ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2009-2010"

Átírás

1 ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

2 EUNC ACADEMIC CATALOGUE AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA TARTALOM 1. BEVEZETÉS A. Az EuNC oktatási profilja B. Az EuNC küldetése C. Hitvallás D. Az EuNC értékrendje E. Az oktatás jellemzői F. Az EuNC története G. Akkreditációk, Kapcsolatok és Együttműködési Megállapodások H. A főiskolai Kampusz, Oktatási Központok és Tanulmányi helyek 2. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A. Felvételi és beiratkozás 1. Felvételi követelmények 2. Felnőtt hallgatók 3. A hallgatók felelőssége 4. Alkalmazandó vizsgaszabályzat 5. Kreditátvitel 6. Végzősök elszámolása 7. Az iskolaév meghatározása és szemeszterei B. Tanulmányi munka 1. A tanulás feladata 2. A tanulás integritása 3. Nyelvtudás 4. Óralátogatási lehetőség 5. A késve leadott munkák kezelésének szabályai 6. Főiskolai kurzusok 7. Oktatási központok kurzusai 8. Online kurzusok 9. Irányított tanulás 10. Videokonferencia kurzusok C. Értékelés 1. Értékelési rendszer 2. A tanórák hallgatása 3. Kurzusból való kimaradás 4. Bukás, ismétlési lehetőség 5. Befejezetlen vizsgaeredmény 6. Tanulmányi próbaidő és alkalmasság

3 3. PÉNZÜGYEK 7. Végzettek elismerési rendje 8. Átiratkozások 4. TANULMÁNYI CÉLKITŰZÉSEK 5. AZ EUNC TANANYAGA A. A tananyag kerete B. A kilenc klaszter leírása C.Általános képzési követelmények D. EUNC ÉS A BOLOGNAI FOLYAMAT 6. A PROGRAM CÉLJA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A. Képesítés a Lelki fejlődés szakon B. Képesítés a Keresztyén szolgálat szakon C. BA (Bachelor of Arts) 7. TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK A SZOLGÁLATRA VALÓ KIRENDELÉSHEZ 8. KÉPZÉSI PROGRAMOK A. Büsingeni Kampusz B. Albánia/Koszovo Oktatási Központ C. MAGYARORSZÁG 9. A KURZUSOK SZÁMA 10. A KURZUSOK LEíRÁSA 11. A FŐISKOLAI KAR KÉZIKÖNYVE 12. KÖZPONTI ADMINISZTRÁCIÓ ÉS A KAMPUSZ MUNKATÁRSAI

4 13. A TANUMÁNYI KÖZPONTOK KÉZIKÖNYVE A. A FÁK országa B. Dél-kelet Európai régió C. Nyugat-Mediterrán régió D. Észak Európai régió 14. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

5 1. BEVEZETÉS A. AZ EuNC OKTATÁSI PROFILJA EuNC olyan oktatási intézmény, amely szolgál. Diplomát ad és tanulóit felkészíti a keresztyén szolgálatra. Ez azt jelenti, hogy az EuNC igyekszik felkészíteni a tanulóit arra, hogy a gyülekezetekben és a keresztyén szervezeteknél hivatásos foglalkozású szolgálóként munkába állhassanak. A szolgálat szilárd alapjait az első két tanulmányi szinten alapozza meg. (120 ECTS). EuNC a Názáreti Egyház oktatási intézménye. Ez azt jelenti, hogy az EuNC oktatási programja a Wesley teológiai örökségre épít, de nem kizárólag arra. Az EuNC oktatási programja megfelel mindazoknak az oktatási követelménynek, melyet a Názáreti Egyház támaszt a felszentelt szolgálatba állókkal szemben az Eurázsiai régióban. Az EuNC akreditált Bachelor fokozatú képzést is ajánl a Művészetekben (BA) a liberális művészetek hagyományápolásában. Ez azt jelenti, hogy az EuNC-nek meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, melyet az akreditációt adó intézmény támaszt felé. A BA képzésnek meg kell alapoznia a hallgatókat ahhoz, hogy Mester fokú végzős szinten továbbtanulhassanak A tananyag harmadik és a negyedik szintje pontosan arra koncentrál, hogy ezeknek a speciális kritériuknak megfeleljen EuNC egy kampusz-szal és egy adminisztrációs központtal, valamint több kihelyezett iskolával és számos Oktatási Központtal rendelkező intézmény. A különböző szakokhoz tartozó tagok különböző országokban élnek, a tanulók pedig a főiskola kampuszán illetve számosoktatási Központban végezhetik tanulmányaikat. Az EuNC sokkal több, mint egyetlen területen.elhelyezkedő épületegyütes; a főikolát egyetlen oktatási hálózathoz tartozó emberek alkotják, akik más-más európai országokban élnek és dolgoznak. Az EuNC az Európai kontinensen és a FÁK országokban élő gyülekezeteket szolgálja azzal, hogy egy egységes, közös, elismert oktatási programot biztosít. Ezekben az országokban a gyülekezetek mindenütt egyedi, csak rájuk jellemző kihívásokkal néznek szemben az szolgálat terén. Az EuNC tantervét úgy alakítják ki, hogy ezeket a nehéz feladatok szem előtt tartják, ugyanakkor biztosítják az Európai fejlődés diktálta egyensúlyt is, figyelembe véve a helyi és a nemzeti sajátosságokat.

6 B. AZ EuNC KÜLDETÉSE Az oktatási program nagy hangsúlyt helyez az élet átformálódására. Ebben Wesley teológiai öröksége tükröződik. Az EuNC arra igyekszik, hogy Krisztus tanítványait felkészítse arra, hogy vegyenek részt az Istentől jövő küldetésben és a helyi hitközösségekben szolgáljanak. Életformáló Oktatás: Az életet átformáló oktatás a teljes személyre összpontosít annak belső összefüggéseiben (a hallgató váljék elégedett, alkalmas és jellemes emberré). Igyekszik elősegíteni a változást a tanulási folyamat résztvevőiben (a tanárban és a hallgatóban egyaránt). Wesley Teológiai Örökség: A Wesley teológia az életszentségre helyezi a hansúlyt valamint arra, hogy az isteni munkálkodás átformáló erővel van jelene a történelemben és kegyelemmel működik az emberiség életében. Képességfejlesztés: A tanuló oktatása soha nem lehet a végső cél. Ami annyit jelent, hogy olyan képességet fejleszt ki a tanulóban, hogy az a jövőben is folyamatosan növekedjen és olyan személlyé váljon, aki másokat szolgál. Krisztus taníványai: Az EuNc oktatási rendszere a tanítványozás módszerére épít. Igyekszik további felkészítésben részesíteni azokat, akik már Krisztus tanítványai (és tanítványként folyamatosan fejlődnek). További képzést biztosít számukra, hogy a szolgálat speciális területeire felkészültebbek legyenek, amely alaposabb teológiai felkészültséget, tudatosságot és gyakorlatot igényel. Részvétel: Hívő keresztyénként nem a saját világunkat építjük. Isten bevon bennünket az általa irányított világba. Ebben a vilában semmit nem tulajdoníthatunk saját magunknak. Istentől kapott küldetés: Azzal szolgáljuk Istent, ha részt veszünk az Ő világot megváltó munkájában Szolgálat: A vezetés szolgálatot jelent. A vezetők Istent szolgálják, szolgálják a Krisztus testét valamint embertársaikat. A helyi hitközösség: A gyülekezet elsősorban és bizonyos értelemben véve Krisztus megtestesülése. A gyülekezet helyileg jön létre és a vezetők illetve a képviselőinek elhívása, hogy Krisztus teste nagy közösségének részeként szolgáljanak.

7 C. HITVALLÁS Az Európai názáreti Főiskola a Názáreti Egyház intézménye, és mint olyan, tantervét, tanítását és felépítésének alpelveit a Názáreti Egyház hitvallása szabályozza. Az EuNC szívesen fogad bármely más keresztyén felekezetből is olyan hallgatókat, akik úgy érzik, hogy hasznukra lehet az EuNC által biztosított oktatás természete és minősége. Hiszünk 1. az egy Istenben - az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. 2. a Biblia teljes, tartalmi inspirációjában, és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot. 3. abban, hogy az ember bűnbe esett, és gonoszságra való hajlammal születik. 4. abban, hogy az utolsó ítélet eljön és jön a kilátástalan és örök kárhozat 5. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed. Mindazok, akik elfogadják az Úr Jézus Krisztust és akik hisznek benne, azok megigazulnak, új teremtéssé lesznek és megmenekülnek a bűn birodalmából. 6. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által. 7. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett. 8. abban, hogy az Úr visszajön, a halottak feltámadnak, és az utolsó ítélet D. AZ EUNC ÉRTÉKRENDJE Az EuNC értékrendjében világosan tükröződik a Názáreti egyház értékrendje: hívő keresztyén emberek vagyunk; megszentelt emberek vagyunk; küldetésünk van. Mindez kifejezésre jut az oktatási intézményünk konkrét normáiban és értékrendjében is. Az EuNC hallgatók közössége. Felsőoktatási intézmény lévén olyan tanulói vannak, akik a megszerzett tudást Isten Országában akarják kamatoztatni. Alapkövetelmény, hogy bármilyen szerepe vagy rangja is van az intézménybe járó személynek, legyen tanítható, növekedjen a hitben és Krisztusban meglévő identitása folyamatosan erősödjön. Tanulóközösségként az EuNc elkötelezte magát a hitelesség és a tisztesség mellett. Valljuk, hogy a hit útját nem járhatjuk egyedül, sem pedig az valódi értéke képviselő tanulás útját. Felelősséggel tartozunk egymásnak mind a tanulmányi előmenetelünkért, mind pedig egyéni életvitelünkért. Tulajdonképpen ami egyikünket érint, az mindannyiunkat is érint (közös ügyünkké válik). Ennek értelmében a tanulás terén elkövetett tisztességtelenséget egyenesen a közösség elleni véteknek tartjuk és hisszük, hogy egy hanyag, félszívvel végzett tanulás és az igazság félig-meddig való keresése árt mind az egyén saját életének, mind pedig tanulóközösség egészének is.

8 Az EuNC hitbeli közösség. Tagjaink a tőlük telhető legjobb módon tisztelik és megbecsülik egymás értékeit. Egyénként és közösségként is arra igyekszünk, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk Istennel. Szeretnénk rá hasonlítani és az ő tulajdonságait tükrözni. Életünk nem osztható két részre: egy "megszentelt" és egy "világi" életre. Minden tettünk az Isten előtt zajlik. Biztatjuk egymást, hogy "teljes szívvel" keressük Őt. Nemzetközi hitbeli közösségként az EuNcC eltökélt abban, hogy tiszteletbe tartsa az Isten teremtett világának sokszínűségét. Olyan tanulóközösség vagyunk, amelynek nyereséget jelent az, hogy sok kultúra és nagyon sokféle élettapasztalattal rendelkezők tanulnak együtt. Feltétlen törekszünk arra, hogy a köztünk lévő különbségek ellenére befogadók legyünk és egymást igaz vendégszeretettel fogadjuk. Minket az Isten kegyelme és mindenkit befogadó szeretete köt össze. Ez a befogadás is az ő munkájának része ebben a világban. Az EuNC eltökélt abban, hogy hálás közösség legyen, mivel ő maga is sok áldásban részesült. Felismertük azt, hogy a világon nagyon keveseknek van arra lehetősége, hogy ilyen közösségnek tagjai lehessenek és tudományos tanulmányokat folytathassanak. Azt is felismertük, hogy mások áldozatvállalása és odaszántsága a mi javunkat szolgálja. Mivel tudás van a birtokunkban, ezért igyekszünk azt másoknak is továbbadni, és mások javára fordítani. Hálásak vagyunk azért, hogy hatással vagyunk egymásra és ebbe másokat is bevonhatunk. Reméljük, hogy ez által sokkal jobb hatással leszünk a körülöttünk lévő világra. Olyan helyet kínálunk, mely menedéket nyújt és a növekedés lehetőségét biztosítja. Ezt a "mennyei" lehetőséget fel akarjuk kínálni mások számára is és más helyekre is el akarjuk ezt vinni. E. AZ EUNC OKTATÁSÁNAK JELLEMZŐI Az EuNC oktatási programjában tudományos kiválóságra törekszik. Igyekszik biztosítani a folyamatos lelki formálódást, valamint mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a megfelelő gyakorlatot és a szolgálathoz elengedhetetlen képességek fejlesztését. A program szem előtt tartja azt, hogy Krisztus szolgáló lelkületéhez csak az méltó és csak az illő, ha mindenben kiválóságra törekszik. Mivel az oktatás egy bizonyos szempontból a tejes személyre koncentrál, ezért az EuNC tanterve úgy került összeállításra, hogy segítse a hallgatókat elérniük azt a négy oktatási célt, melyet a Názáreti Egyház szolgálati felkészülés programja előír. A tantervet az EuNC állítja össze úgy, hogy alkalmazza a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem általános oktatási programjának célkitűzéseit. A négy célkitűzés a következő területeket tartalmazza: tudás vagy tartalom, szakterületek, személyes jellemfejlődés valamint megfelelő érzékenység kifejlesztése azokon a területeken, melyek az eredményes szolgálattal együttjárnak. Egy ilyen oktatás célja három kifejezésben tömöríthető: szakmai képzés, életformáló nevelés és helyreállást előmozdító oktatás.

9 Szakmai képzés A tanulás az ember fejlődésének és érési folyamatának szerves részét képezi. A tanulás során alakul ki a személy identitása, felfedezi saját érdeklődési körét, felfedezi természetes, egyedi képességeit és megtalálja az utat ahhoz a szakmához, mely az életben neki való. Az EuNC oktatással igyekszik a tanulókat segíteni abban, hogy megtalálják saját identitásukat. Legfőképpen úgy, mint akik Isten gyermekei ahogy azt a Zsoltárok 100. rész 3. verse megfogalmazza. Igyekszik eligazítani a hallgatókat abban, hogy fedezzék fel kik is ők valójában, honnan jönnek és hová tartanak. Igyekszik a hallgatókat végigkísérni azon az úton, amíg megtalálják a hozzájuk legjobban illő foglalkozást, mely a leginkább megfelel annak az egyéniségnek, melyet Isten teremtett és melyet Ő alakított a hallgatók eddigi élettapasztalatai során. Az EuNC oktatási programja olyan, mint egy utitárs. Reméljük, hogy a hallgatókat egy élethosszig tartó tanulásra inspiráljuk. Életformáló nevelés Nagyon sok ember számára a tanulás mindössze tudáshalmazt jelent. Ezzel az EuNC-ben nem értünk egyet. Nem hisszük, hogy a tudás csupán semleges információ, melyet be kell gyűjteni és meg kell tartani. Nem olyan vagyunk, mint a számítógép. Mi, emberek nem tudjuk az információt úgy tárolni, hogy ne legyen ránk hatással. Ellenkezőleg! A tudás valamit elvégez a tanulóban; hatással van perspektívájára, értékrendjére és a személy tetteire is. A teológiai képzés pedig végsősoron a Jézus Krisztusról szóló Jó Hír. Pál a Róma 12:2-ben arról beszél, hogy ez az ismeret megújítja az elmét és átalakítja az embereket. Az életet átformáló jó hír és Isten világot átformáló munkája történetének tanulmányozása csak akkor éri el célját, ha a tanuló maga is formálódik és fogékony a háromegy Isten átformáló hatalmának munkálkodására. Az EuNC elsődlegesen ezt az átformálódást igyekszik elérni oktatási programjában, én nem csupán tudományt akar átadni. Helyreállást előmozdító oktatás Az EuNC meggyőződése, hogy az oktatás felébreszti azt a szükséget, hogy elő kell mozdítani a hiteles keresztyénség átfogó megújulását azért, hogy a Gyülekezet szerepe helyreálljon és formáló erővé váljon a társadalomban. A Gyülekezet jelenleg peremhelyzetben van. A magukat keresztyénnek vallóknak megújulásra van szükségük intellektuális, érzelmi és erkölcsi téren egyaránt. Ha pedig így megújul a Gyülekezet, akkor teljesen be fogjuk tölteni Istentől kapott küldetésünket a társadalomban.

10 F. AZ EUNC TÖRTÉNETE A főiskola 1963-ban egy látással kezdődött. Jerald Johnson és Bob Cerrato gondolatában és szívében fogalmazódott meg a látás. Jerald Johnson ekkor Németországban szolgált, Bob Cerrato pedig Olaszországban. Az fogalmazódott meg bennük, hogy az Európai kontinenst kell szolgálni úgy, hogy embereket képeznek misszió munkára. A iskola céljainak megfelelő épületet egy kis német falucskában találták meg, melyet Svájc fog körbe. A falu neve Büsingen volt. A főiskola küldetését úgy fogalmazták meg, hogy legyen nemzetközi, az angol nyelv legyen az oktatás közös nyelve és készítse fel a hallgatókat a keresztyén szolgálatra való kirendelésre. Az iskolát Európai Názáreti Bibliaiskolának (European Nazarene Bible College (ENBC) nevezték el ben alapította Rev.John B. Nielson, aki az iskola első rektora lett; az oktatás 1966 január 10-én kezdődött. Az iskola fennállása óta folyamatosan odafigyelt arra, hogy eredeti célját betöltse ben az iskola a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem (MidAmerica Nazarene University)társintézménye lett. Ezáltal teljes akreditációt tud nyújtani a Bachelor of Arts képzésben. Az 1990-es évek első felében a kommunizmus bukása és a vasfüggöny leomlása egyenes következményeként az iskola kihelyezett tagozatokat hozott létre és így tudta kiterjeszteni a teológiai képzést. Ezzel a missziója kibővül és nagyon sok olyan hallgató kaphatta meg a tanulás lehetőségét számos olyan országban, ahonnan azelőtt a hallgatók nem tudtak eljutni az iskola kampuszára Büsingenbe, valamint angol nyelvtudás híjján sem kerülhettek be ben az iskola neve megváltozott és felvette az Európai Názáreti Főiskola nevet (European Nazarene College, EuNC). Ez a változás már évek óta váratott magára. Abban a reményben fogadtál el, hogy az új név valósághűbben fogja tükrözni az intézmény oktatási profilját. Nemzetközi főiskolaként az EuNC következetes; tanulói olyan kampusz közösséget formálnak, melyet átlagosan 15 országból érkező hallgató tábor alkot, és jelenleg több, mint 15 európai országban van oktatási központja. Az iskola felismerte, hogy az európai környezetben bekövetkező hirtelen változások az EuNCtől is drasztikus változtatásokat követelnek. Épp ezért az EuNC szolgálatra felkészítő teológiai oktatása terén egy 7 éves, önmagát átalakító projektet kezdett 2004 őszén januárjában az Igazgatótanács új stratégiát fogadott el, amely ebből a projektből alakult. Ez a Továbblépés stragégiája nevet viseli (Moving Forward). Ez a stratégia megerősíti az EuNC misszióját és látását, valamint körvonalazza a jövővel kapcsolatos szervezeti prioritásokat, mely a következő: a főiskola legyen egy sok kulturát befogadó és több nemzetiségű iskola egy központi kampusszal és a hozzátartozó adminisztrációs központtal, Európa számos országában pedig jöjjenek létre oktatási központok, ahol a szakok és a hallgatók rugalmasak a kampusz és a különböző helyek viszonylatában, hogy a legjobb képzést biztosíthassák a bentlakásos és a kihelyezett tanulás érdekében. Az EuNC jelenleg is azon dolgozik, hogy végrehajtsa a Továbblépés stratégiáját. Az EuNC azon fáradozik, hogy oktatási és adminisztrációs struktrúráját átalakítva egyre jobban támogassa a több földrajzi helyen elhelyezkedő iskoláját egyetlen átfogó fakultással és a hallgatók közötti kapcsolati hálóval, melyben a hallgatók különböző országokban élnek és tanulnak egyeten tantervet használva, melyet saját kultúrkörnyezetünkre alkalmaznak. Ez folyamatos munkát jelent, viszont a 2007/2008-as tanév fordulópontot jelentett ezen

11 erőfeszítések terén. 2007/08-van egy olyan új, végeredményre összpontosító tanterv került bevezetésre, mely a sokféle európai környezetben megállja a helyét. Moduláris kurzusként került felépítésre és moduláris ütemterve van. Ez az új tanterv növeli a lehetőségét a nem tradicionális tanulásnak és nagyobb mozgásteret ad. Ugyanebben az évben az iskola átvette az Európai Kredit Átviteli Rendszert (ECTS). G. AKKREDITÁCIÓK, KAPCSOLATOK ÉS EGYMÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK Kapcsolat (Affiliáció) a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel Az Európai Názáreti Főiskola (EuNC) 1977 óta áll kapcsolatban a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel (MNU), melynek székhelye az Egyesült Államok Kansas Állambában található Olathe városa (www.mnu.edu). Az alapképzésben olyan BA (Bachelor of Arts) végzettséget ad az EuNC, melyet a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem állít ki, ezért ez olyan amerikai végzettséget ad, mely nemzetközi szinten is elismert. Akkreditáció a North Central Association of College and Schools által A Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel (MidAmerica Nazarene University) kötött szerződéses kapcsolat értelmében az EuNC-t egy magasabb szintű intézmény is akkreditálja - mégpedig a Higher Learning Comission (HLC) of the North Central Associatio (NCA) of Colleges and Schools (www.ncahigherlearningcommission.org) ezért az EuNC baccalaureate alap programot nyújt a Büsingeni kampuszon és számtalan baccalaureate kurzusokat a kampuszon kívül működő oktatási helyein. A baccalaureate kurzusok a kampuszon kívüli oktatási intézményekben az első két alapprogramra korlátozódnak. Az EuNC által kínált kurzus mindegyike beszámíthat a BA fokozat elnyerésébe. Ezért minden egyes kurzusnak meg kell felelnie azoknak a kritériumoknak, melyet az akkreditáló intézmény előír a BA fokozat megszerzéséhez. Ez egyaránt érvényes minden kurzusra a kampuszon vagy bármely másik Oktatási Központban. A Názáreti Egyház által elismert oktatási intézmény Az Európai Názáreti Főiskola (European Nazarene College) megtalálható azon a listán, melyet a Názáreti Egyház Nemzetközi Oktatási Igazgatótanácsa a Názáreti Egyház hivatalos oktatási intézményeiként elismer, valamint a főiskola tagja a Názáreti Egyház Eurázsiai Oktatási Tanácsnak is - Eurasia Educational Council (EEC) of the Church of the Nazarene. (www.nazarene.org) A Názáreti Egyház felszentelt szolgálattevői részére elfogadott tananyag. Az European Nazarene College Keresztyén Szolgálati Bizonyítványát elfogadta a Názáreti Egyház Nemzetközi Tanulmányi Kurzusok Tanácsadó Testülete is; az International Course of Study Advisory Committee (ICOSAC) of the Church of the Nazarene, mivel megfelel a szolgálatra kirendelendők követelményrendszerének a Názáreti Egyház kerületeiben. Az EuNC tehát biztosítja ezen a téren az okatási követelményszintet. Minden egyházkerület egyértelműen meghatározta a szolgálati kirendelés követelményeit. A főiskola ezen követelmények mindegyikének megfelel vagy még meg is haladja azokat. Más szóval az EuNC szolgálatra jelölt hallgatóitól a Názáreti Egyház minden egyházkerülete megköveteli,

12 hogy szerezze meg a Keresztyén Szolgálati Bizonyítványt és egyes esetekben az érintett egyházkerület kérheti még azt is, hogy egyéb kurzusot is végezzen el a jelölt. Fontos tudni azt, hogy ezeket a kritériumokat egyes egyházkerületek saját maguk határozzák meg és nem az iskola. Az egyes körzetek más-más feltételeket szabhatnak. Ugyanakkor a Keresztyén Szolgálati Bizonyítvány követelményrendszere megegyezik az összes egyházkerület programjával és alapvető elvárásrendszerével. Tagja az Európai Evangéliumi Akkreditáló Társulatnak Az EuNC (European Nazarene College) tagja az Európai Evangéliumi Akkreditáló Társulatnak. (www.eeaa.org) A Baden-Württemberg Német Tartomány által elismert intézmény Az EuNC-t a Baden- Württemberg Német Tartomány olyan felsőoktatási szakiskolaként ismeri el (Höhere Fachschule), mely a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem tagjaként nemzetközileg elismert külföldi végzettséget ad a Bachelor of Arts a vallás szakterületén. Együttműködési Megállapodások más intézményekkel Az Európai Názáreti Főiskola az alábbi intézetekkel kötött együttműködési megállapodást hallgatók vagy a különböző szakok közötti cserelehetőségekkel kapcsolatban és a kölcsönös támogatás érdekében: -Evangelische Theologische Hogeschool, Veenendaal, The Netherlands -Korea Nazarene University, Seoul, Korea -MidAmerica Nazarene University, Olathe, Kansas, United States of America -Nazarene Bible College, Colorado Springs, Colorado, United States of America -Northwest Nazarene University, Nampa, Idaho, United States of America -Point Loma Nazarene University, San Diego, California, United States of America -Trevecca Nazarene University, Nashville, Tennessee, United States of America

13 H. A FŐISKOLA KAMPUSZA, OKTATÁSI KÖZPONTOK ÉS TANULMÁNYI HELYEK Az EuNC egyetlen oktatási intézmény, mely Európa számos országában több oktatási központtal rendelkezik. Központja Büsingenben, Németorszában helyezkedik el ahol a hallgatók teljes időben, nappali tagozaton, angol nyelven folytatják tanulmányaikat. Az EuNC részidős tanulmányi lehetőséget is ajánl angol nyelven vagy saját anyanyelven az alábbi oktatási központokban. Ezeket az oktatási központokat a következő területekre osztották: FÁK országai Dél-Kelet Európa Nyugat-Mediterrán vidék Észak-Európa Örményország; Kazakhsztán; Kirgizisztán*; Oroszország, Ukrajna Albánia; Bulgária; Koszovo*; Románia* Franciaország*; Olaszország*; Portugália; Spanyolország; Dánia*; Németország*; Magyarország*; Hollandia A * -gal jelölt országokban korlátozott számú akkreditált kurzus működik. Jelenleg nincs teljes körű főiskolai program. Működő Oktatási Központok oktatási profilja 1. Egy általános kurzus minimum 15 ECTS-t nyújt évente. 2. A Curriculum for the Spiritual Formation Certificate (60 ECTS) Lelki Formálódás Szakképesítés, és a Christian Ministry Certificate (120 ECTS) Keresztyén Szolgálati Szakképesítés. Lehetővé kell tenni a hallgatók számára, hogy ezt a két programot 2-4 év alatt elvégezhessék illetőleg 4-8 év alatt úgy, hogy évente ECTS kreditet kapnak. 3. A szolgálatra felkészítő tanmenet feleljen meg két követelménynek a) legyen egyenértékű a Keresztyén Szolgálai Szakképesítéssel vagy pedig b) legyen széles körú keresztyén szolgálati programokban ajánljon kurzusokat. 4. Világos adminisztrációs irodai struktúrával rendelkezzen és munkatársai legyenek felkészültek arra, hogy minőségi módon tudják szolgálni a hallgatókat. 5. Minden hallgatónyilvántartással kapcsolatos adminisztráció a SonisWeb felüleleten bonyolódik követve a minden eljárási módot és szabályt. 6. Határozott oktatási vezetés, melyet az Oktató Központ Kordinátora irányít. Ez a személy felelős a kurzusok megtervezéséért és az oktatás minőségének biztosításáért. A központ által nyújtott oktatás összhangban áll az EuNC küldetésével és tükröződnie kell benne a főiskola értékrendjének és látásának a szakirányultságban és az átformáló valamint helyreállító alapelveiben.

14 7. A kurzusokat a tanmenet sablonja határozza meg, melyet az EuNC általános szak dolgoz ki beleépítve minden minőségi biztosítást és megadva az értékelési rendszert is. 8. Az Oktatási Központ főiskolai kara és tanárai megfelelnek az EuNC által támasztott követelményeknek, és összhangban állnak minden a főiskolai kar működési követelményeivel. 9. Rendelkezik fejlesztési tervvel, mely a jövőbe mutat és a jelenlegi oktatási kar különböző területein biztosítja a mindenkori tananyagot, hogy az Oktatási Központban oktatott tanmenet megvalósulhasson. A főiskolai karok tagja résztvesznek az EuNC Általános Főiskolai Kar megbeszélésein (kivéve a cask helyi karokat). 10. A központnak a kötelező tananyag mellett vannak más tevékenységei is, melyek szorosan kapcsolódnak a tananyaghoz. Ilyenek a mentorkapcsolatok, gyakorlati foglalkozások és szakmai gyakorlatok, melyek a készségfejlesztésre és a jellem fejlődésére helyezik a hangsúlyt. 11. A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy önszerveződéssel létrehozzák saját diáktestületüket, és az EuNC nemzetközi diákszövetséghez (network-höz) kapcsolódjanak. Oktatási helyek A Büsingeni Főiskola mellett még másik 36 oktatási hely működik a következő országokban (az országok angol elnevezése szerinti ABC sorrendben) Albania/Albánia Tirana (ALB1) Armenia/Örményország Akhuryan (ARM1) Bulgaria/Bulgária Sofia (BUL1) ; Razgrad (BUL2); Montana (BUL3) Denmark/Dánia Greve (DEN1) France/Franciaország Paris (FRA1); Montpellier (FRA2) Germany/Németország Büsingen/online education (GER1) Hungary/Magyarország Budapest (HUN1) Italy/Olaszország Roma (ITA1); Firenze (ITA2); Catania (ITA3)

15 Kazakhstan/Kazakhsztán Borovoe (KAZ1); Astana (KAZ2) Kosovo/Koszovó Prishtina (KOS1); Suharekë (KOS2) Kyrgyzstan/Kirgizisztán Bishkek (KYR1) Netherlands/Hollandia Vlaardingen (NET1) Portugal/Portugália Lisboa (POR3); Porto (POR4); Coimbra (POR5) Romania/Románia Bucharest (ROM1); Sighisoara (ROM2) Russia/Oroszország Moscovskaya Oblast (RUS1); St Petersburg (RUS2); Viazma (RUS3); Ulyanovsk (RUS4); Volgograd (RUS5); Chaltyr (RUS6); Moscow (RUS7) Spain/Spanyolország Madrid (SPA1); Barcelona (SPA2) Ukraine/Ukrajna Kyiv (UKR1); Mariupol UKR2); Vinnitsa (UKR3)

16 A. FELVÉTELI ÉS BEIRATKOZÁS 1. Felvételi követelmények 2. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A felvételihez szükséges tanulmányi követelmény a középiskolai érettségi bizonyítvány vagy minimum 10 év általános és középiskolai tanulmány. A TOEFL (Test of English as a Foreign Language) nyelvvizsga alapkövetelmény azoknak a felvételizőknek, akik a Büsingeni Kampuszra illetve olyan Oktatási Központba jelentkeznek, ahol az oktatás angol nyelven folyik. A felvételihez az alábbi pontszámokat kell elérni a TOEFL teszten: T O E F L T E S ZT Papír alapú Számítógépes Internetes vizsga vizsga vizsga I. szint (kezdő) Kurzusok II. szintű Kurzusok Online Kurzusok III. és IV. szintű Kurzusok A felvételt személyre szóló kiértékeléssel döntik el. A papír alapú TOEFL vizsgapontszám 475, amelyet el kell érnie a Büsingeni Kampuszra felvételizőknek. 2. Felnőtt hallgatók Az EuNC lehetővé teszi felnőttek esetleges felvételét anélkül, hogy formálisan megfelelnének a felvételihez előírt iskolai végzettségeknek. A felnőtteknél az élettapasztalatra építve tehetnek kivételt. Minden esetben egyénileg mérik fel a jelentkező személyét és körülményeit. Esetenként az iskola kérheti azt, hogy a jelölt végezzen el egy különbözeti kurzust mielőtt a teljes oktatási programhoz csatlakozna. 3. A hallgatók felelőssége A Európai Názáreti Főiskola igazgatósága és tantestülete igyekszik egyértelműen felvázolni mindazokat a követelményeket, melyek a végbizonyítvány megszerzésének a feltételei. A követelményrendszer következő lépéséről folyamatos tájékoztatást adnak a hallgatóság részére. Ugyanakkor az is igaz, hogy a hallgatók személyes fejlődéséhez hozzátartozik az is, hogy saját felelősségüket felismerik és felvállalják ahhoz, hogy a végzéshez szükséges minden követelményeknek megfelelhessenek. A hallgatóval szemben támasztott elvárás az, hogy saját maga kezdeményezze és teljesítse az összes követelményt és az oktatási program

17 részleteiben igazodjon el. A hallgató részéről felmerült tanulmányi előmenetelével illetve eredményeivel kapcsolatos kérdést először a főiskola tanulmányi osztályvezetőjéhez kell irányítani illetve az illetékes Oktatási Központ kordinátorához. Másodsorban pedig az EuNC Oktatásért felelősé dékánjához. 4. Alkalmazandó Vizsgaszabályzat A hallgatók mindig annak a vizsgaszabályzatnak a követelményrendszere szerint teszik le záróvizsgáikat, mely tanulmányaik megkezdésének első évében érbényben volt. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor egy felettes szerv egyéb kurzusok elvégzését is előírja. Amennyiben a hallgató tanulmányai valamilyen oknál fogva megszakadnak és öt évnél hosszabb időre nyúlik ki, akkor a végzésekor érvényes szabályzat szerint kell a záróvizsgáit letennie. A rendelkezéseket azonnal be kell tartani, mihelyt a Főiskola Szabályzatában meghirdetésre kerültek. 5. Kreditátvitel Az EuNC-nek közvetlenül az előző intézménytől kell megkapnia azoknak a dokumentumoknak a hivatalos másolatát, ahol a jelentkező előzőleg tanulmányokat folytatott. Ezt a főiskola a kézhezvétel után kiértékeli. Addig egyetlen áthozott eredmény sem fog a hallgató EuNC nyilvántartásában megjelenni, amíg a tanévet mint az EuNC hallgatója sikeresen le nem zárta (2.00 GPA) illetve addig, míg a hallgató az Oktatási Központban a Lelki Formálódás Szakképésítését 50% -ban nem teljesítette (30 ECTS). A megkívánt kredit pontszám maximum 49%-a hozható át az adott program bármelyikébe. A Lelki Formálódás Bizonyítvány első szintjének megszerzéséhez egyetlen korábban elvégzett kurzus eredménye sem számít bele a Főiskola Kampuszán tanulók pontszámába. 6. Végzősök elszámolása Minden végzős jelölt saját felelőssége, hogy megfeleljen a záróvizsga követelményeiknek. A Főiskola Dékánja hagyja jóvá azokat a kurzusokat, melyek a program követelményeinek megfelelnek. A tanulmányi vezető áttekinti az összes olyan külsős követelményrendszert: az ECTS krediteket, a felsőbb szintek kreditrendszerét, a lakhely szerinti szinteket, a minimum GPA-t és az általános oktatási kreditrendszert. 1. A hallgatóknak minden programban meg kell felelniük a szabályzatban felsorolt követelményrendszernek, mely az adott végzettséghez szükséges. 2. Minden fizetési kötelezettségüknek eleget kell tenniük és el kell számolniuk a Pénzügyi Irodán. 3. Az adminisztrációt intéző iroda minden végzős jelölnek köteles kiadni az elszámolásról szóló igazolást beleértve a Könyvtáros, a Hallgatói Dékán és az Akadémiai Dékán által kiállított igazolást is.

AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012

AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012 AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012 1 TARTALOM I. I. BEVEZETÉS A. Az EuNC oktatási profilja B. Az EuNC küldetése C. Hitvallás D. Az EuNC értékrendje E. Az oktatás jellemzői F. Az EuNC története G.

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3 Az intézmény általános jellemzői 3 A 2013/2014.

Részletesebben

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó SZABÁLYZAT - az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére vonatkozó SZABÁLYZAT - az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján REKTORI HIVATAL Str. Mihail Kogălniceanu / Farkas utca. 1., 400084 Tel.: 0264 40.53.00 Fax: 0264 59.19.06 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro A Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak szakmai tevékenységére

Részletesebben

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA I. BEVEZETÉS (1) Jogok és kötelességek Az egyetemi közösség központi funkciói a tanulás, az oktatás és a tudományos kutatás. A Közép-európai Egyetem

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei...

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei... 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT 2013/2014-ES TANÉV

PEDAGÓGIAI PROGRAM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT 2013/2014-ES TANÉV PEDAGÓGIAI PROGRAM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT 2013/2014-ES TANÉV A társadalmi igény, avagy néha a járt utat is el kell hagyni A 21. század első évtizedei minden bizonnyal a tanuló társadalom koraként kerülnek

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Nappali tagozat 2008/2009. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi tájékoztató szerkesztése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY FIATALOKAT ÉRINTŐ, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ PROGRAMOK ÉS

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b OM 200326 Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája 7624 Pécs,Tiborc u. 28/1 Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai Telephelye 2243

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógiai programja

A Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógiai programja BEVEZETÉS Az iskola bemutatása A Karinthy Frigyes Gimnázium pedagógiai programja A Karinthy Frigyes Gimnázium tantestülete és tanulóifjúsága az iskola alapítása óta egyre magasabb szintű feladatok teljesítését

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA

EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM EDUTOP SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 2010. II. módosítás: 2012. március 1. III. módosítás: 2013. március 1. Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezető 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben