Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme."

Átírás

1 Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2010.

2 A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti körvezeték): Éghetı anyagok: (Metán-CH 4 ~96tf%, Etán-C 2 H 6 ~1tf%, Propán-C 3 H 8 ~1tf%, Bután-C 4 H 10 ~1tf%, Pentán-C 5 H 12 ~1tf% Kísérı anyagok (Széndioxid, Nitrogén, Nemesgázok) Szennyezık (Kén, Kénhidrogén) Nedvesség Sztöchiometriai normálállapot (15 C, Pa), minden adat erre vonatkozik. Relatív sőrőség: A levegıvel összevetett sőrőség s=ρ gáz / ρ levegı Földgáz : s= PB-gáz : s= Égéshı (felsı főtıérték), Főtıérték (alsó főtıérték): /földgáz/ Felsı főtıérték: kj/nm 3 Alsó főtıérték: kj/nm 3 (1m 3 /h fogyasztás: 9.44kW) Gyulladási hımérséklet: C /földgáz/ Légszükséglet /földgáz/ Elméleti légszükséglet: Földgáz: 9.5m 3 /m 3, PB gáz: 28.9m 3 /m 3 Légfelesleg tényezı L gáz =1.2

3 Metán: Meghatározható összetevınként: Sztöchiometria az égés kémiai egyenletei: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O 1m 3 gáz elégetésekor felszabaduló energia (Égéshı, főtıérték), és a kívánt teljesítmény igényhez szükséges gázszükséglet (Nm 3 /h); Az égéshez szükséges Oxigén illetve levegı szükséglet; A keletkezett égéstermék összetétele (Széndioxid, Vízgız,... stb.); A számítást minden összetevıre megismételjük: Éghetı anyagok (Szénhidrogének), szennyezık (Kén, Kénhidrogének stb. ); Figyelembe vesszük a tökéletes égéshez szükséges többlet levegı mennyiségét (Légfelesleg tényezıt); Figyelembe vesszük gáz és a levegı egyéb kísérı anyagait, összetevıit; A számítás eredménye, a keletkezett füstgáz: Mennyisége (Nm 3 /h), összetétele: Széndioxid, Nedvességtartalom, Kén- (monoxid, dioxid, trioxid), Nitrogéndioxid (N 2 ), Nemesgázok, Tökéletlen égéskor: Szénhidrogének, Szénmonoxid. Az égéstermék tulajdonságai: Harmatponti hımérséklet, normál sőrőség, viszkozitás, fajhı stb...

4 Csatlakozó- és fogyasztói vezeték 1. Részei. Az épületbe történı becsatlakozás módjai A csatlakozó vezeték: 1. Bekötıvezeték (Utcai alapvezeték) Gázközmő - Fıelzáró 2. Külsı alapvezeték Fıelzáró - Épület 3. Belsı alapvezeték 4. Felszálló vezeték (Gázmérı-tıl) 5. Fogyasztói vezeték Közmőhálózat nyomása: Nagynyomású vezeték (25bar felett) Nagy-középnyomású vezeték ( bar) Középnyomású hálózat ( bar) Növelt kisnyomású hálózat (0.1 bar) (csak a csatlakozó vezeték!) Fogyasztói vezetékek nyomása: Kisnyomású hálózat (0.1bar-ig)

5 Csatlakozó- és fogyasztói vezeték 1. Részei. Az épületbe történı becsatlakozás módjai A csatlakozó vezeték: 1. Bekötıvezeték (Utcai alapvezeték) Gázközmő - Fıelzáró 2. Külsı alapvezeték Fıelzáró - Épület 3. Belsı alapvezeték 4. Felszálló vezeték (Gázmérı-tıl) 5. Fogyasztói vezeték Közmőhálózat nyomása: Nagynyomású vezeték (25bar felett) Nagy-középnyomású vezeték ( bar) Középnyomású hálózat ( bar) Növelt kisnyomású hálózat (0.1 bar) (csak a csatlakozó vezeték!) Fogyasztói vezetékek nyomása: Kisnyomású hálózat (0.1bar-ig)

6 telekhatár Csatlakozó- és fogyasztói vezeték 2. A fogyasztói vezeték kialakítása: Fogyasztói vezeték a 1" Gázméro ±0,00 a 1" 200 Tuzhely - Típus NA15 Fali Gázkazán - Típus A fogyasztói vezeték részei: 1. Mérı Névleges gázáram Fıelzáró Vízzsák 2. Fogyasztók Tőzhely Kazán Tartalék elzáró szerelvény 3. Füstgáz elvezetés Huzatmegszakí tó Füstcsı Kémény test Csatlakozó vezeték

7 Csatlakozó- és fogyasztói vezeték 3. Kialakításának szabályai: Csatlakozó vezeték: Minden önálló ingatlanhoz saját bekötıvezetéket kell biztosítani, Idegen ingatlanon csatlakozóvezeték csak szolgalmi joggal vezethetı, Csatlakozó vezeték legkisebb mérete: NA25, Lakó és kommunális ingatlanra csak kisnyomású, illetve emelt kisnyomású vezeték építhetı (maximális nyomás: 0.1bar), Csak 1.7m magas minimális belmagasságú, szellıztethetı helyiségben építhetı gázvezeték, Gépkocsi tárolóban (3 vagy annál több beállású), garázsban tilos csatlakozó vezetéket létesíteni, Csatlakozó vezetéket létesíteni tilos: hálóhelyiségben, lakószobában, kamrában, WC-ben, szellıztethetetlen helyiségben, Gázvezetéket (Csatlakozó és Fogyasztói vezetéket) létesíteni tilos: Kéményben, Pince nélküli épület alatt a földbe fektetve, Födémszerkezetben, álmennyezetben, Gépházban, óvóhelyen, WC-ben, kamrában, hőtıhelyiségben, Fogyasztói vezeték: Csak kisnyomású lehet, (kisebb, mint 0.1bar!) idegen bérleményen, közös használatú tereken nem haladhat át, A, B tőzveszélyességő helyiségeken, Gépkocsi tároló, 140kW összteljesítményőnél nagyobb hıtermelık, Garázsok, 0.4kV-nál nagyobb villamos kapcsolók helyiségeken csak akkor ha a gázkészülék a helyiségben van, A fogyasztói vezeték legkisebb átmérıje NA15, Védıtávolságok sugárzó hı Csıanyagok, kötések (acél - hegesztve, félkemény réz - keményforrasztással).

8 Gázmérık 1. Elhelyezési szabályai 100m 3 /h névleges teljesítmény alatti mérık (háztartási mérı 15m 3 /h-ig): A helyiség D (mérsékelten tőzveszélyes) tőzveszélyességő osztályba sorolt. Gázmérı elhelyezhetı: Szabadban vagy külsı falon Mechanikai és hıvédelem, Külsı falra, lépcsıházban, közös használatú helyiségben Zárható fülke vagy szekrény, Pincében: Nem korrózió veszélyes, Talajvíz elleni szigeteléssel, szilárd burkolattal illetve vakolt fallal rendelkezik, Szabad őrszelvénye legalább m, Több szintes összefüggı légterekben a gázszolgálató hozzájárulásával, Lépcsıházban szintenként Zárható fülke vagy szekrény, Nem fagyveszélyes, Kiszellıztethetı, Csoportos szerelése Közös használatú térben, kulcsra zárható szekrényben, külön közös elzáró szerelvénnyel (a mérıhelyiségen kívül, az ingatlanba lépés helyén), Gázmérı nem helyezhetı el: Lakószobában (nappali, háló stb.) Ez az állapot a késıbbiek során sem változtatható meg. Lakószobával a gázmérı helyiségét összeszellıztetni nem szabad; Fürdıszobában, WC-ben; Garázsban, gépkocsi tárolóban; 400 V-nál nagyobb feszültségő villamos berendezéseket tartalmazó helyiségben, "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba sorolt, vagy tőzveszélyes anyag rendszeres használatára (tárolására) szolgáló helyiségben Éghetı falszerkezetre, éghetı vagy hıre lágyuló burkolatú falra, Kazánházban, 140kW-nál nagyobb összteljesítményő gázberendezések helyiségeiben, Védıtávolságok: Gázfogyasztótól min.1m, de beépített szigetelı fallal min. 0.5m (vízszintes vetület), Füstcsıtıl, vagy melegvíz vezetéktıl min 0.5m (alkotóktól).

9 Gázmérık 2. Háztartási gázmérık helyigénye Csatlakozó vezeték Fogyasztói vezeték Csatlakozó vezeték Egyedi mérı elhelyezés A csatlakozó (méretlen) vezeték mindig balról A fogyasztói vezeték jobbról Elzáró szerelvény 6m 3 felett mindkét oldalról Kiszellıztetett, zárható szekrény Háztartási mérık G4,G6 (m 3 /h) Méret: (cm) Csatlakozás:1 1, 25cm Csoportos mérı elhelyezés Víz-zsákcsı kialakítása

10 Gázmérık 3. Háztartási gázmérık kialakítása, csatlakozása a hálózatra Csatlakozó vezeték Elzáró szerelvény 250 Fogyasztói vezeték Egycsonkú mérı, növelt kisnyomású hálózathoz Nyomáscsökkento 200 Foelzáró Kétcsonkú mérı Fogyasztói vezeték Felszálló

11 Gázmérık 4. Elhelyezési szabályai 100m 3 /h névleges teljesítménynél nagyobb mérık (ipar, közintézmények): A helyiség A (fokozottan tőz- és robbanásveszélyes) tőzveszélyességő osztályba sorolt Hasadó vagy hasadó-nyíló felület alakítandó ki. A gázmérınek önálló helyiséget kell kialakítani, mely helységre teljesülnie kell: A 100m 3 /h nál kisebb névleges terheléső gázmérıkre vonatkozó elıírások, amennyiben szigorúbbak, mint az alábbiak; Külsı fal mentén, földszinten és könnyen megközelíthetı helyen kell legyen; Bejárata szabadból, vagy jól szellızı (mindenkor megközelíthetı) közös térbıl nyíljon; Az A T. osztálynak megfelelı elıírásokat kielégítse (feliratok, oltókészülék stb.); Fala 1.5h, födémszerkezete 1h tőzállóságú, nyílászárói nem éghetıek, padlója sztatikus feltöltıdés mentes; Nem nyílhat olyan helyiség felé, melyben 140kW-nál nagyobb összteljesítményő gázkészülék van; Villamos berendezései A-2 -es veszélyességi foknak megfelelıen szerelt (RB, Ex); A helyiség főtése csak közvetett lehet; Szabadba nyíló alsó-felsı szellızıvel kell ellátni, melyre az alábbiak teljesülnek: A szellızınyílások összes szabad keresztmetszete a helyiség szabad alapterületének 1%-a; Az alsó szellızı alsó éle a külsı szinttıl minimum 300mm-re legyen; (egymástól?) A szellızık más nyílásoktól minimum 1m-re legyenek; A szellızık mechanikai védelemmel legyenek ellátva (max. 15mm lyukbıségő ráccsal);

12 Gázkészülékek 1. Felosztása, fajtái Típus: Neve: Égési levegı: Égéstermék: Példa: A Nyílt égıjő gázkészülék Helyiségbıl Helyiségbe Tőzhely, Kisvízmelegítı, Gáz infrasugárzó. Fontosabb tervezési feltételek: A belsı levegı szennyezı anyag koncentrációja a méretezés alapja: Szükséges levegı egyidejő terhelésnél 12[m 3 /h/kw] (közelítı számítás) B Kéménybe kötött gázkészülék Helyiségbıl Szabadba, kéményen keresztül Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. Kémény huzat a légutánpótlás biztosítója Helyiség min. 8m 3 Az égési levegı számítandó! C Zárt égésterő gázkészülék Szabadból, zárt rendszerrel Szabadba, zárt rendszerrel Fali konvektor, Fali vízmelegítı, Fali főtı készülék, Kazán. Kettısfalú kéménykürtı ha ez nem megoldható, külsı falra helyezett parapet kémény, az elhelyezésére külön elıírások a GMBSZ-ben

13 Gázkészülékek 2. A - B típusú készülékek légellátásának általános elıírásai Mivel a készülék égéstere a helyiséggel közös térben van ezért: Biztosítani kell a külsı környezetbıl szellızı levegı bejutását, mely részben fedezi az égéshez szükséges oxigénszükségletet. A helyiségbe jutó szellızı levegı mértékét a gázkészülék teljesítménye (hıterhelése) határozza meg. HİTERHELÉS : Névleges teljesítmény/hatásfok A szükséges szellızılevegı-térfogatáramot és a bejutását biztosító mőszaki feltételeket meg kell tervezni. Melynek módja: Lehetıleg közvetlenül a szabadból a helyiség légterébe vezetı nyílás (nyílások) elhelyezésével. Mely nyílások hatásos átömlı keresztmetszete méretezett! Tanúsítvánnyal és jelleggörbékkel ellátott (V=K P), e célra szolgáló szerkezetek! Ha szellızı nyílások közvetlenül nem helyezhetık el (megengedett): a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével össze kell szellıztetni. A gázfogyasztó készülék helyiségében a nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére. Ezt a tilalmat a tervben is elı kell írni.

14 Gázkészülékek 3. A típusú készülékek légellátása, szellızése (alapelvek) Az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezıanyagok koncentrációjának az egészségügyi követelményeknek megfelelı szinten tartása A feltételt teljesítı szellızılevegı-térfogatáram meghatározása végezhetı közelítı módszerrel, fajlagos értékek alapján: a gázfogyasztó készülék egyidejő hıterhelésére vonatkoztatva legalább Egyidejőségi tényezık: 3-4 fızıhelyes tőzhely: 0,50; 1-2 fızıhelyes gázfızı: 0,65; egyéb gázfogyasztó készülék: 1,00; 12 m 3 /h/kw Részletes számítással, a gázfogyasztó készülék, mint szennyezı forrás kibocsátásának és a megengedett belsı szennyezıanyag-koncentrációnak a figyelembevételével: o V szell G 3, elméleti = [ m / h] k k i, meg k i,meg a szennyezıanyagra vonatkozó egészségügyi határérték [mg/m 3 ]; k o a külsı levegı szennyezıanyag-koncentrációja [mg/m 3 ]; G a keletkezı szennyezıanyag forráserıssége, [mg/h]; o

15 Gázkészülékek 4. A kéménybe kötött készülékek áramlásbiztosítója (huzatmegszakító) Terelı lemez Égéstermék Levegı Feladata: Mivel a kémény huzata függ a környezet, illetve az üzem paramétereitıl, a készülék füstgázelvezetését függetleníteni kell a kémény huzatváltozásaitól; Normális mőködés: Az égés közben keletkezı füstgáz felfelé halad; A többlet huzatnak megfelelı többlet levegı hozzákeveredik a füstgázhoz; A hozzákeveredı hidegebb levegı csökkenti a huzatot (önszabályozás). Indulási állapot: A helyiség hımérsékletével azonos levegı akadályozza a feláramlást; Néhány másodperc alatt kialakul a huzat, addig a helyiségbe távozik a füstgáz. Rövid ideig tartó huzat megszőnés (szél fúj a kéménybe):

16 Gázkészülékek 5. B típusú készülékek légellátása, szellızése Gondoskodni kell az égéshez szükséges levegı és az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségbıl távozó levegı pótlásáról A szellızı levegı bejutását a helyiségbe a kémény huzata biztosítja A gázfogyasztó készülék helyiségének szellızılevegı térfogatárama [m 3 /h] az égéshez szükséges levegı és a hígító levegı összege: & & + V szell = Vé, lev Vh, lev A hígító levegı minimum az égési levegı tömegáramának 30%-a, így 1m 3 földgáz elégetéséhez minimum 9.5m 3 x(1,3)=12,35m 3 levegıt kell biztosítani A készülék 8m 3 -nél kisebb térfogatú helyiségbe nem telepíthetı. Ha a kémény természetes huzatával nem lehet megoldani: szabadból befúvó (túlnyomásos) szellızést kell létesíteni, amelynek üzeme a gázfogyasztó készülék üzemével reteszelt, szívott rendszerő égéstermék-elvezetést kell létesíteni, a szükséges szellızılevegı térfogatáramhoz alkalmas légbevezetı elemekkel Ha az épületben elszívó szellızés létesül, az nem csökkentheti a B típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetı berendezésének huzatát. Szükség esetén a gázfogyasztó készülék(ek), és a mesterséges szellızı-berendezés reteszelt üzemét biztosítani kell. &

17 Gázkészülékek 6. Fogyasztói berendezések lehetséges szerelvényei és tartozékai

18 Hasadó, Hasadó-nyíló felületek 1. Létesítésének szabályai Létesítése a GMBSZ szerint kötelezı amennyiben az adott helyiségben elhelyezett gázkészülék(ek) egységteljesítménye 140kW vagy összteljesítménye 1400kW, amennyiben a légtérterhelés 1100W/m 3 (nagy légterő csarnokok esetében így eltekinthetünk). Követelményei: kn/m 2 túlnyomás hatására nyíljon meg, Felületének nagysága (F): F[m 2 ]=f*v[m 3 ] 3 Qht[ W ] q[ W / m ] = 3 V [ m ] helyiség f fajlagos felületi tényezı, mely függ: hasadó, vagy hasadó-nyíló; A helyiség beépítetlen térfogata El lehet tekinteni: 2000m 3 nél nagyobb egyszintes, két oldalról szabadon álló, szabad bejáratú csarnokok esetén, ha a légtérterhelés 2800W/m 3 Ha az épület szerkezete nem teszi lehetıvé: Gázérzékelı hálózat létesítése mellett, mely 20% ARH-n vészjelzést ad, 40% ARH-n megszünteti a kazán gázellátását és vész-szellızést indít.(2800w/m 3 felett két független gázérzékelı rendszer) Nem lehet eltekinteni: iskola, óvoda-bölcsıde, kórház, színház, filmszínház, áruház és hasonló jellegő épületek esetén, vegyes rendeltetéső épületekben, ahol a fenti rendeltetés alapterülete meghaladja az összes terület 40%-át, vagy a helyiségek a kazánház felett vannak, vegyes üzemeltetéső kazánházak esetén (gáz+szilárd, gáz+olaj).

19 Hasadó, Hasadó-nyíló felületek 2. fajlagos felületi tényezı 11. sz. melléklet A hasadó-nyíló felület méreteinek meghatározása A hasadó vagy hasadó-nyíló felület nagyságát a rendelet 1 meghatározni. A h = f V, alapján a következı számítással kell ahol A h a szükséges hasadó vagy hasadó-nyíló felület nagysága [m 2 ] V a helyiség beépítetlen térfogata [m 3 ] f fajlagos felületi tényezı [m 2 /m 3 ], amely a rendelet alapján a következık szerint számítható: Hasadó felület Hasadó-nyíló felület ha V 200 m 3, akkor 0,05 V 0,05 V f h = 0,2 fhn = 0, ha 200 m 3 < V 2000 m 3, akkor 0,05 ( V 200) 0,05 ( V 200) f h = 0,15 f hn = 0, ha 2000 m 3 < V m 3, akkor 0,045 ( V 2000) 0,02 ( V 2000) f h = 0,1 f hn = 0, ha m 3 < V m 3, akkor 0,040 ( V 10000) 0,02 ( V 10000) f h = 0,055 f hn = 0, ha m 3 < V m 3, akkor 0,005 ( V ) 0,005 ( V ) f h = 0,015 f hn = 0, ha V> m 3, akkor f h = 0,01 f hn = 0,004

20 Gázáram Súly Membrán Gázkészülékek 7. Biztonsági és automatika szerelvények Újra indító Légfurat Elzáró szerelvény Égı Gázhiány biztosító: A gázszolgáltatás kimaradása esetén lezárja a gázáramot a készülék felé. A gázszolgáltatás újra indulásakor csak kézi beavatkozással lehet megnyitni Nyomásszabályozó: Az égı jó hatásfokú mőködése csak meghatározott gázkiáramlási sebesség esetén lehetséges, A kiáramlás sebessége és végnyomás függvénye, A csatlakozási nyomást a készülék számára megfelelı tartományban tartja. Égésbiztosítók: Feladata a láng valamely jellemzıjének figyelése Ikerfémes (hı-érzékelés) termoelemes (hıérzékelés) ionizációs (ionszint) fotocellás (sugárzás)

21 Gázkészülékek 8. Biztonsági és automatika szerelvények Vízhiány biztosító: Átfolyó rendszerő készülékek esetén a vízhiány károsodást okoz a berendezésben. Gyújtószerkezetek Piezzoelektromos, Villamos szikra gyújtó, İrláng. Hımérséklet korlátozó: Hımaximum érzékelés. Füstgáz visszaáramlás érzékelı Hımaximum érzékelés

22 Gázkészülékek 9. Gáztőzhely Típus: A (nincs füstgáz elvezetés) Fajtái: 2 fızılap 4 fızılap... Összeépített gázsütıvel Beépíthetı típus (fızılap a pulton, sütı beépítve) Gázcsatlakozás: ½ Teljesítmény: Háztartási: ~10kW Nagykonyhai : ^ 10kW Az egyidejőség elvei: Valamennyi kéménybe kötött készülék 1,00 1 fızıhelyes gázfızı 1,00 2 fızıhelyes gázfızı 0,65 2 fızıhelyes és sütıs tőzhely 0, fızıhelyes és sütıs tőzhely 0,50 10,5 kw ( 150 kcal/perc) alatti nem kéménybe kötött, kisvízmelegítı 0,65

23 Gázkészülékek elhelyezésének szabályai 1. Kéménybe nem kötött készülékek ( A ) Nem helyezhetık el; szellızınyílás sem nyílhat az alábbi helyiségekre: alvás céljára szolgáló helyiség (nappali helyiség, vagy nappalival közös légteret képezı étkezıkonyha nem számít alvás céljára szolgáló helyiségnek), testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiség, nevelési, oktatási építmények legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló helyiségei, a taneszköznek minısülı, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével, közvetlen természetes szellızés nélküli helyiségek! Gáztőzhely elhelyezhetı huzamos tartózkodású térben (konyha, konyha-étkezı, Konyha-étkezı-nappali helységében), ha: készülék égésbiztosítóval rendelkezik a helyiségben külsı térbe szellızı gépi elszívó berendezés üzemel (szag- és páraelszívó) és a helyiség levegı-utánpótlása az elszívottal egyezı mennyiségben közvetlenül a szabadból biztosított Elhelyezés szabályai: min.: 1.2m magas mellvéd (parapet) Felette éghetı bútor min.: 0.5m (vagy hıvédı burkolat)

24 Gázkészülékek elhelyezésének szabályai 2. Kéménybe nem kötött készülékek szerelvényeinek elhelyezése:

25 Égési levegı Gázkészülékek10. Átfolyó rendszerő vízmelegítık, kisvízmelegítık Hımaximum korlátozás Égésbiztosító Gázhiánybiztosító Huzatmegszakító Égı Gyújtóláng Biztonsági szelep Áramlás biztosító Hidegvíz Melegvíz Típus: A (kisvízmelegítık), B Biztonsági szerelvényei: Hımaximum korlátozó Gázhiány biztosító Égésbiztosító gyújtólánggal Áramlás biztosító Biztonsági szelep Huzatmegszakító Fajtái: Egy fogyasztóhely ellátására Kisvíz melegítık ( A, B ) Névleges hıterhelés:~10kw, Elıállított vízmennyiség: 5~6l/perc Több fogyasztóhely ellátására Fali vízmelegítık (csak B :) Névleges hıterhelés :18~28kW Elıállított vízmennyiség: 7~14l/perc Hátrányok: Egyszerre csak egy fogyasztó Egykarú keverı csapteleppel nem tökéletes Változó vízhımérséklet Cirkulációs vezeték nem építhetı

26 Gázkészülékek elhelyezésének szabályai 3. Kéménybe kötött vízmelegítı ( B ) Az átfolyó rendszerő és falra rögzített tároló rendszerő vízmelegítık alsó élének magassága a padlószint felett 0,8-1,4 [m] Ha a vízmelegítıt fülkében, vagy szekrényben helyezik el, akkor a fülke, vagy szekrény padlószintig legyen kialakítva, határoló falát és ajtaját nem éghetı anyagból kell készíteni. Tömör, nem hálóval vagy ráccsal kialakított ajtószerkezet esetén a fülkére vagy szekrényre legalább 400 [cm 2 ]-es alsó-felsı szellızınyílást kell készíteni. Erısáramú részeket (ventilátor, gyújtás) tartalmazó vízmelegítı vizes berendezés (pl. kád, mosogató) fölé, vagy annak környezetében legalább freccsenı víz elleni villamos védettséggel szerelhetı.

27 Égési levegı Gázkészülékek 11. Fali kazánok Zárt tágulási tartály Szivattyú Visszatérı Elıremenı Típus: B, C Biztonsági szerelvényei: Az átfolyó rendszerő vízmelegítı biztonsági szerelvényei; Zárt tágulási tartály Fajtái: Csak főtésre: Névleges hıterhelés:~10..40kw(60kw); Beépített szivattyú; Beépített zárt tágulási tartály; Vezérlése a szivattyú kapcsolásával. Főtésre és használati melegvíz termelésre: Névleges hıterhelés :18~28kW; Elınykapcsolás a HMV termelésre; Elıállított vízmennyiség: 7~14l/perc. Hátrányok: Az átfolyó rendszerő melegvíz termelés hátrányai; Melegvíz termelés ideje alatt nincs főtés. Korszerő kivitel: lángmagasság szabályozás; Külsı idıjárás függı szabályozás; Beépített megkerülı vezeték; Kondenzációs készülékek; Alacsony elıremenı hımérséklet.

28 B típusú fali kazán Gázkészülékek 12. C típusú fali kazán, HMV termeléssel

29 Gázkészülékek elhelyezésének szabályai 4. Kéménybe kötött Fali kazán ( B ) Fali kazánok, kombi készülékek alsó éle a padló szint felett 0,4-1,4 [m]-re lehet. Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatlakozása van csak abban az esetben szerelhetı kád fölé, kádhoz, zuhanyzóhoz (60 cm-nél kisebb vízszintes távolságban), ha a villamos részeinek IP védettsége legalább IP X5 vagy fröccsenı víz ellen védett kivitelő. Egyébként, mosogató vagy más nyílt kifolyású vizes szerelvény fölé csak abban az esetben szerelhetık, ha villamos részei 60 cm-nél távolabb vannak a fröccsenést keltı felülettıl. Ha a gázfogyasztó készüléket fülkében, vagy szekrényben helyezik el, akkor a fülke, vagy szekrény padlószintig legyen kialakítva, határoló falát és ajtaját nem éghetı anyagból kell készíteni. Tömör, nem hálóval vagy ráccsal kialakított ajtószerkezet esetén a fülkére vagy szekrényre legalább 400 [cm 2 ]-es alsó-felsı szellızınyílást kell készíteni.

30 Gázkészülékek 13 Fali kazán, közvetett főtéső melegvíztárolóval Nyomáskorlátozó szelep Váltószelep Termosztát Kazán Melegvíztároló Radiátor HMV termelés vezérlése : A tároló termosztát indítja a kazán szivattyúját és a váltószelepet a HMV termelésre állítja Főtés vezérlése : A helyiség termosztát indítja a kazán szivattyúját és a váltószelep alapállapotban marad Elınyök: Kisebb beépített teljesítmény Egyenletes rendelkezésre álló melegvíz Cirkulációs vezeték Háztartási méretek: Névleges főtıteljesítmény kW vagy akár nagyobb Tároló térfogat: l

31 Készülékek 14. Gázbojler Típus: A, B Önálló hıforrás Kis teljesítmény (~7..10kW) Tároló kapacitás: l

32 Gázkészülékek 15 Helyi fali főtı készülékek Égési levegı Füstgáz Főtött levegı Kémény Füstgáz Zárt égésterő parapet konvektor ( C típus): Elınyök: Biztonságos; Gyors felfőtés; Könnyő szabályozhatóság; Hátrányok: Meleg felületek (por pörkölıdés veszélye) Homlokzaton megjelenı füstgáz csatlakozás, füstgáz visszaáramlás Rossz hatásfok Kéménybe kötött készülék ( B típus): Hátrányok: Égési levegı a helyiségbıl Főtött levegı

33 Gázkészülékek 16 Gázüzemő hısugárzók Fajtái: Infra sugárzók ( A típus); A magas hımérséklető lángmagok sugároznak az infra tartományban. Fekete sugárzók ( B, C típus). Elınyök: Az égı által felforrósodott levegı hald végig egy feketére festett csıben. Helyi főtés; Gyors felfőtés; Könnyő szabályozhatóság; Konvektív hımérséklet alacsony lehet (energia megtakarítás); A költséghatékony beruházás; Széles teljesítmény tartomány; Hátrányok: Csak ipari alkalmazás Hıérzeti szempontból hátrányosabb Sugárzó ernyı geometriai terében hatásos (~40 )

34 Gázkészülékek 17. Kazánok Fajtái: Fali kazánok ( (40) kw) Atmoszférikus kazánok: Hasonló a fali kazánokhoz, csak lábon állnak ; Nincs beépített szivattyú, illetve tágulási tartály; Kéménybe kötés: huzat megszakítóval. Túlnyomásos kazánok ( kW): Különálló égıfej (gáz, olaj); öntöttvas kazánok; Acéllemez kazánok; Kondenzációs kazánok. Kazánházak helyigénye (szempontok): Kazán(ok); Melegvíz tárolók; Szellızı berendezések; Szerelvények.

35 Kazánház 1 Kialakításának szempontjai Kazánház: Égéstermék elvezetéssel rendelkezı, a helyiség légterétıl nem független (nyílt égésterő), B típusú, 140 [kw]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 140 [kw]-nál nagyobb együttes hıterheléső gázfogyasztó készülék(-ek) helysége Épületszerkezete nem éghetı anyagú és legalább egy óra tőzállósági határértékő legyen. A helyiség D tőzveszélyes Az 1400 [kw]-nál nagyobb együttes hıterheléső készülék(ek) helyiségében vészkijáratot kell alakítani Hasadó, hasadó-nyíló felület: A 140 [kw] egység- vagy (egy helyiségben) legalább 1400 [kw] együttes hıterheléső gázfogyasztó készülék helyiségében ha a fajlagos légtérterhelés 1100 [W/m 3 ] Az égési- és az üzemi szellızı levegı be- és kivezetésére a szabadból nyíló, illetve a szabadba vezetı, nem éghetı anyagú csatornát vagy nyílást kell kialakítani, amelynek szabadba nyíló végén el nem zárható zsalu, huzalháló vagy rács legyen.

36 Kémények 1. felépítése, részei Kitorkollás módosító ±0,00 tk( C) tfg( C) 1200 Hatásos kémény magasság Fedko Kéményfej Kéménykürto Kéménytest Tisztító ajtó Füstcso Áramlás biztosító Koromzsák ajtó Koromzsák Kitorkollás módosító: csapadék kéménybe jutásának megakadályozása, szél zavaró hatásának csökkentése, füstgáz kiáramlás biztosítása Fedkı: Kéménytest védelme Kéményfej: a kéménytest tetı feletti szakasza Kémény kürtı: a kémény belsı része (járata, amiben a füstgáz áramlik) Kéménytest: a kéménykürtıt magába foglaló tartószerkezet Tisztító ajtó: (kettıs záródású szerkezet) Kéménybélés: a kéménykürtıbe a korrózió elleni védelem vagy tömörség fokozása érdekében elhelyezett béléscsı Koromzsák ajtó: (kettıs záródású szerkezet) Koromzsák: Füstcsı: a tüzelıberendezés és a kéményt összekötı, szétszerelhetı, hıszigeteletlen csı. Füstcsatorna: Vízszintes, lejtéssel falazott, szerelt nem bontható szerkezet Áramlás biztosító: az atmoszférikus gázkészülékek kötelezı tartozéka Hatásos huzatmagasság: A kémény statikus huzat meghatározásakor figyelembe vehetı magasság

37 Kémények 2. feladata A tüzelı berendezésekben keletkezett füstgáz szabadba vezetése Az égéshez szükséges levegı, vagy az odavezetéséhez szükséges nyomás biztosítása

38 Az egy kéményre kapcsolt készülékek névleges teljesítménye alapján: Egyedi kémények: Egymással belsı összeköttetésben lévı helyiségek legfeljebb 60kW összteljesítményő tüzelıberendezésinek kéménye. Központi kémények: Az építmény 60kW-nál nagyobb teljesítményő tüzelıberendezéseink kéménye Az építési mód alapján: Falazott: Kémények 3. Csoportosítása Téglából, könnyőbetonból, jellemzıen habarcskötéssel készített kémény Szerelt: Csıelemekbıl készült, hıszigetelt, szerelıipari technológiával készített kémény Használati mód alapján: Egyféle használatú kémény: azonos fajtájú tüzelıanyaggal üzemeltetett kémény Vegyes használatú kémény: Különbözı fajtájú tüzelıanyaggal üzemeltetett kémény.

39 Kémények 4. Csoportosítása A tüzelıberendezések égési levegı ellátása szerint: Atmoszférikus tüzelıberendezések kéményei: GMBSZ B Ha az égési levegıt a tüzelıberendezés a helyiségbıl nyeri. Zárt égésterő készülékek kéményei: GMBSZ-C Ha az égési levegıt a tüzelıberendezés külön csıhálózat segítségével a külsı térbıl nyeri. Ez a csıhálózat akár a kéménnyel is integrálható (dupla falú kémények) Zárt égésterő tüzelıberendezések esetén a belsı tér és az égıtér fizikailag (gáztömören) el van választva. Győjtıkémények: (Több épületszint egymás feletti helyiségeiben levı tüzelıberendezések kéményei) Egycsatornás győjtıkémény: ha a füstgáz közvetlenül a győjtı kürtıbe áramlik. Mellékcsatornás győjtıkémény: ha a tüzelıberendezésbıl távozó füstgáz elıször a szintmagasságú mellékcsatornába, majd onnan a győjtıkürtıbe áramlik.

40 Kémények 6. Kéménybe kötött (B) gázfogyasztó készülékek Saját égéstermék elvezetı berendezéssel és kitorkollással rendelkezı készülékek (rendszer jellegő berendezés): Zárt égésterő készülékek kéménybe kötött alkalmazásai:

41 Kémények 7. Zárt égésterő (C) gázfogyasztó készülékek Oldalfalra kivezetett készülékek, a levegı bevezetés és a füstgázelvezetés helye közel esik egymáshoz (pl.: koncentrikus csövek): Saját égéstermék elvezetı berendezéssel és kitorkollással rendelkezı készülékek (rendszer jellegő berendezés):

42 Kémények 8. Zárt égésterő (C) gázfogyasztó készülékek Két függıleges járattal (pl.: koncentrikus kör) rendelkezı kéményekbe kötött készülékek a járatra egy vagy több készülék csatlakozik

43 Kémények 9. Zárt égésterő (C) gázfogyasztó készülékek Szétválasztott járattal rendelkezı kéményekbe kötött készülékek a levegı bevezetı járat a homlokzaton, a készüléknek saját füstgáz elvezetı berendezése van: Hagyományos gravitációs égéstermék elvezetıhöz csatlakozó készülék, homlokzatra kivezetett levegı bevezetı járattal:

44 Kémények 10. Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) elıírásai: A gáznemő égéstermék (füstgáz) elvezetésének szerkezetei (kémény, füstcsatorna) re vonatkozó elıírások (74. ): (6) Az égéstermék-kibocsátás helyét és magasságát úgy kell meghatározni, hogy az a környezetet szikrával, pernyével, füsttel ne veszélyeztesse, a levegıt a megengedett mértéken felül ne szennyezze. (7) Az égéstermék-elvezetı biztonságosan ellenırizhetı és tisztítható legyen. (8) Az égéstermék-elvezetés gyújtásveszélyt, épületszerkezeti károsodást (korróziót, átnedvesedést, kicsapódást) nem okozhat. Az égéstermék az építmény teherhordó szerkezeteivel közvetlenül nem érintkezhet. (9) Győjtıkémény csak az e célra engedélyezett rendszer és megoldás szerint létesíthetı. Gáznemő égéstermék homlokzati kivezetési feltételei (80. ): Homlokzaton (külsı falon) égéstermék-kivezetési helyet kialakítani csak a helyiség légterétıl elzárt égésterő gázüzemő tüzelıberendezés céljára lehet, akkor ha: a) az égéstermék tetı fölé, a szabadba történı kivezetésére alkalmas kémény nincs, illetıleg a meglévı tartalékfőtés céljára szükséges, b) a tervezett homlokzati égéstermék-kivezetés az épület állékonyságát nem veszélyezteti és az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép-, építészeti érték- vagy mőemlékvédelmi) érdeket, továbbá táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, c) a tervezett homlokzati égéstermék-kivezetés az egészségvédelmi követelményeknek megfelel. Tartalék főtés (94. ): (1) A tartalékfőtés lehetıségérıl gondoskodni kell a) minden lakás legalább egy lakószobájában, b) minden olyan helyiségben, ahol folyamatos tartózkodás szükséges (pl. készenléti, ügyeleti helyiségekben). (2) A tartalékfőtés lehetıségérıl szilárd tüzelıanyaggal üzemeltethetı tüzelıberendezés céljára alkalmas, gravitációs üzemő kémény vagy egyidejőleg és folyamatosan igénybe vehetı többlet villamos energia biztosításával kell gondoskodni.

45 Kémények 11. Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat (OTSZ) elıírásai: Kémény, füstcsatorna, füstelvezetés (26. ): (1) A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék elvezetıjét nemzeti szabvány szerint nem éghetı anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. (2) Gázüzemő tüzelı-, főtıberendezésekhez, ha azoknak a füstgáz hımérséklete nem haladja meg a 200 Cot, nem éghetı anyagú kéménybe legalább nehezen éghetı anyagú béléscsövet szabad elhelyezni. (3) Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghetı anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek mőszaki állapota nem megfelelı, amelynél a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. (4) Gázüzemő főtıberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelı minısítéssel rendelkezik. (5) A kémény használaton kívüli bekötı és tisztító nyílását nem éghetı anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. (6) A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani. Füstcsövek (27. ): (1) Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghetı anyagú, az égéstermék legmagasabb hımérsékletén is megfelelı szilárdságú füstcsövet szabad használni. (2) A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcsı és a rögzítı bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. (3) Az,,A'' és,,b'' tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad. (4) Az égéstermék elvezetésérıl úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

46 TILOS: Kémények 12. A kéményekre vonatkozó általános elıírások (MSZ 04-82/1-85) (1) Az A vagy B tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, illetve azok határoló falain kéményt, füstcsatornát építeni nem szabad. (2) A kéménytest és a füstcsatorna nem lehet határos élelmiszertároló helyiséggel, éléskamrával, kamraszekrénnyel. (3) A kéménytest és a füstcsatorna nem vezethet át hőtött téren vagy szerkezeten. (4) Füstcsatorna (és füstcsı) nem vezethet át más lakás vagy más intézmény helyiségein. (5) A koromzsák, koromzsák ajtó más lakásban illetve intézményben nem lehet. (6) Épületek építésével és átalakításával a szomszédos épületek kéményeinek mőködése nem gátolható. A létesítés legfontosabb szabályai: (1) A kéményben a káros lecsapódásokat kerülni kell (hıszigetelı szerkezet alkalmazásával). Amennyiben a lecsapódás nem kerülhetı el akkor anyaga csak a keletkezı korrozív közegnek ellenálló lehet, illetve a kondenzátum győjtését, elvezetését meg kell oldani. (2) A kéménynek megengedett legkisebb falvastagságát szerkezetileg gyengíteni nem szabad. (3) A kémény hı-mozgása az épület szerkezetétıl független legyen, falazott téglafalakban kialakítható kémény 400cm 2 névleges kürtıkeresztmetszetig (de csak egyedi kémény) (3) A füstgáz nem érintkezhet az épület beton, vasbeton tartószerkezetével. (4) A kéménytestbe éghetı anyag nem nyúlhat be, a kéménnyel szomszédos éghetı anyag felületi felmelegedése 60 C lehet. A tetıszerkezet fagerendája a kéménytesttıl min 12cm távol legyen.

47 Kémények 13. MSZ EN MSZ EN 1443 Égéstermék-elvezetı berendezések általános követelményei MSZ EN Égéstermék elvezetı berendezések hı- és áramlástani méretezése egy tüzelıberendezés esetén MSZ EN Égéstermék elvezetı berendezések hı- és áramlástani méretezése több tüzelıberendezés esetén Az új EN szabványok legfontosabb alapelvei: A huzat nagyobb, mint az ellenállás. Száraz üzemmód esetén a hımérséklet a leghidegebb felületen is nagyobb, mint a harmatponti hımérséklet. Nedves üzemben a leghidegebb felület hımérséklete is nagyobb, mint 0 C. A számításokat minden kritikus környezeti üzemállapotban meg kell ismételni. Túlnyomásos kémények esetén a kéményben keletkezett túlnyomásnak a szerkezete ellenálljon, illetve légtömör legyen.

48 Kémények 14. Az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásának helye a tetı felett a Magasság magastetı gerince felett, a tetıgerinc közelében a 0,4m 0,4m a1 Magasság szalmatetıs magastetı gerince felett, a tetıgerinc közelében a 0,8m a 0,8m b Magasság lapostetık, vagy zárt mellvédek felett b 1,0m 0,4m γ A tetı hajlásszöge. Megjegyzés: A tetıt laposnak kell tekinteni, ha γ 20 o és magastetınek, ha γ>20 o. c A legkisebb vízszintes távolság a magastetıtıl c 2,3m vagy c1 c 1,4m vagy c1 c1 Magastetı nem éghetı tetıfelületére merılegesen mért legkisebb távolság 1,0m 0,4m c2 Magasság magastetı felett ahol L a tetıgerinctıl mért távolság 0,4m ha L< 8,0m 0,4m ha L< 8,0m B C

49 Kémények 15. Az égéstermék-elvezetı berendezés védıtávolsága a nyílászáróktól A Távolság a magastetın elhelyezett szerkezetektıl, ablakoktól és nyílásoktól ha A < 1,5m B Magasság a magastetın lévı nyílászárók vagy nyílások felett akkor B 0,6m B C ha A < 1,5m akkor B 0,6m C Távolság magastetın elhelyezett nyílások vagy ablakok felett vagy mellett C 0,6m C 0,6m D Magastetı nem éghetı tetıfelületére merılegesen mért legkisebb távolság D 2,0m 0,4 d Távolság a magastetın elhelyezett nyílások vagy ablak alatt d 1,0m d 1,0m

50 Kémények 16. A kémény körüli objektumok a kéménykúp értelmezése (MSZ 04-82): (1) A kémény kitorkollása legalább olyan magasan legyen, hogy a kéményfej fölé függıleges tengellyel és a kitorkollásra illeszkedı lefelé mutató csúccsal szerkesztett 60 félnyílású kúpot az épület (vagy a szomszédos épület) semmilyen széltorló felépítménye ne közelítse meg 0,7 m-nél jobban (függılegesen mért távolsága attól legalább 0,8 m legyen). (2) Szélzugot képezı tetıgerincek, tetıfelépítmények közelében a kitorkollás azoknál magasabban legyen. (3) Nagy felülető enyhe hajlású és lapostetık esetében a kitorkollás a tetısík felett legalább 1,20 m magasan legyen. (10 -nál enyhébb hajlásszög esetén)

51 Kémények 17. A kémény körüli objektumok Az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásánál akkor kell feltételezni, hogy a szomszédos épületek befolyásolják a mőködését, ha - az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásának vízszintes távolsága (L) a szomszédos épülettıl kisebb, mint 15 m és - az épület az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásától nézve vízszintesen 30 nál nagyobb szög alatt látszik (α szög) - az épület legfelsı éle az égéstermék-elvezetı berendezés kitorkollásától nézve függılegesen 10 nál nagyobb szög alatt látszik ( β szög )

52 Kémények 18. Égéstermék-elvezetésének homlokzati kitorkollása ("C" típus) Az egyszeres égéstermék-kitorkollás legkisebb távolsága nyitható ablakoktól vagy homlokzati ajtóktól sima homlokzatok esetén

53 Kémények19. Tisztíthatóságának biztosítása (MSZ 04-82/1-85): (1) Minden kéménytestbe koromzsák ajtót és ha a kitorkolló-nyíláson keresztül nem tisztítható, kéménytisztító ajtót kell elhelyezni. (2) A koromzsák illetve kéménytisztító ajtó csak nem éghetı anyagból és kettıs záródású szerkezetbıl készíthetı. (3) A koromzsák ajtó alsó éle és a legalsó bekötés alsó éle közötti távolság legalább 50cm legyen. (4) A kémény tisztító ajtó könnyen hozzáférhetı helyen, a kémény fedköve alatt legfeljebb 5m-rel legyen. (5) A padlástérben elhelyezett tisztítóajtó 60cm környezetében a padozat nem készülhet éghetı anyagból. (6) Kéményseprı járdát kell létesíteni minden olyan magastetın, ahol kéményenként tetıkibúvó nem létesíthetı (1m magas lejtı oldali korláttal)

54 Kémények 20. A huzat számításának elméleti alapjai a kémény statikus huzata H [m] H [m] H [m] H [m] tk( C) rlev rfg-átlag rlev-rfg-átlag Dp [Pa] D(Dpst) [Pa] D(Dp) [Pa] tfg [ C] tfg( C) ρ lev > ρ füstgáz átlag p = ρ g lev H lev p = ρ g átlag H füstágáz füstgáz ( p) = ( ρ ρ ) g H statikus levegı füstgáz átlag ( p) statikus = phuzat = ( ρlevegı ρ füstgáz átlag ) gh p T0 T0 = ( ) ρ gh T + t T + t huzat 0 0 lev 0 füstgáz átlag

55 Kémények 21. A huzat számításának elméleti alapjai a statikus huzat függvényei: tk( C) p T0 + t 0 huzat = ( ) T0 lev T0 + t füstgáz átlag T gh tfg( C) Mitıl függ a huzat: Magasság: p huzat ~ H Füstgáz hımérséklet: p huzat ~-1/T füstgáz Környezeti hımérséklet: p huzat ~1/T levegı Hıszigetelés vastagsága:

56 Kémények 22. Az áramló füstgáz nyomásvesztesége és a huzat kapcsolata Dp [Pa] p T0 + t 0 huzat = ( ) T0 lev T0 + t füstgáz átlag T gh Dphuzat=f(H,tlev,tfüstgáz-átlag) d 5 V[/h] p, áramlási = p huzat, ρ 2 l p áramlási = v füstgáz ( λ + ζ alaki ) 2 d 0 0 v re _ rendezve V 4V v = = 2 π 0 4V V = Av A d 0, ρ 4V l p áramlási = + ( λ ζ ) 2 alaki 2 d π d p 0 2,, ' 1 áramlási = CV, p áramlási = C 5 2 d

57 Kémények 23. A füstcsı és a kéménytest kialakításának legfontosabb szabályai (60kW-ig) Kéménytest Füstcsı Gázberendezés max. 2m min. 2m Minimális hatásos huzatmagasság: 2m; Füstcsı maximális hossza 2m Kéményelhúzás 30 maximális kúpszög 2x egy irányban Füstcsı és elhúzás együttes maximális hossza : 3m, de max. a hatásos kéménymagasság fele Egy füstcsı egy készülék Könyökök száma: 2! de ekkor függıleges füstcsı min.3d Több bekötés alsó-felsı éle között 15cm Kürtı anyaga: Alumínium Korrózióálló acél Samott Kéménytest és anyaga: Falazott Szerelt Hıálló hıszigetelés 400cm 2 felett önálló kéménytest 35kW felett önálló kémény

58 Kémények 24. Gáztüzeléső, huzatmegszakítóval felszerelt tüzelıberendezés kéményének megengedett legkisebb keresztmetszete Állandók: A min ( b h ) bc + τq h Alapkeresztmetszet: a = 100cm 2 Alapmagasság: b = 20m Kémény kiviteli tényezı (kémény fal érdessége) érdes falú (pl.: falazott tégla) c=0.6 sima falú (pl.: korr. acél) c=1.0 Üzemviteli tényezı: Ritkán használt (kisvíz melegítı) τ=0.51 Sőrőn használt (fali kazán) τ=0.86 = a c k + k N [ cm 2 ] Tüzelı berendezés és a kémény: Hatásos kémény magasság: Névleges kazánteljesítmény: h k [m], (de max.:8m) Q N [kw]

59 Kémények 25. Győjtıkémények kialakítása: Levego Füstgáz Levego Füstgáz Berendezés Berendezés

60 Kémények 26. Zárt (LAS) rendszerő kémények szerkezeti kialakítása szerelt kivitel

61 Kémények 27. Zárt (LAS) rendszerő kémények szerkezeti kialakítása épített kivitel

62 Kémények 28. Zárt (LAS) rendszerő kémény samott béléscsıvel

63 Kémények 29. Zárt (LAS) rendszerő kémény szükséges mérete 24kW névleges teljesítményő fali főtıkészülék, 3m-es szintmagasság, 2m-es bekötési távolság, 1 könyök Szintek száma A kémény kőrtı belsı átmérıje (befoglaló mérete) Szintenként 1 készülék Szintenként 2 készülék 1 Ø14 (36x36) Ø18 (40x40) 2 Ø16 (36x36) Ø22 (48x48) 3 Ø18 (40x40) Ø25 (48x48) 4 Ø20 (40x40) Ø30 (55x55) 5 Ø22 (48x48)

64 Kémények 30. Kémény anyaga Épített kémények Kémény test Alumínium, Korr.Acél béléscsı Szerelt kémények Alumínium burkolat Hıálló hıszigetelés Korr.Acél béléscsı Egyéb anyagok: Samott

Kémények Elektronikus jegyzet

Kémények Elektronikus jegyzet Kémények Elektronikus jegyzet Szikra Csaba www.egt.bme.hu Miért is kell a kéményekkel foglalkozni? Kondenzáció a kéményben Az égéstermékben mindig van nedvesség Metán égése: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O

Részletesebben

Gázellátás. Gázellátás

Gázellátás. Gázellátás A földgáz fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti körvezeték): Éghetı anyagok: (Metán-CH 4 ~96tf%, Etán-C 2 H 6 ~1tf%, Propán-C 3 H 8 ~1tf%, Bután-C 4 H 10 ~1tf%, Pentán-C 5 H 12 ~1tf% Kísérı anyagok

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása Épületgépészeti rendszerek I. 2010. március 22. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az 58 kw egység-

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 2. Zárt égéstermék-elvezetı berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 30. 1 Gravitációs, zárt égéstermék-elvezetı berendezések Kiegyenlített

Részletesebben

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013.

Gázellátás, kémények. Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013. Gázellátás, kémények Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2013. A földgáz Fizikai tulajdonságai: Összetétel (budapesti

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9.

Épületek gázellátása. A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai. Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai ízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2011. november 9. 1 A gázfogyasztó készülékek elhelyezésére vonatkozó általános elıírások GOMBSZ: az

Részletesebben

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Gázkészülékek felosztása fajtái Típus: Neve: Égési levegı: Égéstermék: Példa: A B C Nyílt égıjő gázkészülék Kéménybe kötött gázkészülék

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás

Épületgépészet bevezető előadás Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar szikra@egt.bme.hu 2013. max. 2m Kémények: Nyitott égésterű falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcső Gázberendezés

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét.

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét. A 2010. december 01.-én hatályba lépett MSZ 845:2010 szabvány 11. fejezete az égéstermék elvezető berendezések kitorkollásával kapcsolatban az alábbi előírásokat tartalmazza: Kitorkollás Építmény létesítése

Részletesebben

Gázellátás. Gázhálózat szakaszai 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázhálózat szakaszai 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázhálózat szakaszai 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázvezeték hálózatok Nyomás szerinti felosztás: Kisnyomású Emelt kisnyomású Középnagy nyomású Nagyközép nyomású Nagynyomású

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március A kémény szerepe és helye a felsőoktatásban Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét,

Részletesebben

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017.

Épületgépészet bevezető előadás. Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2017. Épületgépészet bevezető előadás Szikra Csaba BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2017. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZÉS FŐBB FEJEZETEI Vízellátás, csatornázás

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Épületgépészeti rendszerek I. 2009. február 17. 1 Az égéstermék-elvezető berendezések csoportosítása 2 Osztályozás és jelölés Hőmérsékleti

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz. ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESÍTMÉNY ADATOK: Megnevezése: Név:. Cím:.. helyiség..utca hsz. Tervező neve:...tel.:. Cím:.. helység utca

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESITMÉNY ADATOK : Megnevezése : Név : Cím : helység utca hsz. Tervező neve _ Tel : Cím : helység utca hsz.

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

Használati melegvíz ellátó rendszerek

Használati melegvíz ellátó rendszerek Használati melegvíz ellátó rendszerek előadásvázlat Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Gázkészülékek: Felosztása, fajtái: Típus: A B C Neve: Nyílt égőjű gázkészülék Kéménybe

Részletesebben

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek.

Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. MŐLEÍRÁS Az épület és a lakások belsı-külsı kialakítása I. osztályú minıségben készülnek. 1. Újfödém Új vendégfödém ill. az új szinteken a födém szerkezet: I-140-es acélgerenda ill. monolit vasbeton födémek

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

KORSZERŰ KÉMÉNY ÉPÍTÉSZ SZEMMEL. VII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 2012. 03. 22-23. ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó BME, MÉK r.

KORSZERŰ KÉMÉNY ÉPÍTÉSZ SZEMMEL. VII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 2012. 03. 22-23. ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó BME, MÉK r. KORSZERŰ KÉMÉNY KITORKOLLÁS ÉPÍTÉSZ SZEMMEL VII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 2012. 03. 22-23 ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó BME, MÉK r. ÉPÍTÉSZEK FELADATA A KÉMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL 1. KÉMÉNY É HELYE

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermékelvezetése

Gázkészülékek égéstermékelvezetése Gázkészülékek égéstermékelvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Épületgépészeti rendszerek I. 2013. április 29. 1 Az égéstermék-elvezető berendezések csoportosítása 2 Osztályozás és jelölés (MSZ

Részletesebben

Épületek gázellátása. Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése. Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 7.

Épületek gázellátása. Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése. Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 7. Épületek gázellátása Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2012. november 7. A mérés elve A mérés elve szerint megkülönböztetünk a nyomásváltozás mérésének

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése

C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése A C típusú gázfogyasztó készülékek változatai Az égéstermék-elvezetés, illetve levegő bevezetés kialakításának lehetőségei 1. Az égéstermék kivezetése

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék Kéményméretezése és tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezm retezési eljárás.

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y GYŰJTŐ- ÉS EGYEDI KÉMÉNY EGYMÁSRAHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Dr. Szlivka Ferenc SZIE Földszint 3. lakás Konyhai egyedi kémény Hagyományos nyílászárók Junkers Euroline ZW 23 KE kombi kazán Fürdőszobai Gyűjtőkémény

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 2017. március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont Gyűjtőkémény: Megoldhatatlan helyzet? Lehetetlen a kazáncsere? Törvényi környezet: mi történt, és mi várható? Versits Tamás okl. épületgépész mérnök,

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Bevezető OTSZ Preambulum (célok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A tőzszakaszokra vonatkozó korábbi hazai elıírások

A tőzszakaszokra vonatkozó korábbi hazai elıírások 1 3 sz. melléklet. A tőzszakaszokra vonatkozó korábbi hazai elıírások Az építészeti tőzvédelmi tervezés fogalmait már a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ-t megelızı, MSZ 595/1-86 szabványon

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2003.(XII. 10.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalom Előszó...8 Bevezetés...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...11 4. Általános jelölések és rövidítések...13 5. Számítási eljárás...13

Részletesebben

Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása 3. A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületgépészeti rendszerek 2014. március 10. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR

Pomáz, Alcsevicze északi része Szabályozási Terv és a HÉSZ módosítása JANUÁR Pomáz Város Önkormányzata 1/2008. (I. 18.)rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 32 /2006. (2007. 03. 06.) sz. önkormányzati rendelet osításáról POMÁZ Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk DIERMAYER termikus csappantyúk B1 típusú gázkészülékek áramlásbiztosítója mögötti beépítéshez Elõnyök: teljesítik a készülékfüggõ füstgázcsappantyúk DIN 3388/4 elõírásait minden készülékhez 270 C füstgázhõmérsékletig

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. május 1-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2009.(XI. 27.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Módosításokkal

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés

Energetikai korszerűsítés Energetikai korszerűsítés Küszöbön a felújítás! E-learning sorozat Előadó:Benedek László Békéscsaba, 2012 október Küszöbön a felújítás! E- learning sorozat Dátum, Előadó Energetikai korszerűsítés kissé

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Az égéstermék-elvezetés felújítása. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 15.

Az égéstermék-elvezetés felújítása. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 15. Az égéstermék-elvezetés felújítása MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2011. november 15. Az égéstermék-elvezetés tervezése MSZ EN 1443:2003 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı

Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Energetikai minıségtanúsítvány 1 Energetikai minıségtanúsítvány összesítı Épület 1117 Budapest, Karinthy u. 17. hrsz 4210 Épületrész (lakás) 1.em. 10. hrsz 4210/A/17 Megrendelı Tanúsító Sinvest Karinthy

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

Kazánházi mérők. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás február 19.

Kazánházi mérők. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás február 19. Kazánházi mérők MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2014. február 19. A mérők csoportosítása A mérés elve szerint megkülönböztetünk a nyomásváltozás mérésének elvén, a kiszorításos térfogatszámlálás

Részletesebben

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma

Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma Pellet-tüzelı berendezések felhasználási spektruma 1. Bevezetı, pellet elınyei, szállítása 2. Felhasználási területek: Lakásokban Családi házban Társasház, intézmények, önkormányzatok Ipari létesítményekben

Részletesebben

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

MSZE 595-8:2009. Hı és füst elleni védelem. Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, Tőzmegelızési Fıosztály

MSZE 595-8:2009. Hı és füst elleni védelem. Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, Tőzmegelızési Fıosztály MSZE 595-8:2009 Hı és füst elleni védelem Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság Tőzmegelızési Fıosztály Wagner Károly tő. ırgy. Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság, Tőzmegelızési Fıosztály Mirıl

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületrész vagy lakás tanúsítása 7/2006 TNM rendelet: Nincs egyértelmű előírás Minden szövegkörnyezetben:

Részletesebben

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008. március 3. 1 A gravitációs, nyitott égéstermék-elvezető berendezések méretezése Munkapont

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Az elmúlt évek eladási statisztikáit megnézve elmondható,

Részletesebben

VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ

VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ VERITAS TRADE CENTER SZOLGÁLTATÓ ÉS IRODA HÁZ BUDAPEST, XIV. FOGARASI ÚT 45. Általános építészeti leírás Az üzletközpont- irodaház Budapest, XIV:kerület Fogarasi út 45 szám alatt helyezkedik el a közel

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben