TURAI HIRLAP. Turai Európa Nap és majális: reflektorfényben a testvértelepülési kapcsolatok Partnerszerzõdés Maserá di Padova városával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Turai Európa Nap és majális: reflektorfényben a testvértelepülési kapcsolatok Partnerszerzõdés Maserá di Padova városával"

Átírás

1 Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP MÁJUS Turai Európa Nap és majális: reflektorfényben a testvértelepülési kapcsolatok Partnerszerzõdés Maserá di Padova városával Hazánknak az Európai Unióhoz történt csatlakozásának elsõ évfordulóját Turán is rendezvénysorozattal köszöntötték. Május elsején a sportpályán újjáéledt az évek óta hiányolt majális, míg este a mûvelõdési házban ünnepi mûsorral várták az érdeklõdõket. Az ünnepi hétvége záró akkordjaként a jelenlévõ testvértelepülések képviselõi megújították a városunkkal évekkel ezelõtt kötött szerzõdéseket, az észak-olaszországi Maserá di Padovával pedig új együttmûködési megállapodás köttetett. Az erdélyi Csíkszentimrérõl és a felvidéki Jászóról, valamint Maserá di Padovából már csütörtökön megérkeztek Fotós szemmel Három megye határán A fenti címmel május 22-ig tekinthetõ meg a Magyar Néprajzi Múzeumban az a kiállítás, melynek anyagát tizennyolc fotográfus készítette Boldogon, Jászfényszarun és Turán. A tavaly nyáron rögzített pillanatképeket az alkotótábor tagjai mint tették azt korábban a Dunaszekcsõn, Kötcsén és a Nógrád megyei Ménes-patak hat településén készített képanyag legsikerültebb darabjaival is önálló fotóalbumban is bemutatják a nagyközönségnek. (folytatás a 8. oldalon) az ötfõs önkormányzati küldöttségek. A vendégek pénteken a fõváros nevezetességeivel ismerkedtek, majd a Néprajzi Múzeumban részt vettek a Három megye határán címû kiállítás megnyitó ünnepségén. Szombaton Tura és környékének látnivalói (mûemlékek, önkormányzati intézmények) következtek, amit délután a kistérség polgármestereinek részvételével megtartott kerekasztal-beszélgetés követett. Ennek fõ témája a kistérségi együttmûködés Európai Unión belüli lehetõségeinek és tapasztalatainak megvitatása volt. A vendégek vasárnap délelõtt a majális rendezvényeit, (folytatás a 4. oldalon) Tizenhárommilliós tervtámogatás Turának Helyiadó-hátralék esetén levehetik a rendszámtáblát Az április 7-i soron kívüli ülésen hozott határozata alapján az önkormányzat 8,1 millió Ft önerõvel támogatja az ipari parkban megvalósult útépítést. Az önerõt a város hitelbõl kívánja biztosítani. Tóth István polgármester elmondta: miután a költségvetésben nem tudtak fejlesztési célra fordítható összeget elkülöníteni, a lakossági kezdeményezésre megvalósuló idei útépítések önkormányzati önrészét is csak hitelbõl tudja biztosítani a város. A pénzintézetek hitelkonstrukciói közül Régi és új szerzõdõ felek képviselõi: balról jobbra Tóth István turai polgármester, Csoltkó Jenõ, a Kassai Megyegyûlés tagja és a felvidéki Jászó képviselõje, Antonio Basso, az észak-olaszországi Maserá di Padova és Kencse Elõd, az erdélyi Csíkszentimre polgármestere A szerzõ felvétele a legkedvezõbbet kívánják igénybe venni, melynek kiválasztása érdekében jelenleg is több bankkal tárgyalnak. A felvehetõ hitel nagysága természetesen függ az önkormányzat által nyújtható biztosítékoktól. (A Pénzügyi Bizottság tájékoztatóját lapunk 2. oldalán olvashatják.) Április 25. Márciusban közbeszerzési eljárást írtak ki a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. A (folytatás a 2. oldalon) Tájékoztató a talajterhelési díjról (3. oldal) Zenészlegendák: Lajtos János ( oldal) A 3. Turai Extrém Nap programja (20. oldal)

2 Tizenhárommilliós tervtámogatást nyert Tura a városközpont rehabilitációjára Helyiadó-hátralék esetén levehetik a rendszámtáblát (folytatás az 1. oldalról) képviselõ-testület a közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján egyhangúlag az Alpinkábel Kft-t pályázata mellett foglalt állást, így a legfeljebb bruttó nyolcmillió forintba kerülõhárom év futamidejû lízingkonstrukcióban megvalósuló beruházás kivitelezését e cég nyerte el. A képviselõk ezután elfogadták a város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Dr. Schmidt Géza könyvvizsgáló írásos jelentésében részletesnek és a jogszabályi elõírásoknak megfelelõnek ítélte a beszámolót. Az eredeti elõirányzat az év folyamán 108 millióval nõtt (ebbõl 87 millió Ft központi támogatás, 10 millió Ft pedig mûködési célú pénzeszköz bevétel volt). Emiatt a többször módosított elõirányzat (azaz a költségvetés kiadásibevételi fõösszege) meghaladta az egymilliárd Ft-ot. Bevételi oldalon az ingatlanértékesítések elmaradása okozott bevételkiesést. Az önkormányzat az 56 milliós folyószámlahitel-keretét év közben általában kihasználta, emellett 20 millió Ft rövid lejáratú mûködési hitel felvételére is szükség volt, melynek visszafizetése idén történik meg. A könyvvizsgáló szerint idén tovább kell növelni az adóhát- 2 ralékok behajtásának hatékonyságát, emellett javasolta: a jelentõs gépjármûadó-hátralékot felhalmozók jármûvérõl a hivatal élve hatósági jogkörével szereltesse le a rendszámtáblát. A város idei költségvetésében rögzített létszámleépítések végrehajtásáról Dolányi Róbertné jegyzõ készített beszámolót. Mint arról korábbi számainkban már tudósítottunk, a Polgármesteri Hivatalban március 1-jei hatállyal, hat hónapos felmentési idõvel két köztisztviselõ munkaviszonyát szüntették meg. A Hevesy György Általános Iskolában április 1-jei hatállyal három technikai dolgozó és egy pedagógus munkaviszonya szûnt meg. A Városüzemeltetési Csoport csoportvezetõ jogviszonya április 30-án ért véget, míg a másik érintett munkavállalóé június 30-án szûnik meg. A jegyzõ arról tájékozatta a képviselõket, hogy a létszámcsökkentések végrehajtása az ilyenkor kötelezõ végkielégítések, szabadság megváltás stb. miatt mintegy 15 millió 170 ezer Ft-jába kerül a városnak. A fenti összegbõl (a hatályos BM-rendelet alapján) Tura állami forrásból 4 millió 267 ezer Ft támogatást igényelhetett. A pályázatot elsõ ütemben május végéig bírálja Áprilisi számunk 4. oldalán Megszüntették a csoportvezetõ munkakörét Ismét a polgármester irányítja a VÜCS munkáját címmel közölt írásunkra az alábbi állásfoglalás érkezett szerkesztõségünkbe: Az Ügyrendi Bizottság tagjainak kozatában. A polgármester úr által az újságban érthetetlennek tartott jutalom nem csak azért volt indokolt, mert a volt VÜCS-vezetõ jól végezte munkáját, hanem azért is, mert õ nem kapott végkielégítést. A volt vezetõ áprilisától volt álláspontja szerint a alkalmazásban, tehát a polgárkozatában. polgármester úr komoly hibákat követett el a Turai Hírlap áprilisi számában megjelent, a VÜCS-csel kapcsolatos nyilatmesteri döntés következtében alig egy évig volt munkaviszonyban a VÜCS-nél. A Bizottság felkéri a polgár MÁJUS el az illetékes tárcaközi bizottság. A számítások szerint a létszámleépítések 2006-ban a Polgármesteri Hivatalban 5,7 millió, a VÜCS-nél 3,269 millió Ft megtakarítást eredményeznek. Az ülésen Tóth István polgármester arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy Tura 13,4 millió Ft támogatást nyert a Az iparterületen mûködõ vállalkozások közül négy az Önkormányzat együttmûködésével áprilisban elkészítette azt a szilárd burkolatú (aszfaltozott) utat, amely a telephelyekre való közlekedéshez alapvetõ fontosságú. Az út hossza 450 méter, szélessége 5 méter, teherbírását kamionforgalomra tervezték. Reagálás cikkünkre Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása mester urat, hogy legközelebb megfontoltabban és következetesen mondjon véleményt. áll az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásában. Tóth István polgármester tudomásul vette az észrevételt. Mint lapunknak elmondta: a lapzárta után, a testületi ülés rövid szünetében adott nyilatkozatában pontatlanul fogalmazott, amiért sajnálkozását fejezte ki. Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól a városközpont rehabilitációját elõkészítõ ütemterv elkészítésére. A 2006 és 2013 közötti idõszakra vonatkozó ütemtervet jövõ májusig kell elkészíteni. A dokumentum az Európai Unió által e célra elkülönített támogatási összegek elnyerésének és felhasználásának alapfeltétele. Tájékoztató az iparterületi útépítésrõl Az útépítés költsége bruttó ,- Ft volt. A négy cég vállalta, hogy a telepe elõtti hosszban kifizeti a rá esõ költséget, ezen túlmenõen elõfinanszírozták a teljes útépítést. Az Önkormányzatra jutó összeg mintegy bruttó nyolcmillió Ft, mely összeget december 31-ig három részletben kell kifizetni az út kivitelezõjének. A vállalkozók példaértékû hozzáállását, együttmûködését köszönet illeti. Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a lakossági hozzájárulású útépítések is folytatódnak. Az önkormányzat a Pénzügyi Bizottság elõterjesztése alapján a májusi képviselõ-testületi ülésen véglegesíti az útépítési hitelfelvételrõl folyó banki tárgyalások eredményét. Részletes tájékoztatást a Turai Hírlap júniusi számában adunk. Nagy-Tóth István a Pénzügyi Bizottság elnöke Kastélymegállapodás Az önkormányzat minden támogatást megad annak érdekében, hogy elõremozdítsa a kastély felújításának ügyét. Ezen megfontolás alapján, több hónapos elõkészítõ munka eredményeként együttmûködési megállapodást kötött a Tura-Invest Kftvel. A cég a Schossbergerkastély felújításának és idegenforgalmi hasznosításának érdekében tárgyalásokat folytat a mûemlék tulajdonosával. TURAI HÍRLAP

3 A szociális intézmények beszámolója Évrõl-évre több ügyfelük van Az április 25-i képviselõtestületi ülésen három turai szociális intézmény vezetõje tartott beszámolót az intézmények tavalyi munkájáról. tali intézkedések száma volt, ami 9 százalékkal több az elõzõ évinél. Néhány adat, amely a Gyámhivatal szerteágazó munkáját jellemzi: a gyermekek védelme érdekében tavaly egy fõ ideiglenes hatályú elhelyezésérõl döntöttek, 13 fõt átmeneti, két kiskorút pedig tartós nevelésbe vettek. A fiatal felnõttek számára (24 éves korig) kérhetõ utógondozás elrendelésére 7 esetben került sor. December 31-én összesen 48 kiskorú (ebbõl Turán 27 fõ) állt gyámság alatt; cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt ötvenen álltak (ebbõl városunkban 26 fõ). Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvé- A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat vezetõje, Sánta Miklós beszámolója alapján az elmúlt évihez képest megnõtt a hét településen regisztrált esetek száma ( zárójelben a turai vonatkozású adatokat tüntettük fel ). Gyermekjóléti szempontból alapellátásban 178 (80) gondozottjuk volt, összesen 86 (47) családban. Védelembe 32 (13) családból 80 (40) fõt vettek. Az intézmény a családsegítõ szolgáltatás keretében 351 (90) fõt regisztrált, ebbõl 28 fõ delmi tevékenységérõl Tóthaktív keresõ, 93 munkanélküli, 49 fõ inaktív keresõ, 181 fõ pedig eltartott. Az intézmény munkáját a védõnõk, a gyermekorvosok, az óvodai és iskolai pedagógusok, valamint Sebes Jánosné igazgatási elõadó készített beszámolót. Tavaly 338 családban 682 kiskorú gyermek és 18 nagykorú részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (2004-ben 64 új kérelem az iskola gyermekvédelmi felelõsének érkezett a Polgármesteri részvételével mûködõ jelzõrendszer segíti. Eredményes, Hivatalba, elutasítottt kérelem nem volt). Az erre fordított kö- segélyakciókban is zel 43 millió Ft 90 százalékát az megnyilvánuló kapcsolatot tartanak állam biztosította. Rendkívüli fenn a Kontakt Alapít- gyermekvédelmi támogatás vánnyal, a szociális ügyekért iránt hat esetben nyújtottak be felelõs Korsós Attila alpolgármesterrel és a helyi karitatív szervezetekkel. A Magyarországi kérelmet, amellyel 12 gyermek rendkívüli támogatására került sor. Az iskolában 475 tanuló révány Cigányokért Közalapítszesült összesen félmillió Ft ösztöndíjpályázatán segítségükkel tankönyvtámogatásban. A gyer- közel száz roma mekek napközbeni ellátásának tanuló kapott ösztöndíjat. A Gyámhivatal tavalyi tevékenységérõl támogatására összesen 9 millió 666 ezer Ft-ot fordítottak. dr. Petõ Nikoletta Dolányi Róbertné jegyzõ ki- hivatalvezetõ készített részle-tes egészítõ beszámolója szerint beszámolót. Az intézmény 2004-ben jegyzõi hatáskörben Tura mellett Galgahévíz, Zsámbok, Valkó és Vácszentlászló 19 gyermek védelembe vételére került sor; e kategóriába sorolt gyámhivatali hatáskörbe utalt gyermekek száma december feladatait is ellátja. A gyámhiva- 31-én összesen 23 fõ volt. KÖVETKEZÕ l apz ár t a : jú ni us 9. megj ele né s: jú ni u s 16. Tájékoztató olvasónk levelére A talajterhelési díjról Móré Lászlóné kedves olvasónk levelében számos kérdést vetett fel a talajterhelési díjjal kapcsolatban. Levelére amit továbbítottuk a Polgármesteri Hivatalba az alábbi tájékoztatást kaptuk. van a hangsúly, a Hivatal munkatársaitól nem várható el és nem is tartozik a feladataik közé, hogy az ügyfelek helyett olvassák el a kipostázott mintegy 800 db tájékoztató levelet, illetve hogy a személyes adatokra vonatkozó részt kitöltsék.) Nem jellemzõ, hogy valakinek vezetékes hálózatból és fúrott/ásott kútból is van háztartáson (házon) belül vízfogyasztása. Ezen esetekben a kútból nyert vizet inkább locsolásra és az állatok ellátására használják. A levélíró a locsolási idõszakra vonatkozó kedvezmény kiszámítási módjának A talajterhelési díjat az Országgyûlés által hozott többször módosított évi LXXXDC. törvény alapján kellett a helyi önkormányzatoknak bevezetnie, és errõl helyi rendeletet alkotnia. Tehát nem csak egy helyi döntésrõl van szó, hanem országosan kötelezõen bevezetendõ díjról, amelynek a technikai lebonyolítására a helyi adóhatóságokat jelölték ki. kérdését is felvetette. A locsolási kedvezmény legegysze- Minden évben március 31- éig kell az elõzõ év vízfogyasztása alapján a bevallást vízfogyasztás 15 %-a átlagban. rûbb számítása: az éves megtenni és a bevallott összeget befizetni. A vezetékes há- hogy a lakosnak kell igazol- Móré Lászlóné kifogásolja, lózatból történõ vízfogyasztás nia: a vállalkozó által elszállított szennyvíz megfelelõ el- esetén a vízszámlák alapján ha ezek a számlák nem állnak rendelkezésre, akkor ér- szennyvizet a tisztítótelepen helyezését, tehát azt, hogy a telemszerûen a Vízmûtõl lehet engedték le. (Mivel a szolgáltatásról a vállalkozó számlát igazolást kérni. A bevallások kitöltésének ad, a levélíró szerint rajta kellene számon kérni a szállít- megkönnyítését elsõsorban a bevallás hátoldalán található mány útját.) Az elszállíttatott kitöltési útmutató segíti, amely szennyvízrõl szóló számla a bevallás soraihoz kapcsolódóan lépésenként segít a szervezet (pl. a Kommunál mellé a szennyvizet befogadó megfelelõ adatok értelmezésében. Itt található meg pl. a azt a megrendelõnek. Kft.) igazolást állít ki és átadja fúrott/ásott kútból történõ vízfogyasztás esetén alkalmazan- teendõ ott, ahol mindkét rend- A levélíró azt is kérdezi: mi a dó átalány számítása. Aki az szer mûködik. Azok, akik a útmutató értelmezése ellenére bizonytalan a bevallás kicsatlakozás mellett a régi szennyvízcsatornára való rátöltésében, az Adóhatóság emésztõt is használják, szabálysértést követnek el. Egyébként munkatársai mind telefonon, mind személyesen készségesen segítenek ebben. (Termé- módszernek, hiszen a szenny- sincs már értelme ennek a szetesen a segítségnyújtáson víz számlázás alapja a mért/bejövõ víz, nem pedig a kimenõ Felhívjuk Kedves szennyvíz (mint régen volt). Emiatt nem lehetséges a saját Olvasóink figyelmét, emésztõben történõ szennyvíztisztítás" különbözõ vegyszerek hogy júniusi számunkat követõen a Turai Hírlap használatával, illetve az ehhez legközelebb augusztus kapcsolódó költségek (pl. Septifos) elszámolása a talajterhelési elején jelenik meg. díjjal szemben. TURAI HÍRLAP MÁJUS 3

4 Turai Európa Nap és majális: reflektorfényben a testvértelepülési kapcsolatok Partnerszerzõdés Perlasca városával (folytatás az 1. oldalról) este pedig a hivatalos záróünnepséget tisztelték meg jelenlétükkel. Bevezetõjében Seres Tünde, a mûvelõdési ház igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd reményét fejezte ki, hogy Tura legújabb testvértelepülési kapcsolata mielõbb kiszélesedik, azaz polgárok közötti, kulturális és gazdasági téren is fejlõdésnek indul. Ezután Tóth István polgármester köszöntötte a megjelenteket, de május elsõ vasárnapja lévén mindenekelõtt az édesanyákat. - Erdélyben azt mondják a kismamára, hogy jövõje van. Köszönjük nekik a jövõt, ami egyúttal a mi jövõnk is! hangsúlyozta köszöntõjében a házigazda polgármester, majd a kifejezés szimbolikus, az EU-majális gondolatiságára vonatkozó jelentésére utalt. Egy évvel ezelõtt az volt jelszavunk: mindannyian Európába megyünk. Mára nyilvánvalóvá vált: össze kell fognunk a polgárokkal, a kistérség és a régió települései- 4 vel annak érdekében, hogy mindannyian meg is érkezzünk Európába. Egymagában a nádszál is meghajlik, kévébe kötve viszont sokkal szilárdabb és erõsebb. A hivatalos ügyben korábban hazautazott Mészáros István, Jászó polgármestere képviseletében Csoltkó Jenõ, a Kassai Megyegyûlés tagja a kapcsolatok bõvítésének lehetõségeirõl szólt. Ennek keretében az idei A külföldi vendégek és a turaiak körében egyaránt nagy sikert aratott a rövid folklórmûsor. Képünkön a Turai Énekmondók és a Zagyva Banda látható Perlasca városa Olasz vendégeink bemutatkozó filmjébõl megtudhattuk, hogy Maserá di Padova városában élt és a városka temetõjében nyugszik Giorgio Perlasca, aki a második világháború idején Budapesten magát a spanyol nagykövetség munkatársának kiadva magyar zsidók százait mentette meg a deportálástól. Kalandos életérõl film készült, amit nemrégiben mutattak be a magyar mozikban MÁJUS Jászói Nyári Egyetemre meg- hívták a Zagyva Bandát, Maczkó Máriát és a Turai Énekmondókat. Kencse Elõd, Csíkszentimre polgármestere megköszönte a turaiak vendég- városa a Maserá di Parmával újonnan kötött megállapodás mellett megerõsítette a Jászóval és Csíkszentimrével ban kötött testvérvárosi szerzõdéseit. Utóbbi nemes gesz- A szerzõ felvételei Az új testvérvárosi kapcsolatot szentesítõ okirat aláírásának pillanatai szeretetét, majd utalt rá, hogy a Turával több mint tíz éve létesített kapcsolat nem csupán önkormányzati szinten mûködik, hiszen az évek során mindkét településrõl számos család alakított ki barátságot egymással. tusnak tekinthetõ, hiszen városunk ezzel is jelezte: Magyarország EU-s csatlakozása után, valamint a sok vitát és ellentétet keltõ december 5-i népszavazás eredménye ellenére is fontosnak tartja a határon - A jövõben még nagyobb túli magyarsággal ápolt felelõsséggel tartozunk e kapcsolatért emelte ki Kencse Elõd, hogy fenntartsuk azt a kapcsolatok megõrzését és továbbfejlesztését. H. Sz. településeink és a magyarok közötti hidat, ami a december 5-i népszavazás eredményeként A mûvelõdési házban levetített rövidfilmbõl az is ki- erõsen leromlott. derült: Maserá di Padova Antonio Basso, Maserá di városa Velence és Padova Padova polgármestere örömét tehát két, egyenként is erõs fejezte ki, hogy a turai küldöttség kulturális gyökerekkel és decemberi látogatását vi- hagyományokkal rendelke- szonozva személyesen is megismerkedhettek zõ település szomszédsákóival. Turával és lagában található, mégsem Látogatásuk nagyszerû lehet azt mondani, hogy a alkalmat teremtett a testvérvárosi maserá di parmaiak a kapcsolatfelvételt rögzítõ szerzõdés aláírására. A turai Õszirózsa Nyugdíjas Klub, Maczkó Mária és a Turai Énekmondók, a Zagyva nagyok árnyékában élnek. A káposztájáról és salátájáról is ismert mezõgazdasági település évente több alkalommal régiószerte népszerû, Banda és Unger Balázs fergeteges nagy múltú kulturális mûsorát követõen a rendezvények helyszíne. A testvérvárosi szerzõdések hagyományápolásban, akárcsak szentesítése következett. A Turán, náluk igen sok többes szám használata nem fiatal vállal aktív szerepet. véletlen: ezen az estén Tura TURAI HÍRLAP

5 Eszmecsere a sokszögletû kerekasztal mellett A kistérségeké a jövõ, ha nem aprózzák el erejüket A kistérségi társulások megalapításának jelentõségét már sok helyütt felismerték, s ez a szervezõdés a Galgamente számára is komoly lehetõségeket jelenthet mondta Szabó Imre, Pest Megye Közgyûlésének elnöke Turán, a város testvértelepüléseinek és a körzet polgármestereinek szervezett kerekasztal-beszélgetésen. A rendezvény résztvevõi a települések közti együttmûködési formák eddigi tapasztalatairól és azok Európai Unión belüli kiszélesítésérõl folytattak eszmecserét. A kerekasztal-beszélgetés levezetõ elnöki tisztét ellátó Szabó Imre hangsúlyozta: olyan pillanatok ezek, amelyek folytatása rajtunk múlik. Ez nem csupán az eddig köttetett és ezután kialakítandó kapcsolatok, hanem a hazai és Uniós szinten kiírt pályázatokon való eredményes részvételre is vonatkozik. Példaként említette Turát, amely a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól épp a napokban nyert el több mint tizenhárommillió forintot a városközpont arculatának kialakítását elõkészítõ terv elkészítésére. És ez még csak a jéghegy csúcsa: a dokumentáció megléte a következõ években nagyságrendekkel több, a városközpont-rekonstrukció végrehajtására fordítható EU-támogatás elnyerését teszi lehetõvé. Kistérségünk polgármesterei közül többen kedvezõen értékelték a települések közötti másfél évtizedes kapcsolatot, Pillanatképek a turai majálisról ami nem csupán önkormányzati, de gazdasági és kulturális szinten is jól mûködik. Jó példa erre a négy településen bevezetett szelektív hulladékgyûjtési és -feldolgozási rendszer, illetve a galgamenti kulturális rendezvényekre így a turai Híresvárosi Vigadalomra a többi településrõl érkezõ fellépõk és érdeklõdõk növekvõ száma. Antonio Basso, Maserá di Padova polgármestere nagyra értékelte a galgamenti települések együttmûködési törekvéseit, mégis óvatosságra intette a jelenlévõket. Az olaszok sokéves EU-s tapasztalattal rendelkeznek, s erre alapozva azt javasolta: a kistérségi társulások elsõ lépésként egyetlen közös feladat ellátására szövetkezzenek, erõik elaprózása helyett lépésrõl lépésre gyarapítsák a vállalt kistérségi feladatok számát. Takács Pál felvételei TURAI HÍRLAP MÁJUS 5

6 Rendõrségi hírek Nyolcmilliós vegyszerlopás a turai szövetkezetben Hiába teljesített éjjeliõr szolgálatot a turai termelõszövetkezet telephelyén, mégis jelentõs anyagi kárt okozó bûncselekmény történt. Ismeretlen elkövetõk a Haraszti-majorban található raktárépület lakatját levágva nyolcmillió Ft értékben vittek el vegyszert. Az éjjeliõr állítólag mindebbõl semmit nem vett észre, mivel épp a telep másik végét ellenõrizte. Ismét történt néhány autófeltörés. Mind a temetõnél történt esetnél, mind a Sport úti bûnténynél az autóban hagyott táska és mobiltelefon csábította a bûnözõ(ke)t cselekvésre. Szintén visszatérõ sláger a színesfémlopás. Ezúttal az egyik cég telephelyérõl vittek el ismeretlen személyek réz- csöveket és egyéb fémtárgyakat. A kár kb. 310 ezer Ft. A Seregély út egyik ingatlanáról 4 db alumíniumból készült könnyûszerkezeti elemnek kelt lába. Ennek összértéke mintegy 150 ezer Ft. Az idõjárás tavasziassá, sõt nyáriassá fordulásával a kerékpárosok is kirajzottak az utakra. Többségük nem tartja fontosnak, hogy jármûvét világítóberendezéssel lássa el, holott ezt a KRESZ elõírja. A rendõrség arra kér mindenkit, hogy tegyen eleget az erre vonatkozó szabályoknak. A kerékpárosok egyébként rövidesen nagyszabású közúti rendõri ellenõrzésre számíthatnak. R. Z. A Gödöllõi Rendõrkapitányságon Körzeti munkaértekezlet a gyermekek védelmében Keresik az ismeretlen tettest Sorozatos sorompórongálás történt a Vásártéren Áprilisban volt olyan hét, amikor valakik minden éjjel leszakították a Vásártérnél felállított sorompót. A rongálási kár lapzártánkig több tízezer forint. A Polgármesteri Hivatal feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendõrségen. Salgótarjánból jöttek az elkövetõk Zsarolók áldozatainak jelentkezését várják Április 26-án Tóth Csaba A családsegítõ- és gyermekjóléti A Gödöllõi Rendõrkapitányság elõre megbeszélt találkozó során r. õrnagy, a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje munkaértekezletre hívta meg a szolgálatokhoz és a rend- õrséghez egyaránt bárki bizalommal fordulhat, ha úgy érzi: zsarolás bûntett elkö- vetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a egy versegi vállalkozót élet- veszélyesen megfenyegettek és a családja kiirtását helyezték kilátásba, gödöllõi, illetve kapitányság õt lelkileg, testileg bántják, elnyomják. fényképen szereplõ B. Tibor amennyiben nem fizet illetékességi területéhez Gödöllõn, a kapitány- (32) és társai: F. Imre (29), F. nekik négymillió Ft-ot. A sér- tartozó településeken mûködõ ságon évek óta mûködik a Krisztián (24) és O. Henrik tettet bántalmazták is, aki családsegítõ- és gyermek- Bûnmegelõzési Tanácsadó és (27) salgótarjáni lakosok ellen. könnyû sérüléseket szenvedett. jóléti szolgálatok vezetõit, Áldozatvédelmi Iroda is, ahová Fenti személyek január A vállalkozó ezt követõen fordult munkatársait. szintén fordulhatnak segítségért, 25-én a délelõtti órákban Ver- a rendõrséghez, majd a A találkozón értékelték a tanácsért. seg és Nagykökényes között pénz átadása elõtt az elkövetõ- rendõrség és a szolgálatok között egy évvel ezelõtt kötött A férfiak valószínûleg több ket elfogtuk. együttmûködési megállapo-dás Rendõrségi közlemény alkalommal követtek el hasonló tapasztalatait, valamint megbeszélték a napi munka során A Gödöllõi Rendõrkapitányság tájékoztatja a tisztelt állampolgárokat, bûncselekményeket, ezért kérjük: akiket a fenti személyek jelentkezõ problémákat. Az hogy mûszaki megoldás miatt a kapitányság in- különbözõ szolgáltatások teljesí- értekezleten Szilágyi Katalin r. gyenesen hívható 107-es illetve 112-es segélykérõ telefonszámainak, tése (pl. tartozások, adósságok alezredes, a Bûnmegelõzési illetve a városi vonalának hívása esetén sok esetben behajtása) során fenyegetéssel Csoport vezetõje ismertette a foglalt jelzés hallható, vagy pedig több kicsöngés után sem kisebb-nagyobb pénzösszegek tavalyi év kiskorúakkal kapcsolatos történik meg a kapcsolás. Amennyiben ezekre a telefonvo- átadására kényszerítettek, je- intézkedéseit, így szó nalakra egy idõben több hívás érkezik, akkor a jelenleg üzelentkezzenek a Gödöllõi Rend- esett az eltûnésekrõl, az általuk melõ digitális telefonközpont a beérkezõ hívásokat idõrend õrkapitányságon (Gödöllõ, és sérelmükre elkövetett bûncselekmények szerint besorolja, majd miután szabaddá válik a vonal, Petõfi S. út 6-10.), vagy a 28/514- alakulásáról, va- lamint a családon belüli erõszak kérdéseirõl is. azonnal automatikusan kapcsolja a sorban következõ hívót. A fentiek alapján - a fennálló mûszaki probléma megoldásáig - kérjük szíves türelmüket és megértésüket! 655, az ingye-nesen hívható 107- es, 112-es, 06-80/ telefonszámok egyikén MÁJUS TURAI HÍRLAP

7 TURAI HÍRLAP MÁJUS 7

8 Három megye határán kiállítás a Néprajzi Múzeumban Képíró mesterek lényeglátó pillanatfelvételei (folytatás az 1. oldalról) Bevezetõjében a házigazda Gera Mihály fotótörténész elmondta: a Magyar Néprajzi Múzeum idõrõl-idõre bemutatja több mint félmillió da- lanatok címû kiállításnak. Utóbbi a háromezres lélekszámú községben az elmúlt nyolc évtizedben készült portrékból és fényképdokumentációkból ad ízelítõt Sára Sándor filmrendezõt Kresz Albert fotómûvész kaluzolta a kiállításon rabból álló fényképgyûjteményének emelte ki Püspökiné Nagy egy-egy téma köré Erzsébet, Boldog polgármesemelte csoportosított részletét. A tere. Gyõriné dr. Czeglédi Jász-Nagykun-Szolnok, Heves Márta, Jászfényszaru polgármestere és Pest megyék határának találkozásánál, örömét fejezte ki, alig tíz kilométeres hogy a mûvészi elõretekintést körzeten belül fekvõ há- sugárzó felvételek révén a rom település elesett pillanatait bemutató tárlat méltó folytatása büszke Jászság is bemutatkozhat. Tóth István turai polgárnyílt a novemberben megmester az alkotók kiállításban (és ugyancsak május 22- megnyilvánuló ajándékát köszönte ig megtekinthetõ) Boldog pil- meg, valamint azt az MÁJUS élményt, hogy a három település lakói a fotográfusok szemével nézve is megismerhetik magukat, egyúttal újra átélhetik életük olykor legben-sõbb pillanatait is. - Bár politikusaink, az általuk meghatározott kistérségi határok és a megyehatárok egyaránt igyekeznek elhatárolni bennünket egymástól, jól látható, hogy összetartozunk hangsúlyozta Tóth István. Remélem, a tárlat képei sokakat elgondolkodásra késztet. Tavaszi Hadjárat Emléktúra Toborzót tartottak a turai Piactéren Fotók: Takács Pál Elõzõ számunkban lapzárta utáni hírben tudósítottunk a Tavaszi Hadjárat Emléktúra keretében április 2-án a turai Piactéren tartott ünnepi megemlékezésrõl. Felvételeink a rendezvényen készültek. - A képek fotográfusait én leginkább képíró mestereknek nevezném, turaiként pedig tanúsítom alkotásaik hitelességét és fontosságát emelte ki megnyitó beszédében Sára Sándor operatõr, filmrendezõ. A fotográfia fontosságát méltatva utalt arra, hogy pl. a Petõfit ábrázoló dagerrotípia, a két világháború eseményeit megörökítõ felvételek nélkül szegényebbek lennénk. E tárlat azért is fontos, mert képeibõl számos információt olvashatunk ki, gazdagabbak lettünk általa, segítségükkel pedig utódaink vissza tudnak majd tekinteni a múlt e szeletére. Sára Sándor hangsúlyozta: ma már mindenhonnan képek áradnak felénk; úgy tûnik, a huszadik és a huszonegyedik század a láttatók százada. A képek mondanivalójának folyamatos feldolgozásával lényeglátókká váltunk, bár látásunkat olykor megpróbálják beszennyezni ezért fontos annyira a világ bemutatásának tisztasága, amely a Három megye határán címû kiállítás fotográfiáiban is tükrözõdik. Hídi Szilveszter TURAI HÍRLAP

9 Dolgoztak Örömmel fedeztem fel, hogy szorgos kezek ismét hozzáfogtak a Schossbergerkastély csinosításához. Mielõtt még olvasóink héthatárig elhallatszó Na vééégre! felkiáltással örvendezni kezdenének a régesrég várt jó hír hallatán, hozzá kell tennem: a munkálatok sajnos csak jelképesen kezdõdtek meg. Mint azt felvételünkön is látható, a Néprajzi Múzeum egyik kiállítótermében felfüggesztett kulisszák a turai kastély jellegzetes részleteit varázsolták a Három megye határán címû fotókiállítás látogatói elé. A fenti valljuk be, eléggé bulvársajtós kezdés persze nem véletlen. A kiállító fotómûvészek közül többen évek óta fotózzák Ybl Miklós jobb sorsra érdemes turai remekét; legjobb felvételeikbõl néhány évvel ezelõtt nagysikerû kiállítást rendeztek a turai mûvelõdési házban. Az alkotók közül egy éven belül ketten is magas állami kitüntetésben részesül- Varga Kálmán 2002 augusztusi hivatalba lépése után még abban a hónapban ellátogatott a turai kastélyba, és hivatala nevében hathatós lépéseket ígért a mûemlék helyreállítása ügyében. A kastély jelenlegi állapotának ismeretében felvetõdik a kérdés: tek: Fuszenecker Ferenc tavaly, Kresz Albert pedig idén március 15-én vehette át a Balogh lehetséges, hogy a KÖH Rudolf-díjat. elnöke még a tisztikeresztnél is nagyobb kitün- A Schossberger-kastély képzeletbeli krónikájába kívánkozó tetésre érdemesült volna, nevek sorában idén nem csak ha a KÖH néhány, Kresz Albert neve mellé jegyezhetnénk be a magas szintû tos bírság kiszabása he- egyenként százezer forin- elismerés tényét. Március 15-én lyett célravezetõbb nyo- dr. Varga Kálmán, a Kulturális mást gyakorol a turai Örökségvédelmi Hivatal elnökének munkáját a Magyar mûemlék tulajdonosára? Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével ismerték -hisziel. Megyei mesemondó verseny Turán, helybeli tanulók sikereivel Évtizedes hagyomány a "Hipp! Hopp! Mesét hoztunk!" Április 1-jén a turai Hevesy György Általános Iskola adott otthont a megyei mesemondó versenynek. - A verseny célja mindenekelõtt a hagyományápolás, hiszen már több mint egy évtizede mi fogadjuk megyénk legjobb mesemondó gyermekeit, hogy egymásnak nagyon kellemes órákat szerezve összemérjék tudásukat mondta Petrovics Sándorné, a rendezvény fõ szervezõje. A tehetséggondozás területén is nagy szerepe van ennek a találkozónak, de jelentõs szerepet tölt be a gyermekek kifejezõképességének fejlesztésében, valamint az olvasás iránti igény felkeltésében is. A versenyen 13 iskola 36 tanulója vett részt; közöttük több olyan iskola (de tanuló is) akadt, akik már visszatérõk, többször versenyeztek nálunk. Jólesõ érzés volt a résztvevõk véleményét hallani, amely szerint a verseny nagyon jól szervezett volt. Nagyon magas színvonalú volt a résztvevõk bemutatkozása, amely egyben azt is jelentette, hogy a zsûrinek nem volt könnyû dolga. a kastélyon Garczik Richárd átveszi a megyei elsõ helyezettnek járó díjat A verseny megrendezését a turai önkormányzat anyagilag is támogatta, a rendezvény fõvédnökségét a korábbi évekhez hasonlóan Tóth István polgármester vállalta. Természetesen a tantestület tagjai is nagy segítséget nyújtottak. A mesemondó versenyt dr. Liposits Zsoltné iskolaigazgató nyitotta meg. A rövid mûsorban az iskola negyedikes énekmondói, Maczkó Mária tanítványai népdalokkal léptek fel, majd a 4.d osztályos Solymosi Máté hegedûszólója következett, végül a 2. a osztály tanulói nagysikerû cigánytánccal lepték meg a közönséget. A turai versenyzõk közül kimagasló szereplésével megyei elsõ helyezést ért el a 4. osztályos Garczik Richárd. Önkormányzati különdíjat kapott Detre Dávid 2. osztályos és Meleg Márk 3. osztályos versenyzõ. Major Botond 1. és Szilágyi Nóra 4. osztályos tanulók a középmezõnyben végeztek. Takács Pál A szerzõ felvétele TURAI HÍRLAP MÁJUS 9

10 A próféták nem hûtlenek Nanni óvónéni és az új hévízgyörki óvoda Egy régi népi mondóka mit sem vesztett aktualitásából: Saját falujában senki sem lehet próféta! Bizony hazánk gyakorlatában a tehetségek elvándorlása már a korábbi évszázadokban is hatalmas méreteket öltött. A legtöbb esetben itthon nem nyílt lehetõség arra, hogy egyes feltalálók, írók, mûvészek megkapják a kellõ segítséget kibontakozásukhoz. Így van ez városunk esetében is. De mi rájuk is büszkék vagyunk, fõleg akkor, ha arról érkeznek információk, hogy újonnan választott munkahelyükön említésre méltó eredményeket tudnak felmutatni. Gondoljuk csak a világszerte ismert, városunkban született szemészorvosra, akit regényei által is jól ismerünk, vagy arra a festõmûvészre, aki egy új irányzat elfogadásával vált világszerte ismertté. Persze jóval többen vannak, akik kiváló munkáját csak szûkebb pátriájuk ismerheti, de az elismerés akkor is jár nekik. Szilágyiné Pápai Anna óvodavezetõ, közismert nevén Nanni óvónéni 30 éve dolgozik a hévízgyörki óvodában. Az ottani Hírmondó nemrégiben arról tudósított, hogy a nagyközségben új óvodaépületet avattak, ahol 107 gyermek nevelését és ellátását látják el kiváló körülményeik között. - Miért volt szükség az új óvodára? kérdeztem Nanni óvónénit. - A régi épületek vizesek, sötétek, kicsik és nagyon szûkek voltak. Két épületben voltunk elhelyezve, az egyikben három, a távolabbi épületben pedig egy csoport szûkösködött. Mindenben csak a legszükségesebb állt rendelkezésünkre a gyermekek ellátásához. -Mennyibe került a beruházás és honnan sikerült megszerezni az anyagi hátteret? -A beruházás 180 millióba került. 13 milliót a pályázatunkkal nyertünk el és 10 milliós hitelt is sikerült igénybe 10 vennünk. A többi pénzt önkorményzati és alapítványi erõforrásokból kaptuk. A szülõk is nagyon sokat segítettek nem csak személyes munkavégzésükkel, hanem az alapítványi rendezvényeinken való aktív részvételükkel is. Elég jelentõs összeg futott be a felajánlott 1 %-okból és más befizetésekbõl is. - Csaknem minden óvodás gyerekre jut egy helyiség az új óvodában... Elõzõ számunkban arról adtunk hírt, hogy Tóth Gábor országgyûlési képviselõ a domonyi önkormányzattal együtt kezdeményezte az M3-as autópálya domonyvölgyi felhajtójának megnyitását. Azóta megérkezett Kóka János miniszter levele, amely alapján egyértelmûvé vált, hogy az autópálya díjasításával egyidõben, 1998 elején lezárt csomópont továbbra is zárva marad. A szakminiszter álláspontja szerint az autópálya továbbépítése során már a 80-as években megszûnt a csomópont valamennyi irányt kiszolgáló funkciója. A kedvezõtlen terepadottságok miatt itt található a 3. számú fõút és a Budapest-Miskolc vasútvonal felett átvezetõ völgyhíd szabványos, a minimális mûszaki paramétereket kielégítõ csomóponti kialakításra nem volt mód ig ugyan használatban volt egy gyorsítósáv nélküli szabványtalan felhajtó ág Budapest irányába, azonban balesetveszélyessége miatt ez és a többi ág jelenleg kizárólag az üzemi forgalom céljait szolgálja. Ezen a helyen a nehéz terepviszonyok és a völgyhíd szélesítésének szükségessége miatt szabványos csomópontot csak aránytalanul nagy költséggel lehetne kialakítani. Kóka János szerint Domonyvölgy határában a forgalmi igények nem indokolják új autópá MÁJUS - Ez így igaz. A gyermekek igényeinek kiszolgálására 67 helyiség áll rendelkezésre. Mindennek meg van a maga helye és a funkciója, így például van programszoba, pihenõszoba, orvosi szoba, elkülönítõ, tornaterem. Az óvodaavató ünnepség Joubert idézetével zárult: Gondolj a múltra, ha számadást végzel, a jelenre, ha örömöd van, a jövõre mindenben, amit cselekszel! A lya-csomópont létesítését, mert az M3-as Gödöllõ és Aszód körzetében megfelelõ sûrûségû csomóponti kapcsolattal rendelkezik. Véleménye szerint a lezárt csomópont újbóli megnyitásától Bag belterületén sem sikerek sok mindenért kárpótolnak, mégis felvetõdik a kérdés: Nem dolgozna szívesebben szülõfalujában, Turán? - Nagyon jól érzem magam Hévízgyörkön felelte Nanni óvónéni. Szeretem a hévízgyörkieket, és már nagyon jól ismerem a falu lakóit. Szeretek itt dolgozni. Úgy gondolom, hogy az itt végigdolgozott 30 év most gyümölcsözik! Takács Pál A miniszter szerint nem csökkenne Bagon a forgalom Zárva marad a domonyvölgyi csomópont December 31-én végleg bezárják az aszódi laktanya kapuit. Az ezred irányítása alá tartozó nagytarcsai laktanya bezárásáról már korábban döntöttek; a püspökszilágyi lõtér megmarad, katonáit más alakulat veszi át. Három évvel ezelõtt nagyszabású laktanyarekonstrukció kezdõdött Aszódon, ami bíztató jövõt sugallt az itt szolgálatot teljesítõknek. Épp ezért mindenkit megdöbbentett a bejelentés. Lapunk várható forgalomcsökkenés, mivel az Aszód és Tura körzetébe irányuló célforgalom a kedvezõbb elérési idõ miatt továbbra is a bagi csomópontot használná. -rázós- Három éve hiába újították fel Végleg bezárják az aszódi laktanyát megkereste Bocskai Istvánt, a Honvédelmi Minisztérium sajtószóvivõjét, aki a szaktárca döntését a két éve elindított haderõreformmal magyarázta: a felsõ vezetés a korábbinál kisebb, ám annál korszerûbb hadsereget kíván mûködtetni. Azóta nemcsak a harcoló alakulatok és a legénység száma csökkent, hanem a vezetõké is (az aszódi vezetésbiztosító ezrednek pedig éppen az õ kiszolgálásuk volt a feladata). A szóvivõ lapunknak elmondta: megkezdõdtek a személyes elbeszélgetések a tisztekkel, tiszthelyettesekkel. Nekik máshol ajánlanak munkát, ami azonban nem biztos, hogy Aszódhoz közeli helyen lesz. A honvédségi közalkalmazottak esetében errõl sem lehet szó, nekik maguknak kell új állást keresniük. Az elkövetkezõ hónapokban az is eldõl, mi lesz a laktanya épületeivel, valamint a nõtlentiszti szállóval és a helyõrségi klubbal. A hasznosítás fõ szabálya szerint a Honvédelmi Minisztérium élhet vagyonkezelési jogával, és dönthet úgy, hogy eladja az egyes objektumokat. Az ebbõl befolyt össszeget más laktanyák fejlesztésére köteles fordítani. Ugyanakkor a tárca határozhat úgy is, hogy a tulajdonjogot átadja az önkormányzatnak. R. Z. TURAI HÍRLAP

11 , TOMY Biztonságtechnika Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tura,Vasútállomás Tel/Fax: (28) Tel: Tüzéptelep: Galgahévízi kirendeltségünk turai Tüzép-telepünkre költözött! TURAI HÍRLAP MÁJUS 11

12 Szép tavaszi zsongás Fekete László Emlékkoncert Az ünnepi mûsor elsõ részében, Maczkó Mária népdalénekes bevezetõ éneke után az egykori tanítványok, valamint a családtagok léptek fel. A Debreceni Kölcsey Kórus csodálatos dalait Duffek Ildikó, Takács Réka és Tamási László vezényelte; Duffek Mihály zongoramûvész mellett ifj. Duffek Mihály fagottszólóját, valamint Természetesen nem maradt el a Zagyva Banda fellépése sem Unger Balázs vezetésével, valamint a Maczkó Mária vezette Turai Énekmondók mûsora sem. Emlékezetes volt Tóth Csaba furulyaszólója és Maszlag Tamás dobmûvész produkciója is. -s -l A szerzõ felvételei Bartók Béla Mûvelõdési Ház Színház, filmvetítés, népzenei és kórustalálkozó Szép tavaszi zsongás címmel a hatvani Kocsis Albert Zene- április 16-án a mûvelõdési iskola fuvolista növendékeit ház harmadik alkalommal hallhatta a közönség. Nagy sikert Június 4-én és 11-én, rendezte meg a Fekete László ének-zene tanár és római katolikus aratott Ráthy-Fercsik Szil- via magánénekes mûsorszáma szombaton 19 órától a Fõnix Színtársulat bemutatója: kántor-karnagy emlé- ifj. Rásonyi Miklós zongorakísévia kére szervezett ünnepi koncertet. A mûsor második részéban Bernarda Alba háza retével. Federico Garcia Lorca: A teltházas rendezvényt turai csoportok és szólisták Szabó Imre országgyûlési képviselõ, léptek fel. A Turai Templom Bernarda - Szabó Katalin a Pest Megyei Közgyû- Magyarok Nagyasszonya Poncia - Hangodi Szilvia lés elnöke nyitotta meg, aki méltatta városunk karnagyának és énektanárának munkásságát. A szónok az alábbi, Kórus Tóth Péter László karnagy vezetésével emlékezett a zenepedagógusra, de a Micro-fon zeneiskola és a Podmaniczky Angustias - Békési Judit Magdalena - Virgancz Judit Amélia Kis Erika Martirio - Diligens Regina Kodály Zoltántól származó Mûvészeti Iskola turai Adela - Tóth Zs. Nóra idézetre hívta fel az ünneplõk figyelmét: Mit ér az élet zene nélkül? növendékei is kedves perceket szereztek az ünneplõ közönségnek. María Josefa - Láng Éva A koreográfiát megálmodta és betanította: Valkó Lilla. A díszletet kitalálta és készítette: Lukács Gábor. A drámát mindig is szerette, a darabot ezért színpadra vitte: Diligens Melinda. Belépõdíj: 200 Ft/diák és nyugdíjas, 400 Ft/felnõtt. * A Turai Mozgó Videófilmklub Keleti Bazár címû sorozatának újabb vetítései: Május 22., vasárnap 17.00: Isteni játék színes, szinkronizált, ausztrál-bhutani filmvígjáték (1999) 94 A Költészet Napján Ady-est Havas Judittal A Költészet Napja tiszteletére a Bartók Béla Mûvelõdési Ház Ady-estet szervezett, amelynek fõszereplõje Havas Judit elõadómûvész volt Galambos András és Diligens Melinda közremûködésével. A zongoránál Horváth Bálint zongoramûvész Kodály Zoltán és Bartók Béla mûveinek felidézésével járult az elhangzott versekben rejlõ szépség felidézéséhez. Azt hiszem, a Költészet Napjának igazi jelentõséget az alábbi idézet adja, amelyet Havas Judit Vallomás címû mûvébõl idézünk: Ea: Dr. Féjja Sándor filmpszichológus Június 5-én, vasárnap 17.00: Tavasz, nyár, õsz, tél színes, feliratos, dél-koreainémet romantikus dráma (2003) 103 Ea: Pápai Zsolt filmkritikus Június 19-én, vasárnap 15 órától a mûvelõdési ház szabadtéri színpadán: XXIX. Bárdos Lajos Zenei Hetek Turai Népzenei és Kórustalálkozója Kísérõrendezvény: Szekeres Erzsébet textilmûvész Örökségem címû, Galgamenti motívumok ihlette varrott képeinek ünnepélyes kiállításmegnyitója Megnyitja: Phd. Lábadi Károly néprajzkutató Közremûködik Maczkó Mária népdalénekes. Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub népviseleti bemutatót tart a megnyitón. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Miért tartom fontosnak a verset, a versmondást? Mert a versben megszépülnek a szavak, s eljuthatunk lélektõl lélekig. Felmutathatjuk a jobbítani, a változtatni akaró szándékot, az ártó érõk ellen való tisztaságot. Számot adhatunk, eltûnõdhetünk közösen a hagyományokról, s helyünkrõl a világban. Megélhetjük a fentet és a lentet s megtisztulhatunk a költészet által. Sajnos a színvonalas estre városunk lakói közül igen kevesen voltak kíváncsiak. Takács Pál MÁJUS TURAI HÍRLAP

13 Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Éjjel-nappal hívható számaink: Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet Kérjük, támogassa mûködésünket! A Turán szolgálatot teljesítõ rendõrök telefonszáma: TURAI HÍRLAP MÁJUS 13

14 A Föld Napját ünnepeltük Mûsor Tündérrel, Méhecskével Ismét Challenge Day, avagy: A Kihívás Napja Április 22-én az iskola aulájában a Föld Napja alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak. A mûsort Raksányi Ildikó és Jenei Csabáné tanárok szerkesztették. Amikor felcsendült Vivaldi: Négy évszak címû mûve, a Tündér ( Benke Barbara ) és a Méhecske járta, röpködte végig a várakozókat, majd Hertelendy Kitti szavalatában gyönyörködhettek, aki Szabó Lõrinc: Tavasz címû versét adta elõ a tánccsoport közremûködésével. A nyarat idézõ melódiák szavalója Horváth Klaudia volt, aki Sarkady Sándor: Nyár címû költeményét adta elõ a tánccsoport segítségével. Hóka Nikolettõl frissen meszelt falat. A parkolóban fényes nappal több kocsit is feltörtek, legutóbb száz- Köszönjük Szabó Tamásnak, hogy biztonságosabbá tette óvodánkat! Köszönjük, hogy kamerás megfigyelõ- és ezer beléptetõ rendszert szerelt fel az 1. számú óvodában két kaputelefonnal, belsõ nyitógombokkal. Mindezt ingyen, ajándékba kaptuk! Sok gondot, keserûséget okoztak már számunkra a betörések, lopások, sok kárt okoztak a rongálások is. Egyesek csak úgy szórakozásból a vaskerítésen próbálták ki erejüket, összevissza hajlítgatva azt, a facsemetéket kitörték, a kerítésen átmászva az udvaron lévõ játékokat megrongálták, összekenték a 14 Áprily Lajos: Lomb-halmok címû versét hallhatták, miközben a táncosok produkciójával együtt az õsz szépségeivel ismerkedhettünk meg. Végül az évszakok bemutatkozása a télbe torkollott Szabó Mária szavalatával, aki Bözödi György: Tél címû költeményét adta elõ. Ugyancsak Szabó Mária adta elõ a záróverset ( Osváth Erzsébet: Szivárvány), amely ugyancsak Földünk tiszteletére és szeretetére figyelmeztetett. A mûsor technikai segítõje volt Juhász Bettina, Gócza E. Hajnalka és Gregus Ernõ. Farkas Bernadett a Diákönkormányzat elnöke Ajándék az 1. számú Óvodának Ingyen riasztórendszer szülõi segítséggel forintot zsákmányoltak egy kereskedõ autójából. Néhány nappal elõtte az udvaron lévõ kerékpártárolóból délben lopta el egyik dolgozó biciklijét egy gátlástalan kamasz. Szerencsére ezt azonnal észrevették, így gépkocsival a tolvaj nyomába eredtek, aki a felbõszült asszonyokat látva eldobta a biciklit és hanyatt-homlok futva menekült. Egy idegen férfi kihasználva, hogy a dajkák és az óvó nénik a munkájukkal voltak elfoglalva besurrant az öltözõbe és pénztárcákat lopott el. Késõbb hallottuk, hogy a kör MÁJUS 15 perc sporttal egészségünkért és településünkért Május 25-én, szerdán 0 21 óráig: A KIHÍVÁS NAPJA Akar egy jó napot? Szeretne nyerni? Nem kell mást tenni, csak részt venni a játékos világsportnap turai programjain. Sportoljon, játsszon az egészségéért! A verseny célja és alapelve : a játékosság, vidámság, az örömszerzés, hogy mindenki jókedvûen gondoljon vissza erre a napra. Ezzel a felhívással szeretnénk megszólítani valamenynyiüket; életkorra, nemre való tekintet nélkül, hogy vegyenek részt minimum 15 perces pulzusnövelõ, aktív sportolással ezen a megmérettetésen. Azért, hogy emlékezetes maradjon ez a nap, szeretnénk apró emblémás ajándéktárgyakkal kedveskedni a nyezõ óvodákat is meglátogatta. És sajnos még sorolhatnánk... Most már monitoron figyelhetjük az óvoda környékét; látjuk, ki csönget be, beszélhetünk vele, eldönthetjük, hogy kaput nyitunk-e. A gyermekek biztonságát is szolgálja ez a zárt rendszer, mert az óvoda kapuja közvetlenül a forgalmas útra nyílik, de így a gyermek csak felnõttel együtt tudja elhagyni az óvodát. Ezért a szülõk nevében is köszönjük e nagylelkû felajánlást! Gólya Istvánné óvodavezetõ résztvevõknek. Ezek megvásárlásához a helyi vállalkozóktól kaptuk a segítséget, amit ezúton is köszönünk. Várjuk mindannyiukat résztvevõként és érdeklõdõ közönségként egyaránt! A részletes programot plakátokon hirdetjük! Szánjon 15 perc jókedvet egészségére! Szívélyes üdvözlettel: Seres Tünde, a Bartók Béla Mûv. Ház vezetõje, valamint a szervezésben részt vállaló civil szervezetek nevében: Jenei Csabáné, a Szép Turáért Egyesület elnöke; Kuti József, a Vigyázó Kör (Egyesület Turáért) elnöke, Nagy-Tóth István, a Turai Városi Sportkör elnöke, Gyenes László, Tura Biztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület elnöke és Gyõri László, a Szaratov Klub vezetõje. Tornászsikerek és köszönet Április 15-én Pécsett rendezték meg az Országos Diákolimpia tornász döntõjét, ahol a turai tornászleányok az elõkelõ 13. helyezést érték el. Két héttel korábban mintegy bemelegítésként a Szársomlyó Kupa meghívásos tornászversenyen hetedik helyen végzett csapatunk. A csapattagok szülei szerkesztõségünkhöz eljuttatott levelükben köszönetüket fejezték ki Csighyné Szota Katalin és Kovácsné Demetrovics Krisztina edzõknek, akik sokat dolgoztak a szép sikerekért. Külön köszönik dr. Liposits Zsoltné igazgatónõnek, hogy meghívásuknak eleget téve március elején elkísérte a versenyzõket Nagykõrösre, a turai csapat számára elsõ helyezést hozó megyei döntõ helyszínére. TURAI HÍRLAP

15 TURAI HÍRLAP MÁJUS 15

16 Zenészlegendák: Lajtos János (Szatyor) "A focit is imádtam, végül mégis Tóth Sanyi harmonikázott, Sanyi, a Csesz kivált közülünk. Többek között játszott Lajtos János (Szatyor) az 50-es évek elsõ felében születettek Balog Sándor (Csesz) bõgõzött, én szaxofonoztam. A mai velünk Köles Péter (Ficser) új zenészgenerációjához tartozik. A fiatalság a szegénység ellenére is zavartalanul tanulhatott és járhatott iskolába. Az idõsebb tanárok a Magyarországot sújtó háborúk, forradalmak napig jól emlékszem az elsõ dobon, Batta Mihály (Samu) lagzira, amiben zenéltem gitáron, Edvi Lajos dobon, után még intenzívebben tanították és nevelték a gyerekeket. A 1969-ben Gólya (Dunni) Péteréknél. Ekkor még tanuló- elnézést, ha valakit véletlenül Gémesi József harmonikán sport mellett a zene volt a legnépszerûbb az ifjúság szemében. A nevelés megtette a hatását, ugyanis Szatyor életében a mai pénzt kaptam, ötven meg kihagytam volna. Ekkor még napig meghatározó a zene és a foci iránti szeretet. száz forintokat. Aztán természetesen én is zenekari tag voltam, de - Jani, miért a muzsika és a sport a kedvenced? muzsikus, aki hatással lett volna rám, apám viszont nagyon szeretett beindult a szekér, egyre több lagziban, bálban játszottunk. már érett bennem a gondolat, hogy alakítok egy zenekart, aminek én leszek a vezetõje. - Amikor én az ötvenes mulatni, nótázni. Gyerek- - Tudomásom szerint vidé ben négy taggal meg- évek végén Turán elkezdtem koromban a hévízi úton laktunk, ken is népszerûek lettetek... alapítottam a Kristály zene- iskolába járni, színjátszó körök, ami közel volt a Magdol- - Zsámbokon és Vácszentkart, amiben négyen voltunk: népitánc, foci, kézilabda, na utcához, a cigánysorhoz. Az lászlón leszerzõdtettek az ottani Braun József billentyûzött, és még sorolhatnám, mennyi öregem az összes régi cigányzenészt presszókba. Ezek mellett Sima László gitározott, Edvi mindennel foglalták el a tanítók ismerte, akik elhúzták lagziztunk. Volt olyan ese- Lajos dobolt, én pedig szaxo- a gyerekeket. Akkor nem a kedvenc nótáit. Kedvelte tünk, amikor négy nap alatt fonoztam. Így zenéltünk lehetett az iskolából lógni õket, de õt is szerették, tisztelték. három lakodalomban muzsi- nyolc évig. Vendégzenészként vagy az utcákon csavarogni. Ezek az élmények az én Mindig volt program, nem lelkembe is bevésõdtek. unatkoztunk. Várkonyi tanár - Mi volt az elsõ hangszer, úrnál nem lehetett lazsálni, a amin elkezdted tanulni a testnevelés volt a mindene, zenélés rejtelmeit? azon belül meg a foci. Focizni - Én gitározni szerettem nagyon szerettem, de a zenélés is nagyon izgatta a fantáziámat. volna, de aztán mégis a szaxofonnál kötöttem ki. Néztem Figyelgettem az ak- Czira Gábort és társait, ho- kor már hangszeren játszani gyan játszanak. Õk akkoriban tudókat, és én muzsikálni már elég jó szinten muzsikáltak. akartam. Szerettem volna velük - Mindkét mûfajt mûvelted zenélni, de nekik akkor nem párhuzamosan, vagy vá- gitáros, hanem szaxofonos lasztanod kellett? - Bizony választanom kel-lett, hogy melyik mellett tartok ki. A focit is imádtam, végül mégis a kellett, ezért apám segítségével 1967-ben, tizennégy évesen vettem egy alt szaxofont Pesten Ft-ért. Azon a bizonyos elsõ lagzin... zenélés mellett döntöttem. A - Önállóan tanultál vagy káltunk. Elkezdtük pénteken sokszor megfordult a csapatunkban távolabbi rokonságban sem volt segítõd is akadt? Salgótarjánban, majd hajnalban a valkói Bokor Laci, - A kultúrházban Csányi hazaértünk, nálunk alud- aki szaxizott, Bokor Gyula pe- Pistánál tanultam két évig, tunk egy kicsit, megmosakodtunk, dig gitározott. majd nyolc évig jártam Turán folytattuk Tóth ugyanoda zenét tanulni. Zenetanárok Lászlóéknál (Penuéknál), va- Volt még számomra egy okítottak minket, sárnap pihentünk egyet, ami- nagyon kedves ember, Szász akik Hatvanból jártak át Turára. kor is következett a hétfõi Jani bácsi. Õ pesti szármaöten Akkor kb. húsz-huszon- nap, ami augusztus 20-ika zású, aki orgonista, harmonikor jártunk zeneoktatásra. A végén bizonyítványt kaptunk. - Csak a zeneiskola iskola elvégzése után vagy pedig volt, ekkor irány Dány, ahol egy fergetegesen jó lagzi volt. Igaz, nagyon jól kerestünk, de ahogy szokták mondani, tényleg kás volt, õt fantasztikus tehetséggel áldotta meg a sors. - Mekkora kötöttséget jelentett számodra a zenélés: már elõbb is játszhattál rongyos lett a szám, a vé- Csak ebbõl meg lehetett élni zenekarban? gén már vérzett is. vagy dolgoznod is kellett - Már elõbb is éves lehettem, amikor bevettek maguk közé zenélni. Az akkori felállásban Czira Tibi dobolt, - Voltak-e a zenekar életében személycserék? - Az ilyen lagzis zenekarok életében ez természetes: voltak mellette? - Volt munkahelyem Gödöllõn, ahol szinte csak zenészek Köles Pisti harmonikázott, tagok, akik mentek és dolgoztak. Igaz, itt a fizeté- Tizennyolc évesen Köles Gabi szaxofonozott, voltak, akik jöttek. Balog sünk fele volt a többi munka MÁJUS TURAI HÍRLAP

17 a zenélés mellett döntöttem..." helyhez képest, de minden én örököltem tõle és lettem a - Hogyan telnek a napjaid, togatók. Hiszen Turán már szombaton elengedtek muzsikálni Szatyor. És ez már így örök- amióta befejezted az aktív szinte ez az egy szórakozási akkor ugyanis még lõdik tovább a családomban. zenélést? lehetõség van az idõsebb ge- minden második szombat - Két fiad van, akik már - A napi munka mellett a neráció számára. Emellett segítek munkanap volt. Annyi felkérést felnõttek. Nem gondoltál arra, másik nagy kedvencem, a az iskoláknak, a szoci- kaptunk, hogy abból meg lehetett élni. Egy évben tavasztól õszig 34 lagziban húztuk a talpalávalót, novembertõl márciusig pedig bálokban szórakoztattuk a közönséget. Az évek alatt olyan zenészeket ismertem, meg, akik azóta hogy õk is zenészek legyenek? foci tölti ki a szabadidõmet. ális otthonnak vagy a rendõrségnek, akiknek például a támogatásommal fedél alá kerültek az autóik. Lehetõsé- gem szerint szívesen segítek mindenkinek, egy dolog azonban hiányzik, hogy legalább egyszer valaki hivatalosan azt népszerû elõadómûvé- mondaná: köszönöm a Turá- szek lettek. Például Tarnai ért tett elkötelezett munkádat. Kis Lászlót, aki akkor még Zsámbokon ismeretlen harmonikásként Beszélgetésünk végére két lépett fel velünk cipõdoboznyi fénykép hevert zenés esteken. Ma már nótaénekes körülöttünk. Lajtos János, és a Magyar Rádió- vagy ahogy mindenki ismeri, ban megszólaló magyarnóták a Szatyor búcsúzóul elmondta: zenei szerkesztõje. De említhetném ha rossz kedve van, a Benkó Dixilend A Kristály zenekar elõveszi a régi fényképeket; Band-et, akiket senkinek sem kell bemutatnom. - Természetesen minden Talán a sors akarta így, hogy azokról eszébe jutnak a sztorik, csínytevések, amiket a zenésztársaival - Meddig tartott ez a nagyszerû vágyam az volt, hogy zenét megfelezi nekem azt a két követtek el, és korszak, és mikor jött tanuljanak és képzett muzsi- dolgot, amit mindig is szeret- akkor jókat derül azokon. el az a pillanat, amikor beláttátok, kusok legyenek. Tehát mintem, és így az életem elsõ fe- Azonban amikor az egyik kép hogy az aktív zenédent bevetettem, de õk méglében a zene, második felé- a kezébe akadt, könnyek lést abba kell hagyni? sem akarták ezt. Így beletörõdtem ben a foci következik. Már szöktek a szemébe: ezen a - A rendszerváltásig tartott, ebbe a helyzetbe, tizenhat éve segítem a turai képen az édesapja látható. vagyis az 1990-es év és utána hogy elõttem nem volt zenész focicsapatot, hogy minél jobb talán még egy-két évig vegetáltunk a családunkban, és utánam körülmények között játszszanak Szénási József a csapattal. Ezeket az éveket utólag már úgy értékelem, hogy a zenészek életében sem lesz senki. és egyre jobb mérkõ- zéseket lássanak az ide kilá- is rendszerváltás történt. Május én, szombat-vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében: A nyolcvanas évek közepén még Turán, a Galgagyöngye X. MÚZEUMOK MAJÁLISA étteremben megannyi zenés esten muzsikáltunk, majd ez a TURAI FALUMÚZEUM részvételével is megszûnt. Lagzi egyre kevesebb lett, bálok nem voltak, kitelepült országos és helyi gyûjtõkörû múzeumok kiállító sátrai, élõ bemutatói színpadi programok, kézmûves foglalkozások, látványkonyhák így be kellett látnunk, hogy vége. Én 1992-tõl vállalkozó A turai FALUMÚZEUM programja: lettem, a zene már csak hobbiszinten maradt meg. Egy- LAKODALMI ELÕKÉSZÜLETEK két rendezvényen, születésnapokon, baráti összejövetele- AZ ELADÓ LÁNY KIHÁZASÍTÁSA ken még fellépünk. - stafirung készítés bemutatása - A zenészeknek szinte kivétel - jegy- és lakodalmi ajándékok készítése kézmûves fogalkozásokon nélkül van becenevük. (zsebkendõ trukkolás és minta színezés, koszorúkötés, mézeskalácsdíszítés) Te honnan kaptad a Szatyor nevet? - kétóránként menyasszonyöltöztetés - A ragadványnevemet a foci - lakodalmas dalok tanítása révén kaptam. Aszódon volt egy jó futballista, akit így hívtak. - fotókiállítás régi menyasszonyos képekbõl Tulajdonképpen elõször a A Múzeumkert mindkét napon 9.00-tõl óráig fogadja a látogatókat! bátyám kapta ezt a nevet, majd TURAI HÍRLAP MÁJUS 17

18 Labdarúgás Tovább menetel a csapat a bajnoki cím felé Tura-Jászberény 3-0 (2-0) Tura: Nagy G., Kuti (Csépányi), Lilik, Less T, Nagy Cs, Sukaj, Takács, Jenei (Ángyási), Horváth, Less K. (Csóri), Kiss. Gól: Jenei, Csépányi (2) Biztos és megérdemelt gyõzelmet aratott a csapat a feltörekvõ vendégcsapat ellen. Sajnos ez a mérkõzés is tartogatott számunkra kedvezõtlen meglepetést, Kuti a 15. percben combizom-sérülést szenvedett. A játék képe és a helyzetek alapján 8-10 góllal kellett volna nyerni. Rengeteg gólhelyzetet hagy ki a csapat ez sajnos negatívuma játékunknak. Pozítiv viszont, hogy játékban, motiváltságban és fizikálisan a régi Tura volt látható a meccsen. Nincs döntõs turai sakkcsapat Április 10-én rendezték meg a sakk diákolimpia megyei csapatdöntõjét Gödöllõn. Tóth Máté Józseftõl, a GVSE elnökétõl kapott információink szerint az igen erõs mezõny alaposan feladta a leckét az ifjú turai sakkozóknak. A felsõ tagozatos csapat elsõsorban Som Bence remek teljesítményének köszönhetõen a hetedik helyen végzett az erõs mezõnyben. A háromfõs alsós csapatok között az elsõ táblán játszó Gyõri Gergõ mind a hét meccsét megnyerte, míg Benedek András négy ponttal szépen növelte a csapat teljesítményét. Ha Kókai Tominak legalább sikerült volna elérnie egy döntetlent, már dobogós lett volna a csapat. Lapzártánk után Érden kilencfordulós svájci rapid tornán vettek részt a fiúk, akik elõször szerepeltek felnõttek, sõt nagymesterek társaságában. E verseny eredményérõl következõ számunkban olvashatnak. Fót-Tura 2-0 (0-0) Tura: Nagy G., Gohér, Lilik, Less T., Nagy Cs., Sukaj, Jenei, Horváth (Völgyes), Less K., Kiss (Ángyási), Csépányi. Egész héten a Fót játéká-nak elemzésével készült a csapat. Az elsõ félidõben mezõnyfölényben játszottunk, de támadójátékunk katasztrófális volt. A második félidõ elején eldönthettük volna a mérkõzést, de a koncentráció hiánya miatt négy 100 %-os ziccert hagytunk ki. Két szerencsétlen hiba miatt gólokat kaptunk, és ezután hiába dolgoztunk a pályán becsülettel, semmi sem sikerült. Sajnos hozzá kell tenni, hogy a három Pest megyei játékvezetõ is jelentõsen befolyásolta a mérkõzés hangulatát és kimenetelét. Tura-Veresegyház 1-0 (1-0) Tura: Nagy G., Gohér, Less T., Nagy Cs., Sukaj, Takács, Csépányi (Jenei), Horváth, Terepverseny éjjel-nappal Bár az RTL Klub Fókusz címû adásában következetesen Tárnokot emlegették, a tudósításban turai helyszíneket láthattunk: az Extrém Autósport Egyesület és az Országos Tereptúra Sport Egyesület április 8. és 10. között a Vásártér és a homokbánya közötti külterületen rendezte meg tereptúra versenyét. A népes terepjáró és quad (négykerekû motoros jármû) mezõny a Tavaszi Nemzeti Trophy Bajnokság záró futamának keretében, egy-egy éj- Less K., Kiss (Kuti), Völgyes (Ángyási). Gól: Sukaj Nem volt a csapat igazán felpörögve ezen a mérkõzésen. Az elsõ félidõben mintha a játékosok nem érezték volna át a mérkõzés fontosságát, súlyát. A gól azonban megnyugtatta a csapatot és a második félidõben már jól játszottak a fiúk. A helyzetek többsége kimaradt, ezért az eredmény nem tükrözi fölényünket. Gyöngyöshalász-Tura 1:2 (1:1) Tura: Nagy G. Lilik, Nagy Cs., Gohér, Sukaj, Less T., Horváth, Less K., Takács (Jenei), Kuti (Csépányi), Völgyes. Gól: Less. T., Sukaj. Gólokkal kell nyerni ezen a találkozón mondta a turaiak egyik optimista szurkolója a mérkõzés kezdete elõtt. A bajnokaspiráns elsõ húsz percnyi játékát látva reálisnak Libra Könyvesbolt Tura, Dózsa György u. 7. Könyvújdonságok és -régiségek, térképek, hanghordozók, videokazetták, faxolás, fekete-fehér és színes fénymásolás tûnt a megállapítása. Már a második percben 11-eshez juthatott volna a vendégcsapat, ám a bíró sípja néma maradt. Több helyzet kihagyását követõen a 21. percben tört meg a jég. Ekkor Less Tamás ugrott ki és a kiinduló kapus mellett a hálóba lõtt. Négy perc múlva hazai gólnak tapsolhatott a mintegy 300 fõnyi szurkolótábor. A hazai csapat magára talált, és több veszélyes helyzetet is teremtett a listavezetõ kapuja elõtt. Aczél edzõ a második félidõben hiába próbálta cserékkel felrázni csapatát, a Tura ebben a játékrészben az idény egyik leggyengébb produkciójával rukkolt elõ. Pozitívum viszont, hogy a fiúk az utolsó másodpercig küzdöttek a gyõzelemért. Nemhiába. A 43. percben ugyanis Sukaj védhetetlen gólt fejelt a hazai kapuba. A mérkõzés lefújása után a rendezõk jobbnak látták várakoztatni a bírói hármast a pályán. A szurkolók két tizenegyest kértek számon a sípmestertõl, no meg azt, hogy amikor Jenei megunva a sok szabálytalanságot az egyik hazai kedvenc elé állt, és lefejelést imitált, nem állította ki õt. Horák Mária - Rácz Zoltán Bajnoki zárófutam szárazon és vizen szakai és nappali futamon mérte össze tudását és lóerõit. A quad-osok mezõnyében Klausmann Viktor és a VV1- bõl ismert Lorenzo mellett a turai Demény fivérek is rajthoz álltak. Kép és szöveg: -hiszi MÁJUS TURAI HÍRLAP

19

20 Prágai m ûemlékek Lapzárta 3. Turai Extrém Nap május 28. A Vásártéren: 08,00: Szabadedzés 10,00: Gyermeknapi program (játékok, bemutatók) 13,00 : Ünnepélyes megnyitó 13,10: 14,00: Streetfighter és Quad Show Németh Kristóf és a Barátok Közt Sztárjai 14,15: Zászlóforgatók; a Zoltán 14,50: 15,30: 16,30: 16,40: Erika Dance School bemutatója Motoros felvonulás Harcmûvészeti bemutatók Hastánc bemutató BMX bemutató 17,30 : Streetfighter Show 18,00: Rendõri gyorsbeavatkozók bemutatója 18,20: Flatland Show 18,35: Break Offlinextremag Show 19,05: L.L. Junior 19,45: Rock and Roll bemutató 20,00: Streetfighter Pirotech. Show 20,30: Meteor Fényshow; a Zoltán Erika Dance School bemutatója 21,00 : Nagy Edmond, Roy és Ádám 22,30: Tûzijáték 23,00 : Rock-Buli Treff A házasságkötõ teremben: : Mondj Nemet a Drognak adjunk esélyt a jövõ gyermekének. (mini konferencia) Vízszintes: 1. Prága leghíresebb helye, melyet az ország védõszentjérõl neveztek el 13. Indok 12. A Hradzsinban található a prágai érsekség fõszékesegyháza 14. Dehogy! 15. M! 16. Névelõ 17. Angol úr 19. Francia, röv. 20. Tanuló vezetõ 21. Morze hang 22. Mosópormárka 23. Sugár jele 24. Háztartási készülék 26. Aroma 28. Bajnokok Ligája 29. Vonatkozó névmás 31. Vértanúk városa 33. Kulcs angolul (KEY) 34. Õszi hónap, rövidítve 35. Becézett Tibor 36. Ultrarövidhullám 37. Némán zár! 38. Éjfélig tart 39. Férfinév 41. Jód 42. Nagy víztartó edény 44. Gyilkol 45. Liter 46. Juttat 47. A Mézga család legkisebb tagja 50. Félre! 51. Fél mega! 52. Fluor 53. Kétéltû 58. Hadsereg (rég) 59. Félsz! 5. Függõleges: 1. Némán vés! 2. Négyjegyû szám 3. Tagadás 4. A szélein csen! 5. Baszk terrorista szervezet 6. Római Tímea becézve 8. Csigafaj 9. Kórus darab! 10. Oxigén 11. Prága nevezetes hídja a Moldva folyón 13. Orosz kérdõszó 18. Az evolúció felsõfoka 19. XIX- XX. sz.-i világhírû író, a város szülötte (zárt betû: K) 20. Varróeszköz 21. Történelem, diáknyelven 24. Szólít 25. Dunántúli város 26. Diri, keverve 27. Félsz! 30. Gregorián ének 32. Párol 33. A magyarságba beolvadt (török) nép 38. Méter 40. Olló fele! 43. Ének 44. Idõs 46. Kevert akta! 48. Német névelõ 49. Ügyvözlégy 50. Vers csengés 51. Öröklõdõ tulajdonságok hordozója 54. Római Házba 56. Névelõ 57. Amper. - fné - * A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, nyílt levelezõlapon lehet be- Munkatársak: Turai Hírlap közéleti havilap Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter küldeni a Városi Könyvtár címére (Bartók tér 3.) június 8-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft értékû vásárlási utalványát, a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutalványát és a Fénysugár ezoterikus bolt 1500 Ft értékû vásárlási utalványát sorsoljuk ki. * Balázs Gusztáv, Rácz Zoltán, Szénási József, Takács Pál Lapterjesztés: Éliás Zoltán Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: Városi Könyvtár Tura, Bartók tér 3. Készült 850 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn Áprilisi számunk megfejtése: "Keresni, hogy miért élj, Szeress, szenvedj, remélj." A Ft értékû vásárlási utalványt Slebics Sándorné (MÁV Állomásépület), az 1500 Ft értékû könyvutalványt Kuti Lászlóné (Temetõ u. 1.), az 1500 Ft értékû vásárlási utalványt pedig Barna Mátyás (Alkotmány u. 2.) kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk!Nyereményüket postánküldjük el.

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme XX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 27-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Bóta József

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 134/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a A magyar nyelvért

Részletesebben

s z e p t e m b e r 2.

s z e p t e m b e r 2. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. s z e p t e m b e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben