1. Általános cégadatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános cégadatok"

Átírás

1 BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT FÉLÉVES GYORSJELENTÉS

2 1. Általános cégadatok A társaság neve: Rövidített neve: Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ELMŰ Nyrt. Székhelye: 1132 Budapest, Váci út Az Alapszabály kelte: december 31. Cégbírósági bejegy. száma és helye: Cg Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság A társaság időtartama: Könyvvizsgáló: Tőzsdei bevezetés kezdőnapja: Hirdetmények közzététele: A társaság alaptőkéje: ISIN kód: határozatlan időtartamú az üzleti év január 1től december 31ig tart PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.) képviseletében: Mészáros Balázs, kamarai tagsági száma: december 15. B kategóriában A társaság honlapja: Ft HU Az ELMŰ Nyrt I. Féléves Gyorsjelentése a évi CXX. Tőkepiaci Törvény, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) elvei szerint készült. A jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A közölt adatok konszolidáltak, és nem auditáltak. 2

3 2. Összefoglalás A cégcsoport havi időszaki eredménye átmeneti javulást mutat a bázis időszakhoz képest az értékesítési árrés javulása, valamint a költségek időszakos elmaradása miatt. Üzemi eredményre ható tényezők Egyetemes szolgáltató szegmens Az árrést átmenetileg pozitívan befolyásolta a villamos energia vásárlási költségének kedvező alakulása. Az egyetemes szolgáltatási szegmensben a szabályozó hatóság a beszerzési költség fajlagos mértékét csökkentette az országosan elismert árrések elérésének elősegítése érdekében. Árbevétel: A villamosenergiaértékesítés árbevételi visszaesésének fő oka az energiadíjak csökkenése. A szeptemberi díjcsökkentést 2015 januárjában csak kisebb mértékű korrekció (emelés) követte. Költségek: Az MVM számára meghatározott országos maximált átlagár 2015 januárjától csökkent, melynek következtében mérséklődtek a beszerzési költségek is. A hatékonyabb követeléskezelési módszerek hatására folyamatosan csökkennek a 90 napon túli kintlévőségek, így a követelésekre elszámolt értékvesztés és leírás is. Szabadpiaci szegmens A szegmens növelni tudta árrését a fokozódó piaci verseny ellenére is. Árbevétel: A piaci ármozgások hatására alacsonyabb fogyasztói értékesítési árak alakultak ki, viszont az értékesítési mennyiség erőteljes növekedése megnövelte a realizált árbevételt. Költségek: A piaci villamos energia beszerzési árak kedvező alakulása következtében a beszerzési költségek fajlagosan csökkentek, ám a megnövekedett volumen összességében növelte a beszerzési költségeket is. Hálózat A fogyasztóknak átadott mennyiség összességében nőtt év azonos időszakához képest, azonban ezt a pozitív hatást teljes mértékben ellensúlyozta a bázis évhez képesti 1,5%os elosztói tarifacsökkentés. Egyéb május 4én lezárult a Sinergy üzletrészeinek értékesítése az ALTEO részére. 3

4 Eredmény hónapban az ELMŰ Nyrt. magyar előírások szerinti adózott egyedi eredménye MFt, mely a magyar előírás szerint osztalék meghatározás alapját képezi és tartalmazza a kapcsolt vállalkozásoktól kapott évre vonatkozó osztalékát is (841 MFt). A társaságcsoport az IFRS előírásainak megfelelően készíti konszolidált beszámolóját. Az IFRSelőírások szerinti időszaki eredmény MFt. A Társaság részvényeinek száma a bázisidőszakhoz képest nem változott, azaz a kibocsátott törzsrészvények száma db. Az ELMŰ Nyrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a II. negyedéves gyorsjelentése elkészült, mely megtekinthető a Társaság székhelyén, valamint honlapján, a internet címen. 4

5 3. A villamosenergiagazdálkodás adatai Piaci helyzet Az ELMŰ Nyrt. nyolcadik éve rendelkezik egyetemes szolgáltatóként és szabadpiaci kereskedőként is a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedélyekkel III. negyedévében a Társaságunk által a felhasználók részére forgalmazott villamos energia 3678 GWh volt, mely 7,7 %os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedés hátterében alapvetően új felhasználók megjelenése, illetve a Társaságcsoportunkon belüli versenypiaci felhasználói mozgások húzódnak meg. A liberalizált piacon érvényesülő árverseny folyamatos kihívást jelent. A hagyományos (inkumbens) szolgáltatási területeken kívül az ELMŰ ÉMÁSZ MÁSZ (Magyar Áramszolgáltató Kft.) társaságcsoportot főként az utóbbi képviseli aktív és dinamikus kereskedőként, országos jelenléttel. Az ELMŰ egyetemes szolgáltatóként összességében 1,1 %os fogyasztáscsökkenést regisztrált az előző év azonos időszakához képest, melynek fő oka az üzleti felhasználói kör intenzív szabadpiaci mozgása. A lakossági fogyasztás 0,7 % kal nőtt, melynek hátterében az egyre takarékosabbá váló felhasználási szokások mellett a klímakészülékek elterjedésének kompenzáló hatása mutatkozik meg. Az üzleti felhasználók körében mutatkozó 12,9 %os összesített (egyetemes szolgáltatói és kereskedői) forgalmi növekedés elsősorban a piaci mozgások következménye januárjától újabb hatósági ármódosításra került sor. Az előző év szeptemberétől hatályban lévő lakossági villamosenergiadíjakon belül átrendezés történt: az energiadíjak 4% körüli emelését a rendszerhasználati hálózathasználati díjak hasonló mérséklése teljes mértékben kompenzálta. A nemlakossági felhasználók esetében az energiadíj változatlan maradt, a rendszerhasználati díjak azonban a lakosságéhoz hasonlóan jelentős mértékben csökkentek. A második negyedév folyamán nem került sor újabb ármódosításra. Az egyetemes szolgáltatás országosan egységesen meghatározott elismert árrésszintje változatlanul 0,986 Ft/kWh. Az ELMŰ Nyrt. összesített villamosenergiaértékesítése a jelenlegi, illetve a bázisidőszakban: MWh hó hó index Lakossági felhasználók ,7% Nemlakossági felhasználók ,9% Összesen ,7% 5

6 4. Pénzügyi áttekintés 4.1. Bevezetés Az ELMŰ Nyrt I. féléves konszolidált gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában foglalt előírások figyelembe vételével, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alkalmazásával, nem auditált adatok alapján készült. A jelen konszolidált pénzügyi jelentés az IAS 34 Időközi pénzügyi beszámoló standarddal összhangban készült és a évi konszolidált pénzügyi beszámolóval együtt olvasandó, amely az Európai Unió által befogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok ( IFRS ) szerint készült. Az ELMŰ Csoport (továbbiakban: Csoport) által követett legfontosabb számviteli irányelvek és a számviteli politikában alkalmazott kritikus számviteli becslések megegyeznek a évi konszolidált pénzügyi beszámolóban alkalmazottakkal. A Csoport évi auditált konszolidált beszámolójában megváltozott az ELMŰ ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.vel, mint közös tevékenységű vállalkozással kapcsolatos bevételráfordítás konszolidáció módszertana a I. féléves beszámolókban alkalmazotthoz képest. Emiatt az Átfogó jövedelemre vonatkozó konszolidált kimutatásban az Értékesítés árbevétele és Anyagjellegű ráfordítások sorok bázisidőszaki értékei MFttal módosításra kerültek. A jelen konszolidált pénzügyi beszámoló fordulónapja június 30. A lezárt időszakot követően olyan lényeges esemény nem történt a Társaságnál, amelyet jelen gyorsjelentés ne tartalmazna. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Csoport magába foglalja az Elektromos Művek Nyrt.t mint anyavállalatot, az ELMŰ Hálózati Kft.t, valamint az RWE Energie S.R.L.t mint leányvállalatot, közösen ellenőrzött tevékenységű vállalkozását, az ELMŰÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.t, valamint közös vezetésű vállalkozásait: a Magyar Áramszolgáltató Kft.t, az ELMŰ ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.t és a Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.t. Leányvállalatok ELMŰ Hálózati Kft. Az ELMŰ Hálózati Kft.t az ELMŰ Nyrt. 100%os tulajdoni aránnyal alapította, melynek feladata a tulajdonában lévő elosztóhálózaton keresztül történő villamosenergiatovábbítás a fogyasztók felé, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtása. 6

7 A jegyzett tőke értéke MFt, amelyből a január 1jén megvalósult kedvezményezett eszközátruházás apport értéke MFt. Az IFRS előírásának megfelelően az ELMŰ Hálózati Kft. leányvállalatnak minősül, mivel az Anyavállalat kontrollal rendelkezik a vállalkozásban. Az ELMŰ Hálózati Kft. ben lévő tulajdoni arány (100 %) megegyezik a szavazati jog arányával. A fentiek alapján a leányvállalat teljes mértékben konszolidálásra kerül (IFRS 10). RWE Energie S.R.L. Az ELMŰ Nyrt. a bázisidőszakban 100 %os részesedést szerzett az RWE Energie S.R.L.ben, melynek feladata villamosenergiakereskedelmi tevékenység végzése. A jegyzett tőke értéke MFt. Az IFRS előírásának megfelelően RWE Energie S.R.L. leányvállalatnak minősül, mivel az Anyavállalat ellenőrzési joggal rendelkezik, és irányítani tudja a társaság pénzügyi és működési politikáját. Az RWE Energie S.R.L.ben lévő tulajdoni arány megegyezik a szavazati jog arányával. A leányvállalat I. félévben teljeskörűen konszolidálásra került (IFRS 10). Közösen ellenőrzött tevékenység ELMŰÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. Az ELMŰ Nyrt. az ELMŰÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.t testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.vel közösen alapította. A vállalat törzstőkéje 3 MFt, melyből a Társaság 70 %os tulajdoni aránnyal rendelkezik. A társaság tevékenysége az ügyfélszolgálat, telecentrum, számlázás és adatfeldolgozás, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása. Az ELMŰÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. olyan közös megállapodás, amely elsősorban a tulajdonosok (ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt.) és azok 100 %os tulajdonú leányvállalatai (ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft.) felé nyújt szolgáltatást, ezért közösen ellenőrzött tevékenységnek minősül. Ennek megfelelően pénzügyi kimutatásának sorai az egyes sorokban az ELMŰ Nyrt. tényleges meglévő részesedésének megfelelően kerülnek bevonásra a Csoport konszolidált beszámolójába. Az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt június 25i taggyűlési határozata az ELMŰ ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.ben és az ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.ben lévő szavazati arányt 5050%os mértékben állapította meg. Közös vezetésű vállalkozások A Csoport az alábbiakban bemutatott vállalkozások mindegyikét tőkemódszerrel vonta be a konszolidációba, mert azokat az IFRS 11 szabvány alapján közös vezetésű vállalkozásként kezeli. 7

8 Magyar Áramszolgáltató Kft. A Magyar Áramszolgáltató Kft.t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. alapították, a tulajdonosi arány 5050 %. A vállalkozás fő tevékenysége a liberalizált energiapiacon történő villamosenergiakereskedelem, illetve villamosenergiaértékesítés. A Magyar Áramszolgáltató Kft.ben lévő tulajdoni arányok (5050 %) megegyeznek a szavazati joggal, illetve a befolyás mértékével. Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. A Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közös vállalata 5050 %os tulajdonosi aránnyal. A Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. főtevékenysége a főváros köz és díszvilágításának üzemeltetése, az energiatakarékosságot szolgáló beruházások megvalósítása. A Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.ben lévő részesedésre 2004ben MFt értékvesztést számolt el a Társaság. ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Az ELMŰ Nyrt. az ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.t testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.vel közösen alapította. A vállalat törzstőkéje 3 MFt, melyből a Társaság 65 %os tulajdoni aránnyal rendelkezik. A társaság tevékenysége a közvilágítással összefüggő szolgáltatások nyújtására terjed ki. Értékesítési céllal tartott eszközök Sinergy Kft. és leányvállalatai A tulajdonosok (ELMŰ Nyrt. 50 % és ÉMÁSZ Nyrt. 50 %) azzal a céllal hozták létre a Sinergy Kft.t, hogy fő tevékenységükön, a villamosenergiaszolgáltatáson túl a fogyasztók speciális, energetikához kapcsolódó igényeit is teljesíteni tudják. A vállalkozásnak tíz leányvállalata van: a KazincTherm Kft., a TiszaTherm Kft., a TiszaWTP Kft., az Ózdi Erőmű Kft., és a BCTherm Kft., Tisza BioTerm Kft., Balassagyarmati Biogáz Erőmű Kft., Kazinc BioEnergy Kft., Tisza BioEnergy Kft., Sinergy Energiakereskedő Kft., valamint egy társult vállalata a ZuglóTherm Kft december 31én a Sinergy Kft.ben lévő részesedés értékesítési költséggel csökkentett valós értéke átsorolásra került az Értékesítési céllal tartott eszközök közé május 4én az ELMŰ Nyrt. értékesítette a Sinergy Kft. jegyzett tőkéjének 50% át megtestesítő üzletrészét az ALTEO Nyrt.nek. A Sinergy Kft.ben lévő részesedés értékesítésének nincs hatása a Csoport tárgyidőszaki eredményére. 8

9 4.2. Mérleg A Csoport befektetett eszközeinek értéke MFt, amely a december 31i bázisidőszakhoz viszonyítva MFttal (3,06 %kal) csökkent. A tárgyi eszközök állományának nettó értéke a évhez viszonyítva MFttal (0,91 %kal) csökkent. A tárgyidőszaki beruházások értéke MFt, melyből a Csoport I. félévben összesen MFtot fordított hálózati beruházásokra. Ennek jelentős hányadát elsősorban az ellátás biztonságának további javítása érdekében a hálózat korszerűsítésére fordította. A Csoport saját előállítású eszközeinek tárgyidőszaki aktivált értéke MFt, amely a hálózati beruházásokhoz kapcsolódik. Az aktivált saját teljesítmény tárgyidőszaki értéke a fogyasztásmérők cseréjéhez és az új bekapcsolásokhoz kivételezett anyagok értékét, valamint a hálózati beruházások bonyolításával és kivitelezésével kapcsolatban felmerült munkaórákat és elszámolt gépjárműköltségeket tartalmazza. A tárgyidőszakban elszámolt amortizáció értéke MFttal csökkentette a tárgyi eszközök értékét. A Csoport mérlegfordulónapon megvizsgálta, hogy vane objektív bizonyíték valamely tárgyi eszköz selejtezésére. A tárgyidőszakban elszámolt selejtezés összege 30 MFt. A Csoport a beszámolási időszakban 17 MFt nettó értékű tárgyi eszközt értékesített. Az immateriális javak közül 5 MFt értékű eszköz a tárgyi eszközök közé került átsorolásra. Az immateriális javak nettó értéke a bázisidőszakhoz viszonyítva 935 MFttal (22,87 %kal) csökkent. A tárgyidőszakban immateriális javak vásárlására 33 MFt értékben került sor, az elszámolt amortizáció értéke 963 MFttal csökkentette az immateriális javak értékét. Az immateriális javak közül 5 MFt értékű eszköz a tárgyi eszközök közé került átsorolásra. A tárgyidőszakban immateriális javak selejtezésére nem került sor. A társult és közös vezetésű vállalkozásokban lévő részesedések értéke MFt, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva MFttal (25,26 %kal) csökkent. A tőkemódszerrel konszolidált vállalkozások I. féléves eredményéből a Csoport beszámolójában elszámolt rész 490 MFt (Magyar Áramszolgáltató Kft. 182 MFt, Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. 306 MFt, ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 2 MFt). A tárgyidőszakban a Magyar Áramszolgáltató Kft.től kapott osztalék 590 MFttal csökkentette a részesedések értékét. A kölcsönök záró állománya a Csoport által hosszú távra nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsönök összegét tartalmazza, amely az előző üzleti évhez viszonyítva nem változott. Az egyéb kölcsönök valós értéke december 31én és június 30án megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel. A halasztott adókövetelés és kötelezettség nettósítva, összevonva kerül kimutatásra, amennyiben az ellentételezésre lehetőség van, és ha a követelés és kötelezettség azonos adóhatósággal kapcsolatos. A halasztott adók egyenlege MFt, ebből a halasztott adókövetelés tárgy időszaki záró értéke MFt, a halasztott adókötelezettség záró értéke MFt. 9

10 A halasztott adókövetelés záró értékének okai a következők. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében a magyar számviteli törvény szerint elkészített egyedi beszámolóban a könyv szerinti értékek jelentősen magasabbak az IFRS szerint konszolidált beszámolóban található értékeknél. Ennek oka, hogy az Unbundling során a tárgyi eszközök felértékelésre kerültek, amely MFt halasztott adókövetelést eredményez. További halasztott adókövetelések: a hálózatfejlesztési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatos halasztott adókövetelés MFt, az értékvesztés elszámolásából származó halasztott adókövetelés 283 MFt, a céltartalékok miatt elszámolt halasztott adókövetelés 13 MFt. Az elhatárolt veszteség miatt elszámolt halasztott adókövetelés 34 MFt. A halasztott adókötelezettség az immateriális javakhoz és a tárgyi eszközökhöz kapcsolódik. Az adótörvény által megengedett értékcsökkenési leírás összege magasabb az IFRS számviteli politika által szabályozott hasznos élettartam alapján számított értékeknél. Az ebből adódó kötelezettség MFt. A derivatív követelésekből adódó halasztott adókötelezettség 25 MFt. A készletek záró állománya a december 31i állapothoz képest 148 MFttal (10,80 %kal) nőtt, amely az anyagok záró értékének növekedésével magyarázható. A vevőkövetelések értéke MFttal (8,47 %kal) nőtt a bázisévhez képest. A villamosenergiavevőkkel és a rendszerhasználati díjas vevőkkel szembeni követelések együttes záró értéke 429 MFttal csökkent az előző üzleti időszakhoz viszonyítva. A peres követelések értéke 465 MFttal csökkent. Az egyéb vevőkkel szembeni követelés záró értéke 159 MFttal nőtt. A vevőkre együttesen MFt értékvesztés került elszámolásra, mely 839 MFttal alacsonyabb az előző időszaki értéknél. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értéke MFttal nőtt a bázisidőszakhoz képest. Ennek legfőbb oka, hogy a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni pénzügyi követelések értéke MFttal, míg az egyéb kapcsolt vevői követelések értéke 244 MFttal nőtt. A követelések valós értéke december 31én és június 30án megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel. Az egyéb követelések értéke MFt, amely MFttal magasabb a bázisidőszaki értéknél. A változás legfontosabb tényezője a tárgyidőszakot nem terhelő közműadó elhatárolt értékének növekedése. Az egyéb követelések valós értéke december 31én és június 30án megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel. A derivatív követelések értéke 250 MFt, amely az RWE AGval kötött devizavásárlási határidős ügyletek valós értékeléséből származó derivatív követelések értékét tartalmazza. A bázisidőszakhoz képest 250 MFttal nőtt, mivel a teljes körűen konszolidált társaságok a bázisidőszak végén nem rendelkeztek nyitott derivatív ügyletekkel. A pénzeszközök záró állománya a december 31i állapothoz képest MFttal nőtt. Ennek oka elsősorban a devizabetétszámlák záró értékének 10

11 1 020 MFtos és az elszámolási betétszámlák záró értékének 475 MFtos növekedése volt. Az értékesítési céllal tartott eszközök záró értéke 445 MFttal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva, mivel május hónapban a Sinergy Kft.ben lévő részesedés értékesítésre került. A saját tőke nagysága MFt, amely az előző időszak záró egyenlegéhez viszonyítva 329 MFttal csökkent. A változást a I. félévben realizált eredmény (6 923 MFt), a évi adózott eredményből fizetendő osztalék (7 290 MFt) és az egyéb átfogó jövedelemként elszámolt tárgyidőszaki átváltási különbözetek (38 MFt) együttes hatása eredményezte. A Csoport évben megvásárolt romániai leányvállalatának (RWE Energie S.R.L.) eltérő devizanemben nyilvántartott időszaki beszámolója az IAS 21 standard szerint értékelésre került. A Csoport a záró árfolyam módszerét alkalmazta. Az átértékelésből eredő különbözet záró értéke (37 MFt) a saját tőkén belül felhalmozott átváltási különbözetként, míg a tárgyévben elszámolt különbözet értéke (38 MFt) az átfogó jövedelemre vonatkozó konszolidált kimutatásban az egyéb átfogó jövedelem soron került kimutatásra. A Társaság részvényeinek száma a bázisidőszakhoz képest nem változott, az alaptőke db, Ft névértékű névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvényből áll. A hosszú lejáratra kapott hitelek és lízing záró értéke a bázis időszakhoz viszonyítva 2 MFttal csökkent. A hosszú lejáratú céltartalékok záró állománya 3 MFt, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva 14 MFttal csökkent. A változás az egyéb személyi jellegű céltartalék csökkenésével magyarázható. A halasztott bevételek között kerül kimutatásra a véglegesen átvett hálózatfejlesztési hozzájárulások és a térítésmentesen átvett eszközérték elhatárolásának MFtos záró állománya, amely 327 MFttal csökkent a bázisévhez viszonyítva. A tárgyidőszakban a térítés nélkül átvett eszközök és hálózatfejlesztési források elhatárolt értéke 975 MFt. A térítés nélkül átvett eszközök és az átvett források felhasználásából megvalósult eszközök tárgyidőszaki értékcsökkenésével egyezően MFt feloldásra került az eredmény javára. A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 44 MFttal (0,13 %kal) nőtt a évhez viszonyítva. A rövid lejáratra kapott hitelek és lízing MFtos összege a rövid lejáratú hitelek tárgyidőszaki záró állományát (1 897 MFt) és a hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 1 éven belüli törlesztő részletét (4 MFt) mutatja. A rövid lejáratra kapott hitelek és lízing záró értéke 25 MFttal csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. A Csoport eszközeit zálogjog vagy egyéb hasonló kötelezettség nem terheli. 11

12 A pénzügyi kötelezettségek valós értéke december 31én és június 30 án megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel. A rövid lejáratú céltartalékok záró állománya 102 MFt, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva 100 MFttal csökkent. A jogi perekre/vitákra képzett céltartalékok értéke 10 MFttal csökkent az előző üzleti évhez képest, amely a Csoport ellen irányuló passzív perek várható kifizetéseire került megképzésre. A beszámolás időszakában a szabadságra képzett céltartalék, valamint a megállapodásos bérre képzett céltartalék a felhasználás mértékének megfelelően feloldásra (83 MFt) került. A bázis időszakban képzett egyéb személyi jellegű céltartalékból 7 MFt felhasználásra került. A szállítói kötelezettségek záró állománya MFttal (17,41 %kal) csökkent a bázisidőszakhoz képest. A nem kapcsolt szállítói kötelezettségek záró értéke MFttal (20,95 %kal) csökkent az előző üzleti évhez képest. A változás meghatározó tényezője, hogy a műszaki teljesítések (karbantartások, beruházások) időarányos teljesítése az év első félévében alacsonyabb az év utolsó hónapjához képest. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek záró értéke MFttal (14,62 %kal) csökkent a bázisidőszakhoz képest. A villamosenergiavásárlásból adódó szállítói kötelezettség MFttal csökkent a Magyar Áramszolgáltató Kft. vel szemben. Az egyéb kötelezettségek értéke MFt, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva MFttal (73,17 %kal) nőtt. A változás döntően a következő tényezők együttes hatásának eredménye. A költségvetéssel szembeni kötelezettség növekedése MFt, melynek fő oka az ÁFA elszámolásából eredő kötelezettség MFtos növekedése. További meghatározó tényező a III. negyedévben esedékes közműadófizetési kötelezettség MFtos növekedése. A követel egyenlegű vevők értéke 708 MFttal, a VET 147. a alapján fizetendő pénzeszközök elszámolásából származó kötelezettség értéke 322 MFttal nőtt. A változás további jelentős tényezője az iparűzési adó tárgyidőszaki elhatárolásának (867 MFt) hatása, valamint a munkavállalókkal szembeni kötelezettség 173 MFtos csökkenése. A nyereségadókötelezettség záró értéke 605 MFt. Ez a mérlegsor a társasági adó, az energiaellátók jövedelemadója, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék vonatkozásában a Csoport adófizetési kötelezettségét és visszaigényelhető adókövetelését egyenlegében mutatja. Bázisidőszakban a Csoportnak 511 MFt összegű nyereségadókövetelése volt. A tárgyidőszakban a társaságiadókövetelés csökkenése 246 MFt, az energiaellátók jövedelemadójából származó követelés csökkenése MFt, az innovációs járulékból adódó követelés csökkenése 38 MFt, míg a helyi iparűzési adóból adódó követelés növekedése 912 MFt. 12

13 4.3. Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás Az üzemi tevékenység eredménye MFt, amely az előző év azonos periódusához képest MFttal növekedett. Alakulását a bázisidőszakhoz viszonyítva a következő tényezők befolyásolták. Az értékesítés árbevétele a beszámolási időszakban MFt, amely MFttal (2,64 %kal) magasabb I. félévéhez képest. Az értékesítési árbevétel 95,15 %át a villamos energia üzletág (villamosenergiaértékesítés és rendszerhasználati díjak árbevétele energiaadó nélkül) árbevétele teszi ki, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva MFttal (2,23 %kal) növekedett. A villamosenergiaértékesítés árbevétele (energiaadó nélkül) MFttal nőtt az előző üzleti év azonos időszakához képest. Az egyetemes szolgáltatói szegmensnél a szolgáltatás árbevétele mind a mennyiségi csökkenés, mind az újabb, szeptemberi hatósági ármódosítás következtében visszaesett. Ezt kompenzálta a szabadpiaci árbevétel erősödése, ahol minimális ármérséklődés mellett jelentősen növekedett az értékesített mennyiség. Az elosztóhálózatra csatlakozó felhasználók által fizetett rendszerhasználati díjak árbevétele amelyeket a felhasználók az átvitelirendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja és elosztói díjak formájában fizetnek meg 882 MFttal csökkent az előző év azonos üzleti időszakához képest. A rendszerhasználati díjak esetében a mennyiség tekintetében növekedés figyelhető meg, viszont az elosztói díjelemek vonatkozásában 1,5 % visszaesés következett be aminek hatására csökkent az árbevétel a vizsgált időszakban. A fizetett energiaadó összege 694 MFt, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva 123 MFttal (21,54 %) nőtt. A változást a versenypiacon értékesített villamosenergia mennyiségének növekedése és az energiaadó mértékének emelkedése okozta. Az energiaértékesítéshez nem kapcsolódó egyéb árbevétel 557 MFttal növekedett a bázisidőszakhoz viszonyítva. A változást döntően az eladott áruk árbevételének, és a tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatások árbevételének növekedése valamint a villamosenergiaszolgáltatáshoz kapcsolódó árbevétel, és a csatlakozási díj árbevétel csökkenése okozta. Az saját előállítású eszközök aktivált értéke MFt, mely a bázisidőszakhoz viszonyítva 110 MFttal nőtt. A változás meghatározó tényezője, hogy I. félévben magasabb volt az elosztóhálózati beruházásokhoz kapcsolódó saját teljesítmények értéke, mint I. félévben. Az egyéb üzemi bevételek értéke az előző üzleti időszakhoz viszonyítva 300 MFttal (25,25 %kal) nőtt. Az egyéb üzemi bevételek változását meghatározta a működésből származó árfolyamnyereség bevételeinek 153 MFttos, a káreseményekkel kapcsolatos bevételek 65 MFttos, az egyéb eredményt növelő tételek 32 MFttos, a bérbeadásból származó bevételek 21 MFttos, az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek 14 MFttos, a hátralékos fogyasztók behajtási költség megtérítésének 9 MFttos, és a továbbszámlázásból származó árbevételek 6 MFttos növekedése. 13

14 A tárgyidőszaki értékcsökkenési leírás összege 33 MFttal alacsonyabb a bázisidőszaki értéknél. Az anyagjellegű ráfordítások tárgyidőszaki értéke MFt, amely 687 MFttal alacsonyabb a bázisidőszaki értéknél. A villamos energia beszerzési értéke 537 MFttal (0,93 %kal) növekedett a bázisidőszakhoz viszonyítva. A változás meghatározó tényezője az egyetemes szolgáltatás nagykereskedelmi árainak hatósági csökkentése, valamint a szektor mennyiségi visszaesése. A szabadpiaci vásárlási árak körében is tapasztalható volt egy szerényebb mértékű csökkenés, azonban az értékesítési volumen emelkedése miatt ebben a szektorban nőttek a vásárlási költségek. A fizetett átviteli, rendszerirányítási, rendszerszintű szolgáltatási díjak együttesen rendszerhasználati díjak az összehasonlítás alapjául szolgáló időszakhoz képest MFttal (4,91 %kal) csökkentek. A bázisidőszakhoz képest az elosztó által MAVIRnak fizetendő díjtételek jelentős mértékben csökkentek 14,5 %, amelyet a hálózatba betáplált villamos energia mennyiség növekedése nem tudott kompenzálni. Az értékesített anyagok beszerzési értéke 363 MFttal növekedett. Az anyagjellegű ráfordítások további változását az igénybe vett szolgáltatások 667 MFtos csökkenése, valamint az anyagköltségek 96 MFtos növekedése okozta. Az igénybevett szolgáltatások értékének változását elsődlegesen a közvetített szolgáltatások értékének csökkenése valamint a központtól igénybevett szolgáltatások növekedése határozta meg. A személyi jellegű ráfordítások értéke 160 MFttal (2,67 %kal) magasabb a bázisidőszaki értéknél. Az egyéb üzemi ráfordítások értéke MFt, amely a bázisidőszakhoz képest MFttal (35,04 %kal) csökkent. Az egyéb üzemi ráfordítások értékének csökkenését elsősorban a belföldi követelésre elszámolt értékvesztés, a részesedések értékére elszámolt értékvesztés valamint az egyéb eredményt csökkentő ráfordítások értéke határozta meg. A követelések értékvesztése és visszaírása 839 MFt, amely az előző időszakhoz viszonyítva MFttal csökkentette az üzemi ráfordítások értékét. A Csoport a mérlegfordulónapon megvizsgálta, hogy vane objektív bizonyítéka annak, hogy valamely tőkemódszerrel bevont részesedés esetén indokolttá válike értékvesztés kimutatása. A tárgyidőszakban nem volt szükség értékvesztés elszámolásra, míg a bázisidőszakban a Sinergy Kft.ben lévő részesedés értékére 732 MFt értékvesztést számolt el a Csoport. Az egyéb eredményt csökkentő ráfordítások értéke 679 MFttal alacsonyabb bázisidőszakhoz viszonyítva. A változás meghatározó tényezője a pénzintézetek részére fizetett forgalmi jutalékok, és az egyéb szakértői díjak csökkenése. A beszámolás időszakában elszámolt behajthatatlan és elengedett követelések együttes összege 926 MFt, amely 582 MFttal magasabb az előző időszaki értéknél. A céltartalék képzésből és feloldásból származó eredmény 82 MFttal csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. 14

ÜZLETI JELENTÉS. Keltezés: Miskolc, 2015. február 13. A vállalkozás vezetője (képviselője)

ÜZLETI JELENTÉS. Keltezés: Miskolc, 2015. február 13. A vállalkozás vezetője (képviselője) ÜZLETI JELENTÉS 2014 Keltezés: Miskolc, 2015. február 13. A vállalkozás vezetője (képviselője) Tartalom Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 3 Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 4 Működési környezet

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 0 7 6 8 0 3 3 3 5 1 4 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 7 Cégjegyzék száma Budapesti Elektromos Művek Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1132 Budapest, Váci út 72-74. / 238-1180 / a vállalkozás

Részletesebben

ÉMÁSZ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2013. 1

ÉMÁSZ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2013. 1 ÉMÁSZ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2013. 1 ÉMÁSZ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2013. 2 ÉMÁSZ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2013. 3 ÉMÁSZ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2013. 4 Kiegészítő

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. december 31. (eft) 2004. december 31. (eft) Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 579 734 1 619 262 2,50% I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Részletesebben

Unbundling 2014. ÉMÁSZ Nyrt. 2

Unbundling 2014. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Unbundling 2014. ÉMÁSZ Nyrt. 1 1 0 7 3 7 7 4 3 3 5 1 4 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 0 6 7 Cégjegyzék száma Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. június 30. Nem auditált! Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi féléves jelentése Tartalomjegyzék

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben