap, amit Neumann Napoknak neveztünk el. Tanítványaink és tanáraink ez időben a megszokottól eltérő órákon, előadásokon vehetnek részt. Igyekszünk neves előadókat, kutatókat, főiskolán és egyetemen, nyelviskolákban oktatókat, egy-egy szakterület kiváló ismerőit meghívni. Vendégeink előadásaik során kiegészítik tanítványaink iskolás ismereteit, bővítik látókörüket, új kutatási eredményeket hoznak emberközelbe. Ez az évet az Egyesült Nemzetek Szervezetének június 1- jei Közgyűlése a Fizika Nemzetközi Évének nyilvánította. Az egész Földre kiterjedő ünnepléshez mi is méltóan kívántunk csatlakozni. Egyéves rendezvénysorozattal készülünk. A Neumann Napok óráinak nagy része is a fizika jegyében valósult meg. A fizika és annak kapcsolata más tudományterületekkel, környezetvédelemmel most még inkább előtérbe került. Szerettük volna az ünneplés, az érdeklődés ilyen irányú összpontosításával népszerűsíteni az új tudományos eredményeket, természettudományos tárgyakat. Úgy gondolom, Albert Einstein

15 nagy hatású felfedezéseinek a 2005-ös esztendőben megünnepelt százéves évfordulójához iskolánk méltóképpen járult hozzá. Liptainé Reszegi Ágnes a természettudományi szakmacsoport vezetője Albert Einstein a Fizika Éve olvashatjuk lépten-nyomon. Sokan azt is tudják, hogy azért, mert 100 éve jelent meg Einstein három korszakalkotó műve, köztük a speciális relativitáselmélet. A hétköznapi életben a relativitáselméletről mint modern, csak a tudósok által felfogható fizikai teóriáról szokás beszélni. Pedig éppen ellenkezőleg, ez a matematikai képletek nélkül is könnyen megérthető elmélet, amit az érettségizőknek is ismerniük kellene. Einstein kiváló ismeretterjesztő könyvet írt A relativitás elmélete címmel, amelyet elegendő képzelőerővel bárki megérthet. A mű sokakat további gondolkodásra, érdeklődésre sarkall, ami a fizika fejlődését is előremozdítja. Érdekes, hogy a mai rohamosan fejlődő világunkban 100 év sem elég ahhoz, hogy ez az elmélet bekerüljön a köztudatba. Einstein hitt abban, hogy a világ megismerhető, bár szinte a világegyetem legelérhetetlenebb tulajdonsága, hogy megérthető. Fontos szerepet játszott a kvantummechanika megalapozásában, amiért 1921-ben Nobel-díjat kapott. Bármilyen meglepő, mégsem volt elégedett az elmélettel, mert úgy gondolta Isten nem játszik kockajátékot, vagyis a fizikában nincsenek véletlen folyamatok. Azért olyan népszerű és elismert még ma is Einstein, mert a fizikát minden téren forradalmasította, és új ágait alapozta meg. Kondor István

16 Idegen nyelvi szakmacsoport Idegen nyelv tanulás és nemzetközi dimenziók a Neumannban Az Európai Uniós csatlakozás nem jelent nagy kihívást a Neumann János Középiskola és Kollégium számára, hiszen pedagógiai programunk évek óta nemzetközi szinten is kiállja a próbát. A nyelvoktatás terén megfogalmazott célkitűzéseink szoros összhangban vannak az Európai Unió által kijelölt célokkal. Ezek között kiemelt helyet foglal el az idegen nyelv gyakorlati alkalmazás szintjére emelése olyan kontextusban, mely a tanulók érdeklődési körét magában foglalja, ugyanakkor a tanulók érdekeit is szolgálja. Határozott törekvésünk az, hogy a nyelvtanulás életformává váljon tanulóink számára. Azokat a gyakorlati készségeket fejlesztjük ki diákjainkban, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi élethelyzetekben történő sikeres kommunikációhoz. Ezeket az élethelyzeteket természetes környezetben kínálja tanulóinknak a Neumann nemzetközi kapcsolatrendszere. A globalizálódó gazdaságban és a mindennapi életben egyaránt fokozatosan felértékelődik a nemzetközi tapasztalatok és a kapcsolati szellemi tőke szerepe, melyek megszerzéséhez egyértelműen hozzájárul a Neumann széleskörű nemzetközi partner intézményi hálózata. Jelenleg német, angol, francia, olasz, finn, lengyel, szlovák és erdélyi intézményekkel tartjuk a kapcsolatot (nyolc országban tizenkét intézménnyel). A nemzetközi programokon való részvételnek kettős haszna van. Egyfelől a partner intézményekkel közösen zajló programok során formális és informális úton szereznek diákjaink és tanáraink olyan tudást és tapasztalatot, melyek az élethosszig tartó tanulás megvalósításában kulcsszerepet töltenek be. A nemzetköziség jelentősen hozzájárul tanulóink és tanáraink egyéni kulturális fejlődéséhez és az európai identitástudat megerősítéséhez. Nemzetközi programjaink során, akár multilaterális projektekről, vagy kulturális csere programokról van

17 szó, ismételten igazolni látjuk azt, hogy a neumannos diákok és tanárok nemzetközi megmérettetéseken is remekül bizonyítanak. Másfelől partner intézményeinken keresztül mód nyílik arra, hogy oktatási struktúránkat összehasonlításnak vessük alá, és ez által a Neumann országos szinten is elismert oktatási képzési modelljét folyamatosan megújítsuk más országok jól bevált gyakorlatából átvett oktatási és képzési elemekkel. Ilyen program például, a Két tanítási nyelvű gazdasági informatikus képzési formánk, vagy a LeonardoYoungbusiness.net2 Nemzetközi Projektünk, melyek az idegen nyelvi kompetenciák alkalmazásának számtalan lehetőségét kínálják is egyben. Az idegen nyelvi készségek kialakításának legfőbb színtere az idegen nyelvi óra, ahol a tanulók megtanulják a hatékony nyelvtanulás módszereit, képesek lesznek sikeres együttműködésre társaikkal és tanáraikkal, megtanulják véleményüket idegen nyelven (angolul, németül, franciául, olaszul) kifejteni, érvelni, ellenérvelni, udvariasan kommunikálni, kiselőadásokat és prezentációkat szakszerűen készíteni és előadni, logikus összefüggéseket felismerni és azokat meggyőzően kifejteni, és még sorolhatnám hosszasan azokat a fontos idegen nyelvi kompetenciákat, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy diákjaink nemzetközi szinten is művelt és elismert polgárai legyenek a világnak. Az Európai Bizottság os időszakra vonatkozó A nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása című cselekvési tervének egyik kiemelt pontja: Az anyanyelven kívül két idegen nyelv ismerete minden EU polgár számára. A Neumannban ez évek óta sikeresen megvalósul. Hiszen valamennyi tanulónk legalább két idegen nyelvet igen jó kommunikációs szinten ismer. Diákjaink többsége, felhasználva az idegen nyelvi órákon szerzett tudást, nemzetközi szinten elismert nyelvvizsgákat is tesz októberétől Pitman, Trinity, BME nemzetközi nyelvvizsga hely lettünk, így ezeket a vizsgákat diákjaink a Neumann épületeiben is letehetik, miután a Langwest Nyelviskolában bejelentkeztek. Kiemelt sikerként tartjuk számon az idegen nyelvű szakmai nyelvvizsgákat. A Két tanítási nyelvű

18 programunkban a diákok angol nyelvű szakmai gazdasági nyelvvizsga bizonyítványt is szereznek. Fontosnak tarjuk az idegen nyelv tanulás és a szakképzés folyamatos fejlesztését, hiszen ezek együttesen dinamikusan fejlődő területet alkotnak. Ahhoz, hogy az idegen nyelv tanítása hatékony legyen, a személyi és tárgyi feltételrendszert is biztosítani kell. Mi tanárok folyamatos szakmai továbbképzésen veszünk részt a Neumannban, hogy meg tudjunk felelni a 21. század kihívásainak. Az idegen nyelvet anyanyelvként beszélő idegen nyelvi lektorok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az idegen nyelv használata a tanárok és a diákok számára egyaránt életformává vált. A viszonylag kis létszámú, a tanulók tudásszintjének megfelelő csoportokban zajló nyelvi órák optimális feltételeket, nyelvtanulást támogató környezetet jelentenek. A Neumann Alapítvány anyagilag is támogatja a külföldi programok megvalósítását, ami jelentős segítséget jelent a kiutazó diákok számára. A modern multimédiás termek és korszerű oktatási eszközök nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy a nyelvi órákon még inkább szélesre tárjuk az ablakot a világ felé, és kitekintést nyerjünk idegen nyelven a körülöttünk zajló történésekre, valamint egyben részesei is legyünk azoknak diákjainkkal közösen. A tanár diák közös élményén alapulnak a nyelvtanulással kapcsolatos rendezvényeink, melyek alkalmat kínálnak tanulóinknak arra, hogy ismereteiket társaikkal összemérjék, tehetségüket és tudásukat nagyobb körben is megmutassák. Ezeket a lehetőségeket ajánlják a nyaranta megrendezésre kerülő Neumann English Camp angol nyelvi nemzetközi tábor, a szépkiejtési és idegen nyelvi előadói és szaktárgyi versenyek, vagy a nemzetközi szinten is nyilvántartott Junior Achievement diák vállalkozási verseny. Kuriózumnak számít és egyben színesíti az idegen nyelvi palettát a finn nyelvi és kulturális szakkörünk. Összességében elmondható, hogy az Európai Unió céljai a Neumannban az idegen nyelvek oktatásával kapcsolatban is

19 természetes elvárásként szerepelnek. Ezek közül az egyik különösen meghatározó a tanulók élethez való viszonyulásukban is. Azaz fontos, hogy a világ nyelvi sokszínűségén keresztül megtanulják a világot is színesnek és érdekesnek látni. Ilyen sokszínű és sikeres életet kívánunk diákjainknak nemzetközi dimenziókban a 21. században! Pappné Haron Ildikó az idegen nyelvi szakmacsoport vezetője Az esslingeni csereprogram november 28-án érkeztünk meg Esslingenbe. A pályaudvaron énekkel fogadtak minket partnereink. Hála Witzmann asszonynak a német szervezőnek a párok könnyen egymásra találtak, és hamar eloszlott a tömeg. A nap további, hátralevő részében a családok által szervezett programokon vehettünk részt, hogy minél jobban megismerjük egymást. A vállalkozó kedvűek a TV-toronyból csodálhatták meg Esslingent. Hétfő reggel a Mörike Gimnázium könyvtárában köszöntött minket az iskola igazgatója, Tanzen úr. Ezután a diákok körbevezettek minket az iskolában és a partnerünk órarendjének megfelelően 3 órán vehettünk részt. Itt láthattuk hogyan tanulnak a német diákok és néhol bevontak minket is az órai munkába a barátságos tanárok. Délután magyar idegenvezetővel barangoltunk a városban. Fantasztikus élmény volt. Részletesen megismerkedhettünk Esslingennel és megtekinthettük a nevezetességeit pl. a templomot, a Polgármesteri Hivatalt, a karácsonyi vásárt. Ebédre német specialitásokat ettünk. A városnézés után Fahrion asszony, a város polgármesterasszonya fogadott minket. Kedden perecsütéssel indult a napunk. Dieringer úr fogadott minket a pékségben, és megismertetett minket a pereckészítés fortélyaival. A szóbeli ismertető után a gyakorlatban is kipróbálhattuk a perecsütést. Igaz, elég kezdőnek bizonyultunk a

20 szakmában, de mindenesetre másnap délelőtt jókat falatoztunk az általunk gyártott péksüteményekből. Délután Stuttgardba utaztunk, hogy itt is gyönyörködhessünk a karácsonyi vásárban. A vásár után pedig korcsolyázhattunk a téren. Szerdán egész délelőtt a projekten dolgoztunk, amit a német és magyar karácsonyi szokások alapján kellett a pároknak elkészíteniük. Ez a feladat segítette a kommunikációt, valamint megismerkedhettünk egymás szokásaival. Délután Mercedes-Benz Múzeumba mentünk, ahol az első autóktól a jövőbeni modellekig minden Mercedest megcsodálhattunk. Csütörtökön egész nap Heidelbergben voltunk, és megismerkedtünk ennek a gyönyörű városnak a történelmével. Megtekintettük a karácsonyi vásárt, a templomot és a várat, amit pár száz évvel ezelőtt a francia háborúban romboltak le. Itt, a várban található a világ második legnagyobb hordója. Pénteken bemutattuk a munkáinkat, és este egy fergeteges búcsúbuliban volt részünk, ahol alkalmunk nyílt még egyszer együtt a csapattal jót beszélgetni. Szombaton eljött a búcsú pillanata, és elindultunk haza. Ez a hét nagyon gyorsan elszaladt, de rengeteg programban volt részünk. Életre szóló élményekkel térhettünk haza, és már terveztük a márciusi hetet, amikor is a német partnereinket fogadjuk. Kisbárnai Diána 11.B

21 LIPPSTADT - EGER 10 éve Iskolánk külföldi kapcsolatai körében kiemelkedő jelentőségű a lippstadti Marienschuléval már 10 éve eredményesen működő diákcserénk. Ezen időszak alatt ötször utazott iskolánkból fős diákcsoport Lippstadtba. Ez azt jelenti, hogy több, mint 100 tanulónk számára nyílt lehetőség arra, hogy bővítse nyelvi ismereteit, anyanyelvi környezetben próbálja ki nyelvtudását. Ez a lehetőség megerősítette azt a hitüket, hogy megéri oly sok időt és energiát fordítani az idegen nyelv tanulására. A megszerzett tudás kiállja a gyakorlat próbáját, újabb ösztönzést jelent tanulóink számára a megmérettetés. Ekkor értik meg igazán, hogy a nyelvtudás megnyitja előttük Európa kapuit, jobb munkalehetőséget villant föl, egy pozitív jövőképet kínál. A tíz év alatt gyerekeink sok sok német család vendégszeretetét élvezték, érezhették a szülők gondoskodását, odafigyelését, érdeklődését a programok iránt. Barátságok szövődtek, megismerték egymás életét, szokásait, vágyait, félelmeit, gondolatait a tanulásról, szórakozásról, szerelemről. Rájöttek, hogy a német gyerekeknek is hasonló problémáik és örömeik vannak, mint nekik. A közösen eltöltött szabadidő emlékeit őrzik. Ugyanebben az élményben volt része a német gyerekeknek, amikor nálunk töltöttek egy hetet. A búcsúzásnál ejtett könnyek mindig pontosan jelezték, milyen jól megértették egymást a földrajzilag egymástól oly távol élő, mégis lélekben oly közel kerülő gyerekek. A színes programok, akár Németországban, akár nálunk, mélyen bevésődtek emlékezetükbe, s évek multán talán egy újabb utazás elindítói lesznek. Két kedves kollégánk, barátunk Wilfried Jäger és Gaby Ibing szervezik évről évre a csoportokat a német gyerekek körében. Az ő lelkes szervezőmunkájuknak is köszönhető, hogy ez a kapcsolat ma is működik és folytatódik

22 Kirándulás a Goethe intézetbe, avagy fedezzük fel a német nyelvet Március 17-én, egy csütörtöki napon Polyhosné Sipeki Csilla tanárnő és Csutorás Ferenc tanár úr szervezésében tanulmányi kirándulást tettünk a budapesti Goethe Intézetbe, ahol egy minden érzékszervet megmozgató, interaktív kiállítás várt ránk. Egy egész buszra való lelkes németes vállalkozott erre a nagy kalandra. A kétórás buszozás után szikrázó márciusi napsütésben érkeztünk meg a kiállítás helyszínére, az Andrássy út 24. alá. A bejelentkezés után s egy német nyelvű tájékoztatót követően kaptunk egy kérdésekkel teli feladatlapot, melyek válaszit különböző pavilonok rejtették. Ezek, ahogy ők nevezték, házikók, különféle témákra és érzékszervekre specializálódtak. A kérdések megválaszolásához minden pavilont végig kellett járni,

23 ki kellett próbálni. A megfelelő választ keresve tudtuk meg például, hogy hány országban lehet németet tanulni az iskolákban (kb. 100) vagy melyik a német újságokban a leggyakrabban előforduló szó (die Uhr az óra). Érdekes volt tippelni a német legekre is. Megtudtuk, hogy a leggyakoribb német vezetéknevek a Schmidt, a Weber és a Fischer, és hogy futballegyesület működik Németországban. Tehát a kiállítás nemcsak a német nyelv különlegességeivel, hanem a német kultúrával, történelemmel is jobban megismertetett bennünket. Láttuk híres német emberek fényképeit, hallgattunk klasszikus német zenét, megnéztünk egyegy filmrészletet, belehallgattunk a nyelvjárásokba, többkevesebb sikerrel azt is kitaláltuk, hogy néhány német szó milyen eredetű. A német szókincsünket egy keresztrejtvénytáblán teszteltük, nagy sikerrel. De lehetetlen felsorolni azt a számtalan feladatot, melyet akár egyedül, akár csoportban, de mindenképpen megoldottunk. Úgy gondolom, ez a csaknem két órás kalandtúra meggyőzött bennünket arról, hogy a német talán nem is olyan nehéz, mint ahogy tartják. Bár Kovács Dániel 10.D

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 1886 2009 Képzési kínálat a Berzeviczyben Iskolánk, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ az ország egyik legrégebben működő

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr!

Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Sárik Zoltán igazgató részére. Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Fővár osi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Sárik Zoltán igazgató részére Tisztelt Sárik Zoltán Igazgató Úr! Felkért a Baranyai Anita által elkészített, és az új OKJ hoz igazodó, fővárosi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. Munkaterv

CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. Munkaterv CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Munkaterv 2014/2015 A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015. tanévi munkaterve A 2014/2015. tanév fő feladatai Az iskola pedagógiai programjában

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878

oktatási azonosító 73068903870 73342549764 79306853024 76397763878 Tanulmányi terület kódja: 41 gimnázium: 4 évfolyamos; emelt szintű matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a második idegen nyelv a(z) német nyelv

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény Igazgató: Somogyi László Cím:1133 Budapest, Kárpát u. 49 53. Tel./fax: 359-1613, 359-2205 Internet: www.berzsenyi.hu Az iskola OM azonosítója: 035243 BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések

ISKOLÁNK PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK IDŐPONTJA: egészségügyi szakközépiskola és szakképzések Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolája 8200 Veszprém Szeglethy u. 6. Tel.:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben