CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat"

Átírás

1 CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Panaszkezelési és Reklamációkezelési szabályzat A Panaszkezelési és Reklamációkezelési Szabályzat rendelkezik a CREDITEXPRESS Magyarország Kft. által, megbízási jogviszony alapján kezelt ügyfelek panaszainak, reklamációjának kezeléséről. A CREDITEXPRESS Magyarország Kft. (továbbiakban: CREDITEXPRESS) nem folytat egyedi levelezést az ügyfelekkel a panaszbejelentéssel kapcsolatosan, ez a mindenkori Megbízó feladata. A CREDITEXPRESS Magyarország Kft. Megbízó válaszáról telefonon vagy a soron következő felszólító levél kiküldésével értesíti ügyfelet. 1. FOGALMAK Ügyfél: megbízási jogviszony alapján kezelt ügy kötelezettje Megbízó: Jogi vagy természetes személy, mely megbízást ad behajtásra Panasz: ügyfél által írásban vagy szóban tett bejelentés, mely az adott ügyre vonatkozóan az ügyintézés menetét, az eljáró személy és/vagy társaság magatartását vitatja Reklamáció: ügyfél által írásban vagy szóban tett bejelentés, mely a tartozás jogalapját és/vagy összegszerűségét vitatja. 2. PANASZBEJELENTÉS MÓDJA Panaszbejelentés történhet közvetlenül Megbízóhoz és/vagy a CREDITEXPRESS-hez - telefonon - levélben - faxon - -ben - személyesen 2.1 Telefonos panaszbejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS központi elérhetőségén keresztül ( ), operátorral folytatott beszélgetés során teszi meg panaszát. 2.2 Írásos panaszbejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS székhelycímére (1146 Bp., Hungária krt ) vagy postafiók címére (1592 Bp., Pf.: 590) küldött levél útján teszi meg panaszát. 2.3 Faxos panaszbejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS faxszámán ( ) keresztül teszi meg panaszát es panaszbejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS címére küldött levél útján teszi meg panaszát. 2.5 Személyes panaszbejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS székhelycímén (1146 Bp., Hungária krt ) személyesen operátorral folytatott beszélgetés során teszi meg panaszát.

2 3. PANASZOK FELDOLGOZÁSA A 2. pontban meghatározott bejelentett panaszok azonnal, 24 órán belül feldolgozásra kerülnek. Az írásban és faxon érkező reklamációkat az Ügyfélszolgálat és adatfeldolgozás osztály kezeli. A dokumentumok érkeztetésre kerülnek az aznapi dátummal majd a beazonosítás alapján elektronikusan az ügyhöz csatolják a behajtási rendszerben. A beazonosítás név, cím, hivatkozási szám, ügyfélszám alapján történik. Amennyiben a beazonosítás sikertelen, a panasz automatikusan elutasításra kerül. A beazonosított és beazonosítatlan dokumentumok archiválásra kerülnek az irattárban. A csatolás során a behajtási rendszerben egy Levél érkezett feladat generálódik az ügyben az operátorra, aki elolvassa a levelet, rögzíti annak rövid tartalmát a behajtási rendszerben. Telefonon és személyesen bejelentett reklamációkat közvetlenül az operátorok kezelik. A beazonosítás után (a beazonosítás név, cím, hivatkozási szám, ügyfélszám alapján történik) rögzítik a panaszt a behajtási rendszerben és tájékoztatják ügyfelet, hogy a panasz kivizsgálásáig felfüggesztésre kerül a behajtási eljárás. A telefonbeszélgetésekről hangfelvétel készül. Az -ben érkező reklamációkat a behajtási supervisor-ok kezelik. A beazonosítás után (a beazonosítás név, anyja neve, születési dátum, hivatkozási szám, ügyfélszám alapján történik) rögzíti annak rövid tartalmát a behajtási rendszerben és válasz ben tájékoztatják ügyfelet, hogy a panasz kivizsgálásáig felfüggesztésre kerül a behajtási eljárás. 4. PANASZOK BESOROLÁSA és KIVIZSGÁLÁSA A panasz típusa alapján lehet: - panasz a CREDITEXPRESS ellen feltételezett jogszerűtlen magatartás miatt - panasz a CREDITEXPRESS (és/vagy a céget képviselő telefonos operátor) ellen feltételezett téves információ átadás ügyében - panasz a CREDITEXPRESS (és/vagy a céget képviselő telefonos operátor) ellen feltételezett szabályszerűtlen tárgyalási stílus kapcsán tett kifogás Mindhárom típusú panasz esetén a kijelölt adatvédelmi és panaszkezelési felelős az ügyet az érintett terület vezetőjét, ill. a feltételezett hibát elkövető alkalmazott felettesét bevonva kivizsgálja az esetet annak tekintetében, hogy az ügyben lefolytatott eljárás megfelel-e az alábbi dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak: - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről - Az ügyben érintett Megbízó és a CREDITEXPRESS között fennálló érvényes szerződés - A CREDITEXPRESS érvényben lévő behajtási szabályzata - A CREDITEXPRESS érvényben lévő adatvédelmi szabályzata

3 - A CREDITEXPRESS érvényben lévő etikai kódexe A vizsgálat során a kijelölt adatvédelmi és panaszkezelési felelős minden felsorolt dokumentumban található előírások figyelembevételével megállapítja, hogy jogos volt-e panasz. 5. PANASZOK MEGVÁLASZOLÁSA és KÖVETKEZMÉNYEI Ha a panasz jogos: az érintett osztály felelőse megteszi a lépéseket, hogy az ügy visszakerüljön az eljárási rend szerint megfelelő státuszba, és intézkedik az ügyfél telefonon történő tájékoztatásáról. Ha ez nem megoldható és/vagy az ügyfél írásos választ vár, akkor a panasz kivizsgálásáról és a megtett intézkedésekről írásos (levél/ ) tájékoztatást küld. Igény szerint elnézést kérő levél is küldhető. Ha emberi mulasztás miatt keletkezett a panasz, a hibát elkövető alkalmazottal szemben a panasz súlyosságát figyelembe véve eljárást indít, ami lehet: - szóbeli figyelmeztetés - írásbeli figyelmeztetés - szerződésbontás. Ha technikai/folyamatszervezési hiányosság okán keletkezett a panasz, akkor az érintett osztály vezetője intézkedik a fent említett dokumentumoknak megfelelő behajtási folyamat kialakításában. Ha a panasz nem jogos: telefonon értesítésre kerül az ügyfél. Ha ez nem megoldható és/vagy az ügyfél írásos választ vár, akkor a panasz elutasításáról írásos (levél/ ) tájékoztatást küld. Ha ügyfél a call-centerrel folytatott tárgyalás hangfelvételét kéri annak eljárási rendje a következő: - ügyfél jelzi igényét, hogy át szeretné venni a hangfelvételt - a kijelölt adatvédelmi és panaszkezelési felelős telefonon egyeztet időpontot a hangfelvétel átadására, és IT felé jelzi, hogy mely hanganyagokat kell cd-re kiírni - a kijelölt időpontban ügyfél a CREDITEXPRESS székhelyén megjelenik, és a csoportvezető / behajtási vezető jelenlétében és aláírt átvételi elismervény ellenében (lásd 1. sz mellléklet) átadja a hangfelvételt tartalmazó cd-t. Az átvételi elismervény aláírása előtt az ügyfél és CREDITEXPRESS képviselője közösen megbizonyosodnak arról, hogy az igényelt hangfelvétel kerül átadásra. - az Adatvédelmi Biztos fentebb állásfoglalása szerint nem kötelezi társaságunkat a hangfelvétel egyéb (postai, elektronikus vagy más) úton történő kézbesítésére, ezért ezt a CREDITEXPRESS csakis személyesen adja át a hangfelvételt az ügyfélnek személyesen, vagy legalább teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselőnek. A panasz kapcsán megtett intézkedések rögzítése: A kijelölt adatvédelmi és panaszkezelési felelős minden, a panasz kapcsán megtett intézkedést rögzít az elektronikusan vezetett panaszkezelési naplóban, mely a behajtási vezető által megadott hálózati helyen elérhető a cég: - ügyvezetője, - HR vezetője, - behajtási vezetője, - adatvédelmi és panaszkezelési felelőse, - céggel szerződésben álló jogásza számára.

4 6. PANASZOK - JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A CREDITEXPRESS közvetlenül nem biztosít jogorvoslati lehetőséget ügyfél számára. Amennyiben az ügyfél a bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, fordulhat közvetlenül a Megbízóhoz, de ez nem jelenti automatikusan a behajtási eljárás felfüggesztését. Arra csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben Megbízó közvetlenül arra utasítja CREDITEXPRESS-t. Egyéb esetben hatóságokat és felügyeleti szerveket kereshet meg az ügyfél melyek elérhetőségeit a címen megtalálja. 7. REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉS MÓDJA Reklamáció bejelentés történhet közvetlenül Megbízóhoz és/vagy a CREDITEXPRESS-hez - telefonon - levélben - faxon - -ben - személyesen 7.1 Telefonos reklamáció bejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS központi elérhetőségén keresztül ( ), operátorral folytatott beszélgetés során teszi meg reklamációját. 7.2 Írásos reklamáció bejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS székhelycímére (1146 Bp., Hungária krt ) vagy postafiók címére (1592 Bp., Pf.: 590) küldött levél útján teszi meg reklamációját. 7.3 Faxos reklamáció bejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS faxszámán ( ) keresztül teszi meg reklamációját es reklamáció bejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS címére küldött levél útján teszi meg reklamációját. 7.5 Személyes reklamáció bejelentés: ügyfél a CREDITEXPRESS székhelycímén (1146 Bp., Hungária krt ) személyesen operátorral folytatott beszélgetés során teszi meg reklamációját. 8. REKLAMÁCIÓK FELDOLGOZÁSA A 2. pontban meghatározott bejelentett reklamációik azonnal, 24 órán belül feldolgozásra kerülnek. Az írásban és faxon érkező reklamációkat az Adminisztrációs osztály kezeli. A dokumentumok érkeztetésre kerülnek az aznapi dátummal majd a beazonosítás alapján elektronikusan az ügyhöz csatolják a behajtási rendszerben. A beazonosítás név, cím, hivatkozási szám, ügyfélszám alapján történik. Amennyiben a beazonosítás sikertelen, a reklamáció automatikusan elutasításra kerül. A beazonosított és beazonosítatlan dokumentumok archiválásra kerülnek az irattárban. A csatolás során a behajtási rendszerben egy Levél érkezett feladat generálódik az ügyben az operátorra, aki elolvassa a levelet, rögzíti annak rövid tartalmát a behajtási rendszerben. Telefonon és személyesen bejelentett reklamációkat közvetlenül az operátorok kezelik. A beazonosítás után (a beazonosítás név, cím, hivatkozási szám, ügyfélszám alapján történik)

5 rögzítik a reklamációt a behajtási rendszerben és tájékoztatják ügyfelet, hogy a reklamáció kivizsgálásáig felfüggesztésre kerül a behajtási eljárás. A telefonbeszélgetésekről hangfelvétel készül. Az -ben érkező reklamációkat a behajtási supervisor-ok kezelik. A beazonosítás után (a beazonosítás név, cím, hivatkozási szám, ügyfélszám alapján történik) rögzíti annak rövid tartalmát a behajtási rendszerben és válasz ben tájékoztatják ügyfelet, hogy a reklamáció kivizsgálásáig felfüggesztésre kerül a behajtási eljárás. 9. REKLAMÁCIÓK BESOROLÁSA és EGYEZTETÉSE A beérkező és feldolgozott reklamációik az operátor döntése alapján függően azok tartalmától vagy a Megbízó által adott behajtási segédlet alapján megválaszolásra kerülnek, vagy ha a segédlet pontjai nem tartalmaznak választ a reklamációra, akkor az egyeztetésre kerül a Megbízóval. A reklamációik Megbízónként összegyűjtve napi rendszerességgel elektronikus úton kerülnek elküldésre a megfelelő kontaktszemélyeknek. Az egyes táblázatokban az elmúlt 48 órában beérkezett és feldolgozott összes ügyfél reklamáció tételesen beazonosíthatóan felsorolásra kerül. 10. REKLAMÁCIÓK MEGVÁLASZOLÁSA A 9. pont alapján elküldött reklamációkra Megbízó elektronikus formában, az elküldött táblázatot kiegészítve adja meg válaszait. Ezek a válaszok 48 órán belül rögzítésre kerülnek a behajtási rendszerben, ahol egy Megbízó válasza feladat generálódik az ügy operátorára. Az operátor 48 órán belül feldolgozza a feladatot, oly módon, hogy a Megbízó válasza alapján értesíti ügyfelet a reklamáció kivizsgálásnak eredményéről és az ügy aktuális állásáról. Az értesítés elsősorban telefonhívás által történik. Ha a reklamáció jogos: telefonon értesítésre kerül ügyfél. Ha ez nem megoldható, akkor az eljárás mindaddig felfüggesztve marad, míg ügyfél nem jelentkezik ismételten vagy a kezelési idő le nem jár. Ha a reklamáció nem jogos: telefonon értesítésre kerül ügyfél. Ha ez nem megoldható, akkor a sorban következő felszólító levél kiküldésre ügyfélnek. 11. REKLAMÁCIÓK - JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A CREDITEXPRESS Magyarország Kft. közvetlenül nem biztosít jogorvoslati lehetőséget ügyfél számára. Amennyiben az ügyfél a bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, fordulhat közvetlenül a Megbízóhoz, de ez nem jelenti automatikusan a behajtási eljárás felfüggesztését. Arra csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben Megbízó közvetlenül arra utasítja CREDITEXPRESS-t.

6 1. sz melléklet ÁTÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Készült: Budapest, év hó nap Budapest, Hungária krt Creditexpress Magyarország Kft. Átadó: Creditexpress Magyarország Kft, behajtási csoportvezető Átvevő: Cím: Szig. szám: Átvétel tárgyát képező dokumentum: hangfelvételt tartalmazó CD lemez Hivatkozási szám: Átvevő nyilatkozatai: Alulírott átvevő ezúton visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a fenti hivatkozási számhoz köthető rögzített hangelvételt megfelelő minőségben és vágatlanul átvettem. A hangfelvételt a Creditexpress Magyarország Kft. ingyenesen biztosította. A hangfelvételt saját céljaimra kívánom felhasználni, azt nyilvánosságra nem hozom, illetéktelen harmadik személy részére nem adom át. Az átadás-átvétel indoklása: k.m.f... Átadó.. Átvevő Készült 3 példányban 1 pld. Átvevő 1 pld. Átadó 1 pld. Irattár

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10.

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat

Részletesebben

6.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

6.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatból kiemelve. 6. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése A MIVÍZ Kft. a közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű és közérdekből

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 15089 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben