3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/501/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 25-i nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/501/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 25-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 3. NAPIREND Ügyirat: 14/501/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Dobó Zoltán polgármester Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hársfalvi József irodavezető Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság Meghívandók: - TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 26-i nyilvános ülésén fogadta el az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet. Időszerűvé és szükségessé vált a vagyonrendelet mellékleteinek frissítése, melyet a kataszter március 17-i állapota alapján rögzítettünk (pl. Cselle-Ház Kft. területének megvásárlása). A mellékletek rendezésén túl, a rendelet felülvizsgálatakor felmerült korrigálandó szövegrészeket (pl. közzététel módjának pontosítása, a leltározás gyakoriságának módosítása, jogszabályi hivatkozás megjelenítése) is egyidőben szükséges kiigazítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca, március 18. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályaitól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2016. ( ) on önkormányzati rendeletei közé iktatja. Dobó Zoltán polgármester

2 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2016. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e) pontjá meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiak: Rendelet) 11. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A leltár alapját képező mennyiségi bavétel háromévente történik. 2. A Rendelet 22. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem hasznosítását, ha törvény vagy a Képviselő-testületnek a hasznosításról rendelkező határozata másként nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azon a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, és a helyben szokásos módon. 3. A Rendelet 41. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben foglaltak figyelembe vételével vehet fel hitelt, illetve bocsáthat ki kötvényt. A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátásával kapcsolatos rendelkezéseket az Önkormányzat költségvetési rendeletében kell megállapítani. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, március 25. Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző HATÁSVIZSGÁLAT

3 A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiak: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiak: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotásának az ingatlanvagyon-állomány az eltelt időszak bekövetkezett változások indokolják. A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a kataszteri nyilvántartás nem fog egyezni a hatályos vagyonrendelet mellékleteivel. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

4 Sor Naplósor Tapolca / / / Posta előtti parkoló (idegen tulajdonú) Deák Ferenc utca Tapolca 2/ 3/ / 1 közterület Malom tónál Fő tér Tapolca 16/ / / 3 közterület Malom tónál Batsányi tér Tapolca 18/ 3/ / 1 közterület Malom tónál Fő tér Tapolca 19/ 3/ / 1 közterület Arany János utca Tapolca 24/ / / 2 Malom-tó Tapolca 29/ / / 1 közterület Batsányi tér Tapolca 33/ / / Batsányi János tér Batsányi tér Tapolca 40/ / / Zrínyi Miklós u. I. Zrínyi utca Tapolca 48/ / / 3 Batsányi János tér II. Batsányi tér Tapolca 50/ / / 2 Alsó Malom-tó Batsányi tér Tapolca 51/ / / 3 közterület Batsányi tér Tapolca 53/ / / 3 közterület Batsányi tér Tapolca 56/ / / Templomdomb u. Templom domb Tapolca 62/ 1/ / Arany János u. Arany János utca Tapolca 118/ / / Kölcsey Ferenc u. Kölcsey Ferenc utca Tapolca 135/ / / Csányi László u. Csányi utca Tapolca 151/ 2/ / Kereszt u. Kereszt utca Tapolca 203/ / / Csobánc u. Csobánc utca Tapolca 216/ / / Kertész u. Kertész utca Tapolca 217/ 2/ / közterület Kertész utca Tapolca 222/ 3/ / közterület Kertész utca Tapolca 222/ 5/ / Névnélküli u. Kertész utca Tapolca 230/ / / Kiss János u. Kiss J. utca Tapolca 233/ / / Bajza u. Bajza utca Tapolca 282/ / / Balaton u. Balaton utca Tapolca 320/ / / Kinizsi u. Kinizsi Pál utca Tapolca 344/ / / Toldi Miklós u. Toldi utca Tapolca 374/ / / Királykúti u. Királykúti Tapolca 383/ / / Névnélküli u Tapolca 396/ / / Névnélküli u Tapolca 408/ / / Névnélküli u Tapolca 415/ / / 1 közterület Királykúti Tapolca 431/ / / Névnélküli u Tapolca 448/ / / Névnélküli u Tapolca 449/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 449/ 2/ / Névnélküli u Tapolca 459/ / / Névnélküli u Tapolca 472/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 472/ 2/ / Névnélküli u Tapolca 481/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 481/ 2/ / Névnélküli u Tapolca 488/ 1/ / 1 közterület Tapolca 488/ 2/ / 1 közterület Tapolca 529/ / / Névnélküli u Tapolca 561/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 573/ / / Sallay Misi utca Sallay Misi utca (volt Kunfi Zsigmond) Tapolca 577/ 1/ / 1 közterület Tapolca 577/ 2/ / 1 közterület Tapolca 577/ 4/ / Névnélküli u Tapolca 578/ 1/ / járda Tapolca 578/ 2/ / 1 közterület 100

5 Sor Naplósor Tapolca 580/ 34/ / 1 közterület Tapolca 581/ 2/ / 1 közterület Tapolca 581/ 3/ / 1 közterület Tapolca 593/ 1/ / 1 közterület Tapolca 593/ 3/ / 1 közterület Tapolca 594/ / / árok Tapolca 595/ 1/ / Szent György u. Szent György utca Tapolca 596/ / / 1 közterület Martinovics Ignác utca Tapolca 607/ / / Martinovics Ignác u. I Tapolca 624/ / / Névnélküli u Tapolca 630/ / / Vastagh János u. Vastagh János Tapolca 634/ / / Névnélküli u. Vastagh János Tapolca 682/ / / Martinovics Ignác u. II. Martinovics Ignác utca Tapolca 704/ / / Névnélküli u Tapolca 719/ / / Névnélküli u Tapolca 721/ / / 2 Tapolca-patak Tapolca 722/ / / Malom köz Malom köz Tapolca 733/ 1/ / 3 Út Tapolca 733/ 2/ / Parkoló Tapolca 733/ 3/ / 3 Út Tapolca 733/ 4/ / Közterület Tapolca 738/ / / Névnélküli u Tapolca 766/ / / Névnélküli u Tapolca 783/ / / Nyárfa utca II. Nyárfa utca Tapolca 798/ / / Batsányi János u. Batsányi utca Tapolca 844/ / / Török János u. I. Török J. utca 100 Török J. utca Táncsics Tapolca 851/ / / Török János u.ii. Mihály utca Tapolca 863/ / / Zrínyi Miklós u. Zrínyi utca Tapolca 865/ 2/ / emlékmű, járda Deák Ferenc u. Deák Ferenc utca Tapolca 871/ 3/ / 1 közterület Deák Ferenc utca Tapolca 871/ 4/ / 1 közterület Deák Ferenc utca Tapolca 871/ 5/ / 1 közterület Deák Ferenc utca Tapolca 874/ / / Nagyköz u Tapolca 880/ 2/ / 1 közterület Nagyköz utca Tapolca 880/ 6/ / 1 közterület Nagyköz utca Tapolca 904/ / / transzformátorház Nagyköz utca Tapolca 909/ 1/ / 1 közterület Zrínyi utca Tapolca 909/ 3/ / 1 közterület Batsányi utca Tapolca 920/ 1/ / Petőfi Sándor u. Petőfi S. u Tapolca 935/ / / Jókai Mór u. Jókai utca Tapolca 965/ / / Hunyadi J.u. Hunyadi János u Tapolca 1024/ / / Szent István utca Szent István utca Tapolca 1060/ / / járda Hősök tere Hősök tere Tapolca 1076/ / / Damjanich utca Damjanich utca Tapolca 1094/ / / járda Hősök tere Hősök tere Tapolca 1095/ / / járda Hősök tere Hősök tere Tapolca 1098/ / / Széchenyi István utca Széchenyi utca Tapolca 1129/ / / Árpád utca Árpád utca Tapolca 1167/ / / járda Dózsa György utca Dózsa György utca Tapolca 1168/ 1/ / Fazekas utca Fazekas utca Tapolca 1190/ / / Névnélküli u Tapolca 1225/ / / Akácfa utca I. Akácfa utca 100

6 Sor Naplósor Tapolca 1243/ / / Akácfa utca II. Akácfa utca Tapolca 1266/ / / Rákóczi Ferenc utca I. Rákóczi Ferenc utca Tapolca 1267/ / / Névnélküli u. Rákóczi Ferenc utca Tapolca 1320/ / / Névnélküli u Tapolca 1378/ / / Névnélküli u Tapolca 1388/ 2/ / közterület Dózsa György utca Tapolca 1392/ 2/ / közterület, járda Déli elkerülő Tapolca 1396/ / / árok Nyárfa utca Tapolca 1404/ / / Rákóczi Ferenc utca II. Rákóczi Ferenc utca Tapolca 1440/ 1/ / Szegfű utca Tapolca 1440/ 2/ / Szent László utca Szent László utca Tapolca 1469/ / / Zöldfa utca Zöldfa utca Tapolca 1510/ / / Táncsics Mihály utca Táncsics Mihály utca Tapolca 1511/ / / Nyárfa utca I. Nyárfa utca Tapolca 1535/ / / árok Nyárfa utca Tapolca 1537/ 1/ / árok Nyárfa utca Tapolca 1537/ 2/ / árok Déli elkerülő Tapolca 1546/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 1546/ 3/ / Névnélküli u Tapolca 1546/ 4/ / közterület Tapolca 1569/ / / Névnélküli u Tapolca 1571/ 3/ / közterület Hegymagasi utca Tapolca 1572/ 2/ / 1 közterület Dózsa György utca Tapolca 1577/ 2/ / Dózsa György utca kereszteződés Dózsa György utca Tapolca 1577/ 3/ / közterület Dózsa György utca Tapolca 1577/ 5/ / Dózsa György u. I. Dózsa György utca Tapolca 1578/ 1/ / 3 Emlékmű Dózsa György utca Dózsa György utca Tapolca 1578/ 3/ / 4 Városi Régi Köztemető Dózsa György utca Keszthelyi út Tapolca 1585/ / / Tanúhegyek u. Tanúhegyek utca (volt Kulich Gyula utca) Tapolca 1589/ / / 3 közterület Keszthelyi út Tapolca 1595/ / / Ősz u. I. Ősz utca (volt Zalka Máté utca) Tapolca 1614/ 1/ / járda Dózsa György utca Dózsa György utca Tapolca 1614/ 2/ / Dózsa György u. II. Dózsa György utca Tapolca 1614/ 3/ / Vasút u. Vasút utca Tapolca 1614/ 4/ / Vasút utca közterület Vasút utca Tapolca 1614/ 5/ / Vasút utca közterület Vasút utca Tapolca 1614/ 7/ / közterület Vasútállomásnál Tapolca 1615/ / / Bacsó Béla u. Bacsó Béla utca Tapolca 1634/ / / Kandó Kálmán u. Kandó Kálmán utca Tapolca 1637/ 6/ / Tavasz köz Tavasz köz (volt Zalka Máté utca) Tapolca 1641/ / / Ősz u. II. Ősz utca (volt Zalka Máté utca) Tapolca 1647/ / / 1 közterület Keszthelyi út Tapolca 1653/ / / Vincellér u. Vincellér utca (volt Somogyi Béla utca) Tapolca 1668/ / / Tavasz u. Tavasz utca Tapolca 1683/ 2/ / 1 közterület Ősz utcánál Tapolca 1683/ 4/ / Névnélküli u. Ősz u.-nál Tapolca 1683/ 6/ / 1 közterület Ősz utcánál Tapolca 1683/ 7/ / 1 közterület Ősz utcánál 100

7 Sor Naplósor Tapolca 1684/ / / Nyár u. Nyár utca Tapolca 1687/ / / Névnélküli u. (Keszthelyi útról nyíló) Tapolca 1690/ 4/ / 1 közterület Keszthelyi út mellett Tapolca 1690/ 6/ / 1 közterület Keszthelyi út mellett Tapolca 1691/ / / 1 közterület Keszthelyi út mellett Tapolca 1692/ / / 2 Szentkúti-ér Tapolca 1693/ / / 1 közterület Keszthelyi út mellett Tapolca 1762/ / / 1 közterület Tapolca 1767/ / / Névnélküli u Tapolca 1869/ 2/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1869/ 3/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1869/ 4/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1869/ 5/ / közterület Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1869/ 6/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1869/ 7/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1869/ 8/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1869/ 9/ / közterület Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1870/ / / 1 közterület Dobó I. térnél Tapolca 1872/ / / Dobó István tér Dobó István tér Tapolca 1873/ 2/ / 1 közterület Billege u. mellett Tapolca 1874/ / / Billege utca Tapolca 1875/ 4/ / 3 Billege u. zöldterület Billege utca Tapolca 1876/ 1/ / Klapka György u. I. Klapka György utca Tapolca 1876/ 2/ / Klapka Gy.u II. Klapka György utca Tapolca 1877/ 1/ / 1 közterület Dobó lakótelep Tapolca 1877/ 19/ / 3 Klapka Gy. u. zöldterület Tapolca 1878/ / / Lesence u. I. Lesence u Tapolca 1879/ 6/ / 3 Lesence u. zöldterület Tapolca 1880/ / / Lesence u. II Tapolca 1881/ 3/ / 3 közterület Lesence u Tapolca 1882/ / / Viszló u Tapolca 1884/ 10/ / 3 Viszló u. zöldterület Tapolca 1885/ / / Névnélküli u., Dobó lakótelep Tapolca 1887/ / / Névnélküli u., Dobó lakótelep Tapolca 1891/ 1/ / Strand út I. Strand utca Tapolca 1891/ 2/ / Strand út II. Strand utca Tapolca 1895/ / / Névnélküli út, Stadion. u.-nál Tapolca 1897/ / / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1913/ / / 1 közpark Stadion u.-nál Tapolca 1914/ / / Stadion utca Stadion út Tapolca 1915/ / / 1 közpark Stadion u.-nál Tapolca 1928/ / / Névnélküli út, Stadion. u. mögött Tapolca 1929/ 16/ / Névnélküli út, Stadion. u.-ról nyílik Tapolca 1933/ 2/ / 1 közterület Strand elött Strand utca Tapolca 1934/ / / árok Tapolca 1936/ / / Strand út járda, parkoló 100

8 Sor Naplósor Tapolca 1937/ / / Tanpálya Tapolca 1940/ / / árok Tapolca 1944/ / / 2 Szentkúti - ér, Tapolca 1947/ / / Névnélküli u Tapolca 1949/ / / 2 Szentkúti-ér Tapolca 1954/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 1954/ 2/ / Névnélküli u Tapolca 1954/ 10/ / Ipar út III Tapolca 1954/ 11/ / Névnélküli u Tapolca 1954/ 19/ / Névnélküli u Tapolca 1954/ 20/ / 1 közterület Tapolca 1954/ 21/ / Ipar út mellett közterület Tapolca 1954/ 23/ / Ipar út mellett közterület Tapolca 1958/ / / Névnélküli u Tapolca 1960/ 12/ / Névnélküli u Tapolca 1961/ 1/ / Gázállomás területe Május 1. utca Tapolca 1961/ 8/ / közterület Május 1 u. mellett Május 1. utca Tapolca 1963/ 2/ / Ipar út mellett közterület Tapolca 1964/ / / 1 közterület Tapolca 1965/ / / kivett kerékpárút Keszthelyi út Tapolca 1967/ 10/ / 1 közterület Keszthelyi út mellett Keszthelyi út Tapolca 1970/ / / járda Keszthelyi út Tapolca 1972/ 7/ / Névnélküli u Tapolca 1972/ 10/ / 3 közterület Május 1 u. mellett Tapolca 1973/ 1/ / Május 1. utca Május 1. utca Tapolca 1973/ 2/ / közterület Május 1 u. mellett Május 1. utca Tapolca 1973/ 3/ / járda Május 1 u. mellett Május 1. utca Tapolca 1995/ 5/ / 3 közterület Alkotmány u. mellett Tapolca 1997/ / / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 1998/ / / Alkotmány utca Alkotmány utca Tapolca 2000/ 4/ / 3 közterület Alkotmány u. mellett Tapolca 2000/ 5/ / Névnélküli u Tapolca 2001/ / / transzformátorház Alkotmány utca Alkotmány utca Tapolca 2009/ / / járda Keszthelyi út Tapolca 2015/ / / Keszler Aladár utca Keszler Aladár utca (volt Ságvári Endre utca) Tapolca 2023/ / / 3 járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2030/ / / Névnélküli u. Alkotmány u., Liszt F u. között Tapolca 2033/ / / Transzformátorház területe Alkotmány utca Tapolca 2035/ 9/ / Névnélküli u Tapolca 2037/ / / járda Sümegi út Tapolca 2041/ / / Liszt F. u. Liszt Ferenc utca Tapolca 2052/ / / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2071/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2072/ / / Honvéd utca Honvéd utca Tapolca 2090/ / / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2098/ / / Baross Gábor u. Baross utca Tapolca 2112/ / / járda Sümegi út Sümegi út 100

9 Sor Naplósor Tapolca 2113/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2116/ / / Névnélküli u Tapolca 2129/ / / udvar, járda Tapolca 2131/ / / 3 járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2136/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2137/ / / Wesselényi Miklós u. Wesselényi utca Tapolca 2138/ 2/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2138/ 3/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2138/ 4/ / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2138/ 7/ / közterület Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2138/ 8/ / közterület Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2138/ 9/ / közterület Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2138/ 10/ / közterület Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2138/ 11/ / Keszthelyi út I. Keszthelyi út Tapolca 2138/ 12/ / Keszthelyi út II. Keszthelyi út Tapolca 2138/ 13/ / közterület Keszthelyi út Tapolca 2138/ 15/ / közterület Keszthelyi út Tapolca 2139/ / / járda Keszthelyi út Tapolca 2140/ / / járda Keszthelyi út Keszthelyi út Tapolca 2149/ / / 3 közterület Wesselényi utca Tapolca 2151/ / / járda Hősök tere Hősök tere Tapolca 2152/ 3/ / 1 közterület Sümegi út mellett Sümegi út Tapolca 2152/ 6/ / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2152/ 7/ / Sümegi út I. Sümegi út Tapolca 2152/ 8/ / járda Sümegi út Tapolca 2152/ 9/ / Sümegi út II Tapolca 2152/ 11/ / járda Sümegi út Tapolca 2156/ / / Névnélküli u., József A. u. mögött Tapolca 2157/ 5/ / 1 közterület Tapolca 2171/ / / Haraszt u Tapolca 2184/ / / Béke u. II. Béke utca Tapolca 2187/ / / Vajda u. III. Béke utca Tapolca 2204/ 2/ / közterület Vajda u.ról nyílik Tapolca 2206/ / / Névnélküli út, József A. u.-ról nyílik Tapolca 2219/ / / József A. u. József Attila utca Tapolca 2230/ / / Lehel u. I. Lehel utca Tapolca 2254/ / / Erkel Ferenc utca I. Erkel Ferenc utca Tapolca 2258/ / / Attila köz Attila köz (volt Rózsa Ferenc köz) Tapolca 2267/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2268/ / / Géza fejedelem utca Géza fejedelem utca (volt Rózsa Ferenc utca) Tapolca 2269/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2286/ / / Teleki Pál u. Teleki Pál utca Tapolca 2287/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2307/ / / Lehel u. II. Lehel utca Tapolca 2308/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2329/ / / Apponyi Albert u. Apponyi Albert utca Tapolca 2330/ / / járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2366/ / / Erkel Ferenc utca II. Erkel Ferenc utca Tapolca 2379/ / / Béke u. I. Béke utca 100

10 Sor Naplósor Tapolca 2400/ / / Erkel Ferenc utca III. Erkel Ferenc utca Tapolca 2433/ / / 3 járda Sümegi út Sümegi út Tapolca 2434/ / / Batthyány u. Batthyány Lajos utca Tapolca 2435/ / / 3 járda Sümegi u. Sümegi út Tapolca 2478/ / / Névnélküli u Tapolca 2501/ / / Bajcsy -Zs. u. Bajcsy-Zsilinszky utca Tapolca 2502/ / / járda Sümegi út Tapolca 2541/ / / Ley József u. I. Ley József utca Tapolca 2555/ / / Víztorony u. I. Víztorony utca Tapolca 2561/ / / Munkácsy Mihály u.i. Munkácsy Mihály utca Tapolca 2569/ / / Bárdos Lajos utca Bárdos Lajos utca (volt Úttörő utca) Tapolca 2585/ / / Munkácsy Mihály u.ii. Munkácsy Mihály utca Tapolca 2597/ / / Víztorony u. II. Víztorony utca Tapolca 2609/ / / Ley József u. II. Ley József utca Tapolca 2623/ / / Bartók Béla u. I. Bartók Béla utca Tapolca 2644/ / / Ley József u. III. Ley József utca Tapolca 2657/ / / Víztorony u.iii. Víztorony utca Tapolca 2664/ / / Munkácsy Mihály u. III. Munkácsy Mihály utca Tapolca 2673/ / / Glázer Sándor u. Glázer utca Tapolca 2682/ / / Munkácsy Mihály u.iv. Munkácsy Mihály utca Tapolca 2690/ / / Víztorony u. IV. Víztorony utca Tapolca 2700/ / / Ley József u.iv. Ley József utca Tapolca 2714/ / / Darányi Ignác u. Darányi utca Tapolca 2727/ / / Munkácsy Mihály u.v. Munkácsy Mihály utca Tapolca 2737/ / / Víztorony u. V. Víztorony utca Tapolca 2738/ / / Víztorony-kivett vízmű Darányi utca Tapolca 2749/ / / Ley József u. V. Ley József utca Tapolca 2768/ 1/ / Ady Endre u. Ady Endre utca Tapolca 2775/ / / parkoló Autóbusz pu.-nál Tapolca 2776/ / / 3 közpark Hősök tere Tapolca 2777/ / / Hősök tere Hősök tere Tapolca 2778/ / / járda Hősök tere Hősök tere Tapolca 2779/ / / Deák Ferenc u. Deák Ferenc utca Tapolca 2780/ / / járda Deák Ferenc u. Deák Ferenc utca Tapolca 2785/ 2/ / 3 közterület Ady E u.- nál Ady Endre utca Tapolca 2788/ / / közterület Tapolca 2792/ 4/ / Tapolca Ady E.u.14.melletti terület járda (parkoló Ady Endre utca Tapolca 2792/ 6/ / Névnélküli u Tapolca 2793/ 3/ / 1 közterület Deák Ferenc utca Tapolca 2793/ 4/ / 3 közterület Deák Ferenc utca Tapolca 2798/ / / parkoló Deák Ferenc utca Tapolca 2808/ / / Transzformátorház területe Ady Endre utca Tapolca 2811/ 1/ / közterület Fő tér Tapolca 2832/ / / Iskola utca Iskola Tapolca 2833/ / / járda Fő tér Fő tér Tapolca 2834/ / / Fő tér Fő tér Tapolca 2835/ / / járda Kossuth u Tapolca 2847/ / / Kisfaludy Sándor u. Kisfaludy Sándor utca Tapolca 2859/ / / Marton László utca Marton László utca (volt Mónus Illés utca) Tapolca 2875/ / / járda Kossuth u Tapolca 2891/ / / Bem apó u. Bem apó utca 100

11 Sor Naplósor Tapolca 2923/ / / Köztársaság tér I Tapolca 2924/ 1/ / 3 közterület,trianoni emlékhely Köztársaság tér Tapolca 2924/ 2/ / parkoló, Köztársaság tér Köztársaság tér Tapolca 2925/ / / Köztársaság tér II Tapolca 2930/ / / Semmelweis u.i. Semmelweis Ignác utca Tapolca 2936/ 3/ / vízmű "termálkút" Tapolca 2964/ / / Szálloda u. Szálloda utca (volt Engels Frigyes utca) Tapolca 2981/ / / Munkácsy M. u. VI. Munkácsy Mihály utca Tapolca 3004/ / / Munkácsy M. köz Munkácsy Mihály utca Tapolca 3023/ / / Véndeki u.ii. Véndeki utca Tapolca 3028/ / / Véndeki u.i. Véndeki utca Tapolca 3049/ / / Halastó u.i. Halastó utca Tapolca 3050/ / / Pacsirta u. Pacsirta utca Tapolca 3051/ / / Bartók Béla u. II. Bartók Béla utca Tapolca 3071/ / / Semmelweis utca II Tapolca 3074/ 11/ / közterület Fenyves u.ról nyílik Tapolca 3074/ 19/ / közterület Fenyves u.-ról nyílik Tapolca 3074/ 26/ / Névnélküli u.,fenyves u. mögött Tapolca 3074/ 27/ / Fenyves u. I Tapolca 3074/ 35/ / közterület Fenyves u.-ról nyílik Tapolca 3074/ 40/ / Semmelweis utca III Tapolca 3074/ 55/ / közterület Vajda u. folyt Tapolca 3084/ / / közterület Vajda u.-ról nyílik Tapolca 3098/ / / Vajda János utca I. Vajda János utca Tapolca 3130/ / / közterület Pacsirta u. Vajda u között Tapolca 3144/ 1/ / Véndeki u. III Tapolca 3164/ / / Halastó u. II. Halastó utca Tapolca 3170/ 2/ / 3 közterület Halastó utca Tapolca 3172/ 4/ / járda Halápi út Halápi út Tapolca 3172/ 5/ / Halápi u. Halápi út Tapolca 3188/1// Móricz Zsigmond köz Tapolca 3238/ / / Névnélküli u. Bem apó utca Tapolca 3252/ / / Bertha Vince utca Bertha Vince utca (volt Sallai Imre utca) Tapolca 3262/ / / Móricz Zs.u. I. Móricz Zsigmond utca Tapolca 3267/ / / Lóczy Lajos u. Lóczy utca Tapolca 3269/ / / Simon István u. I. Simon utca Tapolca 3278/ / / Simon István u. II. Simon utca Tapolca 3279/ 1/ / Simon István u. III. Simon utca Tapolca 3290/ / / Bem apó u. II. Bem apó utca Tapolca 3291/ / / Vörösmarty u. Vörösmarty utca Tapolca 3310/ 2/ / Névnélküli u. Móricz Zsigmond utca Tapolca 3329/ / / 3 járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3331/ / / Névnélküli u. Vörösmarty utca Tapolca 3337/ / / Móricz Zs. u. II. Móricz Zsigmond utca Tapolca 3360/ / / Bólyai János u. Bólyai János Tapolca 3378/ / / Kodály Zoltán u. Kodály Zoltán utca 100

12 Sor Naplósor Tapolca 3393/ / / Eötvös Lóránd u. Eötvös Lóránd utca Tapolca 3404/ 1/ / 1 közterület Juhász Gyula utca Tapolca 3418/ / / járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3419/ 2/ / Kossuth Lajos u. I. Kossuth Lajos utca Tapolca 3419/ 3/ / Kossuth L. u. II. Kossuth Lajos utca Tapolca 3420/ / / járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3421/ / / járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3422/ / / járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3423/ / / járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3424/ / / járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3425/ 2/ / járda Juhász Gy u. Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 3/ / járda Juhász Gy u. Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 4/ / járda Juhász Gy u. Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 5/ / járda Juhász Gy u. Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 6/ / járda Juhász Gy u. Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 7/ / közterület Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 8/ / közterület Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 9/ / közterület Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 10/ / közterület Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 11/ / közterület Juhász Gyula utca Tapolca 3425/ 12/ / közterület Juhász Gyula utca Tapolca 3433/ 1/ / 1 közterület Halápi út Tapolca 3433/ 2/ / közterület Halápi út Tapolca 3436/ 1/ / 3 közterület Halápi út Tapolca 3436/ 9/ / Névnélküli u. Halápi út Tapolca 3437/ 11/ / 1 közterület Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 14/ / Névnélküli u. Halápi út Tapolca 3437/ 44/ / Névnélküli u. Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 63/ / Barackvirág u. Barackvirág Tapolca 3437/ 78/ / Névnélküli u. Barackvirág Tapolca 3437/ 79/ / 1 közterület Barackvirág Tapolca 3437/ 80/ / Egry József u Tapolca 3437/ 81/ / 3 Egry utcai játszótér, közterület Egry József Tapolca 3437/ 82/ / közterület Egry József Tapolca 3437/ 83/ / parkoló Juhász Gy u Tapolca 3437/ 84/ / 3 Kazinczy tér I. Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 85/ / közterület Egry József Tapolca 3437/ 86/ / közterület Egry József Tapolca 3437/ 87/ / 3 közterület Egry József Tapolca 3437/ 88/ / Kazinczy tér II. Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 89/ / 3 Kazinczy tér III. Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 90/ / Kazinczy tér IV. Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 91/ / Kazinczy tér V. Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 92/ / 1 közterület Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 95/ / 1 közterület Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 96/ / 1 közterület Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/ 97/ / 1 közterület Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3437/100/ / 1 közterület Egry József Tapolca 3442/ / / 1 játszótér Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3448/ / / transzformátorház Tapolca 3452/ / / transzformátorház Kazinczy Ferenc tér 100

13 Sor Naplósor Tapolca 3465/ / / Gyalogos út (Radnóti-Kazinczy között) Tapolca 3478/ / / Névnélküli u Tapolca 3483/ 3/ / 3 közterület Tapolca 3484/ / / 3 közterület Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3487/ / / transzformátorház Kazinczy Ferenc tér Tapolca 3488/ 1/ / Kazinczy tér Tapolca 3503/ / / transzformátorház Juhász Gyula utca Tapolca 3517/ / / Névnélküli u. Juhász Gyula utca Tapolca 3538/ / / Berzsenyi Dániel u.i. Berzsenyi Dániel utca Tapolca 3540/ 5/ / Berzsenyi Dániel u.ii. Berzsenyi Dániel utca Tapolca 3542/ 2/ / járda Kossuth u. Kossuth Lajos utca Tapolca 3543/ / / Radnóti Miklós u.i. Radnóti Miklós utca Tapolca 3544/ / / Radnóti Miklós u.ii. Radnóti Miklós utca Tapolca 3551/ / / Csokonai Vitéz Mihály u. I. Csokonai utca Tapolca 3552/ / / 3 közterület Radnóti Miklós utca Tapolca 3565/ / / Csokonai Vitéz Mihály u. II. Bányász utca Tapolca 3573/ / / 3 közterület Radnóti Miklós utca Tapolca 3574/ / / Bányász u.i. Bányász utca Tapolca 3576/ 11/ / 1 közterület Bányász utca Tapolca 3577/ / / Bányász u.ii. Bányász utca Tapolca 3579/ 14/ / Csokonai Vitéz Mihály u. Bányász utca Tapolca 3579/ 15/ / 1 közterület Radnóti Miklós utca Tapolca 3580/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 3580/ 19/ / Fenyves u. II Tapolca 3580/ 32/ / Vajda János u. II Tapolca 3580/ 60/ / Fenyves u.-ról nyílik Tapolca 3600/ 1/ / 4 Városi Új Köztemető Tapolca 3600/ 2/ / közterület Városi Új köztemetőnél Tapolca 3614/ / / Sütő András u. I Tapolca 3629/ / / közterület Tapolca 3630/ / / Gárdonyi Géza u. I Tapolca 3631/ / / 1 közterület Tapolca 3632/ / / Kós Károly u Tapolca 3633/ / / Gárdonyi Géza u. II Tapolca 3652/ / / Szabó Magda u Tapolca 3670/ / / Mikszáth Kálmán u Tapolca 3689/ / / Szabó Magda u. II Tapolca 3690/ / / 1 közterület Tapolca 3691/ / / közterület Tapolca 3700/ / / Márai Sándor u Tapolca 3701/ / / Benedek Elek u Tapolca 3702/ / / közterület Tapolca 3708/ / / Szabó Magda u.iii Tapolca 3709/ / / közterület Tapolca 3723/ / / Sütő András u. II Tapolca 3731/ / / közterület Tapolca 3733/ / / Keresztury Dezső u. I Tapolca 3734/ / / Keresztury Dezső u. II Tapolca 3735/ / / közterület Madách Imre u Tapolca 3742/ / / Sütő András u. III Tapolca 3743/ / / Madách Imre u. I Tapolca 3749/ / / Tóth Árpád u. 100

14 Sor Naplósor Tapolca 3750/ / / közterület Tapolca 3757/ / / Sütő András u. IV Tapolca 3784/ / / 1 közterület Tapolca 3785/ / / Tapolca-Diszel közti kerékpárút Tapolca 4008/ 4/ / 1 közterület Diszel Tapolca 4009/ 1/ / 1 közterület Diszel Tapolca 4011/ 1/ / István u. István utca Tapolca 4011/ 2/ / Kazinczy u. István utca Tapolca 4025/ / / árok Tapolca 4043/ 1/ / árok Tapolca 4043/ 2/ / árok Tapolca 4049/ / / 1 közterület Berek u. mellett Tapolca 4050/ / / Berek u. I. Berek utca Tapolca 4057/ / / Berek u. IV Tapolca 4064/ / / árok Tapolca 4065/ / / Berek u. III Tapolca 4072/ / / Balassi B. u. Balassi B. u Tapolca 4086/ / / Berek u. II. Berek utca Tapolca 4096/ / / Szív u Tapolca 4103/ / / Miklós u. Miklós utca Tapolca 4107/ 12/ / Névnélküli u. Ady Endre utca Tapolca 4107/ 20/ / Gyulaffy László u. Gyulaffy László utca Tapolca 4107/ 45/ / Névnélküli u Tapolca 4119/ 1/ / árok Tapolca 4147/ / / Patak u Tapolca 4163/ 1/ / 3 közterület Tapolca 4166/ / / Rózsadomb u.i Tapolca 4169/ / / Rózsadomb u.ii Tapolca 4173/ / / Névnélküli u Tapolca 4176/ / / Névnélküli u Tapolca 4179/ / / Rózsadomb u.iii Tapolca 4181/ / / Névnélküli u Tapolca 4187/ / / Névnélküli u Tapolca 4196/ / / Rózsadomb u.iv Tapolca 4202/ / / Rózsadomb u.v Tapolca 4204/ / / Rózsadomb u.vi Tapolca 4210/ / / Rózsadomb u.vii Tapolca 4216/ / / Névnélküli u Tapolca 4220/ / / Névnélküli u Tapolca 4223/ / / Rózsadomb u.viii Tapolca 4226/ / / Rózsadomb u.ix Tapolca 4229/ / / 1 közterület Tapolca 4230/ / / Névnélküli u Tapolca 4256/ / / Névnélküli u Tapolca 4261/ / / árok Tapolca 4267/ / / Csabi köz Csabi Tapolca 4273/ / / 1 közterület Tapolca 4274/ / / közterület Tapolca 4281/ / / Csabi u. Csabi Tapolca 4293/ / / 1 közterület Tapolca 4294/ / / 1 közterület Tapolca 4304/ 1/ / Móra F. u. I Tapolca 4313/ / / Szabó Ervin u.i. Szabó Ervin utca 100

15 Sor Naplósor Tapolca 4316/ / / Névnélküli u Tapolca 4319/ / / Babits Mihály u.i. Babits Mihály utca Tapolca 4329/ / / Móra F. u. II. Móra Ferenc utca Tapolca 4339/ / / Névnélküli u Tapolca 4344/ / / Derkovits Gy. u. Derkovits utca Tapolca 4353/ / / Ács Ferenc u. Ács Ferenc utca (volt Landler Jenő utca) Tapolca 4370/ 7/ / Bán Sándor u. I. Bán Sándor utca Tapolca 4370/ 14/ / Bán Sándor u. II Tapolca 4370/ 19/ / Névnélküli u Tapolca 4373/ / / árok Tapolca 4376/ / / Mikes Kelemen. u. Mikes Kelemen utca Tapolca 4390/ / / Szabadság u. I. Szabadság utca Tapolca 4437/ / / Szabadság u. II. Szabadság utca Tapolca 4443/ 1/ / Névnélküli u Tapolca 4460/ / / Szabadság u. III. Szabadság utca Tapolca 4479/ / / Babits Mihály u.ii Tapolca 4480/ / / Névnélküli u Tapolca 4494/ / / Névnélküli u Tapolca 4503/ / / Névnélküli u Tapolca 4504/ 1/ / 1 közterület Tapolca 4504/ 2/ / 1 közterület Tapolca 4505/ / / 1 közterület Tapolca 4506/ 1/ / 1 közterület Rózsadomb u Tapolca 4507/ 11/ / 1 Transzformátor területe Tapolca 4509/ / / járda Keszthelyi út Tapolca 4511/ 11/ / Közút és 1 épület Volt laktanya Tapolca 4511/ 15/ / Közút Volt laktanya Tapolca 4512/ / / Névnélküli u Tapolca 4513/ / / Botár Árpád u Tapolca 4514/ / / 1 közterület Tapolca 4515/ / / Névnélküli u Tapolca 4516/ / / Névnélküli u Tapolca 4517/ / / 1 közterület Tapolca 6106/ / / zártkerti út Tapolca 6113/ 1/ / zártkerti út Tapolca 6182/ / / zártkerti út Tapolca 6192/ / / zártkerti út Tapolca 6198/ / / zártkerti út Tapolca 6208/ / / zártkerti út Tapolca 6259/ / / zártkerti út Tapolca 6269/ 3/ / zártkerti út Tapolca 6293/ / / zártkerti út Tapolca 6428/ / / zártkerti út Tapolca 6448/ / / zártkerti út Tapolca 6474/ / / zártkerti út Tapolca 6493/ / / zártkerti út Tapolca 6495/ 3/ / zártkerti út Tapolca 6526/ / / zártkerti út Tapolca 6562/ 1/ / zártkerti út Tapolca 6562/ 2/ / zártkerti út Tapolca 6563/ / / zártkerti út Tapolca 6611/ / / zártkerti út Tapolca 6653/ / / zártkerti út 100

16 Sor Naplósor Tapolca 6681/ / / zártkerti út Tapolca 6689/ / / zártkerti út Tapolca 6700/ / / zártkerti út Tapolca 6722/ / / zártkerti út Tapolca 6728/ 9/ / zártkerti út Tapolca 6754/ / / zártkerti út Tapolca 7125/ 1/ / zártkerti út Tapolca 7159/ 3/ / zártkerti út Tapolca 7202/ / / zártkerti út Tapolca 7204/ / / 1 vízmosás Tapolca 7225/ / / zártkerti út Tapolca 7226/ / / zártkerti út Tapolca 7257/ / / zártkerti út Tapolca 7263/ / / zártkerti út Tapolca 7276/ / / zártkerti út Tapolca 7307/ / / zártkerti út Tapolca 7503/ / / zártkerti út Tapolca 7524/ / / zártkerti út Tapolca 7545/ / / zártkerti út Tapolca 7556/ / / zártkerti út Tapolca 7557/ / / zártkerti út Tapolca 7591/ / / árok Tapolca 7623/ / / zártkerti út Tapolca 7634/ / / 1 vízmosás Tapolca 7759/ 2/ / zártkerti út Tapolca 7810/ / / zártkerti út Tapolca 02/ 2/ / Állatrakodó földterülete Tapolca 06/ 4/ / árok Tapolca 08/ 1/ / külterületi út, Magyarosi dűlő Zalahaláp 010/ 42/ / szemétlerakó telep Zalahaláp 010/ 43/ / 5 b.:legelő,a.: szeméttelep Zalahaláp 010/ 44/ / szemétlerakó telep Tapolca 015/ / / külterületi út Sáska 040/ 16/ / külterületi út, Sáska bányatelek Tapolca 046/ 29/ / árok Tapolca 046/ 34/ / külterületi út Tapolca 046/ 43/ / külterületi út Tapolca 046/ 54/ / külterületi út Tapolca 046/ 57/ / külterületi út Tapolca 047/ / / külterületi út Tapolca 048/ 10/ / külterületi út Tapolca 049/ / / külterületi út Tapolca 070/ 7/ / külterületi út, Sebron Tapolca 073/ / / külterületi út Tapolca 075/ / / külterületi út Tapolca 077/ / / árok Tapolca 078/ / / külterületi út Tapolca 080/ / / árok Tapolca 081/ / / árok Tapolca 085/ / / külterületi út Tapolca 097/ 9/ / külterületi út Sebron Tapolca 098/ / / külterületi út Sebron 100

17 Sor Naplósor Tapolca 0103/ / / árok Tapolca 0107/ / / árok Tapolca 0109/ / / árok Tapolca 0121/ 9/ / külterületi út Tapolca 0122/ / / külterületi út Tapolca 0127/ / / külterületi út Tapolca 0128/ 4/ / külterületi út Tapolca 0154/ / / külterületi út Tapolca 0157/ / / külterületi út Tapolca 0158/ / / külterületi út Tapolca 0161/ / / külterületi út Tapolca 0173/ / / külterületi út Tapolca 0178/ / / külterületi út Tapolca 0180/ 2/ / külterületi út Tapolca 0183/ / / külterületi út Tapolca 0188/ / / külterületi út Tapolca 0206/ / / külterületi út Tapolca 0209/ / / külterületi út Tapolca 0212/ / / árok Tapolca 0217/ / / Halastópuszta bekötő út Tapolca 0220/ 5/ / vízmű Tapolca 0221/ 4/ / külterületi út Tapolca 0221/ 6/ / külterületi út Tapolca 0225/ / / külterületi út Tapolca 0226/ / / árok Tapolca 0230/ / / külterületi út Tapolca 0232/ / / külterületi út Tapolca 0237/ 2/ / külterületi út Tapolca 0239/ / / külterületi út Tapolca 0241/ / / árok Tapolca 0244/ / / külterületi út Tapolca 0246/ / / árok Tapolca 0255/ 1/ / külterületi út Tapolca 0257/ / / külterületi út Tapolca 0259/ 1/ / Beépítetlen terület (volt szemétlekaró) Tapolca 0259/ 2/ / Beépítetlen terület (volt szemétlerakó) Tapolca 0259/ 3/ / Beépítetlen terület (volt szemétlerakó) Tapolca 0259/ 4/ / Beépítetlen terület (volt szemétlerakó) Tapolca 0259/ 5/ / Helyi közút Tapolca 0261/ / / külterületi út Tapolca 0263/ / / külterületi út Tapolca 0265/ / / külterületi út Tapolca 0267/ / / külterületi út Tapolca 0274/ / / külterületi út Tapolca 0279/ 2/ / trafóállomás földterülete Tapolca 0282/ 17/ / külterületi út Tapolca 0286/ 8/ / külterületi út Tapolca 0291/ 33/ / külterületi út Tapolca 0292/ 36/ / külterületi út Tapolca 0293/ 2/ / külterületi út 100

18 Sor Naplósor Tapolca 0294/160/ / Madách Imre u. II Tapolca 0297/ 1/ / külterületi út Tapolca 0297/ 3/ / külterületi út Tapolca 0297/ 13/ / külterületi út Tapolca 0297/ 19/ / árok Tapolca 0301/ / / külterületi út Tapolca 0304/ / / külterületi út Tapolca 0306/ 4/ / külterületi út Tapolca 0307/ 2/ / külterületi út Tapolca 0308/ / / árok Tapolca 0310/ 2/ / külterületi út Tapolca 0312/ / / árok Tapolca 0313/ 2/ / árok Tapolca 0313/ 4/ / árok Tapolca 0313/ 9/ / külterületi út Tapolca 0313/ 11/ / árok Tapolca 0313/ 21/ / árok Tapolca 0313/ 24/ / külterületi út Tapolca 0318/ / / árok Tapolca 0319/ 26/ / külterületi út Tapolca 0321/ 38/ / külterületi út Tapolca 0321/ 46/ / külterületi út Tapolca 0323/ 3/ / árok Tapolca 0324/ 2/ / árok Tapolca 0324/ 3/ / árok Tapolca 0324/ 4/ / árok Tapolca 0325/ / / külterületi út Tapolca 0327/ / / árok Tapolca 0329/ / / árok Tapolca 0330/ 1/ / külterületi út Tapolca 0331/ / / árok Tapolca 0335/ / / árok Tapolca 0336/ 4/ / árok Tapolca 0336/ 9/ / külterületi út Tapolca 0337/ / / külterületi út Tapolca 0338/ 1/ / külterületi út Tapolca 0339/ / / árok Tapolca 0341/ / / külterületi út Tapolca 0344/ 1/ / Tapolca-Diszel közti kerékpárút Tapolca 0344/ 2/ / Tapolca-Diszel közti kerékpárút Tapolca 0347/ / / külterületi út Tapolca 0349/ / / külterületi út Tapolca 0350/ 8/ / külterületi út Tapolca 0351/ / / külterületi út Tapolca 0354/ / / külterületi út Tapolca 0355/ 9/ / külterületi út Tapolca 0358/ / / külterületi út Tapolca 0361/ 1/ / külterületi út Tapolca 0365/ / / külterületi út Tapolca 0366/ / / külterületi út Tapolca 0371/ / / 2 patak 100

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/371-2/2018.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/371-2/2018. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/371-2/2018. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2018. május 4-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/632/2015. Önkormányzati és Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási Csoport Pápainé dr. Németh Mária Anita csoportvezető

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/632/2015. Önkormányzati és Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási Csoport Pápainé dr. Németh Mária Anita csoportvezető 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/632/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 35/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 19. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/713-1/ 2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. november 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata vélemény kinyilvánítása a fenntartásban működő általános

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/1212/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 9/2015. (III. 30.) önkormányzati

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 593-1/2014 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 593-1/2014 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 593-1/2014 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/2-4/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 19-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/2-4/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 19-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/2-4/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1890-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 1 14 Tapolca 1/ /A/ 11222 Társasház Fő tér 4 14,866 2 244 Tapolca 2/ 1/A/ 11221 Társasház Fő tér 6-8 33,9411 3 128 Tapolca 18/ 1/A/ 11222 Társasház Fő tér 10 53,323 4 129 Tapolca 18/ 2/A/ 11222 Pince,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/537-9/2017. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 4-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/537-9/2017. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 4-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/537-9/2017. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. augusztus 4-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók A Tapolcai Általános Iskola

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/545-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 17-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/545-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 17-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/545-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. június 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A 0400/7 helyrajzi számú ingatlanból

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1086/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 28-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1086/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 28-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1086/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterületi nevek megállapításáról, a

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Egyes bizottsági neveket tartalmazó

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak:

rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: rendelet 1/a. számú melléklete Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak: Forgalomképtelen ingatlanok Sorsz. Hrsz. Terület ha m2 Cím Megnevezés Megjegyzés 1. 2 1 0783 Kossuth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1 Fõglein Ilona Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 17-099-001-6, Cím: Hõsök tere 1. (Városháza), TEVK: 01 Ady Endre utca teljes közterület 107 Bajcsy-Zsilinszky utca 000002 000128 páros házszámok 116

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY település

PÜSPÖKLADÁNY település 01. számú egyéni választókerület szavazókörei és utcajegyzéke 001. Rendelőintézet, re bejelentkezettek, Kossuth u. 1. átjelentkezéssel szavazók Damjanich utca 000001 000011/0005 folyamatos házszámok Hajdú

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 5-i nyilvános ülésére. dr. Németh Mária Anita jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 5-i nyilvános ülésére. dr. Németh Mária Anita jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/267-2/2017. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2017. május 5-i nyilvános ülésére Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 18-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1565/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 17 2012.05.10. 13:27 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

(2) A Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők felé negyedévente 3 db egyenlő összegű havi számlát bocsát ki a következő negyedévre vonatkozóan.

(2) A Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők felé negyedévente 3 db egyenlő összegű havi számlát bocsát ki a következő negyedévre vonatkozóan. Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület december 14-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület december 14-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2017. december 14-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 090066175. sz. fogorvosi körzetre (működtető Dr. Yousif Egészségügyi, Szakorvosi és Kereskedelmi KFT.) vonatkozó

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

001. szavazókör Azonosító: , Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány

001. szavazókör Azonosító: , Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány 001. szavazókör Azonosító: 04-021-001-2, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Ady Endre utca 36 36 folyamatos házszámok Ady Endre utca 38 999998 folyamatos házszámok Árpád utca 1 45

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/305/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 28-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/305/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 28-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/305/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Az önkormányzat vagyonáról és

Részletesebben

a Képviselő-testület december 16-i nyilvános ülésére A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

a Képviselő-testület december 16-i nyilvános ülésére A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/622/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A lakások és helyiségek

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület március 24-i nyilvános ülésére. A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület március 24-i nyilvános ülésére. A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/191/2017. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. március 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012.

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról (egységes szerkezetben az 1/2017. (I. 20.) és a 32/2017.

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/685-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Az állattartás szabályairól szóló 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Forgalomképtelen vagyonelemek 1.sz.melléklet Vagyonkatasztere Sorszám Sor Kataszteri Helyr./Leltári Ing. megnevezés Ing. utca+hsz Sor Kataszteri Helyr./Leltári 1. 106 701/ / / Közterület 701-es utca 151. 399 086/ 27/ / árok 2. 461 285/ / / Belterületi közút Ady utca 152.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005. (VII.12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA

NVR - Körzetkezelés Dátum: :22:55 Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 PXKAX - Monor KÖRZETLEÍRÓ LISTA Lekérdező: Boros László Lapszám: 1 Szavazókör: Megye/főváros: Település/kerület: Országgyűlési választás, EP választás, országos népszavazás Pest Monor 001. szavazókör Arany János utca Teljes közterület

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék: A rendelet április 15-én kihirdetve. Kovács Zoltánné dr.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék: A rendelet április 15-én kihirdetve. Kovács Zoltánné dr. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egységes szerkezetbe foglalt szöveg Hatályos: 2017. március 21-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1.

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

A Képviselő-testület Ócsa város közigazgatási területén három háziorvosi, egy házi gyermekorvosi és kettő fogorvosi körzetet hoz létre.

A Képviselő-testület Ócsa város közigazgatási területén három háziorvosi, egy házi gyermekorvosi és kettő fogorvosi körzetet hoz létre. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelete 1 a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred-állandó

Balatonfüred-állandó Balatonfüred-állandó Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Arácsi u. Arad.u. Arany János u. Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u. Bajcsy Zs. u. Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Tulipánkert Székhelyóvoda - Hunyadi u.14. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Északon a Vásárhelyi Pál utca, az Ipolyi térig. A Kossuth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben