AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012"

Átírás

1 AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

2 TARTALOM I. I. BEVEZETÉS A. Az EuNC oktatási profilja B. Az EuNC küldetése C. Hitvallás D. Az EuNC értékrendje E. Az oktatás jellemzői F. Az EuNC története G. Akkreditációk, Kapcsolatok és Együttműködési Megállapodások H. A főiskolai Kampusz, Oktatási Központok és Tanulmányi helyek I. Kuratórium II. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A. Felvételi és beiratkozás 1. Felvételi követelmények 2. Érett hallgatók 3. A hallgatók felelőssége 4. Alkalmazandó vizsgaszabályzat 5. Kreditátvitel 6. A diploma/oklevél átvétel engedélyezése 7. Az iskolaév és a szemeszterek meghatározása B. Tanulmányi munka 1. Tanulmányi terhelés 2. A tanulmányi integritás 3. Nyelvtudás 4. Órák látogatása 5. A késve leadott munkák kezelésének szabályai 6. Kurzus értékelés 7. Hagyományos kurzusok 8. Online kurzusok 9. Videokonferencia kurzusok 10. Irányított tanulás 2

3 C. Értékelés 1. Értékelési rendszer 2. Óralátogatás (vendéghallgatóként, kreditet nem kap érte) 3. Tantárgy leadás 4. Bukás és ismétlési lehetőség 5. Befejezetlen kurzus 6. Tanulmányi próbaidő és alkalmasság 7. A diploma (oklevél) minősítése 8. Oklevélmelléklet D. Tanulmányi fellebbezési szabályzat és folyamat III. PÉNZÜGYEK IV. tervezett TANULMÁNYI CÉLKITŰZÉSEK V. AZ EUNC TANANYAGA A. bevezetés B. tananyag kerete C. A kilenc klaszter leírása D. EuNC és a Bologna folyamat E. A tanulók fejlődése EuNC-ben 1. Célja és működése 2. Áttekintés VI. EuNC programjai A. Lelki formálódás oklevél B. Keresztyén szolgálat oklevél VII. TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK A felszenteléshez VIII. oktatási PROGRAMOK A. FÁK Oktatási Központok B. Közép-Európai Oktatási Központok 3

4 C. Franciaország D. Németország E. Magyarország F. Olaszország G. Hollandia H. Portugália I. Skandinávia J. Spanyolország IX. A KURZUSOK számozása X. A KURZUSOK LEÍRÁSA XI. tanári információk XII. KÖZPONTI ADMINISZTRÁCIÓ XIII. A TANULMÁNYI KÖZPONTOK A. A FÁK országa B. közép-európai régió C. Nyugat-mediterrán régió D. Észak Európai régió XIV. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 4

5 I. BEVEZETÉS A. AZ EuNC OKTATÁSI PROFILJA EuNC egy keresztyén szolgálatra felkészítő oktatási intézmény. Ez azt jelenti, hogy EuNC arra készíti fel a tanulókat, hogy gyülekezetekben és keresztyén szervezetnél végezzenek szakirányú munkát. EuNC a Názáreti Egyház oktatási intézménye. Ez azt jelenti, hogy az EuNC oktatási programja a Wesley teológiai örökségre épít, de nem kizárólagosan. Az EuNC oktatási programja megfelel mindazoknak az oktatási követelménynek, melyet a Názáreti Egyház támaszt a felszentelt szolgálatba állókkal szemben az Eurázsiai régióban. Az EuNC célja, hogy akkreditált programot ajánljon fel. EuNC jelölt státuszt kapott az Európai Evangéliumi akkreditációs szervezetnél, és várhatóan 2012-ben megkapja a teljes akkreditációt az oktatási központjaiban felajánlott programjaira. EuNC egy több helyen működő, egy adminisztrációs központtal, valamint több Oktatási Központtal rendelkező oktatási intézmény. A tanárok különböző országokban élnek és szolgálnak, a tanulók pedig a számos Oktatási Központban egyikében részidőben végezik tanulmányaikat. Az EuNC nem köthető egy épülethez; a főiskola olyan emberek oktatási hálózata, akik különböző országokban élnek és dolgoznak. Az EuNC az Európai kontinensen és a FÁK országokban élő gyülekezeteket szolgálja azzal, hogy egy egységes, közös, elismert oktatási programot biztosít. Ezekben az országokban a gyülekezetek mindenütt egyedi, csak rájuk jellemző kihívásokkal néznek szemben az szolgálat terén. Az EuNC tantervét úgy alakítják ki, hogy ezeket a nehéz feladatok szem előtt tartják, ugyanakkor biztosítják az Európai és a FÁK országainak fejlődése diktálta egyensúlyt is, figyelembe véve a helyi és a nemzeti sajátosságokat. B. AZ EuNC KÜLDETÉSE Az oktatási program nagy hangsúlyt helyez az élet átformálódására. Ebben Wesley teológiai öröksége tükröződik. Az EuNC arra igyekszik, hogy Krisztus tanítványait felkészítse arra, hogy vegyenek részt az Istentől jövő küldetésben és a helyi hitközösségekben szolgáljanak. Életformáló Oktatás: Az életet átformáló oktatás a teljes személyre összpontosít annak belső összefüggéseiben (a hallgató váljék elégedett, alkalmas és jellemes emberré). Igyekszik elősegíteni a változást a tanulási folyamat résztvevőiben (a tanárban és a hallgatóban egyaránt). 5

6 Wesley Teológiai Örökség: A Wesley teológia az életszentségre helyezi a hangsúlyt valamint arra, hogy az isteni munkálkodás átformáló erővel van jelene a történelemben és kegyelemmel működik az emberiség életében. Képességfejlesztés: A tanuló oktatása soha nem lehet a végső cél. Ami annyit jelent, hogy olyan képességet fejleszt ki a tanulóban, hogy az a jövőben is folyamatosan növekedjen és olyan személlyé váljon, aki másokat szolgál. Krisztus tanítványai: Az EuNC oktatási rendszere a tanítványozás módszerére épít. Igyekszik további felkészítésben részesíteni azokat, akik már Krisztus tanítványai (és tanítványként folyamatosan fejlődnek). További képzést biztosít számukra, hogy a szolgálat speciális területeire felkészültebbek legyenek, amely alaposabb teológiai felkészültséget, tudatosságot és gyakorlatot igényel. Részvétel: Hívő keresztyénként nem a saját világunkat építjük. Isten bevon bennünket az általa irányított világba. Ebben a világban semmit nem tulajdoníthatunk saját magunknak. Istentől kapott küldetés: Azzal szolgáljuk Istent, ha részt veszünk az Ő világot megváltó munkájában Szolgálat: A vezetés szolgálatot jelent. A vezetők Istent szolgálják, szolgálják a Krisztus testét valamint embertársaikat. A helyi hitközösség: A gyülekezet elsősorban és bizonyos értelemben véve Krisztus megtestesülése. A gyülekezet helyileg jön létre és a vezetők illetve a képviselőinek elhívása, hogy Krisztus teste nagy közösségének részeként szolgáljanak. C. HITVALLÁS Az Európai názáreti Főiskola a Názáreti Egyház intézménye, és mint olyan, tantervét, tanítását és felépítésének alapelveit a Názáreti Egyház hitvallása szabályozza. Az EuNC szívesen fogad bármely más keresztyén felekezetből is olyan hallgatókat, akik úgy érzik, hogy hasznukra lehet az EuNC által biztosított oktatás természete és minősége. Hiszünk 1. az egy Istenben - az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. 2. a Biblia teljes, tartalmi inspirációjában, és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot. 3. abban, hogy az ember bűnbe esett, és gonoszságra való hajlammal születik. 4. abban, hogy az utolsó ítélet eljön és jön a kilátástalan és örök kárhozat 6

7 5. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed. Mindazok, akik elfogadják az Úr Jézus Krisztust és akik hisznek benne, azok megigazulnak, új teremtéssé lesznek és megmenekülnek a bűn birodalmából. 6. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által. 7. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett. 8. abban, hogy az Úr visszajön, a halottak feltámadnak, és az utolsó ítélet bekövetkezik. D. AZ EUNC ÉRTÉKRENDJE Az EuNC értékrendjében világosan tükröződik a Názáreti egyház értékrendje: hívő keresztyén emberek vagyunk; megszentelt emberek vagyunk; küldetésünk van. Mindez kifejezésre jut az oktatási intézményünk konkrét normáiban és értékrendjében is. Az EuNC hallgatók közössége. Felsőoktatási intézmény lévén olyan tanulói vannak, akik a megszerzett tudást Isten Országában akarják kamatoztatni. Alapkövetelmény, hogy bármilyen szerepe vagy rangja is van az intézménybe járó személynek, legyen tanítható, növekedjen a hitben és Krisztusban meglévő identitása folyamatosan erősödjön. Tanulóközösségként az EuNC elkötelezte magát a hitelesség és a tisztesség mellett. Valljuk, hogy a hit útját nem járhatjuk egyedül, sem pedig az valódi értéke képviselő tanulás útját. Felelősséggel tartozunk egymásnak mind a tanulmányi előmenetelünkért, mind pedig egyéni életvitelünkért. Tulajdonképpen ami egyikünket érint, az mindannyiunkat is érint (közös ügyünkké válik). Ennek értelmében a tanulás terén elkövetett tisztességtelenséget egyenesen a közösség elleni véteknek tartjuk és hisszük, hogy egy hanyag, félszívvel végzett tanulás és az igazság félig-meddig való keresése árt mind az egyén saját életének, mind pedig tanulóközösség egészének is. Az EuNC hitbeli közösség. Tagjaink a tőlük telhető legjobb módon tisztelik és megbecsülik egymás értékeit. Egyénként és közösségként is arra igyekszünk, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk Istennel. Szeretnénk rá hasonlítani és az ő tulajdonságait tükrözni. Életünk nem osztható két részre: egy megszentelt és egy világi életre. Minden tettünk az Isten előtt zajlik. Biztatjuk egymást, hogy teljes szívvel keressük Őt. Nemzetközi hitbeli közösségként az EuNC eltökélt abban, hogy tiszteletbe tartsa az Isten teremtett világának sokszínűségét. Olyan tanulóközösség vagyunk, amelynek nyereséget jelent az, hogy sok kultúra és nagyon sokféle élettapasztalattal rendelkezők tanulnak együtt. Feltétlen törekszünk arra, hogy a köztünk lévő különbségek ellenére befogadók legyünk és egymást igaz vendégszeretettel fogadjuk. Minket az Isten kegyelme és mindenkit befogadó szeretete köt össze. Ez a befogadás is az ő munkájának része ebben a világban. 7

8 Az EuNC eltökélt abban, hogy hálás közösség legyen, mivel ő maga is sok áldásban részesült. Felismertük azt, hogy a világon nagyon keveseknek van arra lehetősége, hogy ilyen közösségnek tagjai lehessenek és tudományos tanulmányokat folytathassanak. Azt is felismertük, hogy mások áldozatvállalása és odaszántsága a mi javunkat szolgálja. Mivel tudás van a birtokunkban, ezért igyekszünk azt másoknak is továbbadni, és mások javára fordítani. Hálásak vagyunk azért, hogy hatással vagyunk egymásra és ebbe másokat is bevonhatunk. Reméljük, hogy ez által sokkal jobb hatással leszünk a körülöttünk lévő világra. Olyan helyet kínálunk, mely menedéket nyújt és a növekedés lehetőségét biztosítja. Ezt a mennyei lehetőséget fel akarjuk kínálni mások számára is és más helyekre is el akarjuk ezt vinni. E. AZ EUNC OKTATÁSÁNAK JELLEMZŐI Az EuNC oktatási programjában tudományos kiválóságra törekszik. Igyekszik biztosítani a folyamatos szellemi formálódást, valamint mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a megfelelő gyakorlatot és a szolgálathoz elengedhetetlen képességek fejlesztését. A program szem előtt tartja azt, hogy Krisztus szolgáló lelkületéhez csak az méltó és csak az illő, ha mindenben kiválóságra törekszik. Mivel az oktatás egy bizonyos szempontból a tejes személyre koncentrál, ezért az EuNC tanterve úgy került összeállításra, hogy segítse a hallgatókat elérniük azt a négy tanulmányi célt, melyet a Názáreti Egyház szolgálati felkészülés programja előír. A négy célkitűzés, röviden a négy C a következő területeket tartalmazza: tudás vagy tartalom, szakterületek, személyes jellemfejlődés valamint megfelelő érzékenység kifejlesztése azokon a területeken, melyek az eredményes szolgálattal együtt járnak. Egy ilyen oktatás célja három kifejezésben tömöríthető: szakmai képzés, életformáló nevelés és helyreállást előmozdító oktatás. Szakmai képzés A tanulás az ember fejlődésének és érési folyamatának szerves részét képezi. A tanulás során alakul ki a személy identitása, felfedezi saját érdeklődési körét, felfedezi természetes, egyedi képességeit és megtalálja az utat ahhoz a szakmához, mely az életben neki való. Az EuNC oktatással igyekszik a tanulókat segíteni abban, hogy megtalálják saját identitásukat. Legfőképpen úgy, mint akik Isten gyermekei ahogy azt a Zsoltárok 100. rész 3. verse megfogalmazza. Igyekszik eligazítani a hallgatókat abban, hogy fedezzék fel kik is ők valójában, honnan jönnek és hová tartanak. Igyekszik a hallgatókat végigkísérni azon az úton, amíg megtalálják a hozzájuk legjobban illő foglalkozást, mely a leginkább megfelel annak az egyéniségnek, melyet Isten teremtett és melyet Ő alakított a hallgatók eddigi élettapasztalatai során. Az EuNC oktatási programja olyan, mint egy útitárs. Reméljük, hogy a hallgatókat egy élethosszig tartó tanulásra inspiráljuk. Életformáló nevelés Nagyon sok ember számára a tanulás mindössze tudáshalmazt jelent. Ezzel az EuNC-ben nem értünk egyet. Nem hisszük, hogy a tudás csupán semleges információ, melyet be kell gyűjteni és meg kell tartani. Nem olyan vagyunk, mint a számítógép. Mi, emberek nem tudjuk 8

9 az információt úgy tárolni, hogy ne legyen ránk hatással. Ellenkezőleg! A tudás valamit elvégez a tanulóban; hatással van perspektívájára, értékrendjére és a személy tetteire is. A teológiai képzés pedig végső soron a Jézus Krisztusról szóló Jó Hír. Pál a Róma 12:2-ben arról beszél, hogy ez az ismeret megújítja az elmét és átalakítja az embereket. Az életet átformáló jó hír és Isten világot átformáló munkája történetének tanulmányozása csak akkor éri el célját, ha a tanuló maga is formálódik és fogékony a háromegy Isten átformáló hatalmának munkálkodására. Az EuNC elsődlegesen ezt az átformálódást igyekszik elérni oktatási programjában, én nem csupán tudományt akar átadni. Helyreállást előmozdító oktatás Az EuNC meggyőződése, hogy az oktatás felébreszti azt a szükséget, hogy elő kell mozdítani a hiteles keresztyénség átfogó megújulását azért, hogy a Gyülekezet szerepe helyreálljon és formáló erővé váljon a társadalomban. A Gyülekezet jelenleg peremhelyzetben van. A magukat keresztyénnek vallóknak megújulásra van szükségük intellektuális, érzelmi és erkölcsi téren egyaránt. Ha pedig így megújul a Gyülekezet, akkor teljesen be fogjuk tölteni Istentől kapott küldetésünket a társadalomban. F. AZ EUNC TÖRTÉNETE A főiskola 1963-ban egy látással kezdődött. Jerald Johnson és Bob Cerrato gondolatában és szívében fogalmazódott meg a látás. Jerald Johnson ekkor Németországban szolgált, Bob Cerrato pedig Olaszországban. Az fogalmazódott meg bennük, hogy az Európai kontinenst kell szolgálni úgy, hogy embereket képeznek misszió munkára. A iskola céljainak megfelelő épületet egy kis német falucskában találták meg, melyet Svájc fog körbe. A falu neve Büsingen volt. A főiskola küldetését úgy fogalmazták meg, hogy legyen nemzetközi, az angol nyelv legyen az oktatás közös nyelve és készítse fel a hallgatókat a keresztyén szolgálatra való kirendelésre. Az iskolát Európai Názáreti Bibliaiskolának (European Nazarene Bible College (ENBC) nevezték el ben alapította Rev. John B. Nielson, aki az iskola első rektora lett; az oktatás 1966 január 10-én kezdődött. Az iskola fennállása óta folyamatosan odafigyelt arra, hogy eredeti célját betöltse ben az iskola a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem (MidAmerica Nazarene University, MNU) társintézménye lett. Ezáltal teljes akkreditációt tud nyújtani a Bachelor of Arts képzésben. Az 1990-es évek első felében a kommunizmus bukása és a vasfüggöny leomlása egyenes következményeként az iskola kihelyezett tagozatokat hozott létre és így tudta kiterjeszteni a teológiai képzést. Ezzel a missziója kibővül és nagyon sok olyan hallgató kaphatta meg a tanulás lehetőségét számos olyan országban, ahonnan azelőtt a hallgatók nem tudtak eljutni az iskola kampuszára Büsingenbe, valamint angol nyelvtudás híján sem kerülhettek be ben az iskola neve megváltozott és felvette az Európai Názáreti Főiskola nevet (European Nazarene College, EuNC). Ez a változás már évek óta váratott magára. Abban a reményben fogadtál el, hogy az új név valóság hűbben fogja tükrözni az intézmény oktatási profilját. 9

10 Az iskola felismerte, hogy az európai és a FÁK környezetben bekövetkező hirtelen változások az EuNC-től is drasztikus változtatásokat követelnek. Épp ezért az EuNC szolgálatra felkészítő teológiai oktatása terén egy 7 éves, önmagát átalakító projektet kezdett 2004 őszén januárjában az Igazgatótanács új stratégiát fogadott el, amely ebből a projektből alakult. Ez a Továbblépés stratégiája nevet viseli (Moving Forward). Ez a stratégia megerősíti az EuNC misszióját és látását, valamint körvonalazza a jövővel kapcsolatos szervezeti prioritásokat, mely a következő: a főiskola legyen egy sok kultúrát befogadó és több nemzetiségű iskola egy központi kampusszal és a hozzátartozó adminisztrációs központtal, Európa és a FÁK számos országában pedig jöjjenek létre oktatási központok, ahol a szakok és a hallgatók rugalmasak a kampusz és a különböző helyek viszonylatában, hogy a legjobb képzést biztosíthassák a bentlakásos és a kihelyezett tanulás érdekében. Az ezt követő években EuNC végrehajtotta a Továbblépés stratégiáját. Az iskola átalakította oktatási és adminisztrációs struktúráját, hogy egyre jobban támogassa a több helyen működő Oktatási Központokat és az ott tanító tanárok és tanulók hálózatát egy közös tanmenettel, melyet saját kultúr környezetünkre alakíthatnak. 2007/2008-as tanévben egy új, célorientált tanmenet került bevezetésre, mely megfelel a sokszínű európai és FÁK környezetnek. Ebben az évben vezette be az iskola az Európai Kredit Átviteli Rendszert (ECTS) is. A stratégia megvalósításának utolsó évében az iskola teljesen más helyzetben találta magát, mint ahogy azt remélte, annak ellenére, hogy minden célt megvalósított. EuNC szembe találta magát olyan előre nem látható eseményekkel, mint a nappali képzésre jelentkező tanulók számának jelentős csökkenése, az Oktatási Központok akkreditációjának nehézségei a meglévő MNU kapcsolaton keresztül valamint a csökkenő anyagi és emberi erőforrások. Ezen kihívásokra válaszként EuNC 2011 nyarán bezárta a kampuszát és teljesen az Oktatási Központjaira koncentrált. Jelenleg egy átmeneti stratégiai terv alapján végezzük a munkánkat között. Ez a terv a Továbblépés: a keresztyén szolgálat decentralizált iskolájának megvalósítása nevet viseli és célja, hogy EuNC tovább léphessen a kampusz központú iskola modellből. Az iskola kérte az Európai Evangéliumi Akkreditációs Szövetség akkreditációját is, és jelenleg jelölt státusszal bír. Az iskola várhatóan 2012-ben megkapja az Oktatási Központjaiban futó programok teljes akkreditációját. G. AKKREDITÁCIÓK, KAPCSOLATOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL- LAPODÁSOK Akkreditáció az Európai Evangéliumi Akkreditációs Szövetségen (EEAA) keresztül EuNC akkreditációt kért az EEAA-től (www.eeaa.eu) 2010-ben a Lelki Formálódás és a Keresztyén Szolgálat programjaira minden Oktatási Központjára és 2011-ben megkapta a jelölti státuszt. Az iskola várhatóan 2012-ben megkapja a teljesen akkreditált státuszt. A következő lépés EuNC számára az lesz, hogy a korábbi B.A. in Religion (Vallástudományi BA) helyett egy 10

11 Bachelor of Ministry (BM) (180 ECTS) programot indítson be és ezt akkreditáltassa EEAA-n keresztül. Kapcsolat (Affiliáció) a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel Az Európai Názáreti Főiskola (EuNC) 1977 óta áll kapcsolatban a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel (MNU), melynek székhelye az Egyesült Államok Kansas Államában található Olathe városa (www.mnu.edu). Mivel EuNC már nem ajánlja fel a BA fokozatot, arra törekszik, hogy MNU-van egy megállapodás jöjjön létre, melynek keretében a tanulók folytathatják tanulmányikat MNU-ben és BA fokozatot szerezhetnek. A Názáreti Egyház által elismert oktatási intézmény Az Európai Názáreti Főiskola (European Nazarene College) megtalálható azon a listán, melyet a Názáreti Egyház Nemzetközi Oktatási Igazgatótanácsa a Názáreti Egyház hivatalos oktatási intézményeiként elismer, valamint a főiskola tagja a Názáreti Egyház Eurázsiai Oktatási Tanácsnak is - Eurasia Educational Council (EEC) of the Church of the Nazarene. (www. nazarene.org) A Názáreti Egyház felszentelt szolgálattevői részére elfogadott tananyag. Az Európai Názáreti Főiskola Keresztyén Szolgálatok Oklevélét a Názáreti Egyház Nemzetközi Tanulmányi Kurzusok Tanácsadó Testülete elfogadta mint a felszenteléshez minimálisan szükséges követelményt; a Názáreti Egyház egyházkerületeiben, ahol EuNC mint oktatási intézmény működik. Minden egyházkerület egyértelműen meghatározta a felszentelési követelményeit, melyek vagy megegyeznek a minimum követelményekkel, vagy meghaladják azt. Más szóval az az EuNC tanuló, aki a Názáreti Egyházban készül a felszentelésre meg kell hogy szerezze a Keresztyén Szolgálat oklevelet. Bizonyos kerületek további kurzusokat is előírhatnak. Fontos tudni azt, hogy ezeket a kritériumokat egyes egyházkerületek saját maguk határozzák meg és nem az iskola. Az egyes körzetek más-más feltételeket szabhatnak. Ugyanakkor a Keresztyén Szolgálat Oklevél követelményrendszere megegyezik az összes egyházkerület programjával és alapvető elvárás rendszerével. Együttműködési Megállapodások más intézményekkel Az elmúlt években az Európai Názáreti Főiskolának megállapodásai voltak különböző szervezetekkel tanuló és tanár cserére vonatkozólag. Ezek a megállapodások mind a büsingeni kampuszhoz voltak köthetők és az új helyzet fényében újra kell őket gondolni Evangelische Theologische Hogeschool, Veenendaal, The Hollandia Korea Nazarene University, Seoul, Korea MidAmerica Nazarene University, Olathe, Kansas, United States of America Nazarene Bible College, Colorado Springs, Colorado, United States of America Northwest Nazarene University, Nampa, Idaho, United States of America Point Loma Nazarene University, San Diego, California, United States of America Trevecca Nazarene University, Nashville, Tennessee, United States of America 11

12 H. OKTATÁSI KÖZPONTOK ÉS TANULMÁNYI HELYEK Az EuNC egyetlen oktatási intézmény, mely Európa és a FÁK számos országában több oktatási központtal rendelkezik. Az EuNC részidős tanulmányi lehetőséget is ajánl angol nyelven vagy saját anyanyelven az alábbi oktatási központokban. Ezeket az oktatási központokat a következő területekre osztották: FÁK országai Örményország; Kazahsztán; Kirgizisztán*; Oroszország, Ukrajna Közép-Európa Nyugat-mediterrán Észak-Európa Albánia; Bulgária; Koszovó*; Magyarország, Románia* Franciaország*; Olaszország*; Portugália; Spanyolország; Dánia*; Németország*; Hollandia A * -gal jelölt országokban korlátozott számú akkreditált kurzus működik. Jelenleg nincs teljes körű főiskolai program. Működő Oktatási Központok oktatási profilja 1. Egy általános kurzus minimum 15 ECTS-t nyújt évente. 2. Lelki Formálódás Bizonyítvány (60 ECTS), és a Keresztyén szolgálat Bizonyítvány (120 ECTS) Keresztyén Szolgálat oklevél. Lehetővé kell tenni a hallgatók számára, hogy ezt a két programot 2-4 illetőleg 4-8 év alatt év alatt elvégezhessék úgy, hogy évente ECTS kreditet kapnak. 3. Felszentelésre felkészítő program, amely vagy a) azonos a Keresztyén Szolgálat bizonyítvánnyal, vagy b) kibővített, azaz a Keresztyén Szolgálat Bizonyítványon túl további kurzusokat is tartalmaz. 4. Világos adminisztrációs irodai struktúrával rendelkezzen és munkatársai legyenek felkészültek arra, hogy minőségi módon tudják szolgálni a hallgatókat. 5. Minden hallgató nyilvántartással kapcsolatos adminisztráció a SonisWeb fel-leleten bonyolódik követve a minden eljárási módot és szabályt. 6. Határozott oktatási vezetés, melyet az Oktató Központ Koordinátora irányít. Ez a személy felelős a kurzusok megtervezéséért és az oktatás minőségének biztosításáért. A központ által nyújtott oktatás összhangban áll az EuNC küldetésével és tükröződnie kell benne a főiskola értékrendjének és látásának a szakirányultságban és az átformáló valamint helyreállító alapelveiben. 12

13 7. A kurzusokat a sillabusz sablonja határozza meg, melyet az EuNC tanári értekezlete dolgoz ki használva minden minőségi biztosítási és értékelési eszközt. 8. Az Oktatási Központ főiskolai kara és tanárai megfelelnek az EuNC által támasztott követelményeknek, és betartanak minden eljárást. 9. Rendelkezik tanári továbbképzési tervvel, mely a jövő tanárait képezi és felkészíti a jelenlegi tanárokat, hogy a tanmenet különböző területei lefedésre kerüljenek az Oktatási Központokban A helyi és a látogató tanárokat kivéve, a tanárok felelőséggel ki veszik a részüket az EuNC tanári megbeszélésén. 10. A központnak a kötelező tananyag mellett vannak más tevékenységei is, melyek szorosan kapcsolódnak a tananyaghoz. Ilyenek a mentorkapcsolatok, gyakorlati foglalkozások és szakmai gyakorlatok, melyek a készségfejlesztésre és a jellem fejlődésére helyezik a hangsúlyt. 11. A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy önszerveződéssel létrehozzák saját diáktestületüket, és az EuNC nemzetközi diákszövetséghez (hálózat-hoz) kapcsolódjanak. Oktatási helyek A Büsingeni Főiskola mellett még másik 41 oktatási hely működik a következő országokban. Albánia Bulgária Dánia Franciaország Hollandia Kazahsztán Kirgizisztán Koszovó Magyarország Németország Tirana (ALB1), Gorre (ALB2) Szófia (BUL1) ; Razgrad (BUL2); Montana (BUL3) Greve (DEN1) Paris (FRA1); Montpellier (FRA2) Vlaardingen (NET1) Borovoe (KAZ1); Astana (KAZ2), Atyrau (KAZ3) Bishkek (KYR1) Prishtina (KOS1); Suharekë (KOS2) Budapest (HUN1) Büsingen/online oktatás (GER1), Gelnhausen (GER ) 13

14 Olaszország Oroszország Örményország Portugália Románia Spanyolország Ukrajna Roma (ITA1); Firenze (ITA2); Catania (ITA3) Moscovskaya Oblast (RUS1); St Petersburg (RUS2); Viazma (RUS3); Ulyanovsk (RUS4); Volgograd (RUS5); Chaltyr (RUS6); Moscow (RUS7) Akhuryan (ARM1) Lisszabon (POR3); Porto (POR4); Coimbra-Santa Clara (POR5), Coimbra- Apolonia (POR6) Bukarest (ROM1); Segesvár (ROM2), Cikmántor (ROM3) Madrid (SPA1); Barcelona (SPA2) Kijev (UKR1); Mariupol UKR2); Vinnitsa (UKR3) I. Kuratórium Az Európai Názáreti Főiskola folyamatos irányítása a kuratórium feladata, melyet a Názáreti Egyház kontinentális Európai és FÁK Eurázsiai Régió által meghatározott, területek alászervezett egyházkerületei választanak. A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik és a végrehajtó bizottság hívja össze. A kuratóriumi ülések között a kuratórium által választott Végrehajtó Bizottság végzi a tanácsadói és ügyrendi munkát. Tisztségviselők Elnök Alelnök Titkár Végrehajtó Bizottság Elnök Alelnök Titkár Rektor Eurázsiai Régió igazgatója Eurázsiai Oktatási koordinátor Piet Boekhoud Peter Ullinger Kaj Ove Bollerup tiszt. Piet Boekhoud Peter Ullinger Kaj Ove Bollerup tiszt. Klaus Arnold tiszt (hivatalból) Dr. Gustavo Crocker (hivatalból) John Haines (hivatalból) A kuratórium tagjai területekből és a kerületekből Független Államok Közössége Terület Észak-Oroszország, Dél-Oroszország, Ukrajna, Közép-Ázsia, Örményország David Cantarella tiszt., Észak-Oroszország Cliff Wright tiszt., Ukrajna 14

15 Észak-Európai Terület Németország, Hollandia, Lengyelország, Skandinávia, Svájc Kaj Ove Bollerup tiszt. Thomas Baldur, Dánia Martin Wahl tiszt., Németország Arthur Snijders tiszt., Hollandia Piet Boekhoud, Hollandia Közép-Európai Terület Albánia, Koszovó, Bulgária, Magyarország, Románia Nikolay Kolev, Bulgária Aurel Cristurean, Románia Nyugat-mediterrán terület Azori szigetek, Franciaország, Olaszország, Portugália, Spanyolország João Pedro Pereira tiszt., Portugália Brian Ketchum tiszt., Franciaország Hivatalból tagok Klaus Arnold tiszt., rektor Dr. Gustavo Crocker, Eurázsiai Régió igazgatója John Haines, Eurázsiai Oktatási Koordinátor II. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A. FELVÉTELI ÉS BEIRATKOZÁS 1. Felvételi követelmények Az EuNC első szintjének vételéhez szükséges felvételi tanulmányi követelmény a középiskolai érettségi bizonyítvány (ISCED 3A/gimnázium vagy szakközépiskola és 3B) vagy az általános iskola felső tagozatának elvégzése (ISCED 2A/ általános iskola felső tagozata ; 3B/felnőttek szakközépiskolája) és a 18. életév betöltése. Legtöbb országban a középfokú oktatás alsó szintjét 9 év alapfokú képzés után végzik el, és gyakran ez az iskolaköteles kor vége. A különböző szintek leírását a következő címen olvashatod: Egyedi elbírálás alapján kivétel tehető azokkal a tanulókkal, akik a 3A vagy 3B szintű oktatásban vesznek rész, de még nem érték el a 18. életévüket. Ezek a tanulók csak bevezető szintű tárgyakat vehetnek. 15

16 Az Oktatási Központban tanuló olyan tanulóknak, akik angol nyelvű kurzusokon vesznek részt és az angol nem az anyanyelvük TOEFL (Test of English as a Foreign Language) vizsgát kell tenniük. Ahhoz, hogy a tanulók az egyik szintről a következő szintre léphessenek bizonyos feltételeket teljesíteniük kell. A felvételihez és különböző szintekre történő továbblépéshez az alábbi pontszámokat kell elérni a TOEFL teszten: GPA T O E F L T E S ZT Papír alapú Számítógépes Internetes vizsga vizsga vizsga I. szint (kezdő) Kurzusok II. szintű Kurzusok Online Kurzusok III. szintű Kurzusok Érett tanulók Az EuNC lehetővé teszi felnőttek esetleges felvételét anélkül, hogy formálisan megfelelnének a felvételihez előírt iskolai végzettségeknek. Az érett tanulóknál az élettapasztalatra építve tehetnek kivételt. Minden esetben egyénileg mérik fel a jelentkező személyét és körülményeit. Esetenként az iskola kérheti azt, hogy a jelölt végezzen el egy különbözeti kurzust mielőtt a teljes oktatási programhoz csatlakozna. Az a jelentkező számít érett tanulónak, aki elmúlt 21 éves és a jelentkezését megelőző 5 évben nem próbált felvételt nyerni EuNC-be. 3. A hallgatók felelőssége A Európai Názáreti Főiskola igazgatósága és tantestülete igyekszik egyértelműen felvázolni mindazokat a követelményeket, melyek a végbizonyítvány megszerzésének a feltételei. A követelményrendszer következő lépéséről folyamatos tájékoztatást adnak a hallgatóság részére. Ugyanakkor az is igaz, hogy a hallgatók személyes fejlődéséhez hozzátartozik az is, hogy saját felelősségüket felismerik és felvállalják ahhoz, hogy a végzéshez szükséges minden követelményeknek megfelelhessenek. A hallgatóval szemben támasztott elvárás az, hogy saját maga kezdeményezze és teljesítse az összes követelményt és az oktatási program részleteiben igazodjon el. A hallgató részéről felmerült tanulmányi előmenetelével illetve eredményeivel kapcsolatos kérdést először a főiskola tanulmányi osztályvezetőjéhez kell irányítani illetve az illetékes Oktatási Központ koordinátorához. Másodsorban pedig az EuNC Oktatásért felelősé dékánjához. 4. Alkalmazandó Vizsgaszabályzat A hallgatók mindig annak a vizsgaszabályzatnak a követelményrendszere szerint teszik le záróvizsgáikat, mely tanulmányaik megkezdésének első évében érvényben volt. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor egy felettes szerv egyéb kurzusok elvégzését is előírja. Amennyiben a hallgató tanulmányai valamilyen oknál fogva megszakadnak és öt évnél hosszabb időre nyúlik 16

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. TANÉV 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3 Az intézmény általános jellemzői 3 A 2013/2014.

Részletesebben

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA I. BEVEZETÉS (1) Jogok és kötelességek Az egyetemi közösség központi funkciói a tanulás, az oktatás és a tudományos kutatás. A Közép-európai Egyetem

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Mert a bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. (Bölcs 6,17) 2 Tartalom Bevezetés... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY...

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Validáció a felsőoktatási szektorban

Validáció a felsőoktatási szektorban TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Validáció a felsőoktatási szektorban Tematikus összefoglaló A European Inventory on Validation of Non-formal and informal

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja

A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja Praeambulum Az iskola hivatalos elnevezése: Ciszterci Szent István Gimnázium 8000 Székesfehérvár Jókai u. 20. Tel.: 22/506-686, 22/506-860, 22/333-602

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM OM azonosító: 028429 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben