J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének november 22-i ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2011. november 22-i ülésén."

Átírás

1 BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/142-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének november 22-i ülésén. Jelen vannak: Bereczky Nóra, Máté István, Tóth József és Varga Zoltánné képviselők, 5 fő. Dr. Áldozó Tamás polgármester Unger Tamás alpolgármester Dr. Nagy Krisztina aljegyző Menyhárt László gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Buics Lajos, a Városgondnokság kommunális részlegvezetője Dr. Lukács Endre, Pápai Víz és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója Boros Gábor falugondnok Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető Városi TV munkatársai Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa a Napló c. újság munkatársa Állampolgárok a jelenléti ív szerint Meghívottak a jelenléti ív szerint. Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 16,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 4/2011. (XI.22.) határozat Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének november 22-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Egyes önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 2 II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: 2. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről Előadó: civil szervezet elnöke 3. Beszámoló a falugondnok tevékenységéről Előadó: Bánhidi László intézményvezető 1. Egyes önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Lukács Endre vezérigazgató Elmondja, az, hogy a rendelet-tervezetben szereplő emelés mértéke nem éri el az infláció mértékét, a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak, valamint a fogyasztás stagnálásának köszönhető. A vízdíj alapdíjból és fogyasztás után fizetendő díj együtteséből áll. Megjegyzi, az alapdíj nem emelkedik, a fogyasztás után fizetendő díj nő 4 %-kal, ez egy átlagos fogyasztónál 3,6 %-os díjemelést jelent. Elmondja, a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében elírás történt, a fogyasztó vezetékén a saját hibájából történő vízelfolyás díja a tervezetben szereplő 115,50 Ft/m 3 helyett 116,50 Ft/m 3. Megkérdezi, megközelítőleg hány forinttal emelkednek a díjak. Dr. Lukács Endre vezérigazgató Elmondja, erre jelenleg nem tud pontos választ adni, mivel tudomása szerint bár még az erre vonatkozó törvényt nem fogadták el az ÁFA összege is emelkedni fog. A víz- és csatornadíjat is fizető háztartások esetén 16 Ft-tal emelkedik a fizetendő összeg, ahol nincsen csatornadíj, ott ezen összeg felével. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

3 3 5/2011. (XI.22.) határozat rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, a rendelet-tervezetben a díjtételek emelését két változatban javasolják. Az A változatban foglalt díjtételek 5 %-kal, a B változatban foglalt díjtételek 10 %-kal emelkednek az előző évhez képest. Elmondja, Pápa-Borsosgyőrön a 3. számú körzet díjtételeit kell alkalmazni. Megjegyzi, a településrészen nem jellemző a közterület használat. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közterület használat formái közé tartozik az óriásplakát, a taxiállomás, építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolása. Pápa-Borsosgyőr, Pápa-Tapolcafő és Pápa-Kéttornyúlak településrészek a 3. számú körzetbe tartoznak, ahol a legalacsonyabb a díjak mértéke. Tudomása szerint a településrészen nem vettek igénybe ilyen típusú szolgáltatást. Megkérdezi től, melyik változat elfogadása javasolt. Elmondja, az A változatban szereplő díjak az infláció mértékét követik, a B változatban szereplő díjak az inflációkövetésen túl az önkormányzat bevételeinek növelését is célozzák. A településrészi önkormányzat az őt érintő kérdésekben kizárólag véleményt nyilvánít, a döntést Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozza meg. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés B változatával kapcsolatban. 6/2011. (XI.22.) határozat rendelet-tervezet B változatát a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.

4 4 2. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről Előadó: civil szervezet elnöke - Fogjunk Össze Értük Szülők a Gyermekekért Közhasznú Egyesület A napirend tárgyalásán jelen van Lukács Katalin, a Fogjunk Össze Értük Szülők a Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke. Elmondja, Egyesületük 2007 nyarán alakult, azóta folyamatosan részt vesznek Pápa város civil életében, tagjai a Civil Háló Szövetségnek is. Az Egyesület fő profilja a gyerekekkel való kapcsolattartás, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, táborozások, játszóházak szervezése, gyerekotthonok látogatása, pályázatok készítése. Az Egyesület székhelye Pápa- Borsosgyőrön található, a működési területük viszont egész Pápát felöleli. Megkérdezi, munkájuk hogyan kapcsolódik a településrészhez. Elmondja, a településrészen élő gyermekeknek a falunapokon, gyereknapokon szerveztek programokat, az idei évben például kézműves foglalkozást. A gyermeknapi programokat a Szeméttelep Baráti Körrel együtt szervezték meg a településrészi játszótéren. Elmondja, a településrészen található lakásotthonnal együtt pályázat keretében készítettek egy videót, amelyen bemutatták, hogy milyen programokat valósítanának meg, mivel tennék szebbé a helyi környezetet, azonban a pályázat sajnos nem nyert. Bereczky Nóra képviselő Véleménye szerint kevesen tudnak az egyesület által szervezett programokról, megkérdezi, hogyan reklámozzák azokat. Elmondja, az általuk szervezett programokat általában a helyi újságban hirdetik meg, illetve szórólapokon tájékoztatják a lakosságot. Rendezvényeiket saját klubhelyiség hiányában az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola aulájában és a Kópé-várban tartják. A programjaikra inkább a pápai általános iskolákból érkeznek gyermekek. Szeretné tudni, mit tervez annak érdekében, hogy a településrészen élő fiatalokat jobban bevonják az egyesület által szervezett programokba, illetve szeretné-e tartani a kapcsolatot a Művelődési Ház vezetőjével, valamint a településrészi önkormányzat tagjaival. Természetesen szeretne kapcsolatot tartani a településrészi önkormányzattal, valamint annak is örülne, ha biztosítanának számára egy olyan helyiséget, ahol bizonyos időközönként foglalkozásokat tarthatnának a településrészi és a pápai gyermekek számára is.

5 5 Természetesen nem kizárni akarják a pápai fiatalokat, de elsősorban a településrészen élő fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését szeretnék biztosítani. Hozzáfűzi, azért nem tudnak a kistelepülések számára kiírt pályázatokat benyújtani, mivel Borsosgyőr település Pápához tartozik, így nem számít kistelepülésnek. Tóth József képviselő Megjegyzi, a fia is vett már részt az egyesület által szervezett táborban. Hozzáfűzi, valóban jobban kellene reklámozni az egyesület hasznos és értékes tevékenységét. Az első táborozást valóban Pápa-Borsosgyőrön hirdették meg, a gyerekek két alkalommal táborozhattak a kupi erdészházban. Megköszöni a beszámolót és reméli, megoldást találnak a felvetett problémákra. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen is vegyen részt az Elnök Asszony, ahol megbeszélhetik a felmerült kérdéseket. Tóth József képviselő Megjegyzi, a Szeméttelep Baráti Kör Egyesület székhelye is a településrészen található, azonban sajnálattal vette tudomásul, hogy a testületi ülésen nem képviseltetik magukat, holott egy fős szerveződésről van szó, ahol a tagok tagdíjat is fizetnek. Megjegyzi, a településrészen székhellyel rendelkező összes civil szervezetet meghívták a városrészi önkormányzat alakuló ülésére, azonban ott sem képviseltették magukat. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 7/2011. (XI.22.) határozat Fogjunk Össze Értük Szülők a Gyermekekért Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. - Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Borsosgyőri Sportegyesület elnöke, Szalai Balázs hétköznapokon külföldön dolgozik, ezért nem tud részt venni a testület ülésen.

6 6 A Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület elnökeként elmondja, az egyesület ig kizárólag serdülő csapatokkal foglalkozott. A Pápai Egyesített Labdarúgó Klub 2005-ben leigazolta az összes fiatalt, így kizárólag felnőtt játékosok fő - futballoztak az egyesület keretében, akik többször nyertek bajnokságot is. Céljuk egy serdülő csapat létrehozása, azonban az a tapasztalat, hogy a futballozni szerető fiatalok nem kívánnak versenyszerűen sportolni. Az egyesület működéséhez szükséges összeget az önkormányzat biztosítja, a felszerelést a tagok saját maguk finanszírozzák. Elsősorban a településrészen élő gyermekek sportolását szeretnék biztosítani, azonban amennyiben van még hely, nyugodtan jöhetnek az egyesülethez pápai fiatalok is. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. Bejelenti, hogy személyes érintettségre tekintettel nem vesz részt a szavazásban. A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 8/2011. (XI.22.) határozat Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. 3. Beszámoló a falugondnok tevékenységéről Előadó: Bánhidi László intézményvezető Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a településrész rendben tartását Bors Gábor végzi, akit a Városgondnokság alkalmaz, és biztosítja a munkájához szükséges munkagépeket. Megjegyzi, Buics Lajos kommunális részlegvezető tisztában van a településrészen található úthibákkal, egyéb problémákkal. Buics Lajos kommunális részlegvezető Elmondja, a Pápa-Borsosgyőrön működő falugondnoki szolgálat különbözik a többi településen működő falugondnoki szolgálattól, mivel itt a munkája nem a gyógyszerek beszerzése, fa felaprítása stb. A Városgondnokság alkalmazásában álló falugondnok feladata a közterületek rendben tartása, a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, buszmegállók takarítása, buszmegállók síkosság mentesítése, hó eltakarítása, és különböző javítási munkák elvégzése. Hozzáteszi, maximálisan elégedettek Bors Gábor munkájával, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a településrész közterületei gondozottak legyenek. Tóth József képviselő Gratulál a falugondnoknak az elvégzett munkához.

7 7 Elmondja, Bors Gábor munkavégzését a Városgondnokság szabályozza, így ha a lakók részéről bármilyen probléma, vagy kérés felmerül, kéri, hogy szóljanak neki, mint a településrészi önkormányzat elnökének, és továbbítani fogja a kérésüket a Városgondnokság felé. Megjegyzi, az ingatlantól az úttestig tartó területet a lakóknak kell rendben tartani. Megköszöni a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a településrészen falugondnoki szolgálat működhet. Korábban is volt már erre példa, azonban akkor a falugondnoknak nemcsak Borsosgyőr, hanem Kéttornyúlak közterületeit is rendben kellett tartania, így kevesebb idő jutott a munkálatokra. Ruzsás Sándorné állampolgár Megkérdezi, kinek a hatáskörébe tartozik a Séd utca páros oldalán lévő eltömődött árok rendbe hozatala. Elmondja, több lakónak is problémát okoz a pangó víz, mivel a sok eső miatt nem tudják május előtt művelni a kertjeiket. Sajnos az ott lévő híd sem oldja meg a problémát, mivel a víz magasabb szinten áll, mint az árok szintje. Ezt a problémát már többször felvetették az elnöknek, azonban választ nem kaptak. A felvetett problémával kapcsolatban elmondja, az említett hidat 30 évvel ezelőtt építették. A híd alatt lévő árokban azért nem tud elfolyni a víz, mert az teljesen megtelt hordalékkal és a falubeliek által odahordott hulladékkal. A víz régen a Séd patakba folyt. A megoldást a híd lebontása, lejjebb építése, az árok kimélyítése, és annak Séd patakig történő meghosszabbítása jelentené. A közutak rendben tartása így a hídé is - Magyar Közút feladata. Megjegyzi, amennyiben a lakók nem szórták volna teli az árkokat, akkor nem teltek volna fel, így most nem lenne probléma. Sajnos jelenleg nem lehet megoldani az árok vízelvezetését, de megkéri a Városfejlesztési Osztály munkatársait, hogy vizsgálják meg a problémát. Ruzsás Sándorné állampolgár Szeretne írásos választ kapni az általa felvetett problémára. Hozzáfűzi, a probléma nem új keletű, hiszen Kocsis Ferencnek, a Közterület-Felügyelet korábbi vezetőjének is tudomása volt róla. A felvetett problémára válaszolva elmondja, szerveznek egy bejárást az elnökkel együtt, ahol megnézik, miről is van szó pontosan, és megvizsgálják, milyen műszaki megoldás jöhetne szóba. Megjegyzi, bármit fel lehet újítani, ha van rá megfelelő fedezet. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

8 8 9/2011. (XI.22.) határozat falugondnok tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul vette. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelete tartalmazza, hogy a város címere és zászlaja mely esetekben használható engedély nélkül. A rendelet-tervezet jelenlegi módosításában javasolják, hogy az önkormányzat címere engedély nélkül legyen használható a részönkormányzat testülete felhívásain, programjain, hirdetményein, valamint a részönkormányzat testülete által végzett tevékenységük során, az önkormányzat zászlaja pedig a részönkormányzat testülete ülésein. Az előterjesztést november 24-i ülésén tárgyalja a testület, és annak elfogadása esetén az önkormányzati rendelet hatályba lépését követően a részönkormányzat jogosult lesz a jelképek engedély nélküli használatára. A képviselőtestület által alapított városi kitüntető díjakról és címekről szóló önkormányzati rendeleteket szintén kiegészítették azzal, hogy a díjak adományozásában ajánlást tehet majd a részönkormányzat testülete is. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy három hónapja alakult Pápa-Borsosgyőrön a Nyugdíjas Klub, amely jelenleg 40 fővel működik, és minden hónap első hétfőjén találkoznak. Gratulál a működésükhöz és jó munkát kíván. Iványi István állampolgár Megkérdezi, hogy magánterületen közúttól milyen távolságra lehet reklámtáblát elhelyezni. Elmondja, mivel ez nem önkormányzati hatáskörbe tartozik, jelenleg nem tud választ adni, azonban az elnökön keresztül akár írásban is tájékoztatni fogják. Czere Sándor állampolgár Elmondja, sok embernek okoz problémát a településrészen, hogy a volt szövetkezeti bolt előtt a fák gyökerei felnyomták a járda burkolatát, és áll a járdán a víz. A kérdésre válaszolva elmondja, Buics Lajossal hat hete vizsgálták meg az említett problémát. Sajnos az autóbusz-megálló építésével eltűnt az árok, a betont pedig felnyomták a fák gyökerei. Első körben a fákat kellene kivágni, és aztán kell megoldást találni a víz elvezetésére. A járda újrarakása megoldást jelentene, azonban az egyik ott lakó Szalai Ferenc kertjének szintje jóval mélyebben van a járda szintjénél, így a víz nem tud onnan kifelé folyni. Először az itt található kapu szintjét kellene megemelni, aztán következhet a járda rendbe tétele.

9 9 Czere Sándor állampolgár Kéri, hogy minél előbb találjanak megoldást, mert sok idősnek és gyereknek okoz közlekedési nehézséget a járda rossz állapota. Hangsúlyozza, megpróbálnak megoldást keresni a problémára. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülésére várhatóan december 20-án kerül sor. Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16,40 órakor bezárja K. m. f. Máté István sk. elnök Kanozsainé dr. Pék Mária sk. jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2012. március 27-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2012. március 27-i ülésén. TAPOLCAFŐI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/25-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2012. március 27-i ülésén. Jelen vannak: Takácsné Molnár Eszter, Vargáné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-130/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén. Jelen vannak: Unger Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012. január 16-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, C. épület, Kossuth-terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012. január 16-i nyilvános üléséről. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, C. épület, Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága TVÉKB ülés sz.: 124-1/2012.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-10/2015. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 29-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról.

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 12/2014. Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-án megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 15/2014.(XII.22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-11/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án

Részletesebben