ÁLTALÁNOS UTALÁS AZ ANGOLBAN (General reference)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS UTALÁS AZ ANGOLBAN (General reference)"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS UTALÁS AZ ANGOLBAN (General reference) Az általános utalás azt jelenti, hogy amit mondunk, minden említett dologra (vagy legalább is általában véve mindegyikre, egy csoport minden egyedére) általában véve vonatkozik. ÁLTALÁNOS UTALÁS MEGSZÁMLÁLHATÓ KONKRÉT FŐNÉVRE Kifejezésmódjai: HATÁROZOTT NÉVELŐ (THE) + EGYES SZÁM Ez nem különbözik a magyarban és az angolban. pl. The tiger is dangerous. (A tigris veszélyes) HATÁROZATLAN NÉVELŐ (A/AN) + EGYES SZÁM Ez sem különbözik a magyarban és az angolban. pl. A tiger is dangerous. (Egy tigris veszélyes) TÖBBES SZÁM NÉVELŐ NÉLKÜL A magyarban ez nem lehetséges! Mi ilyenkor a többes szám előtt határozott névelőt használunk. pl. Tigers are dangerous. A tigrisek veszélyesek. * Ha az angolban egy többes számú főnév előtt határozott névelő áll, akkor mindig konkrét, meghatározott dolgokra utal. pl. There are are rabbits, lions and tigers here. The tigers are dangerous. (Vannak itt nyulak, oroszlánok és tigrisek. A tigrisek /a felsorolt állatok közül/ veszélyesek.) ÁLTALÁNOS UTALÁS FOGALOMRA, MEGSZÁMLÁLHATATLAN FŐNÉVRE NÉVELŐ NÉLKÜL ÁLL A FŐNÉV A magyarban ellenkezőleg! Mi ilyenkor a határozott névelőt használunk a főnév előtt. pl. Life is hard. Az élet nehéz. Milk is white. A tej fehér. I like music. Szeretem a zenét. Writing letters is boring. A levélírás unalmas. English is spoken all over the world. Az angolt világszerte beszélik. * Ha egy ilyen főnév előtt határozott névelő áll, akkor mindig konkrét, meghatározott dologra utalunk. pl. The life of the people in the 16th century was hard.(a 16. századi emberek élete nehéz volt.)

2 ÁLTALÁNOS UTALÁS EGY KÖZÖS JELZŐVEL MEGNEVEZETT CSOPORTRA HATÁROZOTT NÉVELŐ (THE) + a főnevesült MELLÉKNÉV A magyarban ilyenkor a főnevesült melléknevet többes számban használjuk. Az angolban a melléknév nem tehető többes számba. pl. The rich are happy. (A gazdagok boldogok.) Can the blind hear well? (A vakok jól hallanak?) The elderly don t understand the young. (Az idősek nem értik a fiatalokat.) ÁLTALÁNOS UTALÁS EGY NÉP TAGJAIRA HATÁROZOTT NÉVELŐ (THE) + a nemzet neve TÖBBES SZÁMBAN Ez nem különbözik a magyarban és az angolban. Csak akkor használható, ha a népnév NEM susogó-sziszegő hangra vagy vegyes hangra végződik! pl. The Hungarians like spicy food. (A magyarok szeretik a fűszeres ételeket.) I don t always understand the Americans. (Nem mindig értem az amerikaiakat.) HATÁROZOTT NÉVELŐ (THE) + a nemzet neve EGYES SZÁMBAN Akkor kell használni, ha a népnév susogó-sziszegő hangra /s, ʃ, z, ʒ / vagy vegyes hangra /tʃ, ʤ/ végződik. Ez a magyarban nem lehetséges! pl. The English used to fight a lot with the French. (Az angolok régen sokat harcoltak a franciákkal.) The Japanese live in Asia. (Az japánok Ázsiában laknak.) Vigyázzunk! Ha az ilyen melléknévvel a nyelvet akarjuk megnevezni, nem szabad a the névelőt használnunk (mert a nyelvre általában utalunk l. fenn)! pl. Is Japanese difficult? = A japán bonyolult? (Ha a the -t is használnánk ebben a mondatban, jelentése ez lenne: Is the Japanese difficult? = A japánok bonyolultak?) ÁLTALÁNOS UTALÁS MINDEN EMBERRE/SZEMÉLYRE ÁLTALÁNOS JELENTÉSŰ SZÓ (névelő nélkül) people = az emberek pl. People usually like music. (Az emberek általában szeretik a zenét.) one = az ember pl. One can t do everything alone. (Az ember nem tud mindent egyedül megcsinálni.) SZEMÉLYES NÉVMÁS Míg a magyarban Tsz./1. személyű igeragozás fejezheti ki az általános alanyt, addig az angolban a YOU személyes névmás. pl. You can see it in the museum. (A múzeumban láthatjuk.)

3 ÁLTALÁNOS NÉVMÁS (anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, every + Esz.-ú főnév) pl. Anybody can come. (Bárki jöhet.) Everybody is welcome. (Mindenkit szívesen látunk.) HASZNÁLNI KELL A NÉVELŐK (Articles) THE (határozott névelő; jelentése: a / az ) A magyarral EGYEZŐEN A) Ha egy dolog jól meghatározott, jelen van és látható, tehát nyilvánvaló, miről beszélünk pl. Can you see the bird on the branch? (Látod a madarat az ágon?) Read the first sentence. (Olvasd el az első mondatot!) Give me the blue pen. (Add ide a kék tollat!) B) Ha egy korábban már említett dologra utalunk vissza pl. There is a car. The car is empty. (Egy autó van ott. Az autó üres.) C) Hegységrendszerek, sivatagok megnevezése előtt pl. the Alps (az Alpok) the Mátra the Sahara A magyartól ELTÉRŐEN A) Hangszerek neve előtt pl. He likes playing the guitar. (Szeret gitározni.) B) A radio szó előtt pl. They often listen to the radio. (Gyakran hallgatnak rádiót.) C) Egyes államnevek, városok előtt a térképen is pl. The United States of America (Amerikai Egyesült Államok) The Netherlands (Hollandia) The Ukraine (Ukrajna) The Hague (Hága) D) Folyók neve előtt ( a river szóval vagy anélkül is) pl. the River Thames (Temze) the Danube (Duna)

4 E) A következő közintézmények előtt mindig: the theatre (színház) the cinema (mozi) the opera (opera) the office (hivatal) the university (egyetem) the bank (bank) pl. Do you often go to the cinema? (Gyakran jársz moziba?) NEM HASZNÁLHATÓ A magyartól ELTÉRŐEN A) ÁLTALÁNOS UTALÁSKOR többes számú főnevek vagy megszámlálhatatlan főnevek, elvont fogalmak, étkezések, hónapok, évszakok előtt pl. I love animals. (Imádom az állatokat.) He likes Maths. (Szereti a matekot.) Water is necessary for life. (A víz szükséges az élethez.) What time do you have dinner? (Mikor szoktatok vacsorázni?) Breakfast is ready! (Kész a reggeli!) B) ÁLTALÁNOS UTALÁSKOR évszakok, hónapok neve előtt (ha nem egy konkrét időszakról beszélünk) pl. in winter (télen) in summer (nyáron) in spring (tavasszal) in autumn (ősszel) next week / month / winter stb. (a jövő héten / hónapban / télen) last week / month / winter stb. (a múlt héten / hónapban / télen) Summer is rainy in England. (Angliában esős a nyár.) (DE: Ha egy konkrét, adott évszakra, napszakra gondolunk, kitesszük a határozott névelőt: pl. This year I am going to England in the winter. (Idén Angliába megyek télen.)) C) Mutató és birtokos névmás után ill. előtt pl. This child is really clever. (Ez a gyerek igazán okos.) D) Tavak, hegycsúcsok neve előtt pl. We went to Lake Balaton last year.(tavaly a Balatonra mentünk.) He climbed Mont Blanc two years ago. (Két évvel ezelőtt megmászta a Mont Blanc-t) E) Konkrétan megnevezett utcák, terek, parkok, emlékművek neve előtt pl. They were walking in King Street. (A King Streeten sétáltak.) Have you ever been to Trafalgar Square? (Voltál valaha a Trafalgár téren?) Hyde Park is beautiful. (A Hyde Park gyönyörű.)

5 F) Bizonyos intézmények megnevezése előtt, ha eredeti rendeltetésének megfelelően keressük fel: hospital (kórház) church (templom) school (iskola) prison (börtön) pl. The bank robber was taken to prison. (A bankrablót börtönbe szállították.) He went to church to confess his sins. (Elment a templomba, hogy meggyónjon.) I learnt physics at school. (Az iskolában tanultam fizikát.) (DE: Ha az intézményt nem eredeti rendeltetésének megfelelően keressük fel, határozott névelőt használunk! pl. The tourists went to the church which was famous for its paintings. (A turisták elmentek a templomba, amely híres volt a festményeiről.) G) Hotelek neve előtt pl. Hotel Pelican is the perfect accommodation for travellers. (A Pelikán Hotel tökéletes szállás az utazók számára.) H) Számmal jelölt (hotel)szoba, (repülő)járat stb. megnevezése előtt pl. Flight BA 123 to Vienna is now boarding at Gate 21. (A BA 123 bécsi járatára megkezdődött a beszállás a 21- es kapunál.) I) A television / TV előtt, ha az abban sugárzott adásról beszélünk pl. Did you see the film on TV last night? (Láttad tegnap a filmet a TV-ben?) Összefoglalva: HASZNÁLUNK HATÁROZOTT NÉVELŐT Konnkrét, meghatározott dolog előtt Korábban már említett dolog előtt Évszakra, hónapra való konkrét utaláskor Folyók előtt Hegységrendszerek előtt Sivatagok előtt Egyes államnevek, városok (USA, Hága, Hollandia, Ukrajna stb.) előtt Egyes közintézmények előtt (mozi, színház, opera, hivatal, egyetem, bank) NEM HASZNÁLUNK HATÁROZOTT NÉVELŐT Általános utaláskor többes számú főnévvel Általános utaláskor megszámlálhatatlan főnévvel Évszakra, hónapra való általános utaláskor Tavak előtt Hegycsúcsok előtt Utcák, terek, parkok előtt Egy szóból álló országnevek, városnevek előtt Emlékművek előtt Bizonyos közintézmények előtt (ha rendeltetésüknek megfelelően keressük fel) (iskola, templom, kórház, börtön) Hotel neve előtt Hotelszoba, repülőjárat száma előtt

6 "radio" előtt Hangszerek előtt "TV" előtt (a benne lévő adásra utalva) Mutató és birtokos névmással A/AN (határozatlan névelő; jelentése: egy ) KÖTELEZŐ használni, ha a megszámlálható főnév egyes számban áll, és nincs előtte más determináns. A magyartól ez sok esetben eltér! pl. I gave it to a beggar. (Egy koldusnak adtam.) There is a tree in front of the house. (Egy fa van a ház előtt.) That was an interesting story. (Érdekes történet volt.) My father is a cook. (Apám szakács.) 1) Decide whether the sentences are grammatically correct or not. Put a tick ( ) if it is correct, but if you think there is a mistake, correct the sentence. 1. We live in old house behind the school. 2. I like your house, but I don t like colour. 3. Where is Tom? He is in the bathroom. 4. Judy is kind woman. 5. Amanda is a journalist. 6. I have two cats and dog. 7. I sometimes go to work by bus. 2) Fill in the sentences with a / an / the or leave it empty (-), if no article is needed. 1. English is easy. 2. children in this class aren t lazy. They do sports every day.

7 3. Please, have breakfast with us. 4. Can I have cheese sandwich, please? 5. What do you do in evenings? 6. managers are rich. 7. planes are fast but dangerous. 8. We never go home on foot. 9. I like playing guitar. 10. your house is fantastic! 11. I bought new bicycle yesterday. 12. They went to Louvre when they were in Paris. 13. Sandra has been doctor for eight years. 14. They saw thousand different things when they were on holiday. 15. My brother plays guitar much better than you. 16. When they arrived at Sunset hotel, they couldn t open their bedroom door. 17. He turned on TV to watch his favourite programme. 18. This is first time he has been punished by his teacher. 19. They had romantic dinner in restaurant in town. 20. Gobi is largest desert region in Asia. 21. He goes to gym every day and also plays tennis. 22. I rarely go to cinema. I prefer going to disco. 23. He reads Sun at breakfast time every day. 24. They ve got house in Holland. 25. There is man knocking at the door. 26. Where is Lisa? She s in garden watering the flowers. 27. I love living in this city. 28. Generally speaking, boys are physically stronger than girls. 29. Bill enjoys reading mystery novels. 30. He is really good person. 31. My brother is expert at fixing cars. 32. Paris is a beautiful city. 33. My teacher s name is William. 34. We got our son dog for Christmas. 35. axe can be used to cut down trees. 36. wheel is always round. 37. I wanted to be actor when I was young. 3) Complete the text with the right articles. I live in house in country. house isn't new or modern. But we like it. We have big garden behind house. I go to work every day, but my wife stays at home and works in garden. We have three children boy and two girls. boy is eleven years old. He is student. girls are one and three years old. They are at home with my wife. We get up early and have breakfast in garden. Our son goes to school by bus. I usually drive to my office. I m doctor and I love my job very much. In my free time I read books or watch Tv. In summer we go on holiday together.

8 1. He lives in south of Australia. 2. In his novels Jack London, famous American writer, described life of poor. 3. world tour costs lot of money. 4. Did you have lovely time in Hawaii? 5. Have look at the sky. It looks like rain. 6. She'll have swim and return in quarter of hour. 7. Christmas Eve is on 24th of December. 8. I'd like to have sandwich with sausage for breakfast. 9. My favorite subject at school was Biology. 10. Queen Elizabeth II won't speak on radio tomorrow. 11. Look out! cat is on roof! 12. He is very sociable man. He always has many invitations to dinner. 13. On one hand, facts he presented are true, but on other hand, I can't trust them. I know he often tells lies. 14. He fell in love with her at first sight. 15. In spring of following year we went abroad and were absent several months. 16. day after my talk with Isabel I left Chicago for San Francisco where I was to take ship for Far East. 17. After lunch they sat down under the oak tree drinking Turkish coffee. 18. map of world, until end of fifteenth century exhibited only one hemisphere, and even that was not completely explored. 19. As weather was fine, they had pleasant walk across park which stretched along Thames. 20. After tea Edgar and the brothers received permission to leave table.

9 5) Translate the following sentences into English. 1. Tudsz zongorázni? 2. Kérek egy pohár vizet. 3. Este meglátogatom a nagymamámat. 4. Ebédelj velünk! 5. Szeretek moziba menni a barátaimmal. 6. Frank szakács. 7. A franciák beszélnek angolul? 8. A víz nagyon fontos az életünkben. 9. A lovak okos állatok. 10. Tegnap volt egy jó film a tévében. 11. Az én lábam nem olyan kicsi, mint a tietek. 12. Gyakran hallgatsz rádiót? Nem, az igazat megvallva, nincs rádióm. 13. Azért mentem pénteken moziba, mert a kedvenc színészem betörőt alakított. 14. Amikor nem a tévét nézem, általában rizset főzök. 15. Tim és a birkái egy kis faluban élnek vidéken. 16. A teszt nem volt nehéz, de én nem tudtam válaszolni a kérdések többségére. 17. Mielőtt lefekszel aludni, adj vizet a macskádnak. 18. A kutyáktól nem félek, de a foguk nem teszik nekem. 19. A nagymamám szereti a zenét, ezért dobolni szokott. 20. Szerintem a gazdagoknak kevesebb nokedlit kellene enniük, mint a szegényeknek. 21. Ubul halász, de nem szereti a halászlét, csak a spenótot. 22. A víz szükséges az élethez, én pedig innék egy pohár bort is.

10 KEY: 1) 1. We live in an old house behind the school. 2. I like your house, but I don t like the colour. 3. Where is Tom? He is in the bathroom. 4. Judy is a kind woman. 5. Amanda is a journalist. 6. I have two cats and a dog. 7. I sometimes go to work by bus. 2) 1. (-) English is easy. 2. The children in this class aren t lazy. They do sports every day. 3. Please, have (-) breakfast with us. 4. Can I have a cheese sandwich, please? 5. What do you do in the evenings? 6. (-) managers are rich. 7. (-) planes are fast but dangerous. 8. We never go home on (-) foot. 9. I like playing the guitar. 10. (-) your house is fantastic! 11. I bought a new bicycle yesterday. 12. They went to the Louvre when they were in Paris. 13. Sandra has been a doctor for eight years. 14. They saw a thousand different things when they were on holiday. 15. My brother plays the guitar much better than you. 16. When they arrived at (-) Sunset hotel, they couldn t open their bedroom door. 17. He turned on the TV to watch his favourite programme. 18. This is the first time he has been punished by his teacher. 19. They had a romantic dinner in a restaurant in town. 20. The Gobi is the largest desert region in Asia. 21. He goes to the gym every day and also plays (-) tennis. 22. I rarely go to the cinema. I prefer going to the disco. 23. He reads The Sun at breakfast time every day. 24. They ve got a house in Holland. 25. There is a man knocking at the door. 26. Where is Lisa? She s in the garden watering the flowers. 27. I love living in this (-) city. 28. Generally speaking, (-) boys are physically stronger than (-) girls. 29. Bill enjoys reading (-) mystery novels. 30. He is a really good person. 31. My brother is an expert at fixing cars. 32. (-) Paris is a beautiful city. 33. My (-) teacher s name is William. 34. We got our son a dog for Christmas. 35. An/The axe can be used to cut down trees. 36. A/The wheel is always round. 37. I wanted to be an actor when I was young. 3) I live in a house in the country. The house isn't new or modern. But we like it. We have a big garden behind the house. I go to work every day, but my wife stays at (-) home and works in the garden. We have (-) three children a boy and two (-) girls. The boy is eleven years old. He is a student. The girls are one and three years old. They are at (-) home with my (-) wife. We get up early and have (-) breakfast in the garden. Our son goes to (-) school by (-) bus. I usually drive to my office. I m a doctor and I love my job very much. In my free time I read (-) books or watch (-) Tv. In summer we go on a holiday together. 4) 1. He lives in the south of (-) Australia. 2. In his novels Jack London, the famous American writer, described the life of the poor. 3. A world tour costs alot of money.

11 4. Did you have a lovely time in (-) Hawaii? 5. Have a look at the sky. It looks like (-) rain. 6. She'll have a swim and return in a quarter of an hour. 7. (-) Christmas Eve is on the 24th of December. 8. I'd like to have a sandwich with a sausage for (-) breakfast. 9. My favorite subject at (-) school was (-) biology. 10. (-) Queen Elizabeth the II won't speak on the radio tomorrow. 11. Look out! A / The cat is on the roof! 12. He is a very sociable man. He always has many invitations to (-) dinner. 13. On the one hand, the facts he presented are true, but on the other hand, I can't trust them. I know he often tells (-) lies. 14. He fell in love with her at (-) first sight. 15. In the spring of the following year we went (-) abroad and were absent several months. 16. The day after my talk with Isabel I left (-) Chicago for (-) San Francisco where I was to take ship for the Far East. 17. After (-) lunch they sat down under the oak tree drinking (-) Turkish coffee. 18. The map of the world, until the end of the fifteenth century exhibited only (-) one hemisphere, and even that was not completely explored. 19. As the weather was fine, they had a pleasant walk across the park which stretched along the Thames. 20.After (-) tea Edgar and the brothers received (-) permission to leave the table. 5) 1. Can you play the piano? 2. I would like a glass of water. 3. I will visit my grandmother in the evening. 4. Have lunch with us. 5. I like going to the cinema with my friends. 6. Frank is a cook. 7. Do the French speak English? 8. Water is very important in our life. 9. Horses are clever animals. 10. There was a good film on TV yesterday. 11. My feet are not as small as yours. 12. Do you often listen to the radio? No, to tell the truth I don t have a radio. 13. I went to the cinema on Friday because my favourite actor acted a burgler. 14. When I don t watch TV, I usually make rice. 15. Tim and his sheep live in a small vilage in the country. 16. The test wasn t difficult but I couldn t answer most of the questions. 17. Before you go to bed, give water to your cat. 18. I m not afraid of dogs but I don t like their teeth. 19. My grandmother likes music so she plays the drums. 20. I think the rich should eat less dumplings than the poor do. 21. Ubul is a fisherman but he doesn t like fish soup, only spinach. 22. Water is necessary for life and I would drink a glass of wine too.

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu

5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu www.5percangol.hu 5 perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. www.5percangol.hu Minden jog fenntartva. A feladatgyûjtemény fénymásolható. Kereskedelmi forgalomba nem hozható! info@5percangol.hu A feladatokat

Részletesebben

VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses)

VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) AZ EGÉSZ MONDAT TARTALMÁRA VISSZAUTALÓ MELLÉKMONDAT (Sentential Relative Clause) Mikor használjuk? A kijelölő jelzői és bővítő értelmű jelzői mellékmondatok

Részletesebben

New English File Beginner

New English File Beginner Szójegyzék Wordlist for 06-20-550-20-50 06-96-550-550 www.royalnyelviskola.hu info@royalnyelviskola.hu File 1 Numbers 0 20 Számok 0-20 zero 0 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine

Részletesebben

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working

1C Folyamatos jelen idő (present continuous): be + főige + ing I you / we / they he / she / it + I m working You He We re working She s working New English File Pre-Intermediate Grammar Bank File 1 1A Kérdő szórend Kérdések egyszerű jelen és múlt időben, a do / does / did használatával kérdőszó segédige ragozott alakja alany főige szótári alakja

Részletesebben

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés!

Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ez az anyag még nem teljes. Érdemes rendszeresen visszatérned és megnézni, van-e újabb frissítés! Ennek a részleges megoldókulcsnak a dátuma: 2012. 11. 28. Németh Ervin English Reader, Positive English

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

able abroad across actor, actress

able abroad across actor, actress able abroad across actor, actress address after afternoon again ago agree air alarm clock * all All right. alone already also always ambulance * angry animal answer anyone anywhere apple arm armchair army

Részletesebben

IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET

IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET IGÉK, MELYEKET GERUND ÉS TO+INFINITIVE IS KÖVETHET LÉNYEGES JELENTÉSBELI KÜLÖNBSÉG NÉLKÜL ATTEMPT to do sg. / doing sg. (megkísérel ni) pl. He attempted to run away. He attempted running away. BEGIN to

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

A karácsonyi GO! óriásajándékod az eddigi LEGNAGYOBB GO! ajándék - úgy ever :)

A karácsonyi GO! óriásajándékod az eddigi LEGNAGYOBB GO! ajándék - úgy ever :) EXKLUZÍV KARÁCSONYI GO! ÓRIÁSAJÁNDÉKOD Azok a gonosz prepozíciók! A karácsonyi GO! óriásajándékod az eddigi LEGNAGYOBB GO! ajándék - úgy ever :) 2011. óta több száz oldalnyi ajándékanyagot küldtünk ki

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS TARTALOM SPECIÁLIS GYAKORLATOK (is/are/am) ( 1-5)... 8 Példamondatok az 50 témában (is/are/am) ( 6)... 12 SPECIÁLIS GYAKORLATOK (can) ( 7-11)... 32 Példamondatok az 50 témában (can) ( 12)... 36 SPECIÁLIS

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 New English File Elementary A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet További

Részletesebben

File 1. Vocabulary Banks Szókincs-tár

File 1. Vocabulary Banks Szókincs-tár 1 New English File Elementary A szójegyzéket File-onként szerkesztettük. Tartalmazza a tankönyv és a MultiROM Szókincs-tárait (Vocabulary Banks), a tankönyv összes kiemelt szavát, valamint a munkafüzet

Részletesebben

ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist

ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist ANGOL B1 szint A sorozat, írásbeli MEGOLDÓLAP 1. feladat 0. Who was Jane Austen? A novelist 1. How many older sisters and brothers did Jane Austen have? 2. How many of her brothers or sisters died at a

Részletesebben

MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA

MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA A MELLÉKNEVEK FOKAI A mellékneveknek az angolban és a magyarban is hagyományosan három fokozata van: alapfok, középfok, felsőfok. alapfok magyarban Nincs jele pl. nagy, gyönyörű Nincs

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)*

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3)

HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) HELYI TANTERV ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV (3+3+3+3) Bevezetés Az angol nyelv oktatásának helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követeleményei

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI TUDÁSHÁZ ÉS KÖNYVTÁR. Országos angol nyelvi verseny 2008/2009. első (iskolai) forduló

BÉKÉS MEGYEI TUDÁSHÁZ ÉS KÖNYVTÁR. Országos angol nyelvi verseny 2008/2009. első (iskolai) forduló Kedves Versenyző Tanuló! Országos angol nyelvi verseny 2008/2009. első (iskolai) forduló Mielőtt hozzáfognál a feladatok megoldásához, pontosan töltsd ki az alábbi adatlapot. A forduló feladatainak megoldásához

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 16. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 16. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31.

TANULÓI SEGÉDLET. 2014. január 31. INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TANULÓI SEGÉDLET ANGOL NYELV TANTÁRGY 2014. január 31....... Boros Tibor Fodorné Baráth Zsuzsanna jóváhagyta készítette Oktatási segédanyag (Szakiskola

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 7. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló v = verb n = noun adj = adjective adv = adverb prep = preposition pl = plural Starter unit ige főnév melléknév határozószó elöljárószó többesszám actor (n) színész actress (n) színésznő address (n) cím

Részletesebben