SZAMÁRBŐRBŐL ARANYGYAPJÚT!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAMÁRBŐRBŐL ARANYGYAPJÚT!"

Átírás

1 SZAMÁRBŐRBŐL ARANYGYAPJÚT! Modellváltás az innováció finanszírozásának értelmezésében Dr. Bendzsel Miklós elnök Magyar Szabadalmi Hivatal KINŐNI MAGYARORSZÁGOT III. VÁLSÁGKEZELÉS INNOVÁCIÓVAL HETI VÁLASZ KONFERENCIA MTA, május 20.

2 Az intellektuális tőke akkor fogy el, ha nem fogyasztják. Paul Valéry A szamárbőr különleges tulajdonsága, hogy birtokosa minden kívánságát teljesíti. Ez a talizmán azonban minden beteljesült óhajjal kisebbre zsugorodik. Ha elfogy, az tulajdonosa életének végét is jelenti. Az aranygyapjú a Poszeidon nemzette aranykos bundája. A menekvés csillagállata, a feláldozott kos bőre ugyancsak veszélyes zálog. Birtoklásáért tűzokádó bikákkal, sárkányfog-vetemény férfiakkal kell megküzdeni. S ha a próbát megállva mégsem kapjuk meg, úgy csellel kell/lehet hazavinni.visszaszerezni. Az innováció ügyének e két szokatlan, beszédes jelképe Magyarországon többet képviselhet az önemésztő, vagy áldozattal révbe érkező forgatókönyveknél. Kettősük nem csupán a kritikus tömeghez fűzhető finanszírozási példabeszéd, hanem az ügyet eredményfüggően táplálni kész közjavak és magánforrások felelős számbavételének metaforája. Helyénvaló idéznünk: Pretium laborum non vile. A munka becse nem csekély. 2

3 Finanszírozási diagnózis másképp European Innovation Scoreboard 2004/2008 INPUT Innovációs hajtóerők Tudástermelés Innovációk & vállalkozások Új műszaki és természettudományos végzettségűek (20-29) Felsőfokú végzettségűek (25-64) Szélessávú internet elérési ráta Élethosszig tanulás (25-64) Ifjúsági oktatás szintje (20-24) Kormányzati K+F kiadások (GERD) Üzleti K+F kiadások (BERD) Medium és high tech K+F (%) Innovációs állami támogatásban részesülő vállalatok Belső innováció KKV (%) Másokkal együtt innov. KKV (%) Innovációs kiadások bevételhez képes (%) Korai kockázati tőke (GDP %) ICT-kiadások (GDP %) Szervezeti újító KKV (%) Alkalmazás OUTPUT High tech foglalkoztatás (%) Technológiai termékexport (%) Piacon új termék eladása (%) Saját viszonylatú új termék eladása (%) Medium high és high tech feldolgozói foglalkoztatottság (%) Szellemi tőke per capita EPO szabadalmak USPTO szabadalmak Triád szabadalmak Közösségi védjegyek Közösségi design 3

4 European Innovation Scoreboard 2008 Országrangsor a szellemitulajdon-védelmi teljesítmény ( Throughputs ) és annak változása alapján Forrás: EIS,

5 A European Innovation Scoreboard 2008 szellemitulajdon-védelmi mutatói Referencia év EU-27 HU EU-27 HU teljesítmény növekedés Egy millió lakosra jutó európai szabadalom ,7 7,8* 0,1-2,5** Egy millió lakosra jutó közösségi védjegy ,6 26,0 5,5 10,9 Egy millió lakosra jutó közösségi formatervezési minta ,8 18,3 4,3 8,9 * A évi adat 10,7 ** EPO-adatok alapján: között az európai szabadalmak egymillió lakosra vetített száma 81-ről 107-re, azaz 32,1%-kal nőtt 5

6 Az innováció hatékonysága a két output-mutatócsoport Alkalmazásra és a Szellemi tulajdonra vonatkozó mutatók tükrében Forrás: EIS,

7 Hazai bejelentők belföldi iparjogvédelmi tevékenységének főbb adatai ( ) Magyar bejelentők belföldi bejelentései Szabadalom Formatervezési minta Minták száma Használati minta Védjegy Földrajzi árujelző Növényfajta-oltalom Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC)

8 Hazai szabadalmi bejelentők belföldi és külföldi szabadalmi aktivitásának főbb adatai ( ) Belföldi bejelentések Egyéni Intézményi Összesen Külföldi bejelentések európai PCT

9 Innovation Reviews of Innovation Policy HUNGARY, OECD, 2008 Erősségek: termelékenység tartós növekedése, gazdaság nagymérvű nyitottsága, általános keretfeltételek javulása, DE a publikációs hatékonysághoz képest elenyésző a szabadalmaztatás, természettudományok, klinikai orvostudomány és mérnöki tudományok Gyengeségek: alacsony K+F+I aktivitás (intenzitás), KKV-gyengeség GERD/GDP 42 % (OECD-átlag), GERD per capita 25 % (OECD átlag) alacsony üzleti ráfordítások, de magas koncentrációval: 70 % BERD (250 fő felettiek), Duális szerkezet Veszélyek: marginalizálódás (nemzetközi beruházási és innovációs telephely) Lehetőségek: közfinanszírozási kutatási potenciál tartalékai, rendszerépítés, EU-támogatások...jelen stádiumban Magyarország képessége a termelékenység további növelésére és fenntartható innovációk új generációjára alapozva korlátozottnak tűnik, minthogy innovációs teljesítményét általában mélyen az innovációs potenciálja alattinak ítélik. A standard innovációs teljesítménymutatók sokasága igazolja, hogy az innovációs aktivitás általános szintje alacsony, a K+F-re alapozott innováció pedig még ennél is gyengébb. 9 Magyarország a duális gazdaság bizonyos jegyeit mutatja.

10 Chikán Attila Czakó Erzsébet: Versenyben a világgal. Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén, Akadémiai Kiadó, Innovációt akadályozó tényezők (sorrend és intenzitás 1996 óta változatlan) - finanszírozozási források hiánya (Kkv) -adópolitika - nem elégséges saját innovációs potenciál, valamint vevői érdektelenség, nagy kockázat, technológiai lehetőségek hiánya, szakemberhiány. Pusztán erőforrás alapú versenyképesség regisztrálható. Az Európai Bizottság időszaki jelentése az FP7 menetéről ( ) 2009.február - közel 500 pályázat Magyarországról (17. hely, előttünk 12-ek közül csak PL) - közel 20 %-os sikerráta [14-26 %](16. hely, előttünk 12-ek közül LV, CZ) Róna Péter: A régi nóta. Népszabadság, április 29. Megszorítás Egyensúly Növekedés? Spirál-veszély. Favorizált ágazatok delelője. Stratégiát! A gazdaság tartalomhiánya (Új esélyek: alternatív energiaipar, környezetvédelem, agrárium adottságaink, képességeink és globális kereslet + klasszikus ágak: gyógyszeripar, infokommunikáció). Finanszírozás: új monetáris politikával támogatott belső megtakarítások és külkereskedelmi mérleg többlete ma a szerény teljesítmény (foglalkoztatottság, feketegazdaság) miatt túl kevés a bevétel. 10

11 MODELLVÁLTÁS dogmák ellenében 1. Az innováció finanszírozása szűkülő gazdaságban sem zéró összegű játszma a rendszer tartalékai új erőforrások. 2. A bürokratikus bizalmatlansággal való pályázati ajándékozást váltsa fel a hitelességgel és kiválósággal kivívott bizalom támogatását követő eredményközpontú monitorozás. 3. A pótlólagos források számbavételének nem az EU-alapoknál kell kezdődnie. Jelentősebb az öntanuló forráskiaknázás javítása (időtényező, szivárgásmentesség, szinkronizálás, visszaforgatás, feketegazdaság). Az innováció finanszírozása az összkormányzati és üzleti intelligencia hatásfokán is múlik. Két idézet az Első Európai KKV Hét különböző nemzetiségű kisvállalkozót bemutató füzetéből: Nem azért csinálunk meg valamit, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem csináljuk meg. Olivier Desurmont A siker kulcsa a változásban rejlik saját magad változásában, nem másokéban. Ülo Jaakso 11

12 A fogyó források balzac-i szamárbőr-doktrinája helyett önjavító és esélybővítő erőfeszítésekre, az aranygyapjúért való küzdelemre összpontosítsunk! A) KÖZJAVAKKAL A KÖZJÓÉRT -A szélsőséges mértékű nemzeti alul-foglalkoztatottság (53 %) következményei: az öngondoskodás és az értéktermelés súlyos deficitje, az aspiráció és az elismerés torzulása, pótolhatatlan kapacitás- és tudásvesztés. A milliós inaktív népesség tehetségét, szellemét, megszerzett ám gyorsan amortizálódó tudását nem nélkülözhetjük büntetlenül. E társadalmi tőkénk napvilágra hozatala az árnyékgazdaságból, illetve az esély- és hiánypótló befektetéssé konvertálása megújított és gyorsított szakképzéssel és átképzéssel már 6-18 hónapos horizonton is emelheti az innovációs bizalmi indexünket. - Magyarország éves közbeszerzési piaca 1000 milliárd Ft nagyságrendű. Kiválasztási kritériumaink nem nemzetgazdaságiak, hanem nemzetekfeletti korporációk referenciáira szabottak. A K+F, az innováció, a hazai modernizáció természetes gyámolítása hiánycikk; a társadalmi és életminőségi szempontok (belföldi termelés, ÁFA-tartalom, ergonómia, design) érvényesítése elnagyolt vagy hiányos. Sürgető a belföldi közkereslet egészséges irányultságú és a valóságos piaci előnyöket learató, EU-konform terelése pótlólagos hazai innovációs ráfordításokat gerjesztve. 12

13 - Minden szükségképpen korlátosan birtokolható, piaci viszonylatot is mutató szolgáltatási előjog mint általában a közjavak elaprózása társadalmi csapdához vezet. A felsőoktatás immár közel 80 intézményével a hírhedt, Hankiss Elemér elemezte, marhalegelővel illusztrált csökkenő összegzett hozam lejtőjén süllyed. A kritikus tömeg elvének az ismert kutatóegyetemi, illetve szakképzési szükségletekkel való összekapcsolása új, strukturális és címezhető innovációs keresletet indukál boldogabb országokban. B) ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNK ÉS A SZELLEMI KÉZJEGYÜNK VISZONYA Az elfogyasztott javaink újratermeléséhez szükséges földfelszín-egyenérték egy főre eső mutatója (ökológiai lábnyomunk) hazánk esetében (évtizedünk közepén) 3,6 hektár; birtokolt természeti erőforrásaink ugyanúgy kifejezett, ökoszisztéma-, agrárgyakorlat- és klíma-függő indikátora (biokapcitásunk) 2,8 hektár. Mi csak enyhe többletterhelést jelentünk ugyan, de ennek leggazdaságosabb fedezete forrásául mint a világ egészének számára is az innovációs teljesítménytöbblet kínálkozna. (UK: 5,3/1,6) Ez viszont fókuszáltabb és méretesebb környezettechnológiai, megújuló energiákkal kapcsolatos, agrárinnovációs (biotechnológiai, genomikai), stb. programokat követelne meg ugyanakkor nagyobb innovációs tőkevonzást biztosíthatna a jelenleginél. Elegendő és megfelelő szellemi-kísérleti-tapasztalati inputtal rendelkezünk. 13

14 C) AZ INNOVÁCIÓS RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKNÖVELÉSÉNEK JÁRATLAN ÚTJAI - A K+F-ráfordítások vállalkozási adóalapból való hazai leírási kedvezménye ( %) ír találmány ( %). Erőteljesebb és propagált, tárgyi körében gyakorlatiasabb (állandóan szűkített helyett megfontoltan fejlesztett spektrumú) alkalmazása gyorsítottan az egészséges arányok irányába tolhatná a GERD/BERD viszonyt. - Az innovációs járulék éves vállalkozási összbefizetéseinek kétéves követésű állami, nominálisan azonos összegű kiegészítése, mint az Innovációs Alap megképzési mechanizmusa a gazdasági válság zsugorító és inflatorikus hatásai miatt sürgősen és pozitívan felülvizsgálandó egyes elapasztási mérlegesések helyett. - Az Európai Kutatási Térség serkentési kezdeményezései között komoly figyelmet ébresztett az uniós kutatási-fejlesztési támogatások ÁFA-mentes felhasználhatóságának gondolata. Ennek nemzeti alkalmazása gyors és innovatív pénzügyi diszkusszióval valódi funkcionális gázfröccs lehetne az innováció és modernizáció gyorsításában. - Célzott transzferek bevezetése a kreatív iparok felkarolása érdekében (feketegazdaság visszaszorításának bevételnövelő hatásából) és a kockázati tőkepiac eltökélt és úgy szabályozásban, mint állami részvételben határozottan nyitott szellemű reformja egyaránt halaszthatatlan. 14

15 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK 1. Az innováció finanszírozásában is követnünk kell a KREATIVITÁS KÉPESSÉGE SZÜKSÉG TALÁLÉKONYSÁGA KUTATÁS KÉNYSZERE gondolati ívet és attitűdöt. 2. A jelenlegi, statikus erőtérre méretezett pályázati és allokációs mechanizmusaink időállandói is tarthatatlanok. Testületi és egyéni reakcióidőink radikálisan javítandóak és rendszereink dinamikus viszonyokhoz való átállítása halaszthatatlan. 3. Racionális várakozásokkal élve kerüljük el a szisztematikus hibákat. A STAR TREK mérnökének, Scottynak szavaival: Tégy lóvá egyszer és szégyelld magad. Csapjál be másodszor és én szégyellem magam. 4. Az innováció támogatása hasonlóan a kultúráéhoz, bár annál piacszerűbben a RÁSEGÍTŐ - MECÉNÁS MENEDZSER MŰVEZETŐ skálán mozoghat: erről közmegegyezés kívánatos. 5. Egy brit vallomás az idézett füzetből: A siker az, amikor hibát hibára halmozunk, töretlen lelkesedéssel. Winston Churchill 15

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 Társadalmi konzultációra készített TERVEZET

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 Társadalmi konzultációra készített TERVEZET BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 Társadalmi konzultációra készített TERVEZET Budapest, 2012. november TARTALOM Befektetés a jövőbe... 3 1. Áttekintő helyzetkép...

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO001 Verzió: Oldalszám összesen: GOP_070702.doc 136 oldal VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) 1. Áttekintő helyzetkép 1.1. A kormányzati KFI-stratégia nemzetközi környezete Az Európai Unió versenyképessége a kutatás-fejlesztés

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 2013. április 17. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András, Kertész Judit, Nagy Tamás, Benedek

Részletesebben

III. HELYZETKÉP A SZELLEMI TULAJDON HELYE ÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON. 3.1. Az iparjogvédelem piaci funkcióinak hazai érvényesülése

III. HELYZETKÉP A SZELLEMI TULAJDON HELYE ÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON. 3.1. Az iparjogvédelem piaci funkcióinak hazai érvényesülése III. HELYZETKÉP A SZELLEMI TULAJDON HELYE ÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON A szellemi tulajdon védelmének nemzeti stratégiája csak valós és pontos helyzetkép birtokában határozható meg. Ez a fejezet a Jedlik-terv

Részletesebben

NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL

NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL J E L E N T É S A VÁLLALATI KFI HELYZETÉRŐL2012 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 4 1.BEVEZETŐ 5 2. MIÉRT FONTOSAK A KFI-VEL FOGLALKOZÓ VÁLLALATOK? 6 3. A VÁLLALATI KUTATÁS-FEJLESZTÉS

Részletesebben

Háttérdokumentum Borsod-Abaúj- Zemplén megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához. 2014. szeptember

Háttérdokumentum Borsod-Abaúj- Zemplén megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához. 2014. szeptember Háttérdokumentum Borsod-Abaúj- Zemplén megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...6 1. SWOT elemzés...6

Részletesebben

Vezetôi összefoglaló VÁLASZÚT: TÚLÉLÉS VAGY FELZÁRKÓZÁS A MÓDSZER: HELYZETELEMZÉS, JÖVÔKÉPEK, AJÁNLÁSOK

Vezetôi összefoglaló VÁLASZÚT: TÚLÉLÉS VAGY FELZÁRKÓZÁS A MÓDSZER: HELYZETELEMZÉS, JÖVÔKÉPEK, AJÁNLÁSOK Nem csak egy lehetséges jövô van; a mai döntések befolyásolják a jövôt. A kedvezôtlen trendek is megváltoztathatók, ha összehangoltan ezen dolgoznak a gazdaság, a kutatás-fejlesztés és az államigazgatás

Részletesebben

Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL

Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL Stratégiai kutatások Magyarország 2015 Sorozatszerkesztők: Ágh Attila, Tamás Pál, Vértes András 9 Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL Szerkesztette

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus

Budapest, 2013. augusztus JEDLIK-TERV NEMZETI STRATÉGIA A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRE 2013-2016. Budapest, 2013. augusztus VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 I. BEVEZETÉS... 10 1.1. A Jedlik-terv: nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére...

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája Pécs, 2004. Kiadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon programot az Európai

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Tervezet Budapest, 2013. július 1. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése...

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése... Magyarország Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért 2005-2008 2005. december Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 I. MAKROGAZDASÁGI STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI EGYENSÚLY... 8 I.1. A GAZDASÁG HELYZETE,

Részletesebben