J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének december 20-i ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. december 20-i ülésén."

Átírás

1 BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/ /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének december 20-i ülésén. Jelen vannak: Bereczky Nóra, Máté István, Tóth József és Varga Zoltánné képviselők, 5 fő. Dr. Nagy Krisztina aljegyző, Menyhárt László gazdasági osztályvezető, Molnár István városfejlesztési osztályvezető, Heizer János, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója, Szabó Gábor, a Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója, Mészáros István, a Közszolg Kft. ügyvezetője, Bordás Ferencné, MÉKI-R Kft. ügyvezetője, Radó István, Közterület-Felügyelet vezetője, Timáné Nagy Zita köztisztviselő, Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető, Városi TV munkatársai, Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, Meghívottak jelenléti ív szerint Állampolgárok a jelenléti ív szerint. Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 16,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 10/2011. (XII.20.) határozat Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Testülete december 20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Egyes önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 2 /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: 2. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről Előadó: Czaun János elnök 3. Tájékoztató a környezet állapotáról Előadó: 4. Beszámoló a temető helyzetéről Előadó: Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 5. Beszámoló a településrész közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Előadó: Szappan Csaba, városi rendőrkapitány

3 3 6. Tájékoztató Pápa Város Önkormányzata Közterületfelügyeletének településrészt érintő tevékenységéről Előadó: Radó István Közterület-felügyelet vezetője 7. Vegyes ügyek 5. Beszámoló a településrész közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Előadó: Szappan Csaba, városi rendőrkapitány A napirend tárgyalásán jelen van Fülöp Tamás rendőr hadnagy, körzeti megbízotti osztályvezető, és Kovács Péter rendőr törzsőrmester, körzeti megbízott. Fülöp Tamás rendőrhadnagy A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a településrészek nem tartoznak a bűnügyileg fertőzött területekhez, ezt az előterjesztésben található statisztika is mutatja. Elmondja, ben összesen 8, 2011-ben eddig 5 bűncselekményt követtek el a településrészen. Problémát a számú főút nagy forgalma, valamint a gyorshajtók jelentenek, amelynek visszaszorítása érdekében a Közlekedésrendészeti Alosztály munkatársai többször végeznek sebességmérést a településrészen. A településrészen a feladatokat a körzeti megbízottak látják el, Bálint Balázs csoportvezető, valamint Czere Zoltán és Kovács Péter. A bűncselekmények között kiemeli az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményeket, amelyeket közös erővel próbálnak megfékezni. Kéri a lakosságot, amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdéseik, javaslataik vannak, tegyék fel azokat. Elmondja, a településrészen az utóbbi évben jelentősen emelkedett az átmenő forgalom, amit sajnos a gyakori sebességmérés sem fékez meg. Megoldást a lassító szigetek és zebra kialakítása hozhatna. A cél a bűncselekmények számának további csökkentése, kéri a rendőrség munkatársait, többször ellenőrizzenek a településrészen. Megkérdezi, mennyire ellenőrzik a szórakozóhelyeken a rendőrség munkatársai a fiatalkorúak italfogyasztását. Fülöp Tamás rendőrhadnagy Elmondja, az idei év januárjában központilag fokozottabb ellenőrzést rendeltek el a szórakozóhelyeken. A Pápai Rendőrkapitányság munkatársai havonta két alkalommal ellenőriznek éjszaka a pápai és a környező 49 település szórakozóhelyein. Az ellenőrzéskor vizsgálják a nyitvatartási idő betartását és a fiatalkorúak szeszesitallal történő kiszolgálását. Megjegyzi, több alkalommal kellett már eljárást indítani a szabályok megszegése miatt. Megköszöni a beszámoló elkészítését. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem

4 4 11/2011. (XII.20.) határozat településrész közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 1. Egyes önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése Előadó: /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirend tárgyalásán jelen van Heizer János, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója, valamint Szabó Gábor, a Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója. Heizer János vezérigazgató A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, január 1-jétől a forgalmi adó mértéke 25 %-ról 27 %-ra változik, a normatív támogatás összege ezzel szemben várhatóan nem emelkedik. A következő évben a legnagyobb kockázatot az üzemanyag ára jelenti, ahol 10 %- os emelkedéssel kalkulálnak, az autóbusz üzemeltetéséhez szükséges fenntartási költségek esetében pedig 3,9 %-os emelkedést terveznek. A kötelező felelősségbiztosítás díjai várhatóan nem változnak. A rendelet-tervezet 1. változatában foglaltak szerint nem változnának a bérlettípusok, a 2. változatban javasolt bérletekkel pedig minden járaton utazhatnának a lakosok. Elmondja, célszerűbbnek tartja a rendelet-tervezet 2. változatában foglaltakat. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés 2. változatával kapcsolatban. 12/2011. (XII.20.) határozat rendelet-tervezetet 2. változatát a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

5 5 6. Tájékoztató Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének településrészt érintő tevékenységéről Előadó: Radó István Közterület-felügyelet vezetője A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője. Elmondja, többször előfordult, hogy az egyik Nyárfa utcai lakos a háztartásban keletkezett hamut kirakja az út mellé. Megkérdezi, mit lehetne tenni ennek megszüntetése érdekében. Tudomása szerint ilyen máshol egyáltalán nem fordul elő. Radó István, Közterület-Felügyelet vezetője Elmondja, az illetőt többször felszólították a hamukirakás megszüntetésére. Hozzáteszi, a cselekmény kapcsán szabálysértési eljárás indítható az elkövető ellen, amelyhez felhasználhatók a helyszínen készített fényképek. Véleménye szerint a helyszíni bírságolás nem vezetne eredményre. Felháborítónak tartja az említett lakó viselkedését. Hozzáteszi, legtöbbször megoldják a felmerült problémákat a lakóközösség keretein belül. A beszámoló is tartalmazza, hogy intézkedésre kizárólag néhány esetben került sor, mivel a lakóközösség megfelelően figyel a környezete tisztántartására. Radó István, Közterület-Felügyelet vezetője A közelmúltban alakították ki a településrészen az árok-profilokat, amelyet követően felszólították a lakosságot a kapubejárók alatti átereszek kitisztítására. Kéri, hogy probléma esetén tegyenek bejelentést. Megkérdezi, mik a szabályai a tűzgyújtásnak, lombégetésnek. Radó István, Közterület-Felügyelet vezetője Elmondja, a környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet szerint avart és kerti hulladékot nem lehet közterületen égetni, annak ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással kell gondoskodni. Amennyiben ez nem lehetséges, azt égetéskor nem lehet összekeverni másfajta hulladékkal. Égetni hétköznapokon 10 és18 óra között lehet, vasárnap pedig tilos az avarégetés. További kitétel, hogy égetni kizárólag szélcsendben szabad és a tüzet nem lehet őrizetlenül hagyni. Megköszöni a beszámolót és bízik a későbbiekben is a jó együttműködésben. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem

6 6 13/2011. (XII.20.) határozat A Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Testülete Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének településrészt érintő tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Elmondja, hatályon kívül helyezésre kerül a rendelet-tervezet azon rendelkezése, amellyel azon kisvállalkozások részére biztosítottak mentességet, amelyeknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a mikro-és kivállalkozások azonos feltételekkel adóznak a többi vállalkozáshoz hasonlóan. A kedvezmény eltörlése 28 millió Ft-os bevételt jelent az önkormányzatnak. 14/2011. (XII.20.) határozat rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Elmondja, az idegenforgalmi adó mértékének felső határa 452,30 Ft/fő/vendégéjszaka, a rendelet-tervezet 430 Ft-ra tesz javaslatot, ami 30 Ft-tal több az előző évi összegnél. Hozzáteszi, az idegenforgalmi adó nem érinti a településrészt. 15/2011. (XII.20.) határozat rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

7 7 /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Menyhárt László gazdasági osztályvezető A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, megszűnik a magánszemélyek adómentessége a tulajdonában lévő, gépjármű tárolására használt helyiség tekintetében, illetve az adó mértéke emelkedik 100 Ft/m 2 -rel. Korábban volt garázsadó és kommunális adó fizetési kötelezettsége az állampolgároknak, a rendelet-tervezetek pár év mentesség után újból bevezetik az adónemeket a költségvetés jelenlegi kondíciói miatt. Elmondja, az építményadó mértéke évi Ft/m 2 /év.. Hozzáteszi, a kommunális adót ben törölték el. A garázsadó fizetése bevallás alapján történik, amelynek határideje március 31., és amely után keletkezett adófizetési kötelezettséget két egyenlő részletben június 30-ig, illetve szeptember 15-ig kell teljesíteni. Hangsúlyozza, aki nem gépjármű tárolására használja a garázsát, annak nem kell adót fizetnie. 16/2011. (XII.20.) határozat rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról Elmondja, az adó évi mértékének felső határa évben Ft/adótárgy, melyet figyelembe véve az adó mértékét az előterjesztő Ft-ban javasolja megállapítani. Bereczky Nóra képviselő Előzetes egyeztetést követően javasolja, hogy a kommunális adó mértéke évente Ft helyett Ft legyen. Véleménye szerint az előterjesztésben szereplő összeg jóval nagyobb mértékben terhelné meg a lakosságot. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, észrevétel nem

8 8 Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban Bereczky Nóra képviselő módosító javaslatát figyelembe véve, amely szerint a kommunális adó összege Ft/év legyen. 17/2011. (XII.20.) határozat rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy az adó mértéke Ft helyett Ft legyen..../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirend tárgyalásán jelen Mészáros István, a Közszolg Kft. ügyvezetője. Elmondja, a folyékony hulladék kezelésének díjai évben 5 m 3 gépkocsival történő szállítás esetén Ft/forduló+ÁFA, 10 m 3 gépkocsival történő szállítás esetén Ft/forduló+ÁFA. Hozzáteszi, a településrészen nem jellemző a közszolgáltatás igénybe vétele. 18/2011. (XII.20.) határozat rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 2. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről Előadó: Czaun János elnök A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros István, a Közszolg Kft. ügyvezetője. Mészáros István ügyvezető Elmondja, az év elején biztosan nem emelkedik a közszolgáltatás díja. Hozzáteszi, a rendszer beüzemelése után várható az emelkedés, hiszen annak üzemeltetése és a technológia is pénzbe kerül.

9 9 Elmondja, a tűzeset miatt még mindig Ajkára szállítják a hulladékot, bízik abban, hogy nem sokkal emelkednek a hulladékkezelés díjai. Mészáros István ügyvezető Az idén megkezdődik a pápai hulladéklerakó rekultivációja, megjegyzi, az Ajkára történő szállítás díja sem kevés. A királyszentistváni hulladéklerakó beindulása körülbelül egy év múlva várható, a szelektív hulladékgyűjtést azonban szeretnék a tavasszal beindítani. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás, észrevétel nem 19/2011. (XII.20.) határozat A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámolót a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 3. Tájékoztató a környezet állapotáról Előadó: Zsegraics Gyula elnök Elmondja, az előterjesztés a tapolcafői vízbázis védelem alá helyezését is tartalmazza. A vízbázis és környékén megjelenő források vizének bevezetése a Tapolca patak felújított medrébe megtörtént. A Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. folyamatosan végzi a patak medrének tisztítását, karbantartását annak érdekében, hogy biztosítani tudják a napi m 3 mennyiségű víz elvezetését. A Zrt. véderdőt telepített a Pápa, Határ u - Szabó Dezső utca körül a zavaró bűzhatás csökkentése érdekében. A települési szilárd hulladékot a Közszolg Kft. gyűjti össze. Megpróbálják a hulladéklerakó helyet áttenni a templom mellől. A veszélyes hulladékok gyűjtésének, kezelésének ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása az illetékes környezetvédelmi felügyelőség hatáskörébe tartozik. Az illegális hulladékok felderítése és felszámolása keretében a településrészen is kitisztították az árkokat, azonban sajnos nehéz a tetten érés. A településrészen megfelelő a levegő tisztasága.

10 10 20/2011. (XII.20.) határozat környezet állapotáról szóló tájékoztatót a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirend tárgyalásán jelen van Bordás Ferencné, a MÉKI-R Kft. ügyvezetője. Bordás Ferencné ügyvezető igazgató Elmondja, a rendelet-tervezet 5 %-os áremelésre tesz javaslatot. Elmondja, a temetői létesítmények használatáért a szolgáltatók által fizetendő díj az alsóvárosi temetőben Ft, míg az egyéb temetőkben Ft temetésenként. Bordás Ferencné ügyvezető igazgató Elmondja, a MÉKI-R Kft. bevételei a sírhelyárakból, a létesítménydíjakból és a vállalkozók által fizetett napi díjakból tevődik össze, amelyből a temetők fenntartását végzik. A létesítménydíjat minden esetben fel kell számítaniuk, mert a tevékenységük a temető fenntartáson túl üzemeltetésből, és temetkezési szolgáltatás biztosításából áll. Az önkormányzat által meghatározott összeget nekik is be kell építeniük a szolgáltatásért fizetendő díjba. Annyi kedvezményt kap az igénylő, hogy amennyiben őket kéri meg a szolgáltatás elvégzésére, a díjat levonják a szolgáltatásért fizetendő összegből. Megjegyzi, a szolgáltatás díja már évek óta nem emelkedett. Ismerteti a temetkezéssel kapcsolatos díjakat a különböző temetőkben. Elmondja, hogy a temetőben felhasznált víz és a temető melletti ingatlantulajdonos által használt víz mennyiségét egy vízóra méri. Kéri a MÉKI-R Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben van mód, válasszák külön a két fogyasztót akár a vízóra áthelyezésével - mert így nem lehet tudni, hol mennyi vizet használnak. Cseke Sándorné állampolgár Megkérdezi, miért nincsen hűtő a településrészen található hullaházban. Bordás Ferencné ügyvezető Elmondja, a hűtő tulajdonképpen egy beruházás lenne, amit a tulajdonosnak kell végeznie. A MÉKI-R Kft. a fenntartó, illetve üzemeltető. Megjegyzi, a Kft. által a településrészen beszedett díjak még a temető fenntartásának, rendben tartásának költségeit sem fedezték. Hozzáteszi, a temetés költségeiből származó hasznot is visszaforgatják, de még így is nagyon kevés a nyereség a településrészek vonatkozásában, mivel a temetők fenntartása sokba kerül. Egy hűtő üzemeltetése tovább emelné a temetkezéssel kapcsolatos díjakat.

11 11 Cseke Sándorné állampolgár Megkérdezi, Pápáról mennyiért szállítják el a halottakat. Hozzáteszi, ő Ft-ot fizetett a szolgáltatásért, igaz, nem a MÉKI-R Kft.-nek. Bordás Ferencné ügyvezető Más szolgáltató áraival kapcsolatban nem tud nyilatkozni. Nem érti, hogy annak ellenére, hogy ők a temető fenntartói, mégsem őket választják a temetkezési szolgáltatások elvégzésére. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem 21/2011. (XII.20.) határozat rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 4. Beszámoló a temető helyzetéről Előadó: Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 22/2011. (XII.20.) határozat temető helyzetéről szóló beszámolót tudomásul vette. Elmondja, a testület januárban szeretné elfogadni az elkövetkező három évre a településrész fejlesztésével, működésével kapcsolatos koncepciót. A jelenlévőknek békés ünnepeket kíván. Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 17,00 órakor bezárja. K. m. f. Máté István sk. elnök Dr. Nagy Krisztina sk. aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. november 22-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. november 22-i ülésén. BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/142-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. november 22-i ülésén. Jelen vannak: Bereczky Nóra, Máté István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 109 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 29-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 29-i ülésén. TAPOLCAFŐI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/22-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 29-i ülésén. Jelen vannak:, Somogyi Zoltán, Takácsné Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-66/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 9-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-130/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén. Jelen vannak: Unger Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 27.-i közmeghallgatásán.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 27.-i közmeghallgatásán. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-103/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-66/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. december 18- án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: B- 6-64 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 21-i közmeghallgatásáról, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Zatykó János polgármester

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Zatykó János polgármester Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: 1-272/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. december hó 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

1. Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet elfogadására Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

1. Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet elfogadására Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.03.30-án megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 16/2015. d./rendeletei: 4/2015 TÁRGYSOROZAT 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 25-én 15.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20131209\2013 december 19 001.rep Ülés ideje: 2013.12.19. 13:40 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben