Ünnepre készülve. Karácsonyi ünnepségek az intézményekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepre készülve. Karácsonyi ünnepségek az intézményekben"

Átírás

1 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 47. szám december 22. Terjesztői ára: 75 Ft Karácsonyi ünnepségek az intézményekben Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Ünnepre készülve Az ünnep, a karácsony jegyében telnek már napjaink. A Forrás Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Petőfi Sándor Művelődési Központba várta a gyermekeket feldíszített karácsonyfával, ajándékokakkal és persze ünnepi műsorral, amit ez alkalommal az Erkel Ferenc Általános Iskola kisdiákjai mutattak be. Ünnepi köszöntőt Klopkóné Szabó Tünde intzéményvezető, és Six Edit önkormányzati főtanácsadó mondott, aki beszédében a szeretetről, az önzetlenségről, a másokon való segítés adta örömről beszélt Szent Miklós püspök példáját bemutatva. Karácsonyi ünnepet ültek az Egyesített Szociális Intézményben, a Dózsa György úti Fõvárosi Szociális Otthonban, és az egyelõre még a Húszas épületében mûködõ szeretetkonyhán, ahol azoknak is ünnepet varázsoltak a Forrás munkatársai, akik család nélkül, sokszor rendkívül nehéz körülmények között várják a Megváltó születését. Az õ számukra az igazi ajándék azonban a rövidesen átadásra kerülõ új szeretetkonyha lesz. A volt Rézgombos épületében ugyanis nem csak étkezésre és melegedésre, hanem tisztálkodásra is lehetõség nyílik majd. Ünnepi díszbe öltözött a város. Vasárnap az adventi koszorúkon meggyújtottuk a negyedik gyertyát is. Évrõl-évre egyre több gyermek készül csillogó szemmel bethlemezésre, karácsonyi hangversenyre, hogy ezzel is örömet szerezzen szüleinek, barátainak, ismerõseinek. Errõl is szól az ünnep. Errõl is, nem csak a rohanásról, a kapkodásról, a költekezésrõl. Késõ este az ablak üvegéhez nyomódó arcocskákról, akik azt figyelik, megpillantják-e az angyalkákat, akik arra kíváncsiak, jó gyermekek laknak-e a házban, megérdemlik-e a karácsonyfát, és az ajándékokat a Szentestén. Valamennyi munkatársunk nevében kívánunk minden kedves olvasónknak szeretetben eltöltött, örömteli békés karácsonyi ünnepeket, és eredményes, boldog új esztendõt! Lemondásra szólították fel Körösfõi Lászlót a képviselõ-testület december 15-i ülésén. Az MSZP-s képviselõ akciójáról, mellyel megtorpedózta hogy megkezdõdhessen a Húszas épületének felújítása, többen úgy vélekedtek, hogy az nem csak a város érdekeivel, hanem a képviselõi esküvel is ellentétes. (2. oldal) A KÁTKI megszüntetésérõl döntött Gráf József földmûvelési és vidékfejlesztési miniszter december 31-ei hatállyal. A döntés ellen, melyrõl az intézmény vezetõi csak december 13-án kaptak értesítést, a parlamentben tiltakozott dr. Gémesi György. (6. oldal) Gyermekek és felnõttek egyaránt kellemes perceket tölthettek együtt a Lokálpatrióta Klub által meghirdetett süteménysütõ, és a HEROSZ által szervezett rajzverseny eredményhirdetésén. (11. oldal) Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK JANUÁR 12-ÉN JELENIK MEG! A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége Gödöllő legidősebb hölgye Margit néni 105 éves Decemberben ünnepli 105. születésnapját dr. Ambrus Margit, aki jelenleg Gödöllő legidősebb lakója. Az aktív korában orvosként praktizáló Margit nénit a város nevében dr. Gémesi György polgármester és Six Edit önkormányzati főtanácsadó köszöntötte. Az ünnepet a ma is kiváló szellemi frissességnek örvendõ doktornõ családja körében ünnepelte, s nagy öröm volt számára a város vezetõinek látogatása; Gémesi Györggyel többek között orvosszakmai kérdésekrõl is elbeszélgett. Margit nénit azonban nemcsak a gyógyítás érdekli a mai napig, hanem szinte mindenféle tudománnyal kapcsolatos történés. Nemrégiben éppen egy, az atommagkutatás fejlõdésérõl szóló könyvet olvasott el. A könyveken kívül Margit néni a televízió elõtt tölti ideje jelentõs részét, a programok közül pedig elsõsorban az irodalmi, és történelmi témájú mûsorokat, klaszszikus filmalkotásokat kedveli. A legidõsebb gödöllõi hölgyet születésnapján a Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei köszöntötték, akik Rossini: a Sevillai borbély címû operájából adtak elõ egy részletet. A választás nem véletlenül esett erre a darabra, Margit néni ugyanis nagy operarajongó és az említett mû az egyik kedvence. -kr-

2 2 Gödöllői Szolgálat december 22. Frakciótársai sem védték meg, csak nevetgéltek Lemondásra szólították fel Körösfőit Lemondásra is felszólították Körösfõi László képviselõt a december 15-i képviselõ-testületi ülésen. Elõzõ számunkban megírtuk: a szocialista városatya kezdeményezésére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) december elsején egy évre ideiglenes mûemléki védelem alá helyezte a volt községházát, amelynek éppen elkezdõdött volna az eredeti építési tervek szerinti felújítása. A munkálatok során évi befejezéssel szállodát, kávéházat, konferenciaközpontot, üzletsort és mélygarázst alakítanának ki a szecessziós stílusban épült házban, úgy, hogy az nem kerülne a város pénzébe, mert a befektetõ ráfordítását a bevételekbõl törlesztenék. Az épület pedig az önkormányzat tulajdonában marad. Az építési terv az engedélyeztetés utolsó szakaszába jutott. Körösfõi akciójának következtében azonban várhatóan újra kell engedélyeztetni a tervet a bejelentését szokatlan gyorsasággal befogadó KÖHnél. Lapunknak adott interjújában Körösfõi elismerte, akciója hónapokkal késlelteti a beruházást, de ha a vizsgálat szerint a községháza mûemlékké nyilvánítható ami tehát még eldöntendõ kérdés!, akkor pályázni lehet európai uniós támogatásra, a községházán pedig elhelyezhetõ a nagyapja által alapított mûvésztelep egynémely alkotása. Összeállításunkban rámutattunk: Körösfõi kérelme, hogy a volt községházát mûemlékké nyilvánítsák, csapda. Alapjában veszélyezteti egy Gödöllõnek fontos, de jelenlegi állapotában életveszélyes épület idõbeni rendbetételét. Szakács Gyula és Kovács Barnabás szemmel láthatóan szórakoztak a történteken Amint az várható volt, a téma szóba került a december 15-i képviselõ-testületi ülésen is. A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub képviselõi közül többen is kifejtették véleményüket. Az MSZP-SZDSZ-GCF frakció tagjai szó nélkül hagyták a történteket; vezetõjük, Körösfõi László védelmére sem keltek, sõt nevetgéltek, oda se figyeltek, rendre kellett õket utasítani. Kis Antal: A lakosság nagy része örömmel értesült arról, hogy a képviselõ-testület döntött a volt községháza hasznosításáról és annak határidejérõl. Megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy képviselõtársam ezt a határozatot és képviselõi esküjét is figyelmen kívül hagyva, megakadályozza ennek az épületnek a teljes felújítását. Ezt a magam részérõl elítélem, és a lakosság nagy része is megdöbbent a híren. Gáspár János: Szeretném megköszönni Körösfõi Lászlónak, hogy ilyen jót tett a Húszassal és megakadályozza a helyreállítását. Lehet, hogy a beruházó is elmegy és marad az áldatlan, kaotikus állapot. De szeretném azt is javasolni képviselõtársamnak, hogy ha a Húszassal foglalkozik, akkor foglakozzon egy kicsit a Testõrlaktanyával is, mert az is ott áll évek óta akkor talán egyszerre fognak összedõlni. De ha összedõl, javasolni fogom, állítsunk a városközpontban egy lovas szobrot képviselõtársamnak, hogy mutogatni tudjuk, ki tett ilyen jót a városnak. Krassay László: Nem a személyt, hanem inkább a jelenséget szeretném kritizálni, hiszen nagy valószínûséggel többen állnak e mögött. Ha az elmúlt hónapban nem történt volna semmi, most valószínûleg darukat látnánk a községháza környékén. Elkezdõdött volna egy hosszú ideje elõkészített beruházás, ami, hogy idáig eljutott, elsõsorban az alpolgármester érdeme. Ez egy milliárdos nagyságrendû és a város pénzébe nem kerülõ beruházás. Ezt fontos elõrebocsátani, amikor errõl a kérdésrõl beszélünk. Az épület mûemlékké nyilvánításának szándékához sajnálatos módon hozzá lett keverve a szecessziós mûvésztelep hagyatékának elhelyezése. A kettõ összekapcsolása logikátlan, mindkettõ külön-külön megvalósítható. A védetté nyilvánítási indítvány akkor született, amikor ez több kárt okoz, mint hasznot. Ha szóba került volna az elõkészítés másfél éve alatt, figyelembe lehetett volna venni. Így viszont ez az eljárás álságos. Ahhoz hasonlít, amikor a rossz gyerek annak örül, hogy elrontja a másik játékát. Mi, képviselõk, valamennyien arra esküdtünk fel, hogy építjük a várost. Ez a magatartás véleményem szerint rombolás, Így nézhetne ki a belső udvar téves szerepvállalás. Guba Lajos: Nagyon furcsállom, hogy Körösfõi László ezt a kezdeményezést tette. Úgy gondolom, ez valamilyen módon összeegyeztethetetlen a képviselõ státusával. Nagyon kérem az MSZP-SZDSZ-GCF frakció képviselõit, hogy határolják el magukat ettõl a kezdeményezéstõl, mert mivel ellentétes a város érdekeivel, rájuk is rossz fényt vet. Varga Árpád: Sajnálom, hogy idáig fajultak az események. Õszintén megmondom, ilyen álságos jóindulattal ártani a városnak nem méltó egy tõsgyökeres gödöllõihez. Végre van egy befektetõ, aki az épületet és környékét az eredeti tervek alapján rendezni tudná Jó lenne már becsületesen, tisztességesen összefogni, a város érdekeit képviselni és a városért együtt tenni. Székely Csaba: A volt községháza felújításának megakadályozását akár barátságtalan lépésnek is tekinthetném, hiszen sokat dolgoztunk rajta és egy lezárt vita után született meg ez az akció. De nem tekinthetem barátságtalan lépésnek, mert ettõl sokkal súlyosabb a helyzet. Véleményem szerint ez destruktív, városellenes magatartás, akárkinek a lelkén szárad is. Halász Levente: Mélységes megdöbbenésemet fejezem ki amiatt, hogy Körösfõi László praktikája megtorpedózta azt a folyamatot, amelynek eredményeképp jövõre a városhoz méltó állapotba kerülne a községháza. 15 éve vagyok képviselõ. Ez idõ alatt mi, lokálpatrióta képviselõk rengeteg támadást és természetesen számos jó szándékú kritikát kaptunk. Sokat meg is fogadtunk belõle. De ilyen városellenes magatartással én még nem találkoztam képviselõnél. Úgyhogy azt javaslom, Körösfõi László vonja le a következtetést és mondjon le képviselõi mandátumáról! Kollárné Jilly Sára: Kénytelen vagyok csatlakozni társaimhoz és hozzátenni: nem lehet azzal az indokkal magyarázni a lépést, hogy nem baj, ha csúszik a beruházás pár hónapot, de milyen sok pályázati pénzt lehetne esetleg begyûjteni. Azt gondolom, amilyen ismereteket szereztünk a pályázatokkal kapcsolatban, ez kifejezetten álságos és méltatlan a város képviselõjéhez. Fábián Zsolt: A községháza mûemlékké nyilvánításának fõ indokaként az hangzott el, hogy akkor európai uniós támogatásokat lehet szerezni. Közismert ezzel szemben az, hogy a kulturális beruházásokat az EU nem támogatja, nemzeti hatáskörbe utalja. A magyar költségvetés hiánya pedig rendkívül magas. A város egy fillért sem kapott eddig mûemlékei felújítására. Az államnak az állami tulajdonú mûemlékek felújítására sincs elég pénze. A községháza múzeumi hasznosítását csak és kizárólag a város költségvetésébõl lehetne megvalósítani, milliárd forintos nagyságrendben. S ahogy telik az idõ, a költség kétmilliárd forint fölé emelkedhet. Erre belátható idõn belül nem lesz pénze a városnak. Bár az egyebek napirendi pontban a képviselõknek nincs lehetõségük válaszolni az elhangzottakra, Gémesi György polgármester javaslatára ezúttal úgy határoztak, hogy Körösfõi László öt percben reagálhat. Elõször is szeretném nagyon nyomatékosan leszögezni, hogy a beadványt a mûemlékké nyilvánítás lehetõségének megvizsgálására a Körösfõi-Kriesch Aladár Mûvészeti Alapítvány tette, és nem a képviselõ, és nem a képviselõcsoport, a képviselõ-társaimnak ehhez nincsen semmi köze fejtegette a szocialista frakcióvezetõ. (Itt jegyezzük meg, kíváncsiak vagyunk arra, mikor mond igazat Körösfõi László. Hiszen a Rációban, az MSZP-SZDSZ-GCF választási szövetség lapjának most megjelent számában maga írja: Ezért kezdeményeztem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál az épület mûemlékké nyilvánítását. Ezek után kíváncsiak vagyunk az alapítvány kuratóriumi tagjainak a véleményére is. Ami biztos, az alapítvány október végi nyilvános ünnepségén, tudomásunk szerint, egy szót sem ejtett errõl az akcióról a szervezet tevékenységérõl beszámoló elnök, aki nem más, mint az MSZP-SZDSZ-GCF frakcióvezetõje a szerk.) Az alapítvány alapító okiratában szerepel a városban lévõ különbözõ mûemlék jellegû, vagy a mûvésztelephez kapcsolódó épületek állagmegóvása, fejlesztése. Az alapítványt lehet támadni, bírálni, az tette a javaslatot folytatta sajátos érvelését Körösfõi László. Az alapítvány elnökeként az a meggyõzõdésem, hogy ennek sokkal több a haszna, mint a kára. Néhány hónapos csúszást jelenthet. Nyugodt lelkiismerettel vállalom a felelõsséget azért, hogy jó ügy szolgálatáért kezdeményezte ezt az alapítvány. Ha azt kell kérelmezni, hogy ennek a vizsgálatát mielõbb végezzék el, szívesen fogom azt is támogatni, mint ahogy az egész program ellen sem szavaztam, a szálloda és egyéb hasznosítás elnyerte a tetszésemet és támogattam. Körösfõi László elismerte, két nappal azután tájékoztatta a képviselõ-testületet a beadványáról, miután annak foganatára megérkezett a városházára a KÖH elsõ levele. Az elhangzottak után Gémesi György is kifejtette véleményét. Hiteles lett volna Körösfõi László eljárása, szögezte le, ha nem most, hanem egy évvel elõbb teszi meg, akkor, amikor a községháza felújításának és hasznosításának a módjáról még nem született döntés. A testületi döntés végrehajtása mindenkire érvényes. Körösfõi László viszont szembeszállt ezzel a döntéssel úgy, hogy még csak nem is említette, mire készül, azt csak utólag mondta el. Lefordítva. Összehangolt akcióról van szó. Valaki kitalálta, valakik összehangolták. Azt gondolom, ez nem kétséges hangsúlyozta a polgármester. Az idõpontot ugyanis nem lehet megmagyarázni. És azt sem, hogy Varga Kálmán, a KÖH Első képünkön Körösfői László képviselő látható, a másodikon Körösfői László, a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány elnöke. A volt községháza védetté nyilvánítási kérelmét a második képünkön látható személy adta be. (A két képen látható úr közötti hasonlóság nem a véletlen műve a szerk.) elnöke, aki gödöllõi lakosként naponta többször elmegy a községháza mellett, miért nem kezdeményezte a korábbi években a védette nyilvánítást. Ahhoz õrá volt szükség, hogy egy héten belül két levél is megérkezzen a mûemléki hatóságtól. Nem ma lettem polgármester, én levelezek a hatóságokkal. Egy ceruzát nem tudunk odébb tenni az engedélyük nélkül. Amire máskor több hónapig kell várni, most azonnal megszületett. A községháza felújításának engedélyeztetése így sokkal bonyolultabb lesz, többletköltségekkel jár. Nem kizárt, hogy közben elmegy a befektetõ. Ebbõl következõen az akció célja csak az lehet, hogy ne legyen kész augusztus 20-ára, a vállalt idõre a homlokzat! Ez a lényeg. És nagyon nehéz ennek az ellenkezdõjét bebizonyítani. Nem tudok eltekinteni attól a véleményemtõl, hogy ez szándékos károkozás. Kivéve akkor, ha holnap kapok egy levelet a KÖHtõl, azzal a megállapítással, hogy bocsánat, tévedtünk. Kérem a képviselõ-testület tagjait, határolódjanak el a történtektõl vagy támogassák azt! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, ki, hogyan vélekedik. A kialakult helyzet ugyanis nem lehet egy magánkezdeményezés, egy magánalapítvány eredménye. Ezt nem hiszik el azok a képviselõk, akik viselik a többségi döntések felelõsségét. Azokkal értek egyet, mondta befejezésül Gémesi György Körösfõi Lászlóhoz fordulva, akik azt mondják: Vondd le a következtéseket, és ha megtetted, akkor tedd meg azt a lépést, amit a város közösségével szemben meg kell tenned azért, hogy egyenesen, tisztán nézhess a szemükbe. (folytatás a 9. oldalon) Emelt szintű érettségi (avagy községházi totó) Ez az a téma, amivel végzõs gimnazistákat lehet õrületbe kergetni. És nincs matematikai példatár, amelyben megtalálnánk azt a sokismeretlenes egyenletet, amelyet Körösfõi László diktált Gödöllõnek! Nyilatkozata szerint a volt községháza felújítása az õ akciója miatt néhány hónapot késhet, ezzel szemben a mérleg másik serpenyõjébe európai uniós támogatások elnyerésének lehetõsége kerül. Képzelt érettségi vizsgánkon azt kell meghatározniuk a diákoknak, (de a feladványt városunk valamennyi polgárának figyelmébe ajánljuk), hogy mennyi az annyi, azaz végül is hány hónapot csúszik a felújítás??? Mivel az ennek kiszámítására alkalmas képletet mi nem tudtunk felállítani, közreadjuk községházi totónkat: 1. Körösfõi László elõzõ számunkban elmondta, kérésére elõször azt vizsgálja meg a KÖH, hogy egyáltalán védetté lehet-e nyilvánítani az épületet. Ez vajon meddig tart? 2. Ha a vizsgálat megállapítja, hogy védetté lehet nyilvánítani az épületet, eltelik egy idõ, amíg a döntés megszületik, majd megjelenik a Magyar Közlönyben. Hány hónapot kell erre várni? 3. Mi lesz a sorsa az elkészített, már majdnem jóváhagyott építési tervnek? 4. Mikorra bírálja el az építési tervet a KÖH? 5. Talál-e az önkormányzat a volt községháza felújításának támogatására szóló pályázati felhívást abban a pillanatban, amikor védetté nyilvánították az épületet?(ha nem, akkor meddig kell várni rá?) 6. Mikor dönt a képviselõ-testület arról, hogy a pályázathoz szükséges önerõt elkülöníti a város költségvetésébõl? 7. Honnan, a mûködés vagy a fejlesztés mely területérõl veszi el az önerõhöz szükséges összeget a képviselõ-testület? 8. Mikor telik le a pályázat határideje? 9. Meddig bírálják el a pályázatot? 10. Elnyeri-e a kért összeget a város, vagy csak egy részét? 11. Mennyi ideig tart az elnyert támogatás felhasználására kiírandó közbeszerzési eljárás elõkészítése? 12. Mi a határideje a pályázatok beadásának és mikor hirdetik ki az eredményt? 13. Megvárja-e mindezt a jelenlegi befektetõ? +1. Nem dõl össze az épület addig, amíg mindennek a végéhez érünk? Gödöllői Szolgálat LOKÁLPATRIÓTA HETILAP. Kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. A kiadásért felel: Vella Nándor. Felelõs szerkesztõ: Fehér Zsolt. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf Telefon: 20/ Fax: 28/ Internet: Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt., 1108 Budapest Kozma u. 2. Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató. Internet: A nyomdai elõállítás ideje: a megjelenés elõtti nap. Megrendelési szám: 47/2005. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/ ISSN

3 2005. december 22. Gödöllői Szolgálat 3 Verseny, szolidaritás, szeretet Évértékelő beszélgetés Gémesi Györggyel Verseny, szolidaritás, szeretet. A címben is említett kifejezések körül forgott karácsonyi, évértékelő beszélgetésünk Gémesi György polgármesterrel, országgyűlési képviselővel. Igaz, amikor találkoztunk, éppen csak véget ért az Országgyűlés idei ülésszaka, de a kedd reggelre lehullott hótakaró csendje már az ünnephez közelítette gondolatainkat. Gödöllõi családi házában, az Egyetemváros szomszédságában, kertvárosi negyedben beszélgetünk. Közel a szülõi házhoz. Régen, eddig húzódott a kertünk, itt volt a futballpályánk, ahol késõbb felépítettük a családi otthonunkat. Ezen a helyen töltöttem a legtöbb idõt az életembõl, és itt akarok élni ezután is, mert itt érzem jól magam, ide kötnek a gyökereim. Hányadik karácsonya lesz az elõttünk álló? A negyvenkilencedik. Szerencsés vagyok, hogy erre a napra mindig haza tudtam jönni iskolából, versenyrõl majd késõbb a munkából. Egyetlen egyszer fordult elõ, hogy Szentestén el kellett mennem, kórházba, ügyelni. A Szenteste egyébként a szûkebb családom szeretetünnepe, a másnap a nagycsaládé szüleim házában. Sajnos az idén esik meg elõször, hogy édesapám és édesanyám nem lesznek velünk, de lélekben köztünk érezzük majd õket. Ezek a találkozások nagy lelki erõt adnak. Tudja, az a hír is járja, hogy nem Gödöllõn lakik. Sokszor csak nevetek azon, hogy mit mondanak rólam. Hallottam már, hogy Veresegyházon építkeztem. A híresztelések néha azokat is megzavarják, akik jól ismernek. Egyszer édesanyám is, aki alig 200 méterre lakott tõlünk, megkérdezte tõlem: Csak nem költöztél el? Annyi mindent mondanak az emberek. Rólam is. Pedig se ingatlant, se házat nem kívánok venni, a vagyonnyilatkozatomat pedig mindenki megtekintheti. Ilyen lett a világunk, de hiszem, hogy a hiteles ember hiteles marad, mert végsõ soron tettei, élete alapján ítélik meg. Napjaink ide tartozó vitatémája a választók és a politikusok viszonya. Önnek mi a véleménye? A politika és a politikus a választóktól kap bizalmat. A választó bizalmáért biztonságot vár. Ez a biztonság a sport világából vett kifejezéssel élve a fair-play, a tisztességes játék érvényesülésével teremthetõ meg. Kiutat mutathat napjaink morális válságából, ha megbecsüljük a valamennyiünk számára fontos értékeket. Ilyennek tartom történelmünkben március 15- ét. Az e területen tapasztaltható egyetértésre lenne szükség az oktatás és az egészségügy alapkérdéseiben is. Nincs jobb és baloldali beteg, az orvosnak esküje szerint mindenkit meg kell próbálni meggyógyítani. Erre van szüksége a nemzetnek is, Dsida Jenõ szavaival: Szakadt lelket foltozni, foltozni! / tört szíveket drótozni, drótozni!. Az idén bátor kísérletet tettünk erre: december 4-én határon túli magyar gyermekkórusok adtak koncertet Gödöllõn, az egy évvel ezelõtti, a kettõs állampolgárságról szóló eredménytelen népszavazásra emlékezve. Azt hiszem, igazán meghitt hangulatot teremtettek. Itt Gödöllõn így emlékeztünk elsõ alkalommal a nemzeti együvé tartozás napjára. Véletlen, hogy ez éppen az önkormányzati rendszer megalakulásának 15. évében történt. Az azonban nem véletlen, hogy javarészt testvértelepüléseinkrõl érkeztek a szereplõk. A rendszerváltozás idején visszaszerzett önkormányzatiság Kárpátmedence szerte nagy élménye az itt élõ nemzeteknek, a magyarságnak is. A központi és a helyi hatalom megosztása nagy helyi energiákat szabadított fel. Az önkormányzás ahogyan Gödöllõn is tapasztalom elsõsorban közösségteremtés és a lakosság érdekvédelme. Ez a tanulsága közéleti örömeinknek és bánatainknak. Tizenöt éven át szakadatlanul fejleszteni próbáltuk Gödöllõ infrastruktúráját. Elegendõ pénz ehhez sosem volt, s fõleg nem azonnal. De évek szorgos munkájával, a lakosság támogatását élvezve, az emberek hozzájárulásával kiépültek a közmûhálózatok. Ebben a ciklusban végre elindíthattuk az útprogramot. Bár az idén felhõszakadások romboltak utakat és kerteket, a pusztítás az újraépítésre is lehetõséget adott. Nem kisebb célt tûztünk magunk elé, mint azt, hogy többet adjuk vissza az érintett területen, mint amennyit az ár elvitt. Az idén 30 utca burkolatát javítottuk vagy építettük meg, jövõre csaknem kétszer ennyiben szeretnénk dolgozni. Mi az, aminek még örült 2005-ben és mi az, amitõl elszomorodott? Nagy sikernek tartom, hogy jó kompromisszummal megoldottuk a Gödöllõi Királyi Kastélyt üzemeltetõ közhasznú társaság vezetõváltását. Révész T. Mihályt választottuk igazgatónak Körösvölgyi László után, akinek lejárt a megbízatása. Igaz, ezért több hónapig álltam a sarat (és a sárdobálást), de érdemes volt kiállnom a város érdekeiért. A kastély nemzeti kincs, de nem egyedül az, hanem a városfejlesztés stratégai pontja is. Meggyõzõdésem, hogy a többségi tulajdonos állammal létrejött megegyezésünk a becsületes együttmûködés Gödöllõ határain is túlmutató példája. Sikerrel kecsegtet, hogy önkormányzatunk környezetvédelmi minisztérium által is pártfogolt kezdeményezésére megvalósulhat a többször megkérdõjelezett térségi hulladékgazdálkodási rendszer. Ez közel 100 település gondjait oldja meg a miénkkel együtt, általunk jól ellenõrizhetõ körülmények között, megõrizve a lakosságot egy esetleges drasztikus díjemeléstõl. Az Európai Unió és a magyar kormány mintegy 6 milliárd forinttal támogatja ezt a projektet. A budapesti körgyûrû és az M3-as sztráda gödöllõi átkötése kiemelkedõ lehetõséget ad a megnyitás elõtt álló ipari parkunk fejlesztésére. A gyorsforgalmi úttal megvalósul régi követelésünk, autópályadíj nélkül juthatunk el településünkrõl a fõvárosba. Városunk zsúfoltságán azonban egyes-egyedül a Gödöllõt elkerülõ út megépítés enyhítene, aminek idejét a kormányzat igyekszik kitolni, én viszont azért küzdök, hogy mielõbb elkészüljön. Abban is bízom, hogy akiknek módjukban áll, nem akadályozzák, hanem inkább elõsegítik, hogy az önkormányzat által elfogadott módon, mihamarább megújuljon a volt községháza. Most ott tartunk, hogy egy képviselõtársunk, akit korábban Gödöllõ Sportjáért-díjjal jutalmaztunk, a tizenhatosan belül, amikor üres kapuba kellett volna betalálnunk, buktatott bennünket, megállítani látszik elképzelésünket. Nálunk örülni csak gyorsan lehet, szomorkodásra pedig egyáltalán nincs idõ. Amint egy kicsit megpihen az ember, máris a jövõre gondol... Versenyben kell helytállnunk. Ez nem vállalás kérdése. Vállalni kell érte a küzdelmet, s állni a támadásokat. Versenyben nyertük el az önkormányzatok számára kedvezményesen meghirdetett egymilliárd forintos fejlesztési hitelt is. Ez teszi lehetõvé az útprogram folytatását, amire elõször az Õz utca menti telkek értékesítésének bevételébõl teremtettünk forrást. Szeretném, ha sikerülne kiaknáznunk az Alsópark alatti melegvizet. A tervezett termálfürdõ az év minden napjára biztosítaná az idegenforgalmat, segítene megtölteni a volt községházából kialakítandó szállodát, ami mellett nem mondtam le a kastélyszálló tervének megvalósításáról sem. Arra is gondolunk, hogy a melegvizet távfûtésre is felhasználjuk. Ezekre ugyanis már világszerte vannak példák. Ahhoz azonban, hogy ne csak kitûzzük a célt, hanem el is érjük, nélkülözhetetlen a lakosság támogatása. Számítok a gödöllõiek bizalmára a jövõben is, és köszönöm eddigi segítségüket. ls Fotó: (t.a.) 2006-os falinaptár Gödöllő 40 éve Idén az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb és legszebb falinaptárát vehetik kezükbe a gödöllõi lakosok. A szokásoknak megfelelõen minden év végén egy naptárral kedveskedik a város a lakóinak. A téma ezúttal a legaktuálisabb, hiszen január 1-jén, azaz 40 évvel ezelõtt lett város Gödöllõ. Településünk fejlõdését mutatja be a kiadvány a 12 hónapon keresztül, amely egyúttal nosztalgiázásra, a régmúlt felidézésére is lehetõséget ad. Ezúttal sem maradnak ki belõle a szebbnél szebb versidézetek, a programajánlók, valamint a közérdekû információk. A városi naptár terjesztése minden választókörzetben az egyénileg megválasztott önkormányzati képviselõk feladata, akiknek december 24-ig kell eljuttatni azokat a lakosokhoz. Ha valakihez nem érkezik meg, az alábbi telefonszámokon reklamálhat: 1. számú választókörzet: Lajtai Lászlóné (70/ ) 2. sz. v.k.: dr. Pannonhalmi Kálmán (30/ ) 3. sz. v.k.: Kis Antal (20/ ) 4. sz. v.k.: Máthé László (20/ ) 5. sz. v.k.: dr. Pápai Éva (30/ ) 6. sz. v.k.: Horváth Miklós (30/ ) 7. sz. v.k.: dr. Hentz Károly (20/ ) 8. sz. v.k.: Fedor Gábor (20/ ) 9. sz. v.k.: dr. Fábián Zsolt (20/ ) 10. sz. v.k.: dr. Szakács Gyula (20/ ) 11. sz. v.k.: Körösfõi László (30/ ) 12. sz. v.k.: Guba Lajos ( ) 13. sz. v.k.: Varga Árpád (30/ ) 14. sz. v.k.: dr. Krassay László (20/ ) Gödöllői elkerülőút Belátható időn belül nem lesz kész Hiába készült el a körforgalom a 3-as főút kivezető szakaszán, hiába reménykedtünk, hogy 2006 végére elkészül Gödöllő elkerülőútjának az M3-as és az Isaszegi út közötti szakasza, s megszűnik a belváros elviselhetetlen zsúfoltsága. Sajnos kiderült, az elkerülőutat nem építik meg a határidőig. Sőt, 2008 előtt nincs esély rá, hogy elkészüljön. Az előző kormány jóváhagyta, s a jelenlegi is megerősítette a beruházást. Mi történhetett időközben? Mindhárom nyomvonal ütötte az elkerülőutat... Egyelőre út a semmibe... A kormány döntése nyomán megépül az M3-asig november 30-ig megépítendõ M0-s, és az azt Gödöllõvel összekötõ M31-es autópályaszakasz. (A projektet az Európai Unió Kohéziós Alapja 85 százalékban finanszírozza, ezért is furcsa, hogy a miniszterelnök az M31-es és az M0-s továbbépítésével büszkélkedik.) Ez természetesen örvendetes, hiszen a város tíz éven keresztül harcolt azért, hogy az agglomerációhoz tartozó Gödöllõ lakosai ingyen juthassanak el autópályán a fõvárosba. Az ingyenes M0-s körgyûrû része lesz majd az M3-as Gödöllõig tartó szakasza. Emellett az egységes magyarországi autópályadíjakért és a kapuk lebontásáért is küzdött Gödöllõ eredményesen. Ez azonban mit sem enyhít városunk gondjain, csak növeli a terheket! (A budapesti körgyûrû továbbépítéséhez ugyanis Csömör és Árpádföld azzal a feltétellel járult hozzá, hogy Gödöllõnél megépül egy átkötés.) Minden nap a Dózsa György úton , Miskolc-Budapest irányban közel gépjármû dübörög végig a városon. Azokon az utakon, amelyek terhelhetõsége legfeljebb Elkerülõút híján az autópálya-matricát nem vevõk Miskolc irányába továbbra is Gödöllõn keresztül hajtva jutnak majd el a 3-as fõútra. Ez pedig elfogadhatatlan és tûrhetetlen! Városunk zsúfoltságán kizárólag az elkerülõút enyhíthetett volna, ám az legalább további két évvel kitolódott. De miért is?! Nos, igazán érdekes az a cikk, ami a gödöllõi MSZP májusi lapjában jelent meg. E szerint Fogarasiné Deák Valéria egyedül érte el, hogy megépülhessen az elkerülõút nem igaz. Gémesi György és Fogarasiné Deák Valéria együttmûködve érte el, hogy az új kormány ne változtasson a korábbi döntésen. A lapban egyúttal azzal vádolták meg a polgármestert, hogy miatta csúszik a beruházás, mert szerintük a képviselõ-testülettel azt a D nyomvonalat szavaztatta meg az összekötõ úttal kapcsolatosan, amely üti az elkerülõútét ez sem igaz. Az igazság az, hogy az M31-es átkötés mindhárom terve ütötte az elkerülõútét. Ez utóbbi terveit ugyanis 1998-ban kezdték el készíteni, s mostanra minden engedély kézben volt, de idõközben az autópályát rátervezték az elkerülõútra. A hibát pedig másfél éves késéssel korrigálták. Az építkezésbõl így tehát csak a körforgalom készült el, ami továbbra is egyedül árválkodik. (t.a.) Fotó: a szerző Az M0-s építésének következõ ütemében, 2006 tavaszán a 4-es fõutat az M3-as autópályával Budapest határában összekötõ további 26,5 kilométeres szakaszának, valamint a 12 kilométer hosszú M31-es Gödöllõnél való becsatlakozásának kiépítése kezdõdik el. Az M0-s további útvonala Ecsert, Maglódot, Pécelt, Budapestet és Csömört érinti, az M31- es pedig Nagytarcsa elõtt ágazik majd el Gödöllõ irányába. A fõváros körüli gyûrû továbbépítésével egyidõben zajlott a Vecsést és Üllõt elkerülõ út elkészítése is. Akkor a gödöllõit miért nem lehetett meghagyni?

A Magyar Kultúra Napja alkalmából SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XV. évf. 3. szám 2006. január 26. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

A Magyar Kultúra Napja alkalmából SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XV. évf. 3. szám 2006. január 26. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 3. szám 2006. január 26. Terjesztői ára: 75 Ft A Magyar Kultúra Napja alkalmából Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllő Kultúrájáért Díj 2006 A hagyományoknak

Részletesebben

Mikor kezdődhet végre a felújítás? SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Mikor kezdődhet végre a felújítás? SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 46. szám 2005. december 15. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Mikor kezdődhet végre a felújítás? Községháza: eső után barikád Derült égből igazán meglepő

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Ajándékok és énekszó. Meglepetés a beteg gyerekeknek SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ajándékok és énekszó. Meglepetés a beteg gyerekeknek SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 44. szám 2005. december 1. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Meglepetés a beteg gyerekeknek Ajándékok és énekszó Sok vidám percet töltöttek együtt a

Részletesebben

Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Nemzeti Együvé Tartozás Napja Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 45. szám 2005. december 8. Terjesztői ára: 75 Ft Gyógyítani a sebeket, megtartani a reményt Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Nemzeti Együvé Tartozás

Részletesebben

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

III. Gödöllői Állatvédelmi Nap. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 35. szám 2006. szeptember 27. Terjesztői ára: 75 Ft III. Gödöllői Állatvédelmi Nap Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Óriási siker az Alsóparkban Szeptember 24-én, vasárnap nem csak a szervezők,

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

Teljesen kiürítik a volt községházát Újabb akadályt bontott el a képviselőtestület

Teljesen kiürítik a volt községházát Újabb akadályt bontott el a képviselőtestület Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 40. szám 2005. november 4. Terjesztői ára: 75 Ft Megemlékezés a gödöllői emlékműnél Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Hősi halottaink emlékére Halottak

Részletesebben

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 2. szám 2006. január 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ha nem sietnek, nem lesz mit megvédeni Alul is, fölül is ázik a Húszas Lassan két hónap telt

Részletesebben

Elismerések a polgármesteri munkáért SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XIV. évf. 24. szám 2005. június 23. Terjesztői ára: 75 Ft

Elismerések a polgármesteri munkáért SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XIV. évf. 24. szám 2005. június 23. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 24. szám 2005. június 23. Terjesztői ára: 75 Ft Elismerések a polgármesteri munkáért Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Ezüstlánc-díjak átadása Ünnepi

Részletesebben

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 39. szám 2005. október 27. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Még megválaszolásra várnak a kérdések Emlékezés az 56-os áldozatokra Fenyő és kopjafa fogadja

Részletesebben

Hárman szavaztak nemmel

Hárman szavaztak nemmel Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 21. szám 2005. június 2. Terjesztői ára: 75 Ft Elkezdődik a volt községháza felújítása Hárman szavaztak nemmel Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Hagyományteremtõ

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

Erzsébet-napok Gödöllőn

Erzsébet-napok Gödöllőn Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 43. szám 2005. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Sztárvendéggel emlékeztünk Tisztelt Polgárok! Erzsébet-napok Gödöllőn A magyarok kedvenc

Részletesebben

Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel

Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel Gödöllői Szolgálat XV. évf. 9. szám 2006. március 9. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllőiek, Gödöllőről, gödöllőieknek Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel

Részletesebben

szolgálat M3: lebontják a kapukat 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig A csatornaépítés a tervnek megfelelõen halad, a határidõk

szolgálat M3: lebontják a kapukat 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig A csatornaépítés a tervnek megfelelõen halad, a határidõk szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évf. 36. szám 2001. október 4. Terjesztõi ára: 50 Ft M3: lebontják a kapukat Elértük a célt 2-3. oldal Tíz kilométer csatorna épült eddig

Részletesebben

Ablakok Pápua Új-Guineára

Ablakok Pápua Új-Guineára XVIII. évf. 11. szám 2009. március 25. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Megnyílt a Városi Múzeum új, időszaki kiállítása Ablakok Pápua Új-Guineára A Gödöllői

Részletesebben

Úrréti tó: pihenőpark, játszótér, élővíz. Tanévkezdés a Chopin Zeneiskolában. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992. A Segítség Közalapítvány

Úrréti tó: pihenőpark, játszótér, élővíz. Tanévkezdés a Chopin Zeneiskolában. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992. A Segítség Közalapítvány XV. évf. 31. szám 2006. augusztus 31. Terjesztői ára: 75 Ft Úrréti tó: pihenőpark, játszótér, élővíz Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Tóünnep a Blahán Nem ismerne rá az Úrréti tóra és környékére az,

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja alkalmából. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

A Magyar Kultúra Napja alkalmából. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 3. szám 2005. január 27. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A Magyar Kultúra Napja alkalmából Gödöllő Kultúrájáért Díj 2005 Január 22-én, szombat este

Részletesebben

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 43. szám 2005. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Sztárvendéggel emlékeztünk Tisztelt Polgárok! Erzsébet-napok Gödöllőn A magyarok kedvenc

Részletesebben

Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő díszpolgárát, a világháborúk és diktatúrák sújtotta

Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő díszpolgárát, a világháborúk és diktatúrák sújtotta Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 7. szám 2005. február 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Habsburg Ottó a Református Líceumban Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő

Részletesebben

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért Lothar Matthäus Gödöllőre jön A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának

Részletesebben

Gödöllői Szolgálat. Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Gödöllői Szolgálat. Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 041007_TATAR_1_1014_16.qxd 2004.10.05. 15:40 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIII. évf. 36. szám 2004. október 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat

Részletesebben

Verőfény, lufi, vattacukor és körhinta. A Gödöllői Szolgálat újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu

Verőfény, lufi, vattacukor és körhinta. A Gödöllői Szolgálat újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu 050505_1.qxd 2005.05.04. 12:10 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 17. szám 2005. május 5. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Verőfény, lufi, vattacukor és körhinta Fergeteges majális

Részletesebben

Senki nem maradt segítség nélkül. Kedves Olvasóink! 2005. június 30. és augusztus 11. között. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Senki nem maradt segítség nélkül. Kedves Olvasóink! 2005. június 30. és augusztus 11. között. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 26. szám 2005. július 14. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Senki nem maradt segítség nélkül Felhőszakadás Gödöllőn Hétfő reggel villámcsapások közepette

Részletesebben

Meghívó. Egyszer megerősödve térnek vissza. Török Ignác Gimnázium. majd. XIV. évf. 36. szám 2005. október 6. Terjesztői ára: 75 Ft

Meghívó. Egyszer megerősödve térnek vissza. Török Ignác Gimnázium. majd. XIV. évf. 36. szám 2005. október 6. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 36. szám 2005. október 6. Terjesztői ára: 75 Ft Egyszer megerősödve térnek vissza Emlékek a nép testvéreiről Szent Ferenc kedvelt fiai, a kapucinusok látható és láthatatlan

Részletesebben

Mindenkinek a szakszerű felújítás a célja SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XV. évf. 7. szám 2006. február 23. Terjesztői ára: 75 Ft

Mindenkinek a szakszerű felújítás a célja SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XV. évf. 7. szám 2006. február 23. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XV. évf. 7. szám 2006. február 23. Terjesztői ára: 75 Ft Mindenkinek a szakszerű felújítás a célja Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Két hét múlva kezdődik a munka

Részletesebben

Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 6. szám 2006. február 16. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról Készül a közlekedési koncepció Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Több, mint négyszáz ballagó Véget ért a tanév a középfokú oktatási intézmények végzős diákjai számára,

Több, mint négyszáz ballagó Véget ért a tanév a középfokú oktatási intézmények végzős diákjai számára, 050512_adam.qxd 2005.05.12. 11:47 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 18. szám 2005. május 12. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Szombaton elbúcsúztak a véndiákok... Több, mint

Részletesebben