JELENTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. november 24-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 97/2005. (IV. 28.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Téli ünnepi köztéri díszkivilágítás beszerzésére egyszerű közbeszerzési elj. lefolytatása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az egyszerűsített közbeszerzési eljárás a nyáron lefolytatásra került. A pályázaton a Lisys Fényrendszer Rt. nyerte el a beszállítói jogot. Az ősz folyamán beszereztük az e-on engedélyét az oszlopdíszek elhelyezésére. A szerződés szerint a közterületi fénydíszek november 30-ig kerülnek elhelyezésre, és december 5-én bekapcsolják a díszvilágítást. Gyomán és Endrődön oszlopdísz, 1-1 fénydíszes karácsonyfa kerül felállításra. Ezen túl díszvilágítást kap a Városháza főbejárata és egy átfeszítés lesz elhelyezve a Fő úton. Képviselő-testület 105/2005. (IV. 28.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Dr. Csorba Csaba jegyző megbízása a Vízművek Rt. Igazgatósági tagságára Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Dr. Csorba Csaba jegyzőt a Békés Megyei Vízművek Rt. megválasztotta igazgatósági tagnak. Képviselő-testület 123/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Pályázat benyújtása földutak fenntartására (Diófa utca, Álmosdomb utca és a Kocsorhegyi út) Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az említett földutak fenntartására Ft támogatást ítélt meg FVM. Az utak karbantartását a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte. A munkálatok elvégzésének és a támogatás elszámolásának határideje: április 30. Képviselő-testület 128/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Nemzeti ünnepek megrendezésének megszervezése Felelős : DR. KOVÁCS BÉLA Október 5-én került sor az egyeztető fórumra a helyi pártszervek és intézmények vezető részvételével. Az egyeztető fórum döntése alapján 2006-tól az iskolák évente felváltva adják majd az ünnepi műsorokat úgy, hogy ugyanaz az iskola szerepel mindkét helyszínen. E döntésnek megfelelően az iskolák sorrendje az alábbiakban alakul Kis Bálint Általános Iskola, 2007 Kner Imre Gimnázium, 2008 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, 2009 Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 2010 Bethlen Gábor Szakképző Iskola. A döntésről az iskolák értesítésre kerültek. Képviselő-testület 195/2005. (VII. 28.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjához való csatlakozás Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A konzorciumi tagi hozzájárulás évi részlet 50 %-a átutalásra került. Képviselő-testület 222/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Képviselő-testület döntéséről szóló kivonatot a társulásnak megküldtük. Képviselő-testület 223/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Képviselő-testület döntéséről szóló kivonat a társulásnak megküldésre került. Képviselő-testület 230/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Sallai u. 2.sz. alatti iskolaépület visszavétele a Polgármesteri Hivatal használatába Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat a tulajdonát képező 2020 hrsz.-ú Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti általános iskola ingatlant szeptember 30. napjával leltár szerint visszavételre került. 1

2 Képviselő-testület 232/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: 3680 hrsz.ú állami tulajdonú ingatlan ( csatorna)önkormányzati tulajdonba vételének elvetése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megkapta a testületi határozatot és válaszolt a 2005 november 8.-án kelt levelükben az önkormányzat álláspontjára a belvízelvezető csatorna tulajdonjogának rendezése és a csatorna karbantartása tekintetében. Az igazgatóság nem tartja feladatának a települési belvízcsatorna karbantartását, hivatkozva a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényre, továbbá kijelentik hogy a 3680 hrsz.-ú csatorna önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezik a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál. Képviselő-testület 249/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: évi Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetések adományozása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Gyomaendrődért Emlékplakett átadására a október 23-i ünnepi testületi ülésen sor került. Képviselő-testület 255/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gondozási Központ részére költségvetési pótkeret biztosítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az E Ft összegű támogatás a évi költségvetési rendeletbe beépítésre került. Képviselő-testület 262/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Közösségi Ház üzemeltetésére ajánlati felhívás kidolgozása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az ajánlati felhívás jelen ülés napirendjei között szerepel. Képviselő-testület 274/2005. (X. 27.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Idősbarát Önkormányzati díj pályázaton elnyert 1 millió Ft támogatás elosztása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az Önkormányzat a mai napig nem kapta meg az 1 millió forint összegű támogatást, de a felhasználási célt változatlanul fenntartja. Kérem a T. Képviselő-testületet a jelentés elfogadására. Gyomaendrőd, november 17. Dr. Dávid Imre s. k. polgármester 2

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület november 24.-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli Véleményezte: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet módosítása Szujó Zsolt osztályvezető Dr. Dávid Imre polgármester Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület október havi ülésén tájékoztatást adtunk arról, hogy a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetését október 17.-től a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Az üzemeltetési szerződés értelmében az önkormányzatok helyi rendeleteikben az üzemeltető személyét és a szolgáltatási díjakat módosítják. Fentieknek megfelelően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet az alábbiakban módosul. Bizottságok a rendelet tervezetet megvitatták és elfogadását javasolják. Gyomaendrőd, november 17. Csányi István s.k. bizottsági elnök Jenei Bálint s.k. bizottsági elnök Csíkné Tímár Éva s.k. bizottsági elnök TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2005. (.) KT rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. -ban kapott felhatalmazás és tekintettel a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletre, az árak megállapításáról szóló, módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló módosított 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgyűjtési közszolgáltatást és szelektív hulladék gyűjtést-ártalmatlanítást a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.), továbbiakban szolgáltató; a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetését a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. (1238. Budapest, Helsinki út 105.), továbbiakban üzemeltető végzi. 2. A R. 5. (4) bekezdése az alábbiakban módosul: 3

4 Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság és a szolgáltató között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell. Lomtalanítás során a háztartásokban alkalmilag keletkező nagyobb méretű darabos hulladék szállítható el, amely szabványos gyűjtőtartályban nem gyűjthető és rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható (nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor stb.) 3. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 4. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, november. Záró rendelkezés Dr. Dávid Imre sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző 1. számú melléklet a.(2005.) KT, rendelethez A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételének díjai Lakossági szolgáltatás: Kertes ingatlan heti egyszeri ürítés 3.353,-Ft/év Lakótelepi lakás heti egyszeri ürítés 3.963,-Ft/év Közületek részére végzett szolgáltatás: 110 literes kukaedény ürítése 543,- Ft/ürítés 5 m 3 -es konténerek ürítése 8.638,- Ft/ürítés A hulladékkezelőbe kiszállított hulladék befogadási díjai: Települési szilárd hulladék Ft/t Szerves lebomló hulladék Ft/t Bontási, építési hulladék Ft/t Szelektíven gyűjtött hulladék 0 Ft/t Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 4

5 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 24-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Véleményező bizottságok Képviseli: Az idegenforgalmi adó emelése Havelda Jánosné osztályvezető Valamennyi bizottság Dr. Csorba Csaba jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt 5 év távlatában január 1. napjával, január 1. napjával és január 1. napjával volt általános adótétel emelés ben mintegy 15%-os, 2003-ban 10%-os, 2005-ben 15%-os adóemelés történt január 1-től nem indokolt ismételten általános adóemelést végrehajtani, de az idegenforgalmi adó további emelése figyelemmel más fürdővárosok adótételeire indokolt lehet. Ebben az adónemben 2004-ben, az uniós csatlakozást követően egységesíteni kellett a külföldi és a belföldi vendégeket terhelő adó összegét. Az adó mértéke egységesen 200.-Ft/vendégéjszaka lett, ami akkor a külföldieket pozitívan érintette, hiszen az őket terhelő adó mértéke korábban is már 300.-Ft/vendégéjszaka volt január 1-től 250.-Ft-ra módosult az adóösszeg vendégéjszakánként, mely összeg még mindíg alatta van a külföldieket korábban terhelő adóösszegnek. A törvényi maximum 300.-Ft/vendégéjszaka, így most további 50.-Ft adóemelés lehetséges január 1-től ha az adómérték 300.-Ft-ra emelkedik vendégéjszakánként, akkor a külföldiek vonatkozásában újra elérjük a korábban egyszer már bevezetett adómértéket, adóterhet, belföldiek vonatkozásában azonban a 20 %-os adóemelés újabb tehernövekedést jelent. Városunkban a fürdőturizmus, a természetturizmus, a horgászturizmus növekedésével egyre elfogadottabbá válik az idegenforgalmi adó léte, megfizetése, így vélhetően az adóemelés nem fogja visszatartani a horgászni, pihenni vágyókat. Az adóemeléssel mintegy Ft-os adóbevételnökedés tervezhető, ami azonban összesen Ft-tal érinti a költségvetést, mert minden beszedett 1 forint adóösszeg után további 2 forintot kap a város a központi költségvetésből. Bizottsági vélemények: Az előterjesztést valamennyi bizottság megvitatta, az abban foglaltakkal egyet értett, és a előterjesztéshez mellékelt módosító rendeletet egységesen elfogadásra javasolják. Gyomaendrőd, november 16. (: Jenei Bálint s. k. :) bizottság elnöke (: Csíkné Tímár Éva s. k. :) bizottság elnöke (: Csányi István s. k. :) bizottság elnöke (: Hangya Lajosné s. k. :) bizottság elnöke 5

6 TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő- testületének.../2005. (...) KT. számú rendelete A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá A helyi adókról szóló évi C. törvény 6. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, A helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) KT (a továbbiakban: R ) módosításáról, az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 22. (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként forint. Záró rendelkezések 2. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 24/2004. (XI. 11.) KT rendelet 5. -a hatályát veszti. Dr. Dávid Imre s. k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s. k. Jegyző E rendelet napján kihirdetést nyert. Dr. Csorba Csaba s. k. Jegyző 6

7 Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (javaslat) 3. Napirendi pont Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 28.par.-ban foglalt előírások alapján az Önkormányzat 2006.évi költségvetési koncepcióját a következők szerint terjesztem elő. 1. A gazdasági fejlődés főbb jellemzői: évre a GDP növekedése 4%, a fogyasztói árindex változása (éves átlag) 2 % körül várható. A lakossági fogyasztás növekedése 3,5 %-ra prognosztizálható. Kitekintés a évekre: a GDP növekedés 4-4,5 %, a fogyasztói árindex várható alakulása 2 illetve 3 %. A fogyasztói árváltozási ütemet a normál Áfa-kulcs mérséklése jelentősen befolyásolja. A közötti időszakban folytatódik az állami feladatellátás felülvizsgálata. Ennek során megtörténik a párhuzamosságok, illetve az ebben a körben szükségtelennek ítélt tevékenységek megszüntetése. 2. Összefoglalva: a középtávú költségvetés politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és célzottabb felhasználása, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságosabb közteherviselés és az esélyteremtő szolidáris szociálpolitika. 3. A költségvetési szervek kiadásai: a működési kiadások az elmúlt évi előirányzatot alapul véve a szerkezeti változások, korrekciók stb. átvezetése után kerültek megállapításra. 4. Keresetek alakulása: évben figyelembe véve az Áfa kulcs csökkenést, és az infláció csökkenést átlagban 6 %-os az egy főre jutó bruttó kereset emelés. Jelen időpontban sem az illetményalap, sem az illetménytábla módosítása nem változott, a koncepció számításánál a keresetbe tartozó juttatások 3%-kal kerültek megemelésre. Továbbra is tervezni kell a nem oktatási ágazathoz tartozó közalkalmazottaknál, a évi bázis keresettömeg 2 %-os mértékéig a (másra nem használható) teljesítményösztönző keretet. Az ösztönző keret felhasználásának alapja: az alapilletmény eltérése a teljesítmény értékelése alapján, illetve céljuttatás megállapítása többletfeladat ösztönzésére és elismerésére. 5. Helyi önkormányzatok támogatása: A szociális ágazatban a normatív támogatás az előző évhez viszonyítva több esetben változott. Az alacsony jövedelmű családok gyermekei továbbra is ingyen jutnak tankönyveikhez, ingyen kapják az étkezést az általános iskola 1-4 évfolyamán. Kikerül az önkormányzatok költségvetéséből a gyermekvédelmi támogatás, és fokozatosan ( három hónapon belül) beépül a családi pótlékba A központi költségvetésből finanszírozott jövedelempótló és kiegészítő ellátások körében rendszerszerű változással nem számol a költségvetés, az ellátások havi összege a nyugellátások emelésével ( 4,3%) azonosan változik. Folytatódik a közcélú munka, bővülnek a közfoglalkoztatás lehetőségei. Az önkormányzati kiadásokat érintő csökkentő feladatváltozások, egyben támogatás csökkenést is eredményeznek.(szociális juttatások) Az egészségügyi hozzájárulás havi összegének mérséklése, majd megszűnése, szintén beépült a támogatás csökkentésébe. Az Áfa kulcs 25%-ról 20%-ra történő csökkentése szintén figyelembe lett véve. A közoktatásban általánosságban a normatíva állami támogatás összege nem változott, egyes kiegészítő normatív támogatás azonban megszűnt. A művészeti képzés normatív állami támogatás igénylésének körét a költségvetésben leszűkítette, jelen helyzetben E Ft az igényelt normatív támogatás. Csökkentek a szociális ágazathoz tartozó idősek bentlakásos otthona normatívái. Az emelt szintű normatívát kiemeli az általános normatívák közül, és ez által kevesebb összeget lehet igénybe venni. A dologi kiadások emelése a helyi bevételi forrásokból történhet. A dologi kiadások az infláció 2 %-os mértékével kerültek megemelésre. A évi törvényjavaslat 52. -a (1) bekezdésének a, pontja vonatkozásában a települési önkormányzatoknak kötelezően céltartalékot kell képezni a lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 16,7 %-ának összegével, továbbá a normatívan elosztott személyi jövedelemadó 0,9 %-ának összegével. A személyi jövedelemadó helyben maradó részéhez és az iparűzési adóerő-képességen alapuló jövedelemkülönbség mérséklés tervezésénél fontos szempont, hogy az év végi elszámolásához - többlet igénylés esetén évben is igénybevételi kamat kapcsolódik. Mindezen változások figyelembe vételével készítették el az intézmények a költségvetésüket, a fejlesztések meghatározásával és a feladat végrehajtásához szükséges működési kiadások tervezésével. A fejlesztési célkitűzések kapcsolódnak a fejlesztési ciklusprogramhoz. A működési bevételek tervezésénél az Áfa kulcsváltozás mellett 2% növekedés lett figyelembe véve. A fejlesztési célú bevételeknél a pályázati lehetőségek számbavétele a meghatározó. Működési kiadásoknál a személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül 3%-os bérfejlesztés lett tervezve, melynek összege járulékkal együtt E Ft. Normatív támogatás fedezetet nem tartalmaz a bevételi oldal. 7

8 A 2005.évi bérfejlesztések évi szintre hozásának forrásai sem biztosítottak 2006.évi bevételek között. Ezek mind-mind növelik a költségvetési hiány összegét. A járulékok mértéke változatlan, kivéve az egészségügyi hozzájárulás összege, 1950 Ft /hó /fő Dologi Kiadásoknál szintén az Áfa kulcs változás van figyelembe véve, valamint a tervezett 2%-os infláció. A gázáremelés kompenzálása sem biztosított a források között. A évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: Adatok E Ft-ban Bevételek Forrás hiány Kiadások Működési kiadások Felújítás Fejlesztés Tartalékok Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évre szóló költségvetési koncepció javaslatot, és azt az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. A költségvetési rendelet tervezet során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani: 1. a végleges tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit, 2. biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését, 3. a további fejlesztések kiadásai a források további feltárásával valósuljanak meg, 4. az intézmények költségvetési előirányzatát az intézményvezetővel történő egyeztetés útján kell kialakítani, 5. a forrás hiányt rövid lejáratú hitel felvétellel kell egyensúlyba hozni a rendelet tervezetben. Határidő: február 15. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, november 17. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester 8

9 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Készítette: Tóth Lajosné osztályvezető Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő Testület! Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet, melynek alapján évtől éves ellenőrzési tervet kell készíteni. - A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, amely a évi XCII. törvénnyel történő módosítását követően (2005. szeptember 16. napjától hatályba lépő változásokkal) ad törvényi súlyt az éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségnek - már évre vonatkozóan. Az éves ellenőrzési terv készítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet VIII. fejezetének A belső ellenőrzés tervezése című része tartalmazza. A belső ellenőrzés tervezése során figyelembe vételre került az államháztartási törvény azon előírása, miszerint a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket kell végezni. A évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre kerültek az előző időszakban végzett ellenőrzések tapasztalatai, valamint az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésében foglalt megállapítások. A megkötött társulási megállapodás szerint a Békési Kistérségi Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatának és intézményeinek belső ellenőrzési feladatai ellátásáról szeptember 01-től. Az Önkormányzati törvény 92. (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek előző év november 15-ig kell jóváhagynia. A fentiek alapján kérem a mellékelt évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslat jóváhagyását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi ellenőrzési tervét elfogadja. Határidő: folyamatos Beszámolás 2006.évi zárszámadás időpontja. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, november 17. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester 9

10 Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi ellenőrzési terve Az önkormányzat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 21 -a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény szerint az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása. Ellenőrzési feladat Feladatellátás időpontja 1. A évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának ellenőrzése január február hó 2. Polgármesteri Hivatal szabályzatok aktualizálása március hó 3. Családsegítő Központ, Városi Zene és Műv. Iskola Kner Imre Gimnázium átfogó pénzügyi ellenőrzés ÖMIP alapján április, május 4. Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzés május június 5. Városi Polgármesteri Hivatal házipénztár, bank ellenőrzés június hó 6. Liget Fürdő ellenőrzése vagyongazdálkodás, hasznosítás, nyilvántartás július hó leltár, selejtezés 7. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szeptember hó 8.. Munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzése az intézményeknél november hó 9. Soron kívüli ellenőrzésekre felhasználható időszakok augusztus október és december hó Gyomaendrőd, november 17. Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 10

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 24-i ülésére 5. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-10 havi finanszírozási helyzetéről Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő testület! Az alábbi diagramm és táblázat a Polgármesteri Hivatal intézményei 1-10 havi támogatás felhasználását mutatja: Intézményfinanszírozás 2005.I-X. hó Kis Bálint Ált.Iskola Rózsahegyi K.Ált.Iskola Kner Imre Gimnázium Városi Gondozási Központ Városi Egészségügyi Int. Időarányos mód. előirányzat Tényl.támogatás I-X. hó Eltérés Az intézmények működési támogatásának alakulása január 1-től október 31-ig Megnevezés Időarányos mód. előirányzat Tényl.támogatás I-X. hó Eltérés Eltérés az időar.-hoz %-ban Kis Bálint Ált.Iskola ,40 Rózsahegyi K.Ált.Iskola ,53 Kner Imre Gimnázium ,80 Városi Gondozási Központ ,40 Városi Egészségügyi Int ,54 Összesen: ,61 Az alulfinanszírozás összege az intézményeknél összesen 2.505e Ft. A Városi Gondozási Központnál az intézmény gazdaságvezetőjének számításai alapján, év végéig - a további bevételeket és kiadásokat figyelembe véve - a túlfinanszírozás összege tovább fog növekedni. Várhatóan ez az összeg 9.822e Ft lesz, melyből a évi normatíva éves elszámolásakor 3.202e Ft normatív támogatás többletigény keletkezik. Az intézmények 1-10 havi bevételeinek és kiadásainak alakulását, továbbá a finanszírozási helyzet elemzését mellékletként a gazdaságvezetők által készített és megküldött beszámolók tartalmazzák. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé. 11

12 Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-10 havi gazdálkodásáról készített tájékoztatást elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 15. Csíkné Timár Éva s.k. Biz. elnök 12

13 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület november 24.-i ülésére 6. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet: Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának, valamint területhasználat díjainak módosítása Csényi István ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 kimutatás Tisztelt Képviselő - testület! A mellékelt táblázatban szereplő tartós bérletbe, használatba adott önkormányzati tulajdonú helyiségek, közterületek bérleti, valamint területhasználati díj módosításának esedékessége december 31. A PM. által közölt évre várható infláció 2 %. A bérleti díjak módosításának alapja a szerződésekben kikötött KSH által megadott fogyasztói árindex. Az előterjesztéshez mellékelt kimutatásból kitűnik, hogy több bérleti szerződés december 31. napjával lejár, ezért szükséges dönteni a meghosszabbításról. A szerződések az ENCI és Vállalkozók Háza ingatlanokban lévő bérlőket érinti. Az ENCI ingatlan társasházzá lett alakítva, így került eladásra a Barna-Ker Kft. részére a szociális épület konyharésze. A véleményező bizottságok javaslata: a bérleti díjak 3 %-kal kerüljenek emelésre. A december 31.-én lejárt bérleti szerződések december 31 napjáig kerüljenek meghosszabbításra. Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban a bérleti díjak 3 %-os mértékkel kerültek emelésre. A bruttó bérleti díjak meghatározásánál az ÁFA mértéke 20 %-kal került kiszámításra, figyelemmel a január 1-től hatályos törvényi változásokra. Az előterjesztést a véleményező bizottságok megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő testület elé. Határozati javaslat: 1./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba adott ingatlanok helyiségbérleti és területhasználati díjait 3 %- kal megemeli január 1. napjától kezdődően december 31. napjáig az alábbiak szerint: Bérelt ingatlan megnevezése Mirhóháti u. 11. Munkaügyi Központ Szabadság tér Buszállomás-trafik Hősök u m2 iroda (közjegyző) Hősök u m2 iroda Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete Gyomaendrődi Futball Club Gyomai Sportpálya Endrődi Cuti Sütőipari Kft. Endrődi utcában közterület Szunyog Antal, Fő út 5. szám volt kisegítő iskola Kulik Zoltán, Hantoskert területhasználat Fibernet Rt., Fő út kábeltévé Kiss Sándor, Erzsébet-liget földhasználati jog Körösi Halászszövetkezet Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület Bruttó bérleti díj ,- Ft/hó 4.876,- Ft/hó 1.187,- Ft/hó 3.580,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó 989,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év 13

14 Bónom-zug Vizéért Egyesület Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület ,- Ft/év ,- Ft/év ,- Ft/év 2./ A bérleti díjak felülvizsgálata november 1-vel válik esedékessé. 3./ A piac és vásárrendezés ( Markt Platz Egyéni Cég ) bérleti díja március 31. napjától ,- Ft/hó. 4./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt bérleti szerződéseket a következő feltételek mellett meghosszabbítja: Megnevezés Bérleti szerződés lejárta Bruttó bérleti díj Hősök u. 56, Nagylaposi Tárház Bt december ,- Ft/hó Hősök u. 56, Gyoma Gazda Bt december ,- Ft/hó Enci irodaépület, UWYTA Kht december ,- Ft/hó Enci bolt, Maurer János december ,- Ft/hó Határidő: január 31. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, november 16. Csíkné Tímár Éva s.k. Bizottsági elnök 14

15 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 24-i ülésére 7. Napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Katona József Művelődési Központ évi tevékenységéről Előterjesztést készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Beszámolót készítette és képviseli: Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó Véleményező Bizottság: Humánpolitikai Bizottság Melléklet: 1 pl. beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 9/2004. (I. 29.) KT. számú határozatával közművelődési megállapodást kötött Megyeriné Csapó Ildikóval a Katona József Művelődési Központ működtetésére február 01-napjától január 31 napjáig. A felek a közművelődési megállapodás teljesítését kölcsönösen kiértékelték, azt mindketten megfelelőnek ítélték, így a megállapodás ismételt öt évre terjedő időszakra meghosszabbítását határozták el. A Képviselő-testület 9/2004. (I. 29.) KT. számú határozatával február 1. napjától január 31. napjáig terjedő időszakra kötötte meg a közművelődési megállapodást. A közművelődési megálapodás 7. pontjában a megbízó a megbízottat kötelezi, hogy minden év novemberében számoljon be a megbízás teljesítéséről. Megyeriné Csapó Ildikó a megadott határidőre elkészítette a beszámolót, melyet csatoltunk az előterjesztéshez. A tartalmi munka részletes ismertetéséből megállapítható, hogy a megbízott a közművelődési megállapodásban meghatározott módon vezeti az intézményt. Bizottság véleménye: a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett Katona József Művelődési Központban évben végzett tevékenységéről. Határidő: Azonnal Gyomaendrőd, november 14. Hangya Lajosné s. k. bizottsági elnök 15

16 Beszámoló A Katona József Művelődési Központ /Gyomaendrőd, Kossuth út 9./ közművelődési megállapodás alapján történő üzemeltetéséről Tárgy időszak: november október 31-ig A közismerten február 1. óta a fenti formában üzemelő kulturális egység utóbbi 1 éves tevékenységéről ezennel beszámolok tisztelt Képviselő Testületnek. I. Tartalmi tevékenység: Munkám során törekedtem az alábbi dokumentumokba foglalt közművelődési feladatok, vállalások teljesítésére - Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 25/1999. / VIII. 23./ KT számú rendelete a közművelődésről. - Pályázatom a Művelődési Központ üzemeltetésére. - A közművelődési megállapodás, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötött velem. Ezen túl a széles körű lakossági igények kielégítése volt a mindennapi feladatom. Mely tevékenységek valósultak meg, milyen konkrét formában? 1. Főleg a felnőtt korosztály számára rendezett szórakoztató, ismeretterjesztő rendezvények, alkalmak. - Jótékonysági Est (Szökőár károsultjainak) - január - Meghívás egy gyilkos vacsorára Színházi előadás - Feng-Shui előadás - Városi bor-és házikolbász verseny - Egészség Nap május - az Orosházi Hit Gyülekezet koncertje - Nótadélután - október - Civil Délelőtt - Felnőtt tánciskola - Női torna 2. Kiállítások - valamennyi korosztály számára. a) helyi alkotók közismertté tétele. - Karácsonyi festményvásár - Interaktív természetismereti kiállítás február-március - a Városi Zene-és Művészeti Iskola képzőművész tanulóinak vizsgakiállítása májusban - Hangya Péter Emlékeim című kiállítása június - Péli Emődi Etelka kiállítása szeptember - óvodások és kisiskolások termésbábjai szeptemberben - VIII. Gyomaendrődi Őszi Tárlat 31 helyi alkotó helyben zsűrizett munkáiból októberben b) közérdekű, közhasznú. - a Kertbarát Kör terméseiből szeptemberben - Hüllő kiállítás 3. Iskolán kívüli szakképzés, átképzés. - A Békés Megyei KISOSZ által szervezett, szakmai bizonyítványt adó kereskedő- vendéglátó képzésen a tárgyidőszak alatti 3 intenzív tanfolyamon több mint 100 fő végzett. - munkaalkalmat nyújtó tájékoztató gyűlések bemutatók (Zepter, Avon) 4. Az ifjúság művelődését, szórakozását szolgáló formák a) rendezvények, egyéb tevékenységek - Magyar Kultúra Napján HOBO Koncert - Május végén nagyszabású gyermeknap a Besenyszegi játszótéren - 2 alkalommal teltházas komolyzenei hangverseny a Kelet Magyarországi Filharmóniával, - országos színjátszó tábor, számos helyi és vidéki résztvevővel júniusban - egy hetes néptánc tábor - 5 napos társastáncos edzőtábor - 2 napos színjátszótábor szeptemberben - szalagavatók nyitótáncainak próbái b) a fiatalok érdekérvényesítését segíti havonta a diák önkormányzati vezetők fóruma. 5. A gyermekek számára rendezett speciális alkalmak. - tárgyidőszakban 4 alkalommal fogadtuk gyermekműsoron a helyi óvodás és kisiskolás gyerekeket, valamint egy alkalommal a Sportcsarnokban megrendezett Kaláka koncerten 6. Közéleti rendezvények, gyűlések - Óvodák összevont Szülői Értekezlete - Kis Bálint Általános Iskola Gálaműsora - A Komédiás Kör jótékonysági előadása 16

17 - az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése és küldöttgyűlése - ÁFÉSZ Közgyűlés - szennyvíztársulási gyűlés - szavazókörök képzése - szavazás - a Nemzeti Tankönyvkiadó előadásai - a Kner tér átadásának fogadása - hetente lehetőséget biztosítunk a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség helyi képviselője munkájához. 7. Karitatív szolgáltatás - kiszolgáljuk, térítésmentesen, a rendszeres véradási napokat (tárgyidőszakban 7 alkalommal) - helyet adunk, térítésmentesen, a Vöröskereszt termékbemutatóinak, és továbbképzésének 8. Civil élet. a) rendszeresen nálunk működő civil közösségek - Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanszakainak csoportfoglalkozásai - A Városi Zene-és Művészeti Iskola színjátszó, modern tánc, és társastánc tanszakának foglalkozásai. - Társastánc Alapítvány, s az általa támogatott RUMBA Táncsport Egyesület több csoportja - Komédiás Kör - Galaktika Baráti Kör - Bélyeggyűjtők Klubja - Kertbarát Kör - Nőklub - Őszidő Nyugdíjas Klub - A fenti klub műkedvelő csoportja - Siketek és Nagyothallók Helyi Szervezete - Aerobic Kör - Jóga klub - Krisztus Szeretete Egyház - Képzőművészeti szakkör - Ovi torna - Felnőtt hobby táncklub - Capoeira Kör - Kung-Fu Kör b) alkalmankénti használók - Mozgáskorlátozottak helyi szervezete c) civil közösségek rendezvényei nálunk, többségében velünk együtt, közösen szervezve - Körösmenti Művészeti Alapiskola évnyitója, félévzáró, évzáró táncbemutatója, szülői értekezlete, télapóestje, edző tábora - A komédiás kör évzáró bemutatója - A RUMBA Táncsport Egyesület félévzáró, évzáró műsorai, edzőtábor, jótékonysági táncestély - Az Őszidő Nyugdíjas Klub farsangi, anyák napi, Szent-István napi, Idősek Világnapi, évzáró műsoros, vacsorás rendezvénye bállal - A Siketek és Nagyothallók évzáró, húsvéti rendezvénye, megyei találkozó árubemutatóval, hallásvizsgálattal - A Kertbarát Kör évzáró vacsorája, bálja, pótszilveszter, borkóstoló, városi bor-és kolbászverseny, termés bemutató, Szüreti Felvonulás és Bál 9. Más szervek rendezvényei, szolgáltatásai - Ez évben először 3 héten át helyet adtunk a gyomai városrészen meghirdetett tüdőszűrésnek - A KISOSZ által rendezett kereskedő és boltvezető tanfolyam vizsgái - Városi Zene- és Művészeti Iskola zenei és balett, társastánc, tanszakának évzáró műsora, tanévzáró ünnepsége - Bálok: - Sikér Kft.(kétszer) - Sváb Batyus Bál - Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Szervezetének helyi csoportja - Termékbemutatók, vásárok, főleg délelőtt, a szabad helyiség kapacitás kihasználása, valamint a lakossági igények szerint 10. Kisebbségi program Segítséget nyújtottunk a sikeres sváb batyus bál rendezéséhez a Német Kisebbségi Önkormányzatnak 11. Egyéb szolgáltatások - A Gyomaendrődi Programfüzet szerkesztése, terjesztése - Számos közösség postai küldeményének fogadása, továbbítása - Számítógépes szövegszerkesztés 17

18 - Fénymásolás - Telefon, fax-használat - Eszközök bérbe, illetve kölcsönadása (szék, asztal, mikrofon, paraván, drapéria, abrosz, pohár, konyha, szabadtéri színpad) - Falújságjainkon mások kulturális és egyéb humán hirdetményeinek megjelenítése - Információnyújtás saját munkánkról, más intézmények programjáról, műsorajánlás - Gyermekműsorokhoz térítésmentes autóbusz biztosítása a távolabbról jövők részére - Szabad iroda- és egyéb helyiségeinket tartósan is bérbe adtuk (Allianz Hungária Biztosító, Körösmenti Alapfokú Művészeti Iskola, Siketek és Nagyothallók helyi szervezete) - Civil szervezetek szakmai kellékeinek tárolása (néptánc, társastánc, színjátszók, nyugdíjas klub, aerobic, képzőművész szakkör) 12. Szakmai továbbképzés, médiakapcsolatok a) - Részt vettem a Megyei Művelődési Központ által rendezett továbbképzéseken - Rendszeresen járatom és olvasom a Pályázat figyelő, a Sansz, a SZÍN, a KÖZHÍR című pályázati és szakmai lapokat - Rendelkezem az Európa Ház civil kártyájával, olvasom kiadványaikat b) rendszeresen eljuttatjuk a városi Programfüzetet az alábbi médiákhoz: - a három helyi lap szerkesztőjéhez - a Békés Megyei Hírlap területi szerkesztőjéhez - az MTI megyei tudósítójához - a Rádió 1-hez - számos megyei művelődési intézményhez Mindezzel természetesen nem csak a saját rendezvényeinkről tudósítunk, hanem mindazokat reklámozzuk, akik szerepelnek a programfüzetben. II. Kihasználtság, nyitvatartás A fenti tevékenység felsorolásból kitűnik, hogy hetente rendszeresen a házban több mint ezren megfordulnak, ebből több mint 800 fő a gyermek és ifjúsági korosztályba tartozik, ez a szám az egyedi rendezvények alkalmával több százzal is bővül. Így elmondhatjuk hogy a szabadidő eltöltésnek ezen értékes, rendszeres közösségi formáját művelik itt többségében, szemben a többnyire passzív befogadóként összegyűlő alkalmi közönséggel, akik csak egy-egy rendezvényhez kapcsolódóan látogatják intézményünket, amely formának is van létjogosultsága. Szigorú beosztás szerint, s nagy odafigyeléssel sikerül csak minden igényt kielégítenünk. A nyitvatartási idő így: érdemi ügyintézés 9-16 óráig, ügyelet vagy óráig. Szombaton rendszeresen 8-12 óráig ügyelet. Rendezvények, egyéb foglalkozások további időpontokat is igényelnek (szombat délután, estétől hajnalig, vasárnap délelőtt és délután, sőt ünnepnapokon is) III. A működés feltétel rendszere 1. személyi feltételek - a szakmai, vezetői munkát egyedül irányítom, magam végzem a munkaügyi, munka- és tűzvédelmi feladatokat, a számlák könyvelésre való előkészítését kalkulációkat. - A szervező, ügyviteli, programfüzet szerkesztői feladatokban 1 főállású, szakképzett számítógép kezelő hölgy segít. - 1 fő állású takarítónő és 1 fő állású fűtő karbantartó takarító férfi végzi a naponta ismétlődő, nagymérvű pakolási, takarítási, fűtési, karbantartási, környezetrendezési, plakát szórólap programfüzet terjesztő, ügyeleti feladatokat. - alkalmi bedolgozók segítik a speciális és a zsúfolt kihasználtság idején a munkát (takarító, dekoratőr, technikus, zsűritag, tolmács, konferanszié, valamint a közös rendezvényeken az illető civil szervezet, illetve cég, intézmény tagjai, dolgozói) - saját munkaidőm napi 9-10 óra. A kollégák betegsége, csúsztatása, szabadsága idején magam vállalom át a munkaidőt illetve a munkát. Ilyenkor a órás munkahelyen való tartózkodásom a jellemző - A Társastánc Alapítvány s a RUMBA Táncsport Egyesület munkáját azok titkáraként segítem, a Városi Sportcsarnokban október 1-jén megrendezett országos meghirdetésű társastánc verseny lebonyolításában vállaltam oroszlánrészt. Zsűri elnökként szivesen vállaltam a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola KI MIT TUD?-ján való közreműködést. - Térítésmentesen segítséget nyújtok a hozzám forduló civil szervezeteknek a pályázatfigyelésben, megírásban, lebonyolításban, elszámolásban (pl.: Kertbarát Kör, Nőklub, Nyugdíjas Klub, Képzőművészeti Kör, RUMBA TSE, Társastánc Alapítvány, Galaktika Baráti Kör stb.) - Gyakori lakossági igényt elégítek ki azzal, hogy akár egy alkalmi betérő érdeklődő személy, akár a művelődési központba rendszeresen járó vendég, csoportvezető elmondja nekem örömét, problémáját, gondját és ilyenkor illik meghallgatni, s az ember ilyenkor jó hallgató. 18

19 2. Tárgyi feltételek a) az ismerten adott épületegyüttes felszereltségével, udvarával, amely folyamatos rendet, karbantartást igényel a nagymértékű kihasználtság miatt. A tárgyidőszakban elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok - Fűtés rendszerünk lelke meghibásodott s a szivattyú beszerzése, beszerelése, villanyszerelése saját költségemen történt, amelynek összege forint volt. - Vásárolnunk kellett új kukát, porszívót is - Elavult és tönkrement irodai eszközöket is vásárolnunk kellett így: új kombinált telefon/fax készüléket üzenetrögzítővel, új lézernyomtatót (együttesen több mint Ft értékben) amely elősegíti például a Gyomaendrődi Programfüzet és más nyomtatványok minőségi nyomtatását, több mint Ft-os áron részletfizetéssel kellett lecserélnünk régi fénymásolónkat. - Tavasszal és ősszel szintén saját költségemen kimeszeltük a közösségi és kiszolgáló helyiségeket. - Tavasszal történt meg a színházterem teljes világításának javítása, izzócseréje, a színházteremi függöny motorjának javítása - Folyamatosan zajlanak a kisjavítások, karbantartások (szék-asztal javítás, zár-izzó csere, kazánok) b) a Polgármesteri Hivatal rendszeresen, havonta, határidőn belül utalja számomra a szerződésbe foglalt támogatási összeget, amely a évben Ft/hó. c) ebben az évben a közösségi helyiségeket rendszeresen használók bérleti díját nem emeltem, az maradt a évi szinten. Minderre tekintettel a évben átlagosan 10%-os emelést szeretnék végrehajtani, ha még az infláció nem is lesz ennyi, mivel az energia (gáz, áram) még ettől is nagyobb mértékben fog emelkedni. d) Pályázati lehetőségem igen csekély. Vagy csak civil szervezetek, vagy csak közművelődési intézmények, önkormányzatok pályázhatnak számos tevékenységre. Ezt próbálom úgy áthidalni, hogy vagy saját erőből megvalósítom a programot, vagy közösen valamelyik civil szervezettel, mint már előbb említettem, illetve amint ebben az évben példa volt az Önkormányzat nevében pályáztam a József Attila emlékév kapcsán, mint két hozzám kihelyezett rendezvényre sikeresen. Összegzés: Igyekeztem tárgyidőszakban megfelelni az igényeknek, elvárásoknak. A jövőben is folytatnám a pozitív megítélésű tevékenységeket, javítom a negatívumokat, sőt újabb ötleteimmel és a civil közösségek fokozottabb bevonásával próbálom szolgálni a lakosságot. Kérem beszámolóm szíves elfogadását. Gyomaendrőd, november 7. Megyeriné Csapó Ildikó s.k. kulturális menedzser 19

20 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 24-i ülésére 8. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrődi Híradó beszámolója Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Bíró Károly felelős szerkesztő Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Melléklet Hiradó beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! Az 56/2001. (III. 29.) KT. számú határozat alapján, Bíró Károly az Önkormányzattal kötött határozatlan időre szóló megbízási szerződéssel április 1.-től vállalkozásban szerkeszti a Gyomaendrődi Híradót. A megbízó a megbízottat kötelezte, hogy minden év novemberében számoljon be a megbízás teljesítéséről. Bíró Károly a megadott határidőre elkészítette a beszámolót, melyet csatoltunk az előterjesztéshez. A lapkiadást a megbízási szerződés szerint az Önkormányzat évente meghatározott mértékben támogatja ben a támogatás ,- Ft/hó volt. A megbízott évente december 1.-ig kérheti a támogatási összeg emelését az éves infláció mértékével. A évi támogatás mértékét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság terjeszti elő. Az újság eladási árának emeléséhez is szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása. Bíró Károly szerkesztő beszámolójában kéri a jelenleg 109 Ft-os eladási áron terjesztett újság árát január 1-től 120,- Ft-ra emelni. Az áremelést a várható nyomdai költségek emelkedésével és a terjesztők jutalékának emelésével indokolja. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az újság ára legutóbb január 1-vel emelkedett. Bizottság véleménye: a Humánpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak a határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, szíveskedjen Bíró Károly szerkesztő beszámolóját elfogadni, és a Gyomaendrődi Híradó árának emelésében dönteni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bíró Károly évi beszámolóját a Gyomaendrődi Híradó kiadásáról. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Híradó eladási árát január 1.-től 120,- Ft/db összegben határozza meg. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 14. Hangya Lajosné s. k. bizottsági elnök 20

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Szám: 195-6/2015/I. Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Mátranovák Község Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben