WEINER LEÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WEINER LEÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 WEINER LEÓ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/2014. tanév OM Összeállította: Százdiné Szecsei Anikó igazgató 1

2 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2013/2014-es tanév munkaterve OM I. Munkatervet meghatározó jogszabályok II. A 2013/2014-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési feltételek 2. Személyi feltételek 3. Tanulói létszám alakulása III. A 2013/2014-es tanév feladatai 1. Tanév rendje 2. Nevelőtestületi értekezletek 3. Általános célkitűzéseink 4. Konkrét célok, feladatok 5. Tanszaki munkatervek /1. sz. melléklet/ 6. Beszámolók tervezete csoportos és hangszeres /2. sz. melléklet/ 7. Tanszaki hangversenyek időpontjainak tervezete /3. sz. melléklet/ 8. Továbbképzések 9. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása 10. Művészeti alap- és záróvizsgák 11. Területi- országos tanulmányi versenyek, találkozók, fesztiválok IV. Az intézmény rendezvény naptára V. Ellenőrzési ütemterv 2

3 Mindenkinek az a zene fekszik legjobban, amelyhez gyermekkorában szokott. A korán fejlesztett jó ízlés nehezen rontható el később. Ezért ügyeljünk az első benyomásokra. Az egész életre kihatnak. Kodály Zoltán 3

4 I. Intézményünk éves munkatervét az alábbi jogszabályok határozzák meg: A évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről A évi CXXIV. tv. Nkt. módosításáról A évi LV. tv. a Nkt. módosításáról A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Nkt. végrehajtásáról A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról A 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről A NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről Intézményünk szakmai munkáját meghatározza még: az intézmény Pedagógiai Programja és Helyi tanterve A fenntartó által jóváhagyott és elfogadott Pedagógiai Program szerint kimenő és felmenő rendszerben folyik az oktatás a 3/2011 (I.26.) NEFMI rendelet alapján. A helyi tanterv kidolgozásra került, a 2011/2012-es tanévben beiratkozott növendékekre már ez érvényes, míg a régi tanulókra a 27/1999. (VI. 10.) MKM rendelet. II. A 2013/2014-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési feltételek Az idei tanévünk egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az eddigieknél még szorosabbra szeretnénk fűzni kapcsolatainkat a város oktatási- és egyéb kulturális intézményeivel. Meglátásunk szerint, ha gyakran részt veszünk ezen intézmények kulturális programjaiban, ez vonzó lehet azon gyerekek és szüleik számára, akik még nem ismerik a Zeneiskolánkban folyó oktató-nevelő munkánkat. Ezáltal - reményeink szerint - még a jelenleginél is több fiatalt tudunk majd a jövőben megnyerni a zenetanulásnak. Az idei tanév indításánál tapasztaltuk, az új Köznevelési Törvény életbe lépésével nehezebb volt a szülőket meggyőzni arról: gyermekeik teherbírása még megengedi, hogy külön a zeneiskolába is eljárjanak hangszeres és csoportos foglalkozásokra. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a legtöbb esetben sikerült megnyugtató megoldást találni az évkezdéssel kapcsolatos minden felmerülő szülői, tanulói kérésre, kérdésre, problémára. Intézményformánkból adódó létkérdés, hogy megnyugtatóan és eredményesen tudjunk együttműködni tanulóinkkal, az Ő szüleikkel és az iskolákkal egyaránt. Az intézmény tárgyi és működési feltételei jónak mondhatóak, mind a hangszerek, mind a tantermek vonatkozásában. Megfelelő felszereltségű, tiszta, szép környezetben folyik az oktatás, mindannyian törekszünk, hogy barátságos, kellemes körülmények várják a zenét tanuló növendékeinket január 1. után a Nagykőrösi Szolgáltató Központ vette át az iskolánk működtetését, melyből adódóan az intézményünkben felmerülő technikai problémák és hibák elhárításában folyamatosan segítségünkre volt. 4

5 Két nagyobb munkálatot végeztek: intézményünk épületén új csapadékelvezető csatornát iktattak be, valamint augusztus végén a 8. terem tisztasági meszelésére került sor. A hangszeres és csoportos oktatáshoz egyaránt biztosított a tanterem, és az oktatott tantárgyakhoz a hangszerek. Ezek sürgős javítására, karbantartására a fenntartó KLIK fordított kisebb nagyobb összegeket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a javításokon, karbantartásokon kívül - az alábbiakban felsorolásra kerülő - jelentős mennyiségű és értékű oktatási segédeszközzel gazdagodott iskolánk: Szolfézs tanszak Zongora tanszak Vonós tanszak Erősítő berendezés Kották, DVD-k, zenei szakkönyvek vásárlása Kották Kották, kiegészítők, tartozékok vásárlása, valamint hangszerek javíttatása Ütő tanszak Kották, cinállvány, kisdobállvány, Staggkolomp tartó állvány vásárlása Fúvós tanszak Gitár tanszak Fuvolák javíttatása Kották, húrok vásárlása 2. Személyi feltételek A 2013/2014-es tanév indítása ismét változásokat hozott a zeneiskolánk életében: Dr. Kontráné Szabó Krisztina látja el a szolfézsoktatás mellett az igazgatóhelyettesi feladatokat. Kapitány József gitártanár úr családi okok miatt munka- és lakóhelyet váltott, helyébe Homoki Zsolt kecskeméti gitár szakos tanár kolléga lépett. Alkalmazásra került Dorogi Zsuzsanna szolfézs szakos pedagógus, aki - az igazgató és igazgatóhelyettes minimális kötelező óraszámaiból adódó - szolfézsórák feladatait látja el. Társastánc szakon Zabos Orsolya társastánc szakos pedagógus fogja az órákat ellátni, reményeink szerint az Ő személye garantálni fogja, hogy hosszú távon megoldódjon a táncoktatás kérdése. A tantestületünkbe lépett pedagógusok több évtizedes tanítási tapasztalattal, gyakorlattal bírnak, nagyon bízunk abban, hogy megtalálják iskolánk közösségében a helyüket és olyan kapcsolatot sikerül kiépíteni tanítványaikkal és azok szüleivel, hogy hosszú távon eredményes, gyümölcsöző munka születhessen. A 2013/20014-es tanévben az alábbiak szerint alakul intézményünk személyi feltételei: 5

6 - Alkalmazotti létszám: 20 fő - Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 19 fő - Pedagógus álláshely: 17,5 fő - Pedagógus munkát segítő álláshely: 1,5 fő 19 fő Alkalmazotti közösség összetétel: Pedagógus Könyvtáros Iskolatitkár 18 fő 1 fő 1 fő 20 fő Intézményünkben minden pedagógus megfelelő végzettséggel oktatja a tantárgyakat, tehát a szakos ellátottság a jogszabályban foglaltaknak megfelel. Szolfézsoktatás: 3 fő szolfézs szakos pedagógus látja el az intézmény elméleti oktatásának 80 %-át, a fennmaradó órákat kétszakos pedagógusok látják. Zongoraoktatás: 5 fő zongora-szolfézs kétszakos kolléga látja el a növendékek oktatását, valamint a hangszeres növendékek korrepetícióját, mely tanulónként perc, a közoktatási törvény előírásának megfelelően. Fúvósoktatás: 3 fő klasszikus zene és 1 fő népzene szakos pedagógus oktatja a fúvós növendékeket. Vonós tanszak tanárai: a hegedű és gordonka órákat 1 fő hegedű és 1 fő gordonka szakos pedagógus látja el. Az egyéni oktatás mellett mindkét kollega a zenekari és kamaramuzsikálást is fontos és kiemelt feladatnak tekinti. Gitároktatást egy pedagógus végzi. A gitár tanszakon jellemzően mindig túljelentkezés van, a jelentkezők száma több kollega munkáját is igényelné. Ütő tanszakon l fő ütő szakos pedagógus tanít. Szintetizátor 1 fő pedagógus látja el a szintetizátoroktatás. Népi hangszeroktatás: citera és népi furulyán folyik. Ez a tanszak is közkedvelt a tanulóink körében. Táncoktatás 1 fő táncpedagógus látja el a feladatot, reményeink szerint az elkövetkezendő tanévekben több csoport indítására is módunk nyílik. Intézményünk munkaközösségei a 2013/2014-es tanévtől: 6

7 Munkaközösség Munkaközösség vezető Munkaközösség - zongora Matuska Zoltánné 2. Munkaközösség vonós, szolfézs Nyergesné Radnóti Hajnalka 3. Munkaközösség fa, réz, ütő, gitár, népzene, Olgyay Gábor Tanulói létszám Az intézményi teljes növendéklétszámunk 373 fő. Ennek kialakítását nagyon sok előkészítő munka előzte meg. Városunk minden általános iskolájában az első osztályosok beiratkozásánál előzetes felmérés készült azokról, akik szeretnének iskolánkban zenét tanulni. Ezeknek a gyerekeknek nagy része a júniusi, illetve az augusztusi beiratkozásnál előképzős növendékeink lettek. Szeretnénk az ideihez hasonlóan a jövőben is számítani az általános iskolák támogató segítségére. Évtizedes hagyományainkhoz híven május hónapban ismét hangszerbemutatót tartottunk a nagycsoportos óvodásoknak, valamint második alkalommal júniusban az általános iskolák valamennyi első osztályosainak. Leendő növendékek reményében a hangszert oktató kollegák bemutatókat tartottak és tehetségkutatást végeztek az általános iskolák első és második osztályaiban. Az idei tanévben kevesebben jelentkeztek a fúvós tanszakokra, a klarinét és trombita tanszakok létszámát feltölteni nagyobb feladat volt. (Pl. Az Arany János Református Általános Iskolában ingyenes furulya szakkört szerveznek tanulóiknak.) Továbbra is szembesülünk azzal a problémával, hogy a szülők nagyon nehezen tudják vállalni a zeneiskolába járással kapcsolatos anyagi terheket, különösen ott, ahol egy családból két, három gyermek is tanulna zenét. Életbe lépett az új Köznevelési Törvény azon része, mely szerint a gyerekek vagy szükség esetén óráig - tartózkodnak az általános iskolákban. Ez sok bizonytalanságra adott okot a szülőkben, gyerekekben, pedagógusokban egyaránt. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kisebb zökkenőket és félreértéseket eltekintve minden felmerült problémát egymás kölcsönös megértésével és segítésével - sikerült megoldani. - Zeneművészeti ág /Klasszikus zene/ egyéni hangszeres : 274 fő csoportos EK 1, EK 2 : 83 fő Táncművészeti ág társastánc : 16 fő Összlétszám: 373 fő - Kihelyezett tagozatok: 7

8 Kocsér zeneművészeti ág egyéni hangszeres - szintetizátor, furulya, trombita : 17 fő csoportos - EK1, EK2 : 9 fő Összlétszám: : 26 fő Nyársapát Zeneművészeti ág egyéni hangszeres - zongora : 16 fő csoportos - EK1, EK2 : 5 fő Összlétszám: 21 fő - Oktatott tanszakok száma Zeneművészeti ág klasszikus zene : 12 népzene : 2 elektroakusztikus : 1 Táncművészeti ág : 1 Zeneművészeti ág klasszikus zene zongora, hegedű, gordonka, trombita, fuvola, klarinét, szaxofon, furulya, ütő, gitár, brácsa, szolfézs Népzene citera, népi furulya Elektroakusztikus zene: szintetizátor Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor Táncművészeti ág társastánc III. A 2013/2014-es tanév feladatai 1. Tanév rendje A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet. tanév rendjéről Szorgalmi idő - Első tanítási nap: szeptember 2. hétfő - Utolsó tanítási nap: június 13. péntek I. Félév vége: január 17. Félévi értesítő kiadása: január 24. Tanítási napok száma: 180 Szünetek: - Őszi október 28 október 31-ig 8

9 utolsó tanítási nap október 25. péntek első tanítási nap november 04. hétfő - Téli december január 03-ig utolsó tanítási nap december 21. szombat első tanítási nap január 06. hétfő - Tavaszi március 17 április 22-ig utolsó tanítási nap március 16. szerda első tanítási nap április 23. szerda Munkaszüneti ünnepnapok -Tanítási szünetek : október 23. (szerda) Nemzeti ünnep március 15. (szombat) Nemzeti ünnep május 1. (csütörtök) Munka ünnepe június 9. (hétfő) Pünkösd hétfő Munkaszüneti napok munkarendje /a 28/2012. (IX.4.) NGM, valamint a 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet alapján/: december 07. (szombat) munkanap, december 24. (kedd) pihenőnap december 21. (szombat) munkanap, december 27. (péntek) pihenőnap május 10. (szombat) munkanap, május 02. (péntek) pihenőnap Intézményünkben az alábbiak szerint alakul: december 07. (szombat) munkanap helyett február 8. (szombat) munkanap (Zenetörténeti Vetélkedő) december 21. (szombat) munkanap helyett április 26 (szombat) munkanap (Magyar Művészetoktatás Napja) május 10. (szombat) munkanap, május 17. (szombat) munkanap (Zeneovis Fesztivál) A tanítás nélküli munkanapok felhasználása (tervezet) Napok Időpont Program Felelős december 19. Szakmai nap - Portfólió készítése Igazgatóhelyettes december 20. Szakmai nap e-napló készítése Igazgató április 23. Népdaléneklési Verseny Szolfézs tanszak tanárai április 24. Szabadtéri Szent György-napi népzenei koncert Tantestület minden tagja április 25. Iskolai Kottaolvasó Verseny Tantestület minden tagja Intézmény nyitva tartása: 9

10 Munkanapokon: 7-20 óráig (tanítási szünetekben: 8-16 óráig) 2. Nevelőtestületi értekezletek /2014-es tanévkezdő alakuló augusztus Tanévnyitó értekezlet szeptember Félévi osztályozó felelős: igazgatóhelyettes január Félévzáró értekezlet január 28. felelős: igazgató jegyzőkönyv elkészítéséért: iskolatitkár /2014-es tanév év végi osztályozó június Tanévzáró tantestületi értekezlet június Nevelési értekezletek: november március 10. Minden hónap első hétfőjén munkaértekezletet tartunk. 3. Az általános célkitűzéseink a következők: - hangszeres növendékeinknél a legfőbb cél, hogy a továbbképző osztályban is megmaradjanak zeneiskolásnak; - felmenőrendszer biztosítása (EK1 EK2 hangszer); - egyéni munkára nevelés; - hátrányos helyzetű tanulók támogatása; - tehetséggondozás; - közösségi életben aktív részvételre nevelés, alkalmazkodóképesség, egymásra figyelés fejlesztése; - tanulmányi versenyekre felkészítés; - esélyegyenlőség megteremtése; - pedagógus szülő - gyermek közötti jól működő kommunikáció kialakítása; - pedagógusok példamutató aktív muzsikálása különböző rendezvényeken; - pedagógusok közötti jól működő kommunikáció fejlesztése. 4. Konkrét célok, feladatok Minden tanév évnyitó tantestületi értekezletén megfogalmazásra kerülnek a kiemelt feladataink. Ezek közül a hagyományosak: Megemlékezés iskolánk névadója halálának évfordulójáról (szeptember 13.) Zenei Világnap (október 1.) Ifjú Zenebarátok (Jeunesses) Napja (november 20.) Télapó délután (december 6.) Adventi hangverseny (december 18.) Magyar Kultúra Napja (január 22.) 10

11 Iskolai Rajzpályázat (február) Zenetörténeti vetélkedő (február) Városi Hangszerszóló (március) Népdaléneklési Verseny (április) Iskolanyitogató Napok (április) Magyar Művészetoktatás Napja (április utolsó hétvégéje) Tehetségkutatás, hangszerbemutatók (május) Tehetséggondozó hét (június) Az állandó programjainkat egészíti ki a tanszaki munkatervben leírt egyéb célkitűzések, feladatok, programok, házi-, megyei-, területi-, országos találkozók, valamint tanulmányi versenyek. Az idei tanévben fokozottan szeretnénk figyelemmel kísérni pályázati lehetőségeinket és pályázatok készítésével ezeket maximálisan kihasználni. 5. Tanszaki munkatervek (1. sz. melléklet) 6. Beszámolók tervezete csoportos és hangszeres (2. sz. melléklet) 7. Tanszaki hangversenyek időpontjainak tervezete (3. sz. melléklet) 8. Továbbképzések Az intézményben 2 pedagógus folytatja a már tavalyi tanévben megkezdett továbbképzését. 9. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása Pedagógusaink a saját tanszakukon - a lehetőségek függvényében tudják eldönteni, hogyan lehet segíteni a hátrányos helyzetű tanulóinkat. A Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülőknek térítési díj fizetési kötelezettségük nincs, kottát, hangszert az intézmény biztosít részükre. Szakmailag pedig a felzárkóztatás, korrepetálás lehetősége adott. 10. Művészeti alap- és záróvizsgák Az intézményben 2013/2014-es tanévben 20 főnek kell művészeti alapvizsgát tenni, akik szeretnék folytatni tanulmányaikat a továbbképző osztályban. Tanszakonkénti megoszlás: - zongora 7 fő - gordonka 2 fő - trombita 1 fő - citera 1 fő - gitár 1 fő - hegedű 3 fő - szaxofon 3 fő - fuvola 1 fő - szintetizátor 1 fő 11

12 Az intézményben a 2013/2014-es tanévben 1 fő művészeti záróvizsgát tesz. - zongora 1 fő 11. Területi-országos tanulmányi versenyek, találkozók, fesztiválok Az év folyamán a következő országos versenyek kerülnek megrendezésre: XIV. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY VII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY XIV. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY IX. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY XI. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY Az MZMSZ honlapjáról letöltésre került az érintett tanszakokon tanító pedagógusok részére a részletes kiírás, ahol indítható növendékek várhatók. Különböző találkozók, fesztiválok biztosan lesznek a tanév folyamán, azonban azok nincsenek előre tervezve. IV. Az intézmény rendezvény naptára szeptember 8. Olvasás Világnapja Iskolánk könyvtárában egyéni játékos feladatok Felelős: Szládekné Zakár Csilla szeptember 9, 10. (hétfő,kedd) (hivatalosan szeptember 2. vasárnapja) A Magyar Dal Napja Minden növendék megénekeltetése, tudatosítsuk a Nap megünneplésének fontosságát. Ebben a tanévben ismét megrendezésre kerül a könyvtári verseny, jeles napokhoz kapcsolódóan havi fordulókban zajlik, ismét szeptemberben indul és május hónapban kerül az eredménye kihirdetésre. Felelős: Szládekné Zakár Csilla szeptember 13. (csütörtök) Weiner Leó halálának évfordulójára emlékezünk szolfézs csoportjainkkal Felelős: Százdiné Szecsei Anikó szeptember óra (vasárnap) Magyar Kulturális Örökség Napja Az Arany János Múzeumban citera kamaracsoportunk és vonós növendékeink játszanak a kiállítás megnyitón. Felelős: Nyergesné Radnóti Hajnalka Olgyay Gábor szeptember 28. (péntek) 12

13 A Magyar Népmese Napja alkalmából rövid megemlékezést tartunk. Felelős: Szládekné Zakár Csilla szeptember Könyvtári verseny havi fordulókkal Jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan Felelős: Szládekné Zakár Csilla október óra (kedd) A Zene Világnapja alkalmából ünnepi koncertet tartunk növendékeink és pedagógusaink műsorával. Felelős: tantestület minden tagja október 7. (hétfő) Az Aradi Vértanúk Emléknapja (október 6.) rövid megemlékezést tartunk. Felelős: Százdiné Szecsei Anikó október óra (csütörtök) Jótékonysági hangverseny a Zeneszerető Gyerekek Alapítvány javára Megemlékezés iskolánk névadójáról: Weiner Leóról, valamint az Európai Kultúra Napjáról Felelős: Szládekné Zakár Csilla október (hétfő,kedd) Iskolai Könyvtárak Napja (október 25.) - játékos foglalkozás az intézmény könyvtárában. Felelős: Szládekné Zakár Csilla november 13. (szerda) A Magyar Nyelv Napja alkalmából rövid megemlékezést tartunk. Felelős: Százdiné Szecsei Anikó november óra (csütörtök) Jeunesses hangverseny (Jeunesses világnap: november 20.) Felelős: Matuska Zoltánné november 3. hete Magyar Népszokások és hagyományok hete Felelős: Szládekné Zakár Csilla december 6. (péntek) Mikulás napi vidám zenés délután Felelős: Török György és Homoki Zsolt december 17. (kedd) 17 óra Adventi koncert nyilvános főpróba az Arany János Kulturális Központ színháztermében Felelős: Százdiné Szecsei Anikó december 18. (szerda) 17 óra Adventi koncert Arany János Kulturális Központ színháztermében Felelős: Százdiné Szecsei Anikó január óra (csütörtök) (január 22. Magyar Kultúra Napja) Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett hangverseny magyar szerzők műveiből Felelős: a tantestület 13

14 2014. február 8. (szombat) Zenetörténeti vetélkedő Felelős: Szládekné Zakár Csilla a tantestület minden tagja február (csütörtök-péntek) Fordított napok Felelős: a tantestület minden tagja február 25. (kedd) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés Felelős: Százdiné Szecsei Anikó február Rajzpályázat Muszorgszkij: Egy kiállítás képei a zeneszerző születésének 175. évfordulója alkalmából Felelős: Százdiné Szecsei Anikó igazgató és a szolfézs tanszak tanárai március óra (szerda) Városi Hangszerszóló Verseny megrendezése Felelős: igazgatóhelyettes a tantestület minden tagja április 16. (szerda) Holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés Felelős: Százdiné Szecsei Anikó április 23. (szerda) Népdaléneklési Verseny Felelős: Dr. Kontráné Szabó Krisztina április óra (csütörtök) Szabadtéri Szent György-napi népzenei koncert Felelős: Olgyay Gábor április 25. (péntek) Iskolai Kottaolvasó Verseny Felelős: a tantestület minden tagja április (hétfő-kedd) Iskolanyitogató Napok a Zeneiskolában Felelős: a tantestület minden tagja május óra (hétfő) Anyák napi koncert Felelős: Nyergesné Radnóti Hajnalka május (hétfő-kedd) Óvodásoknak hangszerbemutató koncert Felelős: Sohajdáné Justin Katalin 14

15 2014. május 17. (szombat) Zeneovis Fesztivál Felelős: Zeneóvodában tanító tanárok és Olgyay Gábor május 30. (péntek) Ünnepélyes Díjkiosztó Gála Felelős: a tantestület minden tagja június 2. (hétfő) Művészeti alap- és záróvizsgázó növendékeink hangversenye Felelős: Matuska Zoltánné június 2-3. (hétfő-kedd) Hangszerbemutató koncert általános iskolák 1. és 2. osztályosainak Felelős: a tantestület minden tagja június 4. (szerda) Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezés Felelős: Százdiné Szecsei Anikó június Városi Pedagógus Nap (műsor felajánlás) Felelős: a tantestület minden tagja június óra (péntek) Ünnepélyes tanévzáró Felelős: Százdiné Szecsei Anikó és Dr. Kontráné Szabó Krisztina június ig Zenei tehetséggondozó napok Felelős: Szládekné Zakár Csilla a tantestület minden tagja június 21. (péntek) A zene ünnepe (az Arany János Kulturális Központtal közös szervezés szereplés a Deák téren) Felelős: Százdiné Szecsei Anikó V. Ellenőrzési ütemterv 1. Pedagógiai szakmai munka - ellenőrzés 15

16 Területei Határidő Felelős - Egyéni hangszeres oktatásban résztvevők tervezett anyaga október iskolavezetés munkaközösség-vezetők - Csoportos oktatásban részvevők tanmenetei - Tanügyi dokumentumok - Egyéni és csoportos órák látogatása folyamatos iskolavezetés munkaközösség-vezetők 2. Egyéb intézményi ellenőrzések Területei Határidő Felelős - Ügyviteli - Törvényességi - Tanügyigazgatási I. félév - Tanügyigazgatási II. félév október október október február 17. iskolavezetés iskolavezetés iskolavezetés iskolavezetés Nagykőrös, szeptember 27. Százdiné Szecsei Anikó igazgató 16

17 MELLÉKLETEK sz. melléklet 1. munkaközösség zongora - munkaterve

18 a tanévre Tanárok:Ádám Magdolna,Horogszegi Jánosné,Kocsisné Bogdán Magdolna,Polyákné Györe Éva,Sohajdáné Justin Katalin,Matuska Zoltánné 1. A tanszak feladatai 2. A tanévre kitűzött célok és azok megvalósulási formái 3. A tanév programja 1. A tanszak feladatai Tanszakunkon az idei-,és az elmúlt tanévek állandó feladatai a) a tanulók zenei és technikai önállóságának fejlesztése(azaz a tanult zenei elemek biztonságos használata,valamint a kotta olvasás megfelelően gyors elsajátítása)-és ezzel párhuzamosan a hangszerkezelés egyénenkénti egyre magasabb szintű elsajátítása(ehhez szükséges a tanulók motiválása az otthoni gyakorlásra a választott tananyagon keresztül) b) a másik fontos feladatunk,az iskolai rendezvényeken való aktív közreműködés,valamint az általános iskolákból érkező felkérések teljesítése. 2. A tanévre kitűzött célok és feladatok megvalósulási formái a)a tanulók zenei önállóságának fejlesztése érdekében az elmúlt években már hagyománnyá vált kottaolvasó versenyt (amelyet a tavalyi tanévben az iskola összes tanszakára kiterjesztve rendeztünk meg a szolfézs tanszak lelkes támogatásával )--az idén is szeretnénk megrendezni,mert azt tapasztaltuk,hogy a gyerekek motivációja a verseny szó hallatán nagyon megnő,és egészen máshogy állnak a feladathoz ha egy kis versengésről is szó van-bármennyire is nem a versengésre van kihegyezve a felkészülés-mintha csak egy hagyományos iskolai feladatról van szó. A program a H.E.K., valamint az 1. évfolyamos növendékeket érinti, a 2. évfolyamos növendékeink számára ezt a feladatot hangszeres blattolással bővítettük ki. A hangszerkezelés egyre magasabb szintű elsajátítása nagy mértékben függ az otthoni gyakorlás mennyiségétől,ill. egyáltalán a lehetőségétől. Sajnos tanszakunkra gyakorta olyan növendékeket is rákényszerülünk felvenni,akiknek nincs otthon gyakorlási lehetőségük(az ő számukra a zeneiskola az elmúlt években is igyekezett lehetőséget biztosítani az önálló gyakorlásra),a szándékunk azonban mindenképpen az lenne,hogy a tanszakra előbb-utóbb csak olyan tanulók kerülhessenek,akik ezt a gyakorlási lehetőséget otthon tudják megoldani,hiszen a hangszeres készségek elsajátítása csak a rendszeres gyakorlással válik lehetővé. Ez az ami a hangszerkezelést is egyre magasabb szintre fejleszti. Gondoljuk ezt az önálló otthoni munkát úgy,hogy a gyerekek ehhez a tanítási órákon a maximális segítséget megkapják. b)a hangszeres tanulás lényege végül is a megtanult,szép zeneművek előadása,ez a különböző, már hagyományossá vált iskolai rendezvényeinken valósul meg, a szülők és a szereplő gyermekek közös örömére. c) Az abonyi Bihari J. Zeneiskola zongora tanszakával immár több éves hagyomány,hogy együtt működünk. Az idei tanévben is szeretnénk egy közös rendezvény keretében megünnepelni a zeneiskola új épületét,így tavaszra egy baráti látogatást tervezünk Abonyba. d)a gyerekek motivációja a változóban levő zenei ízlésükön és igényükön keresztül lehetséges,így a nagyszerű régi kottáink és értékes zenei kínálatunk mellett, figyelembe kell vennünk,hogy tanítványaink a kedvenc filmjeik kísérőzenéjét is szeretnék eljátszani, így a 18

19 tanszakunk már a tavalyi tanévben is rendezett un. kotta börzét ahol a már meglévő zenei kínálatunkat bővíthetjük. e) Iskolánk egyik kiemelt képzési területe a kamarazenélés,ami a zenekari foglalkozásokon,szolfézs órai ének foglalkozásokon keresztül valósul meg elsősorban,de a zongora,mint hangszer kiválóan alkalmas a kamarazenélésre,így ezt a lehetőséget is szeretnénk egyre népszerűbbé tenni tanítványaink körében,ezért az iskola új kamarazenei kottatárát is szeretnénk közelebbről megismerni,hogy a gyerekeknek minél színesebb lehetőségeket tudjunk biztosítani a muzsikálásra. 3. A tanév programja. Szeptember: Alakuló tanszaki megbeszélés az év feladatairól. Október: Kotta börze új zenei anyagok válogatása November: Új kamara kották átnézése Jeunesses hangverseny December: A városi adventi hangversenyen való aktív közreműködés Január:Muszorgszkíj évforduló kapcsán,muszorgszkíj és az orosz romantika jubileumi hangverseny szervezése. Februártól Májusig: tanszaki hangversenyek Március: Az abonyi zeneiskola zongora tanszakával közös program Április:Kottaolvasó verseny Május-Június: Zenei alap-és záróvizsgát tett növendékeink számára Búcsúhangverseny szervezése Június.Nyári Tehetséggondozó hét(kamaramuzsikálás) Mindezeken kívül az iskola rendezvényein való aktív közreműködés. 2. munkaközösség vonós-szolfézs munkaterve a tanévre 19

20 Tanárok: Dorogi Zsuzsanna Dr. Kontráné Szabó Krisztina Fenyvesi Andrea Nyergesné Radnóti Hajnalka Százdiné Szecsei Anikó 1. Céljaink, feladataink 2. Programjaink 1. Az idei tanév beindítása fokozott szervezési feladatokat rótt pedagógusainkra az új oktatási-nevelési törvény bevezetése miatt, egyre nagyobb szükség van az általános iskolák és a zeneiskola szoros kapcsolattartására, együttműködésére. Természetesen ezt nemcsak az új feltételek indokolják, hanem hogy minél szélesebb körben eljuthasson a zenetanulás lehetősége. A tanév során arra törekszünk, hogy új diákjaink olyan érzelmi kapcsolatot találjanak a zenével, hangszerükkel és természetesen tanárainkkal, ami által az mindennapi szükségletükké válik. Szeressék hangszerüket, tudják megítélni, mi az értékes zene, szívesen járjanak hangversenyre, s ösztönözzék őket zenei tárgyú könyvek olvasására, ezzel is szélesítve zenei ismereteiket. Folyamatos gyakorlással, gyakoroltatással szeretnénk javítani a zenei képességek zenei írás és olvasás, technikai képességek, általános műveltség-fejlődését. A tanszakokon tanuló növendékek számára sok lehetőség van akár egyéni, akár a társas muzsikálásban való megmutatkozásra. Ezek a lehetőségek részben a tanszaki hangversenyek, részben különböző kiemelt alkalmak, pl. Zenei Világnap, Weiner Leóról, névadónkról való megemlékezés, Jeunesses hangverseny, a már hagyományossá vált adventi-koncert, januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő emlékhangverseny, stb. Természetesen a szolfézs csoportok is szépen énekelni tudó gyermekek is részt vesznek ezeken az alkalmakon, sok szép produkcióval örvendeztetnek meg minket. A hangszertudás és a zenei elmélet elsajátítása mellett sok olyan területe van még a zenei oktatásnak, mely örömet és emlékezetes pillanatokat szerez növendékeinknek és a hozzánk ellátogató szülőknek, óvodásoknak. 2. A szolfézs tanszak feladatai: A hangszeres képzés és a szolfézsoktatás egymásra épülő, egymást segítő folyamat. - Első lépcső az abc-s hangok, a kottaolvasás alapelemeinek elsajátítása. - Nagyon fontos, s ez szintén összekapcsolódik, párhuzamos a hangszeres és szolfézs órák anyagában, a magyar népdalok megismerése. Szolfézs órákon hozzákapcsolhatók a népszokások megismertetése, illetve kutatómunka végzése a könyvtár segítségével. - A magasabb évfolyamokon a zenehallgatás, a különböző zenei korszakok megismertetése is színesíti az órát a nehezebb elméleti feladatokon túl. - A szolfézs órák megszerettetése fontos feladat, ez évre szolfézs tanáraink is fontos szerepet szánnak a játékos feladatok, a gyermekdalokhoz kapcsolódó játékok és mozgások alkalmazásának. - A kiselőképzős és előképzős növendékeink zárófoglalkozása az idén is nyilvános, hogy a szülők bepillantást nyerhessenek a hangszertanulást előkészítő munkára. 20

21 - A csoportos foglalkozás alkalmat nyújt kamarakórusok szervezésére, így a különböző rendezvényeken együtt szerepelhetnek, s akár hangszeres kísérettel is megszólalhat egy-egy mű, népdal, a közös muzsikálás élményét adva. - November hónap harmadik hete a Magyar Népdal és Költészet hete. Ennek kapcsán már hagyomány az iskolai könyvtárral karöltve pályázat meghirdetése: egy magyar népszokás leírása, a hozzá kapcsolódó népdal, népdalok lejegyzése. Az elkészült pályamunkákból iskolánk folyosóján kiállítást rendezünk. - Az adventi koncert iskolánk, városunk kiemelt programja, melyen kis kamarakórussal, szóló énekesekkel és az iskola vonószenekarával méltó módon adjuk meg az ünnep hangulatát, felemelő élményt nyújtva a hallgatóságnak szereplőknek egyaránt. - Az idei tanévben rajzpályázat meghirdetésével emlékezik meg a szolfézs tanszak Muszorgszkij születésének 175. évfordulójáról. Témája: Egy kiállítás képei. A festeni, rajzolni szerető vagy bármely más megjelenítő technikát alkalmazó gyermekek lehetőséget kapnak fantáziájuk beindításához. - A tanszakon az idén is, mint az már hagyomány szintjén működik, megrendezzük a népdaléneklési versenyt. - A szolfézs tanszakon lehetőség van az alapvizsga megszervezésére, lebonyolítására. Lehetőség szerint, minden 4. évfolyamos növendékünket ennek letételére biztatunk. 3. A vonós tanszak feladatai - A hangszeres tudás megszerzésén túl fontos szerepet tulajdonítunk a zenekari, kamaracsoportos muzsikálásnak. A más tanszak tanulóival való kamarázás során megismerik a másik hangszer sajátosságait, s színesebbé tehetjük egy-egy hangverseny műsorát. - Idősebb növendékeink esetében nem idegenkedünk egy-egy ma már klasszikusnak tartott könnyebb műfajú zenedarab előadásától sem, hiszen annak megtanulása kellő hangszeres felkészültséget igényel. - A vonós tanszak diákjaival, kollégámmal, Fenyvesi Andreával aktív részesei vagyunk a városkülönböző programjain (általános iskolai rendezvények, városi programon, egyházi rendezvények). - Működik kis vonószenekarunk, ők már érdeklődéssel várják új feladataikat. Az idén is készülünk a Zenei Világnapon Weiner Leóra való megemlékezésre, az adventi hangversenyre, s az évzáró ünnepélyre stb. - Természetesen egymás munkájának segítése nélkül a jó tanszaki munka elképzelhetetlen. Megfelelő kapcsolattartással, a szakmai kérdések megbeszélésével törekszünk erre. - Az iskola és a tanszakok feladata a zenét még nem tanuló gyermekek hangszerekkel való megismertetése, a zenetanulásba való bevonásuk, szellemi fejlődésük kibontakoztatása. - Sok feladatot ró ránk hangszerállományunk karbantartása, használhatóvá tétele. Fontos feladattá vált különböző, hangszerjavításra is, vásárlásra is esetlegesen kiírt pályázatok figyelése, eredményes megnyerése. - Fontos feladatnak tartjuk a tehetséges növendékek támogatását, ezért a tanév végén, illetve után tehetséggondozó hetünkön külön foglalkozunk ezekkel a gyerekekkel. - Saját fejlődésünk érdekében a tanév közben adódó szakmai továbbképzéseken szeretnénk részt venni. 4. Programjaink vonós tanszakon Szeptember - Órarend kialakítása 21

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2012/2013-as tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2012/2013-as tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2012/2013-as tanév munkaterve OM 039999 Összeállította: Százdiné Szecsei Anikó I. Az intézmény 2012/2013-as tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre

Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre Munkaterv a 2014-2015-ös tanévre A Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a 2014. augusztus 25-ei alakuló értekezleten

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes 1 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta 2014.

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója

Az Erkel Ferenc Alapfokú. Művészetoktatási Intézmény. szakmai beszámolója Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai beszámolója a 2011-2012. tanévről Dunavarsány, 2013. január 28. Statisztikai adatok 2011. október 15-i statisztikai adatok alapján Tanulói létszám

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben