Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23.* (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. * (2) bekezdésének, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv. 2. ~ (2) bekezdésének rendelkezése alapján, az alapellátás keretében nyújtandó egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet célja 1.~ E rendelet célja, hogy Szajol Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén - az orvosi tevékenységről szóló évi II. törvényben foglaltakkal összhangban az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben meghatározott alapellátási feladatát, a betegellátás színvonalának emelése érdekében, teljes körűen biztosítsa. A rendelet hatálya 2.~ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző, háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgáltatókra. II. fejezet Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása 3.~. (1) Az alapfokú egészségügyi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki. (2) Az Önkormányzat közigazgatási területén 2 háziorvosi körzet működik. (3) A háziorvosi körzetek terület szerinti meghatározását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat területén I fogorvosi körzet működik. A fogorvosi körzet működési területe a település egészére kiterjed. (5) Az Önkormányzat területén 2 védőnői körzet működik. (6) A védőnői körzetek terület szerinti meghatározását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 4.~ A területi ellátási kötelezettség körében a 3.* (2)-(6) bekezdés szerinti körzeteket a Képviselő testület évente felülvizsgálj a.

2 III. fejezet Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása 5.~ (1) Az Önkormáiiyzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egyéni vállalkozóként, vagy társas vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján látja el. (2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának vállalkozás útján történő ellátását a szolgáltatóval kötött egészségügyi ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja. (3) Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerződésben meghatározott területi ellátási kötelezettségén alapuló, egészségügyi szolgáltatások teljesítését célzó önkormányzati tulajdonban álló ingatlan és egyéb vagyontárgyak használatba adását a szolgáltatóval kötött használati szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja. (4) Az óvoda és iskola-egészségügyi ellátást a szolgáltatókkal kötött ellátási szerződés alapján a háziorvosi, fogorvosi, valamint a működési engedélyben foglaltak szerint a védőnői szolgálatok végzik. IV. fejezet Záró rendelkezések 6.* (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szajol, november 12. polgármester ászló Jjegyző

3 3 INDOKOLÁS Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 16/2013. (XI. 12.) számú önkormányzati rendeletéhez 1-2.*-hoz A rendelet célját és a hatályra vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 3-5.~-hoz A rendelet meghatározza az egészségügyi alapellátás formáit és típusait. Meghatározza az egyes szolgálatokhoz tartozó ellátási körzeteket. Külön rendelkezik az iskola és i~úság-egészségügyi ellátás feladatairól. Kiemelt fontosságú a körzetek évenkénti rendszeres felülvizsgálata és a szükséges módosítások átvezetése. 6.~-hoz Mivel a rendelet a jelenleg is fennálló állapotot tükrözi, a hatályba lépése nem jelent érdemi változást a szolgálatok működésében, így a kihirdetést követő azonnali hatálybalépés alkalmazható. Szajol, november 12.. ~.J v-~. 1 SzöIlősi\Jó~f. ~. Dr. ;~ ók Lász ó polgám~st6r ~egyző *

4 4 1. számú melléklet SZAJOL I. sz. Háziorvosi körzet utcajegyzéke Ady E. Út Akácfa Út Alamand dűlő Állami Gazdaság Út Állomás Út Áfor Út Bajcsy Zs. Út Batthyány Út Bocskai Út Csillag Út Diófa Út Dózsa Gy. Út Erdei F. Út Gábor Á. Út Gárdonyi G. Út Gyöngyvirág Út Hunyadi Út Jókai Út József A. Út Keleti K. Kinizsi Út Kölcsey F. Út Mátyás király Út Mátyás köz MÁV Őrház Mikszáth Út Móricz Zs. Út Napsugár Út Nefelejcs Út Pacsirta Út Radnóti Út Rózsa F. Út Széchenyi Út Szél Út Szent István király Út Szolnoki Út Szőnyi M. út Táncsics Út Tölgyfa Út Vörösmarty Út Zrínyi Út

5 5 SZAJOL II. sz. Háziorvosi körzet utcajegyzéke Arany J Út Árpád Út Bartók B. Út Béke köz Bekötő Út Bem apó Út Bercsényi Út Damjanich Út Dankó P. Út Debreceni Út Egressy B. Út Erkel F. tér Felsőfi~ld tanya Fő Út Gátőr Út Gerle Út Gólya Út Győzelem Út Halász Út Honvéd Út IbolyaÚt Károlyi M. Út Keszeg Út Kodály Z. Út Kossuth L. Út Kossuth köz Köztársaság Út Mártírok Út Marx K. Út Munka Út NépI~ont Út Orgona Út Petőfi Út Rákóczi Út Rozmaring Út Rózsák tere SzegfT~ Út Tisza Út Tulipán Út Vásárhelyi P. Út Vécsey K. Út

6 6 2. számú melléklet SZAJOL I. sz. Védőnői körzet utcajegyzéke Ady E. Út Akácfa Út Alamand dűlő Állami Gazdaság Út Állomás Út Áfor Út Bajcsy Zs. Út Batthyány Út Bocskai Út Csillag Út Diófa Út Dózsa Gy. Út Erdei F. Út Gábor Á. Út Gárdonyi G. Út Gyöngyvirág Út Hunyadi Út Jókai Út József A. Út Keleti K. Kinizsi Út Kölcsey F. Út Mátyás király Út Mátyás köz MÁV Őrház Mikszáth Út Móricz Zs. Út Napsugár Út Nefelejcs Út Pacsirta Út Radnóti Út Rózsa F. Út Széchenyi Út Szél Út Szent István király Út Szolnoki Út Szőnyi M. Út Táncsics Út Tölgyfa Út Vörösmarty Út Zrínyi Út

7 7 SZAJOL II. sz. Védőnői körzet utcajegyzéke Arany J. Út Árpád Út Bartók B. Út Béke köz Bekötő Út Bem apó Út Bercsényi Út Damjanich Út Dankó P Út Debreceni Út Egressy B. Út Erkel F. tér Felsőf~Md tanya Fő Út Gátőr Út Gerle Út Gólya Út Győzelem Út Halász Út Honvéd Út Ibolya Út Károlyi M. Út Keszeg Út Kodály Z. Út Kossuth L. Út Kossuth köz Köztársaság Út Mártírok Út Marx K. Út Munka Út Népfront Út Orgona Út Petőfi Út Rákóczi Út Rozmaring Út Rózsák tere Szegfi~ Út Tisza Út Tulipán Út Vásárhelyi P. Út Vécsey K. Út

8 Hatásvizsgálati lap az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. Várható társadalmi hatások A javaslat a már korábbi rendelkezésektől eltérő kötelezettségeket nem állapít meg, így különösebb társadalmi hatása nem várható. II. III. IV. Várható gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása külön költségvetési kihatással nem jár. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának külön hatásai nem várhatók, mivel egy jelenleg is fennálló és működő helyzetet tükröznek. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának hosszú távon pozitív egészségügyi hatásai lehetnek, amennyiben az egészségügyi alapellátás színvonala tovább fog javulni. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotására magasabb jogszabály felhatalmazása miatt volt szükség. VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé. Szajol, november 12.

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1890-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú 1/2006. ( 02.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Telekadóról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes hatásvizsgálat

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 92. 8500 PÁPA, Fő utca 5. Tel.: 89/515-018 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. június 26-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

../2015. (IX...) önkormányzati rendelete. a helyi adókról szóló 34/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

../2015. (IX...) önkormányzati rendelete. a helyi adókról szóló 34/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (IX....) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére. a 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére. a 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2013. október 29-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó ülésére a 3. napirendi ponthoz Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben