Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu"

Átírás

1 Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

2 Gázkészülékek felosztása fajtái Típus: Neve: Égési levegı: Égéstermék: Példa: A B C Nyílt égıjő gázkészülék Kéménybe kötött gázkészülék Zárt égésterő gázkészülék Helyiségbıl Helyiségbıl Szabadból, zárt rendszerrel Helyiségbe Szabadba, kéményen keresztül Szabadba, zárt rendszerrel Tőzhely, Kisvízmelegítı, Gáz infrasugárzó. Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. Fali konvektor, Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. Fontosabb tervezési feltételek: A belsı levegı szennyezı anyag koncentrációja a méretezés alapja: Szükséges levegı egyidejő terhelésnél 12[m 3 /h/kw] (közelítı számítás) Kémény huzat a légutánpótlás biztosítója Helyiség min. 8m 3 Az égési levegı számítandó! Kettısfalú kéménykürtı ha ez nem megoldható, külsı falra helyezett parapet kémény, az elhelyezésére külön elıírások a GMBSZ-ben

3 A GMBSZ újdonságai Fogyasztói berendezések lehetséges szerelvényei és tartozékai

4 Gázkészülékek légellátása A - B típusú készülékek általános elıírásai Mivel a készülék égéstere a helyiséggel közös térben van ezért: Biztosítani kell a külsı környezetbıl szellızı levegı bejutását, mely részben fedezi az égéshez szükséges oxigénszükségletet. A helyiségbe jutó szellızı levegı mértékét a gázkészülék teljesítménye (hıterhelése) határozza meg. HİTERHELÉS : Névleges teljesítmény/hatásfok A szükséges szellızılevegı-térfogatáramot és a bejutását biztosító mőszaki feltételeket meg kell tervezni. Melynek módja: Lehetıleg közvetlenül a szabadból a helyiség légterébe vezetı nyílás (nyílások) elhelyezésével. Mely nyílások hatásos átömlı keresztmetszete méretezett! Tanúsítvánnyal és jelleggörbékkel ellátott (V=K P), e célra szolgáló szerkezetek! Ha szellızı nyílások közvetlenül nem helyezhetık el (megengedett): a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével össze kell szellıztetni. A gázfogyasztó készülék helyiségében a nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére. Ezt a tilalmat a tervben is elı kell írni.

5 Gázkészülékek légellátása A típusú készülékek légellátása, szellızése (a méretezés alapjai) Az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezıanyagok koncentrációjának az egészségügyi követelményeknek megfelelı szinten tartása A feltételt teljesítı szellızılevegı-térfogatáram meghatározása végezhetı közelítı módszerrel, fajlagos értékek alapján: a gázfogyasztó készülék egyidejő hıterhelésére vonatkoztatva legalább Egyidejőségi tényezık: 3-4 fızıhelyes tőzhely: 0,50; 1-2 fızıhelyes gázfızı: 0,65; 12 m 3 /h/kw egyéb gázfogyasztó készülék: 1,00; Részletes számítással, a gázfogyasztó készülék, mint szennyezı forrás kibocsátásának és a megengedett belsı szennyezıanyag-koncentrációnak a figyelembevételével: o V szell G 3, elméleti = [ m / h] k k i, meg k i,meg a szennyezıanyagra vonatkozó egészségügyi határérték [mg/m 3 ]; k o a külsı levegı szennyezıanyag-koncentrációja [mg/m 3 ]; G a keletkezı szennyezıanyag forráserıssége, [mg/h]; o

6 Gázkészülékek légellátása B típusú készülékek légellátása, szellızése (a méretezés alapjai) Gondoskodni kell az égéshez szükséges levegı és az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségbıl távozó levegı pótlásáról A szellızı levegı bejutását a helyiségbe a kémény huzata biztosítja (a hidraulikai rendszert a táblára rajzolom) A gázfogyasztó készülék helyiségének szellızılevegı térfogatárama [m 3 /h] az égéshez szükséges levegı és a hígító levegı összege: & & + V szell = Vé, lev Vh, lev A hígító levegı minimum az égési levegı tömegáramának 30%-a, így 1m 3 földgáz elégetéséhez minimum 9.5m 3 x(1,3)=12,35m 3 levegıt kell biztosítani A készülék 8m 3 -nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthetı. Ha a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani: szabadból befúvó (túlnyomásos) szellızést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt, szívott rendszerő égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellızılevegı térfogatáramhoz alkalmas légbevezetı elemekkel (a szívott rendszer elvi sémája a táblán). Ha az épületben elszívó szellızés létesül, az nem csökkentheti a B típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetı berendezésének huzatát. Szükség esetén a gázfogyasztó készülék(ek), és a mesterséges szellızı-berendezés reteszelt üzemét biztosítani kell. &

7 A légellátás fajlagos energia igénye q LT [ W / K] = V& Q LT [ W / K ] = 0.35 V & ( t t [ i e )

8 Készülékek: Átfolyó rendszerő vízmelegítık, kisvízmelegítık Hımaximum korlátozás Égésbiztosító Égési levegı Gázhiánybiztosító Huzatmegszakító Égı Gyújtóláng Biztonsági szelep Áramlás biztosító Hidegvíz Melegvíz Típus: A (kisvízmelegítık), B Biztonsági szerelvényei: Hımaximum korlátozó Gázhiány biztosító Égésbiztosító gyújtólánggal Áramlás biztosító Biztonsági szelep Huzatmegszakító Fajtái: Egy fogyasztóhely ellátására Kisvíz melegítık ( A, B ) Névleges hıterhelés:~10kw, Elıállított vízmennyiség: 5~6l/perc Több fogyasztóhely ellátására Fali vízmelegítık (csak B :) Névleges hıterhelés :18~28kW Elıállított vízmennyiség: 7~14l/perc Hátrányok: Egyszerre csak egy fogyasztó Egykarú keverı csapteleppel nem tökéletes Változó vízhımérséklet Cirkulációs vezeték nem építhetı

9 Helyi HMV készítés átfolyós rendszerrel Energia bevitel: - Elektromos főtıpatron (P[W]) - Gáz Visszacsapószelep t[ C] C V Biztonsági szelep Pmax < 8bar M H M H Q[ kw [ l / ] perc] A termelés és az elvétel egy idıben történik Legfontosabb jellemzıi a szükséges teljesítmény (gáz, elektromos), illetve a termelt víz mennyiség (l/pec) Gázüzemő átfolyó rendszerő készülék: Alkalmazási terület: konyhák, kisebb fogyasztóhelyek egyetlen vízvételi hely ellátása. (~10kW, 5lperc) Fürdıszobák, lakások több vízvételi hely (de nem egyidejő) ellátására (~25kW, 12l/pec) Hátrányai: Nagy teljesítmény igény Korlátozottan szabályozott vízmennyiség Korlátozott hımérséklet szabályozás (állandó, vagy közel állandó bevezetett teljesítmény Korlátozott távolság a termelés és a felhasználás között Elınyei: Helyi, kis vízigények könnyő ellátása Kis helyigény

10 Átfolyó rendszerő melegvíz termelés Kombinált üzemő főtés és HMV ( C típusú fali kazán)

11 Helyi HMV készítés tárolós rendszerrel Termosztát Energia bevitel Elektromos főtıpatron (P[W]) Visszacsapószelep Meleg Energia bevitel: - Elektromos főtıpatron (P[W]) - Vizes hıcserélı Nyomáscsökkentı Pmax < 6bar Termosztát Hideg M Visszacsapószelep Biztonsági szelep Pmax < 8bar Biztonsági szelep H M H Töltés illetve kisütés üzem Kisebb teljesítmény igény Korlátozott vízmennyiség Szabadkifolyású, elektromos üzemő, melegvíz tároló (5..10l-es tárolóval) Alkalmazási terület: konyhák, kisebb fogyasztóhelyek egyetlen vízvételi hely ellátása. Hátrányai: Csak egy vízvételi hely kiszolgálása A tároló nyomás alá nem helyezhetı Elınyei: Kis méret, könnyő elhelyezhetıség Egyszerő szerkezet Helyi, kis vízigények könnyő ellátása Nagy nyomású, zárt rendszerő melegvíztároló Alkalmazható eszköz elektromos vízmelegítıként, illetve közvetett főtéső melegvíz tárolóként, háztartások HMV ellátására Mérete (falra erısítés esetén statikai vizsgálat) Elektromos főtés esetén a hátrányai: nagy lekötött elektromos energiaigény (2..4kW) hosszú felfőtési idı (4..6h)

12 Lakások központi melegvíz termelése: Fali kazán, közvetett főtéső melegvíztárolóval (főtés és HMV termelés) Nyomáskorlátozó szelep Váltószelep Termosztát Kazán Melegvíztároló Radiátor HMV termelés vezérlése : A tároló termosztát indítja a kazán szivattyúját és a váltószelepet a HMV termelésre állítja Főtés vezérlése : A helyiség termosztát indítja a kazán szivattyúját és a váltószelep alapállapotban marad Elınyök: Kisebb beépített teljesítmény Egyenletes rendelkezésre álló melegvíz Cirkulációs vezeték Háztartási méretek: Névleges főtıteljesítmény kW vagy akár nagyobb Tároló térfogat: l

13 Gázbojler Típus: A, B Önálló hıforrás Kis teljesítmény (~7..10kW) Tároló kapacitás: l

14 Épületek központi melegvíz termelése: Közvetett főtéső melegvíztárolóval Egy-egy épület vagy kisebb épületcsoport vízellátására Részei: Hıforrás, mely általában a épület főtıkazánja, vagy távhıellátó rendszer hıcserélıje, vagy önálló hıtermelı berendezés Bojler a beépített csıkígyóval (belsı hıcserélı), vagy önálló hıtermelés Szabályozó termosztát Fogyasztásmérés Csıvezetékek szigetelése Termosztát Cirkulációs vezeték

15 Lakások központi melegvíz termelése: Lábon állókazán, közvetett főtéső melegvíztárolóval Külsı idıjárás függı szabályozás : Külsı hımérséklet érzékelés Helyiség termosztátok HMV termoszát Főtési körök: Direkt (égı vezérelte)kör Főtési kör Padlófőtési kör HMV termelés

16 A készülı korm. rendelet lényeges pontjai a hıtermelı berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról Rendelet hatálya: 20 kw-nál nagyobb effektív névleges teljesítményő hıtermelı berendezésekre, 12 kw-nál nagyobb effektív névleges teljesítményő légkondicionáló rendszerekre, 15 évesnél idısebb, 20 kw effektív névleges teljesítménynél nagyobb hıtermelı berendezéssel üzemelı főtési rendszerekre, Jogosultak köre (MMK hatáskörének szakterületei): a) hıtermelı berendezések esetén: épületgépészet, épületenergetika, b) légkondicionáló rendszerek esetén: épületgépészet Rendszeressége: (dokumentálás) Főtés: 100kW alatt 4 évente felette 2 évente Hőtés: 150kW alatt üzembe helyezéskor majd 4 évente, felette 2 évente Költsége: Főtés: 20-28kW 0.4*MN=32eFt, kW 0,8*MN=64eFt, felette egyedi megállapodás Hőtés: 12-20kW 0.5*MN=41eFt, felette egyedi megállapodás

17 HMV termelés primer energia igénye a melegvíztermelés nettó energia igénye [q hmv ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v

18 HMV termelés nettó energia igénye 1 A fogyasztás jellege q m ( l/s ) Fogyasztás Termelés Feltöltési idı Feltöltési idı Feltöltési idı Szakaszos üzem: Szociális intézmények, ipari intézmények mőszakváltása Egyetlen fogyasztó ( h) q m ( l/s ) Fogyasztás Termelés Folyamatos üzem változó terheléssel Lakóépületek, kórházak, irodaépületek ( h) q m ( l/s ) Fogyasztás Termelés Folyamatos üzem állandó terheléssel: Uszodák vízforgató berendezései

19 HMV termelés nettó energia igénye 2 A fogyasztás mennyiségének számítása q (l/s) v d = k i= 1 1 ni Fi T (h) vízkitermelés vízfogyasztás v d egy fogyasztói egység átlagos napi vízigénye [l/nap] n i az adott fogyasztási egység területen élık száma [fı] F i az adott fogyasztási egység jellemzı, fajlagos felhasznált vízmennyisége [l/fı,nap] Lakossági fogyasztás jellemzıi: 1. A napi fajlagos felhasznált vízmennyiség [l/fı,nap]. Jellemzı mennyisége: F= l/fı,nap 2. Átlagos napi vízigény (egy adott fogyasztási egységre vonatkozóan), q d 3. A fogyasztás idıbeli eloszlása (l/s) Kommunális fogyasztás jellemzıi: 1. A napi fajlagos felhasznált vízmennyiség. Jellemzı mennyisége, leginkább az intézmény jellegétıl függ. 2. Átlagos napi vízigény

20 HMV termelés nettó energia igénye 3 Az energia igény Az éves becsült vízfogyasztás: V 3 365vd[ l / nap] [ m / év] 1000 év = Az éves becsült HMV fogyasztás: V 0,3..0, 5V 3 HMV, év[ m / év] = év Az éves HMV fogyasztás energia igénye: Q HMV 1 = m ( ) 4,2 kj HMV, évc tm th = VHMV, évρvíz ( t t ) [ kwh / év] kgk m h 3600 t m - melegvíz hımérséklete ( C) th - hidegvíz hımérséklete (8..12 C) A HMV termelés nettó fajlagos energia igénye: q HMV = Q A HMV [ kwh / m 2, év]

21 HMV termelés nettó energia igénye 4 A szabványosított értékek:

22 HMV termelés primer energia igénye cirkulációs és elosztási veszteség[q hmv,v ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v

23 Cirkulációs és elosztási veszteségek (q HMV,v ) energia igénye Alapterület A N [m 2 ] Az elosztás hıvesztesége a nettó melegvíz készítési hıigény százalékában Cirkulációval Cirkuláció nélkül Elosztás a főtött téren kívül Elosztás a főtött téren belül Elosztás a főtött téren kívül Elosztás a főtött téren belül >

24 HMV termelés primer energia igénye tárolási veszteség [q hmv,t ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v

25 Tárolási veszteségek (q HMV,t ) energia igénye Alapterü- A tárolás hıvesztesége a nettó melegvízkészítési hıigény százalékában A tároló a főtött légtéren belül let Indirekt főtéső Csúcson kívüli árammal Nappali árammalmőködı Gázüzemő A N [m 2 ] tároló % mőködı elektromos bojler % elektromos bojler % bojler % Alap- terü- A tárolás hıvesztesége a nettó melegvízkészítési hıigény százalékában A tároló a főtött légtéren kívül let Indirekt főtéső Csúcson kívüli árammal Nappali árammal mőködı Gázüzemő A N tároló mőködı elektromos bojler elektromos bojler bojler [m 2 ] % % % %

26 HMV termelés primer energia igénye teljesítménytényezık[c k ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v C k a hı-termelı teljesítmény tényezıje (hatásfok reciproka) [-]

27 Teljesítménytényezık (C k ) Alapterület A N [m 2 ] Állandó hım. kazán (olaj és gáz) Alacsony hım. kazán Teljesítménytényezı Kondenzációs kazán Kombikazán ÁF/KT * Kondenzációs kombikazán ÁF/KT * Segédenergia Kombikazán Más kazánok C K [-] [kwh/m 2 a] 100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 0,20 0, ,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 0,19 0, ,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 0,18 0, ,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 0,17 0, ,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 0,17 0, ,40 1,14 1,11 0, ,36 1,14 1,10 0, ,31 1,13 1,10 0, ,26 1,12 1,09 0, ,21 1,11 1,08 0, ,17 1,10 1,08 0,044 *ÁF: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı átfolyós üzemmódban V<2 l *KT: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı kis tárolóval 2<V<10 l

28 HMV termelés primer energia igénye a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye [E HMV ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v C k a hı-termelı teljesítmény tényezıje (hatásfok reciproka) [-] a k a hıtermelı által lefedett energia arány (többféle forrásból táplált rendszer) e HMV a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye E c a villamos üzemő HMV keringetı szivattyú fajlagos energia igénye [kwh/m 2,év] E K egyéb villamos üzemő berendezések segéd energia igénye [kwh/m 2,év] e v a villamos energia primer energia átalakítási tényezıje

29 Primer energiaátalakítási tényezık:

30 Fajlagos segédenergia igény 1 Szivattyúk, szivattyúk jellemzıi h hg hnyö hsz hny hs hk sz tartály szivattyú nyomóvezeték szívóvezeték vízforrás (kút) p p = ρgh h = ρg h = h + h + h + ny s h k 1. EMELİMAGASSÁG h sz - szívómagasság Elméleti maximális szívómagasság: 10.33m, mely a hımérséklet növekedésével csökken. Kavitáció problémája Valóságos maximális szívómagasság: ~6m h ny - nyomómagasság Nincs elméleti korlát. Nem a csıhálózat legmagasabb pontja! h g - geodetikus magasság különbség h g =h sz +h ny h s súrlódási magasság (súrlódásból származó ellenállás) alaki ellenállások (Σξ) egyenes csı ellenállása h k kifolyási nyomómagasság (minimális kifolyási nyomás) q k [l/perc]=k h k h k = 5m

31 Fajlagos segédenergia igény 2 Szivattyúk, szivattyúk jellemzıi 2. VÍZSZÁLLÍTÁS h hnyö hny hs hk szivattyú tartály nyomóvezeték 3 3 q [ l / perc],[ m / perc],[ m / h] = qi hsz hg szívóvezeték vízforrás (kút)

32 Fajlagos segédenergia igény 3 Szivattyúk, szivattyúk jellemzıi 3. TELJESÍTMÉNY h hnyö hny hs hk szivattyú tartály nyomóvezeték P elméleti P valóságos [ W ] = [ W ] = q[ m 3 q[ m 3 / s] p[ Pa] / s] p[ Pa] η hsz hg szívóvezeték vízforrás (kút)

33 Fajlagos segédenergia igény 3 A szivattyúk éves energia fogyasztása Bemenı adatok: P valóságos [ W ] = q[ m 3 / s] p[ Pa] η Géptábla szerinti teljesítmény igény P géptábla Becsült éves mőködési idı, vagy szakaszos üzem korrekciós tényezı (σ) Éves energia fogyasztás: 365 ( 60 60) 1 8,76σ P ( 60 60) 1000 A A E C [ kwh / m, év] = P[ W ] σ =

34 Fajlagos segédenergia igény 4 Fajlagos értékek, teljesítmény tényezık: Alapterület A N [m 2 ] Állandó hım. kazán (olaj és gáz) Alacsony hım. kazán Teljesítménytényezı Kondenzációs kazán Kombikazán ÁF/KT * Kondenzációs kombikazán ÁF/KT * Segédenergia Kombikazán Más kazánok C K [-] [kwh/m 2 a] 100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 0,20 0, ,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 0,19 0, ,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 0,18 0, ,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 0,17 0, ,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 0,17 0, ,40 1,14 1,11 0, ,36 1,14 1,10 0, ,31 1,13 1,10 0, ,26 1,12 1,09 0, ,21 1,11 1,08 0, ,17 1,10 1,08 0,044 *ÁF: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı átfolyós üzemmódban V<2 l *KT: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı kis tárolóval 2<V<10 l

35 HMV termelés primer energia igénye a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye [E HMV ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v C k a hı-termelı teljesítmény tényezıje (hatásfok reciproka) [-] a k a hıtermelı által lefedett energia arány (többféle forrásból táplált rendszer) e HMV a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye E c a villamos üzemő HMV keringetı szivattyú fajlagos energia igénye [kwh/m 2,év] E K egyéb villamos üzemő berendezések segéd energia igénye [kwh/m 2,év] e v a villamos energia primer energia átalakítási tényezıje

36 A napsugárzás Intenzitása mennyi a légkörben a vízgız, a köd, a felhızet, a többatomos gázok, a légköri szennyezıdés (szilárd lebegı részecskék - aeroszol). A sugárzási energia egy része párhuzamos nyalábok formájában, mint direkt sugárzás érkezik. A légkörben lévı - elıbb felsoroltrészecskék által visszavert sugárzás már nem jellemezhetı ilyen határozott irányítottsággal, ez a diffúz sugárzás (zárt felhızet, köd esetén szinte csak ez érkezik a földi felszínre). A részecskék az ıket érı sugárzás egy részét elnyelik és ık maguk is bocsátanak ki - hosszabb hullámhosszon - saját sugárzást. Végül egyes esetekben figyelemreméltó szerepet játszhat a felszínrıl (talaj, hó, burkolat) visszavert sugárzás is.

37 A napsugárzás Direkt és diffúz sugárzás Magyarország az északi mérsékelt övben, az északi szélesség 45,8 és 48,6 között található. A napsütéses órák száma megközelítıleg évi 2100 óra, a vízszintes felületre érkezı napsugárzás hımennyisége ~1300 kwh/m 2 év. A napsugárzás csúcsértéke nyáron, a déli órákban, derült, tiszta égbolt esetén eléri, esetenként meghaladja az 1000 W/m 2 értéket. Magyarországon a szórt sugárzás részaránya jelentıs, meghaladja az 50%-ot.

38 A napsugárzás Direkt és diffúz sugárzás Magyarország egyes területei között a napsugárzás szempontjából nincsenek jelentıs eltérések. A legnaposabb rész az ország középsı, déli része, a legkevesebb a napsütés az északi és nyugati részen. Az eltérés az egyes országrészek között 10% alatti. A hasznosítható napsugárzás mennyiségét befolyásolja a hasznosító berendezés dılésszöge és tájolása. Magyarországon a legtöbb napsütés - megközelítıleg évi 1450 kwh/m 2 - déli tájolású és os dılésszögő felületre érkezik. Jelentıs csökkenés csak függıleges dılés, és keleti vagy nyugati tájolás közelében tapasztalható. Mivel a napsugárzás jelentıs része határozott irány nélküli szórt sugárzás, ezért a napkövetéssel elérhetı teljesítmény növekedés általában nem áll arányban a forgatás miatti bonyolultság- és költségnövekedéssel.

39 Alternatív HMV készítés HMV készítés aktív szoláris rendszerrel

40 Napkollektoros HMV termelés kiegészítı fali kazánnal

41 Napkollektoros HMV termelés meglévı rendszerre integrálva

42 Napkollektoros HMV termelés kiegészítı puffertárolóval

43 Napkollektoros HMV termelés főtésrásegítés

44 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazánok mőködési elve

45 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazán rendszere, Puffer tartály + HMV

46 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazán rendszere, Puffer tartály + HMV + SOL

47 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazán méretezése Méretbecslések: A kazán mérete: Q=1,3 Q hıigény a tároló térfogat: V=50l/kW (ennél létezik pontosabb számítás is) Kazán teljesítmény tartománya: 15-50kW Kazánméret (kw) Javasolt tároló méret (l)

48 1/2" NA100 Szerelési módok Hagyományos Falba vésés 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2" NA40 1/2" NA40 NA50 NA50 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció

49 Szerelési módok Hagyományos Falba vésés 1/2" cu 1/2" NA100 NA50 PVC-KA 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2"-1/2" cu 1/2"-1/2" NA40 1/2" cu 1/2" NA40 NA50 PVC-KA NA50 NA50 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció

50 20 Szerelési módok Utólagos rabicolás, szerelıakna Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Utólagos rabicolás: Jellemzıi: Falon kívül szerelt (általában utólagos) vezetékek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Szerelıakna: Jellemzıi: Törés nélkül végighalad az épületen Burkolata szerelt, így bontható Elınyei: Könnyő hibakeresés és javítás. Egyszerő szerelhetıség. Az aknába minden gépészeti berendezés csöve elhelyezhetı. Hátrányai: A hasznos alapterületbıl vesz el helyet (kb.20-25cm)

51 10 Szerelési módok Szerelıpaneles, síkfal elıtti szerelés Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Jellemzıi: Síkfal elıtt, elıre gyártott modulokból építkezik. Az épület szerkezet síkja elıtt történik a szerelés. A szerelés után utólagos falazás. Elınyei: Kombinálható az aknás szereléssel. Egyszerő kivitelezés. Megbízható, gyárilag méretezett konzolos idomok. Elıre átgondolt csatlakozási pontok. Falba építhetı öblítı tartály (DUO rendszer 3/6l). Hátrányai: Nagyobb helyigény

52 Kiviteli terv: Alaprajz M1:50 O50x1,8 PVC KA O22x1 Cu NA20 földszintre 4 O50x1,8 PVC KA földszintrıl O50x1,8 PVC KA O18x1 Cu O22x1 Cu O15x1 Cu 5 földszintre HL 440 O22x1 Cu O18x1 Cu O50x1,8 PVC KA HL 301 O18x1 Cu O15x1 Cu

53 Kiviteli terv: Függıleges csıterv M1:50 ±0,00=113,45 mbf 5 tetısík fölé vezetve 4 tetısík fölé vezetve +2,95 (tetıtér) O50x1,8 PVC KA O15x1 Cu O50x1,8 PVC KA O18x1 Cu O15x1 Cu O110x3 PVC KG O18x1 Cu O15x1 Cu O18x1 Cu O22x1 Cu O15x1 Cu O110x3 PVC KG O22x1 Cu O15x1 Cu NA15 WILO Z 15 C NA15 HL-440 NA15 NA20 NA15 NA20 NA20 ±0,00 (fszt.) HL 301 O22x1 Cu O50x1,8 PVC KA O125x3 PVC KG tisztítóaknához O50x1,8 PVC KA NA200 acél védıcsı O50x1,8 PVC KA ff. -0,90 112,55 Jelmagyarázat: hidegvíz vezeték melegvíz vezeték B B C C O110x3 PVC KG O110x3 PVC KG tisztítóaknához cirkulációs vezeték csatorna vezeték O110x2,2 PVC KA NA150 acél védıcsı O50x1,8 PVC KA O40x3,7 KPE -1,30 ff. -0,90 112,55 lejtés, víznél: 0,3%; szennyvíznél: 1% csatorna ejtık O125x3 PVC KG

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az elıadás letölthetı: http://www.egt.bme.hu/!epbd/epbd-bevezetes.pdf Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az

Részletesebben

Vízellátás - Csatornázás

Vízellátás - Csatornázás közhálózat 1..2% Bukó akana 1..2% Bukó akana 1..2% Vízellátás Csatornázás 2. rész Víz vételezés Kezelés Szállítás Felhasználás Szállítás Kezelés Elhelyezés /A víz ember által alkotott körforgása/ Vízellátás

Részletesebben

Vízellátás Csatornázás elektronikus jegyzet. Szikra Csaba, 2015 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Vízellátás Csatornázás elektronikus jegyzet. Szikra Csaba, 2015 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Vízellátás Csatornázás elektronikus jegyzet Szikra Csaba, 2015 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. Követelmények: Jegyzetek: Kereszty Balázs: Vízellátás Csatornázás (J85013) Kereszty Balázs: Gázellátás

Részletesebben

Kamleithner Budapest Kft. 1214 Budapest, Rákóczi F. út 189. T:425 3288 F: 425 7589 iroda@helios.hu www.helios.hu

Kamleithner Budapest Kft. 1214 Budapest, Rákóczi F. út 189. T:425 3288 F: 425 7589 iroda@helios.hu www.helios.hu Szellıztetés Miért? Egy átlagos háztartásban a fızés, mosás, szárítás, fürdés és a növények napi 15-20 liter vízgızt fejlesztenek, amely, ha nem távozhat el, penészesedést, rothadást és ezzel komoly épületkárokat

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18384 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 107. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA A PUSZTA KONZERV KFT. ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA MŐSZAKI ÉS MEZİGAZDASÁGI KAR JÁRMŐ- ÉS MEZİGAZDASÁGI GÉPTANI TANSZÉK MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK NYÍREGYHÁZA SZAKDOLGOZAT MŐSZAKI FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE ENERGETIKAI TANULMÁNY

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE ENERGETIKAI TANULMÁNY MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE ENERGETIKAI TANULMÁNY Készítette Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2006. február 2 Tartalomjegyzék Elızmények, bevezetés...4 I. JELENLEG HASZNÁLT ENERGIAFORRÁSOK,

Részletesebben

A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA

A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZTTUDOMÁNYI KAR Környezettudományi Centrum A NAPENERGIA CSALÁDI HÁZAKBAN TÖRTÉNİ HASZNOSÍTÁSA SZAKDOLGOZAT Készítette: BENE ALEXANDRA Környezettan Alapszakos Hallgató

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:06-1 262 7471

VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:06-1 262 7471 Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 9 Fáy u. 2. Tel/Fax:06-262 747 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázüzem szivattyús ft- és kombinált ftvízmelegít készülékekhez C-24HE CK-24HE CK-24HE-T Típusokhoz

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tervezési segédlet 2008/1

Tervezési segédlet 2008/1 Tervezési segédlet 2008/1 Napenergia-hasznosítás tervezési segédlet Kiadó: Naplopó Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. (PP Center ipari park) Telefon.: 237-0433, Telefax: 368-8676 E-mail: naplopo@naplopo.hu

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MISKOLCI EGYETEM Gázmérnöki Tanszék A TERMIKUS NAPENERGIA-FELHASZNÁLÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI OTKA T-046224 "Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé- napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer

Részletesebben

Készítette: MENGYÁN TAMÁS

Készítette: MENGYÁN TAMÁS A NYÁRI NAPENERGIA ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT HŐMENNYISÉG HOSSZÚ IDŐTARTAMÚ TÁROLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Készítette: MENGYÁN TAMÁS KÖRNYEZETTAN BSC PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, Környezettudományi Intézet 2010. június

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar Környezettudományi szak. Atomfizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar Környezettudományi szak. Atomfizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Környezettudományi szak Atomfizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT A napelemek környezeti célú vizsgálata (különös tekintettel az energiatermelı zsindelyekre)

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon

A Napelemes Öntözırendszerek Alkalmazásának Lehetıségei Magyarországon Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék TANSZÉKVEZETİ Prof. Dr. Tamás János Egyetemi

Részletesebben

Fûtésben otthon vagyunk. Katalógus 2011. 2011.09. Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe. passende Bild ein.

Fûtésben otthon vagyunk. Katalógus 2011. 2011.09. Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe. passende Bild ein. [ Levegõ ] [ Levegõ ] Katalógus 2011. 2011.09. [ Víz [ Víz ] ] [ Föld [ Föld ] ] [ Buderus [ Buderus ] ] Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga. 1. Számpéldák

Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga. 1. Számpéldák Az épületenergetikai tanúsítói vizsgák anyaga 1. Számpéldák A kidolgozandó 2-4 számpélda az épületenergetikai tanúsítás 4 fő területére vonatkozik, mely példákból kettőt mutatunk be. A csoport Épületfizika

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése. Szakdolgozat

Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése. Szakdolgozat MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése Szakdolgozat Energetikai mérnöki alapszak (Bsc) Gépészeti Szakirány

Részletesebben

Kondenzációs készülékek Energiatakarékos fűtési megoldások a Bosch-tól

Kondenzációs készülékek Energiatakarékos fűtési megoldások a Bosch-tól Kondenzációs készülékek Energiatakarékos fűtési megoldások a Bosch-tól 2012 Élet az értékek mentén 2 Kondenzációs készülékek Tartalom 2012 Élet az értékek mentén 2 Kondenzációs technika 4 Megtakarítási

Részletesebben

A gázkészülékek elhelyezése. Általános előírások

A gázkészülékek elhelyezése. Általános előírások A gázkészülékek elhelyezése (A GOMBSZ és A gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata, GMBSZ alapján) Általános előírások A gázfogyasztó

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben