EURÓPAI NÉPPÁRT - EURÓPAI DEMOKRATÁK MAGYAR NÉPPÁRTI KÉPVISELŐCSOPORT DR. BECSEY ZSOLT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ TEVÉKENYSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI NÉPPÁRT - EURÓPAI DEMOKRATÁK MAGYAR NÉPPÁRTI KÉPVISELŐCSOPORT DR. BECSEY ZSOLT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ TEVÉKENYSÉGE"

Átírás

1 EURÓPAI NÉPPÁRT - EURÓPAI DEMOKRATÁK MAGYAR NÉPPÁRTI KÉPVISELŐCSOPORT DR. BECSEY ZSOLT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ TEVÉKENYSÉGE

2 I. KÉPVISELŐI PROFIL 1. Dr. Becsey Zsolt europarlamenti képviselő (EPP-ED, Fidesz) célja: régió-szemlélettel, Csongrád, Békés és Bács- Kiskun megyék alapos ismeretével, az egész térséget folyamatosan figyelemmel kísérve politizálni EU-szinten, és lebontani az EU-szintű folyamatokat, értesüléseket regionális, megyei, helyi - sőt szükség eseténszemélyes szintre is. Ezt szolgálja a rendszeres és gyakori jelenlét a három megyében, valamint Vajdaságban (fogadóórák, beszámolók, részvétel rendezvényeken vagy meghívottként, vagy szervezőként, illetve védnökként). Becsey Zsolt és hét titkára mindhárom megyeszékhelyen (Szeged, Békéscsaba, Kecskemét), illetve Budapesten és Brüsszelben foglalkoznak a gazdasági és monetáris, a közlekedési és idegenforgalmi, a határon túli magyarság (kiemelten vajdasági és erdélyi), a családi gazdaságok és termelői szövetkezetek, valamint Horvátország és Dél-Kelet Európa EU-s kapcsolatainak ügyeivel. Angolul, franciálul, németül beszél, de plenáris üléseken az Európai Parlamentben kizárólag anyanyelvén szólal fel. EP-mandátumának egyik fő kezdeményezése, hogy legyen állandó brüsszeli képviselete a Dél- Alföld régiónak, választókerületének. Minden rendelkezésre álló eszközzel kitartóan segíti, hogy ez a dél-alföldi képviselet hálózatban működjön - egyebek közt a Dunáért és a Tiszáért - Baden- Württemberg, Bajorország, vagy a romániai Bánát és a szerbiai Vajdaság régiókkal. 2. EU-s ismeretterjesztés: összekötni regionalitással - konferenciák szervezése (Interreg, Vajdaság, Bánát bevonásával Szeged, Békéscsaba, Zenta) területfejlesztés, regionális, interregionális fejlesztések témakörben; - látogatói csoportok kiutaztatása Brüsszelbe tanulmányútra (félévenként 50 fő, választókerületekből, a helyi sajtóból, beleértve a temesieket és a vajdaságiakat is a mai napig 450 fő). Minden csoportban vannak diákok is, akik olyan versenyek győztesei, amelyeket Becsey Zsolt szponzorált (pl. a Kárpát-medencei magyarok matematika versenye, Tisza Lajos Verseny, karateverseny). Kifejezetten újságíróknak, véleményformálóknak is szerveződött tanulmányút, ami rendhagyó, Brüsszelben eddig egyedülálló módon három szomszédország (Magyarország, Szerbia, Románia) magyar újságíróit érintette együtt, nagy visszhanggal, tartós hálózatalkotás szándékával; - brüsszeli regionális iroda kezdeményezése a Dél-Alföldnek, Vajdaságnak és Bánátnak, ahhoz politikai, tartalmi és logisztikai támogatás nyújtása; - kiállítások rendezése és védnökölése az Európai Parlamentben decemberében Verespatak megmentése érdekében közös kiállítás Kónya-Hamar Sándor RMDSZ-képviselővel, 2008 májusában pedig saját kezdeményezésű és rendezésű kiállítás A multikulturalizmus laboratóriuma: a töbnemzetűség évszázadai Bácskában és Bánátban címmel. 2

3 Ezt a szegedi történészek bevonásával készült kiállítást Habsburg Ottó üdvözölte, és magyar változatát a régióban vándorkiállítás keretében lehet látni decembertől. 3. Kapcsolattartás: a helyi, megyei és regionális közigazgatással (nemcsak pártpolitikai alapon), az önkormányzatokkal, a civil szférával (kulturális, jótékonysági, közéleti, egyházi), a gazdaságivállalkozói szférával, az oktatás és a tudományos élet képviselőivel, valamint az állampolgári panaszok meghallgatása és orvoslása fogadóórákon. A képviselői tevékenység folyamatos nyomon követhetősége érdekében saját honlapok működtetése: és 4. Saját kommunikáció kiépítése és fenntartása: honlap, blog létrehozása, regionális, megyei és helyi szintű sajtókapcsolatok ápolása. Gyakori és rendszeres megjelenés az írott és az elektronikus sajtóban egyaránt. Saját cikkek országos napi-, illetve hetilapokban (Népszabadság, Heti Válasz, Magyar Nemzet), a megyei és városi írott és elektronikus sajtóban, a szaksajtóban (Európai Tükör), az idegennyelvű EU-központú sajtóban (European Voice, Parliament Magazine). 5. Közéleti részvétel EU-projektek avatásán, bálokon és jótékonysági akciókban, rendhagyó gimnáziumi és egyetemi órákon, vetélkedők és ünnepségek védnökeként, illetve szónokaként. (Kiragadva a sok közül: az egész magyarországi politikai mezőnyből egyetlenként ünnepi beszéd tartása Nagyszentmiklóson, a Bartók-centenárium első megemlékezésén.) 6. Orientálás: pályázatok kiírása, szponzorálása (pl Tisza Lajos-pályázat, vagy különböző projektek a Vajdaságban) 7. Adományozás: értékek mentén gyermekek, fogyatékosok, vallási-egyházi kezdeményezések, természeti katasztrófák kárvallottjai, kisebbségi konfliktusok áldozatai 8. Szponzorálás: film a vajdasági magyarverésekről, EP- és belgiumi bemutató, FIDESZkiadványok, helyi jobboldali sajtókezdeményezések támogatása (fizetett hirdetések, beszámolók). 9. Részvétel az Európai Parlament szakbizottságainak, delegációinak és vegyesbizottságainak munkájában, valamint az EU általános tevékenységeiben (ld. alább részletesen). 10. A Vajdaság és kisebbségeinek képviselete az Európai Unió intézményeinél (ld. alább részletesen) 11. A Kárpát-medencei magyarság gazdasági és társadalmi összefogásának elősegítése: Héthatár Egyesület (ld. alább részletesen) 3

4 II. STATISZTIKA (Az európai parlamenti képviselő tevékenységének számszerűsíthető, fő tevékenységei: jogszabályalkotás (jelentések, árnyékjelentések, vélemények, árnyékvélemények, módosító indítványok, állásfoglalási indítványok), szakmai munka a szakbizottságokban és szakmai fórumokon, politikai munka, közéleti tevékenység, hozzájárulás a nemzeti parlament munkájához.) Európai Parlament - Szavazási részvétel: 92 százalék (plenáris, illetve szakbizottsági) - Jelentések száma: 7 - Árnyékjelentések száma: 4 - Vélemények száma: 2 - Állásfoglalási indítványok száma: 6 - Felszólalások száma a plenáris ülésen: 52 - Módosító indítványok száma: ECON: 230 TRAN: 90 Dél-Kelet-Európai Delegáció: 80 Horvát vegyesbizottság: 80 Ezek 80 százalékban sikeresek (elfogadottak) - Parlamenti kérdések száma: 12 Magyar Országgyűlés - felszólalások a plenáris ülésen, valamint szakbizottságokban: 7 (3+4) Vajdasági látogatások száma: 47 Saját rendezésű konferenciák száma: 15 Saját rendezésű kiállítások száma: 2 (Európai Parlament, illetve vándorkiállítás) Kiemelt konferencia szereplések, rendezvények száma: 50 4

5 III. AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN Főbizottság: ECON (Gazdasági és Pénzügyi Szakbizottság) - egyetlen magyar tag Albizottság: TRAN (Közlekedési és Idegenforgalmi Szakbizottság) Delegáció-tagság: - SEE (Dél-Kelet-Európa Delegáció) - egyetlen magyar főtag - Horvátország - EP Vegyesbizottság - póttag 1. ECON (Gazdasági és Pénzügyi Szakbizottság) Becsey Zsolt tudatos szakosodási törekvés jegyében kért és végül kapott meg jelentéseket. Az adózás egyrészt a gazdaságpolitika egyik leginkább meghatározó, másrészt leglátványosabb (mindenki által érzékelt) eszköze. EU-szintű alakításával közvetlen, felmérhető hatást lehet gyakorolni az állam és a vállalkozások, valamint a polgárok egyéni költségvetésére. A jelentések vezérfonala volt, hogy a készülő szabályozás egyrészt kimutatható segítség legyen a kis- és középvállalkozások számára, másrészt, hogy juttassa érvényre az új tagállamok (Kelet- és Közép-Európa) sajátos érdekeit (az EU-bővítés konszolidációja). E törekvéseket az adó-tematikájú jelentésekben, módosító indítványokban és beszédekben sikerült megvalósítani. A jelentések támogatottsága nagy volt (mintegy 80 százalék). Mindezt bőséges sajtómunka tárta a nyilvánosság elé: saját sajtóközlemények, interjúk adása mind szakmai, mind általános jellegű orgánumokban (magyar és külföldi hírügynökségek, tv-k, rádiók, Figyelő, Napi Világgazdaság, Cashflow magazin, Világgazdaság, HVG, Népszabadság, Magyar Nemzet, Népszava, stb), saját cikkek (Népszabadság). Becsey Zsolt törekvése volt a szakpolitikus, a hiteles szakmai profil kialakítása, mind a szakbizottságon belül, mind az uniós intézményekben, mind az otthoni kormányzati és szakmai körökben, főleg pedig az érintetteknél: a vállalkozóknál, illetve a szavazó polgároknál. Ezért is fontos mindig az értelmező, a szabályalkotó lépések lényegére rámutató széleskörű tájékoztatás, ismeretterjesztés. Szabály- és törvényalkotás: a mandátum alatt eddig nem kevesebb, mint 32 ECON - jelentéshez és szakbizottsági véleményhez összesen mintegy 230 módosító javaslat készült. Ezek 80 százaléka sikeres volt: elfogadta a szakbizottság és megszavazta a plenáris ülés. Az ECON egyetlen magyar tagja, és a szakbizottságban sajnálatosan kevés kelet- és középeurópai egyike. Ezért is fokozott a felelőssége ben Becsey Zsoltot beválasztották az Európai Pénzügyi Szolgáltatások Fórumának (European Parliamentary Financial Services Forum) Igazgatótanácsába (Steering Committee) Ezzel a tagsággal lehetőség nyílt a kelet-európai pénzügyi érdekek hatékony képviseletére. A Kangaroo Group-ban Becsey Zsolt rendszeresen szólal fel különböző adóügyi és makrogazdasági témában. (ÁFA - ügyek, jövedéki adó és társasági adó ügyek, Általános Gazdaságpolitikai irányelvek, Stabilitási és Növekedési Egyezmény reformja). Becsey Zsolt a Német-Magyar Fórum konferenciáin is aktív szerepet vállal, előadásokkal. (A jelentések és egyéb dokumentumok fölsorolása a IV. főfejezetben) 5

6 2. TRAN (Közlekedési és Idegenforgalmi Szakbizottság) Becsey Zsolt itt póttag. Szakosodás: légügyek, horizontális szabályozások. Szabály- és törvényalkotás: a mandátum alatt eddig 17 jelentéshez, illetve véleményhez összesen mintegy 90 módosító javaslat kidolgozása, benyújtása. Ezek mintegy 80 százaléka sikeres volt. Becsey Zsolt aktvan vállalt részt Magyarországnak a transzeurópai közlekedési hálózatokba való illesztésében az infrastruktúra és az úthálózat európai szintre való emelésével. Ez nem könnyű, hisz Magyarország szempontjából kulcsfontosságú közlekedési folyosók fejlesztésében prioritásokat kell felállítani, melyek a legsürgősebben felzárkóztatandó közlekedési területek, amik elsősorban a magyar lakosság szempontjából a legégetőbb fontossággal bírnak. A szabályozás és a piacnyitás az új tagállamoknál még korai lehet, ennek negatív hatásainak kiküszöbölése kívánatos, pl.: eurovignette, vasúti, személyi forgalmi, és postai szolgáltatások megnyitása voltak azok a területek, ahol Becsey Zsolt különösen aktívan lépett föl az új tagállamok, elsősorban Magyarország érdekeinek védelmében. Emellett a kishatár-nyitások és az integráció erősítése mindvégig központi téma Becsey Zsolt közlekedési szakpolitikájában. Becsey Zsolt elkötelezett a Duna és a Tisza folyók, mint nemzeti örökség és megújuló erőforrások, valamint az öntözés ügye iránt, továbbá támogatja, hogy szakmai vitára kerüljön a csongrádi duzzasztó megépítésének terve. Emellett a bajai kikötő fejlesztését uniós fórumokon is szorgalmazza. (A jelentések és egyéb dokumentumok fölsorolása a IV. főfejezetben) 3. DÉL KELET-EURÓPAI DELEGÁCIÓ (SEE) A Vajdaság érdekében a delegációbeli munka lendületét és irányát nyomban meghatározta az, hogy a mandátum kezdete egybeesett a vajdasági magyar- és kisebbségellenes incidensekkel. Becsey Zsolt részt vett az Európai Parlament úttörő jelentőségű vajdasági tényfeltáró bizottságában, ahol meghatározó szerepe volt az előkészítésében, majd az EP zárójelentésének szerb és magyar nyelvre fordíttatásában és terjesztésében. Az EP második sürgősségi határozatának kezdeményezése és megszervezése kötődik nevéhez a Vajdaság multietnikus voltának védelmében, majd meghallgatást szervezett az Európai Parlamentben tartományi és szövetségi politikusok részvételével. Albániáról, Bosznia-Hercegovináról, Szerbia-Montenegróról, majd Szerbiáról és Koszovóról tartott szakpolitikai expozékat vegyesbizottsági üléseken. Albániában, Bosznia- Hercegovinában és Szerbia-Montenegróban tagja volt EP-delegációknak. Vajdaság Mint határmenti születésű, és mint az EP Dél-Kelet-európai Delegációjának egyetlen teljes jogú magyar tagja, Becsey Zsolt a kezdettől nagy aktivitást fejtett ki e delegációban a Vajdaság érdekében. Becsey Zsolt célja: Vajdaság (és általában a nemzeti és etnikai kisebbségek) ügyét bevinni az EP és az európai köztudatba, 6

7 - érdemi hozzájárulás a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló EU-dokumentumok gyarapításához, azok jogerejének erősítéséhez, egy majdani, ilyen irányú európai törvénykezéshez, - az európai nyilvánosság figyelmét folyamatosan ráirányítani a vajdasági és a szerbiai aktuálpolitikai fejleményekre, érdemi állásfoglalások ösztönzése szeptember-december: harc az EP-n belül egy vajdasági tényfeltáró bizottság tényleges felállításáért és kiküldéséért, érdemi vizsgálódásra január: részvétel e tényfeltáró bizottságban (meghatározó szerep annak előkészítésében) feburár: a tényfeltáró bizottság jelentésének terjesztése, majd saját pénzen való lefordíttatása szerb és magyar nyelvre tavasza: a vajdasági fejlemények nyomon követése, többszöri utazás a helyszínre, egyperces felszólalások az EP plenáris ülsén a Vajdaság érdekében (temeriniek ügye, magyar politikusok elleni perek, stb), július: az SEE-delegáció rendkívüli ülésének összehívatása a vajdasági feszültség erősödése miatt, a brüsszeli szerb-montenegrói nagykövetet meghíva, háttéranyagok öszeállítása, megírása, angol nyelvű változataik terjesztése az EP-képviselők között, - levél Olli Rehn bővítési biztoshoz a Vajdaság érdekében, - írásbeli kérdés ugyancsak hozzá, augusztus-szeptember: újabb incidensek miatt az EP második Vajdaság-határozatának kezdeményezése, megszövegezése, végigharcolása, módosító javaslatok az EU költségvetéséhez a szerbiai kisebbségi politika befolyásolása érdekében, október: szóbeli kérdések Vajdaság érdekében az EP-ben, támogató levél a vajdasági fiatalok új politikai szervezkedésének, november: hearing szervezése az EP-ben Vajdaságról, tartományi és szövetségi politikusok részvételével, - nyílt levél az EP vezetőihez a Sajkás-vidéki vérengzések áldozatai, valamint a kárpótlások ügyében, - a szegedi irodában vajdasági vállalkozók, tudósok és kutatók fogadása, - az általuk elmondottak fölvetése az új brüsszeli szerb nagykövetnek (pl. Kanizsa Kerámia, szabadkai tnítóképző ügye, stb), - azóta is folyamatos munkakapcsolat fönntartása a nagykövet asszonnyal (Roksanda Nincic), valamint munkatársaival, december: angol nyelvű vitacikk írása a European Voice-nak Szerbia csatlakozási körülményeinek megítéléséről, február: sikeres módosító javaslatok az EP EU-bővítési (Brok) jelentéséhez (a hivatkozások közé beépíteni a két Vajdaság-határozatot, továbbá bevenni Szerbia kötelességét a Vajdaság multietnikus voltának megőrzésére), tavasz: utazások a Vajdaságban, találkozók a magyar pártok képviselőivel, a temerini elítéltek családjaival, a Tito-partizánok áldozatainak leszármazottaival, valamint vállalkozókkal, oktatókkal és kutatókkal, június: sikeres módosító javaslatok az EP Szerbia-jelentéséhez (Lagendijk) Vajdaság multietnikus voltának megőrzésére, - felszólalás a plenáris ülésen az EU Szolidaritási Alapjának mozgósítására az árvíz sújtotta Szerbia (és Románia) érdekében, ősze: a szegedi iroda titkárainak átfogó angol nyelvű tanulmánya a vajdasági magyarok helyzetéről, a dokumentum eljuttatása a Bizottság, a Tanács és a Parlament illetékes szerveihez, illetve személyiségeihez, november, Halottak Napja: részvétel a csurogi megemlékezésen, eleje: EP-beli Vajdaság-kiállítás szervezésének megkezdése, 7

8 november, Halottak Napja: részvétel a csurogi megemlékezésen, december: részvétel a délvidéki magyar-ellenes vérengzések áldozatainak emlékmiséjén a Bazilikában Budapesten, majd könyvbemutató rendezése az ös atrocitásokról, május 26-29: saját kezdeményezésű és rendezésű kiállítás az Európai Parlamentben: A multikulturalizmus laboratóriuma - A többnemzetűség évszázadai Bácskában és Bánságban november 2., Halottak Napja: részvétel a csurogi megemlékezésen. Folyamatosan, illetve rendszeresen: részvétel vajdasági konferenciákon, sajtótájékoztatókon, könyvelőszók, alkalmi politikai köszöntők, nyílt levelek fogalmazása, megküldése, nyilvánosságra hozatal mind Szerbiában, mind Magyarországon, illetve Brüsszelben. 4. HORVÁTORSZÁG - EP VEGYESBIZOTTSÁG Becsey Zsolt a vegyesbizottság póttagjaként aktív lobbitevékenységet folytat a horvát EUcsatlakozás érdekében, folyamatosan tartva a kapcsolatot a horvátországi magyar közösségekkel. Fontos törekvés és nemzeti érdek, hogy a horvát és a török csatlakozás ügyét ne egy csomagban kezeljék. Becsey Zsolt szerint Magyarországnak, és az Európai Parlamenti képviselőknek is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az abszorpciós képességének határára jutott Unió ne zárja be kapuit az utolsó bővítési körben csatlakozott Romániánál és Bulgáriánál a sok tekintetben ma is felkészültebb horvátok előtt. IV. JELENTÉSEK, ÁRNYÉKJELENTÉSEK, VÉLEMÉNYEK (7-4-2) I.) november: Jelentés a dohánytermékek jövedéki adószintjének meghatározásá-ról Becsey álláspontja szerint a kérdés nem egyszerűsíthető le arra, hogy az árnövelés lenne a leghatékonyabb módja a dohányzás megelőzésének. Az áremelés ugyanis inflációhoz vezet és a feketegazdaság és a csempészés térnyerésének veszélyét hordozza magában. Az egészségügyi megfontolások érdekében megállapítandó adóminimum az Európai Unióban értékesített valamennyi cigaretta esetében azzal a kockázattal járna, hogy a magas jövedelmű, magas adószintű országokhoz igazítanák az értéket. Ez például Magyarországot is hátrányosan érintené. Becsey harcol az egyetlen magyar tulajdonban lévő (500 munkahelyet biztosító) szivargyár termékei diszkriminálására szervezett akciók ellen. (Multik kontra termelői bázisú hazai feldolgozó.) II.) október: Jelentés a mikrohitelezésről A mikrohitelezési irányelv kiemelt szerepet játszik majd a magánszemélyek, valamint a kis- és közepes vállalkozások hitelezési forrásainak kibővítésében és az egységes belső kis és közepes vállalkozói hitelpiac kialakításában. A mikrohitelezés - "szülőhazája", Ázsia után - igazi "divattémává" vált Európában is, a gazdasági és pénzügyi válság közepette különösen. Így e jelentés megkapása jelzi Becsey Zsolt európai szinten kivívott szakmai presztizsét, egyúttal a szakmai és sajtókörök figyelmének állandó tárgyává tette. Becsey Zsolt kiáll amellett, hogy általános szabályozás helyett pontosan definiált célcsoportokra kell összpontosítani a mikrohitelezésről szóló európai törvényalkotást: a cigányokra, a bevándoroltakra, a nőkre, a fiatalokra és a szerkezetváltás, illetve az unióbővítés nyomán többszörösen hátrányos helyzetűvé lett agrártermelőkre, vidéki lakosokra. Ennek alapján sürget konkrét, célzott intézkedéseket az uniós költségvetés, valamint a regionális-strukturális közösségi politika területén. 8

9 III.) szeptember: Árnyékjelentés a repülőtéri illetékek szabályozásáról Az irányelv célja, hogy közös elveket határozzon meg a repülőtéri díjak közösségi repülőtereken történő felszámítására vonatkozóan. Ez tisztességes és átlátható versenyfeltételeket teremt a megkülönböztetés-mentesség elvének bevezetésével. Többek között Becsey Zsolt javaslata egyeztetési rendszert is létrehoz a repülőtér használói számára, valamint független választott döntéshozó hatóságot a repülőterek és használóik közötti viták megoldására. Mindez a gazdasági szereplők számára az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez, és végső soron a fogyasztók érdekei védelméhez szükséges, hiszen megakadályozza a kontroll nélküli reptéri illetékemelést. IV.) február: Árnyékjelentés az ólommentes benzin és a kereskedelmi célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatásáról A Parlament Becsey Zsolt javaslatára az kérte, hogy anti-inflációs céllal a minimum szint befagyasztásával, a minimum és maximum jövedékiadó-határt is meghatározzák, és figyelmen kívül hagyta Kovács László biztos azon elképzelését, mely emelte volna a minimumot és így az inflációt erősítve elsősorban az új tagállamokat sújtotta volna. Becsey Zsolt javaslata lehetőséget kínál a tagállamoknak, hogy tisztább technológiák alkalmazását támogassák a CO 2 kibocsátás csökkentésére, és a nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére irányuló törekvésükben. V.) november: Árnyékjelentés a polgári repülés területén alkotott közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról A javaslat kiterjeszti az Ügynökség hatókörét az Unióban használt repülőgépek típusengedélyezése terén, felruházza a Bizottságot bizonyos esetekben pénzbírság kiszabására, rendelkezik az ügynökség (EASA) függetlenségéről és pártatlanságáról, foglalkozik a repülési idő korlátozásaival és az azoktól való eltérések lehetőségeivel, valamint a légiutas-kísérő személyzet és a pilóták egységes képzettségével és vezetési engedélyeivel. VI.) június: Jelentés a Közösség ig tartó statisztikai programjáról A riport tekintettel a sajnálatos magyaroszági tapasztalatokra is javaslatokat fogalmazott meg az EU statisztikai adatszolgáltatási rendszerének hatékonyabb működéséről és az EUROSTAT szerepéről a tagországok költségvetési folyamataival kapcsolatos makrostatisztikák felelősebb ellenőrzésében. A re javasolt ötéves program az Eurostat által elkészített egymást követő középtávú programok közül immár a hetedik. Az egyes programok célja, hogy áttekintést adjon az adott tervidőszakra előirányzott stratégiákról, prioritásokról és munkatervekről. Az ötéves programokat éves programok támasztják alá, amelyek az adott év munkájához részletesebb célokat határoznak meg. VII.) december: Jelentés a rádióműsor és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos rendelkezésekről A HÉA-rendszer egy kisebb eleme foglalkozik az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások és a műsorszórási szolgáltatások (vagyis az ún. e-szolgáltatások) egyes típusaira vonatkozó adózási elvekkel. A tanácsi irányelv központi kérdése volt az EU területén működő, elektronikus szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által a harmadik országokban működő versenytársaikkal szemben tapasztalt piaci versenyhátrány kiküszöbölése azáltal, hogy a szolgáltatás helyeként a közösségi letelepedési helyszín alapján járt el. 9

10 VIII.) szeptember: Vélemény a Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások a közötti időszakáról A Strukturális Alapok as programozási időszakra vonatkozó pénzügyi tervében előirányzott eszközök nem ugyanolyan mértékben nőnek, mint a lakosság, amely azokon a területeken él, amelyek GDP-je a közösségi átlag 75%-a alatt van. Míg az 1. célcsoportba tartozó területek ( Konvergencia ) lakosainak száma 46%-kal nő, a pénzügyi tervről született korábbi megállapodás miatt a Strukturális Alapok eszközei csak 31%-kal nőnek. Az Európai Parlament megkísérli a Strukturális Alapok eszközeinek növelését elérni, ahogy az a Böge-jelentésben szerepel. Fontos magyar érdek, hogy a régiókban a programok kezdetének időpontja a lehető legkorábbi legyen. Néhány részkérdésben (ÁFA elszámoltathatósága, városi tömegközlekedési projektek támogatása, vidéki repterek támogathatósága, bicikliutak építése) Becsey Zsolt javaslatára állította előtérbe a magyar érdekeket az Európai Parlament. IX.) december: Jelentés a nem az adott ország területén letelepedett adóalanyoknak a 77/388/EGK irányelvben biztosított hozzáadottértékadó - visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról Az irányelv elsődleges célja a tagállamokban hatályban lévő HÉA-rendelkezések közötti ellentétek felszámolása, amelyek az adózás elkerülésére irányuló törekvések miatt befolyásolhatják a kereskedelmet és torzíthatják a versenyt. Az irányelv által meghatározott visszatérítési rendszer biztosítja, hogy valamely tagállam területén bejegyzett adóalany visszaigényelhesse az olyan tagállamok által rá kirótt adóterheket, amelyekben nem rendelkezik sem kirendeltséggel, sem leányvállalattal, és amelyből kiindulva nem végez üzleti tevékenységet Így irodaalapítás nélkül is az egész Unióban tudja intézni adójóváírásait és visszaigényléseit (nem kell letelepedni). X.) december: Árnyékjelentés a Közösség légiközlekedéssel kapcsolatos külpolitikájáról Az irányelv felszámolja a nagy nemzetközi partnerekkel korábban az EU hátrányára fennállt diszkriminatív helyzeteket, elismeri a repülési ágazat globális természetét, gazdasági fontosságát és folyamatos növekedését, valamint azt, hogy kezelni kell e növekedésnek a légiforgalmi szolgáltatásra, a biztonságra és a környezetre gyakorolt hatását. Ragaszkodik egy, a közös légi közlekedési külpolitika kidolgozásához szükséges koherens stratégiához, és górcső alá veszi az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával megkötött megállapodásokat, mint annak előfeltételeit (lásd átszállási tilalom vagy tulajdonkorlátozás az USA-ban, átrepülési díj csak külföldieknek Szibériában, munkajogi minimumok hiánya Kínában). XI.) november: Jelentés a közös hozzáadottértékadó - rendszerről szóló 7/388/EGK irányelvnek a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartamáról A minimális HÉA-kulcs 15%-os szinten történő meghatározása mellett az irányelvben a tagállamok lehetőséget kaptak egy vagy két csökkentett, 5%-nál nem alacsonyabb szinten rögzített és egyes, az irányelv mellékletében külön meghatározott áru- és szolgáltatáskategóriákra, illetve a földgázra és a villamos energiára vonatkozó kulcs alkalmazására is, amennyiben az a versenyt nem torzítja. Lényeges, hogy ezt a lehetőséget a 2004-ben vagy azután belépett tagállamok is megkaphassák - érvelt Becsey Zsolt sikeresen. 10

11 XII.) július: Jelentés a hozzáadottértékadó - kötelezettségek egyszerűsítése végett a 77/388/EGK irányelv megváltoztatásáról, valamint az igazgatási együttműködési megállapodások bevezetésének tekintetében az egyablakos ügyintézési tervezettel és a hozzáadottértékadó-visszatérítési eljárással összefüggésben történő módosításáról Célja, hogy az adóalanyok a HÉA azonosítás helye szerinti tagállamban történő megfizetésekor egyetlen összekötőhöz fordulhassanak. Az egyablakos ügyintézési szabályozás által megkövetelt információcserét kiszolgáló elektronikus rendszert a VIES-be kell integrálni, hogy tehermentesíteni lehessen az adóhatóságokat. A határon átnyúló tevékenységet végző magyar kis- és közepes vállalkozók számára is jelentős könnyebbséget, adminisztrációs tehermentesítést jelent az irányelv XIII.) március: Árnyékvélemény: A közlekedéspolitikai Fehér Könyv A nemzetközi kereskedelem volumenének robbanása állandó keresletet és látványos eredményeket generált a teherszállításban érdekelt legfőbb vállalkozásoknál. Együttműködések új formái, vállalat felvásárlások és egyesülések változtatják állandóan a piaci körülményeket, míg az EU exportjának 90%-a, belső kereskedelmének pedig 43%-a valósul meg vízi szállítás révén. Az Európai Unió közlekedési stratégiája ennek a szektornak a hatékonyságát és versenyképességét szándékozik elősegíteni FELSZÓLALÁSOK A PLENÁRIS ÜLÉSEKEN (52) A világ pénzügyi rendszereinek helyzete, a gazdasági válság hatásai Az emberi jogok területével kapcsolatos közösségi fellépések és politikák részét képező EU-s szankciók értékelése Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihívásra A közös valuta Szlovákia általi, január 1-jén történő bevezetése Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió első tíz éve Az ólommentes benzin és dízelolaj adóztatása Fenntartható európai közlekedéspolitika, figyelembe véve az európai energia- és környezetpolitikákat Lisszaboni stratégia Integrált iránymutatás a növekedésről és a foglalkoztatásról ( a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások ): az új ciklus indítása ( ) Koszovó függetlenségéről, mely talán egy újabb fájdalmas, de úgy tűnik, elkerülhetetlen lépcsőfok a balkáni tisztulási folyamatban Veszteségekkel kapcsolatos adóeljárás határon átnyúló tényállások esetén a társasági adórendszerekben Repülőtéri díjak szabályozása 11

12 Vagyonkezelés II Európai Repülésbiztonsági Ügynökség jogköreiről Felszólalás Vajdaság védelméért az Európai Unióból vissza-toloncolt szerbek betelepítése kapcsán Az Európai Unió és Szerbia közötti kapcsolatok Az adózási politika hozzájárulása a lisszaboni stratégiához A postai liberalizáció 2013-ig tartó folyamatában való átmeneti mentességek Eurózóna (2007) - Európai Központi Bank 2006-os tevékenységéről Közösségi statisztikai program ( ) A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok időben történő átadása és ellenőrzése Vajdaság: sehol nincs arányosság sem a foglalkoztatás, sem a privatizáció, sem az állami intézmények, sem az oktatás területén, és az őshonos magyar kisebbség gyakorlatilag még mindig háborús bűnösnek számít - Bizottsághoz intézett kérdés Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adómértékének közelítéséről Államháztartás a GMU-ban (Gazdasági és Monetáris Unió) 2006-ban Fizetési szolgáltatások a belső piacon Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységének kiterjesztéséről A hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata - Tematikus stratégia a hulladékok újrafeldolgozására vonatkozóan Tiltakozás a Dél-Alföldre illegálisan behozott német szemét kapcsán A közösségi vasutak fejlesztése - A mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítése - A nemzetközi vasúti személyszállítást igénybe vevők jogai és kötelezettségei Bővítési stratégia és alapvető kihívások Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai os éves jelentés az euróövezetről A személygépkocsikkal kapcsolatos adók évforduló megemlékezés: Nándorfehérvár, ma Belgrád, ahol 1456-ban tízezer magyar katona megállította a százezer fős török sereget A pénzügyi szolgáltatási szektor konszolidációja - Fúziók és felvásárlások az európai tőzsdéken 12

Az Európai Unió intézményrendszere

Az Európai Unió intézményrendszere Az Európai Unió intézményrendszere Az Európai Bizottság Az Európai Bizottság úgy mıködik, mint az EU kormánya, amelyben nem miniszterek, hanem 5 évre választott biztosok képviselik az Unió közel fél milliárd

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

Öt év az Európai Unióban

Öt év az Európai Unióban Öt év az Európai Unióban 2009 Öt év az Európai Unióban 2009 Kiadja: Külügyminisztérium, Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály, EU Tájékoztató Szolgálat, 2009 2 Az Európai Unió értékei 9 A Lisszaboni

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom Kiemelt hírek MSZP EP-delegáció: nem a szankciókra, igen a magyar állampolgárok jogainak biztosítására! Az EP szakbizottságában elfogadott Tavares-jelentés

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG A budapesti Európa Ház idôszakos kiadványa "A mi Európánk a mi eszmecserénk a mi hozzájárulásunk" A polgárokat megszólító újszerû kezdeményezés Európai parlamenti munka 4. oldal Az Európa Ház (EH) budapesti

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei...

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 7 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FÕOSZTÁLY HÍREI Kiss Péter az országos önkormányzatok elnökeivel találkozott

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN

AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN A HAZAI ÉPÍTÉSZEK SZEREPVÁLLALÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN TERVEZETT PROGRAMOKBAN Szokolay Örs ügyvezető, Nagy Judit project-asszisztens Mayer Gábor EU szakértő CEURINA

Részletesebben

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása

Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása A HÓNAP TÉMÁJA UNIÓS ÉRTESÍTÕ 1 Vegyes a vállalkozásfejlesztési pályázatok fogadtatása Pozitív hangvételû kormányzati nyilatkozatok, és az ezzel szembeforduló szakmai, vagy ellenzéki bírálatok láttak napvilágot

Részletesebben

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6.

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6. HÍRLEVÉL 2010. Július 5. - Július 16. Tartalom Kiemelt Hírek: Tabajdi Csaba uniós fellépést sürgetett a média szabadságának biztosítására; Több uniós tagállamban veszélyben van a sajtószabadság - Strasbourg,

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Európa rekreációs központja TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A lehetőség elnyerése... 3 NAPIREND:

Részletesebben

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA Erős, emberközpontú Európa STRATÉGIAI KERET Az állandóan változó Európai Unióban az utóbbi időben a megszokottnál is jobban felgyorsultak

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről. 2013. március 14.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről. 2013. március 14. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről 2013. március 14. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Szerbia az európai integráció útján Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Заједничка иницијатива за подршку парламентарним унституцијама Пројекат финансира ЕУ преко Европске

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Kettős szorításban TARTALOM. NAPIREND: Megszületett a bérajánlás...

MAGYAR GYÁRIPAR. A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Kettős szorításban TARTALOM. NAPIREND: Megszületett a bérajánlás... BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 10. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Kettős szorításban TARTALOM NAPIREND: Megszületett a bérajánlás... 4 Magánbiztonsági

Részletesebben