Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu"

Átírás

1 Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

2 Gázkészülékek felosztása fajtái Típus: Neve: Égési levegı: Égéstermék: Példa: A B C Nyílt égıjő gázkészülék Kéménybe kötött gázkészülék Zárt égésterő gázkészülék Helyiségbıl Helyiségbıl Szabadból, zárt rendszerrel Helyiségbe Szabadba, kéményen keresztül Szabadba, zárt rendszerrel Tőzhely, Kisvízmelegítı, Gáz infrasugárzó. Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. Fali konvektor, Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. Fontosabb tervezési feltételek: A belsı levegı szennyezı anyag koncentrációja a méretezés alapja: Szükséges levegı egyidejő terhelésnél 12[m 3 /h/kw] (közelítı számítás) Kémény huzat a légutánpótlás biztosítója Helyiség min. 8m 3 Az égési levegı számítandó! Kettısfalú kéménykürtı ha ez nem megoldható, külsı falra helyezett parapet kémény, az elhelyezésére külön elıírások a GMBSZ-ben

3 A GMBSZ újdonságai Fogyasztói berendezések lehetséges szerelvényei és tartozékai

4 Gázkészülékek légellátása A - B típusú készülékek általános elıírásai Mivel a készülék égéstere a helyiséggel közös térben van ezért: Biztosítani kell a külsı környezetbıl szellızı levegı bejutását, mely részben fedezi az égéshez szükséges oxigénszükségletet. A helyiségbe jutó szellızı levegı mértékét a gázkészülék teljesítménye (hıterhelése) határozza meg. HİTERHELÉS : Névleges teljesítmény/hatásfok A szükséges szellızılevegı-térfogatáramot és a bejutását biztosító mőszaki feltételeket meg kell tervezni. Melynek módja: Lehetıleg közvetlenül a szabadból a helyiség légterébe vezetı nyílás (nyílások) elhelyezésével. Mely nyílások hatásos átömlı keresztmetszete méretezett! Tanúsítvánnyal és jelleggörbékkel ellátott (V=K P), e célra szolgáló szerkezetek! Ha szellızı nyílások közvetlenül nem helyezhetık el (megengedett): a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével össze kell szellıztetni. A gázfogyasztó készülék helyiségében a nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére. Ezt a tilalmat a tervben is elı kell írni.

5 Gázkészülékek légellátása A típusú készülékek légellátása, szellızése (a méretezés alapjai) Az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezıanyagok koncentrációjának az egészségügyi követelményeknek megfelelı szinten tartása A feltételt teljesítı szellızılevegı-térfogatáram meghatározása végezhetı közelítı módszerrel, fajlagos értékek alapján: a gázfogyasztó készülék egyidejő hıterhelésére vonatkoztatva legalább Egyidejőségi tényezık: 3-4 fızıhelyes tőzhely: 0,50; 1-2 fızıhelyes gázfızı: 0,65; 12 m 3 /h/kw egyéb gázfogyasztó készülék: 1,00; Részletes számítással, a gázfogyasztó készülék, mint szennyezı forrás kibocsátásának és a megengedett belsı szennyezıanyag-koncentrációnak a figyelembevételével: o V szell G 3, elméleti = [ m / h] k k i, meg k i,meg a szennyezıanyagra vonatkozó egészségügyi határérték [mg/m 3 ]; k o a külsı levegı szennyezıanyag-koncentrációja [mg/m 3 ]; G a keletkezı szennyezıanyag forráserıssége, [mg/h]; o

6 Gázkészülékek légellátása B típusú készülékek légellátása, szellızése (a méretezés alapjai) Gondoskodni kell az égéshez szükséges levegı és az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségbıl távozó levegı pótlásáról A szellızı levegı bejutását a helyiségbe a kémény huzata biztosítja (a hidraulikai rendszert a táblára rajzolom) A gázfogyasztó készülék helyiségének szellızılevegı térfogatárama [m 3 /h] az égéshez szükséges levegı és a hígító levegı összege: & & + V szell = Vé, lev Vh, lev A hígító levegı minimum az égési levegı tömegáramának 30%-a, így 1m 3 földgáz elégetéséhez minimum 9.5m 3 x(1,3)=12,35m 3 levegıt kell biztosítani A készülék 8m 3 -nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthetı. Ha a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani: szabadból befúvó (túlnyomásos) szellızést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt, szívott rendszerő égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellızılevegı térfogatáramhoz alkalmas légbevezetı elemekkel (a szívott rendszer elvi sémája a táblán). Ha az épületben elszívó szellızés létesül, az nem csökkentheti a B típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetı berendezésének huzatát. Szükség esetén a gázfogyasztó készülék(ek), és a mesterséges szellızı-berendezés reteszelt üzemét biztosítani kell. &

7 A légellátás fajlagos energia igénye q LT [ W / K] = V& Q LT [ W / K ] = 0.35 V & ( t t [ i e )

8 Készülékek: Átfolyó rendszerő vízmelegítık, kisvízmelegítık Hımaximum korlátozás Égésbiztosító Égési levegı Gázhiánybiztosító Huzatmegszakító Égı Gyújtóláng Biztonsági szelep Áramlás biztosító Hidegvíz Melegvíz Típus: A (kisvízmelegítık), B Biztonsági szerelvényei: Hımaximum korlátozó Gázhiány biztosító Égésbiztosító gyújtólánggal Áramlás biztosító Biztonsági szelep Huzatmegszakító Fajtái: Egy fogyasztóhely ellátására Kisvíz melegítık ( A, B ) Névleges hıterhelés:~10kw, Elıállított vízmennyiség: 5~6l/perc Több fogyasztóhely ellátására Fali vízmelegítık (csak B :) Névleges hıterhelés :18~28kW Elıállított vízmennyiség: 7~14l/perc Hátrányok: Egyszerre csak egy fogyasztó Egykarú keverı csapteleppel nem tökéletes Változó vízhımérséklet Cirkulációs vezeték nem építhetı

9 Helyi HMV készítés átfolyós rendszerrel Energia bevitel: - Elektromos főtıpatron (P[W]) - Gáz Visszacsapószelep t[ C] C V Biztonsági szelep Pmax < 8bar M H M H Q[ kw [ l / ] perc] A termelés és az elvétel egy idıben történik Legfontosabb jellemzıi a szükséges teljesítmény (gáz, elektromos), illetve a termelt víz mennyiség (l/pec) Gázüzemő átfolyó rendszerő készülék: Alkalmazási terület: konyhák, kisebb fogyasztóhelyek egyetlen vízvételi hely ellátása. (~10kW, 5lperc) Fürdıszobák, lakások több vízvételi hely (de nem egyidejő) ellátására (~25kW, 12l/pec) Hátrányai: Nagy teljesítmény igény Korlátozottan szabályozott vízmennyiség Korlátozott hımérséklet szabályozás (állandó, vagy közel állandó bevezetett teljesítmény Korlátozott távolság a termelés és a felhasználás között Elınyei: Helyi, kis vízigények könnyő ellátása Kis helyigény

10 Átfolyó rendszerő melegvíz termelés Kombinált üzemő főtés és HMV ( C típusú fali kazán)

11 Helyi HMV készítés tárolós rendszerrel Termosztát Energia bevitel Elektromos főtıpatron (P[W]) Visszacsapószelep Meleg Energia bevitel: - Elektromos főtıpatron (P[W]) - Vizes hıcserélı Nyomáscsökkentı Pmax < 6bar Termosztát Hideg M Visszacsapószelep Biztonsági szelep Pmax < 8bar Biztonsági szelep H M H Töltés illetve kisütés üzem Kisebb teljesítmény igény Korlátozott vízmennyiség Szabadkifolyású, elektromos üzemő, melegvíz tároló (5..10l-es tárolóval) Alkalmazási terület: konyhák, kisebb fogyasztóhelyek egyetlen vízvételi hely ellátása. Hátrányai: Csak egy vízvételi hely kiszolgálása A tároló nyomás alá nem helyezhetı Elınyei: Kis méret, könnyő elhelyezhetıség Egyszerő szerkezet Helyi, kis vízigények könnyő ellátása Nagy nyomású, zárt rendszerő melegvíztároló Alkalmazható eszköz elektromos vízmelegítıként, illetve közvetett főtéső melegvíz tárolóként, háztartások HMV ellátására Mérete (falra erısítés esetén statikai vizsgálat) Elektromos főtés esetén a hátrányai: nagy lekötött elektromos energiaigény (2..4kW) hosszú felfőtési idı (4..6h)

12 Lakások központi melegvíz termelése: Fali kazán, közvetett főtéső melegvíztárolóval (főtés és HMV termelés) Nyomáskorlátozó szelep Váltószelep Termosztát Kazán Melegvíztároló Radiátor HMV termelés vezérlése : A tároló termosztát indítja a kazán szivattyúját és a váltószelepet a HMV termelésre állítja Főtés vezérlése : A helyiség termosztát indítja a kazán szivattyúját és a váltószelep alapállapotban marad Elınyök: Kisebb beépített teljesítmény Egyenletes rendelkezésre álló melegvíz Cirkulációs vezeték Háztartási méretek: Névleges főtıteljesítmény kW vagy akár nagyobb Tároló térfogat: l

13 Gázbojler Típus: A, B Önálló hıforrás Kis teljesítmény (~7..10kW) Tároló kapacitás: l

14 Épületek központi melegvíz termelése: Közvetett főtéső melegvíztárolóval Egy-egy épület vagy kisebb épületcsoport vízellátására Részei: Hıforrás, mely általában a épület főtıkazánja, vagy távhıellátó rendszer hıcserélıje, vagy önálló hıtermelı berendezés Bojler a beépített csıkígyóval (belsı hıcserélı), vagy önálló hıtermelés Szabályozó termosztát Fogyasztásmérés Csıvezetékek szigetelése Termosztát Cirkulációs vezeték

15 Lakások központi melegvíz termelése: Lábon állókazán, közvetett főtéső melegvíztárolóval Külsı idıjárás függı szabályozás : Külsı hımérséklet érzékelés Helyiség termosztátok HMV termoszát Főtési körök: Direkt (égı vezérelte)kör Főtési kör Padlófőtési kör HMV termelés

16 A készülı korm. rendelet lényeges pontjai a hıtermelı berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról Rendelet hatálya: 20 kw-nál nagyobb effektív névleges teljesítményő hıtermelı berendezésekre, 12 kw-nál nagyobb effektív névleges teljesítményő légkondicionáló rendszerekre, 15 évesnél idısebb, 20 kw effektív névleges teljesítménynél nagyobb hıtermelı berendezéssel üzemelı főtési rendszerekre, Jogosultak köre (MMK hatáskörének szakterületei): a) hıtermelı berendezések esetén: épületgépészet, épületenergetika, b) légkondicionáló rendszerek esetén: épületgépészet Rendszeressége: (dokumentálás) Főtés: 100kW alatt 4 évente felette 2 évente Hőtés: 150kW alatt üzembe helyezéskor majd 4 évente, felette 2 évente Költsége: Főtés: 20-28kW 0.4*MN=32eFt, kW 0,8*MN=64eFt, felette egyedi megállapodás Hőtés: 12-20kW 0.5*MN=41eFt, felette egyedi megállapodás

17 HMV termelés primer energia igénye a melegvíztermelés nettó energia igénye [q hmv ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v

18 HMV termelés nettó energia igénye 1 A fogyasztás jellege q m ( l/s ) Fogyasztás Termelés Feltöltési idı Feltöltési idı Feltöltési idı Szakaszos üzem: Szociális intézmények, ipari intézmények mőszakváltása Egyetlen fogyasztó ( h) q m ( l/s ) Fogyasztás Termelés Folyamatos üzem változó terheléssel Lakóépületek, kórházak, irodaépületek ( h) q m ( l/s ) Fogyasztás Termelés Folyamatos üzem állandó terheléssel: Uszodák vízforgató berendezései

19 HMV termelés nettó energia igénye 2 A fogyasztás mennyiségének számítása q (l/s) v d = k i= 1 1 ni Fi T (h) vízkitermelés vízfogyasztás v d egy fogyasztói egység átlagos napi vízigénye [l/nap] n i az adott fogyasztási egység területen élık száma [fı] F i az adott fogyasztási egység jellemzı, fajlagos felhasznált vízmennyisége [l/fı,nap] Lakossági fogyasztás jellemzıi: 1. A napi fajlagos felhasznált vízmennyiség [l/fı,nap]. Jellemzı mennyisége: F= l/fı,nap 2. Átlagos napi vízigény (egy adott fogyasztási egységre vonatkozóan), q d 3. A fogyasztás idıbeli eloszlása (l/s) Kommunális fogyasztás jellemzıi: 1. A napi fajlagos felhasznált vízmennyiség. Jellemzı mennyisége, leginkább az intézmény jellegétıl függ. 2. Átlagos napi vízigény

20 HMV termelés nettó energia igénye 3 Az energia igény Az éves becsült vízfogyasztás: V 3 365vd[ l / nap] [ m / év] 1000 év = Az éves becsült HMV fogyasztás: V 0,3..0, 5V 3 HMV, év[ m / év] = év Az éves HMV fogyasztás energia igénye: Q HMV 1 = m ( ) 4,2 kj HMV, évc tm th = VHMV, évρvíz ( t t ) [ kwh / év] kgk m h 3600 t m - melegvíz hımérséklete ( C) th - hidegvíz hımérséklete (8..12 C) A HMV termelés nettó fajlagos energia igénye: q HMV = Q A HMV [ kwh / m 2, év]

21 HMV termelés nettó energia igénye 4 A szabványosított értékek:

22 HMV termelés primer energia igénye cirkulációs és elosztási veszteség[q hmv,v ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v

23 Cirkulációs és elosztási veszteségek (q HMV,v ) energia igénye Alapterület A N [m 2 ] Az elosztás hıvesztesége a nettó melegvíz készítési hıigény százalékában Cirkulációval Cirkuláció nélkül Elosztás a főtött téren kívül Elosztás a főtött téren belül Elosztás a főtött téren kívül Elosztás a főtött téren belül >

24 HMV termelés primer energia igénye tárolási veszteség [q hmv,t ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v

25 Tárolási veszteségek (q HMV,t ) energia igénye Alapterü- A tárolás hıvesztesége a nettó melegvízkészítési hıigény százalékában A tároló a főtött légtéren belül let Indirekt főtéső Csúcson kívüli árammal Nappali árammalmőködı Gázüzemő A N [m 2 ] tároló % mőködı elektromos bojler % elektromos bojler % bojler % Alap- terü- A tárolás hıvesztesége a nettó melegvízkészítési hıigény százalékában A tároló a főtött légtéren kívül let Indirekt főtéső Csúcson kívüli árammal Nappali árammal mőködı Gázüzemő A N tároló mőködı elektromos bojler elektromos bojler bojler [m 2 ] % % % %

26 HMV termelés primer energia igénye teljesítménytényezık[c k ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v C k a hı-termelı teljesítmény tényezıje (hatásfok reciproka) [-]

27 Teljesítménytényezık (C k ) Alapterület A N [m 2 ] Állandó hım. kazán (olaj és gáz) Alacsony hım. kazán Teljesítménytényezı Kondenzációs kazán Kombikazán ÁF/KT * Kondenzációs kombikazán ÁF/KT * Segédenergia Kombikazán Más kazánok C K [-] [kwh/m 2 a] 100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 0,20 0, ,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 0,19 0, ,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 0,18 0, ,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 0,17 0, ,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 0,17 0, ,40 1,14 1,11 0, ,36 1,14 1,10 0, ,31 1,13 1,10 0, ,26 1,12 1,09 0, ,21 1,11 1,08 0, ,17 1,10 1,08 0,044 *ÁF: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı átfolyós üzemmódban V<2 l *KT: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı kis tárolóval 2<V<10 l

28 HMV termelés primer energia igénye a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye [E HMV ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v C k a hı-termelı teljesítmény tényezıje (hatásfok reciproka) [-] a k a hıtermelı által lefedett energia arány (többféle forrásból táplált rendszer) e HMV a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye E c a villamos üzemő HMV keringetı szivattyú fajlagos energia igénye [kwh/m 2,év] E K egyéb villamos üzemő berendezések segéd energia igénye [kwh/m 2,év] e v a villamos energia primer energia átalakítási tényezıje

29 Primer energiaátalakítási tényezık:

30 Fajlagos segédenergia igény 1 Szivattyúk, szivattyúk jellemzıi h hg hnyö hsz hny hs hk sz tartály szivattyú nyomóvezeték szívóvezeték vízforrás (kút) p p = ρgh h = ρg h = h + h + h + ny s h k 1. EMELİMAGASSÁG h sz - szívómagasság Elméleti maximális szívómagasság: 10.33m, mely a hımérséklet növekedésével csökken. Kavitáció problémája Valóságos maximális szívómagasság: ~6m h ny - nyomómagasság Nincs elméleti korlát. Nem a csıhálózat legmagasabb pontja! h g - geodetikus magasság különbség h g =h sz +h ny h s súrlódási magasság (súrlódásból származó ellenállás) alaki ellenállások (Σξ) egyenes csı ellenállása h k kifolyási nyomómagasság (minimális kifolyási nyomás) q k [l/perc]=k h k h k = 5m

31 Fajlagos segédenergia igény 2 Szivattyúk, szivattyúk jellemzıi 2. VÍZSZÁLLÍTÁS h hnyö hny hs hk szivattyú tartály nyomóvezeték 3 3 q [ l / perc],[ m / perc],[ m / h] = qi hsz hg szívóvezeték vízforrás (kút)

32 Fajlagos segédenergia igény 3 Szivattyúk, szivattyúk jellemzıi 3. TELJESÍTMÉNY h hnyö hny hs hk szivattyú tartály nyomóvezeték P elméleti P valóságos [ W ] = [ W ] = q[ m 3 q[ m 3 / s] p[ Pa] / s] p[ Pa] η hsz hg szívóvezeték vízforrás (kút)

33 Fajlagos segédenergia igény 3 A szivattyúk éves energia fogyasztása Bemenı adatok: P valóságos [ W ] = q[ m 3 / s] p[ Pa] η Géptábla szerinti teljesítmény igény P géptábla Becsült éves mőködési idı, vagy szakaszos üzem korrekciós tényezı (σ) Éves energia fogyasztás: 365 ( 60 60) 1 8,76σ P ( 60 60) 1000 A A E C [ kwh / m, év] = P[ W ] σ =

34 Fajlagos segédenergia igény 4 Fajlagos értékek, teljesítmény tényezık: Alapterület A N [m 2 ] Állandó hım. kazán (olaj és gáz) Alacsony hım. kazán Teljesítménytényezı Kondenzációs kazán Kombikazán ÁF/KT * Kondenzációs kombikazán ÁF/KT * Segédenergia Kombikazán Más kazánok C K [-] [kwh/m 2 a] 100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 0,20 0, ,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 0,19 0, ,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 0,18 0, ,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 0,17 0, ,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 0,17 0, ,40 1,14 1,11 0, ,36 1,14 1,10 0, ,31 1,13 1,10 0, ,26 1,12 1,09 0, ,21 1,11 1,08 0, ,17 1,10 1,08 0,044 *ÁF: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı átfolyós üzemmódban V<2 l *KT: főtıkazán integrált HMV készítéssel, hıcserélı kis tárolóval 2<V<10 l

35 HMV termelés primer energia igénye a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye [E HMV ] q HMV a melegvíz termelés nettó energia igénye [kwh/m 2,év] q HMV,v az elosztás (és cirkuláció) energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] q HMV,t a tárolás energiaigénye (vesztesége) [kwh/m 2,év] E HMV = α ( qhmv + qhmv, v + qhmv, t ) ( Ck kehmv ) + ( EC + E K ) e v C k a hı-termelı teljesítmény tényezıje (hatásfok reciproka) [-] a k a hıtermelı által lefedett energia arány (többféle forrásból táplált rendszer) e HMV a melegvíz készítésre használt energia hordozó primer energia igénye E c a villamos üzemő HMV keringetı szivattyú fajlagos energia igénye [kwh/m 2,év] E K egyéb villamos üzemő berendezések segéd energia igénye [kwh/m 2,év] e v a villamos energia primer energia átalakítási tényezıje

36 A napsugárzás Intenzitása mennyi a légkörben a vízgız, a köd, a felhızet, a többatomos gázok, a légköri szennyezıdés (szilárd lebegı részecskék - aeroszol). A sugárzási energia egy része párhuzamos nyalábok formájában, mint direkt sugárzás érkezik. A légkörben lévı - elıbb felsoroltrészecskék által visszavert sugárzás már nem jellemezhetı ilyen határozott irányítottsággal, ez a diffúz sugárzás (zárt felhızet, köd esetén szinte csak ez érkezik a földi felszínre). A részecskék az ıket érı sugárzás egy részét elnyelik és ık maguk is bocsátanak ki - hosszabb hullámhosszon - saját sugárzást. Végül egyes esetekben figyelemreméltó szerepet játszhat a felszínrıl (talaj, hó, burkolat) visszavert sugárzás is.

37 A napsugárzás Direkt és diffúz sugárzás Magyarország az északi mérsékelt övben, az északi szélesség 45,8 és 48,6 között található. A napsütéses órák száma megközelítıleg évi 2100 óra, a vízszintes felületre érkezı napsugárzás hımennyisége ~1300 kwh/m 2 év. A napsugárzás csúcsértéke nyáron, a déli órákban, derült, tiszta égbolt esetén eléri, esetenként meghaladja az 1000 W/m 2 értéket. Magyarországon a szórt sugárzás részaránya jelentıs, meghaladja az 50%-ot.

38 A napsugárzás Direkt és diffúz sugárzás Magyarország egyes területei között a napsugárzás szempontjából nincsenek jelentıs eltérések. A legnaposabb rész az ország középsı, déli része, a legkevesebb a napsütés az északi és nyugati részen. Az eltérés az egyes országrészek között 10% alatti. A hasznosítható napsugárzás mennyiségét befolyásolja a hasznosító berendezés dılésszöge és tájolása. Magyarországon a legtöbb napsütés - megközelítıleg évi 1450 kwh/m 2 - déli tájolású és os dılésszögő felületre érkezik. Jelentıs csökkenés csak függıleges dılés, és keleti vagy nyugati tájolás közelében tapasztalható. Mivel a napsugárzás jelentıs része határozott irány nélküli szórt sugárzás, ezért a napkövetéssel elérhetı teljesítmény növekedés általában nem áll arányban a forgatás miatti bonyolultság- és költségnövekedéssel.

39 Alternatív HMV készítés HMV készítés aktív szoláris rendszerrel

40 Napkollektoros HMV termelés kiegészítı fali kazánnal

41 Napkollektoros HMV termelés meglévı rendszerre integrálva

42 Napkollektoros HMV termelés kiegészítı puffertárolóval

43 Napkollektoros HMV termelés főtésrásegítés

44 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazánok mőködési elve

45 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazán rendszere, Puffer tartály + HMV

46 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazán rendszere, Puffer tartály + HMV + SOL

47 Fatüzeléses főtési rendszerek Faelgázosító kazán méretezése Méretbecslések: A kazán mérete: Q=1,3 Q hıigény a tároló térfogat: V=50l/kW (ennél létezik pontosabb számítás is) Kazán teljesítmény tartománya: 15-50kW Kazánméret (kw) Javasolt tároló méret (l)

48 1/2" NA100 Szerelési módok Hagyományos Falba vésés 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2" NA40 1/2" NA40 NA50 NA50 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció

49 Szerelési módok Hagyományos Falba vésés 1/2" cu 1/2" NA100 NA50 PVC-KA 1/2"-1/2" NA50 1/2"-1/2"-1/2" cu 1/2"-1/2" NA40 1/2" cu 1/2" NA40 NA50 PVC-KA NA50 NA50 Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció

50 20 Szerelési módok Utólagos rabicolás, szerelıakna Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Utólagos rabicolás: Jellemzıi: Falon kívül szerelt (általában utólagos) vezetékek Elınyei: A hasznos alapterületbıl nem vesz el helyet Hátrányai: Meghibásodás esetén nehéz felderíthetıség és javíthatóság. Magas élımunka igény Utólagos födém áttörések Szerelıakna: Jellemzıi: Törés nélkül végighalad az épületen Burkolata szerelt, így bontható Elınyei: Könnyő hibakeresés és javítás. Egyszerő szerelhetıség. Az aknába minden gépészeti berendezés csöve elhelyezhetı. Hátrányai: A hasznos alapterületbıl vesz el helyet (kb.20-25cm)

51 10 Szerelési módok Szerelıpaneles, síkfal elıtti szerelés Csatorna Hidegvíz Melegvíz Cirkuláció Jellemzıi: Síkfal elıtt, elıre gyártott modulokból építkezik. Az épület szerkezet síkja elıtt történik a szerelés. A szerelés után utólagos falazás. Elınyei: Kombinálható az aknás szereléssel. Egyszerő kivitelezés. Megbízható, gyárilag méretezett konzolos idomok. Elıre átgondolt csatlakozási pontok. Falba építhetı öblítı tartály (DUO rendszer 3/6l). Hátrányai: Nagyobb helyigény

52 Kiviteli terv: Alaprajz M1:50 O50x1,8 PVC KA O22x1 Cu NA20 földszintre 4 O50x1,8 PVC KA földszintrıl O50x1,8 PVC KA O18x1 Cu O22x1 Cu O15x1 Cu 5 földszintre HL 440 O22x1 Cu O18x1 Cu O50x1,8 PVC KA HL 301 O18x1 Cu O15x1 Cu

53 Kiviteli terv: Függıleges csıterv M1:50 ±0,00=113,45 mbf 5 tetısík fölé vezetve 4 tetısík fölé vezetve +2,95 (tetıtér) O50x1,8 PVC KA O15x1 Cu O50x1,8 PVC KA O18x1 Cu O15x1 Cu O110x3 PVC KG O18x1 Cu O15x1 Cu O18x1 Cu O22x1 Cu O15x1 Cu O110x3 PVC KG O22x1 Cu O15x1 Cu NA15 WILO Z 15 C NA15 HL-440 NA15 NA20 NA15 NA20 NA20 ±0,00 (fszt.) HL 301 O22x1 Cu O50x1,8 PVC KA O125x3 PVC KG tisztítóaknához O50x1,8 PVC KA NA200 acél védıcsı O50x1,8 PVC KA ff. -0,90 112,55 Jelmagyarázat: hidegvíz vezeték melegvíz vezeték B B C C O110x3 PVC KG O110x3 PVC KG tisztítóaknához cirkulációs vezeték csatorna vezeték O110x2,2 PVC KA NA150 acél védıcsı O50x1,8 PVC KA O40x3,7 KPE -1,30 ff. -0,90 112,55 lejtés, víznél: 0,3%; szennyvíznél: 1% csatorna ejtık O125x3 PVC KG

Használati melegvíz ellátó rendszerek

Használati melegvíz ellátó rendszerek Használati melegvíz ellátó rendszerek előadásvázlat Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Gázkészülékek: Felosztása, fajtái: Típus: A B C Neve: Nyílt égőjű gázkészülék Kéménybe

Részletesebben

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületgépészeti rendszerek I. 2010. március 22. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az 58 kw egység-

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Energetikai minıségtanúsítvány 1 Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Épület 1117 Budapest, Karinthy u. 17. hrsz 4210 Épületrész (lakás) 1.em. 10. hrsz 4210/A/17 Megrendelı Tanúsító Sinvest Karinthy

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 29 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉS ÜZLET VERESEGYHÁZ, SZENT ISTVÁN TÉR (HRSZ:8520.) Megrendelő: L&H STNE KFT. 3561 FELSŐZSOLCA KAZINCZY

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Minta Project 6500 Baja Minta u 42 HRSZ: 456/456 Gipsz Jakab 6500 Baja Minta u 42 Tanúsító: Épületgépész Szakmérnök

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Határoló szerkezetek: Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög [ ] U [W/m 2 K] A [m 2 ] Ψ [W/mK] L [m] A ü [m 2 ]

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1

Épületenergetikai számítás 1 Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel: Épületenergetikai számítás 1 Épület: Megrendel: Tervez: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50 CASALINEA Kft. 7621 Pécs, Jókai utca 13. Jermás Krisztián G-T/02-0951 Pécs, Csikor K. u. 19. Dátum: 2008.

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

Gázellátás. Gázellátás

Gázellátás. Gázellátás A földgáz fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti körvezeték): Éghetı anyagok: (Metán-CH 4 ~96tf%, Etán-C 2 H 6 ~1tf%, Propán-C 3 H 8 ~1tf%, Bután-C 4 H 10 ~1tf%, Pentán-C 5 H 12 ~1tf% Kísérı anyagok

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Tanúsító Helység... utca 1. (HRSZ...) X.Y. A Dom-Haus Kft energetikai szakértője Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Napenergia-hasznosítás

Részletesebben

Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én.

Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én. Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én. Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 1000 Budapest, Minta tér 1. Minta Péter

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő . Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Többlakásos lakóház (zártsorú) Épületrész (lakás): Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: Megrendelő: em. Tanúsító:

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1. em. 12. lakás Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Társasházi lakás Épületrész (lakás): Megrendelő: A lakás a társasház szélső lakása, közvetlenül csatlakozik a mellette

Részletesebben

Az épület geometriai jellemzıjének számítása Lehőlı összfelület: ΣA = 510 + 240 +240 = 990 m 2 ΣA/V = 990/2800 = 0,3536 m 2 /m 3

Az épület geometriai jellemzıjének számítása Lehőlı összfelület: ΣA = 510 + 240 +240 = 990 m 2 ΣA/V = 990/2800 = 0,3536 m 2 /m 3 SZ. llenırizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkezı lakóépület megfelel-e a fajlagos hıveszteség-tényezı követelményének! (egyszerősített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül) Lehőlı felületek

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı

Részletesebben

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC) Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC) 1.0 m 1.5 m 1.60 W/m 2 K Ablak 100/70 ablak (külső, fa és PVC) 1.0 m 0.7 m 1.60 W/m 2 K Ablak 150/150 ablak (külső,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ 1032 Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Szabóné Somfai Beáta okl. építőmérnök MÉK É2 130292 SZÉSZ8 130292

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ HRSZ: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: LETFUSZ KÁROLY OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK MK-13-9467 G-T-13-9467 ENt-Sz-13-9467

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Családi ház Törökbálint Balassi Bálint u. 4424 HRSZ Megrendelő: Fenyvesi Attila Tanúsító: Scholtz Gábor okleveles építészmérnök

Részletesebben

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec. Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.hu Főbb pontok Az 811..813/2013 EU direktíva hatásai az épületgépészeti

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ h Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Szabóné Somfai Beáta okl. építőmérnök MÉK É2 130292 SZÉSZ8 130292

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Művelődési ház Nagyközség önkormányzat Kál 335 Kák Szent István tér 2. Tanúsító: Vereb János 3368. Boconád,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő ENEREN Energetikai Tanúsító és Épületdiagnosztikai Kft. 6400 Kiskunhalas Nemzetőr u 10. Tanúsító: Török András Levente ENTSZ-03-0678 Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az elıadás letölthetı: http://www.egt.bme.hu/!epbd/epbd-bevezetes.pdf Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

1. HMV előállítása átfolyó rendszerben Az alábbiakban tervezői segédlet jelleggel - a megvalósítás során számításba jövő típusrendszereket ismertetünk az egyszerűbb kialakítástól a bonyolultabbak felé haladva. 1. HMV előállítása átfolyó rendszerben

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W]

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W] Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: 01_Külső falszerkezet külső fal 2.8 m étegtervi hőátbosátási tényező: 0.64 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbosátási tényező NEM MEGFELELŐ! 0.64

Részletesebben

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: homlokzati fal külső fal 2.7 m tervi hőátbocsátási tényező: 0.32 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. Hőátbocsátási tényezőt

Részletesebben

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme. Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2010. A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti

Részletesebben

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik.

Direkt rendszerek. A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. Direkt rendszerek A direkt rendszerben az elnyelés, tárolás, leadás egy helyen történik. A példa épületek nem tisztán direkt rendszerek, de jól illusztrálnak néhány elve: hatékony zóna, tájolás, kerületterületarány,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energekai minőségtanúsítvány Energekai minőségtanúsítvány összesítő Éület Megrenelő Tanúsító Lakás 8 Veszrém, Kalmár tér. IV.. hrsz. 89/8/A/ Zelenák Arián 8 Veszrém, Kalmár tér. IV.. Kazinczy Gyöngyvér

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél)

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél) Alapadatok Azonosító adatok lakóépület Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15 Azonosító (pl. cím) vályogház-m Dátum 2010.01.10 Geometriai adatok (m 2 -ben) Belső

Részletesebben

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937 EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés elfogadható mértékű. Szerkezet típusok: Ablak 100/150 1.0 m 2.60 W/m 2 K Ablak 100/70 1.0 m 0.7 m 2.50 W/m 2 K Ablak 150/150 2.60 W/m 2 K Ablak 60/60 0.6

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017.

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017. Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2017. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS FŐBB FEJEZETEI Vízellátás, csatornázás

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás

Épületgépészet bevezető előadás Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar szikra@egt.bme.hu 2013. max. 2m Kémények: Nyitott égésterű falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcső Gázberendezés

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Több funkciós családi ház Épületrész (lakás): É46,26024 K20,15986 Megrendelő: Tanúsító: Nagy Péter 01-13110 Az épület(rész)

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 2. Zárt égéstermék-elvezetı berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 30. 1 Gravitációs, zárt égéstermék-elvezetı berendezések Kiegyenlített

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés

Energetikai korszerűsítés Energetikai korszerűsítés Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Előadó:Benedek László Békéscsaba, 2012 október Küszöbön a felújítás! E- learning sorozat Dátum, Előadó Energetikai korszerűsítés kissé

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Uszoda, Kál, Rózsa út 8. Megrendelő Kál Nagyközség Önkormányzat, 3350. Kál, Szent István tér 2. Tanúsító Vereb János, 3368.

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek:

Napkollektoros rendszerek: Napkollektoros rendszerek: alkalmazás, telepítés Napsugárzás intenzitása 1000 W /m2 Tiszta idı (akár télen is) Magasabb fekvés Fıleg direkt sugárzás 600-800 W /m2 Felhıs idı Direkt és szórt fény együtt

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés

Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés Épületek 1 Tervezı: Pintér Zoltán GT 1-42 Dátum: 29. 4. 2. csaladihaz Téli hıveszteség: Radiátorok összteljesítménye: Egycsöves radiátorok össztelj.: 37.9 kw 12.4 kw 6.7 kw Szerkezet jellege: nehéz (mt

Részletesebben

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal. 1. Általános leírás A TriAqua rendszer egy levegı-víz hıszivattyú, amely speciálisan a használati melegvíz-elıállításra lett kifejlesztve. Emellett főt télen, hőt nyáron bármely típusú épületben. A rendszer

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: MEGLÉVŐ ÁLLAPOT Kovács Pál és Társa Kft. +36-1-388-9793 (munkaidőben) +36-20-565-8778 (munkaidőben)

Részletesebben

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP)

VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) E N E R G E T I K A I M E G O L D Á S O K INDIREKT, SZOLÁR ÉS HÛTÉSI TÁROLÓK VILLANYBOJLEREK (VB) SZOLÁR TÁROLÓK (SOL) PUFFER TÁROLÓK (PE-PH) H Ô SZIVATTYÚS TÁROLÓK (HP) Vara-FÉG Kft. 1139 Budapest, Fáy

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Vízellátás Csatornázás

Vízellátás Csatornázás Követelmény rendszer Vizsga: Vízellátás Csatornázás 1. rész Írásbeli 3 részbıl : Vízellátás, Csatornázás, Gázellátás, Szellızés, Főtés (60perc) Minden részbıl legalább elégséges szint Az írott dolgozat

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R TERMÉKLEÍRÁS FS/1R Napkollektoros frissvíztároló regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült egyszerű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel összekötve.

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA Vidóczi Árpád építészmérnök 4/15/2014 KUTATÁSI TERÜLET : CSALÁDI HÁZ 130-140 m 2 lakóterület 4 tagú család részére optimalizált alaprajz Kitűzött energiaigény

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Az épületenergetikai követelmények

Az épületenergetikai követelmények Az épületenergetikai követelmények Dr. Szalay Zsuzsa. Baumann Mihály, Dr. Csoknyai Tamás 2015.09.27. Hová tart az épületenergetikai szabályozás? Közel nulla követelmények 2016.02.15. 34. / Közel nulla

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma 1. Bevezetı, pellet elınyei, szállítása 2. Felhasználási területek: Lakásokban Családi házban Társasház, intézmények, önkormányzatok Ipari létesítményekben

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Családi Lakóház 6500 Baja Minta köz 15 Hrsz: 1???2/16 Megrendelő: Mint A Lajos 6500 Baja, Minta köz 15 Tanúsító: Dorkó

Részletesebben

CosmoCELL indirekt tárolók

CosmoCELL indirekt tárolók GC Fûtéstechnika GIENGER - Épületgépészet felsõfokon CosmoCE indirekt tárolók Dupla zománc bevonattal - ETS falikazánhoz illeszthetõ, felsõ csonkos -E UNO - 1 hõcserélõs tároló - EDUO DUO - 2 hõcserélõs

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: LETFUSZ KÁROLY OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK MK-13-9467 G-T-13-9467 ENt-Sz-13-9467

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

www.nemesvallalkozas.hu MINTA TANÚSÍTVÁNY

www.nemesvallalkozas.hu MINTA TANÚSÍTVÁNY Energetikai tanúsítvány-... 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Földszint, tetőtér, pince szabadonálló családi ház Cím:... Hrsz.:... Építés éve: 1984-85 Megrendelő:...... Tanúsító: Nemes

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 2x32 LakásosTársasházi 4026 Debrecen Damjanich utca 20. Hrsz: 10691/3 Épületrész (lakás): 2x32 LakásosTársasházi 4026 Debrecen

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben