ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R M Á J U S H Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó"

Átírás

1 NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T BUDAPEST, ZSURLÓ KÖZ 5. TEL: 06-20/

2 TERVEZŐK NÉVSORA NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TSZT ÉS SZT MÓDOSÍTÁSA SZAKÁG NÉV Generáltervezés Czene Éva ügyvezető Településtervezés Czene Éva vezető városrendezési tervező TT/ városépítési és városgazdálkodási szakmérnök Horváth Adrienne vezető városrendezési tervező TT/ városépítési és városgazdálkodási szakmérnök Közlekedés konzultáció Heckenast Judit közlekedésmérnök MMK és K1d-1 Zöldterületek, táj- és környezetvédelem Tóthné Pocsok Katalin táj- és kertépítész mérnök vezető városrendezési tervező TK és TT/1T Műszaki grafika Szántai Linda településmérnök Z. É. Műhely KFT Székhely: 3123 Cered Vörösmarty u. 4. Iroda: 1116 Budapest, Zsurló köz / / május hó 314/2012. Korm.r véleményezési szakasz Z. É. MŰHELY KFT. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK I.ELŐZMÉNYEK 1. TERVEZÉSI TERÜLETEK, TERVEZÉSI CÉL, TERVI ELŐZMÉNYEK...5 VIZSGÁLATOK TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE,TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET VÍZRAJZ TULAJDONVIZSGÁLAT BEÉPÍTÉSI- ÉS ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT, JAVASLAT SZAKÁGI MUNKARÉSZEK VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT...14 KÖZLEKEDÉS...14 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ZÖLDFELÜLETEK...14 KÖZMŰVESÍTÉS...14 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY...15 ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 1. Földhivatali alaptérkép M=1: ésm=1: Nógrád Településszerkezeti terve - kivonat M=1: és M=1: Nógrád HÉSz - Szabályozási terv- kivonat M=1: és M=1: JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS 22 JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK Nógrád Község Településszerkezeti tervének módosítása Határozat-tervezet JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnev ezése Méretará ny TSZT/M1 Nógrád 0208/1, 0208/2 és 0104/50 hrsz területek Településszerk. terv mód. M=1:5 000 TSZT/M1 Nógrád 097/17 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása M=1:10000 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 24 JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK Nógrád Helyi Építési Szabályzatának módosítása Rendelet-tervezet JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány SZT/M1 Nógrád 0208/1, 0208/2 és 0104/50 hrsz területek Szabályozási terv mód. M=1:2 000 SZT/M2 Nógrád 097/17 hrsz terület Szabályozási terv módosítása M=1:3 000

4 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK I. ELŐZMÉNYEK 1. TERVEZÉSI TERÜLETEK, TERVEZÉSI CÉL, TERVI ELŐZMÉNYEK Nógrád Község Önkormányzatának megbízásából a Z.É. MŰHELY Városrendezési és Építészeti Kft. készíti, Nógrád 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz és 097/17 hrsz területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása (TSZT/m1 és TSZT/m2 és SZT/m1 és SZT/m2) Tervszám:25/2013. (Továbbiakban: Településszerkezeti terv TSZT; Szabályozási terv: SZT) Jelen terv a területek - tulajdonosának kezdeményezésében költségviselésében készül. A tervmódosítás két tervezési területet (1.sz. tervezett gazdasági- és a 2.sz. tervezett erdőterület bővítéssel érintett) foglal magába. Tervezési területek és tervezési feladatok: 1. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET A 0208/1, 2 HRSZ ÉS A 0104/50 HRSZ TERÜLETEK: A 0208/1, 2 hrsz területek Nógrád Község közigazgatási területének délnyugati részén, a belterülettől délre, a település déli ipari gazdasági (Gip) területétől délre található, mezőgazdasági birtokközpont területek. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte. 2. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET: A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) érték pótlása jelen 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése is biztosítja

5 1. sz. terület: 0208/1, 2 hrsz és a 0104/50 hrsz 2. sz. terület 097/17 hrsz Az 1. sz. tervezési terület - egy telektömbnyi /1, 2 hrsz és a 0104/50 hrsz területek határai az alábbiak: északról és nyugatról kertes mezőgazdasági területek (Mk), keletről és délről erdőterületek (Eg) határolják. A 2. sz. tervezési terület 059/2 hrsz területet tágabb határai az alábbiak: északról gazdasági terület délről és nyugatról a Morgó patak vízgazdálkodási területe, keletről mezőgazdasági terület határolja. Biológiai aktivitás érték (BIA érték) egyensúly Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 8. (2) bek. b) és c) pontja szerint a település közigazgatási területének a külön jogszabály alapján számított biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölése történik. A gazdasági terület kijelölése mezőgazdasági birtokközpont - területet (0208/1, 2 hrsz) és erdőterületet (0104/50 hrsz) vesz igénybe, ami a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. A településszerkezeti terv területfelhasználása alapján számított biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a csereerdősítésre igénybe vett 097/17 hrsz-ú területet a településszerkezeti terven is erdőként kell meghatározni. A területek BIA értékeinek számítása a jelenlegi és tervezett területhasználat figyelembevételével, a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1.sz. melléklete alapján történt, az alábbi táblázat szerint: - 5 -

6 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS: (9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján.) Igénybe vett területek: Jelenlegi területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték /1, 0208/2, Mezőgazdasági - Má 1,4 3,7 5, /50 Erdő - E 0, , /17 Mezőgazdasági - Má 0,5100 3,7 1,89 Összesen: 2,0757 8,56 Tervezett területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték /1, 0208/2, Gazdasági - Gksz 1,4 0,4 0, /50 Gazdasági - Gksz 0,1657 0,4 0, /17 Erdő 0, ,59 Változás összesen: 2,0757 5,22 Különbözet: -3,34 A fenti számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett erdősítéssel az összes változtatással érintett területre együttesen vonatkozó biológiai aktivitás érték -3,34 értékkel változik. A területek BIA értékeinek számítása során figyelembe vételre került Nógrád Településrendezési Eszközeinek 2009 júniusában jóváhagyott módosítása során keletkező BIA plusz érték, az alábbiakban e módosító terv Biológiai aktivitásérték táblázatának kivonata kerül bemutatásra: - 6 -

7 A számítások alapján, a biológiai aktivitásérték BIA érték nem csökken. A biológiai aktivitásérték pótlását egyrészt a csereerdősítés, másrészt a 2009 évi módosításkor keletkezett + 7,51 BIA érték oldja meg. Fentiek alapján, jelen módosítást követően Nógrád Község településszerkezeti tervében a BIA érték egyenlege +4,14. Amely a TSZT módosítás határozatában rögzítésre kerül. Tervezési feladat A 0208/1, 2 hrsz területek Nógrád Község közigazgatási területének délnyugati részén, a belterülettől délre, a település déli ipari gazdasági (Gip) területétől délre található, mezőgazdasági birtokközpont területek. Amely 0208/2 hrsz részén folyamatban lévő beépítés található, amelyben a gazdálkodás és idegenforgalomból adódó funkciókhoz szükséges (szolgálati lakás vadászház iroda, tároló épületek és ezeket kiszolgáló melléképületek, tüzelőtároló, kazánház stb.) létesítmények tervezettek. A 0208/1, 2 hrsz 1,4 ha nagyságú területektől északra lévő ipari gazdasági területen (Gip) inerthulladék, valamint állattartás tevékenység folyik, amely területhez funkcióban csatlakozik a 0208/2 hrsz területen megvalósítás alatt lévő beruházás. Ennek okán a jelenlegi birtokközponti mezőgazdasági területből jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a területek általános mezőgazdasági - birtokközpont övezetből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe kerül átsorolásra, úgy hogy a 0208/1, 2 hrsz területekre hatályos beépítési paraméterek és funkciók a kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe való átsorolással az építési telek legkisebb területének és a beépítés módjának kivételével nem kerülnek módosításra. A hatályos beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 45 %; épület legnagyobb magassága: K-7,5 m, beépítési mód: szabadonálló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha. Amelyek közül a beépítési mód: oldalhatáronálló beépítési módra, az építési telek legkisebb területe: 1500 m 2 -re módosul jelen tervben. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte (Lásd Tervirat- Erdőterületből kivonás. Tervirat - Telekalakítás). Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a 0104/50 hrsz gazdasági erdő (Eg) övezetből a fenti 0208/1,2 hrsz területek bővítési területeként kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) építési övezetbe kerülnek átsorolásra. A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Megjegyzendő, hogy a csererdősítés megtörtént, Lásd: Terviratok- Erdészeti Igazgatóság. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében az általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) pótlását a 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése, valamint a tervezett 0208/1 és 0208/2 hrszú ingatlanokon megvalósuló gazdasági területre előírt új zöldfelületi előírások (háromszintű növénytelepítés, védőfasor kialakítás) is biztosítja

8 Jelen tervmódosítás jóváhagyandó munkarészei Nógrád község Településszerkezeti tervének TSZT/M1 és TSZT/M2 rajzszámú módosításai, illetve 13/2007. (XII.29.) rendelettel jóváhagyott Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzatának SZT/M1 és SZT/M/2 rajzszámú módosításai lesznek. A településrendezési eszközök módosításáról az Önkormányzat 2013 decemberében értesítette ki - a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37., ún. előzetes tájékoztatási szakaszban foglaltak alapján, észrevételeik megküldése érdekében - az államigazgatási egyeztető szerveket, valamint a szomszédos települések Önkormányzatait. Az államigazgatási egyeztető szervek és a szomszédos Önkormányzatok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban elvi kifogással nem éltek. II.ORSZÁGOS ÉS MEGYEI RENDEZÉSI TERVEK 1. O r s z á g o s t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v M t v. OTRT ÉS NÓGRÁD JELEN MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEI BESOROLÁSÁNAK ILLESZKEDÉSE Az alábbiakban az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban OTRTmód. Mtv.), valamint jelen módosítással érintett területekre vonatkozó településrendezési eszközök tervi összhangja kerül bemutatásra: A FEJLESZTÉSI TERÜLETET AZ MTV. TERV ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI ÉRINTIK: 2. számú melléklet - Az Ország szerkezeti terve 3/1. számú melléklet - Országos ökológiai hálózat övezete 3/4. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 3/5. számú melléklet - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete dec.31-ig hatályos 3/7. számú melléklet - Országos vízminőség-védelmi terület övezete AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE Az OTrT-ben Nógrád települési térségbe tartozó területe egy pöttyként van ábrázolva, a települési térség területének a részletesebb tervekben, azaz Nógrád Megye Területrendezési Tervében, illetve Nógrád Község Településszerkezeti tervében lehatárolt települési területek tekinthetők

9 - 9 -

10 A FEJLESZTÉSI TERÜLET AZ OTRT ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI NEM ÉRINTIK: 3/2. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/3. számú melléklet - Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/6. számú melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 3/8. számú melléklet - Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 3/9. számú melléklet - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 2. N ó g r á d M e g y e T e r ü l e t r e n d e z é s i T e r v e N m T r T Az alábbiakban Nógrád megye Területrendezési Terve (továbbiakban NMTrT) A tervezési területek Nógrád Megye Területrendezési Terve alábbi fontosabb térségeit, övezeteit érintik: Nógrád megye Területrendezési Terve - Térségi szerkezeti terv: 1.sz.tervezési terület: erdőgazdasági térségben található 2.sz.tervezési terület:mezőgazdasági térségben található Nógrád megye Területrendezési Terve Ökológiai hálózat 1.sz.tervezési terület: pufferterület övezetének részét képezi 2.sz.tervezési terület:ökológiai folyosó területe övezetének részét képezi Fenti Területrendezési tervi besorolás nem akadályozza a kisméretű, tervezési területek Településszerkezeti terven történő átsorolását, mert a megyei terv előírásaiban rögzített %-os megfelelés továbbra is fenn fog állni. A kismértékű (1657 m2) erdőterületi kivonás mellett nagyobb mértékű (5100m2) csereerdősítés történik. A hagyományosan vidéki települési térség a megyei terven 239 ha területnagyságú, az 1. sz. tervezési terület (1,56 ha) Gksz építési övezetbe sorolásával a hagyományosan vidéki települési növekmény 0, 65 %

11 A FEJLESZTÉSI TERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSA ÉS ÖVEZETI ÉRITETTSÉGE NMTRT SZERINT:

12 - 12 -

13 III. MEGYEI RENDEZÉSI TERV NÓGRÁD TSZT MÓDOSÍTÁS TERÜLETI MÉRLEGE Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29/2005. (XII. 01.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításra került. Az alábbi, a 42/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet szöveg 1/2.sz.melléklete az alábbi adatokat tartalmazza, illetve határozza meg Nógrád község közigazgatási területére vonatkozóan

14 Jelen tervmódosítás során a TSZT módosítás Nógrád Megye Szerkezeti tervében az alábbi térségeket érinti: erdőgazdálkodási térségből hagyományosan vidéki települési térség területfelhasználási kategóriába az alábbi 1,56 ha kerül átsorolásra: 0208/1 és /2 hrsz területnagysága: 1,4 ha 0104/50 hrsz területnagysága: 0,16 ha A 097/17 hrsz-t érintően 0,5 ha mezőgazdasági terület kerül erdőterületbe átsorolásra. Erdőgazdálkodási térség: Nógrád megye Területrendezési Tervében a településen az erdőgazdálkodási térség területe 1693 ha. Nógrád Község TSZT-ben az erdő területfelhasználás területe 1535,36 ha, ami 90,68 %-a a megyei tervben meghatározott értéknek. A 0208/1 és /2 hrsz és 0104/50 hrsz összesen 1,56 ha területe, a megyei térségi területfelhasználás szerinti erdőterület 0,09 %-a kerül átsorolásra beépítésre szánt területbe. A 097/17 hrsz 0,5 ha nagyságú terület pedig a TSZT-ben mezőgazdasági területből erdő területfelhasználásba kerül, azaz összesen -1,56+0,5= 1,06 ha terület kerül ki a megyei terv szerinti erdőgazdálkodási térségből, ami mindösszesen 0,06 % csökkenést eredményez. A TSZT módosítás során az erdőterületek nagysága 1535,36-1,06=1534,3 ha lesz, ami a megyei tervben meghatározott 1693 ha nagyságú erdőgazdálkodási térség területének 90,62 %-a, tehát a Településszerkezeti tervben kijelölt erdőterület nagysága az erdőgazdálkodási térségre vonatkozóan előírt legalább 85 %-ot meghaladja, az eltérés a megengedett 15 %-on belül marad, így a megyei terv erdőgazdálkodási területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírásai teljesülnek. Mezőgazdasági térség: Nógrád megye Területrendezési Tervében Nógrád településen a mezőgazdasági térség területe 348 ha, a vegyes területfelhasználású térség területe 673 ha. Nógrád Község TSZT-ben a mezőgazdasági területfelhasználás területe 956,35 ha, amelynek egy része a térségi tervben vegyes területfelhasználású térség, másik része pedig mezőgazdasági térség. A módosítás során a 097/17 hrsz, a TSZT szerinti mezőgazdasági területből erdőterületfelhasználásba kerül átsorálásra, amely a térségi területfelhasználás szerinti mezőgazdasági térséget érintően azt jelenti, hogy 0,5 ha térségi mezőgazdasági terület erdőgazdasági övezetbe kerül. Ez a mezőgazdasági térséget 0,14 %-kal csökkenti, tehát a Településszerkezeti tervben kijelölt mezőgazdasági terület nagysága továbbra is lényegesen nagyobb, mint a mezőgazdasági térség 348 ha nagyságú területe, így a megyei terv mezőgazdasági és a vegyes területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírásai teljesülnek

15 IV. VIZSGÁLATOK 1. TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE,TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET 1. s z. t e r ü l e t Az 1. sz. tervezési területet jelentő, 0208/1, 2 hrsz, valamint a 0104/5 hrsz területek közül, a 0208/2 hrsz területén folyamatban lévő beépítés található, amelyben a gazdálkodás és idegenforgalomból adódó funkciókhoz szükséges (szolgálati lakás vadászház iroda, tároló épületek és ezeket kiszolgáló melléképületek, tüzelőtároló, kazánház stb.) létesítmények tervezettek. A 0208/1, 2 hrsz 1,4 ha nagyságú területektől északra lévő ipari gazdasági területen (Gip) inerthulladék, valamint állattartás tevékenység folyik, amely területhez funkcióban csatlakozik a 0208/2 hrsz területen megvalósítás alatt lévő beruházás. A 0208/1 hrsz terület mezőgazdasági terület, a 0104/5 hrsz terület, beépítéssel nem rendelkező, kivett építési terület jelenleg erdő területfelhasználásban. 2. s z. t e r ü l e t A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) érték pótlása jelen 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése is biztosítja. 2.VÍZRAJZ A tervezési területek közül a 2. sz. terület déli határa a nyugat-keleti irányú Morgó patak, amely a belterületet délről kerüli ki. 3. TULAJDONVIZSGÁLAT A tervezési területek a terület fejlesztőjének magántulajdonában vannak

16 4. BEÉPÍTÉSI- ÉS ZÖLDFELÜLETI VIZSG ÁLAT, JAVASLAT A tervezéssel érintett 1. sz. tervezési terület a település belterületétől délre részén, a jelenlegi gazdasági területhez kapcsolódó és kiegészítő funkciókat tartalmazó terület. Amelyen a jelenlegi birtokközponti mezőgazdasági területből (0208/1,2 hrsz) jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a területek általános mezőgazdasági - birtokközpont övezetből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe kerül átsorolásra, úgy hogy a 0208/1, 2 hrsz területekre hatályos beépítési paraméterek és funkciók a kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe való átsorolással az építési telek legkisebb területének és a beépítés módjának kivételével nem kerülnek módosításra. A hatályos beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 45 %; épület legnagyobb magassága: K-7,5 m, beépítési mód: szabadonálló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha. Amelyek közül a beépítési mód: oldalhatáronálló beépítési módra, az épület legnagyobb magasság 9 m-re, az építési telek legkisebb területe: 1500 m 2 -re módosul jelen tervben. A Szabályozási tervlapon az építési hely feltüntetésre kerül. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte. A meglévő tanyaközpont és a tervezett beépítés:

17 5. SZAKÁGI MUNKARÉSZEK VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT KÖZLEKEDÉS A 1. sz. tervezési terület megközelítése a 0210 hrsz közúton keresztül történik. A közút a megközelítést jelenleg és a tervezett állapotban is megfelelően biztosítja, változtatásra nincs szükség, így a közlekedést, az úthálózatot jelen módosítás nem érinti. KÖRNYEZETVÉDELEM A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 1. alá tartozik, aminek értelmében a környezeti vizsgálat készítésének szükségessége a Rendelet 2. sz. melléklete szerint meghatározott szempontok figyelembe vételével dönthető el. A KV.Rendelet 4. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú, a 2.sz. melléklet alapján, a terv kidolgozója a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. A javasolt módosítással összefüggésben jelentős mértékű, a környezeti állapotát veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. Levegőtisztaság védelme A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet meghatározása szerint Nógrád község területe az ország légszennyezettség szempontjából nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónájába tartozik. A területen lévő légszennyezőanyagkibocsátók pontforrásaira vonatkozó egyes kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi zóna határértékeinek megfelelően írja elő. Bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs a területen és a tervezett fejlesztéshez kötődően sem létesül. A területen elhelyezhető épületek hőellátása megújuló energiaforrás, egyedi fűtőberendezéssel történhet, amelynek elhanyagolhatóan kicsi a légszennyező hatása. A tervezett gazdasági terület közelében, a területen folytatható tevékenységek várható környezeti hatásainak hatásterületén belül védendő létesítmény nincs. A jó környezeti levegő biztosíthatósága érdekében elsődleges a légszennyezést okozó tevékenységek, technológiák alkalmazására vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása. A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme Nógrád község a felszín alatti vizek minősége szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint érzékeny felszín alatti víz minőség védelmi területen lévő település, ezért fontos a talaj és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenységek, területhasználat elkerülése. A település felszín alatti vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt minden beépítéssel járó fejlesztés a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő kezelésével, a vízelvezetést szolgáló közművek és a rákötések kiépítésével együtt valósítható meg. Szennyvíz csatornaközműhálózat hiányában a kommunális szennyvizet a közműpótló alkalmazására vonatkozó hatósági engedélyek alapján - zárt, szivárgásmentes, szennyvízgyűjtő aknában lehet gyűjteni és szükség szerint, arra engedéllyel rendelkező szolgáltatóval lehet elszállíttatni a területről. Az összegyűjtött és elvezetést igénylő csapadékvizek befogadója a Morgó-patak

18 A termőföld és a talaj védelme A módosítás következtében gazdasági területté váló birtokközpont területe beépített, így a beépítéssel igénybe vett területen már nincs termőföld. Az új beépítés számára igénybe vételre kerülő 0104/50 hrszú terület, mint termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása, ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően megtörtént. A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten valósítható meg. A termőföld más célú igénybevétele esetén a területen lévő termőtalaj védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet, mint vonatkozó jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani szakvéleményt csak erre jogosult szakértő készítheti el. Az újonnan igénybevételre kerülő területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos termőtalajt a talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. A letermelt termőföldet a zöldfelületek kialakításához termőföld-terítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy helyben, vagy más területen fel lehet használni. Az új építések esetén szükségessé váló feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható. Zaj- és rezgésvédelem A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet (továbbiakban ZHR) előírásai határozzák meg. A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a jellemző területhasználat függvénye, de a közlekedésből származó zajterheléssel összefüggő zajvédelmi övezeti határértékeket a közlekedésre használt út, mint zajforrás jellege is befolyásolja. A közlekedésből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a ZHR 3. számú melléklete tartalmazza. A tervezett gazdasági terület zaj- és rezgés ellen védendő, meglévő és tervezett létesítményektől egyaránt távol helyezkedik el, így a védendő területekre, létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek betartása a gazdasági területen folytatható tevékenységeket nem korlátozza. Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a település területén kialakultak és adottak. A tervezett új bányaterület a község területétől távolabb helyezkedik el, így a településen kialakított szervezett hulladékgyűjtés és szállítás rendszerébe csak a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján kapcsolható be, vagy a gazdasági terület üzemeltetője egyénileg oldja meg a hulladékának átadását az arra engedéllyel jogosultnak. Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 12/2013. (XII. 17) önkormányzati rendelete alapján a közszolgáltatást a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A hulladékkezelésre, ártalmatlanításra a Nógrádmarcal közigazgatási területén lévő hulladékkezelő központ van kijelölve. A szennyvíz, mint hulladék a közműhálózattól távoli helyeken a környezetvédelmi hatóság engedélyével közműpótló vízzáró aknában gyűjthető és/vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával helyben megtisztítható. A megfelelő minőségűre tisztított szennyvíz engedéllyel a felszíni vízfolyásba vezethető, illetve elszikkasztható. Közműhálózat rendelkezésre állása esetén új vízfogyasztó építmények rákötését az építéssel egyidejűleg, meglévő építményeknél a helyi rendelkezésekben biztosított türelmi időn belül szükséges kiépíteni. A területen keletkező, a települési hulladékokkal együtt nem gyűjthető és nem kezelhető veszélyes hulladékok elkülönített és biztonságos gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról a hulladék tulajdonosának gondoskodnia kell. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet

19 TÁJ - ÉS TERMÉSZTEVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETEK A módosítási területet nem tartozik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott Natura 2000 területek körébe. A terület közelében találhatók Natura 2000 területek, DK-i és DNy-i irányban különleges természetmegőrzési (SCI), valamint DNy-i irányban különleges madárvédelmi területek. A módosítással érintett terület nem része országos-, illetve helyi jelentőségű védett természetvédelmi területnek. A területen egyedi tájérték nem található. A meglévő birtokközpont, illetve a területén kijelölt új gazdasági terület (1. sz. módosítási terület) az országos ökológiai hálózat része, pufferterület, ahol a fejlesztés a természeti értékek veszélyeztetése nélkül történhet. A csereerdősítésre kijelölt terület (2. sz. módosítási terület) az ökológiai hálózaton belül ökológiai folyosóként meghatározott terület. A tervezett csereerdősítés az ökológiai folyosó természeti értékeinek veszélyeztetése nélkül megvalósítható. A terület fejlesztése és üzemeltetése kapcsán a környezetvédelmi előírások betartása esetén - a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható, a potenciális környezeti konfliktusok az előírások betartásával elkerülhetők. A gazdasági terület építési telkeinek beépítésekor a kötelező zöldfelületeken nagyobb ökológiai értékkel rendelkező, tájhonos fajokból álló cserje- és lombkorona szint telepítése szükséges. A területen a területhasználat, illetve a beépítés intenzitása növekszik, és a zöldfelületi arány csökken, ezért a csökkenő területű zöldfelületek hiányát fás növényzet telepítésével lehet pótolni. A zöldfelületek intenzitásának növelése érdekében javasolt legalább közepes növekedésű fák és cserjék ültetése. KÖZMŰVESÍTÉS Nógrád Község Helyi Építési Szabályzata az egyes övezeti előírások között rögzíti a közművesítés mértékét. A HÉSz 29. -a rögzíti Közműlétesítményekkel kapcsolatos további előírásokat, köztük a hírközlési létesítmény adó-vevő torony elhelyezésének lehetőségét és helyét is. A terület jelenlegi közműellátása az alábbi: vízellátás: engedélyes, bevizsgált fúrt kút; szennyvízkezelés: zárt tartályban történő gyűjtés és elszállítás; energiaszolgáltatás: villamosenergia, a fűtés megújuló energiaforrás: biomassza. A terület közműellátásának módja az átsorolását és a 0104/50 hrsz-en történő bővítését követően, annyiban módosul, hogy a szennyvízkezelés szennyvíztisztító kisberendezés használatával fog történni, miután a terület közcsatornára való rákötése nem oldható meg. Nógrád elektronikus hírközlési hálózatának üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. A távközlési hálózat a kiépült, a rendszer a jelentkező hiányok pótlására továbbfejleszthető. A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. A tervezési területen valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Com, Telenor, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Nógrád község területére 2009-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány. Jelen terv 314/2012. Korm.r előzetes tájékoztatási szakasz keretében az Örökségvédelmi Hatóság úgy nyilatkozott, hogy a terület örökségvédelem szempontjából nem érintett terület, ezért örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem szükséges, az államigazgatási eljárásban sem kíván részt venni. E vélemény értelmében jelen tervhez nem szükséges 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti Örökségvédelmi Hatástanulmányt elkészíteni

20 TERVIRATOK Heves Megyei Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság Határozata: a Nógrád 0104/8 hrsz erdőterület termelésből való kivonása engedélyezéséről és a 097/17 hrsz-en 0,5 ha csereerdősítés teljesítéséről) Rétsági Járási Földhivatala 0104/8 hrsz telekalakítási engedélyezés kivonat és Záradékolt Változtatási vázrajz (új: 0104/50 és 0140/51 hrsz)

21 - 21 -

22 Rétsági Járási Földhivatala 0104/8 hrsz telekalakítási engedélyezés kivonat és Záradékolt Változtatási vázrajz (új: 0104/50 és 0140/51 hrsz)

23 - 23 -

24 ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése 1. Földhivatali alaptérkép 4. Nógrád Településszerkezeti terve - kivonat 5. Nógrád HÉSz - Szabályozási terv- kivonat Méretarány M=1: M=1: M=1: M=1: M=1: M=1:

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) Á L L A M I G A Z G A T Á S I E G Y E Z T E T É S I T E R V D O K U M E N T Á C I Ó T E L E PÜLÉSSZERKEZETI TERV M Ó D O S Í T Á S M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T BUDAPEST, ZSURLÓ KÖZ 5. TEL: 06-20/

29 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK HATÁROZAT-TERVEZET NÓGRÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete../2014.(.) sz. határozata Nógrád Község Településszerkezeti tervéről szóló../...(.) sz. határozata módosításáról I.Nógrád Község Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul: 1. A 0208/1 és 0208/2 hrsz területek területfelhasználása általános mezőgazdasági terület területfelhasználásból Má Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul, 2. A 0104/50 hrsz terület gazdasági erdőterület területfelhasználásból Eg Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul, 3. A 097/17 hrsz területek területfelhasználása általános mezőgazdasági terület területfelhasználásból Má Eg gazdasági erdőterület területfelhasználásra módosul. II. Nógrád Község Biológiai aktivitás egyenlege Az I. pontban rögzített módosítással érintett területek a területfelhasználás módosítások 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitás egyenlege: +4,14 Fentieknek megfelelően Nógrád Község Településszerkezeti tervlapján a módosítások átvezetésre kerülnek. E határozat mellékletét képezik a TSZT/ M jelű, Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlapok. Raj zszá m TSZT/ M1 TSZT/ M2 Rajz megnevezése Nógrád 0208/1 és 0208/2, valamint 0104/50 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása Nógrád 097/17 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása Méretarány M=1:5 000 M=1: E határozat én lép hatályba. Felelős:.. polgármester Szórágy Gyuláné polgármester Árpásné Schlenk Judit körjegyző

30 - 30 -

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA IV. FÁZIS: VÉGLEGESÍTETT DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1)

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) NAGYVÁZSONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) és 54/2015.(V.26.) számú kt. SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 VÁMOSSZABADI Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 2 Vámosszabadi Szabályozási terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (VI.1.) rendelete. a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kiegészítéséről

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (VI.1.) rendelete. a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kiegészítéséről Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/010. (VI.1.) rendelete a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kiegészítéséről Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek

Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek SZTM-2013-031, SZTM 2013-032 Településrendezési tervmódosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. szeptember TH-13-02-11 2 Aláírólap Felelős

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Piricse településredezési tervéhez IV. ütem SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 PIRICSE Településredezési Terv Helyi építési

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fax: 96 418699 email: talent_plan@arrabonet.hu KÖRNYE Rendezési terv módosítás Msz: 13048

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben