BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Mérnöktovábbképző Intézet Alapítva 1939-ben KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012/2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Mérnöktovábbképző Intézet Alapítva 1939-ben KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012/2013."

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Mérnöktovábbképző Intézet Alapítva 1939-ben KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tavaszi félév BIZTONSÁGTECHNIKA E LEARNING PROGRAMOK ENERGETIKA INGATLANSZAKMAI KÉPZÉSEK KÉPZŐK KÉPZÉSE MENEDZSMENT MŰSZAKI ISMERETEK SZAKMAGYAKORLÓK KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSE

2

3 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET Felnőttképzési nyilvántartási szám: Akkreditációs lajstromszám: ALF-029 Intézményi azonosító: FI KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ TANFOLYAMI KÍNÁLAT 2012/2013. tavaszi félév BUDAPEST január

4 Pattantyús Á. Géza megfogalmazta, Mihailich Győző megszervezte, a vallásés közoktatásügyi miniszter 1939-ben jóváhagyta a Mérnöki Továbbképző Intézet alapítását. Ezzel a Műegyetemen Európában elsőként létrejött a szervezett mérnöktovábbképzés. "A Mérnöki Továbbképző Intézet (továbbiakban Intézet) célja: a gyakorlatban működő mérnökök tudományos továbbképzése előadások, előadássorozatok, tanfolyamok és laboratóriumi gyakorlatok révén, egyrészt - a műegyetemi tanulmányok kiegészítéseképpen - az elmélet és gyakorlat mindenkori legújabb fejlődésének megismerése, másrészt pedig a különleges szakismereteknek megszerzése céljából." Hivatalos Közlöny: augusztus 15.

5 TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ...1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Intézeti információk...2 Jelentkezés...3 A tanfolyami részvétel értékelése...4 A képzés elvégzéséről szóló igazolás...4 Rendelt tanfolyamok...4 BIZTONSÁGTECHNIKA Robbanásbiztonság-technika...7 E-LEARNING PROGRAMOK A termékfejlesztési menedzsment alapjai...10 Innováció menedzsment...11 Lézersugaras forrasztás...12 Marketing, vállalkozás, arculat kialakítás...13 Pályázatok készítése és menedzselése...14 Projektmenedzsment alapjai...16 Szellemi tulajdonjog, ipari jogvédelem, szabadalmak...17 Szintaktikus fémhabok különleges részecske erősítésű fémmátrixú kompozitok.18 Vállalkozásindítás, spinn off cégek, tőkebevonás, beruházás gazdaságossági elemzések...19 ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZETVÉDELEM EMC elektromágneses összeférhetőség...21 ESD elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem...22 Villámok és túlfeszültségek elleni védelem III

6 TARTALOMJEGYZÉK ENERGETIKAI KÉPZÉSEK EU-rendszerű energia auditor képzés...24 Felkészítő az épületenergetikai követelményrendszerre és tanúsításra...26 ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR KÉPZÉSEK Építési műszaki ellenőr I Beton és vasbeton szerkezetek építése a kivitelezés minőségének új szabályozása...30 FELÜLETVÉDELEM, KORRÓZIÓ Korrózió és korrózióvédelem...32 FRANCIA NYELVŰ MBA KÉPZÉS Mester MBA MAE Master Management et Administration des Enterprises...34 GAZDASÁGI, OKTATÁSI, VEZETÉSI ISMERETEK A lean elvek és módszerek alkalmazása a logisztikában...36 Beruházáslebonyolító...37 Életpálya-tervezési tanácsadó...38 Építési műszaki, ár- és költség ismeretek...40 Gazdasági, üzleti információ (hír) szerzés...41 Igazságügyi szakértők alapismereti oktatása...42 Könyvviteli szolgáltatást végzők (mérlegképes könyvelők) továbbképzése államháztartási szakon...43 Könyvviteli szolgáltatást végzők (mérlegképes könyvelők) továbbképzése vállalkozási szakon...44 Lean szervezet, mint tanuló szervezet kialakítása...46 Mérnöki tanácsadás és a fidic szerződéses rendszer...48 IV

7 TARTALOMJEGYZÉK Minőségügyi mérnök Minőségügyi menedzser felsőszintű szaktanfolyam...50 (Üzleti) tárgyalástechnika műszakiaknak...54 Termékbiztonság. Termékfelelősség. Minőségügy Titkok, titokvédelem és a titokkezelők titoktartási kötelezettsége az állami, valamint a gazdasági szférában...57 Versenyképesség és tanuló szervezet fejlesztése coaching stílusú vezetéssel...58 HATÁRTERÜLETI TÉMÁK Nukleáris méréstechnika...60 INFORMATIKAI KÉPZÉSEK Helyi számítógép hálózatok új lehetőségek, szabványok, eszközök...61 Hálózati forgalomelemzés alapjai és a wireshark hatékony használata...63 Informatika az orvosi munkahelyen...64 INGATLANSZAKMAI KÉPZÉSEK Intenzív felkészítés írásbeli ingatlanértékelői EUFIM vizsgára...66 Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképzés...68 Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint...70 Létesítménygazdálkodás II. (Facility Management), taktikai/operatív irányítási szint...72 Környezetbarát épületek értékelése ZÖLD ÉRTÉK meghatározása...73 Termőföld értékelés a gyakorlatban...75 KÉPZŐK KÉPZÉSE Oktatáselméleti alapok tanulási formák...78 Curriculum fejlesztés...79 Kompetencia alapú, modulrendszerű képzés...80 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák V

8 TARTALOMJEGYZÉK Prezentációs alapelvek és gyakorlati technikák...82 E-learning tananyagok fejlesztése...83 Nemzetközi oktatás-modernizációs esettanulmányok (best practice)...84 A tanulási teljesítmény ellenőrzése és értékelése...85 Tanári és mérnöki kompetenciák az oktatói pályán...86 Elektronikus tanulási keretrendszerek oktatásban történő alkalmazása...87 KÖRNYEZETVÉDELEM Életciklus és ökológiai lábnyom számítások...88 Ökológiai konstrukciók...89 NYELVI KÉPZÉSEK Magas szintű angol szaknyelv...90 SZAKMAGYAKORLÓK KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSE Általános modul...92 Szakmai modul: elektrotechnika blokk...92 Szakmai modul: építési blokk...92 Szakmai modul: épületgépészeti blokk...92 Szakmai modul: geodézia és geoinformatika blokk...92 Szakmai modul: geotechnika blokk...93 Szakmai modul: gépészeti blokk...93 Szakmai modul: hírközlés és informatika blokk...93 Szakmai modul: környezetvédelem blokk...93 szakmai modul: közlekedés blokk...93 Szakmai modul: munkabiztonság blokk...94 Szakmai modul: vízgazdálkodás és vízépítés blokk...94 Szakmai modul: energetikai blokk...94 Szakmai modul: tűzvédelmi blokk...94 VI

9 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Helytállni változó világunkban, szolgálni a műszaki és gazdasági tudás környezettudatos fejlesztését, átadását fogalmazta meg hosszabb távra küldetését 2009-ben a Mérnöktovábbképző Intézet. Az 1939-ben létrejött Intézetünk esetében a kor érték és garancia: Európa, sőt a világ első mérnöktovábbképző intézetének létrehozatala példanélküli felismerés volt, mely a mérnöki kultúra egyre gyorsuló fejlődését érzékelte. Célunk és szándékunk a nemes elődök hagyományát követve változatlan: mérnökök, vezetők és műszaki/gazdasági végzettségű szakemberek továbbképzésével foglalkozó intézetként képzési kínálatunk folyamatos fejlesztésével és bővítésével, valamint a meghirdetett tanfolyamok és egyéb képzési formák színvonalas megtartásával kívánjuk támogatni az Ön tevékenységét. A Mérnöktovábbképző Intézet a szemeszterenként megújított tájékoztatójával és a képzési lehetőségek ismertetésével kíván hozzájárulni hazánk EU tagságából eredő, továbbképzésekkel kapcsolatos elvárások teljesítéséhez. Intézetünk a hagyományos módszereken túl, a korszerű info-kommunikációs eszközök használatával nagy súlyt helyez partnereinek tájékoztatására. A világ fejlett országaiban a szakmai továbbképzések korszerű intézményi hátterét az egyetemi keretekben működő intézmények adják, melyek sorában nemzetközi kapcsolatainkra építve, igyekszünk képzési kínálatunkkal és módszereinkkel a legmagasabb színvonalon szolgáltatni. Jelen kiadványunk a programkínálat új és már sikeres tanfolyamait röviden, a lényegi információkat összefoglalva ismerteti. A részletes tanfolyami tematika megismerésére módja van az interneten, az intézeti honlapon (www.mti.bme.hu), illetve a tanfolyami leírásoknál található linkek segítségével. Dr. Benedek András egyetemi tanár intézeti igazgató 1

10 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ INTÉZETI INFORMÁCIÓK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME) MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS (BME) INSTITUTE OF CONTINUING ENGINEERING EDUCATION TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE UNIVERSITÄT BUDAPEST (BME) INSTITUT FÜR INGENIEUR-WEITERBILDUNG CÍME: POSTAI CÍME: 1111 Budapest, Egry József u Budapest, Pf.: 91. E ép. 11. em. Intézeti igazgató: Dr. Benedek András Igazgatóhelyettes: Sárköziné Zágoni Zsuzsanna Titkárság: Telefax: Internet: Oktatásszervezés: ; Jegyzetértékesítés: Gazdasági ügyek: Vizsgaszervezés: FEANI, IGIP tanácsadás

11 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ JELENTKEZÉS Azokat a jelentkezéseket tudjuk hivatalosnak tekinteni és elfogadni, amelyeket az intézeti minőségbiztosítási dokumentumok között nyilvántartott és MBD számmal jelölt Jelentkezési lap -on nyújtanak be. Ez megtalálható kiadványaink és hivatalos értesítéseink mellékleteként, illetve letölthető az Intézeti honlapról a címről. Kérjük tisztelt partnereinket, hogy a zavarmentes kapcsolattartás, ügyintézés valamint a Számviteli Törvény előírásainak betartása érdekében, a Jelentkezési lap minden rovatát szíveskedjenek pontosan, olvashatóan kitölteni. Az egyes tanfolyamok indulásakor, a részvételi díjról számlát állítunk ki, melynek alapján kérjük a tandíj összegét - a számla sorszámának megjelölésével átutalni. Csekkszámlaszám: MÁK Budapest A kezdési időpontok a tanfolyamoknál, illetve az intézeti WEB oldalakon találhatók. A tanfolyamok gyors indításához kérjük a jelentkezések mielőbbi elküldését. Csak kellő számú jelentkezővel indulnak a tanfolyamok! A jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. Fizetés a számlán megjelölt időpontig. Jelentkezést lemondani csak írásban lehet, a 1518 Budapest, Pf. 91. postai címen, vagy a faxszámon. A lemondásra az alábbiak szerint van lehetőség: Amennyiben a jelentkező a lemondást írásban közli az Intézménnyel olyan időben, hogy a tanfolyam kezdő időpontját megelőző 10 naptári napot megelőzően a lemondás megérkezik az Intézmény címére, a lemondás nem jár fizetési kötelezettséggel, illetve a már befizetett képzési díj visszajár a jelentkező részére. Amennyiben a jelentkező a lemondást írásban közli az Intézménnyel olyan időben, hogy legkésőbb a tanfolyam kezdő időpontját megelőző 5 naptári nappal a lemondás megérkezik az Intézmény címére, a jelentkező a képzési díj 50%-át köteles megfizetni az Intézmény részére, illetve a már befizetett képzési díj 50%-a visszajár. A képzés kezdő időpontját követően lemondásra nincs lehetőség. Amennyiben a képzésre jelentkező lemondást legkésőbb a képzés kezdő időpontját megelőző 5 naptári nappal nem közölt, az Intézmény a meg nem fizetett teljes képzési díjra jogosult, a már befizetett képzési díjat a jelentkező nem követelheti vissza. A Mérnöktovábbképző Intézet nyilvántartásba vett és akkreditált felnőttképzési intézmény. Intézményi nyilvántartási száma: ; intézmény-akkreditációs lajstrom száma: ALF-029. A felnőttképzési jogszabályokban előírt szolgáltatások teljes körét biztosítjuk, minden tanfolyami résztvevővel felnőttképzési szerződést kötünk. 3

12 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HALLGATÓK ÉRTESÍTÉSE A képzések megkezdése előtt a hallgatók írásban értesítést kapnak a tanfolyam kezdési időpontjáról és helyéről. A TANFOLYAMI RÉSZVÉTEL ÉRTÉKELÉSE A évi CI. törvény a felnőttképzésről előírása szerint a hallgatók a tanfolyamot követően, az ott szerzett ismereteikből, vizsgát tesznek. A vizsga megszervezésére és lefolytatására az intézeti Vizsgaszabályzat előírásainak figyelembevételével kerül sor. A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS Hatályos jogszabály, illetve az intézeti Vizsgaszabályzat alapján kiadott TANÚSÍTVÁNY arról, hogy a felnőttképzésben részt vett személy, az elsajátított új kompetenciák révén képessé vált egy meghatározott feladat eredményesebb ellátására. FEJLESZTÉSBŐL EREDŐ VÁLTOZTATÁS JOGA Az Intézet a képzéseket folyamatosan fejleszti, ezért a változtatás jogát fenntartja! RENDELT TANFOLYAMOK Cégek külön megkeresésére, a megbízó sajátos szakmai szempontjainak figyelembevételével, egyeztetett időpontban, helyszínen és ütemezés szerint is vállaljuk tanfolyamok megszervezését és megtartását 4

13 TANFOLYAMOK * 5

14 BIZTONSÁGTECHNIKA ROBBANÁSBIZTONSÁG-TECHNIKA A tanfolyamok amelyek a képzési programra, mint szakmai alapra épülő képzések a tűz- és robbanásveszélyes területeken működő cégek szakemberei számára szolgáltatnak olyan alapvető ismereteket, melyek lehetővé teszik az adott területen a biztonságos és hatékony működést. Az átadott tudás alapján a szakemberek felismerik a veszélyeket, megfogalmazzák a veszély mértékét és műszaki és gazdasági szempontok alapján egyaránt optimális védekezést képesek kiválasztani. Így a cégek működését az EU előírásoknak, szabványoknak és direktíváknak megfelelően lehet megszervezni kielégítve az elvárható biztonság, a minőségbiztosítás, a munkavédelem és a környezetvédelem legfontosabb követelményeit. A tanfolyamok egyaránt nyújtják az alapvető és a legújabb ismereteket a tervező, kivitelező, üzembe helyező, üzemeltető, javító, karbantartó és az ellenőrzést végző szakemberek számára. Célunk, hogy a villamos, gépész, vegyész és az ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnökök, vezető beosztású dolgozók el tudjanak igazodni az egyre nagyobb kihívást jelentő szabványokban, értelmezni és alkalmazni tudják azokat. Igény esetén középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók, szerelők számára is készítünk tananyagot és szervezünk tanfolyamokat. A kurzusok a cégek igényei alapján testre szabottan épülnek fel a lehetőségeket (időpont, ütemezés, helyszín, stb.) és az emberi tényezőket egyaránt figyelembe véve. Szándékunkban áll néhány órás tájékoztató előadásoktól a több szemeszteren át tartó részletesebb oktatás megszervezése is. Igény esetén a résztvevők csak egyetlen cég dolgozói, így a felmerülő kérdések, adatok és megoldások bizalmas kezelése is megoldható. Az előadásokat és a laboratóriumi méréseket a szakterület elméletének és gyakorlatának nemzetközi hírű szakemberei készítették elő. Az oktatást hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalattal és oktatási gyakorlattal rendelkező ipari és egyetemi szakemberek végzik magyar, illetve igény esetén angol és/vagy német nyelven. A felhasználható szakirodalom főként angol nyelven rendelkezésre áll. A hallgatók előre előkészített, részletes elektronikus tananyagot és/vagy nyomtatott vázlatot kapnak a jegyzeteléshez. További információ: Boros Júlia telefon:

15 BIZTONSÁGTECHNIKA Robbanásbiztonság-technika MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Tanfolyamvezetők: Dr. Berta István egyetemi tanár, BME VIK Veress Árpád robbanásbiztonság-technikai szakértő, STAHL Magyarország Kft. A képzés időterve: Elmélet gyakorlat írásbeli vizsga szóbeli vizsga A gyakorlatorientált tanfolyam Magyarországon egyedülállólag teljesíti a 21/2010 NFGM rendszer feltételrendszerét az alábbi munkakörökre vonatkozóan: Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések tervezése, kivitelezése, üzemeltetése. Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések kezelőinek és javítóinak műszaki vezetője. Célcsoport: A robbanásveszélyes iparágakban működő cégek villamos, gépész és vegyész szakemberei, a biztonságtechnika, munkavédelem, minőségbiztosítás és a menedzsment tagjai, akik az adott területen tervezői, kivitelezői, üzemeltetői és szakértői feladatokat ellátó műszaki szakemberek, valamint a hatóságok képviselői. A részvétel feltételei: felsőfokú villamos, gépész vagy vegyész végzettség, illetve a robbanás biztonságtechnika területén való széleskörű szakmai gyakorlat. A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben: A robbanás elleni védelem alapjai. Gázrobbanások és porrobbanások, védelmi módok. Villamos berendezések alkalmazása robbanásveszélyes térben. A gyújtószikra mentesség. Nem villamos berendezések alkalmazása robbanásveszélyes térben. Az üzembiztonság és az ATEX 137 létesítés, üzemeltetés és karbantartás robbanásveszélyes térben. SCOUT Static Control Up-to-date Technology. A jogi háttér - EU 7

16 BIZTONSÁGTECHNIKA irányelvek, direktívák, szabványok és mérnöki gyakorlat. A robbanásveszélyes területekre jellemző munkafolyamatok. A képzés tantárgyai és azok főbb témakörei: Robbanásbiztonság-technikai alapok (alapozó és szintre hozó ismeretek). Korszerű robbanásbiztonság-technika (a legújabb elméleti és gyakorlati ismeretek). Szabványok és előírások (a legújabb előírások ismertetése és értelmezése). Mérések (laboratóriumi anyagvizsgálatok, ellenőrző mérések). Résztvevők értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A képzés lezárásaként a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, és TANÚSÍT- VÁNY-t kapnak. 8

17 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Az Európai Unió létrejöttével a kiszélesedő piac olyan versenyhelyzetet teremt, amely óriási lökést ad a műszaki kutatásnak és fejlesztésnek. Ez a körülmény szükségképpen magával hozza az oktatás és a továbbképzés előremutató lépéstartását az e téren jelentkező fejlett európai tendenciákkal. Az Intézet a maga lehetőségeinek figyelembevételével bekapcsolódott egy sor olyan terület munkájába, amely szolgálja a magyar szakemberek tudásának tökéletesítését és nyugat-európai mércével mért ismereteinek bővítését. FEANI - Fédération Européenne d Associations Nationales d Ingénieurs Nemzeti Mérnökszervezetek Európai Szövetsége. Székhelye: Brüsszel A FEANI a nemzetközileg egyeztetett követelményeknek eleget tevő okl. mérnökök és üzemmérnökök számára - pályázat útján - lehetővé teszi az európamérnöki (Eur Ing) cím elnyerését. Az érdeklődők részletes információt találnak a Mérnökakadémia honlapján: az Európa mérnök címszó alatt. A FEANI Continuing Professional Development Munkabizottságában az Intézet képviselője is aktívan közreműködik. További információ: Dr. Kiss Iván címzetes egyetemi docens a FEANI MMB társelnöke Tel.: , Fax: , 9

18 E-LEARNING PROGRAMOK mellékelt embléma Az E-Learning Programok fejezetben található kurzusok az alábbi projekt támogatásával kerülnek meghirdetésre. Tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Műegyetemen (TÁMOP /1/KMR ) A termékfejlesztési menedzsment alapjai MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Németh Edit BME GTK Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: a termékinnovációs folyamat áttekintése, a kiemelt fontosságú termékfejlesztés menedzsment feladatok azonosítása, és ezeken belül különösen a felhasználó központú termékfejlesztés folyamatának és módszereinek bemutatása, gyakorlati alkalmazása. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók. A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: Modul bevezetés. Termékfejlesztési módszertanok alapjai. Termékfejlesztési módszertanok alapjai, egy modell ismertetése részletesebben. Az ötlettől a termékig (koncepcionális terv, modellek, elő-prototípusok, prototípusok). A termékfejlesztés szervezeti keretei.

19 E-LEARNING PROGRAMOK Termékbiztonság. Fogyasztóvédelem. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott A termékfejlesztési menedzsment alapjai című e- learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. Innováció menedzsment MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Kelemen Tamás BME GTK Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: A képzés végére a résztvevő képes lesz bekapcsolódni az egyetemi K+F rendszerekbe, megismeri az egyetem által felügyelt pályázati lehetőségeket és betekintést nyer az egyetemi támogatások igénybevételi lehetőségeibe. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: Az innováció fogalma, jelentősége és szerepe a gazdaságban. Az innovációs folyamat elemei. Az innovációs folyamat szervezeti problémái. Innovációs stratégiák áttekintése. Az innováció folyamata vállalati környezetben. Az innovációs teljesítmény mérése. 11

20 E-LEARNING PROGRAMOK Az egyetemek szerepe az innovációs folyamatokban. A BME K+F stratégiája. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Innováció menedzsment című e-learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. Lézersugaras forrasztás MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Dr. Markovits Tamás BME KSK Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: A lézersugaras forrasztás tananyag fő célja, hogy a résztvevők megismerjék a korszerű gyártástechnológia részleteit és ezen keresztül elsajátítsák a szükséges alapismereteket. Ezzel alkalmasak lesznek nemcsak a lézeres forrasztás, hanem egyéb lézeres technológiák alkalmazására is. A tananyag megértéséhez némi anyagismereti alapismeret szükséges, de műszaki beállítottság esetén megérthető és könnyen elsajátítható e nélkül is. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók. A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: Bevezetés (Rövid bemutatása a szakmai témának). Forrasztási technológiája. Lézeres alapismeretek. Lézersugaras forrasztást befolyásoló tényezők.

21 E-LEARNING PROGRAMOK Lézersugaras forrasztott kötés jellemzése. Lézersugaras forrasztás alkalmazása. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Lézersugaras forrasztás című e-learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. Marketing, vállalkozás, arculat kialakítás MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Bíró Szigeti Szilvia BME GTK Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: A marketing modul célja, hogy a résztvevő elsajátíthassa a marketing szemléletmódot, valamint azt a fejezetekben tárgyalt témaköröknek megfelelően alkalmazni tudja egy vállalati élet mindennapjaiban. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók. A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: A marketing értelmezése a kutatás-fejlesztésben és az innovatív vállalkozásokban. A marketing szerepe és helye a termékinnovációs folyamatban. Marketingterv készítésének alapjai. Marketingterv kialakítása I. Marketingterv kialakítása II. A vállalkozás arculatának kialakítása. 13

22 E-LEARNING PROGRAMOK Márkázás alapjai. Kommunikációs ügynökségek bevonásának lehetőségei. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Marketing, vállalkozás, arculat kialakítás című e- learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. Pályázatok készítése és menedzselése MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Dr. Élő Gábor Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: A kurzus célja, hogy a pályázatokhoz szükséges alapvető ismeretek elsajátítása után a résztvevők tájékozottak legyenek az Uniós és hazai pályázati struktúrákban, valamint képesek legyenek reálisan felmérni a lehetőségeket. Továbbá megismerjék a döntően fejlesztési célú pályázatok tipikus szerkezetét, felépítését és az elkészítésükhöz szükséges legfontosabb technikákat. Példák tanulmányozásával lássanak jó gyakorlatokat és elkerülendő tipikus hibákat. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók. A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: Alapfogalmak és tévhitek. Az EU pályázati rendszerek ma és holnap. Hazai fejlesztési pályázatok. 14

23 E-LEARNING PROGRAMOK A kisebb pályázatok felépítése, tartalma. Az egyes kreatív részek kidolgozásához ajánlott technikák. Adminisztrációs (kötelező) részek kidolgozásának ajánlott menete és technikái (a jó gyakorlatok sulykolása). A logikai keretmátrix készítése. A nagyobb (konzorciális) pályázatok felépítése, tartalma. Megvalósíthatósági tanulmány készítése. Egy kis pályázat elkészítése és beadása pdf formátumban. Egy konzorciális pályázat elkészítése és beadása pdf formátumban. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Pályázatok készítése és menedzselése című e-learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. 15

24 E-LEARNING PROGRAMOK Projektmenedzsment alapjai MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Dr. Sebestyén Zoltán BME GTK Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: A tananyag fő célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a projektmenedzsment alapjaival. A résztvevők megismerkednek a projektmenedzsment és annak egy fontos területe, a hálótervezés legfontosabb alapdefinícióival, illetve ízelítőt kapnak néhány, a projektmenedzsmenthez szorosan kapcsolódó módszerből. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók. A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: Projektmenedzsment alapok. Hálótechnikák alkalmazásához szükséges ismeretek. Tevékenységélű hálók. Tevékenység-csomópontú hálók. Sztochasztikus hálók. Projektek egyéb ábrázolása. Nyomon követés. Szervezeti kérdések. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Projektmenedzsment alapjai című e-learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. 16

25 E-LEARNING PROGRAMOK Szellemi tulajdonjog, ipari jogvédelem, szabadalmak MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Dr. Verebics János BME GTK Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: A szellemi alkotások (szerzői jog és iparjogvédelem) ipari jogvédelem és szabadalmak szabályozási rendszerének, szabályozási sajátosságainak általános áttekintése. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók. A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: Bevezetés. Szabadalmi jog. Egyéb műszaki alkotások jogvédelme. A védjegy és más árujelzők joga. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Szellemi tulajdonjog, ipari jogvédelem, szabadalmak című e-learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. 17

26 E-LEARNING PROGRAMOK Szintaktikus fémhabok különleges részecske erősítésű fémmátrixú kompozitok MTI tanfolyam azonosító: A képzés részletes ismertetése: Előadó: Dr. Orbulov Imre BME GPK Képzési idő: Ft + ÁFA A képzés jellege: Szakmai ismereteket rendszerező továbbképzési modul, e-learning alapon. A képzés célja: A tananyag elsajátításával a résztvevők különbséget tudnak majd tenni az egyes fémhab típusok között, eligazodnak az alumínium ötvözetek területén, megismerik a fémhabok alkalmazási területeit és az elsajátított tudást alkalmazva potenciálisan képessé válnak új alkalmazási területek feltárására, illetve olyan alkatrészek felismerésére, amelyek akár fémhabból is előállíthatóak lennének. Célcsoport: felsőoktatási hallgatók és oktatók. A részvétel feltételei: középfokú vagy felsőfokú végzettség. A képzés főbb témakörei: Bevezetés. A fémhabok története és kialakulása. Tananyag. A fémhabok helye az anyagok világában, a kompozitok fogalma. A fémhabok előállítási lehetőségei. Tananyag. Amit az alumíniumról tudni érdemes. Tananyag. A fémhabok tulajdonságai. Tananyag. A fémhabok megvalósult és potenciális alkalmazási lehetőségei. Tanulmány: fémhabok az autóiparban. A résztvevők teljesítményének értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés résztvevője a program befejezésekor, ha a követelményeket sikeresen teljesítette, a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Szintaktikus fémhabok különleges részecske erősítésű fémmátrixú kompozitok című e-learning képzésen részt vett és a követelményeket sikeresen teljesítette tanúsítványt kapja. 18

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0509-04 Akkreditációs lajstromszám: ALF-029 Intézményi azonosító: FI 23344 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia A TÜV Rheinland cégcsoporton belül az Akadémia a képzések háza. Célunk naprakész szakmai ismereteket átadni a résztvevők

Részletesebben

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK 2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 2011 Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó szakmai irányításával, Kiszter István, Leffler Adrienn, Longauer Marianna

Részletesebben

SZAKMAI KÉPZÉSI KÍNÁLATA

SZAKMAI KÉPZÉSI KÍNÁLATA Nyt. sz.: 171/ 07/ 2009 Jóváhagyom! Budapest, 2009. augusztus 03-án. Prof. Dr. Szabó János DSc rektor, a Szenátus elnöke sk. A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM SZAKMAI KÉPZÉSI KÍNÁLATA aktív és nyugállományú

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Ellenõrzési oktatási programok

Ellenõrzési oktatási programok Ellenõrzési oktatási programok HÍRLEVÉL 2010. õsz A Belsõ Ellenõrök Magyarországi Közhasznú Szervezete kiemelt feladatának tekinti a szakma hazai fejlõdésének elõsegítését, ezért az ETK zrt-vel közösen

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEKNÉL DOLGOZÓK JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSEINEK KÖLTSÉGEI BLENDED LEARNINGGEL

AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEKNÉL DOLGOZÓK JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSEINEK KÖLTSÉGEI BLENDED LEARNINGGEL IX. Évfolyam 3. szám - 2014. szeptember Berecz Antónia berecz@gdf.hu AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEKNÉL DOLGOZÓK JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSEINEK KÖLTSÉGEI BLENDED LEARNINGGEL Absztrakt A biztonsági

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS KÉPZÉSI KATALÓGUS

TANULMÁNYI ÉS KÉPZÉSI KATALÓGUS TANULMÁNYI ÉS KÉPZÉSI KATALÓGUS AZ INFORMATIKAI OKTATÁS SZOLGÁLTATÓ ÉS INFORMATIKA ALKALMAZÁSI KFT. KÉPZÉSEI, TRÉNINGJEI, CÉLIRÁNYOS FELKÉSZÍTŐINEK KIAJÁNLÁSA VALAMINT A GÁBOR DÉNES INFORMATIKAI FŐISKOLA

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

Orvostechnológiai alapismeretek I. rész

Orvostechnológiai alapismeretek I. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara FAP-37 Egészségügyi-műszaki Tagozata Orvostechnológiai alapismeretek I. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: Dió Mihály, dr. Forgács Lajos

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

Fővédnök: Schváb Zoltán, közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Fővédnök: Schváb Zoltán, közlekedésért felelős helyettes államtitkár I D. D R. G Á S P Á R L Á S Z L Ó Ú T Ü G Y I T E C H N O L Ó G I A I T O V Á B B K É P Z É S MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-2755 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0505-05 Fővédnök:

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

A GRAFIKUS ÁLTAL ADOTTAK SZERINT

A GRAFIKUS ÁLTAL ADOTTAK SZERINT Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti tagozata AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖZÉP és FELSŐOKTATÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE Tanulmány A GRAFIKUS ÁLTAL ADOTTAK SZERINT Készítette: a MMK Épületgépészeti Tagozat

Részletesebben

Minõségügyi képzés a BME Mérnöktovábbképzõ Intézetben

Minõségügyi képzés a BME Mérnöktovábbképzõ Intézetben DR. REUSS PÁL szaktanácsadó, BME Mérnöktovábbképzõ Intézet Minõségügyi képzés a BME Mérnöktovábbképzõ Intézetben Az Intézetben folyó képzés jellemzése A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképzõ

Részletesebben

Az épületek hőtechnikai tanúsítása

Az épületek hőtechnikai tanúsítása Az épületek hőtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december

Felnőttképzési Szemle IV. évfolyam, 1. szám 2010. december Cserné dr. Adermann Gizella FELNŐTTOKTATÓ, ANDRAGÓGUS, ANDRAGÓGUS TANÁR? A felnőttoktatói szakma professzionalizálódásának előzményei Az élethosszig tartó tanulás modern paradigmája új szakmákat, vagy

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben