PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Dr. Honfi László PhD. Nemzetközi tudományos és szakmai konferencián való részvétel, előadással:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Dr. Honfi László PhD. Nemzetközi tudományos és szakmai konferencián való részvétel, előadással:"

Átírás

1 Dr. Honfi László PhD intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet Testkultúra-elmélet Tanszék Rövid szakmai önéletrajz (Curriculum vitae): október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszékéről ment nyugdíjba, 84 éves korában, 2006-ban meghalt. Édesanyám nyugdíjas bölcsődei dajka. Feleségem rokkantnyugdíjas tanár, két felnőtt gyermekem van, fiam fogorvos, lányom tűzzománckészítő. Általános iskolába szülőfalumban, középiskolába Nyíregyházán jártam ben katona voltam, között Budapesten tanultam, a Magyar Testnevelési Egyetemen (TF) június 23-án kaptam meg egyetemi végzettségemet igazoló diplomámat, a Magyar Testnevelési Egyetemen augusztus 1-től dolgozom az Eszterházy Károly Főiskolán. Ez az első munkahelyem ban a Magyar Testnevelési Egyetemen újabb diplomát szereztem, torna sportágból szakedző lettem június 1-től adjunktusként dolgoztam ban állami középfokú C típusú nyelvvizsgát tettem, orosz nyelvből július 1-től kineveztek a Testnevelés Tanszék tanszékvezetőjének. A mai napig, már 22. éve töltöm be ezt a posztot, én vagyok az egri főiskola legrégebbi tanszékvezetője szeptember 5-én a Magyar Testnevelési Egyetemen egyetemi doktorrá (dr. ed. phys.) avattak. Disszertációm címe: Kísérlet a magyar tornaszaknyelv korszerűsítésére június 1-én főiskolai docens lettem ben egy évig a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet vezetője voltam ben angol nyelvből alapfokú, C típusú nyelvvizsgát tettem tól az akkor újjáalakult Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatója vagyok ben felvételt nyertem a Pannon Egyetem Interdiszciplináris bölcsészet- és társadalomtudományok Doktori Iskolájába, ahol február 17én doktori szigorlatot tettem, majd október 19-én a disszertációmat is leadtam, melynek címe: A mentális edzés hatékonyságának vizsgálata tornászok esetében. A műhelyvita február 17-én volt, míg a védés június 6-án történt november 6-án PhD oklevelet kaptam neveléstudományból, Veszprémben ban főiskolai tanári előléptetésben részesültem. Publikációim száma: 81 (lásd publikációs jegyzék). Szakcikk-fordításaim száma: 23 (orosz nyelvből, torna sportágból és a mentális edzés témaköréből). Jelenleg sporttorna, testnevelés-elmélet, mozgásfejlődés és sportrekreáció tantárgyakat oktatok. Eddig több mint 4000 testnevelő tanár képzésében vettem részt. Sporteredményeim: között tornásznőim (a Budapesti Vasas, az Eger SE és az Egri TK versenyzői) a különböző osztályokban és korosztályokban több mint 100 országos bajnoki címet szereztek a szövetségi versenyeken. Főiskolánk tornászlányaival a Magyar Egyetemi- és Főiskolai Országos Bajnokságok és a Pedagógusjelöltek Országos

2 Sporttalálkozóinak (Szpartakiád) tornaversenyein további 32 aranyérmet nyertünk, az egyéni és a csapatversenyek során. A Testnevelési és Sportszakmai Kollégium (korábban szakbizottság) tagja vagyok 22. éve. Megszakításokkal ötödik ciklusban vagyok a Főiskolai Tanács (Szenátus) tagja. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség alelnöke vagyok 2003 óta. A Magyar Sporttudományi Társaság elnökségének tagja lettem 2005-ben. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Honfi László PhD Nemzetközi tudományos és szakmai konferencián való részvétel, előadással: 1. Honfi László (1989): Fizicseszkoje voszpitányie podrasztajusevo pokolényija (orosz nyelvű előadás, Naucsno-praktyicseszkaja Szportyivnaja Konferencija, Szovjetunió, Csebokszári, szeptember 15.) 2. Honfi László (1989): A mentális tréning élettani és pedagógiai aspektusai (orosz nyelvű előadás, Testnevelés- és Sporttudományi Kongresszus, Szovjetunió, Csebokszári, szeptember 15.) 3. Honfi László (1992): A magyar testnevelő - tanári továbbképzési rendszer jelene és jövője (orosz nyelvű előadás, Testnevelő Tanárok Konferenciája, Litvánia, Vilnius, VIP Testnevelési Intézet, március 23.) 4. Honfi László (1992): A mentális tréning élettani és pszichológiai vonatkozásai (orosz nyelvű előadás, Testnevelés- és Sporttudományi Konferencia, Litvánia, Vilnius, VIP Testnevelési Intézet, március 23.) 5. Honfi László (1997): A főiskolai szintű képesítési követelmények a magyar sportszakember képzésben (angol nyelvű előadás, 2 th Conference of Deans of Phyisical Education Fakulties of Danubian Countries, Magyarország, Budapest, október 1.) 6. Honfi László & Cseh Kálmán & Kristonné Bakos Magdolna (1997): A tantervi szabályozás és tervezés szintjei Magyarországon (orosz nyelvű előadás, Innováció a tantervben című nemzetközi konferencia, Szerbia, Novi Sad december 8-9.) 7. Honfi László & Szabó Béla & Kristonné Bakos Magdolna (1997): A tantervi szabályozás szintjei NAT (orosz nyelvű előadás, Tantervelméleti Konferencia, Belgrád, december 9-10.) 8. Honfi László (1998): A nemzeti és nemzetközi (kommunikációs) terminológiai kutatások aktuális problémái (orosz nyelvű előadás, 3 th Conference of Deans of Physical Education Fakulties of Danubian Countries, Románia Arad, szeptember ) 9. Honfi László (1999): A kreditrendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban (angol nyelvű előadás, 4 th Conference of Deans of Physical Education Fakulties of Danubian Countries, Szlovákia, Nitra, szeptember 10.) 10. Honfi László (2000): The Present and the Future of Training Experts of Physical Culture in Hungary (angol nyelvű előadás, III. Medzinarodna vedecke konferencia, Szlovákia, Nitra, november ) 11. Honfi László & Tóth László & Bognár József & Fügedi Balázs (2005): Pedagogical and psychological aspects gymnasts mental training. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (249). 12. Fügedi Balázs & Lacza Gyöngyvér & Bognár József & Honfi László (2005): Learning efficiency in closed motor skills, a follow up study of different teaching methods. X. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (224).

3 13. Fügedi Balázs & Bognár József & Honfi László & Salvara, I. M. (2006): Challenges and obstacles in motor learning: contextual factors in gymnastics and calisthenics. XI. Annual Congress, European College of Sport Science, July 05-08, Lausanne, Switzerland (173). Hazai tudományos és szakmai konferenciákon tartott előadások: 1. Honfi László (1987): Légzési és keringési mutatók 7-18 éves magyar iskolai tanulóknál (előadás, Óvodások, iskolások, felnőttek testnevelése címü tudományos konferencia, Eger, március 12. ) 2. Honfi László (1988): Törekvés a magyar tornaszaknyelv korszerűsítésére (előadás, ÁISH Testnevelési- és Sporttudományos Tanácsának tudományos konferenciája, Pécs, október ) 3. Honfi László (1991): A magyar testnevelő-tanári továbbképzési rendszer jelene és jövője (előadás, Testnevelők Konferenciája, Eger, november 15.) 4. Honfi László (1992): A Nemzeti Alaptantervben és az alternatív tantervekben rejlő lehetőségekről (előadás, Testnevelő Tanárok Konferenciája, Ózd, augusztus 27.) 5. Honfi László (1993): A környezetvédelem szerepe a sportrekreációban (előadás, Testi nevelés és környezetvédelem című tudományos konferencia, Eger, május 13.) 6. Honfi László (1993): Az egyetemi-főiskolai testnevelés és sport (előadás, Magyar Testnevelési Egyetem Országos Tudományos Konferencia, Budapest, augusztus 31-szeptember 1.) 7. Honfi László (1997): A NAT és a torna kapcsolata (előadás, Testnevelők Konferenciája, Szolnok, március 13.) 8. Honfi László (1997): A torna anyagának beépítési lehetőségei a helyi tantervekbe (előadás, Testnevelő Tanárok Konferenciája, Eger, szeptember 9.) 9. Honfi László (1997): A torna szerepe a helyi tantervkészítésnél (előadás, Testnevelők Konferenciája, Ózd, november 12.) 10. Honfi László (1997): A NAT és a helyi tantervkészítés metodikája, a torna mozgásanyagának beépítése (előadás, Testnevelők Konferenciája, Debrecen november 18.) 11. Honfi László (1998): A testnevelő tanárképzés képesítési előírásainak várható hatásai a sportszakember-képzésre (előadás, PJOS Testnevelés és Sporttudományos Konferencia, Pécs, május 1-2.) 12. Honfi László (1998): A testnevelő tanárképzés aktuális kérdései, a képesítési követelmények tükrében (előadás, Testnevelés és Sporttudományi Konferencia, Szombathely, október 30 - november 1.) 13. Honfi László (1998): A testkulturális szakemberképzés időszerű kérdései, az oktatáspolitikai dokumentumok tükrében (előadás, Közösségnevelés a pedagógiában és a testnevelő tanárképzésben című tudományos konferencia, Eger, december 18. OM szervezés) 14. Honfi László & Vass Miklós (2001): A mentális edzés pedagógiai aspektusai (poszter, I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, október ) 15. Honfi László & Vass Miklós (2001): A mentális edzés pedagógiai és pszichológiai aspektusai (előadás, 32. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest, MTE, november 8-9.) 16. Honfi László & Vass Miklós (2002): A mentális edzés pedagógiai vonatkozásai (poszter, Bp., II. Országos Neveléstudományi Konferencia október 24-26) 17. Honfi László & Vass Miklós (2002): A mentális edzés pszichológiai kérdései (előadás, Bp., 33. Mozgásbiológiai Konferencia, november 21-22) 18. Honfi László & Vass Miklós (2003): Tornászok mentális edzésének pedagógiai és pszichológiai aspektusai (poszter, IV. Országos Sporttudományi Kongresszus, Szombathely, október ) 19. Honfi László (2004): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a sporttornában (előadás, Eger, Sporttudományi Konferencia, november 9.) 20. Honfi László & Vass Miklós (2004): A mentális edzés hatásfokának vizsgálata a tornaspotrban (előadás, Bp. 35. Mozgásbiológiai Konferencia, december 2-3.)

4 21. Honfi László & Fügedi Balázs (2004): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a tornasportban (előadás, Eger, Sporttudományi vizsgálatok az Eszterházy Károly Főiskolán c. konferencia, november 11.) 22. Honfi László & Tóth László & Bognár József & Fügedi Balázs (2005): Pedagogical and psychological aspects gymnasts mental training. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (249). 23. Fügedi Balázs & Lacza Gyöngyvér & Bognár József & Honfi László (2005): Learning efficiency in closed motor skills, a follow up study of different teaching methods. X. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (224). 24. Honfi László (2005): A tornaedzés hatékonyságának fokozása mentális edzéssel (előadás, Bp. V. Sporttudományi Kongresszus, október 27.) 25. Honfi László (2005): A tanulás hatékonyságának vizsgálata mentális edzés esetén (előadás, Eger, Sporttudományi Konferencia, november 9.) 26. Fügedi Balázs & Bognár József & Honfi László & Salvara, I. M. (2006): Challenges and obstacles in motor learning: contextual factors in gymnastics and calisthenics. XI. Annual Congress, European College of Sport Science, July 05-08, Lausanne, Switzerland (173). 27. Honfi László (2007): A regionalitás jelentősége a sporttudományban (plenáris előadás, Eger, VI. Sporttudományi Kongresszus, október ) 28. Honfi László & Müller Anetta & Seres János & Széles-Kovács Gyula: Sorozatugrások teljesítményállandósági vizsgálatai a éves általános iskolai tanulóknál (előadás, Eger, VI. Sporttudományi Kongresszus, október ) 29. Szalay Gábor & Honfi László (2007): Testnevelés érettségi és testnevelés felvételi eredmények összehasonlító elemzése (előadás, VI. Sporttudományi Kongresszus, Eger, október ) 30. Kristonné Bakos Magdolna & Müller Anetta & Honfi László & Szövetes Veronika (2008): A sportszakos hallgatók sporttáborainak pedagógiai vonatkozásai (A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD), Nemzetközi konferencia, Debrecen, június 24.) Könyv, tankönyvrészlet: 1. Farkas György & Honfi László (1988): Sporttorna (Tanárképző Főiskolai tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp , 5. fejezet, 70 l.) 2. Honfi László (1995): A sporttorna kialakulása, rövid története (= Sporttorna, Tanárképző Főiskolák Tankönyve, Szerk.: Farkas György, Papír-Press Egyesülés, Bp l.) 3. Honfi László (1995): Tornaszaknyelv terminológia (= Sporttorna, Tanárképző Főiskolák Tankönyve, Szerk.: Farkas György, Papír-Press Egyesülés, Bp l.) 4. Honfi László (1995): Lógyakorlatok (= Sporttorna, Tanárképző Főiskolák Tankönyve, Szerk.: Farkas György, Papír-Press Egyesülés, Bp l.) 5. Honfi László (2004): Tornaszaknyelv (önálló szakkönyv, Dialóg Campus Kiadó, Bp.- Pécs, l.) Hazai és külföldi publikációk: 1. Honfi László (1976): A testnevelés szerepe a személyiség formálásában (=Hevesi Művelődés, augusztus sz. 10. l.) 2. Honfi László (1976): A test teltsége 7-18 éves magyar iskolai tanulóknál (=a Testnevelés Tanítása, 12. évf, 4. sz l.) 3. Honfi László (1978): A mozgástanítás új útja az algoritmizáció (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Oktatói Tudományos Pályázat, pályamunka, 17 l.)

5 4. Honfi László (1987): Légzési és keringési mutatók a 7-18 éves magyar iskolai tanulóknál (=Óvodások, iskolások, felnőttek testnevelése című konferencia kiadványa, MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, l.) 5. Honfi László (1987): Kísérlet a magyar tornaszaknyelv korszerűsítésére (=Acta Academiae Pedagógica Agriensis, nova series tom XIX/X l.) 6. Honfi László (1988): Törekvés a magyar torna szaknyelv korszerűsítésére (=Tudományos konferencia kiadványa, ÁISH TSTT, Bp., 17 l.) 7. Honfi László (1989): Fizicseszkoje voszpitányie podraszgajusevo pokolnyije (=Tyéziszi dokladov knancsno-praktyicseszkoje konferencii, Csebokszári, l. - orosz nyelvű konferencia kiadvány) 8. Honfi László (1989): A mentális tréning élettani és pedagógiai aspektusai (=Tyéziszi dokladov knancsno-praktyicseszkoje konferencii, Csebokszári, l. orosz nyelvű konferencia kiadvány) 9. Honfi László (1992): A magyar testnevelő tanári továbbképzési rendszer jelene és jövője (=VIP Testnevelési Intézet orosz nyelvü konferencia kiadványa, Litvánia, Vilnius, l.) 10. Honfi László (1992): A mentális tréning élettani és pszichológiai vonatkozásai (=VIP Testnevelési Intézet orosz nyelvü konferencia kiadványa, Litvánia, Vilnius, l.) 11. Honfi László (1993): A környezetvédelem szerepe a sportrekreációban (=Testi nevelés és környezetvédelem című MAB konferencia kiadvány, l.) 12. Honfi László (1998): A testkulturális szakemberképzés időszerű kérdései, az oktatáspolitikai dokumentumok tükrében (=Közösségnevelés a pedagógiában és a testnevelésben című konferencia kiadvány, OM Bp l.) 13. Honfi László (1999): A kreditrendszer bevezetése a magyar testkulturális szakemberképzésben (=4 th Conference of Deans of Physical Education Fakutlies of Danubian Countries, angol nyelvű konferencia-kiadvány, Nitra-Pozsony, p.) 14. Honfi László (2000): The Present and the Future of Training Experts of Physical Culture in Hungary (=Angol nyelvű konferencia kiadvány, Nitra, l.) 15. Honfi László & Tóth László & Fügedi Balázs (2005): Examination of Efficienty of Mental Training in Gymnastics (= Kalokagathia, XLIII. évf sz l.)- Ed.: József Bognár PhD) 16. Fügedi Balázs & Bognár József & Honfi László & Rigler Endre (2005): Challenges and obstacles in motor learning: The role and functions of contextual factors in gymnastics and calisthenics. (= Kalokagathia, XLIII. évf. 3. sz l.) 17. Honfi László & Fügedi Balázs (2006): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a tornasportban (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c.lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 18. Honfi László (2006): A tanulás hatékonyságának vizsgálata mentális edzés alkalmazása esetén (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c.lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 19. Fügedi Balázs & Bognár József & Honfi László (2006): Mozgásminőség: gimnasztikai gyakorlat értékelése a testnevelő tanárképzésre jelentkezők körében (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c.lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 20. Kiss Júlia& Bognár József & Fügedi Balázs & Honfi László (2006): Sportágelhagyás a tornában: a serdülőkor problemetikája (= Magyar Edző, 1. szám, l.) 21. Fügedi Balázs, Bognár József, Munkácsi István, Honfi László, Kovács T. László, Tóth László (2006): Különböző oktatási módszerekkel elsajátított mozgássor felidézésének vizsgálata (= Magyar Sporttudományi Szemle, VII. évfolyam. 4. szám, l.) 22. Honfi László (2006): A tornaedzés hatékonyságának fokozása mentális edzéssel (Bp. V. Sporttudományi Kongresszus kiadványa, október 27.) 23. Honfi László & Fügedi Balázs (2006): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a tornasportban (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c. lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.)

6 24. Honfi László (2006): A tanulás hatékonyságának vizsgálata mentális edzés alkalmazása esetén (=Testnevelés, sport, egészségturizmus C. lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 25. Fügedi Balázs & Bognár József & Honfi László (2006): Mozgásminőség: gimnasztikai gyakorlat értékelése a testnevelő tanárképzésre jelentkezők körében (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c. lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 26. Kiss Júlia & Bognár József & Fügedi Balázs & Honfi László (2006): Sportágelhagyás a tornában: a serdülőkor problematikája (= Magyar Edző, 1. szám, l.) 27. Fügedi Balázs & Bognár József & Munkácsi István & Honfi László & Kovács T. László & Tóth László (2006): Különböző oktatási módszerekkel elsajátított mozgássor felidézésének vizsgálata (= Magyar Sporttudományi Szemle, VII. évfolyam. 4. szám, l.) 28. Honfi László & Szalay Gábor & Hajdu Pál (2007): Sporttudomány a régiókban (=Acta Academiae pedagogicae Agriensis, nova series tom. XXXIV. Sectio Sport, Eger, EKF, l.) 29. Müller Anetta & Honfi László & Seres János & Széles-Kovács Gyula (2007): Teljesítményállandósági vizsgálatok általános iskolai tanulóknál a sorozatugrás példáján (=Acta Academiae pedagogicae Agriensis, nova series tom.xxxiv. Sectio Sport, Eger, EKF, l.) 30. Szalay Gábor & Honfi László & Hajdu Pál (2007): Testnevelési érettségi és felvételi eredmények összehasonlító vizsgálata (=Acta Academiae pedagogicae Agriensis, nova series tom. XXXIV. Sectio Sport, Eger, EKF, l.) 31. Honfi László (2008): A regionalitás jelentősége a sporttudományban (=VI. Sporttudományi Kongresszus, október 28-30, Eger, Konferencia tanulmánykötet, I. kötet, l.) 32. Honfi László & Müller Anetta & Seres János & Széles-Kovács Gyula (2008): Sorozatugrások teljesítményállandósági vizsgálatai éves általános iskolai tanulóknál (=VI. Sporttudományi Kongresszus, október 28-30, Eger, Konferencia tanulmánykötet, I. kötet, l.) 33. Szalay Gábor & Honfi László (2008): Testnevelés érettségi és testnevelés felvételi eredmények összehasonlító elemzése (=VI. Sporttudományi Kongresszus, október 28-30, Eger, Konferencia tanulmánykötet, II. kötet, l.) Lektori munkák: 1. Molnár Ferenc: Tornaoktatás az iskolában (szaklektori munka a PSZM Projekt könyvkiadásához, szeptember) 2. Molnár Ferenc: Tornásznők akrobatikus képességének vizsgálata (egyetemi doktori értekezés bírálata, JPTE TTK Tudományos Bizottsága részére, június) 3. Bejek Klára - Hamar Pál: Torna ABC (szakkönyv lektorálása, november) 4. Batta Klára: Akvafitnesz (szakkönyv lektorálása, január) Szerkesztői munka: 1. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Sport, Testnevelés, sport, egészségturizmus c. lektorált tudományos tanulmánykötet szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 2. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIV. Sectio Sport, Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 3. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXV. Sectio Sport, Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. dr. Honfi László

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs Szakmai Önéletrajz Személyi adatok: Név Dr. Fügedi Balázs Beosztás egyetemi docens Telefon munkahely (94) 504-418 Telefon otthon (70) 313-1722 E-mail fugedi@mnsk.nyme.hu Tanulmányok és Képzettség: 2000

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk. Név:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk. Név: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes információk Név: Kalmár Zsuzsanna Születési hely: Békéscsaba Születési dátum: 1964. október 3. Állampolgárság: magyar Családi állapot: férjezett, 1 gyermek Végzettség: testnevelő

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK NÉV: Dr. CSÁNYI Tamás János PhD, MSc, BSc SZÜLETÉSI HELY: Szolnok SZÜLETÉSI IDŐ: 1981. 01. 28. TUDOMÁNYOS FOKOZAT: PhD Neveléstudomány, 2011 VÉGZETTSÉG: Testnevelő tanár

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Gergely Ildikó Beosztás: mestertanár Szervezeti egység neve: Testnevelési

Részletesebben

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ

SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ SZAKMAI TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ Sajókazán születtem 1948. december 30-án. Miskolcon a Villamosenergiaipari Technikumban érettségiztem jeles eredménnyel 1967-ben. Automatizálási mérnöki diplomámat 1972-ben

Részletesebben

DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SPIRA VERONIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanári, oktatói pályafutás: 1966: diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar, magyar-orosz szakos középiskolai tanár 1966-68: általános iskolai tanár (III. ker. Csillaghegy)

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről.

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella

Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella A SPORTÁGI EREDMÉNYESSÉG NÉHÁNY MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA BIRKÓZÁSBAN Doktori tézisek Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Sport, Nevelés-

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Vári Péter Beosztás: testnevelő tanár Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Születtem Általános iskola: Középiskola: iskolai végzettségek: Egyetemi végzettségek: Jelenlegi tanulmányok:

Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Születtem Általános iskola: Középiskola: iskolai végzettségek: Egyetemi végzettségek: Jelenlegi tanulmányok: Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Születtem: 1952. dec. 4. Beled Általános iskola: Beledi Általános Iskola Középiskola: Soproni Széchenyi István Gimnázium, angol-idegenforgalmi tagozat 1967-71-ig. Fıiskolai

Részletesebben

2006. november 21-2007. január 20-ig

2006. november 21-2007. január 20-ig 2006. november 21-2007. január 20-ig 1. A budapesti Tinta Könyvkiadó "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozatának 57. köteteként megjelent dr. Őrsi Tibor, a Francia Tanszék docensének angol

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben