Fiatalok munkahelyi védelme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalok munkahelyi védelme"

Átírás

1 MUNKAVÉDELEM 1.1 Fiatalok munkahelyi védelme Tárgyszavak: munkavédelem; ifjúság; képzés; oktatás; kampány; érdekképviselet; veszélyelemzés; tájékoztatás. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szervezésében 2006-ban is megrendezik a Munkahelyi Biztonság és Foglalkozás-egészségügy Európai Hetét, amelynek szlogenje az idei évben Biztos kezdet. A minden évben egy-egy fontos munkavédelmi témát felölelő eseménysorozat célja idén az, hogy a dolgozó, illetve a munka világába hamarosan belépő fiatalok számára biztonságosabbá és egészségesebbé tegye a munkahelyeket. Az Európai Hét valójában a munkahelyeket célba vevő, egész éven át tartó információs kampány, amely várja a részt venni, illetve saját tevékenységeikkel hozzájárulni kívánó munkavédelmi intézeteket és szervezeteket, szakszervezeteket, vállalatokat, menedzsereket, munkavállalókat és biztonsági képviselőket. A kampány részét képezhetik munkahelyi speciális vizsgálatok és kockázatértékelések, képzések szervezése, információs anyagok terjesztése és új munkahelyi politika bevezetése. A kampány a fiatal munkavállalók, illetve képviselőik, valamint a munkáltatók bevonására törekszik. Az oktatási közösségeket ugyancsak ösztönözni kívánja, mégpedig arra, hogy a fiatalokat készítsék fel a munkavállalásra, és ennek jegyében igyekszik az egyes iskolákat, osztályokat és magukat a diákokat is bevonni. A kampány decentralizált modell szerint épül fel: az Ügynökség öszszehangolja a kampánytevékenységeket, tájékoztatást biztosít 20 nyelven, illetve a kampány weboldalán, megszervezi a Helyes Gyakorlat Díj versenyeket, továbbá egy videofilm-pályázatot és a záróünnepséget, míg a nemzeti fókuszpontok mind a 25 EU-tagországban nemzeti szinten mozdítják elő, ösztönzik és szervezik a tevékenységeket. A Hét kettős célja a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság növelése és a helyes gyakorlatok népszerűsítése és elterjesztése.

2 A kampányt hivatalosan június 19-én, Brüsszelben, az Európai Parlamentben indították meg. Magát az Európai Hetet október 23. és 27. között rendezik, a kampány záróünnepségére pedig 2007 márciusában, Bilbaóban kerül majd sor. Az Ügynökség számos tematikus kiadványa foglalkozik a fiatalok munkavédelmének szempontjaival, az alábbiakban ezekből olvashatnak összefoglalót. A fiatalok munkavédelmének általános kérdései A fiatalok a tapasztalat, a képzés és a tudatosság hiánya miatt különösen nagy kockázatoknak lehetnek kitéve. Megfelelő tanácsadásra, tájékoztatásra és felügyeletre, valamint biztonságos és egészséges munkahelyekre van szükségük. A 18 év alatti személyek esetében a szakképzések és munkahelyi gyakorlatok résztvevőit, valamint a még iskolai vagy szakközépiskolai képzésben részt vevő, de alkalmi munkát végző személyeket is beleértve a veszélyekkel szembeni kitettségüket és munkaidejüket érintő korlátozásokra sajátos szabályozás vonatkozik. Jogszabályok védelem mindenki számára Minden munkahelyen megfelelő egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszernek kell működnie, amely mindenki számára védelmet nyújt. E rendszer keretében külön figyelmet kell fordítani a fiatal munkavállalók és az új belépők sérülékenységére. A munkáltatók fiatal munkavállalóikkal szembeni legfontosabb kötelezettségei a következők: a veszélyek azonosítása és kockázatértékelés elvégzése, nemcsak a teljes munkaidőben dolgozó fiatalokat, hanem az esetleges alkalmi fiatal munkavállalókat, például a hétvégén vagy iskolai szünetek idejére felvett, illetve a szakképzésben vagy munkahelyi gyakorlatokon részt vevő fiatalokat is beleértve; a kockázatértékelés alapján szabályok bevezetése a biztonság és az egészség védelme érdekében, beleértve a fiatal munkavállalókra vagy újonnan felvett személyekre, illetve a munkaerőtoborzó irodákra, a munkahelyi gyakorlatok szervezőire, a szakképzések szervezőire stb. vonatkozó bármely különleges szabályt; a szükséges szervezet biztosítása, beleértve a meghatározott felügyeleti előírásokat, valamint a munkafelügyelők számára a feladatuk ellátásához szükséges szakértelem és idő biztosítása;

3 a sérülékeny személyekre vonatkozóan szükséges valamennyi különleges intézkedés meghatározása beleértve a fiatal munkavállalókat és az újonnan munkába állókat, továbbá egyértelműen meg kell határozni a fiatal munkavállalókra vonatkozó tilalmakat, például a veszélyes berendezések használatát illetően; tájékoztatás a munkájukkal járó lehetséges kockázatokról és az alkalmazott megelőző intézkedésekről; megfelelő képzés, útmutatás és tájékoztatás biztosítása a felvételkor, valamint a munkakör vagy a munkahely megváltozását követően; a különösen érzékeny kockázati csoportok védelme az őket érintő veszélyekkel szemben, beleértve a fiatal munkavállalók különleges igényeit; konzultáció a munkavállalókkal és képviselőikkel a fiatal munkavállalókra vonatkozó előírásokról. Jogszabályok különleges védelem a 18 év alatti személyek számára Az itt szereplő tájékoztatás a fiatalkorúak munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelv minimumkövetelményein alapul. Az egyes tagállamokban alkalmazandó jog szigorúbb lehet, például a gyermekek munkavállalásának minimális korhatárát, a munkaidőt és a tiltott feladatokat illetően. Általános szabályként 18 év alatti személyek nem végezhetnek olyan munkát, amely: meghaladja fizikai vagy szellemi képességeiket; mérgező vagy rákkeltő anyagoknak teszi ki őket; sugárzásnak teszi ki őket; rendkívüli hővel, zajjal vagy rezgéssel jár; olyan kockázatokkal jár, amelyeket tapasztalataik vagy képzésük hiányában vagy a biztonsággal kapcsolatos elégtelen figyelmük miatt valószínűleg nem képesek felismerni vagy elkerülni. A 18 év alatti, de az iskolaköteles kor felső határát már betöltött személyek kivételes körülmények között elvégezhetik a fenti munkákat, amennyiben: a munka a szakképzésük szempontjából nélkülözhetetlen; a munkát hozzáértő személy felügyelete alatt végzik; a kockázatokat a lehető legalacsonyabb szintre csökkentették.

4 A fiatal munkavállalók munkaidejére korlátozások vonatkoznak. Más munkavállalókhoz képest hosszabb pihenőidővel rendelkeznek, és jellemzően nem dolgozhatnak éjszaka. Azokban a tagállamokban, melyek lehetővé teszik, hogy az országos szinten előírt minimális iskolaköteles kor felső határát még be nem töltött gyermekek dolgozzanak, szigorú korlátozások vonatkoznak a munkaidőre, az éjszakai munkavégzésre, valamint a munkaidő és az előírt pihenőidők életkor szerinti kategóriáira, és még akkor is kizárólag könnyű munkát végezhetnek. Az iskolaköteles korú gyermekek szüleit vagy törvényes gyámjait a munka megkezdése előtt tájékoztatni kell a kockázatértékelés eredményéről, valamint a gyermekeik biztonsága érdekében alkalmazott intézkedésekről. A munkavállaló legfontosabb jogai Minden munkavállalónak beleértve a fiatal személyeket is joga van: megismerni a munkahelyén jelentkező veszélyeket és azt, hogy mit kell tennie saját biztonságának megőrzése érdekében, továbbá milyen lépéseket kell tennie, ha baleset vagy vészhelyzet következik be; a fenti témákban tájékoztatást, útmutatást és képzést kapni, amelyeknek a munkakörre nézve egyedinek és ingyenesnek kell lenniük; a szükséges védőeszközökhöz ingyenesen hozzájutni; kérdések feltevésével részt venni az esetleges nem biztonságos gyakorlatok vagy körülmények jelentésében, és biztonsági ügyekben a munkáltatóval konzultálni. Amennyiben a fiatal munkavállalónak kétségei vannak munkája bármely vonatkozásának biztonságát és azokat a feladatokat illetően, amelyeknek az elvégzésére kérik, jogában áll, és egyben feladata, hogy aggodalmait közölje a munkafelügyelőjével. Végezetül jogában áll a nem biztonságos munka elvégzését visszautasítani. A fiatal munkavállalónak nem kötelessége veszélyes feladatot elvégezni csak azért, mert egy felettese vagy munkatársa azt megteszi. Tanácsok munkaadók számára Az európai statisztikák szerint a munkahelyi balesetek gyakorisága a évesek körében 50%-kal magasabb, mint a munkavállalók bár-

5 mely más korosztályánál. A megfelelő felügyelet hiánya hozzájárul a balesetek ilyen nagy számához. A fiatalok nem ismerik eléggé munkahelyüket, munkájukat, környezetüket és az ezekhez kapcsolódó kockázatokat. A tapasztalatlanság azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel nem ismerik fel a kockázatokat, vagy azokra nem figyelnek eléggé. A fiatal munkavállalókat érő sérülések gyakori oka a nem megfelelő felügyelet és a veszélyes gépek vagy anyagok használata, továbbá hogy olyan munkakört töltenek be, amelyhez nem kaptak megfelelő képzést. Egy kanadai kutatás szerint az új és fiatal, tapasztalatlan munkavállalók esetében alkalmazásuk első négy hetében több mint ötször nagyobb a sérülés valószínűsége, mint más munkavállalóknál. Ezért a fiataloknak a képzésen felül általában több odafigyelésre van szükségük, mint a felnőtteknek. Idetartoznak a munkahelyi gyakorlaton vagy kihelyezett képzésen részt vevő tanulók és az új munkavállalók is. A 25 év alatti fiatalok jelentik emberi erőforrásaink következő generációját. A munkaadók feladata, hogy biztonságos és eredményes kezdetet biztosítson számukra. A helyes gyakorlat előnyei A jogszabályok betartásán kívül egyértelmű előnyök származnak abból is, ha figyelmet szentelnek a fiatal munkavállalók egészségének és biztonságának: A helyes biztonsági irányítás jó az üzlet szempontjából, és a hatékonyan irányított szervezet egyik jellemzője. A fiatalok biztonságát szolgáló intézkedések az összes alkalmazott védelmét segítik. A fiatalok megfelelő képzése és oktatása eredményeként energiájuk, lelkesedésük és tanulás iránti vágyuk a vállalat hasznára válik, és emellett munkájuk során biztonságban vannak. A megfelelő felügyelet segít felmérni, hogyan teljesítenek a fiatalok a munkájuk során, és nyomon követi képzésük hatékonyságát. Ha a vállalatot jó munkaadónak tartják, ez segít jól képzett, fiatal munkaerőre szert tenni. Kockázatértékelés, szervezés és megelőzés A munkaadók kötelesek a veszélyeket azonosítani, valamint a fiatalokat érintő egyes kockázatok és a szükséges megelőző intézkedések meghatározása érdekében kockázatelemzést végezni. A kockázatelem-

6 zésnek, illetve a kockázatelemzésen alapuló intézkedéseknek és előírásoknak ezért a következőkre kell kiterjedniük: a fiatalok által nem végezhető feladatok, egyértelműen azonosítva a meghatározott berendezésekre és meghatározott munkafolyamatokra, korlátozott területekre, valamint a kizárólag felügyelet alatt végezhető tevékenységekre vonatkozó tilalmakat; a felügyelet szükségessége és az erre vonatkozó előírások; a tájékoztatás, útmutatás és képzés szükségessége és az ezekre vonatkozó előírások; a megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzése; a csökkent munkaképességű vagy speciális igényű fiatalok esetleges különleges szükségleteinek figyelembevételére vonatkozó szabályok; a szülők és gyámok tájékoztatása a kockázatokról és szabályozó intézkedésekről; kapcsolattartás a munkahelyi gyakorlatok és szakképzések szervezőivel; konzultáció a munkavállalók képviselőivel és magukkal a fiatal munkavállalókkal a vonatkozó szabályokról. A felügyeletre vonatkozó előírások meghatározása A munkaadóknak megfelelő előírásokat kell meghatározniuk a fiatalok felügyeletére vonatkozóan; egyes munkaadók például pártfogókat neveznek ki a fiatalok mellé. A munkafelügyelőket képzésben kell részesíteni a fiatalok munkájához kapcsolódó kockázatok és szabályozó intézkedések terén, és ismertetni kell velük a fiatalok által végezhető feladatokra vonatkozó esetleges korlátozásokat. Meg kell érteniük, mi a szerepük, mit várnak el tőlük, és hogyan végezzék feladataikat. Felügyeleti feladataik elvégzéséhez elegendő időt és hatáskört kell kapniuk. Az előírásoknak a következőkre kell vonatkozniuk: hogyan történik a fiatalok irányítása, ideértve a különböző feladatok felügyeletének szintjét, az állandó ellenőrzést igénylő munkavégzési műveletek azonosítását, valamint a fiatalokért teljes körű felelősséggel tartozó személy kinevezését; a felügyelők számára szükséges szakértelem; a felügyelők képzése feladatukhoz, valamint a fiatalok irányításával kapcsolatos egészségvédelmi és biztonsági kérdésekhez kapcsolódóan;

7 megfelelően képzett és hozzáértő felügyelők száma, a fiatalokért beleértve a tanulókat és a munkahelyi gyakorlaton részt vevő diákokat felelős felügyelők nevével; a felügyelőkre vonatkozó jelentéstételi előírások a fiatalok biztonságával kapcsolatos esetleges problémák bejelentéséhez. Képzés és példamutatás Alapvető fontosságú, hogy a fiatalok a munka megkezdése előtt megfelelő óraszámban hatékony egészségvédelmi és munkabiztonsági képzést kapjanak, beleértve a következőket: gyakori veszélyek általában a munkahelyen; a munkakörükhöz kapcsolódó egyedi veszélyek; mit kell tenniük saját maguk védelméért; mit kell tenni, ha valamiről úgy gondolják, hogy nem biztonságos; kihez forduljanak tanácsért; mit kell tenni vészhelyzet esetén, ha balesetet szenvednek vagy ha elsősegélyre van szükségük. Fontos, hogy a munkaadó kimutassa saját elkötelezettségét az egészségvédelem és a biztonság iránt; hogy eljárásokat és intézkedéseket határozzon meg, és azokat naprakészen tartsa; hogy hangsúlyozza a nem biztonságos gyakorlatok elfogadhatatlanságát, és késlekedés nélkül válaszoljon az egészségvédelmi és biztonsági problémákra és felvetésekre. A fiatalok talán tapasztalatlanok, mégis fontos, hogy kikérjék a véleményüket, és bátorítsák aktív részvételüket a munkavédelemben. A közvetlen munkafelügyelők nélkülözhetetlen szerepe A közvetlen munkafelügyelő többféle módon játszik fontos szerepet a fiatalok egészségének és biztonságának biztosítása terén: gondoskodik a biztonságos munkavégzési gyakorlatok betartásáról; elmagyarázza ezek fontosságát; saját maga jó példát mutat; segíti a biztonsági kultúra előmozdítását és jutalmazza a biztonságos magatartást. A fiatal munkavállalók felügyelete a következő főbb feladatokkal jár:

8 a tanulási képességek/feladatokkal kapcsolatos szakismeretek értékelése; a fiataloknak esetleg sérüléseket okozó veszélyek azonosítása; a fiatalok sérülékenyebbek, és más alkalmazottaknál alaposabb felügyeletre lehet szükségük; hatékony szabályozó/elővigyázatossági intézkedések bevezetése a sérülések megelőzése érdekében; például védőberendezések, korlátok, tilalmak, ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések, tájékoztatás, képzés, előírások és felügyelet; a biztonságos munkavégzési gyakorlatok folyamatos javítása és egyszerűsítése; tájékoztatás és útmutatás a helyes gyakorlatról; a helyes eljárások bemutatása, szükség szerint a szokottnál lassabb ütemben; a feladatoknak az egyéni képességekhez igazodó kiosztása, és a szakismeretek megszerzéséig közvetlen felügyelet biztosítása; annak ellenőrzése, hogy megértették-e a helyes eljárást és a szükséges óvintézkedéseket; teljesítményük figyelemmel kísérése, és a bemutató szükség szerinti ismétlése a megértés elmélyítése érdekében; a fiatalok meghallgatása, konzultáció és az információk megosztása, például bevonásuk a kockázatértékelésbe; a fiatalok tájékoztatása arról, hogy a felügyelő távolléte esetén honnan kérhetnek segítséget/tanácsot, és mit tegyenek, ha bizonytalanok; a vészhelyzeti eljárások ismertetése; a feladatokhoz kapcsolódóan a biztonságos munkavégzési eljárásokra vonatkozó bármilyen írásos anyag és védőeszközök/védőruházat átadása; az értékek átadása, elmagyarázva az egészségvédelem és a biztonság fontosságát, a megfelelő szemlélet ösztönzésével, a tudatosság növelésével és megfelelő példamutatással; motiváció, segítségnyújtás és útmutatás; ellenőrzés, szervezés és szükség szerint fegyelmezés. Pártfogás Néhány munkaadó pártfogókat jelöl ki a fiatalok számára. A pártfogó feladata, hogy a rábízott fiatallal külön foglalkozzon és irányítsa őt. Ez a következőkből áll:

9 a megfelelő eljárások megtanítása a jövőbeni dolgozó életük megalapozásaként; ösztönzés a részvételre, a munkával járó kockázatokkal és óvintézkedésekkel kapcsolatos kérdések feltevésére, a látott veszélyek megvitatására és jelentésére; biztosítani a fiatal dolgozót, hogy mondhat nemet, ha bizonytalan a teendőkkel kapcsolatban; annak hangsúlyozása, hogy szükség van a megfelelő felszerelések viselésére és a megfelelő óvintézkedések alkalmazására. Mit tehetnek a szülők? A többi munkavállalóhoz hasonlóan a fiataloknak is három lényeges munkavédelmi joguk van: 1. A tudás joga; 2. A részvétel joga; 3. A nem biztonságos munkavégzés visszautasításának joga. Mindemellett azonban felelősségeik is vannak: 1. Biztonságos munkavégzés; 2. A veszélyek jelentése; 3. Védőeszközök használata vagy viselése. A megfelelésvágy vagy a bizonytalanság akadályozhatják őket ezek megvalósításában. Beszéljen velük jogaikról, arról, hogy mindig biztonságosan kell végezniük a munkájukat, és hogy mindig követniük kell a saját és munkatársaik védelmére kialakított biztonsági eljárásokat a munka nem játék. Ismerje meg, milyen természetű feladatokat kell a fiataloknak elvégezniük. Kérdezze meg őket a kapott képzésről és a felügyeletről. Bátorítsa őket, hogy kérjenek segítséget vagy képzést, mielőtt berendezéseket, felszereléseket kell működtetniük, illetve új feladatokat vagy munkát kapnak. Rendszeresen beszélgessen velük a munkájukról. Biztassa őket arra, hogy osszák meg a munkával vagy egészségvédelmi és biztonsági témákkal kapcsolatos problémáikat. Beszéljen a munkaadójukkal a munkavédelmi intézkedésekről, képzésről. Hívja fel gyermekei figyelmét az egyedül vagy éjszaka végzett munka veszélyeire.

10 Bátorítsa őket, hogy tegyenek fel kérdéseket, kérjenek segítséget, ha bizonytalanok a gyakorlati munkavégzéssel kapcsolatban, jelentsenek minden veszélyhelyzetet, sérülést vagy betegséget, legyenek azok bármilyen csekélyek is. Bátorítsa őket, hogy beszéljenek a munkahelyi orvossal, nővérrel vagy más munkahelyi egészségvédelmi alkalmazottal (amennyiben van ilyen a munkahelyen). Ha felkeresik a háziorvost, tájékoztassák őt arról, hogy milyen munkát végeznek. Hívja fel a figyelmüket arra, hogy a biztonsági problémákat illetően fordulhatnak a munkavédelmi vagy szakszervezeti képviselőhöz is, ha van ilyen a vállalatnál. Beszéljen nekik saját munkavédelmi tapasztalatairól jelenlegi vagy előző munkái kapcsán; mi történt, mi lett a válaszlépés, mit tett volna, ha jobban tudatában lett volna a körülményeknek. Kérje meg a fiatalok iskoláit/középiskoláit, hogy tartsanak veszélytudatosító foglalkozásokat a fiatalabbaknak, illetve munkavédelmi oktatást a felsőbb osztályba járóknak. Beszélgessen más szülőkkel is a témáról. Tájékozódjon arról, hogy mit tesz a saját vállalata a fiatal munkavállalók megvédésének érdekében. Bátorítsa gyermekeit, hogy maguktól is nézzenek utána a végzett munkájukkal kapcsolatos munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak. Tanácsok a fiatal munkavállalóknak Az európai statisztikák szerint a fiatal munkavállalók körében előforduló munkahelyi sérülések aránya jóval magasabb, mint a munkavállalók bármely egyéb korosztályában. Európában évente több százezer fiatal sérül vagy betegszik meg a munkahelyén. Tragikus módon néhányan életüket veszítik, és páran már az első munkanapot sem élik túl. Az ilyen tragédiák szinte kivétel nélkül megelőzhetők lennének. A következőkben összefoglaljuk a legfontosabb szempontokat, amelyekre a fiatal munkavállalóknak figyelniük kell; a felsorolás alapját képezheti a fiatalokat célzó képzésnek, oktatásnak vagy kampányanyagnak is. A kockázatok felismerése Fiatal munkavállalóként, ha fizikailag vagy mentálisan még nem vagy teljesen érett, jobban ki lehetsz téve a kockázatoknak. Mivel szá-

11 modra újdonság a munka és a munkahely, nem rendelkezel elég munkatapasztalattal, és nem ismered a munkahelyeden előforduló egészségi és biztonsági kockázatokat, sem pedig azt, hogy mit kell ezzel kapcsolatban tenned, illetve mit várhatsz el a munkaadódtól. A lehetséges kockázatok felismerése, valamint a biztonságos munkavégzés a józan ész mellett odafigyelést, képzést és tapasztalatot igényel. Jogod van rákérdezni olyan dolgokra, amelyek nem tűnnek biztonságosnak, akkor is, ha nem mersz szólni, vagy ugyanúgy dolgoznál tovább, mert a munkaadódnak és a munkatársaidnak be akarod bizonyítani, hogy rátermett vagy. Nem csak a szabályok betartásáról van szó A munkahelyi egészségvédelem és biztonság nem csak unalmas és semmitmondó szabályokról szól. Szerepe, hogy biztonságban és egészségben tartson most, és megvédje jövőbeni egészségedet, hogy később is teljes életet tudjál élni. Nem szabad kockáztatni az életedet és az egészségedet a munkahelyen. A saját biztonságodon kívül tudnod kell, hogyan végezd a munkádat kollégáid biztonságának kockáztatása nélkül. Képzeld csak el, hogyan éreznéd magad, ha valamelyik kollégáddal valami tragikus történne miattad, még ha az nem is a te hibádból történt. Ezért ismerned kell a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szabályait, tudnod kell, hogy a munkaadódnak és saját magadnak mit kell tennetek a védelmed érdekében, valamint ismerned kell a jogaidat. Amit joggal várhatsz el Minden munkaadó jogi és erkölcsi kötelezettsége, hogy megvédjen téged. Fel kell térképezniük és értékelniük kell a munkahelyen előforduló egészségi és biztonsági kockázatokat, és megelőző intézkedéseket kell hozniuk. A legtöbb baleset a kockázatok megfelelő értékelésének és a kockázatok kezelésének elmulasztásából adódik. Az érintett kérdések közé tartozik a zaj, a munkavégzés vegyi anyagokkal, az emelés, a képernyő előtti egész napos ülés, valamint a vezetők és munkatársak által alkalmazott durva hangnem. A munkaadóknak az is kötelességük, hogy különleges védelemben részesítsék a kockázatoknak különösképpen kitett munkavállalók, így a fiatalok csoportjait. Neked például csak olyan munkát adhatnak, amelyet

12 képességeid alapján el tudsz végezni, valamint meg kell győződniük arról, hogy a munkádat megfelelő módon felügyelik. Tippek a biztonságos munkavégzéshez Megfelelő képzés nélkül ne végezz semmilyen feladatot. Ha úgy érzed, hogy túl sok információt kapsz túl rövid idő alatt, kérd meg a felettesedet, ismételje meg az utasításokat. Csak akkor hagyd el a munkaterületedet, ha erre felszólítanak. Az egyéb munkaterületek speciális, számodra ismeretlen veszélyeket rejthetnek, pl. lelógó tápvezetékek, csúszós padló vagy mérgező vegyszerek. Ha valamiben nem vagy biztos, először kérdezz meg valakit. Egy felettesed vagy munkatársad segíthet az esetleges baleset megelőzésében. Ha további képzésben szeretnél részesülni, ne habozz igényednek hangot adni. Munkavégzéshez használd a megfelelő védőeszközt, pl. védőcipőt, sisakot vagy védőkesztyűt. Légy tájékozott azzal kapcsolatban, hogy mikor kell védőeszközt viselned, az hol található, hogyan kell használni és karbantartani. Tanuld meg, mi a teendő vészhelyzet esetén, legyen az tűzriadó, áramkimaradás vagy egyéb veszélyes szituáció. Minden balesetet azonnal jelents felettesednek. A baleseteket jelentsd a munkabiztonsági képviselőnek is, ha van ilyen. Figyelj oda a problémák korai jeleire: fejfájások, fájdalmak, szédülés, viszkető bőr vagy szem-, orr-, illetve torokirritáció. Ha van munkahelyi orvos, ápolónő vagy egyéb foglalkozás-egészségügyi személyzet, tájékoztasd őket a problémádról. Ha felkeresed háziorvosodat, tájékoztasd arról, hogy milyen munkát végzel. Kövesd a kapott tanácsokat és utasításokat idetartozik a munkaszünetek betartása, a széked helyes beállítása és a biztonsági felszerelés viselése is. Amit a főnöködtől meg kell kérdezned Melyek a munkámmal járó veszélyek és kockázatok? Kapok-e munkavédelmi képzést, és mikor? Mit kell tennem, hogy megvédjem magam; kell-e bármilyen védőeszközt viselnem?

13 Mit kell tennem vészhelyzetben? Kapok-e erre vonatkozóan képzést? Kihez kell fordulnom, ha a biztonsággal kapcsolatos kérdésem van? Hogyan jelentsek egy balesetet, egészségi problémát vagy bármely rendellenes eseményt? Mit kell tennem, ha megsérülök? Ki nyújtja az elsősegélyt? Mire kell figyelni elsősorban? Elcsúszás és megbotlás a balesetek leggyakoribb okai a túlzsúfoltság, a nem tisztán tartott munkaterületek, padlóra fröccsent anyagok, szabadon hagyott kábelek vagy roncsolt padlók. Gépek és berendezések számos balesetet a nem megfelelő karbantartás, a biztonsági korlátok hiánya, a képzés hiánya, égést, tüzet vagy sérülést előidéző elektromos hiba vagy egy gép javítás előtti kikapcsolásának és áramtalanításának elmulasztása okoz. Veszélyes berendezések egyaránt találhatók éttermek konyháin vagy gyárakban. Terhek emelése nehéz vagy ingatag terhek emelése; az emelés ügyetlen végrehajtása; (mert nem állnak rendelkezésre megfelelő segédeszközök, mint pl. targonca). Ismétlődő, gyors munka, különösen kényelmetlen testtartásban és elégtelen pihenőidővel ez izom- és ízületi fájdalmakat okozhat (váz- és izomrendszeri megbetegedések). Idetartozik a gyári öszszeszerelési munka, szupermarketekben végzett pénztárosi munka vagy a számítógép-billentyűzet, illetve egér használata. Zaj a túlságosan magas zajszint károsíthatja a hallásodat, bár ezt valószínűleg nem észleled, mivel ez egy lassú folyamat. Az ilyen károsodást már soha nem lehet helyrehozni. Az egyéb fizikai kockázatok között szerepel a rezgés és a sugárzás. Vegyszerek idetartoznak a közönséges tisztítófolyadékok, festékek, fodrászati termékek és a por is. A munkahelyen található anyagok a külsőt eltorzító allergikus bőrkiütéseket, állandó asztmát, rákot vagy születési rendellenességet okozhatnak. Káros hatást fejthetnek ki a májra, az idegrendszerre és a vérre. Stressz ez a munkaszervezés módjából eredhet végrehajthatatlan munkaterhek, nem egyértelmű felelősségi körök, túl nagy nyomás. A stressz lehet a főnökök vagy munkatársak részéről tapasztalt durva bánásmód eredménye.

14 Erőszak ha ügyfelekkel vagy kapcsolatban. Idetartozik a verbális és fizikai erőszak. Mindez egyáltalán nem csupán a munka része. Munkakörnyezet meleg vagy hideg hőmérséklet miatti rossz közérzet, illetve szélsőséges hőmérsékletből származó problémák; rossz világítás stb. További információk A fiatal munkavállalók biztonságáról az Európai Munkavédelmi Ügynökség honlapján további információ található: A fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK tanácsi irányelv teljes szövege a következő hivatkozáson keresztül érhető el: Az irányelv minimumkövetelményeket ír elő, ezért fontos, hogy a nemzeti jogszabályok és útmutatások valamennyi előírását ellenőrizni kell. Hazai tájékoztató források: OMMF-honlap: A Nemzeti Fókuszpont honlapja: Ingyenes telefonos tájékoztatás: (06-80) (OMMF); (06-80) (ÁNTSZ). Összeállította: Pál András Young worker safety advice for employers, supervisors and parents. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz. Protection for young people in the workplace. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz. Looking out for work hazards advice for young people. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz.

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi EGYÉB HASZNOS ÚTMUTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken Tárgyszavak: káros hatás; veszélyfelmérés; előrejelzés; kutatás; megelőzés; tájékoztatás. Emelkedő kockázatok kutatása

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről 156. sz. Ajánlás a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet

Részletesebben

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük!

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Üdvözöljük! <Cég neve> Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Üdvözöljük! Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 1994. Európa Tanácsi rendelet 1996 óta mőködik székhelye Bilbao

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Európai Helyes Gyakorlat Díjak

Európai Helyes Gyakorlat Díjak A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Együtt a kockázatok megelőzéséért www.healthy-workplaces.eu NEVEZÉSI FELHÍVÁS Európai

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

MIR. Egészség, munkabiztonság, stressz. Dr. Finna Henrietta

MIR. Egészség, munkabiztonság, stressz. Dr. Finna Henrietta MIR Egészség, munkabiztonság, stressz Dr. Finna Henrietta http://www.yout ube.com/watch?v=iaeoamv8zve Munkahelyi stresszlevezetés Helyzet Európában (EU-OSHA és Eurofound, 2013) Munkavállalók 25%-a teljes

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

Európai Munkavédelmi Ügynökség Együtt a kockázatok megelőzéséért

Európai Munkavédelmi Ügynökség Együtt a kockázatok megelőzéséért Európai Munkavédelmi Ügynökség Együtt a kockázatok megelőzéséért Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2013. október 22. Együtt a kockázatok megelőzéséért Budapest IBS A munkavédelem mindenkit érint

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban. Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az Európai Unióban Dr. Kudász Ferenc NMH Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Főosztály ILO - C161 1985 Occupational Health Services Convention Convention

Részletesebben

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 1 2 Várható szervezeti

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN.

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. 2007. június 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL INFORMÁCIÓ MUNKAVÉDELMI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

A 2012-2014 Triennium értékelése

A 2012-2014 Triennium értékelése Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXV. Kongresszus 2015. október 8-9. Budapest ICOH éves beszámoló 2015. Előadó: Dr. Ruzsás Éva Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, belgyógyász, kardiológus Dr.

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Gábor Edina, Budapest, 2016.04.13 SZÉP ÚJ VILÁG A munkaadók hajkurásszák

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Cseh János Elérhetőség: Tel: 1 4612-462 Mobil: 20 414-7985 E-mail: janoscs@vdsz.hu 1 GONDOLATOK! KÉRDÉSEK? Mit jelent

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Kezeljük a stresszt!

Kezeljük a stresszt! A munkavédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek #EUManageStress Kezeljük a stresszt! www.healthy-workplaces.eu Nevezési felhívás Európai Helyes Gyakorlat Díjak A

Részletesebben

Tűz-, munka-, környezetvédelem szóbeli vizsgafeladatai

Tűz-, munka-, környezetvédelem szóbeli vizsgafeladatai 2362-10 Tűz-, munka-, környezetvédelem szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismerőse gyógyászati segédeszköz forgalmazó üzletet fog nyitni. Az Ön segítséget kéri a kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekre

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Kockázatértékelés a fakitermelésben

Kockázatértékelés a fakitermelésben Kockázatértékelés a fakitermelésben Az erdőgazdaságban előfordult munkabalesetek száma a sérülések súlyossága szerint, Magyarországon 2002 2006 között: év 3 napon túl gyógyuló nem súlyos csonkolás súlyos

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség felhívást tesz közzé az első Biztos kezdet Az év fiatal európai filmese videofilm-pályázaton való részvételre

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség felhívást tesz közzé az első Biztos kezdet Az év fiatal európai filmese videofilm-pályázaton való részvételre Az Európai Munkavédelmi Ügynökség felhívást tesz közzé az első Biztos kezdet Az év fiatal európai filmese videofilm-pályázaton való részvételre Az Európai Munkavédelmi Ügynökséget az Európai Unió hozta

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai

A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai Budapest, 2013. július 24 Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Megelőzés háttere Jogszabály szerint az EU-ban a munkáltatók kötelesek megakadályozni,

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben