Minden kedves és nemes klubtársunknak már most kívánunk Húsvét szellemében bensőséges ünnepi várakozást! Köszöntő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden kedves és nemes klubtársunknak már most kívánunk Húsvét szellemében bensőséges ünnepi várakozást! Köszöntő"

Átírás

1 2015 év első negyedév Alapította: Kiss Gergely 1995 Információs kiadványunk elsősorban azok számára készült, akik más elfoglaltság, távolság vagy egyéb okok miatt nem tudnak rendszeresen megjelenni klubestjeinken. Beszámolunk az elmúlt időszak Egyesületi eseményeiről, hogy minden tagunk kapcsolatban maradjon az Egyesülettel. Természetesen reméljük, hogy hamarosan találkozhatunk! Minden kedves és nemes klubtársunknak már most kívánunk Húsvét szellemében bensőséges ünnepi várakozást! Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Köszöntő Visszaemlékezve a 2014 év végére, emlékezetes és szép volt az adventi koncert, megalapozta az adventi várakozás hangulatát. Az elő-szilveszteri klubest, a Szt. Ferenc Sebei templom közösségi helységében sokakat vonzott, szép számban jöttek külföldi klubtársaink is. Az Új esztendőt sikerült újból a Bazilikában köszöntenünk a nemességnek felajánlott istentisztelettel, amely után baráti kávézásra gyűltünk össze az Ez-Az kávéházban. Az év első előadása Váraljai Csocsán Jenő klubtársunk 2014 CILANE kongresszuson előadott a Szent Koronáról tartott angol nyelvű előadásának magyar nyelvű ismétlése volt, melyet igen nagy érdeklődés kísérte. Az elő-szilveszter után megmaradt italokból, és az e célból ajándékozott ajándéktárgyakból tartottunk tombolát február 9-n. A befolyt bevétel az egyesület kulturális programjait segíti. Beszélgetés is folyt a nemesség mai szerepéről, a követendő hagyományok ápolásáról. Február végén került sor az éves rendes közgyűlés megtartására. 1

2 A MTCsE éves közgyűlése A következőkben összefoglaljuk a Közgyűlés fontosabb határozatait. Örömteli pont volt az előző évben visszatérő és új tagok felvételének megerősítése, valamint az új tagok felvétele. Visszatért 15 fő, 2014-ben 10 új fővel gyarapodott Egyesületünk. Közgyűlésünk 12 főt vett fel (Dr. Ajkay Eszter, Crouy-Chanel Imre, Halászy Stefánia Erzsébet Margit, Joó Márta, Karacs Imre, Kayser Lajos, Kubinyi Jenő, Teleki Lóránt, Teleki Sándor, Zakariás András László, Zakariás Tamás Ákos, Zichy Pál András), valamint új lehetőségként 4 agilis tagot (Szakonyi Harsághy-Káposzta Margit, Dr. Zák Ferenc László, Dr. Zákné Péteri Judit, Zák Marianne). Sajnos az Alapszabály értelmében a meg nem jelent jelentkezőket nem vehettük fel, felvételüket szeptemberre halasztottuk (Hercsuth Éva, Szilassy Zoltán, Sztriha Emilia). A Közgyűlés foglalkozott az előző évek gazdálkodásának könyvvizsgálói beszámolójával, amely a korábbi évek végleges lezárásához volt szükséges. Megvitattuk az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely lehetőséget ad az apróbb működési szabályok változtatására, anélkül, hogy a nehézkes Alapszabályt változtatni kellene. Végleges szövegét hamarosan feltesszük a honlapunkra. Újonnan megállapításra került a fizetendő tagdíj. S. Albert terjesztette elő a 2014 évi tapasztalat alapján tagdíj-javaslatát. Vita alakult ki a mértékéről, főként a diákok és nyugdíjasok fizetési kötelezettségéről. Jövőre pontosabb, pénzügyi terven alapuló kalkuláció lesz szükséges. Végül a szavazás a következő tagdíjakat fogadta el (természetesen többletbefizetés az Egyesület javát szolgálja!): Tagdíj éves összege Ft személyenként Nyugdíjas és diák Ft személyenként. A tagdíjfizetés fegyelme valamelyest javult, de 2014-es tagdíjhátraléka sajnos még mindig 36 tagunknak van. Ez remélhetőleg javulni fog. Anyagi helyzetünk javult, két nagy összegű támogatásnak köszönhetően. Az összes bevétel ennek megfelelően előző évben , tárgyévben Ft. Anyag jellegű ráfordítások tavaly , tárgy évben Ft. Személyi jellegű ráfordítások ban Ft, 2014-ben Ft. Ebből vezetői tisztségviselők juttatása 2013-ban Ft, idén 0 forint. Tehát így az összes ráfordítás az 2013-ban , 2014-ben Mivel idén nem számolhatunk jelentősebb támogatással, ez évben is takarékosan kell gazdálkodnunk. A MTCsE előtt álló feladatok Sajnos továbbra is megoldandó a 2014 év júniusi közgyűlésen elfogadott Alapszabály bírósági bejegyzésének sürgetése. Sok próbálkozás történt eddig, és mivel a jogi helyzet megoldatlansága sok kérdést vet fel, megkértük dr. Tósoky Balázs ügyvédurat foglalja össze a jogi helyzetet: Ügyvédi irodám április 29-én kapott megbízást a Magyar Történelmi Családok Egyesülete korábbi változás bejegyzési eljárásának befejezésére, a Fővárosi Törvényszék előtti eljárásra. Az előzmények feltárását, a szükséges iratok összegyűjtését, az új dokumentumok elkészítését és aláírását követően május 14-én kérelmet nyújtottam be a Fővárosi Törvényszékhez, csatoltam az alapító okirat módosítását, az új székhely használatát megengedő és egyéb okiratokat június 3-án érkezett a Törvényszék végzése, a közhasznú jogállást kérelem szerint törölték, de a kérelmet ezt meghaladó részében elutasították. A végzés indoklása szerint az elnök megválasztása a korábbi, márciusi közgyűlés által, továbbá az alapító okirat módosítása nem volt megfelelő, a kellő alakiságok hiányoztak. Az Egyesület június 16-án tartott közgyűlést augusztusában a korábbi, márciusi közgyűlésen való részvétel megerősítéséhez az elnöktől kapott címlista alapján levelet küldtem, kérve a korábbi döntések külön okiratban történő megerősítését. Az egyesület tagjai részemre a kiküldött leveleket jelentős részben visszaküldték, így

3 szeptember 30-án újabb változásbejegyzés iránti kérelmet nyújthattam be a Törvényszékhez. A benyújtást követően hetente érdeklődtem az anyag sorsáról, a Törvényszék illetékesei a éig kötelező közhasznú bejelentésből eredő ügyhátralékukra hivatkoztak. NB. a évi CLXXV. sz., egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, civil szervezetek működéséről, támogatásáról szóló törvényben május 31-ig minden közhasznú szervezetnek (ide tartozik az összes alapítványi, egyesületi formában működő szervezet) kezdeményeznie kellett a közhasznúsági nyilvántartásba vételt. Az alapító okiratok módosítása is szükségessé vált, a két kérelmet a fenti határidőben együttesen kellett benyújtaniuk február 2-án soronkívüliség iránti kérelmet nyújtottam be a Fővárosi Törvényszék elnökének, bízva mielőbbi és hatékony eljárásában, elsődlegesen a kért változások nyilvántartásba vételét kértem, másodlagosan pedig az esetleges hiánypótlás megküldését, még az Egyesület ai közgyűlése előtt. Válasz egyelőre nem érkezett. Dr. Tósoky Balázs ügyvéd Sajnos a Bíróság a most kézbesített márciusi újabb hiánypótlási határozattal húzza tovább 2014 évi közgyűlési határozatunk bejegyzését (nem tudunk eltekinteni attól a gyanúnktól, hogy ez kifejezetten származásunk elismerése ). Ennek megfelelően hamarosan egy rendkívüli közgyűlést kell összehívnunk. Szeretnénk a belépetteknek és az új belépőknek egy szép belépési emléklapot átadni, valamint tagsági igazolványt készítetni. A rendes közgyűlésre ez nem sikerült több kifogás miatt (a tagság körében nem készült előzetes konzultáció ) a megoldást és a forma megszavazását szeptemberre halasztottuk. Kérjük a tagság javaslatait. A z internetes elérhetőség kérdése A honlap formai és tartalmi megújítására az elmúlt évben sort kerítettünk. Ennek jegyében megtörtént a teljes grafikus felület átalakítása, valamint egy flexibilis, az adott igényekhez messzemenőkig alakítható belső szerkezet kialakítása. A honlap struktúrája jelenleg a pillanatnyilag rendelkezésre álló - gyakran ad hoc - tartalmak típusait tükrözi: az Egyesület mindennapjaira (programok, hírlevelek, könyvbemutatók, stb.) és a tagsággal kapcsolatos praktikus információkra (a tagok életeseményei, egyesületi elérhetőségek, stb.) koncentrál, valamint rövid írásokat közöl. A jövőben mindenképpen szükségesnek tartjuk a megosztandó tartalmak körének bővítését, amelynek keretében az ifjúsággal kapcsolatos hírek már külön menüpontot kaptak, ám a menüpont információkkal való feltöltése még az elkövetkezendő idők feladata. Közreadja Némethy Zsolt A CILANE Kongresszus visszhangja CILANE ifjusági tagozat Most már biztos, hogy lesz ütőképes ifjúsági tagozatunk, nekik európai perspektívát tudunk mutatni a CILANE ifjúsági tagozatában. A CILANE-ifjúság évi 5-6 IWE -t (International Week End) szervez Európa valamely városában és ott alkalmanként akár fiatal tud találkozni. Ezen kívül minden nemzeti egyesületnek van egy delegátusa, aki félévenként részt tud venni a delegátusi találkozókon Párizsban (általában tavasszal) és Európa egy másik, általában fővárosában. Előbb-utóbb arra is lesz lehetőség, hogy az ifjúsági delegutus útját a CILANE-hoz ne saját, hanem részben vagy egészben egyesületi pénzből lehessen fizetni. A CILANE az ifjúságot kezdettől nagyon komolyan veszi, hiszen belőlük lesznek a későbbi CILANE tisztségviselők. A társaság a nyugateurópai szinthez viszonyítva is válogatott. Művelt, több nyelvet jól tudó fiatalok ismerkednek meg egymással és köthetnek sokszor életre szóló barátságot. Megtanulnak közösséget szervezni, viselkedni, társalogni, de születtek már ilyen kapcsolatból házasságok is. Természetesen anyagi megterhelést jelent a részvétel, de ha kérjük, a CILANE val biztosan hozzájárul a költségekhez. Eddig az ifjúság (amikor volt ilyen az egyesületünkben) sajnos csak kevés esetben tudott evvel a kiváló lehetőséggel élni, de reméljük, hogy a most szervezkedő ifjak jobban kihasználják ezt a lehetőséget. Bizony, nagy kihívás lesz, ha ifjaink elvállalják, hogy a CILANE teljes ifjúságának 2016-ban Budapesten szervezzenek IWE-t. Őszi kongresszus eredménye Az eddig mindenki által sikeresnek ítélt októberi gödöllői CILANE kongresszus pénzügyi mérlege szerencsére pozitívan alakul. Az általunk megbízott szervező cég mintaszerűen jó munkát végzett karöltve a Gödöllői Királyi Kastély rendezvényszervező csapatával és a részvételi díjakat a velünk való egyeztetések alapján jól állapította meg. Fontos szempont volt, hogy ne legyen drágább a hasonló nyugat- európai rendezvényeknél, de semmiképpen ne hozzon veszteséget. Azt gondoljuk, a díjakat sikerült optimálisan belőni, hiszen 300-nál több fizető vendég jelent meg. A teljes körű 3

4 elszámolás a szervezőkkel egy hónapon belül megtörténik. A rendezvény hasznát az előzetes megállapodás értelmében a szervező céggel %-ban megosztja az egyesületünk. Előzetes számítások szerint az egyesületünknek jutó nettó bevétel, amit támogatás formájában fogunk megkapni, 1 millió forint felett lesz. Ez bizony az egyesületünk egy évi költségvetésének a közelében van. Az ügy lezárását követően az üvegzseb koncepció értelmében újabb tájékoztatást fogunk adni. Közreadja Csornay György E félévi programunk Sajnos Fricz Tamás, egy elnyert ösztöndíj miatt lemondta március 23-ra meghirdetett előadását. Ígéretet tett, hogy a II. félévben pótolni fogja. Szeretnénk a határon túli magyarnyelvű iskolákat támogatni, ezért ezen a klubesten Jótékonysági gyűjtést rendezünk és meghallgatjuk Brányik Ottó klubtársunk felajánlott előadását a Rákóczi szabadságharc előzményei témában. Kérünk mindenkit, hogy erejéhez mérten támogassa e nemes célt. Helyben befizetéssel, vagy átutalással. Az iskolatámogatás a Rákóczi Szövetséggel kötött megállapodásunk részét képviseli. Hamarosan közreadjuk a regisztrációs ívet, mert a következő programjainkhoz pontos létszámot kell ismernünk: Május 18. Csorba László előadása ha a Nemzeti Múzeumban lesz Június 5. Kirándulás Fehérvárcsurgóra (várhatóan saját gépkocsikkal) Június 15. Látogatás Fótra, gr. Károlyi Lászlóékhoz (szép idő esetén kertparti, pontosítás alatt) Június 20. Félévzáró kirándulás a megújult Pannonhalmi Apátságba (busszal) Június 13. Liptay Anta és Erzsébet asszony meghívása az épülő keresztúthoz Benczurfalvára, bárány-bogrács. Együttműködés A Rákóczi Szövetség olyan munkát végez a magyarság, a Haza érdekében, védelmében, amelyben részt venni megtiszteltetés és nekünk, magyar nemeseknek, kötelesség. Többször szó esett már köztünk arról, hogy miután az Alapszabály szerint mi nem vagyunk politikai szervezet, mit csinálunk a hazáért, ha már a vérünkkel óta nem adózunk? A Rákóczi Szövetség megadja a lehetőséget, hogy a valóságban tevőlegesen és pénzben adozzunk a Hazának. Hogy mire költi a támogatók pénzét a Szövetség álljon itt egy példa: 2013.ban a Rákóczi Szövetség partnereivel és az iskolákkal együttműködve valósította meg az Óvodai Ajándékakció keretében megígért ösztöndíj átadását, azon gyermekek estében, akik megkezdték a magyar iskolát az érintett területeken őszén felvidéki, partiumi és 323. délvidéki magyariskolakezdő részesült beiratkozási ösztöndíjban. A dicséretes célok érdekében, megkötöttük az alábbi megállapodást a Rákóczi Szövetséggel: A megállapodás célja, hogy a magyar nemesség nevében, az MTCSE részt vállaljon és segítse a Rákóczi Szövetséget a határon túli magyarok támogatásában. A támogatás célja, a határokon túli magyar nyelvű iskolák diákjainak és az iskolák működésének elősegítése. A magyarság megmaradása feltételeinek megteremtése, illetve a helyi, ilyen szándékú, mozgalmak erősítése. Továbbá a hamis történelemoktatással szemben a valós tények ismertetése, bizonyítása annak, hogy a magyar nemesség hordozója és terjesztője volt annak a kultúrának, ami a haza érdekét szolgálta, a nagyszombati egyetem létrehozásától az építészeti igényesség elterjesztéséig (felvidéki renisance) stb. Közreadja Brányik Ottó Természetesen szeretnénk további Egyesületünk célkitűzésének, mentalitásának megfelelő egyesületekkel kapcsolatot kiépíteni. Vélemények, cikkek (A jövőben megjelenő kiadványokhoz várjuk Tagjaink véleményét, cikkeit. Szeretnénk negyedévenként informálni tagjainkat.) 4

5 Társasági hírek Szomorú szívvel Nagyrévi Haranghy Miklósné szül. Kiss Erzsébet (85 éves) Budapest, január 21. Tiszaujhelyi Ujhelyi Szabolcsné szül. Vinnay Éva (97 éves) Bécs, január 24. gróf Crouy-Chanel Félix Bertrand (84 éves) Párizs, január 29. Tem. uo február 2. Karcsay Tiborné (előbb Gorondy-Novák Sándorné) szül. szirmabessenyői Szirmay Erika (94 éves) Budapest, február 1. Moldoványi Ákosné szül. karomi és szulyói Szulyovszky Magdolna (92 éves) Tem. Budapest, Farkasrét, február 7. németújvári herceg Batthyány-Strattmann László Pascal (77 éves) Bécs, február 14. Tem. Németújvár, Ferences kolostor kriptája, március 7. tővisi báró Bálintitt Károly (Charlie) (103 éves, 52 napos) Staten Island, N.Y., USA, február 19. Összeállította: Gudenus János József Tagdíjjal kapcsolatos tudnivalók Kérjük minden Tagtársunkat, hogy az Egyesület zavartalan működésének biztosítása, terveink megvalósítása, klubéletünk színesítése érdekében mihamarabb fizessék be tagdíjukat, rendezzék esetleges tagdíjhátralékukat! Az Alapszabályból kitűnik, a tagság feltétele a sikeres felvétel után a tagdíj rendszeres megfizetése. Elmaradás esetén, az Alapszabály rendelkezése szerint kell eljárni, amely a tagság megszüntetését jelenti! Természetesen az Egyesület célja nem lehet a tagsági viszony felfüggesztése, ill. megszüntetése, ezért kérjük a tagdíjak időben történő rendezését. Mivel a kommunikációs költségek meglehetősen magasak, azoknál a tagoknál, kiknek tagdíjhátralékuk van, a hírleveleinket megküldeni nem tudjuk, és így nem értesülhetnek az Egyesület programjairól. Ne veszítse el a kapcsolatot a magyar nemesség Európa-szerte elismert egyesületével és rendezze időben tagdíját: Személyesen a klubesteken Befizetési csekken (kérjük, jelezze, ha postai csekket kér) Átutalással bankszámlánkra (Bank: Budapest Bank 1138 Bp. Váci út 193. SWIFT/BIC: BUDAHUHB IBAN: HU ) Köszönjük megértését. Szept. 21. Okt. 05. Okt. 19 Nov.02. Nov. 16. Nov. 30. Dec. 14. Dec második félévi program-tervünk Félévi kezdés Szabad program Fricz Tamás Habsburg Herta Margarete és Sándor Szabad program Látogatás gr. Károlyi családnál Ugron Zsolna Évbúcsúztató 5

6 Közlemények A Nobilitas 2014 december elején megjelent, ára változatlanul Ft/db. Az igényeket Gudenus János József címére kell bejelenteni, átvehetőek a klubnapokon illetve egyénileg is előzetes megbeszélés alapján. Telefon: Információs kiadványunkat költségek miatt - első sorban interneten küldjük meg. Csak azok kapják nyomtatott formában, akik Internet hozzáféréssel nem rendelkeznek ill. a klubesten megjelennek. A programok helyszínei változhatnak. Kihelyezett klubest a Kálvintéri Református Templomban 2015 március 9. Egy régebbi kirándulás: Fertődi kastély, hg Esterházi Antalnál (Az estleges sajtó és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérek, kérem vegyék hírlevünket így, hibásan is, megértéssel és szeretettel. Ahogy az készült. R. Lóránt) A Magyar Történelmi Családok információs kiadványa. Megjelenik alkalmanként. Felelős kiadó az egyesület elnöke. A közölt cikkek a szerzők véleményét tükrözik, az Egyesület véleményétől eltérhetnek. Elérhetőségek: levelezési cím: 1255 Budapest Pf. 29. Honlap: telefon: Bank: Budapest Bank 1138 Bp. Váci út 193. SWIFT/BIC: BUDAHUHB IBAN: HU Adójának 1%-t ajánlja fel a Rákóczi Szövetségnek 6

Minden kedves és nemes klubtársunknak Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és egy nyugodtabb, egészségben és szeretetben gazdag Újesztendőt kívánunk!

Minden kedves és nemes klubtársunknak Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és egy nyugodtabb, egészségben és szeretetben gazdag Újesztendőt kívánunk! 2014 évvégi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995 Információs kiadványunk elsősorban azok számára készült, akik más elfoglaltság, távolság vagy egyéb okok miatt nem tudnak rendszeresen megjelenni klubestjeinken.

Részletesebben

2014 év IV. negyedévi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995

2014 év IV. negyedévi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995 2014 év IV. negyedévi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995 Információs kiadványunk elsősorban azok számára készült, akik más elfoglaltság, távolság vagy egyéb okok miatt nem tudnak rendszeresen megjelenni

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 FONYÓDI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE 2004-2009 Ajánló gondolatok Az elmúlt évek és évtizedek bebizonyították, hogy az egykori osztály-, vagy

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138 HÍRLEVÉL Tisztelt egyesületi Tagtársunk! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt és kedves Családját. Megtisztelőnek érezzük, hogy továbbra is szervezetünk tagjai között tartjuk nyilván. Kérjük, olvassa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014. évi tevékenységről

BESZÁMOLÓ 2014. évi tevékenységről 25 Budapest, 2015. május BESZÁMOLÓ 2014. évi tevékenységről Tartalomjegyzék TISZTELT TAGTÁRSAIM, KEDVES KOLLÉGÁK,... 3 1. AZ MMSZ SZERVEZETE... 8 1. 1. KÖZGYŰLÉS... 8 1. 2. TITKÁRSÁG... 8 1. 3. TAGOZATOK...

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI 1. A Zöld Csütörtök Természetvédő Kör, alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

HÍRLEVÉL. FIGYELEM: A 72-310 903-AS TELEFONSZÁMUNK MEGSZÜNT! Telefonszámok: 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár Fax: 72-532 138

HÍRLEVÉL. FIGYELEM: A 72-310 903-AS TELEFONSZÁMUNK MEGSZÜNT! Telefonszámok: 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár Fax: 72-532 138 HÍRLEVÉL Tisztelt egyesületi Tagtársunk! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt és kedves Családját. A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete Elnöksége megtisztelőnek tartja, hogy Önt továbbra

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Iktatószám: /2007 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Országos

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

A Magyar Hemofília Egyesület 2014. évi közgyűlésének jegyzőkönyve 1 MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET Postacím: 1538 Budapest, Pf. 529 Telefon: 0630 570-4804 Honlap: www.mhe.hu E-mail: mhe@mhe.hu A Hemofília Világszövetség és az Európai Hemofília Konzorcium hivatalos nemzeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram Az MKVK elnöksége 2007. I. félévi munkarendjének napirendi pontjai közül kiemelést érdemel az új kamarai

Részletesebben

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés MFTTT Közgyűlés 2010. május 20-án a FÖMI Bosnyák téri Székháza tanácstermében tartotta szokásos rendes évi közgyűlését a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. A főtitkári beszámolóból

Részletesebben

2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25.

2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25. 2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25. 2008. júl. 10. FDSZ Elnökségi ülés 2008. okt. 2. FDSZ Országos Választmány ünnepi ülése 2008. okt. 7. Köszönetnyilvánítás a Szögi családtól

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET 2007. MÁJUS 19. A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Kanizsa. XXV. évfolyam 12. szám 2013. március 28.

Kanizsa. XXV. évfolyam 12. szám 2013. március 28. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXV. évfolyam 12. szám 2013. március 28. Böjte Csaba Nagykanizsán Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója tusnádfürdõi

Részletesebben

Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Lomtalanítás! ADSL a községünkben! Járdaépítés a Soproni utcában. 2004. április

Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Lomtalanítás! ADSL a községünkben! Járdaépítés a Soproni utcában. 2004. április VII. évfolyam 1. szám A KÉPVISELŐ-TESTÜLET INFORMÁCIÓS LAPJA 2004. április Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Május elsején, az európai közösséghez való csatlakozásunk napján Nagycenk és testvérközsége

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben