Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung 2008/4. Signalling Telekommunication Electrification 50.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung 2008/4. Signalling Telekommunication Electrification 50."

Átírás

1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/4 50. Siemens Thales Tran-SYS

2 TÁMOGATÓINK Magyar Közlekedési Kiadó Kft.

3 VEZETÉKEK VILÁGA Magyar Vasúttechnikai Szemle Weboldal: (a 2004/1. lapszámtól kezdve pdf formátumban) Címlapkép: Fotó: Pete Gábor Megjelenés évente négyszer Kiadja: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. Felelôs kiadó: Kiss Pál ügyvezetõ igazgató Szerkesztõbizottság: Dr. Tarnai Géza, Dr. Héray Tibor, Dr. Parádi Ferenc, Molnár Károly, Koós András, Dr. Rácz Gábor, Dr. Sághi Balázs, Dr. Erdõs Kornél, Aranyosi Zoltán, Machovitsch László, Lõrincz Ágoston, Ruthner György, Marcsinák László, Dr. Hrivnák István, Feldmann Márton Fõszerkesztõ: Sullay János Tel.: Felelõs szerkesztõ: Tóth Péter Tel.: Fax: Alapító fõszerkesztõ: Gál István Szerkesztõk: Kirilly Kálmán, Tanczer György, Tel.: , Felvilágosítás, elôfizetés, hirdetésfeladás: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. H 1134 Budapest, Klapka u. 6. Tel.: (1) , Fax: (1) t-online.hu Ára: 1000 Ft Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Oláh Miklós vezérigazgató Elôfizetési díj 1 évre: 4000 Ft Kéziratokat nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza. ISSN megjelenés XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER Tartalom / Inhalt / Contents 2008/4 Alcatel-Lucent Kft. 4 Axon 6M 6 BI-LOGIK Kft. 8 CERTUNIV Kft. 10 Magyar Közlekedési Kiadó 11 MÁV Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építõ Kft. 12 Femol 97 Kft. 14 MÁV Tervezõ Intézet Kft. 16 MÛSZER AUTOMATIKA Kft. 18 Országos Villamos Távvezeték Zrt. 20 PowerQuattro Zrt. 22 PROLAN Zrt. és PROLAN Alfa Kft. 24 R-TRAFFIC Kft. 26 Siemens 28 Thales 30 Tran-SYS Rendszertechnikai Kft. 31 Vasútvill Kft. 32

4 Csak egy szóra Heinczinger István vezérigazgató, MÁV Zrt. Az ipar valamely ága, illetve az azt mûvelõk köre. Képzettséget és gyakorlatot igényel. Tudják, mi ez? Az értelmezõ kéziszótár szerint ez a szakma. Vagyis az még nem szakma, hogy valaki ért valamihez (bár manapság már ez is rendkívül tiszteletreméltó), szakmává attól lesz, hogy mások is értenek hozzá, jobban vagy rosszabbul, dolgoznak benne, tanítják, tanulják, vitatkoznak egyes kérdésein, egyszóval mûvelik, és ennek során valamilyen piacon eladható terméket állítanak elõ. A vasúti villamos szakmák (távközlési, erõsáramú, biztosítóberendezési) sokáig csaknem teljesen megfeleltek a fenti követelménynek. Rendelkeztek közép- és felsõfokú tanintézetekkel, ahol a képzettséget elsajátíthatták az érdeklõdõk, mûködtek gyártó és szolgáltató vállalatok, ahol a képzettség mellé a gyakorlatot is meg lehetett szerezni, szinte teljes volt a hazai fejlesztés, gyártás, beruházás, üzemeltetés vertikuma. Fájóan hiányzott azonban egy magas színvonalú, szakmai közvéleményt egyszerre megjelenítõ és formáló folyóirat. Évek óta nincsenek vagy alig vannak olyan iskolák, ahol a vasúti villamos szakmákat közép- és felsõfokon iskolarendszerben oktatják. A hazai fejlesztés, gyártás néhány üdítõ kivételtõl eltekintve a múlté, a beruházások mennyisége messze elmarad a szükségletektõl, a vasút elõállított termékének piacképességérõl sokan nincsenek meggyõzõdve. Viszont 12 éve a vasúti villamos szakmák rendelkeznek egy magas színvonalú, szakmai közvéleményt egyszerre megjelenítõ és formáló folyóirattal. Az irodalomtörténet több olyan nagyhírû lapot tart számon, amely nem élt meg 12 évet, mégis híressé vált, 50 lapszámot tartalommal megtölteni figyelemreméltó és ami Magyarországon még ritkább egyenletes teljesítmény. Olyan teljesítmény, amelyet csak egy (pardon: három, hiszen TEB) igazi szakma képes felmutatni. Egy lap, amely megbízható és komoly (ha vendég jön, maradhat a dohányzóasztalon), amely friss és aktuális és amelybe érdemes idõnként visszalapozni. Köszönet ezért az alapító kiadónak, a szponzoroknak, a szerkesztõbizottságnak, a szerkesztõnek, a szerzõknek és egyáltalán nem utolsósorban az olvasóknak, vagyis a szakmának! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk olvasóinknak! 2 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

5 Tisztelt olvasók, kedves kollégák! Folyóiratunk, a Vezetékek Világa e lapszámmal ünnepli 50. megjelenését. Ebbõl az alkalomból a lap a korábbiakhoz képest rendhagyó módon jelentkezik: nem a három szakma fejlesztéseirõl, újdonságairól, aktuális problémáiról szól, hanem a kiadónak, valamint azoknak a támogató cégeknek szeretnénk köszönetet mondani, amelyeknek a lap léte köszönhetõ. Talán nem mindenki számára, de bizonyára sokak elõtt ismert, hogy a Vezetékek Világa negyedévenkénti megjelenése három pilléren nyugszik. A lap finanszírozását amely természetesen a megjelenés egyik legfõbb feltétele a három szakma hazai fejlesztõ, gyártó és építõ vállalkozásai, vállalatai biztosítják. Ezek a cégek felismerték, hogy lapunk egy, addig meglévõ ûrt pótol hiszen milyen szakma vagy szakmacsoport az, amelynek nincs valamilyen periodikája, változó vagy fix idõszakonként megjelenõ szakmai sajtója? Másrészt számukra az is nyilvánvalóvá vált, hogy a lap egyfajta fórumot mondjuk ki: reklámot biztosít a vasúti távközlési, erõsáramú és biztosítóberendezési technika újdonságainak bemutatására, valamint kortárs eseményeinek dokumentálására. A másik pillér és ez legalább ugyanolyan fontos, hogy olyan kiadónk van, amelyik a folyóiratot a mûszaki kultúra részének tekinti, a lappal szemben a profit nem követelmény. Néha szorongással hívom fel Kiss Pált, a kiadó igazgatóját, vajon nem mondja-e egyszer: ne haragudjatok, ennyibõl nem lehet tovább dolgozni (valószínûleg erre azért nem fog sor kerülni...). Az igazgató mellett meg kell említenünk Takit, F. Takács István lapigazgatót, aki a kiadóban a lap mindennapi gondjaival foglalkozik precízen, türelmesen (hányszor szólok még neki az utolsó utáni pillanatban is: Taki, még mindig szeretnénk valamit változtatni... ). Mindemellett õ az, aki a Bemutatkozik... rovatunk riportjait is készíti. A lap megjelenésének harmadik oszlopa valójában mi magunk vagyunk. Akik írjuk, lektoráljuk, szerkesztjük, késõbb szétosztjuk és várjuk az olvasók válaszát. (Õszintén be kell vallanom, még mindig izgalommal tölt el a nyomdaillatú lap elsõ példányainak kézhezvétele...) Itt kell köszönetet mondanom két olyan kolléganõmnek, akik a háttérben maradva rengeteget tesznek azért, hogy a lap idõrõl idõre az olvasók asztalán legyen: Frey Károlyné Ida a TEB Központban tartja nyilván a címzettek listáját és állítja össze negyedévente a folyóiratpakkokat (csak egy példa: minden egyes távközlõ és biztosítóberendezési szakasz számára külön-külön(!) küld egy-egy példányt), míg Csizmadia Judit a TEBF Biztosítóberendezési Osztályán segít a lap éves teendõinek intézésében. Bár az 50. lapszám nem évforduló is egyben, de mint kerek szám fordulópont, amely megállásra, számvetésre késztet. Vajon olyan-e a lap, amilyet elõdeink elterveztek, amilyennek elgondolták, és amilyet mi is szeretnénk? (Kár, hogy nem írtak a lapra vonatkozó feltétfüzetet...) Szerencse, ha elõvesszük a Vezetékek Világa elsõ lapszámát, akkor erre vonatkozóan a Szerkesztõbizottság Útravalójában találunk némi fogódzót. Talán nem untatjuk a tisztelt olvasót, ha ezt felidézem: Tisztelt Olvasónk! Lapunk elsõ számát kézbe kapva bizonyára ismerõsként köszönti Önt a címlaponlevõ ábra, a Vasúti biztosítóberendezési és automatizálási szemle, a Pötytyös becenevet adó emblémája. Ez a 11 számot megélt szemle ha szerényebb kivitelben és kezdetlegesebb technikával is igyekezett a mûszaki haladásról és alkalmazott berendezéseinkrõl tájékoztatást adni. Szakszolgálatunk jeles szakembereinek írásait tartalmazta, és szolgálta a szakmai ismeretek bõvítését. Az anyagi okok miatt megszûnt Pötytyös -ünk méltó utódja lett a Signal + Draht német szakfolyóirat válogatott cikkeinek fordítását tartalmazó magyar nyelvû éves kiadvány, mely a Tetzlaff Verlag AG által szervezett anyagi és szellemi támogatással, a nyugati szaksajtó keleti nyitásá -nak eredményeként jelenhetett meg. Azért, hogy ez megtörtént, sokat köszönhetünk néhai Mandola István fõosztályvezetõnknek. A Vezetékek Világa a nemes hagyományokat ötvözve szeretné az elõdök célját zászlajára tûzni. Évi négyszeri megjelenésével igyekszünk naprakészek lenni, és a külföldi kitekintés mellett az idõszerû hazai témákról, szakszolgálatunk és szakmánk változásairól, fejlõdésérõl számot adni. Olyan hírmondó szertnénk lenni, melyben a vasúti szakemberek üzemben tartók és alkalmazók írásai mellett a hazai ipar és tudomány képviselõinek szakcikkei is szolgálnák szakszolgálatunk minden dolgozójának szakmai továbbképzését. Ezen túlmenõen más vasutaknak is eljuttatva a hazai szellemi és ipari termékeknek szeretnénk bemutatói és hírvivõi lenni, részükre reklámot csinálni. A kitûzött célok érdekében a tõlünk telhetõt megtesszük, de úgy érezzük, szemlénk akkor lesz teljes, ha tisztelt Olvasóinkkal is élõ kapcsolatot tudunk kialakítani. Kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat küldjék meg szerkesztõségünknek. Ezen gondolatokkal kíván minden tisztelt Olvasónknak hasznos, építõ idõtöltést a megújult Pöttyös olvasásával a Szerkesztõbizottság XIII. évfolyam, 4. szám Mi teljesült tehát, és mivel maradtunk adósak? A hazai cégek idõrõl idõre hírt adnak fejlesztéseikrõl, termékeik itthoni és nemzetközi megmérettetésérõl. A külföldiek bemutatják gyártmányaikat, elmondják alkalmazásuk módját, lehetõségeit. A BME Közlekedésautomatikai Tanszéke és a Gyõri Egyetem Automatizálási Tanszéke, valamint a TEB Központ kollégái rendszeresen publikálnak tudományos igényû, tartalmú és alaposságú cikkeket, elemzéseket. Sikere van a Bemutatkozik..., illetve a legutóbbi számoktól indított Történetek, anekdoták... rovatnak is. Valami azonban mégis hiányzik, valakik mégis hiányoznak: az üzemben tartók és alkalmazók. Ezáltal nincs vagy alig van visszacsatolása egyegy újdonságnak, fejlesztésnek azon kollégák felõl, akik a rendszert, a berendezéseket használják, üzemeltetik, ne adj isten: kínlódnak vele. Ne féljenek tehát a területeken dolgozó szakemberek leírni tapasztalataikat, örömüket-bánatukat : itt nincs cenzúra, megígérjük, írásaikat ha nekiveselkednek és elküldik nekünk közölni fogjuk. Szeretnénk feléleszteni Kitekintés... rovatunkat is, amelyben leginkább a Signal + Drahtra alapozva tudósítanánk az európai vasutak, európai gyártók olyan fejlesztéseirõl, amelyek nálunk is érdeklõdésre tarthatnak számot. Tudjuk, hogy vannak németül és angolul értõ kollégák, akik szívesen segítenének ebben. A társfolyóiratokkal való összehasonlítás sokszor alkalmas lehet egy lap megmérettetésére. Végigtekintve a hazai vasúttechnikai szaksajtón pl. Forgalom, Sínek Világa, Vasútgépészet, azt hiszem, sem a lap kivitele, sem szakmai színvonala miatt nem találtatunk könnyûnek: laptársaink olvasótábora is érdeklõdéssel veszi kézbe a mi folyóiratunkat (bizonyíték erre, hogy e folyóiratok szerkesztõségeiben a Vezeték Világa jó cserealapot is képez...). Vannak tehát erõsségeink, de tudjuk, hogy vannak hiányosságaink is. Elõbbieket megtartani, utóbbiakat lektorálás, határidõre való megjelenés több-kevesebb sikerrel megoldani igyekszünk. A lap jobbítására irányuló kritikákat és a dicséreteket is szívesen vesszük és ha tudjuk, megfogadjuk. De az olvasók azt is tudják, hogy a lapot nem fõfoglalkozásban, hanem napi munkánk mellett írjuk, szerkesztjük... A második Pöttyös története tizenhárom évvel ezelõtt kezdõdött. Köszönet érte azoknak, akik lehetõvé tették, hogy elkezdõdhessen, és most az ötvenedik lapszámot ünnepelhessük. Bízunk benne, hogy lesz századik is. Tóth Péter a Vezetékek Világa felelõs szerkesztõje 3

6 Az Alcatel-Lucent Az Alcatel-Lucent (a párizsi Euronexten és a New Yorki Tõzsdén ALU kóddal jegyzett vállalat) olyan megoldásokat biztosít világszerte, amelyek segítségével szolgáltatók, vállalkozások és kormányok hang-, adat- és videokommunikációs szolgáltatásokat közvetíthetnek a végfelhasználók felé. Az Alcatel-Lucent, amely piacvezetõnek számít fix hálózatú, mobil és konvergált szélessávú hálózatépítés terén, olyan végpontok közötti megoldásokat kínál, amelyek segítségével az elõfizetõk kiemelkedõ otthoni, munkahelyi és mobil kommunikációs szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Az Alcatel-Lucent rendelkezik a kommunikációs ipar egyik legnagyobb innovációs központja, a Bell Labs páratlan mûszaki és tudományos szakmai ismereteivel. A több mint 130 országban jelenlévõ Alcatel-Lucent globális kapcsolatokkal rendelkezõ helyi partnerként szolgál. A vállalat az iparágon belül a legtapasztaltabb globális szolgáltatási csapatot mondhatja magáénak, illetve a telekommunikációs iparban az Alcatel-Lucent rendelkezik az egyik legnagyobb kutatási, technológiai és innovációs szervezettel. Az Alcatel-Lucent 2007-ben 17,8 milliárd euró bevételt ért el. A vállalat Franciaországban került bejegyzésre, székhelye Párizsban található. További információért látogasson el az Alcatel-Lucent honlapjára: com Az Alcatel-Lucent Magyarország Kft. mint leányvállalat mûködik Magyarországon a nagyvállalati és kormányzati területre, valamint a távközlési piac igényeire koncentrálva. A rendelkezésre álló erõs helyi kompetencia, valamint az anyavállalat által biztosított háttér lehetõvé teszi mind távközlési infrastruktúrák fejlesztésében, mind pedig összetett nagyvállalati igényeket kielégítõ projektekben való szerepvállalásunkat. 4 Umbrella menedzsment rendszerrõl vasúti környezetben, ahogy az Alcatel-Lucent látja 1. Bevezetõ A hatékony, ügyfélközpontú szolgáltatások üzemeltetését egy integrált szolgáltatói hálózatmenedzsment rendszer kialakításával lehet elérni. Fontos összefüggést teremteni a hálózati kiesések és az üzleti igények között. Csak olyan módon lehet a hibaelhárítást SLA (szolgáltatásminõségi egyezmények) alapúvá tenni, ha megvan a lehetõség az ügyfelek szolgáltatásainak a monitorozására. Az Alcatel-Lucent már implementált hasonló megoldásokat, többek között más európai vasúttársaságok részére is, mint például: SBB Svájc ADIF Spanyolország Network Rail UK. A fenti projektek, valamint a helyi tevékenységünk tapasztalataiból ismerjük a vasúti környezethez tartozó kommunikációs rendszerek üzemeltetési igényeit. Az Alcatel-Lucent tapasztalatai a szolgáltatásmenedzsment területén azt mutatják, hogy a jó OSS (Operations Support Systems) megoldásnak megfelelõ alapokra kell épülnie. Az eszközök nagyon fontosak, de legalább ennyire ha nem jobban fontosak a folyamatok, amelyeknek jól meghatározottaknak és az üzemvitel szempontjából hasznosaknak kell lenniük. Minden vállalatnak idõre van szüksége, hogy a növekedési folyamatait meghatározhassa. Ezért a jó megoldásának rendkívül skálázhatónak és rugalmasnak kell lennie. 2. Egy lehetséges rendszer VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4 Az alábbiakban röviden bemutatunk egy lehetséges megoldást, amely alkalmazható a MÁV esetében és a korábban említett referenciáink tapasztalatán alapszik: magába foglalja a hálózati hibamenedzselést, a teljes körû (végponttól végpontig) hálózatihiba-konszolidációt, tartalmaz egy valós idejû kezelõfelületet a hálózatfelügyeleti központok részére, ezzel biztosítva a hálózati hibák és sérülések gyors detektálását, biztosítja a mûködtetõ személyzet által történõ fókuszált beavatkozásokat és a hálózat optimális kihasználtságát, támogatja a többgyártós, több technológián alapuló, széleskörû szolgáltatásokat nyújtó hálózatokat, skálázható a rendszer növekedésével, skálázható az üzleti igényekhez, mivel egy moduláris eszközkészletet biztosít, amely kibõvíthetõ, hogy a MÁV egyedi igényeihez illeszkedjenek, amikor azokra szükség van. A megoldás azonnali üzemeltetési haszonnal bír, mivel a hálózat- és szolgáltatásüzemeltetési feladatok konszolidációja az OPEX (üzemviteli költségek) csökkenését eredményezi, illetve csökkenti az átlagos javítási és hibafelderítési idõt, továbbá a hibák elõrelátása növeli a felhasználók elégedettségét is. Ez a megoldásunk az IBM Netcool terméken alapul. Megfelel az úgynevezett CCAI módszertannak, úgymint: Collect (gyûjtés), Consolidate (összesítés), Analyze and Automate (elemzés és automatizálás), Inform (tájékoztatás) Gyûjtés A Netcool/Omnibus Probe (szonda) feladata az adatgyûjtés és a hálózati elemek, illetve hálózati elem menedzserrendszerek konszolidációja. Netcool Probe több mint 400 különbözõ típusú hálózati berendezéshez, elem menedzserhez és kritikus alkalmazáshoz, ilyen módon biztosítva több gyártós hálózatokban a mûködést. Az egyes típusú protokollokhoz és berendezésekhez specifikus Probe-okat alkalmazunk. Ez az architektúra rendkívül jól skálázható növelve a berendezés Probe-ok számát. Netcool/Omnibus Probe egy passzív szoftverkomponens, amelynek 3 fõ feladata van: riasztási események gyûjtése; ezeknek az eseményeknek az áttranszformálásra a Netcool/Omnibus Objektum Szerver formátumra egy szabály fájl alapján, hogy minden információt egységes alakban tudjon tárolni. Ez a szabályfájl, amely az adott Probe-hoz lett beállítva, tartalmazza a riasztások osztályozását is, beleértve a lehetõségét annak is, hogy bizonyos szükségtelen riasztásokat azonnal eldobjunk; ezeknek a standardizált eseményeknek a továbbítása a Netcool/Omnibus Objektum Szervernek titkosított módon Összesítés Az aggregációs réteg felelõs a megfelelõ szûrési feltételek, a korrelációk és az eseménykiterjesztés alkalmazásáért, illetve a korábbi adatok tárolásáért a jelentések készítése miatt. A Netcool/Omnibus Objektum Szerver tárolja az összes összegyûjtött eseményt a saját valós idejû adatbázisában, ennek következtében ez a központi platform, amely összefogja az összes információt a teljes Netcool rendszerben.

7 2.3. Elemzés és automatizálás A Netcool/Omnibus operátorok a rendszeresen elõforduló vagy elõre megjósolható hálózati hibákat automatizált módszerekkel tudják kezelni, ezáltal az idõ és erõfeszítés, amit az üzemeltetõ csoport ráfordít a problémák megoldására és felderítésére, optimalizálható Tájékoztat A Netcool/Webtop felületet nyújt a szolgáltatások minõségének megtekintéséhez a marketing- és értékesítõ személyzet, illetve a hálózati menedzsmentközpont részére. Netcool/Webtop valós idejû információmegjelenítést tesz lehetõvé. Netcool/Webtop kliensek lehetnek olvasóíró és csak olvasó üzemmódban. A csak olvasó kliensek mutatják az eseménylistákat és -térképeket, az olvasó-író kliensek pedig lehetõvé teszik az események kezelését, úgymint: nyugtázás, hozzárendelés, elsõbbségkezelés (szint megváltoztatása), eszkaláció stb. A hibajegykezelõ rendszerhez kapcsolódó interfészén keresztül van lehetõség az esemény adatainak továbbítására a hibajegykezelõ rendszerbe, mint például a Remedy ARS. Ez az interfész lehet kétirányú is: nemcsak létrehozni/frissíteni tudja a hibajegyeket, hanem a hibajegyek változásait is meg tudja jeleníteni a Netcool rendszerben. 1. ábra: Netcool architektúra 3. Bõvítõ modulok és funkcionalitások Ezek a további funkciók nem részei jelen ajánlatnak, de bemutatják a további bõvítési lehetõségeket az IBM Tivoli Netcool rendszerben. , SMS vagy pager üzenetek küldése a riasztási események hatására, az események súlyosságától függõen. A riasztási információk megjelenítése egy földrajzi térképen, pl. országos nézet, régiónézet, hálózati nézet stb. Összekapcsolódás hálózati inventory (nyilvántartási) rendszerekkel, hogy minél részletesebb korrelációés gyökérhiba-analízist tudjon végezni: az inventory rendszerben tárolt hálózati berendezések közötti kapcsolatok alapján a hibamenedzselõ rendszer össze tudja kapcsolni az egyes riasztásokat és felismerni a hiba forrását (gyökerét), elrejtve az ennek következtében megjelenõ további riasztásokat. Ez a tartománykorreláció csak akkor lehetséges, ha topológiai adatok rendelkezésére állnak a hibakezelõ rendszernek. A Netcool/Reporter modul lehetõvé teszi a korábban összegyûjtött adatok elemzését. Netcool/Reporter megjeleníti a korábbi adatokat és XIII. évfolyam, 4. szám képes egy sorozat elõre definiált szabványos jelentés elõállítására, természetesen ezek a jelentések is web alapúak. Az IBM Tivoli Netcool monitorozó megoldásán kívül az Alcatel-Lucent segítséget nyújthat a MÁV részére más OSS részek felépítésében a monitorozó rendszer körül: Nyilvántartás-menedzsment, Teljesítménymenedzsment, Szolgáltatásmenedzselõ adatbázis, Hibajegykezelõ rendszer, Változásmenedzsment, Szolgáltatásbeindítás és -aktiválás. A legtöbb fent leírt modul és funkcionalitás más rendszerekhez kapcsolódik. A jelen anyagban megfogalmazott elképzelést nem tekintjük teljes körûnek, csupán gondolatébresztõnek szánjuk a szakmai és üzemeltetõi kör részére. 5

8 Az utóbbi évek fõbb tevékenységei (avagy amire büszkék vagyunk) SZIMULÁCIÓS FELADATOK Vecsés, Üllõ, Monor (ELEKTRA AKF) Komárom (ELEKTRA AKF) Gyõr (ELEKTRA EBO2) BKV HÉV: Batthyány tér Békásmegyer (ELEKTRA EBO2) Forgalomelemzés a Batthyány tér Békásmegyer vonalra ETCS 1, 2 forgalom hatáselemzés Szimuláció az interneten keresztül ELÕTERVKÉSZÍTÉS GÉPI SEGÍTSÉGGEL Pestszentlõrinc állomás függõségi és menürendszer-tervezõ eszköz 6 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

9 VÁGÁNYÚTTESZTELÉST SEGÍTÕ ESZKÖZ Gyõr vágányút-generátor és tesztnyilvántartó rendszer KIVITELI TERVEZÉS GÉPESÍTÉSE Belsõtéri kiviteli terv és szerelési információgenerátor Komárom, Gyõr, Zalaszentiván, Zalabér Batyk és a BKV HÉV állomásaihoz ÁRAMKÖRI EGYSÉGEK FEJLESZTÉSE Tengelyszámlálóval felszerelt fogadóvágányok jelfeladását elvégzõ egység fejlesztése Komárom és Gyõr állomásokra. Vonali sorompóvisszajelentés-ismétlés MUX segítségével, Gyõr állomáson XIII. évfolyam, 4. szám 7

10 A BI-LOGIK Garaguly Zoltán Magunkról röviden: A BI-LOGIK Kft május 28-án alakult, hét fõvel kezdte el tevékenységét. A kft. munkatársai korábban évekig együtt dolgoztak a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Építõ és Szolgáltató Kft.-nél, illetve jogutódjánál, a Távközlési és Biztosítóberendezési Építõ és Szolgáltató Kft. Mûszaki Osztályán. Ez a létszám mára 13 fõre emelkedett. Fõ tevékenységünk a vasúti távközlõ és biztosítóberendezések, illetve a hozzájuk kapcsolódó áramellátó berendezések tervezése. Tervezõink rendelkeznek a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott minõsített tervezõi jogosultsággal, valamint tervezõink közül négy fõ szakértõi engedéllyel is rendelkezik. Tervezési módszerünk és célkitûzéseink: Tervezési tevékenységünk mint ahogy a berendezések sokfélesége is igazolja széles határok között mozog, a régi mechanikus jellegû biztosítóberendezésektõl a modern számítógépes alapú távközlõ és biztosítóberendezésekig kiterjed. Ennek megfelelõen tervezési módszerünknél is igyekszünk alkalmazni a XXI. század egyre modernebb eszköztárát, kielégítve megrendelõink növekvõ igényeit és az EU-normák elvárásait. Ennek megfelelõen távközlõ és biztosítóberendezési terveinket teljes egészében számítógépes rendszerrel tervezzük, nyomvonalas jellegû terveink beilleszthetõek az Egységes Országos Vetületi rendszerbe (EOV). Büszkék vagyunk arra, hogy a kapcsolódó szakági tervezõkkel pályás, felsõ vezetéki, vasútüzemi, építész a számítógépes átjárhatóságot és együtt tervezés lehetõségeit meg tudtuk valósítani. A biztosítóberendezések kiviteli terveit kapcsolási rajzait egy saját fejlesztésû, tervezést segítõ programmal készítjük, amely a rajzolási funkción túl képes a rajzi objektumokhoz automatikusan adatállományt hozzárendelni (foglaltsági lapok) és a tervezés során folyamatosan nyilvántartani. Tervezési munkáink célkitûzése továbbra is az, hogy lépést tudjunk tartani a technikai fejlõdéssel, és ezt a tervezés során minél hamarabb alkalmazni tudjuk! Ezért is kapcsolódunk be az elektronikus biztosítóberendezések fejlesztésébe, adaptálásába, illetve kiviteli terveinek készítésébe. Hasonlóan kiemelkedõ eredményeket várunk az Egységes Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) fejlesztésében való részvételünktõl. Üzleti tervünkben szerepel a MÁV vonalain közeljövõben bevezetendõ ETCS Level2 telepítése kapcsán részt venni egy konkrét fejlesztési és tervezési munkában, továbbá az elmúlt idõszakhoz hasonlóan folytatni az EU által finanszírozott MÁV Zrt.-tenderek elõkészítését. Lehetõségeink szerint részt kívánunk venni a MÁV Zrt. biztosítóberendezéseinek és ezek részegységeinek fejlesztésében. Székely Béla Eddigi munkáink, referenciáink: Korábbi munkáink során mint a tervezõink saját referenciái részt vettünk a MÁV, AðD, GYSEV, BKV, legjelentõsebb beruházásainak távközlõ és biztosítóberendezési tervezésében. A tervezésen túl vállaltuk a kivitelezés mérnöki lebonyolításának feladatát is. Biztosítóberendezések: Budapest Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja során az emelt sebességû közlekedés bevezetéséhez kapcsolódóan több állomási és vonali biztosítóberendezések átalakítása, tervezése (Komárom, Ács, Nagyszentjános). Az emelt sebességû térköz-, és sorompóberendezések alapkapcsolásának kialakítása. A tengelyszámlálós sorompóberendezések alapkapcsolásának kialakítása. A számítógépes kezelõi felület illesztése (ELPULT) a soproni, soroksári vonalon. Több tíz kis- és középállomási, valamint vonali biztosítóberendezések tervezése az ország területén (Nyíregyháza, Budapest-Nyugati pu., Rákospalota-Újpest, Pécel, Csajág, Tata, Almásfüzítõ, Tisová stb.). A BKV területén állomási és sorompóberendezés tervezése. Monor állomás elektronikus biztosítóberendezés engedélyezési terve. Zalalövõ Hodos új vasútvonal biztosítóberendezés elõ- és kiviteli terveinek elkészítésében, valamint kivitelezésének mérnöki lebonyolításában. 8 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

11 Boráros tér Csepel HÉV-vonal biztosítóberendezés elõ- és kiviteli terveinek elkészítésében, valamint kivitelezésének mérnöki lebonyolításában. Cegléd Kecskemét Kiskunfélegyháza vasútvonal engedélyezési és tendertervének elkészítése. Mezõtúr Gyoma, Szajol Püspökladány, Kápolnásnyék Dinnyés vonalszakaszok komplex engedélyezési és tendertervének elkészítése. Cegléd állomás SIMIS IS elektronikus biztosítóberendezés kiviteli tervezése (résztervezés). Szombathely Szentgotthárd GYSEVvonal komplex engedélyezési tervének elkészítése. Távközlõ hálózatok: Több tíz kilométer vonalkábel tervezése. Állomási távközlõ berendezések tervezése (Pécel, Gödöllõ, Nyíregyháza, Budapest-Nyugati pu.). Zalalövõ Bajánsenye hangosítás és órahálózat. Budapest-Nyugati pu. hangos és vizuális utastájékoztató rendszere. Miskolc Nyékládháza fényvezetõ kábelhálózat (MÁV MATÁV). MÁV budapesti optikai körgyûrû. Amire büszkék vagyunk: Eredményeink között könyvelhetjük el Cegléd állomáson a D-55 és SIMIS IS típusú biztosítóberendezések sikeres öszszekapcsolását. Az országban elsõként került összekapcsolásra meglévõ jelfogós biztosítóberendezés egy új elektronikus biztosítóberendezéssel. Hasonlóan úttörõ szerepet vállaltunk és vállalunk az ERTMS/ETCS rendszer magyarországi bevezetésében. A Bi- Logik Kft. a Bajánsenye Zalalövõ vasútvonal ETCS Level1 tervezésekor kapcsolódott be az Egységes Európai Vonatbefolyásoló rendszer bevezetésébe. Késõbb a Level2 tervezések kezdetén szembesültünk számos problémával, amelyek a magyar sajátosságoknak köszönhetõek. Cégünk több tanulmányutat szervezett Berlinbe, Csehországba, valamint a Róma Nápoly vasútvonalra az ETCS Level2 közelebbi megismerésére, az eddigi tapasztalatok összegyûjtésére és ennek beépítésére a hazai gyakorlatba. A külföldi tapasztalatok összegzése és a MÁV Zrt. illetékes szakembereivel való folyamatos egyeztetés, valamint a külföldi beszállítókkal folytatott tárgyalások után megalkottunk egy ETCS tervezési segédletet. Ez a segédlet késõbb alapját képezte a nemrégiben jóváhagyott ETCS feltétfüzetnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy végigkísérhettük az ETCS rendszer tervezési irányelveinek kialakítását, és továbbra is készséggel állunk megrendelõink rendelkezésére. Eddigi ETCS referenciamunkáink: Bajánsenye Zalalövõ ETCS Level1 elõterveinek elkészítése; A Budapest Kelenföld pu. Kimle vonalszakasz ETCS Level1 kialakításával kapcsolatos elõ- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése; A Szajol Debrecen Nyíregyháza Záhony vasútvonal rehabilitációja keretében megvalósítandó ERTMS/ETCS kialakításával kapcsolatos engedélyezési- és tenderterv-dokumentáció elkészítése; Bajánsenye Boba vonalszakasz ETCS Level2 kialakításával kapcsolatos engedélyezési- és tenderterv-dokumentáció elkészítése; Budapest-Keleti pu. Székesfehérvár, Budapest-Déli pu. Pusztaszabolcs vonalszakaszok ETCS 2 szint engedélyezési tervdokumentáció elkészítése; a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésautomatika Tanszékével együttmûködve D55 és D70-es illesztõkapcsolások kidolgozása; a DBR M4 metróvonal biztosítóberendezés és automatikus vonatvezérlõ rendszer tervezése. Cégünk egyik jelentõs, jelenleg is futó projektje a budapesti M4 metróvonal Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti I. szakaszán a Siemens által szállított biztosítóberendezés és automatikus vonatvezérlõ rendszerének tervezése. Ezen munka során, 2006-tól kezdõdõen lehetõségünk nyílt a ma elérhetõ legmagasabb automatizálási szintû vonatvezérlési rendszer és elektronikus biztosítóberendezés létesítési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, amely XIII. évfolyam, 4. szám berendezések jelentõs része most elõször kerül alkalmazásra Magyarországon. Ezek a berendezések lehetõvé teszik a vonatok személyzet (jármûvezetõ és jármûfelügyelõ) nélküli közlekedtetését. A tervezési munka során Párizsban a 14-es (Meteor) metróvonalon tanulmányoztuk a megvalósult rendszer mûködését, majd a Siemens szakembereivel szorosan együttmûködve készült a létesítési engedélyezési terv. A hagyományos biztosítóberendezési tervezési feladatokon túl olyan, számunkra új területekkel is kapcsolatba kerültünk a szükséges interfészkapcsolatok kialakítása során, mint az állomási szerkezetek, illetve belsõ beépítés, illetve az alagutak építése, hiszen a berendezések és a hozzájuk tartozó átviteli közegek (optikai és hagyományos rézkábelek) ezekben kerülnek telepítésre. Szintén új feladat az utasvédelmi (peronvédelmi) automatika rendszerhez való illesztése. Ezek mellett szoros a kapcsolat a tervezés során a hagyományos társszakágak a távközlési és áramellátási rendszerek tervezõivel is. Szintén részt veszünk az M2 metró rekonstrukciója során az új biztosítóberendezés és vonatvezérlõ rendszer létesítési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésében. Ez az M4-nél említett rendszerrel megegyezõ berendezéseket tartalmazza, de a vonatokat jármûvezetõ fogja vezetni. Ebben a munkában külön kihívást jelent, hogy az átalakításokat, illetve a beüzemelést a metró folyamatos üzemének zavarása nélkül kell elvégezni, illetve az új rendszert csatlakoztatni kell az M3 jelenlegi biztosítóberendezéséhez. Reméljük, ezzel a rövid történelmi áttekintéssel, valamint az új kihívások felé irányuló nyitottságunkkal sikerült elnyernünk a szakmabéli érdeklõdõ bizalmát, és rövidesen elégedett megrendelõink között üdvözölhetjük. 9

12 A CERTUNIV Kft. A CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Mûszaki Szakértõ Kft ben alakult meg azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy, a vasúti biztosítóberendezési rendszerekkel kapcsolatos szakértõi, megfelelõségértékelési és tanúsítási tevékenységekben kompetens tudásközpont. A kitûzött célok eléréséhez elengedhetetlen szakmai kompetenciát elsõsorban a cég vezetõ munkatársai biztosítják: Prof. dr. Tarnai Géza (ügyvezetõ), a közlekedéstudomány kandidátusa, a Magyar Mérnöki Kamara vezetõ közlekedési szakértõje. 45 év szakmai tapasztalat a közlekedési rendszerek elemzése, fejlesztése és tervezése területén. Nyelvtudás: német, orosz, angol. Több mint 150 folyóiratcikk, konferenciacikk, egyéb nyilvános tanulmány szerzõje vagy társszerzõje, mintegy 20 doktori cselekmény témavezetõje, számos hazai és külföldi doktori értekezés bírálója. Hazai és külföldi szakmai-tudományos folyóiratok szerkesztõbizottságának, valamint nemzetközi tudományos konferenciák programbizottságának tagja. Több mint 100 hazai kutató-fejlesztõ munka és ipari projekt vezetõje, számos nemzetközi kutatási projekt résztvevõje. Többek között irányította a Tata állomásra telepített, Magyarországon elsõ elektronikus biztosítóberendezés illesztéseinek tervezési munkáit, valamint több egyéb biztosítóberendezés-illesztés tervezési munkát. Témavezetõje az EU VI. keretprogram városi közlekedéssel, a városi közlekedés kockázataival foglalkozó MODURBAN projekt, illetve a MODURBAN folytatásaként az EU VII. keretprogramban megvalósuló MOD- SAFE projekt magyar résztvevõi csapatának. Kiterjedt hazai szakmai kapcsolatrendszere mellett számos külföldi egyetemmel, kutatóintézettel és vasúti területen mûködõ céggel tart kapcsolatot. A magyar vasúti közlekedés fejlesztéséért, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolásáért kapott elismerései: Pro Ferrovia (MÁV), Mikó Imre-díj (Magyar Tudományos Akadémia MÁV), a Zsolnai Egyetem (Szlovákia) aranyérme. Szabó Géza (ügyvezetõ), a Magyar Mérnöki Kamara közlekedési szakértõje, 15 év szakmai tapasztalat nagybiztonságú rendszerek tervezése és elemzése, vasúti biztosítóberendezések területén. 10 Nyelvtudás: angol, német. Kb. 35 folyóiratcikk, konferenciacikk, egyéb nyilvános tanulmány szerzõje vagy társszerzõje. Számos vasúti berendezés alkalmassági tanúsítási eljárásának témavezetõje, illetve vasúti fejlesztések független szakértõje. E mellett részt vett a Paksi Atomerõmû védelmi rendszerének felújítási munkáiban, a védelmi rendszer megbízhatósági elemzéseiben, új eljárásokat fejlesztett az ott alkalmazott adaptív logikák elemzéséhez. Résztvevõje több, jármûrendszerek biztonsági elemzésére, pl. a fékrendszerek elvárt biztonságintegritásának meghatározására irányuló projektnek. Projektvezetõ a BME-n mûködõ Elektronikus Jármû- és Jármûirányítási Rendszerek Tudásközpontban. Dr. Sághi Balázs PhD (minõségügyi vezetõ), 10 év szakmai tapasztalat a nagybiztonságú rendszerek formális megközelítésében és a biztonsági rendszerek tervezésében. Nyelvtudás: német, angol. Kb. 50 folyóiratcikk, konferenciacikk, egyéb nyilvános tanulmány szerzõje vagy társszerzõje. Szakmai tapasztalatai között szerepel a vasúti biztosítóberendezések funkcionális specifikációja, továbbá illesztések fejlesztése és tervezése vasúti biztosítóberendezésekhez. Ezenfelül számos hazai kutatási projekt résztvevõje vasúti szakterületen. Tagja az EU VI. keretprogram városi közlekedéssel, a városi közlekedés kockázataival foglalkozó MODURBAN projekt, illetve a MOD- URBAN folytatásaként az EU VII. keretprogramban megvalósuló MODSAFE projekt magyar résztvevõi csapatának. Dr. univ. Rácz Gábor (gazdasági vezetõ), a Magyar Mérnöki Kamara közlekedési szakértõje. 35 év szakmai tapasztalat biztonsági rendszerek tervezése területén, különös tekintettel a mikroszámítógépes közlekedési rendszerekre (pl. forgalomszámláló rendszer, villamosvasúti fedezõjelzõ vezérlés, a budapesti Fogaskerekû vasút mikroszámítógépes felülvezérlõ rendszere). Részt vett a Paksi Atomerõmû védelmi rendszerének rekonstrukciójához kapcsolódó tesztberendezés tervezésében és kivitelezésében, valamint a tesztprogramok elõállításában. Kb. 70 folyóiratcikk, konferenciacikk, egyéb nyilvános tanulmány szerzõje vagy társszerzõje. Számos biztonsági fejlesztési projekt témavezetõje, vezetõ tervezõje vagy résztvevõje. Speciális szakterülete a GPS technológia közlekedési alkalmazásai. A cég a megalakulása óta eltelt rövid idõben máris számos projektben mûködött közre: elemezte a GSM-R rendszer jogszabályi környezetét és engedélyezésének VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4 lehetõségeit (a létrejött tanulmányt a MÁV TEB Fõosztály és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) is egyeztette); részt vett az NKH által indított Vonatbefolyásoló berendezések vizsgálati koncepciója helyi közforgalmi vasúti rendszereknél c. K+F téma kidolgozásában; órás tanfolyamot szervezett és tartott az NKH részére ETCS témakörben; megszervezte és lebonyolította az Interoperabilitás és biztonság a vasúti közlekedésben c. szakmai konferenciát, valamint a BME Közlekedésautomatikai Tanszék megbízásából a FORMS/FOR- MAT 2008 nemzetközi szimpóziumot; egyik fõszereplõje a Prolan Zrt. által szállítandó távvezérlõrendszer-család minõsítésének; és még jó néhány szakértõi feladat kidolgozására kapott megbízást. A cégnek szolgáltatásainak minõségi, nagy szakértelemmel történõ ellátása mellett elsõdleges célja a hagyományos és a nagysebességû vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságának értékelése során szükséges Notified Body státusz megszerzése. A Certuniv Kft. a Notified Body státuszt a cég kompetenciakörét jelentõ biztosítóberendezési szakterületnek megfelelõen kizárólag a CCS alrendszer vonatkozásában kívánja megszerezni. A cég a megfelelésértékelési tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC szabvány szerint végzi. A cég nem titkolt vágya, hogy olyan hazai mûhellyé váljon, amely képes a vasúti biztosítóberendezési rendszerekkel kapcsolatban felmerülõ olyan új szakmai kihívásokra is választ adni, amelyek megoldásához magas szintû szakismeretekre, elméleti tudásra, adott esetben pedig nemzetközi kitekintésre, kapcsolatrendszerre van szükség. A cég vezetõ munkatársai fõállásukban a BME Közlekedésautomatika Tanszék oktatói is. Ilyen módon elkötelezettek a magas szintû oktatás, a kutatás, az ismeretek átadása területén is. Ezen okból a Certuniv Kft.-ben kifejtett tevékenységüket sem kizárólagosan a cég sikeres mûködtetése motiválja, hanem a megvalósítandó feladatoknál sok esetben elõtérbe kerül azok társadalmi vagy csak oktatási hasznossága is.

13 Magyar Közlekedési Kiadó A közlekedési kiadó A Magyar Közlekedési Kiadó a piacvezetõ közlekedési szakkiadó Magyarországon. Honlapunkon napi friss hírekkel jelentkezünk a külföldi és a magyar piac eseményeirõl. Szakmai sajtóként a napi szakmai híreket, aktualitásokat továbbítjuk olvasóinknak, folyamatos és állandó továbbképzésként. Lapunk, a Magyar Közlekedés közlekedési szakmai hetilap, amely megújult külsõvel és megújult tartalommal áll elõfizetõink rendelkezésére. Az elkövetkezõ idõszakban nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a magyar vasútra és a vasúti fejlesztésekre. A jövõben nagyobb szerepet szánunk szakmai mellékleteinknek. A Volán-vállalatoknak készítjük az Úton címû mellékletünket. A vasúti vállalatoknak szól Szemafor mellékletünk. A közúti üzletágat érdekelheti elsõsorban a Sztráda melléklet. A közeljövõben ismételten és rendszeresen, elõreláthatólag kéthavonta megjelentetjük a légiközlekedési mellékletet. Az áruszállítási piac zászlóshajója a Navigátor, amellyel havonta jelentkezünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szakma egyik kedvenc lapjává nõtte ki magát. Vasúttechnikai szemlénk a Vezetékek Világa, amely évente négyszer kerül olvasóink kezébe, és színvonalas tanulmányokat, cikkeket tartalmaz. A szakfolyóirat a mûszaki kultúra részét képezi. A Magyar Közlekedési Kiadó az elit szakmai konferenciák rendezõje és szervezõje: elit helyen, elit elõadókkal, elit résztvevõkkel. Kiadónk azon kevés konferenciaszervezõ közé tartozik, akiknek rendezvényein a meghívott és meghirdetett elõadók minden esetben részt is vesznek. A ma már hagyományos szállítmányozási konferencia mellett a vasúti, illetve a közlekedési konferencia is szolgáltatási palettánkat színesíti. A jövõben szakkönyvkiadásunkat is erõsíteni kívánjuk, és ismételten szeretnénk megjelentetni bõvített, korszerû kiadásban a Nemzetközi szállítmányozás címû könyvet. Szaklapok, konferenciák, tankönyvek képezik a kiadónk profilját, ami az elsõ számú közlekedési szakkiadó Magyarországon, és ennek a rangnak szeretnénk megfelelni a jövõben is. Napi látogatóink rendszeresen tájékozódhatnak honlapunkon az újdonságainkról, rendezvényeinkrõl. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Önt is olvasóink között üdvözölhetjük. A kiadó munkatársai nevében: Kiss Pál igazgató-fõszerkesztõ XIII. évfolyam, 4. szám 11

14 A MÁV DUNÁNTÚLI TÁVKÖZLÉSI ÉS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ÉPÍTÕ KFT 9700 Szombathely, Vasút u. 22. Tel: / ; Fax: / ; A MÁV Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építõ Kft.-t a MÁV Rt. alapította 100%-os tulajdonrésszel december 1-jén a MÁV Szombathelyi Távközlési és Biztosítóberendezési Építési Fõnökség (TBÉF) jogutódjaként. A MÁV Rt. mint alapító, október 5-én a MÁV Dunántúli Kft.-ben lévõ üzletrészének 100%-át értékesítette. Az új tulajdonos a TRANSDANUVIUS 2000 Kft. és az MRP lett. A tulajdonos változás nem jelentette a társaság nevének és fõ tevékenységi körének megváltoztatását, és nem jelentett alapvetõ változást a szervezeti felépítésben sem. Az állami tulajdonból való kikerülés elõnyös változást eredményezett a munkalehetõségek terén. Ennek következtében megnyílt a társaság pályázatokon való részvételi lehetõsége PHARE-, ISPAés EBRD-finanszírozású munkákon akár fõ-, akár alvállalkozóként vagy konzorciumi tagként. A vállalkozás nevében megtalálhatóak a fõ tevékenységi területei. A megnevezett szakterületek speciális jellegébõl adódóan gyártó és fejlesztõ tevékenységgel részben foglalkozik, az építõ-szolgáltató tevékenység vált a cég fõprofiljává. Csaknem négy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a távközlési feladatokat ellátó vonal- és helyi kábelhálózatok, valamint a vasúti biztosítóberendezések tervezésében és kivitelezésében. Korábbi idõszakban az építési munkák rendelési állományát a MÁV és a Gyõr-Sopron- Ebenfurt Vasút Rt. (GYSEV Rt.) biztosította. Jelenleg már több multinacionális céggel (Siemens, Strabag, Switelsky, Scheidt&Bachmann) áll alvállalkozói, kivitelezõi szerzõdésben. A társaság 1998 októberében minõségirányítási rendszert vezetett be és tanúsítatott, amelyet 2001-ben tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel egészített ki. Azóta folyamatosan mûködik a tanúsított integrált irányítási rendszer, amely garantálja termékei, szolgáltatásai állandó, kifogástalan minõségét, folyamatos fejlesztését, a vevõk megelégedettségét és a környezet megfelelõ védelmét. A társaság március 19-tõl rendelkezik Minõsített NATO Beszállítói címmel, amelyet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet adott ki. A CÉG TEVÉKENYSÉGE Vasúti biztosítóberendezések, közlekedésautomatikai rendszerek A társaság szolgáltatásának legnagyobb részét a közforgalmú vasúti hálózaton épített D55 típusú állomási biztosítóberendezések építése töltötte ki. Ezt jól tükrözi, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) és a Gyõr Sopron Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) területén 59 db D55 és KSW 90 típusú állomási biztosítóberendezés mellett csaknem 450 db vonali biztosítóberendezést épített. A közút vasút szintbeli keresztezõdésekben 136 db egyedi automata sorompóberendezést épített. A berendezéseket nagybiztonságú áramkörökbõl és elemekbõl építi ki, amelyek garantálják a sorompók biztonságos mûködését. A MÁV területén új BUES2000 típusú elektronikus fénysorompó berendezést telepített és engedélyeztetett, amely a Scheidt & Bachmann cég terméke. Jelenleg már 9 db ilyen biztosítóberendezés üzemel az országban, és további 20 db telepítése folyamatban van. A berendezések összeszerelése és vizsgálata már a társaságunknál történik. Részt vettünk Hegyeshalom, Komárom, Gyõr állomáson elektronikus biztosítóberendezés építésében és a végleges ELEKTRA elektronikus biztosítóberendezés szerelésében és telepítésében a Thales GmbH alvállalkozójaként a magyar szlovén vasútvonalon. A társaság, a Siemens Zrt. Közlekedéstechnika alvállalkozójaként vesz részt a Szajol Mezõtúr vonal átépítésében év végén kerül átadásra a Kecskemét Kiskunfélegyháza vonalszakasz, ahol a társaság a KISKUNSÁG Konzorcium 2005 konzorciumvezetõ cégeként végezte el határidõre az elõírt munkákat. Távközlési és egyéb hálózatok A társaság nagy tapasztalatra tett szert az általános és különcélú távközlési hálózatok építésében és helyközi összeköttetések kiépítésében. A Vecsés Albertirsa Cegléd Szolnok, illetve Cegléd Kecskemét vonalszakaszon távközlõ berendezést telepített és optikai kábelkötést végzett. Rendelkezik a fémszerkezetû kábelek szereléséhez, kötéséhez szükséges korszerû eszközökkel. A távközlési hálózatok és a nagysebességû adatátviteli rendszerek összeköttetését biztosító optikai kábelek szerelését és kötését a leg- 12 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

15 modernebb mûszaki felszereltséggel, mérõmûszerekkel biztosítja. Ehhez magas színvonalon képzett szakembergárdával rendelkezik. Telefonalközpontok, utastájékoztató és diszpécserrendszerek A távközlési rendszerek szerelése mellett telepített Siemens Hicom és Panasonic rendszerû telefon alközpontokat, Ericson MD110 típusú központokat Kecskemét és Komárom állomásokon, valamint elektronikus DCF- (rádió) vezérlésû, percenkénti léptetésû órahálózatot. Pápa, Kaposvár, Szombathely és Kecskemét állomásokon létesített PC-vezérlésû, szabadon programozható és korlátlanul bõvíthetõ utastájékoztató hangosító rendszert és LCD-kijelzõs vizuális táblákat. Üzleti partnerei között megtalálhatók azok a nyugat-európai vállalatok, amelyek által gyártott berendezések technikája a világszínvonalat képviselik. Közremûködik új diszpécserrendszerek telepítésénél (Funkwerk, Schauer). Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló (ETCS) Rendszer Az Európai Unió által meghatározott irányelvek szerint kitûzött feladatok teljesítése érdekében megalkották az egységes Európai Vonalbefolyásoló Rendszer (ETCS) specifikációját. A rendszer a hagyományos állomási és vonali biztosítóberendezésre épül. A vonatok forgalmának szabályozását a helyhezkötött jelzõk végzik. A pálya-jármû kapcsolat egyirányú, az információátvitelt pontszerû elemekkel, az úgynevezett balízokkal (vezérelt, fix) valósított meg (országhatár Kimle vonalszakasz). Részt vett a MÁV alapkapcsolás kidolgozásában. A társaság a villamos és gázos, PC-vezérelt és ellenõrzött, önmûködõ meteorológiai állomással kiegészített váltófûtõ berendezések tervezését, telepítését, átalakítását is magas színvonalon végzi. A hollandiai Heat Point által kifejlesztett villamos váltófûtõ berendezést épített ki Ács, Abony, Komárom, Cegléd és Szolnok állomásokon, valamint a Budapest Ferencváros Soroksár, illetve Albertirsa Cegléd vonalszakaszon. A társaság a tájékoztatót a teljesség igénye nélkül állította össze. Részletes tevékenységi köre a honlapon megtekinthetõ. Villamos és gázüzemû váltófûtés XIII. évfolyam, 4. szám 13

16 A Femol 97 Kft. története és tevékenysége A Femol 97 Kft ben alakult, néhány fõt foglalkoztató kisvállalkozásként. Fõtevékenysége a vasúti biztosítóberendezések építése, karbantartása volt. A cég folyamatosan fejlõdve, tevékenységi körét bõvítve ma már csaknem száz fõt foglalkoztató középvállalattá nõtte ki magát. A cég számtalan állami beruházásban, vasút- és útépítésben vett részt alvállakozóként, fõvállalkozóként vagy éppen konzorciumi tagként. Tevékenysége a vasúti biztosítóberendezések kivitelezésén túl immár kiterjed a különbözõ távközlési berendezések építésére, strukturált kábelhálózatok létesítésére, útépítésre, nagytömegû áruk belföldi és külföldi fuvarozására egyaránt. A vállalat nemcsak létszámában gyarapodott az elmúlt években, de eszköz- és gépparkja is folyamatosan bõvül és fejlõdik. A cég vezetése nagy hangsúlyt fektet a dolgozók rendszeres szakmai továbbképzésére, az új technológiák, irányítási rendszerek bevezetésére. Az elmúlt néhány évben a Femol 97 Kft. a MÁV vasútbiztosító berendezéseinek kivitelezésében, felújításában meghatározó szerepet tölt be. Csak néhány beruházás, amelyben a cég jelentõs szerepet vállalt: Kecskemét Kiskunfélegyháza új távközlési és biztosítóberendezés építése (konzorciumi tagként); Cegléd állomás új elektronikus biztosítóberendezés építése (konzorciumi tagként); Sorompóberendezések korszerûsítése az ország egész területén 2005 óta (konzorciumi tagként); Szajol állomás új elektronikus biztosítóberendezés építése (alvállalkozóként). 14 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

17 XIII. évfolyam, 4. szám 15

18 A MÁV Tervezõ Intézet Kft. A MÁV Tervezõ Intézet Kft. jogelõdje, a MÁV generáltervezõ intézeteként alakult meg 1953-ban. Az évben bekövetkezett gazdasági társasággá alakítás során a hajdanán ezer fõt is foglalkoztató intézet létszáma 120 fõre zsugorodott, 100%-os vasúti tulajdonú kft.-ként mûködött tovább, és jelenleg is ebben a formában mûködik. A változás következményeként a frissen felújított Széchenyi rakparti székházépületbõl is ki kellett költöznie a MÁVTI Kft.-nek. A MÁVTI Kft. elhelyezéséhez szükséges székháznak bérleményként a Déli pályaudvar területén lévõ háromemeletes, régi, ún. GAF-épületet kapta meg, amely jelenleg is székháza és egyetlen telephelye is. (Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 19.) A tervezõ intézet tulajdonképpen egy mérnöki vállalkozás a vasúti közlekedés szolgálatában, amelynek az elmúlt 55 év alatt feladatát képezte, és jelenleg is feladatát képezi mindenfajta vasúti létesítmény: pálya, mûtárgy, épület, ellátóvezeték-hálózat, távközlõ és biztosítóberendezés, villamos vontatási létesítmény, rakodóberendezés, fenntartási telephelyek és egyéb vasúti létesítmények megtervezése és kivitelezésének mûvezetése júliusától már önállósulva, független mérnöki irodaként végzi a MÁVTI Kft. ugyanezeket a tevékenységeket a Magyar Államvasutak, külföldi vasúttársaságok, nemzetközi szervezetek számára, továbbá a vasúti szállítást igénybe vevõ hazai fuvaroztatók részére. A MÁVTI Kft. tevékenységét saját szakembereire támaszkodva vagy a hazai, illetve nemzetközi vasúti mérnöki cégekkel szövetkezve végzi. A MÁVTI Kft. jelenlegi létszáma 150 fõ, ebbõl 95 fõ mérnöki végzettséggel rendelkezik. A nem mérnök végzettségû alkalmazottak közül jelenleg is több felsõfokú tanulmányokat folytat. A MÁVTI Kft. mérnökei természetesen tagjai a Magyar Mérnök Kamarának, az Építész Kamarának. A MÁVTI Kft. a magyar vasúti tervezõi piac egyedülálló komplex tervezõi szolgáltatást nyújtó vállalkozása az alábbi szakterületeken: Pálya- és forgalomtervezés, úttervezés; Híd- és mûtárgytervezés; Építészettervezés; Közmûtervezés, vízrendezés és környezetvédelem tervezés; Talajmechanika és geotechnika tervezés; Geodézia és kisajátítástervezés; Távközlés- és informatikatervezés; Erõsáramú villamosenergiaellátástervezés; Felsõvezeték-tervezés; Biztosítóberendezés-tervezés; Irányítástechnika-tervezés. Szolgáltatásaink körét tekintve a MÁVTI Kft. az alábbi területeken fejt ki vasúti mérnöki tevékenységet: Vasúti tervezõmérnöki tevékenység: tanulmány- és koncepciótervek, távlati fejlesztési tervek, engedélyezési tervek, tendertervek, kivitelezési tervek készítése; Tervezõi mûvezetés, a kivitelezés felügyelete és ellenõrzése; Szakértõi tevékenység minden vasúti szakterületen. A MÁVTI Kft. a magyar vasúti tervezõi piacon elfoglalt helyzetébõl adódóan tudatában van annak, hogy a szolgáltatásai (tervek, tanácsadás) minõségével a tervezõi piac színvonalát nagyban meghatározza. Küldetésének teljesítése érdekében tudatosan gondoskodik a szakmai utánpótlásnevelésérõl, a minõség ellenõrzésérõl, megrendelõi magas színvonalú kiszolgálásáról. Jelen van az érdekvédelmi szervezetekben (Tervezõ Mérnökök Szövetsége, Híradástechnikai Tudományos Egyesület, Közlekedéstudományi Egyesület stb.), ahol összhangban piaci viselkedésével a tervezõi szakma megbecsüléséért küzd. A MÁVTI Kft óta ISO tanúsítvánnyal rendelkezik, amelynek jegyzékszáma: EN ISO A közelmúltban elkészült fontosabb tervezési munkáink a következõk voltak: Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer (FOR) tervezése; Budapest-Kelenföld pu. MÁV metró kapcsolat vasúti erõsáramú munkák kiviteli terve; Gyõr Pápa Celldömölk Boba vonal fejlesztése, forgalmi és erõsáramú szimuláció; Cegléd állomás átépítésének komplex tervei; Északi vasúti híd korszerûsítése, vasúti munkák kiviteli terve; Óbuda (bez.) Piliscsaba (bez.) vonalszakasz engedélyezési terve; Hama Sogour (Szíria) tanulmányterv; Mezõzombor Sátoraljaújhely vonal villamosítás engedélyezési terve és ajánlatkérési dokumentáció; Zalalövõ Zalaegerszeg Boba vonal végleges kisajátítási tervek; Püspökladány Záhony vonal komplett rehabilitációs munkáihoz engedélyezési tervek; Mosonszolnok Csorna Porpác vonalvillamosítás engedélyezési terve és ajánlatkérési dokumentáció; Kelenföld Pusztaszabolcs vonal felújításához engedélyezési dokumentációk; Az interoperabilitás biztosításához a 900 MHz-es frekvenciatartományban létesülõ GSM-R vonali rádiórendszer árubeszerzési Ajánlatkérési Dokumentációja és az Európai Közösségi támogatási kérelemhez megvalósíthatósági tanulmány; Pilis állomás korszerûsítéséhez engedélyezési és tenderdokumentációk. A Vezetékek Világa Magyar Vasúttechnikai Szemle c. folyóirat szakterületeihez szorosan kapcsolódó távközlési és informatikai, erõsáramú villamosenergia-ellátási, biztosítóberendezési, villamos vontatás felsõvezetéki, valamint irányítástechnikai területeken a tervezendõ létesítmények a tervdokumentációkban gyártóspecifikusan nem nevesíthetõk, ezért ezeken a szakterületeken a MÁVTI Kft. jellemzõen engedélyezési és tenderterveket készít. Az engedélyezési és tendertervek alapján összeállított ajánlatkérési dokumentációk szerint a fenti szakterületeken a MÁVTI Kft. tervei alapján az utóbbi idõszakban az alábbi létesítmények kerületek megvalósításra: Távközlési, informatika és erõsáramú villamosenergia-ellátási szakterület: Vecsés, Üllõ, Monor és Cegléd vasútállomás rekonstrukciója során az utastájékoztató és utasításadó hanghálózat, vizuális utastájékoztató rendszer, órahálózat, diszpécserhálózat, helyikábel-hálózat, térfigyelõ rendszer, épületek energiaellátási rendszereinek, az állomás térvilágítási hálózatának, helyikábel-hálózatának korszerûsítése, valamint a meglévõ vonali kábelhálózat védelembe helyezése, kiváltása; Cegléd állomás villamos elõfûtõ telep létesítése; Zalalövõ Hodos vonalszakasz távközlési és informatikai hálózatának, épületek belsõ elektromos hálózatának és külsõ villamosenergia ellátásának, másodlagos villámvédelmi rendszereinek korszerûsítése; 16 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

19 Budapesti Intermodális Logisztikai Központ 20/0,4 kv-os energiaellátási, térvilágítási, épületek belsõ világítási, elsõdleges és másodlagos villámvédelmi rendszereinek kiépítése, valamint a logisztikai központ területén a komplett távközlési és informatikai hálózat és térfigyelõ rendszer létesítése; A MÁV Zrt. mintegy 60 közép- és nagyállomásán menetjegykiadó automaták (kioszkok) telepítéséhez adatátviteli hálózat létesítése. Villamos vontatás felsõvezetéki szakterület: Cegléd állomás villamos felsõvezeték-hálózat átépítése; Cegléd Abony vonal villamos felsõvezeték-hálózat átépítése; Tápiószecsõ Nagykáta vonal villamos felsõvezeték-hálózat átépítése; Székesfehérvár Veszprém Celldömölk Szombathely vasútvonal villamosítás felsõvezeték-hálózata. Biztosítóberendezési szakterület: Budapesti Intermodális Logisztikai Központ D 70 típusú biztosítóberendezése; Ferencváros (kiz.) Soroksári út Soroksár vonalszakasz biztosítóberendezésének átépítése; Cegléd Abony Szolnok (kiz.) vonalszakasz biztosítóberendezésének korszerûsítése; Vecsés, Üllõ, Monor állomások biztosítóberendezésének átépítése. Irányítástechnikai szakterület: Cegléd, Abony állomás villamos váltófûtése; Cegléd, Abony állomás felsõvezetéki szakaszolóinak helyi távmûködtetése (HETA); Budapest Cegléd vonal HETA rendszereinek integrálása az Istvántelki Felsõvezeték Energia Távvezérlõ központba. Természetesen a MÁVTI Kft. az elkövetkezendõ években is igyekszik megõrizni a vasúti tervezõi piacon egyedülálló komplex tervezõi szolgáltatást nyújtó tevékenységét. Ennek érdekében intézetünk több európai vasútfejlesztéssel foglalkozó mérnöki irodával tart kapcsolatot. Biztosítani kívánjuk, hogy tervezõ mérnökeink naprakész információval rendelkezzenek az európai vasútfejlesztési trendekrõl, amit a hazai tervezõi tevékenységünkben is kamatoztatni tudunk. Törekvéseink között szerepel, hogy az engedélyezési, rendszertechnikai elõ- és tendertervek készítése mellett a távközlési és informatikai, az erõsáramú villamosenergia-ellátási, a felsõvezeték-tervezési, biztosítóberendezési és irányítástechnikai szakterületeken is minél nagyobb teret kapjon a vállalkozók által igényelt kiviteli tervdokumentációk elkészítése is. Ennek elõsegítése érdekében évben a tulajdonos MÁV Zrt. engedélyével VITECO Kft. néven 100%- os MÁVTI Kft.-tulajdonú leányvállalatot alapított. A MÁVTI Kft. bízik abban, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére évben is jut forrás Magyarországon is a vasútfejlesztésre, és a MÁVTI Kft. a MÁV Zrt.-tõl és azok leányvállalataitól, a KÖZOP-fejlesztéseket pályáztató NIF Zrt.-tõl, valamint a kivitelezõi tendernyertes vállalkozóktól egyre több tervezési feladatot biztosító megrendelést kap. XIII. évfolyam, 4. szám 17

20 A MÛSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Telefon: 06 (23) Fax: 06 (23) Web: A Mûszer Automatika Kft. jogelõdje, a Mûszer Automatika Kisszövetkezet ben alakult. A Mûszer Automatika Kft. fejlesztési és gyártási tevékenységébõl származó éves árbevételének több mint 90%-át saját fejlesztésû termékeinek értékesítésébõl éri el. A cégnél folyó fejlesztési munkák teljes egészében a magyarországi és európai ipari elektronikai (biztonságtechnikai) piacon értékesülõ, alkalmazott K+F tevékenységek. A vállalkozás megalakulása óta nyereségesen mûködik. Jelenleg 150 fõt foglalkoztat, ebbõl a fejlesztõmérnöki létszám 65 fõ. Cégünk az alábbi területeken áll partnerei rendelkezésére: Mûszaki fejlesztések; Tervezés és mérnöki tanácsadás; Termékkereskedelem; Szervizszolgáltatások nyújtása. Mérnöki tanácsadói és tervezési tevékenységeink a vasúti, illetve közúti közlekedésben: Vasúti biztosítóberendezések kivitelezése; Vasúti alépítmények, felépítmények és mûtárgyak létesítése; Erõsáramú és felsõvezetéki energiaellátó távvezérlõ rendszerek létesítése; Forgalomtechnikai rendszerek telepítése; Biztosítóberendezések áramellátó rendszereinek tervezése; Projektmenedzselés, pénzügyi és mûszaki tanácsadás. Cégünk fõ termékprofilja: A vasúti biztosítóberendezések és gázérzékelõ rendszerek fejlesztése, gyártása és karbantartása. Vasúti biztosítóberendezési termékek bemutatása: Szakembereink 26 éve vesznek részt különbözõ MÁV-programokban mûszaki fejlesztéssel, termékszállítással és különféle szolgáltatásokkal. Ez idõ alatt a cégünk által fejlesztett és gyártott vasúti biztosítóberendezések, biztosítóberendezési egységek, áramellátó berendezések, fedélzeti berendezések, telemechanikai berendezések kivívták vevõink elégedettségét. Idõközben a Magyar Vasúttársaságokon kívül elégedett partnereinkké váltak különbözõ külföldi vasúttársaságok is, mint pl. Trenitalia, IRRC, amelyek részére szintén fejlesztettünk vasúti biztosító berendezéseket. A vasúti biztosítóberendezések területén elért eredmények: 75 Hz-es vevõ (az elsõ elektronikus biztosítóberendezési készülék); EVM-120 vonatbefolyásoló rendszer; Térközi és állomási ütemadó berendezések (MATÜA, MABÜA); Automata sorompóberendezések készülékei (SAT, MA-BL, MELI stb.); Új állomási áramellátó rendszerek (MA-90, MA-95, MA-2001); Hidraulikus sorompóhajtómûvek (HSH, HSH-ITA); Tengelyszámlálós térköz- és ellenmenet-biztosítás kifejlesztése fedezõjelzõs útátjáró-biztosítással (MAT); Vályúaljba telepíthetõ, illetve hagyományos telepítésû elektrohidraulikus váltóállítómûvek egyszerû és nagysugarú váltókhoz (HVH, illetve HVH-K); Komplett váltódiagnosztikai rendszer (VEM-02, VDS software); Vasúti kerékérzékelõ hõnfutásjelzõ berendezésekhez; Végállás-ellenõrzõ és retesz (MA- VVR, MA-VKE); MA-HSH-03 Hidraulikus sorompóhajtómû 18 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

50. 2008/4. Tran-SYS Rendszertechnikai Kft. Thales. Siemens. Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung

50. 2008/4. Tran-SYS Rendszertechnikai Kft. Thales. Siemens. Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/4 50. Siemens Thales Tran-SYS Rendszertechnikai

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék

Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. 1997 2000: PhD ösztöndíjas, BME Közlekedésautomatikai Tanszék SZAKMAI ÉLETRAJZ DR. SÁGHI BALÁZS SZEMÉLYES ADATOK Születési hely, idő: Budapest, 1974. június 11. Családi állapot: nős Lakcím: 2000 Szentendre, Nyár u. 1. VÉGZETTSÉG, TUDOMÁNYOS FOKOZAT 1997: okleveles

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető Előadó: Mayer András irodavezető 1. A BEMUTATÓ TARTALMA 1. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 2. PRIORITÁS 2. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 5. PRIORITÁS 3. A FOLYAMATBAN

Részletesebben

Távközlési Szolgálat

Távközlési Szolgálat Távközlési Szolgálat TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE a BKV Zrt. területén alkalmazott vezeték nélküli hírközlő, adatátviteli berendezések és utastájékoztató berendezések üzemeltetése, karbantartása,

Részletesebben

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07.

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Tulajdonosi viszonyok Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonos Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

GSM-R a 160 km/órás vasútért

GSM-R a 160 km/órás vasútért GSM-R a 160 km/órás vasútért A Projekt és a Felügyelő Mérnök Csilling László, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2013.11.07. Infotér konferencia, KIFÜ színpad KIFÜ Projekt Portfólió 1AVAM FAIR

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista 1. melléklet az 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozathoz Közúti projektlista TEN-T közúti projektlista Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek M4 Abony - Törökszentmiklós közötti szakasz

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő,

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, 2015. 04. 16. Igény a megfelelőség értékelésére és tanúsítására Az igény nem új keletű biztonságkritikus rendszerek esetén fokozott

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban

Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban Új Siemens Megoldások a Vasúti Automatizálásban XVIII. Közlekedésfejlesztési XVIII. Közlekedésfejlesztési Beruházási Konferencia, és Beruházási Bükfürd, Konferencia, 2017. április Bükfürd, 27. Mérföldkövek

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A Gyűrűk Ura - Az NQMS visszatér 3 lábú monitorozás az üvegsztrádákon

A Gyűrűk Ura - Az NQMS visszatér 3 lábú monitorozás az üvegsztrádákon A Gyűrűk Ura - Az NQMS visszatér 3 lábú monitorozás az üvegsztrádákon Galambos Tibor Üzemeltetési igazgató Budapest, 2015.05.19-20. A Gyűrűk Ura és A 3 lábú monitorozás IPARÁGI MAVIR technológiai KORMÁNYZATI

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN 1 TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. OKOS JÖVŐ KONFERENCIA / SMART FUTURE FORUM - GYŐR 2015. október 1-2. KARESZ

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT.

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. BEMUTATKOZUNK Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. A vagyonvédelmi rendszerek létesítése iránt meg növekedet igények rugalmasabb és színvonalasabb kielégítésére alakult l989. tavaszán

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft.

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Cégünk 1998 óta kínál teljes körű megoldásokat az ipari irányítástechnika, automatizálás széles spektrumában. Megalakulásunk óta az erőművektől, a gyógyszergyártáson

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15.

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15. GYSEV Zrt. 2014. évi i terve Sorszám A tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása Uniós pályázathoz kapcsolódó beruházások, beszerzések 1. KBCS_2 - Kommunikációs feladatok végzése Kbt.122/A

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft.

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft. www.mahill.hu www.mahill.ro MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. MaHill ITD Küldetésünk A betongyártó és vasbetontermék előregyártó ipar számára a legkorszerűbb gépek és technológiák biztosítása Teljes körű

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció

A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu A SCI-Network és az önkormányzati infokommunikáció Kocsis László vezérigazgató Nem tudtuk,

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A hálózattervezés alapvető ismeretei

A hálózattervezés alapvető ismeretei A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó Roden érn 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató ÉPKO - 2011 2011. Június J 2-52 Csíksomly ksomlyó Trenka Sándor ügyvezető igazgató Roden érn KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTÉNYEK KOPLEX TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGÜNK

Részletesebben

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés

Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS. távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások ANMS távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés ANMS Távközlési szolgáltatók számára Az ANMS egy fejlett

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. eredmények és fejlesztések a nyugat-dunántúli vasúti közlekedés elmúlt három évéből Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV ZRT. Elmúlt 3 évének történései Miről is lesz szó A működést

Részletesebben

ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS

ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS ELEKTRONIKUS BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK ETCS Az előadást a Siemens Rt. felkérésére összeállította: Dr. Tarnai Géza III. Országos Vasúti Távközlési és Biztosítóberendezési Szakmai Konferencia 2000.10.9-11. Miskolc-Lillafüred

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 Pártai Gábor MÁV Zrt., Forgalomirányítási Alosztály, Pécs, Fonyód KÖFI. 1970-es évek A vasúti

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

a gyengénlátók számára elkészült új debreceni mobil alkalmazás bemutatása

a gyengénlátók számára elkészült új debreceni mobil alkalmazás bemutatása transit DKV a gyengénlátók számára elkészült új debreceni mobil alkalmazás bemutatása Móricz László ügyvezető igazgató HC LINEAR Műszaki Fejlesztő Kft. 7624 Pécs, Őz utca 5. Tel./Fax: +36 72 336 105, +36

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

Országos Környezeti Kármentesítési Program Jelentés 2008. évről. MÁV Vasúti Alprogram. adatok ezer Ft-ban. Kármentesítési feladat 2008.

Országos Környezeti Kármentesítési Program Jelentés 2008. évről. MÁV Vasúti Alprogram. adatok ezer Ft-ban. Kármentesítési feladat 2008. Országos Környezeti Kári Program Jelentés. évről 9. sz. melléklet A programrész megnevezése A progra m rész kezdő éve Költségráfordítás 2007.ig bezárólag MÁV Vasúti Alprogram adatok ezer Ftban Kári feladat.ben*.

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei

Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Budai Károly IT architekt 2012. október 11. Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei Szolgáltatás biztosítás általános modellje FELHASZNÁLÓ szolgáltató ügyfélszolgálat szolgáltató üzemeltetői

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft. HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 K+F EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Budapest, 2011. május Náray Gábor Zsolt Egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő központ Megalapítás:

Részletesebben

CÉGTÖRTÉNET. A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult és 1991 március óta működő Társaság. Társaságunk 100%-ban magyar tulajdonban

CÉGTÖRTÉNET. A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult és 1991 március óta működő Társaság. Társaságunk 100%-ban magyar tulajdonban BEMUTATKOZÁS 1103, Gyömrői út 33. Tel.: 260-4681, 261-6740, 431-5336, 431-4595 Fax: 431-7391 e-mail: csomontage@csomontage.hu web: www.csomontage.hu CÉGTÖRTÉNET A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

A részvételi szakasz eredményének elbírálására vonatkozó összegezés jogsértőnek tartott elemei:

A részvételi szakasz eredményének elbírálására vonatkozó összegezés jogsértőnek tartott elemei: tárgy: előzetes vitarendezési kérelem (II.) fax: 332-6004 e-mail: mandva@mandva.hu Tisztelt Ajánlatkérő! Alulírott Petkovits Gábor ügyvezető, mint a RASCO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest,

Részletesebben

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1

Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán. Erdődi László MÁV Zrt. PVÜ PLF HAO 2012.május 31. 1 Műtárgyátépítések a MÁV vonalhálózatán 1 A műtárgy átépítések 1.) elsősorban vonali rehabilitációk keretében Kiemelt vasútfejlesztési projektek I. Befejezett, ill. befejezés alatt álló projektek (ISPA

Részletesebben

Az e-vasut rendszer bemutatása

Az e-vasut rendszer bemutatása Az e-vasut rendszer bemutatása Tombor Sándor a MAÚT elnöke, a KTI Nonprofit Kft. tanúsítási igazgatója Tombor Sándor Vasút erősáramú konferencia Siófok, 2015. november 17 19. 1 TÉMAKÖRÖK A MAÚT Magyar

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben