AZ ÓZON. 1. kérdés: AZ ÓZON. Olvasd el az ózonrétegrl szóló cikk alábbi részletét!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÓZON. 1. kérdés: AZ ÓZON. Olvasd el az ózonrétegrl szóló cikk alábbi részletét!"

Átírás

1 AZ ÓZON Olvasd el az ózonrétegrl szóló cikk alábbi részletét! Az atmoszféra, a leveg hatalmas óceánja a földi életet tápláló természetes források közül az egyik legértékesebb. Sajnálatos, hogy az ember eltérbe helyezi nemzeti és személyes érdekeit, és tevékenységével a földi életet pajzsként véd vékony ózonréteget pusztítja. Az ózonmolekulák három oxigénatomból állnak, ellentétben az oxigénmolekulákkal, amelyek csupán kettbl. Az ózonmolekula nagyon ritka: a leveg egymillió molekulájából tíznél is kevesebb az ózonmolekulák száma. Légköri jelenléte mégis immár közel egymilliárd év óta meghatározó szerepet játszik a földi élet megrzésében. Elfordulási magasságától függen az ózon egyaránt képes védelmezni és károsítani a földi életet. A troposzférában (a földfelszíntl számított 10 km-es magasságon belül) lév rossz ózon károsíthatja a növényeket és a tüdszövetet. Az ózon közel 90%-a, amely a sztratoszférában található (a földfelszíntl számított 10 és 40 km-es magasság között), azonban jó ózon, amely jótékony szerepet tölt be; leköti a Nap által kibocsátott legveszélyesebb ultraibolya (UV-B) sugárzást. A jótékony ózonréteg nélkül az ember sokkal védtelenebb lenne bizonyos betegségekkel szemben, amelyeket a Napból érkez ultraibolya sugárzás növekedése vált ki. Az elmúlt évtizedekben az ózon mennyisége csökkent ben az az elmélet látott napvilágot, hogy ennek a klór-fluor-alkánok (freonok) az okai. Az ok-okozati összefüggést bizonyító tudományos eredmények egészen 1987-ig nem voltak eléggé meggyzek ahhoz, hogy a klórfluor-alkánok felelsségét megállapítsák szeptemberében a nemzetközi diplomácia montreali (Kanada) találkozóján a résztvevk megegyeztek abban, hogy szigorú korlátozásokat vezetnek be a klór-fluor-alkánok használatával kapcsolatosan. 1. kérdés: AZ ÓZON S253Q A fenti szövegben nem található utalás arra, hogy az ózon hogyan képzdik az atmoszférában. Valójában mindennap keletkezik és elbomlik valamennyi ózon. Az ózon képzdését az alábbi képregény segítségével szemléltetjük. Tegyük fel, hogy van egy nagybácsid, aki szeretné megérteni a képregény jelentését. Az iskolában azonban semmilyen természettudományos oktatást nem kapott, és nem érti, hogy a képregény szerzje mit próbál elmagyarázni. Azt tudja, hogy a légkörben nincsenek kis emberkék, ezért azon töri a fejét, mit jelenthetnek itt a képregényben. Azon gondolkodik, mik ezek a furcsa O, O 2, O 3 jelek, és miféle folyamatot ábrázolnak a képek. Tételezzük fel, hogy bácsikád tudja, hogy az O az oxigén jele; hogy mik az atomok és a molekulák.

2 Írd le a képregény magyarázatát a nagybácsid kérésére! Magyarázatodban az atomok és molekulák kifejezéseket a 4. és 5. sorban leírtak szerint használd! AZ ÓZON KÓDOLÁS es kód: A válasz említi a következ három szempontot: Els szempont: egy vagy néhány oxigénmolekula (valamennyi két oxigénatomból áll) oxigénatomokra hasad (1. kép) Második szempont: a hasadás (az oxigénmolekuláké) napfény hatására következik be (1. kép) Harmadik szempont: az oxigénatomok másik oxigénmolekulákkal egyesülve ózonmolekulákat alkotnak (2. és 3. kép). MEGJEGYZÉSEK A HÁROM SZEMPONTHOZ Els szempont: A hasadás a megfelel kifejezésekkel legyen leírva (lásd 4. és 5. sor) O (atom vagy atomok) és O 2 (molekula vagy molekulák). Ha az O és/vagy O 2 csak úgy vannak leírva, mint részecskék vagy kis részek, akkor a válasz ebbl a szempontból rossz. Második szempont: A Nap hatását kapcsolatba hozza az O 2 (oxigénmolekula vagy oxigénmolekulák) széthasadásával. Ha a Nap hatását valaki az ózonmolekulák oxigénatomból és oxigénmolekulából való képzdésével hozza kapcsolatba (2. és 3. kép), akkor az a második szempont tekintetében rossz válasznak minsül. Megjegyzés: Az 1. és a 2. szempont általában egy mondaton belül szerepel. Harmadik szempont: Ezért a szempontért akkor jár csak pont (1 pont), ha a válasz bármi módon utal arra, hogy az ózon egy oxigénatom és egy oxigénmolekula egyesülésével 2. oldal

3 képzdik. Ha az O 3 képzdését (három, különálló) O atom egyesüléseként említi, akkor a harmadik szempontért nem jár pont. Ha az O 3 -at nem molekulaként vagy molekulákként írja le a válasz, hanem például mint atomok egy csoportja, az a harmadik szempont tekintetében még elfogadható. Példák a 31-es kódra: Részlegesen jó válasz Ha a nap az O 2 molekulára süt, a két atom szétválik. A két O atom másik O 2 molekulákat keres, hogy csatlakozzon hozzájuk. Amikor O 1 és O 2 összekapcsolódik, O 3 képzdik, amely az ózon. A képregény az ózon képzdését illusztrálja. Egy oxigénmolekula a Nap hatására két atommá bomlik szét. Ezek a különálló atomok, O-k, lebegnekhányódnak oxigénmolekulák után kutatva; létez O 2 molekulákkal összekapcsolódnak és O 3 molekulát alkotnak, mivel ez a három atom egyesülése; O 3 ózont alkot. A kis fickók O-k, vagyis oxigénatomok. Mikor kett bellük összekapcsolódik, akkor O 2 -t, vagy oxigénmolekulát alkotnak. A Nap ezeket megint szétbomlasztja oxigénné. Aztán az O 2 atomok összekapcsolódnak O 2 molekulákkal, és O 3 -at alkotnak, ami az ózon. [Megjegyzés: A válasz jónak tekinthet. Csak egy kis elírás csúszott bele (az O 2 atomok, miután már említette az oxigénatomok -at).] 21-es kód: 22-es kód: 23-as kód: Csak az els és a második szempont tekintetében jó. A Nap az oxigénmolekulát különálló atomokra bontja. Az atomok csoportokká egyesülnek. Az atomok háromatomos csoportokat képeznek. Csak az els és a harmadik szempont tekintetében jó. Minden kis alak egy oxigénatomot jelképez. Az O az egy oxigénatom, az O 2 oxigénmolekula és az O 3 egy összekapcsolódott atomcsoport. A bemutatott folyamatban egy oxigénatom-pár (O 2 ) kettéhasad és aztán mindkett egyesül két másik atompár egyikével és így két 3-as csoport (O 3 ) keletkezik. A kis alakok oxigénatomok. Az O 2 egy oxigénmolekulát jelöl (amint két kis alak fogja egymás kezét), az O 3 pedig három oxigénatomot jelent. Az egyik pár két oxigénatomja szétválik és ezek hozzákapcsolódnak egyhez-egyhez a maradék két párból, így a három párból két hármas oxigénmolekula (O 3 ) keletkezik. Csak a második és a harmadik szempont tekintetében jó. A nap sugarai szétbontják az oxigént. Az félbehasad. A két fél más oxigénrészecskéhez csatlakozva ózont hoz létre. Legtöbbször tiszta oxigénes (O 2 ) környezetben az oxigén kettes párokban fordul el, ahogyan itt 3 kettes pár van. 1 pár túlságosan kimelegszik, kétfelé válnak, egy másik párhoz mennek és O 3 -at hoznak létre O 2 helyett. [Megjegyzés: Bár az 1 pár túlságosan kimelegszik nem túl jó leírása Nap hatásának, a második szempont tekintetében elfogadható, és a harmadik szempont szerint is helyesnek tekinthet.] 3. oldal

4 11-es kód: 12-es kód: 13-as kód: Csak az els szempont tekintetében jó. Az oxigénmolekulák szétbomlanak. O atomok jönnek létre bellük. És néha ózonmolekulák is vannak. Az ózonréteg ugyanolyan marad, mert új molekulák képzdnek és mások elpusztulnak. Csak a második szempont tekintetében jó. O jelenti az oxigénmolekulát, O 2 = oxigén, O 3 = ózon. Néha az összekacsolódó oxigénmolekulákat szétválasztja a nap. A szimpla molekulák hozzákapcsolódnak egy másik párhoz és ózont hoznak létre (O 3 ). Csak a harmadik szempont tekintetében jó. Az O (oxigén)molekulák a Nap melegének hatására összekapcsolódnak az O 2-vel (2 x oxigénmolekula), hogy O 3 (3 x oxigénmolekula) keletkezzen. [Megjegyzés: a válasz aláhúzott része felel meg a harmadik szempontnak. A második szempont szerint rossz a válasz, mert a Napnak nincs szerepe az O + O 2 bl való ózonképzdésnek, csak az O 2 -ben lév kötések felbomlásának.] 01-es kód: 99-es kód: Egyik szempont tekintetében sem jó. A nap (ultraviola-sugarak) égeti az ózonréteget és ugyanakkor rombolja is. Azok a kis emberkék az ózonréteget jelentik és a nap ell futnak, mert az nagyon meleg. [Megjegyzés: Nem adható pont még a Nap hatásának említéséért sem.] A nap az ózont égeti az els kockában. A második kockában könnyes szemmel menekülnek, a harmadik kockában pedig sírva ölelkeznek. Na szóval, Józsi bácsi, ez egyszer. Az O az egy oxigénrészecske, a számok az O után növelik a csoportban lev részecskék számát. Nincs válasz. 2. kérdés: AZ ÓZON S253Q02 Ózon nagy villámlások hatására is képzdik. Ez okozza a vihar után érezhet jellegzetes illatot. A sorban a szöveg szerzje különbséget tesz a jó ózon és a rossz ózon között. A villámlás alkalmával képzd ózon a szerz szerint jó ózon vagy rossz ózon? Válaszd ki a szöveg által alátámasztott helyes magyarázatot! Jó ózon vagy rossz ózon? A Rossz, B Rossz, C Jó, D Jó, Magyarázat mert rossz idjárás során képzdik. mert a troposzférában képzdik. mert a sztratoszférában képzdik. mert jó illata van. 4. oldal

5 AZ ÓZON KÓDOLÁS 2. 1-es kód: Rossz, mert a troposzférában képzdik. 0-s kód: Más válaszok. 9-es kód: Nincs válasz. 3. kérdés: AZ ÓZON S253Q A sorban a következ olvasható: A jótékony ózonréteg nélkül az ember sokkal védtelenebb lenne olyan betegségekkel szemben, amelyeket a Napból érkez ultraibolya sugárzás növekedése vált ki. Nevezz meg egy ilyen jellegzetes betegséget! AZ ÓZON KÓDOLÁS 3. 1-es kód: A brrákra utal. Brrák. Melonnoma. [Megjegyzés: Ezt a választ el lehet fogadni, annak ellenére, hogy helyesírási hiba van benne.] 0-s kód: Más konkrét ráktípusra utal. Tüdrák VAGY Csak a rákra utal Rák VAGY Más rossz válaszok. 9-es kód: Nincs válasz. 5. oldal

6 4. kérdés: AZ ÓZON S270Q03 A szöveg végén egy montreáli nemzetközi kongresszusról esik szó. A kongresszus idején számos olyan kérdést tárgyaltak meg, ami az ózonréteg lehetséges vékonyodásával kapcsolatos. Ezek közül kett található az alábbi táblázatban. E kérdések közül melyikre adhat választ tudományos kutatás? Az igen, illetve a nem szó bekarikázásával válaszolhatsz. Kérdés: A klór-fluor-alkánok ózonréteg károsító hatásával kapcsolatos tudományos kétségek feljogosíthatják-e a kormányokat arra, hogy ne intézkedjenek? Mennyi lenne 2002-ben a klór-fluor-alkánok koncentrációja az atmoszférában, ha a továbbiakban is a maihoz hasonló mértékben bocsátanánk ket a légkörbe? Adhat-e erre választ tudományos kutatás? Igen / nem Igen / nem AZ ÓZON KÓDOLÁS 4. 1-es kód: Nem és igen, ebben a sorrendben. 0-s kód: Más válaszok. 9-es kód: Nincs válasz. 6. oldal

Mi az ÓZON és hogyan hat?

Mi az ÓZON és hogyan hat? Mi az ÓZON és hogyan hat? Az ÓZON egy háromatomos oxigén molekula. Az ÓZON, kémiailag nagyon aktív instabil gáz. Ha baktériummal, vagy szagmolekulával találkozik, azonnal kölcsönhatásba lép azokkal. Ez

Részletesebben

BIOINDIKÁCIÓS ISKOLAI KÍSÉRLET BEL-W3 DOHÁNY KLÓNNAL

BIOINDIKÁCIÓS ISKOLAI KÍSÉRLET BEL-W3 DOHÁNY KLÓNNAL BIOINDIKÁCIÓS ISKOLAI KÍSÉRLET BEL-W DOHÁNY KLÓNNAL 2004. AZ ÓZON (O ) Az ózon egy különleges gáz, melyet a atmoszférában való elhelyezkedése alapján két csoportba sorolunk. A magas légköri (sztratoszférikus)

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT 60 KOLTAI JÚLIA NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT A nemzeti identitás meghatározása a szlovák és a ukrán határ mentén élő nemzetiségi csoportok körében komplex probléma.

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet Koltai Júlia A n e m z e t i i d en t i tá s meghatározása a magyar szlovák és a magyar ukrán határ mentén

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Mérjünk-e demokráciát?

Mérjünk-e demokráciát? Rajnai Gergely Mérjünk-e demokráciát? Magyarországon hivatalosan megszűnt a demokrácia. (Tamás Gáspár Miklós) mélyen nyugtalanít a demokratikus normák leépítése Magyarországon. (John McCain) Magyarország

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam 10. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Meddig áltatjuk még magunkat? Meddig teszünk még úgy, mintha minden rendben volna, amikor semmi sincsen rendben? Meddig tudjuk még elkerülni,

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása *

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Világosság 2005/12. Ismeretség és fogalom Forrai Gábor A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Tanulmányomban három célom van. Egy: elmagyarázni, hogy a fogalmi szerep szemantika miért

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Póla Péter A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Témavezet : Dr. Illés Iván, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben