EMELT DÍJAS SMS SZERZŐDÉS EMELTDÍJAS SMS SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMELT DÍJAS SMS SZERZŐDÉS EMELTDÍJAS SMS SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉS"

Átírás

1 EMELTDÍJAS SMS SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉS amely létrejött Cégnév: SZERVERNET KFT. Cím: 1132 Budapest Victor Hugo utca Adószám: A TOVÁBBIAKBAN SZERVERNET és a(z) Név: Cégnév: Cím: Adószám: a továbbiakban, mint PARTNER, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel. Ügyfél adatkezelési hozzájárulása. SZERVERNET KFT. 1 / 13 TELEFON/FAX:

2 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA Partner és SZERVERNET által közösen nyújtott SMS szolgáltatás (szöveges tartalmú SMS üzenetek továbbítása, feldolgozása) emeltdíjas SMS-hívószámokon történő fizető rendszer kialakítása Partner részére. Partner, mint Tartalomszolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások ellentételezésére használja a fizető rendszert, SZERVERNET biztosítja a fizető rendszer műszaki hátterét (sms gateway). 2. A FELEK SZERZŐDÉSES VISZONYA Jelen együttműködési szerződés keretében Partner, mint megbízó, díjfizetés ellenébe megbízza a SZERVERNET-et, mint megbízottat, hogy a Partner által működtetett vagy működtetendő Tartalomszolgáltatáshoz SMS Partner Program szolgáltatás kapcsolódjon és ezzel a Felek együttesen működtetett SMS alapú szolgáltatás álljon elő. A Partner által működtetett tartalomszolgáltatásért a SZERVERNET nem vállal felelősséget, az ott tárolt tartalmi háttérért csupán a Partner a felelős. 3. A SZERVERNET KÖTELEZETTSÉGEI 3.1 Az emeltdíjas szolgáltatások a Telenor Magyarország Zrt., a Vodafone Magyarország Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. hálózataiból érhetőek el. 3.2 SZERVERNET a rendelkezésére álló emeltdíjas hívószám(ok)on biztosítja az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételét a mobiltelefon-előfizetők részére. SZERVERNET a kijelölt hívószámokra érkező forgalmat feldolgozza és kiszolgálja. 3.3 SZERVERNET vállalja, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt biztosítja a szolgáltatás műszaki feltételeit: létrehozza, implementálja a megfelelő kiegészítéseket meglévő rendszerében, hogy képes legyen a Szerződésben szereplő szolgáltatások kiszolgálására; karbantartja a szolgáltatásokat kiszolgáló rendszert. 3.4 SZERVERNET jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint a rendszerébe érkező adatokat rögzíti és továbbítja Partner felé. A forgalmi kimutatást SZERVERNET a szolgáltatási időszak letelte után elküldi Partner részére. 4. A PARTNER KÖTELEZETTSÉGEI 4.1 Partner feladata saját felületein az alkalmazások előkészítése. Ezzel a Partner vállalja, hogy a SZERVERNET szervereihez való kapcsolódást leíró protokollokat a szükséges mértékben implementálja, és azok helyes működését a rendelkezésre bocsátott web alapú tesztfelületen kipróbálja. 4.2 Partner saját körében vállalja a tartalomszolgáltatás technikai működtetését. A működés technikai feltételei között pedig különösen vállalja, hogy a szervere felé irányuló web alapú kéréseket a legrövidebb idő alatt megválaszolja. Garantálja, hogy e válaszidő a működés körülményei között soha nem lesz hosszabb 20 sec-nál. Továbbá a felhasználókra tekintettel 99,7%-os rendelkezésre állást vállal. 4.3 Partner feladata a kialakított szolgáltatás piaci bevezetése, folyamatos népszerűsítése a felhasználók körében. Havonta minimum 10 db SMS kiküldése. SZERVERNET KFT. 2 / 13 TELEFON/FAX:

3 4.5 Partner vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokat promótálja a rendelkezésére álló hirdetési felületein. A hirdetéseket kizárólag az eladatlan kapacitások terhére helyezi el felületein. Partner fenntartja a jogot, hogy amennyiben minden értékesíthető felületet eladott, akkor SZERVERNET hirdetését kihagyja. 4.6 Partner egyértelműen kommunikálja, hogy az ügyfelek SZERVERNET ügyfélszolgálatát microfizetés esetében csak akkor hívják, ha nem kapnak válasz SMS-t. Minden egyéb esetben Partner ügyfélszolgálata köteles eljárni. 4.7 Partner vállalja, hogy a szolgáltatásokat igénybevevő előfizetők részére telefonos Ügyfélszolgálatot működtet, melyet a mobiltelefon-előfizetők nem emelt díjas számon hívhatnak. Az Ügyfélszolgálat minden a szolgáltatás működésére irányuló kérdést, illetve technikai vagy műszaki problémát kezel. 4.8 Partner vállalja, hogy az emelt díjas szolgáltatásokat igénybe vevő mobiltelefon felhasználóknak nem küld a szolgáltatás reklámozásával kapcsolatos kéretlen SMS üzeneteket, kivéve azon felhasználókat, akik ehhez írásban hozzájárultak. Azon felhasználóknak, akik hozzájárultak az említett SMS fogadásához, Partner megteremti a lehetőséget arra, hogy ezen tájékoztatást a felhasználók lemondhassák. A hozzájárulást, illetve lemondási lehetőséget és módját a Partner a mobiltelefon felhasználók felé egyértelműen kommunikálja. Az említett üzenetek kiküldése nem hozhatja hátrányos helyzetbe a szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat (az üzenet nem vonható le a felhasználó által előfizetett számú SMS-ből). Ezen feltételek be nem tartása a szerződés azonnali felmondását vonhatja maga után. 4.9 Partner vállalja, hogy ezen szerződés fennállása alatt nem köt megállapodást az SMS alapú szolgáltatás tárgyában más Magyarországon működő SMS szolgáltatást nyújtó harmadik féllel, másfajta mobil fizetéses megoldás tárgyában sem Partner előzetesen nyilatkozik, hogy kizárólagos felelősséget vállal a SZERVERNET rendszerén keresztül kiküldött SMS üzenetek tartalmáért, valamint hogy az üzenetek tartalma a törvényes előírásokkal összhangban van. E körben Partner kártérítési felelősséggel tartozik, valamint harmadik fél fele SZERVERNET helyett teljes körűen helytáll Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatban, bizonyíthatóan a Partner hibájából esetlegesen felmerülő szerzői jogi, szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalom vagy egyéb szellemi tulajdonjogok megsértéséből adódó harmadik személy által a SZERVERNET-el szemben támasztott kártérítési igény esetén a SZERVERNET helyett perben és peren kívül helytáll és SZERVERNET minden ezzel kapcsolatban felmerült kárát és költségét haladéktalanul megtéríti, illetve e károk alól teljes mértékben mentesíti Partner vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások népszerűsítése vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás céljából közzétett vagy megjelentetett információs anyagban (függetlenül a média megjelenési formájától) jól észrevehetően feltünteti a szolgáltatás igénybevétele során alkalmazott díjakat (Emelt díj), eleget téve a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 14. (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek Partner vállalja, hogy az emelt díjas SMS szolgáltatás igénybevételének feltételeit leíró oldalakon, jól olvashatóan, az oldal stílusát megtartva, az alábbi szöveget helyezi el: Az emelt díjas szolgáltatást biztosítja: SZERVERNET ahol a SZERVERNET logó a weboldalra mutat. SZERVERNET KFT. 3 / 13 TELEFON/FAX:

4 5. A FELEK KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1. Tekintettel az SMS küldés megvalósításának módjára és az emberi tényezőre, a szolgáltatás panaszmentes üzemeltetése érdekében a Felek a szolgáltatások igénybevételéhez kialakított vezérlő kódrendszer kialakításánál egyszerű, rövid kódsorozatokkal elérhető struktúra kialakítására törekednek Felek kijelentik, hogy ismerik és elfogadják az adatvédelmi törvény, valamint egyéb jogszabályok ide vonatkozó részeit. 6. ÁRKÉPZÉSI ELVEK Felek közti elszámolás alapját a Felek közti díjmegosztás képezi. A díjmegosztás a mobiltelefon-előfizető által fizetett teljes díj a GSM operátor által kiszámlázott távközlési (válasz-sms-ek, további alapdíjas SMSek), és adminisztrációs, és szerzői jogi díjakkal csökkentett összeg két (2) részre történő osztása a jelen szerződés melléklete szerint. Partner és SZERVERNET a bevételből az egyes szolgáltatások esetében a jelen szerződés mellékletében részletezett arányban részesül. 6.1 Továbbá a szolgáltatás(ok)hoz hozzárendelt emelt díjas hívószám(-ok) hívásdíját egyik Félnek sem áll módjában változtatni. Amennyiben a tartalomszolgáltatást a Felek egy másik hívásdíjkategóriában kívánják elérhetővé tenni, az eredeti hívószám megtartására nincs lehetőség. 6.2 Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bevétel díjmegosztása csak a GSM operátor részéről SZERVERNET részére ténylegesen kifizetett díjakra vonatkozik. 7. DÍJAZÁS 7.1. Sikeres tranzakciónak minősül minden a mobiltelefon-előfizető által küldött szöveges üzenetre (SMS) SZERVERNET által küldött válaszüzenet, amelyet a GSM operátor a mobiltelefonelőfizető mobiltelefon készülékére kézbesített. Ennek megfelelően a GSM operátor jogosult minden a SZERVERNET felől a mobiltelefon-előfizető felé küldött válaszüzenet vagy összetartozó üzenetsor hatására az információküldést kezdeményező mobiltelefon-előfizetőt a tranzakció díjával megterhelni, függetlenül attól, hogy a küldött információ megfelel-e a mobiltelefon-előfizető elvárásainak Amennyiben a mobiltelefon-előfizető panasszal él, akkor a GSM operátor kezel minden olyan esetet, amely az általa nyújtott távközlési szolgáltatással kapcsolatos és üzletszabályzatának hatálya alá esik. Minden más panaszt (pl.: válasz megküldésének tartalma és a kiszolgálás minőségének tartalomszolgáltatóra eső része stb.), amely a tartalomszolgáltató szolgáltatásával kapcsolatos, SZERVERNET, valamint Partnernek kell kezelnie saját ügyfélszolgálatán keresztül. SZERVERNET KFT. 4 / 13 TELEFON/FAX:

5 8. FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS FOLYAMATA 8.1. A Felek közti elszámolás alapelve, hogy a GSM operátor a mobiltelefon-előfizetőktől a szolgáltatás teljes díját beszedi. A távközlési szolgáltatás keretében megvalósult SMS küldési díjak és a GSM operátor saját díjrészének összegét levonva a tartalomszolgáltatónak járó díjrészt kifizeti SZERVERNET Partner felé. Miután GSM-operátor átutalta az összeget SZERVERNET nek, úgy a SZERVERNET ezt 5 munkanapon belül jelzi Partner felé. Partner az értesítés után állítja ki számláját SZERVERNET felé. SZERVERNET a számlát köteles legkésőbb az elszámolás utáni hónap 10. munkanapjáig kiegyenlíteni, feltéve, hogy SZERVERNET a számlát 8 naptári nappal korábban kézhez kapta Partner és SZERVERNET közötti elszámolás alapja a SZERVERNET által (a GSM operátor és SZERVERNET saját rendszeréből feldolgozott adatok alapján) készített forgalmi kimutatás. A Felek megállapodnak abban, hogy a SZERVERNET lehetőséget biztosít a Partner kijelölt képviselőjének az elszámolás alapját képező rendszerbe való betekintésre, amennyiben azt legalább 2 munkanappal előtte írásban jelzi SZERVERNET felé Felek megállapodnak abban, hogy minden vitás esetben SZERVERNET által készített (a GSM operátor forgalmi kimutatásával alátámasztott) forgalmi kimutatás adatai az irányadóak Partner számlájának kiállításához. Partner számlát bocsát ki SZERVERNET felé. A számla összegét a mért sikeres tranzakciókból adódó forgalom, és Partner tarifamegosztás szerinti részesedése adja. Az elszámolás 27%-os Áfá-val növelt értéken történik. 9. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 9.1. SZERVERNET a hozzá érkező kérések, illetve válaszüzenetek forgalmi paraméterei alapján a távközlési csalásra utaló jeleket folyamatosan figyeli Amennyiben távközlési csalás gyanúja merül fel, SZERVERNET jogosult az emelt díjas szolgáltatás(ok) azonnali, jogkövetkezmények nélküli felfüggesztésére. Az emelt díjas szolgáltatás(ok) felfüggesztéséről SZERVERNET a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Partnert és megkezdi az eset kivizsgálását. Az emelt díjas szolgáltatás(ok) felfüggesztése a vizsgálat befejezéséig tart és az emiatt SZERVERNET -et, illetve Partnert ért esetleges közvetlen, vagy közvetett károkért egyik fél sem fordulhat a másik Félhez kártérítési követeléssel Amennyiben az emelt díjas szolgáltatás(ok) üzemeltetése, vagy a vizsgálatok során olyan csalási módszer, vagy lehetőség derül ki, amely veszélyezteti az emelt díjas szolgáltatás(ok) biztonságos működését SZERVERNET jogosult az emelt díjas szolgáltatás(ok) és SZERVERNET, illetve Partner közötti Szerződés megfelelő módosítására, illetve, ha ezeket a módosításokat Partner nem fogadja el, a Szerződés azonnali, jogkövetkezmények nélküli felmondására. 10. TITOKTARTÁS ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSE Felek vállalják, hogy jelen Szerződést, illetve a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik Félre vonatkozó bármilyen jellegű információkat, adatokat, tényeket üzleti titokként kezelik, azokat sem részben, sem egészben harmadik fél számára ki nem adják, nyilvánosságra nem hozzák és azokat csak a jelen Szerződés céljával összhangban és az abban foglalt feltételek szerint használják. A jelen pontban meghatározott kötelezettség jelen Szerződés megszűntével is hatályban marad. SZERVERNET KFT. 5 / 13 TELEFON/FAX:

6 10.2. Partner köteles a tudomására jutott a mobiltelefon-előfizetőkkel kapcsolatos adatokat a legnagyobb körültekintéssel, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban kezelni. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Partnerrel kötött munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyekre is. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződéseket kötnek, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására, a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb, vagy tagsági viszony megszűnése után is 1 évig. Partner minden az általa nem megfelelő adatkezelésből adódó követeléssel szemben köteles helytállni. 11. NÉVHASZNÁLAT A Felek tevékenységük során csak saját nevükben járhatnak el, csak a másik Fél előzetes írásbeli engedélye alapján jogosultak annak nevét használni. 12. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A Felek kijelölnek egy-egy Képviselőt, akik szervezik és koordinálják Partner és SZERVERNET tevékenységét, valamint a jelen Szerződés során felmerülő problémákkal kapcsolatban döntési jogkörrel bírnak. SZERVERNET KFT. 6 / 13 TELEFON/FAX:

7 Felek a kapcsolatot az alábbi kijelölt Képviselőkön keresztül tartják: SZERVERNET részéről PARTNER részéről Kereskedelmi kérdésekben: név: Kasza György beosztás: Ügyvezető telefonszám: +3630/ / név: beosztás: telefonszám: Elszámolási kérdésekben: Műszaki kérdésekben: név: Kasza György beosztás: Ügyvezető telefonszám: +3630/ / név: Kasza György beosztás: Ügyvezető telefonszám: +3630/ / név: beosztás: telefonszám: név: beosztás: telefonszám: Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a Szerződésszerű teljesítést akadályozzák vagy zavarják. 13. VIS MAJOR Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.), és a Szerződéses teljesítést összefüggően egy órát meghaladó időtartamban befolyásolja, a Szerződés szempontjából Vis Majornak tekintendő Vis Major előfordulása esetén Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. SZERVERNET KFT. 7 / 13 TELEFON/FAX:

8 13.3. Amennyiben a Vis Major 1 hétnél hosszabb idővel késleltetné a Szerződés végrehajtását Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Szerződésben szükséges módosításokat Amennyiben ezen tárgyalások 3 munkanapon belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll a Szerződést a jövőre nézve felmondani. 14. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERVERNET vállalja, hogy az általa működtetett rendszerek rendelkezésre állási szintje nem fog 99% alá esni A rendelkezésre állási szint kizárólag SZERVERNET által üzemeltetett és karban tartott rendszerekre és belső kommunikációs hálózatokra vonatkozik. A rendelkezésre állási idő kiszámítási módja: 1 (az éves rendszerleállási idők összege osztva az éves működési idővel /365*24 óra/). A rendszerleállási idő nem tartalmazza a tervezett karbantartásokat Tervezett karbantartás történhet minden héten szombaton és vasárnap délelőtt 9 és 12 óra között. Ezen időszakban a felhasználók a szolgáltatás minőségi paramétereinek visszaesését tapasztalhatják. Amennyiben a tervezett karbantartás ezen időszakon kívül esik, SZERVERNET 2 munkanappal annak megtörténte előtt tájékoztatja Partner-t. Éves szinten a tervezett karbantartások együttes összege nem haladja meg a 25 órát A rendelkezésre állási idő kizárólag egész naptári évre vonatkozik, és nem határozható meg egy év töredékére. Az átlagos éves rendelkezésre állás idejének kiszámításánál a következő esetek nem tekinthetők a szolgáltatás hibás működéseként: Tervezett karbantartás A felhasználó készülékének hibája A szolgáltatás hibás használata Vis Major A szerződés mellékletében specifikált SMS mechanizmus ára a szerződés 4. pontjában található. Minden további fejlesztés előzetes felmérést igényel, melyet követően a SZERVERNET írásban jelzi a Partner felé ennek munkaidő igényét. További fejlesztésekért felszámolt óradíj Ft.+ÁFA. 15. JOGVITÁK A Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A Felek a vitás kérdések rendezése érdekében csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos úton történő rendezés elvárható időn belül nem vezetett eredményre A jelen Szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó távközlési jogszabályok előírásai az irányadóak Felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. SZERVERNET KFT. 8 / 13 TELEFON/FAX:

9 16. HIVATALOS ÉRTESÍTÉSEK A Szerződéssel kapcsolatos minden hivatalos értesítés írásban (ajánlott levél, távirat, telefax) kell hogy történjen. Név: Cégnév: Cím: Telefon: SZERVERNET címe: Név: Cégnév: Kasza György SZERVERNET Kft. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u Telefon: +36(1) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE Jelen Szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napján lép életbe A szerződés felmondható rendes felmondással a másik Félhez eljutatott írásbeli nyilatkozat alapján. A szerződés a felmondás kézhezvételétől számított három hónap múlva automatikusan megszűnik Jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél a Szerződésben szabályozott valamely kötelezettségét megszegi, és annak a másik Fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget a felszólítás közlését követő 3 (három) napon belül. A Felek rögzítik, hogy a másik Fél 12 pontban megjelölt kereskedelmi kérdésekben megnevezett képviselője részére írásban (ajánlott levél vagy fax útján) eljuttatott felszólítás közöltnek tekintendő. A képviselő akadályoztatása esetére helyettesítéséről köteles gondoskodni Felek súlyos Szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag a jelen Szerződés alapján beálló fizetési kötelezettség teljesítésének, a másik fél fizetőképességének, vagy gazdasági helyzetének megingását, távközlési csalás vagy távközlési csalásban való közreműködést, és a jelen Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségek nem teljesítését Jelen Szerződést bármelyik Fél abban az esetben is jogosult rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Féllel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. SZERVERNET KFT. 9 / 13 TELEFON/FAX:

10 17.6. Ugyancsak azonnali hatállyal felmondható a Szerződés, ha és SZERVERNET által nyújtott Szolgáltatás (tartalmi, műszaki, erkölcsi vagy egyéb méltányolható szempontok alapján) alkalmas arra, hogy valamely Fél üzleti jóhírét rontsa vagy veszélyeztesse. 18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a Felek kötelesek olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a Felek eredeti akaratához a legközelebb áll Jelen Szerződés nem érinti Felek függetlenségét, közöttük nem jön létre ezáltal semmilyen érdekeltségi vagy társas viszony, és egyik Fél sem jogosult a másik nevében kötelezettség vállalására Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy jogi korlátja nincs annak, hogy a Szerződést megkössék és a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére képesek, továbbá a Szerződés teljesítése nem ütközik a Felek más Szerződéses kötelezettségeinek teljesítésébe A jelen Szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. A Felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján, helybenhagyólag írták alá. Kelt:,.. év hónap. nap ÜGYFÉL SZERVERNET KFT. SZERVERNET KFT. 10 / 13 TELEFON/FAX:

11 I.SZÁMÚ MELLÉKLET Bevétel részesedés: A bevétel részesedés egyedi megbeszélés alapján százalékos kifizetésben történik. A százalékos részesedés az elszámolási időszak forgalma alapján változhat, 50-55% között alakul. Partner részesedéséből levonásra kerülő díjak: ÉRKEZTETÉSI DÍJ Telenor Érkezési díj 1.00 Ft Vodafone Érkezési díj Ft T-Mobile Érkezési díj 1.00 Ft VÁLASZ DÍJ Telenor Válasz díj 8.00 Ft Vodafone Válasz díj Ft T-Mobile Válasz díj 8.00 Ft Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Amennyiben SZERVERNET és bármelyik távközlési szolgáltató között fennálló szerződés árkondíciói változnak, abban az esetben SZERVERNET jogosult a teljes bevételt ennek figyelembevételével érvényesíteni Partner felé, a Felek közötti megosztási arányok változatlansága mellett. GSM Operátor csak a ténylegesen beszedett (pénzügyileg az előfizetőktől behajtott ) díjakat téríti SZERVERNET -nek, így a mért és a behajtott forgalom eltérhet egymástól (ez az ún. Térülés ). SZERVERNET az elszámolás készítésekor és Partner részesedésének számításakor figyelembe veszi GSM Operátor által meghatározott Térülést. GSM Operátor fél évente újra számolja az időszak megtérülési százalékát. Ez jelenleg a teljes forgalom 92%-a. Partner által használható telefonszámok, azok díjai: Partner által jelenleg használható telefonszámok, melyeknek nem Partner a kizárólagos felhasználója: 240 Ft esetén a Ft esetén a Ft esetén a Ft esetén a SZERVERNET KFT. 11 / 13 TELEFON/FAX:

12 Partnernek lehetősége van kizárólagos használatú emelt díjas számok igénylésére. A számátállások után Partner csak a kizárólagos számait használhatja. Partner a kizárólagos számokat a megfelelő díjak megfizetése mellett magával viheti más szolgáltatóhoz. Az elvitellel járó többletköltség, valamint az adminisztráció, illetve a továbbiakban felmerülő mindennemű Operátornál történő ügyintézés Partner feladata. Partner által fizetendő további díjak kizárólagos számokra vonatkozóan: Partner által fizetendő további Ft/hó/telefonszám, amely a Vodafone-nál beélesített minden számra (T-Mobile, Vodafone, Pannon) vonatkozó havidíj. Ez az összeg teljes egészében felhasználható az érkeztetési, valamint válasz SMS-ek díjának kiegyenlítésére. Partner által fizetendő aktiválási díjak a felhasznált telefonszámok után Ft/db. Ezt az összeget a fent megadott kizárólagosan használt számok esetén Partner fizeti. Partner által fizetendő díj Pannon irányából érkező hibás válasz SMS-ek után 16 Ft/db (Time out, Unknown Answer esetén). Minden további, az operátorok és az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek. A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. PREFIXEK Lehetőség van a prefixek megadására a szerződés megkötésekor illetve a későbbiekben folyamatosan, útján igényelve, a rendszergazdával egyeztetve. SZERVERNET KFT. 12 / 13 TELEFON/FAX:

13 II.SZÁMÚ MELLÉKLET: JUTALÉK SZÁMOKBAN Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 50% 80,5 Ft 102,23 Ft 260,00 Ft 50% 130 Ft 165,1 Ft 400,00 Ft 50% 200 Ft 254 Ft 800,00 Ft 50% 400 Ft 500,8 Ft 1 600,00 Ft 50% 800 Ft 1016 Ft Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 52% 83,72Ft 106,32 Ft 260,00 Ft 52% 135,2 Ft 171,70 Ft 400,00 Ft 52% 208 Ft 264,16 Ft 800,00 Ft 52% 416 Ft 528,32 Ft 1 600,00 Ft 52% 832 Ft 1 056,64 Ft Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 53% 85,33 Ft 108,37 Ft 260,00 Ft 54% 140,40 Ft 178,31 Ft 400,00 Ft 54% 216,00 Ft 274,32 Ft 800,00 Ft 54% 432,00 Ft 548,64 Ft 1 600,00 Ft 54% 864,00 Ft 1 097,28 Ft Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 53,50% 85,33 Ft 108,37 Ft 260,00 Ft 54.50% 141,70 Ft 179,96 Ft 400,00 Ft 54.50% 218,00 Ft 276,86 Ft 800,00 Ft 54.50% 436,00 Ft 553,72 Ft 1 600,00 Ft 54.50% 872,00 Ft 1 107,44 Ft SZERVERNET KFT. 13 / 13 TELEFON/FAX:

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson.

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szolgáltatásaihoz emeltdíjas SMS számokat biztosítson. ÁSZF amely, létrejött egyrészről továbbiakban Megbízó, valamint a "MIT-MÉR" KFT. (1221 Budapest, Kiránduló utca 65.) továbbiakban Megbízott, illetve együttesen: Felek között. A megbízás tárgya A Megbízó

Részletesebben

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 2. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása 3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevétele 4. Hozzáférés létesítése 5. A szolgáltatás minősége és megfelelőssége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYMENT GATEWAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYMENT GATEWAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYMENT GATEWAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE BIG FISH INTERNET- TECHNOLÓGIAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Székhely: Cégjegyzékszám: Képviseli: Telefonszám: Email cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 1 2 AZ ÁSZF HATÁLYA... 2 3 A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI... 2 4 A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 5 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek 1. Szolgáltatás nyújtói A Magyar Telekom, mint hírközlési szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám:

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

[HOSTING SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI]

[HOSTING SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI] 2010. OpenMedia Solutions InfoSource Bt. [HOSTING SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI] Hatályos: 2010. január 1. napjától visszavonásig. A mindenkori aktuális változat megtalálható a www.infosource.hu

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. A D A T H Á L Ó Z A T I T Á V K Ö Z L É S I S Z O L G Á L T A T Á S Á N A K ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÜLT: 2003. NOVEMBER UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 20 10. MÁRCIUS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban:

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintéző Szolgáltatás Kft., az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. és az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Company Tomograph (CT) szolgáltatás

Részletesebben

Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu (Az Általános Szerzôdési Feltételek 3. számú melléklete tartalmazza az ügyfélszolgálatok elérhetôségét,

Részletesebben

A HL-SYSTEM KFT. HOSTING SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A HL-SYSTEM KFT. HOSTING SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A HL-SYSTEM KFT. HOSTING SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2007. március 26. napjától visszavonásig. A mindenkori aktuális változat megtalálható a www.hl-hosting.hu címen. 1. Szerződő

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: Ügyintéző: Ügyintéző azonosítója (DEALER kód): ICCID: Online Pénztárgép (a továbbiakban: Pénztárgép) sorozatszáma (NEM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS HA GÁTVITELI SZOLGÁLTATÁSOK KERESKEDELMI ALAPOKO TÖRTÉ Ő YÚJTÁSA TÁRGYÁBA. amely létrejött. az Invitel Technocom Távközlési Kft.

MEGÁLLAPODÁS HA GÁTVITELI SZOLGÁLTATÁSOK KERESKEDELMI ALAPOKO TÖRTÉ Ő YÚJTÁSA TÁRGYÁBA. amely létrejött. az Invitel Technocom Távközlési Kft. MEGÁLLAPODÁS HA GÁTVITELI SZOLGÁLTATÁSOK KERESKEDELMI ALAPOKO TÖRTÉ Ő YÚJTÁSA TÁRGYÁBA amely létrejött az Invitel Technocom Távközlési Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10.) és a... (cím) között

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Szerződés, amely létrejött a benne foglalt feltételekkel az alábbi felek között:

Megbízási szerződés. a Szerződés, amely létrejött a benne foglalt feltételekkel az alábbi felek között: Megbízási szerződés a Szerződés, amely létrejött a benne foglalt feltételekkel az alábbi felek között: (1) [Közvetítő cég elnevezése] (székhely: [székhely].; cégjegyzékszám: [cégjegyzékszám]; adószám:

Részletesebben

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Hotel-Market.hu ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a HABÓCZKI INGATLANFEJLESZTŐ KFT. (szék hely: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. fél

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-48-48-128

Részletesebben

WLA Interservice Kft.

WLA Interservice Kft. WLA Interservice Kft. A D A T H Á L Ó Z A T I T Á V K Ö Z L É S I S Z O L G Á L T A T Á S Á N A K I N T E R N E T S Z O L G Á L T A T Á S ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÜLT: 2003. JANUÁR 21. ELÖZŐ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft.

Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. Általános Szerződési Feltételek COMpose- IT Informatikai Kft. A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. Postázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.15-06-

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 2161 Csomád, József utca 85. (ügyintézés helye: 1052 Budapest, Vármegye utca

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben