Pénzforgalom lebonyolítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzforgalom lebonyolítása"

Átírás

1 Pénzforgalom lebonyolítása

2 Vállalkozói bankszámlák fajtái Fogalmak Bankszámlaszerződés: hitelintézet kötelezettséget vállal Pénzeszközt nyilvántartja A szl. terhére kifizetési és átutalási megbízásokat teljesít A szl. javára és terhére írt összegekről, az egyenlegről meghat. időben és módon számlakivonatot küld ill. a szl. forgalmáról értesíti a szl. tulajdonost Bankszámla: hitelintézetnél nyitott és vezetett elszámolási számla, melyet bankszámlaszerződéssel hoznak létre. Pénzforgalmi jelzőszám (2x v. 3x8) numerikus karaktert tartalmazó számsor és a Bankszámla elnevezése azonosítja Nemzetközi bankszámlaszám -IBAN 28 karakter-, nemzetközi fizetések esetén használják

3 Elszámolási betétszámla Gazdasági tevékenységgel elszámolásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására szolgál Jogi személyek, jogi sz. nem rendelkező gt.-ok, egyéni vállalkozók kötelesek bankszámlán bonyolítani pénzforgalmukat A vállalkozás kötelezett a számla nyitására, szabadon választhatja meg a hitelintézetet A hitelintézetet bankszámla nyitási kötelezettség terheli A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól A bank a számla követel egyenlege (bank oldaláról) után kamatot fizet

4 Számlatulajdonos, ill. képviseletére jogosult személy írásban kötelezett a számla felett rendelkezni jogosult személy(ek) nevét, aláírás módját és formáját írásban bejelenteni aláírási címpéldányon Elektronikus adatátviteli kapcsolat esetén az aláírást - külön megállapodás alapján- elektronikus kódolással is lehet helyettesíteni Megbízások sorrendjében teljesít a bank Fedezetlen megbízások: a számla tulajdonos értesítése mellett törli a nyilvántartásokból és visszaküldi (15 nap múlva) a benyújtó részére Megszüntetést bankszámla-szerződésben rögzítik, megszűnés okai

5 Elkülönített betétszámla Analitikus bankszámla, az elszámolási betétszámlához kapcsolódik Fedezeti számlaként funkcionál (import, támogatás, beruházás stb.) A bank a számlán levő összeget zárolja Kamatot nem fizetnek utána Folyószáma Pénzkövetelések egységes számlán való nyilvántartása, egyenlegével időnként elszámolnak A szerződő felek csak a követelések egyenlege felett rendelkeznek

6 Betétszámla Betétszámla szerződést kell kötni (lekötési idő, kamat, felmondás feltételei stb.) Csak névre szóló lehet, csak a számla tulajdonos érvényesítheti igényét A hitelintézet oldaláról hitelszámlának tekinthető Hitelszámla Speciális bankszámla Céljellegű, egyedi hitelcélokra Hosszú lejáratú hitelkeret és a keret felhasználásával kapcsolatos pénzforgalmat tartalmazza

7 Telephelyi számla Telephely: a tevékenység gyakorlásának helye Cég székhelye: központi ügyintézés helye Fióktelep: telephely és a székhely nem azonos, nem kötött országhatárhoz Leányváll., telephely, fióktelep gazdasági tevékenységével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítását szolgálja Telephelyi számla beépül a vállalat elszámolási számlájának pénzforgalmába

8 FIZETÉSI MÓDOK OKMÁNYOS MEGHITELEZÉS KÉSZPÉNZFIZETÉS KÉSZPÉNZ HELYETTESÍTŐ ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ESZKÖZ Bankkártya Elektronikus pénzeszköz CSEKK KÉSZPÉNZ NÉLKÜLI ÁTUTALÁS Egyszerű átutalás Csoportos átutalás BESZEDÉSI MEGBÍZÁS Azonnali beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás Váltóbeszedési megbízás Határidős beszedési megbízás

9 Pénzforgalom lebonyolításának módozatai 1. Készpénzforgalom Készpénz közvetlen átadásával Közvetett befizetés bankszámlára (Tk.) Bankszámlára pénzbefizetés hitelintézetnél (befizetési lap) Bankjegy automatába Hitelintézetek pénztáránál hitelintézetek között (bef. lappal) Postán készpénz átutalási megbízással készpénzkifizetés bankszámláról (Tk.) Készpénzfelvételi utalvány Esetenkénti egyszerű átutalással Kifizetés postai úton pénzforgalmi betétkönyv: hitelintézeti szl. tulajdonos készpénzt vehet fel a postán A betétkönyv befizetésre és kifizetésre is alkalmas (ahol nincs hitelintézet)

10

11 Készfelvételi utalvány

12 pénzforgalom lebonyolítása házipénztáron keresztül Házipénztári forgalom A készpénz bevételek és kiadások vállalkozáson belüli bonyolítása, a pénztárban elhelyezett egyéb vagyoni értékek kezelése, ki- és beáramlása házipénztári forgalom lebonyolításának tárgyi feltételei személyi feltételek Pénztáros Utalványozásra jogosult Pénztári számfejtő Pénztári ellenőr

13 forgalom lebonyolítása Pénztáros tevékenysége Pénztár ellátása fizetőeszközökkel Készpénzforgalom lebonyolítása Pénztárzárlat, napi záró pénzkészlet megállapítása Pénztári nyilvántartások vezetése Be- és kifizetések a pénztárból, bizonylatok BEFIZETÉSEK a pénztárba pénzfelvételi utalvánnyal a hitelintézettől felvett készpénzt, ill. a más pénztárba történő befizetés esetében is Bevételi pénztárbizonylat alapján kell a pénztárba bevételezni 3 példányban készül: Könyvelés bizonylata Befizető példánya A tömbben marad

14 KIZETÉSEK a pénztárba házipénztárból kifizetéseket teljesíteni Kiadási pénztárbizonylat alapján lehet, amelyhez mellékelni kell a kapcsolódó alapbizonylatot 2 példányban készül: Könyvelés bizonylata A tömbben marad Pénztári nyilvántartások: Napi pénztárjelentés Időszaki pénztárjelentés Nyilvántartás az elszámolásra kiadott összegekről Értékpapír nyilvántartás Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

15 Kiadási és bevételi péntárbizonylat

16 2. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elektronikus fizetési eszközök a/ Távolról hozzáférést biztosító eszközök (bankkártya) Olyan fizetési eszköz, amelyet a kártya kibocsátására jogosult hitelintézet (bank) bocsát ki, amellyel a kártya birtokosa bankszámlájáról készpénzt vehet fel, vagy vásárlásai ellenértékét kiegyenlítheti. Betéti kártya: a végzett kártyaműveletek értéke nem haladhatja meg a kártyához tartozó folyószámlán lévő követelés összegét. Hitelkártya: a végzett kártyaműveletek értéke azzal az összeggel haladhatja meg a kártyához tartozó folyószámlán rendelkezésre álló összeget, amilyen összegű hitelt biztosít a hitelintézettel kötött megállapodás

17 b/ Elektronikus pénz (e-pénz) Különleges követelés, a kibocsátó (csak pü. intézm. lehet) az átvett pénzeszköz ellenében, haladéktalanul, névértéken bocsátja ki A birtokos a bank közbeiktatása nélkül elcserélheti, azonnal offline fizetést biztosít, Távolról hozzáférést biztosító, újratölthető fizetési eszköz (chipkártya, számítógép, okostelefon memóriája) amelyen értékegységek elektronikus úton tárolhatók, és a tárolt érték erejéig arról fizetés teljesíthető Az e-pénz bemutatóra szól, a kibocsátón kívül mások is elfogadják fizetésként hagyományos eszköz pl. csekk

18 3. Készpénznélküli fizetési módok számlapénz forgalmat jelent, mindkét fél számlával rendelkezik Formái Átutalási megbízás: aktív fizetési mód Bankszámlák közötti elszámolás esetén a bank az elszámolás összegével a fizetésre kötelezett számláját MEGTERHELI, a jogosult bankszámláján JÓVÁÍRJA ugyan azt az összeget

19 Formái egyszerű átutalás A fizetésre kötelezett Átutalási megbízás -t állít ki (2 példányban) és ad át a számlavezető hitelintézetnek. AKTÍV fizetési mód, mivel a teljesítést a fizetésre kötelezett kezdeményezi. csoportos átutalás A fizetésre kötelezett a számláját vezető hitelintézethez akkor nyújt be csoportos átutalási megbízást, ha azonos időben, azonos jogcímen, több jogosultnak teljesít átutalással fizetést.

20 ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS lépései A fizetésre kötelezett bankszámlája 2 A fizetésre kötelezett bankja 3 A jogosult bankja 4 A jogosult bankszámlája 6 1 A fizetésre kötelezett (Vevő, adós) 1. Átutalási megbízás benyújtása 5 A jogosult (eladó) 2. Kötelezett bankszámlájának megterhelése 3. Fizetésre kötelezett bankja átutalja az összeget a jogosult bankjának 4. Az összeg jóváírása a jogosult bankszámláján 5. Jogosult értesítése számlakivonatban az átutalási megbízás teljesítéséről 6. Kötelezett értesítése számlakivonatban az átutalási megbízás teljesítéséről

21 Átutalási megbízás

22 Megbízás állandó összegű rendszeres átutalás teljesítésére

23 beszedési megbízás (inkasszó) Jellemzői passzív fizetési elszámolás a fizetést a jogosult (eladó, szolgáltatást nyújtó) kezdeményezi A jogosult megbízza a bankját, hogy a bankszámlája javára, a fizetésre kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be azonnali beszedési megbízás: jogszabály alapján nyújtható be fizetésre kötelezett felhatalmazást ad a bankjának a megbízás teljesítésére csoportos beszedési megbízás A jogosult azonos jogcímen követeléséről a beszedési megbízást csoportosan nyújtja be a számláját vezető hitelintézetnek, hogy a fizetésre kötelezett bankszámlája terhére szedje be. Terhelési napot megelőzően hat munkanappal a számlát köteles a fizetésre kötelezettnek megküldeni

24

25 váltóbeszedési megbízás Saját váltó kibocsátója, ill. idegen váltó kiállítója rendelkezhet úgy, hogy a váltó esedékességekor fizetés végett a váltón megnevezett hitelintézetnél kell bemutatni A hitelintézet a váltóadós a nála vezetett pénzforgalmi bankszámlája terhére teljesít A váltókövetelés jogosultja adhat megbízást a pénzforgalmi számláját vezető banknak A jogosult köteles a váltóbeszedési megbízás benyújtásáról a váltóadóst értesíteni A váltóadós jogosult a fizetést letiltani határidős beszedési megbízás Követelést beszedni csak a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező kincstári körbe tartozó szervek pénzforgalmi számlája terhére lehet

26 A jogosult megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet, hogy számlája javára, a kötelezett Kincsárnál vezetett számlája terhére a követelést szedje be A Kincstár értesíti a kötelezettet az ellene benyújtott beszedési megbízásról

27 okmányos meghitelezés (akkreditív) Az eladó és a vevő közé belép egy hitelintézet a bank a fizetési forgalmat bonyolítja, és maga is ígéretet tesz a fizetésre, a vevő fizetési ígéretét a saját fizetési kötelezettségvállalásával egészíti ki A bank fizetési ígéretét a vevő megbízása alapján teszi A bank levélben fizetési ígéretet tesz az eladónak Ügylet résztvevői A vevő, aki megbízást ad a bankjának akkreditív nyitására Az akkreditívet nyitó bank (a vevő bankja), aki a fedezet alapján megnyitja az akkreditívet Az áruügylet eladója, az akkreditív kedvezményezettje

28 Eladó bankja: avizáló (közvetítő): megvizsgálja és továbbítja az okmányokat igazoló: megvizsgálja, hogy a nyitó bank elegendő biztosíték-e, akkreditívet erősítő szerep fizető: az eladó saját bankja látja el a fizető bank szerepét, így hamar hozzájut a követeléséhez negociáló: az eladó kérésére megveszi az akkreditív okmányokat, magára vállalja az akkreditívből eredő kötelezettségeket és megszerzi a jogait is.

29 Pénzforgalom lebonyolítása lakossági folyószámlán A hitelintézet a folyószámla javára befizetéseket és átutalásokat fogad A számlatulajdonos megbízása alapján kifizetéseket és átutalásokat teljesít Szerződésben rögzítik, hogy a hitelintézet milyen kifizetéseket teljesítsen (biztosítás, közüzemi díj, telefon, hiteltörlesztés stb.) A hitelintézet értesíti a számlakibocsátót, hogy a számlát teljesítésre neki küldje meg A hitelintézet a fizetéseket köteles teljesíteni Havonta a számla forgalmáról kivonatot küld a számlatulajdonosnak Tartósan lekötött betétet is lehet kötni

30 Külkereskedelemben használatos fizetési módok Fizetési eszköz megválasztása: valuta-, devizanem A fizetési mód kiválasztásánál Az exportőr célja A fizetési mód biztonságot nyújtson, mielőbb hozzájusson az áru ellenértékéhez A fizetési módokhoz kacsolódó kockázatokat minimálisra csökkentse Az importőr célja A kiegyenlítés ellenében a szerződésben előírtaknak megfelelően áruhoz jutni Az áru ellenértékét minél később kifizetni

31 Fizetési módok Okmányos meghitelezés (akkreditív) Fajtái Átruházható: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is megnevezhet Feltöltődő: Tartós üzleti kapcsolat, nagy értékékű szállítmányok esetén a meghatározott keretösszegen belül csak a részszállítmányok összegéig kell fedezetet biztosítani, folyamatos szállítást tesz lehetővé Back-to-back: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet feltételez Reexportőr tevékenységet tesz lehetővé Készenléti: a vevő átutalással történő fizetésén alapul

32 Előnyei: Exportőr számára Védi az birtokon kívül kerülést Az áru ellenértékét az áruszállítással egy időben kapja meg Biztonságossá teszi az ellenérték kiegyenlítését Eladónak nagyobb biztonságot nyújt Importőr számára Nem kerülhet birtokon kívül Kedvező üzleti feltételeket érhet el Hitelben is hozzájuthat a termékhez

33 Kereskedelmi hitellevél: Kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget, hogy az okmányok időben történő bemutatása esetén az okmányok birtokosának kifizeti a hitellevélen szereplő összeget Értékpapírként működik Kedvezményezett szabadon határozza meg, hogy melyik banknál váltja be

34 Okmányos beszedvény (inkasszó): az exportőr megbízza a bankját, hogy az áru ellenértékét az importőrtől az átadott okmányok alapján szedje be, fizetés esetén az okmányokat adja át a vevőnek Formái: Vinkulált inkasszó: a vevő csak akkor jut az áruhoz, ha az okmányokkal rendelkező banknál az ellenértéket kiegyenlítette az importőr csak az áru ellenértékének kiegyenlítése után juthat az áruhoz. Az eladó az árut mindig a speditőr vagy a bank címére küldi meg Az okmányokat is a banknak küldi meg A birtokon kívül kerülés veszélye az eladót nem fenyegeti Eladó kockázata: vevő később fizet, az eladónak kamatvesztesége keletkezik nem váltja ki a az árut, az eladónak kezelési, tárolási költséget jelent

35 Nem vinkulált inkasszó: az eladó az árut közvetlenül a vevő címére küldi meg, az okmányokat a bankjának az importőr még a kiegyenlítés előtt juthat az áru birtokába, az eladó számára kockázatos Az áru ellenértékének beszedése történhet a bank útján: az exportőr az árut közvetlenül az importőrnek, az okmányokat pedig a saját bankjának küldi meg Direkt módon: az eladó feladja az árut és az okmányokat a vevő részére, az importőr kiegyenlítés nélkül jut az áru birtokába

36 A vevő számára kedvező fizetési mód Nem kell fedezetet előre a banknál rendelkezésre bocsátani, mint az akkreditívnél A bankköltségeket rendszerint az eladó viseli Kevesebb feladattal jár, mint az akkreditív

37 Nyitva szállítás A vevő csak azután fizet, ha az árut megkapta Kiegyenlítés átutalással vagy látra szóló váltóval Jellemző: gyakori, de kockázatos Az eladó (exportőr) az árut minden esetben a vevő (importőr) címére és rendelkezésére adja fel és az okmányokat is a vevő rendelkezésére bocsátja. Az eladó számára a legkevésbé kedvező, mert birtokon kívül kerül és a pénzügyi műveletek passzív szemlélője

38 Halasztott fizetés átutalással A vevő későbbi fizetés ellenében vásárol Az exportőr (cég)hitelt nyújt a vevőnek Céghitel: nyitott fedezett

39 Zsírórendszer Készpénz nélküli fizetési forgalom Hitelintézet számlák közötti elszámolást teljesít Klíringköri forgalom: Belső: hitelintézet számlatulajdonosainak egymás közötti pénzforgalmát számolja el Külső: különböző hitelintézetek közötti elszámolásforgalmat jelent Zsíróelszámolás: hitelintézetek közötti külső klíringkörbe tartozó elszámolás forgalom

40

41

42

43

44

45

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gyebnár Gyuláné A fizetési forgalom lebonyolítása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete. a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. -a (2) bekezdésének a) pontja alapján fennálló

Részletesebben

Pénzforgalmi műveletek

Pénzforgalmi műveletek Pénzforgalmi műveletek A gazdaság alanyai szerződéseik teljesítése során fizetéseket teljesítenek egymásnak, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek. A pénznek ezt az áramlását nevezzük pénzforgalomnak,

Részletesebben

PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN

PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN 1 A pénzforgalom fogalma és fajtái A pénznek az állandó körforgása, a gazdaság szereplői között végbemenő pénzmozgások összessége. KERESKEDŐ BESZÁLLÍTÓ FOGYASZTÓ 2 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. november 22-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 7/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. március 1-től A jelű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz. Függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek Pethő Irén Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. április 10. napjától A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet, (székhelye:

Részletesebben

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK C melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5123.Jászárokszállás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: 2014. május 05. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. május 05.-től A KINIZSI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (kkt,bt,kft,rt,ev) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér,

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (ősterm.,önkorm.,alapítv.,egyes.,víziköz.) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben