ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R M Á J U S H Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó"

Átírás

1 NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T BUDAPEST, ZSURLÓ KÖZ 5. TEL: 06-20/

2 TERVEZŐK NÉVSORA NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TSZT ÉS SZT MÓDOSÍTÁSA SZAKÁG NÉV Generáltervezés Czene Éva ügyvezető Településtervezés Czene Éva vezető városrendezési tervező TT/ városépítési és városgazdálkodási szakmérnök Horváth Adrienne vezető városrendezési tervező TT/ városépítési és városgazdálkodási szakmérnök Közlekedés konzultáció Heckenast Judit közlekedésmérnök MMK és K1d-1 Zöldterületek, táj- és környezetvédelem Tóthné Pocsok Katalin táj- és kertépítész mérnök vezető városrendezési tervező TK és TT/1T Műszaki grafika Szántai Linda településmérnök Z. É. Műhely KFT Székhely: 3123 Cered Vörösmarty u. 4. Iroda: 1116 Budapest, Zsurló köz / / május hó 314/2012. Korm.r véleményezési szakasz Z. É. MŰHELY KFT. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK I.ELŐZMÉNYEK 1. TERVEZÉSI TERÜLETEK, TERVEZÉSI CÉL, TERVI ELŐZMÉNYEK...5 VIZSGÁLATOK TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE,TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET VÍZRAJZ TULAJDONVIZSGÁLAT BEÉPÍTÉSI- ÉS ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT, JAVASLAT SZAKÁGI MUNKARÉSZEK VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT...14 KÖZLEKEDÉS...14 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ZÖLDFELÜLETEK...14 KÖZMŰVESÍTÉS...14 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY...15 ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 1. Földhivatali alaptérkép M=1: ésm=1: Nógrád Településszerkezeti terve - kivonat M=1: és M=1: Nógrád HÉSz - Szabályozási terv- kivonat M=1: és M=1: JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS 22 JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK Nógrád Község Településszerkezeti tervének módosítása Határozat-tervezet JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnev ezése Méretará ny TSZT/M1 Nógrád 0208/1, 0208/2 és 0104/50 hrsz területek Településszerk. terv mód. M=1:5 000 TSZT/M1 Nógrád 097/17 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása M=1:10000 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 24 JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK Nógrád Helyi Építési Szabályzatának módosítása Rendelet-tervezet JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány SZT/M1 Nógrád 0208/1, 0208/2 és 0104/50 hrsz területek Szabályozási terv mód. M=1:2 000 SZT/M2 Nógrád 097/17 hrsz terület Szabályozási terv módosítása M=1:3 000

4 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK I. ELŐZMÉNYEK 1. TERVEZÉSI TERÜLETEK, TERVEZÉSI CÉL, TERVI ELŐZMÉNYEK Nógrád Község Önkormányzatának megbízásából a Z.É. MŰHELY Városrendezési és Építészeti Kft. készíti, Nógrád 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz és 097/17 hrsz területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása (TSZT/m1 és TSZT/m2 és SZT/m1 és SZT/m2) Tervszám:25/2013. (Továbbiakban: Településszerkezeti terv TSZT; Szabályozási terv: SZT) Jelen terv a területek - tulajdonosának kezdeményezésében költségviselésében készül. A tervmódosítás két tervezési területet (1.sz. tervezett gazdasági- és a 2.sz. tervezett erdőterület bővítéssel érintett) foglal magába. Tervezési területek és tervezési feladatok: 1. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET A 0208/1, 2 HRSZ ÉS A 0104/50 HRSZ TERÜLETEK: A 0208/1, 2 hrsz területek Nógrád Község közigazgatási területének délnyugati részén, a belterülettől délre, a település déli ipari gazdasági (Gip) területétől délre található, mezőgazdasági birtokközpont területek. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte. 2. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET: A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) érték pótlása jelen 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése is biztosítja

5 1. sz. terület: 0208/1, 2 hrsz és a 0104/50 hrsz 2. sz. terület 097/17 hrsz Az 1. sz. tervezési terület - egy telektömbnyi /1, 2 hrsz és a 0104/50 hrsz területek határai az alábbiak: északról és nyugatról kertes mezőgazdasági területek (Mk), keletről és délről erdőterületek (Eg) határolják. A 2. sz. tervezési terület 059/2 hrsz területet tágabb határai az alábbiak: északról gazdasági terület délről és nyugatról a Morgó patak vízgazdálkodási területe, keletről mezőgazdasági terület határolja. Biológiai aktivitás érték (BIA érték) egyensúly Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 8. (2) bek. b) és c) pontja szerint a település közigazgatási területének a külön jogszabály alapján számított biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölése történik. A gazdasági terület kijelölése mezőgazdasági birtokközpont - területet (0208/1, 2 hrsz) és erdőterületet (0104/50 hrsz) vesz igénybe, ami a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. A településszerkezeti terv területfelhasználása alapján számított biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a csereerdősítésre igénybe vett 097/17 hrsz-ú területet a településszerkezeti terven is erdőként kell meghatározni. A területek BIA értékeinek számítása a jelenlegi és tervezett területhasználat figyelembevételével, a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1.sz. melléklete alapján történt, az alábbi táblázat szerint: - 5 -

6 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS: (9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján.) Igénybe vett területek: Jelenlegi területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték /1, 0208/2, Mezőgazdasági - Má 1,4 3,7 5, /50 Erdő - E 0, , /17 Mezőgazdasági - Má 0,5100 3,7 1,89 Összesen: 2,0757 8,56 Tervezett területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték /1, 0208/2, Gazdasági - Gksz 1,4 0,4 0, /50 Gazdasági - Gksz 0,1657 0,4 0, /17 Erdő 0, ,59 Változás összesen: 2,0757 5,22 Különbözet: -3,34 A fenti számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett erdősítéssel az összes változtatással érintett területre együttesen vonatkozó biológiai aktivitás érték -3,34 értékkel változik. A területek BIA értékeinek számítása során figyelembe vételre került Nógrád Településrendezési Eszközeinek 2009 júniusában jóváhagyott módosítása során keletkező BIA plusz érték, az alábbiakban e módosító terv Biológiai aktivitásérték táblázatának kivonata kerül bemutatásra: - 6 -

7 A számítások alapján, a biológiai aktivitásérték BIA érték nem csökken. A biológiai aktivitásérték pótlását egyrészt a csereerdősítés, másrészt a 2009 évi módosításkor keletkezett + 7,51 BIA érték oldja meg. Fentiek alapján, jelen módosítást követően Nógrád Község településszerkezeti tervében a BIA érték egyenlege +4,14. Amely a TSZT módosítás határozatában rögzítésre kerül. Tervezési feladat A 0208/1, 2 hrsz területek Nógrád Község közigazgatási területének délnyugati részén, a belterülettől délre, a település déli ipari gazdasági (Gip) területétől délre található, mezőgazdasági birtokközpont területek. Amely 0208/2 hrsz részén folyamatban lévő beépítés található, amelyben a gazdálkodás és idegenforgalomból adódó funkciókhoz szükséges (szolgálati lakás vadászház iroda, tároló épületek és ezeket kiszolgáló melléképületek, tüzelőtároló, kazánház stb.) létesítmények tervezettek. A 0208/1, 2 hrsz 1,4 ha nagyságú területektől északra lévő ipari gazdasági területen (Gip) inerthulladék, valamint állattartás tevékenység folyik, amely területhez funkcióban csatlakozik a 0208/2 hrsz területen megvalósítás alatt lévő beruházás. Ennek okán a jelenlegi birtokközponti mezőgazdasági területből jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a területek általános mezőgazdasági - birtokközpont övezetből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe kerül átsorolásra, úgy hogy a 0208/1, 2 hrsz területekre hatályos beépítési paraméterek és funkciók a kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe való átsorolással az építési telek legkisebb területének és a beépítés módjának kivételével nem kerülnek módosításra. A hatályos beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 45 %; épület legnagyobb magassága: K-7,5 m, beépítési mód: szabadonálló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha. Amelyek közül a beépítési mód: oldalhatáronálló beépítési módra, az építési telek legkisebb területe: 1500 m 2 -re módosul jelen tervben. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte (Lásd Tervirat- Erdőterületből kivonás. Tervirat - Telekalakítás). Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a 0104/50 hrsz gazdasági erdő (Eg) övezetből a fenti 0208/1,2 hrsz területek bővítési területeként kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) építési övezetbe kerülnek átsorolásra. A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Megjegyzendő, hogy a csererdősítés megtörtént, Lásd: Terviratok- Erdészeti Igazgatóság. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében az általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) pótlását a 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése, valamint a tervezett 0208/1 és 0208/2 hrszú ingatlanokon megvalósuló gazdasági területre előírt új zöldfelületi előírások (háromszintű növénytelepítés, védőfasor kialakítás) is biztosítja

8 Jelen tervmódosítás jóváhagyandó munkarészei Nógrád község Településszerkezeti tervének TSZT/M1 és TSZT/M2 rajzszámú módosításai, illetve 13/2007. (XII.29.) rendelettel jóváhagyott Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzatának SZT/M1 és SZT/M/2 rajzszámú módosításai lesznek. A településrendezési eszközök módosításáról az Önkormányzat 2013 decemberében értesítette ki - a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37., ún. előzetes tájékoztatási szakaszban foglaltak alapján, észrevételeik megküldése érdekében - az államigazgatási egyeztető szerveket, valamint a szomszédos települések Önkormányzatait. Az államigazgatási egyeztető szervek és a szomszédos Önkormányzatok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban elvi kifogással nem éltek. II.ORSZÁGOS ÉS MEGYEI RENDEZÉSI TERVEK 1. O r s z á g o s t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v M t v. OTRT ÉS NÓGRÁD JELEN MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEI BESOROLÁSÁNAK ILLESZKEDÉSE Az alábbiakban az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban OTRTmód. Mtv.), valamint jelen módosítással érintett területekre vonatkozó településrendezési eszközök tervi összhangja kerül bemutatásra: A FEJLESZTÉSI TERÜLETET AZ MTV. TERV ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI ÉRINTIK: 2. számú melléklet - Az Ország szerkezeti terve 3/1. számú melléklet - Országos ökológiai hálózat övezete 3/4. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 3/5. számú melléklet - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete dec.31-ig hatályos 3/7. számú melléklet - Országos vízminőség-védelmi terület övezete AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE Az OTrT-ben Nógrád települési térségbe tartozó területe egy pöttyként van ábrázolva, a települési térség területének a részletesebb tervekben, azaz Nógrád Megye Területrendezési Tervében, illetve Nógrád Község Településszerkezeti tervében lehatárolt települési területek tekinthetők

9 - 9 -

10 A FEJLESZTÉSI TERÜLET AZ OTRT ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI NEM ÉRINTIK: 3/2. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/3. számú melléklet - Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/6. számú melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 3/8. számú melléklet - Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 3/9. számú melléklet - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 2. N ó g r á d M e g y e T e r ü l e t r e n d e z é s i T e r v e N m T r T Az alábbiakban Nógrád megye Területrendezési Terve (továbbiakban NMTrT) A tervezési területek Nógrád Megye Területrendezési Terve alábbi fontosabb térségeit, övezeteit érintik: Nógrád megye Területrendezési Terve - Térségi szerkezeti terv: 1.sz.tervezési terület: erdőgazdasági térségben található 2.sz.tervezési terület:mezőgazdasági térségben található Nógrád megye Területrendezési Terve Ökológiai hálózat 1.sz.tervezési terület: pufferterület övezetének részét képezi 2.sz.tervezési terület:ökológiai folyosó területe övezetének részét képezi Fenti Területrendezési tervi besorolás nem akadályozza a kisméretű, tervezési területek Településszerkezeti terven történő átsorolását, mert a megyei terv előírásaiban rögzített %-os megfelelés továbbra is fenn fog állni. A kismértékű (1657 m2) erdőterületi kivonás mellett nagyobb mértékű (5100m2) csereerdősítés történik. A hagyományosan vidéki települési térség a megyei terven 239 ha területnagyságú, az 1. sz. tervezési terület (1,56 ha) Gksz építési övezetbe sorolásával a hagyományosan vidéki települési növekmény 0, 65 %

11 A FEJLESZTÉSI TERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSA ÉS ÖVEZETI ÉRITETTSÉGE NMTRT SZERINT:

12 - 12 -

13 III. MEGYEI RENDEZÉSI TERV NÓGRÁD TSZT MÓDOSÍTÁS TERÜLETI MÉRLEGE Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29/2005. (XII. 01.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításra került. Az alábbi, a 42/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet szöveg 1/2.sz.melléklete az alábbi adatokat tartalmazza, illetve határozza meg Nógrád község közigazgatási területére vonatkozóan

14 Jelen tervmódosítás során a TSZT módosítás Nógrád Megye Szerkezeti tervében az alábbi térségeket érinti: erdőgazdálkodási térségből hagyományosan vidéki települési térség területfelhasználási kategóriába az alábbi 1,56 ha kerül átsorolásra: 0208/1 és /2 hrsz területnagysága: 1,4 ha 0104/50 hrsz területnagysága: 0,16 ha A 097/17 hrsz-t érintően 0,5 ha mezőgazdasági terület kerül erdőterületbe átsorolásra. Erdőgazdálkodási térség: Nógrád megye Területrendezési Tervében a településen az erdőgazdálkodási térség területe 1693 ha. Nógrád Község TSZT-ben az erdő területfelhasználás területe 1535,36 ha, ami 90,68 %-a a megyei tervben meghatározott értéknek. A 0208/1 és /2 hrsz és 0104/50 hrsz összesen 1,56 ha területe, a megyei térségi területfelhasználás szerinti erdőterület 0,09 %-a kerül átsorolásra beépítésre szánt területbe. A 097/17 hrsz 0,5 ha nagyságú terület pedig a TSZT-ben mezőgazdasági területből erdő területfelhasználásba kerül, azaz összesen -1,56+0,5= 1,06 ha terület kerül ki a megyei terv szerinti erdőgazdálkodási térségből, ami mindösszesen 0,06 % csökkenést eredményez. A TSZT módosítás során az erdőterületek nagysága 1535,36-1,06=1534,3 ha lesz, ami a megyei tervben meghatározott 1693 ha nagyságú erdőgazdálkodási térség területének 90,62 %-a, tehát a Településszerkezeti tervben kijelölt erdőterület nagysága az erdőgazdálkodási térségre vonatkozóan előírt legalább 85 %-ot meghaladja, az eltérés a megengedett 15 %-on belül marad, így a megyei terv erdőgazdálkodási területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírásai teljesülnek. Mezőgazdasági térség: Nógrád megye Területrendezési Tervében Nógrád településen a mezőgazdasági térség területe 348 ha, a vegyes területfelhasználású térség területe 673 ha. Nógrád Község TSZT-ben a mezőgazdasági területfelhasználás területe 956,35 ha, amelynek egy része a térségi tervben vegyes területfelhasználású térség, másik része pedig mezőgazdasági térség. A módosítás során a 097/17 hrsz, a TSZT szerinti mezőgazdasági területből erdőterületfelhasználásba kerül átsorálásra, amely a térségi területfelhasználás szerinti mezőgazdasági térséget érintően azt jelenti, hogy 0,5 ha térségi mezőgazdasági terület erdőgazdasági övezetbe kerül. Ez a mezőgazdasági térséget 0,14 %-kal csökkenti, tehát a Településszerkezeti tervben kijelölt mezőgazdasági terület nagysága továbbra is lényegesen nagyobb, mint a mezőgazdasági térség 348 ha nagyságú területe, így a megyei terv mezőgazdasági és a vegyes területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírásai teljesülnek

15 IV. VIZSGÁLATOK 1. TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE,TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET 1. s z. t e r ü l e t Az 1. sz. tervezési területet jelentő, 0208/1, 2 hrsz, valamint a 0104/5 hrsz területek közül, a 0208/2 hrsz területén folyamatban lévő beépítés található, amelyben a gazdálkodás és idegenforgalomból adódó funkciókhoz szükséges (szolgálati lakás vadászház iroda, tároló épületek és ezeket kiszolgáló melléképületek, tüzelőtároló, kazánház stb.) létesítmények tervezettek. A 0208/1, 2 hrsz 1,4 ha nagyságú területektől északra lévő ipari gazdasági területen (Gip) inerthulladék, valamint állattartás tevékenység folyik, amely területhez funkcióban csatlakozik a 0208/2 hrsz területen megvalósítás alatt lévő beruházás. A 0208/1 hrsz terület mezőgazdasági terület, a 0104/5 hrsz terület, beépítéssel nem rendelkező, kivett építési terület jelenleg erdő területfelhasználásban. 2. s z. t e r ü l e t A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) érték pótlása jelen 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése is biztosítja. 2.VÍZRAJZ A tervezési területek közül a 2. sz. terület déli határa a nyugat-keleti irányú Morgó patak, amely a belterületet délről kerüli ki. 3. TULAJDONVIZSGÁLAT A tervezési területek a terület fejlesztőjének magántulajdonában vannak

16 4. BEÉPÍTÉSI- ÉS ZÖLDFELÜLETI VIZSG ÁLAT, JAVASLAT A tervezéssel érintett 1. sz. tervezési terület a település belterületétől délre részén, a jelenlegi gazdasági területhez kapcsolódó és kiegészítő funkciókat tartalmazó terület. Amelyen a jelenlegi birtokközponti mezőgazdasági területből (0208/1,2 hrsz) jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a területek általános mezőgazdasági - birtokközpont övezetből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe kerül átsorolásra, úgy hogy a 0208/1, 2 hrsz területekre hatályos beépítési paraméterek és funkciók a kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe való átsorolással az építési telek legkisebb területének és a beépítés módjának kivételével nem kerülnek módosításra. A hatályos beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 45 %; épület legnagyobb magassága: K-7,5 m, beépítési mód: szabadonálló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha. Amelyek közül a beépítési mód: oldalhatáronálló beépítési módra, az épület legnagyobb magasság 9 m-re, az építési telek legkisebb területe: 1500 m 2 -re módosul jelen tervben. A Szabályozási tervlapon az építési hely feltüntetésre kerül. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte. A meglévő tanyaközpont és a tervezett beépítés:

17 5. SZAKÁGI MUNKARÉSZEK VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT KÖZLEKEDÉS A 1. sz. tervezési terület megközelítése a 0210 hrsz közúton keresztül történik. A közút a megközelítést jelenleg és a tervezett állapotban is megfelelően biztosítja, változtatásra nincs szükség, így a közlekedést, az úthálózatot jelen módosítás nem érinti. KÖRNYEZETVÉDELEM A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 1. alá tartozik, aminek értelmében a környezeti vizsgálat készítésének szükségessége a Rendelet 2. sz. melléklete szerint meghatározott szempontok figyelembe vételével dönthető el. A KV.Rendelet 4. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú, a 2.sz. melléklet alapján, a terv kidolgozója a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. A javasolt módosítással összefüggésben jelentős mértékű, a környezeti állapotát veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. Levegőtisztaság védelme A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet meghatározása szerint Nógrád község területe az ország légszennyezettség szempontjából nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónájába tartozik. A területen lévő légszennyezőanyagkibocsátók pontforrásaira vonatkozó egyes kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi zóna határértékeinek megfelelően írja elő. Bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs a területen és a tervezett fejlesztéshez kötődően sem létesül. A területen elhelyezhető épületek hőellátása megújuló energiaforrás, egyedi fűtőberendezéssel történhet, amelynek elhanyagolhatóan kicsi a légszennyező hatása. A tervezett gazdasági terület közelében, a területen folytatható tevékenységek várható környezeti hatásainak hatásterületén belül védendő létesítmény nincs. A jó környezeti levegő biztosíthatósága érdekében elsődleges a légszennyezést okozó tevékenységek, technológiák alkalmazására vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása. A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme Nógrád község a felszín alatti vizek minősége szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint érzékeny felszín alatti víz minőség védelmi területen lévő település, ezért fontos a talaj és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenységek, területhasználat elkerülése. A település felszín alatti vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt minden beépítéssel járó fejlesztés a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő kezelésével, a vízelvezetést szolgáló közművek és a rákötések kiépítésével együtt valósítható meg. Szennyvíz csatornaközműhálózat hiányában a kommunális szennyvizet a közműpótló alkalmazására vonatkozó hatósági engedélyek alapján - zárt, szivárgásmentes, szennyvízgyűjtő aknában lehet gyűjteni és szükség szerint, arra engedéllyel rendelkező szolgáltatóval lehet elszállíttatni a területről. Az összegyűjtött és elvezetést igénylő csapadékvizek befogadója a Morgó-patak

18 A termőföld és a talaj védelme A módosítás következtében gazdasági területté váló birtokközpont területe beépített, így a beépítéssel igénybe vett területen már nincs termőföld. Az új beépítés számára igénybe vételre kerülő 0104/50 hrszú terület, mint termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása, ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően megtörtént. A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten valósítható meg. A termőföld más célú igénybevétele esetén a területen lévő termőtalaj védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet, mint vonatkozó jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani szakvéleményt csak erre jogosult szakértő készítheti el. Az újonnan igénybevételre kerülő területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos termőtalajt a talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. A letermelt termőföldet a zöldfelületek kialakításához termőföld-terítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy helyben, vagy más területen fel lehet használni. Az új építések esetén szükségessé váló feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható. Zaj- és rezgésvédelem A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet (továbbiakban ZHR) előírásai határozzák meg. A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a jellemző területhasználat függvénye, de a közlekedésből származó zajterheléssel összefüggő zajvédelmi övezeti határértékeket a közlekedésre használt út, mint zajforrás jellege is befolyásolja. A közlekedésből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a ZHR 3. számú melléklete tartalmazza. A tervezett gazdasági terület zaj- és rezgés ellen védendő, meglévő és tervezett létesítményektől egyaránt távol helyezkedik el, így a védendő területekre, létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek betartása a gazdasági területen folytatható tevékenységeket nem korlátozza. Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a település területén kialakultak és adottak. A tervezett új bányaterület a község területétől távolabb helyezkedik el, így a településen kialakított szervezett hulladékgyűjtés és szállítás rendszerébe csak a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján kapcsolható be, vagy a gazdasági terület üzemeltetője egyénileg oldja meg a hulladékának átadását az arra engedéllyel jogosultnak. Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 12/2013. (XII. 17) önkormányzati rendelete alapján a közszolgáltatást a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A hulladékkezelésre, ártalmatlanításra a Nógrádmarcal közigazgatási területén lévő hulladékkezelő központ van kijelölve. A szennyvíz, mint hulladék a közműhálózattól távoli helyeken a környezetvédelmi hatóság engedélyével közműpótló vízzáró aknában gyűjthető és/vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával helyben megtisztítható. A megfelelő minőségűre tisztított szennyvíz engedéllyel a felszíni vízfolyásba vezethető, illetve elszikkasztható. Közműhálózat rendelkezésre állása esetén új vízfogyasztó építmények rákötését az építéssel egyidejűleg, meglévő építményeknél a helyi rendelkezésekben biztosított türelmi időn belül szükséges kiépíteni. A területen keletkező, a települési hulladékokkal együtt nem gyűjthető és nem kezelhető veszélyes hulladékok elkülönített és biztonságos gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról a hulladék tulajdonosának gondoskodnia kell. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet

19 TÁJ - ÉS TERMÉSZTEVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETEK A módosítási területet nem tartozik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott Natura 2000 területek körébe. A terület közelében találhatók Natura 2000 területek, DK-i és DNy-i irányban különleges természetmegőrzési (SCI), valamint DNy-i irányban különleges madárvédelmi területek. A módosítással érintett terület nem része országos-, illetve helyi jelentőségű védett természetvédelmi területnek. A területen egyedi tájérték nem található. A meglévő birtokközpont, illetve a területén kijelölt új gazdasági terület (1. sz. módosítási terület) az országos ökológiai hálózat része, pufferterület, ahol a fejlesztés a természeti értékek veszélyeztetése nélkül történhet. A csereerdősítésre kijelölt terület (2. sz. módosítási terület) az ökológiai hálózaton belül ökológiai folyosóként meghatározott terület. A tervezett csereerdősítés az ökológiai folyosó természeti értékeinek veszélyeztetése nélkül megvalósítható. A terület fejlesztése és üzemeltetése kapcsán a környezetvédelmi előírások betartása esetén - a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható, a potenciális környezeti konfliktusok az előírások betartásával elkerülhetők. A gazdasági terület építési telkeinek beépítésekor a kötelező zöldfelületeken nagyobb ökológiai értékkel rendelkező, tájhonos fajokból álló cserje- és lombkorona szint telepítése szükséges. A területen a területhasználat, illetve a beépítés intenzitása növekszik, és a zöldfelületi arány csökken, ezért a csökkenő területű zöldfelületek hiányát fás növényzet telepítésével lehet pótolni. A zöldfelületek intenzitásának növelése érdekében javasolt legalább közepes növekedésű fák és cserjék ültetése. KÖZMŰVESÍTÉS Nógrád Község Helyi Építési Szabályzata az egyes övezeti előírások között rögzíti a közművesítés mértékét. A HÉSz 29. -a rögzíti Közműlétesítményekkel kapcsolatos további előírásokat, köztük a hírközlési létesítmény adó-vevő torony elhelyezésének lehetőségét és helyét is. A terület jelenlegi közműellátása az alábbi: vízellátás: engedélyes, bevizsgált fúrt kút; szennyvízkezelés: zárt tartályban történő gyűjtés és elszállítás; energiaszolgáltatás: villamosenergia, a fűtés megújuló energiaforrás: biomassza. A terület közműellátásának módja az átsorolását és a 0104/50 hrsz-en történő bővítését követően, annyiban módosul, hogy a szennyvízkezelés szennyvíztisztító kisberendezés használatával fog történni, miután a terület közcsatornára való rákötése nem oldható meg. Nógrád elektronikus hírközlési hálózatának üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. A távközlési hálózat a kiépült, a rendszer a jelentkező hiányok pótlására továbbfejleszthető. A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. A tervezési területen valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Com, Telenor, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Nógrád község területére 2009-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány. Jelen terv 314/2012. Korm.r előzetes tájékoztatási szakasz keretében az Örökségvédelmi Hatóság úgy nyilatkozott, hogy a terület örökségvédelem szempontjából nem érintett terület, ezért örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem szükséges, az államigazgatási eljárásban sem kíván részt venni. E vélemény értelmében jelen tervhez nem szükséges 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti Örökségvédelmi Hatástanulmányt elkészíteni

20 TERVIRATOK Heves Megyei Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság Határozata: a Nógrád 0104/8 hrsz erdőterület termelésből való kivonása engedélyezéséről és a 097/17 hrsz-en 0,5 ha csereerdősítés teljesítéséről) Rétsági Járási Földhivatala 0104/8 hrsz telekalakítási engedélyezés kivonat és Záradékolt Változtatási vázrajz (új: 0104/50 és 0140/51 hrsz)

21 - 21 -

22 Rétsági Járási Földhivatala 0104/8 hrsz telekalakítási engedélyezés kivonat és Záradékolt Változtatási vázrajz (új: 0104/50 és 0140/51 hrsz)

23 - 23 -

24 ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése 1. Földhivatali alaptérkép 4. Nógrád Településszerkezeti terve - kivonat 5. Nógrád HÉSz - Szabályozási terv- kivonat Méretarány M=1: M=1: M=1: M=1: M=1: M=1:

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) Á L L A M I G A Z G A T Á S I E G Y E Z T E T É S I T E R V D O K U M E N T Á C I Ó T E L E PÜLÉSSZERKEZETI TERV M Ó D O S Í T Á S M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T BUDAPEST, ZSURLÓ KÖZ 5. TEL: 06-20/

29 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK HATÁROZAT-TERVEZET NÓGRÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete../2014.(.) sz. határozata Nógrád Község Településszerkezeti tervéről szóló../...(.) sz. határozata módosításáról I.Nógrád Község Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul: 1. A 0208/1 és 0208/2 hrsz területek területfelhasználása általános mezőgazdasági terület területfelhasználásból Má Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul, 2. A 0104/50 hrsz terület gazdasági erdőterület területfelhasználásból Eg Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul, 3. A 097/17 hrsz területek területfelhasználása általános mezőgazdasági terület területfelhasználásból Má Eg gazdasági erdőterület területfelhasználásra módosul. II. Nógrád Község Biológiai aktivitás egyenlege Az I. pontban rögzített módosítással érintett területek a területfelhasználás módosítások 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitás egyenlege: +4,14 Fentieknek megfelelően Nógrád Község Településszerkezeti tervlapján a módosítások átvezetésre kerülnek. E határozat mellékletét képezik a TSZT/ M jelű, Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlapok. Raj zszá m TSZT/ M1 TSZT/ M2 Rajz megnevezése Nógrád 0208/1 és 0208/2, valamint 0104/50 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása Nógrád 097/17 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása Méretarány M=1:5 000 M=1: E határozat én lép hatályba. Felelős:.. polgármester Szórágy Gyuláné polgármester Árpásné Schlenk Judit körjegyző

30 - 30 -

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre

Kakucs Község. Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Kakucs Község Településszerkezeti és szabályozási terv módosítása több részterületre Az Étv. 9. (8) bek. szerinti dokumentáció) TSZ.:107/2012 PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. I

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben