WEINER LEÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WEINER LEÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 WEINER LEÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. tanév OM Összeállította: Százdiné Szecsei Anikó igazgató 1

2 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2013/2014-es tanév munkaterve OM I. Munkatervet meghatározó jogszabályok II. A 2013/2014-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési feltételek 2. Személyi feltételek 3. Tanulói létszám alakulása III. A 2013/2014-es tanév feladatai 1. Tanév rendje 2. Nevelőtestületi értekezletek 3. Általános célkitűzéseink 4. Konkrét célok, feladatok 5. Tanszaki munkatervek /1. sz. melléklet/ 6. Beszámolók tervezete csoportos és hangszeres /2. sz. melléklet/ 7. Tanszaki hangversenyek időpontjainak tervezete /3. sz. melléklet/ 8. Továbbképzések 9. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása 10. Művészeti alap- és záróvizsgák 11. Területi- országos tanulmányi versenyek, találkozók, fesztiválok IV. Az intézmény rendezvény naptára V. Ellenőrzési ütemterv 2

3 Mindenkinek az a zene fekszik legjobban, amelyhez gyermekkorában szokott. A korán fejlesztett jó ízlés nehezen rontható el később. Ezért ügyeljünk az első benyomásokra. Az egész életre kihatnak. Kodály Zoltán 3

4 I. Intézményünk éves munkatervét az alábbi jogszabályok határozzák meg: A évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről A évi CXXIV. tv. Nkt. módosításáról A évi LV. tv. a Nkt. módosításáról A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Nkt. végrehajtásáról A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról A 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről A NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről Intézményünk szakmai munkáját meghatározza még: az intézmény Pedagógiai Programja és Helyi tanterve A fenntartó által jóváhagyott és elfogadott Pedagógiai Program szerint kimenő és felmenő rendszerben folyik az oktatás a 3/2011 (I.26.) NEFMI rendelet alapján. A helyi tanterv kidolgozásra került, a 2011/2012-es tanévben beiratkozott növendékekre már ez érvényes, míg a régi tanulókra a 27/1999. (VI. 10.) MKM rendelet. II. A 2013/2014-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési feltételek Az idei tanévünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az eddigieknél még szorosabbra szeretnénk fűzni kapcsolatainkat a város oktatási- és egyéb kulturális intézményeivel. Meglátásunk szerint, ha gyakran részt veszünk ezen intézmények kulturális programjaiban, ez vonzó lehet azon gyerekek és szüleik számára, akik még nem ismerik a Zeneiskolánkban folyó oktató-nevelő munkánkat. Ezáltal - reményeink szerint - még a jelenleginél is több fiatalt tudunk majd a jövőben megnyerni a zenetanulásnak. Az idei tanév indításánál tapasztaltuk, az új Köznevelési Törvény életbe lépésével nehezebb volt a szülőket meggyőzni arról: gyermekeik teherbírása még megengedi, hogy külön a zeneiskolába is eljárjanak hangszeres és csoportos foglalkozásokra. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a legtöbb esetben sikerült megnyugtató megoldást találni az évkezdéssel kapcsolatos minden felmerülő szülői, tanulói kérésre, kérdésre, problémára. Intézményformánkból adódó létkérdés, hogy megnyugtatóan és eredményesen tudjunk együttműködni tanulóinkkal, az Ő szüleikkel és az iskolákkal egyaránt. Az intézmény tárgyi és működési feltételei jónak mondhatóak, mind a hangszerek, mind a tantermek vonatkozásában. Megfelelő felszereltségű, tiszta, szép környezetben folyik az oktatás, mindannyian törekszünk, hogy barátságos, kellemes körülmények várják a zenét tanuló növendékeinket január 1. után a Nagykőrösi Szolgáltató Központ vette át az iskolánk működtetését, melyből adódóan az intézményünkben felmerülő technikai problémák és hibák elhárításában folyamatosan segítségünkre volt. 4

5 Két nagyobb munkálatot végeztek: intézményünk épületén új csapadékelvezető csatornát iktattak be, valamint augusztus végén a 8. terem tisztasági meszelésére került sor. A hangszeres és csoportos oktatáshoz egyaránt biztosított a tanterem, és az oktatott tantárgyakhoz a hangszerek. Ezek sürgős javítására, karbantartására a fenntartó KLIK fordított kisebb nagyobb összegeket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a javításokon, karbantartásokon kívül - az alábbiakban felsorolásra kerülő - jelentős mennyiségű és értékű oktatási segédeszközzel gazdagodott iskolánk: Szolfézs tanszak Zongora tanszak Vonós tanszak Erősítő berendezés Kották, DVD-k, zenei szakkönyvek vásárlása Kották Kották, kiegészítők, tartozékok vásárlása, valamint hangszerek javíttatása Ütő tanszak Kották, cinállvány, kisdobállvány, Staggkolomp tartó állvány vásárlása Fúvós tanszak Gitár tanszak Fuvolák javíttatása Kották, húrok vásárlása 2. Személyi feltételek A 2013/2014-es tanév indítása ismét változásokat hozott a zeneiskolánk életében: Dr. Kontráné Szabó Krisztina látja el a szolfézsoktatás mellett az igazgatóhelyettesi feladatokat. Kapitány József gitártanár úr családi okok miatt munka- és lakóhelyet váltott, helyébe Homoki Zsolt kecskeméti gitár szakos tanár kolléga lépett. Alkalmazásra került Dorogi Zsuzsanna szolfézs szakos pedagógus, aki - az igazgató és igazgatóhelyettes minimális kötelező óraszámaiból adódó - szolfézsórák feladatait látja el. Társastánc szakon Zabos Orsolya társastánc szakos pedagógus fogja az órákat ellátni, reményeink szerint az Ő személye garantálni fogja, hogy hosszú távon megoldódjon a táncoktatás kérdése. A tantestületünkbe lépett pedagógusok több évtizedes tanítási tapasztalattal, gyakorlattal bírnak, nagyon bízunk abban, hogy megtalálják iskolánk közösségében a helyüket és olyan kapcsolatot sikerül kiépíteni tanítványaikkal és azok szüleivel, hogy hosszú távon eredményes, gyümölcsöző munka születhessen. A 2013/20014-es tanévben az alábbiak szerint alakul intézményünk személyi feltételei: 5

6 - Alkalmazotti létszám: 20 fő - Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 19 fő - Pedagógus álláshely: 17,5 fő - Pedagógus munkát segítő álláshely: 1,5 fő 19 fő Alkalmazotti közösség összetétel: Pedagógus Könyvtáros Iskolatitkár 18 fő 1 fő 1 fő 20 fő Intézményünkben minden pedagógus megfelelő végzettséggel oktatja a tantárgyakat, tehát a szakos ellátottság a jogszabályban foglaltaknak megfelel. Szolfézsoktatás: 3 fő szolfézs szakos pedagógus látja el az intézmény elméleti oktatásának 80 %-át, a fennmaradó órákat kétszakos pedagógusok látják. Zongoraoktatás: 5 fő zongora-szolfézs kétszakos kolléga látja el a növendékek oktatását, valamint a hangszeres növendékek korrepetícióját, mely tanulónként perc, a közoktatási törvény előírásának megfelelően. Fúvósoktatás: 3 fő klasszikus zene és 1 fő népzene szakos pedagógus oktatja a fúvós növendékeket. Vonós tanszak tanárai: a hegedű és gordonka órákat 1 fő hegedű és 1 fő gordonka szakos pedagógus látja el. Az egyéni oktatás mellett mindkét kollega a zenekari és kamaramuzsikálást is fontos és kiemelt feladatnak tekinti. Gitároktatást egy pedagógus végzi. A gitár tanszakon jellemzően mindig túljelentkezés van, a jelentkezők száma több kollega munkáját is igényelné. Ütő tanszakon l fő ütő szakos pedagógus tanít. Szintetizátor 1 fő pedagógus látja el a szintetizátoroktatás. Népi hangszeroktatás: citera és népi furulyán folyik. Ez a tanszak is közkedvelt a tanulóink körében. Táncoktatás 1 fő táncpedagógus látja el a feladatot, reményeink szerint az elkövetkezendő tanévekben több csoport indítására is módunk nyílik. Intézményünk munkaközösségei a 2013/2014-es tanévtől: 6

7 Munkaközösség Munkaközösség vezető Munkaközösség - zongora Matuska Zoltánné 2. Munkaközösség vonós, szolfézs Nyergesné Radnóti Hajnalka 3. Munkaközösség fa, réz, ütő, gitár, népzene, Olgyay Gábor Tanulói létszám Az intézményi teljes növendéklétszámunk 373 fő. Ennek kialakítását nagyon sok előkészítő munka előzte meg. Városunk minden általános iskolájában az első osztályosok beiratkozásánál előzetes felmérés készült azokról, akik szeretnének iskolánkban zenét tanulni. Ezeknek a gyerekeknek nagy része a júniusi, illetve az augusztusi beiratkozásnál előképzős növendékeink lettek. Szeretnénk az ideihez hasonlóan a jövőben is számítani az általános iskolák támogató segítségére. Évtizedes hagyományainkhoz híven május hónapban ismét hangszerbemutatót tartottunk a nagycsoportos óvodásoknak, valamint második alkalommal júniusban az általános iskolák valamennyi első osztályosainak. Leendő növendékek reményében a hangszert oktató kollegák bemutatókat tartottak és tehetségkutatást végeztek az általános iskolák első és második osztályaiban. Az idei tanévben kevesebben jelentkeztek a fúvós tanszakokra, a klarinét és trombita tanszakok létszámát feltölteni nagyobb feladat volt. (Pl. Az Arany János Református Általános Iskolában ingyenes furulya szakkört szerveznek tanulóiknak.) Továbbra is szembesülünk azzal a problémával, hogy a szülők nagyon nehezen tudják vállalni a zeneiskolába járással kapcsolatos anyagi terheket, különösen ott, ahol egy családból két, három gyermek is tanulna zenét. Életbe lépett az új Köznevelési Törvény azon része, mely szerint a gyerekek vagy szükség esetén óráig - tartózkodnak az általános iskolákban. Ez sok bizonytalanságra adott okot a szülőkben, gyerekekben, pedagógusokban egyaránt. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kisebb zökkenőket és félreértéseket eltekintve minden felmerült problémát egymás kölcsönös megértésével és segítésével - sikerült megoldani. - Zeneművészeti ág /Klasszikus zene/ egyéni hangszeres : 274 fő csoportos EK 1, EK 2 : 83 fő Táncművészeti ág társastánc : 16 fő Összlétszám: 373 fő - Kihelyezett tagozatok: 7

8 Kocsér zeneművészeti ág egyéni hangszeres - szintetizátor, furulya, trombita : 17 fő csoportos - EK1, EK2 : 9 fő Összlétszám: : 26 fő Nyársapát Zeneművészeti ág egyéni hangszeres - zongora : 16 fő csoportos - EK1, EK2 : 5 fő Összlétszám: 21 fő - Oktatott tanszakok száma Zeneművészeti ág klasszikus zene : 12 népzene : 2 elektroakusztikus : 1 Táncművészeti ág : 1 Zeneművészeti ág klasszikus zene zongora, hegedű, gordonka, trombita, fuvola, klarinét, szaxofon, furulya, ütő, gitár, brácsa, szolfézs Népzene citera, népi furulya Elektroakusztikus zene: szintetizátor Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor Táncművészeti ág társastánc III. A 2013/2014-es tanév feladatai 1. Tanév rendje A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet. tanév rendjéről Szorgalmi idő - Első tanítási nap: szeptember 2. hétfő - Utolsó tanítási nap: június 13. péntek I. Félév vége: január 17. Félévi értesítő kiadása: január 24. Tanítási napok száma: 180 Szünetek: - Őszi október 28 október 31-ig 8

9 utolsó tanítási nap október 25. péntek első tanítási nap november 04. hétfő - Téli december január 03-ig utolsó tanítási nap december 21. szombat első tanítási nap január 06. hétfő - Tavaszi március 17 április 22-ig utolsó tanítási nap március 16. szerda első tanítási nap április 23. szerda Munkaszüneti ünnepnapok -Tanítási szünetek : október 23. (szerda) Nemzeti ünnep március 15. (szombat) Nemzeti ünnep május 1. (csütörtök) Munka ünnepe június 9. (hétfő) Pünkösd hétfő Munkaszüneti napok munkarendje /a 28/2012. (IX.4.) NGM, valamint a 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet alapján/: december 07. (szombat) munkanap, december 24. (kedd) pihenőnap december 21. (szombat) munkanap, december 27. (péntek) pihenőnap május 10. (szombat) munkanap, május 02. (péntek) pihenőnap Intézményünkben az alábbiak szerint alakul: december 07. (szombat) munkanap helyett február 8. (szombat) munkanap (Zenetörténeti Vetélkedő) december 21. (szombat) munkanap helyett április 26 (szombat) munkanap (Magyar Művészetoktatás Napja) május 10. (szombat) munkanap, május 17. (szombat) munkanap (Zeneovis Fesztivál) A tanítás nélküli munkanapok felhasználása (tervezet) Napok Időpont Program Felelős december 19. Szakmai nap - Portfólió készítése Igazgatóhelyettes december 20. Szakmai nap e-napló készítése Igazgató április 23. Népdaléneklési Verseny Szolfézs tanszak tanárai április 24. Szabadtéri Szent György-napi népzenei koncert Tantestület minden tagja április 25. Iskolai Kottaolvasó Verseny Tantestület minden tagja Intézmény nyitva tartása: 9

10 Munkanapokon: 7-20 óráig (tanítási szünetekben: 8-16 óráig) 2. Nevelőtestületi értekezletek /2014-es tanévkezdő alakuló augusztus Tanévnyitó értekezlet szeptember Félévi osztályozó felelős: igazgatóhelyettes január Félévzáró értekezlet január 28. felelős: igazgató jegyzőkönyv elkészítéséért: iskolatitkár /2014-es tanév év végi osztályozó június Tanévzáró tantestületi értekezlet június Nevelési értekezletek: november március 10. Minden hónap első hétfőjén munkaértekezletet tartunk. 3. Az általános célkitűzéseink a következők: - hangszeres növendékeinknél a legfőbb cél, hogy a továbbképző osztályban is megmaradjanak zeneiskolásnak; - felmenőrendszer biztosítása (EK1 EK2 hangszer); - egyéni munkára nevelés; - hátrányos helyzetű tanulók támogatása; - tehetséggondozás; - közösségi életben aktív részvételre nevelés, alkalmazkodóképesség, egymásra figyelés fejlesztése; - tanulmányi versenyekre felkészítés; - esélyegyenlőség megteremtése; - pedagógus szülő - gyermek közötti jól működő kommunikáció kialakítása; - pedagógusok példamutató aktív muzsikálása különböző rendezvényeken; - pedagógusok közötti jól működő kommunikáció fejlesztése. 4. Konkrét célok, feladatok Minden tanév évnyitó tantestületi értekezletén megfogalmazásra kerülnek a kiemelt feladataink. Ezek közül a hagyományosak: Megemlékezés iskolánk névadója halálának évfordulójáról (szeptember 13.) Zenei Világnap (október 1.) Ifjú Zenebarátok (Jeunesses) Napja (november 20.) Télapó délután (december 6.) Adventi hangverseny (december 18.) Magyar Kultúra Napja (január 22.) 10

11 Iskolai Rajzpályázat (február) Zenetörténeti vetélkedő (február) Városi Hangszerszóló (március) Népdaléneklési Verseny (április) Iskolanyitogató Napok (április) Magyar Művészetoktatás Napja (április utolsó hétvégéje) Tehetségkutatás, hangszerbemutatók (május) Tehetséggondozó hét (június) Az állandó programjainkat egészíti ki a tanszaki munkatervben leírt egyéb célkitűzések, feladatok, programok, házi-, megyei-, területi-, országos találkozók, valamint tanulmányi versenyek. Az idei tanévben fokozottan szeretnénk figyelemmel kísérni pályázati lehetőségeinket és pályázatok készítésével ezeket maximálisan kihasználni. 5. Tanszaki munkatervek (1. sz. melléklet) 6. Beszámolók tervezete csoportos és hangszeres (2. sz. melléklet) 7. Tanszaki hangversenyek időpontjainak tervezete (3. sz. melléklet) 8. Továbbképzések Az intézményben 2 pedagógus folytatja a már tavalyi tanévben megkezdett továbbképzését. 9. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása Pedagógusaink a saját tanszakukon - a lehetőségek függvényében tudják eldönteni, hogyan lehet segíteni a hátrányos helyzetű tanulóinkat. A Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülőknek térítési díj fizetési kötelezettségük nincs, kottát, hangszert az intézmény biztosít részükre. Szakmailag pedig a felzárkóztatás, korrepetálás lehetősége adott. 10. Művészeti alap- és záróvizsgák Az intézményben 2013/2014-es tanévben 20 főnek kell művészeti alapvizsgát tenni, akik szeretnék folytatni tanulmányaikat a továbbképző osztályban. Tanszakonkénti megoszlás: - zongora 7 fő - gordonka 2 fő - trombita 1 fő - citera 1 fő - gitár 1 fő - hegedű 3 fő - szaxofon 3 fő - fuvola 1 fő - szintetizátor 1 fő 11

12 Az intézményben a 2013/2014-es tanévben 1 fő művészeti záróvizsgát tesz. - zongora 1 fő 11. Területi-országos tanulmányi versenyek, találkozók, fesztiválok Az év folyamán a következő országos versenyek kerülnek megrendezésre: XIV. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY VII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY XIV. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY IX. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY XI. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY Az MZMSZ honlapjáról letöltésre került az érintett tanszakokon tanító pedagógusok részére a részletes kiírás, ahol indítható növendékek várhatók. Különböző találkozók, fesztiválok biztosan lesznek a tanév folyamán, azonban azok nincsenek előre tervezve. IV. Az intézmény rendezvény naptára szeptember 8. Olvasás Világnapja Iskolánk könyvtárában egyéni játékos feladatok Felelős: Szládekné Zakár Csilla szeptember 9, 10. (hétfő,kedd) (hivatalosan szeptember 2. vasárnapja) A Magyar Dal Napja Minden növendék megénekeltetése, tudatosítsuk a Nap megünneplésének fontosságát. Ebben a tanévben ismét megrendezésre kerül a könyvtári verseny, jeles napokhoz kapcsolódóan havi fordulókban zajlik, ismét szeptemberben indul és május hónapban kerül az eredménye kihirdetésre. Felelős: Szládekné Zakár Csilla szeptember 13. (csütörtök) Weiner Leó halálának évfordulójára emlékezünk szolfézs csoportjainkkal Felelős: Százdiné Szecsei Anikó szeptember óra (vasárnap) Magyar Kulturális Örökség Napja Az Arany János Múzeumban citera kamaracsoportunk és vonós növendékeink játszanak a kiállítás megnyitón. Felelős: Nyergesné Radnóti Hajnalka Olgyay Gábor szeptember 28. (péntek) 12

13 A Magyar Népmese Napja alkalmából rövid megemlékezést tartunk. Felelős: Szládekné Zakár Csilla szeptember Könyvtári verseny havi fordulókkal Jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan Felelős: Szládekné Zakár Csilla október óra (kedd) A Zene Világnapja alkalmából ünnepi koncertet tartunk növendékeink és pedagógusaink műsorával. Felelős: tantestület minden tagja október 7. (hétfő) Az Aradi Vértanúk Emléknapja (október 6.) rövid megemlékezést tartunk. Felelős: Százdiné Szecsei Anikó október óra (csütörtök) Jótékonysági hangverseny a Zeneszerető Gyerekek Alapítvány javára Megemlékezés iskolánk névadójáról: Weiner Leóról, valamint az Európai Kultúra Napjáról Felelős: Szládekné Zakár Csilla október (hétfő,kedd) Iskolai Könyvtárak Napja (október 25.) - játékos foglalkozás az intézmény könyvtárában. Felelős: Szládekné Zakár Csilla november 13. (szerda) A Magyar Nyelv Napja alkalmából rövid megemlékezést tartunk. Felelős: Százdiné Szecsei Anikó november óra (csütörtök) Jeunesses hangverseny (Jeunesses világnap: november 20.) Felelős: Matuska Zoltánné november 3. hete Magyar Népszokások és hagyományok hete Felelős: Szládekné Zakár Csilla december 6. (péntek) Mikulás napi vidám zenés délután Felelős: Török György és Homoki Zsolt december 17. (kedd) 17 óra Adventi koncert nyilvános főpróba az Arany János Kulturális Központ színháztermében Felelős: Százdiné Szecsei Anikó december 18. (szerda) 17 óra Adventi koncert Arany János Kulturális Központ színháztermében Felelős: Százdiné Szecsei Anikó január óra (csütörtök) (január 22. Magyar Kultúra Napja) Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett hangverseny magyar szerzők műveiből Felelős: a tantestület 13

14 2014. február 8. (szombat) Zenetörténeti vetélkedő Felelős: Szládekné Zakár Csilla a tantestület minden tagja február (csütörtök-péntek) Fordított napok Felelős: a tantestület minden tagja február 25. (kedd) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés Felelős: Százdiné Szecsei Anikó február Rajzpályázat Muszorgszkij: Egy kiállítás képei a zeneszerző születésének 175. évfordulója alkalmából Felelős: Százdiné Szecsei Anikó igazgató és a szolfézs tanszak tanárai március óra (szerda) Városi Hangszerszóló Verseny megrendezése Felelős: igazgatóhelyettes a tantestület minden tagja április 16. (szerda) Holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés Felelős: Százdiné Szecsei Anikó április 23. (szerda) Népdaléneklési Verseny Felelős: Dr. Kontráné Szabó Krisztina április óra (csütörtök) Szabadtéri Szent György-napi népzenei koncert Felelős: Olgyay Gábor április 25. (péntek) Iskolai Kottaolvasó Verseny Felelős: a tantestület minden tagja április (hétfő-kedd) Iskolanyitogató Napok a Zeneiskolában Felelős: a tantestület minden tagja május óra (hétfő) Anyák napi koncert Felelős: Nyergesné Radnóti Hajnalka május (hétfő-kedd) Óvodásoknak hangszerbemutató koncert Felelős: Sohajdáné Justin Katalin 14

15 2014. május 17. (szombat) Zeneovis Fesztivál Felelős: Zeneóvodában tanító tanárok és Olgyay Gábor május 30. (péntek) Ünnepélyes Díjkiosztó Gála Felelős: a tantestület minden tagja június 2. (hétfő) Művészeti alap- és záróvizsgázó növendékeink hangversenye Felelős: Matuska Zoltánné június 2-3. (hétfő-kedd) Hangszerbemutató koncert általános iskolák 1. és 2. osztályosainak Felelős: a tantestület minden tagja június 4. (szerda) Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezés Felelős: Százdiné Szecsei Anikó június Városi Pedagógus Nap (műsor felajánlás) Felelős: a tantestület minden tagja június óra (péntek) Ünnepélyes tanévzáró Felelős: Százdiné Szecsei Anikó és Dr. Kontráné Szabó Krisztina június ig Zenei tehetséggondozó napok Felelős: Szládekné Zakár Csilla a tantestület minden tagja június 21. (péntek) A zene ünnepe (az Arany János Kulturális Központtal közös szervezés szereplés a Deák téren) Felelős: Százdiné Szecsei Anikó V. Ellenőrzési ütemterv 1. Pedagógiai szakmai munka - ellenőrzés 15

16 Területei Határidő Felelős - Egyéni hangszeres oktatásban résztvevők tervezett anyaga október iskolavezetés munkaközösség-vezetők - Csoportos oktatásban részvevők tanmenetei - Tanügyi dokumentumok - Egyéni és csoportos órák látogatása folyamatos iskolavezetés munkaközösség-vezetők 2. Egyéb intézményi ellenőrzések Területei Határidő Felelős - Ügyviteli - Törvényességi - Tanügyigazgatási I. félév - Tanügyigazgatási II. félév október október október február 17. iskolavezetés iskolavezetés iskolavezetés iskolavezetés Nagykőrös, szeptember 27. Százdiné Szecsei Anikó igazgató 16

17 MELLÉKLETEK sz. melléklet 1. munkaközösség zongora - munkaterve

18 a tanévre Tanárok:Ádám Magdolna,Horogszegi Jánosné,Kocsisné Bogdán Magdolna,Polyákné Györe Éva,Sohajdáné Justin Katalin,Matuska Zoltánné 1. A tanszak feladatai 2. A tanévre kitűzött célok és azok megvalósulási formái 3. A tanév programja 1. A tanszak feladatai Tanszakunkon az idei-,és az elmúlt tanévek állandó feladatai a) a tanulók zenei és technikai önállóságának fejlesztése(azaz a tanult zenei elemek biztonságos használata,valamint a kotta olvasás megfelelően gyors elsajátítása)-és ezzel párhuzamosan a hangszerkezelés egyénenkénti egyre magasabb szintű elsajátítása(ehhez szükséges a tanulók motiválása az otthoni gyakorlásra a választott tananyagon keresztül) b) a másik fontos feladatunk,az iskolai rendezvényeken való aktív közreműködés,valamint az általános iskolákból érkező felkérések teljesítése. 2. A tanévre kitűzött célok és feladatok megvalósulási formái a)a tanulók zenei önállóságának fejlesztése érdekében az elmúlt években már hagyománnyá vált kottaolvasó versenyt (amelyet a tavalyi tanévben az iskola összes tanszakára kiterjesztve rendeztünk meg a szolfézs tanszak lelkes támogatásával )--az idén is szeretnénk megrendezni,mert azt tapasztaltuk,hogy a gyerekek motivációja a verseny szó hallatán nagyon megnő,és egészen máshogy állnak a feladathoz ha egy kis versengésről is szó van-bármennyire is nem a versengésre van kihegyezve a felkészülés-mintha csak egy hagyományos iskolai feladatról van szó. A program a H.E.K., valamint az 1. évfolyamos növendékeket érinti, a 2. évfolyamos növendékeink számára ezt a feladatot hangszeres blattolással bővítettük ki. A hangszerkezelés egyre magasabb szintű elsajátítása nagy mértékben függ az otthoni gyakorlás mennyiségétől,ill. egyáltalán a lehetőségétől. Sajnos tanszakunkra gyakorta olyan növendékeket is rákényszerülünk felvenni,akiknek nincs otthon gyakorlási lehetőségük(az ő számukra a zeneiskola az elmúlt években is igyekezett lehetőséget biztosítani az önálló gyakorlásra),a szándékunk azonban mindenképpen az lenne,hogy a tanszakra előbb-utóbb csak olyan tanulók kerülhessenek,akik ezt a gyakorlási lehetőséget otthon tudják megoldani,hiszen a hangszeres készségek elsajátítása csak a rendszeres gyakorlással válik lehetővé. Ez az ami a hangszerkezelést is egyre magasabb szintre fejleszti. Gondoljuk ezt az önálló otthoni munkát úgy,hogy a gyerekek ehhez a tanítási órákon a maximális segítséget megkapják. b)a hangszeres tanulás lényege végül is a megtanult,szép zeneművek előadása,ez a különböző, már hagyományossá vált iskolai rendezvényeinken valósul meg, a szülők és a szereplő gyermekek közös örömére. c) Az abonyi Bihari J. Zeneiskola zongora tanszakával immár több éves hagyomány,hogy együtt működünk. Az idei tanévben is szeretnénk egy közös rendezvény keretében megünnepelni a zeneiskola új épületét,így tavaszra egy baráti látogatást tervezünk Abonyba. d)a gyerekek motivációja a változóban levő zenei ízlésükön és igényükön keresztül lehetséges,így a nagyszerű régi kottáink és értékes zenei kínálatunk mellett, figyelembe kell vennünk,hogy tanítványaink a kedvenc filmjeik kísérőzenéjét is szeretnék eljátszani, így a 18

19 tanszakunk már a tavalyi tanévben is rendezett un. kotta börzét ahol a már meglévő zenei kínálatunkat bővíthetjük. e) Iskolánk egyik kiemelt képzési területe a kamarazenélés,ami a zenekari foglalkozásokon,szolfézs órai ének foglalkozásokon keresztül valósul meg elsősorban,de a zongora,mint hangszer kiválóan alkalmas a kamarazenélésre,így ezt a lehetőséget is szeretnénk egyre népszerűbbé tenni tanítványaink körében,ezért az iskola új kamarazenei kottatárát is szeretnénk közelebbről megismerni,hogy a gyerekeknek minél színesebb lehetőségeket tudjunk biztosítani a muzsikálásra. 3. A tanév programja. Szeptember: Alakuló tanszaki megbeszélés az év feladatairól. Október: Kotta börze új zenei anyagok válogatása November: Új kamara kották átnézése Jeunesses hangverseny December: A városi adventi hangversenyen való aktív közreműködés Január:Muszorgszkíj évforduló kapcsán,muszorgszkíj és az orosz romantika jubileumi hangverseny szervezése. Februártól Májusig: tanszaki hangversenyek Március: Az abonyi zeneiskola zongora tanszakával közös program Április:Kottaolvasó verseny Május-Június: Zenei alap-és záróvizsgát tett növendékeink számára Búcsúhangverseny szervezése Június.Nyári Tehetséggondozó hét(kamaramuzsikálás) Mindezeken kívül az iskola rendezvényein való aktív közreműködés. 2. munkaközösség vonós-szolfézs munkaterve a tanévre 19

20 Tanárok: Dorogi Zsuzsanna Dr. Kontráné Szabó Krisztina Fenyvesi Andrea Nyergesné Radnóti Hajnalka Százdiné Szecsei Anikó 1. Céljaink, feladataink 2. Programjaink 1. Az idei tanév beindítása fokozott szervezési feladatokat rótt pedagógusainkra az új oktatási-nevelési törvény bevezetése miatt, egyre nagyobb szükség van az általános iskolák és a zeneiskola szoros kapcsolattartására, együttműködésére. Természetesen ezt nemcsak az új feltételek indokolják, hanem hogy minél szélesebb körben eljuthasson a zenetanulás lehetősége. A tanév során arra törekszünk, hogy új diákjaink olyan érzelmi kapcsolatot találjanak a zenével, hangszerükkel és természetesen tanárainkkal, ami által az mindennapi szükségletükké válik. Szeressék hangszerüket, tudják megítélni, mi az értékes zene, szívesen járjanak hangversenyre, s ösztönözzék őket zenei tárgyú könyvek olvasására, ezzel is szélesítve zenei ismereteiket. Folyamatos gyakorlással, gyakoroltatással szeretnénk javítani a zenei képességek zenei írás és olvasás, technikai képességek, általános műveltség-fejlődését. A tanszakokon tanuló növendékek számára sok lehetőség van akár egyéni, akár a társas muzsikálásban való megmutatkozásra. Ezek a lehetőségek részben a tanszaki hangversenyek, részben különböző kiemelt alkalmak, pl. Zenei Világnap, Weiner Leóról, névadónkról való megemlékezés, Jeunesses hangverseny, a már hagyományossá vált adventi-koncert, januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő emlékhangverseny, stb. Természetesen a szolfézs csoportok is szépen énekelni tudó gyermekek is részt vesznek ezeken az alkalmakon, sok szép produkcióval örvendeztetnek meg minket. A hangszertudás és a zenei elmélet elsajátítása mellett sok olyan területe van még a zenei oktatásnak, mely örömet és emlékezetes pillanatokat szerez növendékeinknek és a hozzánk ellátogató szülőknek, óvodásoknak. 2. A szolfézs tanszak feladatai: A hangszeres képzés és a szolfézsoktatás egymásra épülő, egymást segítő folyamat. - Első lépcső az abc-s hangok, a kottaolvasás alapelemeinek elsajátítása. - Nagyon fontos, s ez szintén összekapcsolódik, párhuzamos a hangszeres és szolfézs órák anyagában, a magyar népdalok megismerése. Szolfézs órákon hozzákapcsolhatók a népszokások megismertetése, illetve kutatómunka végzése a könyvtár segítségével. - A magasabb évfolyamokon a zenehallgatás, a különböző zenei korszakok megismertetése is színesíti az órát a nehezebb elméleti feladatokon túl. - A szolfézs órák megszerettetése fontos feladat, ez évre szolfézs tanáraink is fontos szerepet szánnak a játékos feladatok, a gyermekdalokhoz kapcsolódó játékok és mozgások alkalmazásának. - A kiselőképzős és előképzős növendékeink zárófoglalkozása az idén is nyilvános, hogy a szülők bepillantást nyerhessenek a hangszertanulást előkészítő munkára. 20

21 - A csoportos foglalkozás alkalmat nyújt kamarakórusok szervezésére, így a különböző rendezvényeken együtt szerepelhetnek, s akár hangszeres kísérettel is megszólalhat egy-egy mű, népdal, a közös muzsikálás élményét adva. - November hónap harmadik hete a Magyar Népdal és Költészet hete. Ennek kapcsán már hagyomány az iskolai könyvtárral karöltve pályázat meghirdetése: egy magyar népszokás leírása, a hozzá kapcsolódó népdal, népdalok lejegyzése. Az elkészült pályamunkákból iskolánk folyosóján kiállítást rendezünk. - Az adventi koncert iskolánk, városunk kiemelt programja, melyen kis kamarakórussal, szóló énekesekkel és az iskola vonószenekarával méltó módon adjuk meg az ünnep hangulatát, felemelő élményt nyújtva a hallgatóságnak szereplőknek egyaránt. - Az idei tanévben rajzpályázat meghirdetésével emlékezik meg a szolfézs tanszak Muszorgszkij születésének 175. évfordulójáról. Témája: Egy kiállítás képei. A festeni, rajzolni szerető vagy bármely más megjelenítő technikát alkalmazó gyermekek lehetőséget kapnak fantáziájuk beindításához. - A tanszakon az idén is, mint az már hagyomány szintjén működik, megrendezzük a népdaléneklési versenyt. - A szolfézs tanszakon lehetőség van az alapvizsga megszervezésére, lebonyolítására. Lehetőség szerint, minden 4. évfolyamos növendékünket ennek letételére biztatunk. 3. A vonós tanszak feladatai - A hangszeres tudás megszerzésén túl fontos szerepet tulajdonítunk a zenekari, kamaracsoportos muzsikálásnak. A más tanszak tanulóival való kamarázás során megismerik a másik hangszer sajátosságait, s színesebbé tehetjük egy-egy hangverseny műsorát. - Idősebb növendékeink esetében nem idegenkedünk egy-egy ma már klasszikusnak tartott könnyebb műfajú zenedarab előadásától sem, hiszen annak megtanulása kellő hangszeres felkészültséget igényel. - A vonós tanszak diákjaival, kollégámmal, Fenyvesi Andreával aktív részesei vagyunk a városkülönböző programjain (általános iskolai rendezvények, városi programon, egyházi rendezvények). - Működik kis vonószenekarunk, ők már érdeklődéssel várják új feladataikat. Az idén is készülünk a Zenei Világnapon Weiner Leóra való megemlékezésre, az adventi hangversenyre, s az évzáró ünnepélyre stb. - Természetesen egymás munkájának segítése nélkül a jó tanszaki munka elképzelhetetlen. Megfelelő kapcsolattartással, a szakmai kérdések megbeszélésével törekszünk erre. - Az iskola és a tanszakok feladata a zenét még nem tanuló gyermekek hangszerekkel való megismertetése, a zenetanulásba való bevonásuk, szellemi fejlődésük kibontakoztatása. - Sok feladatot ró ránk hangszerállományunk karbantartása, használhatóvá tétele. Fontos feladattá vált különböző, hangszerjavításra is, vásárlásra is esetlegesen kiírt pályázatok figyelése, eredményes megnyerése. - Fontos feladatnak tartjuk a tehetséges növendékek támogatását, ezért a tanév végén, illetve után tehetséggondozó hetünkön külön foglalkozunk ezekkel a gyerekekkel. - Saját fejlődésünk érdekében a tanév közben adódó szakmai továbbképzéseken szeretnénk részt venni. 4. Programjaink vonós tanszakon Szeptember - Órarend kialakítása 21

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6

Tartalomjegyzék: I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai. I.1 A 2013/2014. tanév legfontosabb időpontjai 6 Munkaterv 2013/2014 Pécel Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola OM 040022 Összeállította: Kovács Összeállította Ernőné Igazgató Tartalomjegyzék: oldal I. Tanév rendje, a tanév legfontosabb dátumai

Részletesebben

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalomjegyzék I. rész 1. A pedagógiai program megvalósításhoz szükséges feltételrendszerek 1.1. Helyzetelemzés

Részletesebben

2013 Pedagógiai Program

2013 Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 1 I. A Pedagógiai Program meghatározói I.1. Jogszabályi háttér A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja és tantervi irányelvei az alábbi jogszabályok

Részletesebben

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE

ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE 2015. június 24. KRAMMER TERÉZ ZENEI AMI ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ A 2014/2015. TANÉVRE Készítette: Ráduly Ildikó igazgató Tartalom Helyzetértékelés... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1 Statisztikai adatlap,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja... a tanszabadságot és a tanítás szabadságát " (Alkotmány 70/F-G. )

A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja... a tanszabadságot és a tanítás szabadságát  (Alkotmány 70/F-G. ) Pedagógiai Program 2 Mottó : "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, derűt és életet mindennek. Lényege a rendnek

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012-2017 Csak tiszta forrásból Bartók Béla Kinek ajánljuk iskolánkat? olyan pedagógusoknak, akik az emberi értékek iránt elkötelezettek, akik fontosnak tartják

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 5 1. A Zeneiskola rövid története és alaptevékenysége... 5 2.

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYKŐRÖSI TANKERÜLETE WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 039999 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: SZÁZDINÉ SZECSEI ANIKÓ igazgató 1 I. BEVEZETŐ Az

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR P5 KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR Balogh Gábor 06-1-276-5774 iskola@egressybeni.hu Pályázat Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatói állására Azonosító szám: XIV/18217/2012 Pályáztató: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2013/14-es tanév munkaterve 0 Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 3 Tanítás

Részletesebben

OM AZONOSÍTÓ: 101417. 2013. augusztus

OM AZONOSÍTÓ: 101417. 2013. augusztus OM AZONOSÍTÓ: 101417 PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ZENEMŰVÉSZETI ÁGON 2013. augusztus - 2 - A MEA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény első Pedagógiai Programja 1996-ban készült az 1993.

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

" Muzsikálni annyi, mint határtalanul szabadnak lenni, jobban és mélyebben embernek lenni, mint az élet korlátaiban lehetséges "

 Muzsikálni annyi, mint határtalanul szabadnak lenni, jobban és mélyebben embernek lenni, mint az élet korlátaiban lehetséges P E D A G Ó G I A I P R O G R A M " Muzsikálni annyi, mint határtalanul szabadnak lenni, jobban és mélyebben embernek lenni, mint az élet korlátaiban lehetséges " Tóth Aladár: Válogatott zenekritikák TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai program A fa nem mag, nem vessző, hajlékony törzs, majd végül kiszáradt rönk. Nem kell részekre bontani ahhoz, hogy megismerd. A fa az az erő, amely lassan magába öleli az eget. Akárcsak te,

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Megyei Tanács VB 30/1963. számú határozatával alapított VUJICSICS TIHAMÉR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 040006 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. szeptember 1. A Szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére

PÁLYÁZAT. a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményvezetői munkakörének betöltésére PÁLYÁZAT a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői munkakörének betöltésére 1 Készítette: Bán Réka Pályázat DOHNÁNYI ERNŐ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Intézményvezetői munkakörének betöltésére

Részletesebben

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta.

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. Demeterné Ecseri Katalin igazgató 1 A tanításra ismeret, a nevelésre

Részletesebben

Tartalom Önéletrajz... 3 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAM... 7 BEVEZETÉS... 7 1. HELYZETELEMZÉS... 9 1.1 Az iskola névadója: Lajtha

Tartalom Önéletrajz... 3 AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAM... 7 BEVEZETÉS... 7 1. HELYZETELEMZÉS... 9 1.1 Az iskola névadója: Lajtha PÁLYÁZAT A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére Pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám: : Ok-3538/2012 Készítette: Vicziánné Simándi Éva 1

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail.

Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail. 1 Kontrasztok Alapfokú Művészeti Iskola 7627 Pécs, Engel János út 11-15. :7602 Pécs 2. Pf: 178 : 72/ 324-807; 20/354-32-67 : kontrasztok1@gmail.com PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 www. kontrasztok.hu 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: 2011. szeptember 1-től, felmenő rendszerben)

Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Solymár. PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: 2011. szeptember 1-től, felmenő rendszerben) Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Solymár PEDAGÓGIAI PROGRAM (Érvényes: 2011. szeptember 1-től, felmenő rendszerben) A program épít: a zene-és művészeti iskola hagyományaira, a nagyközség

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy Hadd maradjon gyáva földön a göröngy! /Vörösmarty M: Fóti Dal/ A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

AELIA SABINA Alapfokú Művészetoktatási Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AELIA SABINA Alapfokú Művészetoktatási Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AELIA SABINA Alapfokú Művészetoktatási Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 A Pedagógiai program legitimációja Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben