FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA"

Átírás

1 FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: , Telefax: Mobil: 06-70/ BM: cím: Szám: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2014. (IX. 16.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ei üléséről A RÉT szeptember 15-én megtartott soros ülésén megvitatott kérdésekről az alábbiak szerint tájékoztatom tagságunkat. A tanácskozást Kovács István r. dandártábornok úr, az ORFK gazdasági főigazgatója vezette. A fórumon részt vett továbbá Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr, az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője, valamint Dr. Nyitrai Péter r. hadnagy úr, az ORFK Hivatala Jogi Főosztály Normaalkotási Osztályának vezetője. Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár és Dávid Tibor főtitkár-helyettes képviselték. (A munkáltatói oldal által adott írásbeli válaszokat a szövegben dőlt betűvel jelöljük.) BKV bérlet ítélet végrehajtása a BRFK-n A RÉT korábbi ülésein visszatérően foglalkoztunk a BRFK-n dolgozók képviseletében benyújtott BKV bérlet perekben hozott bírósági ítéletek végrehajtásának problémájával. Mint ismeretes a BRFK a kártérítésként megítélt pénzösszegekből jogsértő módon járuléklevonásokat eszközölt, holott azt minden esetben nettó összegben még ha azt az ítélet nem is hangsúlyozta kellett volna teljesítenie. A végrehajtási eljárások és plusz kiadások megelőzése érdekében az ORFK hathatós közbenjárását kértük, melyre a legutóbbi, júliusi RÉT ülésen ígéretet is kaptunk az ORFK gazdasági főigazgatójától. Kovács István r. dandártábornok úr vállalta, hogy az ORFK állásfoglalást továbbítják a BRFK perképviseleti osztályának, illetve, hogy a tárgykörben személyes egyeztetést is kezdeményeznek a BRFK jogi szakszolgálatával. Az ORFK Hivatala válasza szerint a kérdéssel kapcsolatban az ORFK Hivatalának Jogi Főosztálya a július 14-ei RÉT ülésre részletesen kifejtette az ORFK Gazdasági Főigazgatóságának véleményével egybehangzó álláspontját. Mivel az egyes perekben alperesi pozícióban (az azokat követő esetleges végrehajtási eljárásokban pedig adósi szerepkörben) az önálló jogalanyisággal rendelkező Budapesti Rendőr-főkapitányság szerepel, az ORFK álláspontja a BRFK perbeli nyilatkozatait az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában foglaltakra is figyelemmel nem pótolhatja és nem írhatja felül. Mindezek alapján, azokban az esetekben, ha a kártérítés kifizetése nem jogszerűen történik, jogászaink végrehajtási eljárást fognak kezdeményezni. A helyzet időközben szerencsére

2 2 annyival kedvezőbb lett, hogy az ominózus eset(ek) óta született bírósági ítéletek már egyértelműsítik a kifizetés nettó mivoltát. A bíróságok úgy látszik rugalmasabbak! Adó- és járulékkedvezmények jóváírásának elmaradása miatti bércsökkenés Május közepén jeleztük az ORFK Gazdasági Főigazgatóság irányába a kollégáktól érkezett azon problémát, hogy az adó- és járulékkedvezmények vélhetően számfejtési programhiba miatti elmaradó jóváírása miatt több tízezer forinttal kevesebb illetmény került számfejtésre. Ezt egy ideig utólagos manuális számfejtéssel korrigálták a rendőrségi munkáltatók, azonban májusban az ORFK ezt leállította. Az ORFK gazdasági főigazgatójától a tárgyban érkezett tájékoztató levél szerint a témában a MÁK, a Rendőrség és a BM érintett, illetve illetékes vezetői még májusban egyeztettek, melynek eredményeként megállapítást nyert, hogy a vonatkozó jogszabályok (adójogszabályok, Csjt., Tbj.) rendelkezései nincsenek összhangban egymással, ebből ered a jelzett probléma. Annak megszüntetéséhez tehát jogszabály módosításra van szükség. A rendőrségi tájékoztatás szerint a szükséges jogszabály módosítások kezdeményezésére már történtek intézkedések, de az ORFK választ követően szakszervezetünk is megkereséssel fordult a jogharmonizációs folyamat felgyorsítása érdekében a BM vezetéséhez. A júliusi RÉT ülésen rákérdeztünk az ORFK képviselőinél, hogy információik szerint történte előrelépés a problémát illetően. Akkor azt a választ kaptuk országos rendőrfőkapitányhelyettes úrtól, hogy a jelzett problémák orvoslása folyamatban van, sőt a járulékok tekintetében erről már múlt időben lehet beszélni, mivel az már teljes körűen rendeződött, sőt az elmaradások (március, április, május hónapok) pótlása is már zajlik. Az adókedvezmények problémája viszont még lezáratlan, de e tekintetben is reménykeltően nyilatkozott országos rendőrfőkapitány-helyettes úr. Információink szerint a családi adókedvezmény jóváírása (sem a tárgyhavi, sem a visszamenőleges hónapokra járó) júliusban nem történt meg, ezért ismételten tájékoztatást kértünk a probléma kezelésének állására vonatkozóan. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint az ORFK GF értesítette a költségvetési szerveket arról, hogy a Magyar Államkincstár dolgozói valamennyi rendőri szerv esetében korrigálták, illetve ígéretük szerint legkésőbb szeptember 30-ig korrigálni fogják a családi adó- és járulékkedvezmény miatt történt téves levonásokat. Az ORFK válasz alapján talán végre pont kerül az említett probléma megoldásának végére. Amennyiben a fenti határidő után mégsem oldódna meg a probléma, úgy azt névvel és szolgálati hely megjelölésével kérjük a KKI irányába jelezni, hogy azt közvetlenül az ORFKval rendezni tudjuk. Központi zárolás rendőrségi kihatása A Magyar Közlöny évi 97. számában közzétett 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat szerint a évi hiánycél tartása érdekében a Belügyminisztériumnál 2.726,1 millió Ft zárolását rendelte el a kormány. A kormányhatározat miniszteri hatáskörbe utalta a zárolás végrehajtását, tehát annak meghatározását, hogy az mely költségvetési sorokat (cím, alcím, stb.) fog terhelni. A feladatszabás végső határideje augusztus 1-je volt.

3 3 A BM közigazgatási államtitkárától már tájékoztatást kértünk a zárolás rendőrségi kihatásáról, de választ ez idáig nem kaptunk a megkeresésünkre, ezért a rendőrség vezetésétől kértünk felvilágosítást az említett tárgykörben. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozat 1. pontjában előírt zárolási kötelezettség a Rendőrség költségvetését 1 546,1 millió forint összeggel terhelte. A hivatkozott Korm. határozatban elrendelt zárolás teljes mértékben az Országos rendőrfőkapitányságot terheli, ami a napi működésben nem okoz zavarokat, azonban a zárolás év végéig történő fenntartásakor az egyes, év végére tervezett beszerzések átütemezését, elhalasztását át kell gondolni. Túlóra kimutatás Az év utolsó negyedévéhez közeledve kértük, hogy az ORFK mérje fel a túlórák kezelésének aktuális helyzetét valamennyi rendőri szervre és foglalkoztatási jogviszonyban állókra vonatkozóan: ben ez idáig hány fő (hivatásos, közalkalmazott, stb.) hány túlórát teljesített, - előző év(ek)ről áthozott túlórák óraszáma, - pénzben megváltott, illetve szabadidőben kiadott túlórák. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a felmerülő kérdés a szeptember 15-én sorra kerülő RÉT ülésen kerül megválaszolásra. Kovács István r. dandártábornok úr az ülésen elmondta, hogy havonta kb óra túlóra pénzbeli megváltására biztosított az anyagi fedezet. Gazdasági főigazgató úr hangsúlyozta továbbá, hogy amellett, hogy kizártnak tartja azt, hogy tavalyi megváltatlan túlórák még lennének, nem látja indokát egy rendőri szervekre lebontott túlóra kimutatás elkészítésének. Az ugyanis komoly munkaidő- és erő ráfordítást igényelne, viszont az előbb elmondottak szerint a túlóra ellentételezés a rendőrségen rendezetten történik, ezért azt szükségtelennek tartja. Természetesen amennyiben egyedi ügyekben a szakszervezetek az elmondottakkal ellentétes információval rendelkeznek, úgy azok kivizsgálásában felajánlotta, hogy kérésre segítséget nyújt. Kovács István r. dandártábornok úr tájékoztatása szerint a mostani árvízi- illetve belvízi védekezésben eddig a készenléti egységek működtek közre. Ezen túlórák ellentételezésére pénzben kerül sor. Konkrét kérdésre válaszolva gazdasági főigazgató úr úgy nyilatkozott, hogy nem csak a konkrét árvízi-belvízi védekezési túlórák, hanem az azzal összefüggésben keletkezett minden túlóra (a másodlagosak is, tehát a védekezésben résztvevők helyettesítéséből eredőek is) azonos elvek mentén és módon kerül megváltásra. Ehhez kapcsolódóan merült fel a Készenléti Rendőrség, illetve a rendőr(fő)kapitánysági kollégák eltérő díjazási szabályai által generált bérfeszültség problémája, nevezetesen, hogy a KR-nél dolgozó azonos beosztásúak jobban keresnek a rendőr(fő)kapitánysági kollégáknál. Ezzel kapcsolatban Kovács István r. dandártábornok úr elmondta, hogy egy 2008-as miniszteri (IRM) döntésre vezethető vissza az a mai napig fennálló gyakorlat, hogy a KR munkatársainak valamennyi túlórája pénzben kerül megváltásra. A 2008-ban kiadott rendelkezés ugyanis a mai napig hatályban van. Ez megfelel a jogszabályi előírásoknak, a Hszt. ugyanis lehetőséget biztosít az állományilletékes parancsnokok számára, hogy a szolgálat érdekében a 150 óra alatti túlórák pénzbeli megváltását is engedélyezzék.

4 4 A túlóra ellentételezés mellett a hatályos jogszabályok alapján a pótlékrendszer is kedvezőbb juttatásokat biztosít a KR állománya számára (különleges bevetési pótlék). Az ülésen jeleztük, hogy a havi szinten említett kb órás túlóraátlagot soknak tartjuk, ami az állomány leterheltségét igazolja, és kértük, hogy év végén a évben a rendőrség által teljesített össz túlórák számáról adjon majd tájékoztatást az ORFK. Határrendészek lejáratása Határrendészeti feladatokat ellátó tagjaink sérelmezik, hogy a határátkelőhelyeken olyan plakátokat helyeztek el, amely a korrupció gyanújával pecsételi meg őket. A szóban forgó plakát melyet az ülésen nyomtatott fénykép formájában meg is mutattunk az ORFK RÉT ülésen jelen lévő képviselőinek arra hívja fel az áthaladók figyelmét, hogy ne nyújtsanak anyagi ellenszolgáltatást az intézkedő rendőröknek. A határellenőrzés ingyenes, mondjon nemet a korrupcióra plakátcím tehát azt sugallja az állampolgárok felé, mintha minden rendőr, de legalábbis a többség, korrupt lenne (kollektív bűnösség vélelme)! Ez nem csak a kollégák emberi méltóságát sérti, hanem a rendőrség imídzsét is. Az ülésen kértük a határrendész kollégák szempontjából sérelmes állapot megszüntetését. Kovács István r. dandártábornok úr az ülésen elmondta, hogy bemutatott plakáton szereplő korrupciós zöldszám 2006 óta ki van függesztve a határátkelőhelyeken. Azt ugyanakkor nem vitatta, hogy a képi illusztráció viszont új keletű, ezért ígéretet tett a szakszervezetünk által kifogásolt plakát kifüggesztése körülményeinek kivizsgálására, melynek eredményéről tájékoztatni fogja szakszervezetünket. A sérelmezett plakátról készült fényképfelvételt jelen tájékoztatóhoz mellékeljük. Szabolcsi korrupciós norma A tavalyi évben kiadott- valamennyi rendőri szervre kiterjedő hatályú ORFK-s korrupciós normára hivatkozással a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője augusztus végén főkapitányi intézkedést adott ki a korrupció megelőzése, valamint a személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetének javítása céljából. Való igaz, hogy a 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás 43. pontja a helyi sajátosságokra figyelemmel felhatalmazást ad a területi szervek vezetői számára a tárgybani normaalkotásra, azonban a kiadott szabolcsi korrupciós norma ezen jóval, és véleményünk szerint személyiségi jogokat sértően túlterjeszkedik. Néhány rendelkezést kiragadva: megtiltja a járőr-, őr- és útlevélkezelői, szolgálatirányítói és a bűnügyi szolgálati ág kivételével az alosztályvezetői állomány számára, hogy szolgálatban a bankkártyájukat, hitelkártyájukat maguknál tartsák. Azon túlmenően, hogy pl. egy bankkártya véleményünk szerint nem korrupcióforrás, azt is aggályosnak tartjuk, hogy az abszolút személyes adatokat hordozó és védelmet igénylő plasztiklap őrzésének feltételeit miként fogja megnyugtatóan biztosítani a munkáltató. A norma értéknyilvántartó könyv rendszeresítését írja elő, melybe szolgálat előtt és alatt is be kell jegyezni a szolgálatba bevitt, illetve a szolgálat alatt vásárolt/vásároltatott élelmiszereket és élelmiszernek nem minősülő termékeket (üdítő, gyümölcs, édesség, stb.) is, mert azokat más különben nem tarthatják maguknál. Ez a rendelkezés finoman szólva is eltúlzott.

5 5 A megyei norma szerint a vezetői állomány évente egyszer a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés és az albérleti hozzájárulás folyósításának jogosságát is ellenőrizni köteles, melyeknek azon túl, hogy a korrupció megelőzéséhez semmi köze sincs, más norma által egyébként is szabályozottak: pl. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. Sérti a jogbiztonság elvét, illetve követelményét az, hogy az MRFK intézkedés szerint az eset körülményeire tekintettel akár szóban is elegendő az NVSZ illetékes szervét tájékoztatni a korrupció gyanújáról. Minimális elvárás, hogy a szóbeli tájékoztatást követően soron kívül eleget kell tenni az írásbeliség követelményének. Végül, de nem utolsó sorban a 28/2014. (VIII. 26.) SzSzB MRFK intézkedés személyi hatálya az ORFK utasításon túlterjeszkedve a munkavállalókra is kiterjed. Az ülésen kértük, hogy az ORFK vizsgálja meg az általunk kifogásolt megyei normát, illetve annak rendelkezéseit, melyek véleményünk szerint az alap ORFK utasítás szerinti felhatalmazáson túl terjeszkednek, és írásban tájékoztassanak szakmai álláspontjukról. További lépéseinket az ORFK véleményétől tesszük függővé. Számíthat-e az állomány 2015-ben béremelésre? Az ülésen rákérdeztünk, hogy 2015-ben tervez-e és milyen mértékű illetményemelést a rendőrség a személyi állományt érintően. Kovács István r. dandártábornok úr elmondta, hogy a jövő évi költségvetést előre láthatóan október 11. és október 18. között tárgyalja az Országgyűlés, ezért a kérdés tárgyalása szeptember közepén még idő előtti, így arra a november 10-ei soros RÉT ülés keretében javasolta visszatérni. Bűnügyi technikusok juttatásainak egységesítése Az ülésen szó esett a bűnügyi technikusok juttatásai tekintetében tapasztalt országos eltérés problémájáról: van ahol kapják a veszélyességi pótlékot és a pótszabadságot, míg máshol nem. Hivatkoztunk arra, hogy évekkel ezelőtt már pozitív elmozdulás indult az egységesítés irányába, de végül mégsem lett belőle semmi. Jelenleg is vannak még folyamatban munkaügyi perek, melyek véleményünk szerint ismételten indokolttá teszik a probléma megvizsgálását. Az ORFK képviselői ígéretet tettek arra, hogy a kérdést a RÉT novemberi soros ülésén napirendre tűzik. 50 évesek köszöntése Az ülésen megkérdeztük, hogy mivel magyarázható az, hogy a születésnapi elismerésre felterjesztett kollégák közül van, aki megkapja a javasolt jutalmat, míg a másik, azonos paraméterekkel rendelkező dolgozó nem. Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az 50., illetve 60. születésnap címén adható elismerés nem alanyi jogon járó juttatás, hanem az adományozásnak többes jogszabályi kritériuma van, így pl. a szolgálati idő hossza, illetve a munkateljesítmény is vizsgálandó szempontok a munkáltató számára.

6 6 A kérdéskörrel kapcsolatban elhangzott ORFK adatszolgáltatás szerint a kb fős személyi állományból hozzávetőlegesen 800 fő hivatásos 50. életév fölötti (kb. 250 fő vezető beosztású, kb. 350 fő tiszti, valamint kb. 210 fő zászlósi, tiszthelyettesi állományú kolléga). A közalkalmazotti állományra vonatkozóan az előzőek szerinti életkor megoszlási adatokkal az ORFK nem tudott szolgálni, ezért azok utólagos közlését kértük az ORFK képviselőitől. Szankcionálják-e az időszakos alkalmassági vizsgálat elmaradását? Az ülésen kérdésként merült fel, hogy a rendőrségi dolgozók tarthatnak-e retorziótól, amennyiben az időszakos alkalmassági vizsgálatot az előírt határidőben nem végeztetik el. Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr az ülésen elmondta, hogy tavaly év végén valóban tartott a rendőrség ellenőrzést az időszakos alkalmassági vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan, de ennek célja a gyakorlati tapasztalatok értékelése és hasznosítása volt. Tábornok úr a konkrét kérdést illetően az ORFK állományába tartozókra vonatkozóan tudott nyilatkozni. Elmondása szerint az ORFK dolgozóit érintően nem került sor felelősségre vonásra. Szolgálatvezető úr ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egészségügyi szűréseken való megjelenés egyrészt a dolgozók javát szolgálja, másrészt, főként a hivatásos állományúak esetében ez jogszabályi kötelezettségük is. FBŐ-söket érintő problémák Szolgálati hely megjelölése nélkül érkezett olyan jelzés a szakszervezetekhez, mely szerint a fegyveres biztonsági őrként foglalkoztatottak körében az alábbi problémák merültek fel: 1) Június hónapban a szolgálatot irányító parancsnok arról tájékoztatta a kollégákat, hogy a szolgálat felvétele és leadása között keletkezett 30 perc túlórát havonta elszámolják és kifizetik részükre ez havi 14 szolgálat esetén 7 óra lesz.- Eltelt két hét, majd a tájékoztatás akként változott, hogy nem lehet kifizetni, de le lehet majd csúsztatni. Újabb idő elteltével a végleges döntés a napi 30 percet nem lehet szolgálatonként túlóra gyanánt elszámolni. A fegyveres biztonsági őrök túlóra kifizetésében nem részesülnek, így fordulhat elő több alkalommal, hogy a váltás előtt kell a többieknek esethez kimenni és a régi és új szolgálat várakozik az irányító parancsnokok visszatéréséig. 2) Kérdésként merült fel továbbá, hogy rendkívüli berendelés esetén milyen ellentételezés jár a berendeltnek. 3) A kollégák azt is tudni szeretnék, hogy hogyan tudják igénybe venni a 6 óránkénti kötelező 20 perc szabadidőt étkezésre, amikor nincs akit odarendeljenek helyettesítésre erre az időtartamra. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság válasza szerint: 1. A szolgálat felvétele, majd leadása során keletkező túlóra elszámolásának ügye A fegyveres biztonsági őrségbe január 1. előtt felvettek közalkalmazotti, míg a január 1. után a szervezetbe került fegyveres biztonsági őreink (a továbbiakban: FBŐ) munkavállalói státuszban vannak foglalkoztatva, munkáltatóik a szolgálati helyük szerinti megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok. Mindkét állománykategóriára vonatkozik a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 86. (1) bekezdése, mely szerint a munkaidő a munkavégzésre előírt

7 7 idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama, míg a (2) bekezdés szerint az előkészítő, vagy befejező tevékenység minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény 10/C. értelmében (a Magyar Honvédség fokozott védelmet igénylő létesítményeinél létrehozott fegyveres biztonsági őrségnél működő fegyveres biztonsági őr kivételével), a fegyveres biztonsági őr munkaidejéhez (mint előkészítő illetve befejező tevékenység) hozzá kell számítani az előírt formaruha fel- és levételének, valamint a fegyver átvételének és leadásának időtartamát. Hasonló módon rendelkezik az ORFK saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 52. pont c), és h) alpontja, melynek értelmében az eligazítás és beszámoltatás, a formaruha fel- és levétel, valamint a kényszerítő eszközök és a szolgálati jelvény átvételének és leadásának időtartama a munkaidő részét képezi. A fegyveres biztonsági őrök jellemzően napi 12 órában végeznek munkát igazodva az őrparancsnoki feladatokat ellátó hivatásos rendőrök szolgálati helyéhez és munkaidő beosztásához. A 12 órás munkavégzésen túl, az előbb említett jogszabályi előírások miatt a fegyveres biztonsági őröknek el kell végezni a kötelezően előírt előkészítő és befejező tevékenységeket annak érdekében, hogy a felállítási helyeken folyamatos legyen a szolgálatellátás. Ezen szolgálati tevékenységek elvégzésével tizenkét órán felüli munkavégzés történik, ami ellentétes az Mtv. 99. (2) bekezdésben foglaltakkal, mely szerint a napi munkaidő legfeljebb tizenkét óra lehet. Nehezíti a jellemzően 12 órás munkavégzés pontos meghatározását az is, hogy a fegyveres biztonsági őreinket foglalkoztatási státuszuk különbözősége miatt még ha eltérő időhosszban is munkaidejük alatt munkaközi szünet illeti meg. Míg a közalkalmazottaknál a kollektív szerződésük alapján a munkaközi szünet időtartama beszámít a munkaidőbe, addig a munkavállalók esetében kollektív szerződés hiányában az Mtv. 86. (3) bekezdés szerint a munkaközi szünet nem minősül munkaidőnek. A közalkalmazott fegyveres biztonsági őröknél mivel a 12 órás munkaidő alatt járó 60 perc munkaközi szünet a munkaidőbe beszámít a napi munkaidő az előkészítő és befejező tevékenység idejével is számolva már meghaladja az Mtv.-ben meghatározott napi 12 órás mértéket. Munkavállalók esetében a 12 óra szolgálat alatt összesen negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani, de mivel náluk az nem minősül munkaidőnek és az előkészítő és befejező tevékenység időtartama ezzel azonos mértékű, a teljes napi munkaidő a 12 órát nem haladja meg, de ezzel a munkavállaló fegyveres biztonsági őrök kedvezőtlenebb helyzetben vannak közalkalmazott munkatársaiknál. További túlórák keletkezhetnek abban az esetben is, ha az FBŐ őrparancsnoki feladatokat ellátó hivatásos rendőrök, jellemzően szolgálatirányító parancsnokok, vagy készenléti csoportvezetők egyéb, előre be nem tervezett rendőri feladataik ellátása miatt csak késve tudják az új FBŐ szolgálat felszerelését, eligazítását megtartani, majd a leváltott szolgálat beszámoltatását, leszerelését elvégezni. A fentiek alapján elvégzett 12 órán felüli túlmunkát pénzben, vagy szabadidőben kell megváltani.

8 8 2. A rendkívüli berendelés ellentételezésének kérdése Rendkívüli berendelés előfordulhat a szolgálatba vezényelt fegyveres biztonsági őr hirtelen lebetegedése, vagy más, a szolgálata ellátását akadályozó előre nem látott ok miatt, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelttel kiadott Működési és Szolgálati Szabályzat 51. szerint közbiztonsági érdekből, 53. szerint pedig megerősített szolgálat elrendelése okán. A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés után az Mtv értelmében bérpótlék vagy szabadidő jár, ha a munkaidő a beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladja, a munkavégzés munkaidő kereten, vagy elszámolási időszakon felüli. 3. A munkaközi szünet kiadásával kapcsolatos felvetés A közalkalmazotti státuszban lévő fegyveres biztonsági őrök esetében tizenkét órás szolgálat alatt hatvan perc, míg a munkavállalóknál összesen negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani, melynek kiadása az FBŐ őrparancsnoki feladatokat is ellátó hivatásos rendőr (jellemzően szolgálatirányító parancsnokok, vagy készenléti csoportvezetők) feladata. A fegyveres biztonsági őrség folyamatban lévő évi átfogó őrségparancsnoki ellenőrzése eddigi megállapításai szerint elvétve valóban előfordult olyan helyzet, amikor az őrparancsnok csak késve, vagy esetleg egyáltalán nem tudott biztosítani az FBŐ számára váltást a munkaközi szünetek idejére, így annak kiadása csúszott vagy elmaradt. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságra a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelmét felhívtam, a munkaközi szünet biztosítására intézkedtem. Határozatlan idejűvé alakul át a közfoglalkoztatás? Szakszervezeti értesülések szerint olyan hírek terjednek az állomány körében, miszerint a mostani közfoglalkoztatottak szerződését határozatlan idejűre módosítják. Felmerül a gyanú a közalkalmazottakban, hogy azért nem foglalkozik a munkáltató a közalkalmazottakat érintő kérdésekkel, mert esetleg közfoglalkoztatottakkal kívánják felváltani őket. Az ORFK GF válasza szerint a kormány részéről nincs tervben a közfoglalkoztatottak szerződésének határozatlan időre történő módosítása, egy augusztusi döntés alapján a szerződésüket február 28-ig meghosszabbították. Lakhatási támogatás Somogy és Csongrád megyében A RÉT előző ülésén kérésként hangzott el szakszervezeti részéről, hogy az ORFK vezetése vizsgálja meg, hogy jogszabálynak megfelelően jár-e el a Somogy és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, hogy a vidékről oda kerülő állománynak semmilyen lakhatási támogatást nem ad. Szakszervezeti információk szerint ugyanis a két területi szerv a jogszabály szerint járó juttatásokat sem folyósítja az állomány részére. Az érintett rendőr-főkapitányságok, valamint az ORFK GF válasza szerint: A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, évben 26 fő részére fizetett albérleti hozzájárulást a 16/2013. ORFK utasítás alapján (összesen Ft). Munkáltatói kölcsönben 8 fő részesült Ft összegben, 3 fő első lakáshoz jutó

9 9 részesült Ft-ban, 5 fő részére pedig korszerűsítés céljából Ft került folyósításra. Szállón történő elhelyezésre vonatkozó igénnyel éltek és élnek is a kollégák, jelenleg 15 fő veszi igénybe. Az állomány számára jogszabály szerint járó juttatások kifizetésére megkülönböztetett figyelmet fordítanak. A feltett kérdés második mondata a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által megvalósított törvénysértésre utal, mely az állomány járandóságának kifizetését érinti. A felvetéssel kapcsolatban érdemi válasz nem adható mindaddig, amíg az a konkrétumokat nélkülözi. A helyzet tisztázása érdekében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság felvette a kapcsolatot a Szakszervezet főtitkárával, akitől érkező válasz függvényében tudják álláspontjukat kifejteni. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatkozott a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény ára, mely szabályozza a hivatásos állomány tagja részére nyújtható lakhatási támogatások típusait. A hivatkozott rendelkezés, és a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök ezen szociális, jóléti juttatások kötelező jellegű biztosítását nem határozzák meg, így a nyújtható támogatások köre a rendészeti szerv rendelkezésére álló infrastrukturális, és költségvetési helyzetén alapul. A feltett kérdés általános jellege okán a válasz is ugyanilyen módon adható. Jelenleg a hivatásos állományú munkavállalók lakhatási helyzetét egyrészt a rendelkezési jogukba tartozó lakások bérletbe adásával tudják támogatni (tulajdonjogi helyzetet tekintve három típusú lakás tekintetében: a belügyi szervek vagyonkezelésében lévő lakás céljára szolgáló helyiség, olyan lakás céljára szolgáló helyiség, amelyre bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési jogunk van, valamint a munkaköri szolgálati lakás), másrészt a magántulajdonú lakás megszerzéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön folyósításával. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése a feszített költségvetési kondíciók mellett a jogszabály alapján járó juttatások kifizetéséről gondoskodik, ezért az érdekképviseleti szerv erre vonatkozó állítását határozottan visszautasítják. E-útdíj ellenőrzés miatti létszám átcsoportosítás Az autópálya útdíj fizetés vonatkozásában a RÉT előző ülésén került felvetésre, hogy túlzott létszámot mozgósítanak az útdíj ellenőrzés ellátásának vonatkozásában, ugyanakkor a közterületen kevés létszámmal teljesítenek szolgálatot. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság válasza szerint a belügyminiszteri feladatmeghatározás szerint az útdíjellenőrzést folyamatosan kell végezni, azonban annak ellátására a Rendőrség többletlétszámot nem kapott. Ezért tény, hogy ezen feladat létszámigényét csak más közterületi szolgálati feladatok létszámigényének rovására lehet és kell biztosítani. Az útdíjellenőrzés létszámigényét a feladatellátás megkezdése előtt felmérték, annak nagyságát és más közterületi szolgálatra gyakorolt létszámelvonó hatását jelezték. Ugyanakkor megítélésük szerint a szakszervezet ténymegállapító kérdésfelvetése miszerint túlzott létszámot mozgósítanak a feladat végrehajtására nem érdekképviseleti kompetencia. Az eredményes feladatellátás érdekében szükséges létszám megállapítása szigorúan rendőrszakmai kérdés, amelyre ebben az esetben is a feladatmeghatározás és a

10 10 vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan figyelembe vételével került sor, úgy, hogy az a lehető legkisebb többletterheléssel járjon az érintett rendőri szervekre nézve. A kérdésben foglaltakkal szemben egyébként az útdíjellenőrzést nem kizárólag autópályán, hanem az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet mellékletében tételesen felsorolt autópályák, autóutak és főutak elemi útszakaszain végzik. Az ezeken a helyeken biztosított állandó közterületi rendőri jelenlét ugyanakkor hozzájárulhat az adott út köz- és közlekedésbiztonsági helyzetének javításához. Ennek okán a ténymegállapító kérdésfelvetés második része, miszerint a közterületen kevés létszámmal teljesítenek szolgálatot, megítélésük szerint értelmezhetetlen, mivel ezen szolgálati feladatot is közterületen látják el. Ügyeleti díj probléma Győrben A RÉT előző ülésén merült fel problémaként, hogy Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányságon segédelőadók ügyeletesként szerepelnek, ügyeletesi feladatokat látnak el, mégsem kapnak pótlékot. Nyírbátorban az őrzött szállás tekintetében ügyeletesi beosztásban foglalkoztatnak kollégákat, Győrben viszont nem. Az előzőekben leírtak miatt Győr-Moson- Sopron megyében több per is várható ebből a problémából kifolyólag. A Győr-Moson-Sopron MRFK és ORFK Hivatal válasza szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 39. -a alapján ügyeleti pótlékra (díjra) jogosult a folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztásokban szolgálatot teljesítők kivételével az, aki szolgálatvezénylés alapján ügyeleti szolgálatot lát el. Nem jár ügyeleti pótlék (díj) azért a szolgálatért, amelyért más címen jár pótlék vagy díjazás (éjszakai, orvosi stb.). A Hszt (2) bekezdés c) pontjának 1. pontja alapján az ügyeleti pótlék szolgálatonként számítandó, mértéke az illetményalap 3,8 %-a és 7,4 %-a között mozoghat. A Hszt ának (2) bekezdése értelmében a pótlék tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni. A szakszervezet kérdésére válaszolva tehát kijelenthető, hogy az ügyeleti pótlék jogilag létezik, azonban azt, hogy az őrzött szállások dolgozói a pótlékra ténylegesen jogosultak-e vagy sem, az ORFK Hivatalának Jogi Főosztálya konkrét információk hiányában nem tudja megítélni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az 1. pontban beidézett jogszabályi törvényhely első fordulata alapján nem jár ügyeleti pótlék a szervezeti állománytábla szerinti ügyeletesi beosztásba (pl.: MRFK Tevékenységirányítási Központ) kinevezettek esetében. A megyei főkapitányság esetében szervezeti állománytábla szerint rendszeresített ügyeletesi beosztás csak az MRFK Rendészeti Igazgatóság, Tevékenységirányítási Központ állományában található. A jogszabályi törvényhely második fordulata alapján továbbá nem jár ügyeleti pótlék (díj) azért a szolgálatért, amelyért más címen illetékes pótlék (díjazás) (éjszakai, orvosi stb.)

11 11 folyósításra kerül. Ezzel összefüggésben megállapítható, hogy fenti tárgykörben a megyei főkapitányságon jelenleg 3 szolgálati panasz elbírálása van folyamatban, melyet az MRFK Rendészeti Igazgatóság, Őrzött Szállás állományában segédelőadó beosztásban szolgálatot teljesítő kollégák adtak be. A megyei rendőr-főkapitányságok tevékenységirányítási központjainak felállításáig hatályban volt, a Rendőrség ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről szóló 53/2010 (OT.31.) ORFK utasítás 2. pont j.) alpontja alapján az őrzött szállások tekintetében ügyeleti szolgálatot kellett üzemeltetni, azonban főkapitányságuk esetében az MRFK Rendészeti Igazgatóság, Őrzött Szállás állományában szervezeti állománytábla szerinti ügyeletesi beosztás nem került rendszeresítésre. A szolgálati panaszt benyújtók feladataik ellátásáért közterületi pótlék folyósításában részesültek. Pongó Géza főtitkár

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01.

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01. FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2016. (VII. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2016. (VII. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről Szám: 5-1/23/2008. TÜK A Rendőrség hivatásos állományú tagjai

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HÁROMTAGÚ TANÁCSÁNAK HATÁROZATA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HÁROMTAGÚ TANÁCSÁNAK HATÁROZATA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HÁROMTAGÚ TANÁCSÁNAK HATÁROZATA 915/B/1998. AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 1.M.407/2007/15 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság által képviselt felperesnek által képviselt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest,

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 5/2016. (IX. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 5/2016. (IX. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 1 0 2 7 24.M.3696/2005/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 88/593-702 88/414-475 jegyzo@zirc.hu Észrevétel Koós Gábor képviselő A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/19-19/2011. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye,

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye, 1998. évi 4. számú s z a b á l y z a t a a bíróságok létszámmal és személyi juttatással való gazdálkodásáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban OIT) az 1997. évi LXVI. törvény 39. -ának

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. összeállította: Jilling Alexa - Gyakori árvizek - Létszámhiány a vízügyi ágazatban (elsősorban

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság. B u d a p e s t. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek

Fővárosi Munkaügyi Bíróság. B u d a p e s t. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek Fővárosi Munkaügyi Bíróság B u d a p e s t K e r e s e t i k é r e l m e.. (..) felperesnek képv.: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 1051 Budapest, Nádor u. 4. elj. ügyintéző: Rendészeti Biztonsági

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Veszprémi Munkaügyi Bíróság 3.M.668/2003/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet által képviselt (1388 Budapest, Pf.: 52.) K. B. felperesnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

13/2013. számú A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-26/2013/Sz.

13/2013. számú A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-26/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-26/2013/Sz. 13/2013. számú Jegyzői Szabályzat A KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL Érvényes: 2013. augusztus 1-jétől A képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben