ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2009-2010"

Átírás

1 ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

2 EUNC ACADEMIC CATALOGUE AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA TARTALOM 1. BEVEZETÉS A. Az EuNC oktatási profilja B. Az EuNC küldetése C. Hitvallás D. Az EuNC értékrendje E. Az oktatás jellemzői F. Az EuNC története G. Akkreditációk, Kapcsolatok és Együttműködési Megállapodások H. A főiskolai Kampusz, Oktatási Központok és Tanulmányi helyek 2. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A. Felvételi és beiratkozás 1. Felvételi követelmények 2. Felnőtt hallgatók 3. A hallgatók felelőssége 4. Alkalmazandó vizsgaszabályzat 5. Kreditátvitel 6. Végzősök elszámolása 7. Az iskolaév meghatározása és szemeszterei B. Tanulmányi munka 1. A tanulás feladata 2. A tanulás integritása 3. Nyelvtudás 4. Óralátogatási lehetőség 5. A késve leadott munkák kezelésének szabályai 6. Főiskolai kurzusok 7. Oktatási központok kurzusai 8. Online kurzusok 9. Irányított tanulás 10. Videokonferencia kurzusok C. Értékelés 1. Értékelési rendszer 2. A tanórák hallgatása 3. Kurzusból való kimaradás 4. Bukás, ismétlési lehetőség 5. Befejezetlen vizsgaeredmény 6. Tanulmányi próbaidő és alkalmasság

3 3. PÉNZÜGYEK 7. Végzettek elismerési rendje 8. Átiratkozások 4. TANULMÁNYI CÉLKITŰZÉSEK 5. AZ EUNC TANANYAGA A. A tananyag kerete B. A kilenc klaszter leírása C.Általános képzési követelmények D. EUNC ÉS A BOLOGNAI FOLYAMAT 6. A PROGRAM CÉLJA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A. Képesítés a Lelki fejlődés szakon B. Képesítés a Keresztyén szolgálat szakon C. BA (Bachelor of Arts) 7. TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK A SZOLGÁLATRA VALÓ KIRENDELÉSHEZ 8. KÉPZÉSI PROGRAMOK A. Büsingeni Kampusz B. Albánia/Koszovo Oktatási Központ C. MAGYARORSZÁG 9. A KURZUSOK SZÁMA 10. A KURZUSOK LEíRÁSA 11. A FŐISKOLAI KAR KÉZIKÖNYVE 12. KÖZPONTI ADMINISZTRÁCIÓ ÉS A KAMPUSZ MUNKATÁRSAI

4 13. A TANUMÁNYI KÖZPONTOK KÉZIKÖNYVE A. A FÁK országa B. Dél-kelet Európai régió C. Nyugat-Mediterrán régió D. Észak Európai régió 14. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

5 1. BEVEZETÉS A. AZ EuNC OKTATÁSI PROFILJA EuNC olyan oktatási intézmény, amely szolgál. Diplomát ad és tanulóit felkészíti a keresztyén szolgálatra. Ez azt jelenti, hogy az EuNC igyekszik felkészíteni a tanulóit arra, hogy a gyülekezetekben és a keresztyén szervezeteknél hivatásos foglalkozású szolgálóként munkába állhassanak. A szolgálat szilárd alapjait az első két tanulmányi szinten alapozza meg. (120 ECTS). EuNC a Názáreti Egyház oktatási intézménye. Ez azt jelenti, hogy az EuNC oktatási programja a Wesley teológiai örökségre épít, de nem kizárólag arra. Az EuNC oktatási programja megfelel mindazoknak az oktatási követelménynek, melyet a Názáreti Egyház támaszt a felszentelt szolgálatba állókkal szemben az Eurázsiai régióban. Az EuNC akreditált Bachelor fokozatú képzést is ajánl a Művészetekben (BA) a liberális művészetek hagyományápolásában. Ez azt jelenti, hogy az EuNC-nek meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, melyet az akreditációt adó intézmény támaszt felé. A BA képzésnek meg kell alapoznia a hallgatókat ahhoz, hogy Mester fokú végzős szinten továbbtanulhassanak A tananyag harmadik és a negyedik szintje pontosan arra koncentrál, hogy ezeknek a speciális kritériuknak megfeleljen EuNC egy kampusz-szal és egy adminisztrációs központtal, valamint több kihelyezett iskolával és számos Oktatási Központtal rendelkező intézmény. A különböző szakokhoz tartozó tagok különböző országokban élnek, a tanulók pedig a főiskola kampuszán illetve számosoktatási Központban végezhetik tanulmányaikat. Az EuNC sokkal több, mint egyetlen területen.elhelyezkedő épületegyütes; a főikolát egyetlen oktatási hálózathoz tartozó emberek alkotják, akik más-más európai országokban élnek és dolgoznak. Az EuNC az Európai kontinensen és a FÁK országokban élő gyülekezeteket szolgálja azzal, hogy egy egységes, közös, elismert oktatási programot biztosít. Ezekben az országokban a gyülekezetek mindenütt egyedi, csak rájuk jellemző kihívásokkal néznek szemben az szolgálat terén. Az EuNC tantervét úgy alakítják ki, hogy ezeket a nehéz feladatok szem előtt tartják, ugyanakkor biztosítják az Európai fejlődés diktálta egyensúlyt is, figyelembe véve a helyi és a nemzeti sajátosságokat.

6 B. AZ EuNC KÜLDETÉSE Az oktatási program nagy hangsúlyt helyez az élet átformálódására. Ebben Wesley teológiai öröksége tükröződik. Az EuNC arra igyekszik, hogy Krisztus tanítványait felkészítse arra, hogy vegyenek részt az Istentől jövő küldetésben és a helyi hitközösségekben szolgáljanak. Életformáló Oktatás: Az életet átformáló oktatás a teljes személyre összpontosít annak belső összefüggéseiben (a hallgató váljék elégedett, alkalmas és jellemes emberré). Igyekszik elősegíteni a változást a tanulási folyamat résztvevőiben (a tanárban és a hallgatóban egyaránt). Wesley Teológiai Örökség: A Wesley teológia az életszentségre helyezi a hansúlyt valamint arra, hogy az isteni munkálkodás átformáló erővel van jelene a történelemben és kegyelemmel működik az emberiség életében. Képességfejlesztés: A tanuló oktatása soha nem lehet a végső cél. Ami annyit jelent, hogy olyan képességet fejleszt ki a tanulóban, hogy az a jövőben is folyamatosan növekedjen és olyan személlyé váljon, aki másokat szolgál. Krisztus taníványai: Az EuNc oktatási rendszere a tanítványozás módszerére épít. Igyekszik további felkészítésben részesíteni azokat, akik már Krisztus tanítványai (és tanítványként folyamatosan fejlődnek). További képzést biztosít számukra, hogy a szolgálat speciális területeire felkészültebbek legyenek, amely alaposabb teológiai felkészültséget, tudatosságot és gyakorlatot igényel. Részvétel: Hívő keresztyénként nem a saját világunkat építjük. Isten bevon bennünket az általa irányított világba. Ebben a vilában semmit nem tulajdoníthatunk saját magunknak. Istentől kapott küldetés: Azzal szolgáljuk Istent, ha részt veszünk az Ő világot megváltó munkájában Szolgálat: A vezetés szolgálatot jelent. A vezetők Istent szolgálják, szolgálják a Krisztus testét valamint embertársaikat. A helyi hitközösség: A gyülekezet elsősorban és bizonyos értelemben véve Krisztus megtestesülése. A gyülekezet helyileg jön létre és a vezetők illetve a képviselőinek elhívása, hogy Krisztus teste nagy közösségének részeként szolgáljanak.

7 C. HITVALLÁS Az Európai názáreti Főiskola a Názáreti Egyház intézménye, és mint olyan, tantervét, tanítását és felépítésének alpelveit a Názáreti Egyház hitvallása szabályozza. Az EuNC szívesen fogad bármely más keresztyén felekezetből is olyan hallgatókat, akik úgy érzik, hogy hasznukra lehet az EuNC által biztosított oktatás természete és minősége. Hiszünk 1. az egy Istenben - az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. 2. a Biblia teljes, tartalmi inspirációjában, és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot. 3. abban, hogy az ember bűnbe esett, és gonoszságra való hajlammal születik. 4. abban, hogy az utolsó ítélet eljön és jön a kilátástalan és örök kárhozat 5. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed. Mindazok, akik elfogadják az Úr Jézus Krisztust és akik hisznek benne, azok megigazulnak, új teremtéssé lesznek és megmenekülnek a bűn birodalmából. 6. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által. 7. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett. 8. abban, hogy az Úr visszajön, a halottak feltámadnak, és az utolsó ítélet D. AZ EUNC ÉRTÉKRENDJE Az EuNC értékrendjében világosan tükröződik a Názáreti egyház értékrendje: hívő keresztyén emberek vagyunk; megszentelt emberek vagyunk; küldetésünk van. Mindez kifejezésre jut az oktatási intézményünk konkrét normáiban és értékrendjében is. Az EuNC hallgatók közössége. Felsőoktatási intézmény lévén olyan tanulói vannak, akik a megszerzett tudást Isten Országában akarják kamatoztatni. Alapkövetelmény, hogy bármilyen szerepe vagy rangja is van az intézménybe járó személynek, legyen tanítható, növekedjen a hitben és Krisztusban meglévő identitása folyamatosan erősödjön. Tanulóközösségként az EuNc elkötelezte magát a hitelesség és a tisztesség mellett. Valljuk, hogy a hit útját nem járhatjuk egyedül, sem pedig az valódi értéke képviselő tanulás útját. Felelősséggel tartozunk egymásnak mind a tanulmányi előmenetelünkért, mind pedig egyéni életvitelünkért. Tulajdonképpen ami egyikünket érint, az mindannyiunkat is érint (közös ügyünkké válik). Ennek értelmében a tanulás terén elkövetett tisztességtelenséget egyenesen a közösség elleni véteknek tartjuk és hisszük, hogy egy hanyag, félszívvel végzett tanulás és az igazság félig-meddig való keresése árt mind az egyén saját életének, mind pedig tanulóközösség egészének is.

8 Az EuNC hitbeli közösség. Tagjaink a tőlük telhető legjobb módon tisztelik és megbecsülik egymás értékeit. Egyénként és közösségként is arra igyekszünk, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk Istennel. Szeretnénk rá hasonlítani és az ő tulajdonságait tükrözni. Életünk nem osztható két részre: egy "megszentelt" és egy "világi" életre. Minden tettünk az Isten előtt zajlik. Biztatjuk egymást, hogy "teljes szívvel" keressük Őt. Nemzetközi hitbeli közösségként az EuNcC eltökélt abban, hogy tiszteletbe tartsa az Isten teremtett világának sokszínűségét. Olyan tanulóközösség vagyunk, amelynek nyereséget jelent az, hogy sok kultúra és nagyon sokféle élettapasztalattal rendelkezők tanulnak együtt. Feltétlen törekszünk arra, hogy a köztünk lévő különbségek ellenére befogadók legyünk és egymást igaz vendégszeretettel fogadjuk. Minket az Isten kegyelme és mindenkit befogadó szeretete köt össze. Ez a befogadás is az ő munkájának része ebben a világban. Az EuNC eltökélt abban, hogy hálás közösség legyen, mivel ő maga is sok áldásban részesült. Felismertük azt, hogy a világon nagyon keveseknek van arra lehetősége, hogy ilyen közösségnek tagjai lehessenek és tudományos tanulmányokat folytathassanak. Azt is felismertük, hogy mások áldozatvállalása és odaszántsága a mi javunkat szolgálja. Mivel tudás van a birtokunkban, ezért igyekszünk azt másoknak is továbbadni, és mások javára fordítani. Hálásak vagyunk azért, hogy hatással vagyunk egymásra és ebbe másokat is bevonhatunk. Reméljük, hogy ez által sokkal jobb hatással leszünk a körülöttünk lévő világra. Olyan helyet kínálunk, mely menedéket nyújt és a növekedés lehetőségét biztosítja. Ezt a "mennyei" lehetőséget fel akarjuk kínálni mások számára is és más helyekre is el akarjuk ezt vinni. E. AZ EUNC OKTATÁSÁNAK JELLEMZŐI Az EuNC oktatási programjában tudományos kiválóságra törekszik. Igyekszik biztosítani a folyamatos lelki formálódást, valamint mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a megfelelő gyakorlatot és a szolgálathoz elengedhetetlen képességek fejlesztését. A program szem előtt tartja azt, hogy Krisztus szolgáló lelkületéhez csak az méltó és csak az illő, ha mindenben kiválóságra törekszik. Mivel az oktatás egy bizonyos szempontból a tejes személyre koncentrál, ezért az EuNC tanterve úgy került összeállításra, hogy segítse a hallgatókat elérniük azt a négy oktatási célt, melyet a Názáreti Egyház szolgálati felkészülés programja előír. A tantervet az EuNC állítja össze úgy, hogy alkalmazza a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem általános oktatási programjának célkitűzéseit. A négy célkitűzés a következő területeket tartalmazza: tudás vagy tartalom, szakterületek, személyes jellemfejlődés valamint megfelelő érzékenység kifejlesztése azokon a területeken, melyek az eredményes szolgálattal együttjárnak. Egy ilyen oktatás célja három kifejezésben tömöríthető: szakmai képzés, életformáló nevelés és helyreállást előmozdító oktatás.

9 Szakmai képzés A tanulás az ember fejlődésének és érési folyamatának szerves részét képezi. A tanulás során alakul ki a személy identitása, felfedezi saját érdeklődési körét, felfedezi természetes, egyedi képességeit és megtalálja az utat ahhoz a szakmához, mely az életben neki való. Az EuNC oktatással igyekszik a tanulókat segíteni abban, hogy megtalálják saját identitásukat. Legfőképpen úgy, mint akik Isten gyermekei ahogy azt a Zsoltárok 100. rész 3. verse megfogalmazza. Igyekszik eligazítani a hallgatókat abban, hogy fedezzék fel kik is ők valójában, honnan jönnek és hová tartanak. Igyekszik a hallgatókat végigkísérni azon az úton, amíg megtalálják a hozzájuk legjobban illő foglalkozást, mely a leginkább megfelel annak az egyéniségnek, melyet Isten teremtett és melyet Ő alakított a hallgatók eddigi élettapasztalatai során. Az EuNC oktatási programja olyan, mint egy utitárs. Reméljük, hogy a hallgatókat egy élethosszig tartó tanulásra inspiráljuk. Életformáló nevelés Nagyon sok ember számára a tanulás mindössze tudáshalmazt jelent. Ezzel az EuNC-ben nem értünk egyet. Nem hisszük, hogy a tudás csupán semleges információ, melyet be kell gyűjteni és meg kell tartani. Nem olyan vagyunk, mint a számítógép. Mi, emberek nem tudjuk az információt úgy tárolni, hogy ne legyen ránk hatással. Ellenkezőleg! A tudás valamit elvégez a tanulóban; hatással van perspektívájára, értékrendjére és a személy tetteire is. A teológiai képzés pedig végsősoron a Jézus Krisztusról szóló Jó Hír. Pál a Róma 12:2-ben arról beszél, hogy ez az ismeret megújítja az elmét és átalakítja az embereket. Az életet átformáló jó hír és Isten világot átformáló munkája történetének tanulmányozása csak akkor éri el célját, ha a tanuló maga is formálódik és fogékony a háromegy Isten átformáló hatalmának munkálkodására. Az EuNC elsődlegesen ezt az átformálódást igyekszik elérni oktatási programjában, én nem csupán tudományt akar átadni. Helyreállást előmozdító oktatás Az EuNC meggyőződése, hogy az oktatás felébreszti azt a szükséget, hogy elő kell mozdítani a hiteles keresztyénség átfogó megújulását azért, hogy a Gyülekezet szerepe helyreálljon és formáló erővé váljon a társadalomban. A Gyülekezet jelenleg peremhelyzetben van. A magukat keresztyénnek vallóknak megújulásra van szükségük intellektuális, érzelmi és erkölcsi téren egyaránt. Ha pedig így megújul a Gyülekezet, akkor teljesen be fogjuk tölteni Istentől kapott küldetésünket a társadalomban.

10 F. AZ EUNC TÖRTÉNETE A főiskola 1963-ban egy látással kezdődött. Jerald Johnson és Bob Cerrato gondolatában és szívében fogalmazódott meg a látás. Jerald Johnson ekkor Németországban szolgált, Bob Cerrato pedig Olaszországban. Az fogalmazódott meg bennük, hogy az Európai kontinenst kell szolgálni úgy, hogy embereket képeznek misszió munkára. A iskola céljainak megfelelő épületet egy kis német falucskában találták meg, melyet Svájc fog körbe. A falu neve Büsingen volt. A főiskola küldetését úgy fogalmazták meg, hogy legyen nemzetközi, az angol nyelv legyen az oktatás közös nyelve és készítse fel a hallgatókat a keresztyén szolgálatra való kirendelésre. Az iskolát Európai Názáreti Bibliaiskolának (European Nazarene Bible College (ENBC) nevezték el ben alapította Rev.John B. Nielson, aki az iskola első rektora lett; az oktatás 1966 január 10-én kezdődött. Az iskola fennállása óta folyamatosan odafigyelt arra, hogy eredeti célját betöltse ben az iskola a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem (MidAmerica Nazarene University)társintézménye lett. Ezáltal teljes akreditációt tud nyújtani a Bachelor of Arts képzésben. Az 1990-es évek első felében a kommunizmus bukása és a vasfüggöny leomlása egyenes következményeként az iskola kihelyezett tagozatokat hozott létre és így tudta kiterjeszteni a teológiai képzést. Ezzel a missziója kibővül és nagyon sok olyan hallgató kaphatta meg a tanulás lehetőségét számos olyan országban, ahonnan azelőtt a hallgatók nem tudtak eljutni az iskola kampuszára Büsingenbe, valamint angol nyelvtudás híjján sem kerülhettek be ben az iskola neve megváltozott és felvette az Európai Názáreti Főiskola nevet (European Nazarene College, EuNC). Ez a változás már évek óta váratott magára. Abban a reményben fogadtál el, hogy az új név valósághűbben fogja tükrözni az intézmény oktatási profilját. Nemzetközi főiskolaként az EuNC következetes; tanulói olyan kampusz közösséget formálnak, melyet átlagosan 15 országból érkező hallgató tábor alkot, és jelenleg több, mint 15 európai országban van oktatási központja. Az iskola felismerte, hogy az európai környezetben bekövetkező hirtelen változások az EuNCtől is drasztikus változtatásokat követelnek. Épp ezért az EuNC szolgálatra felkészítő teológiai oktatása terén egy 7 éves, önmagát átalakító projektet kezdett 2004 őszén januárjában az Igazgatótanács új stratégiát fogadott el, amely ebből a projektből alakult. Ez a Továbblépés stragégiája nevet viseli (Moving Forward). Ez a stratégia megerősíti az EuNC misszióját és látását, valamint körvonalazza a jövővel kapcsolatos szervezeti prioritásokat, mely a következő: a főiskola legyen egy sok kulturát befogadó és több nemzetiségű iskola egy központi kampusszal és a hozzátartozó adminisztrációs központtal, Európa számos országában pedig jöjjenek létre oktatási központok, ahol a szakok és a hallgatók rugalmasak a kampusz és a különböző helyek viszonylatában, hogy a legjobb képzést biztosíthassák a bentlakásos és a kihelyezett tanulás érdekében. Az EuNC jelenleg is azon dolgozik, hogy végrehajtsa a Továbblépés stratégiáját. Az EuNC azon fáradozik, hogy oktatási és adminisztrációs struktrúráját átalakítva egyre jobban támogassa a több földrajzi helyen elhelyezkedő iskoláját egyetlen átfogó fakultással és a hallgatók közötti kapcsolati hálóval, melyben a hallgatók különböző országokban élnek és tanulnak egyeten tantervet használva, melyet saját kultúrkörnyezetünkre alkalmaznak. Ez folyamatos munkát jelent, viszont a 2007/2008-as tanév fordulópontot jelentett ezen

11 erőfeszítések terén. 2007/08-van egy olyan új, végeredményre összpontosító tanterv került bevezetésre, mely a sokféle európai környezetben megállja a helyét. Moduláris kurzusként került felépítésre és moduláris ütemterve van. Ez az új tanterv növeli a lehetőségét a nem tradicionális tanulásnak és nagyobb mozgásteret ad. Ugyanebben az évben az iskola átvette az Európai Kredit Átviteli Rendszert (ECTS). G. AKKREDITÁCIÓK, KAPCSOLATOK ÉS EGYMÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK Kapcsolat (Affiliáció) a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel Az Európai Názáreti Főiskola (EuNC) 1977 óta áll kapcsolatban a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel (MNU), melynek székhelye az Egyesült Államok Kansas Állambában található Olathe városa (www.mnu.edu). Az alapképzésben olyan BA (Bachelor of Arts) végzettséget ad az EuNC, melyet a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem állít ki, ezért ez olyan amerikai végzettséget ad, mely nemzetközi szinten is elismert. Akkreditáció a North Central Association of College and Schools által A Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel (MidAmerica Nazarene University) kötött szerződéses kapcsolat értelmében az EuNC-t egy magasabb szintű intézmény is akkreditálja - mégpedig a Higher Learning Comission (HLC) of the North Central Associatio (NCA) of Colleges and Schools (www.ncahigherlearningcommission.org) ezért az EuNC baccalaureate alap programot nyújt a Büsingeni kampuszon és számtalan baccalaureate kurzusokat a kampuszon kívül működő oktatási helyein. A baccalaureate kurzusok a kampuszon kívüli oktatási intézményekben az első két alapprogramra korlátozódnak. Az EuNC által kínált kurzus mindegyike beszámíthat a BA fokozat elnyerésébe. Ezért minden egyes kurzusnak meg kell felelnie azoknak a kritériumoknak, melyet az akkreditáló intézmény előír a BA fokozat megszerzéséhez. Ez egyaránt érvényes minden kurzusra a kampuszon vagy bármely másik Oktatási Központban. A Názáreti Egyház által elismert oktatási intézmény Az Európai Názáreti Főiskola (European Nazarene College) megtalálható azon a listán, melyet a Názáreti Egyház Nemzetközi Oktatási Igazgatótanácsa a Názáreti Egyház hivatalos oktatási intézményeiként elismer, valamint a főiskola tagja a Názáreti Egyház Eurázsiai Oktatási Tanácsnak is - Eurasia Educational Council (EEC) of the Church of the Nazarene. (www.nazarene.org) A Názáreti Egyház felszentelt szolgálattevői részére elfogadott tananyag. Az European Nazarene College Keresztyén Szolgálati Bizonyítványát elfogadta a Názáreti Egyház Nemzetközi Tanulmányi Kurzusok Tanácsadó Testülete is; az International Course of Study Advisory Committee (ICOSAC) of the Church of the Nazarene, mivel megfelel a szolgálatra kirendelendők követelményrendszerének a Názáreti Egyház kerületeiben. Az EuNC tehát biztosítja ezen a téren az okatási követelményszintet. Minden egyházkerület egyértelműen meghatározta a szolgálati kirendelés követelményeit. A főiskola ezen követelmények mindegyikének megfelel vagy még meg is haladja azokat. Más szóval az EuNC szolgálatra jelölt hallgatóitól a Názáreti Egyház minden egyházkerülete megköveteli,

12 hogy szerezze meg a Keresztyén Szolgálati Bizonyítványt és egyes esetekben az érintett egyházkerület kérheti még azt is, hogy egyéb kurzusot is végezzen el a jelölt. Fontos tudni azt, hogy ezeket a kritériumokat egyes egyházkerületek saját maguk határozzák meg és nem az iskola. Az egyes körzetek más-más feltételeket szabhatnak. Ugyanakkor a Keresztyén Szolgálati Bizonyítvány követelményrendszere megegyezik az összes egyházkerület programjával és alapvető elvárásrendszerével. Tagja az Európai Evangéliumi Akkreditáló Társulatnak Az EuNC (European Nazarene College) tagja az Európai Evangéliumi Akkreditáló Társulatnak. (www.eeaa.org) A Baden-Württemberg Német Tartomány által elismert intézmény Az EuNC-t a Baden- Württemberg Német Tartomány olyan felsőoktatási szakiskolaként ismeri el (Höhere Fachschule), mely a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem tagjaként nemzetközileg elismert külföldi végzettséget ad a Bachelor of Arts a vallás szakterületén. Együttműködési Megállapodások más intézményekkel Az Európai Názáreti Főiskola az alábbi intézetekkel kötött együttműködési megállapodást hallgatók vagy a különböző szakok közötti cserelehetőségekkel kapcsolatban és a kölcsönös támogatás érdekében: -Evangelische Theologische Hogeschool, Veenendaal, The Netherlands -Korea Nazarene University, Seoul, Korea -MidAmerica Nazarene University, Olathe, Kansas, United States of America -Nazarene Bible College, Colorado Springs, Colorado, United States of America -Northwest Nazarene University, Nampa, Idaho, United States of America -Point Loma Nazarene University, San Diego, California, United States of America -Trevecca Nazarene University, Nashville, Tennessee, United States of America

13 H. A FŐISKOLA KAMPUSZA, OKTATÁSI KÖZPONTOK ÉS TANULMÁNYI HELYEK Az EuNC egyetlen oktatási intézmény, mely Európa számos országában több oktatási központtal rendelkezik. Központja Büsingenben, Németorszában helyezkedik el ahol a hallgatók teljes időben, nappali tagozaton, angol nyelven folytatják tanulmányaikat. Az EuNC részidős tanulmányi lehetőséget is ajánl angol nyelven vagy saját anyanyelven az alábbi oktatási központokban. Ezeket az oktatási központokat a következő területekre osztották: FÁK országai Dél-Kelet Európa Nyugat-Mediterrán vidék Észak-Európa Örményország; Kazakhsztán; Kirgizisztán*; Oroszország, Ukrajna Albánia; Bulgária; Koszovo*; Románia* Franciaország*; Olaszország*; Portugália; Spanyolország; Dánia*; Németország*; Magyarország*; Hollandia A * -gal jelölt országokban korlátozott számú akkreditált kurzus működik. Jelenleg nincs teljes körű főiskolai program. Működő Oktatási Központok oktatási profilja 1. Egy általános kurzus minimum 15 ECTS-t nyújt évente. 2. A Curriculum for the Spiritual Formation Certificate (60 ECTS) Lelki Formálódás Szakképesítés, és a Christian Ministry Certificate (120 ECTS) Keresztyén Szolgálati Szakképesítés. Lehetővé kell tenni a hallgatók számára, hogy ezt a két programot 2-4 év alatt elvégezhessék illetőleg 4-8 év alatt úgy, hogy évente ECTS kreditet kapnak. 3. A szolgálatra felkészítő tanmenet feleljen meg két követelménynek a) legyen egyenértékű a Keresztyén Szolgálai Szakképesítéssel vagy pedig b) legyen széles körú keresztyén szolgálati programokban ajánljon kurzusokat. 4. Világos adminisztrációs irodai struktúrával rendelkezzen és munkatársai legyenek felkészültek arra, hogy minőségi módon tudják szolgálni a hallgatókat. 5. Minden hallgatónyilvántartással kapcsolatos adminisztráció a SonisWeb felüleleten bonyolódik követve a minden eljárási módot és szabályt. 6. Határozott oktatási vezetés, melyet az Oktató Központ Kordinátora irányít. Ez a személy felelős a kurzusok megtervezéséért és az oktatás minőségének biztosításáért. A központ által nyújtott oktatás összhangban áll az EuNC küldetésével és tükröződnie kell benne a főiskola értékrendjének és látásának a szakirányultságban és az átformáló valamint helyreállító alapelveiben.

14 7. A kurzusokat a tanmenet sablonja határozza meg, melyet az EuNC általános szak dolgoz ki beleépítve minden minőségi biztosítást és megadva az értékelési rendszert is. 8. Az Oktatási Központ főiskolai kara és tanárai megfelelnek az EuNC által támasztott követelményeknek, és összhangban állnak minden a főiskolai kar működési követelményeivel. 9. Rendelkezik fejlesztési tervvel, mely a jövőbe mutat és a jelenlegi oktatási kar különböző területein biztosítja a mindenkori tananyagot, hogy az Oktatási Központban oktatott tanmenet megvalósulhasson. A főiskolai karok tagja résztvesznek az EuNC Általános Főiskolai Kar megbeszélésein (kivéve a cask helyi karokat). 10. A központnak a kötelező tananyag mellett vannak más tevékenységei is, melyek szorosan kapcsolódnak a tananyaghoz. Ilyenek a mentorkapcsolatok, gyakorlati foglalkozások és szakmai gyakorlatok, melyek a készségfejlesztésre és a jellem fejlődésére helyezik a hangsúlyt. 11. A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy önszerveződéssel létrehozzák saját diáktestületüket, és az EuNC nemzetközi diákszövetséghez (network-höz) kapcsolódjanak. Oktatási helyek A Büsingeni Főiskola mellett még másik 36 oktatási hely működik a következő országokban (az országok angol elnevezése szerinti ABC sorrendben) Albania/Albánia Tirana (ALB1) Armenia/Örményország Akhuryan (ARM1) Bulgaria/Bulgária Sofia (BUL1) ; Razgrad (BUL2); Montana (BUL3) Denmark/Dánia Greve (DEN1) France/Franciaország Paris (FRA1); Montpellier (FRA2) Germany/Németország Büsingen/online education (GER1) Hungary/Magyarország Budapest (HUN1) Italy/Olaszország Roma (ITA1); Firenze (ITA2); Catania (ITA3)

15 Kazakhstan/Kazakhsztán Borovoe (KAZ1); Astana (KAZ2) Kosovo/Koszovó Prishtina (KOS1); Suharekë (KOS2) Kyrgyzstan/Kirgizisztán Bishkek (KYR1) Netherlands/Hollandia Vlaardingen (NET1) Portugal/Portugália Lisboa (POR3); Porto (POR4); Coimbra (POR5) Romania/Románia Bucharest (ROM1); Sighisoara (ROM2) Russia/Oroszország Moscovskaya Oblast (RUS1); St Petersburg (RUS2); Viazma (RUS3); Ulyanovsk (RUS4); Volgograd (RUS5); Chaltyr (RUS6); Moscow (RUS7) Spain/Spanyolország Madrid (SPA1); Barcelona (SPA2) Ukraine/Ukrajna Kyiv (UKR1); Mariupol UKR2); Vinnitsa (UKR3)

16 A. FELVÉTELI ÉS BEIRATKOZÁS 1. Felvételi követelmények 2. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A felvételihez szükséges tanulmányi követelmény a középiskolai érettségi bizonyítvány vagy minimum 10 év általános és középiskolai tanulmány. A TOEFL (Test of English as a Foreign Language) nyelvvizsga alapkövetelmény azoknak a felvételizőknek, akik a Büsingeni Kampuszra illetve olyan Oktatási Központba jelentkeznek, ahol az oktatás angol nyelven folyik. A felvételihez az alábbi pontszámokat kell elérni a TOEFL teszten: T O E F L T E S ZT Papír alapú Számítógépes Internetes vizsga vizsga vizsga I. szint (kezdő) Kurzusok II. szintű Kurzusok Online Kurzusok III. és IV. szintű Kurzusok A felvételt személyre szóló kiértékeléssel döntik el. A papír alapú TOEFL vizsgapontszám 475, amelyet el kell érnie a Büsingeni Kampuszra felvételizőknek. 2. Felnőtt hallgatók Az EuNC lehetővé teszi felnőttek esetleges felvételét anélkül, hogy formálisan megfelelnének a felvételihez előírt iskolai végzettségeknek. A felnőtteknél az élettapasztalatra építve tehetnek kivételt. Minden esetben egyénileg mérik fel a jelentkező személyét és körülményeit. Esetenként az iskola kérheti azt, hogy a jelölt végezzen el egy különbözeti kurzust mielőtt a teljes oktatási programhoz csatlakozna. 3. A hallgatók felelőssége A Európai Názáreti Főiskola igazgatósága és tantestülete igyekszik egyértelműen felvázolni mindazokat a követelményeket, melyek a végbizonyítvány megszerzésének a feltételei. A követelményrendszer következő lépéséről folyamatos tájékoztatást adnak a hallgatóság részére. Ugyanakkor az is igaz, hogy a hallgatók személyes fejlődéséhez hozzátartozik az is, hogy saját felelősségüket felismerik és felvállalják ahhoz, hogy a végzéshez szükséges minden követelményeknek megfelelhessenek. A hallgatóval szemben támasztott elvárás az, hogy saját maga kezdeményezze és teljesítse az összes követelményt és az oktatási program

17 részleteiben igazodjon el. A hallgató részéről felmerült tanulmányi előmenetelével illetve eredményeivel kapcsolatos kérdést először a főiskola tanulmányi osztályvezetőjéhez kell irányítani illetve az illetékes Oktatási Központ kordinátorához. Másodsorban pedig az EuNC Oktatásért felelősé dékánjához. 4. Alkalmazandó Vizsgaszabályzat A hallgatók mindig annak a vizsgaszabályzatnak a követelményrendszere szerint teszik le záróvizsgáikat, mely tanulmányaik megkezdésének első évében érbényben volt. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor egy felettes szerv egyéb kurzusok elvégzését is előírja. Amennyiben a hallgató tanulmányai valamilyen oknál fogva megszakadnak és öt évnél hosszabb időre nyúlik ki, akkor a végzésekor érvényes szabályzat szerint kell a záróvizsgáit letennie. A rendelkezéseket azonnal be kell tartani, mihelyt a Főiskola Szabályzatában meghirdetésre kerültek. 5. Kreditátvitel Az EuNC-nek közvetlenül az előző intézménytől kell megkapnia azoknak a dokumentumoknak a hivatalos másolatát, ahol a jelentkező előzőleg tanulmányokat folytatott. Ezt a főiskola a kézhezvétel után kiértékeli. Addig egyetlen áthozott eredmény sem fog a hallgató EuNC nyilvántartásában megjelenni, amíg a tanévet mint az EuNC hallgatója sikeresen le nem zárta (2.00 GPA) illetve addig, míg a hallgató az Oktatási Központban a Lelki Formálódás Szakképésítését 50% -ban nem teljesítette (30 ECTS). A megkívánt kredit pontszám maximum 49%-a hozható át az adott program bármelyikébe. A Lelki Formálódás Bizonyítvány első szintjének megszerzéséhez egyetlen korábban elvégzett kurzus eredménye sem számít bele a Főiskola Kampuszán tanulók pontszámába. 6. Végzősök elszámolása Minden végzős jelölt saját felelőssége, hogy megfeleljen a záróvizsga követelményeiknek. A Főiskola Dékánja hagyja jóvá azokat a kurzusokat, melyek a program követelményeinek megfelelnek. A tanulmányi vezető áttekinti az összes olyan külsős követelményrendszert: az ECTS krediteket, a felsőbb szintek kreditrendszerét, a lakhely szerinti szinteket, a minimum GPA-t és az általános oktatási kreditrendszert. 1. A hallgatóknak minden programban meg kell felelniük a szabályzatban felsorolt követelményrendszernek, mely az adott végzettséghez szükséges. 2. Minden fizetési kötelezettségüknek eleget kell tenniük és el kell számolniuk a Pénzügyi Irodán. 3. Az adminisztrációt intéző iroda minden végzős jelölnek köteles kiadni az elszámolásról szóló igazolást beleértve a Könyvtáros, a Hallgatói Dékán és az Akadémiai Dékán által kiállított igazolást is.

18 A fenti elszámolás hitelesítése nélkül semmilyen bizonyítvány vagy végzettségről szóló dokumentum nem adható ki. 7. Az iskolaév meghatározása és szemeszterei Egy teljes iskolaév négy szemeszterből áll. Az Őszi Szemeszter szeptembertől november végéig tart, a Téli Szemeszter decembertől február végéig, a Tavaszi Szemeszter márciustól május végéig és a Nyári Szemeszter Júniustól Augusztus végéig. A Büsingeni Kampuszon a szemesztereket több szakaszra osztják. B. TANULMÁNYI MUNKA 1. Tanulmányi leterhelés Egy nappali tagozatos hallgatónak átlagosan 60 ECTS kreditet kell teljesítenie egy adott tanévben. A hallgatónak minimálisan 40 ECTS kreditet kell teljesítenie egy tanévben ahhoz, hogy változatlanul nappali tagozaton tanulhasson. Egy ECTS hallgatói tanuló órának felel meg. 2. Tanulmányi integritás A becsületesség minden tanulásban elengedhetetlen, mert ez a tulajdonság a Keresztyén élet megjelenési formája is. Az Európai Názáreti Főiskola minden hallgatójától elvárja, hogy ne csaljon, ne plagizáljon azaz ne használja mások szavait és gondolatait az eredeti forrás megjelölése nélkül, ne ügyeskedjen és ne használjon más, oktatásban elterjedt csalási formákat (például ne dolgozzon össze másokkal, ha egyéni munkát követelnek tőle). A hallgató felelőssége az, hogy elsajátítsa azokat a helyes módszereket, ahogyan utalhat az általa idézett részlet eredetére. Az irányelveket a Főiskolai tanulmányok bevezetőjében az iskola biztosítja a felvételt nyert hallgatók számára. Bármely hallgató személy szerint is felelős abban az esetben, amikor más hallgatók tisztességtelen viselkedéséhez tudatosan hozzájárul. Az oktatásban részt vevők tisztességtelen magatartása súlyos etikai vétség a becsületes tanulás alapkövetelménye ellen. A tanulásban elkövetett tisztességtelen eljárásért járó minimális büntetés az, hogy az adott feladatot elégtelenre érkékelik. Az adott főiskolai kar egyéni megítélése szerint komolyabb következményeket is kiszabhat: például a hallgatónak meg kell ismételnie az adott kurzust, próbaidőt szabhatnak ki a tanulásban vagy a hallgató kizárásra kerülhet az oktatásból.

19 3. Nyelvtudás Minden kurzusra (tantárgyra) általánosan érvényes szabály az, hogy az írásbeli feladatok (dolgozatok, beadványok, összefogaló munkák, stb) értékelésének 10%-a a nyelvre vonatkozik: mint például nyelvtan vagy helyesírás értékelése. A nem angol anyanyelvű hallgatókat nem fogják angolból annyira szigorúan megítélni mint másokat, ha angol nyelvű kurzusra járnak és még nem feleltek meg a TOEFL nyelvizsga követelményeinek. 4. A tanórák, előadások látogatása Elvárás, hogy a hallgatók látogassák a tanórákat minden tantárgyból. Kivételt képez az az eset, ha komolyan megbetegszik valaki vagy más, nem várt komoly körülmény indolkolja a távolmaradást. Ebben az esetben a hallgató közvetlenül az előadónak tartozik felelősséggel. Meg kell bizonyosodnia arról, hogy tisztában van a tananyag minden követelményével és annak eleget tesz. A 10%-ot meghaladó hiányzás következményeit az adott tantárgy szilabusza határozza meg. Amennyiben a hallgató a tanórák több, mint 25%-áról bármilyen oknál fogva is távol marad, akkor a hallgatónak ki kell maradnia a kurzusról és az időzítéstől függően vagy W vagy pedig F értékelést kap. Ez a szabály vonatkozik minden más mulasztásra is beleértve az elkerülhetetlen körülmények miatti indokolt hiányzásokat is. A hallgató írásbeli kérelmére az oktatásért felelős dékán egyedi elbírálás alapján ez alól kivételt. Az előadó tanárok felelőssége, hogy tudassák a hallgatókkal, ha azok a mulasztás miatt veszélyeztetik saját kreditjüket vagy osztályzatukat. Az egyes tantárgyak vagy kurzusok tantestülete felelős azért, hogy a tárgy tanmenetében megfogalmazzák a tanórák látogatottságára vonatkozó szabályokat. 5. A késve beadott munkák szabályai Minden előadó köteles kialakítani tanmenetében azokat a szabályokat, melyek a késve beadott munkák kezelésével kapcsolatosak. A szabálynak meg kell határoznia a késlekedés napjaira vonatkozóan a konkrét büntetési tételeket, ugyanakkor maximalizálni kell a türelmi időt, melynek lejártával nem fogadható el semmiféle beadvány és pontot sem kaphat a hallgató. A tanár rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy határidő hosszabbítást adjon a hallgatónak, amennyiben az idejében és megfelelő indokkal kéri a halasztást. 6. Kampuszon tanított kurzusok Főiskolai tárgynak számít minden olyan kurzus, melyet a főiskola Büzingeni székhelyén indít vagy más olyan kurzus, melyeket online vagy szakmai gyakorlat formájában lehet végezni, és amelyet a főiskola tantestülete alakított ki és kísér figyelemmel

20 7. Oktatási Központ kurzusai Az Oktatási Központ kurzusa olyan kurzus, melyet nem a Büsingeni kampuszon tanítanak. Ezeket a kurzusokat az Oktatási Központ szervezi és angol nyelven illetve a nemzet nyelvén tanítanak. 8. Online kurzusok Az online kurzusok az Interneten keresztük érhetők el. Ezen kurzusok nyelve az angol nyelv. Ezekhez alapkövetelmény a TOEFL, papír alapon elért 525 pont kivéve azt az esetet, mikor a kurzust egy meghatározott nyelvcsoportnak tervezték. Minden online kurzus betűjele O. 9. Irányított tanulás Az irányított tanulás egy adott hallgatóra személyre szabott kurzus, melyet a tantestület egyik tagja irányít és jelentős mennyiségű önálló tanulást igényel. Az irányított tanulás kurzusai elvétve lehetnek csupán általános tantárgyak. A maximálisan megszerezhető kreditek száma általában 15 ECTS mely egy négyéves alapképzés ideje alatt összesen értendő. Előnyben részesülnek a harmadik és a negyedik szinten lévő hallgatók. Az irányított tanulásra való jelentkezéseket és a felvételiket a hivatalos beiratkozási időszak alatt véglegesíteni kell. Minden irányított tanulással végezhető kurzus betűjele a D. Ha háromnál kevesebb hallgató nyer felvételt bizonyos tantárgyakra, akkor ezt a tárgyat irányított tanulásként kell indítani, a normál tantárgyhoz viszonyítottan korlátozott óraszámmal. A hallgatóknak viszont ezért nem kell fizetniük az irányított tanulásra vonatkozó tandíjat és ez nem fog beleszámítani az irányított tanulásra megengedett maximális irányított tanulási kreditszámba sem. Ezért ezek a kurzusok nem kapják meg a D betűjelet. 10. Videokonferencia-kurzusok A videokonferencia eszközével tanított kurzusok megadják a tanárnak és a hallgatóknak azt a lehetőséget, hogy egyszerre több földrajzi helyen elhelyezkedő hallgatókkal kommunkikáljon egy megfelelő minőségű, azonos idejű hang és képanyagot közvetítő technikai eszköz segítségével A kurzust arról a helyről közvetítik, ahol a tanár és néhány diák egy fizikális helyen gyülekezik. Ha a tanár lakhelyén nincs elég résztvevő, akkor a konferencia helyszínek az a helyiség lesz, ahol a legnagyobb létszámú hallgatói csoport jön össze és ezt a helyiséget fogják hivatlalos oktatói helynek kinevezni.

AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012

AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012 AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012 1 TARTALOM I. I. BEVEZETÉS A. Az EuNC oktatási profilja B. Az EuNC küldetése C. Hitvallás D. Az EuNC értékrendje E. Az oktatás jellemzői F. Az EuNC története G.

Részletesebben

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2013 2015 TARTALOM I. BEVEZETÉS...4 A. AZ EuNC PROFILJA...4 B. AZ EuNC KÜLDETÉSE...5 C. HITVALLÁS...6 D. AZ EuNC ALAPELVEI...6 E. AZ EuNC ÁLTAL NYÚJTOTT OKTATÁS JELLEMZŐI...7

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2016 2017 TARTALOM I. BEVEZETÉS... 4 A. AZ EuNC PROFILJA... 4 B. HITVALLÁS... 5 C. AZ EuNC küldetése... 5 D. AZ EuNC MOTTÓJA, EGYEDISÉGE ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELLEGE... 6

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE 2.4. napirend Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására Előterjesztő: Kártyás Gyula oktatási főigazgató

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az Oberstufe célja A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítása tartalmi, nyelvi és

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014 Felvételi 2014 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2014. január 31-ig Felvételi tájoló 2014. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017.

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Képzési szerkezet - Többciklusú képzés: Alap, Mester, Doktori - Érettségi utáni lehetőségek: Alapképzés Osztatlan mesterképzés Felsőoktatási szakképzés Felvételi

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben