PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN"

Átírás

1 PÉNZFORGALOM A KERESKEDELEMBEN 1

2 A pénzforgalom fogalma és fajtái A pénznek az állandó körforgása, a gazdaság szereplői között végbemenő pénzmozgások összessége. KERESKEDŐ BESZÁLLÍTÓ FOGYASZTÓ 2

3 A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTHATÓ készpénzforgalom (készpénz kímélő) készpénz nélküli forgalom formájában. 3

4 Bankjegyeink Bankjegy Elıoldal Hátoldal 500 forintos II. Rákóczi Ferenc a sárospataki vár 1000 forintos Mátyás király a visegrádi reneszánsz palota egy részlete 2000 forintos Bethlen Gábor fejedelem a fejedelem tudósai körében 5000 forintos Széchenyi István a nagycenki kastély forintos Szent István király Esztergom látképe forintos Deák Ferenc az 1866-ban megnyílt régi képviselıház épületének metszete 4

5 Készpénz 500 forint I. 5

6 Készpénz 500 forint II. 6

7 Forintérmék 5 forintos 10 forintos 20 forintos 50 forintos 100 forintos 200 forintos 7

8 Bankszámlaszerzıdés: írásbeli szerzıdés az ügyfél és a bank között a bank kötelezettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos pénzeszközeit kezeli, és a számláról a tulajdonos utasításainak megfelelıen pénzforgalmi szolgáltatásokat teljesít. Eljárási szabályok és felelısségi kérdések: Üzletszabályzat 8

9 9

10 Bankszámla típusai: Pénzforgalmi jellegő (folyószámla) Megtakarítási jellegő (pl. betétszámla) Elkülönített célú pénzeszköz ırzésére szolgáló számla (pl. fedezeti, letéti, törzstıke, óvadéki) Speciális: devizaszámla 10

11 Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok: társasági szerzıdés cégbírósági végzés - cégkivonat cégbírósági tanúsítvány aláírási címpéldány adóbejelentkezési lap (adó- és statisztikai szám) Ha az alapító vagyon befizetése feltétele a bejegyzési kérelem benyújtásának, törzstıke számlát kell nyitni. 11

12 Pénzforgalmi számla: A bank és az ügyfél bankszámla szerzıdése alapján nyitott a pénzforgalmi rendelkezésekben meghatározott feltételeknek eleget tevı bankszámla. A vállalkozásokat a törvény kötelezi, hogy tevékenységükhöz kapcsolódó pénzforgalmuk lebonyolítására pénzforgalmi bankszámlát nyissanak. 12

13 A bank és a számlatulajdonos kötelezettségei A számlatulaj számláján levő pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja Szabályszerű megbízásokat teljesít A számlatulajt a számla terhére és javára írt pénzmozgásról, illetve az egyenlegről értesíti Pénzforgalmát a jogszabályok szerint bonyolítja Rendelkezéseiért felelősséget vállal A banki szolgáltatásokért felszámított díjat megfizeti 13

14 Pénzforgalmi jelzıszám: a pénzintézetek és ügyfelek azonosítására szolgáló egységes kódrendszer pozíció: 1-3. hitelintézetet azonosítja 4-7.: fiókot azonosítja 8.: ellenırzı szám 9-16: pozíció: ügyfél azonosítója 16.: ellenırzı szám 9-24 pozíció: ügyfél azonosítója 24. ellenırzı szám 14

15 A bankszámla tulajdonos a számláján levı pénz felett szabadon rendelkezik, kivéve: meghatározott célra elkülönített pénzeszközök esetén, a számlát a számlatulajdonos rendelkezése ellenére megterhelhetı összegek felett. 15

16 A bankszámla feletti rendelkezés Az aláírás bejelentő kartonon rögzítik a számla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírását, valamint a megbízásokhoz használt bélyegző lenyomatát. 3 példányba készül 16

17 Készpénz nélküli fizetés Átutalás Egyszerő átutalási megbízás Csoportos átutalás Rendszeres átutalás Beszedési megbízás (inkasszó) Azonnali beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás Váltóbeszedési megbízás Határidıs beszedési megbízás Akkreditív 17

18 Átutalás menete Megbízza a bankját, hogy a bankszámlájáról a bank az általa meghatározott összeget leemelje Vevő Bank A kötelezett számlájáról leemelt összeget a kedvezményezett számláján jóváírja Értesíti mindkét felet Nem kell intézkednie a fizetéssel kapcsolatban,mert a fizetés a vevő kezdeményezésére történik Eladó 18

19 Az átutalás nyomtatványa 19

20 Inkasszó (beszedési megbízás) Bank Megbízza a bankját, Tudomásul veszi hogy a kötelezett vagy kifogást emel a tranzakcióval kapcsolatban. Vevő Bank Értesíti a kötelezettet a bekövetkező tranzakcióról. Okmányok ellenében vagy anélkül végrehajtja a kedvezményezett megbízását. bankszámlájáról meghatározott összeget emeljen le és írja jóvá az ő számláján. Eladó 20

21 Inkasszó típusok Kísérı dokumentáció szerint clean (sima) beszedés okmányos beszedés: pl váltóbeszedés Lejárat szerint látra szóló halasztott fizetéső Gyakoriság szerint egyszeri csoportos 21

22 22

23 Akkreditív (Okmányos meghitelezés) A bank az akkreditív keretében a vevı megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal. Alapvetı okmányok: az eladó számlája és a fuvarokmány. Leggyakrabban a külkereskedelemben alkalmazzák. 23

24 Akkreditív szereplői: vevı nyitó bank a vevı bankja eladó eladóval kapcsolatban álló másik pénzintézet az eladó bankja 24

25 Az akkreditív menete Megnyitja a bankjában az akkreditív számlát Megbízást ad a banknak, hogy adott feltételek mellett fizethet Vevő Vevő bankja Az okmányok átadása ellenében a kötelezett számlájáról utal Értesíti ügyfelét a tranzakcióról Átküldi a kísérőokmányo kat a vevő bankjának Értesíti ügyfelét a tranzakcióról Eladó bankja Eladó Átadja a kísérő okmányokat a bankjának 25

26 Az akkreditív menete A bank csak az akkreditívhez tartozó dokumentumokkal foglalkozik és nem a hozzá kapcsolódó árutranzakcióval. Ha a dokumentumokat bemutatták az akkreditívben meghatározott feltételek szerint, a bank köteles fizetni még akkor is, ha a tranzakció meghiúsult. A bank nem köteles fizetni, ha a dokumentumokat nem mutatják be még akkor sem, ha az árucsere megtörtént. 26

27 27

28 A pénzügyi rendezés szabályai Az ellenérték kiegyenlítése csak a teljesítést igazoló dokumentum alapján, alaki és tartalmi szempontból szabályosan kiállított számla birtokában történhet. 28

29 Számlák formai és tartalmi követelményei 29

30 Gépi nyugták formai és tartalmi követelményei 30

31 Készpénz kímélő - Bankkártya I. A bankkártya egy szabványos méretű műanyag lap, amellyel fizethetünk vagy készpénzt vehetünk fel. Bankszámlánkhoz kapcsolódik, használatának fedezetéül pedig a számlánkon lévő pénzösszeg vagy a számlához kapcsolódó hitelkeretünk szolgál. 31

32 Bankkártya II. lehet dombornyomott vagy elektronikus lehet mágnescsíkos vagy CHIP-es(illetve duál) lehet forint vagy deviza alapú a vásárlás általában ingyenes a készpénzfelvételnek költsége van éves díj ellenében bocsátja rendelkezésre a bank a tranzakciók végrehajtása és elszámolása időben elválik egymástól 32

33 Vásárlás bankkártyával FIZETÉSI TRANZAKCIÓ SZEREPLŐI: Kibocsátó, kártyatulajdonos bank, kártyabirtokos, kártyát fizetőeszközként elfogadó kereskedő, kártyás fizetésért jótálló elfogadó bank A kibocsátó és elfogadó közötti elszámolást biztosító hálózat résztvevői 33

34 34

35 35

36 Készpénzforgalom I. Minden cég(ahol van kimenő-vagy bejövő készpénzforgalom) köteles a házipénztárt érintő bevételekről és kiadásokról nyilvántartást vezetni. Egy esetleges NAV ellenőrzés során be kell tudni mutatnia a házipénztárról vezetett nyilvántartást, időszaki pénztárjelentést. 36

37 Készpénzforgalom II. Gyakorlatban tehát két módon vezetheti a házipénztárt: kézzel: pénztárjelentés nyomtatvány, valamint bevételi-kiadási pénztárbizonylat nyomtatvány megvásárlásával és kézzel (több példányban) való kitöltésével számítógéppel:erre a célra alkalmas házipénztár program megvásárlásával 37

38 Készpénzforgalom III. A házipénztárban tartható készpénz összege maximalizálva van. Ez a határérték (2012- től) a cég előző évi árbevételének 10%-a, de minimum forint. A házipénztárbanegyes napokon lehet ennél több pénz is, viszont fontos, hogy az adott hónap összes napjának záró egyenlegének havi átlaga ne haladja meg a fent említett határértéket. 38

39 Pénzkezelési szabályzat Rendelkezni kell: o pénzforgalom lebonyolítási rendjéről o pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről o A pénzkezelés felelősségi szabályairól o pénztár és a bankszámla közötti forgalomról o készpénzállomány változási jogcímeiről és eljárási rendjéről o a pénztári zárókészletről o a pénztár ellenőrzéséről o a pénzszállítás feltételeiről o a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről o nyilvántartási szabályokról 39

40 A pénzkezelés személyi feltételei A vállalkozás vezetője meghatározza: a következő napi készpénzszükséglet nagyságát a napi átlagos készpénzforgalom nagyságát A vállalkozás speciális körülményeit. A pénztáros kezeli és megőrzi a pénztárban tartott készpénzt lebonyolítja a készpénzforgalmat Elszámolja a bankszámla és pénztár közti pénzmozgásokat együttműködik a pénzforgalomban résztvevő munkatársakkal A pénztári ellenőr Utalványozók 40

41 A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása 41

42 Pénztárjelentés 42

43 A pénztár és a bankszámla közötti forgalom I. Készpénz befizetése a bankszámlára: A számlavezető pénzintézet pénztáránál Befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatánál Megállapodás alapján a pénzintézetnél Készpénz utalási megbízással a postahivataloknál 43

44 A pénztár és a bankszámla közötti forgalom II. Készpénzfelvétel történhet: A számlavezető bank fiókjában készpénzfelvételi utalvánnyal, pénztárbizonylat aláírásával vagy bankkártyával Megállapodás alapján más pénzintézetnél, illetve postahivataloknál készpénzfelvételi utalvánnyal vagy kifizetési postautalvánnyal 44

45 A készpénz kezelésének, őrzésének ellenőrzési feladatai Ellenırzési területek: o a vagyonvédelem, tűzvédelem szabályozása a pénzkezelési szabályzatban, o a pénztárhelyiség kialakítása, o a pénztáros személye, o a kulcsnyilvántartás megléte, megfelelősége, o a házipénztári keret betartása, o a bankba történő pénzszállítás biztonságossága.

46 A pénztárellenőrzés célja o Megegyezik-e a készpénz állomány a pénztárjelentés egyenlegével, o Szabályozott-e a pénz kezelése, a pénztárak működése, o A bevételek elszámolása szabályszerű-e, o Jogszerűek, szabályosak, indokoltak-e a kifizetések, o Megtartják-e a készpénz kezelésére, nyilvántartására és a pénztári műveletek bizonylatolására vonatkozó ügyrendi és ügyviteli előírásokat, o Biztosított-e a pénz megfelelő biztonságos védelme.

47 A pénztárellenőrzés 3 feladata: rovancsolás a rendszeres pénztárellenőri vizsgálat az ismétlődő átfogó ellenőrzés.

48 Rovancsolás Ellenırzési területek: a pénzkészlet és egyéb értékek megszámlálása, a tényleges készlet és a nyilvántartások egyezőségének megléte, a szigorú számadású nyomtatványok kezelése.

49 A pénztárellenőri feladatok vizsgálat Ellenırzési területek: o a készpénz bevételezése és kifizetése előtti ellenőrzés érvényesítés megtörténte, o az érvényesítő szakmai képzettsége, o az alapbizonylatok megfelelése a hatályos jogszabályokban és belső szabályzatban előírt feltételeknek, o az alapbizonylatok tartalmi, számszaki megfelelősége, o a pénztári bizonylatok és az alapbizonylatok tartalmi egyezősége, o a pénztárellenőr utólagos ellenőrzésének megtörténte.

50 Ismétlődő pénztárellenőrzések Szabályozottság ellenırzése: o a pénzkezelési szabályzat, ügyrend, munkaköri leírás vizsgálata, o a pénztár ellenőrzés gyakorisága, o a pénztári ügyvitel teljes körű végrehajtásának szabályszerűsége

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gyebnár Gyuláné A fizetési forgalom lebonyolítása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/31 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodás Szabályzat 3. számú Függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bizalom Nyugdíjpénztár 2012 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK... 3 2. A PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK... 5 2.1. PÉNZTÁROS, PÉNZTÁROS HELYETTES...

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2011. július 01-től TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1.1. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TARTALMA...4 1.1.1

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben