FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA"

Átírás

1 FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: , Telefax: Mobil: 06-70/ BM: cím: Szám: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET F Ő T I T K Á R Á N A K 7/2014. (XI. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) ei üléséről A RÉT november 10-én megtartott soros ülésén megvitatott kérdésekről az alábbiak szerint tájékoztatom tagságunkat. A tanácskozáson Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr, az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője elnökölt. Az ülésen munkáltatói részről részt vettek továbbá Dr. Boros Gábor r. ezredes úr, az ORFK Hivatal Jogi Főosztály vezetője, valamint a gazdasági szakterület részéről Zsifkó Zita Judit kttv. asszony, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály vezetője. Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár és Dávid Tibor főtitkár-helyettes képviselték. (A munkáltatói oldal által adott írásbeli válaszokat a szövegben dőlt betűvel jelöljük.) Életpálya, bérek jövő évben várható alakulása A szeptemberi RÉT ülésen a munkáltatói oldal még korainak ítélte az állomány bérezésének évben várható alakulását, rendőrség által tervezett emelését illető kérdés megvitatását. Ehhez kapcsolódik az ugyancsak évek óta húzódó életpálya-modell ami szintén bérvonzattal járna bevezetésének állapotára vonatkozó visszatérő kérdésfelvetésünk. Tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy a fenti tárgykörben a rendőrség milyen naprakész információkkal rendelkezik. Hangsúlyoztuk, hogy valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban (hivatásos, közalkalmazott, stb.) érdemi béremelés végrehajtását tartjuk indokoltnak, és kezdeményeztük az ennek érdekében szükséges munkáltatói intézkedések megtételét. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a Kormány a belügyminisztérium feladataként határozta meg a köztisztviselők és a hivatásos állományúak életpályamodelljének kidolgozását. A feladat végrehajtására Belügyminiszter Úr miniszteri biztost nevezett ki. A Rendőrség az életpályamodell kidolgozásához részanyagokat készített. Az ORFK választ követően kaptunk meghívást a Belügyminisztériumba november 6-ára, ahol is aktuálisabb információkhoz jutottunk a rendvédelmi hivatásos állomány életpálya modelljének bevezetését illetően. Az elhangzott tájékoztatás szerint július 1-től fog megvalósulni az életpályával összefüggő illetményemelés első üteme. Ekkor az 5 év alatt 50

2 2 %-os béremelés 60 %-a valósul meg, egy új szolgálati törvény és új bérezési rendszer bevezetésével. A rendvédelmi közalkalmazotti állomány életpálya koncepcióba történő beillesztésével összefüggésben felmerült az érintett személyi réteg kormánytisztviselővé vagy hivatásossá történő átminősítésének kérdése, pontosabban a lehetőség vizsgálata, de e téren még nagy a bizonytalanság. Azt viszont a leghatározottabban kijelentjük, hogy mind a rendőrségi munkavállalók mind a rendőrségi közalkalmazottak anyagi megbecsülését ugyanolyan fontosnak tekintjük, mint a hivatásos állományét, és ennek továbbra is minden fórumon hangot adunk. Határrendészek lejáratása A szeptemberi RÉT ülésen fényképpel is illusztrálva kértük a határátkelőhelyeken elhelyezett, a kollektív bűnösség vélelmét sugalló korrupció ellenes plakátok által a határrendész kollégákat ért sérelmes helyzet kivizsgálását és megszüntetését. A novemberi RÉT ülés keretében tájékoztatást kértünk az ügyben tett intézkedésekről. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály válasza szerint a schengeni külső határokon szolgálatot teljesítő állomány a schengeni térség valamennyi országában korrupciós jelenségeknek fokozottan kitett tisztviselő, amelyet a Demokrácia Tanulmányok Központjának 2012-ben az EU Határőrizeti Ügynökségének, a Frontex-nek a megrendelésére e tárgyban készült tanulmánya is alátámaszt. Ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen korruptak, hanem esetükben magas a kockázata annak, hogy őket megkörnyékezzék (pl. ne kelljen várni a sorban, tekintsenek el az alapos ellenőrzéstől. Léptessenek be olyan utast, aki nem teljesíti a feltételeket, vagy tegyenek valótlan bejegyzést okmányokra stb.) Ennek megelőzésére a tagállamok számos szabályozást, intézkedést hoztak, amelyeket Magyarországon is alkalmazunk és ezek elsősorban az állomány védelmét szolgálják. A külső határellenőrzésre, kiutasításra és visszafogadásra vonatkozó Schengeni Katalógus pontjai a határátkelőhelyekre vonatkozóan tartalmaznak olyan előírásokat, amelyek alkalmazásával az átkelőkön meglévő korrupciós kockázatot minimálisra csökkenthetjük, illetve a megelőző intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat fogalmazott meg a szárazföldi határok schengeni értékeléséről szóló jelentés is (ez utóbbi dokumentum EU korlátozott terjesztésű minősítést kapott). A kihelyezett plakátok egyetlen pontja sem állítja, hogy az állomány korrupt, különösen azt nem, hogy annak minden tagja az lenne. Ugyanakkor tény, hogy folyamatosan tárnak fel olyan ügyeket az illetékes szervek, amikor olyan készpénz (többnyire euró), élvezeti cikk található az állomány egyes szolgálatban lévő tagjainál, amelyek eredete kétséges és az érintettek sem tudnak vele elszámolni. Ezekből soha nem vonhatunk le olyan következtetést, hogy az állomány minden tagja korrupt lenne, sőt az állomány összessége élvezi a bizalmat és a megtévedt kollégák bűneiért senkit nem tesznek ki sérelmezhető helyzetnek. Nem teszik ezt a plakátok sem, így ezt a kifogást nem akceptálják. Preventív intézkedésekre azonban elsősorban az állomány védelme érdekében szükség van, és ebben nem tudnak engedményeket tenni. A Demokrácia Tanulmányok Központjának tanulmánya arról is szól, hogy vannak olyan országok, ahol elfogadott az, hogy kisebb ajándékokat fogadjanak el a határon szolgálatot teljesítők, ha azért nem szegik meg a kötelezettségüket. A határátkelőhelyeinken a világ összes

3 3 országából érkeznek utasok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy esetleg ez nem mindenütt megengedett és persze akad olyan utas is, aki tudja, hogy ez nem legális, de mégis próbálkozik. A plakátok kihelyezésével és azon szereplő szöveggel a Rendőrség egyértelművé és világossá teszi a teljes utazó közönség számára, hogy Magyarországon sem ajándékot, sem készpénzt nem fogadhat el a rendőr. Sőt, a sokszor félreértést okozó anyagi fedezet igazolás kérésének szabályait is tisztázza a plakát. Kétségkívül ugyanakkor az utasoknak is meg van a joga arra, hogy ha mindezek ellenére valamelyik kollégánk ellenszolgáltatást kér tőlük, vagy fogad el, akkor ezt kifogásolhassa és jelenthesse, mert mindannyiunk közös érdeke és az utasok jogai nem sérülhetnek. A plakátok kihelyezését megelőzően felmerült egy eset, amikor az autóbuszvezető azzal szedett össze az utasoktól pénzt, hogy azt majd a határon a magyar rendőröknek oda kell adnia, és ezt követően a brit sajtóban nyilatkozott arról, hogy a magyar rendőrök milyen korruptak ez igazolja azon szándékot, hogy minden lehetséges eszközzel tájékoztatva legyenek az utasok arról, hogy az ilyen állítások valótlanok, a magyar rendőröknek a határellenőrzésért nem kell átadni sem ajándékot, sem pénz és azt nem is veszik át tőlük. (Az autóbusz forgalom esetében ez az eset nem volt egyedi.) Összességében tehát a Rendőrség számára kiemelkedő jelentőségű a prevenció és az állomány megfelelő védelme, ennek alapján továbbra is megtesznek minden olyan intézkedést, amely a korrupciós kockázat minimálisra csökkentését célozza. Szerencsés lenne, ha a szakszervezet (jelen esetben az FRSZ), amely az állomány érdekeit hívatott képviselni, ezt szintén támogatná és az állományt a valós helyzetnek és szándéknak megfelelően tájékoztatná mindezekről. Nem vitatva a prevenció jelentőségét, továbbra is úgy véljük, hogy ami hasznot a munkáltatói figyelemfelhívás hoz, azzal a másik részről - és szerintünk nagyobb súlyban - kárt idéz elő (kollégák erkölcsi megbántottsága). A plakátokhoz ugyanis nincs fűzve magyarázó rendelkezés, nevezetesen, hogy az azt látó-olvasó állampolgár az olvasottakat-látottakat hogyan értelmezze. A plakátok üzenete ugyanis véleményünk szerint továbbra sem az, hogy a magyar rendőrök zöme becsületes! Az ülésen ezért hangsúlyoztuk, hogy a lejárató plakátok használatát a leírtak ellenére sem szakszervezetünk, sem az állomány nem tudja továbbra sem elfogadni! Családi adókedvezmény korrekció A korábbi RÉT üléseken visszatérően foglalkoztunk a járulék,- illetve családi adókedvezmény számfejtése terén tavasszal felmerült problémával, nevezetesen, hogy az érintett kollégák több tízezer forinttal kevesebb pénzt kaptak. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság szeptemberi RÉT ülés keretében adott tájékoztatása szerint szeptember végére a járulékok számfejtése minden érintett kolléga tekintetében korrigálásra kerül. Ezzel szemben a Miskolci RSZKI-n tevékenykedő, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tisztségviselőnk, Gyurkó Attila jelzése szerint, ő maga kb Ft mínuszban van április óta a családi adókedvezmény tekintetében, de országosan (ugyancsak a szakközépiskolán és máshol is) még több tíz vagy száz kolléga esetében is késik a korrekció, még ha csekélyebb összegben is. Kértük a jelzésben foglaltak kivizsgálását, melyre Kovács István r. dandártábornok úr, az ORFK gazdasági főigazgatója az előző RÉT ülésen ígéretet tett, amennyiben konkrét személyt és szolgálati helyet közlünk.

4 4 Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság válasza szerint a Magyar Államkincstárban augusztus 25-én a központosított illetmény-számfejtési rendszer számfejtési hibájával kapcsolatban megtartott egyeztető értekezleten elhangzottak alapján a MÁK ígéretet tett arra, hogy legkésőbb szeptember 30-ig valamennyi rendőri szerv esetében korrigálni fogják a csalási adó- és járulékkedvezmény miatt történt téves levonásokat. A szervezeti egységektől érkezett visszajelzések alapján elmondható, hogy a fenti hiba korrigálása több érintett kolléga esetében nem történt meg október hónapban írásban ismételten megkérték a Magyar Államkincstárat a továbbra is rendezetlen tételek felülvizsgálatára és rendezésére. Jelenlegi információk a MÁK október 10-ei megbeszélésen adott szóbeli tájékoztatása - szerint a rendezés az adóelszámolás időszakában lesz végrehajtva. Bár a mondás úgy tartja, hogy jobb későn, mint soha, azért nem tudjuk tolerálni azt, hogy technikai vagy bármilyen akadály (probléma) miatt hónapokon keresztül kell több kollégának várnia a nem is kis összegű jogos járandóságára. Az emberek megélhetését ugyanis nem lehet határidőhöz, határnaphoz kötni. Ezért a legkevesebb, amit elvárunk, hogy a késedelmes kifizetéseket kamatokkal teljesítse a munkáltató, illetve joggal merül fel az érintettekben egy kártérítési per indításának gondolata is. Ezen véleményünknek az ülésen is hangot adtunk. Elmondtuk továbbá. hogy szeretnénk, ha a rendőrség garantálná azt, hogy az idei problémák hosszadalmas megoldása után azonos okból újabb jogesetek már nem fognak generálódni. Zsifkó Zita főosztályvezető asszony a kamat kérdésében úgy nyilatkozott, hogy ez vezetői döntést igényel, ezért erre ígéretet nem tudott tenni, de biztosította szakszervezetünket arról, hogy a rendőrség vezetése is átérzi a probléma súlyát. A tájékoztatás szerint a legfrissebb felmérések alapján kb. 10 rendőri szervnél kb. 78 fő helyzete rendezetlen. Főosztályvezető asszony elmondta továbbá, hogy véleménye szerint a jövőben a problémát az új illetményszámfejtési rendszer (KIRA) használata meg fogja oldani. Az új központosított illetmény-számfejtő rendszert (KIRA) érintően egyébiránt kb. egy hónappal ezelőtt külön is megkereséssel fordultunk az ORFK gazdasági főigazgatójához, mivel az előzetes információk szerint az új rendszerre való átállás miatt újabb illetményveszteségekre lehet számítani. Információink szerint ugyanis a rendőrség november 1-től új központosított illetményszámfejtő rendszerre (KIRA) áll át, mely a munkavállalók egy részénél bérkiesést okozhat. A tartósan távollévőknél a családi járulékkedvezmény, a betegállományban lévőknél pedig a betegség idejére járó juttatás elszámolása okozhat bérkiesését. Az átállás következményeiről és bevételkiesés kompenzálásának módjáról, illetve idejéről azonban az állomány nem kapott tájékoztatást, ezért a helyzet tisztázása érdekében az ORFK gazdasági főigazgatójához fordultunk megkereséssel, de arra ez idáig választ nem kaptunk. Ugyanakkor a napokban olvastuk a rendőrség e tárgyban a dolgozók részére küldött tájékoztató levelét, amely szerint a havi zárásra a jövőben kb. 1-2 óra áll majd rendelkezésre, a korábbi (eddigi) 2-3 nap helyett. Ezzel pedig véleményünk szerint gyakoribb és tömegesebb lesz a jogos járandóságok késedelmes kifizetése, ami nyilvánvalóan jogvitákat fog eredményezni. Zsifkó Zita asszony elmondása szerint a KIRA rendszerrel jelen időben kerül sor az elszámolásokra és nem visszamenőleg, ezért fontos, hogy minden kolléga mielőbb adja le a jövőben a betegpapírjait. A legfrissebb hírek szerint a rendszer egyébként majd csak január 1-el indul, mivel nem vitatottan sok még a bizonytalanság a rendszer működtetésével

5 5 kapcsolatban. Éppen ezért valószínűleg még le is fogják azt próbálni, azaz az e célra kijelölt rendőri szerveknél párhuzamosan együtt fogják működtetni a régi és az új rendszert egy ideig. Zsifkó Zita asszony elmondta továbbá, hogy a KIRA rendszer jövő évi indulása miatt nem valószínű, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén decemberben a két ünnep között megtörténik a január 5-ig esedékes illetmény kifizetése, de ez még felsőbb (minisztériumi) döntés esetén változhat. Szakszervezetünk továbbra is fenntartásokkal viseltetünk az átállást és az új rendszer bevezetését illetően. Első éves RSZKI tanulók gyakorlatra vezénylése Tájékoztatást kértünk az első éves RSZKI tanulókat érintően tervezett központi intézkedésekről: mely rendőri szervhez (szervekhez) mikor és milyen formában (tanulóként ösztöndíjjal vagy próbaidős hivatásosként) tervezik őket gyakorlatra vezényelni. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály válasza szerint a Rendészeti Szakközépiskolák első évfolyamos tanulóinak próbaidős, hivatásos állományba vételének időpontjára vonatkozóan jelenleg nem rendelkeznek információval. Szakmai gyakorlatuk végrehajtására (III. vagy csapatszolgálati modul) tanulói jogviszonyban kerül sor áprilisi kezdettel. Az ülésen jeleztük, hogy a mi információink szerint a tervezett dátum március 1. Rákérdeztünk továbbá arra, hogy a szakmai gyakorlatot mely rendőri szervnél/szerveknél fogják végrehajtani a tanulók, továbbá arra, hogy ha tanulói jogállással kerülnek szakmai gyakorlatra, akkor milyen jogosultságokkal rendelkeznek majd és milyen kvalifikáltságú hivatásos mellé tervezik őket beosztani: netán előfordulhat az, hogy egy másodéves próbaidős hivatásos mellett teljesít majd szolgálatot egy elsős?! Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr az ülésen friss információkkal szolgált. Az elhangzott tájékoztatás szerint a rendészeti szakközépiskolások tanulói szerződése fő szabályként 2 év tanulóidőre szól. Ezt azonban sokszor a szakmai igény több rendőrre van szükség felülírja, melynek keretében az idén is már március 1-el próbaidő kikötésével hivatásos állományba nevezték ki a szeptemberi iskolakezdőket. Jelenleg azonban az látszik valószínűleg, hogy a szeptemberben kezdett iskolások (kb. 950 fő) tavaszán nem lesznek próbaidőre kinevezve. A próbaidős kinevezés egyébként a szakmai igény mellett a költségvetési fedezet függvénye is, továbbá megfelelő képesítés meglétét is feltételezi. A szeptemberben kezdett tanulóknak az első két modult kb. fél év alatt kell elsajátítaniuk. A csapatszolgálati gyakorlatot ezért kb. áprilisban fogják megkezdeni. Azt, hogy erre milyen szolgálati helyen kerül sor, az dönti el, hogy tanulóként, vagy ha arra mégis szakmai igény lenne, úgy próbaidős hivatásosként. Előbbi esetben a lakóhelyük szerinti rendőrkapitányságon, míg az utóbbi esetben a hivatásos kinevezésben megjelölt rendőri szervnél. Dr. Pozsgai Zsolt r. dandártábornok úr elmondása szerint bővebb információ birtokában csak a jövő év első harmadában lesz a rendőrség. Idei ruhaellátás

6 6 Az ülésen tájékoztatást kértünk, hogy az idei ruhapénz terhére természetben kiadandó ruházati cikkek valamennyi rendőri szervnél és valamennyi érintett tekintetében kiosztásra kerültek-e, illetve amennyiben egyes termékek kiadása elmaradt, úgy a pénzbeli kifizetés megtörtént-e. Zsifkó Zita főosztályvezető asszony tájékoztatása szerint a nyári dzseki, illetve pantalló körül voltak gondok, melyek értékét végül október 31-ig pénzben kifizettek az érintett állománynak. Szeptemberi árvízi túlórák kompenzálása A szeptemberi esőzések miatti árvízi védekezésben résztvevők körében a tavalyi évhez hasonlóan ismételten felmerült az ellentmondásos túlóra kompenzáció problémája. Konkrétan az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola állományából jelezték felénk például azt, hogy kb. 5 napos folyamatos laktanyában töltött időt nem számolták el részükre túlórában, holott nem kaptak lelépést. Problémák más szolgálati helyekről a feladatban résztvevők körében és más vonatkozásban is jelentkeztek. Így pl. információink szerint a túlóraként elismert idő megváltása sem volt egységes: volt ahol fele-fele arányban szabadidőben, illetve pénzben váltották meg a keletkezett túlszolgálatokat, míg máshol az egészet kifizették. A kollégák nem értik, hogy hogy lehet az, hogy többet kapott valaki, aki később kapcsolódott be a feladatba, mint az, aki a kezdetektől részt vett benne. Mindezek miatt az ülésen tájékoztatást kértünk, hogy a több rendőri szerv közreműködésével végrehajtott feladat egységes elszámolására adott-e ki a rendőrség központi iránymutatást, és ha igen, annak mi volt a tartalma, illetve kértük, hogy az ORFK vizsgálja meg a túlóra elszámolások megfelelőségét. Zsifkó Zita főosztályvezető asszony ígéretet tett a felmerült probléma kivizsgálására, melynek eredményéről az ORFK tájékoztatni fogja szakszervezetünket. Bűnügyi technikusok juttatásainak egységesítése A RÉT előző ülésén szó esett a bűnügyi technikusok juttatásai terén országosan tapasztalt eltérésekről (van ahol kapják a veszélyességi pótlékot és a pótszabadságot, míg más szolgálati helyeken nem), mely tekintetben visszatérően szorgalmazzuk az egységesítést. A szeptemberi RÉT ülésen elhangzott munkáltatói ígéret szerint a novemberi soros érdekegyeztető fórumon a téma napirenden megtárgyalásra kerül. A jelzett problémával kapcsolatos munkáltatói álláspontról és a tervezett intézkedésekről tájékoztatást kértünk. A tárgykör annál is inkább időszerű, mivel tudomásunk szerint júliusában a bűnügyi főigazgató elrendelt egy vizsgálatot, ennek a körnek az egységes rendezésére, melynek határideje szeptember 15-e, melynek eredményéről és az ORFK tárgybani álláspontjáról tájékoztatást kértünk. Az ORFK Hivatal válasza szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) ának (2) bekezdése az alábbi veszélyességi pótlékok folyósítását biztosítja: a) a) pont 10. alpontja: a nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, illetőleg mérgezésnek, valamint biológiai anyag feldolgozása közben fertőzés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótléka (fokozottan veszélyes beosztás pótléka); b) c) pont 2. alpontja: egyéb veszélyességi pótlék.

7 7 A jogalkalmazás során az egyéb veszélyességi pótlékra való jogosultsággal kapcsolatban viszonylag kevés gyakorlati probléma merül fel, a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37/B. -a ugyanis egyértelműen meghatározza a pótlékra jogosító beosztásokat, illetve tevékenységeket. A fokozottan veszélyes beosztás pótléka tekintetében a Korm. rendelet 22. -a kimondja, hogy fokozottan veszélyesnek az a szolgálati beosztás minősül, amelynek ellátásával kapcsolatos szolgálati tevékenység a hivatásos szolgálattal járó általános kockázaton túl életveszéllyel is járhat, illetve egészségkárosító kockázatok között kerül végrehajtásra, vagy a védelem csak egyéni védőeszköz állandó vagy tartós használatával valósítható meg. A fokozottan veszélyes (egészségkárosító kockázatoknak kitett) beosztások körét a Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Korm. rendelet 36. -a a fokozottan veszélyes beosztás pótléka tekintetében az 1. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatok között végzett munkával járó beosztások közül az 1-3. és a 8. pontban meghatározottak (vegyi anyagok, ionizáló sugárzás, nem ionizáló sugárzás, biológiai kóroki tényezők) esetében a pótlék folyósításához további feltételt szab: ezekben az esetekben az egészségkárosító kockázatok között töltött időnek meg kell haladnia a szolgálatteljesítési idő 50 %-át, ionizáló sugárzás esetében pedig el kell érnie a három órát. A fentiek alapján tehát a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt egészségkárosító kockázatok között végzett munkával járó beosztás esetében biztosítani kell a fokozottan veszélyes beosztás pótlékát, kivéve az 1-3. és a 8. pontban felsorolt kockázati tényezőket, ezekben az esetekben ugyanis csak akkor jár a pótlék, ha az egészségkárosító kockázatok között töltött idő a napi szolgálatteljesítési idő 50 %-át meghaladja, ionizáló sugárzás esetében pedig a három órát eléri. Az időtartam-meghatározásra vonatkozó feltétel a többi pontban felsorolt beosztások vonatkozásában nem jelenik meg, vagy az egészségkárosító kockázat súlyára, jellegére tekintettel, vagy pedig azért, mert már a beosztási kör megjelölésében szerepel a veszélytényező tartós fennállásának követelménye. Az idézett jogszabályi rendelkezésekből az a konklúzió vonható le, hogy a fokozottan veszélyes beosztás pótlékára jogosultak körét általánosságban, szervezeti elemre vonatkoztatva meghatározni nem lehet. A hivatásos állomány minden egyes tagja tekintetében egyedileg kell vizsgálni a számára meghatározott feladatok jellegét, valamint azt, hogy az egészségkárosító kockázatok között végzett feladatok időtartama napi szinten eléri vagy meghaladja-e a jogszabályban előírt mértéket. Arra, hogy egy adott beosztást betöltő valamennyi munkatárs részére egységesen megállapítható legyen a fokozottan veszélyes beosztás pótléka, a jelenleg hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget, ezért a Belügyminisztérium évi I. féléves jogalkotási programjának részeként az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának szakmai előkészítését követően javaslatot tervezünk tenni a jelzett cél megvalósítására irányuló jogszabály-módosítás előkészítésére. Az ülésen elmondtuk, hogy bízunk abban, hogy az életpálya bevezetésével összefüggésben megalkotásra kerülő új jogszabályok remélhetőleg egységes joggyakorlatot fognak teremteni

8 8 e téren is, így megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy azonos feltételek mellett ahány rendőrségi munkáltató, annyi eljárási rend és eltérő juttatások érvényesülnek. 50 év és a felettiek létszáma Kimutatást kértünk a rendőrségtől az 50, 55 és 60 évesek állományon belüli létszámáról. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint a Rendőrség foglalkoztatotti állományában a rendelkezési állományt is figyelembe véve mindösszesen 301 fő 50, 55 és 60 éves hivatásos munkavállalót alkalmaz, mely a különleges foglalkoztatási állományban lévőket (szenior) nem tartalmazza. Állománycsoport bontásban október 01-jén: életévében jár: 1 fő tábornok, 130 fő főtiszt, 17 tiszt, 52 zászlós és 8 tiszthelyettes életévében jár: 1 fő tábornok, 59 fő főtiszt, 2 tiszt, 14 zászlós és 1 tiszthelyettes életévében jár: 5 fő tábornok, 6 fő főtiszt, 2 tiszt és 3 zászlós. Mi lesz az egészségileg alkalmatlanná váltakkal? Tájékoztatást kértünk a szolgálati kötelmekkel összefüggésben megbetegedett, és részben vagy teljesen alkalmatlanná vált hivatásos állományúak sorsának alakulásáról. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat válasza szerint, azon személyek esetében, akik nem szolgálati kötelmekkel összefüggően betegednek meg és lesznek részben vagy teljesen alkalmatlanok hivatásos szolgálatra országosan a hatályos jogszabályi előírások szerint járnak el. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XIII. törvény (Hszt.) 56. (2) bekezdés a) pontja alapján a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha egészségügyi, pszichikai vagy fizikai állapota alapján beosztásának ellátására alkalmatlanná vált. Az (5) bekezdés szerint, amennyiben az alkalmatlanság egészségügyi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, a fegyveres szerv köteles a hivatásos állomány tagja állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelő másik hivatásos szolgálati beosztást, ennek hiányában másik, az állapotának, képzettségnek, végzettségének megfelelő nem hivatásos munkakört felajánlani. Egészségügyi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság okán országos szinten, évi adatokat figyelembe véve 36 fő került felmentésre az alábbi megoszlásban: - 26 fő esetében állapotának megfelelő betöltetlen beosztás vagy nem hivatásos munkakör a fegyveres szervnél nem volt, rendelkezési állományba helyezésére nem volt lehetőség, - 8 fő a felajánlott másik, állapotának megfelelő beosztást vagy nem hivatásos munkakört nem fogadta el, - 2 fő rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátására szerzett jogosultságot évben egészségügyi alkalmatlanság okán 3 fő hivatásos állományú a részére felajánlott közalkalmazotti munkakört elfogadta. Lakhatási támogatás elosztása

9 9 Kértük, hogy az ORFK mérje fel, hogy szeptember 30-ig a területi szervek milyen összegben és hány főnek adtak lakhatási támogatást, albérleti hozzájárulást, munkáltatói kölcsönt, valamint szállóelhelyezést. Ebből a kimutatásból kiderülne, hogy az adott kollégák mennyire érezhetik, hogy mennyire megbecsültek az adott megyéknél. A kérésre az ORFK táblázatos kimutatást bocsájtott rendelkezésünkre, melyet a tájékoztatóhoz mellékeltünk. Pongó Géza főtitkár

F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2016. (VII. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 4/2016. (VII. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2015. (I. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01.

F Ő T I T K Á R Á N A K 1/2016. (I. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2016. 01. FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 5/2016. (IX. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 5/2016. (IX. 13.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések TERVEZET! A belügyminiszter./2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

2) A rendvédelmi területen alkalmazott közalkalmazottak és kormánytisztviselők helyzetének bemutatása, a velük kapcsolatos bérrendezés lehetőségei.

2) A rendvédelmi területen alkalmazott közalkalmazottak és kormánytisztviselők helyzetének bemutatása, a velük kapcsolatos bérrendezés lehetőségei. Szám: 29000/9329-29 /2016. ált. ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT EMLÉKEZTETŐ A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2016. március 07-én tartott üléséről Az ülés helye: ORFK RIK földszint

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról Tervezet Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. július 21-én 2011. évi törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság. B u d a p e s t. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek

Fővárosi Munkaügyi Bíróság. B u d a p e s t. K e r e s e t i k é r e l m e. (..) felperesnek Fővárosi Munkaügyi Bíróság B u d a p e s t K e r e s e t i k é r e l m e.. (..) felperesnek képv.: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete 1051 Budapest, Nádor u. 4. elj. ügyintéző: Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 128/2015. Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 83170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 213. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 54/2016. (XII. 22.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 3/2017. (IV. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 3/2017. (IV. 11.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Thököly út 172. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil: 06-70/

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács január 11-én tartott üléséről

EMLÉKEZTETŐ A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács január 11-én tartott üléséről ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT Szám: 29000/3448- /2016. EMLÉKEZTETŐ A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács 2016. január 11-én tartott üléséről Az ülés helye: ORFK RIK földszint 9-10-es

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 2/2016. (III. 08.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT)

F Ő T I T K Á R Á N A K 2/2016. (III. 08.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802497 1051 01 0300 338828 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

Az érdekegyeztető ülésen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) nem képviselte tagságát.

Az érdekegyeztető ülésen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) nem képviselte tagságát. Az Országos Rendőr-főkapitányságon május 4-én tartott Rendőrségi Érdekegyeztető Tanácsülés egy mondatos összefoglalója szerepel a címben, amit az ülés munkáltatói oldalán dr. Sipos Gyula rendőr dandártábornok

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása T E R V E Z E T A belügyminiszter /2012. (......) BM utasítása a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.

Részletesebben

9370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 91. szám

9370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 91. szám 9370 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 91. szám A Kormány 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénnyel

Részletesebben

Előzmény: Az IRM szolgálati törvénymódosító javaslatai, amelyek különböző Internetes oldalakon

Előzmény: Az IRM szolgálati törvénymódosító javaslatai, amelyek különböző Internetes oldalakon A törvényalkotás nem szakszervezeti kívánságműsor, ebbe olyan elemek is bekerülnek, amiket nem a szakszervezetek kezdeményeztek, hanem a kormány tartana fontosnak. Ezt nyilatkozta dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött,

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015.

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Igazgató

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola  Igazgató A pályaorientációs képzés múltja és jelene Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola www.mrszki.hu Igazgató director@mrszki.hu Rendészeti szakképzési rendszerünk Rendészeti felsőoktatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Polgármesteri illetmény felülvizsgálata Előterjesztő: Hallai Tibor alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 0000 000020 000021 000023 000025 000029 egyéb választott tisztségviselő (vezető) polgármester, polgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 000033 megyei

Részletesebben

2. napirend. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2016. Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről

2. napirend. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2016. Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2016. Tárgy: Döntés illetményalap emeléséről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán osztályvezető Az előterjesztés aláírás

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben