4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 27-i nyilvános ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelet felülvizsgálata Dobó Zoltán polgármester Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport Pápainé dr. Németh Mária csoportvezető Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság gyermekorvosok Tisztelt Képviselő-testület! Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását. Az orvosi körzetek kialakításáról szóló Kt. rendeletet (a továbbiakban: R.) a Képviselő-testület a december 18-i nyilvános ülésén fogadta el. A R. felülvizsgálatára azért kerül sor, mert a gyermekorvosi körzetek átalakítása szükségessé vált városunkban. A Képviselő-testület december 14-i nyilvános testületi ülésén elfogadta a tapolcai 2. sz. gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosának, Dr. Vető Andrásnak a felmondását. Feladatellátási szerződésében hat hónapos felmondási idő lett kikötve. A felmondási idő június 7-én járt le június 8-a óta Dr. Dorner Mária gyermekorvos látja el a helyettesítési feladatokat. Városunkban a 14 év alatti lakosságszám legfrissebb adataink szerint 2106 fő. Ez a gyermeklétszám oszlik meg a 4 gyermekorvosi körzet között. Diszelben vegyes körzet működik, azaz a háziorvos gyermekeket és felnőtteket egyaránt ellát. A 0-14 éves korosztály körzetenkénti megoszlása a következő: 1.számú gyermekorvosi körzet: 527 fő 2. számú gyermekorvosi körzet: 409 fő 3. számú gyermekorvosi körzet: 523 fő 4. számú gyermekorvosi körzet: 496 fő 6. háziorvosi körzet: 144 fő (vegyes körzet, Diszel) körzeten kívül: 7 fő A 2. számú gyermekorvosi körzetben a népesség-nyilvántartás adatai szerint 409 fő 18 év alatti gyermek él, ténylegesen azonban körülbelül 30 fő tartozik jelenleg a körzetbe. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervével decemberében történt egyeztetést követően világossá vált, hogy a jelenlegi gyermeklétszám mellett nem üzemeltethető gazdaságosan négy gyermekorvosi körzet. Célszerű tehát a jelenlegi négy gyermekorvosi körzetből a jelenlegi 2. sz. gyermekorvosi körzet felosztásával - három gyermekorvosi körzetet létrehozni.

2 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.rendelet 8. (2) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy újonnan kialakított körzetek esetén az OEP akkor köt finanszírozási szerződést a szolgáltatóval, ha az ellátottak létszáma 0-14 év közötti korosztály esetén eléri a 600 főt. Az újonnan kialakított körzetek mindegyikében meghaladja az ellátotti létszám a Kormányrendelet által előírt létszámminimumot. A körzethatárok kijelölése a városban praktizáló házi gyermekorvosokkal közösen történt, együttműködésünk alapján új utcajegyzék került kialakításra. Az új 1. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa Dr. Dorner Mária, az új 2. számú körzeté Dr. Szabó Gabriella és az új 3. számú körzeté pedig Dr. Sövényházi Ilona lesz. A diszeli körzet változatlan marad. Mivel három új gyermekorvosi körzet kerül kialakításra, szükséges lesz a gyermekorvosokkal kötött feladatellátási szerződéseken is átvezetni a változásokat. Intézkedni kell továbbá a Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervénél és Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél annak érdekében, hogy a gyermekorvosok az új körzetek ellátotti létszámának megfelelően részesüljenek finanszírozásban. A jelenlegi 2. sz. gyermekorvosi körzet Tapolca Város Önkormányzata működtetésében van, az új körzethatárok kialakítását követően a működési engedély visszavonása iránt is intézkedést kell tenni. A Képviselő-testület április 26-i nyilvános ülésén hozott döntést a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezésével kapcsolatban. Ennek eredményeként július 1-jével számos utca neve megváltozott. Az új gyermekorvosi körzetek kialakításával egyidejűleg célszerű az utcanevek átvezetését is elvégezni. Gyakorlati szempontból célszerűbbnek mutatkozik a régi rendelet helyett új rendelet megalkotása, tekintettel arra, hogy a régi rendelet nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjék. HATÁROZATI JAVASLAT I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2015. (. ) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az új gyermekorvosi körzetek kialakítása folytán szükséges intézkedéseket, bejelentéseket megtegye, és a város házi gyermekorvosaival az új körzetek adatait tartalmazó feladatellátási szerződéseket aláírja. Határidő: április 30. Felelős: polgármester Tapolca, március 18. Dobó Zoltán polgármester

3 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (III..) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról (Tervezet) Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A háziorvosi körzetek utcajegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. (2) A gyermekorvosi körzetek utcajegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. (3) A fogorvosi körzetek utcajegyzékét a 3. melléklet tartalmazza. 2. (1) A rendelet április 1-jén lép hatályba (2) Hatályát veszti a 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelet. Tapolca, március 27. Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző

4 1. melléklet a _/2015. (. ) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. számú körzet 1.1 Ady Endre utca 1.15 Ley József utca 1.2 Bárdos Lajos utca 1.16 Marton László utca 1.3 Bartók Béla utca 1.17 Mogyoróshegy 1.4 Darányi Ignác utca 1.18 Munkácsy köz 1.5 Deák Ferenc utca 1.19 Munkácsy Mihály utca 1.6 Fenyves utca 1.20 Pacsirta utca 1.7 Fő tér 1.21 Paptelep 1.8 Glázer Sándor utca 1.22 Semmelweis Ignác utca 1.9 Halápi út 1.23 Szálloda utca 1.10 Halastó utca 1.24 Vajda János utca 1.11 Hősök tere 1.25 Véndeki utca 1.12 Iskola utca 1.26 Víztorony utca 1.13 Kisfaludy Sándor utca 1.27 Vörösmarty Mihály utca 1.14 Köztársaság tér 1.28 Wesselényi Miklós utca 2. számú körzet 2.1 Barackvirág utca 2.11 Kosztolányi Dezső utca 2.2 Benedek Elek utca 2.12 Lóczy Lajos utca 2.3 Bertha Bulcsu utca 2.13 Madách Imre 2.4 Egry József utca 2.14 Márai Sándor utca 2.5 Gárdonyi Géza utca 2.15 Mikszáth Kálmán utca 2.6 Juhász Gyula utca 2.16 Sütő András utca 2.7 Kamocsa 2.17 Szabó Magda utca 2.8 Kazinczy tér 11., 13., 15., Tatay Sándor utca 2.9 Keresztury Dezső utca 2.19 Tóth Árpád utca 2.10 Kós Károly utca 3. számú körzet 3.1 Alkotmány utca 3.11 Honvéd utca 3.2 Apponyi Albert utca 3.12 Ipar utca 3.3 Attila köz 3.13 József Attila utca 3.4 Bajcsy-Zsilinszky utca 3.14 Keszler Aladár utca 3.5 Baross Gábor utca 3.15 Keszthelyi út 3.6 Batthyány Lajos utca 3.16 Lehel utca 3.7 Béke utca 3.17 Liszt Ferenc utca 3.8 Erkel Ferenc utca 3.18 Május 1. utca 3.9 Géza fejedelem utca 3.19 Sümegi út 3.10 Haraszt utca 3.20 Teleki Pál utca 4. számú körzet 4.1 Akácfa utca 4.16 Ősz utca 4.2 Árpád utca 4.17 Rákóczi Ferenc utca 4.3 Bacsó Béla utca 4.18 Sebron 4.4 Billege utca 4.19 Stadion utca

5 4.5 Damjanich János utca 4.20 Szegfű utca 4.6 Dobó István tér 4.21 Szent István utca 4.7 Dózsa György út 4.22 Szent László utca 4.8 Hegymagasi út 4.23 Széchenyi István utca 4.9 Hunyadi János utca 4.24 Tanúhegyek utca 4.10 Kandó Kálmán utca 4.25 Tavasz köz 4.11 Klapka György utca 4.26 Tavasz utca 4.12 Jókai Mór utca 4.27 Vasút utca 4.13 Lesence utca 4.28 Vincellér utca 4.14 Nyár utca 4.29 Viszló utca 4.15 Nyárfa utca 4.30 Zöldfa utca 5. számú körzet 5.1 Arany János utca 5.18 Kölcsey Ferenc utca 5.2 Bajza József utca 5.19 Martinovics Ignác utca 5.3 Balaton utca 5.20 Móricz Zsigmond köz 5.4 Batsányi János utca 5.21 Móricz Zsigmond utca 5.5 Bem Apó utca 5.22 Nagyköz utca 5.6 Bertha Vince utca 5.23 Petőfi Sándor utca 5.7 Bólyai János utca 5.24 Pózdomb 5.8 Csányi László utca 5.25 Sallay Misi utca 5.9 Csobánc utca 5.26 Simon István utca 5.10 Eötvös Lóránd utca 5.27 Szentgyörgy utca 5.11 Kereszt utca 5.28 Táncsics Mihály utca 5.12 Kertész utca 5.29 Templomdomb utca 5.13 Kinizsi Pál utca 5.30 Téglagyár 5.14 Királykuti utca 5.31 Toldi Miklós utca 5.15 Kiss János utca 5.32 Török János utca 5.16 Kodály Zoltán utca 5.33 Vastagh János utca 5.17 Kossuth Lajos utca 5.34 Zrínyi Miklós utca 6. számú körzet 6.1 Ács Ferenc utca 6.12 István utca 6.2 Babits Mihály utca 6.13 Kazinczy Ferenc utca 6.3 Balassi Bálint utca 6.14 Mikes Kelemen utca 6.4 Bán Sándor utca 6.15 Miklós utca 6.5 Berek utca 6.16 Móra Ferenc utca 6.6 Csabi utca 6.17 Rózsadomb utca 6.7 Csabimalom 6.18 Szabadság utca 6.8 Csobánchegy 6.19 Szabó Ervin utca 6.9 Derkovits Gyula utca 6.20 Szarvasmalom 6.10 Gyulaffy László utca 6.21 Szív utca 6.11 Halyagoshegy 6.22 Templom tér 7. számú körzet 7.1 Bányász utca 7.2 Berzsenyi Dániel utca 7.3 Csokonai Vitéz Mihály utca 7.4 Kazinczy tér 1., 3., 5., 7., Radnóti Miklós utca

6 2. melléklet a _/2015. (. ) önkormányzati rendelethez GYERMEKORVOSI KÖRZETEK 1. számú körzet 1.1 Bajza József utca 1.18 Kós Károly utca 1.2 Balaton utca 1.19 Kossuth Lajos utca Bányász utca 1.20 Kosztolányi Dezső utca 1.4 Barackvirág utca 1.21 Madách Imre utca 1.5 Benedek Elek utca 1.22 Márai Sándor utca 1.6 Bertha Bulcsú utca 1.23 Mikszáth Kálmán utca 1.7 Berzsenyi Dániel utca 1.24 Móricz Zsigmond köz 1.8 Bolyai János utca 1.25 Móricz Zsigmond utca 1.9 Csokonai Vitéz Mihály utca 1.26 Paptelep 1.10 Egry József utca 1.27 Radnóti Miklós utca 1.11 Eötvös Loránd utca 1.28 Sallay Misi utca 1.12 Gárdonyi Géza utca 1.29 Simon István utca 1.13 Halastópuszta 1.30 Sütő András utca 1.14 Kamocsa 1.31 Szabó Magda utca 1.15 Kazinczy tér 1.32 Tatay Sándor utca 1.16 Keresztury Dezső utca 1.33 Tóth Árpád utca 1.17 Kodály Zoltán utca 2. számú körzet 2.1 Alkotmány utca 2.24 Juhász Gyula utca 2.2 Apponyi Albert utca 2.25 Kertész utca 2.3 Attila köz 2.26 Keszler Aladár utca 2.4 Bajcsy-Zsilinszky utca 2.27 Kinizsi Pál utca 2.5 Bárdos Lajos utca 2.28 Kiss János utca 2.6 Baross Gábor utca 2.29 Köztársaság tér 2.7 Bartók Béla utca 2.30 Lehel utca 2.8 Batthyány Lajos utca 2.31 Ley József utca 2.9 Béke utca 2.32 Liszt Ferenc utca 2.10 Bem Apó utca 2.33 Lóczy Lajos utca 2.11 Bertha Vince utca 2.34 Május 1. utca 2.12 Csobánc utca 2.35 Munkácsy köz 2.13 Darányi Ignác utca 2.36 Munkácsy Mihály utca 2.14 Erkel Ferenc utca 2.37 Pacsirta utca 2.15 Fenyves utca 2.38 Sebron 2.16 Géza fejedelem utca 2.39 Semmelweis Ignác utca 2.17 Glázer Sándor utca 2.40 Sümegi út 2.18 Halápi utca 2.41 Szálloda utca 2.19 Halastó utca 2.42 Teleki Pál utca 2.20 Haraszt utca 2.43 Vajda János utca 2.21 Honvéd utca 2.44 Véndeki utca 2.22 Ipar utca 2.45 Víztorony utca 2.23 József Attila utca 2.46 Vörösmarty Mihály utca

7 3. számú körzet 3.1 Ady Endre utca 3.31 Marton László utca 3.2 Akácfa utca 3.32 Mogyoróshegy 3.3 Arany János utca 3.33 Nagyköz utca 3.4 Árpád utca 3.34 Nyár utca 3.5 Bacsó Béla utca 3.35 Nyárfa utca 3.6 Batsányi János tér 3.36 Ősz utca 3.7 Batsányi János utca 3.37 Petőfi Sándor utca 3.8 Billege utca 3.38 Pózdomb 3.9 Csányi László utca 3.39 Rákóczi Ferenc utca 3.10 Damjanich János utca 3.40 Stadion utca 3.11 Deák Ferenc utca 3.41 Széchenyi István utca 3.12 Dobó István tér 3.42 Szegfű utca 3.13 Dózsa György út 3.43 Szent István utca 3.14 Fazekas utca 3.44 Szent László utca 3.15 Fő tér 3.45 Szentgyörgy utca 3.16 Hegymagasi út 3.46 Táncsics Mihály utca 3.17 Hősök tere 3.47 Tanúhegyek utca 3.18 Hunyadi János utca 3.48 Tavasz köz 3.19 Iskola utca 3.49 Tavasz utca 3.20 Jókai Mór utca 3.50 Téglagyár 3.21 Kandó Kálmán utca 3.51 Templom-domb 3.22 Kereszt utca 3.52 Toldi Miklós utca 3.23 Keszthelyi út 3.53 Török János utca 3.24 Királykuti utca 3.54 Vastagh János utca 3.25 Kisfaludy Sándor utca 3.55 Vasút utca 3.26 Klapka György utca 3.56 Vincellér utca 3.27 Kossuth Lajos utca Viszló utca 3.28 Kölcsey Ferenc utca 3.58 Wesselényi Miklós utca 3.29 Lesence utca 3.59 Zöldfa utca 3.30 Martinovics Ignác utca 3.60 Zrínyi Miklós utca

8 3. melléklet a _/2015. (. ) önkormányzati rendelethez FOGORVOSI KÖRZETEK 1. számú körzet 1.1 Barackvirág utca 1.2 Berzsenyi Dániel utca 1.3 Csokonai Vitéz Mihály utca 1.4 Egry József utca 1.5 Gárdonyi Géza utca 1.6 Halastópuszta 1.7 Juhász Gyula utca 1.8 Kamocsa 1.9 Kazinczy tér 1.10 Keresztury Dezső utca 1.11 Kosztolányi Dezső utca 1.12 Kós Károly utca 1.13 Lóczy Lajos utca 1.14 Madách Imre utca 1.15 Márai Sándor utca 1.16 Mikszáth Kálmán utca 1.17 Radnóti Miklós utca 1.18 Sütő András utca 1.19 Szabó Magda utca 1.20 Tatay Sándor utca 1.21 Tóth Árpád utca 1.22 Diszel 1.23 Gyulakeszi 1.24 Sáska 1.25 Zalahaláp 2. számú körzet 2.1 Akácfa utca 2.35 Móricz Zsigmond utca 2.2 Arany János utca 2.36 Nagyköz utca 2.3 Árpád utca 2.37 Nyár utca 2.4 Bacsó Béla utca 2.38 Nyárfa utca 2.5 Bajza József utca 2.39 Ősz utca 2.6 Balaton utca 2.40 Petőfi Sándor utca 2.7 Batsányi János utca 2.41 Pózdomb 2.8 Bem Apó utca 2.42 Rákóczi Ferenc utca 2.9 Bertha Vince utca 2.43 Sallay Misi utca 2.10 Billege utca 2.44 Sebron 2.11 Bólyai János utca 2.45 Simon István utca 2.12 Csányi László utca 2.46 Stadion utca 2.13 Csobánc utca 2.47 Szegfű utca 2.14 Damjanich János utca 2.48 Szentgyörgy utca 2.15 Dobó tér 2.49 Szent István utca 2.16 Dózsa György út 2.50 Szent László utca 2.17 Eötvös Lóránd utca 2.51 Széchenyi utca

9 2.18 Fazekas utca 2.52 Tanúhegyek 2.19 Hegymagasi út 2.53 Tavasz köz 2.20 Hunyadi János utca 2.54 Tavasz utca 2.21 Jókai Mór utca 2.55 Táncsics Mihály utca 2.22 Kandó Kálmán utca 2.56 Templomdomb 2.23 Kereszt utca 2.57 Téglagyár, Pózdomb 2.24 Kertész utca 2.58 Toldi Miklós utca 2.25 Kinizsi Pál utca 2.59 Török János utca 2.26 Királykuti utca 2.60 Vastagh János utca 2.27 Kiss János utca 2.61 Vasút utca 2.28 Klapka György utca 2.62 Vincellér utca 2.29 Kodály Zoltán utca 2.63 Viszló utca 2.30 Kossuth Lajos utca 2.64 Zöldfa utca 2.31 Kölcsey Ferenc utca 2.65 Zrínyi Miklós utca 2.32 Lesence utca 2.66 Nemesgulács 2.33 Martinovics Ignác utca 2.67 Kisapáti 2.34 Móricz Zsigmond köz 2.68 Káptalantóti 9 3. számú körzet 3.1 Ady Endre utca 3.28 Kisfaludy Sándor utca 3.2 Alkotmány utca 3.29 Köztársaság tér 3.3 Apponyi Albert utca 3.30 Lehel utca 3.4 Attila köz 3.31 Ley József utca 3.5 Bajcsy-Zsilinszky utca 3.32 Liszt Ferenc utca 3.6 Bárdos Lajos utca 3.33 Május 1. utca 3.7 Baross Gábor utca 3.34 Marton László utca 3.8 Bartók Béla utca 3.35 Mogyoróshegy 3.9 Batthyány Lajos utca 3.36 Munkácsy köz 3.10 Béke utca 3.37 Munkácsy Mihály utca 3.11 Darányi Ignác utca 3.38 Pacsirta utca 3.12 Deák Ferenc utca 3.39 Paptelep 3.13 Erkel Ferenc utca 3.40 Semmelweis Ignác utca 3.14 Fenyves utca 3.41 Sümegi út 3.15 Fő tér 3.42 Szálloda utca 3.16 Géza fejedelem utca 3.43 Teleki Pál utca 3.17 Glázer Sándor utca 3.44 Vajda János utca 3.18 Halastó utca 3.45 Véndeki utca 3.19 Halápi út 3.46 Víztorony utca 3.20 Haraszt utca 3.47 Vörösmarty Mihály utca 3.21 Honvéd utca 3.48 Wesselényi Miklós utca 3.22 Hősök tere 3.49 Hegymagas 3.23 Ipar utca 3.50 Raposka 3.24 Iskola utca 3.51 Szigliget 3.25 József Attila utca 3.26 Keszler Aladár utca 3.27 Keszthelyi út

10 HATÁSVIZSGÁLAT A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Az orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet elfogadása társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokat közvetlenül nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet elfogadása csekély mértékű adminisztrációs többletet okoz: intézkedni kell a működési engedély visszavonásáról, valamint a gyermekorvosi körzetek bejelentéséről, a feladatellátási szerződések módosításáról. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Rendeletet célszerűségi szempontok miatt, a valós helyzethez igazodóan szükséges módosítani. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet Orvos neve Telefon Rendelés helye hétfő kedd szerda csütörtök péntek szám I. Dr. Zsiga Erzsébet 314-970 Kert u. 11. 12 00-19 00 7 00-14 00 12 00-19 00 7 00-14 00 7 00-9 00

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,,,. _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben