VERTEBRATA HUNGARICA. A Mecsek ragadozómadarai MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI. Tom. II Fase. 1. Irta: Cseresnyés Szilárd, Pécs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERTEBRATA HUNGARICA. A Mecsek ragadozómadarai MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI. Tom. II. 1960. Fase. 1. Irta: Cseresnyés Szilárd, Pécs"

Átírás

1 VERTEBRATA HUNGARICA MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI Tom. II Fase. 1. A Mecsek ragadozómadarai Irta: Cseresnyés Szilárd, Pécs Tis éven keresztül / / folytatott megfigyeléseim alatt sokat változott a Mecsek hegység erdőinek képe. A korábbi elhanyagolt erdők jobban kedveztek a ragadozőmadarak megtelepedésének, mint a mai gondozott erdőterületek. Az er dők változásával változott a fauna összetétele is. Egyes fajok szinte teljesen eltűntek,mások egyre gyakrabban kerülnek elő. Átlagosan azonban a fajok száma csökken. A Mecsek faállománya a D-i oldalon tölgy, az É-i oldalakon bükk és gyertyán. Kisebb foltokban előfordul a fenyő is. Általában kevert az állomány, öreg erdő alig van, középkorú állomány még sokfelé akad, de legtöbb helyet a vágásterület, bozótos ás uj telepítésű fiatal erdő foglal el. Az összefüggő erdőket vágásterületek szabdalják f e l, s az igy visszamaradó és egymástól elhatárolt erdőfoltokban húzódnak meg a ragadozőmadarak. Az erdőmenti legelőkön ma már nem tűrik meg a bokrokat, ami a bokorlakó madarakra és közvetve egyes ragadozőmadarakra is kedvezőtlen hatással van. Az énekes ós egyes ragadozómadár-fajok között egymásrautaltságot is megfigyeltem. A ragadozók gyakran vadásztak az

2 énekes madarakra, mig az egyes énekes fajok /leginkább a mezei Terebek/ a ragadozók fészkeit használják fel költőtanyául. Ahonnan eltűntek az énekesek, ezt a területet elhagyják a ragadozók is. A magyarürögi hegyi legelőn 1952 telén kiirtották a bokrokat. Az apró madarak eltűntek, de velük együtt a környéken fészkelő karvalyok és héják is. Hasonló esetet figyeltem meg a Keleti Mecsekben is, ahol a Cigány hegyen lévő bokrok kiirtásával eltávoztak az apró énekesek és a héják, karvalyok is. Egymásrautaltságot figyeltem meg továbbá egyes ragadozók között is. A lakatlan ölyvfészkeket leginkább héják foglalják el költésre. Ha azonban az ölyvfeszekben csak egyszer is költött héja, az ölyv többet nem ment vissza abba. A Keleti Mecsekben is tapasztaltam hasonló esetet: egy ölyvfészekben,melyet éveken át használtak az ölyvek 1952-ben egy kaba sólyom fészkelt. Bár a sólyom tojását elszedtem, igy azok csak rövid ideig lakták a fészket,az egerészölyvek véglegesen elhagyták azt.még öt éven át figyelgettem a fészket, de abban többé nem volt költés, mig végül is lehullott. Ugyanígy elhagyottá vált egy egerészölyv fészek Kantavárnál, ahol egy alkalommal darázsölyvek költöttek abban. Mielőtt az egyes fajok tárgyalására térnék, megemlítem, hogy a Mecsek területén 18 fajuk került elő. Ezek közül 11 faj költését és 3 faj előfordulását /költés nélkül/ sikerült megállapítanom. Az irodalomban még további 4 olyan faj előfordulásáról találtam emli.'-ést, melyek részben előforduló, részben költő fajok voltak, azonban ma már teljesen hiányoznak a Mecsek területéről. Egerészölyv /Buteo b. buteo L./ A leggyakoribb ragadozómadár a Mecseken. Az utóbbi időben ez a faj is erősen megfogyatkozott telén még 82 darab jó állapotban lévő fészket tartottam nyilván, melyeket

3 évenként felkerestem. A fészkeknek általában 20 %-e volt lakott 1949 és 1952 években. Azóta a nyilvántartott fészkek száma 46-ra ősökként ugyancsak 20 %~OB lakottsággal. A költő ölyvpárok csak végszükségben építettek uj fészket, legtöbbször a régi fészkeket javítják ki. Előfordult, hogy 5-6 év után újra megtelepedtek elhagyott fészkükben. Uj fészket csak elvétve találtam.az elmúlt évtizedben as ismert 82 féezekből 43 pusztult el és csak 7 uj fészek épült. A fészkek cm. átmérőjűek.'magasságuk 10 és 60 cm. között váltakozik. Leginkább a fák felső harmadában épültek. A még meglévő fészkek közül 18 tölgyfán. 14 bükkfán, 6 hárson. 4 fenyőn, 2 gyertyánfán, 2 pedig vadcseresznysfén épült. A legalacsonyabb 6, a legmagasabb 28 méteren van /Átlagos magasság 12 m./. Egy alkalommal olyan fiatal gyenge tölgyfán találtam fészket, hogy a fára mászni lehetetlen volt, s azt a szomszéd fáról tudtam csak megközelíteni. A fészkes fáknak 70 St-a völgyekben, 20 St-a a völgy fe letti oldalakon és 10 %-a a gerinceken,vagy magasabb fekvésű erdőréezeken van. A költés legkorábbi ideje IV. 12-én volt, legkésőbben pedig V.23-án találtam tiszta fészekaljat.általában az aljak IV. 20-ra teljesek. Tapasztalatom szerint a Mecseken a fészekaljak nappal később találhatók, mint a környeső síkvidéki erdőkben. /Igy pl. a sumonyl erdőn az aljak már I I I. hó végén teljesek./ Fészekaljuk 50 %-ban 3-as, 20 %-ban 4-es és 30 Jt-ban 2-es. Gyakran csak egy tojás van a fészekben, de ezek inkább pótköltéeből erednek. Egy alkalommal /Abaliget 1952.IV.18./ tudtam 5-ös fészekaljat. Az általam begyűjtött aljak közül 12 alj 3-as 9 alj 2-es 3 alj 4-es volt.

4 Gatyásölyv /Buteo 1. lagopus PONTOPP./ Csak ősszel ás télen láttam XII. 8-én Kővégószőllősön, I I. 7-én Mánfa és Sikonda között, I.2-án Pécsváradnál és ugyanezen a napon Kisujbénya környékén. Legkorábban XI.10-én Pataceon, legkésőbben III.20-án láttam Zobákpusztán néhányat az erdőszéleken, mezőgazdasági területeken. Parlagi sas /Aquila h. heliaca SAV./ Mindössze egy alkalommal költött a Mecsek területén. Az első példányt 1951 mérc. 23-án figyeltem meg a Szuadó völgy környékén, a Kispohár forrás közelében,ahol egy öreg bükkfán régi sasfészek volt. Mérc. 29-én már a fészek mellől láttam felszállni. Április 5-én lerakták az első, majd 9-én a második to jást. Már az első tojás lerakása után a tojó a kotláét megkezdte. Nagyon óvatosan viselkedtek; m. távolságból lerepült a fészekről. A fészkes fa megmászása alatt a levegőben köröztek és rövidebb időközökben hallatták hangjukat. A fészekben, mely 21 m. magasan volt, a kányafészkekhez hasonlóan papir, lótrágya, egy nyulláb, fogoly /Perdix perdix L./ és örvöegalamb /Columba palumbus L./ - t o l l volt.a fészek átmérője 160 cm magassága 95 cm volt. A saspár egész éven ét a fészek környékén tartózkodott. Táplálékért a közeli pellérdi halastavakra jártak. A tél folyamán kóboroltak, hol i t t, hol ott bukkantak fel, de mindig párosan. Egy alkalommal a ZBongorkő szikláiról repültek fel /1951. X. 20/. Abaliget felett I. 19-én láttam. Darázsölyv /Pernis a. aplvorus L./ Nem fészkel minden évben,bár egy alkalommal /1950/ egy-

5 Barna kánya /Milvus m. migrans BODD./ ezerre két pár is költött a Mecseken. AGÁRDI EDE már 1921.V. 29-én gyűjtött darázsölyv tojáeokat a Keleti Mecsekben V.23-án a melegmányi dombtetőn találtam költve.fészkük 25 m. magasan cserfán volt s 3 /!/ tojást tartalmazott. A tojé ült a fészken. A fészek megmászása alatt a szomszédos fán nyugodtan ült. Fészkét friss zöld lombbal bélelte, a tojások is zöld leveleken feküdtek. Ugyanebben az évben VI.2-án Kantavár felett találtam fészkére 10 m. magasan hársfán. Ebből a fészekből IV. 26-án 6-os erdei fülesbagoly /Asio o. otus/ aljat, két hét múlva 2-es egerészölyv /Buteo -b. buteo/ aljat, VI.2-án pedig már a darázsölyv /Fernis/ aljat találtam. Ez a fészek is zöld lombbal volt bélelve. Fészekalja 2 tisz ta tojásból állt. A tojó oly szorosan ülte a fészket, hogy csak akkor repült le, amikor már majdnem elértem. Ez a madár is a szomszéd fáról nézte végig a fa megmászását V. 4-én a Szuadó völgyben láttam egy példányt V. 28-án a vágoti völgy felett repült egy drb VI. 26-án a Jakabhegyen 2 flókáját találtam egy 12 méter magasan lévő fészekben. I t t ugyancsak megfigyeltem a Pernio túlzott bizalmasságát. A fészkéé fa megmászása nem zavarja, nyugodtan viselkednek, de hangjukat sohasem hallatták. Csak a Keleti Mecsekben észleltem néhányszor, de ugy látszik ezek is a dunamenti erdőkből húzódtak a Mecsekbe ban a Zengő környékén látta AGÁRDI EDE. A 30-as években a Dobogón költött egy pár. Magam IV.28-án a Keleti Mecsekben /Vöröshegy/ találtam fészkelve. Fészkében 3 friss tojás volt.1952.iv.19-én a Kecskeháton talált fészkében egy tojás volt. Május végén a fészekben két fióka volt, melyeket meg is fogtam és Pécsett VII. hó végén meggyürüzve elengedtem.

6 Rétisas /Haliaetus albicllla L./ Egy alkalommal költöttek a Mecseken* februárjában letelepedtek a Szuadóban lévő saefeszeknél. Március elején lerakták egyetlen tojásukat, mely a gyakori zaklatás következtében megzápult.ezt a tojást III.15-én elszedtem és praeparáltam. Jelenleg a NEMZETI MÚZEUM gyűjteményében van. A saspárt még többször megfigyeltem ebben az évben a Szuadó völgy környékén és a Jakabhegyen. ősszel már egyedül jártak és leginkább a Jakabhegy D-i oldalán tartózkodtak. Táplálékért a pellérdi halastavakra jártak, ahol a leeresztett tó visszamaradó vizgyülemléseiben lévő halakra vadásztak februárjában ismét megjelentek a fészek környékén, de március elejére elhagyták a vidéket. Kígyászölyv /Circaetus g. gallicus GM./ Előforduláséról és fészkeléséről Aquila igy ir: Nagyon kevés helyen költ IV. 27-én a Zengő közvetlen tövében költött 15 m. magas fenyőfán.a tojás kissé kotlott volt már. Másodszor 1926.V.16-án ismét költött ugyanebben a fészekben. A tójáéban már nagy embrió volt." Utolsó fészkelése állítólag 1940 körül volt a Szuadó völgyben lévő sasfészekben. Állítólag klgyászölyvek készítették az ott lévő sasfészket, melyet később a parlagi sasok feljavítottak és költöttek is benne mérc.7-én a Jakabhegyen egy vadász kézzel fogott egy teljesen átázott him példányt, melyet BUCHERT ÁDÁM praeparátornál ki is tömetett.a még élő madarat magam is láttam. Költését még nem sikerült megtalálnom. Karvaly /Accipjter n. nisus L./ Az utóbbi években határozottan megritkult a Mecsek te-

7 mieten. AB 1950-es évek elején több fészkét ismertem a Misina D-i oldaláréi.ahol fiatal tölgyfákon költöttek. Előfordult nég a Jakabhegyen, a Hármaehegyen, Óbánya környékén, Zengővárkonyon, Brdősmecekén, Fékednél. Néhány napos fiókáit 1948.jun. 9-én a Mandulásnál figyeltem meg. Ugyanebben a fészekben V.9-én 4 tojásból álló fészekalj volt. Télen igen gyakran láttam, amint apró madarakra vadásztak. Költésidőben és a fiókák nevelésének időszakában nagyon óvatosak. Ha költését elszedtem mindig pótolt, de már csak 1-2 tojást raktak.fiataljait annyira félti, hogy a fészekhez mászót is gyakran megtámadja V.14-én ismét találtam egy fészket a Tube8től D-re, melyben 5 friss tojás volt. 195.júniusában egy fészekben 5 fiatalra bukkantam ben ismét 3 tojásos fészekalját tudtam az üdülőszálló mögött. Héja /Aoclplter gentille galllnarum BREHM/ Gyakori fészkelő. Fészkét leginkább lakott helyek környékén magas szálerdőben épiti. Költésideje április első fe lére esik,s rendesen 4 tojást raknak. Ritkábban 3 vagy 5 tojást is találtam fészkében. Az irodalom szerint régebben is gyakori fészkelő volt. Magam IV.24-én a Keleti Mecsekben /Szt.Imre hegy/ 2 erősen kotlott tojására akadtam IV. 21-én pedig Kantaváron találtam egy igen fias fészekalját áprilisában a Szuadó völgyben két pár is költött bükkfákon. Ezekben a fészkekben 3 és 4 tojás volt. Ugyenez évben a Keleti Mecsekben két fészkét ismertem. Április 4-én az egyik fészekben 4* a másikban 2 friss tojás volt áprilisában ismét Kantaváron költött egy pár,mely* nek április 12-én 3 tojásból álló fészekaljuk volt és években Orfü környékén találtam egy-egy fészket j V. 4-én /!/ a Szuadó völgyben /Bögréé kut/ lévő fészekben 3 tojás volt. Ez a fészek 19 m. magasan fenyőfán volt. %

8 1959. IV. 16-án a Zengőn két pár költött. Mindkét fészekben 5-5 tojás volt. Az egyik 18 m-en tölgyfán, a másik 16 m-en bükkfán volt. Mindkét fészekalj tojásai kissé zápok voltak mér, - valószínű, hogy az április elején történt nagy felhőszakadás alkalmával átáztak a tojások. A költő héjapárok számát a Mecsek területén 6-7-re becsülöm. Vándor sólyom /Falco p. peregrinus TUNST./ Egy alkalommal láttam a Zsongorkő szikláin. Fészkét nem találtam, bár megfigyelése költésidőben /1953. ápr. 19-én/ történt. Kerecsen /Falco c. cherrug GRAY/ Az első mecseki költését nekem sikerült megfigyelnem márciusában a Szuadó völgyben lévő sasfészekben ütöttek tanyát. Április 12-én fészkükben 3 tojás volt marc.13- án a Zengőn figyeltem meg egy párt,amint a költéshez készülő hollópárt űzték el fészkükről. A hollók elhagyták a környéket, de a kerecsenek sem költöttek, ápr. 15-én újból megtaláltam fészküket a Szuadő völgyben 4 erősen kotlott tojással. /A fészkes fát decemberében kivágták./ Kaba /Falco s. subbuteo L./ Első előfordulását AGÁRDI EDE emliti a Keleti Mecsek környékéről 1931-ben. Magam VI. 17-én találtam meg a Zengőn 22 m. magasan, bükkfán. A fészekben egyetlen nagyon fias tojás volt. A fészket a következő években is meglátogattam, de a sólymokat többé ott megfigyelni nem sikerült.

9 1953. nyarán őbányán láttam egy példányt. Láttam a Szuadó völgy környékén is, de fészküket sohasem találtam többé. Vörös vércse /Falco t. tlnnunculus L./ A mecseki erdők szélén,hol szántok és rétek vannak,előfordul. Inkább csak az erdőtől nem messze lévő különálló fákon költenek, ritkábban az erdő szélén is akad egy-két fészek. Hegfigyeltem Kővágószőllős, Pécsvárad, llecseknádasd, Apátvarasd és Mánfa környékén.egyik fészekben KővágószŐllősnél 5 tojás volt. Bakonya határában sziklafalon is költött /1950.V.4./. Cserkuton IV. 26-án láttam egy párt. Törpe sas /Hieraaétue p. pennatue CM./ Az 1930-as években állítólag költött a Zengőn,Első biztos fészkelését a Szuadő völgyben találtam V.2-án. A fészke 18 m. magasan bükkfán volt és friss tojásokat tartalmazott. A tojások zöld leveleken feküdtek. Fészekaljuk 2 tojás volt. Másodszor V. 26-án ugyanitt költött a törpe sas és fészekaljuk 3 /!/ tojás volt tavaszán egy egészen kifehéredett himet láttam ezen a területen,de fészküket nem sikerült megtalálnom. Végül szeretném megemlíteni azokat a fajokat is, melyeket az irodalom emlit ugyan, de ma már teljesen eltűntek a Mecsek- vidékéről. Kék vércse /Falco v. vespertlnus L./ AGÁRDI EDE őszén látta a Keleti Mecsek környékén. Én sohasem találkoztam vele.

10 Kle sólyom /Falco oolumbarius ágét.on TUKST./ Bgyetlen példányt lőttek /1924. jan.10-én/ a Keleti Mecsekben. Bákássó sas /Aquila p. pomaxina BRBHM/. Régebben előfordult a Mecsekben,ma már hiányaik.utoljára /1924. V. 11-én/ a Zengőn költött és fészkében két tojás olt. Szirti sas /Aquila c. chrysaetos L./ Egy előfordulásáról van tudomásom: a Zengő környékén februárjában találtak egy elpusztult példányt. Die Raubvögel dea Mecsekgebirges Von Sz. Cseresnyés, Pécs Der Aufsatz publiziert die in den Waldungen des Mecsekgebirges in der Periode von 1949 bis 1959 beobachteten sowie aus der früheren Literatur gesammelten Daten. Er liefert zunächst Beiträge zu den mit dem Brüten der Vögel im Zusammenhange stehenden Beobachtungen,so dann zu den Verbindungen zwischen den einzelnen Vogelarten. 18 Raubvogelarten sind vom Gebiet des Mecsekgebirges bekannt.hievon hat I 4 Arten der Verfaeser selbst beobachtet:

11 11 Arten beim Brüten, 3 ohne Brüten. Uber die weiteren 4 Arten fand er nur in der Literatur Erwähnung. Diese fehlen heute schon gänzlich aus dem Gebiete dee Mecsekgebirges, waren aber früher hier zu finden und haben auch eventuell hier gebrütet. Von den gegenwärtig hier nistenden Arten,eine Art brütet in 9-10 Paaren, 2 Arten in 3-4 Paaren,die übrigen in 1 höchstens 2 Paaren. Da die alten Waldungen, Hochbäume immer seltener sind, nimmt die Zahl der Raubvögel immer mehr ab. L i t e r a t u r 1. AGÁRDI, E.: A Keleti Mecsek madárvilága /Aquila, 46-49, 1942, p / CHERNÉL, I. : Magyarország madarai /Budapest, 1,pp.XXIV,127, 2,pp.XIX,830/ HORVÁTH, L.: The Omis of the Mecsek Mountains /Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung., 4,1953,p / HORVÁTH, L.: Madarak in SZÉKESSY V.: Magyarország Állatvilága /Budapest, XXI, 1958, pp.vii,456/ LOVASSY,S.i Magyarország gerinces állatai /Budapest, 1927, pp.xi,895/ MADARÁSZ, Gy.;Magyarország madarai /Budapest, , pp.xxxiii,450/.

12

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott 244 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott öszi tartózkodásom ideje Badacsonyban ez idén mindössze két hétre szept. 17-től okt. 2-ig terjedt s

Részletesebben

11. szám 1999. március

11. szám 1999. március 11. szám 1999. március A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI CSOPORTJAINAK LAPJA Tartalom: Inhalt: Dr. Kárpáti László Az uhu (Bubo bubo) fészkelése a Soproni-hegységben. Die

Részletesebben

Az uhu (Bubo bubo) a Mátrában 1996 2006

Az uhu (Bubo bubo) a Mátrában 1996 2006 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 285 295 Az uhu (Bubo bubo) a Mátrában 1996 2006 SOLTI BÉLA ABSTRACT: [Eagle owls (Bubo bubo) in the Mátra Hills 1996-2006] This paper summarises the

Részletesebben

Ragadozómadár-tartás és a solymászat természetvédelmi vonatkozásai (Duhay Gábor)

Ragadozómadár-tartás és a solymászat természetvédelmi vonatkozásai (Duhay Gábor) Ragadozómadár-tartás és a solymászat természetvédelmi vonatkozásai (Duhay Gábor) I. Bevezetés A solymászat, a solymászati célú ragadozómadár-tartás, idomítás több ezer évre vezethető vissza, míg a természetvédelem

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE

KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE X X I. - X X I I. SZÁM 1926. X I. 1. 15. AZ ÁLLAT- ÉS N Ö V É N Y K E R T IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL S Z E R K E S Z T I : RA1TSITS EMIL D R KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE

Részletesebben

A NASZÁLY MADARAI (AVES)

A NASZÁLY MADARAI (AVES) A Naszály természetrajza, pp. 767 789. A NASZÁLY MADARAI (AVES) SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 2600 Vác, Ilona u. 3. E-mail: pkmk@zpok.hu A Naszály hegy madárvilágának intenzív

Részletesebben

A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében

A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében Crisicum I. pp. 229-242. A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében Tóth Imre - Marik Pál - Forgách Balázs Abstract Nesting Levant Sparrow Hawk in Békés county: The Levant Sparrow Hawk is

Részletesebben

A kék vércse, a vörös vércse és az erdei fülesbagoly mesterséges telepítésének eredményei a Dél-Alföldön

A kék vércse, a vörös vércse és az erdei fülesbagoly mesterséges telepítésének eredményei a Dél-Alföldön Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:32 Page 93 Ornis Hungarica 10: 93-98. 2000 A kék vércse, a vörös vércse és az erdei fülesbagoly mesterséges telepítésének eredményei a Dél-Alföldön Molnár Gyula Molnár,

Részletesebben

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA A Puszta 2000. 1/17, pp. 15-25. A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, CSONGRÁD 2000. Bevezetés A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati

Részletesebben

A sarlósfecske (Apus apus) költésbiológiai vizsgálata Sopronban

A sarlósfecske (Apus apus) költésbiológiai vizsgálata Sopronban SZÉLKIÁLTÓ 12. 6.1. 3 A sarlósfecske (Apus apus) költésbiológiai vizsgálata Sopronban Study of the breedig biology of the Swift (Apus apus) in Sopron PELLINGER ATTILA 1. Bevezetés A sarlósfecske (Apus

Részletesebben

Vörös vércse (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) telepítési kísérletek a Bakony térségében (2001-2002)*

Vörös vércse (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) telepítési kísérletek a Bakony térségében (2001-2002)* A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.3 Vörös vércse (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) telepítési kísérletek a Bakony térségében (2001-2002)* Barta Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, 8420

Részletesebben

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets.

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets. A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets Bevezető Örömmel fogtam hozzá ennek a dolgozatnak az elkészítéséhez, hiszen

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI PROGRAM Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN Mecseki

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI Dr. Sóvágó Mihály HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI Hajdúböszörmény, 1999. A KÖNYVBEN SZEREPLŐ FÉNYKÉPEKET ÉS TÉRKÉPVÁZLATOKAT A SZERZŐ KÉSZÍTETTE. A BORÍTÓTERV HORVÁTH CSENGE MUNKÁJA. A SZERZŐ KÉZIRATÁNAK NYOMDAI

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 19. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 19 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2014 2 Király Róbert (1947-2014) emlékének

Részletesebben

Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet

Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet Bevezetés A természet élő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű kezelése és fenntartása céltudatos társadalmi tevékenység, amelynek körébe tartozik az élővilág védelme és a tájvédelem. A Zempléni

Részletesebben

HELIACA. a MAGYAR RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI. SZAKOSZTÁLY KöZöS ÉVKönYVE

HELIACA. a MAGYAR RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI. SZAKOSZTÁLY KöZöS ÉVKönYVE HELIACA 2011 a MAGYAR RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI TAnÁcS és Az MME ragadozómadár-védelmi SZAKOSZTÁLY KöZöS ÉVKönYVE The yearbook of the Hungarian Council for the Protection of Birds of Prey and the Raptor Conservation

Részletesebben

A Zempléni-hegység és a Bodrog ártér erdeiben, valamint településeken kialakított odútelepek leggyakoribb madár- és kisemlős fajai

A Zempléni-hegység és a Bodrog ártér erdeiben, valamint településeken kialakított odútelepek leggyakoribb madár- és kisemlős fajai A Zempléni-hegység és a Bodrog ártér erdeiben, valamint településeken kialakított odútelepek leggyakoribb madár- és kisemlős fajai A gyakorlati természetvédelem évszázados múltra visszatekintő módja mesterséges

Részletesebben

HELIACA. ragadozómadár-védelmi

HELIACA. ragadozómadár-védelmi HELIACA 2013 a MAGYAR RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI TAnÁcS és Az MME ragadozómadár-védelmi SZAKOSZTÁLY KöZöS ÉVKönYVE The yearbook of the Hungarian Council for the Protection of Birds of Prey and the Raptor Conservation

Részletesebben

A BARCSI ÖSBOMÖKÁS KÉT RITKA SZITAKÖTŐJÉNEK (CORDULIA AENEATURFOSA ÉS EPITHECA BIMACULATA) CHOROLÓGIAI-ÖKOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI

A BARCSI ÖSBOMÖKÁS KÉT RITKA SZITAKÖTŐJÉNEK (CORDULIA AENEATURFOSA ÉS EPITHECA BIMACULATA) CHOROLÓGIAI-ÖKOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI DUNÁNTÚLI DOLG. TERM. TUD. SOR. 1 79-92 PÉCS, HUNGÁRIA, 1978 A BARCSI ÖSBOMÖKÁS KÉT RITKA SZITAKÖTŐJÉNEK (CORDULIA AENEATURFOSA ÉS EPITHECA BIMACULATA) CHOROLÓGIAI-ÖKOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGAI DÉVAI GYÖRGY Abstract

Részletesebben

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat

Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat www.mme.hu XX. évf. 3. szám 530 Ft (MME-tagoknak térítésmentes) Madártávlat Madártani és természetvédelmi folyóirat 2013 ősz A kacagócsér természetrajza Kutyák szerepe a természetvédelemben Tanösvények

Részletesebben

Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS 4 1. BEVEZETÉS 5

Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS 4 1. BEVEZETÉS 5 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS 4. BEVEZETÉS 5. ÁRAMÜTÉS OKOZTA MADÁRPUSZTULÁS HÁTTÉR INFORMÁCIÓK 6. PROBLÉMAFELVETÉS 6. KITEKINTÉS 7. A HAZAI KÖZÉPFESZÜLTSÉGÛ HÁLÓZAT TULAJDONOSI HÁTTERE ÉS ALAPADATAI.4

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DIPLOMAMUNKA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DIPLOMAMUNKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék DIPLOMAMUNKA A szülői befektetések egyes aspektusai kék vércséknél (Falco vespertinus) Kiss Anita Témavezető: Palatitz Péter Konzulens:

Részletesebben

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ ¹ Magyarmadártani és Természetvédelmi Egyesület ² Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Bevezetés A Csanádi-puszták Békés

Részletesebben

Költőládák kerecsensólymok számára

Költőládák kerecsensólymok számára Költőládák kerecsensólymok számára Zeitz Róbert A kerecsensólyom (Falco cherrug) hazánkban rendkívül ritka költőfajnak tekinthető, melynek megfigyelési adatai az utóbbi néhány évben az ország nyugati részén

Részletesebben

A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV.

A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. deri_2013.indb 1 2013.11.19. 19:15:51 deri_2013.indb 2 2013.11.19. 19:15:52 A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE ANNALES

Részletesebben