Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a évi KÖZHASZÚ JELENTÉS. Tálos Róbert elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a. 2014. évi KÖZHASZÚ JELENTÉS. Tálos Róbert elnök"

Átírás

1 Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a évi KÖZHASZÚ JELENTÉS Dombóvár, január 30. Tálos Róbert elnök

2 Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a Az alapítvány adószáma: Az alapítvány nyilvántartási száma: 48/1995. Az alapítványt a Tolna Megyei Bíróság Pk /1995/6. számú végzésével vette nyilvántartásba. Az alapítvány az évi CLVI. tv. 3. -a. szerint közhasznú szervezetként 26. c/8. pontjának megfelelően közhasznú tevékenységet folytat: természetvédelem, állatvédelem területén A közhasznú jogállás megnevezésének időpontja: november 01. Az alapítvány célja: Tolna megye természeti értékeinek megóvására és az ezzel összefüggő tevékenységek. Főbb területek: 1./ Tolna megye területén az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és gyakorlati tevékenységek ösztönzése. 2./ A természetvédelmi nevelést szolgáló tevékenységek támogatása, különös tekintettel a tüskei természetvédelmit tábor és erdei iskola működtetése. 3./ A biodiverzítás fenntartása és a megye természeti képe szempontjából fontos, veszélyeztetett területek védelme, megvásárlása, vagy hosszú távú bérlete és kezelése. 4./ Egyes veszélyeztetett állat- és növény fajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése. 5./ Élőhelyvédelmi programok finanszírozása. 6./ Egyéb természetvédelmi programok támogatása. 7./ Az önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása. 8./ Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozása és elterjesztésének elősegítése. 9./ Természeti értékeket közvetve, vagy közvetlenül is védő környezetvédelmi programok, illetve a védelmet előkészítő felmérések, kutatások támogatása. 10./ A megye természeti értékeinek megismertetése érdekében szakmai konferenciák, kiállítások, terepprogramok, felnőtt és pedagógusképzések szervezése, illetve abban való közreműködés. 11./ Az ifjúságnevelést szolgáló madarász-suli működtetése. 12./ Környezetvédelmi, környezeti nevelést szolgáló beruházások támogatása évi közhasznúsági jelentése Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítványt április 23. jegyezte be a cégbíróság. Közhasznú szervezetként óta működünk. Működési területünk Tolna megye nyugati része (A Sió-Sárvíz és Bonyhád várostól nyugatra eső terület). Az alapítvány a politikai pártoktól független szervezet. Alapítója: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (Budapest, Költő u.21.).

3 Az alapítvány fő célja: A természet védelme, ill. a védelem társadalmi támogatottságának növelése és a civil szféra természetvédelmi törekvéseinek támogatása. Figyelmet fordítunk a természetvédelem népszerűsítésére és az ifjúság helyes természetszemléletének kialakítására. A kutatási eredményeken alapuló természetvédelmi programjainkat megfelelő szakmai háttérrel és önkéntesi hálózattal hajtjuk végre. A megfogalmazott célok érdekében együttműködünk az állami és önkormányzati szervekkel, az egyházakkal, a gazdálkodó szervezetekkel és a tulajdonosokkal. A Föld biológiai sokféleségének megőrzése érdekében szoros kapcsolatot tartunk más nemzeti és nemzetközi természetvédelmi szervezetekkel. A fiatalok helyes természetszemléletének kialakítása terén az oktatási intézményekkel működünk együtt. Az alapítvány munkáját önkéntes segíti. A programokat az adott szakmai területen jártas, képzett szakemberek irányítják. A természetvédelmi táborok vezetői az MME helyi szervezetének tagja, többségük a pedagógus végzettséggel rendelkezik. Az alapítvány évi tevékenysége: a tüskei erdei iskola működtetésére, fenntartására és fejlesztésére, erdei iskoláztatás, tanulói csoportok fogadása, a fehér gólya és gyöngybagoly megyei állományfelmérésére, a ritka és veszélyeztetett fajok védelmére, madárbarát kert és odúprogram, az év madara rendezvények, általános madárvédelmi feladatok elvégzésére (téli madáretetés, gondozása, partfalak megújítása, sérült madarak mentése), jeles napi rendezvények. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1. a számviteli beszámolót; 2. a költségvetési támogatás felhasználását; 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 4. a cél szerinti juttatások kimutatását; 5. a költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértékét; 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét; 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót; 1. Számviteli beszámoló: Az alapítvány évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer forint, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából. 2. Költségvetési támogatás felhasználása: Az alapítvány 2014-ben központi költségvetési szervtől nem részesült támogatásban. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A vagyon felhasználásával kapcsolatos részletes jelentést a közhasznú egyszerűsített beszámoló mutatja be (melléklet). 4.A cél szerinti juttatások: Alapítványunk cél szerinti juttatásban sem magánszemélyt, sem gazdálkodót nem részesített. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke: Alapítványunk a városi önkormányzat civil keretéből 65 ezer támogatást nyert pályázattal. A három jeles napra szervezett program sikeres volt. A Madarak és fák napján egész napos terepi versenyre hívtuk a város három iskolájának tanulóit, a tanulók három fős csoportokban vetélkednek.(belvárosi, József A. Ált. Iskola és a gimnázium). A verseny helyszíne: Tüske, Madárvárta. A résztvevők száma: 30 fő A Fülemülék éjszakája mindenki számára nyitott, késő délutántól induló program, gyűrűzési bemutatóval kezdődött, majd a Szigeterdőtől sétáltunk a Konda-patak völgyében a Madárvártáig, a terepi sétán 42 fő vett részt. A madármegfigyeléssel egybekötött országos programot csoportunk tízedik alkalommal rendezte meg.

4 A Mecsek-túra helyszínét az időjárás miatt módosítani kellett, a program a Pintér-kertben kezdtük szakvezetéssel, majd az oktatóközpontban fogadtak bennünket, ezt követte a Havi-hegy, Tettye, Dömörkapu és a Flóra-pihenő területének bejárása és természeti értékeinek bemutatása (Létszám:41 fő). 1. Működési költség (Felhasznált összeg: 234 ezer) Irodaszer, javítás, számlavezetés (Régió Kft), útiköltség, postaköltség, telefon, kiadványok, szóróanyag, oktatási anyag sokszorosítása. 2. Fajvédelmi program (Felhasznált összeg: 124 ezer, ládacsere, útiköltség, mentés) A gyöngybagolyprogram keretében ládakihelyezést, ládacserét, a fészekaljak ellenőrzését és a ládák tisztítása végeztük el. Az ellenőrzött költőládák száma 40 db. Mindössze 3 fiókát sikerült gyűrűzni, még mindig nem heverte ki a 2010-es 90%-os állománypusztulást a bagolyfaj. Csak hat helyen volt foglalt a költőláda, négy helyen volt sikeres a költés 11 fiókával. Fehér gólya felmérését Tolna megye teljes területén elvégeztük ben a költőpárok száma 123 pár volt, a sikeresen költőké 87, a kirepült fiókák száma rendkívül alacsony volt, mindössze 216 példány, a kétfiókás átlagot sem érte el a szaporulat. Dombóvár és körzetében 58 fiókát gyűrűztünk. A réti sas öt ismert fészkében kotlott a madár, négy helyen repített, összesen 6 fiókát. A barna kánya fészkét Szilfás térségében találtuk meg. 3. Pályázat (felhasznált összeg: Ft) A három jeles napra szervezett program sikeres volt. A Madarak és fák napján egész napos terepi versenyre hívtuk a város három iskolájának, a tanulók három fős csoportokban vetélkednek.(belvárosi, József A. Ált. Iskola és a gimnázium). A verseny helyszíne: Tüske, Madárvárta. A résztvevők száma: 30 fő A Fülemülék éjszakája nyitott, késő délutántól induló program, gyűrűzési bemutatóval kezdődött, majd a Szigeterdőtől sétáltunk a Konda-patak völgyében a Madárvártáig, a terepi sétán 42 fő vett részt. A madármegfigyeléssel egybekötött országos programot csoportunk tízedik alkalommal rendezte meg. A Mecsek-túra helyszínét az időjárás miatt módosítani kellett, a program a Pintér-kertben kezdtük szakvezetéssel, majd az oktatóközpontban fogadtak bennünket, ezt követte a Havi-hegy, Tettye, Dömörkapu és a Flóra-pihenő területének bejárása és természeti értékeinek bemutatása (Létszám:41 fő). 4.Tábor, erdei iskola, témanapok (Felhasznált összeg: Ft) 2014-ben négy erdei iskolai csoportot fogadtunk és négy nyári szaktábort szerveztünk. Létszám: 224 Témanapon, ill. néhány órás terepi programon 11 csoportot fogadtunk. Létszám: 245 fő 5. Általános madárvédelem (Felhasznált összeg: Ft A téli madáreleség beszerzésére (szállítás), sérült madarak mentésére, téli etetőhelyek kialakítására, nagy ragadozók téli etetésére és útiköltségre fordítottuk. 34 madár mentésében vettünk részt: erdei fülesbagoly (6), egerészölyv (3), karvaly (7), rigófélék (15), fehér gólya (3). törpegém (2). 6. Madarász-suli, ifjúságnevelés (Felhasznált összeg: Ft) A Belvárosi Általános Iskolával kötött támogatói megállapodásnak megfelelően egy csoport (19) szakmai programját támogattuk. A heti egy, évente 30 foglalkozás mellett több terepi programot szerveztünk, a költségek egy részét vállalta át az alapítvány. 7. Madárvárta fejlesztése, működés (Felhasznált összeg: Ft) A várta villanyköltségének 50%-át, a víz- és csatornadíj teljes összegét fizette az alapítvány, a kerítés javítását, áthelyezését és festését, illetve a vendégház festési költségeihez járult hozzá. 8. 1% felhasználása (Felhasznált összeg: Ft) A magánszemélyek 1%-os adófelajánlása Ft (APEH) támogatást eredményezett. Az 1%-ból befolyt összeget 4 db gyöngybagoly költőláda és 20 db B típusú odú elkészíttetésére fordítottuk.

5 9. Beszerzés fejlesztés (Pacsmag) (Felhasznált összeg: Ft Egy vállalkozói támogatás összegén konyhai berendezéseket vásárolt az erdei iskola vezetője. Mivel az erdei iskola a MME tulajdona, a berendezéseket eladtuk az üzemeltetőnek (MME 28.sz. Helyi Csoportja). 10. Madárbarát kert program (Felhasznált összeg: Ft) Madárbarát kert program keretében az odúk gondozását, ellenőrzését és tisztítását - március 20-tól szeptember végéig - négy alkalommal végeztük el. A munkában madarász-sulisok, erdei iskolások, szakkörösök és a nyári szaktáborozók vettek részt, összesen: 97 fő. Az odútelepek száma: 8 ; A kihelyezett odúk száma: 200 db. A kirepült fiókák száma meghaladta a 850 példányt. 11. Egyéb kiadások Ft 12. Bankköltség Ft 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. összege: A kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon végezték, az esetleges költéstérítésen kívül, más juttatásban nem részesültek. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Hírlevél: Tervezett, vagy befejezett programjainkról havonta egyszer küldünk en tájékoztatót, felhívást a médiának és tagjainknak. Honlap: Az MME 28.sz. Dombóvári Helyi Csoportjával közösen készítjük honlapunkat. Megtekinthető a címen. A közhasznúsági beszámoló itt tekinthető meg.

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2011.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2011. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011. TARTALOM Bevezető...4 Szervezet...4 Tagság...4 Elnökség...4 Helyi Csoportok...5 MME Budapesti Helyi Csoport...5 MME Békés megyei

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Orosháza, 2012. január 24. Muszka Kálmán elnök 1 A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Zabhegyező 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május Aláírás Név Poszt A Zabhegyező Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Zabhegyező

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2007-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. év Alapítvány neve, címe: Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. Alapítvány adószáma: 18303913-1-02 Nyilvántartási

Részletesebben

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület 2098. Pilisszentkereszt, Forrás utca 88/c. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület 2098. Pilisszentkereszt, Forrás utca 88/c. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Szentkereszti Polgári Kör Egyesület 2098. Pilisszentkereszt, Forrás utca 88/c. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A Szentkereszti Polgári Kör Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. évi esztendőről 1.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE

ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE AZ ÖKOSTAR T AL AP Í T V Á N Y 2 011. ÉVI KÖZHAS Z N Ú S Á GI JELENTÉSE Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

2010. évi közhasznúsági jelentése

2010. évi közhasznúsági jelentése 2011.03.22. közgyűlés 2.sz. melléklete Guriga Sportegyesület kiemelten közhasznú szervezet 5471 Tiszakürt, Rózsa Ferenc u. 4-6. statisztikai számjele: 18832141-9319-521-9 nyilvántartási szám: 1571 bírósági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2003 Budapest, 2004. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Maholnap

Részletesebben

1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel. JÁTÉK-TANULÁS-TUDÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1075 Budapest, Károly krt. 3/a

1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel. JÁTÉK-TANULÁS-TUDÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1075 Budapest, Károly krt. 3/a 1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Adószám: 18199978 1 42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság, Budapest Regisztrációs szám: 16.Pk.60.171/2009/2. Nyilvántartási szám: 10.817 (tízezer-nyolcszáztizenhét)

Részletesebben

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Székhely: 5463 Nagyrév, Holt-Tisza

Részletesebben