TARTALOM. Köszöntô 3. Az MFB Zrt. mûködési környezete 2011-ben 5. Az MFB Zrt. eredményei 15. Független könyvvizsgálói jelentés 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Köszöntô 3. Az MFB Zrt. mûködési környezete 2011-ben 5. Az MFB Zrt. eredményei 15. Független könyvvizsgálói jelentés 19"

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 2011

2

3 TARTALOM Köszöntô 3 Az MFB Zrt. mûködési környezete 2011-ben 5 Az MFB Zrt. eredményei 15 Független könyvvizsgálói jelentés 19 Mérleg (eszközök és források) és mérlegen kívüli tételek 20 Eredménykimutatás 21 Nemzetközi számviteli standardok szerint nem konszolidált mérleg 22 Nemzetközi számviteli standardok szerint nem konszolidált eredménykimutatás 23 A magyar számviteli szabályok és az IRFS szerinti saját tôke közötti különbség MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Az üzleti tevékenység alakulása Hitelezési tevékenység Hitelprogramok 34 Vállalkozásfinanszírozási konstrukciók 34 Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 34 Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram 34 Közvetítôi konstrukciók 34 MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram 36 Önkormányzati konstrukciók 36 Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 36 Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram 37 Lakossági és önkormányzati energiatakarékossági célú fejlesztési hitelprogramok 38 Agrárkonstrukciók 38 Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram 38 Forgóeszközhitelek 38 TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 38 Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 39 Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram 39 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 39 MFB Fagykár Forgóeszköz Hitelprogram 39 Bankgarancia-programok Forrásbevonás az mfb csoport Kommunikáció, ügyfélszolgálat, szponzoráció, ösztöndíj az MFB-INDIKÁTOR az MFB Igazgatósága és FelügyelôBizottsága 56 MFB ÉVES JELENTÉS

4

5 KÖSZÖNTÔ Igen kemény munkával töltötte a esztendôt a Magyar Fejlesztési Bank összes munkatársa. A évi változások nyomán kibôvült feladatkör minden szeg- mense küzdelmes idôket élt át. A nemzetgazdaság egészét és tágabb környezetünket, az Európai Uniót sem kímélték a nemzetközi gazdasági élet és pénzügyi szféra nehézségei. Ezek továbbgyûrûztek azokba az ágazatokba is, amelyekben a Bank tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok mûködnek. A nehéz körülmények ellenére az MFB 2011-ben jól teljesített: hitelállományunk 68 milliárd forinttal nôtt, a vállalati hitelezésben az országos részarányunk 11,5 százalékról 12,2-re emelkedett. Az Alapító 130 milliárd forint tôkeemelést hajtott végre, így az MFB saját tôkéje meghaladta a 212,7 milliárd forintot. A Bank aktivitása és költséghatékonysága tehát nagyot javult, miközben saját mûködését szolgáló kiadásai számottevôen csökkentek. A Bank új vezetésének június 17-ei hivatalba lépésétôl december 31-éig megtett intézkedései összesen mintegy 2,3 milliárd forint ezen belül a személyi jellegû költségekben 1,6 milliárd forint megtakarítást eredményeztek. A mûködési költség 2011-ben 8 százalékkal kisebb volt a évinél, noha a megsokasodott feladatok miatt a munkatársi létszám harminc fôvel megnôtt. Az MFB évi, értékvesztések, céltartalékok és hitelintézeti különadó nélküli eredménye meghaladta a 7,7 milliárd forintot. A mérleg mégis nagy veszteséget mutat: -38,6 milliárd forintot. Ennek oka, hogy az MFB 2010 elôtti évekbôl örökölt portfóliója olyan mértékû kockázatokat hordoz, amelyek 2011-ben még a kintlévôségek megtérülésorientált, gondos kezelése és az elmúlt egy évben elszámolt értékvesztés és céltartalék mellett is további jelentôs összegû tartalékolást tettek szükségessé. Az üzleti portfólió minôségének romlása következtében pótlólagosan elszámolandó értékvesztés- és céltartalék-változások 43,1 milliárd forinttal rontották az eredményt. Sikerül megbirkózni a nehéz örökséggel, és sikerül megbirkózni az újabb kihívásokkal is. Az MFB 2011-ben négy év után ismét sikeres, eredményes kötvénykibocsátással jelentkezett a nemzetközi pénzpiacon, ami mindennél ékesebben bizonyítja, hogy jó úton járunk, a nemzetközi bankszakma bizalmától kísérve....jó úton járunk, a nemzetközi bankszakma bizalmától kísérve... Baranyay László elnök-vezérigazgató MFB ÉVES JELENTÉS

6

7 AZ MF B ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE 2011-BEN A év eleji kedvezô indulás ellenére a világgazdasági válságból való kilábalás a magas szinten beragadt munkanélküliség, az állami eladósodás jelentette korlátok, a bankrendszerben felerôsödô bizalmatlanság, s a monetáris élénkítés további lehetôségeinek megkérdôjelezése következtében az év második felében megtorpant. Különösen sokat romlottak a kilátások a magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentôségû eurózónában, ahol a divergens folyamatok az integráció alapjait is minden korábbinál nagyobb mértékben kérdôjelezték meg. A magyar gazdaság belsô növekedési motorjai 2011-ben nem indultak be. A vállalati tevékenységben egyfajta hibernálódás, azaz visszafogott mûködésre való berendezkedés vált egyre jobban jellemzôvé, ami a tartós növekedés gátjává válhat, és az adósságkezelés kiszámíthatóságát is csökkentette. A magyar gazdaság és az MFB külsô finanszírozását nem könnyítették meg a rendkívül volatilissá vált árfolyammozgások, a forint általános gyengülése, az országkockázati prémium tartós megemelkedése és az adósbesorolás rontása sem. Nemzetközi gazdasági folyamatok A Magyar Fejlesztési Bank mûködésének tágabb környezetét jelentô világgazdaságban biztatóan indult a 2011-es év, az elsô negyedévben átmenetileg felgyorsult a válságból való kilábalás. A növekedés ütemének fenntartása azonban nem sikerült, s az év eleji teljesítmény alapvetôen egyedi tényezôkre volt visszavezethetô második negyedévétôl a gazdasági növekedés üteme érezhetôen mérséklôdött mind a fejlett, mind a fejlôdô régiókban, aminek hatására a nemzetközi kereskedelem éves szintû bôvülése egyszámjegyûre csökkent. A globális konjunktúra lassulásában az adósságválság mellett szerepet játszottak az észak-afrikai térségben és az Arab-félszigeten eluralkodott politikai válság gazdasági következményei (jelentôsen dráguló kôolaj), valamint a japán atomkatasztrófa is. Forrás: Eurostat, NatioNal BurEau of statistics of china A világgazdasági folyamatok 2011 közepétôl a növekedés érezhetô kifulladása mellett egyre több válságra utaló jelet mutattak, s ennek gócpontjává egyre inkább az európai kontinens (és elsôsorban az eurózóna) vált: az év végén a legtöbb gazdasági hangulatindex már a két évvel ezelôtti recessziós szintet közelítette, nyilvánvalóvá téve a tagállamokat sújtó adósságválság reálgazdasági hatásait. A közös európai devizát használó gazdaságok növekedését az év elején a év végi kedvezôtlen idôjárás miatt elhalasztott beruházások, építkezések, illetve akadozó termelés pótlása hajtotta, de az elsô negyedévi lendületes bôvülés után (2,4% év/év) folyamatosan lassult (II. negyedév: 1,6%, MFB ÉVES JELENTÉS

8 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN n n n n n n n n *GDP-NÖVEKEDÉS (2007=100%) ForráS: EuroStat III. negyedév: 1,3%; IV. negyedév: 0,7%) az eurózóna gazdasága, sôt az október és december közötti idôszakban kilenc negyedév után elôször ismét zsugorodott a GDP a megelôzô három hónaphoz viszonyítva (-0,3%). Az eurózóna-tagállamok közötti divergencia 2011-ben is erôsödött. Mindez tetten érhetô a évi és a válság elôtti kibocsátási szintek összevetésével, amely alapján az ún. PIIGSországok (Portugália, Olaszország, Írország, Görögország, Spanyolország) közül különösen Írország és Görögország még jóval a 2007-es szint alatt teljesítettek, míg Németország már 2010 második felében meghaladta azt. Az euróövezet válságból való kilábalásának lassú ütemét és törékenységét jól jelzi, hogy a térség egészének csak 2011 második negyedévében sikerült a 2007-es szintet elérnie. A tagállamok közötti divergencia, az adósságproblémák kezelésének elhúzódása 2011-ben egyre inkább kikezdte az Európai Unió politikai egységét is, megkérdôjelezve az integráció bizonyos szintjeinek (pl. monetáris unió) jelenlegi formában való továbbmûködését. A tagállamok közötti nézetkülönbségek, az egység és konszenzus hiánya pedig szintén egyre inkább a gazdasági kilábalás akadályává váltak. Az USA gazdasága 2011 elsô félévében a várakozásoktól elmaradó ütemben bôvült, aminek hátterében az amerikai gazdaság gyengélkedése mellett elsôsorban a japán földrengés miatt akadozó ellátási láncok, az eurózóna adósságválsága okozta recessziós félelmek, valamint a nyersanyagok (különösen a kôolaj) árának emelkedése állt. Az elsô negyedéves 2,2%-ról (év/év) az év hátralévô részében mérsékelten lassult a GDP bôvülési üteme (II. negyedév: 1,6%, III. negyedév: 1,5%; IV. negyedév: 1,6%), miután a szûkös költségvetési mozgástér, az eladósodott államok, valamint a még mindig magas munkanélküliség miatt csekély lakossági vásárlások következtében sem a közösségi, sem a háztartási fogyasztás nem talált igazán magára. Az amerikai gazdaság 2011-es teljesítményét az sem segítette, hogy az egyre 6 MFB ÉVES JELENTÉS 2011

9 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN nagyobb államadósság és költségvetési deficit megoldásának eszközeirôl a két politikai oldal véleménye alapvetôen tér el, s ezt a közelgô elnökválasztás miatt a politikai csatározások középpontjába állították. Ezzel is összefüggött, hogy 2011 nyarán a Standard & Poor s korábban elképzelhetetlen lépésre szánta el magát: egy szinttel lejjebb minôsítette az Amerikai Egyesült Államok államadósságát. A kínai gazdaság bôvülési üteme a január és március közötti 9,7%-ról az év végére 9% alá mérséklôdött (II. negyedév: 9,5%, III. negyedév: 9,1%; IV. negyedév: 8,9%) éves szinten, ami a leg- Csillapodott az inflációs nyomás a világgazdaságban, miután a 2010 második felében indult nyersanyagpiaci árrali, illetve különösen a kôolajár szárnyalása 2011 közepétôl mérséklôdni kezdett a globális kereslet visszaesésének, valamint a spekulációs prémium árból való eltûnésének köszönhetôen. (A nyersolajár év végi kisebb megugrását a fokozódó geopolitikai feszültségek indokolták, amelyek elsôsorban az Iránnal szembeni szankciókra vezethetôek vissza.) Ennek hatására a kínai fogyasztói árindex a nyári 6,5%-ról 4,2%-ra esett vissza az év végére. A pénzromlás üteme az Egyesült Államokban az év közepi közel 4%-os szintrôl n n fôbb külkereskedelmi partnerek (elsôsorban az eurózóna) gyengélkedése mellett több belföldi tényezôre volt visszavezethetô. az ôszi lassan süllyedni kezdett, míg az eurózónában 3,0%-on beragadt n hónapokban. Forrás: ECB A korábbi évek szédületes növekedését hajtó ingatlanszektorbeli 2011 elsô felében a globális pénz- és tôkepiaci mozgásokat a beruházásokat a szinte korlátlanul és olcsón rendelkezésre álló mérsékelt optimizmus hajtotta, majd nyár derekától a növekedési szinten hitelek tették kb. 1 lehetôvé. százalékpontot A nem teljesítô emelkedtek vállalati a vállalati hitelek azonban forinthitel az évi kilátások gyengülése romlása, és a devizahitelek Fed élénkítô programjának magas aránya kifutása következtében és az kamatok egyre nagyobb (az 1 5 eladósodottsággal éves kölcsönök küzdô kamata önkormányzati átlagosan 10,10%, szektorral ennél együttesen hosszabb egyre hitelek erôteljesebb kamata nyomást 9,45% fejtettek volt decemberben), ki a pénzügyi eszközökbôl Az MFB való vállalati menekülés, felmérései a bankközi (MFB-INDIKÁTOR) piacokon a a likviditási vállalati a európai forintban adósságválság nyilvántartott hitelállomány mélyülése következtében 1,8%-kal bôvült. a kockázatos az míg közvetítô az euróban rendszerre, nyújtott amely hitelek a nehezebbé esetében vált mintegy vállalati hitelezésen 50 bázispontos keresztül volt érezhetôen a növekedés visszafogta mértéke a (2011 beruházásokat. utolsó hónapjában 4,33, és ménye a forráskereslet vált jellemzôvé. csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja szektor feszültség hibernálódását erôsödése és jelzik, az európai ami a forráshiány eszközök gyenge fokozódásából teljesít- illetve A 3,97% kínai jüan volt a az fokozatos 1 5, illetve erôsödés legalább ellenére 5 éves alulértékelt kölcsönök a beruházások Az amerikai irányadó elindulását, jegybanki a magyar alapkamat gazdaság 2008 fellendülését. vége óta változatlanul forráshiány rekord általános alacsony erôsödését szinten maradt mutatja, (0 0,25%), hogy a második tavasz átlagos deviza maradt kamatszintje). a fundamentális A vállalati tényezôk forrásköltségek alapján, ami regionálisan a keres- A továbbra kedelmi partnerek is magasnak (elsôsorban mondhatóak: az USA) folyamatos Szlovákiában neheztelését 4,04%, és eszközvásárlási ôsz között nemcsak program a kisvállalatok, június végi hanem tervezett a leállása közép- és Csehországban is kiváltotta. A felértékelôdô 4,11%, Lengyelországban valuta hosszabb 6,71%, távon Romániában a korábbi nagyvállalatok új élénkítô program között elindításának is megkétszerezôdött hiánya azonban a folyó felerôsítette kiadások a 10,84% sikeriparágak volt versenyképességét decemberben az 5 veszélyezteti, évnél hosszabb ezért megkezdôdött egyes kamata. termelési folyamatok szomszédos országokba telepü- ugyanakkor piaci feszültségek a súlyosbodó oldása érdekében forráshiány ôsszel ellenére a Fed a 2013 vállalatoknak derekáig, futamidejû fedezése globális befektetôi érdekében bizonytalanságot, külsô forrásra amire szoruló válaszul vállalatok a munkaerô- aránya, hitelek lése. A Ugyanakkor magyar bankrendszer az erôsödés vállalatoknak, mesterséges lassítása illetve önkormányzatoknak a gyorsan nyújtott növekvô hiteleinek bérek és állománya nyersanyagok 1,8%-kal világpiaci nôtt, árának illetve valószínûleg mellett. Az Európai forrásbevonást Központi a felmérést Bank (ECB) követô az év 12 eleji hónapban, 1,00%-os ami rövid távon csupán késôbb ötöde 2014 tervezett végéig ôsszel elkötelezôdött biztosan, a s kamatkondíciók további ötöde hajt tartása végre 0,8%-kal alakulása mellett csökkent hozzájárult 2011-ben. a tartósan A nem magas pénzügyi inflációs vállalatok nyomáshoz Kínában. mind Az forintban, ennek enyhítésére mind devizában alkalmazott nettó (monetáris) hiteltörlesztôk esz- következtében bázisponttal emelte, majd novemberben és trendfordulót alapkamatot áprilisban jelent a korábbi és júliusban növekvô a forráskereslethez növekvô inflációs képest. nyomás 2011-ben voltak, közök ugyanakkor a tranzakciók szintén alapján fékezôleg elôbbi hatottak volumene a gazdasági 19,9, utóbbi növekedésre. milliárd forinttal csökkent, azonban a hazai deviza tében azonos mértékû monetáris lazításra került sor, így év decemberben a növekedési kockázatok felerôsödése következ- 271,1 végén MFB ÉVES JELENTÉS

10 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN n n n n n n Forrás: MNB, ECB, FED, reuters ismét 1,00% volt az irányadó ráta. Az ECB a monetáris politikában bekövetkezett irányváltás jeleként decemberben hároméves tender keretében közel 500 milliárd eurós keretben nyújtott euróövezeti bankoknak likviditást, ami a bank történetének legnagyobb volumenû likviditásbôvítô intézkedését jelentette. A japán jegybank (0,10%) és a Bank of England (0,50%) nem változtatott az irányadó kamatokon 2011-ben, a svájci jegybank azonban augusztusban 0 0,75%-ról 0 0,25%-ra csökkentette célsávját a svájci frank túlzott erôsödésének kivédése érdekében. A világ vezetô jegybankjai (a Fed, az ECB, a Bank of England, a svájci, a kanadai és a japán jegybank) november végén közös fellépést jelentettek be a globális likviditási problémák enyhítése érdekében. A döntés értelmében a megállapodásban részt vevô jegybankok 50 bázisponttal csökkentik a fennálló dollár swap keretek költségeit, melyet 2013 februárjáig érvényben hagynak, s szükség esetén akár bilaterális, nem dollár alapú swap ügyeleteket is kötnek. A bankközi kamatok a válság elôtti szinthez képest alacsonyak maradtak egész évben. A dollárkamatok nyártól nôttek a Fed likviditási programjának leállása és az európai pénzintézetek növekvô kereslete miatt, így a 3 hónapos dollár LIBOR az év eleji 0,30%-ról 0,58%-ra emelkedett év végére. Az európai bankközi piacon nyáron felerôsödtek a feszültségek, s csak lassan enyhültek a viszonyok az év hátralevô részében. Az évet 1,00%-on indító 3 hónapos EURIBOR július végén 1,62% mellett érte el éves maximumát, s december végére 1,36%-ra süllyedt a kamat. Az eurótérségben a vállalati hitelek drágulása következett be, a legalább 5 éves kölcsönök kamata a januári 3,42%-ról 3,72%-ra emelkedett év végére. Fokozatos bôvülésnek indult a vállalati hitelezés az eurózónában 2011-ben, de üteme rendkívül alacsony maradt: januárban 0,2%-kal, decemberben 1,1%-kal bôvült a vállalati hitelállomány éves szinten. A kulcsdevizák árfolyamának alakulásában kimutatható volt a nemzetközi befektetôi hangulat változása, s nyáron trendforduló 8 MFB ÉVES JELENTÉS 2011

11 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN n n n n n n n Forrás: MNB, ECB, reuters Forrás: ECB szinten következett kb. be 1 százalékpontot több devizapár esetében emelkedtek is. a A vállalati dollár/euró forinthitel kurzus kamatok az év nagy (az részében 1 5 éves az kölcsönök 1,30 1,50 kamata USD/EUR átlagosan közötti 10,10%, sávban az mozgott, ennél az hosszabb év elsô hitelek felében kamata az európai 9,45% fizetôeszköz volt decemberben), erôsödése, míg majd az a kockázatvállalási euróban nyújtott kedv hitelek romlásával esetében a közös mintegy deviza 50 bázispontogülése következett volt a növekedés be. A mértéke svájci frank (2011 a utolsó likviditásbôségbôl hónapjában és 4,33, az gyen- illetve arany jelentôs 3,97% drágulásából volt az 1 5, profitálva illetve legalább paritás közelébe 5 éves kölcsönök erôsödött átlagos az euróval kamatszintje). szemben nyáron, A vállalati majd forrásköltségek a svájci jegybank regionálisan által továbbra 1,20 CHF/EUR is magasnak árfolyam mondhatóak: mellett kitûzött Szlovákiában árfolyamküszöb, 4,04%, a Csehországban korrekció és a 4,11%, romló növekedési Lengyelországban kilátások 6,71%, gyengülô Romániában pályára 10,84% állították a volt svájci decemberben devizát. az 5 évnél hosszabb futamidejû hitelek kamata. Magyarországi A magyar bankrendszer gazdasági vállalatoknak, folyamatok illetve önkormányzatoknak A hazai GDP nyújtott bôvülési hiteleinek üteme a állománya biztató elsô 1,8%-kal negyedéves nôtt, 2,5%-ról illetve 0,8%-kal a második, csökkent illetve harmadik 2011-ben. negyedévre A nem 1,5, pénzügyi illetve vállalatok 1,4%-ra 2011-ben fékezôdött mind le éves forintban, szinten. mind Az utolsó devizában három nettó hónapban hiteltörlesztôk a várakozásokat a felülmúlva tranzakciók nem alapján lassult elôbbi tovább volumene a bruttó hazai 19,9, termék utóbbi voltak, 271,1 növekedési milliárd üteme forinttal (1,4%). csökkent, azonban a hazai deviza évi gyengülése Az év elejéhez és mérve a devizahitelek visszaesô magas gazdasági aránya dinamika következtében elsôszá- a mú forintban oka volt, nyilvántartott hogy a továbbra hitelállomány is stagnáló hazai 1,8%-kal háztartási bôvült. fogyasztás, és a Az folyamatosan MFB vállalati zsugorodó felmérései beruházások (MFB-INDIKÁTOR) hatását egyre a kevésbé vállalati szektor képes ellensúlyozni hibernálódását a hazai jelzik, külkereskedelmi ami a forráshiány szektor, fokozódásából habár a csök- és kenô a forráskereslet gazdasági aktivitás csökkenésébôl következtében fakad, s az késôbbre import lassabb tolhatja a növekedése beruházások miatt elindulását, a nettó export a magyar az év második gazdaság felében fellendülését. is magas A többletet forráshiány mutatott. általános (Az import erôsödését az mutatja, export 6,3, hogy illetve ,4%-kal tavasz és bôvült ôsz 2011-ben.) között nemcsak Ennek köszönhetôen a kisvállalatok, a magyar hanem gazdaság a közép- nettó és nagyvállalatok finanszírozási képessége között is tovább megkétszerezôdött javult, s a negyedik folyó kiadások negyed- fedezése évben rekordszintre érdekében (a külsô GDP százalékában forrásra szoruló 3,8%-ra) vállalatok emelkedett. aránya, ugyanakkor 2011 elsô a súlyosbodó felében a GDP forráshiány termelési ellenére oldalán a vállalatoknak egyedül az csupán exportorientált ötöde tervezett feldolgozóipar ôsszel biztosan, bizonyult s a további gazdaság ötöde motorjának, hajt végre valószínûleg illetve kisebb forrásbevonást mértékben az ehhez a felmérést kapcsolódó követô szállítás, 12 hónapban, raktározási ami trendfordulót ágazat, az jelent EU-s a elnökséggel korábbi növekvô összefüggésben forráskereslethez jól képest. teljesítô vendéglátás, valamint az infokommunikációs szolgáltatások. Az elsôsorban kivitelre termelô ipari szektor bôvülése a külsô kereslet csökkenésével szintén mérséklôdésnek indult (a negyedik MFB ÉVES JELENTÉS

12 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN n n n n Forrás: KsH negyedévben már csak 3,5%-kal nôtt éves szinten a szektor teljesítménye az elsô negyedéves 10,7%-kal szemben). Ezt a mezôgazdaság képes volt valamelyest ellensúlyozni (az agrárium bruttó hozzáadott értéke 2011-ben 27,2%-kal bôvült), ami a jó termésnek volt köszönhetô. A visszafogott belsô kereslet továbbra is erôs féket jelent a tercier szektor teljesítménye számára (-0,7%). A munkanélküliségi ráta 2011-ben lassú ütemben csökkent (október és december között 10,7%), a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbihoz képest 46,3 ezer fôvel nôtt, míg a munkanélküliek száma 3,1 ezerrel csökkent az év utolsó három hónapjában. A foglalkoztatásbôvülés motorjai a feldolgozóipar, valamint kisebb mértékben a mezôgazdaság voltak, s az átalakított közmunkaprogram is javított a munkaerôpiaci statisztikákon. Magyarország az Európai Unió tagállamai között a felsô harmad alján helyezkedett el a 10,7%-os munkanélküliségi ráta alapján 2011 végén. Jelentôsen csak a balti államokban sikerült csökkenteni a munkanélküliséget 2011-ben az EU-tagok körében. Folytatódott a mérlegkiigazítás a magyar gazdaságban 2011-ben, ami kedvezô az egyre inkább likviditáshiánnyal küzdô nemzetközi pénzpiaci környezetben. A nettó finanszírozási képesség javulása azonban a külsô kereslet lassulásával az év közepétôl elsôsorban az Európai Unióból érkezô transzferek beindulásának volt köszönhetô, mivel az áru- és szolgáltatáskereskedelem többlete csökkenésnek indult a második félévben. A mérlegkiigazítás ára azonban súlyos, mivel alapvetôen a hazai gazdaság stagnálására vezethetô vissza: a rekordokat döntô folyó fizetésimérleg-többlet a lakosság és a vállalati szektor visszafogott (import) keresletének is köszönhetô, ami a beruházások elhalasztásából fakadóan a nem pénzügyi vállalatok tartós nettó megtakarítói pozíciójából is visszatükrözôdik. Ez utóbbit a bankok alacsony hitelezési hajlandósága is erôsíti. Miután 2011 elsô negyedévében 2010 végéhez képest kismértékben emelkedett az államháztartás adóssága, majd április és június között jelentôsen mérséklôdött (a maastrichti módszer- 10 MFB ÉVES JELENTÉS 2011

13 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN n n n n Forrás: ECB Forrás: EUrosTAT szinten tan alapján kb. 1 az százalékpontot elsô negyedévben emelkedtek a GDP 82,7, a vállalati míg a forinthitel második kamatok három hónapban (az ,4%-a éves kölcsönök volt a magyar kamata állam átlagosan adóssága). 10,10%, Az az államadósság ennél hosszabb második hitelek negyedévben kamata 9,45% mért csökkenéséhez volt decemberben), (-5,3 míg százalékpont) az euróban hasonlóra nyújtott 1995 hitelek óta esetében csak kétszer mintegy volt példa: 50 bázispontos második volt negyedévében a növekedés 5,8, mértéke míg ( utolsó április június hónapjában között 4,33, 6, illetve százalékponttal 3,97% volt lett az kevesebb 1 5, illetve az államháztartás legalább 5 éves (GDP-arányos) kölcsönök átlagos bruttó adóssága kamatszintje). az azt A megelôzô vállalati három forrásköltségek hónaphoz képest. regionálisan Ezt a továbbra folyamatot is az év magasnak második felében mondhatóak: megakasztotta Szlovákiában a forintárfolyam 4,04%, Csehországban jelentôs gyengülése, 4,11%, amelynek Lengyelországban hatására az 6,71%, év végére Romániában 80,6%-ra 10,84% ugrott a GDP-arányos volt decemberben államadósság. az 5 évnél hosszabb futamidejû hitelek 2011 kamata. közepétôl felerôsödtek a dezinflációs hatások a magyar gazdaságban A magyar (gyenge bankrendszer belsô vállalatoknak, kereslet, csökkenô illetve energia- önkormányzatoknak élelmiszerárak), nyújtott amelyek hiteleinek következtében állománya a 1,8%-kal fogyasztói nôtt, árak illetve éves és 0,8%-kal szintû növekedése csökkent 3,0% 2011-ben. körüli szintre A nem lassult. pénzügyi Az év vállalatok utolsó 2011-ben hónapjaiban mind azonban forintban, ezt ellensúlyozta mind devizában a jövedéki nettó adók hiteltörlesztôk változása voltak, (ez érintette a tranzakciók az üzemanyagokat, alapján elôbbi alkohol- volumene és dohánytermékeket), 19,9, utóbbi 271,1 valamint milliárd a gyenge forinttal forintárfolyam csökkent, azonban fogyasztói a hazai árakra deviza gyakorolt évi hatása. gyengülése A fogyasztói és a devizahitelek árak összességében magas aránya 3,9%-kal következtében emelkedtek a 2011-ben forintban Magyarországon. nyilvántartott hitelállomány 1,8%-kal bôvült. Az A külföldi MFB vállalati és hazai felmérései forrásköltségek (MFB-INDIKÁTOR) szempontjából a egyaránt vállalati szektor jelentôs hibernálódását és általában kedvezôtlen jelzik, ami a tendenciák forráshiány fokozódásából jellemezték a és 2011-es a forráskereslet évet. A magyar csökkenésébôl jegybanki alapkamat fakad, s a késôbbre novemberi tolhatja a és beruházások decemberi elindulását, bázispontos a magyar kamatemelési gazdaság ciklus fellendülését. utolsó A fázisaként forráshiány általános januárban erôsödését újabb 25 mutatja, bázisponttal hogy emelkedett, tavasz és 6,00% ôsz között maradt nemcsak a ráta a a kisvállalatok, novemberi újabb hanem szigorításig, a közép- és az nagyvállalatok év utolsó két hónapjában között is megkétszerezôdött a romló pénzpiaci a helyzet folyó hatására kiadások fedezése bázispontos érdekében kamatemelésre külsô forrásra került szoruló sor, vállalatok így az irányadó aránya, ugyanakkor jegybanki kamat a súlyosbodó 2011 végén forráshiány 7,00% volt, ellenére amely a vállalatoknak regionálisan csupán továbbra ötöde is magasnak tervezett ôsszel számít. biztosan, A pénzpiaci s további kamatok ötöde hajt közül végre a valószínûleg 3 hónapos BUBOR forrásbevonást az év eleji a felmérést 5,85%-ról követô év 12 végére hónapban, 7,24%-ra ami trendfordulót emelkedett. jelent a korábbi növekvô forráskereslethez képest. Az MFB forrásbevonása szempontjából is meghatározó magyar államra vonatkozó kockázati felárra 2011-ben a költségvetés és adósbesorolás körüli bizonytalanság mellett MFB ÉVES JELENTÉS

14 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN n n n n Forrás: MNB, reuters a görög adósságkrízis is negatívan hatott. A 10 éves CDSfelár az év eleji 407 bázispontról a viszonylag kedvezô globális környezetben és a Széll Kálmán Terv pozitív piaci fogadtatása következtében áprilisban 263 pontra süllyedt, majd a pesszimistábbra forduló befektetôi hangulat, a magyar gazdaság romló növekedési kilátásai és megítélése (beleértve a magyar állampapírok befektetésre ajánlott minôsítésének év végi elvesztését) novemberben 642 pontra emelték azt, és év végén is 616 bázispont volt a CDS-felár, ami regionálisan kiugróan magasnak számít. Az MFB számára a forrásoldal tervezhetôségét a korábbiaknál is kedvezôtlenebbül befolyásolta a forint árfolyamának jelentôs volatilitása. A forint/euró kurzus alakulása egyrészt a régiós valuták euróárfolyamát, másrészt az országkockázat megítélését követte 2011-ben, az év utolsó hónapjaiban azonban a forint/euró árfolyam alakulása elszakadt a regionális trendektôl és teljesítménye elmaradt a többi régiós devizáétól. A magyar fizetôeszköz 278,4 HUF/EUR árfolyamról indulva 13,0%-os gyengülést követôen 314,6 HUF/EUR szinten zárt, ami egyben a leggyengébb éves szintû teljesítménynek felel meg a régióban (a lengyel zloty 12,6%-ot veszített értékébôl az euróval szemben, míg a cseh korona, illetve a román lej 2,8, illetve 1,2%-os leértékelôdést realizált). A forint euróárfolyama széles ( HUF/EUR) sávban mozgott az év folyamán. A hazai fizetôeszköz az elsô negyedévben még a legjobban teljesítô deviza volt a feltörekvô gazdaságokat tekintve, azonban az utolsó két negyedévben a forinthoz fûzôdik a legrosszabb teljesítmény a világ devizái között. A keresztárfolyamok változása nyomán a magyar fizetôeszköz 16,3, illetve 17,2%-kal gyengült az amerikai dollárhoz, illetve a svájci frankhoz viszonyítva, utóbbival szemben augusztus 11-én 263,6 HUF/CHF mellett történelmi árfolyamon zárt a jegyzés ben is jelentôs maradt és tovább szélesedett a forintban és euróban nyújtott vállalati kamatok közötti rés. Éves 12 MFB ÉVES JELENTÉS 2011

15 AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE BEN n n n n n Forrás: ECB szinten kb. 1 százalékpontot emelkedtek a vállalati forinthitel kamatok (az 1 5 éves kölcsönök kamata átlagosan 10,10%, az ennél hosszabb hitelek kamata 9,45% volt decemberben), míg az euróban nyújtott hitelek esetében mintegy 50 bázispontos volt a a növekedés mértéke mértéke (2011 (2011 utolsó utolsó hónapjában hónapjában 4,33, illetve 4,33%, 3,97% illetve volt 3,97% az 1 5, volt illetve az 1 5, legalább illetve 5 legalább éves kölcsönök 5 éves átlagos kölcsönök kamatszintje). átlagos kamatszintje). A vállalati forrásköltségek A vállalati forrásköltségek regionálisan továbbra regionálisan is továbbra magasnak is magasnak mondhatóak: mondhatóak: Szlovákiában Szlovákiában 4,04%, Csehországban 4,04%, Csehországban 4,11%, Lengyelországban 4,11%, Lengyelországban 6,71%, Romániában 6,71%, 10,84% Romániában volt 10,84% decemberben volt decemberben az 5 évnél az hosszabb 5 évnél futamidejû hosszabb hitelek futamidejû kamata. hitelek kamata. A magyar bankrendszer vállalatoknak, illetve önkormányzatoknak nyújtott hiteleinek állománya 1,8%-kal nôtt, illetve 0,8%-kal csökkent 2011-ben. A nem pénzügyi vállalatok 2011-ben mind forintban, mind devizában nettó hiteltörlesztôk voltak, a tranzakciók alapján elôbbi volumene 19,9, utóbbi 271,1 milliárd forinttal csökkent, azonban a hazai deviza évi gyengülése és a devizahitelek magas aránya következtében a forintban nyilvántartott hitelállomány 1,8%-kal bôvült. Az MFB vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) a vállalati szektor hibernálódását jelzik, ami a forráshiány fokozódásából és a forráskereslet csökkenésébôl fakad, s késôbbre tolhatja a beruházások elindulását, a magyar gazdaság fellendülését. A forráshiány általános erôsödését mutatja, hogy tavasz és ôsz között nemcsak a kisvállalatok, hanem a közép- és nagyvállalatok között is megkétszerezôdött a folyó kiadások fedezése érdekében külsô forrásra szoruló vállalatok aránya, ugyanakkor a súlyosbodó forráshiány ellenére a vállalatoknak csupán ötöde tervezett ôsszel biztosan, s további ötöde hajt végre valószínûleg forrásbevonást a felmérést követô 12 hónapban, ami trendfordulót jelent a korábbi növekvô forráskereslethez képest. MFB ÉVES JELENTÉS

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló

csütörtök, október 16. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. október 16. Vezetői összefoglaló A szerdai kereskedési napon rendkívül rossz hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken. Szerdán a 307-es szint fölé emelkedett az euró/forint kurzus; a

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2014. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2014. december

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 9.

Vezetői összefoglaló február 9. 2017. február 9. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető deviza ellenében gyengült. A BUX 7,5 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,17 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben