Segédletek. Régi könyvek címleírásához használt mezők a Corvina rendszerben. a SZTE Egyetemi Könyvtár gyakorlata alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédletek. Régi könyvek címleírásához használt mezők a Corvina rendszerben. a SZTE Egyetemi Könyvtár gyakorlata alapján"

Átírás

1 Segédletek Régi könyvek címleírásához használt mezők a Corvina rendszerben A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár szabályzata a SZTE Egyetemi Könyvtár gyakorlata alapján a táblázat a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár gyakorlatát tükrözi. A SZTE Egyetemi Könyvtár belső szabályzata alapján. Készítette: Baranya Péter könyvtáros (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára) USMARC-kézikönyv Mező / almező ism. * mező szám indikátorok ** mező funkciója példa szabályok 040 # # katalogizáló forrás $ahukfk $aa katalogizálást végző intézmény kódja $abf: NI 04 X X nyelvi kód. $alatger$bgereng. $ahun$hlat. $a: többnyelvű művek szövegeinek nyelve /$b: érdemleges absztraktok nyelve. fordított műveknél: $a: hun / $h: eredeti nyelv 080 XX ETO szám $a5. $aeto szám $a:i

2 $abd: NI $c: I 00 0 # személynév, főtétel $aluther, Martin $apius$c(pápa)$bii. $aágoston$cszent$d(54. Tagaste -40. Hippó) $aszerző neve egységesített névalakban$bnévhez (funkcióhoz) kapcsolódó számelemek (uralkodási évszám)$crang, foglalkozás: (Magyarország : király)$déletrajzi dátumok ($d -be megy a dátum) 0 keresztnév családnév (egy elemű), keresztnév családnév (több elemű), keresztnév családi név (Rákóczi-család) Az Authority rekordokban használt egyéb mezőket lásd a dokumentum végén

3 $al: NI $p: I 0 0 # egységesített első cím, főtétel (nincs szerző) $abiblia$pzsoltárok $l(latin) $aegységesített cím$p a fejezet v. szakasz neve(címe)$l(a mű nyelve)eredetileg más nyelvek írt, fordított művek. olyan művek, amelyek könnyebb visszakereshetőségét biztosítja egy - akár a könyvtáros által - egységesített cím (pl. $abiblia$pzsoltárok$lmagyar ; $Concilium Tridentinum, Index librorum prohibitorum/acta/). ha a címlap helyesírása jelentősen eltér a szokásostól: Avrei serones - Aurei sermones 0-9, a nem besorolandó karakterek száma $al: NI 40 X egységesített első cím, főtétel (van szerző) $agierusalemme liberata $l(magyar) ld. a 0-as mező szabályait! 0-9, a nem besorolandó karakterek száma $abc: NI főcím $athesauros tes ellenikos glosses =$bthesaurus linguae Gaecae /$cab Henrico Stephano $acím :/=$bal/párhuzamos cím

4 constructus /$cszertőségi adatok ; cím egyéb részei - a mű címe, betűhíven (ld. az ISBD/A idevonatkozó szabályait) - több mű együttes kiadása esetén (nem kolligátumoknál!!) ezek közül csak a címlapon feltüntette(ke)t jelezzük, a többi a 70/740-es mezőbe kerül - a címlapon nem szereplő, de itt feltüntetett adatokat a forrástól függetlenül szögletes zárójelbe tesszük - háromnál több szerző esetén csak az elsőt írjuk le, "et al." kiegészítéssel - kolligátum összegző rekordjában a cím: Kolligátum RA 4-6 első: 0, ha a cím főtétel (nincs szerző), ha a cím melléktétel (van szerző) második: 0-9, a nem besorolandó karakterek száma

5 variáns cím 05 $ajoh. Jac. Hofmanni Lexicon universale első: ld. 45-ös mező második: 0, ha a cím azon része, amelyik melléktétel lesz, ha párhuzamos cím, ha megkülönböztető cím, ha egyéb cím 4, ha borítócím 5, ha előzéklapcím (metszetes címoldalon feltüntetett címvariáns esetén) 6, ha fejcím 7, ha élőfejes cím 8, ha gerinccím $ab: NI 50 # # kiadás jelzet $atertia editio /$baucta et recognita a Philippo Melanchthone $a a kiadásra vonatkozó adat betűhíven, rövidítés nélkül /$bkiadás szerzője

6 $abc: I $e: NI 60 # # megjelenési adatok $a[lepzig] Leibzig :$bverlegt von Andreas Zeidlern,$c700$e[Weimar] in Weimar :$ftypographia Universitatis $a[kiadás helye: mai névalak] kiadás helye :$bkiadó/typográfus,$ckiadási év$e[nyomda helye: mai névalak] nyomda helye (ha eltér a kiadóétól) :$fnyomdász neve (ha nem egyezik a kiadóval) a typográfus nevét 700-as mezőben kell egységesíteni ($4typographia) A nyomda nevét 70-es mezőben kell egységesíteni a kiadás évét mindig arab számmal kell írni többkötetes műveknél az első megjelenési évszámot fel kell tüntetni $ac: I $b: NI 00 # # terjedelmi adatok $aa8 Z8,Aa8 Ff8=[8], XVIII, 57, [] p., 4 fol. :$bmetszetek ;$co$c8 cm $akolláció=oldal/folioszám :$billusztráció ;$crétnagyság$c méret az oldalszámokat a teljes kiadás alapján kell leírni, a hiányokat az 500-as mezőben kell felsorolni a fol. a számozatlan, esetleg kihajtható, általában csak egyik oldalon nyomtatott lapokra vonatkozik a számozatlan oldalak mennyiségét aszerint adjuk meg, amilyen kötet meglévő számozása (ha van paginázott oldal, akkor oldalszámot, ha

7 a foliók számozottak, akkor foliószámot adunk meg szögletes zárójelben) a méretet mindig rétben adjuk meg $av: I 490 # sorozat $a(sorozat neve ;$vsorozat száma), ha van as mező a rekordban (pl. ez is helyi specialitas, mert az első indikátor 0- lehet!) $a5: NI 500 # # megjegyzések $aelőzéklapokon számos, a tartalommal kapcsolatos kéziratos bejegyzés$5sz, RB 4 $aajánlások: Pázmány Péter $aa kötet anyaga: pergamen $akönyvtörténeti jelentősége $atükör mérete: 4x cm $aillusztrációk összegzése, illusztrációk részletes leírása $afüggetlen kézirat megjegyzések $aincipit: Tractatulus de septem donis MINDEN megjegyzés mezőben (5XX) használandó: $5 példányazonosításra (tulajdonos intézmény kódja, helyrajzi szám) 500-as mezőbe kerülnek a következő adatok is: Ajánlások Minden névből 700-as mező is készül ($4ajánlás) A kötet anyaga Könyvtörténeti jelentősége. Minden előzetes bevezető szöveg nélkül leírható. Tükör mérete cm-ben Illusztrációk Független kézirat megjegyzések Incipit. Az incipitből a kereshetőség érdekében

8 spiritussancti 740-es mező is készül $aexplicit ET per conseques totus liber discipuli de cruditione christi fidelium Explicit. 740-es mező is készül belőle $amagyarországi előfordulás: OSZK, Akadémiai Kvt. A mű más magyarországi előfordulása $aegyéb kiadásai Egyéb kiadásai (korábbi, későbbi) $bcegnrt: NI 50 # # többkötetes művek egyes köteteinek leírása $gtomus III.,$tSupplementum ad Theologiam moralem /$rauctore R. P. Massaeo Kresslinger. - $bsecunda editio. -$c678. -$e fol. -$nkoll.. $gkötetszám,$tcím /$rszerző. -$bkiadás. - $cmegjelenés. -$eterjedelem. - $nmegjegyzés. csak olyan adatokat lehet feltüntetni ebben a mezőben, amelyek máshol nem szerepelnek A kolligátumként kiadott többkötetes művek leírására is használható $grt: I 505 X X a mű tartalmának részletezése $g4-76. P.$tTristia /$rovidius $gfejezet száma / oldalszám$tfejezet címe /$rszerző a kötetben külön címlappal nem rendelkező művek részletezésére használata opcionális 506 ## Védettség $aincunabulum Védettség. Incunabulum, RMK, Hungarica stb. 508 ## Létrehozásban közreműködők $aszövegkiadó: [Név] $aszövegkiadó szöveg után a nevek vesszővel elválasztva. Minden névből 700-

9 (pl. szövegkiadó) as mező is készítendő 50 4 # referenciák $armk$ciii. 64. $aa kötetre való bibliográfiai hivatkozás $cforráson belüli pontos hely indikátor: 4 -- a forráson belül a pontos hely megadva (ez pl. helyi specialitás, mert az indikátor lehetne 0-4!!) 54 # # eredeti kiadásra vonatkozó megjegyzés $aeredeti kiadás adatai $a5: NI 56 # # possessorbejegyzés Exlibris Proveniencia $aad usum Matthiae Nagy Concionatoris Conventus Minorum Szegediensis$5Sz, RB 4 $abibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 798. $aáll. Polgári Isk. (pecsét)$5sz, RA 474 $a a szignált kéziratos, vagy superexlibrisen feltüntetett possessori jelzés szó szerint (a tulajdonos nevét 700-as mezőben egységesíteni kell ) $5 ld. 500-as mezőnél $aexlibris: Ex Libris XY. $a: I $56: NI 56 # # Kéziratos bejegyzés, betűhíven (margináliák) $ahunc librum scripsit Augustinus Aurelius$5Sz, RB 4 $aez egy jó könyv$5sz, RC $6Kovács János kézírásával $a szignálatlan kéziratos bejegyzések $5 ld. 500-as mezőnél $6 ha a kézírás biztosan köthető egy tulajdonoshoz pl: 580 # # "kapcsolódó rekordok" megjegyzés $akolligátum:. a kolligátum egyes darabjainak részletező rekordjában -- ilyen rekordban a 787-es mezőben a kolligátum összefoglaló címét és

10 rekordazonosítóját kell megadni $cklx: I 58 # # a kötettel kapcsolatos események $arestaurálás$c9990$ksoros-műhely. $aa dokumentum állapotának felmérése$c987 $lrestaurálásra kijelölve $xxy pl. kötés, másolás, restaurálás, perek, feldolgozás $aaz esemény $caz esemény ideje $ka művelet végzője $la művelet állapota(státusza) $xa feldolgozó könyvtáros betűjele $abcd5: NI $ab5: NI 595 # # kötés adatai $abőr$bvaknyomásos$ccsatokkal$d6. század$5sz, RA 4 $xgótikus bőrkötés$abőr$bbarna színű vaknyomásos fatáblás bőrkötés, veretek nyomaival. A hátsó kötéstábla törött.$ccsatok: A két bőrszalagos kapocs ép.$d500 körül$xkészítés helye: Bécs $abőr$bpatachich Ádám féle bőrkötés 596 # # állapot $brestaurált példány $aerősen rongált, hiányos példány $acsonka: g ív/ p. hiányzik$5sz, RB 4 $a kötés anyaga $b a kötés leírása $c kötés egyéb jellemzői (pl. csatok:) $x Egyéb megjegyzések, pl.: kötés feliratai, készítés helye, $d kötés ideje $5 intézmény és példányzonosítás használata opcionális A könyvkötő személyéből 700-as mező készül ($ekönyvkötő) $a a dokumentum állapota $b a restaurálás ténye

11 $xy: I 650 # 7 "helyi tárgyszó" $arendi irodalom$xjezsuita$y6.sz. Tárgyszavak. Ide kerül Incunabulum, RMK stb. tárgyszó is. $e: I X személynév, melléktétel $akalckhoven, Jost$e(typographia) $akalcovius, Jodocus ld. Kalckhoven, Jost $anagy, Matthias$e(possessor) $akecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor) $anév$e(funkció) használatát ld. a 00-as mezőnél és a mű végén 70 X intézmény név, melléktétel $akassa, Akadémiai ny.$e(typographia) $akecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor) $avárosnév, intézmény név - egyenes szórendű 70 0 X egységesített cím, melléktétel $aprophezeyungen Doctor Martin Luthers... zusammen getragen durch Magister Georg Walthern a kötetben külön címlappal nem jelzett, a 45- ben leírt címlapon nem szereplő művek visszakereshetővé tenni kívánt címe 0-9, a nem besorolandó karakterek száma X 4 5 Címvariáns (Incipit, explicit is ide kerül ) $aet per conseques totus liber discipuli de cruditione christi fidelium A kötetben található egyéb címek, amiknek kereshetőségére szükség van. Az incipit és explicit is ide kerül és 500$a-ba is.

12 Indikátorok: 0 9: nem besorolandó karakterek száma 780 X X korábbi cím $a korábbi cím 785 X X későbbi cím $a későbbi cím $abt: NI $w: I X "rekordkapcsolatok".$aovidius$ttristia$wbibjat $aovidius$ttristia$wbibjat $tkolligátum RA4 - RA4 $wbibjat $aszerző$tcím$wrekordazonosító.a kolligátum összefoglaló rekordjában: az egyes művek felsorolása.$tkolligátum összefoglaló címe$wrekordazonosító a kolligátumban lévő egyes köteteket részletező rekordokban: az összefoglaló rekord címe és azonosítója indikátor: 0 -- a mező tartalma megjelenik (ez pl. helyi specialitás, mert az indikátor lehetne 0-!!) használata opcionális 80 # sorozat egységes neve $asorozat neve 0-9, a nem besorolandó karakterek száma

13 M : I 857 # X elektronikus lelõhely és hozzáférés $http$uhttp://www.bibl.uszeged.hu/~clio/oldbook/ant/termtud/termtud.htm Elsõ indikátor: hozzáférés módja # nincs információ 0 FTP Telnet 4 HTTP 7 Egyéb (a $ almezõben definiálva) Almezõkódok a Host név (ismételhetõ) b IP cím (nem ismételhetõ) c A kompresszióra vonatkozó információk (ismételhetõ) u URL (ismételhetõ) részletesen: es mezõ

14 $altvz: NI 949 # # állományadatok $akfk4$brégi jelzet$lkfr$tnk$v.$zvonalkód $ajelzet$brégi jelzet$llelőhely$tkölcsönzési kód$vkötet sorszáma$zvonalkód annyiszor ismétlődik, ahány példány a műből van, ill. ahány kötetes a mű a csak egy-egy egy-egy példányra jellemző adatok (possessorbejegyzés [56], hiányok [596]) mellett zárójelben feltüntetjük a példány helyrajzi számát Authorty rekordok Személynevek Mező / almező ism. * mező szám indikátorok ** mező funkciója példa szabályok 040 # # katalogizáló forrás $ahukfk $aa katalogizálást végző intézmény kódja $abd: NI $c: I 00 0 # személynév, főtétel $aluther, Martin $apius$c(pápa)$bii. $aszerző neve egységesített névalakban$bnévhez (funkcióhoz) kapcsolódó számelemek (uralkodási évszám)$crang, foglalkozás: (Magyarország : király)$déletrajzi dátumok

15 $aágoston$cszent$d(54. Tagaste -40. Hippó)$e $efunkció pl: ( possessor) ($d -be megy a dátum) 0 keresztnév családnév (egy elemű), keresztnév családnév (több elemű), keresztnév családi név (Rákóczi-család) $abd: NI $c: I # Személynév lásd utaló $aaurelius Augustinus Egyéb névalakok, amikből utalókat készítenénk a 00-as mezőben szereplő névhez. Minden mezője megegyezik a 00-as mezővel $a: I # Életrajzi megjegyzések $aa nyugati egyház legkiválóbb egyházatyja. Milánóban szt. Ambrus hatására megkeresztelkedik. Hippó püspöke lesz 95-ben. A keresztény vallás alapvető tanait bölcseleti alapokra fektette. Á-nak köszönhetjük az első hitelemzéstant, az első szentírásmagyarázattant és az első homiletikát. A személy életrajza és egyéb fontos adatai. Indikátorok: 0 Személyi életrajz $a: I 690 # # Rekordot létrehozó személy jele $axy

16 Testületi nevek Mező / almező ism. * mező szám indikátorok ** mező funkciója példa szabályok 040 # # katalogizáló forrás $ahukfk $aa katalogizálást végző intézmény kódja 0 X intézmény név $abibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis $a intézmény név (esetleg: város neve, intézmény név) $akecskemét, ferencesek könyvtára$e(possessor) Közigazgatási név - egyenes szórendű 40 X Intézmény név lásd utaló $abibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis $a intézmény név (esetleg: város neve, intézmény név) $akecskemét, ferencesek könyvtára Közigazgatási név - egyenes szórendű $a: I 678 # Intézménytörténeti megjegyzések $aaz intézmény történetére utaló megjegyzések Az intézmény történetének fontosabb adatai Indikátorok Intézményi történet $a: I 690 # # Rekordot létrehozó személy jele $axy

17 * (Az oszlopban szereplő rövidítések:) M : mező I : ismételhető NI : nem ismételhető ** (Az oszlopban szereplő rövidítések:) # : nem definiált indikátor X : USMARC szabványban létező, de általunk nem használt indikátor Eltérések a SZTE Egyetemi Könyvtár szabályzatától: 04 nyelvi kód $hfordított mű eredeti nyelve 50 Bibliográfia $cforráson belüli pontos hely

1. A szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat formai megjelenése:

1. A szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat formai megjelenése: 1. A szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat formai megjelenése: A dolgozat szerkezeti felépítésére a tudományos írásművekre általánosságban jellemző tulajdonságok érvényesek. Az egyik legfontosabb követelmény

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA 1 BGF PSZFK ZALAEGERSZEGI INTÉZETE ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁHOZ Kereskedelmi Szakmenedzser Szak végzős hallgatói számára A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS Térképek levéltári leírásához és adatbázisban történő feldolgozásához 2012 Készült a Levéltári Kollégium által megbízott Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájának

Részletesebben

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

Könyvek és sorozatok bibliográfiai adatfeldolgozása

Könyvek és sorozatok bibliográfiai adatfeldolgozása Könyvek és sorozatok bibliográfiai adatfeldolgozása Feladatgyűjtemény mintapéldák megoldásával és magyarázatokkal DIALÓGUS KIADÓ 2004 Az anyagot gyűjtötte és szerkesztette Tóvári Judit A példaanyagokat

Részletesebben

A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés

A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés 1 A besorolási adatcsere-formátum bővülése. A legutóbbi két évtized fejleményei Áttekintés A könyvtári, levéltári, irattári és múzeumi (összefoglalóan gyűjteményi) rendszerek adatbázisaiban a metaadattípusokat

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

c.) Az intézmények rövidítéseit a bevett gyakorlat szerint kell használni (pl. OL, OSZK, PIM stb.).

c.) Az intézmények rövidítéseit a bevett gyakorlat szerint kell használni (pl. OL, OSZK, PIM stb.). A szakirodalmi hivatkozás és az irodalomjegyzék formai követelményei az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet azon hallgatói számára, akik irodalomból írnak szakdolgozatot 1. A dolgozat főszövegét

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

2. lecke A könyv részei, és bibliográfiai adatközlése

2. lecke A könyv részei, és bibliográfiai adatközlése 2. lecke A könyv részei, és bibliográfiai adatközlése Ebben a leckében megismerkedik a szabványosan szerkesztett könyv részeivel, alkotó elemeivel. Ezek az ismeretek a későbbiekben fontosak lesznek az

Részletesebben

2 0 0 8 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÉS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓKERESÉS

2 0 0 8 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÉS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓKERESÉS 2 0 0 8 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT ÉS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓKERESÉS egyetemi jegyzet Szerkesztette: KOÓSNÉ TÖRÖK ERZSÉBET KRISTÓF IB OLYA GÖDÖLLŐ Könyvtárhasználat és szakirodalmi információkeresés Egyetemi jegyzet

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ VÉGZŐS BA HALLGATÓK SZÁMÁRA Készítette: Dr. Kovács Kármen PhD adjunktus PTE-KTK, 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető..2 A szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon 1. A szakdolgozatokkal kapcsolatos általános tudnivalók Az csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon folytatott tanulmányokat

Részletesebben

Szemináriumi dolgozatok alapvetı alaki és tartalmi követelményei (2009/2010 II. szemeszter)

Szemináriumi dolgozatok alapvetı alaki és tartalmi követelményei (2009/2010 II. szemeszter) Szemináriumi dolgozatok alapvetı alaki és tartalmi követelményei (2009/2010 II. szemeszter) 1.1 Általános alaki (formai) szempontok A dolgozat szerkesztésénél 12 pontos betőméretet, és 1,5-es sorközt alkalmazzon.

Részletesebben

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A hivatkozás minden tudományos igényű dolgozat elengedhetetlen része! Mikor idézzünk mások munkájából? alátámasztja

Részletesebben

Útmutató 2004. szakdolgozat (és más szakmai-tudományos dolgozatok, tanulmányok) elkészítéséhez

Útmutató 2004. szakdolgozat (és más szakmai-tudományos dolgozatok, tanulmányok) elkészítéséhez Útmutató szakdolgozat (és más szakmai-tudományos dolgozatok, tanulmányok) elkészítéséhez 2004. Készítette: Dr. Sajtós Gábor c. egyetemi tanár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA. Tóvári Judit

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA. Tóvári Judit Tóvári Judit MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA Tóvári Judit Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ DIPLOMADOLGOZAT ÉS DISSZERTÁCIÓ ÍRÁSÁHOZ 1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 1.1. ALAPFOK A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen alapfokon a diplomavizsga két próbából áll: a) Az alapozó- és a szaktantárgyak

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága 2012 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2014. április 1-től

A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2014. április 1-től KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS DÉKÁNI UTASÍTÁS A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2014. április 1-től HATÁLYOS: visszavonásig

Részletesebben

TehetségPONT 2012 LEGYÉL TE IS A SZERZŐK KÖZÖTT!

TehetségPONT 2012 LEGYÉL TE IS A SZERZŐK KÖZÖTT! TehetségPONT 2012 LEGYÉL TE IS A SZERZŐK KÖZÖTT! Írj a kutatási eredményeidről egy tanulmányt, mely még 2012 novemberében megjelenhet a TehetségPONT 2012 c. kötetben! Feltételek: - a szerző 2012. július

Részletesebben

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása 1. Az oklevél kiadásának feltétele, szakdolgozat készítése és sikeres megvédése 1.1. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell

Részletesebben

ISBN Útmutató. 5., átdolgozott kiadás

ISBN Útmutató. 5., átdolgozott kiadás ISBN Útmutató 5., átdolgozott kiadás Országos Széchényi Könyvtár, Magyar ISBN és ISMN Iroda Budapest, 2012 Összeállította: Csirmazné Rezi Éva és Szabó Erika Zita ISBN útmutató [elektronikus dok.] / [összeáll.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ Az Útmutató vonatkozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola BA és főiskolai alapképzéseire I. Szabályzati előírások TVSZ 1. sz. melléklete alapján I. 1. A főiskola hallgatóinak

Részletesebben

MANDA ADATBÁZIS KISOKOS

MANDA ADATBÁZIS KISOKOS MANDA ADATBÁZIS KISOKOS MaNDADB Help Desk MAGYAR NEMZETI DIGITÁLIS ARCHÍVUM ÉS FILMINTÉZET 1021 Budapest, Budakeszi út 51./E MANDA ADATBÁZIS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MANDADB HELP DESK EMAILES ELÉRHETŐSÉGEK

Részletesebben