Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár Curriculum vitae

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae"

Átírás

1 Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár Curriculum vitae október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszékéről ment nyugdíjba, 84 éves korában, 2006-ban meghalt. Édesanyám nyugdíjas bölcsődei dajka, 2009-ben meghalt. Feleségem rokkantnyugdíjas tanár, két felnőtt gyermekem van, fiam fogorvos, lányom tűzzománckészítő. Általános iskolába szülőfalumban, középiskolába Nyíregyházán jártam ben katona voltam, között Budapesten tanultam, a Magyar Testnevelési Egyetemen (TF) június 23-án kaptam meg egyetemi végzettségemet igazoló diplomámat, a Magyar Testnevelési Egyetemen augusztus 1-től január 31 között, 41,5 évig dolgozom az Eszterházy Károly Főiskolán. Ez volt az első és egyetlen munkahelyem ban a Magyar Testnevelési Egyetemen újabb diplomát szereztem, torna sportágból szakedző lettem június 1-től adjunktusként dolgoztam ban állami középfokú C típusú nyelvvizsgát tettem, orosz nyelvből július 1-től kineveztek a Testnevelés Tanszék tanszékvezetőjének. Ezt a posztot 27 évig töltöttem be szeptember 5-én a Magyar Testnevelési Egyetemen egyetemi doktorrá (dr. ed. phys.) avattak. Disszertációm címe: Kísérlet a magyar tornaszaknyelv korszerűsítésére június 1-én főiskolai docens lettem ben egy évig a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet vezetője voltam ben angol nyelvből alapfokú, C típusú nyelvvizsgát tettem tól az akkor újjáalakult Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatója lettem, ezt a posztot nyugdíjazásomig, 11 évig töltöttem be ben felvételt nyertem a Pannon Egyetem Interdiszciplináris bölcsészet- és társadalomtudományok Doktori Iskolájába, ahol február 17én doktori szigorlatot tettem, majd október 19-én a disszertációmat is leadtam, melynek címe: A mentális edzés hatékonyságának vizsgálata tornászok esetében. A műhelyvita február 17-én volt, míg a védés június 6-án történt november 6-án PhD oklevelet kaptam neveléstudományból, Veszprémben ban főiskolai tanári előléptetésben részesültem. Publikációim száma: 85 (lásd publikációs jegyzék). Szakcikk-fordításaim száma: 23 (orosz nyelvből, torna sportágból és a mentális edzés témaköréből). Aktív koromban sporttorna, gimnasztika, testnevelés-elmélet, mozgásfejlődés és rekreáció tantárgyakat oktattam. Pályafutásom alatt több mint 4000 testnevelő tanár képzésében vettem részt. Sporteredményeim: között tornásznőim (a Budapesti Vasas, az Eger SE és az Egri TK versenyzői) a különböző osztályokban és korosztályokban több mint 100 országos bajnoki címet szereztek a szövetségi versenyeken. Főiskolánk tornászlányaival a Magyar Egyetemi- és Főiskolai Országos Bajnokságok és a Pedagógusjelöltek Országos

2 Sporttalálkozóinak (Szpartakiád) tornaversenyein további 32 aranyérmet nyertünk, az egyéni és a csapatversenyek során. A Testnevelési és Sportszakmai Kollégium (korábban szakbizottság) tagja voltam 27 évig. Megszakításokkal öt ciklusban voltam a Főiskolai Tanács (Szenátus) tagja. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség alelnöke voltam között. A Magyar Sporttudományi Társaság elnökségének tagja vagyok2005 óta. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Orvostudományi-, Egészségtudományi- és Sporttudományi Bizottságának tagja vagyok 2010 óta. A Magyar Rektori Konferencia Sporttudományi Bizottságának tagja voltam 2013-ban és 2014-ben. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Nemzetközi tudományos és szakmai konferencián való részvétel, előadással 1. Honfi László (1989): Fizicseszkoje voszpitányie podrasztajusevo pokolényija (orosz nyelvű előadás, Naucsno-praktyicseszkaja Szportyivnaja Konferencija, Szovjetunió, Csebokszári, szeptember 15.) 2. Honfi László (1989): A mentális tréning élettani és pedagógiai aspektusai (orosz nyelvű előadás, Testnevelés- és Sporttudományi Kongresszus, Szovjetunió, Csebokszári, szeptember 15.) 3. Honfi László (1992): A magyar testnevelő - tanári továbbképzési rendszer jelene és jövője (orosz nyelvű előadás, Testnevelő Tanárok Konferenciája, Litvánia, Vilnius, VIP Testnevelési Intézet, március 23.) 4. Honfi László (1992): A mentális tréning élettani és pszichológiai vonatkozásai (orosz nyelvű előadás, Testnevelés- és Sporttudományi Konferencia, Litvánia, Vilnius, VIP Testnevelési Intézet, március 23.) 5. Honfi László (1997): A főiskolai szintű képesítési követelmények a magyar sportszakember képzésben (angol nyelvű előadás, 2th Conference of Deans of Phyisical Education Fakulties of Danubian Countries, Magyarország, Budapest, október 1.) 6. Honfi László & Cseh Kálmán & Kristonné Bakos Magdolna (1997): A tantervi szabályozás és tervezés szintjei Magyarországon (orosz nyelvű előadás, Innováció a tantervben című nemzetközi konferencia, Szerbia, Novi Sad, december 8-9.) 7. Honfi László & Szabó Béla & Kristonné Bakos Magdolna (1997): A tantervi szabályozás szintjei NAT (orosz nyelvű előadás, Tantervelméleti Konferencia, Belgrád, december 9-10.) 8. Honfi László (1998): A nemzeti és nemzetközi (kommunikációs) terminológiai kutatások aktuális problémái (orosz nyelvű előadás, 3th Conference of Deans of Physical Education Fakulties of Danubian Countries, Románia Arad, szeptember ) 9. Honfi László (1999): A kreditrendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban (angol nyelvű előadás, 4th Conference of Deans of Physical Education Fakulties of Danubian Countries, Szlovákia, Nitra, szeptember 10.) 10. Honfi László (2000): The Present and the Future of Training Experts of Physical Culture in Hungary (angol nyelvű előadás, III. Medzinarodna vedecke konferencia, Szlovákia, Nitra, november ) 11. Honfi László & Tóth László & Bognár József & Fügedi Balázs (2005): Pedagogical and psychological aspects gymnasts mental training. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (249). 12. Fügedi Balázs & Lacza Gyöngyvér & Bognár József &Honfi László (2005): Learning efficiency in closed motor skills, a follow up study of different teaching methods. X. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (224).

3 13. Fügedi Balázs & Bognár József &Honfi László & Salvara, I. M. (2006): Challenges and obstacles in motor learning: contextual factors in gymnastics and calisthenics. XI. Annual Congress, European College of Sport Science, July 05-08, Lausanne, Switzerland (173). Hazai tudományos és szakmai konferenciákon tartott előadások 1. Honfi László (1987): Légzési és keringési mutatók 7-18 éves magyar iskolai tanulóknál (előadás, Óvodások, iskolások, felnőttek testnevelése című tudományos konferencia, Eger, március 12. ) 2. Honfi László (1988): Törekvés a magyar tornaszaknyelv korszerűsítésére (előadás, ÁISH Testnevelési- és Sporttudományos Tanácsának tudományos konferenciája, Pécs, október ) 3. Honfi László (1991): A magyar testnevelő-tanári továbbképzési rendszer jelene és jövője (előadás, Testnevelők Konferenciája, Eger, november 15.) 4. Honfi László (1992): A Nemzeti Alaptantervben és az alternatív tantervekben rejlő lehetőségekről (előadás, Testnevelő Tanárok Konferenciája, Ózd, augusztus 27.) 5. Honfi László (1993): A környezetvédelem szerepe a sportrekreációban (előadás, Testi nevelés és környezetvédelem című tudományos konferencia, Eger, május 13.) 6. Honfi László (1993): Az egyetemi-főiskolai testnevelés és sport (előadás, Magyar Testnevelési Egyetem Országos Tudományos Konferencia, Budapest, augusztus 31-szeptember 1.) 7. Honfi László (1997): A NAT és a torna kapcsolata (előadás, Testnevelők Konferenciája, Szolnok, március 13.) 8. Honfi László (1997): A torna anyagának beépítési lehetőségei a helyi tantervekbe (elő-adás, Testnevelő Tanárok Konferenciája, Eger, szeptember 9.) 9. Honfi László (1997): A torna szerepe a helyi tantervkészítésnél (előadás, Testnevelők Konferenciája, Ózd, november 12.) 10. Honfi László (1997): A NAT és a helyi tantervkészítés metodikája, a torna mozgásanyagának beépítése (előadás, Testnevelők Konferenciája, Debrecen november 18.) 11. Honfi László (1998): A testnevelő tanárképzés képesítési előírásainak várható hatásai a sportszakember-képzésre (előadás, PJOS Testnevelés és Sporttudományos Konferencia, Pécs, május 1-2.) 12. Honfi László (1998): A testnevelő tanárképzés aktuális kérdései, a képesítési követelmé-nyek tükrében (előadás, Testnevelés és Sporttudományi Konferencia, Szombathely, október 30 - november 1.) 13. Honfi László (1998): A testkulturális szakemberképzés időszerű kérdései, az oktatáspolitikai dokumentumok tükrében (előadás, Közösségnevelés a pedagógiában és a testnevelő tanárképzésben című tudományos konferencia, Eger, december 18. OM szervezés) 14. Honfi László & Vass Miklós (2001): A mentális edzés pedagógiai aspektusai (poszter, I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, október ) 15. Honfi László & Vass Miklós (2001): A mentális edzés pedagógiai és pszichológiai aspektusai (előadás, 32. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest, MTE, november 8-9.) 16. Honfi László & Vass Miklós (2002): A mentális edzés pedagógiai vonatkozásai (poszter, Bp., II. Országos Neveléstudományi Konferencia október 24-26) 17. Honfi László & Vass Miklós (2002): A mentális edzés pszichológiai kérdései (előadás, Bp., 33. Mozgásbiológiai Konferencia, november 21-22) 18. Honfi László & Vass Miklós (2003): Tornászok mentális edzésének pedagógiai és pszichológiai aspektusai (poszter, IV. Országos Sporttudományi Kongresszus, Szombathely, október ) 19. Honfi László (2004): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a sporttornában (előadás, Eger, Sporttudományi Konferencia, november 9.) 20. Honfi László & Vass Miklós (2004): A mentális edzés hatásfokának vizsgálata a tornasportban (előadás, Bp. 35. Mozgásbiológiai Konferencia, december 2-3.)

4 21. Honfi László & Fügedi Balázs (2004): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a tornasportban (előadás, Eger, Sporttudományi vizsgálatok az Eszterházy Károly Főiskolán c. konferencia, november 11.) 22. Honfi László & Tóth László & Bognár József & Fügedi Balázs (2005): Pedagogical and psychological aspects gymnasts mental training. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (249). 23. Fügedi Balázs & Lacza Gyöngyvér & Bognár József &Honfi László (2005): Learning efficiency in closed motor skills, a follow up study of different teaching methods. X. Annual Congress, European College of Sport Science, July 13-16, Belgrade, Serbia (224). 24. Honfi László (2005): A tornaedzés hatékonyságának fokozása mentális edzéssel (előadás, Bp. V. Sporttudományi Kongresszus, október 27.) 25. Honfi László (2005): A tanulás hatékonyságának vizsgálata mentális edzés esetén (elő-adás, Eger, Sporttudományi Konferencia, november 9.) 26. Fügedi Balázs & Bognár József &Honfi László & Salvara, I. M. (2006): Challenges and obstacles in motor learning: contextual factors in gymnastics and calisthenics. XI. Annual Congress, European College of Sport Science, July 05-08, Lausanne, Switzerland (173). 27. Honfi László (2007): A regionalitás jelentősége a sporttudományban (plenáris előadás, Eger, VI. Sporttudományi Kongresszus, október ) 28. Honfi László &Müller Anetta & Seres János & Széles-Kovács Gyula: Sorozatugrások teljesítményállandósági vizsgálatai a éves általános iskolai tanulóknál (előadás, Eger, VI. Sporttudományi Kongresszus, október ) 29. Szalay Gábor &Honfi László (2007): Testnevelés érettségi és testnevelés felvételi eredmények összehasonlító elemzése (előadás, VI. Sporttudományi Kongresszus, Eger, október ) 30. Kristonné Bakos Magdolna & Müller Anetta &Honfi László & Szövetes Veronika (2008): A sportszakos hallgatók sporttáborainak pedagógiai vonatkozásai (A harmad-fokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD), Nemzetközi konferencia, Debrecen, június 24.) Könyv, könyvrészlet 1. Farkas György &Honfi László (1988): Sporttorna (Tanárképző Főiskolai tankönyv, Tankönyvkiadó, Bp , 5. fejezet, 70 l.) 2. Honfi László (1995): A sporttorna kialakulása, rövid története (= Sporttorna, Tanárképző Főiskolák Tankönyve, Szerk.: Farkas György, Papír-Press Egyesülés, Bp l.) 3. Honfi László (1995): Tornaszaknyelv terminológia (= Sporttorna, Tanárképző Főiskolák Tankönyve, Szerk.: Farkas György, Papír-Press Egyesülés, Bp l.) 4. Honfi László (1995): Lógyakorlatok (= Sporttorna, Tanárképző Főiskolák Tankönyve, Szerk.: Farkas György, Papír-Press Egyesülés, Bp l.) 5. Honfi László (2004): Tornaszaknyelv (önálló szakkönyv, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, l.) 6. Honfi László & Szatmári Zoltán (2011): A sporttorna elmélete és gyakorlata. Készült a TÁrsadalmi Megújulás Operatív Program, Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés, különös tekintettel amatematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre, TAMOP /1/A keretében, a Konvergencia Régió nyertes pályázata részeként. 240 l. 7. Honfi László (2011): Gimnasztika. Elmélet, gyakorlat, módszertan.készülta TÁrsadalmi Megújulás Operatív Program,Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés, különös tekintettel amatematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI)képzésekre, TAMOP /1/Akeretében,a Konvergencia Régió nyertes pályázata részeként. 258 l. 8. Gallovits László &Honfi László &Széles-Kovács Gyula: Sport A-tól Z-ig. Készült a TÁrsadalmi Megújulás Operatív Program,Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés, különös tekintettel amatematikai, természettudományi, műszaki és informatikai

5 (MTMI)képzésekre, TAMOP /1/A keretében, a Konvergencia Régió nyertes pályázata részeként. 268 l. 9. Honfi László (2011): Tornaszaknyelv. Készült a TÁrsadalmi Megújulás Operatív Program,Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés, különös tekintettel amatematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI)képzésekre, TAMOP /1/A keretében, a Konvergencia Régió nyertes pályázata részeként. 138 l. Hazai és külföldi publikációk 1. Honfi László (1976): A testnevelés szerepe a személyiség formálásában (=Hevesi Művelődés, augusztus sz. 10. l.) 2. Honfi László (1976): A test teltsége 7-18 éves magyar iskolai tanulóknál (=a Testnevelés Tanítása, 12. évf., 4. sz l.) 3. Honfi László (1978): A mozgástanítás új útja az algoritmizáció (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Oktatói Tudományos Pályázat, pályamunka, 17 l.) 4. Honfi László (1987): Légzési és keringési mutatók a 7-18 éves magyar iskolai tanulóknál (=Óvodások, iskolások, felnőttek testnevelése című konferencia kiadványa, MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, l.) 5. Honfi László (1987): Kísérlet a magyar tornaszaknyelv korszerűsítésére (=Acta Academiae Pedagogica Agriensis, nova series tom XIX/X l.) 6. Honfi László (1988): Törekvés a magyar torna szaknyelv korszerűsítésére (=Tudományos konferencia kiadványa, ÁISH TSTT, Bp., 17 l.) 7. Honfi László (1989): Fizicseszkoje voszpitányie podraszgajusevo pokolnyije (=Tyéziszi dokladov knancsno-praktyicseszkoje konferencii, Csebokszári, l. - orosz nyelvű konferencia kiadvány) 8. Honfi László (1989): A mentális tréning élettani és pedagógiai aspektusai (=Tyéziszi dokladov knancsno-praktyicseszkoje konferencii, Csebokszári, l. orosz nyelvű konferencia kiadvány) 9. Honfi László (1992): A magyar testnevelő tanári továbbképzési rendszer jelene és jövője (=VIP Testnevelési Intézet orosz nyelvű konferencia kiadványa, Litvánia, Vilnius, l.) 10. Honfi László (1992): A mentális tréning élettani és pszichológiai vonatkozásai (=VIP Testnevelési Intézet orosz nyelvű konferencia kiadványa, Litvánia, Vilnius, l.) 11. Honfi László (1993): A környezetvédelem szerepe a sportrekreációban (=Testi nevelés és környezetvédelem című MAB konferencia kiadvány, l.) 12. Honfi László (1998): A testkulturális szakemberképzés időszerű kérdései, az oktatáspolitikai dokumentumok tükrében (=Közösségnevelés a pedagógiában és a testnevelésben című konferencia kiadvány, OM Bp l.) 13. Honfi László (1999): A kreditrendszer bevezetése a magyar testkulturális szakemberképzésben (=4th Conference of Deans of Physical Education Fakutlies of Danubian Countries, angol nyelvű konferencia-kiadvány, Nitra-Pozsony, p.) 14. Honfi László (2000): The Present and the Future of Training Experts of Physical Culture in Hungary (=Angol nyelvű konferencia kiadvány, Nitra, l.) 15. Honfi László & Tóth László & Fügedi Balázs (2005): Examination of Efficienty of Mental Training in Gymnastics (= Kalokagathia, XLIII. évf sz l.)- Ed.: József Bognár PhD) 16. Fügedi Balázs & Bognár József &Honfi László & Rigler Endre (2005): Challenges and obstacles in motor learning: The role and functions of contextual factors in gymnastics and calisthenics. (= Kalokagathia, XLIII. évf. 3. sz l.) 17. Honfi László & Fügedi Balázs (2006): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a tornasportban (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c.lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.)

6 18. Honfi László (2006): A tanulás hatékonyságának vizsgálata mentális edzés alkalmazása esetén (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c.lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 19. Fügedi Balázs & Bognár József &Honfi László (2006): Mozgásminőség: gimnasztikai gyakorlat értékelése a testnevelő tanárképzésre jelentkezők körében (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c.lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 20. Kiss Júlia& Bognár József & Fügedi Balázs &Honfi László (2006): Sportágelhagyás a tornában: a serdülőkor problemetikája (= Magyar Edző, 1. szám, l.) 21. Fügedi Balázs, Bognár József, Munkácsi István, Honfi László, Kovács T. László, Tóth László (2006): Különböző oktatási módszerekkel elsajátított mozgássor felidézésének vizsgálata (= Magyar Sporttudományi Szemle, VII. évfolyam. 4. szám, l.) 22. Honfi László (2006): A tornaedzés hatékonyságának fokozása mentális edzéssel (Bp. V. Sporttudományi Kongresszus kiadványa, október 27.) 23. Honfi László & Fügedi Balázs (2006): A mentális edzés alkalmazási lehetőségei a tornasportban (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c. lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 24. Honfi László (2006): A tanulás hatékonyságának vizsgálata mentális edzés alkalmazása esetén (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c. lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 25. Fügedi Balázs & Bognár József &Honfi László (2006): Mozgásminőség: gimnasztikai gyakorlat értékelése a testnevelő tanárképzésre jelentkezők körében (=Testnevelés, sport, egészségturizmus c. lektorált tudományos tanulmánykötet, Eger, l.) 26. Kiss Júlia & Bognár József & Fügedi Balázs &Honfi László (2006): Sportágelhagyás a tornában: a serdülőkor problematikája (= Magyar Edző, 1. szám, l.) 27. Fügedi Balázs & Bognár József & Munkácsi István &Honfi László &Kovács T. László & Tóth László (2006): Különböző oktatási módszerekkel elsajátított mozgássor felidézésének vizsgálata (= Magyar Sporttudományi Szemle, VII. évfolyam. 4. szám, l.) 28. Honfi László & Szalay Gábor & Hajdu Pál (2007): Sporttudomány a régiókban (=Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, nova series tom. XXXIV. Sectio Sport, Eger, EKF, l.) 29. Müller Anetta &Honfi László & Seres János & Széles-Kovács Gyula (2007): Teljesítményállandósági vizsgálatok általános iskolai tanulóknál a sorozatugrás példáján (=Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, nova series tom.xxxiv. Sectio Sport, Eger, EKF, l.) 30. Szalay Gábor &Honfi László & Hajdu Pál (2007): Testnevelési érettségi és felvételi eredmények összehasonlító vizsgálata (=Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, nova series tom. XXXIV. Sectio Sport, Eger, EKF, l.) 31. Honfi László (2008): A regionalitás jelentősége a sporttudományban (=VI. Sporttudományi Kongresszus, október 28-30, Eger, Konferencia tanulmánykötet, I. kötet, l.) 32. Honfi László & Müller Anetta & Seres János & Széles-Kovács Gyula (2008): Sorozatugrások teljesítményállandósági vizsgálatai éves általános iskolai tanulóknál (=VI. Sporttudományi Kongresszus, október 28-30, Eger, Konferencia tanulmánykötet, I. kötet, l.) 33. Szalay Gábor &Honfi László (2008): Testnevelés érettségi és testnevelés felvételi eredmények összehasonlító elemzése (=VI. Sporttudományi Kongresszus, október 28-30, Eger, Konferencia tanulmánykötet, II. kötet, l.) Lektori munkák 1. Molnár Ferenc: Tornaoktatás az iskolában (szaklektori munka a PSZM Projekt könyvkiadásához, szeptember) 2. Bejek Klára - Hamar Pál: Torna ABC (szakkönyv lektorálása, november)

7 3. Batta Klára: Akvafitnesz (szakkönyv lektorálása, január) Szerkesztői munka 1. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Sport, Testnevelés, sport, egészségturizmus c. lektorált tudományos tanulmánykötet szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 2. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIV. Sectio Sport, Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 3. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXV. Sectio Sport, Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 4. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXVI. Sectio Sport, Sport, életmód, egészség c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 5. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXVII. Sectio Sport, Egészség, sport, rekreációk c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 6. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXVIII. Sectio Sport, Testnevelés, sport, rekreáció c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 7. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIX. Sectio Sport, Testnevelés, sport, rekreáció, sportgazdaság c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. 8. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XL. Sectio Sport, Testkultúra, sporttudomány c. lektorált tudományos tanulmánykötet (ISSN ) szerkesztő bizottságának elnöke, Eger. Dr. Honfi László