JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 09. NAPJÁN MEGTARTOTT 12. KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. DECEMBER 09. NAPJÁN MEGTARTOTT 12. KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 17/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DECEMBER 09. NAPJÁN MEGTARTOTT 12. KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1

2 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. iskolaorvosi és bölcsöde orvosi feladatok visszavétele és átadása 3. kistelek és térsége ipari park területének kezelésbe történő átadása 4. krematórium létesítése 5. Kistelek Város Képviselő-testületének 27/2011.(XII.09.) rendelete az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 25.) rendelet módosításáról 6. fürdőbelépő 7. névviselés 8. alapító okirat elfogadása 9. bérleti TARTALOMJEGYZÉK 265/2011.(XII.09.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása 266/2011.(XII.09.) Tárgy: iskolaorvosi és bölcsöde orvosi feladatok visszavétele és átadása 267/2011.(XII.09.) Tárgy: kistelek és térsége ipari park területének kezelésbe történő átadása 268/2011.(XII.09.) Tárgy: krematórium létesítése Kistelek Város Képviselő-testületének 27/2011.(XII.09.) rendelete az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 25.) rendelet módosításáról 269/2011.(XII.09.) Tárgy: fürdőbelépő 270/2011.(XII.09.) Tárgy: névviselés 271/2011.(XII.09.) Tárgy: alapító okirat elfogadása 272/2011.(XII.09.) Tárgy: bérleti kötése 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült Kistelek Város Képviselő-testülete december 09. napján megtartott 12. közmeghallgatással egybekötött nyílt testületi ülésén. /Meghívó: 1. sz. melléklet/ Az ülés helye: Kisteleki Általános Iskola aula /Kistelek, Petőfi u. 9./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester, Csányi József képviselő Horváth János képviselő Szabó Sándor képviselő Darabos Gábor Dr. Hajdú Imre képviselő Kucsora Lajosné képviselő, Gyimesi Zoltán képviselő /Jelenléti ív : 2.sz. melléklet/ Igazoltan távol maradt: Rostás László Kisebbségi szószóló, Igazolatlanul távol maradt: - Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester elmondja a napirendi pontokat, majd felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a felsorolt napirendi pontokat és javasolja a jegyzőkönyv hitelestéssel Dr. Pálinkás Pál és Darabos Gábor alpolgármester megbízni. Kérdés nem volt. Hozzászólás nem volt. Nagy Sándor polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 265/2011.(XII.09.) Tárgy: napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t Kistelek Város képviselő-testülete úgy határozott, kiküldött napirendi pontokat elfogadják és a jegyzőkönyv hitelesítéssel megbízzák Dr. Pálinkás Pál és Darabos Gábor alpolgármestert. 3

4 1. iskolaorvosi feladatok átadása Ezen határozatról értesítést kap: 1) Nagy Sándor polgármester 2) Dr. Somodi Lilla jegyző Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a Járóbeteg Szakellátó Kft. részére javasolja átadni az iskolaorvosi feladatokat, illetve a bölcsödében ellátandó orvosi feladatokat. Ezeket a feladatokat jelenleg Dr. Pálinkás Pál és Dr. Jeszenszky Emma gyerekorvosok látják el. A fentiek alapján javasolja az alábbi feladatellátási t megkötni. (lsd. 3. sz. melléklet) Kérdés nem volt. Hozzászólás nem volt. Nagy Sándor polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 266/2011.(XII.09.) Tárgy: iskolaorvosi és bölcsöde orvosi feladatok visszavétele és átadása HATÁROZAT Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kisteleki Általános Iskolában (Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola Kistelek, Petőfi u. 9.) és a Bölcsöde (Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bölcsöde, Kistelek, Ifjúság tér 2.) iskolaorvosi és bölcsöde orvosi feladatokat Dr. Pálinkás Pál (Kisteleki Általános Iskola tekintetében) illetve dr. Jeszenszky Emma (Kisteleki Bölcsöde tekintetében) február 29. napjával visszaveszi és a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Középiskolája, Kollégiuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata és Bölcsődéje 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. szám alatti intézményben az iskolaorvosi feladatok ellátására március 01. napjával a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.-vel (6760 Kossuth u. 17.) köti meg az alábbiak alapján. (lsd. 4. sz. melléklet) Ezen határozatról értesítést kap: 1. Nagy Sándor polgármester 2. Dr. Somodi Lilla jegyző 3. Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 4. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 2. Ipari parkban lévő földterületek használatra történő átadása Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a Kistelek és Térsége Ipari park területét kezelésbe adja át december 09. napját követően a Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Kérdés nem volt. 4

5 Hozzászólás nem volt. Nagy Sándor polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 267/2011.(XII.09.) Tárgy: kistelek és térsége ipari park területének kezelésbe történő átadása HATÁROZAT Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy A Kistelek és Térsége Ipari Park (KITIP) területét (lsd. alább) a Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft-nek december 10. napjától kezdődően határozatlan időre kezelésre átadja. Tulajdoni lap összesítő, amely tartalmazza helyrajzi szám szerint (a helyszínrajzzal azonosíthatóan és a telekkönyvi kivonattal megegyezően) a terület nagyságát, a tulajdonos nevét, művelési ág szerinti besorolását és az Ipari Park cím viselőjének hasznosítási jogcímét. A tulajdoni lap összesítőben a sel vagy megállapodással megegyező eredeti területek felsorolását és részösszegét követi az új területek felsorolása, részösszege, majd a bővített ipari park összterülete. sorszám hrsz. terület (m 2 ) / / / /8 740 tulajdonos művelési ág hasznosítási jogcím IPARI PARK ALAPTERÜLETE Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. Deák Delta Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bársony Zoltán (1/2) Bársony Zoltánné (1/2) Magyar Állam Kivett, telephely Kivett, telephely Kivett lakóház udvar Kivett beépítetlen terület Kivett, szivattyúház Kivett, Kezelői jog /9 Kistelek Városi 982 Önkormányzat Kistelek Városi / Önkormányzat irodaház Logen-Ing Beruházó Kivett, / és Szolgáltató Kft beépítetlen terület /32 Kistelek Városi Kivett út 9030 Önkormányzat / Kistelek Városi Kivett ipari 5

6 Önkormányzat park Kistelek Városi Kivett ipari /36 20 Önkormányzat park /37 Kistelek Városi Kivett ipari 5565 Önkormányzat park /38 Kistelek Városi Kivett ipari 9359 Önkormányzat park Kistelek Városi Kivett /39 35 Önkormányzat gáznyomásszabályzó /40 Kistelek Városi Kivett vásártér Önkormányzat /41 Forrás Centrum 3500 Tanácsadó és Kivett ipari park Szolgáltató Kft /42 Starchitect Stúdió Kivett ipari 6914 Kft. park /43 Kistelek Városi Kivett ipari 5343 Önkormányzat park /46 Probart Építő, 2898 szerelő. Kereskedő Kivett ipari park és szolgáltató Kft / Közüzemi Kivett ipari Szolgáltató Kft. park /48 Kistelek Városi Kivett ipari Önkormányzat park /53 Kistelek Városi Kivett ipari 6371 Önkormányzat park /54 Kistelek Városi Kivett ipari 5606 Önkormányzat park /55 Kistelek Városi Kivett ipari 4964 Önkormányzat park /56 Kistelek Városi Kivett ipari 5628 Önkormányzat park Kistelek Városi Kivett, 7324 Önkormányzat közterület Puszta - Szem Kereskedelmi és Kivett telephely Szolgáltató Bt /1 Harmath és Társai Kivett, üzem 3005 Kft. Harmath Sándor Kivett, udvar /2 (1/2) 3876 Harmath Sándorné (1/2) Kucsora Lajosné Kivett, /1 826 lakóház udvar Sisák János Kivett, /2 991 beépítetlen terület 6

7 Fehér Ilona Kivett, lakóház udvar Sipos István Kivett, / beépítetlen terület Sipos István Kivett, iroda / és udvar /3 Sipos István (1/2) Kivett, udvar 2183 Sipos Istvánné (1/2) Kistelek Városi Kivett 4058 Önkormányzat közterület /2 Kistelek Városi Kivett, közút 889 Önkormányzat /3 Kistelek Városi Kivett, közút 1199 Önkormányzat Harmath Sándor Kivett, telephely Kistelek Város Kivett, Önkormányzata beépítetlen terület M + M Sajtgyártó Kivett, Kft. tejüzem /25 Kistelek Városi Kivett, közút 1105 Önkormányzat /32 Harmath János 878 Kivett, / / Biopetrol Környezetvédelmi Kft. Euro-Kistelek Logisztikai Kft. Harmath és Társai Kft. Tulajdoni arány: / (5313/10000) Rácz Lászlóné (4687/10000) Kistelek Városi / Önkormányzat Harmath és Társai / Kft. Onozo Agro / Kereskedelmi és szolgáltató Kft. Kisteleki M+M / Sajtgyártó Kft. Részössz telephely Kivett, telephely Kivett logisztikai raktárcsarnok és 2 gazdasági épület, udvar Kivett, major Kivett, saját használatú út Kivet, major Kivett, major Kivett, major 7

8 Részössz. Mindössz. IPARI PARK FEJLESZTÉSI TERÜLET 036/ Harmath János Kivonás alatt 036/ Kistelek Városi Kivonás alatt Önkormányzat IPARI PARK BŐVÍTÉSI TERÜLET / Árok Sándor József Szántó Nyilatkozat (1/2) Gál Dezső Jánosné (1/2) / Gyulai Józsefné Szántó Nyilatkozat (1/2) Bozó Péter (1/2) / Galbács László Gyep (rét), Nyilatkozat Gyep (legelő) Szántó / Kistelek Városi Szántó Önkormányzat / Nagy József Gyep (legelő) Nyilatkozat / Kistelek Városi Rét Önkormányzat Szántó / Dr. Harmath Rét Nyilatkozat Levente Gábor Szántó / Kistelek Városi Szántó Önkormányzat / Kistelek Városi Önkormányzat Szántó Legelő Kivett beépítetlen terület Legelő / Kistelek Város Önkormányzata / Kistelek Város Rét Önkormányzata Legelő / Krizsán Péter Pál Szántó Nyilatkozat /1 745 Kistelek Városi Kivett, saját Önkormányzat használatú út Kistelek Városi Kivett út Önkormányzat Szántó / Kistelek Városi Kivett vízmű Önkormányzata / Kistelek Városi Önkormányzat Rész Kivett beépítetlen terület 8

9 össz. Mindössz Megjegyzés: Az IPC-005/05. számú és a január 20-án hatályba lépett 1. sz. módosítás dokumentációtól való eltérések. A Kistelek és Térsége Ipari Park alapterülete A befektetői megkeresések következtében és a kiépített Ipari Park feltáró út telkeinek kialakítása során bekövetkezett helyrajzi szám és teleknagyság módosulások. A Kistelek és Térsége Ipari Park fejlesztési terület Változatlan. A Kistelek és Térsége Ipari Park bővítési terület A kiépített Ipari Park feltáró út nyomvonalának kialakítása következtében létrejött helyrajzi szám és telek nagyság módosulások. 3. Köszöntés Kapják: 1. Polgármester 2. jegyző 3. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft Nagy Sándor polgármester köszönti Kistelek Város lakosságát a évben megtartott közmeghallgatáson. A közmeghallgatáson minden alkalommal először a rendőrkapitány Dr. Frank Antal beszámolóját hallgathatja meg a lakosság. Látja, hogy sok ember készült kérdésekkel, tekintettel arra, hogy a kezükben kis cetlik találhatóak. Kéri, hogy a kérdéseket a napirendi pontok végén tegyék fel, illetve akinek olyan kérdése van, amely a rendőrkapitánynak szól, az annak tegye fel. 4. Dr. Frank Antal kisteleki rendőrkapitány beszámolója Dr. Frank Antal rendőrkapitány köszönti Kistelek Város lakosságát. elmondja, hogy szeretné mindig biztatással és jóhírrel kezdeni a beszámolóját, azonban ez nem lehetséges, tekintettel arra, hogy még mindig tipikus bűnesetek fordulnak elő. Hiábavalónak találja a tájékoztatást, ha nem talál meghallgatásra. A trükkös tolvajlás még mindig divat és még mindig hisznek az emberek a trükkös tolvajoknak. Sokszor azért kerül sor lopásra, mert szabadon, védelem nélkül hagyják a lakosok a védelmeket. Mindenki akkora védelmet fordítson az értékeik védelmére, amennyit az érték nekik jelent. 144 ügyben lett nyomozás elrendelve a kistérségben, ennek 1/3-a Kisteleken lett elkövetve. Az elkövetett bűnesetek 60 %-a lopás volt. Kevesebb is lehetett volna, ha a lakosok odafigyelnek. Különösen oda kell figyelni, hogy a ritkán, időszakosan használt tanyákat ürítsék ki, tekintettel arra, hogy ahol nincsen rendszeres mozgás, azt kifigyelik és feltörik. A legjobb ilyenkor, ha az ajtót is nyitva hagyják. Ha nincs mit elvinni, akkor bemennek, szétnéznek és elmennek. Amit nem tudunk, az nem fáj. Ha nem tudjuk, hogy bent jártak, akkor az nem is fáj. 9

10 Nagy Sándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése rendőrkapitány úrhoz. Paragi Antal lakos kérdezi, hogy kutyát próbál tartani. Náluk itt a falu szélén annyi a kóbor kutya, hogy nem tudnak mit csinálni. Dr. Frank Antal rendőrkapitány elmondja, hogy a felvetés ismert. Nemcsak kóbor kutyák vannak azonban az utcán, hanem elszökött kutyák is. A kutyákat úgy kell tartani, hogy azok ne tudjanak az utcára kimenni. A kistérségben egyetlen olyan település sincsen, aki ellátja a feladatot. Lelőni nem lehet őket csak akkor, amikor közvetlenül támadnak az emberre, és vadász ezt nem teheti meg, csak hivatásos vadász. Az is csak akkor, amikor támad az emberre, illetve külterületen vadat űz. Sógor Ferenc kisteleki lakos mondja, hogy lőfegyverrel kell őket lelőni. Dr. Frank Antal kapitány elmondja, hogy ha nem támad, nem lehet mit tenni. Csaba Lajos kisteleki lakos kérdezi, hogy mi van a fájával április 18. napján bent volt a jegyzőnél és bejelentette, hogy a belvízi védekezésnél a fákat az önkormányzat dolgozói kivágták. A kivágott fát elvitték, a gallyakat a területére bevitték. Kérte, hogy szállítsák el, a jegyző pedig nem intézkedett. Dr. Frank Antal kapitány elmondja, hogy feljelentést kell tenni. A feljelentés keretében megvizsgálják, hogy valójában kinek a terülte. Ehhez földmérőt kell kihívni. Kicsit nehéz a bizonyítás ennyi idő távlatából. Csaba Lajos kisteleki lakos elmondja, hogy április 18. napján volt bent. Szólt Darabos Gábor alpolgármesternek, aki Dr. Somodi Lilla jegyzőhöz irányította. Ebben az évben ez miatt nem tudta a földet megművelni. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy nincs még szegénység Kisteleken, ha az a fa még mindig a földön van. Ő egyébként, már régen levitte volna, hogy megművelhesse a földet. Kérdezi Darabos Gábor alpolgármestert kíván-e szólni. Darabos Gábor alpolgármester elmondja, hogy Csaba Lajos valóban megkereste, és mondta, hogy a jegyzőhöz kell menni. Dr. Somodi Lilla jegyző elmondja, hogy valóban volt nála Csaba Lajos a problémájával, és ő azonnal felhívta a fizikai dolgozók akkori irányítóját, Kordás Istvánt, hogy megkérdezze, mi történt a fákkal. Az elmondta, hogy lehordják a fát, de egyébként is derékig érő gaz van azon a földterületen, nem szokták művelni. Szeretné megkérdezni Csaba Lajost, hogy mit mondott, hová lett a fa. Csaba Lajos kisteleki lakos elmondja, hogy nem tudja. Dr. Somodi Lilla jegyző elmondja, hogy amikor az irodában bent volt megmondta, hogy hová lett a fa. Kéri, hogy most is mondja el. Csaba Lajos kisteleki lakos elmondja, hogy nem. Dr. Somodi Lilla jegyző elmondja, hogy intézkedik a gallyak elviteléről. 10

11 Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a évben a következő beruházásokról, pályázatokról tud beszámolni. A pályázatokról való beszámoló előtt azonban szeretné elmondani, hogy volt a belügyminisztériumban, ahol azt a tájékokoztatást kapta, hogy Kistelek járásközpont lesz. Ez több oknál fogva is fontos. Fontos egyrészt azért, mert Kistelek megérett a feladatra, holott régen még csak község volt, aztán nagyközség, most pedig járásközpont város. Ez azt jelenti, hogy az itt lévő kollégáknak nagyvalószínűséggel lesz munkahelyük. Hiszen itt marad az okmányiroda, az építéshatóság, az anyakönyv, a gyámhivatal stb. Most van előkészítés alatt, hogy az oktatással mi lesz. Több választási lehetőséget megadnak a településeknek. Ennek keretében biztosítják annak lehetőségét is, hogy az épületet a települések tartsák fenn, ebben az esetben az igazgató személyében egyetértési, véleményezési joguk lenne, azonban, ha az épület üzemeltetését, tulajdonjogát is átadják, akkor ezt a lehetőséget a települések elvesztik. Függetlenül azonban a választástól biztos, hogy mint a Klébersberg Kuno miniszter idején volt, a miniszterelnök adja az igazgatóknak a megbízatást. Jelenlegi elképzelések alapján a régi pártház, az ún. fehér épület kerülne átadásra a járáshivatal részére. Hiszen ott van jelenleg is az okmányiroda. A mostani elképzelések, előterjesztések alapján 2000 fő alatt nem lesz polgármesteri hivatal, azonban vannak olyan elképzelések, polgármesteri lobbi tevékenységek is, amelyek alapján előreláthatólag ez a szám 1500 főben lesz meghatározva. Most a legfontosabb az adóforintok megteremetése. Jó hírről tud beszámolni, amikor elmondja, hogy egy gyógyszernagyker jelentkezett, aki egy közel 5 hektáros területet kíván vásárolni a piaci ár alatt, azonban 11 milliárdos forgalmat ígér. A forgalom azt jelenti, hogy közel 200 milliós iparűzési adót fizetne Kistelekre. Jelentkezett egy gépjármű forgalmazásával foglalkozó cég, aki vállalja, hogy egy 15 hektáros területen vámszabad területet fog kialakítani, ahol gépjárműtárolás történik. Ugyanis ilyen területet kell a schengeni határ 100 km-es körzetében kialakítani. Mind a két munkáltató csak kb fő foglalkoztatását jelenti, azonban adóforintban jóval többet jelent. Elmondja, hogy számára fontos, hogy gyermekei ilyen iskolába járnak. Az iskola most fog egy új tornateremmel bővülni. Most van egy kerékpárút pályázatának benyújtása. Fontos, hogy biztonságosan lehet már a Petőfi és a Kossuth utcán közlekedni. Hogy mi van a szennyvíz pályázattal? Szerette volna, ha a fürdőszobáig be lehetett volna mindenkinek vezetni. Ez azonban nem fog menni. Két alkalommal már újra kellett írni a pályázatot tekintettel arra, hogy az uniós pályázatoknál ez nem lehetséges. A pályázat további sajátossága lesz, hogy csak sávos aszfaltozás lesz lehetséges. Voltak a pályázatban további elemek, amelyeket az irányító hatóság nem engedett, így nem volt lehetőség arra, hogy nagyobb kapacitás legyen tervezve, így nem lehet megoldani a sajtgyár problémáját. Felmerül azonban annak a lehetősége, hogy Önkormányzatunk önköltségi áron vállalni fogja a lakásokhoz történő bevezetést. Hulladék elhelyezés: nem tudja, hogy ki látta az elmúlt időszakban a régi hulladéklerakó telepet, azonban megváltozott. A korábbi hulladék össze lett tolva, be lett fedve, szigetelést kapott. Most készítik a megfigyelő kutakat, majd tavasszal fásításra kerül sor. Azonban a kistelekiek ezt nem becsülik meg. A hulladéklerakó fel lett tulajdonképpen gereblyézve, és reggelre valaki oda borított egy kocsi szemetet. Ennek következtében, ismét elkezdődött a hulladék kivitele. Nem érti igazán a dolgot, hiszen ott van mellette a hulladékudvar, ahová ingyen lehet kivinni a hulladékot. Nem tudja mi történt. Felfordult a világ. A gally nem kell senkinek. A rászorulók azt szeretnék, hogy akácfát kapjanak. Azt szeretnék, ha ez házhoz is lenne szállítva. Kritika, a szomszédos rosszviszonyok, a feljelentések, a belső rosszindulat tönkre tud tenni mindenkit. Kell a szándék arra, hogy békében éljünk. A legnagyobb betegség a belső rosszindulat. Egyházi óvoda: Csíkosné Frányó Mónika az óvoda korábbi vezetője kb. 3 hónappal ezelőtt megkeresett és elmesélte, hogy keresik az utat. Az útkeresés következtében arra az elgondolásra jutottak, hogy szeretnének egyházi óvodát nyitni. Szeretné kérni a segítséget, hogy a püspöknél közre tudjon járni. Elmondta, hogy csak abban az esetben tudja támogatni az egyházi óvoda 11

12 kialakítását, amennyiben minden szülő támogatni tudja. Azt tudnia kell mindenkinek, hogy Darabos Gábor alpolgármester nem kívánja magának pékségnek az épületet, sem pedig ő nem akarja, hogy ott magánóvoda nyíljon meg. Krematórium: tudja, hogy többeket érdekel, hogy lesz-e krematórium Kisteleken. Személy szerint ódzkodik a dologtól, azonban szeretné most megkérdezni a lakosságot. Amennyiben legalább 10 fő azt mondja, hogy ne legyen krematórium, bár négy újat fognak kialakítani, akkor nem lesz. A krematórium azonban a településtől távol lenne elhelyezve, bár vannak olyan pletykák, hogy ez a falu szélén kerülne kialakításra. Kérdezi, hogy az itt jelenlévő kistelekiek közül ki az, aki nem szeretné, hogy krematórium legyen Kisteleken. Kérdés nem volt. Hozzászólás nem volt. Nagy Sándor polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. Megállapítja, hogy a lakosságnak közel 50 %-a nem kívánja a krematóriumot. Ezért javaslatként teszi fel a képviselő-testületnek, kívánják, hogy legyen-e krematórium. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: Kérdés nem volt. Hozzászólás nem volt. Nagy Sándor polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 268/2011.(XII.09.) Tárgy: krematórium létesítése HATÁROZAT Kistelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy nem ad el földet krematórium kialakítása céljára. Ezen határozatról értesítést kap: 1. Nagy Sándor polgármester 2. Dr. Somodi Lilla jegyző Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy hasonló, esetleg morbid témának tűnhet az, hogy egy füvészkert kerülne kialakításra a korábban felszámolt temetőnek a helyén az alábbiak alapján. lsd. 4. sz. melléklet. A füvészkert egyaránt szolgálná a lakosok pihenését, és egyaránt szolgálna az oktatás céljára. Lehetőséget kívánnak biztosítani a lakosok részére, hogy felajánlhassanak egy-egy fát a füvészkert céljára. A felajánlott fák alá odakerülne az adományozó neve is. A terveket Németh Attiláné készítette, aki tematikusan alakítaná ki a füvészkertet. Valójában ezt már nem magunknak, hanem unokáinknak alakítjuk ki. 12

13 Tűzoltóság kialakítása 8 település részvételével lesz kialakítva. Az, hogy önkéntes tűzoltóság kerüljön kialakításra, a jelenlegi jogszabályi környezet igazán nem bátorítja, hiszen állami tűzoltóságok alakulnak ki mindenhol. Ebben az esetben 3*5 fő az állományt. A tűzoltók elhelyezése a régi rendőrség épületében történne, ahol az érintett települések részvételével lenne a feladatellátás színhelyéül szolgáló épület kialakítva. Ezt az épületet Kistelek ,-Ft-ért vásárolta pár éve. Ipari park: három olyan cég lépett vissza az ipari parkban történő kivitelezési szándékától, akiknek már nyertes pályázatuk volt, mert vagy nem kaptak hitelt, vagy pedig a jelenlegi gazdasági helyzetben nem merik bevállalni a beruházás megkezdését. A mezőgazdaság helyzete sem jobb, hiszen nehéz helyzetben van. Két hete volt a jegyzővel a táblabíróságon, ahol a megyei bíróság tárgyalta a Kistér-tész büntető ügyét. Az embernek néha meg kell olyan döntést hozni, ami nem mindig kellemes mindenki számára. Azt azonban tudni kell, hogy nem lehet két széken ülni egyszerre január 16. napján várhatólag 97 fő lesz felvéve, amelynek keretében összetett feladatellátás fog megtörténni. Az lesz felvéve, aki megbecsüli a munkát. Aki nem végzett az elmúlt időszakban megfelelő munkát, az nem lesz behívva. A program keretében terveink szerint szeretnénk egy közel 500 m2 fóliaházat építeni, továbbá a külterületi utak kerülnek rendbetételre. Ebadó kérdése a képviselő-testületben már felmerült, azonban jelenlegi javaslat szerint 2 kutya felett lesz bevezetve. Az építményadó egyedül Kisteleken nincsen bevezetve a Csongrád megyei városok tekintetében. Minden városban egyébként van. Az egyéb közszolgáltatási díjak emelése kizárólag az infláció mértékével kerülnek megemelésre, azonban a szemétszállítási díj egy kicsit magasabban, tekintettel arra, hogy a gázolaj ára úgy megemelkedett, hogy azt már nem lehet tartani. Szeretnénk azonban a szelektív gyűjtést bevezetni, mert csak előre lehet haladni. Visszafelé nem. Az emberiséget elönti a szemét. Az azonban már biztos, hogy nem fogják azokat a kukákat kiüríteni, amelyekben építőanyag, hamu stb. van elhelyezve. Ivóvízminőségjavító programon Kistelek is nyert, de, csak mert az unióban szigorúbb szabályokat fogadtunk el, mint ami az unió többi országára nézve kötelező. Kisteleken a vas illetve az ammónia nagyobb, azonban nem mindig, mint a megengedett érték. Erre nézve a Magmaplus telepe kerül felújításra, illetve egyes helyeken a csövek kicserélésre. Mesterséges víz fog készülni, aztán visszapótolnak egyes anyagokat. Ez természetesen az ivóvíz díjának nagymértékű megemelkedésével fog járni. Molnár Jánosné kisteleki lakos kérdezi, hogy fatüzeléssel fűt és már tavasszal kérdezte Polgármester urat, hogy mit csináljon a kéményével, de nem kapott rá választ. A füst átmegy a szomszédba. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy hiába építészmérnök, azonban ő nem szakember. Akkor is azt mondta, és most is azt mondja, hogy a kéményseprőkhöz kell fordulni, akik megnézik. Molnár Jánosné kisteleki lakos elmondja, hogy megkérdezte, de még mindig a szomszédba megy a füst, azt mondták, hogy a kémény jó. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy mellette emeletes ház van, és ezért a kéménynek kell magasabbnak lennie, de ugye nem gondolja, hogy az emeletes házat kell lebontani. Molnár Jánosné kisteleki lakos elmondja, hogy be van szűkülve a tér, nagyobb kémény kell. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy kiküldi az építéshatóságot, hogy nézzenek szét ismételten és ha kell az ügyfél kérelmére szakhatóságot rendelnek ki, hogyan lehetne a problémát megoldani. 13

14 Vedrédi Ferencné kisteleki lakos elmondja, hogy szeptember 02. napján illetve szeptember 05. napján megkereste Darabos Gábor alpolgármestert. Köszöni neki, hogy teljesítette a kérését. Kothencz Tamás volt kint a területen, szétnézett. A három méter utat megnézték. Nincsen meg a három méteres út. Szeptember 27. napján volt bent a polgármesternél, ahol segítséget kért, azonban valaki bojkottálta az adás-vételt. A jegyző ugyan 4 telektulajdonos tekintetében leírta a kötelezettségeket, azonban nem adott rá határidőt. Rájuk nem vonatkozik a törvény. Tegnap kapott értesítést, szólt, hogy nem tud ott lenni. Erre nincs bizonyíték, de elmondta, hogy nincs bizonyíték. H egy levelet, de nem volt felsorolva a többi személy, aki még kapta. Biztos nem kapta meg a többi. A jegyző nem szabott meg határidőt. A jegyző mondjon le, az egy alkoholista. Nem tudja a feladatát ellátni. A piactéren minden rendben van, azonban péntekenként el van foglalva a mozgáskorlátozott parkoló. Csak a szálloda előtti parkolóban van kizárólagos parkolási lehetőség este. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy 168 új parkoló épült. Minden parkolónál ki van rakva a mozgáskorlátozott parkoló tábla. Vedrédi Ferencné kisteleki lakos elmondja, hogy az Arany János utcában a házak mögött egy ha földeket osztottak ki. Ezek a földek úgy lettek kiosztva, hogy a kert végében találhatók. Közben a házak között is van egy kis utca. 3-3 méter lett kihagyva. Esetek többségében olyan használják az utcát, akinek van ott háza. Szeretném, ha ez a három méter ki lenne mérve. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy önálló bejárattal kell rendelkezni. Aki eladja a földet, utána nem fogja tudni használni, amennyiben az a kis utca megszüntetésre kerülne. Elmondja, hogy hátul szeretett volna utat kialakítani, azonban ezt nem minden földtulajdonos pártolta, ezért nem lehet kialakítani. Azonban abban partner, hogy amelyik utca tekintettel arra, hogy zsákutcának tekinthető részt a tulajdonosok nem kívánják használni, ott haszonbérbe adásra kerülnének, és a használónak kötelessége lenne a terület tisztán tartása. Azzal a kötelességgel lesz kiadva, hogy amennyiben az ingatlanok bármelyike, amelyik érintett értékesítésre kerül, úgy a fölhasználat megszüntetésre kerül. A tulajdonosok megkérdezése során kiderült, hogy Barna István és a Holcsik Ferencék nem kívánják használni az utat, így azt használhatják, azonban Jeremiás Csaba azt mondta, hogy a földet használni kívánja. Molnár Jánosné kisteleki lakos elmondja, hogy az elajándékozott földdel, amit a jegyző ajándékozott el nem ért egyet. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy az eredeti állapotot kell helyre állítani. Dr. Somodi Lilla jegyző kérdezi Molnár Jánosnét, hogy fenntartja-e azt az állítását, hogy ő elajándékozta az önkormányzati földet, mert ez bűncselekményt jelent. Tekintettel arra, hogy birtokvitánál, ahol ő az önkormányzati tulajdont képviselte, úgy szerette volna a problémát megoldani, hogy az minden tulajdonosnak a legjobb legyen, nem jelenti azt, hogy az ingatlant elajándékozta. Ebben az esetben ugyanis úgy kezelte volna a földet, mintha a saját tulajdona lenne és az önkormányzati vagyonból kikerült volna. Amennyiben fenntartja az állítását, úgy a jogi lépéseket megteszi. Nem kellene olyan jogi kifejezéseket, amelyeknek nem ismeri pontosan a jelentését. Molnár Jánosné kisteleki lakos elmondja, hogy visszavonta. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy mindig igyekszenek egyezséget kötni. 14

15 Falusi Ferencné kisteleki lakos elmondja, hogy úgy hallotta, hogy nem lesz januárba felvéve. Nem tudja, hogy miért. Dr. Somodi Lilla jegyző elmondja, hogy nagyon jól értesült, mert ő nem tudja, hogy ki lesz felvéve vagy ki nem. Azonban azt tudja, hogy azokat fogják csak felvenni a munkairányítók véleménye szerint, akik jól dolgoztak. Tudni kell, hogy a munkalehetőséget meg kell érdemelni. Azok, akik csak a seprűnyelet támasztották, vagy az árokparton ültek, vagy alkoholos befolyásoltság alatt jelennek meg, vagy elhagyják a munkaterületet, azoknak a munkaviszonya megszűnik, illetve most az esetleges 11 hónapos munkalehetőségre nem lesznek behívva. Azt azonban még elmondaná, hogy még a 11 hónapos pályázatot nem nyerték meg. Most van elbírálás alatt. Egy dolog azonban biztos. Aktív munkavégzés szükségeltetik. Sok embernek a szemét bántja, ha csak a seprűt fogva állnak, és nem dolgoznak. Falusi Ferencné kisteleki lakos kérdezi, hogy polgármester úr sem menne ki szélben sepregetni. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy attól függ, merről fúj a szél. Vedrédi Ferencné kisteleki lakos elmondja, hogy mindenkire egy jog vonatkozzon. Minden tulajdonos megkapta, hogy kié. Miért kaphatták meg az Arany János utcai lakók, hogy kinek milyen jelzálog van az ingatlanán. Elmegy minden hivatalba. Az ombudsmanhoz is fordulnak. Adatvédelemről szóló törvényt sértették meg, mert személyes adatok kerültek ki. Dr. Somodi Lilla jegyző elmondja, hogy minden tulajdonos egy határozatba lett foglalva, tekintettel arra, hogy amennyiben átszámozás történik, akkor minden érintettnek (ügyfélnek) meg kell küldeni. Tekintettel arra, hogy minden átszámozás minden ingatlant érint, ezért a kollégám egy határozatba foglalta bele. Amit tartalmaz a határozat, az a közhiteles földhivatali nyilvántartásból mindenki megnézheti. Személyes adatot nem tartalmaz, mert nincsen benne születési dátum, születési hely, anyja neve, személyi szám. Senkinek nem sértették a személyes adataihoz fűződő jogait. Sógor Ferenc kisteleki lakos elmondja, hogy szeretne fát kivágni. A dülő utak a posta jelzése alapján nehezen közlekedhetők. Rokkant nyugdíjas, szívesen vágna fát, és rendben is hagyja az utat. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy ismeri. Tudja, hogy tavaly is szépen rendbe rakta a területet. Paragi Ferenc kisteleki lakos elmondja, hogy szeméttelep, aki csinálta, az nagyon szépen csinálta, azonban az erdőnek a 2/3-át csinálták meg szépen. A Budapest felöli rész nincsen szépen megcsinálni. Térdig érnek a tuskók. Az a terület arra ad alkalmat, hogy a szemetet kihordják. Megcsinálták a csatornát. A folyó homokot rakták rá, az azonnal el kezd folyni. Mindez a Kossuth utcában van. Az átereszt valaki megcsinálta, de ismét ugyan olyan rossz. Nagy Sándor polgármester elmondja, hogy a faírtást megnézi. Kisteleken tudomásul kell venni, hogy folyó homok van mindenhol. Nehéz a kivitelezés, mert a tulajdonságok olyanok. Az átereszt, amelyet tetszik mondani az Önkormányzat csinálta meg. A Kossuth utcában záportározóként működik. Elvitte a másik oldalon a vizet. Kocsis Ernő kisteleki lakos elmondja, hogy szeretné, ha a Damjanich utcában lenne a boltnál egy gyalogos átkelőhely. Ott sokan mennek. Szeretné kérdezni, hogy hol lesz aszfaltozás. 15

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 19. NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatásmegelőlegező

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 7/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JÚLIUS 13. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Dr. Pálinkás Éva háziorvos

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 26-4/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 7-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 34, 35, 36, 37, 38, 39/2014. (II. 7.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs

Részletesebben

Theisz Imre képviselő:

Theisz Imre képviselő: Iktatószám: 1375-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28. napján 16:00 órakor, a Művelődési Ház tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 10-én megtartott rendes ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Rádóczi Gusztáv polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Város képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ikt. szám: T-48-2/2011.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. január 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. január 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. január 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Távolmaradását nem jelezte: Érkezését későbbre jelezte: Tanácskozási joggal részt vett: Meghívottként megjelent: Lakosság részéről megjelent: Gyömrő Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén Hozott határozatok:158/2013.(09.19.) Kt. határozattól 199/2013.(09.19.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 17-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 17-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 17-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyve 116/2015. (III.17.) határozata a Védőnői Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

2014. június 26 án (csütörtök) du. 14 00 órára

2014. június 26 án (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2013. október 17. Közmeghallgatás 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2013. október 17. Közmeghallgatás 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2013. október 17. Közmeghallgatás 18 óra 1 2 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2013. október 17-én (csütörtökön) 18 órakor a Művelődési

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Iktatószám: KVÖ/113/51/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 20-án megtartott közmeghallgatásának J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. 2 Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-7/2015. iktatószám 7. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. január 29- én (kedd) du. 15.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. január 29- én (kedd) du. 15.00 órai kezdettel. 1 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. január 29- én (kedd) du. 15.00 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen.

30. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2011. sz. jegyzőkönyv 30. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 02. napján 17,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi

Részletesebben