Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel Mell.: 1 db. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! A JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte Szentes Város Önkormányzatával. A Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 éve működik szentesi székhellyel, ahol négy művészeti ág tanszakain 460 növendék ismerkedik a művészetek rejtelmeivel. A nevelésoktatáson túl kiállítások szervezésével, színjátszó találkozók rendezésével, sokszínű táborokkal, kézműves foglalkozásokkal, fellépésekkel, táncestekkel járulnak hozzá a város kulturális életéhez, a gyerekek tartalmas időtöltési lehetőségeinek bővítéséhez. A Jövőnkért Művészeti Iskola az országos minősítési bizottság által: Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény címet nyerte el 2007-ben. Hatalmas érdeklődés mellett zajlik már több éve szervezésükben a Kurca fátyla gyermekszínjátszó találkozó és a Nyári Modern Táncest. Néptánc és moderntánc tanszakon már önálló tánccsoportokat is működtet az iskola, melyek a városi ünnepségeken gyakran vállalnak fellépést. Az intézmény komoly hangsúllyal van jelen a város oktatási és művészeti életében, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodás megkötését a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel.../2009. (IX.25.) Kt. számú határozat Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületete megtárgyalta az Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

2 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületete együttműködési megállapodást köt a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint, egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületete nem köt együttműködési megállapodást a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Felelős: Szűcs Lajos alpolgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1, Szentes Város Polgármestere 2.Szentes Város Alpolgármestere 3.Szentesi Művelődési Központ 4. JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 6. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Csoport 5. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda Szentes, szeptember 10. Szűcs Lajos alpolgármester 2

3 1. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (képviseli: Keller Jánosné igazgató, székhelye: Szentes, Tóth J. u. 28/a. (a továbbiakban : Intézmény ) másrészről Szentes Város Önkormányzata ( képviseli Szirbik Imre polgármester, székhelye: Szentes, Kossuth tér 6. sz. (a továbbiakban: Önkormányzat (együtt: Felek ) között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA Az együttműködés célja: a Felek együttműködése a városi közoktatási és művészeti feladatok megvalósításában. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ ALÁBBI FŐBB TERÜLETEKRE TERJED KI a két fél kölcsönös tájékoztatására a kultúra, a tehetséggondozás és a közoktatás területén, konzorciális együttműködésre közoktatási pályázatok szentesi megvalósításában. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN AZ INTÉZMÉNY VÁLLALJA alapszolgáltatásait térítésmentesen, illetve minimális térítési díjért biztosítja elsősorban a legrászorultabbak részvételi lehetőségét és bekapcsolódását is figyelembe véve, az alap-, térítésmentes, a kedvezményes és a piaci áron biztosított szolgáltatások körét és arányát a társadalmi igények ismeretében, a Pedagógiai Programban rögzített módon, és a mindenkori éves munkatervben szabják meg, az együttműködési megállapodásban szereplő feladatokhoz biztosítja a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, vállalja a hátrányos helyzetű tanulók oktatását, tehetséggondozó versenyeivel, szakköreivel, táboraival, kiállításaival, támogatja a felnövekvő szentesi generáció szakmai felkészítését, bővíti látókörüket, fejleszti műveltségüket az egyetemes kultúra értékeinek közvetítésével, művészeti csoportjaival szereplést vállal városi ünnepségeken, évente megszervezi a hagyományos Nyári Modern Táncestet és a Kurca fátyla Gyermekszínjátszó Találkozót, évente tájékoztatást ad az önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának az általa ellátott feladatokról.

4 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA az Intézmény részére biztosítja az önkormányzati tulajdonban levő Szentes, Tóth J. u. 28/A. sz. épületet földszinti részét ( a pince kivételével) a szeptember 11-én kötött bérleti szerződés alapján, az Önkormányzat az éves költségvetésében jóváhagyott keret terhére a Művelődési és Oktatási Bizottság döntését figyelembe véve támogatja az Intézmény által szervezett rendezvényeket, és az iskola nemzetközi kapcsolatait, az önkormányzati intézményekre vonatkozó szabályok szerint az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott feltételek szerint biztosítja a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok és a Szentesi Művelődési Központ helyiségeinek kedvezményes igénybevételét, tájékoztatja az Intézményt a közoktatási intézményeket érintő pályázati lehetőségekről. A felek képviselői által aláírt és a megállapodás részét képező mellékletek tartalmazzák annak az épületnek a nevét, címét, a nyilvántartás és statisztikai adatszolgáltatás adatait, amelyben a feladatellátás megvalósul, a feladatellátó alapító okirata (alapszabálya) és a bírósági bejegyzési végzés vagy cégkivonat vagy egyéni vállalkozói engedélye másolatát. A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és a jelenlegi bérleti szerződés érvényességének idejére szeptember 11-ig szól. A határidő lejárta előtt egy évvel a felek közösen megvizsgálják a megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdését. Az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve megszüntethető, a bejelentéstől számított 3 hónap lejárta után. A felek kötelezik magukat arra, hogy az együttműködési megállapodás végrehajtása során köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján rendezik. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen együttműködési megállapodás érvényességéhez az önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozata szükséges. A jelen együttműködési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el. Szentes, Keller Jánosné igazgató Szirbik Imre polgármester Ellenjegyezte:.. Dr. Sztantics Csaba jegyző 2

5 3

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. november 13-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben