AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2011-2012"

Átírás

1 AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA

2 TARTALOM I. I. BEVEZETÉS A. Az EuNC oktatási profilja B. Az EuNC küldetése C. Hitvallás D. Az EuNC értékrendje E. Az oktatás jellemzői F. Az EuNC története G. Akkreditációk, Kapcsolatok és Együttműködési Megállapodások H. A főiskolai Kampusz, Oktatási Központok és Tanulmányi helyek I. Kuratórium II. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A. Felvételi és beiratkozás 1. Felvételi követelmények 2. Érett hallgatók 3. A hallgatók felelőssége 4. Alkalmazandó vizsgaszabályzat 5. Kreditátvitel 6. A diploma/oklevél átvétel engedélyezése 7. Az iskolaév és a szemeszterek meghatározása B. Tanulmányi munka 1. Tanulmányi terhelés 2. A tanulmányi integritás 3. Nyelvtudás 4. Órák látogatása 5. A késve leadott munkák kezelésének szabályai 6. Kurzus értékelés 7. Hagyományos kurzusok 8. Online kurzusok 9. Videokonferencia kurzusok 10. Irányított tanulás 2

3 C. Értékelés 1. Értékelési rendszer 2. Óralátogatás (vendéghallgatóként, kreditet nem kap érte) 3. Tantárgy leadás 4. Bukás és ismétlési lehetőség 5. Befejezetlen kurzus 6. Tanulmányi próbaidő és alkalmasság 7. A diploma (oklevél) minősítése 8. Oklevélmelléklet D. Tanulmányi fellebbezési szabályzat és folyamat III. PÉNZÜGYEK IV. tervezett TANULMÁNYI CÉLKITŰZÉSEK V. AZ EUNC TANANYAGA A. bevezetés B. tananyag kerete C. A kilenc klaszter leírása D. EuNC és a Bologna folyamat E. A tanulók fejlődése EuNC-ben 1. Célja és működése 2. Áttekintés VI. EuNC programjai A. Lelki formálódás oklevél B. Keresztyén szolgálat oklevél VII. TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK A felszenteléshez VIII. oktatási PROGRAMOK A. FÁK Oktatási Központok B. Közép-Európai Oktatási Központok 3

4 C. Franciaország D. Németország E. Magyarország F. Olaszország G. Hollandia H. Portugália I. Skandinávia J. Spanyolország IX. A KURZUSOK számozása X. A KURZUSOK LEÍRÁSA XI. tanári információk XII. KÖZPONTI ADMINISZTRÁCIÓ XIII. A TANULMÁNYI KÖZPONTOK A. A FÁK országa B. közép-európai régió C. Nyugat-mediterrán régió D. Észak Európai régió XIV. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 4

5 I. BEVEZETÉS A. AZ EuNC OKTATÁSI PROFILJA EuNC egy keresztyén szolgálatra felkészítő oktatási intézmény. Ez azt jelenti, hogy EuNC arra készíti fel a tanulókat, hogy gyülekezetekben és keresztyén szervezetnél végezzenek szakirányú munkát. EuNC a Názáreti Egyház oktatási intézménye. Ez azt jelenti, hogy az EuNC oktatási programja a Wesley teológiai örökségre épít, de nem kizárólagosan. Az EuNC oktatási programja megfelel mindazoknak az oktatási követelménynek, melyet a Názáreti Egyház támaszt a felszentelt szolgálatba állókkal szemben az Eurázsiai régióban. Az EuNC célja, hogy akkreditált programot ajánljon fel. EuNC jelölt státuszt kapott az Európai Evangéliumi akkreditációs szervezetnél, és várhatóan 2012-ben megkapja a teljes akkreditációt az oktatási központjaiban felajánlott programjaira. EuNC egy több helyen működő, egy adminisztrációs központtal, valamint több Oktatási Központtal rendelkező oktatási intézmény. A tanárok különböző országokban élnek és szolgálnak, a tanulók pedig a számos Oktatási Központban egyikében részidőben végezik tanulmányaikat. Az EuNC nem köthető egy épülethez; a főiskola olyan emberek oktatási hálózata, akik különböző országokban élnek és dolgoznak. Az EuNC az Európai kontinensen és a FÁK országokban élő gyülekezeteket szolgálja azzal, hogy egy egységes, közös, elismert oktatási programot biztosít. Ezekben az országokban a gyülekezetek mindenütt egyedi, csak rájuk jellemző kihívásokkal néznek szemben az szolgálat terén. Az EuNC tantervét úgy alakítják ki, hogy ezeket a nehéz feladatok szem előtt tartják, ugyanakkor biztosítják az Európai és a FÁK országainak fejlődése diktálta egyensúlyt is, figyelembe véve a helyi és a nemzeti sajátosságokat. B. AZ EuNC KÜLDETÉSE Az oktatási program nagy hangsúlyt helyez az élet átformálódására. Ebben Wesley teológiai öröksége tükröződik. Az EuNC arra igyekszik, hogy Krisztus tanítványait felkészítse arra, hogy vegyenek részt az Istentől jövő küldetésben és a helyi hitközösségekben szolgáljanak. Életformáló Oktatás: Az életet átformáló oktatás a teljes személyre összpontosít annak belső összefüggéseiben (a hallgató váljék elégedett, alkalmas és jellemes emberré). Igyekszik elősegíteni a változást a tanulási folyamat résztvevőiben (a tanárban és a hallgatóban egyaránt). 5

6 Wesley Teológiai Örökség: A Wesley teológia az életszentségre helyezi a hangsúlyt valamint arra, hogy az isteni munkálkodás átformáló erővel van jelene a történelemben és kegyelemmel működik az emberiség életében. Képességfejlesztés: A tanuló oktatása soha nem lehet a végső cél. Ami annyit jelent, hogy olyan képességet fejleszt ki a tanulóban, hogy az a jövőben is folyamatosan növekedjen és olyan személlyé váljon, aki másokat szolgál. Krisztus tanítványai: Az EuNC oktatási rendszere a tanítványozás módszerére épít. Igyekszik további felkészítésben részesíteni azokat, akik már Krisztus tanítványai (és tanítványként folyamatosan fejlődnek). További képzést biztosít számukra, hogy a szolgálat speciális területeire felkészültebbek legyenek, amely alaposabb teológiai felkészültséget, tudatosságot és gyakorlatot igényel. Részvétel: Hívő keresztyénként nem a saját világunkat építjük. Isten bevon bennünket az általa irányított világba. Ebben a világban semmit nem tulajdoníthatunk saját magunknak. Istentől kapott küldetés: Azzal szolgáljuk Istent, ha részt veszünk az Ő világot megváltó munkájában Szolgálat: A vezetés szolgálatot jelent. A vezetők Istent szolgálják, szolgálják a Krisztus testét valamint embertársaikat. A helyi hitközösség: A gyülekezet elsősorban és bizonyos értelemben véve Krisztus megtestesülése. A gyülekezet helyileg jön létre és a vezetők illetve a képviselőinek elhívása, hogy Krisztus teste nagy közösségének részeként szolgáljanak. C. HITVALLÁS Az Európai názáreti Főiskola a Názáreti Egyház intézménye, és mint olyan, tantervét, tanítását és felépítésének alapelveit a Názáreti Egyház hitvallása szabályozza. Az EuNC szívesen fogad bármely más keresztyén felekezetből is olyan hallgatókat, akik úgy érzik, hogy hasznukra lehet az EuNC által biztosított oktatás természete és minősége. Hiszünk 1. az egy Istenben - az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. 2. a Biblia teljes, tartalmi inspirációjában, és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot. 3. abban, hogy az ember bűnbe esett, és gonoszságra való hajlammal születik. 4. abban, hogy az utolsó ítélet eljön és jön a kilátástalan és örök kárhozat 6

7 5. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed. Mindazok, akik elfogadják az Úr Jézus Krisztust és akik hisznek benne, azok megigazulnak, új teremtéssé lesznek és megmenekülnek a bűn birodalmából. 6. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által. 7. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett. 8. abban, hogy az Úr visszajön, a halottak feltámadnak, és az utolsó ítélet bekövetkezik. D. AZ EUNC ÉRTÉKRENDJE Az EuNC értékrendjében világosan tükröződik a Názáreti egyház értékrendje: hívő keresztyén emberek vagyunk; megszentelt emberek vagyunk; küldetésünk van. Mindez kifejezésre jut az oktatási intézményünk konkrét normáiban és értékrendjében is. Az EuNC hallgatók közössége. Felsőoktatási intézmény lévén olyan tanulói vannak, akik a megszerzett tudást Isten Országában akarják kamatoztatni. Alapkövetelmény, hogy bármilyen szerepe vagy rangja is van az intézménybe járó személynek, legyen tanítható, növekedjen a hitben és Krisztusban meglévő identitása folyamatosan erősödjön. Tanulóközösségként az EuNC elkötelezte magát a hitelesség és a tisztesség mellett. Valljuk, hogy a hit útját nem járhatjuk egyedül, sem pedig az valódi értéke képviselő tanulás útját. Felelősséggel tartozunk egymásnak mind a tanulmányi előmenetelünkért, mind pedig egyéni életvitelünkért. Tulajdonképpen ami egyikünket érint, az mindannyiunkat is érint (közös ügyünkké válik). Ennek értelmében a tanulás terén elkövetett tisztességtelenséget egyenesen a közösség elleni véteknek tartjuk és hisszük, hogy egy hanyag, félszívvel végzett tanulás és az igazság félig-meddig való keresése árt mind az egyén saját életének, mind pedig tanulóközösség egészének is. Az EuNC hitbeli közösség. Tagjaink a tőlük telhető legjobb módon tisztelik és megbecsülik egymás értékeit. Egyénként és közösségként is arra igyekszünk, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk Istennel. Szeretnénk rá hasonlítani és az ő tulajdonságait tükrözni. Életünk nem osztható két részre: egy megszentelt és egy világi életre. Minden tettünk az Isten előtt zajlik. Biztatjuk egymást, hogy teljes szívvel keressük Őt. Nemzetközi hitbeli közösségként az EuNC eltökélt abban, hogy tiszteletbe tartsa az Isten teremtett világának sokszínűségét. Olyan tanulóközösség vagyunk, amelynek nyereséget jelent az, hogy sok kultúra és nagyon sokféle élettapasztalattal rendelkezők tanulnak együtt. Feltétlen törekszünk arra, hogy a köztünk lévő különbségek ellenére befogadók legyünk és egymást igaz vendégszeretettel fogadjuk. Minket az Isten kegyelme és mindenkit befogadó szeretete köt össze. Ez a befogadás is az ő munkájának része ebben a világban. 7

8 Az EuNC eltökélt abban, hogy hálás közösség legyen, mivel ő maga is sok áldásban részesült. Felismertük azt, hogy a világon nagyon keveseknek van arra lehetősége, hogy ilyen közösségnek tagjai lehessenek és tudományos tanulmányokat folytathassanak. Azt is felismertük, hogy mások áldozatvállalása és odaszántsága a mi javunkat szolgálja. Mivel tudás van a birtokunkban, ezért igyekszünk azt másoknak is továbbadni, és mások javára fordítani. Hálásak vagyunk azért, hogy hatással vagyunk egymásra és ebbe másokat is bevonhatunk. Reméljük, hogy ez által sokkal jobb hatással leszünk a körülöttünk lévő világra. Olyan helyet kínálunk, mely menedéket nyújt és a növekedés lehetőségét biztosítja. Ezt a mennyei lehetőséget fel akarjuk kínálni mások számára is és más helyekre is el akarjuk ezt vinni. E. AZ EUNC OKTATÁSÁNAK JELLEMZŐI Az EuNC oktatási programjában tudományos kiválóságra törekszik. Igyekszik biztosítani a folyamatos szellemi formálódást, valamint mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a megfelelő gyakorlatot és a szolgálathoz elengedhetetlen képességek fejlesztését. A program szem előtt tartja azt, hogy Krisztus szolgáló lelkületéhez csak az méltó és csak az illő, ha mindenben kiválóságra törekszik. Mivel az oktatás egy bizonyos szempontból a tejes személyre koncentrál, ezért az EuNC tanterve úgy került összeállításra, hogy segítse a hallgatókat elérniük azt a négy tanulmányi célt, melyet a Názáreti Egyház szolgálati felkészülés programja előír. A négy célkitűzés, röviden a négy C a következő területeket tartalmazza: tudás vagy tartalom, szakterületek, személyes jellemfejlődés valamint megfelelő érzékenység kifejlesztése azokon a területeken, melyek az eredményes szolgálattal együtt járnak. Egy ilyen oktatás célja három kifejezésben tömöríthető: szakmai képzés, életformáló nevelés és helyreállást előmozdító oktatás. Szakmai képzés A tanulás az ember fejlődésének és érési folyamatának szerves részét képezi. A tanulás során alakul ki a személy identitása, felfedezi saját érdeklődési körét, felfedezi természetes, egyedi képességeit és megtalálja az utat ahhoz a szakmához, mely az életben neki való. Az EuNC oktatással igyekszik a tanulókat segíteni abban, hogy megtalálják saját identitásukat. Legfőképpen úgy, mint akik Isten gyermekei ahogy azt a Zsoltárok 100. rész 3. verse megfogalmazza. Igyekszik eligazítani a hallgatókat abban, hogy fedezzék fel kik is ők valójában, honnan jönnek és hová tartanak. Igyekszik a hallgatókat végigkísérni azon az úton, amíg megtalálják a hozzájuk legjobban illő foglalkozást, mely a leginkább megfelel annak az egyéniségnek, melyet Isten teremtett és melyet Ő alakított a hallgatók eddigi élettapasztalatai során. Az EuNC oktatási programja olyan, mint egy útitárs. Reméljük, hogy a hallgatókat egy élethosszig tartó tanulásra inspiráljuk. Életformáló nevelés Nagyon sok ember számára a tanulás mindössze tudáshalmazt jelent. Ezzel az EuNC-ben nem értünk egyet. Nem hisszük, hogy a tudás csupán semleges információ, melyet be kell gyűjteni és meg kell tartani. Nem olyan vagyunk, mint a számítógép. Mi, emberek nem tudjuk 8

9 az információt úgy tárolni, hogy ne legyen ránk hatással. Ellenkezőleg! A tudás valamit elvégez a tanulóban; hatással van perspektívájára, értékrendjére és a személy tetteire is. A teológiai képzés pedig végső soron a Jézus Krisztusról szóló Jó Hír. Pál a Róma 12:2-ben arról beszél, hogy ez az ismeret megújítja az elmét és átalakítja az embereket. Az életet átformáló jó hír és Isten világot átformáló munkája történetének tanulmányozása csak akkor éri el célját, ha a tanuló maga is formálódik és fogékony a háromegy Isten átformáló hatalmának munkálkodására. Az EuNC elsődlegesen ezt az átformálódást igyekszik elérni oktatási programjában, én nem csupán tudományt akar átadni. Helyreállást előmozdító oktatás Az EuNC meggyőződése, hogy az oktatás felébreszti azt a szükséget, hogy elő kell mozdítani a hiteles keresztyénség átfogó megújulását azért, hogy a Gyülekezet szerepe helyreálljon és formáló erővé váljon a társadalomban. A Gyülekezet jelenleg peremhelyzetben van. A magukat keresztyénnek vallóknak megújulásra van szükségük intellektuális, érzelmi és erkölcsi téren egyaránt. Ha pedig így megújul a Gyülekezet, akkor teljesen be fogjuk tölteni Istentől kapott küldetésünket a társadalomban. F. AZ EUNC TÖRTÉNETE A főiskola 1963-ban egy látással kezdődött. Jerald Johnson és Bob Cerrato gondolatában és szívében fogalmazódott meg a látás. Jerald Johnson ekkor Németországban szolgált, Bob Cerrato pedig Olaszországban. Az fogalmazódott meg bennük, hogy az Európai kontinenst kell szolgálni úgy, hogy embereket képeznek misszió munkára. A iskola céljainak megfelelő épületet egy kis német falucskában találták meg, melyet Svájc fog körbe. A falu neve Büsingen volt. A főiskola küldetését úgy fogalmazták meg, hogy legyen nemzetközi, az angol nyelv legyen az oktatás közös nyelve és készítse fel a hallgatókat a keresztyén szolgálatra való kirendelésre. Az iskolát Európai Názáreti Bibliaiskolának (European Nazarene Bible College (ENBC) nevezték el ben alapította Rev. John B. Nielson, aki az iskola első rektora lett; az oktatás 1966 január 10-én kezdődött. Az iskola fennállása óta folyamatosan odafigyelt arra, hogy eredeti célját betöltse ben az iskola a Közép-Amerikai Názáreti Egyetem (MidAmerica Nazarene University, MNU) társintézménye lett. Ezáltal teljes akkreditációt tud nyújtani a Bachelor of Arts képzésben. Az 1990-es évek első felében a kommunizmus bukása és a vasfüggöny leomlása egyenes következményeként az iskola kihelyezett tagozatokat hozott létre és így tudta kiterjeszteni a teológiai képzést. Ezzel a missziója kibővül és nagyon sok olyan hallgató kaphatta meg a tanulás lehetőségét számos olyan országban, ahonnan azelőtt a hallgatók nem tudtak eljutni az iskola kampuszára Büsingenbe, valamint angol nyelvtudás híján sem kerülhettek be ben az iskola neve megváltozott és felvette az Európai Názáreti Főiskola nevet (European Nazarene College, EuNC). Ez a változás már évek óta váratott magára. Abban a reményben fogadtál el, hogy az új név valóság hűbben fogja tükrözni az intézmény oktatási profilját. 9

10 Az iskola felismerte, hogy az európai és a FÁK környezetben bekövetkező hirtelen változások az EuNC-től is drasztikus változtatásokat követelnek. Épp ezért az EuNC szolgálatra felkészítő teológiai oktatása terén egy 7 éves, önmagát átalakító projektet kezdett 2004 őszén januárjában az Igazgatótanács új stratégiát fogadott el, amely ebből a projektből alakult. Ez a Továbblépés stratégiája nevet viseli (Moving Forward). Ez a stratégia megerősíti az EuNC misszióját és látását, valamint körvonalazza a jövővel kapcsolatos szervezeti prioritásokat, mely a következő: a főiskola legyen egy sok kultúrát befogadó és több nemzetiségű iskola egy központi kampusszal és a hozzátartozó adminisztrációs központtal, Európa és a FÁK számos országában pedig jöjjenek létre oktatási központok, ahol a szakok és a hallgatók rugalmasak a kampusz és a különböző helyek viszonylatában, hogy a legjobb képzést biztosíthassák a bentlakásos és a kihelyezett tanulás érdekében. Az ezt követő években EuNC végrehajtotta a Továbblépés stratégiáját. Az iskola átalakította oktatási és adminisztrációs struktúráját, hogy egyre jobban támogassa a több helyen működő Oktatási Központokat és az ott tanító tanárok és tanulók hálózatát egy közös tanmenettel, melyet saját kultúr környezetünkre alakíthatnak. 2007/2008-as tanévben egy új, célorientált tanmenet került bevezetésre, mely megfelel a sokszínű európai és FÁK környezetnek. Ebben az évben vezette be az iskola az Európai Kredit Átviteli Rendszert (ECTS) is. A stratégia megvalósításának utolsó évében az iskola teljesen más helyzetben találta magát, mint ahogy azt remélte, annak ellenére, hogy minden célt megvalósított. EuNC szembe találta magát olyan előre nem látható eseményekkel, mint a nappali képzésre jelentkező tanulók számának jelentős csökkenése, az Oktatási Központok akkreditációjának nehézségei a meglévő MNU kapcsolaton keresztül valamint a csökkenő anyagi és emberi erőforrások. Ezen kihívásokra válaszként EuNC 2011 nyarán bezárta a kampuszát és teljesen az Oktatási Központjaira koncentrált. Jelenleg egy átmeneti stratégiai terv alapján végezzük a munkánkat között. Ez a terv a Továbblépés: a keresztyén szolgálat decentralizált iskolájának megvalósítása nevet viseli és célja, hogy EuNC tovább léphessen a kampusz központú iskola modellből. Az iskola kérte az Európai Evangéliumi Akkreditációs Szövetség akkreditációját is, és jelenleg jelölt státusszal bír. Az iskola várhatóan 2012-ben megkapja az Oktatási Központjaiban futó programok teljes akkreditációját. G. AKKREDITÁCIÓK, KAPCSOLATOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL- LAPODÁSOK Akkreditáció az Európai Evangéliumi Akkreditációs Szövetségen (EEAA) keresztül EuNC akkreditációt kért az EEAA-től (www.eeaa.eu) 2010-ben a Lelki Formálódás és a Keresztyén Szolgálat programjaira minden Oktatási Központjára és 2011-ben megkapta a jelölti státuszt. Az iskola várhatóan 2012-ben megkapja a teljesen akkreditált státuszt. A következő lépés EuNC számára az lesz, hogy a korábbi B.A. in Religion (Vallástudományi BA) helyett egy 10

11 Bachelor of Ministry (BM) (180 ECTS) programot indítson be és ezt akkreditáltassa EEAA-n keresztül. Kapcsolat (Affiliáció) a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel Az Európai Názáreti Főiskola (EuNC) 1977 óta áll kapcsolatban a Közép-Amerikai Názáreti Egyetemmel (MNU), melynek székhelye az Egyesült Államok Kansas Államában található Olathe városa (www.mnu.edu). Mivel EuNC már nem ajánlja fel a BA fokozatot, arra törekszik, hogy MNU-van egy megállapodás jöjjön létre, melynek keretében a tanulók folytathatják tanulmányikat MNU-ben és BA fokozatot szerezhetnek. A Názáreti Egyház által elismert oktatási intézmény Az Európai Názáreti Főiskola (European Nazarene College) megtalálható azon a listán, melyet a Názáreti Egyház Nemzetközi Oktatási Igazgatótanácsa a Názáreti Egyház hivatalos oktatási intézményeiként elismer, valamint a főiskola tagja a Názáreti Egyház Eurázsiai Oktatási Tanácsnak is - Eurasia Educational Council (EEC) of the Church of the Nazarene. (www. nazarene.org) A Názáreti Egyház felszentelt szolgálattevői részére elfogadott tananyag. Az Európai Názáreti Főiskola Keresztyén Szolgálatok Oklevélét a Názáreti Egyház Nemzetközi Tanulmányi Kurzusok Tanácsadó Testülete elfogadta mint a felszenteléshez minimálisan szükséges követelményt; a Názáreti Egyház egyházkerületeiben, ahol EuNC mint oktatási intézmény működik. Minden egyházkerület egyértelműen meghatározta a felszentelési követelményeit, melyek vagy megegyeznek a minimum követelményekkel, vagy meghaladják azt. Más szóval az az EuNC tanuló, aki a Názáreti Egyházban készül a felszentelésre meg kell hogy szerezze a Keresztyén Szolgálat oklevelet. Bizonyos kerületek további kurzusokat is előírhatnak. Fontos tudni azt, hogy ezeket a kritériumokat egyes egyházkerületek saját maguk határozzák meg és nem az iskola. Az egyes körzetek más-más feltételeket szabhatnak. Ugyanakkor a Keresztyén Szolgálat Oklevél követelményrendszere megegyezik az összes egyházkerület programjával és alapvető elvárás rendszerével. Együttműködési Megállapodások más intézményekkel Az elmúlt években az Európai Názáreti Főiskolának megállapodásai voltak különböző szervezetekkel tanuló és tanár cserére vonatkozólag. Ezek a megállapodások mind a büsingeni kampuszhoz voltak köthetők és az új helyzet fényében újra kell őket gondolni Evangelische Theologische Hogeschool, Veenendaal, The Hollandia Korea Nazarene University, Seoul, Korea MidAmerica Nazarene University, Olathe, Kansas, United States of America Nazarene Bible College, Colorado Springs, Colorado, United States of America Northwest Nazarene University, Nampa, Idaho, United States of America Point Loma Nazarene University, San Diego, California, United States of America Trevecca Nazarene University, Nashville, Tennessee, United States of America 11

12 H. OKTATÁSI KÖZPONTOK ÉS TANULMÁNYI HELYEK Az EuNC egyetlen oktatási intézmény, mely Európa és a FÁK számos országában több oktatási központtal rendelkezik. Az EuNC részidős tanulmányi lehetőséget is ajánl angol nyelven vagy saját anyanyelven az alábbi oktatási központokban. Ezeket az oktatási központokat a következő területekre osztották: FÁK országai Örményország; Kazahsztán; Kirgizisztán*; Oroszország, Ukrajna Közép-Európa Nyugat-mediterrán Észak-Európa Albánia; Bulgária; Koszovó*; Magyarország, Románia* Franciaország*; Olaszország*; Portugália; Spanyolország; Dánia*; Németország*; Hollandia A * -gal jelölt országokban korlátozott számú akkreditált kurzus működik. Jelenleg nincs teljes körű főiskolai program. Működő Oktatási Központok oktatási profilja 1. Egy általános kurzus minimum 15 ECTS-t nyújt évente. 2. Lelki Formálódás Bizonyítvány (60 ECTS), és a Keresztyén szolgálat Bizonyítvány (120 ECTS) Keresztyén Szolgálat oklevél. Lehetővé kell tenni a hallgatók számára, hogy ezt a két programot 2-4 illetőleg 4-8 év alatt év alatt elvégezhessék úgy, hogy évente ECTS kreditet kapnak. 3. Felszentelésre felkészítő program, amely vagy a) azonos a Keresztyén Szolgálat bizonyítvánnyal, vagy b) kibővített, azaz a Keresztyén Szolgálat Bizonyítványon túl további kurzusokat is tartalmaz. 4. Világos adminisztrációs irodai struktúrával rendelkezzen és munkatársai legyenek felkészültek arra, hogy minőségi módon tudják szolgálni a hallgatókat. 5. Minden hallgató nyilvántartással kapcsolatos adminisztráció a SonisWeb fel-leleten bonyolódik követve a minden eljárási módot és szabályt. 6. Határozott oktatási vezetés, melyet az Oktató Központ Koordinátora irányít. Ez a személy felelős a kurzusok megtervezéséért és az oktatás minőségének biztosításáért. A központ által nyújtott oktatás összhangban áll az EuNC küldetésével és tükröződnie kell benne a főiskola értékrendjének és látásának a szakirányultságban és az átformáló valamint helyreállító alapelveiben. 12

13 7. A kurzusokat a sillabusz sablonja határozza meg, melyet az EuNC tanári értekezlete dolgoz ki használva minden minőségi biztosítási és értékelési eszközt. 8. Az Oktatási Központ főiskolai kara és tanárai megfelelnek az EuNC által támasztott követelményeknek, és betartanak minden eljárást. 9. Rendelkezik tanári továbbképzési tervvel, mely a jövő tanárait képezi és felkészíti a jelenlegi tanárokat, hogy a tanmenet különböző területei lefedésre kerüljenek az Oktatási Központokban A helyi és a látogató tanárokat kivéve, a tanárok felelőséggel ki veszik a részüket az EuNC tanári megbeszélésén. 10. A központnak a kötelező tananyag mellett vannak más tevékenységei is, melyek szorosan kapcsolódnak a tananyaghoz. Ilyenek a mentorkapcsolatok, gyakorlati foglalkozások és szakmai gyakorlatok, melyek a készségfejlesztésre és a jellem fejlődésére helyezik a hangsúlyt. 11. A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy önszerveződéssel létrehozzák saját diáktestületüket, és az EuNC nemzetközi diákszövetséghez (hálózat-hoz) kapcsolódjanak. Oktatási helyek A Büsingeni Főiskola mellett még másik 41 oktatási hely működik a következő országokban. Albánia Bulgária Dánia Franciaország Hollandia Kazahsztán Kirgizisztán Koszovó Magyarország Németország Tirana (ALB1), Gorre (ALB2) Szófia (BUL1) ; Razgrad (BUL2); Montana (BUL3) Greve (DEN1) Paris (FRA1); Montpellier (FRA2) Vlaardingen (NET1) Borovoe (KAZ1); Astana (KAZ2), Atyrau (KAZ3) Bishkek (KYR1) Prishtina (KOS1); Suharekë (KOS2) Budapest (HUN1) Büsingen/online oktatás (GER1), Gelnhausen (GER ) 13

14 Olaszország Oroszország Örményország Portugália Románia Spanyolország Ukrajna Roma (ITA1); Firenze (ITA2); Catania (ITA3) Moscovskaya Oblast (RUS1); St Petersburg (RUS2); Viazma (RUS3); Ulyanovsk (RUS4); Volgograd (RUS5); Chaltyr (RUS6); Moscow (RUS7) Akhuryan (ARM1) Lisszabon (POR3); Porto (POR4); Coimbra-Santa Clara (POR5), Coimbra- Apolonia (POR6) Bukarest (ROM1); Segesvár (ROM2), Cikmántor (ROM3) Madrid (SPA1); Barcelona (SPA2) Kijev (UKR1); Mariupol UKR2); Vinnitsa (UKR3) I. Kuratórium Az Európai Názáreti Főiskola folyamatos irányítása a kuratórium feladata, melyet a Názáreti Egyház kontinentális Európai és FÁK Eurázsiai Régió által meghatározott, területek alászervezett egyházkerületei választanak. A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik és a végrehajtó bizottság hívja össze. A kuratóriumi ülések között a kuratórium által választott Végrehajtó Bizottság végzi a tanácsadói és ügyrendi munkát. Tisztségviselők Elnök Alelnök Titkár Végrehajtó Bizottság Elnök Alelnök Titkár Rektor Eurázsiai Régió igazgatója Eurázsiai Oktatási koordinátor Piet Boekhoud Peter Ullinger Kaj Ove Bollerup tiszt. Piet Boekhoud Peter Ullinger Kaj Ove Bollerup tiszt. Klaus Arnold tiszt (hivatalból) Dr. Gustavo Crocker (hivatalból) John Haines (hivatalból) A kuratórium tagjai területekből és a kerületekből Független Államok Közössége Terület Észak-Oroszország, Dél-Oroszország, Ukrajna, Közép-Ázsia, Örményország David Cantarella tiszt., Észak-Oroszország Cliff Wright tiszt., Ukrajna 14

15 Észak-Európai Terület Németország, Hollandia, Lengyelország, Skandinávia, Svájc Kaj Ove Bollerup tiszt. Thomas Baldur, Dánia Martin Wahl tiszt., Németország Arthur Snijders tiszt., Hollandia Piet Boekhoud, Hollandia Közép-Európai Terület Albánia, Koszovó, Bulgária, Magyarország, Románia Nikolay Kolev, Bulgária Aurel Cristurean, Románia Nyugat-mediterrán terület Azori szigetek, Franciaország, Olaszország, Portugália, Spanyolország João Pedro Pereira tiszt., Portugália Brian Ketchum tiszt., Franciaország Hivatalból tagok Klaus Arnold tiszt., rektor Dr. Gustavo Crocker, Eurázsiai Régió igazgatója John Haines, Eurázsiai Oktatási Koordinátor II. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT A. FELVÉTELI ÉS BEIRATKOZÁS 1. Felvételi követelmények Az EuNC első szintjének vételéhez szükséges felvételi tanulmányi követelmény a középiskolai érettségi bizonyítvány (ISCED 3A/gimnázium vagy szakközépiskola és 3B) vagy az általános iskola felső tagozatának elvégzése (ISCED 2A/ általános iskola felső tagozata ; 3B/felnőttek szakközépiskolája) és a 18. életév betöltése. Legtöbb országban a középfokú oktatás alsó szintjét 9 év alapfokú képzés után végzik el, és gyakran ez az iskolaköteles kor vége. A különböző szintek leírását a következő címen olvashatod: Egyedi elbírálás alapján kivétel tehető azokkal a tanulókkal, akik a 3A vagy 3B szintű oktatásban vesznek rész, de még nem érték el a 18. életévüket. Ezek a tanulók csak bevezető szintű tárgyakat vehetnek. 15

16 Az Oktatási Központban tanuló olyan tanulóknak, akik angol nyelvű kurzusokon vesznek részt és az angol nem az anyanyelvük TOEFL (Test of English as a Foreign Language) vizsgát kell tenniük. Ahhoz, hogy a tanulók az egyik szintről a következő szintre léphessenek bizonyos feltételeket teljesíteniük kell. A felvételihez és különböző szintekre történő továbblépéshez az alábbi pontszámokat kell elérni a TOEFL teszten: GPA T O E F L T E S ZT Papír alapú Számítógépes Internetes vizsga vizsga vizsga I. szint (kezdő) Kurzusok II. szintű Kurzusok Online Kurzusok III. szintű Kurzusok Érett tanulók Az EuNC lehetővé teszi felnőttek esetleges felvételét anélkül, hogy formálisan megfelelnének a felvételihez előírt iskolai végzettségeknek. Az érett tanulóknál az élettapasztalatra építve tehetnek kivételt. Minden esetben egyénileg mérik fel a jelentkező személyét és körülményeit. Esetenként az iskola kérheti azt, hogy a jelölt végezzen el egy különbözeti kurzust mielőtt a teljes oktatási programhoz csatlakozna. Az a jelentkező számít érett tanulónak, aki elmúlt 21 éves és a jelentkezését megelőző 5 évben nem próbált felvételt nyerni EuNC-be. 3. A hallgatók felelőssége A Európai Názáreti Főiskola igazgatósága és tantestülete igyekszik egyértelműen felvázolni mindazokat a követelményeket, melyek a végbizonyítvány megszerzésének a feltételei. A követelményrendszer következő lépéséről folyamatos tájékoztatást adnak a hallgatóság részére. Ugyanakkor az is igaz, hogy a hallgatók személyes fejlődéséhez hozzátartozik az is, hogy saját felelősségüket felismerik és felvállalják ahhoz, hogy a végzéshez szükséges minden követelményeknek megfelelhessenek. A hallgatóval szemben támasztott elvárás az, hogy saját maga kezdeményezze és teljesítse az összes követelményt és az oktatási program részleteiben igazodjon el. A hallgató részéről felmerült tanulmányi előmenetelével illetve eredményeivel kapcsolatos kérdést először a főiskola tanulmányi osztályvezetőjéhez kell irányítani illetve az illetékes Oktatási Központ koordinátorához. Másodsorban pedig az EuNC Oktatásért felelősé dékánjához. 4. Alkalmazandó Vizsgaszabályzat A hallgatók mindig annak a vizsgaszabályzatnak a követelményrendszere szerint teszik le záróvizsgáikat, mely tanulmányaik megkezdésének első évében érvényben volt. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor egy felettes szerv egyéb kurzusok elvégzését is előírja. Amennyiben a hallgató tanulmányai valamilyen oknál fogva megszakadnak és öt évnél hosszabb időre nyúlik 16

17 ki, akkor a végzésekor érvényes szabályzat szerint kell a záróvizsgáit letennie. A rendelkezéseket azonnal be kell tartani, mihelyt a Főiskola Szabályzatában meghirdetésre kerültek. 5. Kreditátvitel Az EuNC-nek közvetlenül az előző intézménytől kell megkapnia azoknak a dokumentumoknak a hivatalos másolatát ahol a jelentkező előzőleg tanulmányokat folytatott. Ezt a főiskola a kézhezvétel után kiértékeli. Addig egyetlen áthozott eredmény sem fog a hallgató EuNC nyilvántartásában megjelenni, amíg a Lelki Formálódás program 50 %-át (30ECTS) nem teljesítette a tanuló. Bármely programba a szükséges kreditek maximum 49%-a hozható át. Azok a tanulók, akik krediteket akarnak áthozni más intézményből, az előzőleg látogatott intézménytől hivatalos diploma mellékletet kell eljuttatni a tanulmányi osztályra vagy az Oktatási Központ koordinátorához, jelezve azokat a tantárgyakat, melyeknek az áthozatalát kéri a tanuló. Szükség esetén az iskoláról és a tantárgyakról további információra lehet szükség, hogy megfelelően értékelni tudjuk a kreditátvitelt. Általános irányelvek EuNC csak olyan tantárgyakat fogad el kreditátvitel formájában, melyek EuNC kézikönyvében szereplő tárgyat helyettesíthetnek. Csak akkreditált intézménytől fogadunk el krediteket. Az áthozott tantárgyak nem számítanak be a tanuló átlagának megállapításába. Bizonyos esetekben a korábbi tanulmányokért EuNC adhat krediteket. Középfokú intézményben szerzett kreditek egyetlen programba sem hozhatók át. 6. Diploma/oklevél átvétel engedélyezése Minden végzős jelölt saját felelőssége, hogy megfeleljen a záróvizsga követelményeiknek. A Főiskola Dékánja hagyja jóvá azokat a kurzusokat, melyek a program követelményeinek megfelelnek. A tanulmányi vezető áttekinti, hogy a tanuló megfelel-e az alábbi feltételeknek: 1. A katalógusban felsorolt programkövetelményeknek való teljes megfelelés. 2. Minden pénzügyi kötelezettség maradéktalan teljesítése. 3. Végzős hallgató számára a diploma/oklevél átvételére engedély kell hogy adjon az Oktatási Központ Koordinátora, a Területi Oktatási Koordinátor és a Dékán. Diploma vagy oklevél nem adható ki, amíg a fenti kritériumok nem teljesülnek. 7. Az iskolaév és szemeszterek meghatározása EuNC hivatalos tanéve szeptemberben kezdődik és következő év augusztus végéig tart, és négy szemeszterből áll. Az Őszi Szemeszter szeptembertől november végéig tart, a Téli Szemeszter decembertől február végéig, a Tavaszi Szemeszter márciustól május végéig és a Nyári Szemeszter Júniustól Augusztus végéig. 17

18 B. TANULMÁNYI MUNKA 1. A tanulmányi terhelés EuNC minden Oktatási Központja részidős programokat ajánl fel. Az éves tanulmányi terhelése a tanulóknak attól függ, hogy hány kurzust ajánl fel a Központ és hány kurzust vesz a tanuló. Azoknak a tanulóknak, akik valamelyik programban részt vesznek az éves tanulmányi terhelésük 15 és 30 ECTS között van. A Bolognai rendszer szerint egy nappali tagozatos hallgatónak átlagosan 60 ECTS kreditet kell teljesítenie egy adott tanévben ( tanulással töltött óra). Egy ECTS hallgatói tanuló órának felel meg. 2. A tanulás integritása (becsületes tanulás) A becsületesség minden tanulásban elengedhetetlen, mert ez a tulajdonság a Keresztyén élet megjelenési formája is. Az Európai Názáreti Főiskola minden hallgatójától elvárja, hogy ne csaljon, ne plagizáljon azaz ne használja mások szavait és gondolatait az eredeti forrás megjelölése nélkül, ne ügyeskedjen és ne használjon más, oktatásban elterjedt csalási formákat (például ne dolgozzon össze másokkal, ha egyéni munkát követelnek tőle). A hallgató felelőssége az, hogy elsajátítsa azokat a helyes módszereket, ahogyan utalhat az általa idézett részlet eredetére. Az irányelveket a Főiskolai tanulmányok bevezetőjében az iskola biztosítja a felvételt nyert hallgatók számára. Bármely hallgató személy szerint is felelős abban az esetben, amikor más hallgatók tisztességtelen viselkedéséhez tudatosan hozzájárul. Az oktatásban részt vevők tisztességtelen magatartása súlyos etikai vétség a becsületes tanulás alapkövetelménye ellen. A tanulásban elkövetett tisztességtelen eljárásért járó minimális büntetés az, hogy az adott feladatot elégtelenre értékelik. Az adott főiskolai kar egyéni megítélése szerint komolyabb következményeket is kiszabhat: például a hallgatónak meg kell ismételnie az adott kurzust, próbaidőt szabhatnak ki a tanulásban vagy a hallgató kizárásra kerülhet az oktatásból. 3. Nyelvtudás Minden kurzusra (tantárgyra) általánosan érvényes szabály az, hogy az írásbeli feladatok (dolgozatok, beadványok, összefoglaló munkák, stb) értékelésének 10%-a a nyelvre vonatkozik: mint például nyelvtan vagy helyesírás értékelése. Útmutatást az ACP 10-es, Bevezetés a főiskolai tanulmányokba című tantárgy keretén belül adunk. 18

19 4. A tanórák, előadások látogatása Elvárás, hogy a hallgatók látogassák a tanórákat minden tantárgyból. Kivételt képez az az eset, ha komolyan megbetegszik valaki vagy más, nem várt komoly körülmény indokolja a távolmaradást. Ebben az esetben a hallgató közvetlenül az előadónak tartozik felelősséggel. Meg kell bizonyosodnia arról, hogy tisztában van a tananyag minden követelményével és annak eleget tesz. A 10%-ot meghaladó hiányzás következményeit az adott tantárgy szilabusza határozza meg. Amennyiben a hallgató a tanórák több, mint 25%-áról bármilyen oknál fogva is távol marad, akkor a hallgatónak ki kell maradnia a kurzusról és az időzítéstől függően vagy W vagy pedig F értékelést kap. Ez a szabály vonatkozik minden más mulasztásra is beleértve az elkerülhetetlen körülmények miatti indokolt hiányzásokat is. A hallgató írásbeli kérelmére az oktatásért felelős dékán egyedi elbírálás alapján ez alól kivételt. Az előadó tanárok felelőssége, hogy tudassák a hallgatókkal, ha azok a mulasztás miatt veszélyeztetik saját kreditjüket vagy osztályzatukat. Az egyes tantárgyak vagy kurzusok tantestülete felelős azért, hogy a tárgy tanmenetében megfogalmazzák a tanórák látogatottságára vonatkozó szabályokat. A tanórák látogatása szabályzat nem vonatkozik az online kurzusokra. 5. A késve beadott munkák szabályai Minden előadó köteles kialakítani tanmenetében azokat a szabályokat, melyek a késve beadott munkák kezelésével kapcsolatosak. A szabálynak meg kell határoznia a késlekedés napjaira vonatkozóan a konkrét büntetési tételeket, ugyanakkor maximalizálni kell a türelmi időt, melynek lejártával nem fogadható el semmiféle beadvány és pontot sem kaphat a hallgató. A tanár rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy határidő hosszabbítást adjon a hallgatónak, amennyiben az idejében és megfelelő indokkal kéri a halasztást. 6. Kurzus értékelés A követelmények része, hogy a tanuló kitöltse a kurzus értékelés minden kurzus után. Ez a folyamatos értékelés szempontjából fontos EuNC számára. Azok a tanulók, akik nem töltik ki ezt az értékelést, nem fogják látni az eredményeiket a SonisWeb-en. 7. Hagyományos Kurzusok Egy Oktatási Központ által felajánlott hagyományos kurzus olyan tanórák sorozatából áll, melyet egy Oktatási Központ adott oktatási helyén a tanár és a tanulók egyidejű jelenlétében tartanak. A tanórák lehetnek egy intenzív 3-14 napon át tartó, tanórákat megelőző és tanórák utáni feladatokkal kiegészített tanítás, vagy rendszeres időközökben hosszabb időszakon át 19

20 tartott tanórák. Ezeknek a kurzusoknak lehet online vagy video komponense, hogy irányítsa és segítse a tanulókat a kurzust megelőző és a kurzus utáni feladatok elvégzésében. 8. Online kurzusok Az online kurzusok az Interneten keresztül érhetők el tanítási helyen tartott tanórák vagy videokonferencia nélkül. Ha ezen kurzusok nyelve az angol nyelv, akkor alapkövetelmény a papír alapon elért 525 TOEFL pont Minden online kurzus számát egy O betű zárja. 9. Videokonferencia kurzusok A videokonferencia eszközével tanított kurzusok megadják a tanárnak és a hallgatóknak azt a lehetőséget, hogy egyszerre több földrajzi helyen elhelyezkedő hallgatókkal kommunikáljon egy megfelelő minőségű, azonos idejű hang és képanyagot közvetítő technikai eszköz segítségével A kurzust arról a helyről közvetítik, ahol a tanár és néhány diák fizikailag egy helyen együtt vannak. Ha a tanár helyén nincs elég résztvevő, akkor a hivatalos tanítási hely az a hely lesz, ahol a legnagyobb létszámú hallgatói csoport jön össze. 10. Irányított tanulás Az irányított tanulás egy adott hallgatóra személyre szabott kurzus, melyet a tantestület egyik tagja irányít és jelentős mennyiségű önálló tanulást igényel. Az irányított tanulás kurzusai elvétve lehetnek csupán általános tantárgyak. A maximálisan megszerezhető kreditek száma általában 15 ECTS. Előnyben részesülnek a második és a harmadik szinten lévő hallgatók. Minden irányított tanulással végezhető kurzus számát egy D betű zárja. Ha háromnál kevesebb hallgató nyer felvételt bizonyos tantárgyakra, akkor ezt a tárgyat irányított tanulásként indítható, a normál tantárgyhoz viszonyítottan korlátozott óraszámmal. A hallgatóknak viszont ezért nem kell fizetniük az irányított tanulásra vonatkozó tandíjat és ez nem fog beleszámítani az irányított tanulásra megengedett maximális irányított tanulási kreditszámba sem. Ezért ezek a kurzusok nem kapják meg a D betűjelet. C. Értékelés 1. Az értékelési rendszer A hallgató tanulmányi munkáját az alábbi táblázatban szereplő rendszer szerint fogják értékelni: A legtöbb feladatnak van saját osztályozási rendszere, melyet az adott kurzus sillabusza tartalmaz. 20

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2013 2015 TARTALOM I. BEVEZETÉS...4 A. AZ EuNC PROFILJA...4 B. AZ EuNC KÜLDETÉSE...5 C. HITVALLÁS...6 D. AZ EuNC ALAPELVEI...6 E. AZ EuNC ÁLTAL NYÚJTOTT OKTATÁS JELLEMZŐI...7

Részletesebben

ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2009-2010

ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2009-2010 ACADEMIC CATALOGUE EuNC AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA 2009-2010 EUNC ACADEMIC CATALOGUE 2009-2010 AZ EuNC TANULMÁNYI SZABÁLYZATA TARTALOM 1. BEVEZETÉS A. Az EuNC oktatási profilja B. Az EuNC küldetése

Részletesebben

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ EuNC TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2016 2017 TARTALOM I. BEVEZETÉS... 4 A. AZ EuNC PROFILJA... 4 B. HITVALLÁS... 5 C. AZ EuNC küldetése... 5 D. AZ EuNC MOTTÓJA, EGYEDISÉGE ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELLEGE... 6

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak

ERASMUS tanulmányok Asztúriában és Le Havre-ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. BA Kereskedelem és Marketing alapszak ERASMUS tanulmányok Asztúriában és -ban HALLGATÓI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ BA Kereskedelem és Marketing alapszak Dr. Király Éva Dr. Kéri András 2014. június 0 Nyelvi felkészítés a kettős diplomához a kis

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM AZ FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2014/2015. tanév Általános tudnivalók A FOSZK Kereskedelem és marketing képzés tanterve a 4. félév befejezéseként nappali képzésen

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

Szerb Antal Gimnázium

Szerb Antal Gimnázium Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Budapest, Batthyány Ilona u. 12. Tel.: 4001-814; Fax.: 401-0549 E-mail: szag@szag.hu; OM: 035249 A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Felvételi Szabályzata

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. TEOLÓGIA SZAK FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Melyik tagozatra adja be jelentkezését? nappali levelező Amennyiben mindkettőt megjelöli,

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban

Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Tájékoztató a Rendszeres Tanulmányi Ösztöndíj Modulóban található adataival kapcsolatban Az alábbiakban részletezzük, hogy a Modulo Átlag módosítási kérvényén belül található adatok pontosan mit jelentenek.

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben