Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok TÁMOP /1-2F drogismereti laboratóriumi gyakorlatok az illóolajok jellemzésére szolgáló komplex morfológiai, biológiai és kémiai vizsgálatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Banai Valéria, Farkas Tiborné, Hartl Jánosné Lektor: Dr. Balla Pálné Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés...7 AZ ILLÓOLAJOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...9 Az előzetes tudás feltárása és rendszerezése...9 Én és az illóolaj...9 Az illóolajok csodálatos világa Az illóolajok tulajdonságai Az illóolajok összetétele...12 Az illóolajok helye a növényekben...13 Az illóolaj minőségének és mennyiségének biztosítása...14 Illóolaj-kémia...16 Az illóolajok felhasználása...18 Az illóolajok tudományos nevezéktana és a szabályok alkalmazása...20 Az illóolajokról tanultak írásos önellenőrzése...21 Függelék...25 Illóolajos növények fajlista...25 ILLÓOLAJBAN GAZDAG GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS CSALÁDJAIK MORFOLÓGIAI ÉS HATÓANYAG-KÉMIAI BEMUTATÁSA. FAJ- ÉS CSALÁDFELISMERÉS...27 Bevezetés...27 A növény szervei...28 A szár gyakorlat Növényi szár és hajtás morfológiai vizsgálata...30 A levél gyakorlat A levelek morfológiai vizsgálata...35 A virág gyakorlat Virágok és virágzatok morfológiai vizsgálata...44 A termés gyakorlat A termések morfológiai vizsgálata...48 Néhány illóolajos növénycsalád összefoglaló bemutatása Az Apiaceae család jellemzése (2/1. tanári ppt.)...52 A Lamiaceae család jellemzése (2/4. tanári ppt.)...52 Az Asteraceae család jellemzése (2/3. tanári ppt.)...52 A Rutaceae család jellemzése (2/2. tanári ppt.)...53 Feladatlapok...54 Növények összehasonlító vizsgálata...60 Függelék...63 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Véleménykérő értékelőlap...63 Feladatlapok megoldása...64 ILLÓOLAJOS DROGOK GYŰJTÉSE, MEGNEVEZÉSE ÉS RENDSZEREZÉSE. ÉRZÉKSZERVI VIZSGÁLATOK. 65 Bevezetés...65 Az illóolajos drogok gyűjtése, betakarítása és feldolgozása...66 A gyógynövénygyűjtés alapvető szabályai...66 A leveles, virágos hajtások gyűjtése, betakarítása...66 A levél és a gyökér gyűjtése, betakarítása...67 A virág és a virágzat gyűjtése, betakarítása...67 A termés betakarítása gyakorlat Drogok érzékszervi vizsgálata gyakorlat Ismeretlen illóolajos drogminták azonosítása gyakorlat A rendszerezési hibák feltárása Hasznos tanácsok az illóolajos drogok felhasználásához...77 Függelék Tanulói hangulatbarométer...78 Illóolaj- és fajnévlista...79 Terápia- és családnévlista...79 Illóolaj-tartalmú növényi részek mikroszkópos vizsgálata...80 Gyakorlati feladatok I. Levél preparátumok gyakorlat levélből derített preparátum készítése gyakorlat Illóolaj-tartalmú növény leveléből keresztmetszet készítése és mikroszkópos vizsgálata...83 II. Terméspreparátum gyakorlat Illóolaj-tartalmú növény terméséből preparátum előállítása és mikroszkópos vizsgálata...84 III. Preparátum termésfalból gyakorlat Illóolaj-tartalmú termésdrog pericarpiumából metszetkészítés...85 IV. Preparátum virágból, virágzatból gyakorlat Metszetkészítés illóolaj-tartalmú növény virágából, virágzatából és mikroszkópos vizsgálata...86 Függelék...95 A gyakorlat során felhasznált reagensek készítése...95 A gyakorlattal kapcsolatos fontosabb kifejezések, fogalmak...95 illóolaj-tartalmú drogok egyszerű kémiai vizsgálata, illóolajok kinyerése És ORGANOLEPTIKUS VIZSGÁLATA drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

6 Illóolaj-tartalmú drogok egyszerű kémiai vizsgálata...97 Proazulén, azulén kimutatása gyakorlat Proazulén, azulén kimutatása...98 Menton, karvon kémiai azonosítása gyakorlat menton és karvon kimutatása Eugenol kimutatása gyakorlat Eugenol kimutatás mikroszublimációval A természetes eredetű illóolajok Aeteroleumok gyakoribb kinyerési módjai gyakorlat Illóolaj-előállítás vízgőzdesztillációval Az illóolajok organoleptikus jellemzői, meghatározásuk módja gyakorlat Kereskedelmi illóolajminták organoleptikus vizsgálata gyakorlat Illóolajminták organoleptikus azonosítása Függelék A gyakorlat során felhasznált reagensek készítése Illóolajok minőségét jellemző fizikai és kémiai MUTATÓSZÁMOK ÉS MEGHATÁROZÁSuk Az illóolajok fizikai paraméterei gyakorlat Illóolajok fizikai mutatószámának meghatározása Az illóolajok tisztasági vizsgálata gyakorlat illóolaj tisztasági vizsgálata Az illóolajok minőségi kvantitatív vizsgálatai gyakorlat Illóolajminta minőségi kvantitatív vizsgálata Illóolajok tartalmi vizsgálata (illóolajok mennyiségi meghatározására alkalmas analitikai módszerek, kromatográfia fogalma, elve) Bevezetés Az illóolajok meghatározására alkalmazott kémiai vizsgálati módszerek Gravimetria Titrimetria Illóolajok vizsgálata Műszeres analitikai módszerekkel Kromatográfiás eljárások Vékonyréteg-kromatográfia Folyadék-kromatográfia Nagyhatékonyságú folyadék-kromatográfia Gázkromatogáfia Tömegspektroszkópia (MS) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Illóolajok tartalmi vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel A kinyert illóolajminta vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálata gyakorlat valódi levendula virág (lavandulae flos) illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel gyakorlat Borsosmentalevél Menthae piperitae folium és Bersosmentaolaj Menthae piperitae aetheroleum illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel gyakorlat köménytermés Carvi Fructus illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel gyakorlat kamillaolaj (Matricariae aetheroleum) illóolaj-összetételének vizsgálata vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel Illóolajok tartalmi vizsgálata gázkromatográfiás módszerrel Illóolajok gázkromatográfiás vizsgálata Gázkromatográfiásan vizsgált gyógynövények illóolajának főbb komponensei A kinyert illóolajminta GC vizsgálata Kapcsolt technológiák Gyakorlati feladat gyakorlat Illóolajok minőségi és mennyiségi meghatározása GC-MS módszerrel Önellenőrző feladatlap Függelék Ajánlott irodalom drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

8 Bevezetés Az Illóolajok komplex morfológiai, biológiai és kémiai vizsgálata című projekt egymást követő kilenc tananyagegységből épül fel. A tananyagegységek elsajátításával a tanulók a szakmai ismeretek alkalmazása, valamint a feladatkompetenciák gyakorlása során olyan ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák birtokába juthatnak, amelyek a szakma sikeres műveléséhez nélkülözhetetlenek. A jegyzetben tanulmányozandó szövegek, feladatok, házi feladatok, tesztek és munkalapok találhatók. Ezek együttes felhasználásával érhetők el a kitűzött célok. Célok Az illóolajok projekt tanulásának céljai a következők: a témával kapcsolatos tapasztalatok feltárása és rendszerezése, a tapasztalatok megosztása, az illóolajokkal kapcsolatos fogalmak, idegen szakkifejezések, összetételük, tárolásuk, felhasználásuk, gyűjtésük és előfordulásuk megismerése, nevezéktan alkalmazása, együttműködés, segítőkészség, egymásra figyelés, a csoportban való munkálkodás fejlesztése, gyakorlott szótár- és internethasználat, a szaknyelv precíz használata, szakmai felvilágosítás nyújtása, magabiztos illóolaj-, drog-, faj- és családfelismerés, rendszerezés, tájékozottság az illóolajos drogok kémiai összetételében és felhasználásában, jártasság a minőségi és mennyiségi vizsgálatokban, azok technikai kivitelezésében, magabiztosság az organoleptikus egyszerű és összetett azonosítási vizsgálatokban, magabiztosság az egyszerű kémiai azonosítási vizsgálatokban, illóolajos drogok makroszkópos, mikroszkópos és műszeres vizsgálatának képessége. Követelmények Ismerje fel a fontosabb illóolaj-tartalmú növényeket a fajlista alapján. Legyen képes a fajlistában szereplő illóolaj-tartalmú növények és családjaik morfológiai jellemzésére. Legyen képes szakmai felvilágosítást adni az illóolajos drogok helyes felhasználásáról, adott szituációban. Tudjon (növényi részekből) mikroszkópos preparátumokat készíteni. Ismerje az illóolaj-tartalmú drogok főbb vizsgáló módszereit, így a szín-, szag- és ízvizsgálatot, a nyomás- és tapintáspróbákat. Ismerje az illóolaj-kinyerési eljárásokat. Legyen képes az alapvető organoleptikus jellemzők (szín, íz, tapintás, illat) megadására, hogy azonosítsa a drogot. Legyen képes a fizikai mutatószámok meghatározására. Ismerje az illóolajok minőségi jellemzésére szolgáló kémiai mutatószámokat, tisztasági vizsgálatokat és az azonossági vizsgálatok lényegét. Ismerje a tartalmi meghatározások lényegét, hogy meg tudja állapítani a drog hatóanyagtartalmát kémiai vagy fizikai-kémiai úton. Ismerje a műszeres analitikában mérésre használható anyagi jellemzőket Tudjon reagenseket készíteni (receptura alapján). Tudjon oldatot hígítani, elvégezni a szükséges számítási feladatokat. Alkalmazza a drogok és toxikus anyagok kiszerelésére, kezelésére, minőségük megóvására vonatkozó előírásokat, szabványokat és jogszabályokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Jelmagyarázat: A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a házi feladatokat, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvassa el, így megismeri a fejezet fókuszpontjait. Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő kérdéseket, felvetéseket, problémákat talál, amelyek megválaszolásával elmélyülhet a témában. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekességek, példák, gyakorlati életből vett esetleírások találhatók. Ez az ikon a házi feladatot, otthon elvégzendő feladatokat jelöli. 8 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

10 AZ ILLÓOLAJOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A témakör tanulásának célja, hogy ön 1. legyen tisztában az illóolaj fogalmával, tulajdonságaival, 2. ismerje az illóolajok hatóanyagait, hatóanyag-típusait, legyen képes kémiai rendszerük megalkotására, 3. ismerje a gyakoribb felhasználási módokat a gyógyászatban és egyéb területeken (élelmiszeripar, konzervipar, kozmetika, parfüméria, háztartás, szesz-, üdítőital- és likőripar), 4. legyen tájékozott az illóolajok növényi előfordulásában (növényi rész és pontos felhalmozódási hely megadása), 5. ismerje és alkalmazza a helyes tárolás és megóvás szabályait, 6. legyen képes megadni az elnevezési szabályok alkalmazásával az illóolajfajták latin nevét. Házi feladat: Látogasson el egy lakóhelyéhez közeli gyógynövényszaküzletbe! Írja össze, milyen illóolajok, illóolajos készítmények kaphatók az üzletben! Érdeklődje meg az eladóktól, hogy mely illóolaj-készítményekből fogy a legtöbb, és milyen céllal viszik a vevők azokat? Az előzetes tudás feltárása és rendszerezése Én és az illóolaj 1. feladat Rendezze táblázatba az illóolajokkal kapcsolatos információit! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Az illóolajok jellemző tulajdonságai (pl. szín stb.) Javaslatok az illóolajok felhasználására a gyógyításban és egyéb iparágakban (pl. hajnövesztő, görcsoldó stb.) Illóolajok, illóolajos készítmények kiszerelési formái (pl. krém, üvegfiola, habfürdő stb.) Illóolajokat tartalmazó növények felsorolása (pl. narancs stb.) 10 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

12 AZ ILLÓOLAJOK CSODÁLATOS VILÁGA Az illóolajok tulajdonságai Az illóolaj illékony vegyületeket tartalmazó folyadék. Olyan drog, melyet növényi nyersanyagból nyernek ki. Annyira illékony, hogy szobahőmérsékleten, a levegőn igen gyorsan, maradéktalanul elpárolog. Innen kapta a nevét is. A benne található vegyületek gyógyhatással rendelkeznek. A gyógyhatás a felépítő vegyületek együttes hatása, amit szinergista hatásnak nevezünk. Az illóolajokkal való gyógyítás az aromaterápia körébe tartozik. Az állatgyógyászatban aromaterápia nem alkalmazható, mivel allergiát okozhat. Sűrűségük általában kisebb a víznél. Vízgőzzel 100 C körül átdesztillálnak. Mivel az illóolajok igen drágák, gyakran hamisítják őket. A hamisításhoz olcsó illóolajat (pl. terpentint), alkoholt, ásványi olajat és ftálsav-észtereket használnak. A parfümillóolajok mesterségesen előállított illóolajok, tehát nem növényi eredetűek, terápiás hatással nem rendelkeznek. Szín Színe legtöbbször áttetsző, színtelen vagy világossárgás színezetű (narancs, pacsuli, koriander, kömény), de lehet zöld (pl. a kaporhajtás olaja), sötétkék is (pl. az orvosi székfű, a cickafark vagy a fehér üröm olaja). A kék színt a kamazulén vegyület jelenléte okozza. A kasszia fahéj illóolaja barnásvörös színű, megfelelve a barnásvörös fakéreg színének. Illat Illatnak a pozitív hatású szagérzetet nevezzük. Az illóolajok illata jellegzetes, inkább kellemesek. A kellemes illat egy-egy vegyülethez köthető. Így pl. az ánizs anetolszagú, a levendula illatát a linalil-acetát vegyületnek köszönheti. A kakukkfüvek illóolaja timolszagú. A konyhakömény illóolaja karvonszagú, a szegfűszeg illóolaja eugenol illatú. Kellemetlen (gázolajra emlékeztető) szaga van például a mirhafű illóolajának, a kámfor illóolaj pedig átható szagú. Az eukaliptusz illóolaja fűszeres szagú (cineol). A kapor friss hajtásából kinyert illóolaj kapor illatú. Az illat kialakításában nemcsak a fő hatóanyagok, hanem a kísérőanyagok is szerepet játszhatnak. A citrom illóolajának kellemes illatában kumarin típusú vegyületek is közrejátszanak. Az illat alapján igen könnyen azonosítható az illóolaj drog, de a biztos azonosításhoz többféle módszert kell együttesen alkalmazni. Íz A jellegzetes illathoz gyakran jellegzetes íz is párosul. Mint ahogy az illatok kialakulását befolyásolták a hatóanyag-komponensek, elmondható ez az ízek kialakulásáról is. A borsmenta illóolaja hűsítő ízű (a menthol okozza), míg a fodormenta leveléből kinyert illóolaj nem hűsít (nincs benne menthol). A fodormenta illóolaja inkább csípős ízű, és az íz a köményre emlékeztető karvontartalma miatt. A hűsítő ízt a mentolon kívül más vegyületek is kiválthatják A kámforfa illóolaja pl. égető, keserű és hűsítő ízű, bár mentolt nem tartalmaz, inkább aromás komponensek a jellemzőek. Az eukaliptusz illóolaj először égető, később hűsítő ízű. A koriander illóolaj aromás csípős ízű és édeskés. A citrom illóolaja csípős, citrom szagú, zamatos, később keserű ízű. A szeszkviterpén főhatóanyagú illóolajok (pl. kamilla, üröm, cickafark) íze általában kesernyés. Az ízeknek szintén szerepük van az azonosításban. Oldékonyság Az illóolaj hidrofób, azaz víztaszító. Vízben rosszul, szerves oldószerben jól oldódik. Bomlékonyság Az illóolajok fényre, hőre és levegőre érzékenyek, hatásukra oxidálódnak, gyantásodnak. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Az illóolajok összetétele Sokféle vegyületből állnak. Az illóolajok összességükben több mint 500 féle komponenst is tartalmazhatnak. Egy-egy illóolaj körülbelül féle vegyületből áll. Fő hatóanyagaik a monoterpének, szeszkviterpének és az aromás fenil-propán származékok. Terpén vegyületek Fontos növényi alapvegyület az 5 db C atomot tartalmazó izopentil-pirofoszfát (röviden IPP) molekula. Az IPP molekulákból a növényben bioszintézissel képződő vegyületeket gyűjtőnévvel terpenoidoknak (terpéneknek) nevezzük. Két db IPP molekula egy C 10 H 16 összegképletű vegyületet hoz létre, ennek izomerjei és származékai a monoterpén komponensek. Attól függően, hogy a 10 C-atom nyílt láncot vagy zárt láncot hoz létre, vázszerkezetük többféle lehet. A nyíltláncúakat aciklikusnak (pl. a levendula linalil-acetátja), a zárt láncúakat monociklikusnak (ha egy gyűrű van pl. a kakukkfüvek timolja) vagy biciklikusoknak (ha a molekula térszerkezetére a 2 gyűrű a jellemző pl. az eukaliptusz cineolja) nevezzük. Ha 3 db IPP molekula kapcsolódik össze, szeszkviterpén komponensek keletkeznek. Ez esetben az alapvegyület 15 db C atomot tartalmaz és sokféle, általában 3 gyűrűből álló szerkezetek jönnek létre (pl. a fehér üröm artabszint hatóanyaga). Előfordulhat egy gyűrűs szerkezet is (pl. a cickafark, kamilla, római székfű illóolajának ά-bizabolol komponense), de ekkor az oldallánc a hosszabb és a 15-C atom megtalálható a molekulában. Léteznek 2 gyűrűből álló szeszkviterpének is, ilyen az illóolaj kék színét okozó kamazulén, amely a matricinből átalakulással jön létre és csak 13 db C atomot tartalmaz (magyarázata: szénvesztés történt bioszintéziskor). A kamazulén kitűnő gyulladásgátló hatású vegyület. Aromás vegyületek Jelentős főhatóanyagok az aromás szerkezetű gyűrűt tartalmazó fenil-propán származékok is. A benzolgyűrű egy vagy több hidrogénatomja helyett alkoholos hidroxil, aldehid, karboxil és keton csoportok is fellelhetők. Lehetnek észterek is. Kémiailag az illóolaj komponensek alkánok vagy alkének, valamint ezek oxidált származékai. Az illóolajokban tehát találhatók alkoholok, aldehidek, ketonok, laktonok, oxidok, fenol-származékok, sőt észterek, valamint S- és N-tartalmú vegyületek is. (Banai, 2005, ( ) Próbálja önállóan felrajzolni az illóolajokban található főhatóanyagok csoportosítási sémáját! Az illóolaj olyan növényből kinyert drog, amely tömény, illékony, jellegzetes ízű és illatú, hidrofób folyadék, több száz komponens alkotja, fő hatóanyagai a monoterpének, szeszkviterpének, fenil-propán-vegyületek és ezek származékai, gyógyító hatással bír és fény és levegő hatására gyantásodik. 12 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

14 Mit gondol, milyen különbségek vannak az illóolaj és a zsíros olaj között? Otthon végezze el a következő megfigyelést! 1. Cseppentsen fehér papírra tetszés szerinti 100%-os tisztaságú növényi illóolajat, és mellé napraforgó-főzőolajat! Mit tapasztalt? Melyik hagyott zsíros nyomot? 2. Hasonlítsa össze a két olaj párolgási sebességét! Mit tapasztalt? Melyik párolgott gyorsabban? A növényi olaj kémiailag az észter vegyületek közé tartozik. A növényi illóolaj nem egy vegyülettípus, hanem igen sok vegyület finom eloszlású keveréke. 1. Mit gondol? Felírható-e kémiai képlettel a konyhakömény kaszattermésének illóolaja? a napraforgó kaszattermésének olaja? 2. Hallott-e már olyan esetről, hogy megavasodott az élelmiszerkamrában a napraforgó-főzőolaj? megavasodott a karácsonyi párologtató díszedényben a narancsillóolaj? Az illóolajok helye a növényekben Előfordulás a növényi szervben A drogformák neveinek magyar jelentése megtalálható a tankönyv oldalán: folium (pl. borsmenta, fodormenta, orvosi zsálya, rozmaring, eukaliptusz, erdei fenyő) herba (pl. citromfű, fehér üröm, cickafark, bazsalikom, izsóp, kakukkfüvek, borsikafű) pericarpium (pl. citrom, narancs) fructus (pl. édeskömény, konyhakömény) flos (pl. rozmarig, szegfűszeg, narancs) anthodium (pl. orvosi székfű) petallum (pl. fehér rózsa, damaszkuszi rózsa, tubarózsa) galbulus (pl. közönséges boróka) radix (pl. lestyán, orvosi kálmos) cortex (pl. fahéj) bacca (pl. közönséges boróka) lignum (pl. kámforfa) Az orvosi székfű növény fészekvirágzata tartalmazza az illóolajat. Mit gondol, mi az oka annak, hogy a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv nem tartalmazza a Chamomillae anthodium drogot, holott a VII. Magyar Gyógyszerkönyvben még így szerepelt? A probléma megoldásához látogasson el a következő linkre: A Hungaropharma ZRt évi közleményeiből A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadása szerinti új cikkek cím alatti táblázat. Elérhető az interneten: ( ) Előfordulás szövettani megközelítésben: a sejt protoplazmájában, fénytörő cseppben (pl. a kalla virágzati fellevelében), illóolajjáratban (pl. kömény-, koriandertermésben, orbáncfű levelében), illóolajtartóban (pl. édeskömény termésében), illóolajtartó tokban (pl. eukaliptusz levelében, szegfűszeg virágbimbójában), mirigypikkelyben (pl. kerti kakukkfű, sárkányfű virágos hajtásában, borsmenta levelében), PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 mirigyszőrben (pl. orvosi székfű, római székfű virágjában, kakukkfüvek, majoránna virágos hajtásában, zsályák, menták levelében, levendula virágjában). Kíváncsi rá, hogyan is nézhet ki egy mirigypikkely? Melyik növényi családra jellemző ez a szövettani képződmény? A 8 db sugarasan álló sejtből felépülő fejjel rendelkező mirigyszőrt mirigypikkelynek nevezzük. Ha érdekli a válasz, rajzos információkat kaphat Dános Béla Farmakobotanika című könyvének 306. oldalán, a 67. ábra F rajzán a c jelnél. A szöveges magyarázatot pedig a 310. oldalon találja. (Dános, 1997) A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv oldalán szintén megtalálható a mirigyszőr és a mirigypikkely összehasonlítása. Az illóolaj minőségének és mennyiségének biztosítása A növény vegetációs időszakában Minőségüket és mennyiségüket nagyon sok tényező befolyásolhatja. Így pl. a talaj összetétele, típusa, az éghajlati körülmények, a földrajzi fekvés, a tengerszint feletti magasság, a növény életkora, az illóolajtartalmú növényi rész gyűjtésének időpontja, a gyűjtés körülményei. Rácz és munkatársai 1978-ban, majd 1984-ben publikálták vizsgálataikat. A moldvai sárkányfű nevű ajakos virágú növény egységesnek tekinthető populációjának magvaiból a Kis Küküllő vízgyűjtő területén (volt Csehszlovákia térsége), különböző tengerszint feletti magasságon ( m) telepített öt állományából gyűjtöttek mintákat. Megvizsgálták a minták illóolaj-tartalmát és összetételét. Az alábbi grafikon a két főkomponens (citrál a és b) hatóanyag- és az összes illóolaj-anyagtartalom mennyiségi változását mutatja meg a tengerszint feletti magasság függvényében. Milyen szabályszerűséget tudhatunk meg, ha elemezzük a grafikon adatait? Holm és munkatársai 1988-ban és 1984-ben végezték vizsgálataikat, szintén moldvai sárkányfű populációkban. Azt figyelték meg. Hogyan változik a növények egyedfejlődésének függvényében az illóolajban a főkomponensek mennyiségi aránya. Ha érdekel a vizsgálat eredménye, az alábbi linken megtalálható: Kakasy András Zoltán (2006) Új adatok a Dracocephalum fajok fitokémiai ismeretanyagához. Doktori értekezés old. Elérhető az interneten: live/vedes/export/kakasyandras.d.pdf ( ) 14 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

16 Vannak olyan gyógynövénybabonák, melyek a hold állásával (pl. telihold) hozzák összefüggésbe egy-egy gyógynövény hatóanyagtartalmának mennyiségét. Mi a véleménye, van valamilyen alapja ezeknek a népi hiedelmeknek? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy eljön az idő, amikor a csillagászok fogják meghatározni egy-egy illóolajos növényfaj legkedvezőbb gyűjtési idejét? Szárításkor A folyamatot gyorsan, kis hőmérsékletű levegővel, az előírásokat betartva kell elvégezni. Arra azonban vigyázzunk, hogy a gyorsítást ne a szárító levegő hőmérsékletének növelésével hajtsuk végre. Az illóolajos levelek és hajtások mesterséges szárításkor még a C meleget sem tűrik el anélkül, hogy tartalmuk ne szenvedne károsodást. Az illóolajos leveleket és füveket a legtanácsosabb szellős padláson szárítani. Vannak speciális előírások is, melyek konkrét fajra vonatkoznak. Kész illóolaj esetében 1. az illóolajok megóvására javasolt: alacsony hőmérséklet (20 C alatt). Vigyázat! A citrom illóolaja túl alacsony hőmérsékleten megzavarosodik! levegő kizárása sötét hely. 2. Az illóolaj tárolása, szállítása: nagy mennyiségű illóolaj esetén fémedény (kanna) fémtartály. A fém lehet horganyzott bádog vagy alumínium. A műanyag edény anyagával az illóolaj kémiai reakcióba léphet. kis mennyiségű illóolaj esetén kis barna üveg, melynek dugója nem lehet gumi. A gumidugó anyagával az illóolaj kémiai reakcióba léphet. Legjobb a parafa dugó. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Illóolaj-kémia 2. feladat A nevekkel ellátott képleteket ragassza az óriásplakát megfelelő oszlopába! 3. feladat Töltse ki a táblázatot! Munkalap az illóolaj-kémia gyakorlathoz Névadó növény neve:... Rajzoljon fel minél többet a csoportnévadó illóolajos gyógynövény illóolajában szereplő főhatóanyagok kémiai képleteiből! Írja fel a képletek alá a vegyületek nevét is! 4. feladat Házi feladat: Írja be az adott gyógynövény illóolajában szereplő főhatóanyagok neveit a táblázatba! 16 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

18 ILLÓOLAJOK FŐHATÓANYAGAINAK KÉMIAI RENDSZERE TERPÉNEK MONOTERPÉNEK SZESZKVITERPÉNEK ACIKLIKUSAK MONOCIKLIKUSAK BICIKLIKUSAK AROMÁS ANYAGOK (FENILPROPÁN- SZÁRMAZÉKOK) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 Az illóolajok felhasználása 5. feladat Töltse ki a hiányos táblázatot! A tankönyv oldalán található táblázat használata ( Az illóolajok és hatásaik címmel) segítheti a feladat gyorsabb megoldását. A táblázat kitöltéséhez igénybe lehet venni dr. Brencsán Új orvosi szótárát és a tankönyv latin szómagyarázatát ( old) és bármilyen szakirodalmat! A) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében antifungalis expectorans spasmolyticum antirheumaticum izzadásgátló gyulladáscsökkentő viszketésgátló légfrissítő B) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében cholagohum sedativum antivirialis, antibacterialis carminativum illatosító depresszióellenes sebkezelő szájápoló A szó magyar jelentése görcsoldó A szó magyar jelentése az epe folyását elősegítő szer Gyógynövény magyar nyelvű megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal izsóp Gyógynövény megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal majoránna 18 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

20 C) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében diureticum analgeticum fotodinámiás hatás amarum stresszoldó abortív köhögéscsökkentő bőrregeneráló D) változat Az illóolajok szerepe a gyógyításban és a betegségek kialakulásának megelőzésében diaphoreticum anthelminticum dezinficiens aphrodisiacum orrdugulás csökkentő hányinger csökkentő hajerősítő, hajnövesztő rovarűző A szó magyar jelentése fájdalomcsillapító A szó magyar jelentése izzadást kiváltó szer Gyógynövény megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal mezei cickafark Gyógynövény megnevezése, amely rendelkezik ilyen hatású illóolajjal gilisztaűző varádics Házi feladat: Ha nem sikerült a megbeszélések során az 5. feladat valamennyi táblázatát kitölteni, a táblázatok kitöltésének befejezése otthoni feladat lesz! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 Az illóolajok tudományos nevezéktana és a szabályok alkalmazása Az illóolajok latin elnevezésénél a birtokos eset képzésének szabályait kell elsajátítani és alkalmazni. Kettős nevezéktant használunk, ami azt jelenti, hogy az illóolaj latin neve minimum két szóból áll. Első név az anyanövény latin neve nemzetségnév, fajnév vagy a teljes név birtokos esetben Második név aetheroleum szó (ami illóolajat jelent) A birtokos eset képzésének szabályai a latin név végződése: ha -us vagy -um, a birtokos jel: -i ha -a, a birtokos jel: -ae (kiejtve é ) Első példa: Chenopodium ambrosioides féregűző libatop Chenopodii aetheroleum féregűző libatop illóolaja Második példa: Melissa officinalis citromfű Melissae aetheroleum citromfű illóolaja 20 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

22 6. feladat Önellenőrző tesztek Az illóolajokról tanultak írásos önellenőrzése Tudáspróba A változat Elért pontszám:. A/1. Mit jelent a diureticum kifejezés? (1 pont) Húzza alá a helyes választ! a) köptető b) vizelethajtó c) féregűző d) nyugtató A/2. Helyezze el az illóolaj-komponensek kémiai rendszerében a megadott vegyületet! (6 pont) Töltse ki a táblázatot! Illóolaj-komponens Hatóanyagtípus Melyik gyógynövényben található meg? (magyar név) transz-anetol citrál PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 A/3. Mi a növény illóolajának a tudományos neve? (4 pont) Írja be az üres oszlopba a növényhez tartozó illóolajnév betűjelét! 1. Mentha piperita a) Matricariae aetheroleum 2. Achillea millefolia b) Carvi aetheroleum 3. Carum carvi c) Menthae piperitae aetheroleum 4. Matricaria recutita d) Achilleae aetheroleum A/4. Melyek az illóolajok legfontosabb jellemzői? (1 pont) Karikázza be azokat a válaszokat, amelyeket helyesnek gondol! a) az építőkövei izopentil-pirofoszfát vegyületek b) szobahőmérsékleten jelentéktelen a párolgásuk c) tömény hidrofób folyadékok d) sok vegyületből álló, vegyes komponensű illékony vegyületek elegye e) hamisításukhoz többek közt olcsó terpentin illóolajat használnak A/5. Nevezzen meg három előfordulási helyet, ahol szövettanilag megtalálható az illóolaj a növényben! (3 pont) drogismereti laboratóriumi gyakorlatok tanulói jegyzet II/14. évfolyam

24 Tudáspróba B változat B/1. a) izzasztó b) fertőtlenítő c) izzadásgátló d) étvágyjavító Pontszám: Mit jelent a dezinficiens kifejezés? (1 pont) Húzza alá a helyes választ! B/2. Helyezze el az illóolaj-komponensek kémiai rendszerében a megadott vegyületet! (6 pont) Töltse ki a táblázatot! Illóolaj-komponens Hatóanyagtípus Melyik gyógynövényben található meg? (magyar név) menthol B/3. A növény melyik szervében található az illóolaj? (4 pont) Írja be az üres oszlopba a növényhez tartozó illóolajgazdag szerv betűjelét! 1. Pimpinella anisum a) Petallum 2. Lavandula angustifolia b) Fructus 3. Rosa alba c) Folium 4. Petroselinum hortense d) Flos PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

lnczefi lajos FUSZER- NÖVÉNYEINK ÉS FŰSZER KÉSZÍTÉS

lnczefi lajos FUSZER- NÖVÉNYEINK ÉS FŰSZER KÉSZÍTÉS lnczefi lajos FUSZER- NÖVÉNYEINK ÉS FŰSZER KÉSZÍTÉS "" KERTÜNK,HÁZUNK,OTTHONUNK A sorozat szerkesztője DR. SÁRKÁNY PÁL Budapest, 1985 Inczefi Lajos l FŰSZERNÖVÉNYEINK ÉS FŰSZERKÉSZÍTÉS Mezőgazdasági Kiadó

Részletesebben

Növények külső és belső felépítése

Növények külső és belső felépítése Károssy Ágnes Növények külső és belső felépítése A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek A követelménymodul száma: 2220-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30 ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET

Részletesebben

A kiadvány megjelenését támogatta:

A kiadvány megjelenését támogatta: A kiadvány megjelenését támogatta: Copyright Marton Zsófia, 2008, 2015 Szerzői kiadás Borító: Lukács Emese Minden jog fenntartva! ISBN 978 963 08 2877 2 Az Aromaterápia lovaknak című online könyv mindenkor

Részletesebben

FITOTERÁPIA. Gyógynövénygyógyászat. Vizsgára felkészítő segédanyag 2010.

FITOTERÁPIA. Gyógynövénygyógyászat. Vizsgára felkészítő segédanyag 2010. FITOTERÁPIA Gyógynövénygyógyászat Vizsgára felkészítő segédanyag 2010. Szerkesztette, és a fotókat készítette: Mester Ildikó A jegyzet segítséget nyújt a fitoterapeuta szakmai vizsgára való felkészülésben.

Részletesebben

20. fejezet Aromaterápia Dr. Babulka Péter*

20. fejezet Aromaterápia Dr. Babulka Péter* 20. fejezet Aromaterápia Dr. Babulka Péter* 20.1. Bevezetés, történeti áttekintés, meghatározások, irányzatok Az utóbbi években egyre több szó esik a főként illóolajok alkalmazásán alapuló aromaterápiáról,

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Egyszerű levelek vese alakú rombusz alakú lapát alakú nyíl ílíkú Összetett levelek párosan szárnyalt páratlanul szárnyalt ujjasán összetett Levelek éle: ép csipkés fűrészes fogas karéjos szárnyasán hasadt

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 7. évfolyam. Nánainé Kozári Erika

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 7. évfolyam. Nánainé Kozári Erika A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA 7. évfolyam Nánainé Kozári Erika TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0013 BEVEZETÉS A TÁMOP 3.1.3. Természettudományos

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Műszeres analitika II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az

Részletesebben

ALFÖLDI VADON TERMŐ ORVOSI KAMILLA (MATRICARIA RECUTITA L.)

ALFÖLDI VADON TERMŐ ORVOSI KAMILLA (MATRICARIA RECUTITA L.) BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK ALFÖLDI VADON TERMŐ ORVOSI KAMILLA (MATRICARIA RECUTITA L.) POPULÁCIÓK DIVERZITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MORFOLÓGIAI ÉS BELTARTALMI

Részletesebben

Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Gyógyító és mérgező növények A mű a következő kiadás alapján készült: David Ellis: Medicinal Herbs and

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK KORSZERŰ GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉSI ISMERETEK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK KORSZERŰ GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉSI ISMERETEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK KORSZERŰ GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉSI ISMERETEK Szerkesztette: Pluhár Zsuzsanna Írták: Bernáth Jenő (1. fejezet) Gosztola Beáta

Részletesebben

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI Egyetemi jegyzet a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar távoktatásban résztvevő hallgatói részére Írta: Dr. Tasi Julianna Egyetemi adjunktus Gyepgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

Tartalom. 1. A gyógynövényekről. 1.1. A gyógynövények gyógyító tulajdonságai, egy kis történelem. 1.2. A gyógynövények szedése és tartósítása

Tartalom. 1. A gyógynövényekről. 1.1. A gyógynövények gyógyító tulajdonságai, egy kis történelem. 1.2. A gyógynövények szedése és tartósítása Tartalom 1. A gyógynövényekről 1.1. A gyógynövények gyógyító tulajdonságai, egy kis történelem 1.2. A gyógynövények szedése és tartósítása 1.3. A gyógynövények felhasználása, elkészítése 1.4. A gyógynövények

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA - MINTA ÜZLETI TERV -

GYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA - MINTA ÜZLETI TERV - GYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA - MINTA ÜZLETI TERV - Szerkesztette: Dene Orsolya Kovács Gabriella 2013. október 31. ISBN 978-963-7192-29-6 Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával

Részletesebben

A kérdőív segítségével a következő területeken mérjük fel partnereink egészségi állapotát:

A kérdőív segítségével a következő területeken mérjük fel partnereink egészségi állapotát: Hogy mi a MyVitatea? A MyVitatea a több ezer éves, egészségmegőrzés terén szerzett tapasztalatok és bölcsesség, valamint a tudományosan is igazolt, legújabb eredmények egyedi ötvözete. MyVitatea egészségprogramunkat

Részletesebben

Szakmunkás vizsgafeladatok

Szakmunkás vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanulói JEGYZET A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az

Részletesebben

Biegelbauer Pál Gyógyító illatok, aromaterápia

Biegelbauer Pál Gyógyító illatok, aromaterápia Biegelbauer Pál Gyógyító illatok, aromaterápia Kiadja a Bioenergetic Kft. 2081. Piliscsaba Cosmos Természetgyógyász Központ Felelős kiadó: Schneider Gábor Tartalomjegyzék Előszó a harmadik kiadáshoz A

Részletesebben

KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 4. Dr. Németh Imre GYÓGYNÖVÉNYISMERET OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2007.

KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 4. Dr. Németh Imre GYÓGYNÖVÉNYISMERET OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2007. KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 4 Dr. Németh Imre GYÓGYNÖVÉNYISMERET OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2007. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ Dr.

Részletesebben

Traditional and wild Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe

Traditional and wild Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe Traditional and wild Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe TANANYAG a vadon termő növények gyűjtéséről, felhasználásáról, az

Részletesebben

Fejlesztı neve: BODÓ JÁNOSNÉ. MA szak: kémiatanár. Kurzus: a kémia tanításának módszertana. Modul címe: HALMAZOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI

Fejlesztı neve: BODÓ JÁNOSNÉ. MA szak: kémiatanár. Kurzus: a kémia tanításának módszertana. Modul címe: HALMAZOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI Fejlesztı neve: BODÓ JÁNOSNÉ MA szak: kémiatanár Kurzus: a kémia tanításának módszertana Modul címe: HALMAZOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása: Ha van valami, amiért

Részletesebben

Gyógynövények használata az állatgyógyászatban a Bakonytól a Balatonig

Gyógynövények használata az állatgyógyászatban a Bakonytól a Balatonig Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Növénytani Tanszék Gyógynövények használata az állatgyógyászatban a Bakonytól a Balatonig Írta: Lajkó Nikolett Témavezető: Dr. Turcsányiné Siller Irén SZIE-ÁOTK,

Részletesebben

Tagetes patula L. géntranszformált hairy root kultúrák tiofén anyagcseréjének vizsgálata

Tagetes patula L. géntranszformált hairy root kultúrák tiofén anyagcseréjének vizsgálata Tagetes patula L. géntranszformált hairy root kultúrák tiofén anyagcseréjének vizsgálata Doktori értekezés Szarka Szabolcs Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Szőke Éva

Részletesebben

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Matematika 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TÁMOP- 3.2.3/A-11/1. Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv

TÁMOP- 3.2.3/A-11/1. Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv TÁMOP- 3.2.3/A-11/1 Fűben-Fában orvosság Üllési gyógynövényes könyv 2 Bevezető Múltban gyökerezik a jövő Fűben-fában orvosság nagyanyáink praktikái - Gyógynövények a természetben A gyógynövények ismerete

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 1. anyag 2005. október

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 1. anyag 2005. október Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 1. anyag 2005. október 1/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Üdvözlünk a TREFF kétszintű érettségi felkészítő

Részletesebben

Biológia. Szaktanári segédlet. kísérletekhez Az általános iskolák számára. TAN_BIO_alt.indb 1 2013.09.06. 11:39

Biológia. Szaktanári segédlet. kísérletekhez Az általános iskolák számára. TAN_BIO_alt.indb 1 2013.09.06. 11:39 Szaktanári segédlet Biológia kísérletekhez Az általános iskolák számára A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TAN_BIO_alt.indb 1 2013.09.06.

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 5. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben