...Reményteljes jövõt adok nektek... Jer 29,11 ÚJ REMÉNY. Útravaló az újévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...Reményteljes jövõt adok nektek... Jer 29,11 ÚJ REMÉNY. Útravaló az újévre"

Átírás

1 ...Reményteljes jövõt adok nektek... Jer 29, JANUÁR II. Évfolyam 1. szám Útravaló az újévre Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Õ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled; Zsid 13:5 Nemrég múltak el a karácsonyi ünnepek és a szilveszter sok helyen mámoros éjszakája. Sok család számára ért véget a gondtalan, szeretetteljes idõszak és a rideg valósággal szembesültek az újév kezdetén. Hogyan fognak megélni ebben az évben? Megmarad-e a munkahelyünk? Mennyivel emelkednek a törlesztõrészletek? Miben lehet reménységében és kiben bízhatok amikor kudarcokkal és csalódásokkal gondterhelt az életem? A kérdéseket lehetne még sorolni. Ha emberileg nézzük a dolgokat akkor valóban lehet ok az aggodalomra és keserûségre. Éppen ezért szeretném a figyelmet Istenre és gondviselõ kegyelmére irányítani. Az Úr elsõsorban azt szeretné, hogy a gondviselése ne csak mint teremtményére, hanem mint gyermekére terjedjen ki! Vagyis fontos számára az, hogy aki még nem az Õ gyermeke, az megbéküljön vele. Kedves olvasó! Ha ezt még nem tette meg akkor legyen ez az elsõ dolog, amit megtesz ebben az évben. Bánja meg bûneit, fogadja be szívébe Jézus Krisztust. Élete legjobb, legfontosabb elhatározását hozhatja meg. Talán elgondolkodott már azon, hogy miért viselik boldogan a hasonló problémákat, nehézségeket azok akiket úgy ismer, mint hívõket. Ebbõl lehet igazán megismerni, hogy Isten létezik és munkálkodik. A keresztények örömét ugyanis nem az táplálja ha egyre több dologgal, anyagi javakkal élnek hanem az, hogy olyan dolgokra vágynak amelyeket Isten ad! Az igében Isten két dolgot kér és két dolgot ad cserébe. Kéri, hogy legyünk szabadok a pénz okozta lelki problémáktól és tartsunk ki a megelégedettség állapotában. Miért kéri ezt? Azért, mert a pénzhez való viszony meghatározza, a Vele való kapcsolatot is. Két urat nem lehet szolgálni! A megelégedés pedig megóv az adósságcsapdától amibe a világ próbálja sajnos sikerrel belesodorni az embereket. Ha ezt a két dolgot elhagyja az ember, akkor Úr nem hagyja el Õt! Jelenlétével, mennyei gazdagságának minden forrásával siet megsegíteni azokat, akik bizalmukat belé vetik! Kívánom erre az esztendõre, ennek az igének a megélését és megtapasztalását, hogy az év végén hálatelt szívvel gondolhassunk Isten megtartó kegyelmére! (Szarka János) C.H.Spurgeon - Gondolatok Minden lakatnál és retesznél biztonságosabb az Isten oltalma. Nem a vagyonunk tesz boldoggá, hanem bármi egyszerû dolog, aminek örülni tudunk. Aki nem eszik és azért hal éhen, éppúgy öngyilkosságot követ el, mint az, aki golyót röpít a fejébe. Aki Krisztust elutasítja, éppúgy elkárhozik, mint az, aki testestõl-lelkestõl az ördögnek szolgál. Aki soha nem enged, soha nem gyõz. Ne múljék el egy nap sem anélkül, hogy életjelt ne adnál magadról Jézusnak! Tartalom Bemerítés 2 Gospel karácsony 2 Cipõsdoboz akció 3 Karácsonyi kreatív alkalom 3 Hogyan felejthetnélek el téged, Jeruzsálem? 4 Az igazi gazdagság 4 A szó elszáll 5 Könyvajánló 5 Azt pedig tudd meg! 6 A tökéletes vacsora Jézussal 7 Gyerekoldal 7 Ajánló a decemberi prédikációkból 8 Alkalmaink Programajánló 8 A megtérés útja 8

2 JANUÁR (Fotó: Nagy Sándor) Bemerítés december 12.-én délután, ismét örömünnep volt a debreceni Új Remény Baptista gyülekezetben. Három testvér vallotta meg Jézus Krisztusba vetett hitét. A gyülekezet tagjain kívül, ismerõsök, rokonok, is szép számmal vettek részt a bemerítési Istentiszteleten. Az alkalom közös dicsérettel kezdõdött, majd ezt követte a bemerítkezõk bizonyságtétele. A bemerítkezõk mindegyike kiemelte azt, hogy megtérésükben döntõ szerepe volt a gyülekezet tagjainak személyes bizonyságtétele! Cseke Sándor Nagy családban nõtt fel, reformátusnak keresztelték, de nem kapott vallásos nevelést. Tizenhét éves korában zenei fõiskolára ment és ott hallott elõször Jézus Krisztusról, hívõ zenészektõl. Bár több keresztény közösségben is megfordult nem találta a helyét. Isten azonban megtalálta õt októberében döntött Jézus Krisztus mellett és újjászületett. Ez a döntés átformálta életét, személyiségét. A gyülekezetben lelki otthonra talált. Toók Csaba Ateista családban nõtt fel, nem járt istentiszteletre, Isten nem képezte részét életének. A bibliáról az iskolában hallott elõször. Az igazság keresése közben talált rá Isten népére és a Biblia olvasása során döbbent rá elveszett állapotára. Isten imameghallgatásokkal is támogatta õt! Miután az elhatározás megérett benne, bûnbánatra jutott és Jézus Krisztust Úrrá tette életében. Tookné Grega Judit Megtérése elõtt teljesen világi életet élt és abban reménykedett, hogy jó cselekedetei fogják majd számára a mennyországot biztosítani. De egy napon Isten megtalálta õt, megszólította és felismerte életében azokat az apró jeleket, amelyekkel már korábban is kereste. Férjével egy idõben tért meg és hozott döntést Krisztus követése mellett. A hitvallások után a bemerítkezõk fogadalomtételét hallgathattuk meg. A bemerítést a gyülekezet lelkipásztora Tóth Sándor végezte el. Ezután Isten igéjét, Sípos Márk a szegedi Új Remény Baptista gyülekezet vezetõje hirdette Ap.Csel 9,1-17 és 22,12-16 alapján. A céltévesztésrõl beszélt és az élet legnagyobb lehetõségérõl, amellyel vagy élünk, vagy elmegyünk mellette. Erõteljesen buzdító és megtérésre hívõ üzenet hangzott el. A prédikációt követõen a kézrátételes imádság következett, amelyben Isten áldását és a Szent Lélek teljességét kérték a frissen bemerítkezett testvérekre. A végén a gyülekezet köszöntését Rácz Edina tolmácsolta. Isten kegyelmébõl, egy lelkileg nagyon gazdagon megáldott délután volt. (Szarka János) (Fotó: Bolla Tamás) Gospel karácsony Karácsony? Gospel? Debrecen? Igen! A debreceni Pásztorkör összefogásának köszönhetõen egy különleges, ünnepi estében lehetett részük az érdeklõdõknek a cívisváros szívében lévõ, impozáns Kölcsey Központ nagytermében. Kétségkívül egy jól elõkészített, színvonalas és értékes alkalmat álmodtak meg a szervezõk, hiszen a modernkor emberét megszólítani sokszor kemény kihívás. De sikerült! A rendezvény elõzményeirõl fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a debreceni Pásztorkör még 2002-ben meghívta a város vezetõségét vacsorára. A polgármester felkérte vezetõinket és arra bátorította, hogy szervezzenek olyan rendezvényeket, amellyel képviselik a keresztény értékeket és kultúrát. Itt merült fel elõször egy karácsonyi koncert gondolata. A gondolatot késõbb tettek is követték. Az est házigazdája a Trinity gyülekezet pásztora Steiner József volt, aki segítõjével együtt felkonferálta a fellépõket illetve a közremûködõket. A rendezvény elsõ felében a pásztorköri gyülekezetek zenészeibõl, dicsõítõibõl felállt kórus illetve zenekar ünnepi mûsorát hallgathattuk meg. Csendes éj, Immánuel, Karácsony, valamint a fellépõk által írt dalokat, újszerû hangzásukkal, azt hiszem sokan dúdolták még a koncert után is. Lakatos Péter, a Szabadkeresztyény gyülekezet pásztora, zongoramûvész pedig többször is beszélt egy-egy mû eredetérõl, és mondandóját átszõtte azokkal a titkokkal, amelyek a Karácsony igazi üzenetére vonatkoznak. Nem egy Jézuskáról beszélt, hanem a Megváltóról, arról a személyrõl, aki képessé és késszé tette ezt a sok embert szívbõl és önként dalolni! Megérdemlik a dicséretet, hiszen igazi Gospel hangulatot sikerült teremteniük, minden nehézség, vagy technikai probléma ellenére. Számomra egy kedves pici lány volt a legelragadóbb; sokak elõtt, óriás színpadon állt és éppoly esendõ gyereknek tûnt, mint amilyennek a Jézuskát gondoljuk. Mit tehetne egy gyerek? Maradjon is az, addig is ártatlan! Megszülettél értem, énekelte hittel és bátran, megvallva azt, hogy milyen hatalmas Megváltóban is hisz, mert Jézus Krisztus valóban ártatlan volt mindhalálig, bûntelen értem és érted, hogy a bûneinket elvegye. A koncert második részében az Új Remény Gyülekezet kreatív csoportjának kisfilmjét vetítették le, amely az emberi élet egy-egy állomását jelenítette meg kicsit másképp. Ezt követõen a gyülekezet lelkipásztora, Tóth Sándor prédikált Isten Igéjébõl. A Máté evangéliumának 9. rész 1-13-ig terjedõ szakaszáról beszélt, amelyben Jézus Krisztus meggyógyított egy bénát és elhívta a vámszedõ Mátét, hogy legyen követõje. A Biblia ma is a legaktuálisabb üzenetet tartalmazza, hiszen Isten ma is megszabadítja azokat, akiknek már elegük van az életükbõl, a mókuskerékbõl, a bûnbõl stb. Ki az közülünk, aki kész levetni a régit és felvenni az újat? Mindennek meg van az ideje, annak is, hogy észrevegyük két út van. Istennek tökéletes terve van mindenkivel, amit ezen az estén is hallhattunk. Pásztorunk szolgálatát követõen az est végén a közönség közösen énekelt, és reményeink szerint a szívek mélyén felfakadt a hála: Immánuel! Velünk az Isten! Köszönjük ezúton is mindenkinek a szolgálatát! (Szabó Andrea)

3 II. Évfolyam 1. szám 3 Cipõsdoboz akció A 2010-es esztendõt többen is nevezték a katasztrófák évének, s elõreláthatólag a jövõben is számos környezeti csapás érheti kis hazánk polgárait. A keresztények azonban számtalan formában képviselik Isten igazságát és segítségét a szükségben, ahogy a zsoltáros is írja; Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem. (Zsolt 50,15) Karácsony táján, már igazi hagyománnyá vált az úgynevezett Cipõsdoboz akció, amelyet a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány szervez immár hatodik éve ben az alapítvány elnökének, Szenczy Sándornak nyilatkozata alapján különös figyelmet kívántak fordítani a vörösiszap- és az árvízkárosult gyermekek megajándékozására. Az akciót számos módon és formában hirdették meg országszerte, hiszen a terv szerint közel 30 ezer doboz összegyûjtését vállalták fel. A fõváros mellett számos megyeszékhelyen; Székesfehérvár, Gyõr, Pécs, Szeged, Debrecen vagy kisebb vidéki településeken, (Békés, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás) is tartottak fennt, úgynevezett gyûjtõpontokat. Ebben az évben Debrecenben a CORA áruházban lehetett leadni az ajándékokat, illetve a Szappanos utcai Baptista Imaháznál november 4. és december 20. között. Az akció szlogenje a következõ volt: Önnek lehet, hogy csak eggyel több - másnak talán az egyetlen. Kinek, miért, nekem se jut, nincs rá idõm... stb., kérdések, kifogások, ellenállás vagy csak a kor közönyének lenyomata, bizony mindannyiunkat körülvesz és gyengíthet. Keresztényként, Isten szabadításának köszönhetõen azonban másként is gondolkodhatunk. Jobb adni, mint kapni! Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. (Zsolt 41:2) A CORA gyûjtõpont mûködéséért Hegedûs András, BSZA munkatárs felelt, akinek a debreceni pásztorköri gyülekezetekbõl illetve Hajdúböszörménybõl közel 30 önkéntes segített. Hála az Úrnak, az idén is volt lehetõségem segíteni más keresztényekkel együtt. Véleményem szerint, rendkívül kreatív és hatékony munka folyt a gyûjtõponton, hiszen arra is lehetõség volt, hogy egy-egy dobozhoz bárki bármilyen ajándékot, vagy felajánlást átadjon. Elõfordult például az is, hogy valaki egy zsák megunt játékot hagyott ott, amit válogatás, esetleg javítás és tisztítás után dobozokba csomagoltunk. Az adakozók köre igen széles volt, hiszen az egyszerû mosolygós nénitõl kezdve a családosokig mindenféle ember elõfordult. Ennek köszönhetõen az áruházban 320 darab, míg az Imaháznál 80 db. cipõsdoboz ajándék gyûlt össze a testvérek segítségének köszönhetõen. Ebbõl 160-at a december 16.-i budapesti jótékonysági koncerten Böjte Csabának adtak át. 170 doboz került Tetétlenre, míg 200-at a romamisszió keretében osztottak szét szegény illetve hátrányos helyzetû, vagy a katasztrófák sújtotta területeken élõ gyerekeknek. Ezúton is szívbõl köszönjük mindenkinek, aki akár imában, akár a felajánlásával hozzájárult ahhoz, hogy valaki Krisztus születésnapján átélje mennyire értékes számunkra! (Szabó Andrea) Karácsonyi kreatív alkalom (Fotó: Szabó Tibor) Akik szeretik a kézzel készített meglepetéseket karácsony alkalmával azok számára jó lehetõség volt a gyülekezetünkben megtartott ajándékkészítési nap december 13.-án. A lassan már hagyományossá váló alkalom délután öt órakor kezdõdött és este nyolc körül ért véget. A kínálat is gazdag volt és csak a kreativitás szabhatott határt a meglóduló fantáziának. Gyerekek, felnõttek közösen alkottak egy-egy kisebb csoportot a különbözõ asztaloknál. Készültek karácsonyfadíszek viaszlapból, ablakdíszek hungarocellbõl. Decoupage került cserépre és mufinnokat díszítettek színes fondanttal. A filcbõl pedig karácsonyi és alkalmi kitûzõk kerültek kialakításra. Az alkalom szervezésében, lebonyolításában, valamint a tanácsadásban, a kreativitásban nagy gyakorlattal rendelkezõ Pótor Mirjám testvérnõ vállalt komoly szerepet. A gyülekezeti tagokon kívül mintegy nyolc érdeklõdõ vett részt a vidám, kellemes délutánon. Az igei üzenet sem maradhatott el, amit néhány mondatban Juhos Péter mondott el Jézus Krisztusról, a legnagyobb ajándékról. Az alkalom közben az egyes asztaloknál és a végén is áldott beszélgetések alakultak ki. Jó lehetõség volt ez arra, hogy hitünket, reménységünket megoszthassuk azokkal akik még nem ismerik Jézus Krisztust Érdekes volt látni azt, hogy a mai pénz-motivált világban, kevés anyagi ráfordítással, de a sok szeretettel készült ajándékok is mennyire értékesek lehetnek. (P. M. és Sz. J.)

4 JANUÁR Hogyan felejthetnélek el téged, Jeruzsálem? I. rész Hogyan is jutottam el Izraelbe? Miért van számomra nagyon nagy jelentõsége annak, hogy ott járhattam? Szeretném megosztani mindazt, ami ehhez vezetett. Néhány évvel ezelõtt egy kedves ismerõsömtõl kaptam egy könyvet, amelynek szerzõje Lydia Prince, a híres keresztény elõadó, Derek Prince felesége volt. A könyv melynek címe:- Hogyan felejthetnélek el téged, Jeruzsálem azt az utat írja le, amelyet a szerzõ járt be onnantól kezdve, hogy Isten egy dán általános iskolai tanári állásból elszólította az ismeretlen Izraelbe, hogy árva gyerekek felé szolgáljon. A könyv bemutatta, hogyan adta fel Lydia a biztos állást, az anyagi biztonságot, a karriert, a magánéleti sikereket, miközben csak Isten kijelentéseire támaszkodott. A végtelenül megragadó személyes történet mellett mély hatással volt rám mindaz, amit Izraelrõl, Jeruzsálemrõl olvashattam. Emellett nagyon különös volt számomra, hogy mindazokat az igéket, melyekkel Isten Lydiát vezette, magam is több alkalommal, rémaként hallottam Istentõl. A könyv olvasása közben, több ponton azt éltem át, hogy rólam is szól, számomra is érvényes üzeneteket tartalmaz. Ezzel párhuzamosan tulajdonképpen megtérésem óta f o g l a l k o z t a t a zsidóság sorsa, a feléjük való szolgálat lehetõsége. Anyai ágon voltak zsidó felmenõi a családnak, így a személyes érintettség is szerepet játszott abban, hogy mélyebb érdeklõdés alakult ki bennem. Évek folyamán arra indított az Úr, hogy imádkozzam a zsidókért; azokért, akik Magyarországon, és akik Izráelben élnek. Imádkozni kezdtem Jeruzsálemért is, a 122. zsoltár szavainak megfelelõen: Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Mindezek személyes imaéletem részévé váltak, nem is nagyon beszéltem errõl senkinek. Egy alkalommal egy vezetõségi megbeszélésen azt kérdezte a pásztor, hogy mi az, ami a szívem vágya. Én akkor kicsit szégyenkezve megfogalmaztam, hogy nagyon szeretnék eljutni Jeruzsálembe. Ekkor - többek között ezért is imádkoztunk. Egy évvel ezelõtt meghívást kaptam egy olyan keresztyén rendezvényre (Olajfa konferencia), melynek célja a zsidóság ellen elkövetett bûnök, a holokauszt idején történt borzalmak miatti bûnbánat kifejezése, a bocsánatkérés volt. Itt olyan elõadók beszéltek a zsidóságról, a múlt sebeirõl és a keresztény felelõsségrõl, mint Tatai István református lelkész, Kazimiers Barzuk és Helmut Eiwen messiáshívõ-zsidó elõadók. Jó volt látni és hallani, hogy Isten, különbözõ helyen élõ embereinek ugyanúgy a szívére helyez egy-egy imatémát vagy akár egy népcsoportot is. Ebben az idõszakban hívta fel a figyelmemet egy testvérem egy olyan pályázati lehetõségre, melyet tanárok számára írtak ki. A pályázat három részbõl álló sorozatot ígért; egy egyéves levelezõ kurzust a holokauszt története témában, illetve két tanulmányutat. Az elsõ tanulmányút Párizsba, a második Jeruzsálembe szólt. A tanulmányutakon csak azok a programban részt vevõk lehetnek jelen szólt a pályázati kiírás akik a levelezõ kurzust megfelelõ százalékos eredménnyel végzik el. Miután imádkoztam, úgy döntöttem, hogy jelentkezem a pályázatra! Az elsõ konzultáció alkalmával megismerhettem a többi jelentkezõt, és rádöbbentem, hogy nagy részük nálam sokkal képzettebb. Emberi elgondolás szerint, nem sok esélyem volt bekerülni abba a csapatba, akik Izraelbe is utazhatnak. De az, amit Isten készít, nem akadályozható meg emberi elgondolásokkal. Minden második hónapban írásos értékelést kaptam az általam megírt esszékrõl. Megdöbbenésemre igen jó pontszámokkal! Voltak olyan idõszakok, amikor nagyon kevés idõm maradt a rengeteg szakirodalom elolvasására. Arra számítottam, hogy biztosan nagyon alacsony pontszámot érnek majd el ezek az írások, de valójában még jobb eredmények születtek, mint a korábbiak. Így az eredményhirdetéskor az én nevemet is azok között olvasták fel, akik mehetnek Párizsba és Jeruzsálembe! Az igazi gazdagság Rácz Edina (Folyt. köv.) Egyszer egy jól keresõ apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, valamint felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerû falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak hazafelé, az apa megkérdezte fiát. - Nos, mit gondolsz errõl az útról? - Nagyon jó volt apa! - Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek? - Igen. - És mit láttál meg mindebbõl? - Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, õk meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te viszont és anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. Az apa csak fogta a kormányt,vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette: - Köszönöm, apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk. (Forrás: Internet)

5 Nem egyszer hallhattuk már a hangzatos közmondást: a szó elszáll, az írás megmarad. Igen ez valóban így lehet, itt az emberek között, de Isten és a Biblia látásmódja egészen más. Komolyan vesszük magunkat vagy a másikat, amikor mondunk valamit? Az ígéreteket, a szavainkat, a beszédünket? Valljuk be, elõfordul, hogy sokszor mi magunk is elfelejtjük saját szavainkat és bizony, embertársaink felé tett ígéreteinket is. Mai kultúránkban, amikor minden hivatalos vagy nem hivatalos ügyben is szerzõdésekkel, iratokkal jövünk megyünk, természetesnek vesszük, hogy betûkbe, szavakba vannak öntve, és nyoma van (úgy gondoljuk, így nem veszhet el), hisz le van írva. Nekünk, embereknek ez evidens. Isten azonban a beszédünket, döntéseinket és azoknak súlyát is ilyen nyomatékosan veszi, sõt sokkal inkább fontosabbnak tartja mint mi, saját magunk elhatározásait, szavait. Korábban, több garanciát jelentett, ha valaki azt mondta; szavamat adom! Sajnálatos módon ma már általánosságban, ez nem jelent sokat. A Biblia által bemutatott ókori Izraelben, általában szóban kötött szerzõdések voltak, melyeket tanukkal erõsítettek meg. Elõfordult, hogy esetleg nem volt tanú, ilyen esetben segítségül hívták az eget és a földet, mint tanút. Találóan mutatnak rá erre az esetre azok az igék, ahol az ég és a föld kiemelt tekintélyt jelentett, mert gyakorlatilag Isten elõtt megkötött fogadást, megegyezést hitelesített. ( 5Móz 4,26; 30,19) Tehát a szerzõdéskötések verbálisan, többnyire tanuk jelenlétében történtek. Az adott szó erõsebb is volt, mint ma. Sõt a közel keleti társadalmakban ma is sokat jelent és hitele van az adott szónak. Az ószövetségi korban megerõsítõ pecsét volt az esküvés is, mellyel a szavaikat erõsítették meg az emberek úgy, hogy az gyakorlatilag visszavonhatatlanná vált. Azonban nem is esküdöztek lépten-nyomon, mert felelõsséggel járt, amivel az ókori Izraeli közfelfogás nagyon is tisztában volt. (3Móz 5,4 5Móz 10,20) Azt mondjuk ma is, hogy köti az esküje, ha valaki felesküszik valamire, az olyan mintha valaki odakötné magát a fogadalmához képletesen szólva. Az Újszövetségben élõknek azonban az esküvések szükségtelenek. A Jakab 5,12 szerint az igenek legyenek igenek a nemek, pedig nemek. A Krisztusi embernek mennyei polgár hitelesnek kell lennie. Gondoljunk csak bele, hogy nézne ki, ha minden, amit mondunk, le lenne írva, és idõnként oldalba bökne valaki, hogy bocsánat ezt és ezt megígérted vagy most mást csinálsz, mint amit ígértél... stb. Igaz, emberek vagyunk, tévedünk, gyarlók vagyunk sokszor. Azonban jó, ha látjuk, hogy Isten így látja a szavainkat nem száll el.ha így gondolkodunk a beszédünkrõl az a Biblia által elénk tárt képhez jóval közelebb áll. Jakab apostol, több aspektust is kifejt a nyelvvel kapcsolatosan. Az ige szerint ennyire lényeges lenne a kimondott szó? Igen! Érdemes néhány igével rávilágítani egy-két területre, amelyre hatással van a nyelv. A beszéd elárulja szív állapotát is: mert a szív teljességébõl szól a száj (Mt.12,34). Emellett építhet is és rombolhat is; mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. (Péld.18,21) A szó elszáll II. Évfolyam 1. szám De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk Istent és Atyát és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jõ ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni! Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból, csörgedezhet-é édest és keserût? (Jak ) Jelentõs tényezõk; hatalom, gyümölcstermés, méreg, életvezetés, áldás, átok szív...stb., melyeket mind a beszédhez kapcsol az ige. Önerõbõl viszont a nyelvünk megfékezése sem megy. Új emberként, Krisztusi emberként, Isten kegyelmébõl azonban lehetséges! Ha valaki beszédben nem vétkezik az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni (Jak 3,2). Elgondolkodtató kijelentések. A mai, inkább materialista kultúránkban ez távol áll a közgondolkodástól. Tanácsos elmélkedni ezeken az igeverseken is; Mindenek elõtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai se az égre, se a földre se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. (Jak 5,12; Mt. 5,34-37) Szavahihetõ, megfontolt embereket mutat be az ige, aki döntéseit megfontoltan átgondolva hozza meg. Láttál-e már elhamarkodott beszédû embert? Több reményt fûzhetsz az ostobához, mint hozzá. (Péld. 29,20) Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár. (Péld,13,3) Kívánom, hogy ezek az igeversek szívünkben éljenek és Krisztusi legyen a beszédünk is. Isten igéjébõl látható, hogy a szó nem száll el esetleg mi emberek hisszük azt - hanem súlya van és inkább építsünk a beszédünkkel! (Kovács Kornél) Könyvajánló 5 Az amerikai írónõ eddig 29 könyvet írt és ezek több mint egymillió példányban keltek el. A most lefordított könyve, 2002-ben került kiadásra elõször és nagy sikere volt az USA-ban. Rengeteg pozitív válasz és bizonyság érkezett az olvasókra gyakorolt hatásáról. A könyv alapvetõ célkitûzése a nõk gondolkodásmódjának helyreállítása azokon a területeken ahol nem Isten szerinti módon fogadtak, fogadnak el dolgokat. Az éden kertje és a bûneset elemzése vezeti be azt az utat, amelyen az olvasók végigjárnak. Egészen az igazság bemutatásáig és a szabadságban való járásig. Nemcsak a hazugságok leleplezése, hanem az Igazság bemutatása és bátor felvállalása is jellegzetessége ennek a könyvnek. A mû sok fejezetet tartalmaz, tehát bõven van mit olvasni. Negyven alaptétel kapcsán mutat rá a nõkkel kapcsolatban kialakult problémákra és azok okaira. Leleplezi a feminizmus vadhajtásait és a gondolkodásmód befolyásolását a nõk életének számos területén. (Sz. J.)

6 JANUÁR Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idõk állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretõk, pénzsóvárgók, kérkedõk, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelõi. Árulók, vakmerõk, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretõi. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. 2 Tim 3:1-5 Pál apostol utolsó üzenete Pál apostol utolsó írása ez szeretett tanítványának, Efézus püspökének Timóteusnak. Prófétai kijelentéssel tárja fel, mi is várható a végsõ napokban vagy pontosabban a napok végén. Ezt pedig tudomásul kell venni. Lehet megsértõdni vagy nem foglalkozni vele de a tény, tény marad. Ezek a kijelentések korunkban érik el a csúcspontjukat és hatásait nap mint nap érezzük. A nehéz idõk pontos fordítása a kegyetlen vagy kíméletlen lenne. Ilyen napokról ír itt Pál apostol. Elég ha csak megnézünk egy híradót, vagy rádiót hallgatunk. Erõszak, gyilkosság, háború...stb. Másról nem is nagyon lehet hallani. Az emberek nyomora, kiszolgáltatottsága üzletté vált. Olyan világról beszélnek amelyben a félelem a mindennapok része. A félelem pedig kaput nyit az emberi személyiség leépülésére. Többek között ez is az oka a listán szereplõ emberi tulajdonságok kialakulásának, létrejöttének. Ecce homo? A felsorolás gyakorlatilag egy dologról beszél igen részletes jelzõket használva. Az ember jellemérõl, annak nagymértékû eltorzulásáról. Ráadásul nem is a gondolati szintû vétkezésrõl hanem cselekedetben megnyilvánuló gyakorlati tettekrõl. A zsidó-keresztény erkölcsi kinyilatkoztatás értékvesztésérõl, leértékelõdésérõl. Nincs olyan eleme amit össze lehetne a Tízparancsolattal és a Krisztusi szeretettel egyeztetni. Sõt ezeknek a szándékos tiprása, meggyalázása folyik. Jézus Krisztus a törvénytelenség mindent elárasztó kiteljesedésérõl beszél az idõk végén;(máté ev. 24,12) A modern gondolkodók és ideológusok a keresztény erkölcsben látják a világ további fejlõdésének az akadályát, ezért minden területen igyekeznek ennek hangot is adni. Korunkra olyan változások következtek be az emberiség életében amelyekkel eddig nem találkoztak. Az ember lelkiismerete soha nem látott mélységbe süllyedt.többen, fõleg az idõsebb generáció megdöbbenve szemléli azt ami most zajlik. Ma már nem generációs problémák hanem generációs szakadékok vannak! Az értéktelen dolgok értékessé váltak, az értékesek pedig értéktelenné. Ami régen társadalmi vagy köztörvényes bûn volt, az ma már természetes dolog lett. Ami erény és megtartó erõ volt, azt ma már elavult, konzervatív prüdériának számít. Aki ezeket képviseli és védelmezi az maradinak és õskövületnek számít. A végidõk általános karaktere A lista elején az egoizmus és a pénz áll, a legvégén az élvezetek korlátlan és teljes kiélése. Ami köztük van már azok is egy-egy lépcsõfokot jelentenek a kárhozat irányába. Azt pedig tudd meg! Nem arról beszél az Ige, hogy néha-néha elkövetik ezeket a bûnöket hanem arról, hogy az emberek életének a részévé válnak. Beépülnek a jellemükbe, gondolkodásukba, életvitelükbe. Ezek határozzák meg döntéseiket, céljaikat és vágyaikat. Nem bûnnek vagy erkölcstelen dolognak tartják, hanem a túlélés formájának. Ha nem hazudok, ha nem járatom le munkatársamat, ha nem török egyre magasabbra, akkor végem van! Ha nem veszek részt az ivászatokban, a szennyes viccek mondásában, a cég meglopásában akkor kiközösítenek munkatársaim! Ha most nem élem ki magamat, akkor mikor fogom? Ha nem csalok, nem lopom az adót akkor tönkremegyek! Ha nem taposom el akkor õ tapos el engem! A dolog odáig fajulhat, hogy az ember már nem is tud uralkodni tettein. Kegyetlenné és elért sikerei révén gõgössé válik. Egészen addig, hogy azt hisz õ az isten! Lehetne még sorolni. Itt nem egyes emberekre, hanem az egész emberiségre kiható folyamatról van szó. A törvénytelenség és a bûn kollektivizálása, általánosítása nem ment fel senkit sem cselekedeteinek következményei alól. Isten nem a mindenkori korszellem és az emberi vélekedés alapján hoz ítéletet! Szentsége és Igazsága ezek fölött áll. Pál apostol azonban nem csak a belsõrõl beszél, hanem a külsõrõl is! Az emberek mindezt egyfajta vallásos mázzal fedik el. A kegyesség vagyis az istenfélelem látszata mögé bújnak miközben erejét, erõforrását megtagadják. Szó szerint elutasítják! Kifelé a külvilág számára, nem egy esetben mást mutatnak mint amik valójában. Ez már a látszatkereszténység idõszaka is. A képmutatásra iparágak szakosodtak! Tanfolyamokon, tréningeken, elõadásokon meg lehet tanulni önmagunkat becsapni, látszatbékét és békességet elérni. A bûntudatot elnyomni, a lelkiismeretet elhallgattatni! Mindezt természetesen nem kevés összegért! Azt hiszik az emberek, hogy némi adakozással, jótékonykodással, egyházi tizeddel, Istent is le lehet fizetni! Lehet, hogy rossz, gonosz ember vagyok, de ünnepnapokon templomba járok, konfirmáltam keresztelkedtem, sõt nagyapám még pap is volt. Mindenhol máshogy kell magamat bemutatnom. Ez a kettõs életvitel a gyengébb jellemû, erkölcsösebb háttérbõl érkezõ embereket megtöri és felemészti. Depresszió, skizofrénia, öngyilkosság is lehet a vége. Egyes pszichológusok már a depresszió évszázadáról beszélnek. Isten megoldása De Istennek nem ez a terve! Isten nem akarja, hogy ilyen legyél és ebben az állapotban maradjál. Sodródjál és vergõdjél az árral szemben, tehetetlenül szemlélve, ahogy szépen lassan tönkremegy az életed. Ha most õszinte leszel önmagadhoz beláthatod, hogy Istennek igaza van. Életedet ezek és ehhez hasonló állapotok jellemzik, Isten azonban nem csak a diagnózist állapítja meg hanem felajánlja a gyógymódot is. A Szentírás tanítása szerint az egyetlen gyógymód egy Személyben található meg. Õt Jézus Krisztusnak, Isten Fiának hívják! Egyedûl Õ képes arra, hogy megváltoztassa az életedet és pozitív változásokat hozzon létre személyiségedben. Bízd az életedet és jövõdet Jézus Krisztusra! (Szarka János)

7 II. Évfolyam 1. szám 7 A tökéletes vacsora Jézussal Nem is olyan rég többen is láttunk egy filmet, amiben egy feleség, Jézussal vacsorázott. Jézus a szívére beszélt és õ elfogadta a megváltás ajándékát. Ha te is szeretnél Jézussal vacsorázni, akkor Õ ezt üzeni neked: Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem. Jel 3,20 Ha szeretnéd a film hangulatát is megragadni, akkor itt van ez a recept a filmbõl, amit el is készíthetsz, ha van kedved hozzá. Evés közben pedig, pont úgy, mint a filmben te is megoszthatod a gondolataid Jézussal. Ha még nem ismered Jézus Krisztust, akkor erre az évre ez lehet a legjobb döntésed. Hidd el, hogy nagyon vágyik veled egy vacsorára, de többre is! Manicotti olasz paradicsomszósszal Tészta: 4 tojás, 1/4 teáskanál só, 1 bögre liszt, 1 bögre víz (1 bögre=kb.2,5 dl-s pohár) Töltelék: 1 kg Ricotta sajt, 4 tojás, 3/4 teáskanál só, 1/3 bögre reszelt sajt, 1/4 teáskanál fehér bors, 2 teáskanál frissen aprított petrezselyem, 1/2 bögre reszelt mozarella sajt és 1 bögre reszelt mozarella a tetejére A tészta hozzávalóit alaposan ki kell keverni. Úgy kell kisütni, mint egy palacsintatésztát. Ebbõl kb. 30 palacsinta lesz a recept szerint. A töltelék hozzávalóit alaposan össze kell keverni egy tálban az 1 bögre mozarella kivételével. Mindegyik palacsintaszeletre egy púpos teáskanálnyi tölteléket kell tenni és feltekerni. Egy tûzálló tálba egymás mellé kell õket fektetni, de csak egy sor legyen, ne több. Erre az egy sorra kell önteni az olasz paradicsomszószt ízlés szerint és meg kell szórni a mozarellával. Ezután kb. 25 percig 190C -on készre lehet sütni és utána már fogyasztható is. Olasz paradicsomszósz Vágjunk finomra egy gerezd fokhagymát illetve fél fej vöröshagymát. Olvasszunk fel egy evõkanálnyi vajat egy lábasban, tegyük bele a hagymákat és egy picit sózzuk meg. Pirítsuk aranybarnára (kb. 5-6 perc közepes lángon), és öntsünk hozzá 2 kis konzerv (májkrém konzerv méretû) sûrített paradicsompürét. Tegyünk hozzá 2 teáskanál cukrot, sót, borsot, oreganot, bazsalikomot. Az oreganót és a bazsalikomot használhatjuk bátran, de a borssal inkább csínyján bánjunk! Öntsünk hozzá 2 dl vizet és forraljuk 10 percen keresztül. Ha netalántán sûrûbb szószt szeretnénk, keverjünk hozzá fokozatosan egy evõkanál lisztet és forraljuk még két percig. (Icus) (Forrás: wwwgasztropata.blogter.hu Gyerekeknek Megoldás: ABIGÉL ABIMELEK ABSALOM ADÓNIA AJ ALLELUJA ANANIÁS ANDRÁS ANNA APOSTOL ATALJA AZARIÁS ÁBEL ÁBNÉR ÁBRAHÁM ÁDÁM ÁHÁB ÁHÁZ ÁHÁZJÁ BABILON BARABÁS BARNABÁS BÁRUK BENJÁMIN BETÁNIA BETSZAIDA BÉTEL BIBLIA CIJON DÁVID DEBÓRA DINA EHUD ÉDEN HAVVA HÁGÁR ILLÉS JÚDA MANNA MARA MÁTÉ NOÉ SÉM

8 JANUÁR Hallgasd meg! Ajánló a decemberi prédikációkból Jakab Péter Öröm a Bibliában 3. Isten népének az öröme. Milyenek a nehéz örömök? Hogyan lehet örülni a nyomorúság idején? Szenvedés és öröm, hogyan fér ez össze? Az öröm és a hosszútûrés kapcsolata. Az öröm teljességének feltétele. A megváltás öröme Révész Tamás Mirõl szól a karácsony? Rövid, karácsony elõtti igehirdetés. Kapcsolódóan a Zöld orr címû jelenethez. Mi is a divat? Mit követsz? Isten hogyan lát és fogad el bennünket? Az igazi szeretet jellemzõi; feltétel nélküli, javadat munkálja és veled marad Sípos Márk Gólhelyzet (Ap.Csel. 9,1-17 és 22,12-16) Bemerítési igehírdetés. Mi is a bûn, amely elválaszt Istentõl? Pál megtérése és ennek mindenkori üzenete. Hogyan élsz az eléd adatott lehetõséggel. Gólt rúgsz, vagy kihagyod a ziccert? Hogyan lehet belépni az üdvösségbe, mi ennek a folyamata? Tóth Sándor A Szent Család (Mt. 1,18-25) A bibliai családmodell. Milyen idõben jelent meg a Megváltó? Hogyan nevelték Jézust a szülei? József és az apaság feladata. Mária és az anyaság áldása. Milyenek legyenek a szülõk, hogy istenfélelemben neveljék gyermekeiket? Alkalmaink Programajánló Rendszeres alkalmaink Barátkozók Bibliaórája: 15 órától Istentisztelet: Vasárnap 16 órától Gyerekfelügyelet minden alkalommal biztosított! Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek. Jeremiás 29:11 A megtérés útja Az evangélium jó hírt örömhírt jelent. Isten gyermekévé lenni megtérés útján lehetséges, ezt tartalmazza az evangélium üzenete. Isten szereti önt és terve van az életére nézve. Mivel minden ember bûnösen születik ezért van szükség a megváltásra. A bûn egy olyan szakadék Isten és az ember között ami emberi részrõl nem hidalható át. Isten viszont a bûn kérdését Jézus Krisztusban oldotta meg úgy, hogy Õ áldozta fel az életét a mi bûneinkért. Ha ezt felismerjük és bûneinket megvalljuk elõtte akkor hit által kérhetjük bûneink bocsánatát és Isten újjászül bennünket Jézus Krisztus érdemeiért. Ha szeretne Isten gyermeke lenni akkor mondja el ezt az imádságot hittel: Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bûnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy meghaltál bûneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ez által nekem is belépõt szerezz a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom elõtted szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bûnömet és szabadíts meg azoktól. Bûneimbõl most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Tölts be Szentlelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen. Kiadja: Új Remény Baptista Gyülekezet Levelezési cím 4032 Debrecen Ötvenhatosok tere 6. II. emelet cím: Weboldal: Szerkesztõségi tagok: Szarka János, Kovács Kornél, Oláhné Nagy Ilona Tördelés: Szarkáné Farkas Anikó Nyomda: Stanc-Ju Kft 4030 Debrecen Monostorpályi út 33.www.stancju.hu Tel: Megjelent 100 példányban. Felelõs kiadó: Tóth Sándor

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31)

megmutatom néktek a legkiválóbb utat (1Kor. 12:31) 2011. II. évf. 1. megmutatom néktek a legkiválóbb utat 2. (1Kor. 12:31) 2011-es év alapigéje: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet 1Ján. 4:18 3. 2011. II. évf. 1. megmutatom

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Szolgatárs. w Kortárs igehirdetők: Győri Kornél: Erősítsd meg a többieket! w Igehirdetések: w Bibliatanulmány: w Bibliai tájak. w Az élet Babilonban

Szolgatárs. w Kortárs igehirdetők: Győri Kornél: Erősítsd meg a többieket! w Igehirdetések: w Bibliatanulmány: w Bibliai tájak. w Az élet Babilonban Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2012. negyedik negyedév XXII. évfolyam 4. szám A TARTALOMBÓL w Kortárs igehirdetők: Győri Kornél: Erősítsd meg a többieket! w Igehirdetések: Hirdetek néktek nagy

Részletesebben

Hírek. Döntés és felelõsség Elhangzott a TeSz Õszi Csendesnapján, Miskolcon, a Máté evangéliuma 21,28-32 alapján. Alkalmak. Bemerítés.

Hírek. Döntés és felelõsség Elhangzott a TeSz Õszi Csendesnapján, Miskolcon, a Máté evangéliuma 21,28-32 alapján. Alkalmak. Bemerítés. SZÖVETSÉG 2007. IV. negyedév HÍREK Czinege Lídia: 2007. november 30. (Andi és Hírek Kálmán 5. gyermeke, Füzesgyarmat) Bemerítés Alkalmak Bemerítési istentisztelet volt Békésen a Január 25-tõl 27-ig Barkóczi

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Nagy Karácsonyi Témák. Remény Öröm Békesség Szeretet. Simon András: Élet adatott nekünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. december XVII. évfolyam 6. szám Advent eljövetel. A kereszténységben az advent-karácsonyi ünnepkör és a hozzá kapcsolódó gondolkodás

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2010. ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress -

Részletesebben

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz.

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz. Szeretet 2013. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 A Szentlélek kitöltetett A felvétel a Magas-Tátrában készült, a váradi fiatalok tavalyi kirándulásán.

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december www.fasor.hu Újfolyam 41. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december Mert egy gyermek születik, nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ô vállán lészen, és hívják nevét:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Verestemplo m www.verestemplom.hu 2009. tél, V I I. é v f. 4. s z. A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Fotó: Kőszeginé Pótor Erika e l ő s z ó Minden este imádkozok, szeretem Istent,

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2011. Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA. Várjuk a karácsonyt

A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA. Várjuk a karácsonyt A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA XV. évfolyam 1. szám 2014. december Kegyelemben gazdag adventet, áldott karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog újesztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! Várjuk

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET * * * MELLÉKLETÜNK TÉMÁJA: AZ ISMERKEDÉS, BARÁTSÁG BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2005. március A Biblia Szövetség folyóirata XVII. évfolyam 1. szám Ára: 300,- Ft AZ ÉLET URA MI TÖRTÉNT A KERESZTEN? HÚSVÉTI KÜLDETÉSBEN HISZEM, AMIT JÉZUS HITT A KÖZÉLET TISZTASÁGA

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Pál apostol nyomában

Pál apostol nyomában országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 30. szám 2005. július 24. Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap Ára: 164 Ft Istentiszteleteik végén felváltva éneklik a székely és a magyar Himnuszt. f Délvidékre

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A világban, de nem a világból!

A világban, de nem a világból! 2011. június erdélyi baptista ifjúsági lap ár sokaktól hallottam, hogy a Hargita egy nagyon Mkülönleges hely. Úgy gondolom, hogy ha valaki közülünk nem volt errõl meggyõzõdve, akkor a Székelyföldi Konferencián

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. április XX. évfolyam 2. szám Mai feltámadás Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. (Ef 2,1)

Részletesebben