ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R M Á J U S H Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó"

Átírás

1 NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T BUDAPEST, ZSURLÓ KÖZ 5. TEL: 06-20/

2 TERVEZŐK NÉVSORA NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TSZT ÉS SZT MÓDOSÍTÁSA SZAKÁG NÉV Generáltervezés Czene Éva ügyvezető Településtervezés Czene Éva vezető városrendezési tervező TT/ városépítési és városgazdálkodási szakmérnök Horváth Adrienne vezető városrendezési tervező TT/ városépítési és városgazdálkodási szakmérnök Közlekedés konzultáció Heckenast Judit közlekedésmérnök MMK és K1d-1 Zöldterületek, táj- és környezetvédelem Tóthné Pocsok Katalin táj- és kertépítész mérnök vezető városrendezési tervező TK és TT/1T Műszaki grafika Szántai Linda településmérnök Z. É. Műhely KFT Székhely: 3123 Cered Vörösmarty u. 4. Iroda: 1116 Budapest, Zsurló köz / / május hó 314/2012. Korm.r véleményezési szakasz Z. É. MŰHELY KFT. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK I.ELŐZMÉNYEK 1. TERVEZÉSI TERÜLETEK, TERVEZÉSI CÉL, TERVI ELŐZMÉNYEK...5 VIZSGÁLATOK TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE,TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET VÍZRAJZ TULAJDONVIZSGÁLAT BEÉPÍTÉSI- ÉS ZÖLDFELÜLETI VIZSGÁLAT, JAVASLAT SZAKÁGI MUNKARÉSZEK VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT...14 KÖZLEKEDÉS...14 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ZÖLDFELÜLETEK...14 KÖZMŰVESÍTÉS...14 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY...15 ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 1. Földhivatali alaptérkép M=1: ésm=1: Nógrád Településszerkezeti terve - kivonat M=1: és M=1: Nógrád HÉSz - Szabályozási terv- kivonat M=1: és M=1: JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS 22 JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK Nógrád Község Településszerkezeti tervének módosítása Határozat-tervezet JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnev ezése Méretará ny TSZT/M1 Nógrád 0208/1, 0208/2 és 0104/50 hrsz területek Településszerk. terv mód. M=1:5 000 TSZT/M1 Nógrád 097/17 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása M=1:10000 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 24 JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK Nógrád Helyi Építési Szabályzatának módosítása Rendelet-tervezet JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány SZT/M1 Nógrád 0208/1, 0208/2 és 0104/50 hrsz területek Szabályozási terv mód. M=1:2 000 SZT/M2 Nógrád 097/17 hrsz terület Szabályozási terv módosítása M=1:3 000

4 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK I. ELŐZMÉNYEK 1. TERVEZÉSI TERÜLETEK, TERVEZÉSI CÉL, TERVI ELŐZMÉNYEK Nógrád Község Önkormányzatának megbízásából a Z.É. MŰHELY Városrendezési és Építészeti Kft. készíti, Nógrád 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz és 097/17 hrsz területek településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása (TSZT/m1 és TSZT/m2 és SZT/m1 és SZT/m2) Tervszám:25/2013. (Továbbiakban: Településszerkezeti terv TSZT; Szabályozási terv: SZT) Jelen terv a területek - tulajdonosának kezdeményezésében költségviselésében készül. A tervmódosítás két tervezési területet (1.sz. tervezett gazdasági- és a 2.sz. tervezett erdőterület bővítéssel érintett) foglal magába. Tervezési területek és tervezési feladatok: 1. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET A 0208/1, 2 HRSZ ÉS A 0104/50 HRSZ TERÜLETEK: A 0208/1, 2 hrsz területek Nógrád Község közigazgatási területének délnyugati részén, a belterülettől délre, a település déli ipari gazdasági (Gip) területétől délre található, mezőgazdasági birtokközpont területek. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte. 2. SZ. TERVEZÉSI TERÜLET: A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) érték pótlása jelen 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése is biztosítja

5 1. sz. terület: 0208/1, 2 hrsz és a 0104/50 hrsz 2. sz. terület 097/17 hrsz Az 1. sz. tervezési terület - egy telektömbnyi /1, 2 hrsz és a 0104/50 hrsz területek határai az alábbiak: északról és nyugatról kertes mezőgazdasági területek (Mk), keletről és délről erdőterületek (Eg) határolják. A 2. sz. tervezési terület 059/2 hrsz területet tágabb határai az alábbiak: északról gazdasági terület délről és nyugatról a Morgó patak vízgazdálkodási területe, keletről mezőgazdasági terület határolja. Biológiai aktivitás érték (BIA érték) egyensúly Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 8. (2) bek. b) és c) pontja szerint a település közigazgatási területének a külön jogszabály alapján számított biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölése történik. A gazdasági terület kijelölése mezőgazdasági birtokközpont - területet (0208/1, 2 hrsz) és erdőterületet (0104/50 hrsz) vesz igénybe, ami a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. A településszerkezeti terv területfelhasználása alapján számított biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a csereerdősítésre igénybe vett 097/17 hrsz-ú területet a településszerkezeti terven is erdőként kell meghatározni. A területek BIA értékeinek számítása a jelenlegi és tervezett területhasználat figyelembevételével, a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1.sz. melléklete alapján történt, az alábbi táblázat szerint: - 5 -

6 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS: (9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján.) Igénybe vett területek: Jelenlegi területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték /1, 0208/2, Mezőgazdasági - Má 1,4 3,7 5, /50 Erdő - E 0, , /17 Mezőgazdasági - Má 0,5100 3,7 1,89 Összesen: 2,0757 8,56 Tervezett területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték /1, 0208/2, Gazdasági - Gksz 1,4 0,4 0, /50 Gazdasági - Gksz 0,1657 0,4 0, /17 Erdő 0, ,59 Változás összesen: 2,0757 5,22 Különbözet: -3,34 A fenti számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett erdősítéssel az összes változtatással érintett területre együttesen vonatkozó biológiai aktivitás érték -3,34 értékkel változik. A területek BIA értékeinek számítása során figyelembe vételre került Nógrád Településrendezési Eszközeinek 2009 júniusában jóváhagyott módosítása során keletkező BIA plusz érték, az alábbiakban e módosító terv Biológiai aktivitásérték táblázatának kivonata kerül bemutatásra: - 6 -

7 A számítások alapján, a biológiai aktivitásérték BIA érték nem csökken. A biológiai aktivitásérték pótlását egyrészt a csereerdősítés, másrészt a 2009 évi módosításkor keletkezett + 7,51 BIA érték oldja meg. Fentiek alapján, jelen módosítást követően Nógrád Község településszerkezeti tervében a BIA érték egyenlege +4,14. Amely a TSZT módosítás határozatában rögzítésre kerül. Tervezési feladat A 0208/1, 2 hrsz területek Nógrád Község közigazgatási területének délnyugati részén, a belterülettől délre, a település déli ipari gazdasági (Gip) területétől délre található, mezőgazdasági birtokközpont területek. Amely 0208/2 hrsz részén folyamatban lévő beépítés található, amelyben a gazdálkodás és idegenforgalomból adódó funkciókhoz szükséges (szolgálati lakás vadászház iroda, tároló épületek és ezeket kiszolgáló melléképületek, tüzelőtároló, kazánház stb.) létesítmények tervezettek. A 0208/1, 2 hrsz 1,4 ha nagyságú területektől északra lévő ipari gazdasági területen (Gip) inerthulladék, valamint állattartás tevékenység folyik, amely területhez funkcióban csatlakozik a 0208/2 hrsz területen megvalósítás alatt lévő beruházás. Ennek okán a jelenlegi birtokközponti mezőgazdasági területből jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a területek általános mezőgazdasági - birtokközpont övezetből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe kerül átsorolásra, úgy hogy a 0208/1, 2 hrsz területekre hatályos beépítési paraméterek és funkciók a kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe való átsorolással az építési telek legkisebb területének és a beépítés módjának kivételével nem kerülnek módosításra. A hatályos beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 45 %; épület legnagyobb magassága: K-7,5 m, beépítési mód: szabadonálló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha. Amelyek közül a beépítési mód: oldalhatáronálló beépítési módra, az építési telek legkisebb területe: 1500 m 2 -re módosul jelen tervben. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte (Lásd Tervirat- Erdőterületből kivonás. Tervirat - Telekalakítás). Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a 0104/50 hrsz gazdasági erdő (Eg) övezetből a fenti 0208/1,2 hrsz területek bővítési területeként kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz) építési övezetbe kerülnek átsorolásra. A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Megjegyzendő, hogy a csererdősítés megtörtént, Lásd: Terviratok- Erdészeti Igazgatóság. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében az általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) pótlását a 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése, valamint a tervezett 0208/1 és 0208/2 hrszú ingatlanokon megvalósuló gazdasági területre előírt új zöldfelületi előírások (háromszintű növénytelepítés, védőfasor kialakítás) is biztosítja

8 Jelen tervmódosítás jóváhagyandó munkarészei Nógrád község Településszerkezeti tervének TSZT/M1 és TSZT/M2 rajzszámú módosításai, illetve 13/2007. (XII.29.) rendelettel jóváhagyott Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzatának SZT/M1 és SZT/M/2 rajzszámú módosításai lesznek. A településrendezési eszközök módosításáról az Önkormányzat 2013 decemberében értesítette ki - a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37., ún. előzetes tájékoztatási szakaszban foglaltak alapján, észrevételeik megküldése érdekében - az államigazgatási egyeztető szerveket, valamint a szomszédos települések Önkormányzatait. Az államigazgatási egyeztető szervek és a szomszédos Önkormányzatok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban elvi kifogással nem éltek. II.ORSZÁGOS ÉS MEGYEI RENDEZÉSI TERVEK 1. O r s z á g o s t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v M t v. OTRT ÉS NÓGRÁD JELEN MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEI BESOROLÁSÁNAK ILLESZKEDÉSE Az alábbiakban az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban OTRTmód. Mtv.), valamint jelen módosítással érintett területekre vonatkozó településrendezési eszközök tervi összhangja kerül bemutatásra: A FEJLESZTÉSI TERÜLETET AZ MTV. TERV ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI ÉRINTIK: 2. számú melléklet - Az Ország szerkezeti terve 3/1. számú melléklet - Országos ökológiai hálózat övezete 3/4. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 3/5. számú melléklet - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete dec.31-ig hatályos 3/7. számú melléklet - Országos vízminőség-védelmi terület övezete AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE Az OTrT-ben Nógrád települési térségbe tartozó területe egy pöttyként van ábrázolva, a települési térség területének a részletesebb tervekben, azaz Nógrád Megye Területrendezési Tervében, illetve Nógrád Község Településszerkezeti tervében lehatárolt települési területek tekinthetők

9 - 9 -

10 A FEJLESZTÉSI TERÜLET AZ OTRT ALÁBBI TÉRKÉPI MELLÉKLETEI NEM ÉRINTIK: 3/2. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/3. számú melléklet - Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 3/6. számú melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 3/8. számú melléklet - Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 3/9. számú melléklet - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 2. N ó g r á d M e g y e T e r ü l e t r e n d e z é s i T e r v e N m T r T Az alábbiakban Nógrád megye Területrendezési Terve (továbbiakban NMTrT) A tervezési területek Nógrád Megye Területrendezési Terve alábbi fontosabb térségeit, övezeteit érintik: Nógrád megye Területrendezési Terve - Térségi szerkezeti terv: 1.sz.tervezési terület: erdőgazdasági térségben található 2.sz.tervezési terület:mezőgazdasági térségben található Nógrád megye Területrendezési Terve Ökológiai hálózat 1.sz.tervezési terület: pufferterület övezetének részét képezi 2.sz.tervezési terület:ökológiai folyosó területe övezetének részét képezi Fenti Területrendezési tervi besorolás nem akadályozza a kisméretű, tervezési területek Településszerkezeti terven történő átsorolását, mert a megyei terv előírásaiban rögzített %-os megfelelés továbbra is fenn fog állni. A kismértékű (1657 m2) erdőterületi kivonás mellett nagyobb mértékű (5100m2) csereerdősítés történik. A hagyományosan vidéki települési térség a megyei terven 239 ha területnagyságú, az 1. sz. tervezési terület (1,56 ha) Gksz építési övezetbe sorolásával a hagyományosan vidéki települési növekmény 0, 65 %

11 A FEJLESZTÉSI TERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSA ÉS ÖVEZETI ÉRITETTSÉGE NMTRT SZERINT:

12 - 12 -

13 III. MEGYEI RENDEZÉSI TERV NÓGRÁD TSZT MÓDOSÍTÁS TERÜLETI MÉRLEGE Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29/2005. (XII. 01.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításra került. Az alábbi, a 42/2011. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet szöveg 1/2.sz.melléklete az alábbi adatokat tartalmazza, illetve határozza meg Nógrád község közigazgatási területére vonatkozóan

14 Jelen tervmódosítás során a TSZT módosítás Nógrád Megye Szerkezeti tervében az alábbi térségeket érinti: erdőgazdálkodási térségből hagyományosan vidéki települési térség területfelhasználási kategóriába az alábbi 1,56 ha kerül átsorolásra: 0208/1 és /2 hrsz területnagysága: 1,4 ha 0104/50 hrsz területnagysága: 0,16 ha A 097/17 hrsz-t érintően 0,5 ha mezőgazdasági terület kerül erdőterületbe átsorolásra. Erdőgazdálkodási térség: Nógrád megye Területrendezési Tervében a településen az erdőgazdálkodási térség területe 1693 ha. Nógrád Község TSZT-ben az erdő területfelhasználás területe 1535,36 ha, ami 90,68 %-a a megyei tervben meghatározott értéknek. A 0208/1 és /2 hrsz és 0104/50 hrsz összesen 1,56 ha területe, a megyei térségi területfelhasználás szerinti erdőterület 0,09 %-a kerül átsorolásra beépítésre szánt területbe. A 097/17 hrsz 0,5 ha nagyságú terület pedig a TSZT-ben mezőgazdasági területből erdő területfelhasználásba kerül, azaz összesen -1,56+0,5= 1,06 ha terület kerül ki a megyei terv szerinti erdőgazdálkodási térségből, ami mindösszesen 0,06 % csökkenést eredményez. A TSZT módosítás során az erdőterületek nagysága 1535,36-1,06=1534,3 ha lesz, ami a megyei tervben meghatározott 1693 ha nagyságú erdőgazdálkodási térség területének 90,62 %-a, tehát a Településszerkezeti tervben kijelölt erdőterület nagysága az erdőgazdálkodási térségre vonatkozóan előírt legalább 85 %-ot meghaladja, az eltérés a megengedett 15 %-on belül marad, így a megyei terv erdőgazdálkodási területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírásai teljesülnek. Mezőgazdasági térség: Nógrád megye Területrendezési Tervében Nógrád településen a mezőgazdasági térség területe 348 ha, a vegyes területfelhasználású térség területe 673 ha. Nógrád Község TSZT-ben a mezőgazdasági területfelhasználás területe 956,35 ha, amelynek egy része a térségi tervben vegyes területfelhasználású térség, másik része pedig mezőgazdasági térség. A módosítás során a 097/17 hrsz, a TSZT szerinti mezőgazdasági területből erdőterületfelhasználásba kerül átsorálásra, amely a térségi területfelhasználás szerinti mezőgazdasági térséget érintően azt jelenti, hogy 0,5 ha térségi mezőgazdasági terület erdőgazdasági övezetbe kerül. Ez a mezőgazdasági térséget 0,14 %-kal csökkenti, tehát a Településszerkezeti tervben kijelölt mezőgazdasági terület nagysága továbbra is lényegesen nagyobb, mint a mezőgazdasági térség 348 ha nagyságú területe, így a megyei terv mezőgazdasági és a vegyes területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírásai teljesülnek

15 IV. VIZSGÁLATOK 1. TERVEZÉSI TERÜLET FEKVÉSE,TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET 1. s z. t e r ü l e t Az 1. sz. tervezési területet jelentő, 0208/1, 2 hrsz, valamint a 0104/5 hrsz területek közül, a 0208/2 hrsz területén folyamatban lévő beépítés található, amelyben a gazdálkodás és idegenforgalomból adódó funkciókhoz szükséges (szolgálati lakás vadászház iroda, tároló épületek és ezeket kiszolgáló melléképületek, tüzelőtároló, kazánház stb.) létesítmények tervezettek. A 0208/1, 2 hrsz 1,4 ha nagyságú területektől északra lévő ipari gazdasági területen (Gip) inerthulladék, valamint állattartás tevékenység folyik, amely területhez funkcióban csatlakozik a 0208/2 hrsz területen megvalósítás alatt lévő beruházás. A 0208/1 hrsz terület mezőgazdasági terület, a 0104/5 hrsz terület, beépítéssel nem rendelkező, kivett építési terület jelenleg erdő területfelhasználásban. 2. s z. t e r ü l e t A 097/17 hrsz terület jelenleg mezőgazdasági terület, amely tervezetten csereerdősítésre kijelölt. Jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a általános mezőgazdasági övezetből gazdasági erdő (Eg) övezetbe kerül átsorolásra. A 0104/50 hrsz, 0208/1, 2 hrsz területek TSZT módosításából adódó biológiai aktivitás érték (BIA) érték pótlása jelen 097/17 hrsz terület erdőövezeti átsorolása és tényleges erdősítése is biztosítja. 2.VÍZRAJZ A tervezési területek közül a 2. sz. terület déli határa a nyugat-keleti irányú Morgó patak, amely a belterületet délről kerüli ki. 3. TULAJDONVIZSGÁLAT A tervezési területek a terület fejlesztőjének magántulajdonában vannak

16 4. BEÉPÍTÉSI- ÉS ZÖLDFELÜLETI VIZSG ÁLAT, JAVASLAT A tervezéssel érintett 1. sz. tervezési terület a település belterületétől délre részén, a jelenlegi gazdasági területhez kapcsolódó és kiegészítő funkciókat tartalmazó terület. Amelyen a jelenlegi birtokközponti mezőgazdasági területből (0208/1,2 hrsz) jelen tervmódosítás során Nógrád Község Településszerkezeti tervében és Szabályozási tervében a területek általános mezőgazdasági - birtokközpont övezetből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe kerül átsorolásra, úgy hogy a 0208/1, 2 hrsz területekre hatályos beépítési paraméterek és funkciók a kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe való átsorolással az építési telek legkisebb területének és a beépítés módjának kivételével nem kerülnek módosításra. A hatályos beépítési paraméterek: beépítettség mértéke: 45 %; épület legnagyobb magassága: K-7,5 m, beépítési mód: szabadonálló, az építési telek legkisebb területe: 1 ha. Amelyek közül a beépítési mód: oldalhatáronálló beépítési módra, az épület legnagyobb magasság 9 m-re, az építési telek legkisebb területe: 1500 m 2 -re módosul jelen tervben. A Szabályozási tervlapon az építési hely feltüntetésre kerül. A 0104/50 hrsz terület a 0208/2 hrsz terület délkeleti részén, jelenleg kivett építési terület, amely Nógrád településrendezési terveiben gazdasági erdő területként (Eg) szerepel. A Heves Megyei Erdőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 0104/50 hrsz (1657 m2) erdő művelési ágú terület kivonását és az ebből adódó, a 097/17 hrsz (5100 m2) területre vonatkozó csereerdősítést Határozatában (üi.sz:19.3/2422-1/2010.) engedélyezte. A meglévő tanyaközpont és a tervezett beépítés:

17 5. SZAKÁGI MUNKARÉSZEK VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT KÖZLEKEDÉS A 1. sz. tervezési terület megközelítése a 0210 hrsz közúton keresztül történik. A közút a megközelítést jelenleg és a tervezett állapotban is megfelelően biztosítja, változtatásra nincs szükség, így a közlekedést, az úthálózatot jelen módosítás nem érinti. KÖRNYEZETVÉDELEM A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 1. alá tartozik, aminek értelmében a környezeti vizsgálat készítésének szükségessége a Rendelet 2. sz. melléklete szerint meghatározott szempontok figyelembe vételével dönthető el. A KV.Rendelet 4. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú, a 2.sz. melléklet alapján, a terv kidolgozója a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. A javasolt módosítással összefüggésben jelentős mértékű, a környezeti állapotát veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. Levegőtisztaság védelme A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet meghatározása szerint Nógrád község területe az ország légszennyezettség szempontjából nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónájába tartozik. A területen lévő légszennyezőanyagkibocsátók pontforrásaira vonatkozó egyes kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi zóna határértékeinek megfelelően írja elő. Bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás nincs a területen és a tervezett fejlesztéshez kötődően sem létesül. A területen elhelyezhető épületek hőellátása megújuló energiaforrás, egyedi fűtőberendezéssel történhet, amelynek elhanyagolhatóan kicsi a légszennyező hatása. A tervezett gazdasági terület közelében, a területen folytatható tevékenységek várható környezeti hatásainak hatásterületén belül védendő létesítmény nincs. A jó környezeti levegő biztosíthatósága érdekében elsődleges a légszennyezést okozó tevékenységek, technológiák alkalmazására vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása. A felszíni- és a felszín alatti vizek védelme Nógrád község a felszín alatti vizek minősége szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint érzékeny felszín alatti víz minőség védelmi területen lévő település, ezért fontos a talaj és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenységek, területhasználat elkerülése. A település felszín alatti vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt minden beépítéssel járó fejlesztés a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő kezelésével, a vízelvezetést szolgáló közművek és a rákötések kiépítésével együtt valósítható meg. Szennyvíz csatornaközműhálózat hiányában a kommunális szennyvizet a közműpótló alkalmazására vonatkozó hatósági engedélyek alapján - zárt, szivárgásmentes, szennyvízgyűjtő aknában lehet gyűjteni és szükség szerint, arra engedéllyel rendelkező szolgáltatóval lehet elszállíttatni a területről. Az összegyűjtött és elvezetést igénylő csapadékvizek befogadója a Morgó-patak

18 A termőföld és a talaj védelme A módosítás következtében gazdasági területté váló birtokközpont területe beépített, így a beépítéssel igénybe vett területen már nincs termőföld. Az új beépítés számára igénybe vételre kerülő 0104/50 hrszú terület, mint termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása, ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően megtörtént. A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten valósítható meg. A termőföld más célú igénybevétele esetén a területen lévő termőtalaj védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet, mint vonatkozó jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani szakvéleményt csak erre jogosult szakértő készítheti el. Az újonnan igénybevételre kerülő területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos termőtalajt a talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. A letermelt termőföldet a zöldfelületek kialakításához termőföld-terítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy helyben, vagy más területen fel lehet használni. Az új építések esetén szükségessé váló feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható. Zaj- és rezgésvédelem A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet (továbbiakban ZHR) előírásai határozzák meg. A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a jellemző területhasználat függvénye, de a közlekedésből származó zajterheléssel összefüggő zajvédelmi övezeti határértékeket a közlekedésre használt út, mint zajforrás jellege is befolyásolja. A közlekedésből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a ZHR 3. számú melléklete tartalmazza. A tervezett gazdasági terület zaj- és rezgés ellen védendő, meglévő és tervezett létesítményektől egyaránt távol helyezkedik el, így a védendő területekre, létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek betartása a gazdasági területen folytatható tevékenységeket nem korlátozza. Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a település területén kialakultak és adottak. A tervezett új bányaterület a község területétől távolabb helyezkedik el, így a településen kialakított szervezett hulladékgyűjtés és szállítás rendszerébe csak a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján kapcsolható be, vagy a gazdasági terület üzemeltetője egyénileg oldja meg a hulladékának átadását az arra engedéllyel jogosultnak. Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 12/2013. (XII. 17) önkormányzati rendelete alapján a közszolgáltatást a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A hulladékkezelésre, ártalmatlanításra a Nógrádmarcal közigazgatási területén lévő hulladékkezelő központ van kijelölve. A szennyvíz, mint hulladék a közműhálózattól távoli helyeken a környezetvédelmi hatóság engedélyével közműpótló vízzáró aknában gyűjthető és/vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával helyben megtisztítható. A megfelelő minőségűre tisztított szennyvíz engedéllyel a felszíni vízfolyásba vezethető, illetve elszikkasztható. Közműhálózat rendelkezésre állása esetén új vízfogyasztó építmények rákötését az építéssel egyidejűleg, meglévő építményeknél a helyi rendelkezésekben biztosított türelmi időn belül szükséges kiépíteni. A területen keletkező, a települési hulladékokkal együtt nem gyűjthető és nem kezelhető veszélyes hulladékok elkülönített és biztonságos gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról a hulladék tulajdonosának gondoskodnia kell. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet

19 TÁJ - ÉS TERMÉSZTEVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETEK A módosítási területet nem tartozik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott Natura 2000 területek körébe. A terület közelében találhatók Natura 2000 területek, DK-i és DNy-i irányban különleges természetmegőrzési (SCI), valamint DNy-i irányban különleges madárvédelmi területek. A módosítással érintett terület nem része országos-, illetve helyi jelentőségű védett természetvédelmi területnek. A területen egyedi tájérték nem található. A meglévő birtokközpont, illetve a területén kijelölt új gazdasági terület (1. sz. módosítási terület) az országos ökológiai hálózat része, pufferterület, ahol a fejlesztés a természeti értékek veszélyeztetése nélkül történhet. A csereerdősítésre kijelölt terület (2. sz. módosítási terület) az ökológiai hálózaton belül ökológiai folyosóként meghatározott terület. A tervezett csereerdősítés az ökológiai folyosó természeti értékeinek veszélyeztetése nélkül megvalósítható. A terület fejlesztése és üzemeltetése kapcsán a környezetvédelmi előírások betartása esetén - a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható, a potenciális környezeti konfliktusok az előírások betartásával elkerülhetők. A gazdasági terület építési telkeinek beépítésekor a kötelező zöldfelületeken nagyobb ökológiai értékkel rendelkező, tájhonos fajokból álló cserje- és lombkorona szint telepítése szükséges. A területen a területhasználat, illetve a beépítés intenzitása növekszik, és a zöldfelületi arány csökken, ezért a csökkenő területű zöldfelületek hiányát fás növényzet telepítésével lehet pótolni. A zöldfelületek intenzitásának növelése érdekében javasolt legalább közepes növekedésű fák és cserjék ültetése. KÖZMŰVESÍTÉS Nógrád Község Helyi Építési Szabályzata az egyes övezeti előírások között rögzíti a közművesítés mértékét. A HÉSz 29. -a rögzíti Közműlétesítményekkel kapcsolatos további előírásokat, köztük a hírközlési létesítmény adó-vevő torony elhelyezésének lehetőségét és helyét is. A terület jelenlegi közműellátása az alábbi: vízellátás: engedélyes, bevizsgált fúrt kút; szennyvízkezelés: zárt tartályban történő gyűjtés és elszállítás; energiaszolgáltatás: villamosenergia, a fűtés megújuló energiaforrás: biomassza. A terület közműellátásának módja az átsorolását és a 0104/50 hrsz-en történő bővítését követően, annyiban módosul, hogy a szennyvízkezelés szennyvíztisztító kisberendezés használatával fog történni, miután a terület közcsatornára való rákötése nem oldható meg. Nógrád elektronikus hírközlési hálózatának üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. A távközlési hálózat a kiépült, a rendszer a jelentkező hiányok pótlására továbbfejleszthető. A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. A tervezési területen valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Com, Telenor, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Nógrád község területére 2009-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány. Jelen terv 314/2012. Korm.r előzetes tájékoztatási szakasz keretében az Örökségvédelmi Hatóság úgy nyilatkozott, hogy a terület örökségvédelem szempontjából nem érintett terület, ezért örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem szükséges, az államigazgatási eljárásban sem kíván részt venni. E vélemény értelmében jelen tervhez nem szükséges 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti Örökségvédelmi Hatástanulmányt elkészíteni

20 TERVIRATOK Heves Megyei Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság Határozata: a Nógrád 0104/8 hrsz erdőterület termelésből való kivonása engedélyezéséről és a 097/17 hrsz-en 0,5 ha csereerdősítés teljesítéséről) Rétsági Járási Földhivatala 0104/8 hrsz telekalakítási engedélyezés kivonat és Záradékolt Változtatási vázrajz (új: 0104/50 és 0140/51 hrsz)

21 - 21 -

22 Rétsági Járási Földhivatala 0104/8 hrsz telekalakítási engedélyezés kivonat és Záradékolt Változtatási vázrajz (új: 0104/50 és 0140/51 hrsz)

23 - 23 -

24 ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK ALÁTÁMASZTÓ RAJZI MUNKARÉSZEK Rajzszám Rajz megnevezése 1. Földhivatali alaptérkép 4. Nógrád Településszerkezeti terve - kivonat 5. Nógrád HÉSz - Szabályozási terv- kivonat Méretarány M=1: M=1: M=1: M=1: M=1: M=1:

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) Á L L A M I G A Z G A T Á S I E G Y E Z T E T É S I T E R V D O K U M E N T Á C I Ó T E L E PÜLÉSSZERKEZETI TERV M Ó D O S Í T Á S M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V Á R O S R E N D E Z É S I É S É P Í T É S Z E T I K F T BUDAPEST, ZSURLÓ KÖZ 5. TEL: 06-20/

29 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK HATÁROZAT-TERVEZET NÓGRÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRA Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete../2014.(.) sz. határozata Nógrád Község Településszerkezeti tervéről szóló../...(.) sz. határozata módosításáról I.Nógrád Község Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul: 1. A 0208/1 és 0208/2 hrsz területek területfelhasználása általános mezőgazdasági terület területfelhasználásból Má Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul, 2. A 0104/50 hrsz terület gazdasági erdőterület területfelhasználásból Eg Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásra módosul, 3. A 097/17 hrsz területek területfelhasználása általános mezőgazdasági terület területfelhasználásból Má Eg gazdasági erdőterület területfelhasználásra módosul. II. Nógrád Község Biológiai aktivitás egyenlege Az I. pontban rögzített módosítással érintett területek a területfelhasználás módosítások 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitás egyenlege: +4,14 Fentieknek megfelelően Nógrád Község Településszerkezeti tervlapján a módosítások átvezetésre kerülnek. E határozat mellékletét képezik a TSZT/ M jelű, Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlapok. Raj zszá m TSZT/ M1 TSZT/ M2 Rajz megnevezése Nógrád 0208/1 és 0208/2, valamint 0104/50 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása Nógrád 097/17 hrsz területek Településszerkezeti terv módosítása Méretarány M=1:5 000 M=1: E határozat én lép hatályba. Felelős:.. polgármester Szórágy Gyuláné polgármester Árpásné Schlenk Judit körjegyző

30 - 30 -

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben