FÉMPÉNZEK EURÓPÁBAN FEKETE ZOLTÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉMPÉNZEK EURÓPÁBAN FEKETE ZOLTÁN"

Átírás

1 FEKETE ZOLTÁN FÉMPÉNZEK EURÓPÁBAN A sárga fémet eredetileg azért választották pénznek, mert megbizsergette a vademberek fantáziáját. Értéke egyértelműen véletlenszerű és lényegtelen, és ez az anyag pénzünk értékének és ipari rendszerünk stabilitásának alapja. " D. H. Robertson, Pénz (1928) A provokatív hangvételű megjegyzés mögött a pénz alapproblémája bukkan fel a XIX- XX. századi iparosodott társadalmakban. A két alapkérdés - mi a pénz legmegfelelőbb alapanyaga, valamint milyen mértékben lehet és kell a pénzt hatalmi eszközökkel szabályozni - végigkíséri a pénz történetének két utolsó évszázadát. A XIX. század eleje óta az első kérdésben jelentős változások mentek végbe. Európa pénzrendszereinek alapját akkor még a nemesfémek képezték. Egyrészt belőlük verték a pénzérméket, másrészt nemesfémben fejezték ki a bankjegyek értékét. Ezzel szemben a XX. század vége felé a pénzre mint fizetőeszközre a maga fizikai valójában sok esetben nincs is szükség. A pénzügyi tranzakciók csekk, hitelkártya és más eszközök, valamint korszerű elektronikus és számítógépes háttér segítségével egyszerű könyvelési eljárássá váltak. Készpénzkímélő pénzügyi eszközök természetesen már korábban is léteztek. Váltókról már a középkorban beszélhetünk. így pl. a kairói Geniza, - a fontos zsidó-arab dokumentum-gyűjtemény, amely többek között kereskedők leveleit tartalmazza a XI. századból - az abban az időben meglepően összetett bank- és pénzügyi rendszer részleteiről árulkodik. Váltóval nagy összegeket lehetett kiegyenlíteni, amelyeket óvadékkal biztosítottak és hitellevéllel utalták át. Ezt a rendszert a kereskedők és állami hivatalok egyaránt használták. Korábban ezeket az újdonságokat sokszor szélsőséges elvárások kísérték, például az, hogy a követeléseket mindig le lehessen hívni arany- és ezüstpénzben, amelyeknek a váltó csak kényelmes és alkalmi helyettesítője volt. Akkoriban a pénzt mint fogalmat tehát az arany és ezüst anyagával azonosították. Most, a XXI. század elején más a helyzet. A két nemesfém többé már nem a pénz vagy a csereérték szimbóluma, és sem a készpénzt, sem a hitelkártyát nem tekintik adott mennyiségű nemesfém helyettesítő eszközének. A brit bankjegyeken még mindig szerepelnek a következő szavak: ígérem, hogy a bemutató kívánságára kifizetek... font (azaz arany) összeget", dé a szöveg a múlt maradványa, a valós tartalmát lényegében elvesztette. Az elmúlt kétszáz évben a pénz értékének forrása alapvetően megváltozott. E folyamat során a pénz sokkal rugalmasabbá és talán kezelhetőbbé vált, de a nagyarányú fejlődést állandó elméleti viták és néha katasztrófák kísérték. Bár a nemesfémből készített pénzérmék a mindennapi forgalomból eltűntek, néhány ország előállít érméket az arany mint árucikk adásvételéhez. Ezeknek nincs névértékük, de feltűntetik rajtuk a súlyukat

2 és az alapanyagul szolgáló arany finomságát. Ilyen pl. a színaranyból vert dél-afrikai (Dél-Afrikai ) krügerrand. Sikeres a kincsképzésnek ez a formája, amikor az arany, mint vagyontárgy a hagyományos érem formájában jelenik meg. Érdemes azonban áttekinteni a mindennapokban használatos ismerős érmék változását is. Az első nagy lépés az volt, amikor kivonták a forgalomból az összes nemesfémből készített pénzérmét. Itt szeretnék utalni arra a körülményre, hogy szinte minden európai pénzkibocsátó ország napjainkban is kibocsát aranyból és ezüstből készült ún. emlékpénzeket a legkülönbözőbb alkalmakból, de gyakorlatilag ezek nem válnak a mindennapi pénzforgalom részévé, a legtöbb darab az éremgyüjtők (és a nem gyűjtők) berakójába kerül. Önmagában sem a papír, sem a fém mint anyag nem képvisel különösebb értéket, ezért azt, hogy egyes címletek miből készüljenek, sokkal inkább olyan tényezők határozzák meg, mint a tartósság, az előállítási költségek és a hamisíthatatlanság, nem pedig valamilyen egyéb, mély közgazdasági megfontolás. Az átválthatatlan bronzpénzt már a XIX. században is használták, de a XX. században már egyetlen fém pénz sem váltható be aranyra vagy ezüstre. Érdekes azonban, hogy a nemesfémek mekkora hatással vannak a modern, a fémértéknél nagyobb névértékű pénzérmék külsejére. A közepes címleteket általában ezüstszínű fémből gyártják, míg például az 1983-ban forgalomba hozott legmagasabb névértékű angol (Nagy-Britannia) érme, az egyfontos nikkel-vörösréz ötvözete kifejezetten az aranyra emlékeztet. Nemcsak a pénzérmék fémtartalma és tényleges értéke csökkent, de a kiskereskedelmi forgalomban egyre nagyobb teret engednek át a növekvő mennyiségű bankjegyeknek. Angliában a legkisebb címletű forgalomban lévő bankjegy 1900-ban az ötfontos volt, mely körülbelül negyvenötször ért többet 1996-os utódjánál, ami történetesen szintén ötfontos. Milyen a pénz Európában a XXI. századelő hétköznapjaiban? Eddig a nemesfémek használatának megszűnését a nagyelméletek kapcsán tekintettük át. Most tekintsük át, hogy Európában milyen fémpénzeket használunk január l-jén. A tényleges, és teljeskörü helyzetet táblázatba foglaltam. (Lásd az EURÓPAIFÉMPÉNZEK2001. " táblázatot) A táblázat első látásra érthető, de bizonyos fogalmakat indokolt az egységes értelmezés érdekében meghatározni. Az első ilyen kérdés az ország neve. (A táblázatban az országnév alatt előbb a magyar elnevezést használom, majd a fémpénzeken írt ország-elnevezést értelemszerűen latin, cirill vagy görög betű szerint, vagy ezek közös feltűntetése esetén is latin betűs átírással.) A XIX. század elején, amikor arra törekedtek, hogy Európában kialakuljon a közös pénz", még nem vetődött fel a kérdés, hogy ki a pénz kibocsátó. A válasz egyszerű volt: mindig egy ország. Az ország alatt: egy egységes államszervezetbe tartozó földrajzi területet a benne és rajta levőkkel együtt kell érteni. Ma már nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen Európa országinak és az itt létező államoknak pénzkibocsátó jogosítványai nem esnek egybe. Indokolt annak megvizsgálása, hogy mi a különbség pénzkibocsátás szempontjából az ország és az állam között. Az ország értelmezése nem változik a XIX. századi meghatározás óta. Most Európában több olyan állam van, mely vagy nem rendelkezik területtel, mint pl. a Szuverén Máltai Lovagrend, vagy valamely ország védnöksége alatt áll, mint pl. Svaldbard, mely Norvégia

3 védnöksége alatt áll, de km 2 területe van. Ezen államalakulatok jogállásukat tekintve más-más sajátossággal rendelkeznek és ezt igyekeztem az államforma kategória megjelöléssel érzékeltetni. A teljesség igénye nélkül a jellemzőik alapján egy anyaország védnöksége alatt állnak, önkormányzattal rendelkeznek és olyan autonóm államok, mely alapján megilleti őket a pénzkibocsátás joga is. Ilyenek pl.: Alandi Autonóm Állam Finnország védnöksége alatt; Alderney Korona Állam Nagy-Britannia védnöksége alatt; Athos Görögország védnöksége alatt; Azori-Szigetek Portugália védnöksége alatt; Ferörer-Szigetek Dánia autonóm tartomány. A fentiekből eredően indokolt az állam fogalmának meghatározása. Az állam: meghatározott területen (államterület) élő emberek történetileg kialakult tartós és szervezett közössége. Olyan viszonylagos önállósággal és állami szuverenitással rendelkező társadalmi szervezet, amely a közösség felett főhatalmat gyakorol. Minden államnak van célja, mely lényegét meghatározza. Az államcél: az állam által elismert feladatok, kinyilvánított vagy valóságban követett célkitűzések összessége, amelyek az állam legitimációját alapozzák meg. Az államcél történelmileg meghatározott, így szerepelhetnek az államcélok között vallási (Athos szerzetesi köztársaság), vagy erkölcsi követelmények (Szuverén Máltai Lovagrend), gazdasági (Spicbergen Oroszország védnöksége alatt meteorológiai állomás), vagy kulturális események, kollektivista vagy idealista érdekek. Az államcélokat az államhatalmat gyakorló központ állapítja meg, vagy a politikai pártok programjaikban rögzítik. A görög városállamok kora óta az államcél mind az államtudományban, mind az állami gyakorlatban évszázadokon át a legjobb állam" kérdésével összekapcsolva jelentkezett. Az újkori társadalomtudományban az államcélok megalapozása többnyire empirikus módszerrel történik. Ha egy közösség kinyilvánítja állami mivoltát, akkor felmerül az államnak mások által történő elismerése iránti igény. Az államelismerés olyan egyoldalú aktus, amellyel az adott állam kifejezésre juttatja, hogy az újonnan létrejött állam fennállását tudomásul vette, s vele meghatározott terjedelmű kapcsolatot kíván létesíteni. A nemzetközi jog szerint nincs az új állam elismerésére általános kötelezettség. így ebben az államok külpolitikai érdekeiknek megfelelően, rendszerint egymástól eltérő időpontban döntenek. Az állam nemzetközi jogalanyisága független az elismeréstől. Ennek a kérdésnek időszerűségét igazolom az 1978-ban létrejött Észak-Ciprus, vagy a ben önálló pénzt is kibocsátó Moldáv Dnyeperentúli létével, mely államok elismertsége igen szegényes más államok által. Az európai országok a közös pénz reményében már a XIX. században összefogtak és létrehozták az Európai Latin EremunióX. A Latin Éremunió (Convention Monétaire fr.): Belgium, Franciaország, Olaszország és Svájc által december 23-án Párizsban megkötött egyezmény. A szerződést aláíró államok megállapodtak abban, hogy aranyés ezüstérmeiket az március 28-i francia éremtörvény alapján verik. Megállapították az egyes tagországok által verhető pénzmennyiséget, továbbá azokat a feltételeket,

4 amelyek szerint a tagországok egymás pénzeit kötelesek voltak beváltani ben Románia, 1868-ban Görögország, 1873-ban Szerbia is csatlakozott az egyezményhez. Az I. világháború kitörése után a szövetség fokozatosan veszített a jelentőségéből, és január l-jével formálisan is megszűnt. Az Éremunió kézzelfogható eredménye, hogy a pénzeik alapegységeként elfogadott egy korona, líra, frank, peseta" stb. úgy került forgalomba, hogy azok egységesen néztek ki formailag. Ez azt jelenti, hogy azonos súlya: 5,0 g, átmérője: 23 mm, vastagsága: 1,5 mm, anyaga: ezüst (835/1000 fin.), és mind körgyögyös kivitelben készült. Ha összevetjük a 13 ország pénzét, megállapítható, hogy 10 ország érmes előlapján az ország uralkodójának jobbra, illetve balra néző koronás mellképe, 2 ország érme előlapján állami szimbólum (Franciaország és Svájc) és 1 ország érme előlapján az ország címere található (San Marino), a hátlap mind a 13 esetben azonos 1" értékjelzőszám és a pénznem megnevezése. Az Éremunióhoz való csatlakozás és érmekibocsátás alapján az alábbi országok bocsátottak ki közös pénzt": 1860-ban Svájc, 1863-ban Olaszország, 1866-ban Belgium és Franciaország, 1868-ban Görögország, 1869-ben Spanyolország, 1870-ben Románia, 1875-ben Szerbia, 1892-ben Ausztria és Magyarország, 1898-ban San Marino, ban Liechtenstein és 1909-ben Montenegró. Ezen országok közül Montenegró és Szerbia időközben mint pénzkibocsátó ország megszűnt, de a történeti tapasztalatok arra utalnak, hogy ez csak a mostani állapotra irányadó, mert lehet, hogy rövid időn belül újra adnak ki saját pénzt. Véleményem szerint a Latin Éremuniót bátran tekinthetjük az euró előfutárjának, nem csak formai, de tartalmi megfontolás alapján is, sajnos manapság erről az intézményről egyáltalán nem hallani, ezért is bátorkodtam felidézni. Az európai fémpénzek táblázatát áttekintve mindenki kedve szerint vonhat le következtetést, hisz olyan sokszínűséget mutat akár az országok államformáját, a pénzek nevét, vagy a forgalomba kerülésének időpontját vizsgáljuk. Indokoltnak tartom külön áttekintését annak, hogy melyik ország mikor vezette be azt a pénzt, amit jelenleg is használ. Változásként csak a pénzreformot vettem figyelembe. Az adott országok pénzei természetesen cserélődtek anyagukban, nagyságukban, súlyukban, de ez magának a pénznek az átváltását nem jelenti. Gondolom, hogy ha az általunk legjobban ismert magyar körülményeket vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, hogy 1946-tól a fillér/forint sok-sok változáson ment át, (pl. hol köztársaság, hol népköztársaság, címer változatok, fillérek és a forintok anyaga, formája, pereme stb.) de ezek változatlanul azt a pénzt képviselik - a sajnálatos inflációtól függetlenül - amit ezen elnevezéssel hoztak forgalomba. így van ez a legtöbb európai országnál is, bár mint látni fogjuk, a legtöbb ország élt a pénzreformmal. Az európai fémpénzek forgalomba kerülésének évét vizsgálva megállapítható, hogy az 1850-ben forgalomba került svájci rappen/frant illeti az elsőség. Magyarország ilyen szempontból az előkelő 7. helyen áll az időrangsorban, ami igen dicséretes. Most nézzük meg Európa 60 országát a kibocsátás évsorrendjében: Svájc, Svédország, Portugália, Liechtenstein, San Marino, Vatikán, Törökország, Ausztria, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Albánia, Dánia, Ferörer-szigetek, Belgium, Hollandia, Németország, Spanyolország, Norvégia, Svaldbard, Szuverén Máltai Lovagrend, Franciaország,

5 Monaco, Alandi Autonóm Állam, Finnország, Gibraltár, Írország, Man-sziget, Athos, Görögország, Guernsey Korona Állam, Észak-Ciprus, Azori-szigetek, Izland, Jersey Korona Állam, Madeira, Nagy-Britannia, Andorra, Ciprus, Málta, Alderney Korona Állam, Lengyelország, Románia, Észtország, Lettország, Litvánia, Bosznia-Hercegovina, Oroszország, Szlovénia, Ukrajna, Csehország, Macedónia, Moldova, Szlovákia, Horvátország, Belorusz, Spicbergen, Bulgária, Jugoszlávia, Moldáv Dnyeperentúli. A felsorolt országokból csak 56 tekinthető önálló kibocsátónak, mert négy állam: Aland Finnország, - Athos Görögország, - Ferörer Dánia, - Svaldbard Norvégia pénzét használja. Az Európai Unió új, egységes fizetőeszköze az euró. A közös valuta bevezetéséről szóló döntést az Európai Unió tagországainak képviselői 1992 februárjában írták alá a hollandiai Maastrichtban decemberében az európai Tanács madridi ülésén született döntés arról, hogy a közös pénz neve euró lesz. Az eurót, mint számlapénzt, január l-jén vezették be azokban az európai uniós tagországokban, amelyek megfeleltek a Maastrichtban megszabott pénzügyi feltételeknek ig a nemzeti valuták helyébe lépve az EU tagállamainak hivatalos fizetőeszközévé válik. A közös valuta előnyei a külkereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalatok mellett érezhetőek lesznek azok számára is, akik az Unió területén utazni szeretnének, hiszen egyik országból a másikba utazva nem kell pénzváltással foglalkozniuk. Az euró bevezetése egyben azt is jelenti, hogy az EU tagállamaiban kezdetét vette a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza, amelyben az eurót ténylegesen bevezető tizenegy tagország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország) a pénzügyi politikában is a közösségi megközelítés elvét alkalmazza. A kimaradók közül Görögország január l-jén vezeti be az eurót, bizonytalan egyelőre Nagy-Britannia és Dánia helyzete, valamint Svédországé, amely a konvergencia kritériumait formálisan nem teljesítette, így önként marad távol. Hosszabb távon valószínűleg mindannyiuknak érdekükben áll majd a közös pénzhez való csatlakozás. Az Európai Unió országai által elfogadott menetrend szerint 2002 első félévének vége az a legkésőbbi időpont, amikortól az euró válik az egyedüli törvényes fizetőeszközzé az euró-övezet országaiban, ám készpénzként 2002 elejéig kizárólag a nemzeti valuták maradnak használatukban. A gazdasági élet szereplőinek, így a vállalatoknak és a fogyasztóknak a bankszámlák és készpénz helyettesítő eszközök esetében jó ideig választási lehetőségük lesz az euró vagy a régi nemzeti fizetőeszközök (márka, frank, líra, schilling stb.) között. Ezt a szabadságot mondja ki a sem kényszer sem tiltás" elve, amely az euróra vonatkozó szabályozás vezérfonala. Nyilvánvaló, hogy hazánknak is alkalmazkodnia kell az új helyzethez, mégpedig oly módon, hogy csatlakozásunkig hatékonyan használjuk ki a közös európai pénz kínálta lehetőségeket, és felkészülünk az euró későbbi bevezetésére. A nemzeti valuták ténylegesen rögzített arányokban válthatók át, mind egymás között, mind az euróra, nincs önálló árfolyamuk sem egymással, sem más pénznemekkel szemben. Egy nemzeti valutában kifejezett összeget két lépésben számítanak át más nemzeti fizetőeszközre: először euróra, majd euróról a cél valutára.

6 A nemzeti valuták és az euró közötti visszavonhatatlanul rögzített átváltási arányokat december 31-én állapította meg az Európai Unió Tanácsa. Az átváltási arányokat hat számjegyű számmal fejezik ki, mindig egy euróhoz viszonyítva. így pl. a finn márka , a német márka , a spanyol peseta , stb. Jelenleg csak az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszerében részt vevő tagországok valutáinak (ez most 11 ország) euróhoz viszonyított átváltási arányának rögzítését jelenti. A később csatlakozók átváltási aránya a csatlakozáskor kerül meghatározásra, így a mai forintunk átváltási aránya akkor kerül meghatározásra. Az euró váltópénze a cent, 1 euró = 100 cent. A nemzeti valuták az átmeneti időszakban az euró nem decimális váltópénzeként maradnak forgalomban. Az euró bankjegyek és érmék bevezetésére január l-jétől kerül sor, és legkésőbb június 30-ig az országok nemzeti valutáit kivonják a forgalomból. Ezen idő alatt tehát kétféle készpénz, az országok nemzeti valutái, illetve az őket felváltó euró lesz forgalomban. Az euró bankjegy hét (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euró), míg az érme nyolcféle címletben kerül forgalomba (1,2, 5, 10, 20 és 50 cent, 1 és 2 euró). Az érmék egyik oldalán a kibocsátó ország nemzeti szimbólumait tüntetik fel, a másik (a hátlap) oldalt egyformára tervezték. Gondolom, nem nehéz észrevenni, hogy milyen erős a hasonlóság a Latin Éremunió fémpénzével, ott is az előlapon mindig a kibocsátó ország nemzeti szimbólumai (uralkodói mellképek) jelentek meg. Az euró bankjegyek mindkét oldala teljesen azonos lesz minden részt vevő országban. A nagy volumenű kereskedelmi és pénzügyi tranzakciókra, de a mindennapi pénzhasználatra is hatott, hogy a különböző hitel-lehetőségek és csekkek magát a készpénzt is feleslegessé tették, egyre többen rendelkeznek bankszámlával, jutnak banki hitelhez. A technika fejlődésével megjelent a hitelkártya, amellyel az egészen apró kifizetésektől eltekintve készpénz nélkül le lehet bonyolítani a legtöbb tranzakciót. Ez a folyamat az egyes országokban különböző gyorsasággal zajlott, de viszonylagos mértéke semmiképpen sem az adott ország gazdasági fejlettségét vagy gazdagságát jelzi. Az Egyesült Államokban a világháború utáni korszakban az emberek jobban hozzászoktak a csekkhez, itt Európában, de különösen hazánkban jobban ragaszkodnak a készpénzzel történő fizetéshez. A pénz globalizálódása ellenére a nemzeti fizetőeszköz a szuverenitás jelképe maradt mind a kormányok, mind az egyes emberek számára. Az Európai Unió által bevezetett közös pénz, az euró körüli viták során néhány (?) állam vágya, hogy fenntartsa a monetáris politika és pénzkibocsátás (valójában a saját pénz külseje és neve) feletti ellenőrzést, szembekerült a pénzpiacok új kihívásával, a nemzetközi kereskedelem globális gazdasági követelményeivel. Politikai függetlenségük jeleként a volt Szovjetunió utódállamai az 1990-es években létrehozták saját központi bankjukat és fizetőeszközeiket, annak ellenére, hogy e pénznemek közül valószínűleg nem mindegyiknek van esélye arra, hogy a jövőben a piacon megtartsa értékét. Mindenki várja az új és erős közös pénzt, pénzünket, és talán sokan félnek is ettől. Szeretném ezen gondolatokkal azokat erősíteni, akik bíznak annak sikerében, hiszen láthatjuk, hogy ez a pénzreform sem előzmény nélküli új dolog. Bízni kell abban, hogy ez a valóban közös európai pénz minket tartósan fog összekötni azon országokkal, amelyek közös ereje minket is erősíteni fog. Sokáig fog még a zsebünkben európai fémpénz csörögni.

7 Felhasznált irodalom Bácskai Tamás - Huszti Ernő - Simon Péterné: A pénz. Bp., Balogh László: A világ nemzetei. Dabas, Botos Katalin: Pénz- nemzetközi pénz. Bp., Brüll Mária: Forint, dollár, arany. Bp., Bruce, Colin R.: Standard Catalog of World Coins. Iola, USA, Cribb, Joe: A pénz. Bp., Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Bp., Magyar Nagylexikon. Főszerk. Glatz Ferenc Bp., Thern, Randy: 2001 Standard Catalog of World Coins. Iola, USA, Williams, Jonathan: A pénz története. Debrecen, EURÓPAI FÉMPÉNZEK Ország neve Államforma Területe km 1 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve ALANDI AUTONÓM ÁLLAM ÁLAND Finnország védnöksége alatt álló, önkormányzattal rendelkező autonóm állam Finnorrszág-i PENNTÁ= 1MARKKAA ALBÁNIA SHQIPÉKI QUINDARKA= /LEKU/LEK/LEKE ALDERNEY KORONA ÁLLAM ALDERNEY Nagy-Britannia önkormányzattal rendelkező állama PENCE= 1 SHILLING PENCE= 1 CROWN 100 PENCE= 1 POUND STERLING ANDORRAI HERCEGSÉG ANDORRA Alkotmányos hercegség CENTIMS= DINER/DINERS 125 PESETÁS= DINNER/DINERS ATHOS ATHOS ELLÉNIKÉ DÉMOKRATIA (Görög betű) Szerzetesi köztársaság, önkormányzattal. Görögország védnöksége alatt áll Görögország-i LEPTA= 1 DRAXMAI/DRAXMA AUSZTRIA REPUBLIK ÖSTEREICH Szövetségi köztársaság GROSCHEN= SCHILLING AZORI-SZIGETEK REPUBLICA PORTUGUESA DOS ACORES Portugália autonóm tartománya I00CENTAVOS= ESCUDOS

8 Ország neve Államforma Területe km 1 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve BELARUS (Fehérorosz) RESPUBLIKA BJELARUS KAPEEK= 1 ROUBLE/ ROUBLES 1996 BELGIUM BELGIQUE BELGÍÉ Alkotmányos monarchia CENTIMES= 1 FRANCS/FRANK 1948 BOSZNIA HERCEGOVINA (cirill és latin betű) PARA= 1 DINÁRA 100 FENINGA= 1 MARKA BULGÁRIA BLGARIJA CIPRUS CYORUS-KYPROS (görög betű) STOTINKI= 1 LEV/LEVA CENT/CENRTS= 1 POUND CSEHORSZÁG CESKA HALERU= 1 KORÚN A/KORUN 1993 DÁNIA DANMARK Alkotmányos monarchia ORE= 1 KRONE/KRONER 1947 ÉSZAK-CIPRUS KUZEY KIBRIS TÜRK (latin és görög betű) ÉSZTORSZÁG EESTI VABARIK KURUS= 1 LIRA SENTI= 1 KROONI 1991 FERÖRER- Dánia autonóm tartománya Dánia-i 100ORE= SZIGETEK 1 KRONE FOROYAR/FAEROER 1947 FINNORSZÁG SUOMI-FINLAND PENNIÁ= 1 MARKKAA 1963 FRANCIAORSZÁG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTI MES= 1 FRANC/FRANCS 1962 GIBRALTÁR GIBRALTÁR Nagy-Britannia védnökség alatt álló, önkormányzattal rendelkező domínium NEW PENCE= 1 SHILLING 25 NEW PENCE= 1 CROWN 1 CROWN= 1 ROYAL 100 NEW PENCE= 1 POUND STERLING 1971

9 Ország neve Államforma Területe km 2 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve GÖRÖGORSZÁG ELLÉNIKÉ DÉMOKRATIA (görög betű) LEPTA= 1 DRAXMAI/ DRAXMA 1973 GUERNSEY KORONA ÁLLAM BAILIWICK OF GUERNSEY Nagy-Britannia autonóm állama PENNY/PENCE= 1 POUND 1977 HOLLANDIA NEDERLAND Alkotmányos monarchia CENT/CENTS= 1 GULDEN 1948 HORVÁTORSZÁG HRVATSKA ÍRORSZÁG ÉIRE IZLAND ISLAND LIPA/LIPE= 1 KUNA/KUNE PENNY/PENCE= 1 POUND/PUNT AURAR= 1 KRÓNA/KRÓNUR JERSEY KORONA ÁLLAM BAILIWICK OF JERSEY Nagy-Britannia autonóm állama, védnöksége alatt áll PENNY/PENCE= 1 POUND/PUNDS 1981 JUGOSZLÁVIA JUGOSLAVIJA (cirill és latin betű) Szövetségi köztársaság PARA= 1 DINAR/DINARA 2000 LENGYELORSZÁG RZECZPOSTOLITA POLSKA GROSZY= 1 ZLOTY/ZLOTE 1990 LETTORSZÁG LATVIJAS LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN LITVÁNIA LIETUVA LUXEMBURG DE LUXEMBURG- LETZEBUERG MACEDÓNIA MAKEDONIJA SANTIMS/ SANTIM1/SANTIMU= 1 LATS/LATI/LATU Alkotmányos hercegség RAPPEN= 1 FRANK/FRANKEN CENTAS/CENTAI/ CENTU= 1 LITAS/ LITAI/LITU Alkotmányos nagyhercegség CENTIMES= 1 FRANC/FRANCS DENI= 1 DENÁR/DENARI

10 Ország neve Államforma Területe km 2 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve MADEIRA REGIÁO AUTÓNOMA DA MADEIRA Portugália teljes önkormányzattal rendelkező autonóm állama CENTAVO= 1 ESCUDOS 1981 MAGYARORSZÁG MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FILLÉR= 1 FORINT 1946 MÁLTA MÁLTA MILS= 1 CENT 100 CENT/CENTS= 1 LIRA/LIRI 1983 MAN SZIGET MAN KORONA ÁLLAM ISLE OF MAN Nagy-Britannia teljes önkormányzatú autonóm állama NEW PENCE= 1 SHILLING 25 NEW PENCE= 1 CROWN 100 NEW PENCE= 1 POUND 1971 MOLDOVA MOLDOVA 1 LEU/LEI BANI= 1993 MOLDÁV DNYEPERENTÚLI KÖZTÁRSASÁG PRIGYNESZROVSZKAJA MOLDAVSZKAJA n.a. n.a. 100 KOPEJKA/ KOPEEK= 1 ROUBEL 2000 MONACO PRINCIPATEE DE MONACO Hercegség CENTIME/ CENTIMES= 1 FRANC/FRANCS 1962 NAGY-BRITANNIA D.G. REG. F. D. NÉMETORSZÁG BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Alkotmányos monarchia PENCE= 1 POUND 1982 Szövetségi köztársaság PFENNIG= 1 MARK 1949 NORVÉGIA NORGE Alkotmányos monarchia ORE= 1 KRONE/KRONER 1952 OLASZORSZÁG ITALIANA CENTESIMO= I LIRA/LIRE 1946 OROSZORSZÁG BANK ROSZSZII Szövetségi köztársaság KOPEEK= 1 RUBL 1992

11 Ország neve Államforma Területe km 1 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve PORTUGÁLIA PROTUGUESA CENTAVOS= 1 ESCUDO/ESCUDOS 1917 ROMÁNIA ROMÁNIA BANI= 1 LEU/LEI 1990 SAN MARINO REPUBLICA Dl SAN MARINO CENTESIMI= 1 LIRA/LIRE 1925 SPANYOLORSZÁG ESPAÑA alkotmányos monarchia CENTIMOS= 1 PESETA/PESETAS 1949 SPICZBERGEN ARTIKUGOL- SPICBERGEN SVÁJC CONFOEDERATIO HELVECIA SVÉDORSZÁG SVERGIE Oroszország védnöksége alatt n.a. n.a. 100 KOPEEK= 1 RUBLKI Szövetségi köztársaság RAPPEN= 1 FRANC/FRANCS Alkotmányos monarchia ORE= 1 KORONA/KRONOR SVALDBARD (Spiczbergák) Norvégia védnöksége alatt áll Norvég 100 ORE= 1 KRONE/KRONER 1952 SZLOVÁKIA SLOVENSKA SZLOVÉNIA SLOVENIJA HALIRES= 1 KORUN/KORUNA STOTINOV= 1 TOLÁR/TOLARJA/ TOLARJEV SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND SOVARNO MILITARE ORDINE DI MALTA Lovagrend n.a. n.a. 100 GRANI= 1 SCUDO/SCUDI 1961 TÖRÖKORSZÁG TÜRKIYE CUMHURIYETI PARA= 1 KURUS 1 KURUS= 1 LIRA 1930 UKRAJNA UKRAJNA KOPINOK= 1 GRIVHJA/GRIVNI 1992 VATIKÁN CITTÁ DEL VATICANO Teokretikus monarchia CENTESIMI= 1 LIRA/LIRE 1929

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 2 DHL GLOBALMAIL BUSINESS HOGYAN MŰKÖDIK? JELLEMZŐK Tegye borítékba, és címezze meg a leveleket. Csomagolja be a leveleket a DHL-től kapott dobozba vagy zsákba. Töltse ki a légi

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói deviza számlavezetés és deviza betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Deviza átutalási megbízások teljesítése során alkalmazott nemzetközi standard

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt.

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Az évezred pénze Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Arany Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, a történelem kezdetei óta ismert,

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ

Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ www.coe.int europa.eu.int Európa Tanács Európai Unió Egész Európa jelképe AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ TIZENKÉT

Részletesebben

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert

Az én Európám. Készítette: Majláth Norbert Az én Európám Készítette: Majláth Norbert Európa Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jegestenger, keleten az Urál hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger,

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Évről évre gyorsabban köszönt be a tél, és ilyenkor az ember felteszi a kérdést, hogy az európai országokban milyen előírások vonatkoznak a téli gumiabroncsra,

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai 2014. június 06-2015. május 20-ig A táblázatban szereplő tételek csak az elszámolt és lezárt utakat tartalmazzák. Utazás Napidíj költsége

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben