Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung 2008/4. Signalling Telekommunication Electrification 50.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung 2008/4. Signalling Telekommunication Electrification 50."

Átírás

1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/4 50. Siemens Thales Tran-SYS

2 TÁMOGATÓINK Magyar Közlekedési Kiadó Kft.

3 VEZETÉKEK VILÁGA Magyar Vasúttechnikai Szemle Weboldal: (a 2004/1. lapszámtól kezdve pdf formátumban) Címlapkép: Fotó: Pete Gábor Megjelenés évente négyszer Kiadja: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. Felelôs kiadó: Kiss Pál ügyvezetõ igazgató Szerkesztõbizottság: Dr. Tarnai Géza, Dr. Héray Tibor, Dr. Parádi Ferenc, Molnár Károly, Koós András, Dr. Rácz Gábor, Dr. Sághi Balázs, Dr. Erdõs Kornél, Aranyosi Zoltán, Machovitsch László, Lõrincz Ágoston, Ruthner György, Marcsinák László, Dr. Hrivnák István, Feldmann Márton Fõszerkesztõ: Sullay János Tel.: Felelõs szerkesztõ: Tóth Péter Tel.: Fax: Alapító fõszerkesztõ: Gál István Szerkesztõk: Kirilly Kálmán, Tanczer György, Tel.: , Felvilágosítás, elôfizetés, hirdetésfeladás: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. H 1134 Budapest, Klapka u. 6. Tel.: (1) , Fax: (1) t-online.hu Ára: 1000 Ft Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Oláh Miklós vezérigazgató Elôfizetési díj 1 évre: 4000 Ft Kéziratokat nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza. ISSN megjelenés XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DECEMBER Tartalom / Inhalt / Contents 2008/4 Alcatel-Lucent Kft. 4 Axon 6M 6 BI-LOGIK Kft. 8 CERTUNIV Kft. 10 Magyar Közlekedési Kiadó 11 MÁV Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építõ Kft. 12 Femol 97 Kft. 14 MÁV Tervezõ Intézet Kft. 16 MÛSZER AUTOMATIKA Kft. 18 Országos Villamos Távvezeték Zrt. 20 PowerQuattro Zrt. 22 PROLAN Zrt. és PROLAN Alfa Kft. 24 R-TRAFFIC Kft. 26 Siemens 28 Thales 30 Tran-SYS Rendszertechnikai Kft. 31 Vasútvill Kft. 32

4 Csak egy szóra Heinczinger István vezérigazgató, MÁV Zrt. Az ipar valamely ága, illetve az azt mûvelõk köre. Képzettséget és gyakorlatot igényel. Tudják, mi ez? Az értelmezõ kéziszótár szerint ez a szakma. Vagyis az még nem szakma, hogy valaki ért valamihez (bár manapság már ez is rendkívül tiszteletreméltó), szakmává attól lesz, hogy mások is értenek hozzá, jobban vagy rosszabbul, dolgoznak benne, tanítják, tanulják, vitatkoznak egyes kérdésein, egyszóval mûvelik, és ennek során valamilyen piacon eladható terméket állítanak elõ. A vasúti villamos szakmák (távközlési, erõsáramú, biztosítóberendezési) sokáig csaknem teljesen megfeleltek a fenti követelménynek. Rendelkeztek közép- és felsõfokú tanintézetekkel, ahol a képzettséget elsajátíthatták az érdeklõdõk, mûködtek gyártó és szolgáltató vállalatok, ahol a képzettség mellé a gyakorlatot is meg lehetett szerezni, szinte teljes volt a hazai fejlesztés, gyártás, beruházás, üzemeltetés vertikuma. Fájóan hiányzott azonban egy magas színvonalú, szakmai közvéleményt egyszerre megjelenítõ és formáló folyóirat. Évek óta nincsenek vagy alig vannak olyan iskolák, ahol a vasúti villamos szakmákat közép- és felsõfokon iskolarendszerben oktatják. A hazai fejlesztés, gyártás néhány üdítõ kivételtõl eltekintve a múlté, a beruházások mennyisége messze elmarad a szükségletektõl, a vasút elõállított termékének piacképességérõl sokan nincsenek meggyõzõdve. Viszont 12 éve a vasúti villamos szakmák rendelkeznek egy magas színvonalú, szakmai közvéleményt egyszerre megjelenítõ és formáló folyóirattal. Az irodalomtörténet több olyan nagyhírû lapot tart számon, amely nem élt meg 12 évet, mégis híressé vált, 50 lapszámot tartalommal megtölteni figyelemreméltó és ami Magyarországon még ritkább egyenletes teljesítmény. Olyan teljesítmény, amelyet csak egy (pardon: három, hiszen TEB) igazi szakma képes felmutatni. Egy lap, amely megbízható és komoly (ha vendég jön, maradhat a dohányzóasztalon), amely friss és aktuális és amelybe érdemes idõnként visszalapozni. Köszönet ezért az alapító kiadónak, a szponzoroknak, a szerkesztõbizottságnak, a szerkesztõnek, a szerzõknek és egyáltalán nem utolsósorban az olvasóknak, vagyis a szakmának! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk olvasóinknak! 2 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

5 Tisztelt olvasók, kedves kollégák! Folyóiratunk, a Vezetékek Világa e lapszámmal ünnepli 50. megjelenését. Ebbõl az alkalomból a lap a korábbiakhoz képest rendhagyó módon jelentkezik: nem a három szakma fejlesztéseirõl, újdonságairól, aktuális problémáiról szól, hanem a kiadónak, valamint azoknak a támogató cégeknek szeretnénk köszönetet mondani, amelyeknek a lap léte köszönhetõ. Talán nem mindenki számára, de bizonyára sokak elõtt ismert, hogy a Vezetékek Világa negyedévenkénti megjelenése három pilléren nyugszik. A lap finanszírozását amely természetesen a megjelenés egyik legfõbb feltétele a három szakma hazai fejlesztõ, gyártó és építõ vállalkozásai, vállalatai biztosítják. Ezek a cégek felismerték, hogy lapunk egy, addig meglévõ ûrt pótol hiszen milyen szakma vagy szakmacsoport az, amelynek nincs valamilyen periodikája, változó vagy fix idõszakonként megjelenõ szakmai sajtója? Másrészt számukra az is nyilvánvalóvá vált, hogy a lap egyfajta fórumot mondjuk ki: reklámot biztosít a vasúti távközlési, erõsáramú és biztosítóberendezési technika újdonságainak bemutatására, valamint kortárs eseményeinek dokumentálására. A másik pillér és ez legalább ugyanolyan fontos, hogy olyan kiadónk van, amelyik a folyóiratot a mûszaki kultúra részének tekinti, a lappal szemben a profit nem követelmény. Néha szorongással hívom fel Kiss Pált, a kiadó igazgatóját, vajon nem mondja-e egyszer: ne haragudjatok, ennyibõl nem lehet tovább dolgozni (valószínûleg erre azért nem fog sor kerülni...). Az igazgató mellett meg kell említenünk Takit, F. Takács István lapigazgatót, aki a kiadóban a lap mindennapi gondjaival foglalkozik precízen, türelmesen (hányszor szólok még neki az utolsó utáni pillanatban is: Taki, még mindig szeretnénk valamit változtatni... ). Mindemellett õ az, aki a Bemutatkozik... rovatunk riportjait is készíti. A lap megjelenésének harmadik oszlopa valójában mi magunk vagyunk. Akik írjuk, lektoráljuk, szerkesztjük, késõbb szétosztjuk és várjuk az olvasók válaszát. (Õszintén be kell vallanom, még mindig izgalommal tölt el a nyomdaillatú lap elsõ példányainak kézhezvétele...) Itt kell köszönetet mondanom két olyan kolléganõmnek, akik a háttérben maradva rengeteget tesznek azért, hogy a lap idõrõl idõre az olvasók asztalán legyen: Frey Károlyné Ida a TEB Központban tartja nyilván a címzettek listáját és állítja össze negyedévente a folyóiratpakkokat (csak egy példa: minden egyes távközlõ és biztosítóberendezési szakasz számára külön-külön(!) küld egy-egy példányt), míg Csizmadia Judit a TEBF Biztosítóberendezési Osztályán segít a lap éves teendõinek intézésében. Bár az 50. lapszám nem évforduló is egyben, de mint kerek szám fordulópont, amely megállásra, számvetésre késztet. Vajon olyan-e a lap, amilyet elõdeink elterveztek, amilyennek elgondolták, és amilyet mi is szeretnénk? (Kár, hogy nem írtak a lapra vonatkozó feltétfüzetet...) Szerencse, ha elõvesszük a Vezetékek Világa elsõ lapszámát, akkor erre vonatkozóan a Szerkesztõbizottság Útravalójában találunk némi fogódzót. Talán nem untatjuk a tisztelt olvasót, ha ezt felidézem: Tisztelt Olvasónk! Lapunk elsõ számát kézbe kapva bizonyára ismerõsként köszönti Önt a címlaponlevõ ábra, a Vasúti biztosítóberendezési és automatizálási szemle, a Pötytyös becenevet adó emblémája. Ez a 11 számot megélt szemle ha szerényebb kivitelben és kezdetlegesebb technikával is igyekezett a mûszaki haladásról és alkalmazott berendezéseinkrõl tájékoztatást adni. Szakszolgálatunk jeles szakembereinek írásait tartalmazta, és szolgálta a szakmai ismeretek bõvítését. Az anyagi okok miatt megszûnt Pötytyös -ünk méltó utódja lett a Signal + Draht német szakfolyóirat válogatott cikkeinek fordítását tartalmazó magyar nyelvû éves kiadvány, mely a Tetzlaff Verlag AG által szervezett anyagi és szellemi támogatással, a nyugati szaksajtó keleti nyitásá -nak eredményeként jelenhetett meg. Azért, hogy ez megtörtént, sokat köszönhetünk néhai Mandola István fõosztályvezetõnknek. A Vezetékek Világa a nemes hagyományokat ötvözve szeretné az elõdök célját zászlajára tûzni. Évi négyszeri megjelenésével igyekszünk naprakészek lenni, és a külföldi kitekintés mellett az idõszerû hazai témákról, szakszolgálatunk és szakmánk változásairól, fejlõdésérõl számot adni. Olyan hírmondó szertnénk lenni, melyben a vasúti szakemberek üzemben tartók és alkalmazók írásai mellett a hazai ipar és tudomány képviselõinek szakcikkei is szolgálnák szakszolgálatunk minden dolgozójának szakmai továbbképzését. Ezen túlmenõen más vasutaknak is eljuttatva a hazai szellemi és ipari termékeknek szeretnénk bemutatói és hírvivõi lenni, részükre reklámot csinálni. A kitûzött célok érdekében a tõlünk telhetõt megtesszük, de úgy érezzük, szemlénk akkor lesz teljes, ha tisztelt Olvasóinkkal is élõ kapcsolatot tudunk kialakítani. Kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat küldjék meg szerkesztõségünknek. Ezen gondolatokkal kíván minden tisztelt Olvasónknak hasznos, építõ idõtöltést a megújult Pöttyös olvasásával a Szerkesztõbizottság XIII. évfolyam, 4. szám Mi teljesült tehát, és mivel maradtunk adósak? A hazai cégek idõrõl idõre hírt adnak fejlesztéseikrõl, termékeik itthoni és nemzetközi megmérettetésérõl. A külföldiek bemutatják gyártmányaikat, elmondják alkalmazásuk módját, lehetõségeit. A BME Közlekedésautomatikai Tanszéke és a Gyõri Egyetem Automatizálási Tanszéke, valamint a TEB Központ kollégái rendszeresen publikálnak tudományos igényû, tartalmú és alaposságú cikkeket, elemzéseket. Sikere van a Bemutatkozik..., illetve a legutóbbi számoktól indított Történetek, anekdoták... rovatnak is. Valami azonban mégis hiányzik, valakik mégis hiányoznak: az üzemben tartók és alkalmazók. Ezáltal nincs vagy alig van visszacsatolása egyegy újdonságnak, fejlesztésnek azon kollégák felõl, akik a rendszert, a berendezéseket használják, üzemeltetik, ne adj isten: kínlódnak vele. Ne féljenek tehát a területeken dolgozó szakemberek leírni tapasztalataikat, örömüket-bánatukat : itt nincs cenzúra, megígérjük, írásaikat ha nekiveselkednek és elküldik nekünk közölni fogjuk. Szeretnénk feléleszteni Kitekintés... rovatunkat is, amelyben leginkább a Signal + Drahtra alapozva tudósítanánk az európai vasutak, európai gyártók olyan fejlesztéseirõl, amelyek nálunk is érdeklõdésre tarthatnak számot. Tudjuk, hogy vannak németül és angolul értõ kollégák, akik szívesen segítenének ebben. A társfolyóiratokkal való összehasonlítás sokszor alkalmas lehet egy lap megmérettetésére. Végigtekintve a hazai vasúttechnikai szaksajtón pl. Forgalom, Sínek Világa, Vasútgépészet, azt hiszem, sem a lap kivitele, sem szakmai színvonala miatt nem találtatunk könnyûnek: laptársaink olvasótábora is érdeklõdéssel veszi kézbe a mi folyóiratunkat (bizonyíték erre, hogy e folyóiratok szerkesztõségeiben a Vezeték Világa jó cserealapot is képez...). Vannak tehát erõsségeink, de tudjuk, hogy vannak hiányosságaink is. Elõbbieket megtartani, utóbbiakat lektorálás, határidõre való megjelenés több-kevesebb sikerrel megoldani igyekszünk. A lap jobbítására irányuló kritikákat és a dicséreteket is szívesen vesszük és ha tudjuk, megfogadjuk. De az olvasók azt is tudják, hogy a lapot nem fõfoglalkozásban, hanem napi munkánk mellett írjuk, szerkesztjük... A második Pöttyös története tizenhárom évvel ezelõtt kezdõdött. Köszönet érte azoknak, akik lehetõvé tették, hogy elkezdõdhessen, és most az ötvenedik lapszámot ünnepelhessük. Bízunk benne, hogy lesz századik is. Tóth Péter a Vezetékek Világa felelõs szerkesztõje 3

6 Az Alcatel-Lucent Az Alcatel-Lucent (a párizsi Euronexten és a New Yorki Tõzsdén ALU kóddal jegyzett vállalat) olyan megoldásokat biztosít világszerte, amelyek segítségével szolgáltatók, vállalkozások és kormányok hang-, adat- és videokommunikációs szolgáltatásokat közvetíthetnek a végfelhasználók felé. Az Alcatel-Lucent, amely piacvezetõnek számít fix hálózatú, mobil és konvergált szélessávú hálózatépítés terén, olyan végpontok közötti megoldásokat kínál, amelyek segítségével az elõfizetõk kiemelkedõ otthoni, munkahelyi és mobil kommunikációs szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Az Alcatel-Lucent rendelkezik a kommunikációs ipar egyik legnagyobb innovációs központja, a Bell Labs páratlan mûszaki és tudományos szakmai ismereteivel. A több mint 130 országban jelenlévõ Alcatel-Lucent globális kapcsolatokkal rendelkezõ helyi partnerként szolgál. A vállalat az iparágon belül a legtapasztaltabb globális szolgáltatási csapatot mondhatja magáénak, illetve a telekommunikációs iparban az Alcatel-Lucent rendelkezik az egyik legnagyobb kutatási, technológiai és innovációs szervezettel. Az Alcatel-Lucent 2007-ben 17,8 milliárd euró bevételt ért el. A vállalat Franciaországban került bejegyzésre, székhelye Párizsban található. További információért látogasson el az Alcatel-Lucent honlapjára: com Az Alcatel-Lucent Magyarország Kft. mint leányvállalat mûködik Magyarországon a nagyvállalati és kormányzati területre, valamint a távközlési piac igényeire koncentrálva. A rendelkezésre álló erõs helyi kompetencia, valamint az anyavállalat által biztosított háttér lehetõvé teszi mind távközlési infrastruktúrák fejlesztésében, mind pedig összetett nagyvállalati igényeket kielégítõ projektekben való szerepvállalásunkat. 4 Umbrella menedzsment rendszerrõl vasúti környezetben, ahogy az Alcatel-Lucent látja 1. Bevezetõ A hatékony, ügyfélközpontú szolgáltatások üzemeltetését egy integrált szolgáltatói hálózatmenedzsment rendszer kialakításával lehet elérni. Fontos összefüggést teremteni a hálózati kiesések és az üzleti igények között. Csak olyan módon lehet a hibaelhárítást SLA (szolgáltatásminõségi egyezmények) alapúvá tenni, ha megvan a lehetõség az ügyfelek szolgáltatásainak a monitorozására. Az Alcatel-Lucent már implementált hasonló megoldásokat, többek között más európai vasúttársaságok részére is, mint például: SBB Svájc ADIF Spanyolország Network Rail UK. A fenti projektek, valamint a helyi tevékenységünk tapasztalataiból ismerjük a vasúti környezethez tartozó kommunikációs rendszerek üzemeltetési igényeit. Az Alcatel-Lucent tapasztalatai a szolgáltatásmenedzsment területén azt mutatják, hogy a jó OSS (Operations Support Systems) megoldásnak megfelelõ alapokra kell épülnie. Az eszközök nagyon fontosak, de legalább ennyire ha nem jobban fontosak a folyamatok, amelyeknek jól meghatározottaknak és az üzemvitel szempontjából hasznosaknak kell lenniük. Minden vállalatnak idõre van szüksége, hogy a növekedési folyamatait meghatározhassa. Ezért a jó megoldásának rendkívül skálázhatónak és rugalmasnak kell lennie. 2. Egy lehetséges rendszer VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4 Az alábbiakban röviden bemutatunk egy lehetséges megoldást, amely alkalmazható a MÁV esetében és a korábban említett referenciáink tapasztalatán alapszik: magába foglalja a hálózati hibamenedzselést, a teljes körû (végponttól végpontig) hálózatihiba-konszolidációt, tartalmaz egy valós idejû kezelõfelületet a hálózatfelügyeleti központok részére, ezzel biztosítva a hálózati hibák és sérülések gyors detektálását, biztosítja a mûködtetõ személyzet által történõ fókuszált beavatkozásokat és a hálózat optimális kihasználtságát, támogatja a többgyártós, több technológián alapuló, széleskörû szolgáltatásokat nyújtó hálózatokat, skálázható a rendszer növekedésével, skálázható az üzleti igényekhez, mivel egy moduláris eszközkészletet biztosít, amely kibõvíthetõ, hogy a MÁV egyedi igényeihez illeszkedjenek, amikor azokra szükség van. A megoldás azonnali üzemeltetési haszonnal bír, mivel a hálózat- és szolgáltatásüzemeltetési feladatok konszolidációja az OPEX (üzemviteli költségek) csökkenését eredményezi, illetve csökkenti az átlagos javítási és hibafelderítési idõt, továbbá a hibák elõrelátása növeli a felhasználók elégedettségét is. Ez a megoldásunk az IBM Netcool terméken alapul. Megfelel az úgynevezett CCAI módszertannak, úgymint: Collect (gyûjtés), Consolidate (összesítés), Analyze and Automate (elemzés és automatizálás), Inform (tájékoztatás) Gyûjtés A Netcool/Omnibus Probe (szonda) feladata az adatgyûjtés és a hálózati elemek, illetve hálózati elem menedzserrendszerek konszolidációja. Netcool Probe több mint 400 különbözõ típusú hálózati berendezéshez, elem menedzserhez és kritikus alkalmazáshoz, ilyen módon biztosítva több gyártós hálózatokban a mûködést. Az egyes típusú protokollokhoz és berendezésekhez specifikus Probe-okat alkalmazunk. Ez az architektúra rendkívül jól skálázható növelve a berendezés Probe-ok számát. Netcool/Omnibus Probe egy passzív szoftverkomponens, amelynek 3 fõ feladata van: riasztási események gyûjtése; ezeknek az eseményeknek az áttranszformálásra a Netcool/Omnibus Objektum Szerver formátumra egy szabály fájl alapján, hogy minden információt egységes alakban tudjon tárolni. Ez a szabályfájl, amely az adott Probe-hoz lett beállítva, tartalmazza a riasztások osztályozását is, beleértve a lehetõségét annak is, hogy bizonyos szükségtelen riasztásokat azonnal eldobjunk; ezeknek a standardizált eseményeknek a továbbítása a Netcool/Omnibus Objektum Szervernek titkosított módon Összesítés Az aggregációs réteg felelõs a megfelelõ szûrési feltételek, a korrelációk és az eseménykiterjesztés alkalmazásáért, illetve a korábbi adatok tárolásáért a jelentések készítése miatt. A Netcool/Omnibus Objektum Szerver tárolja az összes összegyûjtött eseményt a saját valós idejû adatbázisában, ennek következtében ez a központi platform, amely összefogja az összes információt a teljes Netcool rendszerben.

7 2.3. Elemzés és automatizálás A Netcool/Omnibus operátorok a rendszeresen elõforduló vagy elõre megjósolható hálózati hibákat automatizált módszerekkel tudják kezelni, ezáltal az idõ és erõfeszítés, amit az üzemeltetõ csoport ráfordít a problémák megoldására és felderítésére, optimalizálható Tájékoztat A Netcool/Webtop felületet nyújt a szolgáltatások minõségének megtekintéséhez a marketing- és értékesítõ személyzet, illetve a hálózati menedzsmentközpont részére. Netcool/Webtop valós idejû információmegjelenítést tesz lehetõvé. Netcool/Webtop kliensek lehetnek olvasóíró és csak olvasó üzemmódban. A csak olvasó kliensek mutatják az eseménylistákat és -térképeket, az olvasó-író kliensek pedig lehetõvé teszik az események kezelését, úgymint: nyugtázás, hozzárendelés, elsõbbségkezelés (szint megváltoztatása), eszkaláció stb. A hibajegykezelõ rendszerhez kapcsolódó interfészén keresztül van lehetõség az esemény adatainak továbbítására a hibajegykezelõ rendszerbe, mint például a Remedy ARS. Ez az interfész lehet kétirányú is: nemcsak létrehozni/frissíteni tudja a hibajegyeket, hanem a hibajegyek változásait is meg tudja jeleníteni a Netcool rendszerben. 1. ábra: Netcool architektúra 3. Bõvítõ modulok és funkcionalitások Ezek a további funkciók nem részei jelen ajánlatnak, de bemutatják a további bõvítési lehetõségeket az IBM Tivoli Netcool rendszerben. , SMS vagy pager üzenetek küldése a riasztási események hatására, az események súlyosságától függõen. A riasztási információk megjelenítése egy földrajzi térképen, pl. országos nézet, régiónézet, hálózati nézet stb. Összekapcsolódás hálózati inventory (nyilvántartási) rendszerekkel, hogy minél részletesebb korrelációés gyökérhiba-analízist tudjon végezni: az inventory rendszerben tárolt hálózati berendezések közötti kapcsolatok alapján a hibamenedzselõ rendszer össze tudja kapcsolni az egyes riasztásokat és felismerni a hiba forrását (gyökerét), elrejtve az ennek következtében megjelenõ további riasztásokat. Ez a tartománykorreláció csak akkor lehetséges, ha topológiai adatok rendelkezésére állnak a hibakezelõ rendszernek. A Netcool/Reporter modul lehetõvé teszi a korábban összegyûjtött adatok elemzését. Netcool/Reporter megjeleníti a korábbi adatokat és XIII. évfolyam, 4. szám képes egy sorozat elõre definiált szabványos jelentés elõállítására, természetesen ezek a jelentések is web alapúak. Az IBM Tivoli Netcool monitorozó megoldásán kívül az Alcatel-Lucent segítséget nyújthat a MÁV részére más OSS részek felépítésében a monitorozó rendszer körül: Nyilvántartás-menedzsment, Teljesítménymenedzsment, Szolgáltatásmenedzselõ adatbázis, Hibajegykezelõ rendszer, Változásmenedzsment, Szolgáltatásbeindítás és -aktiválás. A legtöbb fent leírt modul és funkcionalitás más rendszerekhez kapcsolódik. A jelen anyagban megfogalmazott elképzelést nem tekintjük teljes körûnek, csupán gondolatébresztõnek szánjuk a szakmai és üzemeltetõi kör részére. 5

8 Az utóbbi évek fõbb tevékenységei (avagy amire büszkék vagyunk) SZIMULÁCIÓS FELADATOK Vecsés, Üllõ, Monor (ELEKTRA AKF) Komárom (ELEKTRA AKF) Gyõr (ELEKTRA EBO2) BKV HÉV: Batthyány tér Békásmegyer (ELEKTRA EBO2) Forgalomelemzés a Batthyány tér Békásmegyer vonalra ETCS 1, 2 forgalom hatáselemzés Szimuláció az interneten keresztül ELÕTERVKÉSZÍTÉS GÉPI SEGÍTSÉGGEL Pestszentlõrinc állomás függõségi és menürendszer-tervezõ eszköz 6 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

9 VÁGÁNYÚTTESZTELÉST SEGÍTÕ ESZKÖZ Gyõr vágányút-generátor és tesztnyilvántartó rendszer KIVITELI TERVEZÉS GÉPESÍTÉSE Belsõtéri kiviteli terv és szerelési információgenerátor Komárom, Gyõr, Zalaszentiván, Zalabér Batyk és a BKV HÉV állomásaihoz ÁRAMKÖRI EGYSÉGEK FEJLESZTÉSE Tengelyszámlálóval felszerelt fogadóvágányok jelfeladását elvégzõ egység fejlesztése Komárom és Gyõr állomásokra. Vonali sorompóvisszajelentés-ismétlés MUX segítségével, Gyõr állomáson XIII. évfolyam, 4. szám 7

10 A BI-LOGIK Garaguly Zoltán Magunkról röviden: A BI-LOGIK Kft május 28-án alakult, hét fõvel kezdte el tevékenységét. A kft. munkatársai korábban évekig együtt dolgoztak a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Építõ és Szolgáltató Kft.-nél, illetve jogutódjánál, a Távközlési és Biztosítóberendezési Építõ és Szolgáltató Kft. Mûszaki Osztályán. Ez a létszám mára 13 fõre emelkedett. Fõ tevékenységünk a vasúti távközlõ és biztosítóberendezések, illetve a hozzájuk kapcsolódó áramellátó berendezések tervezése. Tervezõink rendelkeznek a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott minõsített tervezõi jogosultsággal, valamint tervezõink közül négy fõ szakértõi engedéllyel is rendelkezik. Tervezési módszerünk és célkitûzéseink: Tervezési tevékenységünk mint ahogy a berendezések sokfélesége is igazolja széles határok között mozog, a régi mechanikus jellegû biztosítóberendezésektõl a modern számítógépes alapú távközlõ és biztosítóberendezésekig kiterjed. Ennek megfelelõen tervezési módszerünknél is igyekszünk alkalmazni a XXI. század egyre modernebb eszköztárát, kielégítve megrendelõink növekvõ igényeit és az EU-normák elvárásait. Ennek megfelelõen távközlõ és biztosítóberendezési terveinket teljes egészében számítógépes rendszerrel tervezzük, nyomvonalas jellegû terveink beilleszthetõek az Egységes Országos Vetületi rendszerbe (EOV). Büszkék vagyunk arra, hogy a kapcsolódó szakági tervezõkkel pályás, felsõ vezetéki, vasútüzemi, építész a számítógépes átjárhatóságot és együtt tervezés lehetõségeit meg tudtuk valósítani. A biztosítóberendezések kiviteli terveit kapcsolási rajzait egy saját fejlesztésû, tervezést segítõ programmal készítjük, amely a rajzolási funkción túl képes a rajzi objektumokhoz automatikusan adatállományt hozzárendelni (foglaltsági lapok) és a tervezés során folyamatosan nyilvántartani. Tervezési munkáink célkitûzése továbbra is az, hogy lépést tudjunk tartani a technikai fejlõdéssel, és ezt a tervezés során minél hamarabb alkalmazni tudjuk! Ezért is kapcsolódunk be az elektronikus biztosítóberendezések fejlesztésébe, adaptálásába, illetve kiviteli terveinek készítésébe. Hasonlóan kiemelkedõ eredményeket várunk az Egységes Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) fejlesztésében való részvételünktõl. Üzleti tervünkben szerepel a MÁV vonalain közeljövõben bevezetendõ ETCS Level2 telepítése kapcsán részt venni egy konkrét fejlesztési és tervezési munkában, továbbá az elmúlt idõszakhoz hasonlóan folytatni az EU által finanszírozott MÁV Zrt.-tenderek elõkészítését. Lehetõségeink szerint részt kívánunk venni a MÁV Zrt. biztosítóberendezéseinek és ezek részegységeinek fejlesztésében. Székely Béla Eddigi munkáink, referenciáink: Korábbi munkáink során mint a tervezõink saját referenciái részt vettünk a MÁV, AðD, GYSEV, BKV, legjelentõsebb beruházásainak távközlõ és biztosítóberendezési tervezésében. A tervezésen túl vállaltuk a kivitelezés mérnöki lebonyolításának feladatát is. Biztosítóberendezések: Budapest Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja során az emelt sebességû közlekedés bevezetéséhez kapcsolódóan több állomási és vonali biztosítóberendezések átalakítása, tervezése (Komárom, Ács, Nagyszentjános). Az emelt sebességû térköz-, és sorompóberendezések alapkapcsolásának kialakítása. A tengelyszámlálós sorompóberendezések alapkapcsolásának kialakítása. A számítógépes kezelõi felület illesztése (ELPULT) a soproni, soroksári vonalon. Több tíz kis- és középállomási, valamint vonali biztosítóberendezések tervezése az ország területén (Nyíregyháza, Budapest-Nyugati pu., Rákospalota-Újpest, Pécel, Csajág, Tata, Almásfüzítõ, Tisová stb.). A BKV területén állomási és sorompóberendezés tervezése. Monor állomás elektronikus biztosítóberendezés engedélyezési terve. Zalalövõ Hodos új vasútvonal biztosítóberendezés elõ- és kiviteli terveinek elkészítésében, valamint kivitelezésének mérnöki lebonyolításában. 8 VEZETÉKEK VILÁGA 2008/4

11 Boráros tér Csepel HÉV-vonal biztosítóberendezés elõ- és kiviteli terveinek elkészítésében, valamint kivitelezésének mérnöki lebonyolításában. Cegléd Kecskemét Kiskunfélegyháza vasútvonal engedélyezési és tendertervének elkészítése. Mezõtúr Gyoma, Szajol Püspökladány, Kápolnásnyék Dinnyés vonalszakaszok komplex engedélyezési és tendertervének elkészítése. Cegléd állomás SIMIS IS elektronikus biztosítóberendezés kiviteli tervezése (résztervezés). Szombathely Szentgotthárd GYSEVvonal komplex engedélyezési tervének elkészítése. Távközlõ hálózatok: Több tíz kilométer vonalkábel tervezése. Állomási távközlõ berendezések tervezése (Pécel, Gödöllõ, Nyíregyháza, Budapest-Nyugati pu.). Zalalövõ Bajánsenye hangosítás és órahálózat. Budapest-Nyugati pu. hangos és vizuális utastájékoztató rendszere. Miskolc Nyékládháza fényvezetõ kábelhálózat (MÁV MATÁV). MÁV budapesti optikai körgyûrû. Amire büszkék vagyunk: Eredményeink között könyvelhetjük el Cegléd állomáson a D-55 és SIMIS IS típusú biztosítóberendezések sikeres öszszekapcsolását. Az országban elsõként került összekapcsolásra meglévõ jelfogós biztosítóberendezés egy új elektronikus biztosítóberendezéssel. Hasonlóan úttörõ szerepet vállaltunk és vállalunk az ERTMS/ETCS rendszer magyarországi bevezetésében. A Bi- Logik Kft. a Bajánsenye Zalalövõ vasútvonal ETCS Level1 tervezésekor kapcsolódott be az Egységes Európai Vonatbefolyásoló rendszer bevezetésébe. Késõbb a Level2 tervezések kezdetén szembesültünk számos problémával, amelyek a magyar sajátosságoknak köszönhetõek. Cégünk több tanulmányutat szervezett Berlinbe, Csehországba, valamint a Róma Nápoly vasútvonalra az ETCS Level2 közelebbi megismerésére, az eddigi tapasztalatok összegyûjtésére és ennek beépítésére a hazai gyakorlatba. A külföldi tapasztalatok összegzése és a MÁV Zrt. illetékes szakembereivel való folyamatos egyeztetés, valamint a külföldi beszállítókkal folytatott tárgyalások után megalkottunk egy ETCS tervezési segédletet. Ez a segédlet késõbb alapját képezte a nemrégiben jóváhagyott ETCS feltétfüzetnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy végigkísérhettük az ETCS rendszer tervezési irányelveinek kialakítását, és továbbra is készséggel állunk megrendelõink rendelkezésére. Eddigi ETCS referenciamunkáink: Bajánsenye Zalalövõ ETCS Level1 elõterveinek elkészítése; A Budapest Kelenföld pu. Kimle vonalszakasz ETCS Level1 kialakításával kapcsolatos elõ- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése; A Szajol Debrecen Nyíregyháza Záhony vasútvonal rehabilitációja keretében megvalósítandó ERTMS/ETCS kialakításával kapcsolatos engedélyezési- és tenderterv-dokumentáció elkészítése; Bajánsenye Boba vonalszakasz ETCS Level2 kialakításával kapcsolatos engedélyezési- és tenderterv-dokumentáció elkészítése; Budapest-Keleti pu. Székesfehérvár, Budapest-Déli pu. Pusztaszabolcs vonalszakaszok ETCS 2 szint engedélyezési tervdokumentáció elkészítése; a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésautomatika Tanszékével együttmûködve D55 és D70-es illesztõkapcsolások kidolgozása; a DBR M4 metróvonal biztosítóberendezés és automatikus vonatvezérlõ rendszer tervezése. Cégünk egyik jelentõs, jelenleg is futó projektje a budapesti M4 metróvonal Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti I. szakaszán a Siemens által szállított biztosítóberendezés és automatikus vonatvezérlõ rendszerének tervezése. Ezen munka során, 2006-tól kezdõdõen lehetõségünk nyílt a ma elérhetõ legmagasabb automatizálási szintû vonatvezérlési rendszer és elektronikus biztosítóberendezés létesítési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, amely XIII. évfolyam, 4. szám berendezések jelentõs része most elõször kerül alkalmazásra Magyarországon. Ezek a berendezések lehetõvé teszik a vonatok személyzet (jármûvezetõ és jármûfelügyelõ) nélküli közlekedtetését. A tervezési munka során Párizsban a 14-es (Meteor) metróvonalon tanulmányoztuk a megvalósult rendszer mûködését, majd a Siemens szakembereivel szorosan együttmûködve készült a létesítési engedélyezési terv. A hagyományos biztosítóberendezési tervezési feladatokon túl olyan, számunkra új területekkel is kapcsolatba kerültünk a szükséges interfészkapcsolatok kialakítása során, mint az állomási szerkezetek, illetve belsõ beépítés, illetve az alagutak építése, hiszen a berendezések és a hozzájuk tartozó átviteli közegek (optikai és hagyományos rézkábelek) ezekben kerülnek telepítésre. Szintén új feladat az utasvédelmi (peronvédelmi) automatika rendszerhez való illesztése. Ezek mellett szoros a kapcsolat a tervezés során a hagyományos társszakágak a távközlési és áramellátási rendszerek tervezõivel is. Szintén részt veszünk az M2 metró rekonstrukciója során az új biztosítóberendezés és vonatvezérlõ rendszer létesítési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésében. Ez az M4-nél említett rendszerrel megegyezõ berendezéseket tartalmazza, de a vonatokat jármûvezetõ fogja vezetni. Ebben a munkában külön kihívást jelent, hogy az átalakításokat, illetve a beüzemelést a metró folyamatos üzemének zavarása nélkül kell elvégezni, illetve az új rendszert csatlakoztatni kell az M3 jelenlegi biztosítóberendezéséhez. Reméljük, ezzel a rövid történelmi áttekintéssel, valamint az új kihívások felé irányuló nyitottságunkkal sikerült elnyernünk a szakmabéli érdeklõdõ bizalmát, és rövidesen elégedett megrendelõink között üdvözölhetjük. 9

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/1 Felsõvezeték-oszlopok méretezése

Részletesebben

2006/3. Mozdonyfelügyeleti rendszerek. Az optikai átvitel jövõje. Új rézkorszak küszöbén

2006/3. Mozdonyfelügyeleti rendszerek. Az optikai átvitel jövõje. Új rézkorszak küszöbén Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/3 Mozdonyfelügyeleti rendszerek Az

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója

Részletesebben

2010/2. KÖFI-vezérelt utastájékoztatás. Transzformátordiagnosztika. A biztosítóberendezési oktatás helyzete

2010/2. KÖFI-vezérelt utastájékoztatás. Transzformátordiagnosztika. A biztosítóberendezési oktatás helyzete Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/2 KÖFI-vezérelt utastájékoztatás Transzformátordiagnosztika

Részletesebben

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2007/3 120/25 kv alállomási rekonstrukció

Részletesebben

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/4 A fonyódi új KÖFI A TEB Központ kalibráló

Részletesebben

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/1 FET rendszer Monoron és Dombóváron

Részletesebben

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/3 Térinformatikai alkalmazások TEB-területen

Részletesebben

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/4. Pál László Köszöntő 1

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/4. Pál László Köszöntő 1 Köszöntő 1 Tartalom Pál László Köszöntő 1 Vólentné Sárvári Piroska Bemutatkozik a MÁV Zrt. 2 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatósága Vörös Tibor Vasúti építészet (15. rész) 18 Építészeti stílusok és irányzatok

Részletesebben

2004/3. A MÁV adathálózatának végponti berendezései. Az UTB típusú elektronikus útátjáró-fedezõ berendezés üzemeltetési tapasztalatai a BKV vonalain

2004/3. A MÁV adathálózatának végponti berendezései. Az UTB típusú elektronikus útátjáró-fedezõ berendezés üzemeltetési tapasztalatai a BKV vonalain Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/3 A MÁV adathálózatának végponti berendezései

Részletesebben

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz?

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz? Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/3 A Certuniv NoBo minõsítése 60 éves

Részletesebben

2006/2. Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése. Új hõnfutásjelzõ bevezetése a MÁV-nál. GSM-R Csehországban

2006/2. Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése. Új hõnfutásjelzõ bevezetése a MÁV-nál. GSM-R Csehországban Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/2 Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése

Részletesebben

2012/1. Vontatási transzformátorok olajregenerálása. Az Elpult vizsgálata. Középiskolai biztosítóberendezési képzés

2012/1. Vontatási transzformátorok olajregenerálása. Az Elpult vizsgálata. Középiskolai biztosítóberendezési képzés Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/1 Vontatási transzformátorok olajregenerálása

Részletesebben

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése.

Májustól totális átszervezés Nincs új a nap alatt; személyi változások sorával kezdõdik a közösségi közlekedés totális átszervezése. Kamara Állami vagy önkormányzati szinten kell szabályozni a taxis piacot 3 Közlekedésbiztonság A közúti program legfontosabb célja, hogy kevesebb legyen a baleset 4 Stadler Négy FLIRT motorvonatot vett

Részletesebben

Éves jelentés 2007. Magyarország. www.siemens.hu

Éves jelentés 2007. Magyarország. www.siemens.hu Éves jelentés 2007 Magyarország www.siemens.hu Üzleti jelentés Siemens Nemzeti Vállalat 2004/2005* 2005/2006* 2006/2007* Jegyzett tőke (Siemens Zrt.) 6 000 6 000 4 000 Új rendelések 59 868 103 705 47 950

Részletesebben

2012/3. Sorompóidõzítések és -számítások. Áramellátás-felügyeleti rendszer. A dán biztosítóberendezési nagyprojekt

2012/3. Sorompóidõzítések és -számítások. Áramellátás-felügyeleti rendszer. A dán biztosítóberendezési nagyprojekt Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/3 Sorompóidõzítések és -számítások

Részletesebben

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/1 Függõségek számítógépes tervezése

Részletesebben

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/4 Felsõvezetékoszlopalapozás ETCS határátmenetben

Részletesebben

Dr. Bozzay Erika. Kelenföld Depo. DeltaSped sztori 31. oldal. Úttörõ DHL 150. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 28.

Dr. Bozzay Erika. Kelenföld Depo. DeltaSped sztori 31. oldal. Úttörõ DHL 150. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 28. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚNIUS 150. Kelenföld Depo 28. oldal DeltaSped sztori 31. oldal Úttörõ DHL 32. oldal Dr. Bozzay Erika 150. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

2011/3. Alister biztosítóberendezés. Szinuszos áramfelvételû akkutöltõk. Vonatfelvételi call center a MÁV-nál

2011/3. Alister biztosítóberendezés. Szinuszos áramfelvételû akkutöltõk. Vonatfelvételi call center a MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/3 Alister biztosítóberendezés Szinuszos

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/2 Felsõvezetékes tanpálya Bicskén Térközkiosztás

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója... 2 Szélerõmûpark és õzek... 3 MÁV-os projektek... 4 Zalaegerszeg - dél 120/20 kv-os transzformátorállomás

Részletesebben

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK 2010/1 SZINERGIA FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK A NAGY TESTVÉR IS FIGYEL UNIFIED COMMUNICATION 2. RÉSZ 10 TARTALOM

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

SZINERGIA 2010/2 STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA

SZINERGIA 2010/2 STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA 2010/2 SZINERGIA STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA TÖBBLÉPCSŐS FEJLESZTÉS FELHŐKÖN SZÁLLVA TARTALOM 18 HÍREK MINŐSÍTÉSEKTŐL

Részletesebben

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/1 Az ADSL modemek kialakulása, mûködése,

Részletesebben

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô Tartalom: S t r a t é g i a 4 Piac és növekedés F e l ü l n é z e t 6 Széles körû egyetértés B e m u t a t j u k 7 Egyedi tömeggyártás K i t e k i n t ô 8 A NATO partnereként T r e n d 9 A mobil második

Részletesebben