SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l"

Átírás

1 SIOSZ ELNÖKI BESZÁMOLÓ a 2013-as évr l Általános összefoglaló: A Sportiskolák Országos Szövetsége 1997-ben Szolnokon, egy sportiskolás konferencián alakult meg. A szervezet hivatalos bejegyzése 2002-ben történt meg. Az els elnök Suba László (Debreceni SI) volt, t követte 2007-t l Fuhrmann Géza (Miskolci SI). A szervezet jelenlegi elnöke Kovács Géza (Egri Városi Sportiskola), akit benválasztottakmeg. A történeti visszatekintés után a beszámolónkban a 2013-as év történéseir l adunk számot. A 2013-as év a megtisztulás éve volt. Elnökségünk az alapszabálynak megfelel en rendszeresen ülésezett. Rendbe kellett tenni dolgainkat szervezetileg, ködésileg, jogilag, gazdaságilag egyaránt. A Debreceni Törvényszék el írásának megfelel en, az ismételt közgy lés meger sítette a szervezet tisztségvisel it. A Sportiskolák Országos Szövetség egy speciális szervezet, ahol a tagságot jogi értelemben az egyesületi jelleg és köznevelési típusú sportiskolák alkotják. Törvényességi szempontból sikerült megtisztulnunk, a céljainknak megfelel en a jogi hátteret rendezni. Akik ebben közrem ködtek, azokat köszönet illeti meg. A magyar utánpótlássport szempontjából ezek apró lépések, de úgy gondoljuk, mégis nagy eredménynek tekinthet. Szükséges volt ez ahhoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság új sportirányítási rendszerében a sportiskolák méltó helyet kapjanak. A SIOSZ elnöke tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, és a Diák- és f iskolai-egyetemi sportért felel s szakmai tagozatban képviseli a sportiskolai rendszerben munkálkodó edz k, testnevel k, sportolók, intézmények, egyesületek érdekeit. Milyen sikerrel? A MOB Sportiskolai program sikere egyértelm. A köznevelési típusú általánosés középiskolák a magyar élsport utánpótlását alkotják. A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az (13.) évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. A közoktatási intézmény a 6-20 éves korig terjed id szakban a sportoló tanulók tankötelezettségéb l fakadó kötelezettségeinek és a sportkarrier építésének lehet ségét igyekszik összeegyeztetni és összehangolni. A 2013-as esztend nem csak a köznevelésben hozott változást, hanem a MOB Sportiskolai program keretében a támogatási rendszer átalakítása is megtörtént.

2 A tervezet kidolgozásával, a SIOSZ aktívan részt vállalt és támogatta a MOB Sportiskolai program támogatási rendszerének átalakítását, ahol a f kérdés számunkra az volt; ha lehet, minél több intézmény maradjon a rendszerben még akkor is, ha a támogatási összegeket csökkenteni kell. A köznevelési típusú sportiskolák támogatási rendszerének átalakítása után 2013 szeptemberét l 59 intézmény részesül állami támogatásban, melyb l 32 a SIOSZ tagja. A köznevelési típusú sportiskoláknál fontos kiemelni, hogy január elsejét l az iskolafenntartó a KLIK, és a m ködtet az önkormányzat vagy a KLIK lett. Az átalakulás, valamint a mindennapos testnevelés bevezetése komoly kihívások elé állította az intézményeket és azok dolgozóit. Az év végére a rendszer beállt, és jól vizsgázott. Mindezt példázza, hogy a sportiskolai létszám nem csökkent, hanem növekszik. A rendszer további fontos elemei az egyesületi jelleg, városi formában köd Sportiskolák, melyb l 16 tagja a SIOSZ-nak. A három utánpótlás-nevelési program, a Sport XXI. program, a Héraklész bajnok- és csillagprogram, továbbá a Sportiskolai program fontos szerepet tölt be a sikeres m ködtetésben. Szövetségünknek is része van abban, hogy nagyon jó a kapcsolat a különböz utánpótlás-nevelési programok között. A magyar utánpótlássport nemzetközi sikereib l szerénytelenség nélkül állíthatjuk: dönt részt vállaltak a sportiskolások. További támogatásként jelenik meg a Kiemelt sportágfejlesztési programok (KSF) keretében a különböz Szakszövetségek (16 sportág) Állami támogatása, melyb l részesülhetnek a különböz egyesületi jelleg sportiskolák szakosztályai is. A támogatásoknál figyelembe kell venni a TAO-támogatásokat is, hiszen itt 5 sportág részesülhet állami támogatásban. Emellett fontos feladatnak tekintjük, hogy az egyesületi jeleg sportiskolák is részesüljenek állami támogatásban, ugyanúgy, mint a köznevelési típusú sportiskolák. Ez ügyben konkrét egyeztetéseket folytattunk az EMMI Sportért Felel s Szakállamtitkárságával, illetve a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Rendezvényeink: - A 2013-as évben kiemelt rendezvényünk volt a IV. SIOSZ Gála, ahol elismertük a legjobb sportiskolák, sportolók és edz ik eredményeit. A pályázati rendszer kidolgozását és elbírálását az elnökség végezte el. A rendezvény jól sikerült, országosan is jó médiavisszhangot kapott. Látványos, sportos m sort láthattunk, az iskolák és a sportolók bemutatkozó rövidfilmjei is emelték a gála

3 színvonalát. Jó visszajelzés számunkra, hogy az önkormányzatok, tantestületek értékesnek ítélik a SIOSZ által kiadott elismeréseket. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a sportiskolák éltek a pályázati lehet séggel. A szakszövetségekkel való jó kapcsolatunkat segítette az egyéni szövetségi sportolói díjak átadása. - A Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai programjának támogatásával, a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet szervezésében, továbbképzési programokat rendeztek sportiskolai szakembereknek. Tagságunk: A szervezeti formák rendbetétele után fontos tartalmi kérdésekkel is foglalkozott elnökségünk. A Sportiskolás érdekek képviselete az els dleges szempont lett számunkra. A szakmaiság javítása szintén kiemelt célunk. A MOB sportiskolai program szakembereivel együttm ködve igyekeztünk a szervezetünk tagságának igényeit továbbítani, illetve jobb m ködési feltételek érdekében munkálkodni. Elnökségünk egyik f feladata, a SIOSZ-on belül egy jó szakmai közösség kialakítása. Célunk az országos lefedettség javítása. Az egyesületi jelleg sportiskoláknál elérni, hogy minden megyeszékhelyen, megyei jogú városban m ködjön egyesületi jelleg sportiskola. Az általános és középiskolás köznevelési típusú sportiskolák tekintetében sikerült az ország minden területén bástyát építeni. Mindehhez megfelel kommunikációra van szükségünk az elnökség és az intézmények között. Nagyon fontos a közös együttm ködés mellett a közös együttgondolkodás, és a szükséges javaslatok megtétele. Ezen gondolatok mellett tehetjük még ismertebbé és még jobb érdekérvényesít bbé szövetségünket. A tagsági jog kötelezettségekkel is jár. A tagdíj befizetési morál 2012-höz képest javult. A felszólítások ellenére továbbra is vannak, akik még nem rendezték tagdíjukat. Érezhet, hogy a KLIK belépésével nehezebbé vált az iskolák gazdálkodása. Elnökségünk célja, hogy növelje a SIOSZ tagságának létszámát. Honlap: A siosz.hu honlap m ködtetésében is komoly lépéseket tett az elnökségünk. A szervezet alapm ködésére vonatkozóan gyakorlatilag nagyon korlátozott anyagi forrásokkal rendelkezünk. A folyamatos fejlesztés és honlap frissítés is ennek megfelel en történt. Várjuk a tagjainktól az információkat, amelyet országosan

4 is megoszthatunk. A jöv ben lehet séget biztosítunk a sportiskolás honlapok siosz.hu portálon történ megjelenéséhez is. Keressük és várjuk a reklámmegjelenítéseket és a különböz szponzoráció megszerzésének lehet ségét is. Kapcsolatok: A 2013-as évben a SIOSZ kapcsolatrendszere er södött. A SIOSZ elnöke, a MOB tagjaként, a Diák- és f iskolai-egyetemi sportért felel s szakmai tagozatban sikeresen képviselte a Sportiskolai rendszert. A sportirányításban az EMMI és a szakszövetségek sportágfejlesztési programjainak el készítésénél is közrem ködött a SIOSZ. Sokmilliós támogatásban részesültek a sportiskolák a szövetségi pályázati rendszerben. Soha ennyi pénz még nem érkezett a sportiskolákhoz. A pedagógusbérek rendezése a testnevel tanároknak is kedvez bb feltételeket kínál a mindennapi munkához. A MOB Sport XXI. program pályázataiból is részesültek a sportiskolás versenyz k, edz k, szakosztályok. A régóta halogatott eszközbeszerzésekre is volt lehet ség a 2013-as év végén. A magyar utánpótlássportért dolgozunk, és a sport sajátos eszközeivel igyekszünk hozzájárulni a fiatal nemzedékek fizikai, szellemi és erkölcsi neveléséhez. Jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Diáksport Szövetséggel, a Magyar Olimpiai Akadémiával, a Sportlétesítmények Országos Szövetségével. Személyi változások: A 2013-as esztend ben összeférhetetlenség miatt lemondott SIOSZ Felügyel Bizottsági tagságáról Lehmann László és Mateevics Anita. Helyükre a 2014-es közgy lésnek kell új tagokat választania. Beszámolóm végén meg kell említenem, hogy az Elnökség és a Felügyel Bizottság tagjai a munkájuk során tiszteletdíjat, honoráriumot, útiköltséget nem vesz fel. Az Elnökség nevében köszönjük a bizalmat és a támogatottságot, melyre a következ évben is számítunk. Budapest, Kovács Géza

5 SIOSZ Elnök

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Szakmai beszámoló. 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT Szakmai beszámoló 2012. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.: + 36 46-414-056 http://www.mvsi.hu I. A vállalkozás története I./1. A sportiskola

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 28 2013.10.16. 16:59 Ügyiratszám : be/sfphp14-0015/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014.

KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. KBÁNYA SPORTFEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA 2011-2014. TARTALOMJEGYZÉK: Általános helyzetelemzés 1.Rövid helyzetelemzés 2.Létesítmény ellátottság Javaslatok 3.Óvodai testnevelés Javaslatok 4.Iskolai testnevelés

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család!

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Nagy megtiszteltetés Magyarország és Gy r városa számára, hogy lehet sége nyílik elnyerni a 2017-es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya. 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE)

Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya. 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE) 1. Az Egyesület neve, székhelye, jelvénye Nógrádi Geopark Egyesület Alapszabálya 1.1. Az Egyesület neve: Nógrádi Geopark Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, rövidítve: NGE) 1.2. Az Egyesület a tagok

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÁTÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Név: BÁTÁÉRT EGYESÜLET. 1.2. Székhely: 7149 Báta, F u. 306. 1.3. Az Egyesület alapításának id pontja: 2001. augusztus 19. 1.4. Jogállása:

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Az 1990. október 27-i közgy lés iratai

Az 1990. október 27-i közgy lés iratai Tisztelt Közgy lés! Hölgyeim és uraim! Az 1990. október 27-i közgy lés iratai Jakó Zsigmond elnöki megnyitó beszéde Negyvennégy esztendeje annak, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület utolsó közgy lése 1946.

Részletesebben

MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA SZAKMAI PROGRAM 2014

MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA SZAKMAI PROGRAM 2014 MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA SZAKMAI PROGRAM 2014 ELŐZMÉNYEK TÁRSASÁGUNK 20 ÉVES A Magyar Edzők Társasága fennállásának húsz éve ala ( 1993-ban alakult) hiánypótló szakmai szervezetként működö és működik ma

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.

McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. - Az év HR csapata McDonald s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. Pályázat - Az év HR csapata 2008. Pályázat - Az év HR csapata A mai kor társadalma és gazdasága

Részletesebben

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

1 / 21 2014.10.06. 19:21

1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 / 21 2014.10.06. 19:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben