A pályázat beérkezésének idıpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pályázat beérkezésének idıpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)"

Átírás

1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének idıpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági megújuló energiafelhasználást eredményezı beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: NEP A pályázati csomag tartalma 1. sz. adatlap: A pályázó általános adatai 2. sz. adatlap: A beruházás pénzügyi adatai 3. sz. adatlap: Mőszaki adatlap A csatolandó mellékletek listája és az egyéb tudnivalók A pályázó nyilatkozata Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról A pályázatot 2, egymástól külön rendezett példányban (1 E betővel megjelölt eredeti, 1 másolat ahol a másolati példány is tartalmazza az összes szükséges mellékletet) kell egy borítékban, ajánlott küldeményként, postai úton benyújtani az Energia Központ Nonprofit Kft. NEP Bp. Pf címre Amennyiben a pályázati dokumentáció két példánya egymástól különálló küldeményként érkezik be az EK Nonprofit Kft. címére, abban az esetben a pályázat formai elégtelenség miatt kizárásra kerül az értékelési folyamatból..

2 A PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI 1. sz. adatlap 1.1. A támogatást kérı adatai A pályázó nyilatkozik, hogy természetes személy társasház lakásszövetkezet Kérjük a megfelelı választ X-el bejelölni. Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idı: A pályázó adóazonosító jele: A pályázó adószáma (csak társasház/lakásszövetkezet esetén): A pályázó (lak)címe: Irányítószám: - - Település: Utca: Házszám: Emelet: Levelezési címe: Irányítószám: Település: Utca: Házszám: Emelet: Telefon (amin napközben elérhetı): Fax: 2

3 Statisztikai számjel (csak társasházak/lakásszövetkezetek esetén): Cégjegyzékszám (csak lakásszövetkezetek esetén): - Társasházak/lakásszövetkezetek esetén: Képviseletre jogosult neve: Képviseletre jogosult címe Képviseletre telefonszáma: jogosult Képviseletre jogosult címe: A támogatást kérı bankszámla száma (ahová jóváhagyás esetén a pályázati feltételekben leírtak szerint a támogatási összeg átutalását kéri. Támogatás csak a pályázó saját bankszámlájára folyósítható.) Számlaszám: - - A számlát kezelı pénzintézet megnevezése: 3

4 A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ADATAI 2. sz. adatlap 2.1. A beruházás tervezett pénzügyi forrásai ( A táblázat minden sora kitöltendı. Az összegeket nem tartalmazó sorokat kérjük kihúzni vagy kinullázni! ) Megnevezés Összeg (Ft-ban) 1. Vissza nem térítendı támogatás:* (Az összes beruházási költség x max. 35 %-a) 2. Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram:** 3. Saját forrás: (6. sor - 5.sor - 4. sor - 2.sor - 1.sor =3. sor) 4. Egyéb nem támogatási forrás:*** Egyéb nem támogatási forrás megnevezése (pl.: xy bankkölcsön) 5. Egyéb támogatási forrás:*** Egyéb támogatási forrás (pl.: önkormányzati támogatás) 6. Összes beruházási költség: (1.sor +2.sor + 3.sor +4.sor + 5.sor =6. sor) Kért vissza nem térítendı támogatás + kért kedvezményes kamatozású hitel + saját forrás + esetleges egyéb nem támogatási forrás + esetleges egyéb támogatási forrás = összes forrás = beruházási költség = 3.4 utólagos hıszigetelési adatok táblázat összesen sora * A vissza nem térítendı támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 35%-a, de lakásonként legfeljebb ,-Ft. - támogatást kiegészítı hitel esetén: A pályázó az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelbıl is fedezheti. Az igényelt hitel nem haladhatja meg a beruházási összköltség 65%-át. A hitel és a támogatás együttes összege lakásonként nem haladhatja meg az ,- Ft-ot. - max. 100%-os hitel esetén: lakásonként legfeljebb ,-Ft lehet. *** Egyéb nem támogatási forrás megnevezése (pl.: XY bank kölcsöne, kivéve az MFB Zrt. kedvezményes kamatozású hitele; vagy ZK egyéb forrás ). 4

5 **** Egyéb támogatási forrás. Ha a pályázó más, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet illetve az Európai Megállapodás 62. cikkének hatálya alá tartozó támogatást is igénybe vesz, ki kell tölteni az Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról címő melléklet vonatkozó pontjait is. Megjegyzés: a vissza nem térítendı támogatást és a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitelt lehet együtt (támogatás és hitel), de lehet külön-külön (csak támogatás vagy csak hitel) is kérni. A beruházási költség ÁFÁ-val értendı, kivéve azon pályázatokat, ahol a pályázónak ÁFA visszaigénylési joga van. A beruházási költség ÁFÁ-val értendı, kivéve azon pályázatokat, ahol a pályázónak ÁFA visszaigénylési joga van Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem (a megfelelı választ jelölje x-szel): ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezem: *ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezem: 5

6 2.3. A beruházás tervezett kezdési idıpontja: év hó nap A támogatást a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett projektre nem lehet igényelni.!(a pályázat benyújtási idıpontjának a pályázatot tartalmazó boríték ill. csomag postán történı feladását kell tekinteni.) 2.4. A beruházás befejezésének tervezett idıpontja: év hó nap Megjegyzés: A beruházást a támogatási szerzıdés hatályba lépését követı 2 éven belül meg kell valósítani! A pályázó a pályázati adatlap aláírásával igazolja, hogy a 2.1. pontban megjelölt (amennyiben szükséges) saját- és egyéb forrásokkal rendelkezik. 6

7 3. sz. adatlap Mőszaki adatlap 3.1. A beruházás mőszaki tartalmának szöveges ismertetése, leírása: 3.2. A beruházással érintett lakás (ház) adatai: A beruházás helye(i): Irányítószám: Település: Utca: Házszám: Helyrajzi szám: Emelet: Ajtó: A beruházással érintett lakások száma: A lakás(ok), ház(ak) építésének éve: Lakott alapterület: m 2 A pályázó tulajdoni hányada a beruházással érintett ingatlanban (csak természetes személyek esetén): Az épület típusa (kérjük a megfelelı választ jelölje meg x-szel): családi ház ikerház sorház, láncház társasház Az épület építési módja* (kérjük a megfelelı választ jelölje meg x-szel): hagyományos iparosított * Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak. 7

8 Az épület szintjeinek száma: Az épületben lévı lakások száma: db Az épület tetımegoldásának típusa (kérjük a megfelelı választ jelölje meg x- szel): lapostetı magastetı Az épület tetırészének beépítési adatai (kérjük a megfelelı választ beírni, illetve x-szel jelölni) Az épület tetıtere beépített: Igen Nem Alapterülete: m 2 Az épület tetıtere nem beépített Igen Nem Az épület tetıtere részben beépített Igen Nem Alapterülete: m 2 8

9 3.3. Árajánlat kötelezı tartalmi elemei: - pályázó neve, - a pályázó lakcíme vagy a beruházás címe, amennyiben eltér a Pályázó lakcímétıl, - árajánlat adó neve, címe, cégszerő aláírás (Aláírás, bélyegzı. Amennyiben az árajánlat adó nem rendelkezik bélyegzıvel, úgy az aláírás alatt nyomtatott betővel kiírva szerepelnie kell a cég nevének.), - berendezés elemeinek pontos típusa, - berendezés elemeinek mőszaki adatai, - nettó és bruttó egységár tételenként, - kedvezmények tételesen. A Pályázó által elszámolni nem kívánt tételeket kérjük egyértelmően jelölni. 9

10 3.4. A főtés illetve melegvíz ellátás beruházás/korszerősítés elıtti és utáni módjának ismertetése A lakás (ház, épület) főtési módja (kérjük a megfelelı választ x-szel jelölni): Korszerősítés Elıtt Után Egyedi főtés (pl. kályha, konvektor, hıtárolós villanykályha): Központi főtés lakásonkénti hıtermelı berendezéssel (pl. cirkó, kiskazán, vegyes tüzeléső kazán, gázkazán): Az egész épületet ellátó központi főtés (pl. tetıtéri kazán): Távfőtés: A lakás (ház, épület) melegvíz ellátási módja (kérjük a megfelelı választ x-szel jelölni): Korszerősítés Elıtt Után Egyedi (pl. villanybojler, gázbojler): Központi ellátási rendszerben (pl.:kombi kazán esetén központi melegvíz): Távfőtés: A felhasznált energiahordozó fajtája (kérjük a megfelelı választ x-szel jelölni): Korszerősítés Elıtt Után Földgáz: Villamosenergia: Tüzelı olaj: Szilárd energiahordozó (szén, koksz): Tüzifa: PB gáz: Távfőtés: Egyéb*: *Kérjük megnevezni (pl. pellet, napenergia, hıszivattyúval hasznosított, stb.) 10

11 3.5. A megújuló energiaforrások hasznosítását lehetıvé tevı beavatkozások részletes ismertetése: Megnevezés (pl. napkollektor, hıtárolós bojler, faelgázosító kazán) Mire szolgál a berendezés* Típus Adatok* Teljesítmény (kw/db) db szám ÁFA nélküli költség (Ft) ÁFÁ-val megnövelt költség (Ft) Egyéb szerelési anyagok: Egyéb (megnevezése): Munkadíj: Összesen *(pl. főtés, HMV elıállítás, villamos energia termelés) 11

12 Egyéb, az új berendezések beépítésével és használatával kapcsolatban a bírálók tudomására hozandó adatok, tények: Megjegyzések: A saját kivitelezésben megvalósuló beruházások munkadíj része nem támogatható! (Saját vagy közös háztartásban élı közeli hozzátartozó, ill. élettárs Bt-je, Kft-je által kiállított számla nem fogadható el.) A beruházási költségekben nem vehetık figyelembe az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, továbbá olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energiahordozó megtakarítást/kiváltást. Nyaraló, hétvégi ház korszerősítése nem támogatható! Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylési joggal nem rendelkezik, úgy az ÁFÁval növelt összesen költségének egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. pontja szerinti összes forrással! Az ÁFA visszaigénylési joggal rendelkezı pályázók esetében a nettó összes költségnek egyeznie kell a 2. sz. adatlap 2.1. pontja szerinti összes forrással! Pályázó a pályázati adatlap aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a megújuló energiaforrás hasznosítási beruházást az engedélyezettnél rosszabb mőszaki paraméterekkel valósítja meg a pályázat kiírójának engedélye nélkül, a vissza nem térítendı támogatás visszavonásra kerül és/vagy a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitel piaci kamatozású hitellé alakul. Pályázó jelen pályázati adatlap aláírásával az 1., 2. és 3. sz adatlapokon szereplı valamennyi nyilatkozatot és kötelezettségvállalást saját magára nézve elfogadja. Kelt: P.H.. a pályázó aláírása 12

13 A pályázati adatlap mellékletei: A pályázathoz csatolandó mellékletek listája és egyéb tudnivalók A pályázó nyilatkozata Az egyéb támogatási forrás igénybevétele esetén benyújtandó adatlap 13

14 A pályázathoz csatolandó mellékletek listája és az egyéb tudnivalók Az adatlapok kitöltésével kapcsolatos tudnivalók: A pályázati adatlapokat értelemszerően kell kitölteni, vagy kitöltetni megfelelı szakemberrel (célszerő a tervezı vagy az árajánlat készítı segítségét kérni). Azoknál a pontoknál, ahol nem áll megfelelı hely a rendelkezésre, ki lehet bıvíteni a sorokat, vagy mellékletben lehet folytatni a közölnivalókat. A vissza nem térítendı támogatás összege nem lehet nagyobb, mint az összes beruházási költség 35%-a, ill. nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot. A 100 %-ban hitelbıl fedezett beruházásoknál a kedvezményes kamatozású hitel max. összege ,- Ft lehet. A vissza nem térítendı támogatást és a kedvezményes kamatozású energiatakarékossági hitelt lehet együtt (támogatás és hitel), de lehet külön-külön (csak támogatás vagy csak hitel) is kérni. A kedvezményes kamatozású hitel és a megítélt támogatás együttes összege lakásonként nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. A pályázatot 2, egymástól külön rendezetett példányban, de ugyanabban a borítékban (1 E betővel megjelölt eredeti, 1 másolat ahol a másolati példányok is tartalmazzák az összes szükséges mellékletet) kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó mellékletek listája (Csak olyan pályázat fogadható be, amely az alábbi mellékleteket hiánytalanul és rendezetten tartalmazza az alábbi sorrendben): Kitöltött pályázati adatlap aláírva A pályázó nyilatkozata aláírva Tulajdoni lap 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap (teljes / szemle) másolata (kivéve lakásszövetkezetek, társasházak) A tulajdoni lap másolaton szereplı ingatlan címének (helyrajzi számhoz rendelt pontos címének) és helyrajzi számának meg kell egyeznie a 3.2. pontban megnevezett beruházási hellyel és helyrajzi számmal! Amennyiben eltérés van az adatok között (pl. utcanév változás, átszámozás ), önkormányzati/földhivatali igazolást is kell mellékelni.; a benyújtott tulajdoni lapnak per-, teher-, és igénymentesnek kell lennie (per-, teher- és igénymentesség fogalmát a fogalomjegyzék tartalmazza útmutató 18. oldal) Amennyiben a tulajdoni lapon a pályázó csak a széljegyen szerepel, szükséges csatolni a korszerősíteni kívánt ingatlan adásvételi szerzıdésének másolatát Amennyiben a tulajdoni lapon tulajdonjog fenntartással történı eladás szerepel, szükséges csatolni a beruházással érintett ingatlan adásvételi szerzıdésének másolatát, az utolsó vételárrész megfizetését igazoló dokumentumot, illetve a Földhivatal által érkeztetett tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem másolatát Amennyiben a tulajdoni lapon vételi jog szerepel, szükséges csatolni a jogosult elvi hozzájárulását a vételi jog törléshez. Amennyiben a 14

15 beruházással érintett ingatlan átminısítése folyamatban van, szükséges csatolni az érintett hivataltól az átminısítésrıl szóló igazolást Amennyiben a tulajdoni lapon építési tilalom szerepel, szükséges csatolni az építési korlátozást kiszabó szerv hozzájárulását a beruházás elvégzéséhez Amennyiben a tulajdoni lap a fent felsorolt bejegyzések valamelyikét tartalmazza, abban az esetben az Energia Központ Nonprofit Kft. pozitív döntés esetén a szerzıdéskötésnek további feltételeket szabhat ( pl.: tiszta tulajdoni lap bemutatása ) Cégszerően aláírt, a pályázó nevére és a beruházás címére szóló árajánlat (3.3.1 pont alapján), amely tartalmazza a legfontosabb mőszaki minıségi paramétereket. Amennyiben a beruházás engedélyköteles, a jogerıs hatósági engedély másolata; Amennyiben a jogerıs hatósági engedéllyel nem rendelkezik a Pályázó a pályázat beadásának pillanatában, úgy szükséges csatolni az illetékes hatóság igazolását arra vonatkozóan, hogy az engedélyeztetési eljárás folyamatban van Amennyiben a jogerıs hatósági engedély nem áll a pályázó rendelkezésére, de becsatolja a szükséges igazolásokat, abban az esetben az Energia Központ Nonprofit Kft. pozitív döntés esetén a szerzıdéskötésnek további feltételeket szabhat (pl.: jogerıs hatósági engedély bemutatása ) Távhırıl történı indokolt leválás esetén ezen indokok részletes kifejtésén túl a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény szerinti, az általános közüzemi szerzıdés felmondásának jogszerőségét igazoló dokumentumok (tulajdonosi közösség hozzájárulása, költségviselés, stb.); Központi főtési ill. melegvíz-szolgáltatási rendszerbıl való indokolt kiválás esetén ezen indokok részletes kifejtésén túl a központi főtésrıl és a melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) számú kormányrendelet szerinti, a kiválás jogszerőségét igazoló dokumentumok (az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.); Ha a pályázó lakásszövetkezet vagy társasház: a beruházás megvalósítását elfogadó/elhatározó lakóközgyőlés jegyzıkönyvének másolata (jelenléti ívvel), mely tartalmazza a pályázatban való részvétel elfogadását; Társasházak esetében nyilatkozatot kell beküldeni arra vonatkozóan, hogy a társasházban lévı lakások közül hány darab van természetes személy tulajdonában. Egyéb támogatás igénybevétele esetén Az egyéb támogatási forrás igénybevétele esetén benyújtandó adatlap. * Hıszivattyú alkalmazása esetén, ha a hıforrás talajszonda, a területileg illetékes bányakapitányság engedélye, kút, felszíni víz hıforrás esetén a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi igazgatóság engedélye szükséges, amelyeket a pályázathoz mellékelni kell. 15

16 A pályázati csomag hiánytalan összeállítása érdekében javasolt a fenti melléklet lista ellenırzı listaként történı alkalmazása! 16

17 A pályázó nyilatkozata 1. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának idıpontjában a) az APEH irányában adótartozásom nem áll fenn b) a VPOP irányában vámtartozásom nem áll fenn c) a pályázó székhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat irányában tartozásom nem áll fenn d) környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi vagy egyéb hatóságtól határozatban elıirt teljesítetlen kötelezettségem nincs. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességő meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 92. -ának (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 13/A. - ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon visszatartásra kerülhet. 2. Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert vissza nem térítendı támogatás esetén a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerzıdésszerő teljesítése, illetve a szerzıdéstıl való elállás miatt visszavont vissza nem térítendı támogatás a szerzıdéstıl való elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével, de legalább 20%-os mértékkel növelt összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat kiállítása alapján történjen. 3. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy: - az államháztartás alrendszereibıl folyósított támogatásból (pl. visszatérítendı támogatás az Idegenforgalmi Alapból) eredı lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelıirányzatból vagy jogelıdjétıl korábban kapott támogatás felhasználására vonatkozó szerzıdésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, - a pályázat benyújtásának idıpontjában nem folyik ellenem csıd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, illetve lejárt esedékességő meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csıd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességő meg nem fizetett köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzıdés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem, - jelen pályázati kiírásra azonos beruházási címre beadott, jelenleg is érvényben lévı pályázatom nincs - a pályázat benyújtását megelızı 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetetésére nem kötelezett, - a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium jelen célelıirányzatából az adott beruházáshoz támogatást nem ítéltek meg számomra, - a pályázat benyújtását megelızıen a beruházás megvalósítását nem kezdtem meg. 17

18 4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követıen a pályázatban foglaltakat helyszíni és dokumentumok alapján történı ellenırzés (elızetes, közbensı, utólagos) keretében, illetıleg a pályázat kedvezı elbírálása esetén a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerőségét, valamint a vissza nem térítendı támogatás rendeltetésszerő felhasználását a KHEM, az általa erre feljogosított szervezetek, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek ellenırizzék (elızetes, közbensı, utólagos, záró). 5. Tudomásul veszem, hogy vállalkozásom (az általam képviselt intézmény) legfeljebb 5 évre kizárható az adott célelıirányzat támogatási rendszerébıl, ha az alábbiakban meghatározott feltételekbıl legalább egy bekövetkezik: -pályázatomban valótlan adatot szolgáltatok, -szerzıdéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érı arányban teljesítem, -az elfogadott céltól eltérı projektet valósítok meg, -bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a beruházás meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerzıdésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. 6. Kijelentem, hogy a vissza nem térítendı támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelıen használom fel, a támogatással megvalósuló fejlesztést legalább 5 évig az adott célra használom. Az adott célelıirányzatból nyújtandó támogatások pályázati felhívásában és útmutatójában, a Korm. rendeletben, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelıirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendeletben (a továbbiakban GM rendelet) és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II.27) GKM rendeletben foglaltakat és az alábbiakban felsorolt jogszabályokat tudomásul vettem évi XXXVIII. Tv. az államháztartásról évi CXXXIII. Tv. a társasházról évi CXV. Tv. a lakásszövetkezetekrıl évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrıl évi XVIII. tv. a távhıszolgáltatásról 7/2006. (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl 85/2004 (IV.19) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl 189/1998 (XI.23.) Korm. rendelet a központi főtésrıl és melegvíz szolgáltatásról 1107/1999. (X.8) Korm. határozat a 2010-ig terjedı energiahatékonyságnövelési stratégiáról 1/2001. (I.5) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelıirányzatainak szabályozásáról 19/2004 (II. 27.) GKM rendelet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól. 18

19 A pályázatban, illetve a szerzıdéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerzıdést befolyásoló körülményben beálló változásról írásban haladéktalanul értesítem az EK Nonprofit Kft.-t. 7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat kedvezı elbírálása esetén a kedvezményezett neve, címe, a vissza nem térítendı támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra kerüljön, és egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató nyilvántartsa és kezelje. 8. Hozzájárulok ahhoz, illetve tudomásul veszem, hogy a) a köztartozások - az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a Korm. rendelet 92. -ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából az adószámomat vagy adóazonosító jelemet a Kincstár és a vissza nem térítendı támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, b) a Korm. rendelet 83. -a (2) bekezdésének j) pontja értelmében a Kincstár keretében mőködı, alapvetıen pénzügyi szemlélető megfigyelı rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, elıirányzat-kezelık, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetıséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz. c) a Korm. rendelet 87. -ának (9) bekezdése értelmében a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti, nevemre (megnevezésemre), lakhelyemre (székhelyemre), adószámomra, adóazonosító jelemre vonatkozó adatokat elektronikus úton megyei bontásban megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága részére. d) a Korm. rendelet 92. -ának (4) bekezdése értelmében az APEH, a Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága és szervei a Kincstár c) pont szerinti tájékoztatása alapján számszerő adatot szolgáltassanak az utalványozónak, az OTMR-nek és a Kincstárnak, amikor 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom alakul ki, illetıleg azt megfizettem, vagy arra idıközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kaptam. Az OTMR-nek és a Kincstárnak nyújtott tájékoztatás elektronikus módon és folyamatosan történik. 9. Kijelentem, hogy a létesítmény kialakításához és mőködéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem (beszerzem), és ezek másolatát (de legalább az elvi építési engedélyt) csatolom. 10. Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás (pl. más célelıirányzatból) elmaradása esetén a hiányzó pénzösszeget saját forrásból biztosítom. 11. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázott beruházást olyan ingatlanon valósítom meg, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában per- és igénymentes. 12. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörőek, valódiak és hitelesek, 19

20 valamint jelen nyilatkozat aláírásával egyidejőleg kötelezettséget vállalok, hogy amennyiben az adott pályázatban szereplı beruházással kapcsolatban korábban pályázat útján támogatást nyertem el, úgy az arról szóló tájékoztatást a pályázattal egyidejőleg megküldöm a közremőködı szervezet részére. 13. Tudomásul veszem, hogy a fenntartási idıszakban az alábbi kötelezettségeim vannak: - dokumentumok megırzési kötelezettsége (a Támogatási Szerzıdés hatálybalépésének dátumától vagy a megvalósítás dátumától számítva. A kettı közül a késıbbi dátumot kell figyelembe venni.) - helyszíni ellenırzés tőrésének kötelezettsége - elidegenítés tényének a szerzıdésben foglaltak szerinti bejelentése - öröklés, ajándékozás szerzıdésben foglaltak szerinti bejelentése 14. Kijelentem, hogy a NEP es pályázati kiírásra 2009-es évben további pályázatot / pályázatokat nem nyújtottam be, és nem részesültem támogatásban. 15. Kijelentem, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény ( a továbbiakban Knyt. ) 6 (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követıen merül fel, vagy a törvény bármely rendelkezését megsértem, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. Kijelentem továbbá, hogy a fenti nyilatkozat aláírásával eleget tettem a Knyt. Rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. Kelt: P.H. A pályázó (cégszerő) aláírása 20

21 Figyelem! Adatlap a beruházáshoz igénybe vett egyéb támogatásokról Ezt az adatlapot csak abban az esetben kell/szabad kitölteni, ha a pályázati adatlap 2.1 pontjában az egyéb támogatási forrás sorban nullánál nagyobb érték szerepel. Az adatlapon feltüntetett egyéb támogatási források összege meg kell hogy egyezzen a pályázati adatlap 2.1 pontjában szereplı egyéb támogatási forrás értékével. Kódok: Támogatás típus kódok 1 nemzeti támogatás 2-1 Közösségi támogatás ISPA 3 egyéb támogatás 2-2 Közösségi támogatás PHARE 4 csekély összegő, de minimis 2-3 Közösségi támogatás SAPARD támogatás 5-1 kedvezményes kamat változó 2-10 Közösségi támogatás ERFA kamatozású 5-2 kedvezményes kamat fix 2-11 Közösségi támogatás ESZA kamatozású 7 kezességvállalás 2-12 Közösségi támogatás EMOGA 2-13 Közösségi támogatás HOPE 9-1 tıkejuttatás Készpénz 2-14 Közösségi támogatás Kohéziós Alap - környezetvédelem 9-2 tıkejuttatás Apport ingó 2-15 Közösségi támogatás Kohéziós Alap - Közlekedés 9-3 tıkejuttatás Apport ingatlan 2-16 Közösségi támogatás Átmeneti támogatási eszköz 9-4 tıkejuttatás Értékpapír 2-18 Közösségi támogatás Schengeni Alap 2-20 Közösségi támogatás Világbanki Támogatások részletezése 1, 2, 3, 4 típusú támogatások esetén Sorszám Támogatás Támogatás Támogatás Megjegyzés típusa (kód) megnevezése összege

22 Támogatások részletezése 5 (kamat) típusú támogatások esetén Támogatás A hitel megnevezése összege Sorszám Támogatás típusa (kód) 1 2 Hitelezı pénzintézet neve, címe A kamattámogatás mértéke A kamattámogatás idıtartama (tól-ig év-év formában pl.: ) Támogatások részletezése 7 (kezességvállalás) típusú támogatások esetén Sorszá m Támogat ás típusa (kód) Támogatás megnevez ése A kezességváll alás mértéke A kezességvállalási díj mértéke A kezességvállal ás idıtartama (%) (Ft) (tól-ig év-év formában pl.: ) 1 Támogatások részletezése 9 (tıkejuttatás) típusú támogatások esetén Támogatás Szavazati Tulajdoni megnevezése arány arány Sorszám Támogatás típusa (kód) A tıkejuttatás mértéke Befektetés dátuma Cégalapítás dátuma 22

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz PÁLYÁZATI ADATLAP NEP-2004-5 1 A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI ADATLAP a NEP-2004-5 jelű pályázathoz A Nemzeti Energiatakarékossági Program

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke

A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke Mellékleti lista A pályázat 5 példányához csatolandó mellékletek tartalomjegyzéke 1 Mellékletek címe Aláírás * Alapítással, azonosítással, működéssel, képviselettel kapcsolatos dokumentumok a Kitöltési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. FORDULÓJÁHOZ KÓDSZÁM: KEOP 2009 7.1.1.1. érvényes: 2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben