TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK"

Átírás

1 TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS szeptember Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt.

2 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Meghatározza a rendelet hatálya alá tartózó épületek körét. Definiálja az alapvetı fogalmakat (meglévı épület, összesített energetikai jellemzı, hıvel kapcsolt villamos energia termelés, jelentıs mértékő felújítás). Követelmény értékeket határoz meg hıátbocsátási, hıveszteség tényezıkre és összesített energetikai jellemzıre. Számítási módszert határoz meg melyek alapján a követelményértékeknek való megfelelés ellenırizhetı. Alkalmazás a szeptember 1. után induló építési engedélyezési eljárásokban új épületek esetén, illetve 1000 m 2 hasznos alapterület feletti meglévı épületek átalakítása, bıvítése, felújítása estén, ha a külsı határoló szerkezet felületének 25 %-át továbbá a főtési, melegvíz, szellızési és világítási rendszerét jelentıs mértékben érinti.

3 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról Alkalmazási kör Nem kell tanúsitani az 50 m 2 -nél kisebb hasznos alapterülető, évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt, legfeljebb 2 év használatra szánt, hitéleti rendeltetéső, jogszabállyal védetté nyilvánított, mezıgazdasági, 20 W/m 3 -nél nagyobb belsı hınyereségő, főtési idıszakban 20-szoros légcserével mőködı épületeket, levegıvel felfújt vagy feszített huzamosabb emberi tartózkodás céljára szolgáló sátorszerkezeteket. Tanúsítani kell új épület építése, meglévı épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történı átruházása vagy egy évet meghaladó bérlése, 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterülető hatósági rendeltetéső, állami tulajdonú, közhasznú épület esetén. Értelmezés Energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetéső egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítıképességét tartalmazza.

4 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok Szabályok Építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor a tanúsítvány elkészíttetésérıl az építtetı gondoskodik. Ellenérték fejében történı tulajdon átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítésérıl a tulajdonos gondoskodik. Állami tulajdonú épületek esetén a tanúsítvány összefoglaló lapját az épület közhasználatú részében ki kell függeszteni. A tanúsítvány kiállítható az épület egészére és feltételekkel egy önálló rendeltetési egységeire. A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben a főtés, a szellızés és a használati melegvíz szolgáltatás egy rendszert alkot.

5 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok azonosító adatok, A tanúsítás tartalmi követelményei: az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primerenergia fogyasztása (kwh/m 2 a), referencia érték a 176/2008. (VI. 30. Korm. rendelet alapján), energetikai minıségi osztály szerinti besorolás, azt mutatja meg, hogy az épület összesített energetikai jellemzıje (az épületgépészeti és világítási rendszerek primer energiafogyasztása összegének egységnyi főtött alapterületre vetített értéke) a követelményértéknek hány %-a.

6 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok Energetikai minıségi osztályok A+ <55 Fokozottan energiatakarékos A Energiatakarékos B Követelménynél jobb C Követelménynek megfelelı D Követelményt megközelítı E Átlagosnál jobb F Átlagos G Átlagost megközelítı H Gyenge I >340 Rossz

7 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok ha a minıségi osztály nem éri el a C kategóriát, akkor a tanúsítványnak azonnal megvalósítható energia- megtakarításra vonatkozó üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelı, felújítási korszerősítési javaslatot kell tartalmazni, a tanúsítványt alátámasztó munkarészek, igazoló számítások. Érvényesség A tanúsítvány 10 évig érvényes Záró rendelkezések A rendelet január 1-én lépett hatályba. Meglévı épületek (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történı tulajdon átruházása vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén az energetikai tanusítás december 31-ig önkéntes.

8 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok Távfőtött lakások Debrecenben Távfőtéses lakások száma db ebbıl házgyári panellakás: db a távfőtéses lakások 90 %-a! A távfőtéses lakások súlyozott átlagéletkora: 27,8 év

9 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok A vizsgálat kiinduló adatai és tematikája 10 lakótelepen 66 lakóépület évi hıközponti hımennyiség mérési adatait vizsgáltuk. A főtési és HMV célú hıfelhasználást az épületenként a hıközpontok külön-külön mértük. A főtési hıfelhasználást az utolsó 5 év átlagának megfelelı + 4 C-os külsı hımérséklethez korrigáltuk. Számoltunk a hıközpontok villamosenergia felhasználásával. A vizsgálat tematikája: - épületek hasznos alapterület és térfogat arányának számítása (A/V), - fajlagos főtési és HMV hıenergiaigény meghatározása, - fajlagos hıközponti villamos energiaigény meghatározása, - fajlagos primer energiaigény mint energetikai jellemzı meghatározása, (primer energia átalakítási tényezı e (tf ke) =1,12, e (eá) = 2,5 - épületek energetikai minısítése a 176/2008 (VI.30.) K. rendelet alapján.

10 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Iparkamara u. Piac u. Kossuth u. Piac u. 26/a-b, Piac u. 28/a-b-c lm 3, 5098 m 2, A/V= 0,704, 176 KWh/m 2 a, 111 %, Piac u. 22., Kossuth u. 3/a, 6660 lm 3, 1665 m 2, A/V= 1,854, 252 KWh/m 2 a, 110 %, Iparkamara u. 2-4., lm 3, 4370 m 2, A/V= 0,428, 159 KWh/m 2 a, 127 %,

11 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Fényes udvari lakótelep Építés éve: , Lakásszám: 1446 Fényes udvar 1-3., lm3, 9645 m2, A/V= 0,255, 210 KWh/m2a, 201 %, G oszt. Karácsony Gy. u , lm 3, m 2, A/V= 0,274, 205 KWh/m 2 a, 192 %, G oszt. Fényes udvar 5-8., lm3, 7507 m2, A/V= 0,344, 255 KWh/m2a, 221 %, G oszt. Víztorony u lm3, 7327 m2, A/V= 0,297, 212 KWh/m2a, 194 %, G oszt. Fényes udvar 9-18., lm 3, m 2, A/V= 0,287, 210 KWh/m 2 a, 194 %, G oszt.

12 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Bethlen u. 33., 5365 lm 3, 1951 m 2, A/V= 0,482, 161 KWh/m 2 a, 122 %, Bethlen u. 31., 5365 lm 3, 1951 m 2, A/V= 0,482, 197 KWh/m 2 a, 150 %, Hunyadi u.-i lakótelep Építés éve: 1975, Lakásszám: 1006 Hunyadi J. u , 7186 lm3, 2613 m2, A/V= 0,593, 251 KWh/m2a, 173 %, Darabos u , lm 3, m 2, A/V= 0,089, 186 KWh/m 2 a, 220 %, G oszt. Bethlen u , lm3, 4014 m2, A/V= 0,424, 146 KWh/m2a, 117 %, Hunyadi J. u. 2-4., lm3, 3683 m2, A/V= 0,456, 164 KWh/m2a, 128 %,

13 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Mester u. i lakótelep Építés éve: 1976, Lakásszám: 1029 Csemete u. 3., 9616 lm 3, 3497 m 2, A/V= 0,355, 166 KWh/m 2 a, 142 %, Csemete u. 1., 9664 lm3, 3514 m2, A/V= 0,353, 155 KWh/m2a, 133 %, Csemete u. 5., 9616 lm 3, 3497 m 2, A/V= 0,355, 206 KWh/m 2 a, 177 %, Hajó u. 2-4., lm3, 3845 m2, A/V= 0,393, 138 KWh/m2a, 114 %, Hajó u. 6-8., lm 3, 3845 m 2, A/V= 0,393, 132 KWh/m 2 a, 109 %, Költ., nyíl., hısz. Hajó u , lm3, 3851 m2, A/V= 0,392, 202 KWh/m2a, 167 %, Mester u. 3-5., lm3, 3691 m2, A/V= 0,380, 124 KWh/m2a, 104 %, Bethlen u , lm3, 3785 m2, A/V= 0,370, 140 KWh/m2a, 118 %, Költ., nyíl., hısz. Bethlen u , lm3, 4570 m2, A/V= 0,307, 113 KWh/m2a, 102 %,

14 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Vénkerti lakótelep Építés éve: 1976, Lakásszám: 3479 Domokos u , lm 3, 4383 m 2, A/V= 0,375, 220 KWh/m 2 a, 185 %, Domokos u , lm3, 4383 m2, A/V= 0,375, 205 KWh/m2a, 172 %, Domokos u , lm3, 4740 m2, A/V= 0,347, 194 KWh/m2a, 168 %, Domokos u , lm3, 6286 m2, A/V= 0,444, 200 KWh/m2a, 157 %, Hortobágy u. 5., lm 3, 3657 m 2, A/V= 0,338, 122 KWh/m 2 a, 106 %, Hortobágy u. 3., lm 3, 3657 m 2, A/V= 0,338, 148 KWh/m 2 a, 129 %, Hortobágy u. 1., lm3, 3657 m2, A/V= 0,338, 156 KWh/m2a, 136 %,

15 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Csapó u. i lakótelep Építés éve: 1977, Lakásszám: 1028 Csapó u , Senyei O. u , lm 3, 6377 m 2, A/V= 0,363, 217 KWh/m 2 a, 118 %, Csapó u , lm 3, m 2, A/V= 0,308, 229 KWh/m 2 a, 207 %, G oszt. Csapó u , lm3, m2, A/V= 0,330, 234 KWh/m2a, 206 %, G oszt. Monostor u , lm3, 5604 m2, A/V= 0,477, 218 KWh/m2a, 166 %,

16 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Újkerti lakótelep Építés éve: , Lakásszám: 7614 Menyhárt tér lm 3, 5040 m 2, A/V= 0,358, 1101 KWh/m 2 a, 87 %, B oszt. Költ., nyíl., hısz. Menyhárt tér lm 3, 5462 m 2, A/V= 0,452, 79 KWh/m 2 a, 62 %, A oszt. Füredi u. 75/ab lm 3, 5462 m 2, A/V= 0,330, 174 KWh/m 2 a, 153 %, Menyhárt tér lm3, 5040 m2, A/V= 0,358, 109 KWh/m2a, 94 %, B oszt. Költ., nyíl., hısz. Böszörményi u , lm3, 6240 m2, A/V= 0,421, 169 KWh/m2a, 135 %, Füredi u. 71/ab lm3, 5462 m2, A/V= 0,330, 191 KWh/m2a, 168 %, Jerikó u. 22., lm 3, 4828 m 2, A/V= 0,374, 137 KWh/m 2 a, 115 %, Költségoszt. Füredi u. 67/ab lm3, 5462 m2, A/V= 0,330, 187 KWh/m2a, 165 %, Jerikó u lm3, 7367 m2, A/V= 0,302, 180 KWh/m2a, 163 %, Jerikó u , lm 3, 7458 m 2, A/V= 0,299, 115 KWh/m 2 a, 105 %, Költ., nyíl., hısz. Jerikó u. 15., lm3, 7786 m2, A/V= 0,313, 153 KWh/m2a, 137 %, Lehel u. 14., lm3, 7786 m2, A/V= 0,318, 159 KWh/m2a, 142 %, Lehel u. 10., lm3, 7583 m2, A/V= 0,321, 175 KWh/m2a, 155 %,

17 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Sestakerti lakótelep Építés éve: 1981, Lakásszám: 420 Martonfalvi u , 4432 lm 3, 1612 m 2, A/V= 0,478, 193 KWh/m 2 a, 147 %, Martonfalvi u , 4432 lm 3, 1612 m 2, A/V= 0,478, 197 KWh/m 2 a, 150 %, Martonfalvi u , 4432 lm3, 1612 m2, A/V= 0,478, 208 KWh/m2a, 159 %,

18 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Tócóskerti lakótelep Építés éve: , Lakásszám: 7249 Kishegyesi u , lm 3, 3715 m 2, A/V= 0,463, 170 KWh/m 2 a, 131 %, István u. 23., lm3, 5560 m2, A/V= 0,342, 154 KWh/m2a, 134 %, István u. 21., lm3, 5541 m2, A/V= 0,342, 151 KWh/m2a, 131 %, Kishegyesi u , lm3, 5572 m2, A/V= 0,463, 154 KWh/m2a, 119 %, István u. 19., lm3, 5560 m2, A/V= 0,341, 147 KWh/m2a, 128 %, Angyalföld tér , 7 szint, lm 3, 7027 m 2, A/V= 0,302, 214 KWh/m 2 a, 194 %, G oszt. István u , 8620 lm3, 3135 m2, A/V= 0,475, 150 KWh/m2a, 115 %, István u , lm 3, 3770 m 2, A/V= 0,567, 158 KWh/m 2 a, 111 %,

19 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Wesselényi u.-i lakótelep Építés éve: 1988, Lakásszám: 815 Szombathy I. u , 3 szint, 7394 lm 3, 2689 m 2, A/V= 0,746, 90 KWh/m 2 a, 55 %, A oszt. Vígkedvő M. u , 3 szint, lm 3, 4147 m 2, A/V= 0,456, 124 KWh/m 2 a, 96 %, C oszt. Sumen u , Haláp u. 2-4., 3 szint, lm 3, 5703 m 2, A/V= 0,392, 125 KWh/m 2 a, 103 %, Vígkedvő M. u , 3 szint, lm3, 4703 m2, A/V= 0,399, 96 KWh/m2a, 79 %, B oszt. Haláp u , 3 szint, 7311 lm3, 2659 m2, A/V= 0,513, 118 KWh/m2a, 87 %, B oszt. Teleki u , Szombathy I. u , 3 szint, lm 3, 6717 m 2, A/V= 0,390, 107 KWh/m 2 a, 89 %, B oszt.

20 A+ A B C D E F G H I Fok.en.tak. Energiatak. Köv.jobb Köv.megfel. Köv.megköz. Átl.jobb Átlagos Átl.megköz. Gyenge Rossz Tócóvölgyi lakótelep Építés éve: , Lakásszám: 1680 Derék u , lm 3, 9959 m 2, A/V= 0,523, 162 KWh/m 2 a, 118 %, Derék u , lm 3, m 2, A/V= 0,548, 188 KWh/m 2 a, 135 %,

21 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok Összesített energetikai jellemzık az épületekre jellemzı A/V értékek függvényében KWh/m2 a ,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 A/V

22 Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos tapasztalatok Összesített energetikai jellemzık az épületek építésének függvényében KWh/m2 a Építés éve

23 Távhőtési projekt és távfelügyleti rendszer bemutatása Köszönöm a figyelmüket KOVÁCS ZSOLT szolgáltatási igazgató DHZrt. DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. A rendelet alkalmazási köre 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben?

Miért fontos az energetikai tanúsítvány 2012-ben? Mi is az az energetikai tanúsítvány? Az energetikai tanúsítvány a vizsgált épület vagy épületrész (lakás, iroda) pillanatnyi energetikai állapotáról készült leírás, átlagos fogyasztói magatartást feltételezve.

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek Lakossági tájékoztató az energetikai tanúsítás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól 2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról

Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról Áttekintés az energetikai tanúsítás alapelveiről, aktuális problémáiról 2012 januárjától épületek adásvétele és bérbe adása esetén is el kell készíteni az ingatlanok energetikai minőségtanúsítványát. Ezen

Részletesebben

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Épületek energiatakarékossági követelménye 1.Tervezési

Részletesebben

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete

Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Az új épületenergetikai direktíva (EPBD) bevezetésének jelenlegi helyzete Dr. MAGYAR ZOLTÁN Építéstudományi Egyesület Pécsi Tudományegyetem PMMK 38. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2005.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18384 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 107. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

Energetikai tanúsítványok ellenőrzése. Dr. Kajtár László, Dr. Csoknyai Tamás

Energetikai tanúsítványok ellenőrzése. Dr. Kajtár László, Dr. Csoknyai Tamás Energetikai tanúsítványok ellenőrzése Dr. Kajtár László, Dr. Csoknyai Tamás 1. Az ellenőrzési rendszer működése Bevezető gondolatok Uniós irányelvek (91/2002, 31/2010) az épületek energiakatékonyságáról:

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez tekintettel a legutóbbi módosításra 2014. július Készítette: Zorkóczy Zoltán szakmai referens Jóváhagyta: Soltész Ilona főosztályvezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai Programcsomag Épületenergetika Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 26., kedd Tartalomjegyzék 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 6399 123/2015. (V. 26.)

Részletesebben

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie.

Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. Ha bárki építkezni szeretne - lakóépületet, üzletet, műhelyt, garázst, stb. - az építési hatóságnál engedélyezési eljárását kell kezdeményeznie. A jogszabály az építési engedélyezést 3 kategóriába sorolja:

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Page 1 of 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2011.I.1. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés

A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés A kötelezı átvétel keretében megvalósult villamosenergiaértékesítés 2008-ban 1. A kötelezı átvétellel kapcsolatos elszámolási rendszer változása Az Európai Unió környezetvédelmi célkitőzéseivel összhangban

Részletesebben