BÉKEFENNTARTÓ KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKEFENNTARTÓ KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 BÉKEFENNTARTÓ KÉZIKÖNYV A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA

2 Ez a kiadvány a MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnok /2004 (HK ) számú intézkedésével lépett hatályba.

3 3 BEVEZETÉS A civilizáció létezése mindig is teli volt klánok, törzsek, népcsoportok közötti összecsapásokkal, harcokkal és háborúkkal. A történelem nem csak a civilizáció fejlődése, hanem egyben a haditechnika, a harc megvívásának és a háború művészetének evolúciója is. A háború megvívásának történetével szemben a békefenntartás históriája csupán néhány évtizedes múlttal rendelkezik. Az ENSZ békefenntartó műveletei az 1940-s évek végére nyúlnak vissza, amikor a frissen megalakult szervezet megfigyelőket küldött Kasmírba és a Közel-Keletre. Ezek a missziók fegyvertelen megfigyelő jellegűek voltak és ezek a formák még ma is léteznek. Ezen missziók tapasztalatai alapján alkotta meg az ENSZ azokat az alapelveit, amelyeken a jelenlegi küldetések alapulnak. Az ENSZ békefenntartó eljárásai fokozatosan fejlődtek ki magukba ötvözve azokat a tapasztalatokat, néha negatívakat is, amelyek a különböző missziókból származtak, mint pl. az 1956-s egyiptomi vagy az ODUC misszió Kongóban, UNTAG misszió Namíbiában stb. Néha, a békefenntartó küldetések kudarcba fulladtak, a kitűzött céljaikat nem sikerült elérni, sőt jelentős veszteségekhez vagy békefenntartók megaláztatásához vezettek. /Szomália, Bosznia/. Tekintettel a nemrégiben napvilágot látott, a Védelmi Felülvizsgálat eredményein alapuló és az egész Magyar Honvédséget érintő stratégiai döntésekre, megállapíthatjuk, hogy a Magyar Honvédség erejéhez mérten, de várhatóan növekvő mértékben, a jövőben is kiveszi a részét az ENSZ és EBESZ tagságunkból valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való tartozásunkból fakadó békefenntartó feladatokból. A megfogalmazott ambíciószinteknek megfelelően a jövőben egyidőben akár kettő zászlóaljnyi erő (kb fő, a jelenlegi kb fővel szemben) is részt vehet ilyen missziókban. A kézikönyvnek nincs olyan célja, hogy minden helyzetre kész megoldást adjon, hiszen minden küldetés különböző, és még ugyanazon misszióban is a különböző helyzetek különböző megoldásokat követelnek. A fentiek alapján a kézikönyvvel kettős célt kívánunk elérni. A kiadvány egyik célja, hogy a már említett balsikerek tapasztalatait is felhasználva, olyan kézikönyvet adjon a felhasználó kezébe, amely összefoglalja a békefenntartás során követendő elveket. A kiadvány másik célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon, a békefenntartó technikákat és eljárásokat egybegyűjtve pedig hasznos segítséget nyújtson a békefenntartó missziókra felkészítők számára, másfelől a békefenntartásban résztvevőknek (elsősorban zászlóalj és század szinten) segítsen elkerülni a küldetésben rejlő veszélyforrásokat. A hidegháború végével megnőtt a konfliktusok száma a világban, amely egyre több békefenntartó misszió létrehozását követeli az ENSZ-től. Természetesen az ENSZ lehetőségei korlátozottak és így egyre gyakrabban találkozni NATO vagy EBESZ vezette küldetésekkel. /Bosznia, Grúzia/ A jövőben az Európai Unió is aktív szerepet kíván vállalni az ilyen jellegű feladatokban, amelyeket bizonyít az EUROCORP részvétele a KFOR-ban illetve MFOR feladat átvétele a NATO-tól, és az un. CONCORDIA művelet végrehajtása a Koszovóban. Úgyszintén ebbe a kategóriába tartozik a 2003 szeptember 16-n befejeződött a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában végrehajtott ARTEMIS misszió is, amelyben 14 európai uniós tagállamon kívül részt vett Kanada, Brazília és a Dél-Afrikai Köztársaság is.

4 4 Az Európai Unió tervezi, a NATO és az EU között létrejött un. Berlin Plusz egyezménynek megfelelően, az SFOR misszió teljes átvételét a NATO-tól. Dag Hammarskjöld mondta: A békefenntartás eredetileg nem a katonák dolga, de csak a katonák tudják végezni. A jugoszláv polgárháború óta a NATO figyelme mind erőteljesebben terelődik a nem kifejezetten háborús műveletek felé. Az is világossá vált, néhány negatív tapasztalat alapján (Pl.: a kanadai ejtőernyősök szomáliai leszereplése, aminek következményeként az ezredet fel is oszlatták), hogy néha a legjobban felkészített katonák számára is szükséges speciális békefenntartó kiképzés. Ezt a megállapítást nem csak az magyarázza, hogy az ENSZ égisze alatt végrehajtott műveletek speciális ismereteket, és eljárásokat követelnek meg, hanem az a tény is, hogy nincs két egyforma misszió. A békefenntartás tapasztalatokon alapuló művészet. Ennélfogva, természetesen ez a kézikönyv nem adhat minden helyzetre kész receptet, megoldási javaslatot, de összegezve az ENSZ és más szervezetek az elmúlt 40 évben megszerzett tapasztalatait, adhat egyfajta általános iránymutatást a felhasználók számára.

5 5 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELVEK A NATO doktrínái a végrehajtásra kerülő műveleteket alapvetően kettő kategóriába sorolják, az Észak-atlanti Szerződés V. cikkelye szerinti háborús műveletekre és az un. nem V. cikkely szerinti válság reagáló műveletekre /NA5CRO/. Az AJP-3.4 doktrína valamint a NATO Katonai Tanács témával kapcsolatos direktívája (MC 327/2 NATO Military Policy for Crisis Response Operations (CRO), a válság reagáló műveletek közzé sorolja a kimenekítési műveleteket, a természeti katasztrófák estén nyújtandó támogatást, a humanitárius segítségnyújtást, a különböző szankciók és embargók megvalósítását. (lásd 1. sz. ábra) NEM - 5. CIKKELY VÁLSÁG REAGÁLÓ MŰ VELETEK 5. CIKKELY KOLLEKTÍV VÉDELEM CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK BÉKEKIKÉNYSZERÍTÉS KIMENEKÍTÉSI MŰVELETEK TÁMOGATÁS TERMÉSZETI CSAPÁS ESETÉN HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉG - SZANKCIÓK ÉS EMBARGÓK BETARTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 1. számú ábra: a NATO válság reagáló műveleteinek spektruma A fenti feladatok leglényegesebb következménye a békefenntartásban résztvevő katona számára az, hogy nincs ellenség, csupán a konfliktusban részt vett felek vannak, ami alapvetően más megközelítést követel meg a katonáktól, mind a parancsnokoktól. A parancsnokok számára már a tervezés időszakában figyelembe kell venni a műveletek jellege miatt a 9. funkcionális terület(g-9, J-9), vagyis a CIMIC /Civil-Katonai Együttműködés/ fontosságát. A békefenntartó zászlóalj és dandár szintjén ez a terület általában az S-5 terület részét képezi. Az iraki háború tapasztalatai alapján azt is figyelembe kell venni, hogy az V. cikkely szerinti hadműveletek néha nagyon gyorsan alakulnak át nem V. cikkely szintivé és ténylegesen csak néhány száz méter választja el a két tevékenységi formát. Az ENSZ és a NATO kidolgozott elvei (AJP és a AJP ) némiképpen különböznek egymástól, de abban megegyeznek, hogy a békefenntartást a konfliktusok kezelése, kierjedése alapján öt kategóriába sorolják be, amelyek a következők: - a megelőző diplomácia (preventive diplomacy): a viták eszkalációjának megelőzése közvetítés, tárgyalások útján;

6 6 - béketeremtés (peace-making): diplomáciai erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hog y az ellenségeskedő feleket békés úton rábírják az egyeztető tárgyalásokra és a konfliktust békés úton rendezzék, - békefenntartás (peace-keeping): Az ENSZ vagy más szervezetek katonai, rendőri és civil tagjainak a jelenléte az érintett területen, a konfliktusban résztvevő felek egyetértésével, általában tűzszüneti egyezmény végrehajtásának ellenőrzésése, a felek szétválasztásának végrehajtására, stb. - béke kierőszakolása (peace enforcement): Az ENSZ Alapokmány VII. fejezet szerinti fegyveres erő alkalmazásával járó, a nemzetközi béke és biztonság fenntartására, helyreállítására irányuló beavatkozás, agresszió, béke fenyegetettsége vagy békeszerződés megszegése esetén. Általában akkor kerül sor az alkalmazására, amikor már más megoldásra nincs lehetőség. - béke állapot felépítése (peace-building): Konfliktus utáni, főleg polgári jellegű tevékenység, amelybe valamennyi olyan tevékenység beletartozik, ami a normál békés élet elérését tűzi ki célul. /Pl.: választások, infrastruktúra helyreállítása, oktatás segítése stb./. 1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ Az ENSZ elődje az I. világháborút követően 1918-ban megalakult Népszövetség volt, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködést és biztosítsa a nemzetközi békét és biztonságot. A Népszövetség céljait nem tudta teljesíteni, mert nemcsak a világháborúban legyőzött, de még a győztes hatalmakat sem volt képes összetartani. Az Egyesült Államok soha nem ratifikálta a maga tagságát. Az első világháborús szövetségesek a húszas és a harmincas évek folyamán eltávolodtak egymástól, míg a Népszövetségen kívül maradt nemzetközi hatalmak a fegyverkezés és a diktatúra útjára léptek. Egyik utolsó cselekedete a Szovjetunió kizárása volt a Népszövetségből az 1939-es Finnország elleni támadás miatt. A Népszövetség tehetetlennek bizonyult a második világháború kirobbanásának megakadályozásában. Az Egyesült Nemzetek név megalkotása Franklin D. Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnökének nevéhez kötődik, amelyet a II. világháború alatt már használtak az Egyesült Nemzetek 1942 január 01-i deklarációja kapcsán. Az ENSZ Alapokmánya ben San Francisco-ban lett elfogadva. Az Alapokmány 1945 október 24-n lépett hatályba azzal, hogy az alapító konferencián résztvevő országok többsége, 50 állam elfogadta a dokumentumot. Később ez a nap lett az ENSZ Napja. Az alapításakor az ENSZ tagállamai száma 51 volt, ami mára már több mint 180-t számlál. Az ENSZ, mint nemzetközi szervezet valamennyi ember békéjéért, az igazságosságért és fejlődésért dolgozik. Az ENSZ létezése bizonyította, hogy az országok nem képesek az egymás közötti együttműködés nélkül létezni, elegendő, ha a postai szolgáltatásra, az időjárás, a környezetvédelem és a fertőző betegségek határok nélküliségére gondolunk. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy az ENSZ nem világkormány és egyetlen nemzet sem adja fel nemzeti szuverinitásának egyetlen morzsáját sem, amikor a szervezet tagja lesz. Az ENSZ-nek akkor van lehetősége a cselekvésre, amikor a tagállamok támogatják a szervezetet. Az eredmény nem csak üres szavak lesznek, hanem valós rendszabályok. Ezek

7 7 megjelenhetnek nemzetközi egyezmény, közvetítés, békefenntartó erők, megfigyelők, humanitárius segítség és fejlesztésekben való részvétel formájában jelenhetnek meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ céljai A szervezet céljait az alábbiakban lehet megfogalmazni: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és ennek a célnak érdekében közös és aktív lépések megvalósításával a békét fenyegető konfliktusok megelőzése és felszámolása; a népek és nemzetek közötti barátság elmélyítése; az emberiség gazdasági, kulturális, szociális problémáinak megoldásában való részvétel, az emberi jogok kiszélesítésének támogatása; Az ENSZ a fenti küldetését a tagállamok közötti koordináció és együttműködés megvalósításának szervezete. Az ENSZ néhány eredménye Az ENSZ jó néhány eredményt tudhat már magáénak az alapítása óta. Sok közülük talán nem is ismert a közvélemény számára. Ezek között mondhatjuk el, hogy mára már alig találni gyarmati országot. Az ENSZ békefenntartói ellenőriztek jó pár tűzszüneti egyezményt, vezettek közvetítéseket és tárgyalásokat, megelőzve ezzel a további vérrontásokat. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) a mozgatórugója egy sor, fejlődő országbeli projektnek. Az ENSZ és a Világ Egészségügyi Szervezet /WHO/ együttműködése eredményeképpen több mint 400 millió embert oltottak bekülönböző fertőző betegségek ellen. Ennek eredményeképpen a halálos járványok kitörésének kockázata mára jelentősen lecsökkent. Menekültek milliói kaptak ideiglenes menedéket az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának /UNHCR/ köszönhetően. Jelentős nemzetközi egyezmények kerültek aláírásra a rabszolgaság eltörlése, a gyermekmunka megszüntetése, a leánykereskedelem és a faji megkülönböztetés érdekében. Az UNESCO sikeresen vesz részt a kulturális örökségek és műemlékek megőrzésében. A békefenntartó műveletek tapasztalati bázisa A békefenntartó műveletek mindig különbözőek, de az alapvető elvek mindig ugyanazok maradnak. Az első ENSZ megfigyelők a negyvenes évek végén kerültek telepítésre Kasmirban és a Közel-Keleten. Ezek a missziók, amelyeket a fegyvertelen katonai megfigyelők jellemeztek, mind a mai napig bevált formái az ENSZ által vezetett misszióknak. Ezek a missziók hozták létre a békefenntartás egyik legfontosabb alapelvének, a pártatlanság elvének precedens értékű példáit ban az ENSZ beavatkozó erőket küldött Egyiptomba az ellenségeskedések beszüntetésének, a fegyveres erők kivonásának ellenőrzésére és biztosítására. Ez volt az első zászlóalj nagyságú békefenntartó erő, amelyet a nemzetek önkéntes alapon hoztak létre és az ENSZ irányítása alatt működött. Ez a misszió két további elvet hozott létre: a békefenntartó műveletnek a konfliktusban résztvevő felek beleegyezésével kell létrejönnie és erőt alapvetően csak önvédelemre szabad használni.

8 8 A hagyományos békefenntartó műveletekben a jelentős katonai komponens mellett mindig jelen van a civil komponens is széles politikai és adminisztratív funkciókkal. (Pl.: ONUC misszió Kongóban) Általában az ENSZ békefenntartók könnyű fegyverzettel vannak felszerelve, amely még elégséges a konfliktus körzetében a stabilitás fenntartásában. Ugyanakkor a hidegháborút követően a békefenntartó missziók bonyolultabb, sokarcúbb világban jönnek létre. Az ENSZ Átalakulást Segítő Csoportja Namíbiában (UNTAG) volt az első több dimenziójú művelet. Az UNTAG mandátuma a szabad választások, a törvényhozási és jogrendszer kiépítésének biztosítására terjedt ki. Az ENSZ kambodzsai missziójában (UNTAC) a felhatalmazás lehetővé tette valamennyi szükséges erő alkalmazását a küldetés teljesítése érdekében. (menekültek visszatelepítését, törvényes rend helyreállítását, szabad választások megtartása és civil adminisztráció kiépítését stb.) Hasonló missziók kerültek végrehajtásra Közép-Amerikában (ONUCA, ONUSAL), Mozambikban (ONUMOZ) és Angolában (UNAVEM, I és II). Ezeknek a kiterjesztett dimenziójú békefenntartó műveletek természete bizonyítja, hogy jelenleg az ENSZ egyre inkább avatkozik az államokon belül kialakuló konfliktusokba, mint az államok közötti konfliktusokba. A balkáni konfliktus során létrejött és Horvátországban sikeresen működő UNPROFOR misszió mintájára próbálta az ENSZ a boszniai problémát is megoldani. Ennek a missziónak a kudarca és a szomáliai misszióknak (UNOSOM I, II) sajnálatos tragikus végkifejlete azonban rámutatott arra a tényre, hogy egyre inkább szükség lehet az ENSZ Alapokmány VII fejezete alapján végrehajtott, un. békekikényszerítő műveletekre, amelyek nagyon közel állnak a harci tevékenységekhez. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet /EBESZ/ Az EBESZ nagyon fontos fóruma volt a hidegháború utáni európai fegyverzetcsökkentési tárgyalásoknak és egyezmények kidolgozásának. Az EBESZ tagállamok kimutatták elkötelezettségüket a biztonság és stabilitás ügye valamint a nézeteltérések tárgyalások útján való rendezésének elve iránt. Az EBESZ kifejezte teljesen egyértelmű szándékát, hogy részt vegyen az európai kontinensen létrejött konfliktusok rendezésében és békefenntartásban (Pl.: Bosznia, Grúzia) Az Európai Unió /EU/ Az európai integráció első intézményes formái az 1945 és 1950 közötti időszakban alakultak ki ban jött létre a mai elődje az Európai Gazdasági és Együttműködési Szervezet az amerikai Marshall-terv koordinálására ben pedig az Európa Tanács ben született meg eredeti szándéka szerint a fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen iparágak ellenőrzése céljából az un. Schumann-terv, amelynek alapján a BENELUX államok, Franciaország, az NSZK és Olaszország részvételével 1951 áprilisában megalakult az Európai Szén- és Acélközösség március 25-n a Hatok létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EKG más néven a Közös Piacot) és az Európai Atomenergia Közösséget (EUROATOM). A három szervezet intézményeit 1967-ben vonták össze, ekkor alakult ki a jelenlegi Európai Közösség intézményrendszere. Az Európai Közösség két irányban fejlődik. Egyrészt elmélyül a belső integráció, azaz a nemzetállamok hatásköréből egyre több jogterület kerül át közösségi szintre és így a Közösség gazdasági, társadalmi, politikai arculata egyre egységesebbé válik. E folyamat eredményeképpen a tagországok piacának összessége mindinkább belső határok nélküli egységes piacként működik.

9 9 A másik tendencia, hogy a Közösség folyamatosan bővül: 1973-ban csatlakozott hozzá Dánia, az Egyesült Királyság és Írország; 1981-ben Görögország; 1986-ban Portugália és Spanyolország; majd 1989-ben a német újraegyesítés eredményeképpen a volt NDK területe. Az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) tagországainak (Ausztria, Svédország, Finnország) évi csatlakozása nyomán a most már Európai Uniónak nevezett formációnak 15 tagja lett. A jogilag 1993 január 1-n létrejött unió 15 tagállama mindösszesen mintegy 370 millió lakossal rendelkezik, de a gazdasági szerepe még ettől is nagyobb lehet, hiszen a világ iparilag legjobban fejlett hét országából három is uniós tagállam (Egyesült Királyság, Német Szövetségi Köztársaság, Francia Köztársaság). A fejlődés legnagyobb kihívását azonban a 2004-ben létrejövő 10 új tagországot jelentő bővítési hullám jelenti. Ezen országok között található Magyarország is. Az Európai Unió jogi alapjait jelenleg öt alapvető szerződés határozza meg, a már korábban említett három a közösséget létrehozó alapokmány, az Egységes Európai Okmány és a Maasstrichti Szerződés. Az Unió - céljai megvalósítása érdekében közös politikát jelöl ki (Pl.: vám, kutatás, energia, mezőgazdaság stb.), amelyek között természetesen helyet kap az európai közös biztonsági és védelmi politika is. Néhány fontos uniós intézmény: -a Bizottság (Commission), amely az EU végrehajtó szerve, 20 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, a nagyobb országok kettő-kettő, a kisebbek egy-egy tagot neveznek ki. -a Tanács (Council), az EU döntéshozó szerve, amelyben a tagállamok kormányainak képviselői vesznek részt és szavaznak az Unió jogszabályiról. -az Európai Parlament (European Parliament) 626, a tagállamok polgárai közül választott képviselő alkotja. Mindezen integrációs, evolúciós folyamatok eredményeképpen, az Európai Unió mind erőteljesebben vesz részt békefenntartó feladatokban. 2. A békefenntartás jogi háttere A békefenntartás fogalmát mindenki által elfogadottan még nem sikerült meghatározni. Az ENSZ tagországok az alábbi meghatározást fogadták el: Az országok közti, vagy azokon belüli ellenségeskedés megelőzése, keretek között tartása, mérséklése és megszüntetése, az ENSZ által szervezett és rányitott harmadik fél beavatkozása révén, amely többnemzetiségű katonákból, rendőrökből és civilekből álló erőket alkalmaz a béke visszaállítására és fenntartására Az ENSZ nem világkormány és nem világparlament ezért nincs belső törvényalkotási funkciója. Ennél fogva a nemzetközi megállapodásokon alapul az ENSZ békefenntartó tevékenysége. A nemzetközi hadijog államok közötti több évszázados fejlődés eredményeképpen alakult ki. A nemzetközi jogállamok közti jog és csak államokra, mint olyanokra kötelező. Az egyénnek nincsenek sem jogai, sem kötelezettségei a nemzetközi jog vonatkozásában. Annak érdekében, hogy az egyénre is kötelező lehessen, az államok törvényhozói a nemzetközi jog alapkérdéseit megfogalmazták a nemzeti jogban. A nemzeti és a nemzetközi jog közti alapvető megkülönböztetés a hadviselés jogában van. Az ENSZ-nek nincs belső jogalkotása, amely segítségével a szervezet átalakítaná a hadviselés nemzetközi jogát és azt a saját erői számára kötelezővé tehetné.

10 10 Az államok közti hadviselés törvényeit évszázadok folyamán fejlesztették ki. Eredetileg a legtöbb szabály az államok közti közös gyakorlat alapján alakult ki és nem került szövegszerű kodifikálásra egészen a XIX. századig. Amikor a hadviselés szabályait különböző szerződésekben és egyezményekben kodifikálták. Jelenleg, a hadviselés szabályait több szerződés és megállapodás rögzíti. Ezek közül a legfontosabbak: - az 1869-es Pétervári Nyilatkozat; - az 1899-es Hágai Nyilatkozat (A szükségtelen szenvedés megtiltásáról); es Hágai Egyezmény (A hadviselés módszerei és eszközei) - A vegyi és biológiai hadviselés eltiltásáról szóló 1925-ös Genfi Egyezmény - Az ENSZ alapító okirata es Genfi Egyezmények védelmének szabályai. A sebesültek, betegek, rokkantak, hadifoglyok és polgári személyek védelméről szól UNESCO. A fegyveres konfliktusok során a kulturális értékek védelme Kiegészítő egyezmény a Genfi Egyezményekhez /a légi hadviselés és a gerillaharc a hadviselés új fajtái A fenti megfogalmazásokból logikusan következik, hogy minden személy, aki az EN SZ képviseletében jár el, be kell, hogy tartsa a saját nemzeti törvényeit és kötelezően be kell tartania a fenti nemzetközi egyezmények előírásait, szellemét. 3. Általános elvek Az ENSZ égisze alatt végrehajtott békefenntartó missziók gazdag tapasztalatai kikristályosították azokat az általános alapelveket, amelyek, bár valamennyi misszió egyedi jellegű mégis segítenek bármely jövőbeli küldetés teljesítésében. Ezek a következők: Beleegyezés; Pártatlanság; Erő szükségtelen alkalmazása; Törvényesség; Hitelesség; Tárgyalások és közvetítés; Eltökéltség; Előrelátás; A befogadó ország kormányának tiszteletben tartása; Egységesség; - Beleegyezés: A békefenntartó missziókban résztvevő erők telepítése addig nem jöhet addig létre, amíg a konfliktusban résztvevő felek beleegyezésüket nem adják a beavatkozásra. Az ENSZ erői szempontjából ez azt jelenti, hogy a küldetés körzetében a konfliktusban résztvevő felek elfogadják az erők tevékenységét és biztosítják a békefenntartó erők szabad mozgását. - Pártatlanság: A békefenntartásban résztvevő erőknek semleges jellegűnek kell lennie. A békefenntartóknak nem szabad olyan akciókban részt venniük, amelyek olyan benyomást keltenek, mintha a békefenntartók valamely felet előnyben részesítenének. A pártatlanság bizonyítottsága a hitelesség elvesztését jelentené. - Az erő szükségtelen alkalmazása: A misszió folyamán szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy a békefenntartás során az erő alkalmazása nem cél. A parancsnokok és katonák nem

11 11 alkalmazhatnak több erőt mint, ami a helyzet megoldásához valóban szükséges. Válaszként sem lehet nagyobb erőt alkalmazni, mint amilyet a békefenntartók ellen alkalmaztak. Elkerülve ezzel azt a benyomást mintha az erőt megtorlásként alkalmazták volna. - Törvényesség: A békefenntartó misszió a nemzetközi felhatalmazásból (BT, ENSZ BT, EBESZ, NATO) mandátumból, a nemzetközi közösség támogatásából és a hitelesség erejéből ered. - Hitelesség: A békefenntartó műveletek hitelessége annak a képességnek az elismerését jelenti, hogy a békefenntartók képesek küldetésüket teljesíteni. - Tárgyalások és közvetítés: A tárgyaló és közvetítő képesség két alapvető békefenntartó képesség. A tárgyalás egy vagy több féllel közvetlenül folytatott megbeszélés, egy határozott cél érdekében. Közvetítés általában olyan esetben jön létre, amikor a felek nem képesek vagy nem hajlandók közvetlen tárgyalásokat folytatni. A tárgyalás és a közvetítés végső célja olyan egyezmény elérése, amely mindkét felet kielégíti. Tekintettel arra, hogy a békefenntartók általában korlátozott erővel rendelkeznek a térségben, a meggyőzés ereje nagyon nagy szerepet játszhat. - Eltökéltség: A legkényesebb elv, a békefenntartók egységessége mutatja a cél elérésének eltökéltségét. Az egységes határozott fellépés különösen fontos szerepet játszanak terrorista fenyegetettség esetén ( emberrablás, merényletek stb.) - Előrelátás: A villongások kiéleződéséhez vezető összetűzéseket el kell kerülni, az időben megtett lépések képesek segíteni a helyzet fokozódásának elkerülésében. A békefenntartó erők gyors telepítése a villongások területére, a felek gyors, határozott szétválasztása, a lokális erőfölény létrehozása és kihasználása vezethet a helyzet gyors normalizálásához. - A befogadó ország kormányának tiszteletben tartása: A békefenntartó erők általában a befogadó ország hívására, de legalábbis beleegyezésével kerülnek telepítésre. Amíg a békefenntartók az országban tartózkodnak kötelesek betartani a befogadó ország törvényeit, vámügyi előírásait. - Egységesség: A békefenntartó műveletek legtöbbször többnemzetiségű műveletek, amelyekben a nemzeti kontingensek kohéziójának fenntartása létfontosságú. Ezért fontos a kulturális különbözőségek elismerése. Békefenntartó műveletek taktika alapelvei A békefenntartó misszió elsődleges politikai feladat. A Misszió Vezetője felelős a misszióban résztvevő különböző kontingensek (katonai, rendőri, nem kormányzati szervek) együttalkalmazhatósági képességeinek létrehozásáért. A küldetés során gyorsan és váratlanul változó helyzet megköveteli a határozott és azonnali reagálást. Ezen akciók során a következő taktikai elveket szükséges követni: Átláthatóság A nem teljes informálás vagy félreérthető információval való ellátás aláaknázhatja a bizalmat és a szavahihetőséget. Az átláthatóság elérhető valamennyi fél aktív részvételével zajló

12 12 tömegtájékoztatási programokkal (pl: minden érdeket fél részére egy időben, egy helyen tartott sajtótájékoztató). Összehangoltság A békefenntartó műveletben nagy számú és a legkülönbözőbb szervezetek vehetnek részt (ENSZ, nem kormányzati szervek, EU, EBESZ stb.). Ezen szervezetek összehangolatlan tevékenysége aláaknázhatja a békefenntartók hatékonyságát, szavahihetőségét. Valamennyi parancsnoknak a maga szintjén ismeretekkel kell rendelkezni a felelősségi körzetben található, működő nem katonai szervezetekkel és képesnek kell lenni az azokkal való együttműködésre. Összeköttetés összekötők útján Összekötök kiküldése célszerű valamennyi korábban a konfliktusban részvett felek számára. Információá ramlás Az információhoz való hozzáférés a békefenntartó erők számára életbevágóan fontos lehet a misszió sikere és az egység személyes fizikai biztonsága szempontjából is. A tájékoztatás rendjét úgy kell szervezni, hogy a feladatban résztvevő valamennyi szervezet az információkhoz gyorsan hozzáférhessen az áramoltatott információkkal pedig le kell fedniük a biztonsági környezetre ható valamennyi faktorait. Korlátozások és tiltások A békefenntartásban résztvevő katonai erők korlátozások és tiltások közepette hajtják végre feladataikat. Pl. a hadműveleti terület szigorúan meghatározott és a Fegyveres Erőnek Alkalmas szabályai általában az önvédelmet kivéve tiltják a halált okozó fegyverek használatát. Az egységeknek és személyeknek ezen korlátozásokra mindig tekintettel kell lenniük. Fegyverzet A békefenntartók általában könnyű fegyverzettel vannak ellátva. Ha a mandátum másképpen nem rendelkezik, az erőket az önvédelemhez szükséges fegyverzettel szerelik fel. A fegyverzet természetesen mindig függ a helyzettől és a hadműveleti terület jellegzetességétől. Láthatóság A békefenntartó tevékenységének jól láthatónak és nyíltnak kell lennie. /zászló, feliratok járműveken, épületen stb., jelek a ruházaton, éjszaka a zászló jelet meg kell világítani. A bázisok kiválasztásával figyelembe kell venni a láthatóság és felismerhetőség szempontjait. M ozgékonyság A mozgékonyság az erők nagyon fontos jellemzője a feladat végrehajtás során. Képesnek kell lenniük gyorsan reagálni az incidensekre vagy a hadműveleti területen bekövetkezett eseményekre. A mozgékonyság elérhető magas terepjáró képességű gépjárművek, helikopterek, motorcsónakok, vagy mindezek kombinált alkalmazásával.

13 13 Központi irányítás Mivel a békefenntartó erők alapvetően politikai eszközök valamennyi tevékenységük, incidensekben játszott szerepük politikai következményekkel járhat. Erre való tekintettel a jelentési, döntéshozatali eljárások jobban centralizáltak a normál szokásos katonai hadműveletekben megszokottaknál. A központi irányítás támogatásához megfelelő hírközlési rendszerre van szükség a legalsó szinttől a missziót vezető parancsnoksággal bezárólag. Önellátás An nak érdekében, hogy a békefenntartó erők pártatlansága hatékonysága biztosított legyen, a logisztikai önellátás biztosítottsága rendkívül fontos. A békefenntartó műveletek vezetése A békefenntartó műveletekben nem szabad hibázni. A többnemzetiségű erők egyesítése ellenséges környezetben, a megszokottól lényegesen különböző terepen, amely együtt jár a mozgás és akciószabadság korlátozottságával, meghaladhatja bármely parancsnok ismereteit, tudását. Ezért fontos tanulmányozni a korábbi békefenntartó műveletek tapasztalatait és az esetlegesen felmerülő problémák körét. Az erők vezetése tekintetében a következő általános elveket állapíthatjuk meg: - Minden rendfokozatú résztvevőnek értenie kell, hogy mi a küldetés célja; - Úgyszintén minden rendfokozatúnak értenie kell a politikai és katonai helyzetet és a kulturális, vallási aspektusokat, tisztában kell lenniük a helyzet mindenkori változásával. - A békefenntartás szükségszerűen együtt jár a kockázat bizonyos szintjével. A parancsnoknak egyensúlyozni kell tudni a kockázat és a küldetés szülte katonai feladatok végrehajtása között. - A gyakori kritikus fontosságú döntés meghozatala miatt, a valószínűleg nehéz helyzetbe kerülő békefenntartó csapatoknak rendelkezniük kell tiszti rendfokozatú egyénnel. - A parancsnokok felelősek az Erőszak Alkalmazásának Szabályai betartásáért. Amennyiben a szabályokat a csapatok eltérően értelmezik, vagy alkalmazzák törések, keletkezhetnek a békefenntartók egységében és a konfliktusban résztvevőket provokálhatják, ami a helyzet eszkalációjához vezethet. 4. Az erő alkalmazása Az erő alkalmazása nem cél a békefenntartó feladatok végrehajtása során. A parancsnok vagy katona nem használhat több erőt, mint ami feltétlenül szükséges és észszerű. Az erő demonstrálása annak alkalmazása nélkül önmagában is elég lehet a problémák megoldásá ra. A problémák megoldhatók a jó kapcsolat kialakításával és folyamatos fenntartásával, a célirányosan folytatott tárgyalásokkal, a kezdeményezés megragadásával és fenntartásáva l. Ezeket a gondolatokat fogalmazza meg a MINIMÁLIS ERŐ alkalmazásának elve. A békefenntartás során a következőket kell figyelembe venni: - Alacsony szintű, nem fenyegető erő alkalmazása elegendő lehet a probléma megoldására. - A kapcsolattartás és a tárgyalások a leglényegesebb módszerek.

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA KEDVES HALLGATÓK! Ime a témakörök a vizsgára. Kiemelten javaslom az alábbi témákat: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28), Tisztelettel

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

A NATO a XXI. században

A NATO a XXI. században A NATO a XXI. században Tartalomjegyzék 4-5 Megfelelni az új biztonsági kihívásoknak 6-7 A Szövetség megalakulása 8-9 A hidegháború vége 10-11 Hogyan működik a NATO? 12-13 Partnerkapcsolatok a biztonság

Részletesebben

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Magyar Sándor mk. őrnagy KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Dr.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány KATASZTRÓFÁK ESETÉN ALKALMAZOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NEMZETKÖZI RENDSZERE AZ ENSZ ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁJA GOTHÁRD PÉTER - KISS ANDRÁS A XX. század végére az antagonisztikus szembenállás által meghatározott világ átalakult, a bipoláris világrendszer felbomlott.

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Szerbia az európai integráció útján Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Заједничка иницијатива за подршку парламентарним унституцијама Пројекат финансира ЕУ преко Европске

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI Vezérfonal a probléma ismétlődését meggátló intézkedések kidolgozásához

A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI Vezérfonal a probléma ismétlődését meggátló intézkedések kidolgozásához TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az európai biztonság és stratégia Dr. Kis-Benedek József Az Európai Védelmi Ügynökség Varga László Tájékoztató a közbeszerzési törvény változásairól

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

d./ A magyarországi biztonsági rendszer és elemeinek helyzete és felkészültsége a várható fenyegetések elhárítására Tanulmány Dr.

d./ A magyarországi biztonsági rendszer és elemeinek helyzete és felkészültsége a várható fenyegetések elhárítására Tanulmány Dr. Magyarország biztonsági érdekei, azok érvényesítésének lehetőségei a hidegháború utáni nemzetközi biztonsági rendszerben multilaterális és bilaterális keretekben. d./ A magyarországi biztonsági rendszer

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület

Részletesebben

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés 1. Történelmi tapasztalatok A közös európai kül- és biztonságpolitikai együttműködés Nyugat-Európában

Részletesebben