E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 június 26 - i testületi ülésére a 5.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tájékoztatás Előadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbi anyag tájékoztatást ad a társulással kapcsolatos eseményekről, Előterjesztés Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának június 19-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: ZŐŐD Kft alapító okiratának módosításának elfogadása Előterjesztő: Lombár Gábor elnök Tisztelt Társulási Tanács! A társulási tanács határozata alapján megvásároltuk a ZŐŐD Kft 100 %-os üzletrészét. Tekintettel arra, hogy most már a társulás az egyedüli tulajdonosa a Kft-nek szükséges az alapító okirat módosításának elfogadása. A hulladékgazdálkodási törvény alapján csak nonprofit társasági formában lehet a közszolgáltatási tevékenységet végezni, ezért szükséges ennek megfelelően átalakítani a Kft-t. A korábbi székhelyet jelenleg változatlan formában hagyjuk. 7 millió forintos törzstőke emeléssel a jelenlegi 500 ezer Ft törzstőkét ,-Ft-ra emelnénk, így lehetővé válik a társaság kintlévőségének visszafizetése.

2 Új ügyvezetőre teszünk javaslatot Törzsök Renáta személyében, aki a cég folyamatos működésének garanciája. Az elnökség 5 tagú Felügyelő Bizottságot javasol megválasztani, térségenként egy-egy képviselővel: Fonyód: Hídvégi József Fonyód polgármestere Lengyeltóti: Márton Lajos Somogyvár önkormányzati képviselő Tab: Törőcsik Ferencné Andocs polgármestere Tamási: Balatonmáriafürdő: Kónya László Tikos polgármestere Mindenképpen célszerűnek tartanánk könyvvizsgálót is választani, annak érdekében, hogy az ellenőrzés megfelelő legyen. A könyvvizsgálónak a Mikle és Társai Kft-t, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelősnek Mikle Vilmosné könyvvizsgálót javaslom megválasztani. Mindegyik esetben szükséges meghatároznunk a megválasztás időtartamát. Határozatlan idő vagy határozott időtartam. Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot az ügyvezető, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló megválasztására, megbízatásuk időtartamának meghatározására és annak megfelelően az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására. Határozati javaslat A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, mint a ZŐŐD Nonprofit Kft alapítója, a Kft ügyvezetőjének A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a ZŐŐD Nonprofit Kft. módosított alapító okiratát elfogadja. Felhatalmazza az elnököt, hogy a cégbírósághoz a szükséges iratokat a jogi képviselő útján benyújtsa. Határidő: 8 nap Felelős: Lombár Gábor Balatonfenyves, június 14. Lombár Gábor elnök Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság a) alapító okiratát, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

3 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: ZŐŐD Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: ZŐŐD Nonprofit Kft A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye: Zimány, József A. u. 11. sz. A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: 1.4. A társaság telephelye(i): A társaság fióktelepe(i): A cég elérhetősége: 2. A társaság alapítója Cégnév (név): Önkormányzati Társulás a Délnyugat Balatoni nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására (rövidített név: Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás) Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: Balatonfenyves Község Önkormányzata Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Képviseletre jogosult neve: Lombár Gábor elnök Anyja születési neve: Piroska Lakcím:8646 Balatonfenyves, Úttörő u A társaság tevékenységi köre(i) 3.1. Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Növénytermesztési szolgáltatás Zöldterület-kezelés Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása Ipari gép, berendezés javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Lakó- és nem lakóépület építése Híd, alagút építése Egyéb, m.n.s. építés Út, autópálya építése Egyéb speciális szaképítés m.n.s Egyéb befejező építés m.n.s Egyéb gépjármű kereskedelem Gépjárműjavítás,- karbantartás Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagykereskedelem Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme Vegyes termékkörű nagykereskedelem Kommunikációs eszköz javítása Közúti áruszállítás Rakománykezelés

4 3.3. A társaság ügyvezetése a) jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás Személygépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 t felett) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Egyéb épület-, ipari takarítás Általános épülettakarítás Egyéb takarítás Szennyvíz gyűjtése, kezelése M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Hulladék nagykereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint, melyből alapításkor pénztárba történő befizetéssel a tagok a társaság rendelkezésére bocsátottak Ft-ot, és a jelen módosításkor az alapító bankszámlára történő befizetéssel Ft-ot bocsát a társaság rendelkezésére A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév): Önkormányzati Társulás a Délnyugat Balatoni nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására A törzsbetét összege: Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz Ft b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 7. Üzletrész A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

5 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 10. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság ügyvezetője: Név: Születési hely és idő: Anyja születési neve: aaj: Lakcím: 11. Az ügyvezető Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: június 19. A megbízatás lejárta: Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 12. Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Születési hely és idő:... Anyja születési neve:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Cégjegyzés Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és

6 Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor. 14. Felügyelőbizottság A felügyelőbizottság elnöke: Név:... Anyja születési neve:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: A felügyelőbizottság tagjai: Név:... Anyja születési neve:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta:... Név:... Anyja születési neve:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta:... Név:... Anyja születési neve:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta:... Név:... Anyja születési neve:... Lakcím:... A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: Könyvvizsgáló

7 A társaság könyvvizsgálója: Név:... Anyja születési neve:... Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma:... Anyja születési neve:... Lakcím:... Helyettes könyvvizsgáló neve:... Anyja születési neve:... Lakcím:... A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 17. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Kaposvár, június 19. Az alapító aláírása:... Név: Önkormányzati Társulás a Délnyugat Balatoni nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására képv: Lombár Gábor elnök Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Melyet kötöttek egyrészről ZŐŐD Hulladékgazdálkodási Kft. (Zimány József A. u. 11.sz.) képviseletében Tóth András ügyvezető, és Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás (adószám: , ) 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. szám képviseletében Lombár Gábor elnök, mint a ZŐŐD Kft. egyszemélyes tulajdonosa, mint megbízó és másrészről Négy Sárkány Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg , adószám: , képviseli: Dr. Sárkányné Varju Ibolya 7400 Kaposvár, Ibolya u. 8. szám alatti lakos) 7400 Kaposvár, Ibolya u. 8. sz. alatti társaság, mint megbízott a mai napon az alábbi feltételek mellett.

8 1. Megbízó megbízza a megbízottat június 4. napjától az alábbi feladatok ellátására. ZŐŐD Kft. működése érdekében a megrendelőkkel folyamatos kapcsolattartás, ezen belül a megrendelők részére számlák kihordása, szolgáltatási díj átvétele, és a megrendelői panaszok intézése. Megbízott feladatát képezi ezen felül a szállítás koordinálása, a gépjármű útvonalainak tervezése, a gépjármű tevékenységének ellenőrzése, ezen felül szükség esetén a Kft. ügyvezetőjének utasítására a gépjármű működéséhez szükséges anyagbeszerzések is a megbízott feladatát képezi. 2. Megbízott a megrendelőktől pénzátvételre jogosult, az átvett összeggel a megbízó ügyvezetője által megbízott személlyel (házipénztár kezelővel) köteles elszámolni, illetve az átvett összeget a megbízó bankszámlájára befizetni. 3. Felek a jelen megbízást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél a másik félhez címzett írásos nyilatkozattal 60 napos felmondási idővel mondhatja fel. 4. A megbízott díja havi Ft + Áfa, mely összeg a megbízott által kiállított számla szerint átutalással esedékes. 5. A megbízott ezen felül gépjármű költségtérítésre jogosult, de további más költséget nem számolhat el. 6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. előírásai az irányadóak. Felek a jelen szerződést mint az akaratukkal és érdekeikkel mindenben megegyezőt aláírásukkal látták el. Kaposvár, június ZŐŐD Kft. képv:tóth András ügyvezető... ZŐŐD Kft. tag képv: Lombár Gábor.. Négy Sárkány Kft. képv: Dr. Sárkányné Varju Ibolya ügyvezető Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökétől 8646.Balatonfenyves, Kölcsey u.27. Tel: +85/ Meghívó A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsának rendkívüli ülését 2013.június 19-én (szerda) 10 órára

9 A Tabi Művelődési Ház emeleti Tanácstermébe összehívom. Napirend: 1./ ZŐŐD Kft Alapító Okiratának módosítása Előadó: Lombár Gábor elnök Dr Tóthné Dr Sass Mónika jegyző (munkaszervezet vezető) 2./ A Társulás folyamatban lévő feladatairól tájékoztató Előadó: Lombár Gábor elnök Schmidt Jenő alelnök Dr Tóthné Dr Sass Mónika jegyző (munkaszervezet vezető) Balatonfenyves, Részvételedre a napirend fontosságára tekintettel számítok. Tisztelettel: Lombár Gábor Elnök ALAPÍTÓI DÖNTÉS készült június 19-én ZŐŐD Kft. alapítói döntéséről: Alulírott ZŐŐD Kft. alapítója a DÉLNYUGAT BALATONI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS (képviseletében Lombár Gábor elnök) a mai napon az alábbi alapítói döntéseket hoztam: 1/2013.(06.19.) I. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntöttem, hogy a társaság törzstőkéjét Ft-ról Ft-ra emelem a mai nappal bankszámlára történő befizetéssel. 1/2013.(06.19.) II. sz. alapítói döntés:

10 Alapító úgy döntöttem, hogy a társaságnak nyújtott Ft összegű lejárt hitelt a törzstőke emelést követően a jogosultnak visszafizetem. 1/2013.(06.19.) III. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntöttem, hogy Tóth András ügyvezetőt a mai nappal ügyvezetői tisztségéből felmentem, és részére a Gt ában írt felmentvény megadom. 1/2013.(06.19.) IV. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntöttem, hogy a társaság új ügyvezetőjének a mai nappal sz. alatti lakost választom meg határozatlan/határozott, aki tisztségét munkaviszonyban/megbízási jogviszonyban látja el tisztségét és díjazása. Ft/hó. 1/2013.(06.19.) V. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntöttem, hogy a társaságban 5 tagú felügyelőbizottsági tag működik a mai nappal, és a felügyelőbizottság elnöke, a felügyelőbizottság tagjai.. 1/2013.(06.19.) VI. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntöttem, hogy a társaság könyvvizsgálójának.. jelölöm ki a mai naptól. napjáig. 1/2013.(06.12.) VII. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntött, hogy a társaság tevékenységét a továbbiakban nonprofit jelleggel végzi, és az alapító okirat szövegében ez feltűntetésre kerül: A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 1/2013.(06.19.) VIII. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntött, hogy a társaság elnevezése a továbbiakban ZŐŐD Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített elnevezése ZŐŐD Nonprofit Kft. 1/2013.(06.19.) IX. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntöttem, hogy a ZŐŐD Kft. korábbi tevékenységét, szerződésállományát változatlan formában fenntartom. 1/2013.(06.19.) X. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntöttem, hogy a Négy Sárkány Kft-vel a társaság további működésének ellátása érdekében megbízási szerződést kötök, havi.. Ft+Áfa/hó díjazás mellett. 1/2013.(06.19.) XI. sz. alapítói döntés: Alapító úgy döntött, hogy a mellékelten csatolt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot egyhangúlag elfogadom.. ZŐŐD Kft. tag, alapító DÉLNYUGAT BALATONI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS képviseletében Lombár Gábor elnök

11

12

13

14

15 Határozati javaslat:

16 1./../2013. (VI.26.) sz. határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás - mint a ZŐŐD Nonprofit Kft.alapítója működésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: értelem szerint

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről

Döntés 500 kw-os naperőművek létesítéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 10/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Döntés 500 kw-os

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés

Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Egyéb előterjesztés Tárgy: LISZ Kft átalakításával kapcsolatos hiánypótlás Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Minősített többség az SZMSZ 18. (3) Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társaság eddig is közhasznú szervezetként működött, a tevékenysége során olyan közfeladatot látott el, amelyről a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 3/a melléklet A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: "Sashalmi Piac" Kft 1163 Budapest Sashalmi tér 1. "Átalakulással létrejövő jogutód tt Vagyonleltár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. Zárt ülésen ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/350/2014 Ügyintéző :

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés 5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően,

Részletesebben