Segédletek. Régi könyvek címleírásához használt mezők a Corvina rendszerben. a SZTE Egyetemi Könyvtár gyakorlata alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédletek. Régi könyvek címleírásához használt mezők a Corvina rendszerben. a SZTE Egyetemi Könyvtár gyakorlata alapján"

Átírás

1 Segédletek Régi könyvek címleírásához használt mezők a Corvina rendszerben A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár szabályzata a SZTE Egyetemi Könyvtár gyakorlata alapján a táblázat a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár gyakorlatát tükrözi. A SZTE Egyetemi Könyvtár belső szabályzata alapján. Készítette: Baranya Péter könyvtáros (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára) USMARC-kézikönyv Mező / almező ism. * mező szám indikátorok ** mező funkciója példa szabályok 040 # # katalogizáló forrás $ahukfk $aa katalogizálást végző intézmény kódja $abf: NI 04 X X nyelvi kód. $alatger$bgereng. $ahun$hlat. $a: többnyelvű művek szövegeinek nyelve /$b: érdemleges absztraktok nyelve. fordított műveknél: $a: hun / $h: eredeti nyelv 080 XX ETO szám $a5. $aeto szám $a:i

2 $abd: NI $c: I 00 0 # személynév, főtétel $aluther, Martin $apius$c(pápa)$bii. $aágoston$cszent$d(54. Tagaste -40. Hippó) $aszerző neve egységesített névalakban$bnévhez (funkcióhoz) kapcsolódó számelemek (uralkodási évszám)$crang, foglalkozás: (Magyarország : király)$déletrajzi dátumok ($d -be megy a dátum) 0 keresztnév családnév (egy elemű), keresztnév családnév (több elemű), keresztnév családi név (Rákóczi-család) Az Authority rekordokban használt egyéb mezőket lásd a dokumentum végén

3 $al: NI $p: I 0 0 # egységesített első cím, főtétel (nincs szerző) $abiblia$pzsoltárok $l(latin) $aegységesített cím$p a fejezet v. szakasz neve(címe)$l(a mű nyelve)eredetileg más nyelvek írt, fordított művek. olyan művek, amelyek könnyebb visszakereshetőségét biztosítja egy - akár a könyvtáros által - egységesített cím (pl. $abiblia$pzsoltárok$lmagyar ; $Concilium Tridentinum, Index librorum prohibitorum/acta/). ha a címlap helyesírása jelentősen eltér a szokásostól: Avrei serones - Aurei sermones 0-9, a nem besorolandó karakterek száma $al: NI 40 X egységesített első cím, főtétel (van szerző) $agierusalemme liberata $l(magyar) ld. a 0-as mező szabályait! 0-9, a nem besorolandó karakterek száma $abc: NI főcím $athesauros tes ellenikos glosses =$bthesaurus linguae Gaecae /$cab Henrico Stephano $acím :/=$bal/párhuzamos cím

4 constructus /$cszertőségi adatok ; cím egyéb részei - a mű címe, betűhíven (ld. az ISBD/A idevonatkozó szabályait) - több mű együttes kiadása esetén (nem kolligátumoknál!!) ezek közül csak a címlapon feltüntette(ke)t jelezzük, a többi a 70/740-es mezőbe kerül - a címlapon nem szereplő, de itt feltüntetett adatokat a forrástól függetlenül szögletes zárójelbe tesszük - háromnál több szerző esetén csak az elsőt írjuk le, "et al." kiegészítéssel - kolligátum összegző rekordjában a cím: Kolligátum RA 4-6 első: 0, ha a cím főtétel (nincs szerző), ha a cím melléktétel (van szerző) második: 0-9, a nem besorolandó karakterek száma

5 variáns cím 05 $ajoh. Jac. Hofmanni Lexicon universale első: ld. 45-ös mező második: 0, ha a cím azon része, amelyik melléktétel lesz, ha párhuzamos cím, ha megkülönböztető cím, ha egyéb cím 4, ha borítócím 5, ha előzéklapcím (metszetes címoldalon feltüntetett címvariáns esetén) 6, ha fejcím 7, ha élőfejes cím 8, ha gerinccím $ab: NI 50 # # kiadás jelzet $atertia editio /$baucta et recognita a Philippo Melanchthone $a a kiadásra vonatkozó adat betűhíven, rövidítés nélkül /$bkiadás szerzője

6 $abc: I $e: NI 60 # # megjelenési adatok $a[lepzig] Leibzig :$bverlegt von Andreas Zeidlern,$c700$e[Weimar] in Weimar :$ftypographia Universitatis $a[kiadás helye: mai névalak] kiadás helye :$bkiadó/typográfus,$ckiadási év$e[nyomda helye: mai névalak] nyomda helye (ha eltér a kiadóétól) :$fnyomdász neve (ha nem egyezik a kiadóval) a typográfus nevét 700-as mezőben kell egységesíteni ($4typographia) A nyomda nevét 70-es mezőben kell egységesíteni a kiadás évét mindig arab számmal kell írni többkötetes műveknél az első megjelenési évszámot fel kell tüntetni $ac: I $b: NI 00 # # terjedelmi adatok $aa8 Z8,Aa8 Ff8=[8], XVIII, 57, [] p., 4 fol. :$bmetszetek ;$co$c8 cm $akolláció=oldal/folioszám :$billusztráció ;$crétnagyság$c méret az oldalszámokat a teljes kiadás alapján kell leírni, a hiányokat az 500-as mezőben kell felsorolni a fol. a számozatlan, esetleg kihajtható, általában csak egyik oldalon nyomtatott lapokra vonatkozik a számozatlan oldalak mennyiségét aszerint adjuk meg, amilyen kötet meglévő számozása (ha van paginázott oldal, akkor oldalszámot, ha

7 a foliók számozottak, akkor foliószámot adunk meg szögletes zárójelben) a méretet mindig rétben adjuk meg $av: I 490 # sorozat $a(sorozat neve ;$vsorozat száma), ha van as mező a rekordban (pl. ez is helyi specialitas, mert az első indikátor 0- lehet!) $a5: NI 500 # # megjegyzések $aelőzéklapokon számos, a tartalommal kapcsolatos kéziratos bejegyzés$5sz, RB 4 $aajánlások: Pázmány Péter $aa kötet anyaga: pergamen $akönyvtörténeti jelentősége $atükör mérete: 4x cm $aillusztrációk összegzése, illusztrációk részletes leírása $afüggetlen kézirat megjegyzések $aincipit: Tractatulus de septem donis MINDEN megjegyzés mezőben (5XX) használandó: $5 példányazonosításra (tulajdonos intézmény kódja, helyrajzi szám) 500-as mezőbe kerülnek a következő adatok is: Ajánlások Minden névből 700-as mező is készül ($4ajánlás) A kötet anyaga Könyvtörténeti jelentősége. Minden előzetes bevezető szöveg nélkül leírható. Tükör mérete cm-ben Illusztrációk Független kézirat megjegyzések Incipit. Az incipitből a kereshetőség érdekében

8 spiritussancti 740-es mező is készül $aexplicit ET per conseques totus liber discipuli de cruditione christi fidelium Explicit. 740-es mező is készül belőle $amagyarországi előfordulás: OSZK, Akadémiai Kvt. A mű más magyarországi előfordulása $aegyéb kiadásai Egyéb kiadásai (korábbi, későbbi) $bcegnrt: NI 50 # # többkötetes művek egyes köteteinek leírása $gtomus III.,$tSupplementum ad Theologiam moralem /$rauctore R. P. Massaeo Kresslinger. - $bsecunda editio. -$c678. -$e fol. -$nkoll.. $gkötetszám,$tcím /$rszerző. -$bkiadás. - $cmegjelenés. -$eterjedelem. - $nmegjegyzés. csak olyan adatokat lehet feltüntetni ebben a mezőben, amelyek máshol nem szerepelnek A kolligátumként kiadott többkötetes művek leírására is használható $grt: I 505 X X a mű tartalmának részletezése $g4-76. P.$tTristia /$rovidius $gfejezet száma / oldalszám$tfejezet címe /$rszerző a kötetben külön címlappal nem rendelkező művek részletezésére használata opcionális 506 ## Védettség $aincunabulum Védettség. Incunabulum, RMK, Hungarica stb. 508 ## Létrehozásban közreműködők $aszövegkiadó: [Név] $aszövegkiadó szöveg után a nevek vesszővel elválasztva. Minden névből 700-

9 (pl. szövegkiadó) as mező is készítendő 50 4 # referenciák $armk$ciii. 64. $aa kötetre való bibliográfiai hivatkozás $cforráson belüli pontos hely indikátor: 4 -- a forráson belül a pontos hely megadva (ez pl. helyi specialitás, mert az indikátor lehetne 0-4!!) 54 # # eredeti kiadásra vonatkozó megjegyzés $aeredeti kiadás adatai $a5: NI 56 # # possessorbejegyzés Exlibris Proveniencia $aad usum Matthiae Nagy Concionatoris Conventus Minorum Szegediensis$5Sz, RB 4 $abibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 798. $aáll. Polgári Isk. (pecsét)$5sz, RA 474 $a a szignált kéziratos, vagy superexlibrisen feltüntetett possessori jelzés szó szerint (a tulajdonos nevét 700-as mezőben egységesíteni kell ) $5 ld. 500-as mezőnél $aexlibris: Ex Libris XY. $a: I $56: NI 56 # # Kéziratos bejegyzés, betűhíven (margináliák) $ahunc librum scripsit Augustinus Aurelius$5Sz, RB 4 $aez egy jó könyv$5sz, RC $6Kovács János kézírásával $a szignálatlan kéziratos bejegyzések $5 ld. 500-as mezőnél $6 ha a kézírás biztosan köthető egy tulajdonoshoz pl: 580 # # "kapcsolódó rekordok" megjegyzés $akolligátum:. a kolligátum egyes darabjainak részletező rekordjában -- ilyen rekordban a 787-es mezőben a kolligátum összefoglaló címét és

10 rekordazonosítóját kell megadni $cklx: I 58 # # a kötettel kapcsolatos események $arestaurálás$c9990$ksoros-műhely. $aa dokumentum állapotának felmérése$c987 $lrestaurálásra kijelölve $xxy pl. kötés, másolás, restaurálás, perek, feldolgozás $aaz esemény $caz esemény ideje $ka művelet végzője $la művelet állapota(státusza) $xa feldolgozó könyvtáros betűjele $abcd5: NI $ab5: NI 595 # # kötés adatai $abőr$bvaknyomásos$ccsatokkal$d6. század$5sz, RA 4 $xgótikus bőrkötés$abőr$bbarna színű vaknyomásos fatáblás bőrkötés, veretek nyomaival. A hátsó kötéstábla törött.$ccsatok: A két bőrszalagos kapocs ép.$d500 körül$xkészítés helye: Bécs $abőr$bpatachich Ádám féle bőrkötés 596 # # állapot $brestaurált példány $aerősen rongált, hiányos példány $acsonka: g ív/ p. hiányzik$5sz, RB 4 $a kötés anyaga $b a kötés leírása $c kötés egyéb jellemzői (pl. csatok:) $x Egyéb megjegyzések, pl.: kötés feliratai, készítés helye, $d kötés ideje $5 intézmény és példányzonosítás használata opcionális A könyvkötő személyéből 700-as mező készül ($ekönyvkötő) $a a dokumentum állapota $b a restaurálás ténye

11 $xy: I 650 # 7 "helyi tárgyszó" $arendi irodalom$xjezsuita$y6.sz. Tárgyszavak. Ide kerül Incunabulum, RMK stb. tárgyszó is. $e: I X személynév, melléktétel $akalckhoven, Jost$e(typographia) $akalcovius, Jodocus ld. Kalckhoven, Jost $anagy, Matthias$e(possessor) $akecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor) $anév$e(funkció) használatát ld. a 00-as mezőnél és a mű végén 70 X intézmény név, melléktétel $akassa, Akadémiai ny.$e(typographia) $akecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor) $avárosnév, intézmény név - egyenes szórendű 70 0 X egységesített cím, melléktétel $aprophezeyungen Doctor Martin Luthers... zusammen getragen durch Magister Georg Walthern a kötetben külön címlappal nem jelzett, a 45- ben leírt címlapon nem szereplő művek visszakereshetővé tenni kívánt címe 0-9, a nem besorolandó karakterek száma X 4 5 Címvariáns (Incipit, explicit is ide kerül ) $aet per conseques totus liber discipuli de cruditione christi fidelium A kötetben található egyéb címek, amiknek kereshetőségére szükség van. Az incipit és explicit is ide kerül és 500$a-ba is.

12 Indikátorok: 0 9: nem besorolandó karakterek száma 780 X X korábbi cím $a korábbi cím 785 X X későbbi cím $a későbbi cím $abt: NI $w: I X "rekordkapcsolatok".$aovidius$ttristia$wbibjat $aovidius$ttristia$wbibjat $tkolligátum RA4 - RA4 $wbibjat $aszerző$tcím$wrekordazonosító.a kolligátum összefoglaló rekordjában: az egyes művek felsorolása.$tkolligátum összefoglaló címe$wrekordazonosító a kolligátumban lévő egyes köteteket részletező rekordokban: az összefoglaló rekord címe és azonosítója indikátor: 0 -- a mező tartalma megjelenik (ez pl. helyi specialitás, mert az indikátor lehetne 0-!!) használata opcionális 80 # sorozat egységes neve $asorozat neve 0-9, a nem besorolandó karakterek száma

13 M : I 857 # X elektronikus lelõhely és hozzáférés $http$uhttp://www.bibl.uszeged.hu/~clio/oldbook/ant/termtud/termtud.htm Elsõ indikátor: hozzáférés módja # nincs információ 0 FTP Telnet 4 HTTP 7 Egyéb (a $ almezõben definiálva) Almezõkódok a Host név (ismételhetõ) b IP cím (nem ismételhetõ) c A kompresszióra vonatkozó információk (ismételhetõ) u URL (ismételhetõ) részletesen: es mezõ

14 $altvz: NI 949 # # állományadatok $akfk4$brégi jelzet$lkfr$tnk$v.$zvonalkód $ajelzet$brégi jelzet$llelőhely$tkölcsönzési kód$vkötet sorszáma$zvonalkód annyiszor ismétlődik, ahány példány a műből van, ill. ahány kötetes a mű a csak egy-egy egy-egy példányra jellemző adatok (possessorbejegyzés [56], hiányok [596]) mellett zárójelben feltüntetjük a példány helyrajzi számát Authorty rekordok Személynevek Mező / almező ism. * mező szám indikátorok ** mező funkciója példa szabályok 040 # # katalogizáló forrás $ahukfk $aa katalogizálást végző intézmény kódja $abd: NI $c: I 00 0 # személynév, főtétel $aluther, Martin $apius$c(pápa)$bii. $aszerző neve egységesített névalakban$bnévhez (funkcióhoz) kapcsolódó számelemek (uralkodási évszám)$crang, foglalkozás: (Magyarország : király)$déletrajzi dátumok

15 $aágoston$cszent$d(54. Tagaste -40. Hippó)$e $efunkció pl: ( possessor) ($d -be megy a dátum) 0 keresztnév családnév (egy elemű), keresztnév családnév (több elemű), keresztnév családi név (Rákóczi-család) $abd: NI $c: I # Személynév lásd utaló $aaurelius Augustinus Egyéb névalakok, amikből utalókat készítenénk a 00-as mezőben szereplő névhez. Minden mezője megegyezik a 00-as mezővel $a: I # Életrajzi megjegyzések $aa nyugati egyház legkiválóbb egyházatyja. Milánóban szt. Ambrus hatására megkeresztelkedik. Hippó püspöke lesz 95-ben. A keresztény vallás alapvető tanait bölcseleti alapokra fektette. Á-nak köszönhetjük az első hitelemzéstant, az első szentírásmagyarázattant és az első homiletikát. A személy életrajza és egyéb fontos adatai. Indikátorok: 0 Személyi életrajz $a: I 690 # # Rekordot létrehozó személy jele $axy

16 Testületi nevek Mező / almező ism. * mező szám indikátorok ** mező funkciója példa szabályok 040 # # katalogizáló forrás $ahukfk $aa katalogizálást végző intézmény kódja 0 X intézmény név $abibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis $a intézmény név (esetleg: város neve, intézmény név) $akecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor) Közigazgatási név - egyenes szórendű 40 X Intézmény név lásd utaló $abibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis $a intézmény név (esetleg: város neve, intézmény név) $akecskemét, ferencesek könyvtára Közigazgatási név - egyenes szórendű $a: I 678 # Intézménytörténeti megjegyzések $aaz intézmény történetére utaló megjegyzések Az intézmény történetének fontosabb adatai Indikátorok Intézményi történet $a: I 690 # # Rekordot létrehozó személy jele $axy

17 * (Az oszlopban szereplő rövidítések:) M : mező I : ismételhető NI : nem ismételhető ** (Az oszlopban szereplő rövidítések:) # : nem definiált indikátor X : USMARC szabványban létező, de általunk nem használt indikátor Eltérések a SZTE Egyetemi Könyvtár szabályzatától: 04 nyelvi kód $hfordított mű eredeti nyelve 50 Bibliográfia $cforráson belüli pontos hely

SEGÉDLET USMARC FORMÁTUMÚ REKORDOK LÉTREHOZÁSÁHOZ

SEGÉDLET USMARC FORMÁTUMÚ REKORDOK LÉTREHOZÁSÁHOZ SEGÉDLET USMARC FORMÁTUMÚ REKORDOK LÉTREHOZÁSÁHOZ Függelék a Bibliográfiai adatfeldolgozás Időszaki kiadványok feladatgyűjteményhez Az időszaki kiadványok leírásakor leggyakrabban használt adatmezők A)

Részletesebben

Új szabályok az id szaki kiadványok részcímes számainak formai leírásában

Új szabályok az id szaki kiadványok részcímes számainak formai leírásában Új szabályok az id szaki kiadványok részcímes számainak formai leírásában - 2013. január 1-t l KÖTELEZ jelleggel - Verzió 2 - Aktualizált változat - 2013. április 18. Az IKR Folyóirat-kezelő Almunkabizottság

Részletesebben

TÖBBKÖTETES KÖNYV 91

TÖBBKÖTETES KÖNYV 91 TÖBBKÖTETES KÖNYV 91 TÖBBKÖTETES KÖNYV BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁSA ÉS TÉTELSZERKESZTÉSE TÖBBKÖTETES KÖNYVEK LEÍRÁSÁNAK MENETE Előzetesen döntenie kell arról, hogy a leírásnak milyen legyen a feltárás bibliográfiai

Részletesebben

3. lecke Bevezetés a bibliográfiai leíráshoz

3. lecke Bevezetés a bibliográfiai leíráshoz 3. lecke Bevezetés a bibliográfiai leíráshoz Ebben a leckében a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges alapfogalmakról, a bibliográfiai leírás felépítésérol, az adatok forráshelyeirol, az egyezményes

Részletesebben

MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek. MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, július. 10.

MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek. MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, július. 10. MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, 2009. július. 10. Miről lesz szó? MOKKA = rekordok betöltése és letöltése MOKKA/ODR országos rendszerré

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

SEGÉDLET MARC FORMÁTUMÚ REKORDOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET MARC FORMÁTUMÚ REKORDOK KÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDLET MARC FORMÁTUMÚ REKORDOK KÉSZÍTÉSÉHEZ A MARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD FELÉPÍTÉSE 1. FŐRÉSZ 2. FŐRÉSZ 3. FŐRÉSZ REKORDFEJ MUTATÓ ADATMEZŐK Számokat és kódértékeket tartalmazó mező, amely a rekord feldolgozására

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása (részlet a TVSZ. Kari sajátosságokat tartalmazó mellékletéből magyarázatokkal és mintákkal) A dolgozat terjedelme 20 gépelt oldal (Kb. 50-60000

Részletesebben

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek , kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével Készítette: Takács Margit Networkshop, Debrecen, 2010. április 7-9. Aprónyomtatvány:egyleveles

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével 1. MELLÉKLET Szakmai ajánlat Ajánlatunkban olyan rendszerfejlesztési szolgáltatásokat kínálunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára, ami igazodva az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv (INTEGRITY Kft. 2013. 06. 27.) RBLDNS Webes kezelőfelülete Az INTEGRITY által működtetett RBLDNS rendszer webes felületét a spamdns.eu/rbl/

Részletesebben

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez

Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez Általános tudnivalók a diplomaterv elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez

Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez Általános tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez I. BEVEZETŐ A Szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy a vizsgázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki tervezési módszereket,

Részletesebben

Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke

Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke SZABVÁNY/SZABÁLYZAT LEVÁLTÓ NEMZETKÖZI SZABVÁNY KORÁBBAN (A visszavont szabványok piros színnel kiemelve.) MSZ ISO 4:2000 Információ és dokumentáció. A kiadványok

Részletesebben

2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába

2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába 2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába Ebben a leckében a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges alapfogalmakról, a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

Több ígéretes jel utal arra, hogy a. Könyvtárszoba a hálózaton A Szegedi Egyetemi Könyvtár régi könyveinek feldolgozása Corvina-rendszerben

Több ígéretes jel utal arra, hogy a. Könyvtárszoba a hálózaton A Szegedi Egyetemi Könyvtár régi könyveinek feldolgozása Corvina-rendszerben Iskolakultúra 2000/11 Dénes irányításával (előkészületben). (31) Ilyen alapozó tanulmánynak tekinthető a LIASZprogrammal kapcsolatos kutatások nyomán született kötet, majd az OTKA alapozó kutatása a rendszerváltást

Részletesebben

Logikai adatmodell kialakítása

Logikai adatmodell kialakítása Logikai adatmodell kialakítása A logikai adatmodellezés célja: Segít az alkalmazási terület megértésében. Diagramjai révén világosan, pontosan és egyértelműen írja le a kommunikációs rendszert. lősegíti

Részletesebben

A FSZEKintegrált könyvtári rendszerének

A FSZEKintegrált könyvtári rendszerének Ajánlattételi 3. MELLÉKLET felhívás: Műszaki Leírás A FSZEKintegrált könyvtári rendszerének Távhasználat biztosítása, statisztika, korszerűsítése digitális archívum, adatbázis-bővítés, katalógus modernizálása

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást E L Ő Z E T E S F E L H Í V Á S A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HITTUDOMÁNYI OSZTÁLYA, folytatva a korábbi szép hagyományt, idén is meghirdeti nemzetközi konferenciáját, mely immár a hatodik a

Részletesebben

Hamburger György, PTE Egyetemi Könyvtár informatikai osztályvezető hamburger.gyorgy@lib.pte.hu

Hamburger György, PTE Egyetemi Könyvtár informatikai osztályvezető hamburger.gyorgy@lib.pte.hu Corvina bővítmények a Mecsek lábánál - az IKR kapcsolatainak tavaszi csokra Hamburger György, informatikai osztályvezető hamburger.gyorgy@lib.pte.hu Bevezetés Integrált könyvtári rendszer van a könyvtárban

Részletesebben

Katalogizálási szabályzat. Címek

Katalogizálási szabályzat. Címek Magyar Országos Közös Katalógus MOKKA Katalogizálási szabályzat 6. rész Címek Megjegyzések: E szabályzat jóváhagyása után döntött úgy a MOKKA, hogy a sorozatok esetében lemond a rekordkapcsolásról és a

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

Az országos régi könyves adatbázis fejlesztéséről

Az országos régi könyves adatbázis fejlesztéséről Az országos régi könyves adatbázis fejlesztéséről Hegyi Ádám Országos Széchényi Könyvtár SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszék 2003 őszén, az Országos Széchényi Könyvtárban régi könyves MOKKA -ként indult

Részletesebben

Web-programozó képzés szakdolgozat formai követelmények

Web-programozó képzés szakdolgozat formai követelmények Web-programozó képzés szakdolgozat formai követelmények 1 Általános formai követelmények A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés Minimális terjedelem 50000 karakter (ez

Részletesebben

FIGYELJE MEG A CÍMOLDALAKAT ÉS A CÍMADATOKAT!

FIGYELJE MEG A CÍMOLDALAKAT ÉS A CÍMADATOKAT! FIGYELJE MEG A CÍMOLDALAKAT ÉS A CÍMADATOKAT! Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944 / Baán Kálmán gyűjtését javította és kiegészítette Kóczy T. László és Gazda István ; [ az előszót írta

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS. RÉGI NYOMTATVÁNYOK

BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS. RÉGI NYOMTATVÁNYOK KÖNYVTÁRI ÉS SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS. RÉGI NYOMTATVÁNYOK KSZ/6 A jóváhagyás időpontja: 2009 Elektronikus kiadás Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási

Részletesebben

Multiscript rekordok az ALEPH integrált könyvtári rendszerben: közös katalógus építése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában

Multiscript rekordok az ALEPH integrált könyvtári rendszerben: közös katalógus építése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában Ézsiás Anikó Major Kornélia Székelyné Török Tünde Multiscript rekordok az ALEPH integrált könyvtári rendszerben: közös katalógus építése az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában 1. ELTE Egyetemi Könyvtári

Részletesebben

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás Egy Mandalat bánt engemet - szimpózium a digitalizálásról - Beszámoló az elvégzett munkáról és a tervekről Országos Széchényi Könyvtár 2012. április 17. Digitalizálási

Részletesebben

Félcédulás tapasztalatok avagy retrokonverzió szakkönyvtári környezetben

Félcédulás tapasztalatok avagy retrokonverzió szakkönyvtári környezetben Múzeumi könyvtárak a digitális korban Félcédulás tapasztalatok avagy retrokonverzió szakkönyvtári környezetben Dr. Andaházi Szeghy Viktor andaszegi.viktor@mailmilitaria.hu MKE 44. Vándorgyűlése 2012. 07.

Részletesebben

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR KOLOZSVÁR JOGTUDOMÁNYI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR KOLOZSVÁR JOGTUDOMÁNYI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT KIVITELEZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE III. ÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE I. Felépítés, elrendezés: - Címlap, a bibliográfiai leírás standard elemeivel (szerző, cím, keltezés, szak megnevezése, vezetőtanárok

Részletesebben

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez Kitöltési Útmutató Születés hazai anyakönyvezésekor 2014 A londoni magyar konzulátus dolgozói remélik, hogy az alábbi kitöltési útmutatóval

Részletesebben

Segédlet az időszaki kiadványok katalogizálásához

Segédlet az időszaki kiadványok katalogizálásához Segédlet az időszaki kiadványok katalogizálásához A bibliográfiai rekord mezők szerint (Az Authority mezők felsorolását lásd külön, a 978-as mező után!) A rekordfej (LDR) kódmezői Lásd részletesen: Katalogizálási

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/6. Hatályos: 2007. január 3. Felelıs személy: Tóth Péter, fıtitkár oldalszám:

Részletesebben

Tanuljunk együtt! Ajánlás

Tanuljunk együtt! Ajánlás Crux segédlet Ajánlás Készült: a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0050 Tudásdepó-Expressz a Kecskeméti Főiskolán: Olvasás, érték, korszerűség informális és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó

Részletesebben

WEBPAC e-corvina. Egyszerő keresés:

WEBPAC e-corvina. Egyszerő keresés: WEBPAC e-corvina Katalógusunk tartalmazza a Dunaújvárosi Fıiskola Könyvtárában 1995-tıl megtalálható dokumentumok leírását és példányadatait. A katalógusba való belépés után a következı lehetıségek közül

Részletesebben

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai 2/2007. sz. szabályzat Jóváhagyta a Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMADOLGOZAT SZERKESZTÉSE 1. A szakdolgozat/diplomadolgozat nyelve: magyar vagy angol, esetleg német. 2. A szakdolgozat/diplomadolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián. 1. gyakorlat

Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián. 1. gyakorlat Adatbázisok 1. Kósa Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián 1. gyakorlat Relációs adatbázis Alap fogalmak (Forrás: http://digitus.itk.ppke.hu/~fodroczi/dbs/gyak2_1/ ) A relációs algebra egy

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés KJB / 2015.09.14. Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.09.14. 1. Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 Endenich, 1900): Golgota, 1884 (vászon, olaj, 460 x 712 cm,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.07.06. Kulturális Javak Bizottsága 2015. július 6-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.07.06. 1. Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 Kaposvár, 1927): Menetelő francia katonák, 1914 (karton, olaj,

Részletesebben

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez - a legfontosabb tudnivalók összefoglalása - A szakdolgozat célja az, hogy a jelölt a gyógyszerésztudomány kiválasztott problémakörének önálló tanulmányozásával

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására Altéma kódszáma: 3511

BESZÁMOLÓ. Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására Altéma kódszáma: 3511 BESZÁMOLÓ Egyedi dokumentumok restaurálására, állományvédelmi munkáinak támogatására Altéma kódszáma: 3511 AZ NYME Központi Könyvtára megbízásából az alábbi munkát végeztük el: A könyvtári gyűjtemény 1

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA A szakdolgozat célja A hallgató bizonyítsa a tudományos adatgyűjtésben, az anyag feldolgozásában, rendszerezésében és értékelésében való jártasságát. A szaktudományi, pedagógiai,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete Útmutatómmal segíteni kívánok nyújtani azoknak, akik TextLib integrált könyvtári rendszert asználó könyvtárak internetes WebOPAC felületén kutatnak.

Részletesebben

8. lecke A sorozat, mint dokumentumtípus bibliográfiai leírása

8. lecke A sorozat, mint dokumentumtípus bibliográfiai leírása 8. lecke A sorozat, mint dokumentumtípus bibliográfiai leírása Ebben a leckében 16 az idoszaki kiadványok egy sajátos fajtájával, a sorozattal, mint dokumentumtípussal fog megismerkedni. Már találkozott

Részletesebben

AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások

AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5 -os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre,

Részletesebben

AZ IRATANYAG ISMERTETÉSE

AZ IRATANYAG ISMERTETÉSE AZ IRATANYAG ISMERTETÉSE 2. sz. melléklet 1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 1.1. Az iratanyag rövid ismertetése 1.1.1. A könyvtári dokumentumok nagy része 1851 és 1945 között jelent meg, főként szöveges információkat

Részletesebben

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához A szemináriumi munka formája A szemináriumi munka fedőlapja úgy kell, hogy kinézzen, mint ahogy az a mellékletben szereplő dokumentumban látható oldalszámozás

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

A kiemeléshez, kérjük, csak kurziválást használjanak; ne használjanak aláhúzást, félkövér betűtípust, sem KISKAPITÁLIST.

A kiemeléshez, kérjük, csak kurziválást használjanak; ne használjanak aláhúzást, félkövér betűtípust, sem KISKAPITÁLIST. Publikációs feltételek és formai tudnivalók A tanulmányok maximális terjedelme 2 szerzői ív, a recenzióké és a vita rovatban megjelenő írásoké 1 ív, a konferencia-beszámolóké és a portré rovatban megjelenő

Részletesebben

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.

Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához. Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv. Ajánlás az egyházi és állami anyakönyvek (szabványos) levéltári leírásához Nagy Sándor levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) nagys@bparchiv.hu Az Ajánlás státusa Nem szabvány, hanem ajánlás, amely a

Részletesebben

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Online információkeresés Dr. Nyéki Lajos 2016 Dokumentum és információ A dokumentum az ismeretek lelőhelye, hordozója. Az információkeresés viszont nem dokumentumokra irányul. A dokumentumgyűjtemények

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 07K82 sz. adatszolgáltatáshoz. (Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan)

Kitöltési útmutató a 07K82 sz. adatszolgáltatáshoz. (Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan) Kitöltési útmutató a 07K82 sz. adatszolgáltatáshoz (Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan) I. Az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

CORVINA 4 KATALOGIZÁLÁSI KÉZIKÖNYV

CORVINA 4 KATALOGIZÁLÁSI KÉZIKÖNYV CORVINA 4 KATALOGIZÁLÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék ÁBRAJEGYZÉK... 3 BEVEZETÉS... 5 1. MARC, REKORD... 5 2. BELÉPÉS A RENDSZERBE, BEJELENTKEZÉS, JOGOSULTSÁGOK... 6 2.1 KONFIGURÁLÁS... 6 3. A FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, hiteles ingatlannyilvántartási 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A Kormány

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi Ú t m u t a t ó a z a n y a g o k l e a d á s á h o z é s formázásukhoz Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi alapul (továbbiakban CMS ); minden olyan kérdésben

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

1956 Magyarország címmel

1956 Magyarország címmel A Honvéd Vezérkar főnök-helyettes, Pintér Lajos tiszteletbeli főkonzul és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka pályázatot ír ki a honvédtiszt-jelöltek részére 1956 Magyarország címmel A pályázat

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

LBRA6i integrált rendszer

LBRA6i integrált rendszer LBRA6i integrált rendszer LIBRA 6i logolás és a log megtekintése Készítette: Libra Szoftver Zrt. Létrehozás dátuma: 2005.12.15. Utolsó módosítás: 2014.10.30. Referencia szám: LIBRA6i_UZEM_V_1.5 Verzió:

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

I. Tartalmi követelmények

I. Tartalmi követelmények A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYTERÜLETTŐL FÜGGETLEN, EGYSÉGES SZAKDOLGOZATÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. Tartalmi követelmények A szakdolgozat keretein belül a

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

Betűrendes szerzői Betűrendes tárgyi Időrendi Nyomdatörténeti Bibliográfiai Nyelvi Metszet Kötés Valamint a Fénykép- és mikrofilm katalógus.

Betűrendes szerzői Betűrendes tárgyi Időrendi Nyomdatörténeti Bibliográfiai Nyelvi Metszet Kötés Valamint a Fénykép- és mikrofilm katalógus. Az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának mind művelődéstörténetileg, mind példányszámát tekintve az RMK-, az ősnyomtatvány-, az Apponyi- és az antikva-gyűjteménye a legjelentősebb. Előadásom ezek közül a legjobban

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 0620-537-33-21 E-mail: Iglu@t-online.hu www.iglu.hu MEDIALIB ÁLTALÁNOS KATALOGIZÁLÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ IRODAI PROGRAM KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (v 2.3.1-2003.10)

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

HORIZON HÍRLEVÉL. Horizon a Miskolci Egyetem Könyvtárában. Régi könyvek adatbázisa. Alakulóban egy új tudományági szakkönyvtár a TTK-n

HORIZON HÍRLEVÉL. Horizon a Miskolci Egyetem Könyvtárában. Régi könyvek adatbázisa. Alakulóban egy új tudományági szakkönyvtár a TTK-n HORIZON Régi könyvek adatbázisa Könyvtárunk a rendszert 1996 januárjától használja. Az ELMESO elnevezésû együttmûködés tulajdonképpen az ELTE Egyetemi Könyvtár és a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár,

Részletesebben

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24.

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Két könyvtár egyesítése: Modell Divatiskola Könyvtára 18 396 db 459 doboz Simon Ferenc Cipő- és Bőripari Szakközépiskola Könyvtára

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1-es számú PARTNER BEJELENTŐ LAP A (volt MgSzH) NÉBIH Közös Törzs T1-es Partner bejelentő lapja új NÉBIH partner bejelentésére, illetve már regisztrált partner adatainak módosítására

Részletesebben