Tájékoztató a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről"

Átírás

1 Tájékoztató a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 1. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÉVI 78. TRV. (A TOVÁBBIAKBAN: ÉTV.) VONATKOZÓ SZABÁLYAI január 1-jétől került bevezetésre a lakóépület építésének egyszerű bejelentésének új jogintézménye. Fél év elteltével a jogintézmény felülvizsgálatra került és a gyakorlati tapasztalatok alapján átdolgozásra kerültek a szabályok. A törvényi szabályok a felülvizsgálat során - alapvetően nem változtak. Az Étv. 33/A. (1) bekezdése eredetileg is azt tartalmazta, hogy a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén ü az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével bejelenti az építésügyi hatóságnak, ü ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni, ü a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni, ü a kivitelezési dokumentációtól kormányrendeletben meghatározott eltérést be kell jelenteni. Az épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni. Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel az épületet, az elkészült építményt le kell bontani. 2. A BEJELENTÉS BENYÚJTÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 1 A július 1-je előtta szabályokat a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazta. E jogszabály azt mondta, hogy az egyszerű bejelentést az építtetőnek ahhoz az 1 1

2 építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként kijelölt jegyzőhöz, főjegyzőhöz kell benyújtani, amelynek az építésügyi hatásköre tekintetében irányadó illetékességi területén az építési tevékenységet végezni tervezik. Ez a benyújtás az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) keresztül valósult meg, melyet meg lehetett tenni vagy interneten vagy személyesen az Építésügyi Szolgáltatási Pontoknál. Ez jelentősen megváltozott tekintettel arra, hogy a korábbi jogszabályt felváltó a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) már azt írja elő, hogy az Étv. szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) készenlétbe helyezésével valósul meg.az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kiviteli Kódex) szerint az e- naplót mindig az építtető (vagy a meghatalmazottja) helyezi készenlétbe, tehát ő teszi meg a bejelentést az e-napló készenlétbe helyezésével. Összefoglalva tehát megszűnt az ÉTDR-en keresztül történő bejelentés, a továbbiakban a bejelentés az amúgy is kötelezően vezetett e-naplón keresztül fog a továbbiakban megtörténni. A Kivitelezési Kódex 24. azt mondja, hogy a 22. (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A Kivitelezési Kódex 22. (1) bekezdése szerint kivitelezési dokumentáció alapján végezhető ü az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység, ü az építmény tartószerkezeti, tűzvédelmi jellemzőinek megváltozását eredményező építési tevékenység, valamint ü az építmény bontása, ha az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m 3 -t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,0 métert. 2

3 A 22. (1a) bekezdése pedig azt írja elő, hogy az Étv. 33/A. -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhető. A fenti rendelkezések azt jelentik, hogy a kötelező kivitelezési dokumentáció készítése és egyúttal az építési napló kötelező vezetése is ezekre az építési tevékenységekre vonatkoznak, amelyeket a Kivitelezési Kódex felsorol, plusz az egyszerű bejelentésre. Sokszor tévhit van abban is, hogy egyáltalán kinek is kell az e-naplót készenlétbe helyezni. Azt mondja a Kivitelezési Kódex 24/B. (1) bekezdése, hogy az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetője, a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az elektronikus építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az e-napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint. Itt azért nem szükséges nézni a szabályzatot, mert maga az e-napló alkalmazás elvezet minket a készenlétbe helyezéshez. Tehát a bejelentést a következőképpen kell megtenni 1) Az építtetőnek (vagy meghatalmazottjának) az honlapon a saját ügyfélkapus kódjával be kell lépni az építési napló alkalmazásba. 2) Az első lépés a saját adatok kitöltése, e nélkül nem tudunk tovább haladni. 3) Ha ezzel megvagyunk, akkor ki kell választanunk a készenlétbe helyezések fület. 4) Ezt követően kattintsunk az új e-napló egyszerű bejelentés kérelem benyújtása fülre. 5) Az első, amit ki kell tölteni, hogy a saját nevünkben, vagy mint meghatalmazott más nevében (természetes vagy jogi személy) járunk el. Ez azért fontos, mert ha nem a saját 3

4 nevünkben tesszük meg úgy fel kell tölteni a meghatalmazást, jogi személy esetében pedig az aláírást igazoló iratot is. 6) Ha ezen túl vagyunk az alkalmazásban kitöltjük azokat a mezőket, melyeket nem az alkalmazás tölt fel. Ilyen pl. az e-napló neve, melyet érdemes jól és egyértelműen kiírni, pláne akkor ha valakinek több ilyen jellegű építkezése van, meg tudja jól különböztetni. 7) Ki kell tölteni az alapterületet, valamint azt, hogy hány lakás épül. 8) A következő fontos lépés, hogy meg kell adni az építész tervező Naplóügyfél Jelét (NÜJ szám). Természetesen ez azt feltételezi, hogy az építész is már aktív e-napló felhasználó. Ha ezt beírtuk (és persze az építész is már használja az e-napló) megjelenik az építész névjegyzéki száma, melyet nekünk kell hozzárendelni a NÜJ számhoz. Ha több is megjelenik, akkor azt, amelyik szerepben mi igénybe vesszük. 9) Amikor napló alapadatoknál az építtető vagy meghatalmazottja által megadásra kerül az építész tervező NÜJ száma és a kamarai adatai, a rendszer automatikusan megjeleníti az előkészítés alatt lévő naplót a tervező felületén (vagyis nem szükséges neki szerepkört osztani) is a Készenlétbe helyezések lapon. 10) Ezután a tervező már a tervdokumentáció feltöltéséhez a megfelelő napló sorára kattintva tudja szerkeszteni az Egyszerű bejelentés mellékleteit. (Az építtető itt nem tud dokumentumokat feltölteni, kizárólag a napló alapadatoknál megadott építész tervező.) 11) Végül pedig adjuk meg a számított építményértéket, hogy az alkalmazás ki tudja számolni a rendszerhasználati díjat és az egészet mentsük el. 12) Ha tovább lépünk, megjelenik az egyszerű bejelentés melléklete, de ezzel mint építtetőnek nincs dolgunk, mivel az építész fogja majd feltölteni. 13) Tekintettel arra, hogy az egyszerű bejelentésnél nem keletkeznek engedélyadatok, az Engedélyek mezőt nem kell kitölteni. 4

5 14) Ezt követően kattintunk az új építési helyszín felvitele fülre és kitöltjük a kért adatmezőket. 15) Amennyiben szükséges, az Új tervező felvitele fülnél további tervezőket adhatunk meg, aki egyben lehet a tervezői művezető is. Ha van szakági tervező, úgy azt is fel kell vinni. 16) A Közös gyűjtőnapló mappának kötelező eleme most nincs, ide bárki tud feltölteni aki szerepkört kap az e-naplóban. 17) Végül pedig a Készenléti tárhely dokumentumai mappa következik, ahová fel kell tölteni ha szükséges a meghatalmazást és az aláírást igazoló iratot. 18) Ha mindent kitöltöttünk és feltöltöttünk, kattintsunk a Készenlétbe helyezés megrendelése fülre. 19) Ezen az oldalon ki kell tölteni a Számlázási adatokat. Ha papír alapú számlát kérünk, akkor azt egy ben kell jeleznie a Helpdesk részére. A készenlétbe helyezés megrendelésben megadott adatok alapján a rendszer díjbekérőt bocsát ki, amely tartalmazza a díj fizetéséhez szükséges adatokat. 20) Az általános építményfajtákra vonatkozóan az e-napló készenlétbe helyezéséért a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott alábbi rendszerhasználati díjat kell fizetni. A rendszerhasználati díjat az építtető fizeti meg!! az építésügyi az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján meghatározott számított építmény érték rendszerhaszn álati díj összege (Ft) Ft Ft Ft

6 Ft Ft Ft felett A benyújtott kérelem megjelenik a Készenlétbe helyezések menüpont alatti táblázatban, állapota a megrendelést követően Benyújtva lesz. A rendszerhasználati díj beérkezését követően az e-napló állapota Készenléti állapot -ra változik, és a napló megjelenik a főoldalon is Fontos és felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszerű bejelentés amennyiben arról jogszabály külön nem rendelkezik nem ad felmentést az építési munkákra vonatkozó általános jogszabályok betartása alól. Ezért az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek tervezése, kivitelezése során is érvényre kell juttatatni az Étv.-ben és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK), a helyi építési szabályzatban, továbbá a Kivitelezési Kódexben meghatározott alapvető követelményeket. Az egyszerű bejelentés alapján készülő lakóház építéséhez más építési tevékenységek is kapcsolódhatnak, amelyekhez építésügyi hatósági vagy más hatóság engedélye szükséges. 3. KI AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG? Az eljáró építésügyi hatóságokat az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. A Kormány első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt jelöli ki. 6

7 A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki. A rendelet részletesen meghatározza a járásközpontokat és a hozzájuk tartozó településeket. A járási hivatalok és a hozzá tartozó települések száma. Megye Járások száma Települések száma Bács-Kiskun megye Baranya megye Békés megye 9 75 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád megye 7 60 Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye 9 78 Komárom-Esztergom megye 6 76 Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Ehhez a listához még hozzá kell venni a fővárosi kerületeket, illetve a főváros által közvetlenül igazgatott területeket.az új eljárással annyiban megkönnyítik az építtető feladatát, hogy nem kell keresgélni az építésügyi hatóságot, tekintettel arra, hogy az e-napló 7

8 üzemeltetője fogja továbbítani a bejelentést az építésügyi hatóság részére a megadott építési tevékenység helyszíne szerint. 4. MILYEN DOKUMENTÁCIÓT KELL BENYÚJTANI? 4.1.Mint azt már említettük a bejelentés az e-napló készenlétbe helyezésével valósul meg, melyet az építtető fog kezdeményezni. Ez azonban még nem elég, mert a Kivitelezési Kódexben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele, hogy a bejelentés mellékleteként az építész/tervezőnek fel kell tölteni az e-naplóba legalább a Rendelet 1. melléklet szerinti alábbi munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban. 4.2.A Kivitelezési Kódex azt mondja, hogy az Étv. 33/A. -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a Rendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhető. Mint látjuk, a Kivitelezési Kódex azt írja, hogy legalább a már említett 1. melléklet szerinti alábbi kivitelezési dokumentációval tehető meg. A Rendelet 1. melléklet szerint a kivitelezési dokumentációnak az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: 1) Aláírólap tervjegyzékkel 2) Helyszínrajz 3) Kitűzési helyszínrajz 4) Utcakép 5) Eltérő szintek alaprajzai 6) Metszetek 7) Homlokzatok 8) Tartószerkezeti tervek 9) Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve 10) Műszaki leírás 11) Tervezői költségvetési kiírás A munkarészek elkészítéséhez a Kivitelezési Kódex keretei között a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek 8

9 kidolgozottságára, a Magyar Építész Kamara, illetve az I. rész 8. és 9. pontja tekintetében a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott szakmai követelményeket megállapító, a két kamara együttes szabályzatát kell figyelembe venni, amelyet mind a két kamarának a honlapján is közzé kell tennie. A szabályzatot az ismertető végén közöljük. 4.3.A Kivitelezési Kódex azt mondja, hogy a kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. (2) bekezdésében meghatározott alapvető követelmények és egyéb előírások kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához minden munkarészre kiterjedően az építők, szerelők, gyártók számára kellő részletességgel szükséges információt, utasítást tartalmazza, továbbá meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését. 4.4.A kivitelezési dokumentáció tartalma az egyszerű bejelentés és a 4.5. pont kivételével az építési engedélyezési dokumentációból, költségvetési kiírásból és jogszabályban meghatározott esetekben jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervből áll ü a legfeljebb 300 m szintterületű, három építményszinttel rendelkező, vagy m bruttó térfogatú építményt, építményrészt érintő építőipari kivitelezési 3 tevékenység vagy ü a 1,5 m-t meg nem haladó magasságú támfal építése esetén A 4.4. pontban meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáción túlmenően Ø tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a 4.4. pont szerinti jellemzők teljesülése mellett ü az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, kivéve a 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút, ü az előző pontban foglaltak kivételével az épület teherhordó szerkezetének támaszköze 5,4 m-nél nagyobb, ü előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb, Ø épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha a 4.4. pont szerinti jellemzők teljesülése mellett az építménybe 30 kw-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, 9

10 Ø energetikai számítást kell készíteni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben, az ott meghatározottak szerint. Gyakorlatilag ezt azt jelenti, ha az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezés dokumentáción kívül szükség van az építési tevékenység sajátosságainak megfelelő további munkarészekkel való kiegészítésre, úgy az az építtető felelőssége. A többlet munkarészek körének meghatározása viszont az összes tervező és kivitelező feladata, elvárható és kötelességük is, hogy az építtetőt erről megfelelően tájékoztassák, tekintettel arra, hogy az építtető lehet laikus is, aki nem ért hozzá. 5. HOGYAN JUT EL A BEJELENTÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGHOZ Az e-napló készenlétbe helyezését követően a bejelentésről az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó, a telek fekvése szerinti általános építésügyi hatóság a készenlétbe helyezett e-naplóból értesül. 6. MIT KELL TARTALMAZNIA AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGNAK KÖTELEZŐEN TÁJÉKOZTATÁSÁNAK Az építésügyi hatóság a bejelentésről és a bejelentés módosításáról tizenöt napon belül tájékoztatja a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát, a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik.a tájékoztatás azért fontos, mert előfordulhat az az eset, hogy nem a település szerinti jegyző az illetékes elsőfokú építésügyi hatóság és nem árt, ha a jegyző tudja, hogy ilyen építkezés folyik a településen. A tájékoztatás tartalmazza az építési tevékenység tárgyát, az építtető adatait, az érintett telek címét, helyrajzi számát, valamint az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését. 7. A KÖTELEZŐ TERVEZŐI MŰVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 10

11 Új rendelkezés az Étv.-ben, hogy az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni. Az építtetőnek és az építész tervezőnek a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben kell rögzíteni. A tervezői művezető a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri és az e-naplóban eseti bejegyzést tesz. A jogszabály arról nem szól, hogy ezt a hat alkalmat milyen időközönként kell megtenni. A jogszabály a hat alkalmat minimálisan határozza meg, ettől az építtető és a tervező között kötendő szerződésben el lehet térni, de a hat alkalomnál kevesebb nem lehet. A tervezői művezetőnek az épület megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával az e-naplóba eseti bejegyzést kell tennie a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról. A tervezői művezetés hat alkalomra szóló számított munkadíja ide nem értve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 7. (1) bekezdése szerinti, a szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét meg nem haladó összeg. 8. A SZAKMAGYAKORLÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK (TERVEZŐ, FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR) Tekintettel arra, hogy az építőipai kivitelezési tevékenységeknél (bene az egyszerű bejelentés) e három szakmagyakorló szinte mindig érintett, érdemes megismerni röviden a szakmagyakorlói tevékenység végzésére vonatkozó fontosabb szabályokat. A szakmagyakorlókra vonatkozó szabályozást az Étv.-ben és két kormányrendeletben a Kivitelezési Kódexben és a szakmagyakorlási kormányrendeletben (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) találjuk meg. 11

12 8.1. Közös szabályok A természetes személyre vonatkozó szabályozás (ez minden szakmagyakorlóra vonatkozik) Természetes személy ü az engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységeket akkor folytathatja, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, ü az energetikai tanúsító tevékenység folytatása esetén pedig köteles a tevékenység végzésére irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. A cégekre vonatkozó (ez is minden szakmagyakorlóra vonatkozik) ü Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a szakmagyakorlási tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja, vezető tisztségviselője vagy munkavállalója rendelkezik szakterületi jogosultsággal,és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi. ü A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával. ü A cégnek az általa vállalt tevékenységek közül legalább az egyikhez rendelkeznie kell a fenn meghatározott személlyel és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A cég által felvállalt egyéb szakmagyakorlási tevékenységet alvállalkozói szerződés vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében végezheti. ü A vezető tisztségviselőt, személyesen közreműködő tagját vagy munkavállalóját a cég a legalább heti 20 órában kell foglalkoztatni. A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei ü kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén a kamarai tagság folytonossága, továbbképzési időszakonként a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése, a jogosultság megállapítását követő egy éven belül a kötelező továbbképzés keretében beszámoló teljesítése, és az adategyeztetési kötelezettség teljesítése, ü kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságesetén továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése, a jogosultság megállapítását követő egy éven belül a kötelező továbbképzés keretében beszámoló teljesítése, az energetikai tanúsítás kivételével, és az adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése. 12

13 8.2. Építészeti-műszaki tervezés Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységnek az építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk készítése építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött. Tervezői művezetést az adott tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező végezhet. Az építészeti-műszaki tervező feladata az építtető igényei, megbízása, a tervezési program és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészetiműszaki dokumentáció elkészítése. Az építészeti-műszaki szakági tervező feladata az építmény tervezéséhez szükséges szakági terv elkészítése a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok alapján. Tevékenysége kiterjedhet az általános és a sajátos építmények tervezéséhez szükséges szakági tervi munkarészek teljes körű elkészítésére. Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki terveket, iratokat és számításokat hitelesítenie kell az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljárási Kódex) előírásai szerint. Az építészetiműszaki tervező felelős az Étv ában foglaltak betartásáért. Az Étv. 33. (1) bekezdése szerint a tervező felelős: ü az általa készített építészeti-műszaki dokumentáció (ideértve a kivitelezési dokumentációt is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, ü az építészeti-műszaki dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, ü a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. A tervező a jogerős építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció alapján szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt készít. A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként műszaki leírást készít, amely tartalmazza 13

14 ü a tervezett építési tevékenység helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást, megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit, ü a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését, ü az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását, tervezői jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését, ü annak kinyilvánítását, hogy ü az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv ban meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, ü a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű, ü az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, ü műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll, ü a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot, továbbá ü annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól a jogszabályok keretein belül a kivitelezési dokumentáció eltér. A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a kivitelezési dokumentáció aláíró lapján a névjegyzéki száma feltüntetésével igazolja. A tervező az Étv. 33. (1) bekezdésében foglaltak mellett (szakszerűség, tartalom, történeti érték, szakági tervezők) felelős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. A kivitelezési dokumentációt a tervező, szerződésben meghatározottak szerint felhasználás céljából a szerződő fél birtokába adja. A tervező a kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban vagy az építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott elvárt műszaki teljesítményeket az építtető egyetértése mellett legalább az elvárt teljesítményadatokkal rendelkező építési termékek kiválasztásával teljesíti. Az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie. 14

15 Összeférhetetlenségi szabályok Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet ü az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője, ü az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész Felelős műszaki vezető Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát egy eset kivételével felelős műszaki vezetőnek kell irányítania. Ez az egyeset, amikor építőipari kivitelezési tevékenységet az építési szakmunka jellegének megfelelő szakképesítéssel, részszakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet, ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. -a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építésiszerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő külön jogszabály szerinti képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat. Felelős műszaki vezetői tevékenységek: ü általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület, ü sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület, ü szakági felelős műszaki vezetői szakterület. Összeférhetetlenségi szabályok A felelős műszaki vezető 15

16 ü nem lehetaz építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő hatóság, valamint a tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. ü nem végezhetépítésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet ü nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. ü nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. ü nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll Építési műszaki ellenőr Az építési műszaki ellenőr a Kivitelezési Kódex 16. (1) bekezdése szerint kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha ü az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, ü az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, ü az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, ü az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy ü építtetői fedezetkezelő működik közre. Építési műszaki ellenőri tevékenységek: ü általános építmények építési műszaki ellenőri szakterület, ü sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterület, ü szakági építési műszaki ellenőri szakterület. Összeférhetetlenségi szabályok 16

17 Az építési műszaki ellenőr ü nem lehetaz építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. ü nem végezhetépítésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. ü nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. ü az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehetaz építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. 9. KELL-E TERVEZÉSI SZERZŐDÉST KÖTNI, HA IGEN VAN-E KÖTELEZŐ TARTALOM? A Kivitelezési Kódex azt mondja, hogy az építtető, illetve erre irányuló megállapodás esetén a fővállalkozó kivitelező a jogosultsággal rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére írásbeli tervezési szerződést köt. A tervezési szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell ü a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését, ü a kivitelezési dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását, a kidolgozás részletezettségét, (részletrajzok, konszignációk, költségvetési kiírás szükséges körét), ü a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási kötelezettségét, ü a terv felülvizsgálatának, ellenőrzésének szabályait, ü a szükségessé váló tervmódosítások szabályozását, valamint ü tervezői művezetési feladatellátás részletes feltételeit, ha a tervező ilyen feladatot lát el. A szerződésben megállapított tervezési díjnak magában kell foglalni 17

18 ü a közvetlen költségeket (számított munkadíj, az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke), ü a közvetett költségeket (működési költség, anyagjellegű ráfordítás), ü az értékcsökkenési leírást, ü az egyéb ráfordításokat, továbbá ü a tervezett nyereség együttes összegét. Felhívjuk a figyelmet arra az új szabályra, hogy a szerződő tervező köteles az építtetőt tájékoztatni a szakági tervezési feladatokról. Amennyiben szakági tervező bevonását a szerződő tervező javaslata ellenére az építtető nem veszi igénybe, úgy az ennek hiányából fakadó jogosulatlan vagy szakszerűtlen tevékenységért a szerződő tervezőt nem terheli felelősség. 10. A TERVEZÉSI PROGRAM KÖTELEZŐ ELEMEI Az OTÉK szerinti tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi.a tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét. Újraszabályozásra került a tervezői szerep megerősítésével egy időben a Szakmagyakorlási Kódexben a tervezési programban kötelező tartalmi elemei az alábbiak szerint. A tervezési programban amelyet az építtető és tervező közösen készít elő a tervezés tárgyától és nagyságrendjétől függően ismertetni kell ü tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését, ü a tervezés előzményeit előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait, ü az elvárt az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket, ü az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét, 18

19 ü a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait, ü a helyszín bemutatását, a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, ü az építményben üzemelendő technológiákat, a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat, ü a közmű és energia ellátási igényeket, módokat, az akadálymentesítésre vonatkozó információkat, ü műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat, ü a szükséges szakági tervezők, szakértők körét, az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait, ü a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit. Felhívjuk a figyelmet, hogy az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletébe bevezetésre kerültek a kötelező tervezői művezetéshez kapcsolódó bírságszabályok. Ennek megfelelően ha a tervezői művezető nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal, úgy mind az építtetőt, mind pedig a tervezői művezetőt 100 ezer forint bírsággal sújtható, írásbeli tervezői művezetői szerződés hiánya miatt szintén 100 ezer forint bírsággal sújtható az építtető és a tervezői művezető, ha az egyszerű bejelentés esetén a tervezői művezető legalább hat alkalommal nem teljesíti az e-naplóban az eseti bejegyzési kötelezettségét, úgy 80 ezer forint bírságot kaphat 11. MIKOR KEZDHETI MEG AZ ÉPÍTTETŐ AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGET? Az építtető az építési tevékenységet a bejelentés benyújtását követő naptól számított tizenöt nap elteltével a 16. napon kezdheti meg és folytathatja az Étv., a Kivitelezési Kódex, és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint. 19

20 12. MI A TEENDŐ A KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGET A BEJELENTÉSRŐL ELTÉRŐIEN KÍVÁNJÁK MEGVALÓSÍTANI? Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző tizenöt nappal be kell jelenteni az építésügyi hatóságnak, ha a változás ü az épület alaprajzi méretét, ü az épület beépítési magasságát, ü a lakások, önálló rendeltetési egységek számát, ü az épület telken belüli elhelyezkedését, vagy ü az épület homlokzati geometriáját, anyaghasználatát, színét érinti. Fontos, hogy a változás bejelentése az e-naplón keresztül történik oly módon, hogy a változást bemutató mutató tartalmú kivitelezési dokumentációt a tervező az e-naplóba feltölti. A feltöltéssel egyidejűleg eseti bejegyzést kell tenni. 13. A SZABÁLYTALAN MEGVALÓSÍTÁS KÖVETKEZMÉNYEI Ha a lakóépületet bejelentés vagy a változás bejelentése nélkül valósították meg, és az Étv. 48/A. (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, az építtető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről az Eljárási Kódex szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő. Az Étv. 48/A. (1) bekezdése szerint, ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az építésügyi hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján amennyiben az építmény, építményrész fennmaradása nem eredményez az életet, egészséget veszélyeztető használatot vagy állapotot fennmaradási engedélyt ad, ha az Étv.-ben, az egyéb jogszabályban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, vagy az építményt, építményrészt építési vagy más tevékenységgel szabályossá teszi, vagy az műemlékvédelmi érdeket nem sért. 20

21 Az Eljárási Kódex 42. (1) bekezdése ezt szinte megismétli, amikor úgy rendelkezik, hogy az építésügyi hatóság, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad. A fennmaradási engedély iránti kérelemben az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére, ajogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített építménytovábbépítésére vagyhasználatbavételére irányuló kérelem is előterjeszthető. Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtja be, az épületet a jogerős fennmaradási engedély birtokában az e rendelet szerinti bejelentést követően lehet továbbépíteni. Amennyiben a bejelentés alapján megvalósult építményt az Étv. 33/A. (3) bekezdése alapján le kell bontani, az építésfelügyeleti hatóság a bontás elrendelése során az Eljárási Kódex szerint jár el. Az Eljárási Kódex azt mondja, hogy a bontási, átalakítási kötelezettség teljesítésének határideje a döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított legfeljebb hat hónap lehet. Az építésfelügyeleti hatóság a teljesítési határidőt a kötelezett kérelmére indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítja. 14. ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS Az építésfelügyeleti hatóság, hasonlóan az építési engedélyes kivitelezési tevékenységhez, az egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenységet is szúrópróbaszerűen a helyszínen ellenőrzi. De az e-napló keresztül ez az ellenőrzés távolról is megvalósul. Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. alapján a helyszínen ellenőrzi a következőket: Ø a helyszínen, illetve az Országos Építési Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység 21

22 ü végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, ü résztvevőinek jogosultságát, ü végzéséhez előírt építési napló meglétének, vezetésének módját és tartalmát, bd) folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció (rész) meglétét, Ø a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében aországos Építési Nyilvántartás igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le, Ø az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében ü építésfelügyeleti intézkedést tesz, ü építésfelügyeleti bírságot szab ki, ü megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot.. Ezt tovább viszi ez Eljárási Kódex 65. -a, amely azt mondja, hogy az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül Ø a jogszabállyal kötelezően előírt építtetői fedezetkezelő közreműködésének elmaradása, Ø az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás vezetésének hiánya, Ø ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a Kivitelezési Kódex 22. -a szerinti kivitelezési dokumentáció nélkül végzik, Ø ha az építési munkaterület átadására vagy építőipari kivitelezési tevékenység folytatására a telek, építmény vagy építményrész tulajdonosának a Kivitelezési Kódex meghatározott nyilatkozata hiányában kerül sor, Ø ha az építési naplóban az eltakarásra kerülő épületszerkezetek ellenőrzésének dokumentálása elmarad. Az előző szabálytalanságok esetén az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló kormányrendelet szerinti építésfelügyeleti bírságot is kiszabhat. Az építésfelügyeleti hatóság ideiglenes intézkedésként az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapjána helyszínen végzéssel megtiltja, ha Ø az építőipari kivitelezési tevékenység az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető módon folyik, vagy 22

23 Ø a Kivitelezési Kódex 24. -ában meghatározott építési tevékenységet elektronikus építési napló hiányában végzik. Az építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv vagy a közbenső végzés egy példányát a helyszínen a kötelezett vagy képviselője részére átadja ha ez nem lehetséges a kötelezettel egyéb módon közli. Az állékonyságot, életet és az egészséget vagy a közbiztonságot sértő a jegyzőkönyvet és a közbenső végzést az elektronikus építési naplóba feltölti az eseti bejegyzéssel egyidejűleg. Az építésfelügyeleti hatóság, ha az építési tevékenység végzését megtiltotta, az ellenőrzéstől számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján határozatban elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését. A határozat bírság kiszabása esetén fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Az építőipari kivitelezési tevékenységet tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet. A kötelezés végrehajtásának teljesítését az építésfelügyeleti hatóság a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja. Az építésfelügyeleti hatóság a hatáskörébe nem tartozó szabálytalanság esetén a jegyzőkönyv, valamint az egyéb bizonyítékok megküldésével a szükséges intézkedések megtételét az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál. Az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, az építészeti-műszaki tervező, a szakági tervező,, az építőipari kivitelező (szakmagyakorló) személy kötelezésekor és bírságolásakor az építésfelügyeleti hatóság a jogerős és végrehajtható döntése egyidejű megküldésével a szakmagyakorlóról névjegyzéket vezető szervnél a jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi. Az építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha ü az építészeti-műszaki tervező által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, ü építési-műszaki ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget észlel. 23

24 15. KINEK KELL GONDOSKODNIA AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY BESZERZÉSÉRŐL? Az energetikai tanúsítvány beszerzése az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az Étv.-ben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően az építtetőnek kell gondoskodnia. 15. KITŐL ÉS HOGYAN KELL KÉRNI A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT, MIT KELL CSATOLNI A KÉRELEMHEZ, MIT TARTALMAZ A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY. A bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt kérelemre az építésügyi hatóság állítja ki és tölti fel az e-naplóba. A kiállított hatósági bizonyítványról az építésügyi hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét. Itt is ugyanaz a helyzet, mint a bejelentésnél, hogy az építésügyi hatóság értesíti a település önkormán0zyat jegyzőjét. A kérelmet az ÉTDR felületen ügyfélkapus belépéssel lehet benyújtani, vagy lehetőség van személyesen az illetékes építésügyi hatóság ügyfélszolgálatán, kormányablaknál, az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó települési önkormányzatnál, illetve postai úton. A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell ü az e-napló összesítő lapját (melyet az e-naplóból egy pdf. file-ban történő generálás után ki lehet nyomtatni), ü az épületre elkészített energetikai tanúsítványt (erről az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építtetőnek még a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően gondoskodnia kell), ü ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint ü az Eljárási Kódex 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot. 24

25 Azt tudni kell, hogy az Étv.-ben foglalt hatósági bizonyítványért fizetendő díj ösztönzi az építtető, hogy minél előbb kész legyen, tekintettel az alábbi táblázatra, amely az Étv. 1. melléklete. A 1. B A bejelentéstől számított évek száma C Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj díjmentes forint forint forint forint forint forint forint Amint látható érdemes három éven belül befejezni, ha nem akarunk mindjárt 200 ezer forint díjfizetéssel kezdeni. A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza ü az építtető elérhetőségét, ü az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, ü az épület megvalósításának tényét, valamint ü az e-napló azonosítószámát. 25

26 A hatósági bizonyítványt a kiállítója a kiállítással egyidejűleg feltölti az e-naplóba. Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági bizonyítvány feltöltését követően mind az e-naplót, mind az építkezést ellenőrzi. A napló készenlétét megszünteti, ha - a napló tartalmára és vezetésére vonatkozó követelmények teljesülnek és - a helyszínen építkezés végzését nem tapasztalja. A napló készenlétének megszüntetését követően a naplóba dokumentumok feltöltésére, e-főnapló megnyitására már nincs lehetőség. 26

27 Melléklet TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI II. LEGFELJEBB 300 M2 ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLETŰ ÚJ LAKÓÉPÜLETEK EGYSZERŰ BEJELENTÉSÉHEZ ÉS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI VALAMINT A TERVEZŐI MŰVEZETÉS SZABÁLYAI SZABÁLYZAT Elfogadta: a május 21-i MMK Küldöttgyűlés és a május 27-i MÉK Küldöttgyűlés Hatályos:2016. június 14-től MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA

28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előszó 2. Hatály 3. Általános követelmények: A kivitelezési tervdokumentáció általános tartalmi követelményei A kivitelezési tervdokumentáció általános formai követelményei Tervező és tervező művezető személye Rajzpecsét Tervezői művezetés 4. Terv műszaki tartalma: Aláírólap tervjegyzékkel Helyszínrajz Kitűzési helyszínrajz Utcakép Eltérő szintek alaprajzai Metszetek Homlokzatok Tartószerkezeti tervek Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve Műszaki leírás Tervezői költségvetési kiírás 5. Tervezői művezetés szabályai: Szerződés Tervezői művezetési alkalmak Tervezői művezető intézkedései 28

29 1. ELŐSZÓ A Szabályzat tartalmazza a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek az épített környezet védelméről szóló évi LXXVIII. törvény szerinti egyszerű bejelentéséhez és a kivitelezéséhez szükséges, június között a 456/2015. (XII. 29.) Korm. r. 1. melléklete szerinti, július 1-től a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tervdokumentációjának alapkövetelményeit, valamint a tervezői művezetés szabályait. A Szabályzat alapján készített tervdokumentáció lehetővé teszi a fentieken túl a megfelelő építésfelügyeleti ellenőrzést. A Szabályzat a kivitelezési tervdokumentáció kötelező minimális műszaki és tartalmi követelményeit tartalmazza. Ez a műszaki tartalom biztosítja a szakszerű, az építtető elképzelései és igényei szerinti megtervezett épület egyszerű bejelentéséhez és a megvalósításához szükséges elengedhetetlen információkat. 2. HATÁLY A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén készített, egyszerű bejelentéshez kötött, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentési és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeire, valamint az ehhez kapcsolódó tervezői művezetői feladatokra és szabályokra. A Szabályzatba foglalt követelmények csak a szabályzat hatályba lépését követően induló egyszerű bejelentés esetében alkalmazhatók, a szabályzatnak a hatályba lépést megelőzően tett bejelentésre nézve nincs visszamenőleges hatálya. A Szabályzat az alapfeltételeket tartalmazza, a felek a tervezési szerződésben többletteljesítésben szabadon állapodhatnak meg. 3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 3.1. A kivitelezési tervdokumentáció általános tartalmi követelményei: 29

30 A kivitelezési dokumentációk minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, hogy az megfelelő legyen a bejelentéshez, a megértéséhez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az ellenőrzéséhez. A tervek alapján egyértelműen csak a megrendelő és tervező szándéka szerinti épület legyen megvalósítható. A tervlapok kell, hogy tartalmazzák az épület minden részének a hatályos szabványok előírásai szerint (vagy azzal egyenértékű módon) meghatározott alakját, méretét, kapcsolatait, teljesítmény tulajdonságait és egyéb jellemzőit (elhelyezési beépítési követelmények), szükség esetén technológiai leírását, mindezek megvalósítását lehetővé tevő egyértelmű rajzi, illetve írásos meghatározással. A kivitelezési dokumentáció tartalmazza a jogszabályokban megfogalmazott alapvető követelmények és előírások kielégítését, az építmény megvalósításához. Meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését. A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó tervdokumentáció részek elhagyhatóak. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai - a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével - a tervdokumentációban összevonhatók. Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon egyértelműen jelölni kell A kivitelezési tervdokumentáció általános formai követelményei A tervdokumentáció megfelelő szakmai képességű és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakember számára minden kétséget kizáróan egyértelmű kell, hogy legyen. A tervdokumentációt a hatályos jogszabályok szerint kell feltölteni az építtető által készenlétbe helyezett e-naplóba: Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni A tervező és tervező művezető személye 30

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatályos: 2017.01.01-155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

? Hogyan teljesíthető az Étv. 33/a. szerinti egyszerű bejelentés megtétele az építésügyi hatóság felé?

? Hogyan teljesíthető az Étv. 33/a. szerinti egyszerű bejelentés megtétele az építésügyi hatóság felé? Egyszerű bejelentés 2016. július 1-jétől GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) - VÁLASZOK Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 33/A. rendelkezései szerint

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2017. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Építési Műszaki Ellenőr Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatály: 2017.I.1. - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - a lakóépület építésének eg 2. oldal b) az építtető adatait, c) az érintett telek címét, helyr

Magyar joganyagok - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - a lakóépület építésének eg 2. oldal b) az építtető adatait, c) az érintett telek címét, helyr Magyar joganyagok - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - a lakóépület építésének eg 1. oldal 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet

Részletesebben

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2018. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció A műszaki ellenőr az építtető

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatály: 2018.I.1. - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építész tervezők és tervezői művezetők részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom

Részletesebben

JEGYZŐI SZAKMAI ÉRTEKEZLET JÚNIUS 29. EGER

JEGYZŐI SZAKMAI ÉRTEKEZLET JÚNIUS 29. EGER JEGYZŐI SZAKMAI ÉRTEKEZLET 2017. JÚNIUS 29. EGER Építési szabályok változásával kapcsolatos tájékoztatás, különös tekintettel a 300 m 2 összes hasznos alapterület alatti építkezésekre, bontási, jókarbantartási

Részletesebben

EGYSZERŰ BEJELENTÉS TÁJÉKOZTATÓ ÉPÍTTETŐK SZÁMÁRA

EGYSZERŰ BEJELENTÉS TÁJÉKOZTATÓ ÉPÍTTETŐK SZÁMÁRA EGYSZERŰ BEJELENTÉS TÁJÉKOZTATÓ ÉPÍTTETŐK SZÁMÁRA 2016. július 1-jén hatályba lép a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.(VI.13.) Kormányrendelet, s egyidejűleg hatályát veszti az ilyen típusú

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Az egyszerű bejelentést érintő jogszabályváltozások

Az egyszerű bejelentést érintő jogszabályváltozások Az egyszerű bejelentést érintő jogszabályváltozások A komplex kihívásoknak megfelelő épületek tervezése és kivitelezése tudatos építés égetett kerámia építőanyagokkal 2017.04.07. Jogalkotó célja Miniszterelnökség

Részletesebben

Építésfelügyeleti bírság

Építésfelügyeleti bírság Építésfelügyeleti bírság jogszerűtlen, jogosulatlan, szakszerűtlen (Étv. 48. ) JOGSZERŰTLEN: az építési vagy bontási tevékenység, ha a jogszabály alapján engedélyhez vagy tudomásul vételhez kötött építési

Részletesebben

A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 6348 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 84. szám II. 10. Műszaki leírás 11. Tervezői költségvetési kiírás Az I. rész szerinti munkarészek elkészítéséhez az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

Részletesebben

A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építtetők és meghatalmazottak részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építtetők és meghatalmazottak részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építtetők és meghatalmazottak részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom 1. Belépés

Részletesebben

Egyszerű bejelentés. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési. tervezéstől a megvalósulásig

Egyszerű bejelentés. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési. tervezéstől a megvalósulásig Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység folyamata tervezéstől a megvalósulásig 1 Vonatkozó jogszabályok:» 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)»

Részletesebben

Lestyán Mária. Építésügyi jogszabályok tűzvédelmet is érintő vonatkozásai

Lestyán Mária. Építésügyi jogszabályok tűzvédelmet is érintő vonatkozásai Lestyán Mária Építésügyi jogszabályok tűzvédelmet is érintő vonatkozásai 2016.május 13.-tól hatályos Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása (Építési

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Egyszerű bejelentés. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési. tervezéstől a megvalósulásig

Egyszerű bejelentés. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési. tervezéstől a megvalósulásig Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység folyamata tervezéstől a megvalósulásig 1 Vonatkozó jogszabályok:» 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)»

Részletesebben

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._.,

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._., Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: 2016. november ;,o Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGk-J._., 1~rkez et' 2016 fíov 3 o. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre 2016.07.01-től Építész tervezők és tervezői művezetők részére Frissítve: 2016. november 24. 1 Tartalom 1. Belépés az e-építési napló alkalmazásba...

Részletesebben

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI...

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... Tartalomjegyzék 27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... 3 27.1. Az építtető... 3 27.1.1. Meghatározása... 3 27.1.2. Felelőssége... 3 27.1.3. A kivitelezővel közös felelőssége... 4 27.1.4. Feladata... 4 27.1.5.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

A július 21-i Építész Kamarai Tájékoztató Fórumot követően beérkezett kérdéssort áttekintve, hatóságunk az alábbi tájékoztatást adja:

A július 21-i Építész Kamarai Tájékoztató Fórumot követően beérkezett kérdéssort áttekintve, hatóságunk az alábbi tájékoztatást adja: A 2016. július 21-i Építész Kamarai Tájékoztató Fórumot követően beérkezett kérdéssort áttekintve, hatóságunk az alábbi tájékoztatást adja: Az e-epites.hu oldalon a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BK-01D/004/75-2/14. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BAJAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALÁNAK 15. ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE Hatályos : 15. január 1-től Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre 2017.01.01-től Építész tervezők és tervezői művezetők részére Frissítve: 2017. június 15. 1 Tartalom 1. Belépés az e-építési napló alkalmazásba...

Részletesebben

Egyszerű bejelentés. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési. tervezéstől a megvalósulásig

Egyszerű bejelentés. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési. tervezéstől a megvalósulásig Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység folyamata tervezéstől a megvalósulásig 1 Vonatkozó jogszabályok:» 1997. évi LXXVIII. törvény mód: 2017.04.27-től az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel Tények és tévhitek a lakásépítések szabályozásának változásairól. Minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagok alkalmazásával. 2016.04.07. Tematika

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁS LEGFŐBB SZEREPKÖRÖK JOGOSULTSÁGAI

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁS LEGFŐBB SZEREPKÖRÖK JOGOSULTSÁGAI E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁS LEGFŐBB SZEREPKÖRÖK JOGOSULTSÁGAI frissítve: 2018.11.15. ÉPÍTTETŐ / ÉPÍTTETŐ MEGHATALMAZOTTJA: Az építtető vagy az építtető érdekeit képviselő meghatalmazott, aki az e-napló

Részletesebben

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről) 1. (1) szerint:

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

16. AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN...

16. AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN... Tartalomjegyzék 16. AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN... 3 16.1. Mit jelent a gyakorlatban, hogy a hővédelem és energiatakarékosság az építmények

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési időszak: 2019. január 1. 2019. december 31. Az ellenőrzés ütemezése: folyamatos A hatósági ellenőrzés

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

Szervezeti változások az építésügyben január 01.-től

Szervezeti változások az építésügyben január 01.-től Szervezeti változások az építésügyben 2013. január 01.-től Feladatellátás 2013. Január 01-től osztott feladatellátás van az építésügyben (első fokú hatóság) - Általános építésügyi hatósági feladatok -

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatály: 2018.I.1. - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építtetők (meghatalmazottak) részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre től Építtetők (meghatalmazottak) részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre 2016.07.01-től Építtetők (meghatalmazottak) részére Frissítve: 2016. november 24. Tartalom 1. Belépés az e-építési napló alkalmazásba... 3 2.

Részletesebben

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2017. május 24-i ülésére

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet

Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet Építésügyi Hivatal Építésfelügyelet illetékességi területe: Zala Megye területe az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, 1.

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez Az építőipari tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során

Mészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Mészáros János A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Álom és valóság Nulladik mese Megcsörrent a telefonom (1) első mese: Tűzgátló ablak(ok)ra van szükség.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságró 2. oldal d)1 táblázat pontjában a megrendelő vállalkozó ki

Magyar joganyagok - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságró 2. oldal d)1 táblázat pontjában a megrendelő vállalkozó ki Magyar joganyagok - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságró 1. oldal 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: 20161 ÁPR. 2 5 t Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Hatóság megnevezése: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda Építéshatósági Osztály 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök és annak vezetése Nemes András okl. építőmérnök Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki ellenőr

Részletesebben

Építési jog, építésigazgatás (fejlesztés, tervezés és hatósági feladatok)

Építési jog, építésigazgatás (fejlesztés, tervezés és hatósági feladatok) Építési jog, építésigazgatás (fejlesztés, tervezés és hatósági feladatok) Építési jog Tág értelemben: területfejlesztés + területrendezés + település-fejlesztés + műemlékvédelem + közterület-fenntartás

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az

Részletesebben

2014. május 20. ügyvéd, jogalkotási szakjogász. dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu

2014. május 20. ügyvéd, jogalkotási szakjogász. dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu 2014. május 20. Előadás helyszíne: Előadó: Hotel Famulus - Győr Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Hatóság megnevezése: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda Építéshatósági Osztály 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal i Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának 2015. évi ellenőrzési terve Ez a munkaterv Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság

Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Járásszékhely települési önkormányzat jegyzője mint általános építésügyi hatóság Hatóság megnevezése: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda Építéshatósági Osztály 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

HBM MK Hírközlési és Informatikai Szakcsoport 2019. évi szakmai nap NMHH építésfelügyeleti tevékenysége kapcsán felmerülő beruházói, tervezői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri feladatok, kötelezettségek

Részletesebben

71/2012. (XII. 14.) BM rendelet a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályos:

71/2012. (XII. 14.) BM rendelet a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályos: ÚJ JOGSZABÁLYOK 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 2012. évi CXC. törvény egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.27.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.27.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.27.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1)

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

Fejér Megyei Mérnökkamara. Felelős műszaki vezető feladatai

Fejér Megyei Mérnökkamara. Felelős műszaki vezető feladatai Fejér Megyei Mérnökkamara Építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők szakmai továbbképzése 2017 Felelős műszaki vezető feladatai 2017.08.09. Ki is a felelős műszaki vezető? Mi a feladata egy

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

Változások az építésügyben Építési törvény, E-napló

Változások az építésügyben Építési törvény, E-napló Változások az építésügyben Építési törvény, E-napló 2017. május 25. 1. A lakóépületek építésének egyszerű bejelentése 2. Az építésfelügyeleti hatósági eljárás szabályainak változása, a Teljesítésigazolási

Részletesebben

Változások az építésügyben

Változások az építésügyben Változások az építésügyben 1 Változások az építésügyben 2 Miről is lesz szó? 1. Jogszabályi áttekintés 2. Hatáskör, illetékesség 3. Engedély vagy bejelentés? Engedély és bejelentés nélkül végezhető építési

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2016. évi módosított építésfelügyeleti ellenőrzési terv

2016. évi módosított építésfelügyeleti ellenőrzési terv i Hivatal Iktatószám:BO08D/ÉH/9/016. 016. évi módosított építésfelügyeleti ellenőrzési terv a Miskolci, Szikszói, Encsi, Mezőkövesdi, Mezőcsáti és ok illetékességi területére Miskolc, 016. május 6. 1.

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01.

Részletesebben

Kivitelező, felelős műszaki vezető jogosultságai, építésfelügyeleti szankciók

Kivitelező, felelős műszaki vezető jogosultságai, építésfelügyeleti szankciók Kivitelező, felelős műszaki vezető jogosultságai, építésfelügyeleti szankciók Előadó: Kiss Andor Folyamatban lévő kivitelezés ellenőrzése hagyományos építésfelügyeleti ellenőrzés Előkészítés - elméletben

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12723. számú törvényjavaslat az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 2.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló előírásainak felelevenítése. 1 - 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet [2014.01.01.- ] az építőipari kivitelezési tevékenységről (Épkiv.) Ez

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Az építésfelügyeleti hatóság tapasztalatai AZ ÉPÍTŐIPART ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK SZAKMAI NAP

Az építésfelügyeleti hatóság tapasztalatai AZ ÉPÍTŐIPART ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK SZAKMAI NAP Az építésfelügyeleti hatóság tapasztalatai 2016. AZ ÉPÍTŐIPART ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK SZAKMAI NAP Tartalom Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet változásai

Részletesebben

NMHH építésfelügyelet

NMHH építésfelügyelet NMHH építésfelügyelet Bölsei Tamás Felügyeleti főosztály Építésfelügyeleti munkatárs +36 30 991 5892 bolsei.tamas@nmhh.hu Az e-napló alkalmazása a hírközlésben 2015. November 05 XI. Építtetői, Tervezői

Részletesebben

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely www.terc.hu KAPCSOLATOK Építtető Beruházáslebonyolító (általános képviselő) Építési műszaki ellenőr (helyszíni

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben