EMELT DÍJAS SMS SZERZŐDÉS EMELTDÍJAS SMS SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMELT DÍJAS SMS SZERZŐDÉS EMELTDÍJAS SMS SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉS"

Átírás

1 EMELTDÍJAS SMS SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉS amely létrejött Cégnév: SZERVERNET KFT. Cím: 1132 Budapest Victor Hugo utca Adószám: A TOVÁBBIAKBAN SZERVERNET és a(z) Név: Cégnév: Cím: Adószám: a továbbiakban, mint PARTNER, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel. Ügyfél adatkezelési hozzájárulása. SZERVERNET KFT. 1 / 13 TELEFON/FAX:

2 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA Partner és SZERVERNET által közösen nyújtott SMS szolgáltatás (szöveges tartalmú SMS üzenetek továbbítása, feldolgozása) emeltdíjas SMS-hívószámokon történő fizető rendszer kialakítása Partner részére. Partner, mint Tartalomszolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások ellentételezésére használja a fizető rendszert, SZERVERNET biztosítja a fizető rendszer műszaki hátterét (sms gateway). 2. A FELEK SZERZŐDÉSES VISZONYA Jelen együttműködési szerződés keretében Partner, mint megbízó, díjfizetés ellenébe megbízza a SZERVERNET-et, mint megbízottat, hogy a Partner által működtetett vagy működtetendő Tartalomszolgáltatáshoz SMS Partner Program szolgáltatás kapcsolódjon és ezzel a Felek együttesen működtetett SMS alapú szolgáltatás álljon elő. A Partner által működtetett tartalomszolgáltatásért a SZERVERNET nem vállal felelősséget, az ott tárolt tartalmi háttérért csupán a Partner a felelős. 3. A SZERVERNET KÖTELEZETTSÉGEI 3.1 Az emeltdíjas szolgáltatások a Telenor Magyarország Zrt., a Vodafone Magyarország Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. hálózataiból érhetőek el. 3.2 SZERVERNET a rendelkezésére álló emeltdíjas hívószám(ok)on biztosítja az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételét a mobiltelefon-előfizetők részére. SZERVERNET a kijelölt hívószámokra érkező forgalmat feldolgozza és kiszolgálja. 3.3 SZERVERNET vállalja, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt biztosítja a szolgáltatás műszaki feltételeit: létrehozza, implementálja a megfelelő kiegészítéseket meglévő rendszerében, hogy képes legyen a Szerződésben szereplő szolgáltatások kiszolgálására; karbantartja a szolgáltatásokat kiszolgáló rendszert. 3.4 SZERVERNET jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint a rendszerébe érkező adatokat rögzíti és továbbítja Partner felé. A forgalmi kimutatást SZERVERNET a szolgáltatási időszak letelte után elküldi Partner részére. 4. A PARTNER KÖTELEZETTSÉGEI 4.1 Partner feladata saját felületein az alkalmazások előkészítése. Ezzel a Partner vállalja, hogy a SZERVERNET szervereihez való kapcsolódást leíró protokollokat a szükséges mértékben implementálja, és azok helyes működését a rendelkezésre bocsátott web alapú tesztfelületen kipróbálja. 4.2 Partner saját körében vállalja a tartalomszolgáltatás technikai működtetését. A működés technikai feltételei között pedig különösen vállalja, hogy a szervere felé irányuló web alapú kéréseket a legrövidebb idő alatt megválaszolja. Garantálja, hogy e válaszidő a működés körülményei között soha nem lesz hosszabb 20 sec-nál. Továbbá a felhasználókra tekintettel 99,7%-os rendelkezésre állást vállal. 4.3 Partner feladata a kialakított szolgáltatás piaci bevezetése, folyamatos népszerűsítése a felhasználók körében. Havonta minimum 10 db SMS kiküldése. SZERVERNET KFT. 2 / 13 TELEFON/FAX:

3 4.5 Partner vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokat promótálja a rendelkezésére álló hirdetési felületein. A hirdetéseket kizárólag az eladatlan kapacitások terhére helyezi el felületein. Partner fenntartja a jogot, hogy amennyiben minden értékesíthető felületet eladott, akkor SZERVERNET hirdetését kihagyja. 4.6 Partner egyértelműen kommunikálja, hogy az ügyfelek SZERVERNET ügyfélszolgálatát microfizetés esetében csak akkor hívják, ha nem kapnak válasz SMS-t. Minden egyéb esetben Partner ügyfélszolgálata köteles eljárni. 4.7 Partner vállalja, hogy a szolgáltatásokat igénybevevő előfizetők részére telefonos Ügyfélszolgálatot működtet, melyet a mobiltelefon-előfizetők nem emelt díjas számon hívhatnak. Az Ügyfélszolgálat minden a szolgáltatás működésére irányuló kérdést, illetve technikai vagy műszaki problémát kezel. 4.8 Partner vállalja, hogy az emelt díjas szolgáltatásokat igénybe vevő mobiltelefon felhasználóknak nem küld a szolgáltatás reklámozásával kapcsolatos kéretlen SMS üzeneteket, kivéve azon felhasználókat, akik ehhez írásban hozzájárultak. Azon felhasználóknak, akik hozzájárultak az említett SMS fogadásához, Partner megteremti a lehetőséget arra, hogy ezen tájékoztatást a felhasználók lemondhassák. A hozzájárulást, illetve lemondási lehetőséget és módját a Partner a mobiltelefon felhasználók felé egyértelműen kommunikálja. Az említett üzenetek kiküldése nem hozhatja hátrányos helyzetbe a szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat (az üzenet nem vonható le a felhasználó által előfizetett számú SMS-ből). Ezen feltételek be nem tartása a szerződés azonnali felmondását vonhatja maga után. 4.9 Partner vállalja, hogy ezen szerződés fennállása alatt nem köt megállapodást az SMS alapú szolgáltatás tárgyában más Magyarországon működő SMS szolgáltatást nyújtó harmadik féllel, másfajta mobil fizetéses megoldás tárgyában sem Partner előzetesen nyilatkozik, hogy kizárólagos felelősséget vállal a SZERVERNET rendszerén keresztül kiküldött SMS üzenetek tartalmáért, valamint hogy az üzenetek tartalma a törvényes előírásokkal összhangban van. E körben Partner kártérítési felelősséggel tartozik, valamint harmadik fél fele SZERVERNET helyett teljes körűen helytáll Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatban, bizonyíthatóan a Partner hibájából esetlegesen felmerülő szerzői jogi, szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalom vagy egyéb szellemi tulajdonjogok megsértéséből adódó harmadik személy által a SZERVERNET-el szemben támasztott kártérítési igény esetén a SZERVERNET helyett perben és peren kívül helytáll és SZERVERNET minden ezzel kapcsolatban felmerült kárát és költségét haladéktalanul megtéríti, illetve e károk alól teljes mértékben mentesíti Partner vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások népszerűsítése vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás céljából közzétett vagy megjelentetett információs anyagban (függetlenül a média megjelenési formájától) jól észrevehetően feltünteti a szolgáltatás igénybevétele során alkalmazott díjakat (Emelt díj), eleget téve a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 14. (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek Partner vállalja, hogy az emelt díjas SMS szolgáltatás igénybevételének feltételeit leíró oldalakon, jól olvashatóan, az oldal stílusát megtartva, az alábbi szöveget helyezi el: Az emelt díjas szolgáltatást biztosítja: SZERVERNET ahol a SZERVERNET logó a weboldalra mutat. SZERVERNET KFT. 3 / 13 TELEFON/FAX:

4 5. A FELEK KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1. Tekintettel az SMS küldés megvalósításának módjára és az emberi tényezőre, a szolgáltatás panaszmentes üzemeltetése érdekében a Felek a szolgáltatások igénybevételéhez kialakított vezérlő kódrendszer kialakításánál egyszerű, rövid kódsorozatokkal elérhető struktúra kialakítására törekednek Felek kijelentik, hogy ismerik és elfogadják az adatvédelmi törvény, valamint egyéb jogszabályok ide vonatkozó részeit. 6. ÁRKÉPZÉSI ELVEK Felek közti elszámolás alapját a Felek közti díjmegosztás képezi. A díjmegosztás a mobiltelefon-előfizető által fizetett teljes díj a GSM operátor által kiszámlázott távközlési (válasz-sms-ek, további alapdíjas SMSek), és adminisztrációs, és szerzői jogi díjakkal csökkentett összeg két (2) részre történő osztása a jelen szerződés melléklete szerint. Partner és SZERVERNET a bevételből az egyes szolgáltatások esetében a jelen szerződés mellékletében részletezett arányban részesül. 6.1 Továbbá a szolgáltatás(ok)hoz hozzárendelt emelt díjas hívószám(-ok) hívásdíját egyik Félnek sem áll módjában változtatni. Amennyiben a tartalomszolgáltatást a Felek egy másik hívásdíjkategóriában kívánják elérhetővé tenni, az eredeti hívószám megtartására nincs lehetőség. 6.2 Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bevétel díjmegosztása csak a GSM operátor részéről SZERVERNET részére ténylegesen kifizetett díjakra vonatkozik. 7. DÍJAZÁS 7.1. Sikeres tranzakciónak minősül minden a mobiltelefon-előfizető által küldött szöveges üzenetre (SMS) SZERVERNET által küldött válaszüzenet, amelyet a GSM operátor a mobiltelefonelőfizető mobiltelefon készülékére kézbesített. Ennek megfelelően a GSM operátor jogosult minden a SZERVERNET felől a mobiltelefon-előfizető felé küldött válaszüzenet vagy összetartozó üzenetsor hatására az információküldést kezdeményező mobiltelefon-előfizetőt a tranzakció díjával megterhelni, függetlenül attól, hogy a küldött információ megfelel-e a mobiltelefon-előfizető elvárásainak Amennyiben a mobiltelefon-előfizető panasszal él, akkor a GSM operátor kezel minden olyan esetet, amely az általa nyújtott távközlési szolgáltatással kapcsolatos és üzletszabályzatának hatálya alá esik. Minden más panaszt (pl.: válasz megküldésének tartalma és a kiszolgálás minőségének tartalomszolgáltatóra eső része stb.), amely a tartalomszolgáltató szolgáltatásával kapcsolatos, SZERVERNET, valamint Partnernek kell kezelnie saját ügyfélszolgálatán keresztül. SZERVERNET KFT. 4 / 13 TELEFON/FAX:

5 8. FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS FOLYAMATA 8.1. A Felek közti elszámolás alapelve, hogy a GSM operátor a mobiltelefon-előfizetőktől a szolgáltatás teljes díját beszedi. A távközlési szolgáltatás keretében megvalósult SMS küldési díjak és a GSM operátor saját díjrészének összegét levonva a tartalomszolgáltatónak járó díjrészt kifizeti SZERVERNET Partner felé. Miután GSM-operátor átutalta az összeget SZERVERNET nek, úgy a SZERVERNET ezt 5 munkanapon belül jelzi Partner felé. Partner az értesítés után állítja ki számláját SZERVERNET felé. SZERVERNET a számlát köteles legkésőbb az elszámolás utáni hónap 10. munkanapjáig kiegyenlíteni, feltéve, hogy SZERVERNET a számlát 8 naptári nappal korábban kézhez kapta Partner és SZERVERNET közötti elszámolás alapja a SZERVERNET által (a GSM operátor és SZERVERNET saját rendszeréből feldolgozott adatok alapján) készített forgalmi kimutatás. A Felek megállapodnak abban, hogy a SZERVERNET lehetőséget biztosít a Partner kijelölt képviselőjének az elszámolás alapját képező rendszerbe való betekintésre, amennyiben azt legalább 2 munkanappal előtte írásban jelzi SZERVERNET felé Felek megállapodnak abban, hogy minden vitás esetben SZERVERNET által készített (a GSM operátor forgalmi kimutatásával alátámasztott) forgalmi kimutatás adatai az irányadóak Partner számlájának kiállításához. Partner számlát bocsát ki SZERVERNET felé. A számla összegét a mért sikeres tranzakciókból adódó forgalom, és Partner tarifamegosztás szerinti részesedése adja. Az elszámolás 27%-os Áfá-val növelt értéken történik. 9. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 9.1. SZERVERNET a hozzá érkező kérések, illetve válaszüzenetek forgalmi paraméterei alapján a távközlési csalásra utaló jeleket folyamatosan figyeli Amennyiben távközlési csalás gyanúja merül fel, SZERVERNET jogosult az emelt díjas szolgáltatás(ok) azonnali, jogkövetkezmények nélküli felfüggesztésére. Az emelt díjas szolgáltatás(ok) felfüggesztéséről SZERVERNET a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Partnert és megkezdi az eset kivizsgálását. Az emelt díjas szolgáltatás(ok) felfüggesztése a vizsgálat befejezéséig tart és az emiatt SZERVERNET -et, illetve Partnert ért esetleges közvetlen, vagy közvetett károkért egyik fél sem fordulhat a másik Félhez kártérítési követeléssel Amennyiben az emelt díjas szolgáltatás(ok) üzemeltetése, vagy a vizsgálatok során olyan csalási módszer, vagy lehetőség derül ki, amely veszélyezteti az emelt díjas szolgáltatás(ok) biztonságos működését SZERVERNET jogosult az emelt díjas szolgáltatás(ok) és SZERVERNET, illetve Partner közötti Szerződés megfelelő módosítására, illetve, ha ezeket a módosításokat Partner nem fogadja el, a Szerződés azonnali, jogkövetkezmények nélküli felmondására. 10. TITOKTARTÁS ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK KEZELÉSE Felek vállalják, hogy jelen Szerződést, illetve a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik Félre vonatkozó bármilyen jellegű információkat, adatokat, tényeket üzleti titokként kezelik, azokat sem részben, sem egészben harmadik fél számára ki nem adják, nyilvánosságra nem hozzák és azokat csak a jelen Szerződés céljával összhangban és az abban foglalt feltételek szerint használják. A jelen pontban meghatározott kötelezettség jelen Szerződés megszűntével is hatályban marad. SZERVERNET KFT. 5 / 13 TELEFON/FAX:

6 10.2. Partner köteles a tudomására jutott a mobiltelefon-előfizetőkkel kapcsolatos adatokat a legnagyobb körültekintéssel, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban kezelni. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Partnerrel kötött munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyekre is. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződéseket kötnek, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására, a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb, vagy tagsági viszony megszűnése után is 1 évig. Partner minden az általa nem megfelelő adatkezelésből adódó követeléssel szemben köteles helytállni. 11. NÉVHASZNÁLAT A Felek tevékenységük során csak saját nevükben járhatnak el, csak a másik Fél előzetes írásbeli engedélye alapján jogosultak annak nevét használni. 12. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A Felek kijelölnek egy-egy Képviselőt, akik szervezik és koordinálják Partner és SZERVERNET tevékenységét, valamint a jelen Szerződés során felmerülő problémákkal kapcsolatban döntési jogkörrel bírnak. SZERVERNET KFT. 6 / 13 TELEFON/FAX:

7 Felek a kapcsolatot az alábbi kijelölt Képviselőkön keresztül tartják: SZERVERNET részéről PARTNER részéről Kereskedelmi kérdésekben: név: Kasza György beosztás: Ügyvezető telefonszám: +3630/ / név: beosztás: telefonszám: Elszámolási kérdésekben: Műszaki kérdésekben: név: Kasza György beosztás: Ügyvezető telefonszám: +3630/ / név: Kasza György beosztás: Ügyvezető telefonszám: +3630/ / név: beosztás: telefonszám: név: beosztás: telefonszám: Felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a Szerződésszerű teljesítést akadályozzák vagy zavarják. 13. VIS MAJOR Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.), és a Szerződéses teljesítést összefüggően egy órát meghaladó időtartamban befolyásolja, a Szerződés szempontjából Vis Majornak tekintendő Vis Major előfordulása esetén Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. SZERVERNET KFT. 7 / 13 TELEFON/FAX:

8 13.3. Amennyiben a Vis Major 1 hétnél hosszabb idővel késleltetné a Szerződés végrehajtását Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Szerződésben szükséges módosításokat Amennyiben ezen tárgyalások 3 munkanapon belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll a Szerződést a jövőre nézve felmondani. 14. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERVERNET vállalja, hogy az általa működtetett rendszerek rendelkezésre állási szintje nem fog 99% alá esni A rendelkezésre állási szint kizárólag SZERVERNET által üzemeltetett és karban tartott rendszerekre és belső kommunikációs hálózatokra vonatkozik. A rendelkezésre állási idő kiszámítási módja: 1 (az éves rendszerleállási idők összege osztva az éves működési idővel /365*24 óra/). A rendszerleállási idő nem tartalmazza a tervezett karbantartásokat Tervezett karbantartás történhet minden héten szombaton és vasárnap délelőtt 9 és 12 óra között. Ezen időszakban a felhasználók a szolgáltatás minőségi paramétereinek visszaesését tapasztalhatják. Amennyiben a tervezett karbantartás ezen időszakon kívül esik, SZERVERNET 2 munkanappal annak megtörténte előtt tájékoztatja Partner-t. Éves szinten a tervezett karbantartások együttes összege nem haladja meg a 25 órát A rendelkezésre állási idő kizárólag egész naptári évre vonatkozik, és nem határozható meg egy év töredékére. Az átlagos éves rendelkezésre állás idejének kiszámításánál a következő esetek nem tekinthetők a szolgáltatás hibás működéseként: Tervezett karbantartás A felhasználó készülékének hibája A szolgáltatás hibás használata Vis Major A szerződés mellékletében specifikált SMS mechanizmus ára a szerződés 4. pontjában található. Minden további fejlesztés előzetes felmérést igényel, melyet követően a SZERVERNET írásban jelzi a Partner felé ennek munkaidő igényét. További fejlesztésekért felszámolt óradíj Ft.+ÁFA. 15. JOGVITÁK A Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A Felek a vitás kérdések rendezése érdekében csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos úton történő rendezés elvárható időn belül nem vezetett eredményre A jelen Szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó távközlési jogszabályok előírásai az irányadóak Felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. SZERVERNET KFT. 8 / 13 TELEFON/FAX:

9 16. HIVATALOS ÉRTESÍTÉSEK A Szerződéssel kapcsolatos minden hivatalos értesítés írásban (ajánlott levél, távirat, telefax) kell hogy történjen. Név: Cégnév: Cím: Telefon: SZERVERNET címe: Név: Cégnév: Kasza György SZERVERNET Kft. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u Telefon: +36(1) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE Jelen Szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napján lép életbe A szerződés felmondható rendes felmondással a másik Félhez eljutatott írásbeli nyilatkozat alapján. A szerződés a felmondás kézhezvételétől számított három hónap múlva automatikusan megszűnik Jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél a Szerződésben szabályozott valamely kötelezettségét megszegi, és annak a másik Fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget a felszólítás közlését követő 3 (három) napon belül. A Felek rögzítik, hogy a másik Fél 12 pontban megjelölt kereskedelmi kérdésekben megnevezett képviselője részére írásban (ajánlott levél vagy fax útján) eljuttatott felszólítás közöltnek tekintendő. A képviselő akadályoztatása esetére helyettesítéséről köteles gondoskodni Felek súlyos Szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag a jelen Szerződés alapján beálló fizetési kötelezettség teljesítésének, a másik fél fizetőképességének, vagy gazdasági helyzetének megingását, távközlési csalás vagy távközlési csalásban való közreműködést, és a jelen Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségek nem teljesítését Jelen Szerződést bármelyik Fél abban az esetben is jogosult rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Féllel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. SZERVERNET KFT. 9 / 13 TELEFON/FAX:

10 17.6. Ugyancsak azonnali hatállyal felmondható a Szerződés, ha és SZERVERNET által nyújtott Szolgáltatás (tartalmi, műszaki, erkölcsi vagy egyéb méltányolható szempontok alapján) alkalmas arra, hogy valamely Fél üzleti jóhírét rontsa vagy veszélyeztesse. 18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a Felek kötelesek olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a Felek eredeti akaratához a legközelebb áll Jelen Szerződés nem érinti Felek függetlenségét, közöttük nem jön létre ezáltal semmilyen érdekeltségi vagy társas viszony, és egyik Fél sem jogosult a másik nevében kötelezettség vállalására Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy jogi korlátja nincs annak, hogy a Szerződést megkössék és a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére képesek, továbbá a Szerződés teljesítése nem ütközik a Felek más Szerződéses kötelezettségeinek teljesítésébe A jelen Szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. A Felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján, helybenhagyólag írták alá. Kelt:,.. év hónap. nap ÜGYFÉL SZERVERNET KFT. SZERVERNET KFT. 10 / 13 TELEFON/FAX:

11 I.SZÁMÚ MELLÉKLET Bevétel részesedés: A bevétel részesedés egyedi megbeszélés alapján százalékos kifizetésben történik. A százalékos részesedés az elszámolási időszak forgalma alapján változhat, 50-55% között alakul. Partner részesedéséből levonásra kerülő díjak: ÉRKEZTETÉSI DÍJ Telenor Érkezési díj 1.00 Ft Vodafone Érkezési díj Ft T-Mobile Érkezési díj 1.00 Ft VÁLASZ DÍJ Telenor Válasz díj 8.00 Ft Vodafone Válasz díj Ft T-Mobile Válasz díj 8.00 Ft Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Amennyiben SZERVERNET és bármelyik távközlési szolgáltató között fennálló szerződés árkondíciói változnak, abban az esetben SZERVERNET jogosult a teljes bevételt ennek figyelembevételével érvényesíteni Partner felé, a Felek közötti megosztási arányok változatlansága mellett. GSM Operátor csak a ténylegesen beszedett (pénzügyileg az előfizetőktől behajtott ) díjakat téríti SZERVERNET -nek, így a mért és a behajtott forgalom eltérhet egymástól (ez az ún. Térülés ). SZERVERNET az elszámolás készítésekor és Partner részesedésének számításakor figyelembe veszi GSM Operátor által meghatározott Térülést. GSM Operátor fél évente újra számolja az időszak megtérülési százalékát. Ez jelenleg a teljes forgalom 92%-a. Partner által használható telefonszámok, azok díjai: Partner által jelenleg használható telefonszámok, melyeknek nem Partner a kizárólagos felhasználója: 240 Ft esetén a Ft esetén a Ft esetén a Ft esetén a SZERVERNET KFT. 11 / 13 TELEFON/FAX:

12 Partnernek lehetősége van kizárólagos használatú emelt díjas számok igénylésére. A számátállások után Partner csak a kizárólagos számait használhatja. Partner a kizárólagos számokat a megfelelő díjak megfizetése mellett magával viheti más szolgáltatóhoz. Az elvitellel járó többletköltség, valamint az adminisztráció, illetve a továbbiakban felmerülő mindennemű Operátornál történő ügyintézés Partner feladata. Partner által fizetendő további díjak kizárólagos számokra vonatkozóan: Partner által fizetendő további Ft/hó/telefonszám, amely a Vodafone-nál beélesített minden számra (T-Mobile, Vodafone, Pannon) vonatkozó havidíj. Ez az összeg teljes egészében felhasználható az érkeztetési, valamint válasz SMS-ek díjának kiegyenlítésére. Partner által fizetendő aktiválási díjak a felhasznált telefonszámok után Ft/db. Ezt az összeget a fent megadott kizárólagosan használt számok esetén Partner fizeti. Partner által fizetendő díj Pannon irányából érkező hibás válasz SMS-ek után 16 Ft/db (Time out, Unknown Answer esetén). Minden további, az operátorok és az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek. A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. PREFIXEK Lehetőség van a prefixek megadására a szerződés megkötésekor illetve a későbbiekben folyamatosan, útján igényelve, a rendszergazdával egyeztetve. SZERVERNET KFT. 12 / 13 TELEFON/FAX:

13 II.SZÁMÚ MELLÉKLET: JUTALÉK SZÁMOKBAN Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 50% 80,5 Ft 102,23 Ft 260,00 Ft 50% 130 Ft 165,1 Ft 400,00 Ft 50% 200 Ft 254 Ft 800,00 Ft 50% 400 Ft 500,8 Ft 1 600,00 Ft 50% 800 Ft 1016 Ft Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 52% 83,72Ft 106,32 Ft 260,00 Ft 52% 135,2 Ft 171,70 Ft 400,00 Ft 52% 208 Ft 264,16 Ft 800,00 Ft 52% 416 Ft 528,32 Ft 1 600,00 Ft 52% 832 Ft 1 056,64 Ft Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 53% 85,33 Ft 108,37 Ft 260,00 Ft 54% 140,40 Ft 178,31 Ft 400,00 Ft 54% 216,00 Ft 274,32 Ft 800,00 Ft 54% 432,00 Ft 548,64 Ft 1 600,00 Ft 54% 864,00 Ft 1 097,28 Ft Emelt Díjas SMS Részesedési jutalék Ft-ig Díjzóna Százalék Nettó részesedés Bruttó részesedés 161,00 Ft 53,50% 85,33 Ft 108,37 Ft 260,00 Ft 54.50% 141,70 Ft 179,96 Ft 400,00 Ft 54.50% 218,00 Ft 276,86 Ft 800,00 Ft 54.50% 436,00 Ft 553,72 Ft 1 600,00 Ft 54.50% 872,00 Ft 1 107,44 Ft SZERVERNET KFT. 13 / 13 TELEFON/FAX:

SZERZŐDÉS. Emeltdíjas SMS szolgáltatás üzemeltetésére

SZERZŐDÉS. Emeltdíjas SMS szolgáltatás üzemeltetésére SZERZŐDÉS Emeltdíjas SMS szolgáltatás üzemeltetésére amely létrejött a Szervernet Kft. (számlázási cím:. Adószám: 13451516-2-41, a továbbiakban Szervernet és a(z) Név: Cégnév: Cím: Adószám: a továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A társaság emeltdíjas tartalomszolgáltatási megbízás igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1/ 6 oldal Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A társaság emeltdíjas tartalomszolgáltatási megbízás igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k)

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek 1. Szolgáltatás nyújtói A Magyar Telekom, mint hírközlési szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám:

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ NEMZETI ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDA OLIMPIAI KÖZPONT LÉTESÍTMÉNYÉNEK FOLYAMATOS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben