JELENTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. november 24-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 97/2005. (IV. 28.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Téli ünnepi köztéri díszkivilágítás beszerzésére egyszerű közbeszerzési elj. lefolytatása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az egyszerűsített közbeszerzési eljárás a nyáron lefolytatásra került. A pályázaton a Lisys Fényrendszer Rt. nyerte el a beszállítói jogot. Az ősz folyamán beszereztük az e-on engedélyét az oszlopdíszek elhelyezésére. A szerződés szerint a közterületi fénydíszek november 30-ig kerülnek elhelyezésre, és december 5-én bekapcsolják a díszvilágítást. Gyomán és Endrődön oszlopdísz, 1-1 fénydíszes karácsonyfa kerül felállításra. Ezen túl díszvilágítást kap a Városháza főbejárata és egy átfeszítés lesz elhelyezve a Fő úton. Képviselő-testület 105/2005. (IV. 28.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Dr. Csorba Csaba jegyző megbízása a Vízművek Rt. Igazgatósági tagságára Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Dr. Csorba Csaba jegyzőt a Békés Megyei Vízművek Rt. megválasztotta igazgatósági tagnak. Képviselő-testület 123/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Pályázat benyújtása földutak fenntartására (Diófa utca, Álmosdomb utca és a Kocsorhegyi út) Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az említett földutak fenntartására Ft támogatást ítélt meg FVM. Az utak karbantartását a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte. A munkálatok elvégzésének és a támogatás elszámolásának határideje: április 30. Képviselő-testület 128/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Nemzeti ünnepek megrendezésének megszervezése Felelős : DR. KOVÁCS BÉLA Október 5-én került sor az egyeztető fórumra a helyi pártszervek és intézmények vezető részvételével. Az egyeztető fórum döntése alapján 2006-tól az iskolák évente felváltva adják majd az ünnepi műsorokat úgy, hogy ugyanaz az iskola szerepel mindkét helyszínen. E döntésnek megfelelően az iskolák sorrendje az alábbiakban alakul Kis Bálint Általános Iskola, 2007 Kner Imre Gimnázium, 2008 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, 2009 Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 2010 Bethlen Gábor Szakképző Iskola. A döntésről az iskolák értesítésre kerültek. Képviselő-testület 195/2005. (VII. 28.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjához való csatlakozás Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A konzorciumi tagi hozzájárulás évi részlet 50 %-a átutalásra került. Képviselő-testület 222/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Képviselő-testület döntéséről szóló kivonatot a társulásnak megküldtük. Képviselő-testület 223/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Képviselő-testület döntéséről szóló kivonat a társulásnak megküldésre került. Képviselő-testület 230/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Sallai u. 2.sz. alatti iskolaépület visszavétele a Polgármesteri Hivatal használatába Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat a tulajdonát képező 2020 hrsz.-ú Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti általános iskola ingatlant szeptember 30. napjával leltár szerint visszavételre került. 1

2 Képviselő-testület 232/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: 3680 hrsz.ú állami tulajdonú ingatlan ( csatorna)önkormányzati tulajdonba vételének elvetése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megkapta a testületi határozatot és válaszolt a 2005 november 8.-án kelt levelükben az önkormányzat álláspontjára a belvízelvezető csatorna tulajdonjogának rendezése és a csatorna karbantartása tekintetében. Az igazgatóság nem tartja feladatának a települési belvízcsatorna karbantartását, hivatkozva a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényre, továbbá kijelentik hogy a 3680 hrsz.-ú csatorna önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezik a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál. Képviselő-testület 249/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: évi Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetések adományozása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Gyomaendrődért Emlékplakett átadására a október 23-i ünnepi testületi ülésen sor került. Képviselő-testület 255/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gondozási Központ részére költségvetési pótkeret biztosítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az E Ft összegű támogatás a évi költségvetési rendeletbe beépítésre került. Képviselő-testület 262/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Közösségi Ház üzemeltetésére ajánlati felhívás kidolgozása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az ajánlati felhívás jelen ülés napirendjei között szerepel. Képviselő-testület 274/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Idősbarát Önkormányzati díj pályázaton elnyert 1 millió Ft támogatás elosztása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az Önkormányzat a mai napig nem kapta meg az 1 millió forint összegű támogatást, de a felhasználási célt változatlanul fenntartja. Kérem a T. Képviselő-testületet a jelentés elfogadására. Gyomaendrőd, november 17. Dr. Dávid Imre s. k. polgármester 2

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület november 24.-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli Véleményezte: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet módosítása Szujó Zsolt osztályvezető Dr. Dávid Imre polgármester Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület október havi ülésén tájékoztatást adtunk arról, hogy a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetését október 17.-től a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az üzemeltetési szerződés értelmében az önkormányzatok helyi rendeleteikben az üzemeltető személyét és a szolgáltatási díjakat módosítják. Fentieknek megfelelően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet az alábbiakban módosul. Bizottságok a rendelet tervezetet megvitatták és elfogadását javasolják. Gyomaendrőd, november 17. Csányi István s.k. bizottsági elnök Jenei Bálint s.k. bizottsági elnök Csíkné Tímár Éva s.k. bizottsági elnök TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2005. (.) KT rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. -ban kapott felhatalmazás és tekintettel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletre, az árak megállapításáról szóló, módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló módosított 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgyűjtési közszolgáltatást és szelektív hulladék gyűjtést-ártalmatlanítást a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.), továbbiakban szolgáltató; a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetését a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. (1238. Budapest, Helsinki út 105.), továbbiakban üzemeltető végzi. 2. A R. 5. (4) bekezdése az alábbiakban módosul: 3

4 Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság és a szolgáltató között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell. Lomtalanítás során a háztartásokban alkalmilag keletkező nagyobb méretű darabos hulladék szállítható el, amely szabványos gyűjtőtartályban nem gyűjthető és rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható (nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor stb.) 3. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 4. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, november. Záró rendelkezés Dr. Dávid Imre sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző 1. számú melléklet a.(2005.) KT, rendelethez A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díjai Lakossági szolgáltatás: Kertes ingatlan heti egyszeri ürítés 3.353,-Ft/év Lakótelepi lakás heti egyszeri ürítés 3.963,-Ft/év Közületek részére végzett szolgáltatás: 110 literes kukaedény ürítése 543,- Ft/ürítés 5 m 3 -es konténerek ürítése 8.638,- Ft/ürítés A hulladékkezelőbe kiszállított hulladék befogadási díjai: Települési szilárd hulladék Ft/t Szerves lebomló hulladék Ft/t Bontási, építési hulladék Ft/t Szelektíven gyűjtött hulladék 0 Ft/t Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 4

5 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 24-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Véleményező bizottságok Képviseli: Az idegenforgalmi adó emelése Havelda Jánosné osztályvezető Valamennyi bizottság Dr. Csorba Csaba jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt 5 év távlatában január 1. napjával, január 1. napjával és január 1. napjával volt általános adótétel emelés ben mintegy 15%-os, 2003-ban 10%-os, 2005-ben 15%-os adóemelés történt január 1-től nem indokolt ismételten általános adóemelést végrehajtani, de az idegenforgalmi adó további emelése figyelemmel más fürdővárosok adótételeire indokolt lehet. Ebben az adónemben 2004-ben, az uniós csatlakozást követően egységesíteni kellett a külföldi és a belföldi vendégeket terhelő adó összegét. Az adó mértéke egységesen 200.-Ft/vendégéjszaka lett, ami akkor a külföldieket pozitívan érintette, hiszen az őket terhelő adó mértéke korábban is már 300.-Ft/vendégéjszaka volt január 1-től 250.-Ft-ra módosult az adóösszeg vendégéjszakánként, mely összeg még mindíg alatta van a külföldieket korábban terhelő adóösszegnek. A törvényi maximum 300.-Ft/vendégéjszaka, így most további 50.-Ft adóemelés lehetséges január 1-től ha az adómérték 300.-Ft-ra emelkedik vendégéjszakánként, akkor a külföldiek vonatkozásában újra elérjük a korábban egyszer már bevezetett adómértéket, adóterhet, belföldiek vonatkozásában azonban a 20 %-os adóemelés újabb tehernövekedést jelent. Városunkban a fürdőturizmus, a természetturizmus, a horgászturizmus növekedésével egyre elfogadottabbá válik az idegenforgalmi adó léte, megfizetése, így vélhetően az adóemelés nem fogja visszatartani a horgászni, pihenni vágyókat. Az adóemeléssel mintegy Ft-os adóbevételnökedés tervezhető, ami azonban összesen Ft-tal érinti a költségvetést, mert minden beszedett 1 forint adóösszeg után további 2 forintot kap a város a központi költségvetésből. Bizottsági vélemények: Az előterjesztést valamennyi bizottság megvitatta, az abban foglaltakkal egyet értett, és a előterjesztéshez mellékelt módosító rendeletet egységesen elfogadásra javasolják. Gyomaendrőd, november 16. (: Jenei Bálint s. k. :) bizottság elnöke (: Csíkné Tímár Éva s. k. :) bizottság elnöke (: Csányi István s. k. :) bizottság elnöke (: Hangya Lajosné s. k. :) bizottság elnöke 5

6 TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő- testületének.../2005. (...) KT. számú rendelete A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá A helyi adókról szóló évi C. törvény 6. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT (a továbbiakban: R ) módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 22. (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként forint. Záró rendelkezések 2. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 24/2004. (XI. 11.) KT rendelet 5. -a hatályát veszti. Dr. Dávid Imre s. k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s. k. Jegyző E rendelet napján kihirdetést nyert. Dr. Csorba Csaba s. k. Jegyző 6

7 Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (javaslat) 3. Napirendi pont Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 28.par.-ban foglalt előírások alapján az Önkormányzat 2006.évi költségvetési koncepcióját a következők szerint terjesztem elő. 1. A gazdasági fejlődés főbb jellemzői: évre a GDP növekedése 4%, a fogyasztói árindex változása (éves átlag) 2 % körül várható. A lakossági fogyasztás növekedése 3,5 %-ra prognosztizálható. Kitekintés a évekre: a GDP növekedés 4-4,5 %, a fogyasztói árindex várható alakulása 2 illetve 3 %. A fogyasztói árváltozási ütemet a normál Áfa-kulcs mérséklése jelentősen befolyásolja. A közötti időszakban folytatódik az állami feladatellátás felülvizsgálata. Ennek során megtörténik a párhuzamosságok, illetve az ebben a körben szükségtelennek ítélt tevékenységek megszüntetése. 2. Összefoglalva: a középtávú költségvetés politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és célzottabb felhasználása, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságosabb közteherviselés és az esélyteremtő szolidáris szociálpolitika. 3. A költségvetési szervek kiadásai: a működési kiadások az elmúlt évi előirányzatot alapul véve a szerkezeti változások, korrekciók stb. átvezetése után kerültek megállapításra. 4. Keresetek alakulása: évben figyelembe véve az Áfa kulcs csökkenést, és az infláció csökkenést átlagban 6 %-os az egy főre jutó bruttó kereset emelés. Jelen időpontban sem az illetményalap, sem az illetménytábla módosítása nem változott, a koncepció számításánál a keresetbe tartozó juttatások 3%-kal kerültek megemelésre. Továbbra is tervezni kell a nem oktatási ágazathoz tartozó közalkalmazottaknál, a évi bázis keresettömeg 2 %-os mértékéig a (másra nem használható) teljesítményösztönző keretet. Az ösztönző keret felhasználásának alapja: az alapilletmény eltérése a teljesítmény értékelése alapján, illetve céljuttatás megállapítása többletfeladat ösztönzésére és elismerésére. 5. Helyi önkormányzatok támogatása: A szociális ágazatban a normatív támogatás az előző évhez viszonyítva több esetben változott. Az alacsony jövedelmű családok gyermekei továbbra is ingyen jutnak tankönyveikhez, ingyen kapják az étkezést az általános iskola 1-4 évfolyamán. Kikerül az önkormányzatok költségvetéséből a gyermekvédelmi támogatás, és fokozatosan ( három hónapon belül) beépül a családi pótlékba A központi költségvetésből finanszírozott jövedelempótló és kiegészítő ellátások körében rendszerszerű változással nem számol a költségvetés, az ellátások havi összege a nyugellátások emelésével ( 4,3%) azonosan változik. Folytatódik a közcélú munka, bővülnek a közfoglalkoztatás lehetőségei. Az önkormányzati kiadásokat érintő csökkentő feladatváltozások, egyben támogatás csökkenést is eredményeznek.(szociális juttatások) Az egészségügyi hozzájárulás havi összegének mérséklése, majd megszűnése, szintén beépült a támogatás csökkentésébe. Az Áfa kulcs 25%-ról 20%-ra történő csökkentése szintén figyelembe lett véve. A közoktatásban általánosságban a normatíva állami támogatás összege nem változott, egyes kiegészítő normatív támogatás azonban megszűnt. A művészeti képzés normatív állami támogatás igénylésének körét a költségvetésben leszűkítette, jelen helyzetben E Ft az igényelt normatív támogatás. Csökkentek a szociális ágazathoz tartozó idősek bentlakásos otthona normatívái. Az emelt szintű normatívát kiemeli az általános normatívák közül, és ez által kevesebb összeget lehet igénybe venni. A dologi kiadások emelése a helyi bevételi forrásokból történhet. A dologi kiadások az infláció 2 %-os mértékével kerültek megemelésre. A évi törvényjavaslat 52. -a (1) bekezdésének a, pontja vonatkozásában a települési önkormányzatoknak kötelezően céltartalékot kell képezni a lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 16,7 %-ának összegével, továbbá a normatívan elosztott személyi jövedelemadó 0,9 %-ának összegével. A személyi jövedelemadó helyben maradó részéhez és az iparűzési adóerő-képességen alapuló jövedelemkülönbség mérséklés tervezésénél fontos szempont, hogy az év végi elszámolásához - többlet igénylés esetén évben is igénybevételi kamat kapcsolódik. Mindezen változások figyelembe vételével készítették el az intézmények a költségvetésüket, a fejlesztések meghatározásával és a feladat végrehajtásához szükséges működési kiadások tervezésével. A fejlesztési célkitűzések kapcsolódnak a fejlesztési ciklusprogramhoz. A működési bevételek tervezésénél az Áfa kulcsváltozás mellett 2% növekedés lett figyelembe véve. A fejlesztési célú bevételeknél a pályázati lehetőségek számbavétele a meghatározó. Működési kiadásoknál a személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül 3%-os bérfejlesztés lett tervezve, melynek összege járulékkal együtt E Ft. Normatív támogatás fedezetet nem tartalmaz a bevételi oldal. 7

8 A 2005.évi bérfejlesztések évi szintre hozásának forrásai sem biztosítottak 2006.évi bevételek között. Ezek mind-mind növelik a költségvetési hiány összegét. A járulékok mértéke változatlan, kivéve az egészségügyi hozzájárulás összege, 1950 Ft /hó /fő Dologi Kiadásoknál szintén az Áfa kulcs változás van figyelembe véve, valamint a tervezett 2%-os infláció. A gázáremelés kompenzálása sem biztosított a források között. A évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: Adatok E Ft-ban Bevételek Forrás hiány Kiadások Működési kiadások Felújítás Fejlesztés Tartalékok Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évre szóló költségvetési koncepció javaslatot, és azt az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. A költségvetési rendelet tervezet során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani: 1. a végleges tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit, 2. biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését, 3. a további fejlesztések kiadásai a források további feltárásával valósuljanak meg, 4. az intézmények költségvetési előirányzatát az intézményvezetővel történő egyeztetés útján kell kialakítani, 5. a forrás hiányt rövid lejáratú hitel felvétellel kell egyensúlyba hozni a rendelet tervezetben. Határidő: február 15. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, november 17. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester 8

9 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Készítette: Tóth Lajosné osztályvezető Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő Testület! Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet, melynek alapján évtől éves ellenőrzési tervet kell készíteni. - A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, amely a évi XCII. törvénnyel történő módosítását követően (2005. szeptember 16. napjától hatályba lépő változásokkal) ad törvényi súlyt az éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségnek - már évre vonatkozóan. Az éves ellenőrzési terv készítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet VIII. fejezetének A belső ellenőrzés tervezése című része tartalmazza. A belső ellenőrzés tervezése során figyelembe vételre került az államháztartási törvény azon előírása, miszerint a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket kell végezni. A évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre kerültek az előző időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatai, valamint az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésében foglalt megállapítások. A megkötött társulási megállapodás szerint a Békési Kistérségi Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatának és intézményeinek belső ellenőrzési feladatai ellátásáról szeptember 01-től. Az Önkormányzati törvény 92. (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek előző év november 15-ig kell jóváhagynia. A fentiek alapján kérem a mellékelt évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslat jóváhagyását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi ellenőrzési tervét elfogadja. Határidő: folyamatos Beszámolás 2006.évi zárszámadás időpontja. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, november 17. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester 9

10 Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi ellenőrzési terve Az önkormányzat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 21 -a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény szerint az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása. Ellenőrzési feladat Feladatellátás időpontja 1. A évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése január február hó 2. Polgármesteri Hivatal szabályzatok aktualizálása március hó 3. Családsegítő Központ, Városi Zene és Műv. Iskola Kner Imre Gimnázium átfogó pénzügyi ellenőrzés ÖMIP alapján április, május 4. Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzés május június 5. Városi Polgármesteri Hivatal házipénztár, bank ellenőrzés június hó 6. Liget Fürdő ellenőrzése vagyongazdálkodás, hasznosítás, nyilvántartás július hó leltár, selejtezés 7. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szeptember hó 8.. Munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzése az intézményeknél november hó 9. Soron kívüli ellenőrzésekre felhasználható időszakok augusztus október és december hó Gyomaendrőd, november 17. Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 10

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére 5. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-10 havi finanszírozási helyzetéről Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő testület! Az alábbi diagramm és táblázat a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-10 havi támogatás felhasználását mutatja: Intézményfinanszírozás 2005.I-X. hó Kis Bálint Ált.Iskola Rózsahegyi K.Ált.Iskola Kner Imre Gimnázium Városi Gondozási Központ Városi Egészségügyi Int. Időarányos mód. előirányzat Tényl.támogatás I-X. hó Eltérés Az intézmények működési támogatásának alakulása január 1-től október 31-ig Megnevezés Időarányos mód. előirányzat Tényl.támogatás I-X. hó Eltérés Eltérés az időar.-hoz %-ban Kis Bálint Ált.Iskola ,40 Rózsahegyi K.Ált.Iskola ,53 Kner Imre Gimnázium ,80 Városi Gondozási Központ ,40 Városi Egészségügyi Int ,54 Összesen: ,61 Az alulfinanszírozás összege az intézményeknél összesen 2.505e Ft. A Városi Gondozási Központnál az intézmény gazdaságvezetőjének számításai alapján, év végéig - a további bevételeket és kiadásokat figyelembe véve - a túlfinanszírozás összege tovább fog növekedni. Várhatóan ez az összeg 9.822e Ft lesz, melyből a évi normatíva éves elszámolásakor 3.202e Ft normatív támogatás többletigény keletkezik. Az intézmények 1-10 havi bevételeinek és kiadásainak alakulását, továbbá a finanszírozási helyzet elemzését mellékletként a gazdaságvezetők által készített és megküldött beszámolók tartalmazzák. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé. 11

12 Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-10 havi gazdálkodásáról készített tájékoztatást elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 15. Csíkné Timár Éva s.k. Biz. elnök 12

13 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület november 24.-i ülésére 6. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának, valamint területhasználat díjainak módosítása Csényi István ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 kimutatás Tisztelt Képviselő - testület! A mellékelt táblázatban szereplő tartós bérletbe, használatba adott önkormányzati tulajdonú helyiségek, közterületek bérleti, valamint területhasználati díj módosításának esedékessége december 31. A PM. által közölt évre várható infláció 2 %. A bérleti díjak módosításának alapja a szerződésekben kikötött KSH által megadott fogyasztói árindex. Az előterjesztéshez mellékelt kimutatásból kitűnik, hogy több bérleti szerződés december 31. napjával lejár, ezért szükséges dönteni a meghosszabbításról. A szerződések az ENCI és Vállalkozók Háza ingatlanokban lévő bérlőket érinti. Az ENCI ingatlan társasházzá lett alakítva, így került eladásra a Barna-Ker Kft. részére a szociális épület konyharésze. A véleményező bizottságok javaslata: a bérleti díjak 3 %-kal kerüljenek emelésre. A december 31.-én lejárt bérleti szerződések december 31 napjáig kerüljenek meghosszabbításra. Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban a bérleti díjak 3 %-os mértékkel kerültek emelésre. A bruttó bérleti díjak meghatározásánál az ÁFA mértéke 20 %-kal került kiszámításra, figyelemmel a január 1-től hatályos törvényi változásokra. Az előterjesztést a véleményező bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő testület elé. Határozati javaslat: 1./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 3 %- kal megemeli január 1. napjától kezdődően december 31. napjáig az alábbiak szerint: Bérelt ingatlan megnevezése Mirhóháti u. 11. Munkaügyi Központ Szabadság tér Buszállomás-trafik Hősök u m2 iroda (közjegyző) Hősök u m2 iroda Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete Gyomaendrődi Futball Club Gyomai Sportpálya Endrődi Cuti Sütőipari Kft. Endrődi utcában közterület Szunyog Antal, Fő út 5. szám volt kisegítő iskola Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat Fibernet Rt., Fő út kábeltévé Kiss Sándor, Erzsébet-liget földhasználati jog Körösi Halászszövetkezet Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület Bruttó bérleti díj ,- Ft/hó 4.876,- Ft/hó 1.187,- Ft/hó 3.580,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó 989,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év 13

14 Bónom-zug Vizéért Egyesület Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év 2./ A bérleti díjak felülvizsgálata november 1-vel válik esedékessé. 3./ A piac és vásárrendezés ( Markt Platz Egyéni Cég ) bérleti díja március 31. napjától ,- Ft/hó. 4./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt bérleti szerződéseket a következő feltételek mellett meghosszabbítja: Megnevezés Bérleti szerződés lejárta Bruttó bérleti díj Hősök u. 56, Nagylaposi Tárház Bt december ,- Ft/hó Hősök u. 56, Gyoma Gazda Bt december ,- Ft/hó Enci irodaépület, UWYTA Kht december ,- Ft/hó Enci bolt, Maurer János december ,- Ft/hó Határidő: január 31. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, november 16. Csíkné Tímár Éva s.k. Bizottsági elnök 14

15 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 24-i ülésére 7. Napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Katona József Művelődési Központ évi tevékenységéről Előterjesztést készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Beszámolót készítette és képviseli: Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó Véleményező Bizottság: Humánpolitikai Bizottság Melléklet: 1 pl. beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 9/2004. (I. 29.) KT. számú határozatával közművelődési megállapodást kötött Megyeriné Csapó Ildikóval a Katona József Művelődési Központ működtetésére február 01-napjától január 31 napjáig. A felek a közművelődési megállapodás teljesítését kölcsönösen kiértékelték, azt mindketten megfelelőnek ítélték, így a megállapodás ismételt öt évre terjedő időszakra meghosszabbítását határozták el. A Képviselő-testület 9/2004. (I. 29.) KT. számú határozatával február 1. napjától január 31. napjáig terjedő időszakra kötötte meg a közművelődési megállapodást. A közművelődési megálapodás 7. pontjában a megbízó a megbízottat kötelezi, hogy minden év novemberében számoljon be a megbízás teljesítéséről. Megyeriné Csapó Ildikó a megadott határidőre elkészítette a beszámolót, melyet csatoltunk az előterjesztéshez. A tartalmi munka részletes ismertetéséből megállapítható, hogy a megbízott a közművelődési megállapodásban meghatározott módon vezeti az intézményt. Bizottság véleménye: a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett Katona József Művelődési Központban évben végzett tevékenységéről. Határidő: Azonnal Gyomaendrőd, november 14. Hangya Lajosné s. k. bizottsági elnök 15

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére 15. Napirendi pont Tárgy: Önkéntes tűzoltóság létrehozása Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2006. január 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 143/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: 2005.12.31) Tárgy: Gazda Holding

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009.

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009. ORFEUSZ Kegyelet Kft. Iroda, levelezési cím: 4400, Nyíregyháza Hunyadi u. 70. 06-42/404-938, tel/fax: 06-42/509-057 0-24-ig: 06-30-680-7180 e-mail: orfeusz.kft@chello.hu Bököny Község Önkormányzata Gulyás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2009. május 28-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 385/2008. (IX. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2008.12.31) Tárgy: Liget Fürdő hőcserélő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 543-12/2010. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. május 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évfolyam 13. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. december 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselő-testület december 2-ai ülésén Sós

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 30-án /kedden/ 16.00 órai kezdettel

Részletesebben