FÉMPÉNZEK EURÓPÁBAN FEKETE ZOLTÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉMPÉNZEK EURÓPÁBAN FEKETE ZOLTÁN"

Átírás

1 FEKETE ZOLTÁN FÉMPÉNZEK EURÓPÁBAN A sárga fémet eredetileg azért választották pénznek, mert megbizsergette a vademberek fantáziáját. Értéke egyértelműen véletlenszerű és lényegtelen, és ez az anyag pénzünk értékének és ipari rendszerünk stabilitásának alapja. " D. H. Robertson, Pénz (1928) A provokatív hangvételű megjegyzés mögött a pénz alapproblémája bukkan fel a XIX- XX. századi iparosodott társadalmakban. A két alapkérdés - mi a pénz legmegfelelőbb alapanyaga, valamint milyen mértékben lehet és kell a pénzt hatalmi eszközökkel szabályozni - végigkíséri a pénz történetének két utolsó évszázadát. A XIX. század eleje óta az első kérdésben jelentős változások mentek végbe. Európa pénzrendszereinek alapját akkor még a nemesfémek képezték. Egyrészt belőlük verték a pénzérméket, másrészt nemesfémben fejezték ki a bankjegyek értékét. Ezzel szemben a XX. század vége felé a pénzre mint fizetőeszközre a maga fizikai valójában sok esetben nincs is szükség. A pénzügyi tranzakciók csekk, hitelkártya és más eszközök, valamint korszerű elektronikus és számítógépes háttér segítségével egyszerű könyvelési eljárássá váltak. Készpénzkímélő pénzügyi eszközök természetesen már korábban is léteztek. Váltókról már a középkorban beszélhetünk. így pl. a kairói Geniza, - a fontos zsidó-arab dokumentum-gyűjtemény, amely többek között kereskedők leveleit tartalmazza a XI. századból - az abban az időben meglepően összetett bank- és pénzügyi rendszer részleteiről árulkodik. Váltóval nagy összegeket lehetett kiegyenlíteni, amelyeket óvadékkal biztosítottak és hitellevéllel utalták át. Ezt a rendszert a kereskedők és állami hivatalok egyaránt használták. Korábban ezeket az újdonságokat sokszor szélsőséges elvárások kísérték, például az, hogy a követeléseket mindig le lehessen hívni arany- és ezüstpénzben, amelyeknek a váltó csak kényelmes és alkalmi helyettesítője volt. Akkoriban a pénzt mint fogalmat tehát az arany és ezüst anyagával azonosították. Most, a XXI. század elején más a helyzet. A két nemesfém többé már nem a pénz vagy a csereérték szimbóluma, és sem a készpénzt, sem a hitelkártyát nem tekintik adott mennyiségű nemesfém helyettesítő eszközének. A brit bankjegyeken még mindig szerepelnek a következő szavak: ígérem, hogy a bemutató kívánságára kifizetek... font (azaz arany) összeget", dé a szöveg a múlt maradványa, a valós tartalmát lényegében elvesztette. Az elmúlt kétszáz évben a pénz értékének forrása alapvetően megváltozott. E folyamat során a pénz sokkal rugalmasabbá és talán kezelhetőbbé vált, de a nagyarányú fejlődést állandó elméleti viták és néha katasztrófák kísérték. Bár a nemesfémből készített pénzérmék a mindennapi forgalomból eltűntek, néhány ország előállít érméket az arany mint árucikk adásvételéhez. Ezeknek nincs névértékük, de feltűntetik rajtuk a súlyukat

2 és az alapanyagul szolgáló arany finomságát. Ilyen pl. a színaranyból vert dél-afrikai (Dél-Afrikai ) krügerrand. Sikeres a kincsképzésnek ez a formája, amikor az arany, mint vagyontárgy a hagyományos érem formájában jelenik meg. Érdemes azonban áttekinteni a mindennapokban használatos ismerős érmék változását is. Az első nagy lépés az volt, amikor kivonták a forgalomból az összes nemesfémből készített pénzérmét. Itt szeretnék utalni arra a körülményre, hogy szinte minden európai pénzkibocsátó ország napjainkban is kibocsát aranyból és ezüstből készült ún. emlékpénzeket a legkülönbözőbb alkalmakból, de gyakorlatilag ezek nem válnak a mindennapi pénzforgalom részévé, a legtöbb darab az éremgyüjtők (és a nem gyűjtők) berakójába kerül. Önmagában sem a papír, sem a fém mint anyag nem képvisel különösebb értéket, ezért azt, hogy egyes címletek miből készüljenek, sokkal inkább olyan tényezők határozzák meg, mint a tartósság, az előállítási költségek és a hamisíthatatlanság, nem pedig valamilyen egyéb, mély közgazdasági megfontolás. Az átválthatatlan bronzpénzt már a XIX. században is használták, de a XX. században már egyetlen fém pénz sem váltható be aranyra vagy ezüstre. Érdekes azonban, hogy a nemesfémek mekkora hatással vannak a modern, a fémértéknél nagyobb névértékű pénzérmék külsejére. A közepes címleteket általában ezüstszínű fémből gyártják, míg például az 1983-ban forgalomba hozott legmagasabb névértékű angol (Nagy-Britannia) érme, az egyfontos nikkel-vörösréz ötvözete kifejezetten az aranyra emlékeztet. Nemcsak a pénzérmék fémtartalma és tényleges értéke csökkent, de a kiskereskedelmi forgalomban egyre nagyobb teret engednek át a növekvő mennyiségű bankjegyeknek. Angliában a legkisebb címletű forgalomban lévő bankjegy 1900-ban az ötfontos volt, mely körülbelül negyvenötször ért többet 1996-os utódjánál, ami történetesen szintén ötfontos. Milyen a pénz Európában a XXI. századelő hétköznapjaiban? Eddig a nemesfémek használatának megszűnését a nagyelméletek kapcsán tekintettük át. Most tekintsük át, hogy Európában milyen fémpénzeket használunk január l-jén. A tényleges, és teljeskörü helyzetet táblázatba foglaltam. (Lásd az EURÓPAIFÉMPÉNZEK2001. " táblázatot) A táblázat első látásra érthető, de bizonyos fogalmakat indokolt az egységes értelmezés érdekében meghatározni. Az első ilyen kérdés az ország neve. (A táblázatban az országnév alatt előbb a magyar elnevezést használom, majd a fémpénzeken írt ország-elnevezést értelemszerűen latin, cirill vagy görög betű szerint, vagy ezek közös feltűntetése esetén is latin betűs átírással.) A XIX. század elején, amikor arra törekedtek, hogy Európában kialakuljon a közös pénz", még nem vetődött fel a kérdés, hogy ki a pénz kibocsátó. A válasz egyszerű volt: mindig egy ország. Az ország alatt: egy egységes államszervezetbe tartozó földrajzi területet a benne és rajta levőkkel együtt kell érteni. Ma már nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen Európa országinak és az itt létező államoknak pénzkibocsátó jogosítványai nem esnek egybe. Indokolt annak megvizsgálása, hogy mi a különbség pénzkibocsátás szempontjából az ország és az állam között. Az ország értelmezése nem változik a XIX. századi meghatározás óta. Most Európában több olyan állam van, mely vagy nem rendelkezik területtel, mint pl. a Szuverén Máltai Lovagrend, vagy valamely ország védnöksége alatt áll, mint pl. Svaldbard, mely Norvégia

3 védnöksége alatt áll, de km 2 területe van. Ezen államalakulatok jogállásukat tekintve más-más sajátossággal rendelkeznek és ezt igyekeztem az államforma kategória megjelöléssel érzékeltetni. A teljesség igénye nélkül a jellemzőik alapján egy anyaország védnöksége alatt állnak, önkormányzattal rendelkeznek és olyan autonóm államok, mely alapján megilleti őket a pénzkibocsátás joga is. Ilyenek pl.: Alandi Autonóm Állam Finnország védnöksége alatt; Alderney Korona Állam Nagy-Britannia védnöksége alatt; Athos Görögország védnöksége alatt; Azori-Szigetek Portugália védnöksége alatt; Ferörer-Szigetek Dánia autonóm tartomány. A fentiekből eredően indokolt az állam fogalmának meghatározása. Az állam: meghatározott területen (államterület) élő emberek történetileg kialakult tartós és szervezett közössége. Olyan viszonylagos önállósággal és állami szuverenitással rendelkező társadalmi szervezet, amely a közösség felett főhatalmat gyakorol. Minden államnak van célja, mely lényegét meghatározza. Az államcél: az állam által elismert feladatok, kinyilvánított vagy valóságban követett célkitűzések összessége, amelyek az állam legitimációját alapozzák meg. Az államcél történelmileg meghatározott, így szerepelhetnek az államcélok között vallási (Athos szerzetesi köztársaság), vagy erkölcsi követelmények (Szuverén Máltai Lovagrend), gazdasági (Spicbergen Oroszország védnöksége alatt meteorológiai állomás), vagy kulturális események, kollektivista vagy idealista érdekek. Az államcélokat az államhatalmat gyakorló központ állapítja meg, vagy a politikai pártok programjaikban rögzítik. A görög városállamok kora óta az államcél mind az államtudományban, mind az állami gyakorlatban évszázadokon át a legjobb állam" kérdésével összekapcsolva jelentkezett. Az újkori társadalomtudományban az államcélok megalapozása többnyire empirikus módszerrel történik. Ha egy közösség kinyilvánítja állami mivoltát, akkor felmerül az államnak mások által történő elismerése iránti igény. Az államelismerés olyan egyoldalú aktus, amellyel az adott állam kifejezésre juttatja, hogy az újonnan létrejött állam fennállását tudomásul vette, s vele meghatározott terjedelmű kapcsolatot kíván létesíteni. A nemzetközi jog szerint nincs az új állam elismerésére általános kötelezettség. így ebben az államok külpolitikai érdekeiknek megfelelően, rendszerint egymástól eltérő időpontban döntenek. Az állam nemzetközi jogalanyisága független az elismeréstől. Ennek a kérdésnek időszerűségét igazolom az 1978-ban létrejött Észak-Ciprus, vagy a ben önálló pénzt is kibocsátó Moldáv Dnyeperentúli létével, mely államok elismertsége igen szegényes más államok által. Az európai országok a közös pénz reményében már a XIX. században összefogtak és létrehozták az Európai Latin EremunióX. A Latin Éremunió (Convention Monétaire fr.): Belgium, Franciaország, Olaszország és Svájc által december 23-án Párizsban megkötött egyezmény. A szerződést aláíró államok megállapodtak abban, hogy aranyés ezüstérmeiket az március 28-i francia éremtörvény alapján verik. Megállapították az egyes tagországok által verhető pénzmennyiséget, továbbá azokat a feltételeket,

4 amelyek szerint a tagországok egymás pénzeit kötelesek voltak beváltani ben Románia, 1868-ban Görögország, 1873-ban Szerbia is csatlakozott az egyezményhez. Az I. világháború kitörése után a szövetség fokozatosan veszített a jelentőségéből, és január l-jével formálisan is megszűnt. Az Éremunió kézzelfogható eredménye, hogy a pénzeik alapegységeként elfogadott egy korona, líra, frank, peseta" stb. úgy került forgalomba, hogy azok egységesen néztek ki formailag. Ez azt jelenti, hogy azonos súlya: 5,0 g, átmérője: 23 mm, vastagsága: 1,5 mm, anyaga: ezüst (835/1000 fin.), és mind körgyögyös kivitelben készült. Ha összevetjük a 13 ország pénzét, megállapítható, hogy 10 ország érmes előlapján az ország uralkodójának jobbra, illetve balra néző koronás mellképe, 2 ország érme előlapján állami szimbólum (Franciaország és Svájc) és 1 ország érme előlapján az ország címere található (San Marino), a hátlap mind a 13 esetben azonos 1" értékjelzőszám és a pénznem megnevezése. Az Éremunióhoz való csatlakozás és érmekibocsátás alapján az alábbi országok bocsátottak ki közös pénzt": 1860-ban Svájc, 1863-ban Olaszország, 1866-ban Belgium és Franciaország, 1868-ban Görögország, 1869-ben Spanyolország, 1870-ben Románia, 1875-ben Szerbia, 1892-ben Ausztria és Magyarország, 1898-ban San Marino, ban Liechtenstein és 1909-ben Montenegró. Ezen országok közül Montenegró és Szerbia időközben mint pénzkibocsátó ország megszűnt, de a történeti tapasztalatok arra utalnak, hogy ez csak a mostani állapotra irányadó, mert lehet, hogy rövid időn belül újra adnak ki saját pénzt. Véleményem szerint a Latin Éremuniót bátran tekinthetjük az euró előfutárjának, nem csak formai, de tartalmi megfontolás alapján is, sajnos manapság erről az intézményről egyáltalán nem hallani, ezért is bátorkodtam felidézni. Az európai fémpénzek táblázatát áttekintve mindenki kedve szerint vonhat le következtetést, hisz olyan sokszínűséget mutat akár az országok államformáját, a pénzek nevét, vagy a forgalomba kerülésének időpontját vizsgáljuk. Indokoltnak tartom külön áttekintését annak, hogy melyik ország mikor vezette be azt a pénzt, amit jelenleg is használ. Változásként csak a pénzreformot vettem figyelembe. Az adott országok pénzei természetesen cserélődtek anyagukban, nagyságukban, súlyukban, de ez magának a pénznek az átváltását nem jelenti. Gondolom, hogy ha az általunk legjobban ismert magyar körülményeket vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, hogy 1946-tól a fillér/forint sok-sok változáson ment át, (pl. hol köztársaság, hol népköztársaság, címer változatok, fillérek és a forintok anyaga, formája, pereme stb.) de ezek változatlanul azt a pénzt képviselik - a sajnálatos inflációtól függetlenül - amit ezen elnevezéssel hoztak forgalomba. így van ez a legtöbb európai országnál is, bár mint látni fogjuk, a legtöbb ország élt a pénzreformmal. Az európai fémpénzek forgalomba kerülésének évét vizsgálva megállapítható, hogy az 1850-ben forgalomba került svájci rappen/frant illeti az elsőség. Magyarország ilyen szempontból az előkelő 7. helyen áll az időrangsorban, ami igen dicséretes. Most nézzük meg Európa 60 országát a kibocsátás évsorrendjében: Svájc, Svédország, Portugália, Liechtenstein, San Marino, Vatikán, Törökország, Ausztria, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Albánia, Dánia, Ferörer-szigetek, Belgium, Hollandia, Németország, Spanyolország, Norvégia, Svaldbard, Szuverén Máltai Lovagrend, Franciaország,

5 Monaco, Alandi Autonóm Állam, Finnország, Gibraltár, Írország, Man-sziget, Athos, Görögország, Guernsey Korona Állam, Észak-Ciprus, Azori-szigetek, Izland, Jersey Korona Állam, Madeira, Nagy-Britannia, Andorra, Ciprus, Málta, Alderney Korona Állam, Lengyelország, Románia, Észtország, Lettország, Litvánia, Bosznia-Hercegovina, Oroszország, Szlovénia, Ukrajna, Csehország, Macedónia, Moldova, Szlovákia, Horvátország, Belorusz, Spicbergen, Bulgária, Jugoszlávia, Moldáv Dnyeperentúli. A felsorolt országokból csak 56 tekinthető önálló kibocsátónak, mert négy állam: Aland Finnország, - Athos Görögország, - Ferörer Dánia, - Svaldbard Norvégia pénzét használja. Az Európai Unió új, egységes fizetőeszköze az euró. A közös valuta bevezetéséről szóló döntést az Európai Unió tagországainak képviselői 1992 februárjában írták alá a hollandiai Maastrichtban decemberében az európai Tanács madridi ülésén született döntés arról, hogy a közös pénz neve euró lesz. Az eurót, mint számlapénzt, január l-jén vezették be azokban az európai uniós tagországokban, amelyek megfeleltek a Maastrichtban megszabott pénzügyi feltételeknek ig a nemzeti valuták helyébe lépve az EU tagállamainak hivatalos fizetőeszközévé válik. A közös valuta előnyei a külkereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalatok mellett érezhetőek lesznek azok számára is, akik az Unió területén utazni szeretnének, hiszen egyik országból a másikba utazva nem kell pénzváltással foglalkozniuk. Az euró bevezetése egyben azt is jelenti, hogy az EU tagállamaiban kezdetét vette a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakasza, amelyben az eurót ténylegesen bevezető tizenegy tagország (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország) a pénzügyi politikában is a közösségi megközelítés elvét alkalmazza. A kimaradók közül Görögország január l-jén vezeti be az eurót, bizonytalan egyelőre Nagy-Britannia és Dánia helyzete, valamint Svédországé, amely a konvergencia kritériumait formálisan nem teljesítette, így önként marad távol. Hosszabb távon valószínűleg mindannyiuknak érdekükben áll majd a közös pénzhez való csatlakozás. Az Európai Unió országai által elfogadott menetrend szerint 2002 első félévének vége az a legkésőbbi időpont, amikortól az euró válik az egyedüli törvényes fizetőeszközzé az euró-övezet országaiban, ám készpénzként 2002 elejéig kizárólag a nemzeti valuták maradnak használatukban. A gazdasági élet szereplőinek, így a vállalatoknak és a fogyasztóknak a bankszámlák és készpénz helyettesítő eszközök esetében jó ideig választási lehetőségük lesz az euró vagy a régi nemzeti fizetőeszközök (márka, frank, líra, schilling stb.) között. Ezt a szabadságot mondja ki a sem kényszer sem tiltás" elve, amely az euróra vonatkozó szabályozás vezérfonala. Nyilvánvaló, hogy hazánknak is alkalmazkodnia kell az új helyzethez, mégpedig oly módon, hogy csatlakozásunkig hatékonyan használjuk ki a közös európai pénz kínálta lehetőségeket, és felkészülünk az euró későbbi bevezetésére. A nemzeti valuták ténylegesen rögzített arányokban válthatók át, mind egymás között, mind az euróra, nincs önálló árfolyamuk sem egymással, sem más pénznemekkel szemben. Egy nemzeti valutában kifejezett összeget két lépésben számítanak át más nemzeti fizetőeszközre: először euróra, majd euróról a cél valutára.

6 A nemzeti valuták és az euró közötti visszavonhatatlanul rögzített átváltási arányokat december 31-én állapította meg az Európai Unió Tanácsa. Az átváltási arányokat hat számjegyű számmal fejezik ki, mindig egy euróhoz viszonyítva. így pl. a finn márka , a német márka , a spanyol peseta , stb. Jelenleg csak az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszerében részt vevő tagországok valutáinak (ez most 11 ország) euróhoz viszonyított átváltási arányának rögzítését jelenti. A később csatlakozók átváltási aránya a csatlakozáskor kerül meghatározásra, így a mai forintunk átváltási aránya akkor kerül meghatározásra. Az euró váltópénze a cent, 1 euró = 100 cent. A nemzeti valuták az átmeneti időszakban az euró nem decimális váltópénzeként maradnak forgalomban. Az euró bankjegyek és érmék bevezetésére január l-jétől kerül sor, és legkésőbb június 30-ig az országok nemzeti valutáit kivonják a forgalomból. Ezen idő alatt tehát kétféle készpénz, az országok nemzeti valutái, illetve az őket felváltó euró lesz forgalomban. Az euró bankjegy hét (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euró), míg az érme nyolcféle címletben kerül forgalomba (1,2, 5, 10, 20 és 50 cent, 1 és 2 euró). Az érmék egyik oldalán a kibocsátó ország nemzeti szimbólumait tüntetik fel, a másik (a hátlap) oldalt egyformára tervezték. Gondolom, nem nehéz észrevenni, hogy milyen erős a hasonlóság a Latin Éremunió fémpénzével, ott is az előlapon mindig a kibocsátó ország nemzeti szimbólumai (uralkodói mellképek) jelentek meg. Az euró bankjegyek mindkét oldala teljesen azonos lesz minden részt vevő országban. A nagy volumenű kereskedelmi és pénzügyi tranzakciókra, de a mindennapi pénzhasználatra is hatott, hogy a különböző hitel-lehetőségek és csekkek magát a készpénzt is feleslegessé tették, egyre többen rendelkeznek bankszámlával, jutnak banki hitelhez. A technika fejlődésével megjelent a hitelkártya, amellyel az egészen apró kifizetésektől eltekintve készpénz nélkül le lehet bonyolítani a legtöbb tranzakciót. Ez a folyamat az egyes országokban különböző gyorsasággal zajlott, de viszonylagos mértéke semmiképpen sem az adott ország gazdasági fejlettségét vagy gazdagságát jelzi. Az Egyesült Államokban a világháború utáni korszakban az emberek jobban hozzászoktak a csekkhez, itt Európában, de különösen hazánkban jobban ragaszkodnak a készpénzzel történő fizetéshez. A pénz globalizálódása ellenére a nemzeti fizetőeszköz a szuverenitás jelképe maradt mind a kormányok, mind az egyes emberek számára. Az Európai Unió által bevezetett közös pénz, az euró körüli viták során néhány (?) állam vágya, hogy fenntartsa a monetáris politika és pénzkibocsátás (valójában a saját pénz külseje és neve) feletti ellenőrzést, szembekerült a pénzpiacok új kihívásával, a nemzetközi kereskedelem globális gazdasági követelményeivel. Politikai függetlenségük jeleként a volt Szovjetunió utódállamai az 1990-es években létrehozták saját központi bankjukat és fizetőeszközeiket, annak ellenére, hogy e pénznemek közül valószínűleg nem mindegyiknek van esélye arra, hogy a jövőben a piacon megtartsa értékét. Mindenki várja az új és erős közös pénzt, pénzünket, és talán sokan félnek is ettől. Szeretném ezen gondolatokkal azokat erősíteni, akik bíznak annak sikerében, hiszen láthatjuk, hogy ez a pénzreform sem előzmény nélküli új dolog. Bízni kell abban, hogy ez a valóban közös európai pénz minket tartósan fog összekötni azon országokkal, amelyek közös ereje minket is erősíteni fog. Sokáig fog még a zsebünkben európai fémpénz csörögni.

7 Felhasznált irodalom Bácskai Tamás - Huszti Ernő - Simon Péterné: A pénz. Bp., Balogh László: A világ nemzetei. Dabas, Botos Katalin: Pénz- nemzetközi pénz. Bp., Brüll Mária: Forint, dollár, arany. Bp., Bruce, Colin R.: Standard Catalog of World Coins. Iola, USA, Cribb, Joe: A pénz. Bp., Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Bp., Magyar Nagylexikon. Főszerk. Glatz Ferenc Bp., Thern, Randy: 2001 Standard Catalog of World Coins. Iola, USA, Williams, Jonathan: A pénz története. Debrecen, EURÓPAI FÉMPÉNZEK Ország neve Államforma Területe km 1 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve ALANDI AUTONÓM ÁLLAM ÁLAND Finnország védnöksége alatt álló, önkormányzattal rendelkező autonóm állam Finnorrszág-i PENNTÁ= 1MARKKAA ALBÁNIA SHQIPÉKI QUINDARKA= /LEKU/LEK/LEKE ALDERNEY KORONA ÁLLAM ALDERNEY Nagy-Britannia önkormányzattal rendelkező állama PENCE= 1 SHILLING PENCE= 1 CROWN 100 PENCE= 1 POUND STERLING ANDORRAI HERCEGSÉG ANDORRA Alkotmányos hercegség CENTIMS= DINER/DINERS 125 PESETÁS= DINNER/DINERS ATHOS ATHOS ELLÉNIKÉ DÉMOKRATIA (Görög betű) Szerzetesi köztársaság, önkormányzattal. Görögország védnöksége alatt áll Görögország-i LEPTA= 1 DRAXMAI/DRAXMA AUSZTRIA REPUBLIK ÖSTEREICH Szövetségi köztársaság GROSCHEN= SCHILLING AZORI-SZIGETEK REPUBLICA PORTUGUESA DOS ACORES Portugália autonóm tartománya I00CENTAVOS= ESCUDOS

8 Ország neve Államforma Területe km 1 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve BELARUS (Fehérorosz) RESPUBLIKA BJELARUS KAPEEK= 1 ROUBLE/ ROUBLES 1996 BELGIUM BELGIQUE BELGÍÉ Alkotmányos monarchia CENTIMES= 1 FRANCS/FRANK 1948 BOSZNIA HERCEGOVINA (cirill és latin betű) PARA= 1 DINÁRA 100 FENINGA= 1 MARKA BULGÁRIA BLGARIJA CIPRUS CYORUS-KYPROS (görög betű) STOTINKI= 1 LEV/LEVA CENT/CENRTS= 1 POUND CSEHORSZÁG CESKA HALERU= 1 KORÚN A/KORUN 1993 DÁNIA DANMARK Alkotmányos monarchia ORE= 1 KRONE/KRONER 1947 ÉSZAK-CIPRUS KUZEY KIBRIS TÜRK (latin és görög betű) ÉSZTORSZÁG EESTI VABARIK KURUS= 1 LIRA SENTI= 1 KROONI 1991 FERÖRER- Dánia autonóm tartománya Dánia-i 100ORE= SZIGETEK 1 KRONE FOROYAR/FAEROER 1947 FINNORSZÁG SUOMI-FINLAND PENNIÁ= 1 MARKKAA 1963 FRANCIAORSZÁG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CENTI MES= 1 FRANC/FRANCS 1962 GIBRALTÁR GIBRALTÁR Nagy-Britannia védnökség alatt álló, önkormányzattal rendelkező domínium NEW PENCE= 1 SHILLING 25 NEW PENCE= 1 CROWN 1 CROWN= 1 ROYAL 100 NEW PENCE= 1 POUND STERLING 1971

9 Ország neve Államforma Területe km 2 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve GÖRÖGORSZÁG ELLÉNIKÉ DÉMOKRATIA (görög betű) LEPTA= 1 DRAXMAI/ DRAXMA 1973 GUERNSEY KORONA ÁLLAM BAILIWICK OF GUERNSEY Nagy-Britannia autonóm állama PENNY/PENCE= 1 POUND 1977 HOLLANDIA NEDERLAND Alkotmányos monarchia CENT/CENTS= 1 GULDEN 1948 HORVÁTORSZÁG HRVATSKA ÍRORSZÁG ÉIRE IZLAND ISLAND LIPA/LIPE= 1 KUNA/KUNE PENNY/PENCE= 1 POUND/PUNT AURAR= 1 KRÓNA/KRÓNUR JERSEY KORONA ÁLLAM BAILIWICK OF JERSEY Nagy-Britannia autonóm állama, védnöksége alatt áll PENNY/PENCE= 1 POUND/PUNDS 1981 JUGOSZLÁVIA JUGOSLAVIJA (cirill és latin betű) Szövetségi köztársaság PARA= 1 DINAR/DINARA 2000 LENGYELORSZÁG RZECZPOSTOLITA POLSKA GROSZY= 1 ZLOTY/ZLOTE 1990 LETTORSZÁG LATVIJAS LIECHTENSTEIN LIECHTENSTEIN LITVÁNIA LIETUVA LUXEMBURG DE LUXEMBURG- LETZEBUERG MACEDÓNIA MAKEDONIJA SANTIMS/ SANTIM1/SANTIMU= 1 LATS/LATI/LATU Alkotmányos hercegség RAPPEN= 1 FRANK/FRANKEN CENTAS/CENTAI/ CENTU= 1 LITAS/ LITAI/LITU Alkotmányos nagyhercegség CENTIMES= 1 FRANC/FRANCS DENI= 1 DENÁR/DENARI

10 Ország neve Államforma Területe km 2 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve MADEIRA REGIÁO AUTÓNOMA DA MADEIRA Portugália teljes önkormányzattal rendelkező autonóm állama CENTAVO= 1 ESCUDOS 1981 MAGYARORSZÁG MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FILLÉR= 1 FORINT 1946 MÁLTA MÁLTA MILS= 1 CENT 100 CENT/CENTS= 1 LIRA/LIRI 1983 MAN SZIGET MAN KORONA ÁLLAM ISLE OF MAN Nagy-Britannia teljes önkormányzatú autonóm állama NEW PENCE= 1 SHILLING 25 NEW PENCE= 1 CROWN 100 NEW PENCE= 1 POUND 1971 MOLDOVA MOLDOVA 1 LEU/LEI BANI= 1993 MOLDÁV DNYEPERENTÚLI KÖZTÁRSASÁG PRIGYNESZROVSZKAJA MOLDAVSZKAJA n.a. n.a. 100 KOPEJKA/ KOPEEK= 1 ROUBEL 2000 MONACO PRINCIPATEE DE MONACO Hercegség CENTIME/ CENTIMES= 1 FRANC/FRANCS 1962 NAGY-BRITANNIA D.G. REG. F. D. NÉMETORSZÁG BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Alkotmányos monarchia PENCE= 1 POUND 1982 Szövetségi köztársaság PFENNIG= 1 MARK 1949 NORVÉGIA NORGE Alkotmányos monarchia ORE= 1 KRONE/KRONER 1952 OLASZORSZÁG ITALIANA CENTESIMO= I LIRA/LIRE 1946 OROSZORSZÁG BANK ROSZSZII Szövetségi köztársaság KOPEEK= 1 RUBL 1992

11 Ország neve Államforma Területe km 1 Lakossága (fő) Pénzneme Forgalomba kerülés éve PORTUGÁLIA PROTUGUESA CENTAVOS= 1 ESCUDO/ESCUDOS 1917 ROMÁNIA ROMÁNIA BANI= 1 LEU/LEI 1990 SAN MARINO REPUBLICA Dl SAN MARINO CENTESIMI= 1 LIRA/LIRE 1925 SPANYOLORSZÁG ESPAÑA alkotmányos monarchia CENTIMOS= 1 PESETA/PESETAS 1949 SPICZBERGEN ARTIKUGOL- SPICBERGEN SVÁJC CONFOEDERATIO HELVECIA SVÉDORSZÁG SVERGIE Oroszország védnöksége alatt n.a. n.a. 100 KOPEEK= 1 RUBLKI Szövetségi köztársaság RAPPEN= 1 FRANC/FRANCS Alkotmányos monarchia ORE= 1 KORONA/KRONOR SVALDBARD (Spiczbergák) Norvégia védnöksége alatt áll Norvég 100 ORE= 1 KRONE/KRONER 1952 SZLOVÁKIA SLOVENSKA SZLOVÉNIA SLOVENIJA HALIRES= 1 KORUN/KORUNA STOTINOV= 1 TOLÁR/TOLARJA/ TOLARJEV SZUVERÉN MÁLTAI LOVAGREND SOVARNO MILITARE ORDINE DI MALTA Lovagrend n.a. n.a. 100 GRANI= 1 SCUDO/SCUDI 1961 TÖRÖKORSZÁG TÜRKIYE CUMHURIYETI PARA= 1 KURUS 1 KURUS= 1 LIRA 1930 UKRAJNA UKRAJNA KOPINOK= 1 GRIVHJA/GRIVNI 1992 VATIKÁN CITTÁ DEL VATICANO Teokretikus monarchia CENTESIMI= 1 LIRA/LIRE 1929

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta Európai Bizottság Az egységes Európa közös valutája 1957 óta Az egységes Európa közös valutája Az egységes Európa közös valutája TARTALOM Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?... 1 A gazdasági és monetáris

Részletesebben

Új pénz született: az euró

Új pénz született: az euró Új pénz született: az euró Bevezetés 2 A Gazdasági és Monetáris Unió 6 Gyakorlati tudnivalók az euró bevezetésérõl 12 Az euró útja a pénzverdéktõl a háztartásokig 17 Felkészülni, vigyázz, rajt: felemás

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE

BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Égető Emese Kiss Ákos BEVEZETÉS A PÉNZÜGYEKBE OKTATÁSI SEGÉDANYAG A PÉNZÜGYI RENDSZER TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZEGED 58/2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZ

Részletesebben

István európai pénze

István európai pénze A történelem kezdeti időszakában minden nép különböző, általa értékesnek tartott tárgyakat használt pénz gyanánt. Kezdetben termékcsere volt, pénz nem. Egyes népek papagájtollat, fogat vagy éppen teatéglát

Részletesebben

A monetáris politika múltja és jövője

A monetáris politika múltja és jövője URSPRUNG JÁNOS A monetáris politika múltja és jövője Alternatív magyar jegybanki stratégia az uniós csatlakozás fényében (1. változat) I. Tartalom I. Tartalom... 2 II. Bevezetés... 3 III. A currency board

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Nappali tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Nappali tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemzés szakirány A 2004-BEN CSATLAKOZOTT TAGÁLLAMOK KONVERGENCIA

Részletesebben

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára Bevezetés az európai uniós tanulmányokba BMEGTK 449342 Jean Monnet-tárgy Segédanyag a BME hallgatói számára a Palasik Mária és Varsányi Erika által tanított tananyaghoz 1 Összeállította: Palasik Mária,

Részletesebben

Szlovákia felkészülése a Gazdasági Monetáris Unióba való csatlakozásra

Szlovákia felkészülése a Gazdasági Monetáris Unióba való csatlakozásra Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány Szlovákia felkészülése a Gazdasági Monetáris Unióba való csatlakozásra Budapest, 2008

Részletesebben

Európai Központi BanK. Központi BanKoK Európai

Európai Központi BanK. Központi BanKoK Európai Európai Központi BanK EurorEndszEr Központi BanKoK Európai rendszere TARTALOM 2 Az Európai Központi Bank elnökének előszava 3 1. A Gazdasági és Monetáris Unióhoz vezető út 1.1 Az európai integráció 4 1.2

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS A TARTALOMBÓL n Dienes-Oehm Egon: Merre tovább Európa? Gondolatok az unió jövõjérõl n Vastagh Pál: Az

Részletesebben

AZ EURO KÉSZPÉNZKÉNT TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE. Farkasházy Attila. Budapest, 2001.

AZ EURO KÉSZPÉNZKÉNT TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE. Farkasházy Attila. Budapest, 2001. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia Vállalkozásszervező közgazdász szak Nappali tagozat AZ EURO KÉSZPÉNZKÉNT TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE Budapest, 2001.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. levelező tagozat. Nemzetközi Menedzsment Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. levelező tagozat. Nemzetközi Menedzsment Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK levelező tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány CIPRUS CSATLAKOZÁSA A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT. Farkasházy Attila 2004.

DIPLOMADOLGOZAT. Farkasházy Attila 2004. DIPLOMADOLGOZAT 2004. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási szak kiegészítő képzés Számviteli és Pénzügyi Tanszék A HITELKÁRTYÁK ÉS BANKKÁRTYÁK PIACA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak

Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak Európai Központi Bank (2007) Cím Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Németország Postacím Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei... 4 > görög városállamok...

Részletesebben

Endrődi-Kovács Viktória A NYUGAT-BALKÁN GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE

Endrődi-Kovács Viktória A NYUGAT-BALKÁN GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE Endrődi-Kovács Viktória A NYUGAT-BALKÁN GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE Világgazdasági Tanszék Témavezetők: Dr. Palánkai Tibor professor emeritus Dr. Nagy Sándor Gyula egyetemi adjunktus A bíráló bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN A CIRIEC (A Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztatóközpontja) által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részére

Részletesebben

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS KIHÍVÁSAI 2004 TAVASZÁN NÉHÁNY MAGYAR KÖVETKEZTETÉSSEL Készítette: Rácz Margit A tanulmány a MEH MTA megállapodás alapján, A gazdasági versenyképesség

Részletesebben

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók . FEJEZET Rácz Péter Európai Uniós ismeretek Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió? A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók fejében, mégis csak a második

Részletesebben

AZ ARANY ÁRÁNAK MOZGATÓRUGÓI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

AZ ARANY ÁRÁNAK MOZGATÓRUGÓI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI GAZDASÁGELEMZŐ SZAKIRÁNY AZ ARANY ÁRÁNAK MOZGATÓRUGÓI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Készítette: Mester

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

Nemzeti Átállási Terv

Nemzeti Átállási Terv Nemzeti Átállási Terv Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság Nemzeti Átállási Terv Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság Általános információk tartalom Elsô fejezet Általános információk az euróra való felkészüléshez

Részletesebben

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben