BÉKEFENNTARTÓ KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKEFENNTARTÓ KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 BÉKEFENNTARTÓ KÉZIKÖNYV A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI PARANCSNOKSÁG KIADVÁNYA

2 Ez a kiadvány a MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnok /2004 (HK ) számú intézkedésével lépett hatályba.

3 3 BEVEZETÉS A civilizáció létezése mindig is teli volt klánok, törzsek, népcsoportok közötti összecsapásokkal, harcokkal és háborúkkal. A történelem nem csak a civilizáció fejlődése, hanem egyben a haditechnika, a harc megvívásának és a háború művészetének evolúciója is. A háború megvívásának történetével szemben a békefenntartás históriája csupán néhány évtizedes múlttal rendelkezik. Az ENSZ békefenntartó műveletei az 1940-s évek végére nyúlnak vissza, amikor a frissen megalakult szervezet megfigyelőket küldött Kasmírba és a Közel-Keletre. Ezek a missziók fegyvertelen megfigyelő jellegűek voltak és ezek a formák még ma is léteznek. Ezen missziók tapasztalatai alapján alkotta meg az ENSZ azokat az alapelveit, amelyeken a jelenlegi küldetések alapulnak. Az ENSZ békefenntartó eljárásai fokozatosan fejlődtek ki magukba ötvözve azokat a tapasztalatokat, néha negatívakat is, amelyek a különböző missziókból származtak, mint pl. az 1956-s egyiptomi vagy az ODUC misszió Kongóban, UNTAG misszió Namíbiában stb. Néha, a békefenntartó küldetések kudarcba fulladtak, a kitűzött céljaikat nem sikerült elérni, sőt jelentős veszteségekhez vagy békefenntartók megaláztatásához vezettek. /Szomália, Bosznia/. Tekintettel a nemrégiben napvilágot látott, a Védelmi Felülvizsgálat eredményein alapuló és az egész Magyar Honvédséget érintő stratégiai döntésekre, megállapíthatjuk, hogy a Magyar Honvédség erejéhez mérten, de várhatóan növekvő mértékben, a jövőben is kiveszi a részét az ENSZ és EBESZ tagságunkból valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való tartozásunkból fakadó békefenntartó feladatokból. A megfogalmazott ambíciószinteknek megfelelően a jövőben egyidőben akár kettő zászlóaljnyi erő (kb fő, a jelenlegi kb fővel szemben) is részt vehet ilyen missziókban. A kézikönyvnek nincs olyan célja, hogy minden helyzetre kész megoldást adjon, hiszen minden küldetés különböző, és még ugyanazon misszióban is a különböző helyzetek különböző megoldásokat követelnek. A fentiek alapján a kézikönyvvel kettős célt kívánunk elérni. A kiadvány egyik célja, hogy a már említett balsikerek tapasztalatait is felhasználva, olyan kézikönyvet adjon a felhasználó kezébe, amely összefoglalja a békefenntartás során követendő elveket. A kiadvány másik célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon, a békefenntartó technikákat és eljárásokat egybegyűjtve pedig hasznos segítséget nyújtson a békefenntartó missziókra felkészítők számára, másfelől a békefenntartásban résztvevőknek (elsősorban zászlóalj és század szinten) segítsen elkerülni a küldetésben rejlő veszélyforrásokat. A hidegháború végével megnőtt a konfliktusok száma a világban, amely egyre több békefenntartó misszió létrehozását követeli az ENSZ-től. Természetesen az ENSZ lehetőségei korlátozottak és így egyre gyakrabban találkozni NATO vagy EBESZ vezette küldetésekkel. /Bosznia, Grúzia/ A jövőben az Európai Unió is aktív szerepet kíván vállalni az ilyen jellegű feladatokban, amelyeket bizonyít az EUROCORP részvétele a KFOR-ban illetve MFOR feladat átvétele a NATO-tól, és az un. CONCORDIA művelet végrehajtása a Koszovóban. Úgyszintén ebbe a kategóriába tartozik a 2003 szeptember 16-n befejeződött a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában végrehajtott ARTEMIS misszió is, amelyben 14 európai uniós tagállamon kívül részt vett Kanada, Brazília és a Dél-Afrikai Köztársaság is.

4 4 Az Európai Unió tervezi, a NATO és az EU között létrejött un. Berlin Plusz egyezménynek megfelelően, az SFOR misszió teljes átvételét a NATO-tól. Dag Hammarskjöld mondta: A békefenntartás eredetileg nem a katonák dolga, de csak a katonák tudják végezni. A jugoszláv polgárháború óta a NATO figyelme mind erőteljesebben terelődik a nem kifejezetten háborús műveletek felé. Az is világossá vált, néhány negatív tapasztalat alapján (Pl.: a kanadai ejtőernyősök szomáliai leszereplése, aminek következményeként az ezredet fel is oszlatták), hogy néha a legjobban felkészített katonák számára is szükséges speciális békefenntartó kiképzés. Ezt a megállapítást nem csak az magyarázza, hogy az ENSZ égisze alatt végrehajtott műveletek speciális ismereteket, és eljárásokat követelnek meg, hanem az a tény is, hogy nincs két egyforma misszió. A békefenntartás tapasztalatokon alapuló művészet. Ennélfogva, természetesen ez a kézikönyv nem adhat minden helyzetre kész receptet, megoldási javaslatot, de összegezve az ENSZ és más szervezetek az elmúlt 40 évben megszerzett tapasztalatait, adhat egyfajta általános iránymutatást a felhasználók számára.

5 5 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELVEK A NATO doktrínái a végrehajtásra kerülő műveleteket alapvetően kettő kategóriába sorolják, az Észak-atlanti Szerződés V. cikkelye szerinti háborús műveletekre és az un. nem V. cikkely szerinti válság reagáló műveletekre /NA5CRO/. Az AJP-3.4 doktrína valamint a NATO Katonai Tanács témával kapcsolatos direktívája (MC 327/2 NATO Military Policy for Crisis Response Operations (CRO), a válság reagáló műveletek közzé sorolja a kimenekítési műveleteket, a természeti katasztrófák estén nyújtandó támogatást, a humanitárius segítségnyújtást, a különböző szankciók és embargók megvalósítását. (lásd 1. sz. ábra) NEM - 5. CIKKELY VÁLSÁG REAGÁLÓ MŰ VELETEK 5. CIKKELY KOLLEKTÍV VÉDELEM CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK BÉKEKIKÉNYSZERÍTÉS KIMENEKÍTÉSI MŰVELETEK TÁMOGATÁS TERMÉSZETI CSAPÁS ESETÉN HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉG - SZANKCIÓK ÉS EMBARGÓK BETARTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 1. számú ábra: a NATO válság reagáló műveleteinek spektruma A fenti feladatok leglényegesebb következménye a békefenntartásban résztvevő katona számára az, hogy nincs ellenség, csupán a konfliktusban részt vett felek vannak, ami alapvetően más megközelítést követel meg a katonáktól, mind a parancsnokoktól. A parancsnokok számára már a tervezés időszakában figyelembe kell venni a műveletek jellege miatt a 9. funkcionális terület(g-9, J-9), vagyis a CIMIC /Civil-Katonai Együttműködés/ fontosságát. A békefenntartó zászlóalj és dandár szintjén ez a terület általában az S-5 terület részét képezi. Az iraki háború tapasztalatai alapján azt is figyelembe kell venni, hogy az V. cikkely szerinti hadműveletek néha nagyon gyorsan alakulnak át nem V. cikkely szintivé és ténylegesen csak néhány száz méter választja el a két tevékenységi formát. Az ENSZ és a NATO kidolgozott elvei (AJP és a AJP ) némiképpen különböznek egymástól, de abban megegyeznek, hogy a békefenntartást a konfliktusok kezelése, kierjedése alapján öt kategóriába sorolják be, amelyek a következők: - a megelőző diplomácia (preventive diplomacy): a viták eszkalációjának megelőzése közvetítés, tárgyalások útján;

6 6 - béketeremtés (peace-making): diplomáciai erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hog y az ellenségeskedő feleket békés úton rábírják az egyeztető tárgyalásokra és a konfliktust békés úton rendezzék, - békefenntartás (peace-keeping): Az ENSZ vagy más szervezetek katonai, rendőri és civil tagjainak a jelenléte az érintett területen, a konfliktusban résztvevő felek egyetértésével, általában tűzszüneti egyezmény végrehajtásának ellenőrzésése, a felek szétválasztásának végrehajtására, stb. - béke kierőszakolása (peace enforcement): Az ENSZ Alapokmány VII. fejezet szerinti fegyveres erő alkalmazásával járó, a nemzetközi béke és biztonság fenntartására, helyreállítására irányuló beavatkozás, agresszió, béke fenyegetettsége vagy békeszerződés megszegése esetén. Általában akkor kerül sor az alkalmazására, amikor már más megoldásra nincs lehetőség. - béke állapot felépítése (peace-building): Konfliktus utáni, főleg polgári jellegű tevékenység, amelybe valamennyi olyan tevékenység beletartozik, ami a normál békés élet elérését tűzi ki célul. /Pl.: választások, infrastruktúra helyreállítása, oktatás segítése stb./. 1. Az Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ Az ENSZ elődje az I. világháborút követően 1918-ban megalakult Népszövetség volt, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködést és biztosítsa a nemzetközi békét és biztonságot. A Népszövetség céljait nem tudta teljesíteni, mert nemcsak a világháborúban legyőzött, de még a győztes hatalmakat sem volt képes összetartani. Az Egyesült Államok soha nem ratifikálta a maga tagságát. Az első világháborús szövetségesek a húszas és a harmincas évek folyamán eltávolodtak egymástól, míg a Népszövetségen kívül maradt nemzetközi hatalmak a fegyverkezés és a diktatúra útjára léptek. Egyik utolsó cselekedete a Szovjetunió kizárása volt a Népszövetségből az 1939-es Finnország elleni támadás miatt. A Népszövetség tehetetlennek bizonyult a második világháború kirobbanásának megakadályozásában. Az Egyesült Nemzetek név megalkotása Franklin D. Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnökének nevéhez kötődik, amelyet a II. világháború alatt már használtak az Egyesült Nemzetek 1942 január 01-i deklarációja kapcsán. Az ENSZ Alapokmánya ben San Francisco-ban lett elfogadva. Az Alapokmány 1945 október 24-n lépett hatályba azzal, hogy az alapító konferencián résztvevő országok többsége, 50 állam elfogadta a dokumentumot. Később ez a nap lett az ENSZ Napja. Az alapításakor az ENSZ tagállamai száma 51 volt, ami mára már több mint 180-t számlál. Az ENSZ, mint nemzetközi szervezet valamennyi ember békéjéért, az igazságosságért és fejlődésért dolgozik. Az ENSZ létezése bizonyította, hogy az országok nem képesek az egymás közötti együttműködés nélkül létezni, elegendő, ha a postai szolgáltatásra, az időjárás, a környezetvédelem és a fertőző betegségek határok nélküliségére gondolunk. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy az ENSZ nem világkormány és egyetlen nemzet sem adja fel nemzeti szuverinitásának egyetlen morzsáját sem, amikor a szervezet tagja lesz. Az ENSZ-nek akkor van lehetősége a cselekvésre, amikor a tagállamok támogatják a szervezetet. Az eredmény nem csak üres szavak lesznek, hanem valós rendszabályok. Ezek

7 7 megjelenhetnek nemzetközi egyezmény, közvetítés, békefenntartó erők, megfigyelők, humanitárius segítség és fejlesztésekben való részvétel formájában jelenhetnek meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ céljai A szervezet céljait az alábbiakban lehet megfogalmazni: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és ennek a célnak érdekében közös és aktív lépések megvalósításával a békét fenyegető konfliktusok megelőzése és felszámolása; a népek és nemzetek közötti barátság elmélyítése; az emberiség gazdasági, kulturális, szociális problémáinak megoldásában való részvétel, az emberi jogok kiszélesítésének támogatása; Az ENSZ a fenti küldetését a tagállamok közötti koordináció és együttműködés megvalósításának szervezete. Az ENSZ néhány eredménye Az ENSZ jó néhány eredményt tudhat már magáénak az alapítása óta. Sok közülük talán nem is ismert a közvélemény számára. Ezek között mondhatjuk el, hogy mára már alig találni gyarmati országot. Az ENSZ békefenntartói ellenőriztek jó pár tűzszüneti egyezményt, vezettek közvetítéseket és tárgyalásokat, megelőzve ezzel a további vérrontásokat. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) a mozgatórugója egy sor, fejlődő országbeli projektnek. Az ENSZ és a Világ Egészségügyi Szervezet /WHO/ együttműködése eredményeképpen több mint 400 millió embert oltottak bekülönböző fertőző betegségek ellen. Ennek eredményeképpen a halálos járványok kitörésének kockázata mára jelentősen lecsökkent. Menekültek milliói kaptak ideiglenes menedéket az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának /UNHCR/ köszönhetően. Jelentős nemzetközi egyezmények kerültek aláírásra a rabszolgaság eltörlése, a gyermekmunka megszüntetése, a leánykereskedelem és a faji megkülönböztetés érdekében. Az UNESCO sikeresen vesz részt a kulturális örökségek és műemlékek megőrzésében. A békefenntartó műveletek tapasztalati bázisa A békefenntartó műveletek mindig különbözőek, de az alapvető elvek mindig ugyanazok maradnak. Az első ENSZ megfigyelők a negyvenes évek végén kerültek telepítésre Kasmirban és a Közel-Keleten. Ezek a missziók, amelyeket a fegyvertelen katonai megfigyelők jellemeztek, mind a mai napig bevált formái az ENSZ által vezetett misszióknak. Ezek a missziók hozták létre a békefenntartás egyik legfontosabb alapelvének, a pártatlanság elvének precedens értékű példáit ban az ENSZ beavatkozó erőket küldött Egyiptomba az ellenségeskedések beszüntetésének, a fegyveres erők kivonásának ellenőrzésére és biztosítására. Ez volt az első zászlóalj nagyságú békefenntartó erő, amelyet a nemzetek önkéntes alapon hoztak létre és az ENSZ irányítása alatt működött. Ez a misszió két további elvet hozott létre: a békefenntartó műveletnek a konfliktusban résztvevő felek beleegyezésével kell létrejönnie és erőt alapvetően csak önvédelemre szabad használni.

8 8 A hagyományos békefenntartó műveletekben a jelentős katonai komponens mellett mindig jelen van a civil komponens is széles politikai és adminisztratív funkciókkal. (Pl.: ONUC misszió Kongóban) Általában az ENSZ békefenntartók könnyű fegyverzettel vannak felszerelve, amely még elégséges a konfliktus körzetében a stabilitás fenntartásában. Ugyanakkor a hidegháborút követően a békefenntartó missziók bonyolultabb, sokarcúbb világban jönnek létre. Az ENSZ Átalakulást Segítő Csoportja Namíbiában (UNTAG) volt az első több dimenziójú művelet. Az UNTAG mandátuma a szabad választások, a törvényhozási és jogrendszer kiépítésének biztosítására terjedt ki. Az ENSZ kambodzsai missziójában (UNTAC) a felhatalmazás lehetővé tette valamennyi szükséges erő alkalmazását a küldetés teljesítése érdekében. (menekültek visszatelepítését, törvényes rend helyreállítását, szabad választások megtartása és civil adminisztráció kiépítését stb.) Hasonló missziók kerültek végrehajtásra Közép-Amerikában (ONUCA, ONUSAL), Mozambikban (ONUMOZ) és Angolában (UNAVEM, I és II). Ezeknek a kiterjesztett dimenziójú békefenntartó műveletek természete bizonyítja, hogy jelenleg az ENSZ egyre inkább avatkozik az államokon belül kialakuló konfliktusokba, mint az államok közötti konfliktusokba. A balkáni konfliktus során létrejött és Horvátországban sikeresen működő UNPROFOR misszió mintájára próbálta az ENSZ a boszniai problémát is megoldani. Ennek a missziónak a kudarca és a szomáliai misszióknak (UNOSOM I, II) sajnálatos tragikus végkifejlete azonban rámutatott arra a tényre, hogy egyre inkább szükség lehet az ENSZ Alapokmány VII fejezete alapján végrehajtott, un. békekikényszerítő műveletekre, amelyek nagyon közel állnak a harci tevékenységekhez. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet /EBESZ/ Az EBESZ nagyon fontos fóruma volt a hidegháború utáni európai fegyverzetcsökkentési tárgyalásoknak és egyezmények kidolgozásának. Az EBESZ tagállamok kimutatták elkötelezettségüket a biztonság és stabilitás ügye valamint a nézeteltérések tárgyalások útján való rendezésének elve iránt. Az EBESZ kifejezte teljesen egyértelmű szándékát, hogy részt vegyen az európai kontinensen létrejött konfliktusok rendezésében és békefenntartásban (Pl.: Bosznia, Grúzia) Az Európai Unió /EU/ Az európai integráció első intézményes formái az 1945 és 1950 közötti időszakban alakultak ki ban jött létre a mai elődje az Európai Gazdasági és Együttműködési Szervezet az amerikai Marshall-terv koordinálására ben pedig az Európa Tanács ben született meg eredeti szándéka szerint a fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen iparágak ellenőrzése céljából az un. Schumann-terv, amelynek alapján a BENELUX államok, Franciaország, az NSZK és Olaszország részvételével 1951 áprilisában megalakult az Európai Szén- és Acélközösség március 25-n a Hatok létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EKG más néven a Közös Piacot) és az Európai Atomenergia Közösséget (EUROATOM). A három szervezet intézményeit 1967-ben vonták össze, ekkor alakult ki a jelenlegi Európai Közösség intézményrendszere. Az Európai Közösség két irányban fejlődik. Egyrészt elmélyül a belső integráció, azaz a nemzetállamok hatásköréből egyre több jogterület kerül át közösségi szintre és így a Közösség gazdasági, társadalmi, politikai arculata egyre egységesebbé válik. E folyamat eredményeképpen a tagországok piacának összessége mindinkább belső határok nélküli egységes piacként működik.

9 9 A másik tendencia, hogy a Közösség folyamatosan bővül: 1973-ban csatlakozott hozzá Dánia, az Egyesült Királyság és Írország; 1981-ben Görögország; 1986-ban Portugália és Spanyolország; majd 1989-ben a német újraegyesítés eredményeképpen a volt NDK területe. Az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) tagországainak (Ausztria, Svédország, Finnország) évi csatlakozása nyomán a most már Európai Uniónak nevezett formációnak 15 tagja lett. A jogilag 1993 január 1-n létrejött unió 15 tagállama mindösszesen mintegy 370 millió lakossal rendelkezik, de a gazdasági szerepe még ettől is nagyobb lehet, hiszen a világ iparilag legjobban fejlett hét országából három is uniós tagállam (Egyesült Királyság, Német Szövetségi Köztársaság, Francia Köztársaság). A fejlődés legnagyobb kihívását azonban a 2004-ben létrejövő 10 új tagországot jelentő bővítési hullám jelenti. Ezen országok között található Magyarország is. Az Európai Unió jogi alapjait jelenleg öt alapvető szerződés határozza meg, a már korábban említett három a közösséget létrehozó alapokmány, az Egységes Európai Okmány és a Maasstrichti Szerződés. Az Unió - céljai megvalósítása érdekében közös politikát jelöl ki (Pl.: vám, kutatás, energia, mezőgazdaság stb.), amelyek között természetesen helyet kap az európai közös biztonsági és védelmi politika is. Néhány fontos uniós intézmény: -a Bizottság (Commission), amely az EU végrehajtó szerve, 20 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, a nagyobb országok kettő-kettő, a kisebbek egy-egy tagot neveznek ki. -a Tanács (Council), az EU döntéshozó szerve, amelyben a tagállamok kormányainak képviselői vesznek részt és szavaznak az Unió jogszabályiról. -az Európai Parlament (European Parliament) 626, a tagállamok polgárai közül választott képviselő alkotja. Mindezen integrációs, evolúciós folyamatok eredményeképpen, az Európai Unió mind erőteljesebben vesz részt békefenntartó feladatokban. 2. A békefenntartás jogi háttere A békefenntartás fogalmát mindenki által elfogadottan még nem sikerült meghatározni. Az ENSZ tagországok az alábbi meghatározást fogadták el: Az országok közti, vagy azokon belüli ellenségeskedés megelőzése, keretek között tartása, mérséklése és megszüntetése, az ENSZ által szervezett és rányitott harmadik fél beavatkozása révén, amely többnemzetiségű katonákból, rendőrökből és civilekből álló erőket alkalmaz a béke visszaállítására és fenntartására Az ENSZ nem világkormány és nem világparlament ezért nincs belső törvényalkotási funkciója. Ennél fogva a nemzetközi megállapodásokon alapul az ENSZ békefenntartó tevékenysége. A nemzetközi hadijog államok közötti több évszázados fejlődés eredményeképpen alakult ki. A nemzetközi jogállamok közti jog és csak államokra, mint olyanokra kötelező. Az egyénnek nincsenek sem jogai, sem kötelezettségei a nemzetközi jog vonatkozásában. Annak érdekében, hogy az egyénre is kötelező lehessen, az államok törvényhozói a nemzetközi jog alapkérdéseit megfogalmazták a nemzeti jogban. A nemzeti és a nemzetközi jog közti alapvető megkülönböztetés a hadviselés jogában van. Az ENSZ-nek nincs belső jogalkotása, amely segítségével a szervezet átalakítaná a hadviselés nemzetközi jogát és azt a saját erői számára kötelezővé tehetné.

10 10 Az államok közti hadviselés törvényeit évszázadok folyamán fejlesztették ki. Eredetileg a legtöbb szabály az államok közti közös gyakorlat alapján alakult ki és nem került szövegszerű kodifikálásra egészen a XIX. századig. Amikor a hadviselés szabályait különböző szerződésekben és egyezményekben kodifikálták. Jelenleg, a hadviselés szabályait több szerződés és megállapodás rögzíti. Ezek közül a legfontosabbak: - az 1869-es Pétervári Nyilatkozat; - az 1899-es Hágai Nyilatkozat (A szükségtelen szenvedés megtiltásáról); es Hágai Egyezmény (A hadviselés módszerei és eszközei) - A vegyi és biológiai hadviselés eltiltásáról szóló 1925-ös Genfi Egyezmény - Az ENSZ alapító okirata es Genfi Egyezmények védelmének szabályai. A sebesültek, betegek, rokkantak, hadifoglyok és polgári személyek védelméről szól UNESCO. A fegyveres konfliktusok során a kulturális értékek védelme Kiegészítő egyezmény a Genfi Egyezményekhez /a légi hadviselés és a gerillaharc a hadviselés új fajtái A fenti megfogalmazásokból logikusan következik, hogy minden személy, aki az EN SZ képviseletében jár el, be kell, hogy tartsa a saját nemzeti törvényeit és kötelezően be kell tartania a fenti nemzetközi egyezmények előírásait, szellemét. 3. Általános elvek Az ENSZ égisze alatt végrehajtott békefenntartó missziók gazdag tapasztalatai kikristályosították azokat az általános alapelveket, amelyek, bár valamennyi misszió egyedi jellegű mégis segítenek bármely jövőbeli küldetés teljesítésében. Ezek a következők: Beleegyezés; Pártatlanság; Erő szükségtelen alkalmazása; Törvényesség; Hitelesség; Tárgyalások és közvetítés; Eltökéltség; Előrelátás; A befogadó ország kormányának tiszteletben tartása; Egységesség; - Beleegyezés: A békefenntartó missziókban résztvevő erők telepítése addig nem jöhet addig létre, amíg a konfliktusban résztvevő felek beleegyezésüket nem adják a beavatkozásra. Az ENSZ erői szempontjából ez azt jelenti, hogy a küldetés körzetében a konfliktusban résztvevő felek elfogadják az erők tevékenységét és biztosítják a békefenntartó erők szabad mozgását. - Pártatlanság: A békefenntartásban résztvevő erőknek semleges jellegűnek kell lennie. A békefenntartóknak nem szabad olyan akciókban részt venniük, amelyek olyan benyomást keltenek, mintha a békefenntartók valamely felet előnyben részesítenének. A pártatlanság bizonyítottsága a hitelesség elvesztését jelentené. - Az erő szükségtelen alkalmazása: A misszió folyamán szem előtt kell tartani azt az elvet, hogy a békefenntartás során az erő alkalmazása nem cél. A parancsnokok és katonák nem

11 11 alkalmazhatnak több erőt mint, ami a helyzet megoldásához valóban szükséges. Válaszként sem lehet nagyobb erőt alkalmazni, mint amilyet a békefenntartók ellen alkalmaztak. Elkerülve ezzel azt a benyomást mintha az erőt megtorlásként alkalmazták volna. - Törvényesség: A békefenntartó misszió a nemzetközi felhatalmazásból (BT, ENSZ BT, EBESZ, NATO) mandátumból, a nemzetközi közösség támogatásából és a hitelesség erejéből ered. - Hitelesség: A békefenntartó műveletek hitelessége annak a képességnek az elismerését jelenti, hogy a békefenntartók képesek küldetésüket teljesíteni. - Tárgyalások és közvetítés: A tárgyaló és közvetítő képesség két alapvető békefenntartó képesség. A tárgyalás egy vagy több féllel közvetlenül folytatott megbeszélés, egy határozott cél érdekében. Közvetítés általában olyan esetben jön létre, amikor a felek nem képesek vagy nem hajlandók közvetlen tárgyalásokat folytatni. A tárgyalás és a közvetítés végső célja olyan egyezmény elérése, amely mindkét felet kielégíti. Tekintettel arra, hogy a békefenntartók általában korlátozott erővel rendelkeznek a térségben, a meggyőzés ereje nagyon nagy szerepet játszhat. - Eltökéltség: A legkényesebb elv, a békefenntartók egységessége mutatja a cél elérésének eltökéltségét. Az egységes határozott fellépés különösen fontos szerepet játszanak terrorista fenyegetettség esetén ( emberrablás, merényletek stb.) - Előrelátás: A villongások kiéleződéséhez vezető összetűzéseket el kell kerülni, az időben megtett lépések képesek segíteni a helyzet fokozódásának elkerülésében. A békefenntartó erők gyors telepítése a villongások területére, a felek gyors, határozott szétválasztása, a lokális erőfölény létrehozása és kihasználása vezethet a helyzet gyors normalizálásához. - A befogadó ország kormányának tiszteletben tartása: A békefenntartó erők általában a befogadó ország hívására, de legalábbis beleegyezésével kerülnek telepítésre. Amíg a békefenntartók az országban tartózkodnak kötelesek betartani a befogadó ország törvényeit, vámügyi előírásait. - Egységesség: A békefenntartó műveletek legtöbbször többnemzetiségű műveletek, amelyekben a nemzeti kontingensek kohéziójának fenntartása létfontosságú. Ezért fontos a kulturális különbözőségek elismerése. Békefenntartó műveletek taktika alapelvei A békefenntartó misszió elsődleges politikai feladat. A Misszió Vezetője felelős a misszióban résztvevő különböző kontingensek (katonai, rendőri, nem kormányzati szervek) együttalkalmazhatósági képességeinek létrehozásáért. A küldetés során gyorsan és váratlanul változó helyzet megköveteli a határozott és azonnali reagálást. Ezen akciók során a következő taktikai elveket szükséges követni: Átláthatóság A nem teljes informálás vagy félreérthető információval való ellátás aláaknázhatja a bizalmat és a szavahihetőséget. Az átláthatóság elérhető valamennyi fél aktív részvételével zajló

12 12 tömegtájékoztatási programokkal (pl: minden érdeket fél részére egy időben, egy helyen tartott sajtótájékoztató). Összehangoltság A békefenntartó műveletben nagy számú és a legkülönbözőbb szervezetek vehetnek részt (ENSZ, nem kormányzati szervek, EU, EBESZ stb.). Ezen szervezetek összehangolatlan tevékenysége aláaknázhatja a békefenntartók hatékonyságát, szavahihetőségét. Valamennyi parancsnoknak a maga szintjén ismeretekkel kell rendelkezni a felelősségi körzetben található, működő nem katonai szervezetekkel és képesnek kell lenni az azokkal való együttműködésre. Összeköttetés összekötők útján Összekötök kiküldése célszerű valamennyi korábban a konfliktusban részvett felek számára. Információá ramlás Az információhoz való hozzáférés a békefenntartó erők számára életbevágóan fontos lehet a misszió sikere és az egység személyes fizikai biztonsága szempontjából is. A tájékoztatás rendjét úgy kell szervezni, hogy a feladatban résztvevő valamennyi szervezet az információkhoz gyorsan hozzáférhessen az áramoltatott információkkal pedig le kell fedniük a biztonsági környezetre ható valamennyi faktorait. Korlátozások és tiltások A békefenntartásban résztvevő katonai erők korlátozások és tiltások közepette hajtják végre feladataikat. Pl. a hadműveleti terület szigorúan meghatározott és a Fegyveres Erőnek Alkalmas szabályai általában az önvédelmet kivéve tiltják a halált okozó fegyverek használatát. Az egységeknek és személyeknek ezen korlátozásokra mindig tekintettel kell lenniük. Fegyverzet A békefenntartók általában könnyű fegyverzettel vannak ellátva. Ha a mandátum másképpen nem rendelkezik, az erőket az önvédelemhez szükséges fegyverzettel szerelik fel. A fegyverzet természetesen mindig függ a helyzettől és a hadműveleti terület jellegzetességétől. Láthatóság A békefenntartó tevékenységének jól láthatónak és nyíltnak kell lennie. /zászló, feliratok járműveken, épületen stb., jelek a ruházaton, éjszaka a zászló jelet meg kell világítani. A bázisok kiválasztásával figyelembe kell venni a láthatóság és felismerhetőség szempontjait. M ozgékonyság A mozgékonyság az erők nagyon fontos jellemzője a feladat végrehajtás során. Képesnek kell lenniük gyorsan reagálni az incidensekre vagy a hadműveleti területen bekövetkezett eseményekre. A mozgékonyság elérhető magas terepjáró képességű gépjárművek, helikopterek, motorcsónakok, vagy mindezek kombinált alkalmazásával.

13 13 Központi irányítás Mivel a békefenntartó erők alapvetően politikai eszközök valamennyi tevékenységük, incidensekben játszott szerepük politikai következményekkel járhat. Erre való tekintettel a jelentési, döntéshozatali eljárások jobban centralizáltak a normál szokásos katonai hadműveletekben megszokottaknál. A központi irányítás támogatásához megfelelő hírközlési rendszerre van szükség a legalsó szinttől a missziót vezető parancsnoksággal bezárólag. Önellátás An nak érdekében, hogy a békefenntartó erők pártatlansága hatékonysága biztosított legyen, a logisztikai önellátás biztosítottsága rendkívül fontos. A békefenntartó műveletek vezetése A békefenntartó műveletekben nem szabad hibázni. A többnemzetiségű erők egyesítése ellenséges környezetben, a megszokottól lényegesen különböző terepen, amely együtt jár a mozgás és akciószabadság korlátozottságával, meghaladhatja bármely parancsnok ismereteit, tudását. Ezért fontos tanulmányozni a korábbi békefenntartó műveletek tapasztalatait és az esetlegesen felmerülő problémák körét. Az erők vezetése tekintetében a következő általános elveket állapíthatjuk meg: - Minden rendfokozatú résztvevőnek értenie kell, hogy mi a küldetés célja; - Úgyszintén minden rendfokozatúnak értenie kell a politikai és katonai helyzetet és a kulturális, vallási aspektusokat, tisztában kell lenniük a helyzet mindenkori változásával. - A békefenntartás szükségszerűen együtt jár a kockázat bizonyos szintjével. A parancsnoknak egyensúlyozni kell tudni a kockázat és a küldetés szülte katonai feladatok végrehajtása között. - A gyakori kritikus fontosságú döntés meghozatala miatt, a valószínűleg nehéz helyzetbe kerülő békefenntartó csapatoknak rendelkezniük kell tiszti rendfokozatú egyénnel. - A parancsnokok felelősek az Erőszak Alkalmazásának Szabályai betartásáért. Amennyiben a szabályokat a csapatok eltérően értelmezik, vagy alkalmazzák törések, keletkezhetnek a békefenntartók egységében és a konfliktusban résztvevőket provokálhatják, ami a helyzet eszkalációjához vezethet. 4. Az erő alkalmazása Az erő alkalmazása nem cél a békefenntartó feladatok végrehajtása során. A parancsnok vagy katona nem használhat több erőt, mint ami feltétlenül szükséges és észszerű. Az erő demonstrálása annak alkalmazása nélkül önmagában is elég lehet a problémák megoldásá ra. A problémák megoldhatók a jó kapcsolat kialakításával és folyamatos fenntartásával, a célirányosan folytatott tárgyalásokkal, a kezdeményezés megragadásával és fenntartásáva l. Ezeket a gondolatokat fogalmazza meg a MINIMÁLIS ERŐ alkalmazásának elve. A békefenntartás során a következőket kell figyelembe venni: - Alacsony szintű, nem fenyegető erő alkalmazása elegendő lehet a probléma megoldására. - A kapcsolattartás és a tárgyalások a leglényegesebb módszerek.

14 14 - Az értelmes, előrelátó vezetés döntő fontosságú a kitűzött cél elérése során. - A kezdeményező képesség életfontosságú a feladat végrehajtás során. - Minden erőfeszítést meg kell tenni a konfliktus szint alacsony szinten tartásába illetve, amennyiben lehetséges a csökkentésére. Az Erőszak Alkalmazásának Szabályai /ROE/ A békefenntartás során figyelni kell az alábbi elvekre: - A szükségesnél nagyobb erő alkalmazása, csak annyi erőt alkalmazzunk, amennyi a helyzet megoldásához feltétlenül szükséges; - A tárgyalások és kapcsolattartás a legfontosabb módszerek; - Az intelligens és okos vezetési stílus döntőfontosságú a jó eredmények elérésében. A sztálinista vezetési stílus ( mindent én tudok a legjobban, nekem mindenről tudnom kell, én vagyok a legmagasabb rendfokozatú, tehát mindig nekem van igazam és csak én dönthetek ) a háborúban, de a békefenntartás során is biztosan, nagy károkat okozhat; - Valamennyi rendfokozatú kezdeményezése életfontosságú; - Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a konfliktust a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk vagy csökkentsük annak intenzitását; 1. A ROE utasítások gyűjteménye, amely meghatározza, hogy milyen körülmények között és milyen korlátozással kerülhet sor az erő alkalmazására. A fegyveres erőszak alkalmazás szabályainak tükröznie kell mindazon jogi, politikai és diplomáciai megfontolásokat, amelyek az adott békefenntartó misszióra jellemzőek. Valamennyi esetben a ROE felhatalmazza a békefenntartókat az önvédelemre. 2. Minden parancsnoknak ki kell képezni a ROE szabályaira és ezen szabályok szerves részét kell hogy képezzék a feladatra kidolgozott hadműveleti tervnek /OPLAN/ és parancsoknak /OPORDS). a begyakorlások és hadijátékok során alkalmazott különböző helyzetbeállítások nagymértékben segítik a katonai vezetőket és békefenntartó katonákat a szabályok jobb megértésében és alkalmazásában. 3. A szabályok változhatnak a békefenntartó művelet során. A szabályok alkalmazása nem csökkenti a parancsnokok azon felelősségét, hogy mindent meg kell tenniük a saját erőik védelme érdekében. A fegyveres erő alkalmazása 1.) A békefenntartás során a parancsnoknak az erő alkalmazását utolsó, végső megtorlásként kell kezelniük. A minimális erő alkalmazásának elvét tisztán és teljesen meg kell értenie minden békefenntartónak. 2.) Amennyiben az erő alkalmazására kerül sor, azt csak olyan mértékben és helyen kell alkalmazni, ahol és amennyire szükséges. Annak veszélye, hogy a konfliktus szintje eszkalálódik, megsokszorozódik amennyiben a szükségesnél nagyobb erő kerül alkalmazásra (olaj a tűzre) és ezzel párhuzamosan a későbbi tárgyalásos rendezés esélyei jelentősen csökkennek.

15 15 3.) A békefenntartók az erőt az alábbi sorrendben alkalmazzák: - ráhatás tárgyalások és közvetítés útján, - fegyveres erők védelmi jellegű jelenléte, telepítése, - fegyve res erők alkalmazása. Az ENSZ katonai erők előtt többféle alternatíva áll. Ezeket három kategóriába sorolhatjuk: 1. Erős: Tárgyaljon és gyakoroljon nyomást a fegyveres erők alkalmazási lehetőségének a fenntartásával. 2. Erősebb: Fegyveres erő alkalmazása nélkül késztessen. 3. Legerősebb: Fegyveres erő alkalmazásával késztessen. A békefenntartók tevékenységére adott reakciók az alábbiakban foglalhatók össze: Békefenntartó tevékenység Szembenálló fél reakciója legvalószínűbb legkevésbé valószínűbb Fegyver használata Fegyverhasználat Tárgyalás Feg yverhasználat Fegyverhasználat Fegyverszünet k erülése Tárgyalás Tárgyalás Fegyverszünet 4.) A fenti skála természetesen nem abszolút, ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy a felső szinten folytatott tárgyalással jobb eredmény érhető el, mint az erők helyi alkalmazásával a hadműveleti területen. 5.) Minden békefenntartó misszió különböző, de rendszerint az alábbi tevékenységi rendet kell követni. Tevékenység: Fegyveres erő Tárgyalás Fegyvertelen erők alkalmazása alkalmazása 1. Figyelmeztetés Kapcsolatfelvétel Zárás, blokkolás, megállítás 2. Első figyelmeztető Körbezárás lövés 3. Második figyelmeztető Erőfölény lövés 4. Célzott lövés Nyomás gyakorlás a.) A helyzet stabilizálása b.) Jelentés c.) Új tárgyalás

16 16 A békefenntartásban szigorú választóvonal van a fegyveres és a fegyvertelen erők alkalmazása között. A fegyveres erők alkalmaz ása magába foglalhatja valamennyi fegyverfajta alkalmazását (kézifegyverektől a légierőig). Az erők fegyvernélküli alkalmazása magába foglalja az út akadályok, ellenőrző pontok használatát, a katonai járművek útzárásra való használatát, halálos sérülést nem okozó fegyverek alkalmazását, mint pl. a gumibot, gumilövedékek, könnyfakasztó gránát, stb. A rugalmasság A békefenntartás során a rugalmasság azt is jelenti, hogy valamennyi megtett lépés után a szembenálló félnek a tudomására kell hozni, hogy a tárgyalás lehetősége nyitva áll. Mint már említettük korábban, valamennyi misszió egyedi jellegzetességgel rendelkezik, de rendszerint az alábbi tevékenységi sorrendet kell követni: T evékenység Fegyverhasználat Tárgyalás Fegyverhasználat nélküli tevékenység 1.) Kapcsolat felvétele 2.) Blokkolás, zárás, megállítás 3.) Tárgyalás 4.) Körbezárás 5.) Tárgyalás 6.) Nyomásgyakorlás 7.) Tárgyalás 8.) Erőfölény 9.) Tárgyalás 10.) Figyelmeztetés 11.) Tárgyalás 12.) Első figyelmeztető lövés 13.) Tárgyalás 14.) Második figyelmeztető lövés 15.) Tárgyalás 16.) Célzott lövés

17 17 Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy ez az útvonal változhat, annak megfelelően, hog y a békefenntartók befolyása hogyan változik. A parancsnokoknak és erőknek tudniuk kell rugalmasan reagálni a helyzet változásaira. A tevékenység gyorsan csaphat át fegyvernélküli formáról fegyveres formára. Az önvédelem A fegyvert önvédelmi céllal lehet használni, de addig nem, amíg más lehetőség van annak elkerülésére. Az önvédelem értelmezhető a békefenntartó erők vagy annak tagjai elleni fegyveres támadás vagy azok lefegyverzésének kísérlete esetére. Ugyanakkor általános irányelvként lehet elfogadni, azt hogy nem használunk fegyvert, mielőtt ellenük használnának fegyvert. A fegyverhasználat Normál esetben a békefenntartók az alábbi estekben használhatnak fegyvert: 1. Elrablás vagy elfogás közvetlen veszélye esetén; 2. Lefegyverzés közvetlen veszélye esetén; 3. Felfegyverzett csoportok közelednek a békefenntartó csapatokhoz; 4. Felfegyverzett csoportok akadályozzák a békefenntartókat küldetésük végrehajtásában; 5. Békefenntartókat ért támadás estén segítségnyújtási céllal; 6. A békefenntartók tulajdonát képező tulajdontárgyak, járművek eltulajdonításának szándéka esetén; A fegyverhasználatot meg kell előznie szóbeli felszólításnak (HALT, OR I WILL FIRE!), figyelmeztető lövésnek a levegőbe majd a cél közelébe, végül halált nem okozó célzott lövést kell leadni. Aknavetők, harckocsik és páncéltörő fegyverek esetében az alábbi eljárást kell követni: 1. Először füst vagy vakgránáttal kell lőni. 2. Legalább egy percet várni kell, hogy megtudjuk milyen reakciót váltott ki a az első lövés. 3. Második lövés éles lőszerrel, közel a célhoz. 4. Várni a második pont szerint. 5. Célzott lövés, lehetőség szerinti legkisebb károkozással. Ha harckocsi is rendelkezésre áll, ennek a bevetése eszkalációt okozhat, de másrészről segíthet a helyzet normalizálásában. Harckocsikra vonatkozó speciális eljárás: - A harckocsi ágyút el kell látni egy reflektorral, amelynek az ágyúval párhuzamosítottan kell üzemelnie. - Amikor nem éles lőszerrel lőnek, a reflektornak az agresszorra kell irányulnia. - A következő lépésként meg kell világítani az agresszorhoz közeli környezetet és géppuskával vagy az ágyúval lövést kell leadni. A géppuska és az ágyú közötti választás attól függ, hogy az agresszor milyen fegyvert használ. - Ez a figyelmeztető lövés után a reflektornak azonnal az agresszorra kell újra irányulnia. - Célzott lövés leadása, amennyiben ez szükségessé válik. 5. A békefenntartó erők biztonsága Általában a békefenntartókra a következő biztonsági fenyegetések leselkednek feladatuk végrehajtása során:

18 18 - Elsődleges Fenyegetés: Közvetlenül az ENSZ-re, EBESZ-re NATO-ra, Európai Unióra vagy más vezető szervezetre irányuló fenyegetés. - Másodlagos Fenyegetés: Az erőket küldő országra irányuló fenyegetés. - Fizikai Fenyegetés: A részvevőkre közvetlenül irányuló fizikai fenyegetés. A fenyegetés speciális faktorait képezi az ABV kockázati tényező, amely eredhet ipari balesetekből vagy szabotázsból, vagy tömegpusztító fegyverek harci anyagainak valamilyen formájú alkalmazásából. A biztonságra ható tevékenységi formák: - felderítés (információszerzés) - - beszivárgás szabotázs - terrorizmus (bombával való fenyegetés, géprablás, emberrablás, zsarolás) - dezinformálás, informatikai terrorizmus (honlapfeltörés, rémhírterjesztés, vírusok terjesztése, stb.) A biztonsági kérdések felelősei: - zászlóalj szinten: törzsfőnök - század szinten: parancsnok vagy helyettese - szakasz szinten : szakaszparancsnok Feladatok - Megakadályozni a művelet tervezése, csapataira, tevékenységi rendjére vonatkozó másmás érzékeny információk kiszivárgását jogosulatlan személyek számára. - Megakadályozni jogosulatlan személyeket abban, hogy a műveletben részvevő erők helyzetére, szándékára, alkalmazási terveire vonatkozó információkhoz jussanak. - Védeni a műveletben résztvevőket a biztonságot veszélyeztető kockázati tényezőktől. - Védeni a békefenntartó erők létesítményeit, fegyvereit, lőszereit egyéb felszerelését szabotázs, rablás, károkozás ellen. Jó tanácsok a békefenntartók számára: - Ne vegyen részt illegális üzletekben (fekete piac, pénzváltás stb.)! - Ne bírálja a vendéglátó országot, a feladatban résztvevő többi országot vagy saját hazáját! - Legyen szigorúan semleges. - Állandóan vegye figyelembe a fizikai kockázati tényezőket, viseljen golyóálló mellényt, ne becsülje az aknaveszélyt, meglepőaknákat vagy a vadállatok által képviselt veszélyt! - Tegye biztonságossá lakóhelyét és hivatali helyiségét. - Vegye figyelembe, hogy a rádió és telefonos kommunikációs eszközöket más is hallhatja. - A fegyverek és lőszerek mindig legyenek őrzött állapotban. - Tartózkodjon ismeretlen eredetű tárgy vagy anyag összeszedésétől! (szuvenír gyűjtögetés) - Legyen mértéktartó az alkohol tekintetében! - Ne folytasson olyan szexuális kapcsolatot, amelyet a konfliktusban résztvevő felek kihasználhatnak! - Ne fogadjon el ajándékot! - Tartózkodjon olyan szokásoktól, viselkedésektől, amely irritálhatja az adott ország lakosságát. - Fizikai gyakorlatok, testnevelés során legyen elővigyázatos

19 19 - Ne hozza magát olyan helyzetbe, amelyet később megbánhat! - A kábítószerek mindenfajtájának fogyasztása, kereskedelme szigorúan tilos. 6. Kapcsolat a sajtóval A sajtóval való kapcsolattartás nagyon fontos eleme a békefenntartó műveletnek. A sajtón keresztül törekedni kell arra, hogy a békefenntartó művelet fontossága hangsúlyozásra kerüljön a nemzetközi béke és biztonság fenntartás érdekében. A Zászlóalj Sajtó és Tájékoztató Szolgálatának feladata: - együttműködés az erők parancsnokságával, más békefenntartó egységekkel, - hírek megjelentetése a zászlóalj tevékenységéről, - a sajtó látogatások során információszolgáltatás, - az egységen belüli informálás (hetilap vagy napilap kiadása). A nemzeti kontingens tájékoztató tiszt feladata, hogy tájékoztassa az ottani törzset a kontingens munkájáról, tevékenységétől. Általános szabály, hogy amennyiben a saját erők tagjai megsebesültek vagy haláleset történik, tilos addig a sajtó informálása, amíg a hozzátartozók nem lettek értesítve. Néhány jó tanács az alkohollal kapcsolatban: - Az alkohol hatása gyorsabb és erősebb extrém klimatikus viszonyok között. - A vizet nem lehet alkohollal fertőtleníteni. - Maláriát vagy más fertőző betegséget nem lehet alkohollal megelőzni vagy gyógyítani. - Kígyómarás esetén az alkoholfogyasztás rendkívül veszélyes lehet. - Alkoholfogyasztás gépkocsivezetés előtt és alatt szigorúan tilos. - Néhány országban az alkoholfogyasztás teljesen tiltott (pl. Szaúd-Arábia) 7. Magatartás Valamennyi végrehajtott misszió tapasztalatai azt mutatják, hogy a külföldön végrehajtott küldetés, mint mentálisan, mint fizikailag nehéz szolgálat. Ez különösen igaz szélsőséges klimatikus viszonyok között. A környezeti változás önmagában is egy sor problémát okoz, de különösen igaz az akkor, ha az életkörülmények színvonala jelentősen csökken a misszió során. Ezért gyakran lép fel fáradtság vagy idegesség. A meleg és párás klimatikus viszonyok között különösen erős az izzadás, főleg eleinte, amíg a test nem alkalmazkodik a viszonyokhoz. Ön gyakran lesz fáradt és ingerlékeny, vegye ezt figyelembe munkája során. Figyeljen a tisztasági rendszabályok betartására! A meleg klimatikus viszonyok között a fertőző betegségek gyorsan terjednek. A plusz munka adása vagy végzése nagyon irritáló lehet és néha csak felesleges idővesztegetés. Az ENSZ vagy más békefenntartó misszió katonai személyi állományának viselkedése: kötelességüket szigorúan a katonai szabályzatnak, a helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően teljesítsék; a felekkel való érintkezéskor soha ne adjanak alapot arra, hogy a misszió vezető szervezet ellen valamilyen kifogást tehessenek pl. csempészés; legyenek pártatlanok; legyenek még provokáció esetén is higgadtak; ha kérik, mutassák be igazolványaikat, útleveleiket.

20 20 A rendszeres, értelmes munkával töltött elfoglaltság és a megfelelő kikapcsolódás a szabadidőben csökkenti a mentális problémák kialakulásának kockázatát. Minél gyorsabban ismeri az új országot annál inkább nagyobb öröme lesz az új országban való tartózkodásnak. Annak érzete, hogy aktívan vesz részt a küldetésben nagyon fontos. A teljes külföldön tartózkodás alatt Ön nagy felelősséggel tartozik az ENSZ, a missziót vezető szervezet és a hazája iránt. Az Ön viselkedéséből mind az ENSZ-re, a missziót vezető szervezetre, mind a hazájára vonnak le általánosító következtetést. /ha a magyar felségjelzést viselő katona köp egyet az utcán, akkor az a következtetés, hogy a magyarok köpködnek/ Még az elsőre kis jelentőségűnek tűnő incidensek is kihasználhatóak személyek vagy rossz szándékú csoportok által, ezért mindig tegyen jelentést vagy kérje elöljárói tanácsát. Ugyanakkor általános tanács, hogy a kedves és udvarias viselkedés minden helyzetben helyes. Ha baj van, mosolyogj! Ha még nagyobb baj van, mosolyogj! És ha nagyon nagy baj van, akkor mosolyogj és beszélj udvariasan! Minden helyzetben öltözködjön helyesen és légy ápolt! A felszerelés és egyenruha átalakítása tilos! A békefenntartó számára szigorúan tilos szolgálatban alkohol vagy drog fogyasztása! Alkohol és drog kereskedelem szigorúan tilos! Néhány az alkoholfogyasztással kapcsolatos tanács: Ne feledje, az alkohol hatása gyorsabb és erősebb szélsőséges klimatikus viszonyok között. A vizet nem lehet alkohollal fertőtleníteni! A malária nem gyógyítható alkohollal! Amennyiben kígyó marta meg, rendkívül veszélyes lehet az alkoholfogyasztás! Vezetés közben tilos az alkoholfogyasztás! Néhány országban az alkoholfogyasztás teljesen tiltott! A békefenntartó erők számára lényegtelen körülmények a másik fél számára lehetnek lényegesek, pl. nők ellenőrzésére során ne sértsék meg a helyi szabályokat, szokásokat. A békefenntartó katona tevékenységét a határozottság, a semlegesség, a megbízhatóság, a pártatlanság jellemezze. Kapcsolat a helyi lakossággal Általában a helyi lakosság pozitívan közeledik a békefenntartóhoz. Amikor a fertőzés veszélye nagy tartózkodni kell a helyi élelmiszer fogyasztásától. A helyi lakosság köszöntése a saját nyelvén nagyon gyakran segít elnyerni a helyiek bizalmát és barátságát. Ezért, ajánlott néhány kifejezés elsajátítása a helyi lakosság nyelvén. A nemi kapcsolat létesítése a helyi lakossággal a legérzékenyebb kérdések egyike. Általános gyakorlat, amennyiben szexuális kapcsolatot létesít a békefenntartó a helyi lakossággal, haladéktalanul hazaküldik. Tolmácsok gyakran kerülnek alkalmazásra a helyi lakosság köréből. Ez gyakran segít a kapcsolatlétesítésben, építésben a helyi lakossággal. Ugyanakkor, figyelembe kell venni, hogy a tolmácsok folytathatnak információgyűjtést, ezért a tolmácsok előtt nem szabad érzékeny információt tartalmazó megbeszéléseket folytatni. A békefenntartás nem turisztikai látogatás. Nem szabad a hazaihoz hasonló szabadsággal fotózni. A hidak, csatornák, repülőterek, állami épületek stb, gyakran katonai jelentőséggel bírnak a befogadó ország számára. Néhány országban szociális vagy vallási okokból tilos a női lakosok fotózása. Az SOP-ban külön le kell szabályozni a fotózással kapcsolatos szabályokat.

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN HADTUDOMÁNY BENCE BALÁZS DR. DEÁK JÁNOS DR. SZTERNÁK GYÖRGY GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN Biztonságpolitikai elemzők véleménye

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

BÉKEKIKÉNYSZERÍTŐ MŰVELETEK

BÉKEKIKÉNYSZERÍTŐ MŰVELETEK HADTUDOMÁNY GELSEI ANDRÁS BÉKEKIKÉNYSZERÍTŐ MŰVELETEK A Hadtudomány 2001/2. számában megjelent Béketámogató műveletek című cikkhez kapcsolódóan a következőkben a témához szervesen illeszkedő békekikényszerítő

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE 2013/2014-es tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat A tételek 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga. 2. A késő középkor nemzetközi

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Légió Futás mentesítő nyilatkozat

Légió Futás mentesítő nyilatkozat Légió Futás mentesítő nyilatkozat 1. Tudomásul veszem, hogy a Légió Futás eseményen történő részvétel fizikai kihívást jelentő és potenciálisan veszélyes tevékenység és magában hordozza a súlyos sérülés

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése. Dr. Halász László

A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése. Dr. Halász László A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése Dr. Halász László Alapfogalmak Az ökológia a szünbiológia tudományának része. A szünbiológia megfelel az angol ecology kifejezésnek, így tartalmilag általában

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

2009.1.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 10/29

2009.1.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 10/29 2009.1.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 10/29 FORDÍTÁS MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és Szomália között az Európai Unió által az Atalanta elnevezésű Európai Uniós katonai művelet keretében vezetett

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

ENSZ 1244 (1999) számú határozat

ENSZ 1244 (1999) számú határozat ENSZ 1244 (1999) számú határozat Elfogadva a Biztonsági Tanács 4011. ülésén, 1999. június 10-én* A Biztonsági Tanács, tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaira és elveire, és a Biztonsági

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Határtalan választások I. A nemzetközi példák

Határtalan választások I. A nemzetközi példák Török Zoltán Határtalan választások I. A nemzetközi példák A határon túli állampolgárok választójogának szabályozása a 2010-es kormányváltást követően Magyarországon is aktuálissá vált. Ennek a jognak

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól 114. sz. Egyezmény a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben