Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok TÁMOP /1-2F drogismereti laboratóriumi gyakorlatok az illóolajok jellemzésére szolgáló komplex morfológiai, biológiai és kémiai vizsgálatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Banai Valéria, Farkas Tiborné, Hartl Jánosné Lektor: Dr. Balla Pálné Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés...7 AZ ILLÓOLAJOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...9 Az előzetes tudás feltárása és rendszerezése...9 Én és az illóolaj...9 Az illóolajok csodálatos világa Az illóolajok tulajdonságai Az illóolajok összetétele...12 Az illóolajok helye a növényekben...13 Az illóolaj minőségének és mennyiségének biztosítása...14 Illóolaj-kémia...16 Az illóolajok felhasználása...18 Az illóolajok tudományos nevezéktana és a szabályok alkalmazása...20 Az illóolajokról tanultak írásos önellenőrzése...21 Függelék...25 Illóolajos növények fajlista...25 ILLÓOLAJBAN GAZDAG GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS CSALÁDJAIK MORFOLÓGIAI ÉS HATÓANYAG-KÉMIAI BEMUTATÁSA. FAJ- ÉS CSALÁDFELISMERÉS...27 Bevezetés...27 A növény szervei...28 A szár gyakorlat Növényi szár és hajtás morfológiai vizsgálata...30 A levél gyakorlat A levelek morfológiai vizsgálata...35 A virág gyakorlat Virágok és virágzatok morfológiai vizsgálata...44 A termés gyakorlat A termések morfológiai vizsgálata...48 Néhány illóolajos növénycsalád összefoglaló bemutatása Az Apiaceae család jellemzése (2/1. tanári ppt.)...52 A Lamiaceae család jellemzése (2/4. tanári ppt.)...52 Az Asteraceae család jellemzése (2/3. tanári ppt.)...52 A Rutaceae család jellemzése (2/2. tanári ppt.)...53 Feladatlapok...54 Növények összehasonlító vizsgálata...60 Függelék...63 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Véleménykérő értékelőlap...63 Feladatlapok megoldása...64 ILLÓOLAJOS DROGOK GYŰJTÉSE, MEGNEVEZÉSE ÉS RENDSZEREZÉSE. ÉRZÉKSZERVI VIZSGÁLATOK. 65 Bevezetés...65 Az illóolajos drogok gyűjtése, betakarítása és feldolgozása...66 A gyógynövénygyűjtés alapvető szabályai...66 A leveles, virágos hajtások gyűjtése, betakarítása...66 A levél és a gyökér gyűjtése, betakarítása...67 A virág és a virágzat gyűjtése, betakarítása...67 A termés betakarítása gyakorlat Drogok érzékszervi vizsgálata gyakorlat Ismeretlen illóolajos drogminták azonosítása gyakorlat A rendszerezési hibák feltárása Hasznos tanácsok az illóolajos drogok felhasználásához...77 Függelék Tanulói hangulatbarométer...78 Illóolaj- és fajnévlista...79 Terápia- és családnévlista...79 Illóolaj-tartalmú növényi részek mikroszkópos vizsgálata...80 Gyakorlati feladatok I. Levél preparátumok gyakorlat levélből derített preparátum készítése gyakorlat Illóolaj-tartalmú növény leveléből keresztmetszet készítése és mikroszkópos vizsgálata...83 II. Terméspreparátum gyakorlat Illóolaj-tartalmú növény terméséből preparátum előállítása és mikroszkópos vizsgálata...84 III. Preparátum termésfalból gyakorlat Illóolaj-tartalmú termésdrog pericarpiumából metszetkészítés...85 IV. Preparátum virágból, virágzatból gyakorlat Metszetkészítés illóolaj-tartalmú növény virágából, virágzatából és mikroszkópos vizsgálata...86 Függelék...95 A gyakorlat során felhasznált reagensek készítése...95 A gyakorlattal kapcsolatos fontosabb kifejezések, fogalmak...95 illóolaj-tartalmú drogok egyszerű kémiai vizsgálata, illóolajok kinyerése És ORGANOLEPTIKUS VIZSGÁLATA drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

6 Illóolaj-tartalmú drogok egyszerű kémiai vizsgálata...97 Proazulén, azulén kimutatása gyakorlat Proazulén, azulén kimutatása...98 Menton, karvon kémiai azonosítása gyakorlat menton és karvon kimutatása Eugenol kimutatása gyakorlat Eugenol kimutatás mikroszublimációval A természetes eredetű illóolajok Aeteroleumok gyakoribb kinyerési módjai gyakorlat Illóolaj-előállítás vízgőzdesztillációval Az illóolajok organoleptikus jellemzői, meghatározásuk módja gyakorlat Kereskedelmi illóolajminták organoleptikus vizsgálata gyakorlat Illóolajminták organoleptikus azonosítása Függelék A gyakorlat során felhasznált reagensek készítése Illóolajok minőségét jellemző fizikai és kémiai MUTATÓSZÁMOK ÉS MEGHATÁROZÁSuk Az illóolajok fizikai paraméterei gyakorlat Illóolajok fizikai mutatószámának meghatározása Az illóolajok tisztasági vizsgálata gyakorlat illóolaj tisztasági vizsgálata Az illóolajok minőségi kvantitatív vizsgálatai gyakorlat Illóolajminta minőségi kvantitatív vizsgálata Illóolajok tartalmi vizsgálata (illóolajok mennyiségi meghatározására alkalmas analitikai módszerek, kromatográfia fogalma, elve) Bevezetés Az illóolajok meghatározására alkalmazott kémiai vizsgálati módszerek Gravimetria Titrimetria Illóolajok vizsgálata Műszeres analitikai módszerekkel Kromatográfiás eljárások Vékonyréteg-kromatográfia Folyadék-kromatográfia Nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia Gázkromatogáfia Tömegspektroszkópia (MS) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Illóolajok tartalmi vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel A kinyert illóolajminta vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata gyakorlat valódi levendula virág (lavandulae flos) illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel gyakorlat Borsosmentalevél Menthae piperitae folium és Bersosmentaolaj Menthae piperitae aetheroleum illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel gyakorlat köménytermés Carvi Fructus illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel gyakorlat kamillaolaj (Matricariae aetheroleum) illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel Illóolajok tartalmi vizsgálata gázkromatográfiás módszerrel Illóolajok gázkromatográfiás vizsgálata Gázkromatográfiásan vizsgált gyógynövények illóolajának főbb komponensei A kinyert illóolajminta GC vizsgálata Kapcsolt technológiák Gyakorlati feladat gyakorlat Illóolajok minőségi és mennyiségi meghatározása GC-MS módszerrel Önellenőrző feladatlap Függelék Ajánlott irodalom drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

8 Bevezetés Az Illóolajok komplex morfológiai, biológiai és kémiai vizsgálata című projekt egymást követő kilenc tananyagegységből épül fel. A tananyagegységek elsajátításával a tanulók a szakmai ismeretek alkalmazása, valamint a feladatkompetenciák gyakorlása során olyan ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák birtokába juthatnak, amelyek a szakma sikeres műveléséhez nélkülözhetetlenek. A jegyzetben tanulmányozandó szövegek, feladatok, házi feladatok, tesztek és munkalapok találhatók. Ezek együttes felhasználásával érhetők el a kitűzött célok. Célok Az illóolajok projekt tanulásának céljai a következők: a témával kapcsolatos tapasztalatok feltárása és rendszerezése, a tapasztalatok megosztása, az illóolajokkal kapcsolatos fogalmak, idegen szakkifejezések, összetételük, tárolásuk, felhasználásuk, gyűjtésük és előfordulásuk megismerése, nevezéktan alkalmazása, együttműködés, segítőkészség, egymásra figyelés, a csoportban való munkálkodás fejlesztése, gyakorlott szótár- és internethasználat, a szaknyelv precíz használata, szakmai felvilágosítás nyújtása, magabiztos illóolaj-, drog-, faj- és családfelismerés, rendszerezés, tájékozottság az illóolajos drogok kémiai összetételében és felhasználásában, jártasság a minőségi és mennyiségi vizsgálatokban, azok technikai kivitelezésében, magabiztosság az organoleptikus egyszerű és összetett azonosítási vizsgálatokban, magabiztosság az egyszerű kémiai azonosítási vizsgálatokban, illóolajos drogok makroszkópos, mikroszkópos és műszeres vizsgálatának képessége. Követelmények Ismerje fel a fontosabb illóolaj-tartalmú növényeket a fajlista alapján. Legyen képes a fajlistában szereplő illóolaj-tartalmú növények és családjaik morfológiai jellemzésére. Legyen képes szakmai felvilágosítást adni az illóolajos drogok helyes felhasználásáról, adott szituációban. Tudjon (növényi részekből) mikroszkópos preparátumokat készíteni. Ismerje az illóolaj-tartalmú drogok főbb vizsgáló módszereit, így a szín-, szag- és ízvizsgálatot, a nyomás- és tapintáspróbákat. Ismerje az illóolaj-kinyerési eljárásokat. Legyen képes az alapvető organoleptikus jellemzők (szín, íz, tapintás, illat) megadására, hogy azonosítsa a drogot. Legyen képes a fizikai mutatószámok meghatározására. Ismerje az illóolajok minőségi jellemzésére szolgáló kémiai mutatószámokat, tisztasági vizsgálatokat és az azonossági vizsgálatok lényegét. Ismerje a tartalmi meghatározások lényegét, hogy meg tudja állapítani a drog hatóanyagtartalmát kémiai vagy fizikai-kémiai úton. Ismerje a műszeres analitikában mérésre használható anyagi jellemzőket Tudjon reagenseket készíteni (receptura alapján). Tudjon oldatot hígítani, elvégezni a szükséges számítási feladatokat. Alkalmazza a drogok és toxikus anyagok kiszerelésére, kezelésére, minőségük megóvására vonatkozó előírásokat, szabványokat és jogszabályokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Jelmagyarázat: A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a házi feladatokat, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvassa el, így megismeri a fejezet fókuszpontjait. Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő kérdéseket, felvetéseket, problémákat talál, amelyek megválaszolásával elmélyülhet a témában. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekességek, példák, gyakorlati életből vett esetleírások találhatók. Ez az ikon a házi feladatot, otthon elvégzendő feladatokat jelöli. 8 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

10 AZ ILLÓOLAJOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A témakör tanulásának célja, hogy ön 1. legyen tisztában az illóolaj fogalmával, tulajdonságaival, 2. ismerje az illóolajok hatóanyagait, hatóanyag-típusait, legyen képes kémiai rendszerük megalkotására, 3. ismerje a gyakoribb felhasználási módokat a gyógyászatban és egyéb területeken (élelmiszeripar, konzervipar, kozmetika, parfüméria, háztartás, szesz-, üdítőital- és likőripar), 4. legyen tájékozott az illóolajok növényi előfordulásában (növényi rész és pontos felhalmozódási hely megadása), 5. ismerje és alkalmazza a helyes tárolás és megóvás szabályait, 6. legyen képes megadni az elnevezési szabályok alkalmazásával az illóolajfajták latin nevét. Házi feladat: Látogasson el egy lakóhelyéhez közeli gyógynövényszaküzletbe! Írja össze, milyen illóolajok, illóolajos készítmények kaphatók az üzletben! Érdeklődje meg az eladóktól, hogy mely illóolaj-készítményekből fogy a legtöbb, és milyen céllal viszik a vevők azokat? Az előzetes tudás feltárása és rendszerezése Én és az illóolaj 1. feladat Rendezze táblázatba az illóolajokkal kapcsolatos információit! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Az illóolajok jellemző tulajdonságai (pl. szín stb.) Javaslatok az illóolajok felhasználására a gyógyításban és egyéb iparágakban (pl. hajnövesztő, görcsoldó stb.) Illóolajok, illóolajos készítmények kiszerelési formái (pl. krém, üvegfiola, habfürdő stb.) Illóolajokat tartalmazó növények felsorolása (pl. narancs stb.) 10 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

12 AZ ILLÓOLAJOK CSODÁLATOS VILÁGA Az illóolajok tulajdonságai Az illóolaj illékony vegyületeket tartalmazó folyadék. Olyan drog, melyet növényi nyersanyagból nyernek ki. Annyira illékony, hogy szobahőmérsékleten, a levegőn igen gyorsan, maradéktalanul elpárolog. Innen kapta a nevét is. A benne található vegyületek gyógyhatással rendelkeznek. A gyógyhatás a felépítő vegyületek együttes hatása, amit szinergista hatásnak nevezünk. Az illóolajokkal való gyógyítás az aromaterápia körébe tartozik. Az állatgyógyászatban aromaterápia nem alkalmazható, mivel allergiát okozhat. Sűrűségük általában kisebb a víznél. Vízgőzzel 100 C körül átdesztillálnak. Mivel az illóolajok igen drágák, gyakran hamisítják őket. A hamisításhoz olcsó illóolajat (pl. terpentint), alkoholt, ásványi olajat és ftálsav-észtereket használnak. A parfümillóolajok mesterségesen előállított illóolajok, tehát nem növényi eredetűek, terápiás hatással nem rendelkeznek. Szín Színe legtöbbször áttetsző, színtelen vagy világossárgás színezetű (narancs, pacsuli, koriander, kömény), de lehet zöld (pl. a kaporhajtás olaja), sötétkék is (pl. az orvosi székfű, a cickafark vagy a fehér üröm olaja). A kék színt a kamazulén vegyület jelenléte okozza. A kasszia fahéj illóolaja barnásvörös színű, megfelelve a barnásvörös fakéreg színének. Illat Illatnak a pozitív hatású szagérzetet nevezzük. Az illóolajok illata jellegzetes, inkább kellemesek. A kellemes illat egy-egy vegyülethez köthető. Így pl. az ánizs anetolszagú, a levendula illatát a linalil-acetát vegyületnek köszönheti. A kakukkfüvek illóolaja timolszagú. A konyhakömény illóolaja karvonszagú, a szegfűszeg illóolaja eugenol illatú. Kellemetlen (gázolajra emlékeztető) szaga van például a mirhafű illóolajának, a kámfor illóolaj pedig átható szagú. Az eukaliptusz illóolaja fűszeres szagú (cineol). A kapor friss hajtásából kinyert illóolaj kapor illatú. Az illat kialakításában nemcsak a fő hatóanyagok, hanem a kísérőanyagok is szerepet játszhatnak. A citrom illóolajának kellemes illatában kumarin típusú vegyületek is közrejátszanak. Az illat alapján igen könnyen azonosítható az illóolaj drog, de a biztos azonosításhoz többféle módszert kell együttesen alkalmazni. Íz A jellegzetes illathoz gyakran jellegzetes íz is párosul. Mint ahogy az illatok kialakulását befolyásolták a hatóanyag-komponensek, elmondható ez az ízek kialakulásáról is. A borsmenta illóolaja hűsítő ízű (a menthol okozza), míg a fodormenta leveléből kinyert illóolaj nem hűsít (nincs benne menthol). A fodormenta illóolaja inkább csípős ízű, és az íz a köményre emlékeztető karvontartalma miatt. A hűsítő ízt a mentolon kívül más vegyületek is kiválthatják A kámforfa illóolaja pl. égető, keserű és hűsítő ízű, bár mentolt nem tartalmaz, inkább aromás komponensek a jellemzőek. Az eukaliptusz illóolaj először égető, később hűsítő ízű. A koriander illóolaj aromás csípős ízű és édeskés. A citrom illóolaja csípős, citrom szagú, zamatos, később keserű ízű. A szeszkviterpén főhatóanyagú illóolajok (pl. kamilla, üröm, cickafark) íze általában kesernyés. Az ízeknek szintén szerepük van az azonosításban. Oldékonyság Az illóolaj hidrofób, azaz víztaszító. Vízben rosszul, szerves oldószerben jól oldódik. Bomlékonyság Az illóolajok fényre, hőre és levegőre érzékenyek, hatásukra oxidálódnak, gyantásodnak. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Az illóolajok összetétele Sokféle vegyületből állnak. Az illóolajok összességükben több mint 500 féle komponenst is tartalmazhatnak. Egy-egy illóolaj körülbelül féle vegyületből áll. Fő hatóanyagaik a monoterpének, szeszkviterpének és az aromás fenil-propán származékok. Terpén vegyületek Fontos növényi alapvegyület az 5 db C atomot tartalmazó izopentil-pirofoszfát (röviden IPP) molekula. Az IPP molekulákból a növényben bioszintézissel képződő vegyületeket gyűjtőnévvel terpenoidoknak (terpéneknek) nevezzük. Két db IPP molekula egy C 10 H 16 összegképletű vegyületet hoz létre, ennek izomerjei és származékai a monoterpén komponensek. Attól függően, hogy a 10 C-atom nyílt láncot vagy zárt láncot hoz létre, vázszerkezetük többféle lehet. A nyíltláncúakat aciklikusnak (pl. a levendula linalil-acetátja), a zárt láncúakat monociklikusnak (ha egy gyűrű van pl. a kakukkfüvek timolja) vagy biciklikusoknak (ha a molekula térszerkezetére a 2 gyűrű a jellemző pl. az eukaliptusz cineolja) nevezzük. Ha 3 db IPP molekula kapcsolódik össze, szeszkviterpén komponensek keletkeznek. Ez esetben az alapvegyület 15 db C atomot tartalmaz és sokféle, általában 3 gyűrűből álló szerkezetek jönnek létre (pl. a fehér üröm artabszint hatóanyaga). Előfordulhat egy gyűrűs szerkezet is (pl. a cickafark, kamilla, római székfű illóolajának ά-bizabolol komponense), de ekkor az oldallánc a hosszabb és a 15-C atom megtalálható a molekulában. Léteznek 2 gyűrűből álló szeszkviterpének is, ilyen az illóolaj kék színét okozó kamazulén, amely a matricinből átalakulással jön létre és csak 13 db C atomot tartalmaz (magyarázata: szénvesztés történt bioszintéziskor). A kamazulén kitűnő gyulladásgátló hatású vegyület. Aromás vegyületek Jelentős főhatóanyagok az aromás szerkezetű gyűrűt tartalmazó fenil-propán származékok is. A benzolgyűrű egy vagy több hidrogénatomja helyett alkoholos hidroxil, aldehid, karboxil és keton csoportok is fellelhetők. Lehetnek észterek is. Kémiailag az illóolaj komponensek alkánok vagy alkének, valamint ezek oxidált származékai. Az illóolajokban tehát találhatók alkoholok, aldehidek, ketonok, laktonok, oxidok, fenol-származékok, sőt észterek, valamint S- és N-tartalmú vegyületek is. (Banai, 2005, ( ) Próbálja önállóan felrajzolni az illóolajokban található főhatóanyagok csoportosítási sémáját! Az illóolaj olyan növényből kinyert drog, amely tömény, illékony, jellegzetes ízű és illatú, hidrofób folyadék, több száz komponens alkotja, fő hatóanyagai a monoterpének, szeszkviterpének, fenil-propán-vegyületek és ezek származékai, gyógyító hatással bír és fény és levegő hatására gyantásodik. 12 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

14 Mit gondol, milyen különbségek vannak az illóolaj és a zsíros olaj között? Otthon végezze el a következő megfigyelést! 1. Cseppentsen fehér papírra tetszés szerinti 100%-os tisztaságú növényi illóolajat, és mellé napraforgó-főzőolajat! Mit tapasztalt? Melyik hagyott zsíros nyomot? 2. Hasonlítsa össze a két olaj párolgási sebességét! Mit tapasztalt? Melyik párolgott gyorsabban? A növényi olaj kémiailag az észter vegyületek közé tartozik. A növényi illóolaj nem egy vegyülettípus, hanem igen sok vegyület finom eloszlású keveréke. 1. Mit gondol? Felírható-e kémiai képlettel a konyhakömény kaszattermésének illóolaja? a napraforgó kaszattermésének olaja? 2. Hallott-e már olyan esetről, hogy megavasodott az élelmiszerkamrában a napraforgó-főzőolaj? megavasodott a karácsonyi párologtató díszedényben a narancsillóolaj? Az illóolajok helye a növényekben Előfordulás a növényi szervben A drogformák neveinek magyar jelentése megtalálható a tankönyv oldalán: folium (pl. borsmenta, fodormenta, orvosi zsálya, rozmaring, eukaliptusz, erdei fenyő) herba (pl. citromfű, fehér üröm, cickafark, bazsalikom, izsóp, kakukkfüvek, borsikafű) pericarpium (pl. citrom, narancs) fructus (pl. édeskömény, konyhakömény) flos (pl. rozmarig, szegfűszeg, narancs) anthodium (pl. orvosi székfű) petallum (pl. fehér rózsa, damaszkuszi rózsa, tubarózsa) galbulus (pl. közönséges boróka) radix (pl. lestyán, orvosi kálmos) cortex (pl. fahéj) bacca (pl. közönséges boróka) lignum (pl. kámforfa) Az orvosi székfű növény fészekvirágzata tartalmazza az illóolajat. Mit gondol, mi az oka annak, hogy a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv nem tartalmazza a Chamomillae anthodium drogot, holott a VII. Magyar Gyógyszerkönyvben még így szerepelt? A probléma megoldásához látogasson el a következő linkre: A Hungaropharma ZRt évi közleményeiből A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadása szerinti új cikkek cím alatti táblázat. Elérhető az interneten: ( ) Előfordulás szövettani megközelítésben: a sejt protoplazmájában, fénytörő cseppben (pl. a kalla virágzati fellevelében), illóolajjáratban (pl. kömény-, koriandertermésben, orbáncfű levelében), illóolajtartóban (pl. édeskömény termésében), illóolajtartó tokban (pl. eukaliptusz levelében, szegfűszeg virágbimbójában), mirigypikkelyben (pl. kerti kakukkfű, sárkányfű virágos hajtásában, borsmenta levelében), PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 mirigyszőrben (pl. orvosi székfű, római székfű virágjában, kakukkfüvek, majoránna virágos hajtásában, zsályák, menták levelében, levendula virágjában). Kíváncsi rá, hogyan is nézhet ki egy mirigypikkely? Melyik növényi családra jellemző ez a szövettani képződmény? A 8 db sugarasan álló sejtből felépülő fejjel rendelkező mirigyszőrt mirigypikkelynek nevezzük. Ha érdekli a válasz, rajzos információkat kaphat Dános Béla Farmakobotanika című könyvének 306. oldalán, a 67. ábra F rajzán a c jelnél. A szöveges magyarázatot pedig a 310. oldalon találja. (Dános, 1997) A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv oldalán szintén megtalálható a mirigyszőr és a mirigypikkely összehasonlítása. Az illóolaj minőségének és mennyiségének biztosítása A növény vegetációs időszakában Minőségüket és mennyiségüket nagyon sok tényező befolyásolhatja. Így pl. a talaj összetétele, típusa, az éghajlati körülmények, a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a növény életkora, az illóolajtartalmú növényi rész gyűjtésének időpontja, a gyűjtés körülményei. Rácz és munkatársai 1978-ban, majd 1984-ben publikálták vizsgálataikat. A moldvai sárkányfű nevű ajakos virágú növény egységesnek tekinthető populációjának magvaiból a Kis Küküllő vízgyűjtő területén (volt Csehszlovákia térsége), különböző tengerszint feletti magasságon ( m) telepített öt állományából gyűjtöttek mintákat. Megvizsgálták a minták illóolaj-tartalmát és összetételét. Az alábbi grafikon a két főkomponens (citrál a és b) hatóanyag- és az összes illóolaj-anyagtartalom mennyiségi változását mutatja meg a tengerszint feletti magasság függvényében. Milyen szabályszerűséget tudhatunk meg, ha elemezzük a grafikon adatait? Holm és munkatársai 1988-ban és 1984-ben végezték vizsgálataikat, szintén moldvai sárkányfű populációkban. Azt figyelték meg. Hogyan változik a növények egyedfejlődésének függvényében az illóolajban a főkomponensek mennyiségi aránya. Ha érdekel a vizsgálat eredménye, az alábbi linken megtalálható: Kakasy András Zoltán (2006) Új adatok a Dracocephalum fajok fitokémiai ismeretanyagához. Doktori értekezés old. Elérhető az interneten: live/vedes/export/kakasyandras.d.pdf ( ) 14 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

16 Vannak olyan gyógynövénybabonák, melyek a hold állásával (pl. telihold) hozzák összefüggésbe egy-egy gyógynövény hatóanyagtartalmának mennyiségét. Mi a véleménye, van valamilyen alapja ezeknek a népi hiedelmeknek? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy eljön az idő, amikor a csillagászok fogják meghatározni egy-egy illóolajos növényfaj legkedvezőbb gyűjtési idejét? Szárításkor A folyamatot gyorsan, kis hőmérsékletű levegővel, az előírásokat betartva kell elvégezni. Arra azonban vigyázzunk, hogy a gyorsítást ne a szárító levegő hőmérsékletének növelésével hajtsuk végre. Az illóolajos levelek és hajtások mesterséges szárításkor még a C meleget sem tűrik el anélkül, hogy tartalmuk ne szenvedne károsodást. Az illóolajos leveleket és füveket a legtanácsosabb szellős padláson szárítani. Vannak speciális előírások is, melyek konkrét fajra vonatkoznak. Kész illóolaj esetében 1. az illóolajok megóvására javasolt: alacsony hőmérséklet (20 C alatt). Vigyázat! A citrom illóolaja túl alacsony hőmérsékleten megzavarosodik! levegő kizárása sötét hely. 2. Az illóolaj tárolása, szállítása: nagy mennyiségű illóolaj esetén fémedény (kanna) fémtartály. A fém lehet horganyzott bádog vagy alumínium. A műanyag edény anyagával az illóolaj kémiai reakcióba léphet. kis mennyiségű illóolaj esetén kis barna üveg, melynek dugója nem lehet gumi. A gumidugó anyagával az illóolaj kémiai reakcióba léphet. Legjobb a parafa dugó. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Illóolaj-kémia 2. feladat A nevekkel ellátott képleteket ragassza az óriásplakát megfelelő oszlopába! 3. feladat Töltse ki a táblázatot! Munkalap az illóolaj-kémia gyakorlathoz Névadó növény neve:... Rajzoljon fel minél többet a csoportnévadó illóolajos gyógynövény illóolajában szereplő főhatóanyagok kémiai képleteiből! Írja fel a képletek alá a vegyületek nevét is! 4. feladat Házi feladat: Írja be az adott gyógynövény illóolajában szereplő főhatóanyagok neveit a táblázatba! 16 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

18 ILLÓOLAJOK FŐHATÓANYAGAINAK KÉMIAI RENDSZERE TERPÉNEK MONOTERPÉNEK SZESZKVITERPÉNEK ACIKLIKUSAK MONOCIKLIKUSAK BICIKLIKUSAK AROMÁS ANYAGOK (FENILPROPÁN- SZÁRMAZÉKOK) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 Az illóolajok felhasználása 5. feladat Töltse ki a hiányos táblázatot! A tankönyv oldalán található táblázat használata ( Az illóolajok és hatásaik címmel) segítheti a feladat gyorsabb megoldását. A táblázat kitöltéséhez igénybe lehet venni dr. Brencsán Új orvosi szótárát és a tankönyv latin szómagyarázatát ( old) és bármilyen szakirodalmat! A) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében antifungalis expectorans spasmolyticum antirheumaticum izzadásgátló gyulladáscsökkentő viszketésgátló légfrissítő B) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében cholagohum sedativum antivirialis, antibacterialis carminativum illatosító depresszióellenes sebkezelő szájápoló A szó magyar jelentése görcsoldó A szó magyar jelentése az epe folyását elősegítő szer Gyógynövény magyar nyelvű megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal izsóp Gyógynövény megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal majoránna 18 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

20 C) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében diureticum analgeticum fotodinámiás hatás amarum stresszoldó abortív köhögéscsökkentő bőrregeneráló D) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében diaphoreticum anthelminticum dezinficiens aphrodisiacum orrdugulás csökkentő hányinger csökkentő hajerősítő, hajnövesztő rovarűző A szó magyar jelentése fájdalomcsillapító A szó magyar jelentése izzadást kiváltó szer Gyógynövény megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal mezei cickafark Gyógynövény megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal gilisztaűző varádics Házi feladat: Ha nem sikerült a megbeszélések során az 5. feladat valamennyi táblázatát kitölteni, a táblázatok kitöltésének befejezése otthoni feladat lesz! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 Az illóolajok tudományos nevezéktana és a szabályok alkalmazása Az illóolajok latin elnevezésénél a birtokos eset képzésének szabályait kell elsajátítani és alkalmazni. Kettős nevezéktant használunk, ami azt jelenti, hogy az illóolaj latin neve minimum két szóból áll. Első név az anyanövény latin neve nemzetségnév, fajnév vagy a teljes név birtokos esetben Második név aetheroleum szó (ami illóolajat jelent) A birtokos eset képzésének szabályai a latin név végződése: ha -us vagy -um, a birtokos jel: -i ha -a, a birtokos jel: -ae (kiejtve é ) Első példa: Chenopodium ambrosioides féregűző libatop Chenopodii aetheroleum féregűző libatop illóolaja Második példa: Melissa officinalis citromfű Melissae aetheroleum citromfű illóolaja 20 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

22 6. feladat Önellenőrző tesztek Az illóolajokról tanultak írásos önellenőrzése Tudáspróba A változat Elért pontszám:. A/1. Mit jelent a diureticum kifejezés? (1 pont) Húzza alá a helyes választ! a) köptető b) vizelethajtó c) féregűző d) nyugtató A/2. Helyezze el az illóolaj-komponensek kémiai rendszerében a megadott vegyületet! (6 pont) Töltse ki a táblázatot! Illóolaj-komponens Hatóanyagtípus Melyik gyógynövényben található meg? (magyar név) transz-anetol citrál PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 A/3. Mi a növény illóolajának a tudományos neve? (4 pont) Írja be az üres oszlopba a növényhez tartozó illóolajnév betűjelét! 1. Mentha piperita a) Matricariae aetheroleum 2. Achillea millefolia b) Carvi aetheroleum 3. Carum carvi c) Menthae piperitae aetheroleum 4. Matricaria recutita d) Achilleae aetheroleum A/4. Melyek az illóolajok legfontosabb jellemzői? (1 pont) Karikázza be azokat a válaszokat, amelyeket helyesnek gondol! a) az építőkövei izopentil-pirofoszfát vegyületek b) szobahőmérsékleten jelentéktelen a párolgásuk c) tömény hidrofób folyadékok d) sok vegyületből álló, vegyes komponensű illékony vegyületek elegye e) hamisításukhoz többek közt olcsó terpentin illóolajat használnak A/5. Nevezzen meg három előfordulási helyet, ahol szövettanilag megtalálható az illóolaj a növényben! (3 pont) drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

24 Tudáspróba B változat B/1. a) izzasztó b) fertőtlenítő c) izzadásgátló d) étvágyjavító Pontszám: Mit jelent a dezinficiens kifejezés? (1 pont) Húzza alá a helyes választ! B/2. Helyezze el az illóolaj-komponensek kémiai rendszerében a megadott vegyületet! (6 pont) Töltse ki a táblázatot! Illóolaj-komponens Hatóanyagtípus Melyik gyógynövényben található meg? (magyar név) menthol B/3. A növény melyik szervében található az illóolaj? (4 pont) Írja be az üres oszlopba a növényhez tartozó illóolajgazdag szerv betűjelét! 1. Pimpinella anisum a) Petallum 2. Lavandula angustifolia b) Fructus 3. Rosa alba c) Folium 4. Petroselinum hortense d) Flos PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok az illóolajok jellemzésére szolgáló

Részletesebben

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Határon túli kihelyezett tagozat - Zenta Fényképezte és összeállította: Hangya Zoltán okl. Biológus, konzulens tanár Tartalomjegyzék: I. Szár: 1. Lágyszártípusok

Részletesebben

32 Gyógynövény íz-aroma világából

32 Gyógynövény íz-aroma világából 32 Gyógynövény íz-aroma világából Gyógyszerészek, vegyészek sütnek-főznek Then Mária Szentmihályi Klára Jasztrab Péter 2015 Köszönetnyilvánítás Köszönetemet fejezem ki édesanyámnak, aki 92 évesen is remek

Részletesebben

Gyógynövénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban. Madaras Krisztina

Gyógynövénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban. Madaras Krisztina Gyógynövénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban Madaras Krisztina Az ökológiai gazdálkodás jelentősége a gyógynövény ágazatban kezd teret nyerni > szemléletmód A gyógynövény termesztésben kiemelt jelentőség,

Részletesebben

2 Gyógynövénytermesztés fogalma, jelentısége

2 Gyógynövénytermesztés fogalma, jelentısége 1 2 Gyógynövénytermesztés fogalma, jelentısége Gyógynövény: - gyógyítás céljára felhasznált növény - gyógyszerkönyvben szereplı drogok nyersanyaga Gyógynövénytermesztés: Gyógynövények győjtése, termesztése,

Részletesebben

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj

FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM. Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj Foenuculi amari herbae aetheroleum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.0-1 FOENICULI AMARI HERBAE AETHEROLEUM Keserű édeskömény virágos hajtás illóolaj 07/2009:2380 javított 7.0 DEFINÍCIÓ A Foeniculum vulgare Mill. ssp.

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Tartalom. http://d-nb.info/989278638

Tartalom. http://d-nb.info/989278638 Tartalom Üdvözlő szavak 12 Bevezetés 13 Az illatok világa 17 Az illóolajokról 18 A feromonok hatása 19 Az emberi szaglórendszer 24 Hidrolátumok, zsíros növényi olajok és további hordozóanyagok 29 Hidrolátumok

Részletesebben

Általános drogismeret alapjai

Általános drogismeret alapjai Általános drogismeret alapjai Növényi drog 1. A felhasznált gyógynövény legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, amelyet többnyire szárítással tartósítanak és esetleges hámozáson, tisztításon, aprításon kívül

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Az illóolajok gyógyító hatását használja ki Az illatok, mint ingerek az idegrostokon keresztül jutnak az agykéregbe, ahol a megfelelő sejteket ingerlik. Ennek hatására javul közérzetünk. Közérzetünk javulásának

Részletesebben

Levéltípusok,levélmódosulatok megfigyelése

Levéltípusok,levélmódosulatok megfigyelése A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Levéltípusok megfigyelése A levél módosulatok felismerése, vizsgálata Funkciójuk és változataik megismertetése Lomblevél szöveti felépítése Eszközszükséglet:

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

Nyitvatermők megfigyelése

Nyitvatermők megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Nyitvatermők fajainak megismerése A virágzat vizsgálata A levelek mikroszkópos vizsgálata Kész fenyőmetszet megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: lucfenyő

Részletesebben

Szúnyogriasztó oldat Szúnyogcsípések megelőzésére és kezelésére

Szúnyogriasztó oldat Szúnyogcsípések megelőzésére és kezelésére Szúnyogriasztó oldat Szúnyogcsípések megelőzésére és kezelésére Tartósítószermentes arc- és testápolás 100%-ban természetes Argital Szúnyogriasztó oldat egy teljesen természetes eredetű készítmény, amely

Részletesebben

IVARLEVELEK VIRÁTENGELY

IVARLEVELEK VIRÁTENGELY A VIRÁG IVARLEVELEK TERMŐTÁJ PORZÓTÁJ SZIROMLEVÉL CSÉSZELEVÉL TAKARÓ- LEVELEK VIRÁGKOCSÁNY VACOK VIRÁTENGELY KÜLSŐ TOKLÁSZ BELSŐ TOKLÁSZ BIBE MAGHÁZ LODIKULA PORZÓ SZIMMETRIA VISZONYOK sugaras - aktimorf

Részletesebben

Illóolajok szerepe az életminőség javításában, és alkalmazásának veszélyei

Illóolajok szerepe az életminőség javításában, és alkalmazásának veszélyei Illóolajok szerepe az életminőség javításában, és alkalmazásának veszélyei Böszörményi Andrea Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet Budapest, 2016 Illóolajokban gyakran előforduló terpén és fenilpropán

Részletesebben

AROMA ARCÁPOLÁS. A NÖVÉNYEK természetes erejével

AROMA ARCÁPOLÁS. A NÖVÉNYEK természetes erejével AROMA ARCÁPOLÁS A NÖVÉNYEK természetes erejével Növényi alapú 100% természetes AROMA kezelés TARTALOM A kozmetika és a növények...3 Aroma kezelés...4 Esszencia olajok...5 Növényi kivonatok...6 Személyre

Részletesebben

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN GYÓGYNÖVÉNYEK magyarországon MUNKATERV 2010-2012 2010/2012. Munkaterv 1. Gyógynövények Európában - gyógynövények Magyarországon Gyógynövények a gyógyítás szolgálatában

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Téli illóolajok 1. Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Téli illóolajok 1. Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2010 december 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Az illóolajok növényi részek természetes kivonatai. Sajtolással, lepárlással,

Részletesebben

ILLÓOLAJ Kiszerelés Fogyasztói ár

ILLÓOLAJ Kiszerelés Fogyasztói ár ILLÓOLAJ Kiszerelés Fogyasztói ár BIO Bergamott 5ml 2100 (Citrus bergamia) 10ml 2990 BIO Borsmenta 5ml 1490 (Mentha piperita) 10ml 2200 BIO Citrom 5ml 1290 (Citrus limonum) 10ml 1990 BIO Citromos eukaliptusz

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

ASTERACEAE Fészkesek * vagy K (5) [C (5) A (5) ]G (2)

ASTERACEAE Fészkesek * vagy K (5) [C (5) A (5) ]G (2) ASTERACEAE Fészkesek * vagy K (5) [C (5) A (5) ]G (2) SZÁR: - lágyszárúak, LEVÉL: VIRÁG: - szórtak, - egyszerű, tagolatlan v. egyszerű tagolt - kétivarú, egyivarú, vagy meddő - fészek szélén űlők gyakran

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG. Kömények kavalkádja. avagy. Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG. Kömények kavalkádja. avagy. Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS GYÓGYHATÁSAIK FŰBEN, FÁBAN VAN AZ ORVOSSÁG Kömények kavalkádja avagy Gyógynövények, fűszernövények, illóolajos növények a kertben Makó, 2015. március 17. Paulovics Péter aetheroleum illóolaj

Részletesebben

Már 2000 évvel időszámításunk előtt felismerték a kínaiak bizonyos növények illóolajainak gyógyító tulajdonságait.

Már 2000 évvel időszámításunk előtt felismerték a kínaiak bizonyos növények illóolajainak gyógyító tulajdonságait. Az utóbbi évtizedben egyike lett azoknak az alternatív kezelésmódoknak, melyeknek a népszerűsége a világ számos országában fokozódik. Ennek oka részben abban keresendő, hogy sokan szenvednek tartós stresszhatással

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika Capsicum

Részletesebben

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI

A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI A NÖVÉNYEK SZAPORÍTÓSZERVEI A NÖVÉNYEK KÉTSZAKASZOS EGYEDFEJLŐDÉSE NEMZEDÉKVÁLTAKOZÁS - ÁLTALÁNOS NÖVÉNYI TULAJDONSÁG - NEM GENETIKAI ÉRTELEMBEN VETT NEMZEDÉKEK VÁLTAKOZÁSA - IVAROS ÉS IVARTALAN SZAKASZ

Részletesebben

Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő

Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő 1. Kísérlet Élesztőgombák megfigyelése Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő A boltban vásárolt pékélesztőből kaparj le egy kis darabot, és oszlasd

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Ayurveda. 2. rész. Előadó: Riesz István Dr.(Ayu)Hon. Kuratóriumi Elnök. 2011. február 26. szombat Indiai Kulturális Központ,Budapest

Ayurveda. 2. rész. Előadó: Riesz István Dr.(Ayu)Hon. Kuratóriumi Elnök. 2011. február 26. szombat Indiai Kulturális Központ,Budapest Ayurveda és a méregtelenítés 2. rész 2011. február 26. szombat Indiai Kulturális Központ,Budapest Előadó: Riesz István Dr.(Ayu)Hon. Kuratóriumi Elnök Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kht. Ügyvezető

Részletesebben

Részletes drogismeret

Részletes drogismeret Részletes drogismeret Buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata) drog: fehér szappangyökér (Saponariae albae radix) A drog a Gypsophila paniculata hámozott gyökere. A hámozatlan gyökér szürkés- v. sárgásbarna,

Részletesebben

Monoterpén illóolaj alkotók és drogjaik

Monoterpén illóolaj alkotók és drogjaik Monoterpén illóolaj alkotók és drogjaik Illóolajok hatásai és mellékhatásai: Illóolajok és a szaglás Az illóolaj komponensek apoláris, alacsony molekulatömegű, illékony vegyületek, a szaglóhám lipoid nyálkájába

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes Tankert 2015. évi munkájáról. Emlékházban elvégzett kertészeti munkák és jövőbeli tervek

BESZÁMOLÓ Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes Tankert 2015. évi munkájáról. Emlékházban elvégzett kertészeti munkák és jövőbeli tervek BESZÁMOLÓ Dr. Szalai Miklós Gyógynövényes Tankert 2015. évi munkájáról 2015. április vége óta vezetem a Dr. Szalai Miklós Emlékházat mint tájgondnok. Ez a munkakör számos szakmai kihívás és feladat elé

Részletesebben

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Raktározó alapszövet vizsgálata

Raktározó alapszövet vizsgálata A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Raktározó alapszövet funkciójának bemutatása Metszetkészítés Mikroszkóp használat gyakorlása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: almamag, csírázó burgonya, sárgarépa,

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

Epoch ESSENTIAL OILS (ILLÓOLAJOK)

Epoch ESSENTIAL OILS (ILLÓOLAJOK) Epoch ESSENTIAL OILS (ILLÓOLAJOK) ILLATVARÁZS Fedezze fel az érzékek világát Kiszerelés: 15 ml A RENDSZER ÁTTEKINTÉSE A modern életstílus gyakorta ellehetetleníti azt a becses kapcsolatot, ami a világhoz

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

TE - Az iskolakert programhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projekt keretében

TE - Az iskolakert programhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projekt keretében TE - Az iskolakert programhoz szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..)

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) A képek alapján próbáljátok felismerni az adott gyógynövényt, azonosítsátok be a hatását, és hogy a növény melyik

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

II/1. Az ernyős virágzatúak családja [1]

II/1. Az ernyős virágzatúak családja [1] I. Bevezetés: célkitűzés, témamegjelölése Nyári kirándulások során ötlött eszembe az illóolajok vizsgálata. A réteken előforduló ernyősvirágzatú, és ajakos virágok magas illóolajtartalmára tanárom hívta

Részletesebben

Egyéves Lamiaceae -fajok felhasználási területei. Majoranna - főszerezés, terápia, antioxidáns, antiszeptikus

Egyéves Lamiaceae -fajok felhasználási területei. Majoranna - főszerezés, terápia, antioxidáns, antiszeptikus A Lamiaceae (ajakos virágzatúak) családba tartozó fontosabb termesztett gyógynövények Egyéves Lamiaceae -fajok felhasználási területei Egyévesek: Majorana hortensis - majoranna Satureja hortensis - borsikafő

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

A levél Fő jellemzői:

A levél Fő jellemzői: Szervtan 2 Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében A levél a szárhoz hasonló

Részletesebben

ACERACEAE Juharfélék *K 4-5 C 4-5 A 4+4 v. 5+5 G (2)

ACERACEAE Juharfélék *K 4-5 C 4-5 A 4+4 v. 5+5 G (2) ACERACEAE Juharfélék *K 4-5 C 4-5 A 4+4 v. 5+5 G (2) SZÁR: - fák, - néha cserjék, LEVÉL: - keresztben átellenesek - tenyeresen tagoltak VIRÁG: - négy-, v. öt tagú VIRÁGZAT: TERMÉS: - sátorozó, v. bogernyős

Részletesebben

Módosult gyökerek megfigyelése

Módosult gyökerek megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A gyökér módosulatok felismerése, vizsgálata Funkciójuk és változataik megismertetése Föld alatti és föld feletti gyökér típusok bemutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus T 1/11

54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus. Laboratóriumi technikus T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KARÁCSONYI GYERTYÁK, ILLÓOLAJOK, PÁROLOGTATÓK, ILLATOSÍTÓK

KARÁCSONYI GYERTYÁK, ILLÓOLAJOK, PÁROLOGTATÓK, ILLATOSÍTÓK KARÁCSONYI GYERTYÁK, ILLÓOLAJOK, PÁROLOGTATÓK, ILLATOSÍTÓK Karácsonyfa alakú, üveg gyertyatartó tea mécsessel. A741106 05 515Ft/db+Áfa "Delicius" gyertya szett A791492 602Ft/db+Áfa "Shiva" illatos gyertya,

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 13. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 6. ao: Forrtszirmúak - Asteridae forrt szirom 4-körös virágok a porzók száma: 5-4 - 2, a pártára nıttek r: Tárnicsvirágúak

Részletesebben

NAGY SVÉDCSEPP NATURLAND OLDAT

NAGY SVÉDCSEPP NATURLAND OLDAT NAGY SVÉDCSEPP NATURLAND OLDAT Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz! Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Fűszerek I. Zöldfűszerek, levélfűszerek

Fűszerek I. Zöldfűszerek, levélfűszerek Fűszerek I. Zöldfűszerek, levélfűszerek Babér (Laurus nobilis L.) Régen ismert fűszer, a mediterráneumban vadon is termő, Kis-Ázsiában honos, a Földközi-tenger környékén széles körben termesztett örökzöld

Részletesebben

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira Dr. Horányi Tamás Béres Gyógyszergyár Zrt. Országos Szakmai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Izoprénvázas vegyületek

Izoprénvázas vegyületek Izoprénvázas vegyületek Izoprénvázas vegyületek (terpének, karotinoidok) Természetes anyagok, amelyek izoprén molekulákból épülnek fel Izoprén C 2 C C C 2 -C 2-2 C C 2 C C 2 C 2 C 5 8 mevalonsav az izoprenoidok

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata Név Apiaceae család Anethum Szélsıséges graveolens viszonyok -kerti kapor Coriandrum sativum -koriander Pimpinella anisum -ánizs Víz- és talajesebb,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 1. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 1. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 1. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl.

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl. Fűszerek Ánizs Általános használata: főzelékek (sárgarépa, tök, cékla, vöröskáposzta), vadételek mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére,

Részletesebben

ILLATOK, SZAGOK, BŰZÖK

ILLATOK, SZAGOK, BŰZÖK ILLATKÉMIA ILLATOK, SZAGOK, BŰZÖK ILLÓOLAJOK FÜSTÖLŐK PARFÜMÖK ILLATOS GYERTYÁK SZAPPANOK ÍZANYAGOK BŰZ SPRAY SZEMÉT A SZAGOK: Körülvesznek, hatással vannak mindennapjainkra Veszélyhelyzetre figyelmeztetnek

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam taári KÉZIKÖYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Gyógynövénytermesztés tárgy. Minimumkérdések (BSc szak)

Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Gyógynövénytermesztés tárgy. Minimumkérdések (BSc szak) Gyógy- és Aromanövények Tanszék Gyógynövénytermesztés tárgy Minimumkérdések (BSc szak) 2010 1./ Mi a különbség a népi és a tradicionális gyógyászat között? A tradicionális gyógyászat gyakorlatilag változatlan,

Részletesebben

Fűszernövények. búvár zsebkönyvek Móra

Fűszernövények. búvár zsebkönyvek Móra Fűszernövények búvár zsebkönyvek Móra JÁRAINÉ-REGÉCZY Fűszernövények B ÚVÁR ZSEB KÖ NYV EK M ÓRA FE REN C KÖ NYV K IAD Ó Í RTA J ÁR AINÉ D R. KOM LÓD I M A GDA RAJ ZO LTA LE XÁN É RE G ÉC ZY M ÁR TA A

Részletesebben

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek?

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Ánizs Babér Barbecue Bazsalikom (más néven: királyfű, német bors) Borecet Boróka Bors Borsfű Borsmenta Cayenne bors Chili Citromfű Citromhéj Citromlé

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

A Magyar Élelmiszerkönyv /424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről 6. melléklet a /2010. (..) VM rendelethez 35. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-86/424 számú előírása az étkezési kazeinek és kazeinátok mintavételi módszereiről

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

A levendula alkalmazása A levendula teában vagy gyógynövénypárna részeként nyugtató hatású, és elalvást elősegítő.

A levendula alkalmazása A levendula teában vagy gyógynövénypárna részeként nyugtató hatású, és elalvást elősegítő. mottolajas gőzfürdőt. Egy forró vízzel telt tálba tegyünk 4 csepp bergamottolajat, és 10 percig hagyjuk, hogy a gőz kifejtse hatását. A legjobb, ha egy nagy törülközőt teszünk a fejünkre, ami az edényt

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

OKTV biológia I-II. kategória - Döntő 1. oldal A versenyző száma...

OKTV biológia I-II. kategória - Döntő 1. oldal A versenyző száma... OKTV 2010 2011 biológia I-II. kategória - Döntő 1. oldal Kedves Versenyző! Gratulálunk a Biológia OKTV-n elért eddigi kiváló teljesítményéhez! Csak így tovább! Először minden lapra a versenyző számához

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A NAP MELEGE Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A tevékenység általános leírása: A gyerekeket osszuk néhány

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés

CAPSICI FRUCTUS. Paprikatermés Capsici fructus Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1859 CAPSICI FRUCTUS Paprikatermés DEFINÍCIÓ A drog a termesztett paprika Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser és a cserjés (chili) paprika,

Részletesebben

VIZSGÁLATA. Farkas József

VIZSGÁLATA. Farkas József MENTA ILLÓOLAJ - DE MILYEN? KÜLÖNBÖZİ EREDETŐ MENTA ILLÓOLAJOK VÉKONYRÉTEG KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA Farkas József Felkészítı tanár: Nagy Judit Mentor: Dr. Laczkó-Zöld Eszter Bolyai Farkas Elméleti Líceum,Marosvásárhely,

Részletesebben

Cholavit belsőleges oldatos cseppek

Cholavit belsőleges oldatos cseppek Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: borsosmentalevél (Menthae piperitae folium) közönséges cickafark virágos hajtás (Millefolii herba) köménytermés (Carvi fructus) benedekfű (Cardui benedicti herba)

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Szaporodás és fejlődés az élővilágban... Szaporodás formák Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Osztódással Bimbózással (hidra) Vegetatív szaporodás Partenogenézis (parthenosszűz, genézis-nemzés)

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 30 Műszeres ÁSVÁNYHATÁROZÁS XXX. Műszeres ÁsVÁNYHATÁROZÁs 1. BEVEZETÉs Az ásványok természetes úton, a kémiai elemek kombinálódásával keletkezett (és ma is keletkező),

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont. OKTV 2006/2007. Biológia I-II. kategória döntő forduló Feladatlap

Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont. OKTV 2006/2007. Biológia I-II. kategória döntő forduló Feladatlap Feladatlap Feladatlap Feladatlap Feladatlap Feladatlap Megoldások 1. feladat: Fajismeret (18 pont) Először 4 társulás képét látja (I-IV). A társulások neveit írja a táblázat első oszlopába! Ezután 12 faj

Részletesebben

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9

1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9 1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA. Közönséges aranyvessző virágos hajtás

SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA. Közönséges aranyvessző virágos hajtás Solidaginis virgaureae herba Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.3-1 DEFINÍCIÓ SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA Közönséges aranyvessző virágos hajtás 01/2006:1893 A drog a közönséges aranyvessző Solidago virgaurea L. egész

Részletesebben