MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK NAPPALI TAGOZAT TANTERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK NAPPALI TAGOZAT TANTERVE"

Átírás

1 MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK NAPPALI TAGOZAT TANTERVE A szak megnevezése: műszaki informatika Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: mérnök-informatikus A képzési idő, a legkisebb óraszám, a kreditek száma: A képzési idő 6 félévben legalább 5400 összóra az ennek megfelelő teljesítmény 180 kredit ebből nappali tagozaton legalább 2250 a tanóra (nyelvi és testnevelési tanórák nélkül). A szak képzési célja: A végzett mérnök-informatikus a megszerzett természettudományi, műszaki és humántudományi ismeretei birtokában, professzionális informatikai és számítástechnikai felkészültsége alapján képes legyen az informatika módszereit igénylő műszaki alkotások, különösen műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások tervezésére, fejlesztésére és létrehozására, mérnöki módszereket elsajátítva az informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési, üzemeltetési és irányítási feladatainak ellátására. A képzés főbb tanulmányi területei: Kredit Kredit % Heti kontakt óra Természettudományos alapismeretek 30 16,67 26 Gazdasági és humán ismeretek 22 12,22 18 Szakmai törzsanyag 82 45,55 74 Differenciált szakmai ismeretek 46 25,56 32 Összesen: Szakmai gyakorlat: 4 hét a 4. félév végén, célja, hogy az előző években oktatott tantárgyak tematikájához kapcsolódóan hallgatóink megismerjék az egyes gazdálkodó egységeknél meglévő számítógéppel támogatott rendszereket, információtechnológiákat (számítástechnika, mérésadatgyűjtés, automatika, folyamatirányítás, telekommunikáció stb. alkalmazásokat). A főbb tudományterületek tartalma: Természettudományos alapismeretek: matematika, a fizika egyes fejezetei (mechanika, kinematika, kinetika, villamosságtan, szakirányspecifikus alapismeretek), ábrázoló geometria. Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, információs rendszerek fejlesztése, menedzsment mérnököknek, valamint kötelezően és szabadon választott gazdasági, szervezési és humán tárgyak. Szakmai törzsanyag: programtervezés és programozás, számítástechnikai alapismeretek, műszaki kommunikáció, digitális technika, elektronikai alapismeretek, informatikai rendszerek (számítógép architektúrák, operációs rendszerek, assembly programozás), adatbáziskezelés, rendszerfejlesztési

2 technológiák, számítógép hálózatok, jelek és rendszerek, információ- és kódelmélet, mérésadatgyűjtés és jelfeldolgozás, kibernetika, mesterséges intelligencia alapjai. Differenciált szakmai ismeretek: a tantervben meghatározott kötelezően választható modulok és szakirányspecifikus műszaki alapismeretek, speciális műszaki informatikai és egyéb tárgyak. Szakirányok: A.) Intelligens rendszerek B.) Grafikus rendszerek C.) Építési rendszerek informatikája Kötelező: 117 kreditpont értékű tantárgy; 27 kreditponttal a természettudományos alapismeretek tantárgyblokkhoz, 14 kreditponttal a gazdasági és humán ismeretek tantárgyblokkhoz, 76 kreditponttal a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódóan, azaz a teljes képzési időhöz rendelt kreditek 65 %-a. Kötelezően választható: 53 kreditpont értékű tantárgy; 3 kreditponttal szakirányspecifikus műszaki alapismeretei tantárgyként, 4 kreditponttal a gazdasági és humán ismeretek tantárgyblokkhoz, 46 kreditponttal a differenciált szakmai ismeretek tantárgyblokkhoz kapcsolódóan, azaz a teljes képzési időhöz rendelt kreditek 29,44 %-a Szabadon választható: 10 kreditpont értékű tantárgy; 4 kreditponttal a gazdasági és humán ismeretek tantárgyblokkhoz, 6 kreditponttal a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódóan, azaz a megszerzendő kreditek 5,56 %-a. Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független félévközi jegyek(f) megszerzéséből, vizsgákból (félévvégi vizsga(v), szigorlat(s), nyelvvizsga), szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze. A záróvizsgára bocsátás feltétele A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül: legalább 30 vizsga, közülük 2 szigorlat letétele számítástechnika, programtervezés és programozás; valamint matematika tárgyakból; legalább 180 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű; egy idegen nyelvből államilag elismert alapfokú C típusú, vagy középfokú A vagy B típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele; két félév teljesítése az Egyetemi Testnevelés- és Szabadidősport Központ által meghirdetett kurzusokból vagy a Táncoló Egyetem -i programokból; a szakmai gyakorlat tanterv szerinti követelményeinek teljesítése; szakdolgozat (diplomamunka) készítés tantárgy félévközi jegyének megszerzése.

3 A záróvizsga részei: A szakdolgozat megvédése. Szóbeli vizsga a gesztor tanszék(ek) által előírt két záróvizsga tantárgyból, mely a szakmai törzsanyagban szereplő, illetve szakirányú informatikai szakismereteket jelentő ismeretanyag (összértéke min. 15, max. 30 kreditpont) számonkérését jelenti. Mindhárom szakirány esetén az egyik záróvizsga tantárgy a Számítógép hálózatok tantárgycsoport ismeretanyaga. A másik záróvizsga tantárgy az egyes szakirányok esetén az alábbi tantárgyak egyes témaköreiből tevődik össze: Intelligens rendszerek szakirány (Számítógép-vezérelt irányítások c. záróvizsga tantárgy) Jelek és rendszerek, Automatika alapismeretek, Számítógép-vezérelt irányítások Grafikus rendszerek szakirány (Műszaki és térinformatikai rendszerek c. záróvizsga tárgy) Jelek és rendszerek, Térinformatikai alapismeretek, Műszaki rendszerek és hálózatok tervezése Építési rendszerek informatikája szakirány A differenciált szakmai ismeretek tantárgyblokk egyes tantárgyai A záróvizsga eredménye A záróvizsga eredményének összetevői: A teljes tanulmányi időszakra jellemző érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag A szigorlatok érdemjegyei b 1 számítástechnika, programtervezés, programozás; b 2 matematika. A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek c 1 szakdolgozatra javasolt jegy (bírálat és tanszéki vélemény alapján) és a szakdolgozat védése; c 2 a szakmai törzsanyaghoz tartozó tantárgycsoport érdemjegye; c 3 szakirányú informatikai szakismeretek érdemjegye. Az eredmény kiszámításának módja: b a + ZE = + b c1 + c2 + c3 5 Pécs, A tantervet a Műszaki Informatika Tantervi Szakbizottság a Kari Tanácsnak jóváhagyásra javasolja.

4 TANTÁRGYI LISTA, ELŐTANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEK dr.szakonyi Lajos szakfelelős Kötelező tárgyak Természettudományos alapismeretek tantárgyai szám ter tanó öhm tanó Kérés tanszék 01 Matematika I. MANA v 4 MA 02 Matematika II. MANA v 5 MANA821 MA 03 Matematika III. MANA f 4 MANA822 MA 04 Matematika szigorlat MANA s 2 MANA823 MA 05 Diszkrét matematika MANA v 2 MA 06 Fizika I. (villamosságtan) VHNA f 3 VH 07 Fizika II. (mechanika) GÉNA f 3 GÉ 08 Ábrázoló geometria STNA f 4 ST Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai szám ter tanó öhm tanó Kérés tanszék 09 Menedzsment mérnököknek I. MENA001 Ő/T v 3 ME 10 Menedzsment mérnököknek II. MENA002 Ő/T v 3 ME 11 Közgazdaságtan MENA003 Ő/T v 3 ME 12 Információs rendszerek SANA v 5 SANA015 SA fejlesztése SANA021 Szakmai törzsanyag tantárgyai 13 Számítástechnikai MINA v 4 MI alapismeretek 14 Programtervezés, SANA f 5 SA programozás I. 15 Programtervezés SANA f 4 SANA014 SA programozás II. 16 Számítástechnika és programtervezés szigorlat SANA s 1 SANA015 SA MI 17 Műszaki kommunikáció MINA f 4 STNA007 MI 18 Elektronikai alapismeretek MINA v 3 VHNA905 MI 19 Digitális technika MINA v 4 MI 20 Információ- és kódelmélet MINA v 3 MANA822 MI MANA Mérésadatgyűjtés, MINA f 4 MI jelfeldolgozás 22 Adatbáziskezelés SANA v 4 SANA014 SA 23 Jelek és rendszerek I. MINA v 4 MANA821 MI 24 Jelek és rendszerek II. MINA v 5 MANA822 MI MINA Informatikai rendszerek I. MINA v 5 MINA018 MI 26 Informatikai rendszerek II. MINA v 5 MINA024 MI

5 27 Rendszerfejlesztési SANA v 4 SANA021 SA technológiák 28 Számítógép hálózatok I. MINA f 4 MINA022 MI 29 Számítógép hálózatok II. MINA v 5 MINA027 MI 30 Mesterséges intelligencia SANA v 4 SANA016 SA alapjai 31 Kibernetika MINA v 4 MINA022 MI Kötelezően választható modulok (Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai) 1/ INTELLIGENS RENDSZEREK SZAKIRÁNYÚ MODUL 1. főmodul tantárgyai 32 Automatika alapismeretek MINA v 5 MINA020 MI 33 Programozható vezérlések MINA v 5 MINA018 MI MINA Számítógépvezérelt MINA v 5 MINA031 MI irányítások I. 35 Számítógépvezérelt MINA v 5 MINA033 MI irányítások II. 36 Szakdolgozat készítés MINA f 15 MINA028 MI ***Mellékmodulok (Kötelezően választható 1 mellékmodul) 1/1. Kibernetika mellékmodul tantárgyai 37 Műszaki rendszerek és MINA v 3 MINA022 MI hálózatok I. 38 Műszaki rendszerek és hálózatok II. MINA v 5 MINA023 MINA030 MI 1/2. Robotika mellékmodul tantárgyai 39 Robotirányítási rendszerek I. MINA v 3 MINA031 MINA032 MI 40 Robotirányítási rendszerek II. MINA v 5 MINA038 MI

6 1/3. Rendszerüzemeltetés mellékmodul tantárgyai 41 Információs rendszerek MINA v 3 MINA025 MI üzemeltetése I. 42 Információs rendszerek üzemeltetése II. MINA v 5 MINA028 MI 2./ GRAFIKUS RENDSZEREK SZAKIRÁNYÚ MODUL 2. főmodul tantárgyai Szám ter tanó öhm tanó kérés tanszék 43 Műszaki dokumentáció-kezelés MINA v 2 MINA016 MI, GÉ, ÉS 44 Térinformatikai alapismeretek MINA v 4 MINA044 MI, ST KG 45 Grafikus tervezőrendszerek MINA v 5 MINA202 MI programozása 46 Műszaki rendszerek és MINA v 6 MINA023 MI hálózatok tervezése 47 Szakdolgozat készítés MINA f 15 MINA028 MI, GÉ, ST, ÉS ***Mellékmodul (Kötelezően választható mellékmodul) 2/1. Tervezési mellékmodul tantárgyai Szám ter tanó öhm tanó kérés tanszék 48 Tervezési alapismeretek MINA v 6 MINA016 MI, ST 49 Grafikus tervezőrendszerek MINA v 5 MINA201 MI, ST 3./ ÉPÍTÉSI RENDSZEREK INFORMATIKÁJA SZAKIRÁNYÚ MODUL 3. főmodul tantárgyai 50 Építészeti ismeretek és CAD I. STNA v 4 MINA016 ST, ÉS, 51 Közmű és geoinformatika I. KGNA v 5 MINA016 KG 52 Tartószerk. és geotechnika I. STNA v 5 GÉNA906 ST, AT 53 Térinformatikai alapismeretek STNA v 4 STNA641 ST, KG 54 Szakdolgozat készítés STNA f 15 MINA028 ST, ÉS, KG, AT, ÉK

7 ***Mellékmodulok (Kötelezően választható 1 mellékmodul) 3/1. Építészeti tudományok mellékmodul tantárgyai 55 Építészeti ismeretek és CAD II. STNA v 5 STNA641 ST, ÉS 56 Tervezési ismeretek és informatikai rendszerek STNA v 5 STNA641 ST, ÉS 3/2. Mérnöki tudományok mellékmodul tantárgyai 57 Közmű és geoinformatika II. KGNA v 5 KGNA118 KG 58 Tartószerkezetek és geotechnika II. STNA v 5 STNA441 ST, AT Kötelezően választható tárgyak Műszaki alapismeretek (szakirányspecifikus) tantárgyai * szám ter tanó Öh m tanó kérés tanszék 1./ Intelligens rendszerek és 2./ Grafikus rendszerek szakirányú modulokhoz javasolt 59 Áramlástan, hőtan MINA v 3 GÉNA906 MI 60 Mechanizmusok GÉNA v 3 GÉNA906 GÉ 3./Építési rendszerek informatikája és 2./ Grafikus rendszerek szakirányú modulokhoz javasolt 61 Építészeti statika STNA v 3 GÉNA906 ST 62 Anyagtan ATNA v 3 GÉNA906 AT * A választandó szakirányhoz kapcsolódó műszaki alapismereti tárgyak közül kötelezően kell kiválasztani egy tantárgyat 3 kreditpont eléréséhez. (A három másik tantárgy közül egy - tárgyakkreditációs bizottsági támogatás esetén - beszámítható a Differenciált szakmai ismeretek kötelezően választható tantárgyai körébe.)

8 Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai ** 64 Üzleti kommunikáció MENA004 Ő/T f 2 ME 65 Minőségmenedzsment MENA005 Ő/T f 2 MENA001 ME 66 Projektmenedzsment MENA006 Ő/T f 2 MENA009 ME 67 Szociológia MENA007 Ő/T f 2 ME 68 Településszociológia MENA008 Ő/T f 2 ME 69 Üzemszervezés MENA009 Ő/T f 2 MENA001 ME 70 Vállalati gazdaságtan MENA010 Ő/T f 2 MENA003 ME 71 Vállalkozói ismeretek EKNA017 Ő/T f 2 MENA003 ÉK ** Minimum 2 tantárgyat kell választani az előbbiekben felsorolt kötelezően választható tantárgyak közül 4 együttes kreditpont eléréséhez. Differenciált szakmai ismeretek tantárgyai**** (Az 1./ Intelligens rendszerek szakirányú modulhoz választható) 72 Pneumatikus vezérlések MINA v 3 MINA032 MI 73 Folyamatirányító számítógépek MINA v 3 SANA015 MI és programozásuk MINA033 MINA Intelligens mérőberendezések MINA v 3 MINA020 MI 75 Intelligens irányítórendszerek MINA v 3 MINA030 MI 76 Grafikus rendszerek alkalmazása a műszaki tervezés folyamatában SANA v 3 SANA015 SANA026 SA 77 Állapottérmodell alkalmazása az irányításelméletben MINA v 3 MINA030 MI

9 (A 2./ Grafikus rendszerek szakirányú modulhoz választható) 78 Multimédia II. MINA v 3 MINA044 MI 79 Számítógépes grafika II. MINA v 3 MINA093 MI, MA 80 CATIA tervezési ismeretek II. MINA v 3 MINA132 MI 81 Térinformatika (C ) MINA v 3 MINA045 MI 82 Grafikus rendszerek alkalmazása a műszaki tervezés folyamatában SANA v 3 SANA015 SANA026 SA (A 3./ Építési rendszerek informatikája szakirányú modulhoz választható ) szá m ter tanó öhm tanó kérés tanszék 83 Térinformatika (A) STNA v 3 STNA942 ST, MI 84 Térinformatika (B) STNA v 3 STNA942 KG 85 Diagnosztika STNA v 3 STNA641 ST 86 Környezetvédelem KGNA v 3 STNA641 KG 87 Közlekedésépítés KGNA v 3 STNA641 KG 88 Szerkezet szimuláció STNA v 3 STNA641 ST 89 Közmű rendszerek szimulációja KGNA v 3 STNA641 KG 90 Számítógépes termelésirányítás MENA v 3 STNA641 ME 91 Tervezésinformatika STNA v 3 STNA641 ST 92 Geodézia KGNA v 3 STNA641 KG 93 Építéskivitelezés és -szervezés ÉKNA v 3 STNA641 ÉK, ÉS, ST 94 Települési ismeretek URNA f 2 STNA641 UR 95 Építészettörténet URNA f 2 STNA641 UR 96 Örökségvédelem URNA v 2 STNA641 UR 97 Építési projektirányítás ÉKNA v 3 STNA641 ÉK **** A differenciált szakmai ismeretek kötelezően választható tantárgyai közül min. 3 együttes kreditpont értékben kell tantárgya(ka)t választani. (Tárgyakkreditációs bizottsági támogatás esetén választhatók a szakirányspecifikus műszaki alapismeretek másodikként választott tantárgyai is.) Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai** Szabadon választható - fakultatív - tananyag 98 EU ismeretek MENA018 Ő/T f 2 99 Filozófia MENA019 Ő/T f 2 ME 100 Teljes körű minőségirányítás MENA020 Ő/T f 2 ME 101 Konfliktusmenedzsment MENA021 Ő/T f 2 ME 102 Jogi ismeretek (+üzleti jog) MENA022 Ő/T f 2 ME 103 Politológia PENA023 Ő/T f 2 PE ** Az előbbiekben felsorolt gazdasági és humán tantárgyak közül több tantárgyat kell min. 4 együttes kreditpont értékben választani.

10 Szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó tantárgyak***** 104 Multimédia I. x MINA f 6 MINA022 MI 105 Számítógépes grafika I. x MINA f 6 MINA044 MI, MA 106 CATIA tervezési ismeretek I. x MINA f 6 MINA016 MI 107 Microsoft Windows 2003 rendszergazda ismeretek SANA v 6 MINA028 SA 108 Microsoft Windows 2000 SANA v 6 SANA091 SA Directory Services infrastruktúrája, adminisztrálása 109 Microsoft SQL server 2000 SANA v 6 SANA021 SA adatbázis rendszergazda ismeretek 110 Fejlesztés Microsoft. NET SANA v 6 SA környezetben 111 Kép-és hangfeldolgozás I. MINA f 3 MINA023 MI 112 Kép-és hangfeldolgozás II. MINA f 3 MINA098 MI 113 Hálózati alkalmazás fejlesztés MINA f 3 MINA027 MI I. 114 Hálózati alkalmazás fejlesztés MINA f 3 MINA094 MI II. 115 Korszerű programozási SANA f 3 SANA607 SA eszközök 116 Informix SQL alapok SANA f 3 SANA607 SA 117 JAVA nyelv alkalmazása SANA f 3 SANA015 SA 118 Valósidejű op. rendszerek MINA f 3 MINA025 MI 119 Neurális hálózatok MINA f 3 MANA823 MI 120 Méréselmélet MINA f 3 MINA030 MI 121 Dinamikus rendszerek MINA f 3 MINA023 MI modellezése és analízise 122 Rendszertervezés SANA f 3 SANA607 SA 123 Adatbázis-tervezés MINA f 3 SANA026 MI 124 Mérnök informatikai MINA 204 T f 3 SANA014 MI technológiák 125 Alkalmazott informatika MINA f 3 MI 126 DATA MINING-Statisztika SANA f 5 SA 127 DATA MINING-Piackutatás SANA f 5 SA 128 DATA MINING- Eloszlásfüggetlen becslési rendszerek SANA f 4 SA ***** Az előbbiekben felsorolt, a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó fakultatív tantárgyak közül egy vagy több tantárgyat kell min. 6 együttes kreditpont értékben választani. x Elsősorban a Grafikus szakirány számára ajánlott. Használt rövidítések Heti óraszámok: tanó tanóra öhm összes hallgatói tanulmányi munkaóra Tantárgyi kód: az első két betű a tanszék jele, a harmadik betű a tagozat kódja, a negyedik betű a képzési forma kódja, az utolsó 3 számjegy a tantárgy sorszáma.

11 Számonkérés: f félévközi jegy v vizsga s szigorlat Szemeszterek: T tavaszi Ő őszi

12 MINTATANTERV A tantárgyak javasolt tanrendi helye FÉLÉV 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 1 Mesterséges Inf.és kódelm. Szakdolgozat 1 2 Matematika Matematika Matematika intelligencia 200/v/3 006/f/ I. II. III. alapjai Kibernetika /v/4 220/v/5 220/f/4; s/2 202/v/4 201/v/4 4 5 Diszk.mat.100/v/2 Fizika II. Mérésadat- Informatikai 5 6 Fizika I. (mechanika) gyűjtés, rendszerek II. Számítógép 6 7 (villamosságtan) 210/f/3 jelfeldolgozás (op. rendsz.) hálózatok ****Diff. k.v /f/3 Műszaki 202/f/4 202/v/5 II. 102/v/3 8 H 9 Ábrázoló kommu- Jelek és Jelek és 202/v/5 9 H E 10 geometria nikáció rendszerek I. rendszerek. *****Szab.vál. *** Diff. 10 E T /f/4 202/f/4 II. 002/f/3 szakmai ism. 11 T I 12 Elektronikai 202/v/4 202/v/5 *****Szab. vál. köt. vál. 12 I 13 Digitális alapismeretek Informatikai Számítógép 002/f/3 Mellékmodul 13 Ó 14 technika 210/v/3 rendszerek I. hálózatok *** Differenciált 14 Ó R /v/4 Programterv., (számítógép I. Mellékmodul szakmai 15 R A 16 programozás architektúrák) 202/f/4 ismeretek 16 A S 17 Program- II. 302/v/5 Rendszer- Differenciált Főmodul 17 S Z 18 tervezés, 202/f/4; s/1 Adatbázis- fejlesztési szakmai **Szab. vál. 18 Z Á 19 programozás **Köt.gazd. kezelés technológiák ismeretek 200/f/2 19 Á M 20 I. ism. 200/v/3 202/v/4 Főmodul gazd. ism. 20 M /f/5 **Köt.gazd. 202/v/4 Differenciált **Információs 200/f/ Számítás- ism. 200/v/3 *Szakir. spec. szakmai rendszerek technikai **Köt.gazd. műszaki a. ismeretek fejlesztése alapismeretek ism. 200/v/3 210/v/3 202/v/ /v/4 **Köt.vál. gazd. ism /f/2 200/f/2 Főmodul Megjegyzés: * Kötelezően választható szakirányspecifikus műszaki alapismeretek ** Gazdasági és humán ismeretek (kötelező, kötelezően és szabadon választható tantárgyak) *** Differenciált szakmai ismeretek kötelezően válaszható mellékmodulja **** Differenciált szakmai ismeretek kötelezően válaszható tantárgyai ***** Törzsanyaghoz kapcsolódó, szabadon választható tantárgyak C:\Dokumentumok\PMMF\Tanterv2003\tantervuj5.doc 12

13 Janus Pannonius Tudományegyetem Műszaki informatika szak MINTATANTERV A tantárgyak javasolt tanrendi helye 1/1. Intelligens rendszerek szakirány Oktatásszervezési melléklet FÉLÉV 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 1 Mesterséges Inf.és kódelm. Szakdolgozat 1 2 Matematika Matematika Matematika intelligencia 200/v/3 006/f/ I. II. III. alapjai Kibernetika /v/4 220/v/5 220/f/4; s/2 202/v/4 201/v/4 4 5 Diszk.mat.100/v/2 Fizika II. Mérésadat- Informatikai 5 6 Fizika I. (mechanika) gyűjtés, rendszerek II. Számítógép 6 7 (villamosságtan) 210/f/3 jelfeldolgozás (op. rendsz.) hálózatok ****Diff. k.v /f/3 Műszaki 202/f/4 202/v/5 II. 8 H 9 Ábrázoló kommu- Jelek és Jelek és 202/v/5 102/v/3 9 H E 10 geometria nikáció rendszerek I. rendszerek. *****Szab.vál. ***Műszaki 10 E T /f/4 II. 002/f/3 rendsz. és 11 T I /f/4 Elektronikai 202/v/4 202/v/5 *****Szab. vál. hálózatok II. 12 I 13 Digitális alapismeretek Informatikai Számítógép 002/f/3 202/v/5 13 Ó 14 technika 210/v/3 rendszerek I. hálózatok ***Műsz. Számítógép- 14 Ó R /v/4 Programterv., (számítógép I. rendsz. és hál. I. vezérelt 15 R A 16 programozás architektúrák) 202/f/4 201/v/3 irányítások II. 16 A S 17 Program- II. 302/v/5 Rendszer- Számítógép 202/v/5 17 S Z 18 tervezés, 202/f/4; s/1 Adatbázis- fejlesztési vezérelt **Szab. vál. 18 Z Á 19 programozás **Köt.gazd. kezelés technológiák irányítások I. 200/f/2 19 Á M 20 I. ism. 200/v/3 202/v/4 202/v/5 gazd. ism. 20 M /f/5 **Köt.gazd. 202/v/4 Automatika **Információs 200/f/ Számítás- ism. 200/v/3 *Szakir. spec. alapismeretek rendszerek technikai **Köt.gazd. műszaki a. 202/v5 fejlesztése alapismeretek ism. 200/v/3 210/v/3 1. Főmodul 202/v/ /v/4 **Köt.vál. gazd. ism. Programozhat ó /f/2 200/f/2 vezérlések /v/ Ea Gy v Kp C:\Dokumentumok\PMMF\Tanterv2003\tantervuj5.doc 13

14 Műszaki informatika szak MINTATANTERV A tantárgyak javasolt tanrendi helye 1/2. Intelligens rendszerek szakirány Oktatásszervezési melléklet FÉLÉV 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 1 Mesterséges Inf.és kódelm. Szakdolgozat 1 2 Matematika Matematika Matematika intelligencia 200/v/3 006/f/ I. II. III. alapjai Kibernetika /v/4 220/v/5 220/f/4; s/2 202/v/4 201/v/4 4 5 Diszk.mat.100/v/2 Fizika II. Mérésadat- Informatikai 5 6 Fizika I. (mechanika) gyűjtés, rendszerek II. Számítógép 6 7 (villamosságtan) 210/f/3 jelfeldolgozás (op. rendsz.) hálózatok ****Diff. k.v /f/3 Műszaki 202/f/4 202/v/5 II. 102/v/3 8 H 9 Ábrázoló kommu- Jelek és Jelek és 202/v/5 9 H E 10 geometria nikáció rendszerek I. rendszerek. *****Szab.vál. *** 10 E T /f/4 II. 002/f/3 Robotirányítási 11 T I /f/4 Elektronikai 202/v/4 202/v/5 *****Szab. vál. rendszerek II. 12 I 13 Digitális alapismeretek Informatikai Számítógép 002/f/3 202/v/5 13 Ó 14 technika 210/v/3 rendszerek I. hálózatok ***Robotir. Számítógép- 14 Ó R /v/4 Programterv., (számítógép I. rendszerek. I. vezérelt 15 R A 16 programozás architektúrák) 202/f/4 201/v/3 irányítások II. 16 A S 17 Program- II. 302/v/5 Rendszer- Számítógép 202/v/5 17 S Z 18 tervezés, 202/f/4; s/1 Adatbázis- fejlesztési vezérelt **Szab. vál. 18 Z Á 19 programozás **Köt.gazd. kezelés technológiák irányítások I. 200/f/2 19 Á M 20 I. ism. 200/v/3 202/v/4 202/v/5 gazd. ism. 20 M /f/5 **Köt.gazd. 202/v/4 Automatika **Információs 200/f/ Számítás- ism. 200/v/3 *Szakir. spec. alapismeretek rendszerek technikai **Köt.gazd. műszaki a. 202/v/5 fejlesztése alapismeretek ism. 200/v/3 210/v/3 1. Főmodul 202/v/ /v/4 **Köt.vál. gazd. ism. Programozhat ó /f/2 200/f/2 vezérlések /v/ Ea Gy v Kp C:\Dokumentumok\PMMF\Tanterv2003\tantervuj5.doc 14

15 Műszaki informatika szak MINTATANTERV A tantárgyak javasolt tanrendi helye 1/3. Intelligens rendszerek szakirány Oktatásszervezési melléklet FÉLÉV 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 1 Mesterséges Inf.és kódelm. Szakdolgozat 1 2 Matematika Matematika Matematika intelligencia 200/v/3 006/f/ I. II. III. alapjai Kibernetika /v/4 220/v/5 220/f/4; s/2 202/v/4 201/v/4 4 5 Diszk.mat.100/v/2 Fizika II. Mérésadat- Informatikai 5 6 Fizika I. (mechanika) gyűjtés, rendszerek II. Számítógép 6 7 (villamosságtan) 210/f/3 jelfeldolgozás (op. rendsz.) hálózatok ****Diff. k.v /f/3 Műszaki 202/f/4 202/v/5 II. 102/v/3 8 H 9 Ábrázoló kommu- Jelek és Jelek és 202/v/5 9 H E 10 geometria nikáció rendszerek I. rendszerek. *****Szab.vál. *** Inf. 10 E T /f/4 II. 002/f/3 rendszerek 11 T I /f/4 Elektronikai 202/v/4 202/v/5 *****Szab. vál. üzemeltetése II. 12 I 13 Digitális alapismeretek Informatikai Számítógép 002/f/3 202/v/5 13 Ó 14 technika 210/v/3 rendszerek I. hálózatok ***Inf. rendsz. Számítógép- 14 Ó R /v/4 Programterv., (számítógép I. üzemeltetése I. vezérelt 15 R A 16 programozás architektúrák) 202/f/4 201/v/3 irányítások II. 16 A S 17 Program- II. 302/v/5 Rendszer- Számítógép 202/v/5 17 S Z 18 tervezés, 202/f/4; s/1 Adatbázis- fejlesztési vezérelt **Szab. vál. 18 Z Á 19 programozás **Köt.gazd. kezelés technológiák irányítások I. 200/f/2 19 Á M 20 I. ism. 200/v/3 202/v/4 202/v/5 gazd. ism. 20 M /f/5 **Köt.gazd. 202/v/4 Automatika **Információs 200/f/ Számítás- ism. 200/v/3 *Szakir. spec. alapismeretek rendszerek technikai **Köt.gazd. műszaki a. 202/v/5 fejlesztése alapismeretek ism. 200/v/3 210/v/3 1. Főmodul 202/v/ /v/4 **Köt.vál. gazd. ism. Programozhat ó /f/2 200/f/2 vezérlések /v/ Ea Gy v Kp C:\Dokumentumok\PMMF\Tanterv2003\tantervuj5.doc 15

16 Műszaki informatika szak MINTATANTERV A tantárgyak javasolt tanrendi helye 2. Grafikus rendszerek szakirány Oktatásszervezési melléklet FÉLÉV 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 1 Mesterséges Inf.és kódelm. Szakdolgozat 1 2 Matematika Matematika Matematika intelligencia 200/v/3 006/f/ I. II. III. alapjai Kibernetika /v/4 220/v/5 220/f/4; s/2 202/v/4 201/v/4 4 5 Diszk.mat.100/v/2 Fizika II. Mérésadat- Informatikai 5 6 Fizika I. (mechanika) gyűjtés, rendszerek II. Számítógép 6 7 (villamosságtan) 210/f/3 jelfeldolgozás (op. rendsz.) hálózatok ****Diff. k. v /f/3 Műszaki 202/f/4 202/v/5 II. 102/v/3 8 H 9 Ábrázoló kommu- Jelek és Jelek és 202/v/5 9 H E 10 geometria nikáció rendszerek I. rendszerek. *****Szab.vál. Műszaki 10 E T /f/4 II. 002/f/3 rendszerek és 11 T I /f/4 Elektronikai 202/v/4 202/v/5 *****Szab. vál. hálózatok 12 I 13 Digitális alapismeretek Informatikai Számítógép 002/f/3 tervezése 13 Ó 14 technika 210/v/3 rendszerek I. hálózatok ***Grafikus 302/v/6 14 Ó R /v/4 Programterv., (számítógép I. tervező- Grafikus terv. 15 R A 16 programozás architektúrák) 202/f/4 rendszerek rendsz. progr. 16 A S 17 Program- II. 302/v/5 Rendszer- 202/v/5 202/v/5 17 S Z 18 tervezés, 202/f/4; s/1 Adatbázis- fejlesztési Térinformatikai 2. Főmodul 18 Z Á 19 programozás **Köt.gazd. kezelés technológiák alapismeretek **Szab. vál. 19 Á M 20 I. ism. 200/v/3 202/v/4 102/v/4 200/f/2 20 M /f/5 **Köt.gazd. 202/v/4 Műsz.dok. kez. **Információs gazd. ism Számítás- ism. 200/v/3 *Szakir. spec. 200/v/2 rendszerek 200/f/ technikai **Köt.gazd. műszaki a. fejlesztése alapismeretek ism. 200/v/3 210/v/3 ***Tervezési 202/v/ /v/4 **Köt.vál. gazd. ism. alapismeretek /f/2 200/f/ /v/ Ea Gy v Kp C:\Dokumentumok\PMMF\Tanterv2003\tantervuj5.doc 16

17 Műszaki informatika szak MINTATANTERV A tantárgyak javasolt tanrendi helye 3/1. Építési rendszerek informatikája szakirány Oktatásszervezési melléklet FÉLÉV 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 1 Mesterséges Inf.és kódelm. Szakdolgozat 1 2 Matematika Matematika Matematika intelligencia 200/v/3 006/f/ I. II. III. alapjai Kibernetika /v/4 220/v/5 220/f/4; s/2 202/v/4 201/v/4 4 5 Diszk.mat.100/v/2 Fizika II. Mérésadat- Informatikai 5 6 Fizika I. (mechanika) gyűjtés, rendszerek II. Számítógép 6 7 (villamosságtan) 210/f/3 jelfeldolgozás (op. rendsz.) hálózatok ****Diff. k. v /f/3 Műszaki 202/f/4 202/v/5 II. 8 H 9 Ábrázoló kommu- Jelek és Jelek és 202/v/5 102/v/3 9 H E 10 geometria nikáció rendszerek I. rendszerek. *****Szab.vál. ***Tervezési 10 E T /f/4 II. 002/f/3 ism. és inf. 11 T I /f/4 Elektronikai 202/v/4 202/v/5 *****Szab. vál. rendsz. 12 I 13 Digitális alapismeretek Informatikai Számítógép 002/f/3 220/v/5 13 Ó 14 technika 210/v/3 rendszerek I. hálózatok ***Építészeti **Szab. vál. 14 Ó R /v/4 Programterv., (számítógép I. ismeretek és. 200/f/2 15 R A 16 programozás Architektúrák) 202/f/4 CAD II. gazd. ism. 16 A S 17 Program- II. 302/v/5 Rendszer- 202/v/5 200/f/2 17 S Z 18 tervezés, 202/f/4; s/1 Adatbázis- fejlesztési Tartószerk. és 18 Z Á 19 programozás **Köt.gazd. kezelés technológiák geotechnika 19 Á M 20 I. ism. 200/v/3 202/v/4 I. 20 M /f/5 **Köt.gazd. 202/v/4 Épít. ism. 202/v/ Számítás- ism. 200/v/3 *Szakir. Spec. és CAD I. Térinformatikai technikai **Köt.gazd. műszaki a. 202/v/4 alapismeretek alapismeretek ism. 200/v/3 210/v/3 3. Főmodul 102/v/ /v/4 **Köt.vál. gazd. ism. Közmű és **Információs /f/2 200/f/2 geoinfor- rendszerek matika I. fejlesztése /v/5 202/v/ Ea Gy v Kp C:\Dokumentumok\PMMF\Tanterv2003\tantervuj5.doc 17

18 Műszaki informatika szak MINTATANTERV A tantárgyak javasolt tanrendi helye 3/2. Építési rendszerek informatikája szakirány Oktatásszervezési melléklet FÉLÉV 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 1 Mesterséges Inf.és kódelm. Szakdolgozat 1 2 Matematika Matematika Matematika intelligencia 200/v/3 006/f/ I. II. III. alapjai Kibernetika /v/4 220/v/5 220/f/4; s/2 202/v/4 201/v/4 4 5 Diszk.mat.100/v/2 Fizika II. Mérésadat- Informatikai 5 6 Fizika I. (mechanika) gyűjtés, rendszerek II. Számítógép 6 7 (villamosságtan) 210/f/3 jelfeldolgozás (op. rendsz.) hálózatok ****Diff. k. v /f/3 Műszaki 202/f/4 202/v/5 II. 102/v/3 8 H 9 Ábrázoló kommu- Jelek és Jelek és 202/v/5 9 H E 10 geometria nikáció rendszerek I. rendszerek. *****Szab.vál. *** Tartószerk. 10 E T /f/4 II. 002/f/3 és geotechnika 11 T I /f/4 Elektronikai 202/v/4 202/v/5 *****Szab. vál. II. 12 I 13 Digitális alapismeretek Informatikai Számítógép 002/f/3 220/v/5 13 Ó 14 technika 210/v/3 rendszerek I. hálózatok Közmű és **Szab. vál. 14 Ó R /v/4 Programterv., (számítógép I. geoinfor- 200/f/2 15 R A 16 programozás Architektúrák) 202/f/4 matika II. gazd. ism. 16 A S 17 Program- II. 302/v/5 Rendszer- 202/v/5 200/f/2 17 S Z 18 tervezés, 202/f/4; s/1 Adatbázis- fejlesztési Tartószerk. és 18 Z Á 19 programozás **Köt.gazd. Kezelés technológiák geotechnika 19 Á M 20 I. ism. 200/v/3 202/v/4 I. 20 M /f/5 **Köt.gazd. 202/v/4 Épít. ism. 202/v/ Számítás- ism. 200/v/3 *Szakir. Spec. és CAD I. Térinformatikai technikai **Köt.gazd. műszaki a. 202/v/4 alapismeretek alapismeretek ism. 200/v/3 210/v/3 3. Főmodul 102/v/ /v/4 **Köt.vál. gazd. ism. Közmű és **Információs /f/2 200/f/2 geoinfor- rendszerek matika I. fejlesztése /v/5 202/v/ Ea Gy v Kp C:\Dokumentumok\PMMF\Tanterv2003\tantervuj5.doc 18

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Településmérnöki Szakot érintő változtatások

Településmérnöki Szakot érintő változtatások Nappali Településmérnöki Szak Településmérnöki Szakot érintő változtatások 1. Intézményi tájékoztató. oldal, hibás képlet javítása Az összevont szigorlatok megállapítása: Matematika és mechanika összevont

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2006. április 24-i ülésén Érvényes: A 2006/07-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint a tanulmányaikat a 2005/06-os

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE Szak neve: GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT Tagozat: levelező Képzési idő: 4 félév Az oktatás nyelve: magyar Megszerezhető

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : számítástechnika-tanári Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2006. április 24-i ülésén Érvényes: A 2006/07-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint a tanulmányaikat a 2004/05

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

NBKS0031ÁO NBKS0041ÁO Félév / szemeszter. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Számonkérés. Számonkérés. Számonkérés. Kredit.

NBKS0031ÁO NBKS0041ÁO Félév / szemeszter. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Számonkérés. Számonkérés. Számonkérés. Kredit. Kód Tantárgy jellege Megnevezés Tanulmányi terület/tantárgy közlekedésszervező szakirány teljes idejű képzés, nappali képzés munkarendje szerint tanuló hallgatók részére Tanterv kivonat a 21/211. tanév

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás

1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Mikroökonómia. Alkalmazott lineáris algebra 9+6k4 Operációkutatás Gazdálkodási szak főiskolai szintű levelező képzés mintatanterve 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév. félév. félév Mikroökonómia Makroökonómia Alkalmazott lineáris algebra 9+k4 Operációkutatás Vezetés-szervezés

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél Mérnök informatikus BSc levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 007. december 0-ai ülésén Érvényes: A 007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban megkezdő

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes Mérnök informatikus MSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtől Dr. Friedler Ferenc szakvezető Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : matematikatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén)

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) GEIAK201N 1 Műszaki kommunikáció 2 2 V 5 - RENNN301N 1 Közismereti 1. 2 0 V

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Érvényes: 0 szeptember -től AJÁNOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak evelező tagozat Ss z Tárgykód Tárgy megnevezése Szemeszt er Heti óraszá m Számonkér

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme I. Adatlap 3. Indítandó alapszak megnevezése: fizika alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles fizikus (szakiránnyal) 5. Az indítani tervezett szakirány megnevezése:

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

A Villamos ipari anyagismeret labor beosztása V1-V9.

A Villamos ipari anyagismeret labor beosztása V1-V9. A Villamos ipari anyagismeret labor beosztása V1-V9. 1 8.00-8.40 2 8.50-9.30 3 9.40-10.20 V3 A x 4 10.30 - V3 B xx 11.10 V8 A x V2 A x 5 11.20 - V8 B xx V2 B xx 12.00 V9 A x V4 A x 6 12.10 - V9 B xx V4

Részletesebben

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat MITATATERV KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK appali tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar FI 871 Érvényes: 201. szeptember 1-től Sorszá m 3... 6. 7. Tárgykód Tárgy megnevezése AJALK101KSZ AJALK102KSZ

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 2. félév 1. Matematika II. 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. labor Nincs kötelezően előírt jegyzet 3. Villamosipari anyagismeret labor Nincs kötelezően

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

A Rajztanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A Rajztanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A Rajztanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Rajztanári Tagozat: levelező (LD) Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

A Vizuális kommunikáció tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A Vizuális kommunikáció tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A Vizuális kommunikáció tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Vizuális kommunikáció tanári Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási alapképzési szak tanterve A felsőoktatásról szóló 2005. évi évi CXXXIX. törvény 58. (6) értelmében a felsőoktatási intézmény ajánlott

Részletesebben