A sporttehetség nyomon követése a középiskolától a felsőoktatásig kettős karrier

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sporttehetség nyomon követése a középiskolától a felsőoktatásig kettős karrier"

Átírás

1 Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Értek-tehetség-siker Hálózatépítő konferencia a tehetségesekért, a tehetségfejlesztésért II. TAMOP /B-08/2-KMR Budapest, április 19. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai es Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A sporttehetség nyomon követése a középiskolától a felsőoktatásig kettős karrier Dr. Farkas Judit Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dékáni Hivatal, az EU A2B Projektkoordinátora

2

3 Áttekintés A sportoló gyermek, fiatal felnőtt és felnőtt élete (első karrierje) egy folyamat. A sportoló gyermeket körbe vevő személyek (szülő, edző, tanárok, társak, primér és szekundér) szerepét vizsgáljuk, támogatják a kettős karrier korszerű programjában Beavatkozási pontok: a folyamat során ugyanakkor vannak helyzetek, nagy változások is (transzferek) 1. Közoktatás (x-18 éves korig) 2. Első transzfer (szakképzésbe/felsőoktatásba) 3. Második transzfer (munkaerőpiacra) Hazai helyzetértékelés 1. Sportolóbarát, támogató rendszerek, szereplők 2. Első transzfer: hagyomány és korszerű megoldások 3. Második transzfer: megoldatlan, csak egy úttörő program (AXA-NSSZ)

4 Az iskolai testnevelés és sport a magyar sport alapja 1777 Ratio Educationis a testnevelés javasolt tantárgy, az iskolák felében van is (kutatás) 1868 kötelező testnevelés bevezetése (6-14 év) 1883 kötelező testnevelés bevezetése (14-18 év) Szakemberképzés: 1833 Clair Ignác és felesége, bemenet: középiskolai végzettség4 hónapos, nők is, Tornamester képesítés 1868 Nemzeti Tornaegylet, 1 éves program, állami támogatás

5 KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER Forrás: Lehmann László, Nemzeti Sportintézet SPORTISKOLAI RENDSZER Közoktatási intézmények Közokt. típusú sportiskolák Nem közokt. típusú sportisk. Óvoda Sportorientáltságú óvoda - Sportszervezetek által működtetett sportiskolák Általános iskola által Sportorientáltságú általános iskola Emelt szintű testnevelést oktató - Költségvetési szervek működtetett sportiskolák által Sportiskolai kerettantervet alkalmazó - Gazdasági társaságok működtetett sportiskolák Gimnázium Sportorientáltságú gimnázium - Közhasznú társaságok által Emelt szintű testnevelést oktató működtetett sportiskolák Sportiskolai kerettantervet alkalmazó - Egyesületek által működtetett sportiskolák Diákotth. és kollégium Sportorientáltságú diákotth. és koll. Élsportolói diákotthon és kollégium Gyógypedagógiai, Sportorientáltságú gyógypedegógiai, konduktív pedagógiai konduktív pedagógiai nevelési-oktatási int. nevelési-oktatási intézmény Szakiskola Sportorientáltságú szakiskola Szakközépiskola Sportorientáltságú szakközépiskola Sportiskolai kerettantervet alkalmazó Sportszakközép-iskola Alapfokú műv. okt. int. Alapfokú sportoktatási intézmény (ASI)

6 A SPORTISKOLAI PROGRAM LÉNYEGEL Funkciója: A közoktatás rendszerén belül megteremteni a sportutánpótlás-nevelés feltételrendszerét, és biztosítani hatékony működését. Célja: Kettős; egyfelől biztosítani a közoktatásból fakadó kötelezettségek optimális és humánus teljesítését, másrészt a sportkarrier lehetőségének maximális biztosítása. Főbb feladatai: A sportiskolai rendszer jogi, tartalmi (pedagógiai és sportszakmai) és

7 JELENLEGI HELYZET 55 közoktatási típusú sportiskola (a sportkormányzat által támogatott formában működik) 20 közoktatási típusú sportiskola (a sportkormányzat által nem támogatott formában működik) 18 egyesületi típusú (ún. városi) sportiskola (a sportkormányzat által nem támogatott formában működik) Forrás: Lehmann LászlL szló,, Nemzeti Sportintézet

8 A TÁMOGATOTT T SPORTISKOLÁK (MÓDSZERTANI KÖZPONTOK) K FELADATAI A sportiskolai kerettanterv alkalmazása. Együttműködés a fenntartón kívül a sportkormányzattal (NSI), a sportegyesületekkel és a sportági (szak)szövetségekkel. A vonzáskörzetükbe tartozó érdeklődő iskolák és sportegyesületek szakmai tájékoztatója, bevonása a rendszerbe, a sportiskolai rendszerbővítés szakmai segítése. Forrás: Lehmann LászlL szló,, Nemzeti Sportintézet

9 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE A közoktatási típusú sportiskolák menedzselése egy ún. együttműködési háló keretében történik. Együttműködő partnerek: iskola (mint módszertani központ) iskolafenntartó kapcsolódó egyesületek érintett sportági (szak)szövetségek sportkormányzat utánpótlással foglalkozó szervezete (jelenleg NSI) A sportiskolai programba bekapcsolódó iskolák (követő iskolák)

10 A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓJA Egyesület(ek) Követő iskola Nemzeti Sport Intézet Szövetség(ek) Módszertani központ Követő iskola Követő iskola Követő iskola Fenntartó Forrás: Lehmann LászlL szló,, Nemzeti Sportintézet

11 A SPORTISKOLAI TÁMOGATT MOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI SI LEHETŐSÉGEI Sportiskolai támogatások: pedagógus és sportszakember-továbbképzések, sport és oktatástechnikai eszközbeszerzések, versenyeztetés, edzőtáboroztatás, felzárkóztató, tehetséggondozó és sportfoglalkozások finanszírozása, pedagógusok, edzők többletmunkájának díjazása. Szövetségi támogatások: tantervfejlesztés, módszertani szakanyagfejlesztés, szaktanácsadás. Forrás: Lehmann LászlL szló,, Nemzeti Sportintézet

12 Adatok - támogatás Költségvetési év Tanulólétszám Támogatás (Ft) Megjegyzés szeptemberétől Összesen: Forrás: Lehmann LászlL szló,, Nemzeti Sportintézet

13 A KÖZOKTATK ZOKTATÁSI TÍPUST PUSÚ SPORTISKOLA ÉS S A SPORTISKOLAI KERETTANTERV Az NSI Pedagógiai csoport munkafolyamatinak végeredményeként két termék jelenik meg, ami egységes rendszert alkot: az egyik elem a rendszer jogi formai kereteit biztosítja, ez a közoktatási típusú sportiskolai módszertani központ mint egy újfajta közoktatási intézménytípus; a másik a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv, ami a rendszer tartalmi eleme.

14 MOB Olimpiai Életút t Program 2002 augusztus: 853 kérdőív olimpiai reménységeknek, válogatott sportolóknak 332 válasz 43 fő már diplomás 139 fő már FOI hallgató 166 fő tervezte, hogy továbbtanul A MOB együttműködésre hívta az FOI-kat 2010 májusára 29 FOI szerződött Fontos! Kétoldalú szerződések (jogi alap), Fontos! A MOB elnök és rektor Egyetemi Tanácsi ülésen írják alá ünnepélyes keretek között

15 2009. április: a megállapod llapodások megújítása 26+3

16 Együttműködési megállapodások A MOB felkérésére ez idáig 29 felsőoktatási intézmény vállalkozott az együttműködésre, a partnerintézmények képzési profiljának és támogatási lehetőségeinek a figyelembevételével. A megállapodások aláírására a felsőoktatási intézmények székhelyén, ünnepélyes keretek között került sor, a legtöbb esetben egyetemi, főiskolai vagy kari tanácsülés keretében. Az ünnepélyes aláírásokat a MOB helyi tagjain kívül jelenlétükkel megtisztelték a megyei és városi területi tisztségviselői, sportvezetők, korábbi és jelenlegi olimpikonok, valamint az Olimpiai Életút Program résztvevői.

17 Az együttműködés tartalmi elemei Az együttműködési megállapodások keretei (alapelvei, célkitűzései, a MOB vállalásai és a záradék) minden megállapodásban azonosak. A felsőoktatási intézmények vállalásai, értelemszerűen a képzési profilokból és a támogatási lehetőségekből, valamint a szándéktól függően az együttműködési megállapodásokban változóak.

18 Az olimpia kerettag hallgatót illető kedvezmények A költségtérítéses képzésre felvett olimpiai kerettag hallgatók kérhetik a költségtérítés nélküli képzésben való részvételüket, a felsőoktatási intézmény a költségtérítéses képzésre felvett olimpia kerettag hallgató költségtérítését (tandíj) elengedheti vagy mérsékelheti, A hallgató azon jogán, hogy olimpiai kerettag egyéni tanrend és a vizsgarend szerint vehet részt az oktatásban, az oktatásból tartós távollét esetén (pl.: edzőtáborozás, versenyprogram) a hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény a hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése érdekében tutort, korrepetitort kérhet fel, illetve bízhat meg. Az olimpiai kerettag hallgató a kollégiumi felvételnél a megállapodásban foglaltak szerint előnyt évezhet (felvétel, ingyenes vagy csökkentet kollégiumi térítési díj, elhelyezés), A megállapodásban több FOI vállalja, hogy az olimpiai kerettagok felkészüléséhez sportlétesítményeit és kollégiumait a hallgatók rendelkezésére bocsátja.

19 Tandíjkedvezmény Sportolói szint Első diploma Forint / szemeszter Második diploma Forint / szemeszter A B C ÚJ! A Heraklesz Program fiataljai is részt vehetnek a programban Szélesítik a piramis alapját tehetséggondozás mindenkinek!

20 A program adminisztratív v központjak A Semmelweis Egyetem TF Kara Programigazgató: Prof.em. Istvánfi Csaba, TF (Testnevelési Egyetem) korábbi rektora Program kordinátor: Vajda Krisztina, MSc teljeskörű, egyéni ügyintézés Az irodákat a TF biztosítja

21 A kettős s karrier sikeres bevetése Sportstratégia módosításában megjelenik Sporttörvény módosításában megjelenik Sportszövetségek stratégiai terveiben már szerepel MOB 2002 óta A TÁMOP új kiírásban szerepel Új NAT? EUs dokumentumok és irányelvek (a sport december 1. óta első alkalommal jelenik meg az EU alapszerződésében a sport európai dimenziói)

22 LLG Az életpályatanácsadás (Lifelong Guidance) az EU LLL politikájának szerves része Hazai projekt: TÁMOP Sportágazat: minden új eszköz a kettős karrier szolgálatában is áll: OKKR szektorális megalkotásakor erre is kell/tudunk figyelni Validáció (előzetes tudás és munkatapasztalat elismerése és beszámítása a formális képzésben) A sport hazai stakeholderek stratégiai együttműködése: állami és civil, országos szakmai ernyőszervezetek, helyi sportszervezetek Új továbbképzési rendszer része lesz a még teljesebb, tudatosabb tehetséggondozás és a kettős karrier

23 TÁMOP 2.2.2: Tanácsadók Virtuális Közössége Web-alapú Része a sport is A teljes kettős karrier rendszer benne lehet Igazi LLL Regionális 2. és 3. fázis: (?)

24 Összesített Olimpiai Éremtáblázat Source: Sport Reference LLC 24

25 Köszönöm a figyelmet! Farkas Judit

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK I. A MOB SPORTIGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 3 1. OLIMPIAI VERSENSPORT OSZTÁLY 3 2. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI OSZTÁLY 6 3. SZAKMAI TAGOZATOK

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27.

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. 2. napirendi pont javaslat: A Magyar Olimpiai Bizottság 2014. évi költségvetésének elfogadása 1 Bevezetés: A Magyar Kormány

Részletesebben

KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA

KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA Debreceni Sportcentrum KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA 2012. ÁPRILIS 30. Ügyiratszám: Érkezett: Debreceni Sportcentrum ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető. I. Az oktatási rendszer leírása

Új Szöveges dokumentum A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető. I. Az oktatási rendszer leírása A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető I. Az oktatási rendszer leírása 1. Az oktatásban résztvevők száma, az oktatás nyelve 2001-ben a Magyar Köztársaság népessége 10.198.000 fő volt. A népesség

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

A Diák- és Főiskolai-Egyetemi sportért felelős szakmai tagozat eddigi munkája

A Diák- és Főiskolai-Egyetemi sportért felelős szakmai tagozat eddigi munkája A Diák- és Főiskolai-Egyetemi sportért felelős szakmai tagozat eddigi munkája A 2012. év elején bekövetkezett sporttörvényi változások következtében a Magyar Olimpiai Bizottságot vált az egész magyar sportélet

Részletesebben

8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Debreceni Egyetem

8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Debreceni Egyetem 8 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Bevezető 9 Bevezető Debrecenben a felsőoktatási képzés gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, 1538-ban alapították a Debreceni

Részletesebben

16. napirendi pont: Tájékoztató a MOB EMMI TF edzőképzésről, edzőtovábbképzésről

16. napirendi pont: Tájékoztató a MOB EMMI TF edzőképzésről, edzőtovábbképzésről Sport- és szervezetfejlesztés MOB Elnökségi ülés - 2013. április 15. 16. napirendi pont: Tájékoztató a MOB EMMI TF edzőképzésről, edzőtovábbképzésről Előterjesztő: Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím:

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújvárosi Városi Sportiskola 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 000 Erima bajnokság

Részletesebben

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás...

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés...19 Pályaorientáció...

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SPORT

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SPORT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SPORT konferenciasorozat Programfüzet Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 1 Tisztelt Olvasó! Az Európai Unió ajtaján kopogtatunk, és minden reményünk megvan rá, hogy alig több

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 290 TARTALOM 12 Bolognai folyamat Magyarországon Kronológia A magyar felsôoktatás A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy felsôoktatásunk

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben